Studiegebied (bso) Tweede graad... Tweede graad... Derde graad... Derde graad... Kantoor. Kantoor. Kantoor

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Studiegebied (bso) Tweede graad... Tweede graad... Derde graad... Derde graad... Kantoor. Kantoor. Kantoor"

Transcriptie

1 Studiegebied (bs) Tweede graad... Tweede graad... Kantr Kantr Derde graad... Derde graad... Kantr Kantradministratie en gegevensbeheer (7de jaar) Kantradministratie en gegevensbeheer (7de jaar)

2 STUDIEGEBIED HANDEL Studierichting Kantr de graad Een wrdje uitleg ver de studierichting... Wanneer kies je vr Kantr? Interesse vr werken met de cmputer Nauwkeurig en rdelijk werken Belangstelling vr administratieve taken Interesse vr talen Je hebt interesse vr administratieve taken binnen een bedrijf, maar je hudt niet z van therie. De praktische, uitverende kant interesseert je veel meer; je zu graag stage lpen in een bedrijf m de therie die je geleerd hebt p schl echt te kunnen tepassen; je hebt een vltte kennis van het Nederlands; je kan je vrij ged uitdrukken in het Frans f in het Engels; je typt graag en det het snel en znder al te veel futen; je hudt van netjes getypte en mi geschikte brieven en dcumenten; klasseren schrikt je niet af, je hebt zin vr rde en bent nauwkeurig; je werkt graag met de cmputer, facturatie en bekhuding interesseren je; je hebt aandacht vr je kledij: je weet dat je deze aan de mstandigheden met aanpassen. Je verzrgt je uiterlijk; je bent niet bang m de telefn p te nemen, m mensen vriendelijk en stijlvl te ntvangen. Je respecteert de regels van de algemene mgangsvrmen; je vert je pdrachten uit zals men het je gevraagd heeft. Je bent flexibel en past je aan aan de eisen van je pdrachtgever. In de tweede graad krijg je een basisvrming in vlgende cmpnenten: Cmmunicatieve cmpnent Er wrdt aandacht besteed aan het taalgebruik dat je met tepassen in praktijksituaties. Bij het efenen van cmmunicatieve vaardigheden wrdt vldende aandacht besteed aan de vier vaardigheden: luisteren, spreken, lezen en schrijven. Veel aandacht gaat uit naar een grndige vrbereiding van zakelijke gesprekken en telefngesprekken, het crrect weergeven van een gesteld prbleem, het crrect schrijven en het werken in een zakelijke cntext. Naast het Nederlands wrdt Frans als tweede en Engels als derde taal aangebden. Bedrijfsadministratieve cmpnent Hier kmen vlgende vakken aan bd: administratieve vrming, bekhuding, kantrtechnieken, magazijnbeheer en een virtueel kantr. In al deze lessen wrdt aandacht besteed aan attitudes zals: een klantgerichte huding; werken in teamverband; respect vr cllega s en klanten; verantwrdelijkheid vr de uitvering van pgelegde taken; kritische zin vr eigen werk; respect vr materiaal; de mgelijkheden van het internet ntdekken en tepassen.

3 Tegepaste infrmatica Binnen dit vak ntdek je dat de infrmatie- en cmmunicatietechnlgie (ICT) een belangrijk hulpmiddel is in de latere berepssituatie, met veel tepassingen, maar k beperkingen. Je stelt k vast dat deze ICT een enrme impact heeft p het dagelijks leven. Tijdens deze lessen wrdt veel aandacht besteed aan attitudes, zals: zin vr rde en nauwkeurigheid; drzettingsvermgen; lichaamshuding; zelfstandig en gecncentreerd werken binnen een tijdslimiet; met zrg mgaan met apparatuur, prgrammatuur en gegevens; kwaliteits- en kstenbewustzijn ntwikkelen; flexibiliteit. Lessentabel 3 Kantr Kantr Algemene vrming Gdsdienst Lichamelijke pveding PAV Leren leren Talenvrming Engels Frans Nederlands Bedrijfsgerichte vrming Administratie en retail Infrmatica Zakelijke cmmunicatie Instapvereisten De instapvereiste vr de tweede graad Kantr is interesse vr zittend administratief werk. In principe strm je uit het tweede Berepsvrbereidend leerjaar met berepenveld Kantr en verkp in de tweede graad Kantr in. Wat na deze studierichting... Op het einde van het tweede leerjaar van de tweede graad Kantr krijg je het getuigschrift van de tweede graad secundair nderwijs. Na de tweede graad Kantr kan je drstrmen naar de derde graad Kantr.

