CURRICULUM VITAE. ALGEMENE GEGEVENS Sander Voorwinden Adres De Kievit CX Elst

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CURRICULUM VITAE. ALGEMENE GEGEVENS Sander Voorwinden Adres De Kievit 40 3921 CX Elst"

Transcriptie

1 CURRICULUM VITAE ALGEMENE GEGEVENS Naam Sander Vrwinden Adres De Kievit CX Elst Natinaliteit Nederlandse Gebrtedatum 28 december LinkedIn nl.linkedin.cm/in/sandervrwinden Telefn +31(0) PERSOONSPROFIEL Ik ben een n-nnsense Senir prjectmanager, met een pragmatische aanpak. Ik breng rder en rust in de meest stressvlle situaties. Ik pas mij snel aan in meilijke situaties en ben rganisatrisch sterk. Tevens ben ik graag actief betrkken bij nieuwe ntwikkelingen. Ik ben een gemtiveerde teamspeler, die vr zijn cllega s en vrienden klaar staat. Dr mijn cllega s wrd ik getypeerd als een daadkrachtige en gedreven persn, die met de ndige humr en relativeringsvermgen mensen weet te mtiveren m een prject tt een ged einde te brengen. EXPERTISEGEBIED(EN) Prject/implementatie management, zwel business als IT gerelateerd (Prince II practitiner) Agile, Scrum master/cach (prfessinal scrum master, scrum prduct wner) Change/implementatie management, ICT implementaties en upgrades, release management en prduct intrductie. Business Prces Management, kwaliteit verbetering (implementatie en ptimalisatie van Business en IT prcessen), ntwerp KPI mdel. Big Data, data visualisatie, Hadp, Data Lake. Brede Eurpees betalingsverkeer kennis: SEPA SCT en SDD, PSD, Payments, Billing, SWIFT en IT transactin services (Payment factry s) RELEVANTE ERVARINGEN Prject/prgramma manager diverse business en IT implementatie prjecten waarnder Business cnsultant leiding geven aan diverse prjecten, p het gebied van Eurpees betalingsverkeer, telecm en cmpliance/risk. Scrum Master/Cach, begeleiden van grte IT implementaties (berichten verkeer applicaties) en web applicatie vernieuwing. Implementatie van cmplexe ICT applicaties waarnder; Payment hub, plausibiliteitapplicatie upgrade en stringsafhandeling en aansturing/cachen van multidisciplinaire prjectteams en externe leveranciers Prcesmanagement prces implementatie, en prductintrducties en verbeteringsprjecten

2 WERKERVARING ALS EIGENAAR VAN VENTOUX CONSULTANCY Peride januari heden Functie Zelfstandig Cnsultant / Eigenaar Bedrijfsnaam Ventux Cnsultancy Als Senir Prjectmanager/Agile (Scrum) master werk ik bij klanten p het gebied van prjectmanagement, Agile develpment, BIG data implementatie Peride augustus 2014 juli 2015 Verander manager (Scrum Master/cach) SNG (Stichting Netwerk Gerechtsdeurwaarders) Als Scrum Master/Cach SNG begeleiden met de vernieuwing van het cmplete IT landschap (Kantr autmatisering, berichtenverkeer, Data warehuse, web applicaties en infra (OTAP straat)). SNG verzrgt het berichtenverkeer tussen de gerechtsdeurwaarders en derden (Belastingdienst, rechtspraak (prject KEI), UWV, RDW, KVK enz.) Implementeren van het Agile raamwerk, zals agile scrum, cntinues delivery Ervr zrgen dat Agile (scrum) gedragen wrdt binnen de rganisatie Verantwrdelijk vr het wegnemen van prjectbelemmeringen en cachen van de scrum teams. Verantwrdelijk vr de vernieuwing van het (maatwerk) berichtenplatfrm, kantr autmatisering, web applicaties en infra (OTAP straat). Verantwrdelijk vr prjectaansturing vr prjecten Digitale explten, Digitaal publiceren en pstarten van prject KEI en datawarehuse inrichting. Begeleiden van de rganisatie bij de ISO (bescherming persnsgegevens) certificering Adviseren van het management en bestuur bij de implementatie en verbetering van prjectdcumentatie, prjectstructuur en Agile raamwerk. Het schrijven van een prjectvrstel en functineel ntwerp ( user stries) vr de realisatie van een nieuw webbased gebruikersprtaal Peride ktber 2013 juli 2014 SEPA prjectmanager Sligr Fd Grup B.V. Als prjectmanager bepalen van het beleid en de uitvering van de SEPA B2B en B2C wet- en regelgeving. Verantwrdelijk vr de aansturing van een SEPA helpdesk van 8 FTE. Analyseren, pstellen en impact bepalen van de SEPA SDD requirements vr de Sligr bedrijfsprcessen Zrgdragen vr het pstellen van wijziging- en verbetervrstellen en beslisntities. Initiëren en vrzitten van wrkshps met gebruikers rganisatie, peratins, sales en marketing. Analyse van custmer data (BI rapprtages) en rapprtages maken betreffende de vrtgang van SEPA prject Opstellen en uitveren van testplan vr de implementatie van SEPA B2C incass. Opstellen en initiëren van verbeter vrstellen m.b.t. facturatie, debiteuren en crediteuren beheer en aanpassingen aan Financiële applicaties (FIS2000) Peride augustus 2013 september 2013 SEPA implementatie expert Diverse Wning cöperaties Als business cnsultant wning cöperaties begeleiden bij het bepalen van de impact die SEPA weten regelgeving heeft p de financiële prcessen en advisering vr inrichting/uitver van het SEPA prject. Tevens analyseren, pstellen en impact bepalen van de SEPA requirements vr de bedrijfsprcessen en ERP/CRM applicaties (b.v. Itris en Centric).

