CURRICULUM VITAE. ALGEMENE GEGEVENS Sander Voorwinden Adres De Kievit CX Elst

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CURRICULUM VITAE. ALGEMENE GEGEVENS Sander Voorwinden Adres De Kievit 40 3921 CX Elst"

Transcriptie

1 CURRICULUM VITAE ALGEMENE GEGEVENS Naam Sander Vrwinden Adres De Kievit CX Elst Natinaliteit Nederlandse Gebrtedatum 28 december LinkedIn nl.linkedin.cm/in/sandervrwinden Telefn +31(0) PERSOONSPROFIEL Ik ben een n-nnsense Senir prjectmanager, met een pragmatische aanpak. Ik breng rder en rust in de meest stressvlle situaties. Ik pas mij snel aan in meilijke situaties en ben rganisatrisch sterk. Tevens ben ik graag actief betrkken bij nieuwe ntwikkelingen. Ik ben een gemtiveerde teamspeler, die vr zijn cllega s en vrienden klaar staat. Dr mijn cllega s wrd ik getypeerd als een daadkrachtige en gedreven persn, die met de ndige humr en relativeringsvermgen mensen weet te mtiveren m een prject tt een ged einde te brengen. EXPERTISEGEBIED(EN) Prject/implementatie management, zwel business als IT gerelateerd (Prince II practitiner) Agile, Scrum master/cach (prfessinal scrum master, scrum prduct wner) Change/implementatie management, ICT implementaties en upgrades, release management en prduct intrductie. Business Prces Management, kwaliteit verbetering (implementatie en ptimalisatie van Business en IT prcessen), ntwerp KPI mdel. Big Data, data visualisatie, Hadp, Data Lake. Brede Eurpees betalingsverkeer kennis: SEPA SCT en SDD, PSD, Payments, Billing, SWIFT en IT transactin services (Payment factry s) RELEVANTE ERVARINGEN Prject/prgramma manager diverse business en IT implementatie prjecten waarnder Business cnsultant leiding geven aan diverse prjecten, p het gebied van Eurpees betalingsverkeer, telecm en cmpliance/risk. Scrum Master/Cach, begeleiden van grte IT implementaties (berichten verkeer applicaties) en web applicatie vernieuwing. Implementatie van cmplexe ICT applicaties waarnder; Payment hub, plausibiliteitapplicatie upgrade en stringsafhandeling en aansturing/cachen van multidisciplinaire prjectteams en externe leveranciers Prcesmanagement prces implementatie, en prductintrducties en verbeteringsprjecten

2 WERKERVARING ALS EIGENAAR VAN VENTOUX CONSULTANCY Peride januari heden Functie Zelfstandig Cnsultant / Eigenaar Bedrijfsnaam Ventux Cnsultancy Als Senir Prjectmanager/Agile (Scrum) master werk ik bij klanten p het gebied van prjectmanagement, Agile develpment, BIG data implementatie Peride augustus 2014 juli 2015 Verander manager (Scrum Master/cach) SNG (Stichting Netwerk Gerechtsdeurwaarders) Als Scrum Master/Cach SNG begeleiden met de vernieuwing van het cmplete IT landschap (Kantr autmatisering, berichtenverkeer, Data warehuse, web applicaties en infra (OTAP straat)). SNG verzrgt het berichtenverkeer tussen de gerechtsdeurwaarders en derden (Belastingdienst, rechtspraak (prject KEI), UWV, RDW, KVK enz.) Implementeren van het Agile raamwerk, zals agile scrum, cntinues delivery Ervr zrgen dat Agile (scrum) gedragen wrdt binnen de rganisatie Verantwrdelijk vr het wegnemen van prjectbelemmeringen en cachen van de scrum teams. Verantwrdelijk vr de vernieuwing van het (maatwerk) berichtenplatfrm, kantr autmatisering, web applicaties en infra (OTAP straat). Verantwrdelijk vr prjectaansturing vr prjecten Digitale explten, Digitaal publiceren en pstarten van prject KEI en datawarehuse inrichting. Begeleiden van de rganisatie bij de ISO (bescherming persnsgegevens) certificering Adviseren van het management en bestuur bij de implementatie en verbetering van prjectdcumentatie, prjectstructuur en Agile raamwerk. Het schrijven van een prjectvrstel en functineel ntwerp ( user stries) vr de realisatie van een nieuw webbased gebruikersprtaal Peride ktber 2013 juli 2014 SEPA prjectmanager Sligr Fd Grup B.V. Als prjectmanager bepalen van het beleid en de uitvering van de SEPA B2B en B2C wet- en regelgeving. Verantwrdelijk vr de aansturing van een SEPA helpdesk van 8 FTE. Analyseren, pstellen en impact bepalen van de SEPA SDD requirements vr de Sligr bedrijfsprcessen Zrgdragen vr het pstellen van wijziging- en verbetervrstellen en beslisntities. Initiëren en vrzitten van wrkshps met gebruikers rganisatie, peratins, sales en marketing. Analyse van custmer data (BI rapprtages) en rapprtages maken betreffende de vrtgang van SEPA prject Opstellen en uitveren van testplan vr de implementatie van SEPA B2C incass. Opstellen en initiëren van verbeter vrstellen m.b.t. facturatie, debiteuren en crediteuren beheer en aanpassingen aan Financiële applicaties (FIS2000) Peride augustus 2013 september 2013 SEPA implementatie expert Diverse Wning cöperaties Als business cnsultant wning cöperaties begeleiden bij het bepalen van de impact die SEPA weten regelgeving heeft p de financiële prcessen en advisering vr inrichting/uitver van het SEPA prject. Tevens analyseren, pstellen en impact bepalen van de SEPA requirements vr de bedrijfsprcessen en ERP/CRM applicaties (b.v. Itris en Centric).

3 Peride mei 2013 september 2013 SEPA implementatie expert Estr grep Als business cnsultant Estr grep begeleiden bij het bepalen van de impact die SEPA wet- en regelgeving heeft p de financiële prcessen. Opstellen van prjectplan en verbetervrstellen met betrekking p de huidige rganisatie. Advisering betreffende aanpassingen aan de financiële applicatie van AFAS en advisering m.b.t. het verbeteren van debiteuren en crediteuren beheer. WERKERVARING IN DIENSTVERBAND BIJ ENIGMA PAYMENTS CONSULTING Peride ktber 2012 december 2012 Business Cnsultant Artsen znder Grenzen Als business cnsultant Artsen znder Grenzen begeleiden bij het bepalen van de impact die SEPA wet- en regelgeving heeft p de fndsenwerving applicatie. Peride maart september 2012 Prject/prgramma manager UWV Bij de afdeling FEZ (financieel ecnmische zaken) als Prject/prgramma manager, verantwrdelijk vr het prject dat als del heeft de implementatie van de SEPA wet en regelgeving, met.a. aanpassingen aan het IT landschap waarnder de Payment hub (maatwerk applicatie), plausibiliteitapplicatie en aanverwante systemen van UWV (FEZ). Tevens pstellen van een kwaliteitsverbeterplan vr de afdeling. Realisatie van het prject binnen de gestelde randvrwaarden, tijd, geld, rganisatie en kwaliteit. Uitveren van analyses p UWV betaalsystemen en aangeleverde infrmatie vr het bepalen van de SEPA requirements d.m.v. usecases. Opstellen van plan van aanpak (PID) vr SEPA Credit Transfer (faseplan), risicmanagement, kstenramingen en tijdsplanning (MS prject) vr de realisatie van de prjecten incl. aangeven van persnele en materiële cnsequenties Aansturing en cachen van een multidisciplinair prjectteam (ng. 10 persnen) en aansturen van diverse interne - en externe nderaannemers (leveranciers) en prjectleiders van het prject. Prject vrtgang- en financiële rapprtage aan de Management FEZ, het SEPA prgramma en prject en business stakehlders. Adviesrapprt pstellen vr een kwaliteitsverbeterplan vr de afdeling geldverkeer en ICT beheer. Prject/prgramma cmmunicatie (zwel intern als extern) en het creëren van draagvlak bij de stakehlders, zwel vr de prjectdelstelling als vr de bendigde werkzaamheden en veranderingen. Verantwrdelijk vr aansturing van testmanager vr mastertestplan en uitveren van (keten) testen betreffende de gehele UWV brede betaalketen. Peride september 2010 februari 2011 Prjectmanager ING Bank Bij de afdeling Klant infrmatiemanagement, als business cnsultant/prjectmanager, verantwrdelijk vr een cmpliance prject p het gebied van Wwft en FATF 7 (plausibiliteit tetsing van betalingen). Realisatie van het prject binnen de gestelde randvrwaarden, tijd, rganisatie en kwaliteit Uitveren van analyses p systemen en aangeleverde infrmatie vr het bepalen van de peratinele risic s en vrstellen maken met mitigerende acties. Opstellen van plan van aanpak (PID), kstenramingen en tijdsplanning (MS prject) vr de realisatie van de prjecten incl. aangeven van persnele en materiële cnsequenties Aansturing van een multidisciplinair team en diverse interne nderaannemers van het prject