4 STUDIEGEBIED HANDEL Studierichting Kantr 3de graad Een wrdje uitleg ver de studierichting... Werken met de cmputer Nauwkeurigheid Secretariaatsmedewerker In en rnd het magazijn Administratieve taken in een kantrmgeving Interesse vr talen Wanneer kies je vr Kantr? Je hebt interesse vr administratieve taken binnen een bedrijf, maar je hudt niet z van therie. De praktische, uitverende kant interesseert je veel meer; je zu graag stage lpen in een bedrijf m de therie die je geleerd hebt p schl echt te kunnen tepassen; je hebt een vltte kennis van het Nederlands; je kan je vrij ged uitdrukken in het Frans f in het Engels; je typt graag en det het snel en znder al te veel futen; je hudt van netjes getypte en mi geschikte brieven en dcumenten; klasseren schrikt je niet af, je hebt zin vr rde en bent nauwkeurig; je werkt graag met de cmputer, facturatie en bekhuding interesseren je; je hebt aandacht vr je kledij: je weet dat je deze aan de mstandigheden met aanpassen. Je verzrgt je uiterlijk; je bent niet bang m de telefn p te nemen, m mensen vriendelijk en stijlvl te ntvangen. Je respecteert de regels van de algemene mgangsvrmen; je vert je pdrachten uit zals men het je gevraagd heeft. Je bent flexibel en past je aan aan de eisen van je pdrachtgever. De instapvereiste vr de derde graad Kantr is interesse vr zittend uitverend administratief werk en vr lgistiek. In principe strm je uit het tweede leerjaar van de tweede graad Kantr in de derde graad Kantr in. Leerlingen uit de tweede graad Handel en Handel-talen kunnen hier k terecht. De vrming in de derde graad Kantr bestaat uit twee cmpnenten: een cmmunicatieve cmpnent waarin praktische aspecten van zakelijke cmmunicatie in het Nederlands, Frans en Engels wrdt aangebracht een bedrijfsgerichte cmpnent met een stevige vrming waarin de verschillende uitverende secretariaatstaken geïntegreerd wrden geleerd dr gebruik te maken van ICT, een bekhudkundige vrming waarbij eenvudige cmmerciële verrichtingen in een bekhudpakket wrden verwerkt en een praktische lgistieke vrming rnd de verschillende uitverende aspecten van het magazijnwerk. In het vak seminaries zitten de vakdrbrekende prjecten, met een link naar de praktijk. Hier liggen de accenten p het verwerven van vaardigheden en attitudes.

5 In het zesde jaar wrdt een geïntegreerde pref gerganiseerd. Deze pref heeft tt del de praktische en technische bekwaamheid van de gevlgde pleiding te tetsen. Hierbij wrdt rekening gehuden met de nagestreefde studie- en berepsprfielen. Drheen de hele pleiding is er permanent aandacht vr berepsvaardigheden zals huisstijl en tepassing van BIN-nrmen en attitudes zals rdelijk en nauwkeurig werken, zin vr initiatief en stressbestendigheid. In het zesde jaar lpen de leerlingen alternerende stages. Lessentabel 5 Kantr Kantr Algemene vrming Gdsdienst Lichamelijke pveding PAV Talenvrming Engels Frans Nederlands Bedrijfsgerichte vrming Bekhuden Lgistiek Secretariaat Seminaries Stages Wetgeving Administratief medewerker Lgistiek/retail + stage Zakelijke cmmunicatie 3 Instapvereiste De instapvereiste vr de derde graad Kantr is interesse vr zittend uitverend administratief werk en vr lgistiek. In principe strm je uit het tweede leerjaar van de tweede graad Kantr in de derde graad Kantr in. Leerlingen uit de tweede graad Handel en Handel-talen kunnen hier k terecht. Wat na deze studierichting... Op het einde van het tweede leerjaar van de derde graad Kantr krijg je het getuigschrift van de derde graad secundair nderwijs. Na de derde graad Kantr kan je drstrmen naar het derde leerjaar van de derde graad Kantradministratie en gegevensbeheer f het derde leerjaar van de derde graad Lgistiek m het diplma secundair nderwijs te behalen.