3 Peride mei 2013 september 2013 SEPA implementatie expert Estr grep Als business cnsultant Estr grep begeleiden bij het bepalen van de impact die SEPA wet- en regelgeving heeft p de financiële prcessen. Opstellen van prjectplan en verbetervrstellen met betrekking p de huidige rganisatie. Advisering betreffende aanpassingen aan de financiële applicatie van AFAS en advisering m.b.t. het verbeteren van debiteuren en crediteuren beheer. WERKERVARING IN DIENSTVERBAND BIJ ENIGMA PAYMENTS CONSULTING Peride ktber 2012 december 2012 Business Cnsultant Artsen znder Grenzen Als business cnsultant Artsen znder Grenzen begeleiden bij het bepalen van de impact die SEPA wet- en regelgeving heeft p de fndsenwerving applicatie. Peride maart september 2012 Prject/prgramma manager UWV Bij de afdeling FEZ (financieel ecnmische zaken) als Prject/prgramma manager, verantwrdelijk vr het prject dat als del heeft de implementatie van de SEPA wet en regelgeving, met.a. aanpassingen aan het IT landschap waarnder de Payment hub (maatwerk applicatie), plausibiliteitapplicatie en aanverwante systemen van UWV (FEZ). Tevens pstellen van een kwaliteitsverbeterplan vr de afdeling. Realisatie van het prject binnen de gestelde randvrwaarden, tijd, geld, rganisatie en kwaliteit. Uitveren van analyses p UWV betaalsystemen en aangeleverde infrmatie vr het bepalen van de SEPA requirements d.m.v. usecases. Opstellen van plan van aanpak (PID) vr SEPA Credit Transfer (faseplan), risicmanagement, kstenramingen en tijdsplanning (MS prject) vr de realisatie van de prjecten incl. aangeven van persnele en materiële cnsequenties Aansturing en cachen van een multidisciplinair prjectteam (ng. 10 persnen) en aansturen van diverse interne - en externe nderaannemers (leveranciers) en prjectleiders van het prject. Prject vrtgang- en financiële rapprtage aan de Management FEZ, het SEPA prgramma en prject en business stakehlders. Adviesrapprt pstellen vr een kwaliteitsverbeterplan vr de afdeling geldverkeer en ICT beheer. Prject/prgramma cmmunicatie (zwel intern als extern) en het creëren van draagvlak bij de stakehlders, zwel vr de prjectdelstelling als vr de bendigde werkzaamheden en veranderingen. Verantwrdelijk vr aansturing van testmanager vr mastertestplan en uitveren van (keten) testen betreffende de gehele UWV brede betaalketen. Peride september 2010 februari 2011 Prjectmanager ING Bank Bij de afdeling Klant infrmatiemanagement, als business cnsultant/prjectmanager, verantwrdelijk vr een cmpliance prject p het gebied van Wwft en FATF 7 (plausibiliteit tetsing van betalingen). Realisatie van het prject binnen de gestelde randvrwaarden, tijd, rganisatie en kwaliteit Uitveren van analyses p systemen en aangeleverde infrmatie vr het bepalen van de peratinele risic s en vrstellen maken met mitigerende acties. Opstellen van plan van aanpak (PID), kstenramingen en tijdsplanning (MS prject) vr de realisatie van de prjecten incl. aangeven van persnele en materiële cnsequenties Aansturing van een multidisciplinair team en diverse interne nderaannemers van het prject