4 De prjectcmmunicatie, klantmailing (zwel intern als extern) en het creëren van draagvlak, zwel vr de prjectdelstelling als vr de bendigde werkzaamheden en veranderingen. Prject vrtgang- en financiële rapprtage aan de ING managementbard, prjectbard en stakehlders. Peride nvember 2008 juli 2010 Prjectmanager RBS GTS Technlgy Services / Mid Office Als prjectmanager van diverse cmplexe IT prjecten bij RBS GTS Mid-Office (payment factry van RBS). Als lid van het Quality imprvement bard, adviseren betreffende het verbeteren van de dienstverlening en plevering van prjectprducten. Ontwerpfase, prjectvrstel, initiatie- en executiefase vr de diverse maintenance en stability imprvement prjecten Opstellen van business case vr de diverse prjecten Vaststellen prject scpe, uitgangswaarden en IT requirements SEPA aanpassingen p de mid-ffice applicaties Cmmunicatie met stakehlders waarnder Prduct management, Risk management, Channel management, Operatins en RTB (run the bank) Verantwrdelijk vr de aansturing van de externe leveranciers (in Nederland en India) Aansturen van een multidisciplinair prjectteam van gemiddeld 8 tt 10 medewerkers en het testteam met ca. 10 testers zwel n- als ffside (India) Lid van de quality imprvement bard, die als taak heeft de kwaliteit van de pleveringen binnen de afdeling te verbeteren en ptimalisatie van (inter) natinale betaal prcessen. Als prblem manager verantwrdelijk vr adhc implementatie van plssingen vr prductieprblemen. WERKERVARING IN DIENSTVERBAND BIJ MARING & MOURIK Peride juni 2008 ktber 2008 Business Prces Cnsultant ING Cmmercial Finance Als prjectmanager/business cnsultant verantwrdelijk vr het ntwerpen van een Mdel ffice rganisatie vr het bereiken van peratinal excellence vr de klant ING cmmercial Finance. Ontwerpen van een Mdel ffice (TOM mdel, Target Operating Mdel) vr de internatinale rganisatie, die gebruikt kan wrden vr het uitrllen van een nieuwe business unit en de benadering van een green field Ontwerpen en vastleggen van peratinele bedrijfsprcessen in Visi en Bwise Prjectsturing p de inzet van persnele, financiële en materiële middelen Prject gvernance, vrtgang rapprtages, budgetrapprtage, planning en het pstellen van requirements. Peride maart 2008 juni 2008 Business Analist UPC Nederland Als business analist verantwrdelijk vr: Strmlijnen van de IT aanvragen vr Pririty Telecm Berdelen van aanvragen d.m.v. een impactanalyse en use-cases, vanuit de rganisatie p IT gebied Sparringpartner en intermediair vr Pririty Telecm p IT gebied, gestalte geven aan de IT NL visie, strategie en delstellingen en bepalen van de IT radmap Verbeteren van de third party prcessen, inzichtelijk maken van de prblematiek betreffende inhuur. Opstellen testcases vr het testen van de prductie aanpassingen.

5 WERKERVARING IN DIENSTVERBAND BIJ SOGETI NEDERLAND Peride juni 2007 februari 2008 Vrzitter Sgeti Nederland Ontwikkelen van een nieuwe dienst vr Sgeti p basis van de Six Sigma methde (naast de reguliere inzet bij klanten). Oprichten van Six Sigma Kernteam binnen de Sgeti rganisatie Opstellen van nieuwsbrief vr de afdeling A&BS Vrbereiden en geven van managementpresentaties Kennis delen met Kernteam Ontwikkelen van een cursuspakket. Peride januari 2008 maart 2008 Business Analist ING Bank Het prject inventarisatie maatwerk is gericht p de inventarisatie van alle maatwerkprducten en afspraken binnen de afdeling Whlesale PCM. Identificeren van prcessen, prducten, verkpkanalen, diensten en systemen ten beheve van betaal- en spaarprducten Initiëren van wrkshps, reviewsessies en interviews Reviewen van TANGO requirements p het gebied van paymentstructuren en -prcessen en recnciliatieprcessen Peride ktber 2006 december 2007 Prjectmanager & Business Analist ING Bank Het prgramma herstelactie tarifering begde het nder cntrle krijgen van de prcessen p het gebied van afspraken, cndities, tarifering & facturering van het betalingsverkeer (incl. mgelijke SEPA/PSD impact) Als prjectmanager (Overerven) verantwrdelijk vr: Verantwrdelijk vr de sturing van het prject en de inzet van persnele, financiële en materiële middelen. Verantwrdelijk vr de dagelijkse aansturing van een prjectteam, inclusief een viertal deel prjectleiders en testmanager. Implementatie van prcessen, prcedures, werkinstructies en systemen binnen de verkprganisatie Geven van presentaties aan betaalspecialisten en districtsmedewerkers Als business analist (herstelactie tarifering) verantwrdelijk vr: Identificeren, ntwikkelen en implementeren van prcessen, prcedures, werkinstructies, testplannen en systemen ten beheve van betaalprducten Data-analyse van betaalsystemen vr het bepalen van de te behandelen ppulatie/gegevens Ontwikkelen en implementeren van een managementinfrmatie web applicatie p basis van Ltus Ntes Inrichten en ndersteunen van een prjecthelpdesk. Peride april 2006 ktber 2006 Prjectmanager ABN AMRO Het prject ken je klant heeft als delstelling de implementatie van de CAAML /CPDD eisen in de Business Unit NL, bij ABN AMRO dchters, zals Amstel lease, AAH en IFN Finance. Verantwrdelijkheden: Verantwrdelijk vr de sturing van het prject en de inzet van persnele, financiële en materiële middelen Uitwerken van beleidsdcumenten in prjectplannen vr Cmpliance CPDD/CAAML prjecten Acceptatie en uitvering van het prjectplan in de rganisatie