6 STUDIEGEBIED HANDEL Studierichting Kantradministratie en gegevensbeheer 3de graad Een wrdje uitleg ver de studierichting... Werken met de cmputer Nauwkeurigheid Secretariaatsmedewerker In en rnd het magazijn Administratieve taken in een kantrmgeving Interesse vr talen Wanneer kies je vr een 7de specialisatiejaar Kantradministratie en gegevensbeheer? Je wil vrtbuwen p de kennis die je verwrven hebt in de derde graad en je dus verder bekwamen als bekhudkundig bediende en secretariaatsmedewerker; je wil je vrbereiden p het prfiel van flexibele kantrbediende via de bedrijfsstages; je wil graag het diplma secundair nderwijs behalen; je wil nadien graag een verdere pleiding vlgen. In het derde jaar van de derde graad Kantradministratie en gegevensbeheer wrden de verwrven bekhudkundige en secretariële leerinhuden en vaardigheden uit de de en 3de graad Kantr verdiept en geïntegreerd in bedrijfsgerichte tepassingen. Als je deze studierichting wenst te vlgen, kies je vr een praktijk- en bedrijfsgerichte vrming in diverse sectren zals banken, verzekeringskantren, kleine, middelgrte en grte ndernemingen en dienstverlenende instellingen. De vrming in het derde leerjaar van de derde graad Kantradministratie en gegevensbeheer bestaat uit cmpnenten: een cmmunicatieve cmpnent met een praktische kennis van het Nederlands, Frans en Engels in functie van de bvenvermelde berepscntext een bedrijfsgerichte cmpnent met administratieve cases die p een levensechte manier via een efenfirma f mininderneming wrden gerealiseerd. De nadruk hierbij ligt p de integratie van de verschillende sftwarepakketten en de andere berepsvaardigheden in vakdrbrekende prjecten. In een praktische pleiding als Kantr staat niet de kennis centraal, wel de vaardigheden vr het uitefenen van een berep. Tijdens je pleiding zal er aandacht besteed wrden aan verschillende attitudes. Z met je binnen elke pdracht streven naar ptimale kwaliteit en elke pdracht stipt en crrect kunnen uitefenen. Zin vr rde, nauwkeurigheid en stiptheid zijn dan k belangrijk. Z is er k drheen de hele pleiding permanent aandacht vr attitudes zals resultaatgericht werken, discreet mgaan met infrmatie, accuratesse en stressbestendigheid. De leerlingen lpen alternerende stages. In een mderne kantrmgeving werk je niet alleen. Een vltte samenwerking met cllega s en chefs met respect vr jezelf en anderen is essentieel. Je met je plaats binnen de nder-neming leren kennen en handelen en rdelen vlgens een geznd en mreel waardenbesef. Betruwbaarheid en discretie zijn naast vltheid in stijl en vrkmen niet nbelangrijk.

7 Lessentabel 7 Kantr Algemene vrming Gdsdienst Lichamelijke pveding PAV Talenvrming Engels Frans Nederlands Bedrijfsgerichte vrming Integrale prjecten Administratie Stages Instapvereiste In principe strm je uit het tweede leerjaar van de derde graad Kantr in het derde leerjaar van de derde graad Kantradministratie en gegevensbeheer in. Leerlingen met een getuigschrift van de derde graad uit andere studiegebieden kunnen instrmen mits psitief advies van een telatingsklassenraad. Wat na deze studierichting... Op het einde van het derde leerjaar van de derde graad Kantradministratie en gegevensbeheer ntvang je het diplma secundair nderwijs. Je wrdt pgeleid vr een cmmercieel-administratieve lpbaan in verheidsdiensten, het bedrijfsleven f de dienstensectr. Je kan daar terecht als bediende, telefnist, receptinist, administratief medewerker, magazijnbediende, bekhudkundig medewerker, Je kan eventueel ng een zevende specialisatiejaar ts vlgen zals Administratie Vrije Berepen, Immbiliënbeheer, Internatinaal Transprt en Gederenverzekering, KMO-administratie, Medicsciale Administratie en Verkp en Distributie. Uitznderlijk kan je drstrmen naar een prfessinele bachelr, vral in het studiegebied Handelswetenschappen en Bedrijfskunde.