4 De prjectcmmunicatie, klantmailing (zwel intern als extern) en het creëren van draagvlak, zwel vr de prjectdelstelling als vr de bendigde werkzaamheden en veranderingen. Prject vrtgang- en financiële rapprtage aan de ING managementbard, prjectbard en stakehlders. Peride nvember 2008 juli 2010 Prjectmanager RBS GTS Technlgy Services / Mid Office Als prjectmanager van diverse cmplexe IT prjecten bij RBS GTS Mid-Office (payment factry van RBS). Als lid van het Quality imprvement bard, adviseren betreffende het verbeteren van de dienstverlening en plevering van prjectprducten. Ontwerpfase, prjectvrstel, initiatie- en executiefase vr de diverse maintenance en stability imprvement prjecten Opstellen van business case vr de diverse prjecten Vaststellen prject scpe, uitgangswaarden en IT requirements SEPA aanpassingen p de mid-ffice applicaties Cmmunicatie met stakehlders waarnder Prduct management, Risk management, Channel management, Operatins en RTB (run the bank) Verantwrdelijk vr de aansturing van de externe leveranciers (in Nederland en India) Aansturen van een multidisciplinair prjectteam van gemiddeld 8 tt 10 medewerkers en het testteam met ca. 10 testers zwel n- als ffside (India) Lid van de quality imprvement bard, die als taak heeft de kwaliteit van de pleveringen binnen de afdeling te verbeteren en ptimalisatie van (inter) natinale betaal prcessen. Als prblem manager verantwrdelijk vr adhc implementatie van plssingen vr prductieprblemen. WERKERVARING IN DIENSTVERBAND BIJ MARING & MOURIK Peride juni 2008 ktber 2008 Business Prces Cnsultant ING Cmmercial Finance Als prjectmanager/business cnsultant verantwrdelijk vr het ntwerpen van een Mdel ffice rganisatie vr het bereiken van peratinal excellence vr de klant ING cmmercial Finance. Ontwerpen van een Mdel ffice (TOM mdel, Target Operating Mdel) vr de internatinale rganisatie, die gebruikt kan wrden vr het uitrllen van een nieuwe business unit en de benadering van een green field Ontwerpen en vastleggen van peratinele bedrijfsprcessen in Visi en Bwise Prjectsturing p de inzet van persnele, financiële en materiële middelen Prject gvernance, vrtgang rapprtages, budgetrapprtage, planning en het pstellen van requirements. Peride maart 2008 juni 2008 Business Analist UPC Nederland Als business analist verantwrdelijk vr: Strmlijnen van de IT aanvragen vr Pririty Telecm Berdelen van aanvragen d.m.v. een impactanalyse en use-cases, vanuit de rganisatie p IT gebied Sparringpartner en intermediair vr Pririty Telecm p IT gebied, gestalte geven aan de IT NL visie, strategie en delstellingen en bepalen van de IT radmap Verbeteren van de third party prcessen, inzichtelijk maken van de prblematiek betreffende inhuur. Opstellen testcases vr het testen van de prductie aanpassingen.