6 Opstellen van plan van aanpak, kstenramingen en tijdplanning vr de realisatie van de prjecten incl. aangeven van persnele en materiële cnsequenties Het bewaken, evalueren en rapprteren van de beheers aspecten van het CPDD prject Het afstemmen van de (status van) uitvering en implementatie van de in uitvering zijnde deel prjecten met de pdrachtgevers. WERKERVARING IN DIENSTVERBAND BIJ BRITISH TELECOM Peride maart 2000 april 2006 Functie Diverse Functies Werkgever British Telecm Functie: Prces management specialist Prjectmatig veranderings- en verbeteringstrajecten drveren en aansturen p het gebied van platfrmen en diensten, met als einddel de nderliggende afdelingen te vrzien van de middelen, vaardigheden en systemen, m hun taken ptimaal te kunnen uitveren. Identificeren, ntwikkelen en implementeren van prcessen, prcedures, werkinstructies en systemen vr het managen van netwerken, prducten en diensten in diverse landen Uitveren van verbeterprjecten van interne prcessen, gebruikmakend van de Lean/ Six Sigma methdiek Aansturing en cachen van prcessmanagers in diverse landen, zals Duitsland, Spanje, België, Ierland, Verenigde Staten en Engeland Implementatie en ntwikkelen van prcessen en prcedures binnen de afdeling Glbal Netwrks Drveren van prcesverbetering d.m.v. Lean/ Six Sigma Lancering van diverse nieuwe prducten zals VIOP en WAN (10/100G implementatie). Functie: Financial Netwrk Analist Zrgdragen vr financiële prjectcntrle, aanmaken en bewaken van budgetten, investeringsbudgettering, aanmaken van inkprders & verbetertrajecten initiëren. Prjectleider vr het pstarten van een nacalculatie (kstprijsberekening) methde/tl Aanpassen en verbeteren van prcessen en prcedures binnen de afdeling netwrks Maandelijkse financiële investeringsrapprtages maken en deze analyseren Cst-mdeling mdel pzetten (ABC cst mdeling)vr het verdelen van budgetten, Sparring partner vr cntrller m.b.t. financiële verslaglegging Implementatie van nacalculatie methdiek, p basis van Activity Based Csting Verbetering van de budgetteringscyclus van de afdeling Netwrks Functie: Diverse lijnfuncties als Third party manager, Werkvrbereider en Lgistics fficer Als third party fficer, Operatineel cntractbeheer, veren van nderhandelingen en bewaken van de uitvering van de cntract afspraken Marktverkenning/ Benchmarking/ Actief vlgen van marktntwikkelingen. Samen met afdeling Prcurement bepalen van nieuwe leveranciers en pstellen van cntracten Maken van werkprcessen zwel vr de futafhandeling als het installatieprces binnen de afdeling. Peride juni 1994 maart 2000 Functie Diverse Functies Werkgever Diverse werkgevers In deze peride gewerkt als servicemnteur, werkvrbereider en lgisticus bij een drietal technische bedrijven en bij defensie

7 OPLEIDINGEN HTS Bedrijfskunde (HVU)2005 HTS Telecm engineer (prpedeuse, Rens & Rens)2001 Interne Sgeti pleidingen/trainingen ( ) Fundamentals Infrmatiebeveiliging Stakehlder management Situatineel leidinggeven LPMD (interne pleiding vr IPMA-D) Cachen vr Caches ITIL fundatin Testmanagement fundamentals VAARDIGHEDEN Taal: Mndeling Schriftelijk Nederlands Medertaal Medertaal Engels Uitstekend Ged OVERIGE INFORMATIE Hbby s: Lezen, fietsen, vlleybal en kamperen

CURRICULUM VITAE. ALGEMENE GEGEVENS Sander Voorwinden Adres De Kievit 40 3921 CX Elst

CURRICULUM VITAE. ALGEMENE GEGEVENS Sander Voorwinden Adres De Kievit 40 3921 CX Elst CURRICULUM VITAE ALGEMENE GEGEVENS Naam Sander Voorwinden Adres De Kievit 40 3921 CX Elst Nationaliteit Nederlandse Geboortedatum 28 december 1972 E-mail Sander.voorwinden@gmail.com Linkedin nl.linkedin.com/in/sandervoorwinden

Nadere informatie

Achmea Bank Uitvoeren van een SEPA-impactanalyse voor de huidige (legacy) bankapplicaties bij Achmea Retail Bank.

Achmea Bank Uitvoeren van een SEPA-impactanalyse voor de huidige (legacy) bankapplicaties bij Achmea Retail Bank. Persnsgegevens Naam Max Reimerink Gebrtejaar 1962 Natinaliteit Persnsprfiel Nederlands Max is een ervaren prjectmanager/business cnsultant in prjecten en in de lijn. Zijn stijl van werken kenmerkt zich

Nadere informatie

Katholieke universiteit Nijmegen Faculteit der Beleidswetenschappen

Katholieke universiteit Nijmegen Faculteit der Beleidswetenschappen Curriculum Vitae Persnalia Naam Marc Spruit Mbiele telefn 06 218 51 938 E-mail mail@marcspruit.nu Gebrtedatum 1 juni 1971 Natinaliteit Nederlands Opleidingen Studies Plaats Peride Opleiding tt cach (pst-hbo)

Nadere informatie

Ik ben aanwezig bij verschillende overlegstructuren: afdelings- en teamleidersoverleg, inkoopteam Psychopol/Fysiopol, overleg t.b.v. telefoonteam.

Ik ben aanwezig bij verschillende overlegstructuren: afdelings- en teamleidersoverleg, inkoopteam Psychopol/Fysiopol, overleg t.b.v. telefoonteam. 1 Inleiding Vanaf januari 2006 werk ik bij de Plitie ZrgPlis (PZP), unit van een grte zrgverzekeraar. De PZP is de zrgverzekering (cllectiviteit) vr de Nederlandse plitie. Vanwege het bijzndere karakter

Nadere informatie

ReportingManager. Factsheet versie 2016. Maandelijkse rapportage, prognosticering en budgettering

ReportingManager. Factsheet versie 2016. Maandelijkse rapportage, prognosticering en budgettering ReprtingManager Factsheet versie 2016 Maandelijkse rapprtage, prgnsticering en budgettering ReprtingManager is gemaakt vr financials die rapprteren, prgnses pstellen en budgetten maken. ReprtingManager

Nadere informatie

Hoe kan uw overheidsorganisatie professionalisering en verduurzaming van het inkoopproces bewerkstelligen

Hoe kan uw overheidsorganisatie professionalisering en verduurzaming van het inkoopproces bewerkstelligen He kan uw verheidsrganisatie prfessinalisering en verduurzaming van het inkpprces bewerkstelligen He kan uw verheidsrganisatie prfessinalisering en verduurzaming van het inkpprces bewerkstelligen UITWERKING

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Personalia. Opleidingen. Extra toegevoegde waarde

Curriculum Vitae. Personalia. Opleidingen. Extra toegevoegde waarde Curriculum Vitae Persnalia Naam Marc Spruit Mbiele telefn 06 218 51 938 E-mail mail@marcspruit.nu Website www.marcspruit.nu Gebrtedatum 1 juni 1971 Natinaliteit Nederlands Opleidingen Studies Plaats Peride

Nadere informatie

Uitstroomprofiel opleiding Klinisch Informatica September 2014

Uitstroomprofiel opleiding Klinisch Informatica September 2014 Uitstrmprfiel pleiding Klinisch Infrmatica 1 Inleiding Dit uitstrmprfiel sluit aan p het berepsprfiel van de klinisch infrmaticus. Het berepsprfiel beschrijft evenwel de ttale breedte van het veld van

Nadere informatie

Local knowledge. Global power. Risk Management AEGON Nederland

Local knowledge. Global power. Risk Management AEGON Nederland Lcal knwledge. Glbal pwer. Risk Management AEGON Nederland 12 juni 2012 3 lines f defence 3 rd line: Internal Audit Nederland Rapprteren mtrent vlledigheid en juistheid risk assessment Tetsing werking

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Personalia. Opleidingen. Extra toegevoegde waarde

Curriculum Vitae. Personalia. Opleidingen. Extra toegevoegde waarde Curriculum Vitae Persnalia Naam Marc Spruit Mbiele telefn 06 218 51 938 E-mail mail@marcspruit.nu Website www.marcspruit.nu Gebrtedatum 1 juni 1971 Natinaliteit Nederlands Opleidingen Studies Plaats Peride

Nadere informatie

Databases Batch processing SQL Testautomatisering (VBA Scripts; Unix Bash-scripts; FitNesse; Selenium) Microsoft Excel Testcoördinatie

Databases Batch processing SQL Testautomatisering (VBA Scripts; Unix Bash-scripts; FitNesse; Selenium) Microsoft Excel Testcoördinatie Persnlijke Gegevens Naam : Bleumink Vrnamen : Chiel Christiaan Bernard Repnaam : Chiel Gebrtedatum : 14-07-1975 Gebrteplaats : Brummen Adres : Wim Snneveldstraat 37 Wnplaats : 6836 MB Arnhem Telefn : +31

Nadere informatie

Deelprojectplan. Projectadministraties

Deelprojectplan. Projectadministraties Deelprjectplan Prjectadministraties Het beheersen van prjectadministraties dr de invering van een hgeschlbrede methdiek. 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Prbleemverkenning en stelling 3. Prjectdelen 4.