8 Vrij Handels- en Technisch Instituut Van Duysestraat 9 DENDERMONDE

Studiegebied. (bso) Tweede graad... Tweede graad... Derde graad... Derde graad... Kantoor. Kantoor. Kantoor

Studiegebied. (bso) Tweede graad... Tweede graad... Derde graad... Derde graad... Kantoor. Kantoor. Kantoor Studiegebied (bs) Tweede graad... Tweede graad... Kantr Kantr Derde graad... Derde graad... Kantr Kantradministratie en gegevensbeheer (7de jaar) Kantradministratie en gegevensbeheer (7de jaar) STUDIEGEBIED

Nadere informatie

Taxandria cvo Turnhout Centrum voor volwassenenonderwijs. Boekhoudkundig Bediende

Taxandria cvo Turnhout Centrum voor volwassenenonderwijs. Boekhoudkundig Bediende Taxandria cv Turnhut Centrum vr vlwassenennderwijs Bekhudkundig Bediende Bmgaardstraat 56 2300 Turnhut Tel : +32 14 47 05 11 Fax: +32 14 47 05 12 Mailt: inf@cvturnhut.be Schljaar 2015-2016 1 INHOUDSTAFEL

Nadere informatie

Inhoud van de vakken in de tweede fase van het BRC. Dec1415292

Inhoud van de vakken in de tweede fase van het BRC. Dec1415292 Inhud van de vakken in de tweede fase van het BRC. 1 Inhud van de vakken in de tweede fase van het BRC. Inhud De vakken p het Bertrand Russell Cllege in de tweede fase... 3 Prfielkeuzefrmulier HAVO...

Nadere informatie

Tom Devrome volgt momenteel de opleiding Boekhoudkundige bediende bij CVOWW. Hij volgt dit in combinatie met Aanvullende Algemene Vorming om zo zijn

Tom Devrome volgt momenteel de opleiding Boekhoudkundige bediende bij CVOWW. Hij volgt dit in combinatie met Aanvullende Algemene Vorming om zo zijn Tm Devrme vlgt mmenteel de pleiding Bekhudkundige bediende bij CVOWW. Hij vlgt dit in cmbinatie met Aanvullende Algemene Vrming m z zijn secundair diplma te behalen. 2 He kwam je p het idee m vr Bekhudkundige

Nadere informatie

CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN

CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN Kieskeurig Een cursus die je helpt bij het kiezen van een vervlgpleiding na de HAVO f het VWO CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN Franca Hiddink Hanzehgeschl Grningen / Lectraat Rehabilitatie Crrespndentie: f.j.m.hiddink@pl.hanze.nl

Nadere informatie

Waarom zou je kiezen voor M&O?

Waarom zou je kiezen voor M&O? Waarm zu je kiezen vr M&O? Onderzek naar het keuzegedrag van leerlingen vr het vak Management & Organisatie Grningen, mei 2013 Auteurs Brenda Bergkamp Bvenhuis Arjan Wrd Masterpleiding leraar Algemene

Nadere informatie

Hoofdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen voor een opleiding. Stichting Humanitas zet de deur open.

Hoofdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen voor een opleiding. Stichting Humanitas zet de deur open. Hfdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen vr een pleiding. Stichting Humanitas zet de deur pen. Het kunstje kun je best wel leren, maar de mensen mesten er verder niet bij zijn. Je met leren

Nadere informatie

REFLECTEREND EN ONDERZOEKEND HANDELEN

REFLECTEREND EN ONDERZOEKEND HANDELEN 1 REFLECTEREND EN ONDERZOEKEND HANDELEN HANDLEIDING Titularis: Prf. dr. Linda Van Ly C- Titularis: Prf. dr. Gustaaf Crnelis Begeleiders: dra. Esther Gudsmit & dra. Eva De Mesmaeker Academiejaar 2014-2015

Nadere informatie

IK KLEUR MIJN TOEKOMST MET

IK KLEUR MIJN TOEKOMST MET IK KLEUR MIJN TOEKOMST MET www.sintmichiel.be www.sintmichiel.be INFOBROCHURE 2015 LATIJN SOCIALE ECONOMIE BOVENBOUW 2 DE EN 3 DE GRAAD SECUNDAIR ONDERWIJS ONZE SCHOOL Het studieaanbod in Bovenbouw Sint-Michiel

Nadere informatie

Op weg naar betere. klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling

Op weg naar betere. klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling Op weg naar betere Lease Unlimited B.V. klanttevredenheid via de rute van klachtenbehandeling Universiteit Twente Faculteit Management en Bestuur Bachelrpdracht Bedrijfskunde Versie: Eindversie Datum:

Nadere informatie

Customer Relation Management (CRM)