5 WERKERVARING IN DIENSTVERBAND BIJ SOGETI NEDERLAND Peride juni 2007 februari 2008 Vrzitter Sgeti Nederland Ontwikkelen van een nieuwe dienst vr Sgeti p basis van de Six Sigma methde (naast de reguliere inzet bij klanten). Oprichten van Six Sigma Kernteam binnen de Sgeti rganisatie Opstellen van nieuwsbrief vr de afdeling A&BS Vrbereiden en geven van managementpresentaties Kennis delen met Kernteam Ontwikkelen van een cursuspakket. Peride januari 2008 maart 2008 Business Analist ING Bank Het prject inventarisatie maatwerk is gericht p de inventarisatie van alle maatwerkprducten en afspraken binnen de afdeling Whlesale PCM. Identificeren van prcessen, prducten, verkpkanalen, diensten en systemen ten beheve van betaal- en spaarprducten Initiëren van wrkshps, reviewsessies en interviews Reviewen van TANGO requirements p het gebied van paymentstructuren en -prcessen en recnciliatieprcessen Peride ktber 2006 december 2007 Prjectmanager & Business Analist ING Bank Het prgramma herstelactie tarifering begde het nder cntrle krijgen van de prcessen p het gebied van afspraken, cndities, tarifering & facturering van het betalingsverkeer (incl. mgelijke SEPA/PSD impact) Als prjectmanager (Overerven) verantwrdelijk vr: Verantwrdelijk vr de sturing van het prject en de inzet van persnele, financiële en materiële middelen. Verantwrdelijk vr de dagelijkse aansturing van een prjectteam, inclusief een viertal deel prjectleiders en testmanager. Implementatie van prcessen, prcedures, werkinstructies en systemen binnen de verkprganisatie Geven van presentaties aan betaalspecialisten en districtsmedewerkers Als business analist (herstelactie tarifering) verantwrdelijk vr: Identificeren, ntwikkelen en implementeren van prcessen, prcedures, werkinstructies, testplannen en systemen ten beheve van betaalprducten Data-analyse van betaalsystemen vr het bepalen van de te behandelen ppulatie/gegevens Ontwikkelen en implementeren van een managementinfrmatie web applicatie p basis van Ltus Ntes Inrichten en ndersteunen van een prjecthelpdesk. Peride april 2006 ktber 2006 Prjectmanager ABN AMRO Het prject ken je klant heeft als delstelling de implementatie van de CAAML /CPDD eisen in de Business Unit NL, bij ABN AMRO dchters, zals Amstel lease, AAH en IFN Finance. Verantwrdelijkheden: Verantwrdelijk vr de sturing van het prject en de inzet van persnele, financiële en materiële middelen Uitwerken van beleidsdcumenten in prjectplannen vr Cmpliance CPDD/CAAML prjecten Acceptatie en uitvering van het prjectplan in de rganisatie

6 Opstellen van plan van aanpak, kstenramingen en tijdplanning vr de realisatie van de prjecten incl. aangeven van persnele en materiële cnsequenties Het bewaken, evalueren en rapprteren van de beheers aspecten van het CPDD prject Het afstemmen van de (status van) uitvering en implementatie van de in uitvering zijnde deel prjecten met de pdrachtgevers. WERKERVARING IN DIENSTVERBAND BIJ BRITISH TELECOM Peride maart 2000 april 2006 Functie Diverse Functies Werkgever British Telecm Functie: Prces management specialist Prjectmatig veranderings- en verbeteringstrajecten drveren en aansturen p het gebied van platfrmen en diensten, met als einddel de nderliggende afdelingen te vrzien van de middelen, vaardigheden en systemen, m hun taken ptimaal te kunnen uitveren. Identificeren, ntwikkelen en implementeren van prcessen, prcedures, werkinstructies en systemen vr het managen van netwerken, prducten en diensten in diverse landen Uitveren van verbeterprjecten van interne prcessen, gebruikmakend van de Lean/ Six Sigma methdiek Aansturing en cachen van prcessmanagers in diverse landen, zals Duitsland, Spanje, België, Ierland, Verenigde Staten en Engeland Implementatie en ntwikkelen van prcessen en prcedures binnen de afdeling Glbal Netwrks Drveren van prcesverbetering d.m.v. Lean/ Six Sigma Lancering van diverse nieuwe prducten zals VIOP en WAN (10/100G implementatie). Functie: Financial Netwrk Analist Zrgdragen vr financiële prjectcntrle, aanmaken en bewaken van budgetten, investeringsbudgettering, aanmaken van inkprders & verbetertrajecten initiëren. Prjectleider vr het pstarten van een nacalculatie (kstprijsberekening) methde/tl Aanpassen en verbeteren van prcessen en prcedures binnen de afdeling netwrks Maandelijkse financiële investeringsrapprtages maken en deze analyseren Cst-mdeling mdel pzetten (ABC cst mdeling)vr het verdelen van budgetten, Sparring partner vr cntrller m.b.t. financiële verslaglegging Implementatie van nacalculatie methdiek, p basis van Activity Based Csting Verbetering van de budgetteringscyclus van de afdeling Netwrks Functie: Diverse lijnfuncties als Third party manager, Werkvrbereider en Lgistics fficer Als third party fficer, Operatineel cntractbeheer, veren van nderhandelingen en bewaken van de uitvering van de cntract afspraken Marktverkenning/ Benchmarking/ Actief vlgen van marktntwikkelingen. Samen met afdeling Prcurement bepalen van nieuwe leveranciers en pstellen van cntracten Maken van werkprcessen zwel vr de futafhandeling als het installatieprces binnen de afdeling. Peride juni 1994 maart 2000 Functie Diverse Functies Werkgever Diverse werkgevers In deze peride gewerkt als servicemnteur, werkvrbereider en lgisticus bij een drietal technische bedrijven en bij defensie