Nadere informatie

Gefaseerde implementatie projectbeheersing methodiek Hogeschool van Utrecht

Gefaseerde implementatie projectbeheersing methodiek Hogeschool van Utrecht Prject Shared Services Gefaseerde implementatie prjectbeheersing methdiek Hgeschl van Utrecht Vervlg van Deelprjectplan Prjectadministraties (januari 2004) Het beheersen van prjectadministraties dr de

Nadere informatie

IT Management Group. Samenvatting PRINCE2 2009

IT Management Group. Samenvatting PRINCE2 2009 IT Management Grup Samenvatting PRINCE2 2009 ITIL is a Registered Trade Mark f the Office f Gvernment Cmmerce in the United Kingdm and ther cuntries. PRINCE2 is a Registered Trade Mark f the Office f Gvernment

Nadere informatie

Projectleiding / management

Projectleiding / management Prjectleiding / management Referentiefunctie: Prjectmedewerker Del van de functie Deze functie is gericht p het ndersteunen van prjecten. Rapprtagestructuur De Prjectmedewerker rapprteert aan de direct

Nadere informatie

Financieel beheerder, secretaris en bij uitbreiding het managementteam

Financieel beheerder, secretaris en bij uitbreiding het managementteam Functiebeschrijving Teamcach Financiën Functiegegevens Functiebenaming: Directie: Team: Lnschaal: Rapprteert aan: Teamcach Financiën Bedrijfsvering Team Financiën A1a-A3a Financieel beheerder, secretaris

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Opleiding. Module. Lestijden 40

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Opleiding. Module. Lestijden 40 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Ondernemingscmmunicatie Mdule MarketingManagement Cde A2 Lestijden 40 Studiepunten n.v.t. Ingeschatte ttale studiebelasting (in uren) 1 Mgelijkheid tt JA aanvragen

Nadere informatie

MASTER OF ENGINEERING: INDUSTRIAL ENGINEERING & OPERATIONS RESEARCH

MASTER OF ENGINEERING: INDUSTRIAL ENGINEERING & OPERATIONS RESEARCH MASTER OF ENGINEERING: INDUSTRIAL ENGINEERING & OPERATIONS RESEARCH Master in de Ingenieurswetenschappen: Bedrijfskundige Systeemtechnieken en Operatineel Onderzek BEDRIJFSKUNDIG INGENIEUR: Flexibele persn

Nadere informatie

Curriculum Vitae ing. F.J. (Erik) Bulten

Curriculum Vitae ing. F.J. (Erik) Bulten Persnlijke gegevens Naam: Ing. F.J. (Erik) Bulten Gebrtedatum: 31 januari 1971 Wnplaats: Ridderkerk Burgerlijke staat: Gehuwd, 3 kinderen Natinaliteit: Nederlandse Opleiding Jaar van tt 1983-1988 HAVO

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING ICT Projectleider - Expert

FUNCTIEBESCHRIJVING ICT Projectleider - Expert FUNCTIEBESCHRIJVING ICT Prjectleider - Epert 1. CONTEXT VAN DE FUNCTIE BINNEN DE ORGANISATIE De Vlaamse ICT-vereniging is een ksten- en kennisdelende rganisatie, die strategische ICT-brugfuncties ter beschikking

Nadere informatie

NTA 8009:2007. Veiligheidsmanagementsysteem voor ziekenhuizen en instellingen die ziekenhuiszorg verlenen

NTA 8009:2007. Veiligheidsmanagementsysteem voor ziekenhuizen en instellingen die ziekenhuiszorg verlenen NTA 8009:2007 Veiligheidsmanagementsysteem vr ziekenhuizen en instellingen die ziekenhuiszrg verlenen Unifrm en inzichtelijk veiligheidsmanagementsysteem Openheid ver patiëntveiligheid Basis vr interne

Nadere informatie

Checklist Veranderaanpak Inhoud en Proces

Checklist Veranderaanpak Inhoud en Proces list Veranderaanpak Inhud en Prces AdMva 2011 www.admva.nl www.arbcatalgusvvt.nl list Veranderaanpak Inhud en Prces www.arbcatalgusvvt.nl Clfn Sturen p Werkdrukbalans en Energie AdMva 2011 Erna van der

Nadere informatie

IWT-TETRA project. Stortklaar zelfverdichtend beton Naar een optimale integratie in het bouwproces. dr. ir. Ann Van Gysel ing.

IWT-TETRA project. Stortklaar zelfverdichtend beton Naar een optimale integratie in het bouwproces. dr. ir. Ann Van Gysel ing. IWT-TETRA prject Strtklaar zelfverdichtend betn Naar een ptimale integratie in het buwprces dr. ir. Ann Van Gysel ing. Thmas Cls Inhud Intrductie Vrstelling prject Methdiek + Prjectteam Gebruikersgrep

Nadere informatie

Parsis V11. Release Notes

Parsis V11. Release Notes Parsis V11 Release Ntes Release Ntes Parsis V11 Mbile App Beschikbaar vr alle (mbiele) platfrmen,.a. Andrid, ios, Windws Phne etc. Zendinggegevens eenvudig te raadplegen via verschillende zekcriteria Wrdt

Nadere informatie

Opstelling. ISO 9001:2015 Meerwaarde of veranderen om te veranderen? 11/27/2014. Annemarie de Jong NEN. Waarom herziening ISO 9001?

Opstelling. ISO 9001:2015 Meerwaarde of veranderen om te veranderen? 11/27/2014. Annemarie de Jong NEN. Waarom herziening ISO 9001? ISO 9001:2015 Meerwaarde f veranderen m te veranderen? 25 nvember 2014 Annemarie de Jng NEN 1 Opstelling ISO-werk Waarm herziening ISO 9001? Vrbereidingen Belangrijkste veranderingen Planning en implementatie

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE. Periode Opleiding Instituut Diploma

CURRICULUM VITAE. Periode Opleiding Instituut Diploma Persnalia Naam: Valk Repnaam: Sander Adres: Praamstraat 25 1503 KN Zaandam Telefn: 06-12205145 E-mail: Inf@viavalk.nl Website: www.viavalk.nl Gebrtedatum: 7 september 1978 Gebrteplaats: Enschede Natinaliteit:

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING ICT Architect - Expert

FUNCTIEBESCHRIJVING ICT Architect - Expert FUNCTIEBESCHRIJVING ICT Architect - Epert 1. CONTEXT VAN DE FUNCTIE BINNEN DE ORGANISATIE De Vlaamse ICT-vereniging is een ksten- en kennisdelende rganisatie, die strategische ICT-brugfuncties ter beschikking

Nadere informatie

Checklist voor de people manager

Checklist voor de people manager Checklist vr de peple manager 4 weken vr aanvang dienstverband New hire aanmelden bij HR vr intrductieprgramma (IT en Facilities wrden dr HR aangehaakt) Mentr bereid vinden new hire te begeleiden gedurende

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING ICT Programma Manager

FUNCTIEBESCHRIJVING ICT Programma Manager FUNCTIEBESCHRIJVING ICT Prgramma Manager 1. CONTEXT VAN DE FUNCTIE BINNEN DE ORGANISATIE De Vlaamse ICT-vereniging is een ksten- en kennisdelende rganisatie, die strategische ICT-brugfuncties ter beschikking

Nadere informatie

Uittreksel BiSL Business Information Services Library

Uittreksel BiSL Business Information Services Library Uittreksel BiSL Business Infrmatin Services Library Gericht p BISLF examen Opstellen IV rganisatie strategie Opstellen infrmatie strategie Richtinggevend Bepalen bedrijfsprcesntwikkelingen Relatie gebruikersrg.