Customer Relation Management (CRM) Custmer Relatin Management (CRM) Markt In nze Westerse samenleving zien we p marketinggebied steeds meer de ntwikkeling van verzadigde markten, grte cncurrentiedruk, internatinalisering en steeds krter

Nadere informatie

SCHOOLPLAN 2011-2015

SCHOOLPLAN 2011-2015 SCHOOLPLAN 2011-2015 1 SCHOOL MET DE BIJBEL MARKTVELD 11 3264 AL NIEUW-BEIJERLAND Schlplan 2011-2015 Schl met de Bijbel NB Inhudspgave 1. Inleiding... 4 1.1 Del en functie schlplan... 4 1.2 Ttstandkming

Nadere informatie

Overlegplatform Sport voor Allen. Uitbouwen van een lokaal Sport voor Allen beleid

Overlegplatform Sport voor Allen. Uitbouwen van een lokaal Sport voor Allen beleid Overlegplatfrm Sprt vr Allen Uitbuwen van een lkaal Sprt vr Allen beleid Synthesenta werkgrep 1 gedgekeurd dr het Overlegplatfrm Sprt vr Allen p19/12/2005 Op het Overlegplatfrm Sprt vr Allen van 16 december

Nadere informatie

Wat kan je lezen in deze brochure? Inleiding. Deel 1. Dyslexie. Deel 2. Ik. Deel 3. Ik heb dyslexie. Quiz en stellingen. Nog meer weten?

Wat kan je lezen in deze brochure? Inleiding. Deel 1. Dyslexie. Deel 2. Ik. Deel 3. Ik heb dyslexie. Quiz en stellingen. Nog meer weten? Vademecum CLB vr basisschlen 17/11/2010 Wat kan je lezen in deze brchure? Inleiding Deel 1. Dyslexie WAT IS DYSLEXIE? WAT IS DE OORZAAK VAN DYSLEXIE? WAAR JE LAST VAN KAN HEBBEN? WAT KAN JE ERAAN DOEN?

Nadere informatie

Expertmeeting ZZP-ers en toekomstige arbeidsrelaties

Expertmeeting ZZP-ers en toekomstige arbeidsrelaties Expertmeeting ZZP-ers en tekmstige arbeidsrelaties He kunnen we succesvlle kenmerken van ZZP-ers vertalen naar tekmstige arbeidsrelaties? vrrnde dcument resultaat van een expertmeeting p 12 februari 2010

Nadere informatie

Broederschool. Handel St-Niklaas. Informatiebrochure. Unieke groeikansen voor unieke mensen. Nieuw

Broederschool. Handel St-Niklaas. Informatiebrochure. Unieke groeikansen voor unieke mensen. Nieuw Handel Informatiebrochure Unieke groeikansen voor unieke mensen Broederschool Handel St-Niklaas Nieuw -Traject Sport (1ste graad) - Logistics (Specialisatiejaar) 1 Hallo! Ben je na het zesde leerjaar

Nadere informatie

Sterktes van nu, de kracht van 2015. Sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen voor vrijwillige inzet

Sterktes van nu, de kracht van 2015. Sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen voor vrijwillige inzet Sterktes van nu, de kracht van 2015 Sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen vr vrijwillige inzet MOVISIE Kennis en advies vr maatschappelijke ntwikkeling MOVISIE verzamelt, ntwikkelt en verspreidt kennis

Nadere informatie

IT Management Group. Samenvatting PRINCE2 2009

IT Management Group. Samenvatting PRINCE2 2009 IT Management Grup Samenvatting PRINCE2 2009 ITIL is a Registered Trade Mark f the Office f Gvernment Cmmerce in the United Kingdm and ther cuntries. PRINCE2 is a Registered Trade Mark f the Office f Gvernment

Nadere informatie

De Nieuwe Woningcorporatie

De Nieuwe Woningcorporatie De Nieuwe Wningcrpratie Buwstenen vr de inrichting van de rgan i- satie Daan Drr, Businessleader Slimmer rganiseren, Atrivé Maaike Wittenberg, rganisatieadviseur Prt6 december 2012 Dit prject is mede mgelijk

Nadere informatie

OFFERTEAANVRAAG VOOR DIENSTEN BESTEK NR. DLA/COM/13. 02. Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking Ontwikkelen van de website www.vgc.