7 OPLEIDINGEN HTS Bedrijfskunde (HVU)2005 HTS Telecm engineer (prpedeuse, Rens & Rens)2001 Interne Sgeti pleidingen/trainingen ( ) Fundamentals Infrmatiebeveiliging Stakehlder management Situatineel leidinggeven LPMD (interne pleiding vr IPMA-D) Cachen vr Caches ITIL fundatin Testmanagement fundamentals VAARDIGHEDEN Taal: Mndeling Schriftelijk Nederlands Medertaal Medertaal Engels Uitstekend Ged OVERIGE INFORMATIE Hbby s: Lezen, fietsen, vlleybal en kamperen

CURRICULUM VITAE. ALGEMENE GEGEVENS Sander Voorwinden Adres De Kievit 40 3921 CX Elst

CURRICULUM VITAE. ALGEMENE GEGEVENS Sander Voorwinden Adres De Kievit 40 3921 CX Elst CURRICULUM VITAE ALGEMENE GEGEVENS Naam Sander Voorwinden Adres De Kievit 40 3921 CX Elst Nationaliteit Nederlandse Geboortedatum 28 december 1972 E-mail Sander.voorwinden@gmail.com Linkedin nl.linkedin.com/in/sandervoorwinden

Nadere informatie

Achmea Bank Uitvoeren van een SEPA-impactanalyse voor de huidige (legacy) bankapplicaties bij Achmea Retail Bank.

Achmea Bank Uitvoeren van een SEPA-impactanalyse voor de huidige (legacy) bankapplicaties bij Achmea Retail Bank. Persnsgegevens Naam Max Reimerink Gebrtejaar 1962 Natinaliteit Persnsprfiel Nederlands Max is een ervaren prjectmanager/business cnsultant in prjecten en in de lijn. Zijn stijl van werken kenmerkt zich

Nadere informatie

Drs. Martin Hoorn CMC

Drs. Martin Hoorn CMC Drs. Martin Hrn CMC Persnalia Naam: Repnaam: Drs. H.M. Hrn CMC Martin Gebrtedatum: 8 juli 1962 Adres: Kwikstaarthek 16 2317WV, Leiden Natinaliteit: Nederlandse Mbiel: +31 (0)6 27 90 97 65 Site: E-mail:

Nadere informatie

Katholieke universiteit Nijmegen Faculteit der Beleidswetenschappen

Katholieke universiteit Nijmegen Faculteit der Beleidswetenschappen Curriculum Vitae Persnalia Naam Marc Spruit Mbiele telefn 06 218 51 938 E-mail mail@marcspruit.nu Gebrtedatum 1 juni 1971 Natinaliteit Nederlands Opleidingen Studies Plaats Peride Opleiding tt cach (pst-hbo)

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Personalia. Opleidingen. Extra toegevoegde waarde

Curriculum Vitae. Personalia. Opleidingen. Extra toegevoegde waarde Curriculum Vitae Persnalia Naam Marc Spruit Mbiele telefn 06 218 51 938 E-mail mail@marcspruit.nu Website www.marcspruit.nu Gebrtedatum 1 juni 1971 Natinaliteit Nederlands Opleidingen Studies Plaats Peride