Nadere informatie

Commissieplan 2016 Normcommissie 381040, IT Service Management and IT Governance

Commissieplan 2016 Normcommissie 381040, IT Service Management and IT Governance kenmerk Errr! Bkmark nt defined. datum 2016-05-03 pagina 1/4 Cmmissieplan 2016 Nrmcmmissie 6 NORMCOMMISSIE NEN Kennis- en Infrmatiediensten Pstbus 5059 2600 GB Delft Vlinderweg 6 2623 AX Delft T 015 2

Nadere informatie

Functieprofiel manager Techniek. 1. Functie-informatie. 2. Context. Codering:

Functieprofiel manager Techniek. 1. Functie-informatie. 2. Context. Codering: Functieprfiel manager 1. Functie-infrmatie Cdering: 2013003 Functienaam: Manager Verantwrdelijkheid: Resultaatverantwrdelijke vr de afdeling techniek Verantwrding aan: Directeur Cnsrtium Berepsnderwijs

Nadere informatie

Bedrijfsprofiel QA Services. Auteur: QA Services Datum: januari 2016 Versie: 1.0

Bedrijfsprofiel QA Services. Auteur: QA Services Datum: januari 2016 Versie: 1.0 Bedrijfsprfiel QA Services Auteur: QA Services Datum: januari 2016 Versie: 1.0 Wie zijn wij Adviesbureau gespecialiseerd in cmplexe IT vraagstukken. Opdrachtgevers zijn (semi)-verheden en (middel)grte

Nadere informatie

Training Faciliteren door middel van de moderatiemethode

Training Faciliteren door middel van de moderatiemethode samen beslist beter besluiten Training Faciliteren dr middel van de mderatiemethde Training Techniek Resultaat Tepasbaar. Dynamisch. Interactief. Visueel. Zelfdcumenterend. Overzichtelijk. Betrkkenheid.

Nadere informatie

Projectplan Peel en MaasNet

Projectplan Peel en MaasNet Prjectplan Peel en MaasNet Prjectnaam : Peel en MaasNet Datum : 4 februari 2014 Opsteller : Stuurgrep Peel en MaasNet 1. Aanleiding In de gemeente Peel en Maas is er sprake van een greiende behefte aan

Nadere informatie

UPGRADEN NAAR EEN NIEUWE VERSIE VAN DYNAMICS CRM

UPGRADEN NAAR EEN NIEUWE VERSIE VAN DYNAMICS CRM UPGRADEN NAAR EEN NIEUWE VERSIE VAN DYNAMICS CRM DE AANPAK VAN CRM RESULTANTS Ongeveer eens per twee jaar brengt Micrsft een nieuwe versie uit van Micrsft Dynamics CRM. In deze zgenaamde majr releases

Nadere informatie

Missie, visie en strategie Informatievoorziening veiligheidsregio s Definitief RBC 5/11/14

Missie, visie en strategie Informatievoorziening veiligheidsregio s Definitief RBC 5/11/14 Missie, visie en strategie Infrmatievrziening veiligheidsregi s Definitief RBC 5/11/14 Inleiding Relatie met prgrammaplan en werkplannen Deze missie, visie en strategie vrmen de basis vr het Prgramma Infrmatievrziening

Nadere informatie

E-car sharing in Zuid - Limburg

E-car sharing in Zuid - Limburg E-car sharing in Zuid - Limburg Januari 2014 Inhudspgave 1. Intrductie e-car sharing 2. Visie en tepassing in Zuid Limburg 3. Pilt prject Sittard - Geleen Intrductie e-car sharing Wat is (e-) car sharing

Nadere informatie

Functie- en competentieprofiel

Functie- en competentieprofiel GEMEENTE WINGENE Het Gemeentebestuur van Wingene wenst ver te gaan tt het aanwerven van een vltijds Stafmedewerker HRM en Beleid (m/v) in statutair verband. Functie- en cmpetentieprfiel Functie-benaming

Nadere informatie

De vier beroepsniveaus kunnen in hun onderlinge relatie als volgt gekarakteriseerd worden

De vier beroepsniveaus kunnen in hun onderlinge relatie als volgt gekarakteriseerd worden Berepsniveau D - Manager Fndsenwerven (Pstacademisch werk- en denkniveau) Plaatsbepaling De manager fndsenwerving functineert p het niveau van het managementteam en/f de directie van een fndsenwervende

Nadere informatie

ERVARING. Zelfstandig facilitair (project) manager (start 01-01-2008)

ERVARING. Zelfstandig facilitair (project) manager (start 01-01-2008) ALGEMENE GEGEVENS Naam: W.M.W. Hlleman Gebren: 11-06-1974 Adres: Wageningsestraat 64 6671 DG Zetten Telefn: 06-22665615 Email: inf@h-fm.nl PERSOONLIJKE KENMERKEN Open karakter Directe cmmunicatie Betrkken

Nadere informatie

KERNFUNCTIE. 1. Functie-informatie. Functienaam: Directeur Shared Services Organisatie Functieschaal: 15 Kenmerkscores: 45445 45545 44 45 Somscore: 62

KERNFUNCTIE. 1. Functie-informatie. Functienaam: Directeur Shared Services Organisatie Functieschaal: 15 Kenmerkscores: 45445 45545 44 45 Somscore: 62 KERNFUNCTIE 1. Functie-infrmatie Functienaam: Directeur Shared Services Organisatie Functieschaal: 15 Kenmerkscres: 45445 45545 44 45 Smscre: 62 2. Omgeving De werkzaamheden wrden verricht binnen de bestuurlijke

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING VERTEGENWOORDIGER RETAIL

FUNCTIEBESCHRIJVING VERTEGENWOORDIGER RETAIL 1. Functietitel : FUNCTIEBESCHRIJVING VERTEGENWOORDIGER RETAIL Vertegenwrdiger retail 2. Afdeling in de rganisatie : Sales departement unit retail 3. Psitinering binnen het bedrijf : De vertegenwrdiger

Nadere informatie

Inhuur van personeel: maar wel met juiste expertise Professioneel inkoopondernemerschap voorwaarde

Inhuur van personeel: maar wel met juiste expertise Professioneel inkoopondernemerschap voorwaarde Inhuur van persneel: maar wel met juiste expertise Prfessineel inkpndernemerschap vrwaarde Prf.dr.ing. Jacques J.A.M. Reijniers MBA Rtterdam, 27 mei 2010 r l k a l e v e r h e i d V r n r l k a l e v e

Nadere informatie

Functiefamilie: Directie

Functiefamilie: Directie Bijlage 3 bij Regeling ntwikkelen, functineren en berdelen (Cmpetenties per functieprfiel) Functiefamilie: Directie Cmpetentie: Netwerken De mate waarin de persn relaties en/f samenwerkingsverbanden binnen

Nadere informatie

Reglement compliance officer

Reglement compliance officer Reglement Artikel 1. Definities a. bestuur: het bestuur van het fnds; b. : de functinaris die dr het bestuur van het fnds als vereenkmstig art. 12 lid 2 van de statuten van het fnds is benemd; c. directeur:

Nadere informatie

Drs. Martin Hoorn CMC

Drs. Martin Hoorn CMC Drs. Martin Hrn CMC Persnalia Naam: Repnaam: Drs. H.M. Hrn CMC Martin Gebrtedatum: 8 juli 1962 Adres: Kwikstaarthek 16 2317WV, Leiden Natinaliteit: Nederlandse Mbiel: +31 (0)6 27 90 97 65 Site: E-mail:

Nadere informatie

Geschoold arbeider / Erfgoedbewaker (m/v) Raversyde

Geschoold arbeider / Erfgoedbewaker (m/v) Raversyde Niveau D Functiebeschrijving Geschld arbeider / Erfgedbewaker (m/v) Raversyde I. Functiebenaming Geschld arbeider erfgedbewaker Functiefamilie 11 : tezichtsfuncties II. Plaats in de rganisatie Je wrdt

Nadere informatie

Saxionstudent.nl CE 1

Saxionstudent.nl CE 1 Thema: Marktanalyse (semester 1) Prject: Desk en Fieldresearch 56357 Vrwrd Vr u ligt het plan van aanpak vr het prject Desk en Fieldresearch, vr het thema marktanalyse van semester 1. Het is de bedeling

Nadere informatie

Regeling ontwikkelen en gebruiken van streaming media in het MBO. Projectplan 1 / 6. Stichting Kennisnet Ict op School 1.