OFFERTEAANVRAAG VOOR DIENSTEN BESTEK NR. DLA/COM/13. 02. Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking Ontwikkelen van de website www.vgc. BIJLAG Bijlage nr. 1 Bestek nderhandelingsprcedure znder bekendmaking vr het ntwikkelen van de website www.vgc.be OFFRTAANVRAAG VOOR DINSTN BSTK NR. DLA/COM/13. 02 Onderhandelingsprcedure znder bekendmaking

Nadere informatie

RAPPORTAGE VOOR Melior Example BV

RAPPORTAGE VOOR Melior Example BV IN SAMENWERKING MET SCA RESULT GROUP Dit is een extract van een rapprtage die u kunt verwachten als u de nderzeksvragen heeft beantwrd. Met dit extract willen wij u een indruk geven van de pzet van de

Nadere informatie

In dit programmaboekje: Het programmaoverzicht. Sprekersbiografieën. Workshops en lezingen. Meerdere extra tips

In dit programmaboekje: Het programmaoverzicht. Sprekersbiografieën. Workshops en lezingen. Meerdere extra tips In dit prgrammabekje: Het prgrammaverzicht Sprekersbigrafieën Wrkshps en lezingen Meerdere extra tips Prgramma Cultuurcngres 2014 Met marketing en sales naar meer mzet, meer bezekers en meer naamsbekendheid

Nadere informatie

Kinderbijslag na de leerplicht - Studenten

Kinderbijslag na de leerplicht - Studenten Dienst vr de bijzndere Sciale Zekerheidsstelsels Afzender DIBISS Jzef II-straat 47 BE-1 BRUSSEL dienst GEZINSPRESTATIES rekeningnummer BE91 96 149 1276 kantr BRUSSEL verzendingsdatum ns kenmerk aanvraag

Nadere informatie

Jaarplan 2010 oktober 2009

Jaarplan 2010 oktober 2009 ktber 2009 Inhud pagina Samenvatting 2 1) Belangen behartigen 3 Lbby Agenda 2026 Visie musea en maatschappij Nta Duurzaamheid Museale verwervingen sinds 1933 Cllectiembiliteit / Niet-Verzekeren 2) Diensten

Nadere informatie

Vacature. Account & Sales Manager

Vacature. Account & Sales Manager Vacature Accunt & Sales Manager Januari 2014 Wie is ivox? ivox is actief p vlak van marktnderzek en nline marketing. ivox specialiseert zich in cnsumenten data- en infrmatieverzameling, data- en infrmatiebewerking

Nadere informatie

effectieve ICT Governance structuur

effectieve ICT Governance structuur Practische handvaten vr het pzetten van een effectieve ICT Gvernance structuur in een grte rganisatie Ir. M. Drenthen Ir. P. Zaanen BastaGrup 2005 BastaGrup September 2005 Inhudspgave Management samenvatting...

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 KMO S Voordelen van een kleine onderneming : Nadelen van een kleine onderneming: Functies in een onderneming:(4 pijlers)

Hoofdstuk 1 KMO S Voordelen van een kleine onderneming : Nadelen van een kleine onderneming: Functies in een onderneming:(4 pijlers) Hfdstuk 1 KMO S zijn ndernemingen die niet meer dan 1 van de vlgende criteria verschrijden : -gemiddeld aantal werknemers

Nadere informatie

OPZET EN UITVOERING VAN ONDERZOEK

OPZET EN UITVOERING VAN ONDERZOEK Peter van t Riet, Inge Strijker, Wim Trster Lectraat ICT en Onderwijsinnvatie, Hgeschl Windesheim, Zwlle 2011 INHOUD 1 INLEIDING... 3 2 ONDERZOEK IN HET HBO... 3 3 VIER SOORTEN ONDERZOEK... 3 Tepassingsgericht

Nadere informatie

Implementatie van een organisatiebreed elektronisch dossierbeheer, gebaseerd op de concepten van een MID-Office

Implementatie van een organisatiebreed elektronisch dossierbeheer, gebaseerd op de concepten van een MID-Office Implementatie van een rganisatiebreed elektrnisch dssierbeheer, gebaseerd p de cncepten van een MID-Office Aanvraag tt deelneming Opdracht van aanneming van diensten - 2 Implementatie van een rganisatiebreed

Nadere informatie

Sint-Jan Berchmanscollege

Sint-Jan Berchmanscollege Sint-Jan Berchmanscollege Infobrochure 7 RETAIL (7de jaar BSO) Leerlingenprofiel Je hebt het zesde jaar Retail of Administratie achter de rug. Je wil jouw kansen op de arbeidsmarkt vergroten en bovendien

Nadere informatie