Nadere informatie

Human Resource Management Resultaat van de CIO Interest Group

Human Resource Management Resultaat van de CIO Interest Group Human Resurce Management Human Resurce Management Resultaat van de CIO Interest Grup Onderwerpen: Uitgangspunten Functieprfielen Tepassingsmgelijkheden Eerste publicatie van het CIO Platfrm Nederland Juni

Nadere informatie

Databases Batch processing SQL Testautomatisering (VBA Scripts; Unix Bash-scripts; FitNesse; Selenium) Microsoft Excel Testcoördinatie

Databases Batch processing SQL Testautomatisering (VBA Scripts; Unix Bash-scripts; FitNesse; Selenium) Microsoft Excel Testcoördinatie Persnlijke Gegevens Naam : Bleumink Vrnamen : Chiel Christiaan Bernard Repnaam : Chiel Gebrtedatum : 14-07-1975 Gebrteplaats : Brummen Adres : Wim Snneveldstraat 37 Wnplaats : 6836 MB Arnhem Telefn : +31

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Attached b.v. Symfonielaan 26 3438 EV Nieuwegein. Tel: 030 6020602. Fax: 030 6020600 info@attached.nl www.attached.

Curriculum Vitae. Attached b.v. Symfonielaan 26 3438 EV Nieuwegein. Tel: 030 6020602. Fax: 030 6020600 info@attached.nl www.attached. Attached b.v. Symfnielaan 26 3438 EV Nieuwegein Tel: 030 6020602 Fax: 030 6020600 inf@attached.nl www.attached.nl Uw accuntmanager: Marc Elkerbut Tel: 030 6020602 Mbiel: 06 21587067 m.elkerbut@attached.nl

Nadere informatie

Johan Van Strijthem. jovastco bvba. Ondernemingsnummer: B.T.W. BE 0842.954.645 RPR Brussel. Rekeningnummer: IBAN: BE93 7340 3346 1167 BIC: KREDBEBB

Johan Van Strijthem. jovastco bvba. Ondernemingsnummer: B.T.W. BE 0842.954.645 RPR Brussel. Rekeningnummer: IBAN: BE93 7340 3346 1167 BIC: KREDBEBB Jhan Van Strijthem ( 14/04/1977) jvastc bvba Nattestraat 38 B-1740 Ternat Ondernemingsnummer: B.T.W. BE 0842.954.645 RPR Brussel Rekeningnummer: IBAN: BE93 7340 3346 1167 BIC: KREDBEBB Cntactgegevens:

Nadere informatie

VMware Jaar Certificaat CURRICULUM VITAE PERSOONLIJKE GEGEVENS PROFIELSCHETS CERTIFICERING EN TRAINING

VMware Jaar Certificaat CURRICULUM VITAE PERSOONLIJKE GEGEVENS PROFIELSCHETS CERTIFICERING EN TRAINING CURRICULUM VITAE PERSOONLIJKE GEGEVENS Naam : Kenneth van Ditmarsch Wnplaats : Assendelft Gebrtedatum : 21/10/1979 Natinaliteit : Nederlandse Burgerlijke staat : Ongehuwd E-mailadres : kenneth@hqvirtual.nl

Nadere informatie

het is helder Opleidingen algemeen

het is helder Opleidingen algemeen Naam: René Kint Titel: ir. Geb.datum: 3 september 1968 Adres: Antniestraat 77, 2011 CP, Haarlem Telefn: +31652540720 e-mail: rene.kint@liquet.nl CURRICULUM VITAE René Kint (selectie) René Kint: praktisch

Nadere informatie

ERVARING. Zelfstandig facilitair (project) manager (start 01-01-2008)

ERVARING. Zelfstandig facilitair (project) manager (start 01-01-2008) ALGEMENE GEGEVENS Naam: W.M.W. Hlleman Gebren: 11-06-1974 Adres: Wageningsestraat 64 6671 DG Zetten Telefn: 06-22665615 Email: inf@h-fm.nl PERSOONLIJKE KENMERKEN Open karakter Directe cmmunicatie Betrkken

Nadere informatie

effectieve ICT Governance structuur

effectieve ICT Governance structuur Practische handvaten vr het pzetten van een effectieve ICT Gvernance structuur in een grte rganisatie Ir. M. Drenthen Ir. P. Zaanen BastaGrup 2005 BastaGrup September 2005 Inhudspgave Management samenvatting...