Regeling ontwikkelen en gebruiken van streaming media in het MBO. Projectplan 1 / 6. Stichting Kennisnet Ict op School 1. 1 / 6 Regeling ntwikkelen en gebruiken van streaming media in het MBO Prjectplan Auteur(s) Versienummer Datum Stichting Kennisnet Ict p Schl 1.0 februari 2007 2 / 6 1a NAW-gegevens van de aanvragende nderwijsinstelling

Nadere informatie

Stichting de Wielborgh Wonen, zorg en welzijn. Van harte welkom. Training Meten moet! Casper van der Most

Stichting de Wielborgh Wonen, zorg en welzijn. Van harte welkom. Training Meten moet! Casper van der Most Stichting de Wielbrgh Wnen, zrg en welzijn Van harte welkm Training Meten met! Casper van der Mst Stichting de Wielbrgh Wnen, zrg en welzijn Prfessinele rganisatie Meten Analyseren Plannen Verbeteren Reviews

Nadere informatie

ADMINISTRATIEF LOGISTIEK DIENSTHOOFD APOTHEEK

ADMINISTRATIEF LOGISTIEK DIENSTHOOFD APOTHEEK Mariaziekenhuis vzw Maesensveld 1 B-900 Overpelt Tel. + 2 11 826 000 Fax + 2 11 826 001 www.mariaziekenhuis.be inf@mznl.be ADMINISTRATIEF LOGISTIEK DIENSTHOOFD APOTHEEK ZORGONDERSTEUNENDE EENHEDEN Plaats

Nadere informatie

Klassieke vergissingen bij ICT projecten

Klassieke vergissingen bij ICT projecten Klassieke vergissingen bij ICT prjecten van uitdagingen naar aanpak Lies Van Cauter KU Leuven Instituut vr de Overheid ICT prjecten beheersen = al 40 jaar een wereldwijde uitdaging Uiteenlpende cijfers:

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE. Persoonlijke gegevens

CURRICULUM VITAE. Persoonlijke gegevens Persnlijke gegevens Studies Naam : Sraya Dierick Adres : Kemelstraat 24, 9190 Stekene Telefn : 0486 130 820 Gebren : 9 augustus 1972 Natinaliteit : Belgische Burgerlijke staat: Ongehuwd ( feitelijk samenwnend

Nadere informatie

notitie Lesplan Introductie SE (voor de gww sector) Werkgroep opleidingen Definitief; vastgesteld Stuurgroep 4P 25 juni 2012 Lesplan

notitie Lesplan Introductie SE (voor de gww sector) Werkgroep opleidingen Definitief; vastgesteld Stuurgroep 4P 25 juni 2012 Lesplan ntitie Van prject nderwerp pgemaakt dr Systems Engineering Lesplan Intrductie SE (vr de gww sectr) Werkgrep pleidingen status datum pmaak bijlagen Definitief; vastgesteld Stuurgrep 4P 25-juni-2012 Lesplan

Nadere informatie

Olav, John, Tobias de Vries Curriculum Vitae

Olav, John, Tobias de Vries Curriculum Vitae Olav, Jhn, Tbias de Vries Curriculum Vitae PERSOONLIJKE GEGEVENS Naam: O.J.T. de Vries Adres: Apllvlinder 34 3822 AW Amersfrt Telefn: +31621502520 Mbiel: +31621502520 E-mail: lavdevries@telfrtglasvezel.nl

Nadere informatie

Voorbereidingsjaar hoger onderwijs voor anderstaligen. Functieprofiel: Leerondersteuner Voorbereidingsjaar Hoger Onderwijs voor Anderstaligen

Voorbereidingsjaar hoger onderwijs voor anderstaligen. Functieprofiel: Leerondersteuner Voorbereidingsjaar Hoger Onderwijs voor Anderstaligen Vrbereidingsjaar hger nderwijs vr anderstaligen Prvincieplein 1 Cntact: Functieprfiel: Leerndersteuner Vrbereidingsjaar Hger Onderwijs vr Anderstaligen Samenvatting Als leerndersteuner begeleid en ndersteun

Nadere informatie

Evaluatie inkoopproces maatwerkvoorziening ondersteuning

Evaluatie inkoopproces maatwerkvoorziening ondersteuning Evaluatie inkpprces maatwerkvrziening ndersteuning Evaluatie inkpprces maatwerkvrziening ndersteuning Den Haag, april 2015 Myriam Martens Frédérique Bakker Aanleiding prcesevaluatie De extramurale AWBZ

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Attached b.v. Symfonielaan 26 3438 EV Nieuwegein. Tel: 030 6020602 Fax: 030 6020600 info@attached.nl www.attached.

Curriculum Vitae. Attached b.v. Symfonielaan 26 3438 EV Nieuwegein. Tel: 030 6020602 Fax: 030 6020600 info@attached.nl www.attached. Attached b.v. Symfnielaan 26 3438 EV Nieuwegein Tel: 030 6020602 Fax: 030 6020600 inf@attached.nl www.attached.nl Curriculum Vitae Uw accuntmanager: Marc Elkerbut Tel: 030 6020602 Mb: 06 21587067 m.elkerbut@attached.nl

Nadere informatie

Middelen Financiële middelen o De organisatie heeft een actueel beleid met betrekking tot het verkrijgen van de benodigde financiële middelen.

Middelen Financiële middelen o De organisatie heeft een actueel beleid met betrekking tot het verkrijgen van de benodigde financiële middelen. Categrie C Per aspect van het framewrk zijn nrmen pgesteld. Vetgedrukt zijn de verplichte nrmen. Organisaties die nder categrie C vallen, zullen verder zijn met het implementeren van kwaliteitssystemen

Nadere informatie

Projectaanvraag Versterking sociale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân

Projectaanvraag Versterking sociale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân 1 Prjectaanvraag Versterking sciale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân 1. Aanleiding Eind 2012 heeft Prvinciale Staten van de prvincie Fryslân keuzes gemaakt mtrent de 'kerntakendiscussie'.

Nadere informatie

Stap 4: 6. Droomsessie handleiding

Stap 4: 6. Droomsessie handleiding Stap 4: 6. Drmsessie handleiding 1 Del De drmsessie is een brainstrmtechniek die als del heeft m de deelnemers vlledig ut f the bx te laten denken. De deelnemers mgen hun fantasie de vrije lp laten gaan,

Nadere informatie

Bestuursdirecteur strategie & ontwikkeling (m/v) Griffie

Bestuursdirecteur strategie & ontwikkeling (m/v) Griffie NIVEAU A Functiebeschrijving A I. Functiebenaming Bestuursdirecteur strategie & ntwikkeling (m/v) Griffie Bestuursdirecteur Strategie & Ontwikkeling (mandaat) Functiefamilie 1: strategisch leidinggevenden

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING STAFMEDEWERKER PERSONEELSZAKEN. Niveau. Plaats in het organogram. Hoofddoel van de functie. Resultaatsgebieden B1-B2-B3

FUNCTIEBESCHRIJVING STAFMEDEWERKER PERSONEELSZAKEN. Niveau. Plaats in het organogram. Hoofddoel van de functie. Resultaatsgebieden B1-B2-B3 FUNCTIEBESCHRIJVING STAFMEDEWERKER PERSONEELSZAKEN Niveau B1-B2-B3 Plaats in het rgangram De stafmedewerker persneelszaken rapprteert aan de secretaris en maakt deel uit van het managementteam. Je maakt

Nadere informatie

Projectcyclusbeheer: een handige tool bij het uitbouwen van een werking

Projectcyclusbeheer: een handige tool bij het uitbouwen van een werking Prjectcyclusbeheer: een handige tl bij het uitbuwen van een werking Inhud Bij het starten met een Brede Schl is het, na het verkennen van partners en mgelijkheden, belangrijk m structureel de werking uit

Nadere informatie

Verzuim Beleid. www.smallsteps.info. Opgemaakt door Human Resource Management. Doelgroep Alle werknemers. Ingangsdatum 4 juli 2014. Versie 0.

Verzuim Beleid. www.smallsteps.info. Opgemaakt door Human Resource Management. Doelgroep Alle werknemers. Ingangsdatum 4 juli 2014. Versie 0. Verzuim Beleid Opgemaakt dr Human Resurce Management Delgrep Alle werknemers Ingangsdatum 4 juli 2014 Versie 0.1 www.smallsteps.inf clfn Verzuimbeleid Visie en aanpak verzuim Delgrep: alle werknemers Versie:

Nadere informatie

Naam van de organisatie: Uw naam: Wat is uw functie? Tot welke sector behoort uw organisatie? Wat is de omvang van uw organisatie?

Naam van de organisatie: Uw naam: Wat is uw functie? Tot welke sector behoort uw organisatie? Wat is de omvang van uw organisatie? Naam van de rganisatie: Uw naam: Wat is uw functie? Directeur/hfd van een Academie Directeur/hfd afdeling Opleidingen Senir Learning Cnsultant/ Senir Onderwijskundige Learning cnsultant/ Onderwijskundige

Nadere informatie

BlackBerry Standard Support

BlackBerry Standard Support BlackBerry Standard Supprt Versie 2.5 Auteur Ken Wittevrngel Datum 24 ktber 2006 Bladzijde 2 Inhudspgave 1 SERVICE TIJDEN...3 2 BEREIKBAARHEID...4 3 DIENSTVERLENING...5 4 INCIDENTENBEHEER...6 4.1 PROCEDURE

Nadere informatie

Persoonlijke gegevens. Persoonlijkheidsprofiel. Loopbaan. Nevenactiviteiten. Publicatie: Ir. D.M.J. (Daniël) Maton. Geboortedatum: 15 februari 1954

Persoonlijke gegevens. Persoonlijkheidsprofiel. Loopbaan. Nevenactiviteiten. Publicatie: Ir. D.M.J. (Daniël) Maton. Geboortedatum: 15 februari 1954 Persnlijke gegevens Naam: Ir. D.M.J. (Daniël) Matn Gebrtedatum: 15 februari 1954 Email inf-site@matnlgic.nl Persnlijkheidsprfiel Generalist met de bendigde bagage, m een gede gesprekspartner te zijn vr

Nadere informatie

1.Profiel: D&P BB KB GL

1.Profiel: D&P BB KB GL Prfieldelen 1.Prfiel: D&P BB KB GL Taak: 1.1. Organiseren van een activiteit vr een pdrachtgever een vrlpige pdracht bespreken met de pdrachtgever een pdracht aannemen van een pdrachtgever de rganisatie

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Functie: Directeur woonzorg Niveau-graad: A4a-b Functiefamilie: Strategisch leidinggevenden dienstniveau

FUNCTIEBESCHRIJVING. Functie: Directeur woonzorg Niveau-graad: A4a-b Functiefamilie: Strategisch leidinggevenden dienstniveau FUNCTIEBESCHRIJVING Functie: Directeur wnzrg Niveau-graad: A4a-b Functiefamilie: Strategisch leidinggevenden dienstniveau Sciaal Huis Ostende functiebeschrijving Directeur wnzrg 2 BELEIDSMATIG WERKEN STRATEGISCH

Nadere informatie

V-ICT-OR begeleidt besturen in hun informatiehuishouding voor optimaal verloop van samenvoeging gemeente en OCMW

V-ICT-OR begeleidt besturen in hun informatiehuishouding voor optimaal verloop van samenvoeging gemeente en OCMW V-ICT-OR begeleidt besturen in hun infrmatiehuishuding vr ptimaal verlp van samenveging gemeente en OCMW De infrmatica in steden en gemeenten greide sinds de jaren 80 rganisch. Dat stapje bij stapje greien

Nadere informatie

juli nieuwe hoofdstuk 3 CAR: Selecteren en aanleveren relevante lokale regelingen beloningsbeleid

juli nieuwe hoofdstuk 3 CAR: Selecteren en aanleveren relevante lokale regelingen beloningsbeleid Het sprbekje geeft inzicht in de activiteiten vr een zrgvuldige vergang nder vermelding van de peride waarin die stappen meten zijn gezet. Per activiteit is aangegeven wat wij hierin vr u kunnen betekenen.

Nadere informatie

Voorstel aan de Gemeenteraad

Voorstel aan de Gemeenteraad Vrstel aan de Gemeenteraad 13-04-2012 DSO/2012/2302451svdz Onderwerp Regiplan Windenergie en Beleidsvisie tijdelijke windenergie Almere Beleidsveld Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling Prtefeuillehuder H.

Nadere informatie

Functie- en competentieprofiel. Departementshoofden/strategisch leidinggevenden/mat leden

Functie- en competentieprofiel. Departementshoofden/strategisch leidinggevenden/mat leden Functie- en cmpetentieprfiel 1. Identificatiegegevens Functietitel GEMEENTESECRETARIS Afdeling Dienst Functiefamilie Departementshfden/strategisch leidinggevenden/mat leden Niveau Graad Decretale graad

Nadere informatie

Bedrijfsstrategie; een groeimodel van ontwikkeling tot realisatie De route naar duurzaam concurrentievoordeel. Utrecht, februari 2012

Bedrijfsstrategie; een groeimodel van ontwikkeling tot realisatie De route naar duurzaam concurrentievoordeel. Utrecht, februari 2012 Bedrijfsstrategie; een greimdel van ntwikkeling tt realisatie De rute naar duurzaam cncurrentievrdeel Utrecht, februari 2012 Victalis Services B.V. 2012 Inhudspgave 1. Over Victalis 2. Aanpak 3. Prpsitie

Nadere informatie

Functie- en competentieprofiel

Functie- en competentieprofiel Functie- en cmpetentieprfiel 1. Identificatiegegevens Functietitel Afdeling Dienst Functiefamilie Niveau Graad Cördinatr Hulpverlening Afdeling Sciaal en Vrije Tijd Cördinatr A A1a-A3a 2. Psitinering in

Nadere informatie

WORKFLOW4U. Voor transparante processen en voorspelbare kwaliteit

WORKFLOW4U. Voor transparante processen en voorspelbare kwaliteit WORKFLOW4U Vr transparante prcessen en vrspelbare kwaliteit U kunt zich er vast iets bij vrstellen: Bedrijfsprcessen l ijken een wirwar van afspraken en acties. W erkprcessen zijn vaak cmplexer dan ndig

Nadere informatie

Dick Kraay PROFIELSCHETS

Dick Kraay PROFIELSCHETS Dick Kraay PROFIELSCHETS Dick heeft een jarenlange ervaring in zwel lijnmanagement, service management als prjectmanagement. Hij heeft vr grte en kleine rganisaties cmplexe explitatiemgevingen aangestuurd

Nadere informatie

Transmuraal Programma Management

Transmuraal Programma Management Transmuraal Prgramma Management Een prpsitie van Vitha versie 1 Inhudspgave 1 Inleiding... 3 2 Transmurale behandelpraktijken... 3 2.1 Transmurale zrg nader gedefinieerd... 3 2.2 Transmurale zrg in de