Nadere informatie

Gefaseerde implementatie projectbeheersing methodiek Hogeschool van Utrecht

Gefaseerde implementatie projectbeheersing methodiek Hogeschool van Utrecht Prject Shared Services Gefaseerde implementatie prjectbeheersing methdiek Hgeschl van Utrecht Vervlg van Deelprjectplan Prjectadministraties (januari 2004) Het beheersen van prjectadministraties dr de

Nadere informatie

VEREISTEN ONDERSTEUNENDE PROCESSEN

VEREISTEN ONDERSTEUNENDE PROCESSEN ICT Cntract 2015 Explitatiegebnden ICT-diensten Vereisten ndersteunende prcessen VEREISTEN ONDERSTEUNENDE PROCESSEN Pagina 1 van 39 Versie: 4 nvember 2013 Inhud ICT Cntract 2015 Explitatiegebnden ICT-diensten

Nadere informatie

Local knowledge. Global power. Risk Management AEGON Nederland

Local knowledge. Global power. Risk Management AEGON Nederland Lcal knwledge. Glbal pwer. Risk Management AEGON Nederland 12 juni 2012 3 lines f defence 3 rd line: Internal Audit Nederland Rapprteren mtrent vlledigheid en juistheid risk assessment Tetsing werking

Nadere informatie

VMware Jaar Certificaat. VMware Cisco EMC (VCE Coalition) Jaar Certificaat CURRICULUM VITAE PERSOONLIJKE GEGEVENS PROFIELSCHETS

VMware Jaar Certificaat. VMware Cisco EMC (VCE Coalition) Jaar Certificaat CURRICULUM VITAE PERSOONLIJKE GEGEVENS PROFIELSCHETS CURRICULUM VITAE PERSOONLIJKE GEGEVENS Naam : Kenneth van Ditmarsch Wnplaats : Assendelft Gebrtedatum : 21/10/1979 Natinaliteit : Nederlandse Burgerlijke staat : Ongehuwd E-mailadres : kenneth@vd-cnsultancy.nl

Nadere informatie

Curriculum Vitae SOENIL SOEBEDAR. SOEBIT BV - Curriculum Vitae - Soenil Soebedar

Curriculum Vitae SOENIL SOEBEDAR. SOEBIT BV - Curriculum Vitae - Soenil Soebedar Curriculum Vitae SOENIL SOEBEDAR SOEBIT BV - Curriculum Vitae - Senil Sebedar PERSOONLIJKE GEGEVENS Naam Sebedar Repnaam Senil Gebrtedatum 17 Mei 1970 Wnplaats Utrecht Telefn +31 (0)6-107 55 479 Email

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Attached b.v. Symfonielaan 26 3438 EV Nieuwegein. Tel: 030 6020602 Fax: 030 6020600 info@attached.nl www.attached.

Curriculum Vitae. Attached b.v. Symfonielaan 26 3438 EV Nieuwegein. Tel: 030 6020602 Fax: 030 6020600 info@attached.nl www.attached. Attached b.v. Symfnielaan 26 3438 EV Nieuwegein Tel: 030 6020602 Fax: 030 6020600 inf@attached.nl www.attached.nl Uw accuntmanager: Marc Elkerbut Tel: 030 6020602 Mbiel: 06 21587067 m.elkerbut@attached.nl

Nadere informatie

IT Management Group. Samenvatting PRINCE2 2009

IT Management Group. Samenvatting PRINCE2 2009 IT Management Grup Samenvatting PRINCE2 2009 ITIL is a Registered Trade Mark f the Office f Gvernment Cmmerce in the United Kingdm and ther cuntries. PRINCE2 is a Registered Trade Mark f the Office f Gvernment

Nadere informatie

Peter Konings (Belastingdienst), Rutger Heerdink (UWV), Rene Backer (SVB), Sjoerd Weiland (RDW)

Peter Konings (Belastingdienst), Rutger Heerdink (UWV), Rene Backer (SVB), Sjoerd Weiland (RDW) Werkgrep Brging: Peter Knings (Belastingdienst), Rutger Heerdink (UWV), Rene Backer (SVB), Sjerd Weiland (RDW) December 2013 Deze presentatie en het bijbehrende verdiepingsmateriaal zijn prducten van de

Nadere informatie

RAPPORTAGE VOOR Melior Example BV

RAPPORTAGE VOOR Melior Example BV IN SAMENWERKING MET SCA RESULT GROUP Dit is een extract van een rapprtage die u kunt verwachten als u de nderzeksvragen heeft beantwrd. Met dit extract willen wij u een indruk geven van de pzet van de

Nadere informatie

Deelprojectplan. Projectadministraties

Deelprojectplan. Projectadministraties Deelprjectplan Prjectadministraties Het beheersen van prjectadministraties dr de invering van een hgeschlbrede methdiek. 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Prbleemverkenning en stelling 3. Prjectdelen 4.

Nadere informatie

15 februari 2007. Pagina 1

15 februari 2007. Pagina 1 Regeling peridiek evaluatienderzek en beleidsinfrmatie 2006, Ministerie van financiën dd. 18 april 2006 Beleidsdrlichting artikel 4/Operatinele Delstelling 3, MvT BZK Begrting 2006. (TK, vergaderjaar 2005-2006,

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Attached b.v. Symfonielaan 26 3438 EV Nieuwegein. Tel: 030 6020602. Fax: 030 6020600 info@attached.nl www.attached.

Curriculum Vitae. Attached b.v. Symfonielaan 26 3438 EV Nieuwegein. Tel: 030 6020602. Fax: 030 6020600 info@attached.nl www.attached. Attached b.v. Symfnielaan 26 3438 EV Nieuwegein Tel: 030 6020602 Fax: 030 6020600 inf@attached.nl www.attached.nl Uw accuntmanager: Marc Elkerbut Tel: 030 6020602 Mbiel: 06 21587067 m.elkerbut@attached.nl

Nadere informatie

OFFERTEAANVRAAG VOOR DIENSTEN BESTEK NR. DLA/COM/13. 02. Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking Ontwikkelen van de website www.vgc.

OFFERTEAANVRAAG VOOR DIENSTEN BESTEK NR. DLA/COM/13. 02. Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking Ontwikkelen van de website www.vgc. BIJLAG Bijlage nr. 1 Bestek nderhandelingsprcedure znder bekendmaking vr het ntwikkelen van de website www.vgc.be OFFRTAANVRAAG VOOR DINSTN BSTK NR. DLA/COM/13. 02 Onderhandelingsprcedure znder bekendmaking

Nadere informatie

FOD SOCIALE ZEKERHEID

FOD SOCIALE ZEKERHEID FOD SOCIALE ZEKERHEID JAARVERSLAG 2014 WOORD VAN DE VOORZITTER... 6 ACHTER DE SCHERMEN VAN DE FOD... 8 1. DE DIENST VAN DE FOD SOCIALE ZEKERHEID IN BELGIË... 8 1.1. Organigram van de FOD Sciale Zekerheid...

Nadere informatie

} J.C. (Tiene) de Rek CMC MCM

} J.C. (Tiene) de Rek CMC MCM } J.C. (Tiene) de Rek CMC MCM Statinsweg 35, 7941 HC Meppel Telefn: 06 12800015 E-mail: Tiene@blauwpurper.cm Website: www.blauwpurper.cm Gebren p 10 ktber 1965 te Hasselt Persnlijke verbinding Tiene is

Nadere informatie

FOD Financiën Programma Multi-kanaal Dienstverlening Oplevering werkstroom Mensen Versie 4 Voorgelegd ter validatie aan de stuurgroep van 19/05/2004

FOD Financiën Programma Multi-kanaal Dienstverlening Oplevering werkstroom Mensen Versie 4 Voorgelegd ter validatie aan de stuurgroep van 19/05/2004 FOD Financiën Prgramma Multi-kanaal Dienstverlening Oplevering werkstrm Mensen Versie 4 Vrgelegd ter validatie aan de stuurgrep van 19/05/2004 Vrstudie Prgramma MKDV. Inhud Blz. 1. Inleiding... 4 1.1.

Nadere informatie