Nadere informatie

Actieplan van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren betreffende de toepassing van ISQC 1 11.08.2014

Actieplan van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren betreffende de toepassing van ISQC 1 11.08.2014 Actieplan van het Instituut van de Bedrijfsrevisren betreffende de tepassing van ISQC 1 11.08.2014 Algemene beschuwingen 1. De Raad van het IBR is zich bewust van de meilijkheden die de cnfraters ndervinden

Nadere informatie

Introductie MVO Prestatieladder

Introductie MVO Prestatieladder Intrductie De is een certificeerbare nrm vr Maatschappelijke Verantwrdelijkheid van Organisaties (MVO). De nrm is gemaakt vr rganisaties die hun eigen MVO ambities en perfrmance aantnbaar willen maken,

Nadere informatie

Beroepsniveau B Fondsenwerver (Hbo werk- en denkniveau)

Beroepsniveau B Fondsenwerver (Hbo werk- en denkniveau) Berepsniveau B Fndsenwerver (Hb werk- en denkniveau) Plaatsbepaling De fndsenwerver die functineert p het berepsniveau B is in staat zelfstandig te werken aan fndsenwervingsprjecten f nderdelen daarvan.

Nadere informatie

Annet Muller. Kernwoorden. Doel. Drijfveren. Werkervaring / referenties

Annet Muller. Kernwoorden. Doel. Drijfveren. Werkervaring / referenties Curriculum vitae Annet Muller Van middelantstraat 23 Guda, Zuid-Hlland 2806 XK Telefn: 06 14864819 E-mail: inf@lisadvies.nl Gebren: 02-07-1970 Natinaliteit: Nederlandse Burgelijke staat: getruwd en 2 kinderen

Nadere informatie

Rob Klinkert, Managing Partner Hoevelaken, 31-1-2013. De toekomst van het schadebedrijf

Rob Klinkert, Managing Partner Hoevelaken, 31-1-2013. De toekomst van het schadebedrijf Rb Klinkert, Managing Partner Hevelaken, 31-1-2013 De tekmst van het schadebedrijf Intrductie Middenduin Autmtive gestart in september 2012. Onderdeel van de Middenduin Grep, gevestigd in Nijkerk. pgericht

Nadere informatie

procesbegeleiders (en beleidsmedewerkers)

procesbegeleiders (en beleidsmedewerkers) prcesbegleiders (en beleidsmedewerkers) prcesbegeleiders (en beleidsmedewerkers) Deze thematische fiche wil inzicht verschaffen in de vereenkmsten en de verschillen van een prcesbegeleider en een beleidsmedewerker

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE. David Krosse. Personalia Naam Geboortedatum Woonplaats Geslacht Nationaliteit

CURRICULUM VITAE. David Krosse. Personalia Naam Geboortedatum Woonplaats Geslacht Nationaliteit CURRICULUM VITAE David Krosse Personalia Naam Geboortedatum Woonplaats Geslacht Nationaliteit 8 augustus 80 Arnhem Man Nederlands Profiel Ik ben een gedreven testmanager met 0 jaar ervaring in het test

Nadere informatie

Statuut voor de Compliance en integriteitfunctie DNB. maart 2014

Statuut voor de Compliance en integriteitfunctie DNB. maart 2014 Statuut vr de Cmpliance en integriteitfunctie DNB maart 2014 Inhudspgave pagina 1. Inleiding 3 2. Delstelling van de cmpliance en integriteitfunctie 3 3. Taken, verantwrdelijkheden en bevegdheden 3 4.

Nadere informatie

2014-2015. Trainingsinformatieblad nr. 03_K. Coöperatie Baronije UA

2014-2015. Trainingsinformatieblad nr. 03_K. Coöperatie Baronije UA nr. 03_K Cöperatie Barnije UA 2014-2015 Cöperatie Barnije UA Edisnbaan 16a - 3439 MN NIEUWEGEIN Pstbus 1383-3430 BJ NIEUWEGEIN T: 030-214 80 34 (algemeen) F: 030-214 80 36 E: cntact@barnije.nl KVK: 30283429

Nadere informatie

Inkoopevolutie. Inkopers zijn misschien niet hip. Maar evolutie is onvermijdelijk - de theorie. En herken je zo. Research

Inkoopevolutie. Inkopers zijn misschien niet hip. Maar evolutie is onvermijdelijk - de theorie. En herken je zo. Research Inkpevlutie Trends, Tips & Tricks Inkpers zijn misschien niet hip Janneke Orriëns Maar evlutie is nvermijdelijk - de therie En herken je z TRADITIONEEL TACTISCH STRATEGISCH Eindgebruiker kpt zelf in Inkp

Nadere informatie

Projectformulier ten behoeve van Openbare Instellingen

Projectformulier ten behoeve van Openbare Instellingen Prjectfrmulier ten beheve van Openbare Instellingen Praktische infrmatie naam van penbare instelling die het prject heeft ingediend: Federale Overheidsdienst Infrmatieen Cmmunicatietechnlgie (Fedict).

Nadere informatie

Curriculum vitae van ing. J.H. Bijkerk MBA versie 5 25-01-2012

Curriculum vitae van ing. J.H. Bijkerk MBA versie 5 25-01-2012 PERSOONLIJKE INFORMATIE Naam : Ing. J.H. Bijkerk MBA Vrnamen : Jan Hendrik Gebrtedatum : 17 september 1949 Opleiding : - HTS, Weg- en Waterbuw 1971 te Leeuwarden: diplma; - Opleiding tt nderfficier bij

Nadere informatie

Aanwervingsexamen voor de functie van archivaris

Aanwervingsexamen voor de functie van archivaris per/infdhmww/19.12.2013 Aanwervingsexamen vr de functie van archivaris Persneelsdienst Gemeenteplein 2, 8790 WAREGEM T 056 62 12 19 F 056 62 12 23 vacatures@waregem.be www.waregem.be Openingstijden Vrmiddag:

Nadere informatie

Deel 1. Procedure voor het indienen van een schakelprogramma

Deel 1. Procedure voor het indienen van een schakelprogramma Deel 1. Prcedure vr het indienen van een schakelprgramma Waarm een schakelprgramma? Vr telating tt de pstinitiële master pleiding Kwaliteit en veiligheid in de patiëntenzrg is een geaccrediteerd master

Nadere informatie

IWI. De Gemeenteraad Postbus 11563

IWI. De Gemeenteraad Postbus 11563 Inspectie Werk en Inkmen Tezicht Gemeentelijk Dmein De Gemeenteraad Pstbus 11563 2502 AN Den Haag Prinses Beatrixlaan 82 2595 AL Den Haag Telefn (070) 304 44 44 Fax (070) 304 44 45 www.lwiweb.nl Cntactpersn

Nadere informatie

Samenvattend rapport Operationeel Leidinggevenden

Samenvattend rapport Operationeel Leidinggevenden Samenvattend rapprt Operatineel Leidinggevenden Organisatie: Bevragingsperide: Rapprtdatum: ttaal 25/11/2014-24/12/2014 27/01/2015 He situeert u dit rapprt? Dit rapprt bevat het glbale verzicht van de

Nadere informatie

Functie- en competentieprofiel

Functie- en competentieprofiel Functie- en cmpetentieprfiel 1. Identificatiegegevens Functietitel Afdeling Dienst Functiefamilie Niveau Graad Deskundige Omgeving Grndgebiedzaken - Dienst Ruimte Experten B B1-B3 2. Psitinering in het

Nadere informatie

GOVERNANCE MVO PLATFORM

GOVERNANCE MVO PLATFORM Gvernancedcument MVO Platfrm, 22 nvember 2012 GOVERNANCE MVO PLATFORM Inleiding Het MVO Platfrm is een in 2002 pgericht infrmeel samenwerkingsverband van maatschappelijke rganisaties 1 en vakbndsrganisaties

Nadere informatie