Beleidsplan. Stichting Medisch Wetenschappelijk Onderzoek SLZ. 6 november

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beleidsplan. Stichting Medisch Wetenschappelijk Onderzoek SLZ. 6 november 2012 - 1 -"

Transcriptie

1 Stichting Medisch Wetenschappelijk Onderzek SLZ Beleidsplan 6 nvember

2 Stichting Medisch Wetenschappelijk Onderzek SLZ Inhudspgave Beleidsplan van een algemeen nut begende instelling (ANBI) Inleiding Strategie Kernprincipes en uitgangspunten van de instelling Statutaire delstelling Afwezigheid van winstgmerk Bestemming liquidatiesald Missie Werkzaamheden van de instelling Beleid Te verrichten werkzaamheden van de instelling Een verzicht van de tekmstige prjecten en investeringen dr de instelling Werving van gelden De wijze waarp de instelling gelden werft Beschikken ver het vermgen van de instelling Beschrijving van de taakverdeling en bestuurdersverhudingen binnen het bestuur Beschrijving van de wijze waarp ver het vermgen van de instelling wrdt beschikt Omschrijving van de uitvering van het beleid en tezicht daarp dr het bestuur Vermgen van de instelling Beschrijving van het uitkeringen beleid van de instelling Cijfermatig verzicht van de uitkeringen cnfrm delstelling Beheer Vermgen van de instelling Balans met telichting waarin de vermgenspbuw van de instelling wrdt verklaard Beschrijving van de wijze van het vermgensbeheer van de instelling en afstemming daarvan met de delstelling en het uitkeringsbeleid Kstenstructuur van de instelling Verhuding van de wervingsksten en beheersksten ten pzichte van de bestedingen Belning beleidsbepalers Beschrijving administratieve rganisatie Bijlagen Statuten Jaarrekening Uittreksel Kamer van Kphandel - 2 -

3 Stichting Medisch Wetenschappelijk Onderzek SLZ Inleiding De Stichting Medisch Wetenschappelijk Onderzek SLZ is erp gericht Sint Lucas Andreas Ziekenhuis gerelateerd medisch wetenschappelijk nderzek te bevrderen. Delstellingen nderzek Sint Lucas Andreas Ziekenhuis (SLAZ): Stimuleren en faciliteren van (medisch) wetenschappelijk nderzek in het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis Aangezien het SLAZ een teaching hspital is hudt dit in dat naast de primaire taak gezndheidszrg, pleiding en nderzek belangrijke leidende principes zijn van ns ziekenhuis. In dit kader is het verrichten van medisch wetenschappelijk nderzek belangrijk vr ns ziekenhuis. Aanvullende delstellingen zijn: Behud van pleidingsbevegdheid Behud van ambitieuze specialisten Behud van expertcentra Behud van STZ-status Het SLAZ heeft daarte een nderzekschl pgericht, die ndersteund wrdt dr de Stichting Medisch Wetenschappelijk Onderzek SLZ met als delen: Verhgen van prductie van hgwaardige artikelen in natinale en internatinale wetenschappelijke tijdschriften. Tename van aantal presentaties van SLAZ-gebnden nderzek p natinale en internatinale wetenschappelijke cngressen. Fndswerving vr Onderzeksschl SLAZ in samenwerking met (nderzekschlen van) VUmc. Afgeleide effecten: Onderzek leidt tt betere zrg. Werving vr nderzek geeft mgelijkheid m tppers te herkennen en selecteren vr pleiding / als tekmstige cllega. Verbreden van nderzeksmindedness. Verstevigen nderzeksbasis als structureel nderdeel van pleidingen. FOCUS van nderzek: Versterken en uitbreiden van al bestaand nderzek binnen het SLAZ in nauwe samenwerking met academici (VUmc/AMC) Klinisch relevant Tpreferent Zrgvernieuwend Allchtne ziekenhuisppulatie (= kwetsbare ppulatie / CQ-index) Onderwijs Medicatieveiligheid Middelen: Samenwerking met VUmc als preferred partner, znder exclusiviteit Opbuwen van netwerk nderzekers in het SLAZ Opbuw specifieke nderzeksndersteuning (.a. Ref Manager SPSS, statistiek), cursussen (zals zeken in Pubmed) deels in samenwerking met VUmc - 3 -

4 Strategie Stichting Medisch Wetenschappelijk Onderzek SLZ Kernprincipes en uitgangspunten van de instelling Statutaire delstelling De Stichting Medisch Wetenschappelijk Onderzek SLZ is pgericht p 21 februari Het del van de stichting is : 1. Het ndersteunen en laten verrichten van nderzekingen, die van belang kunnen zijn vr de medische wetenschap in de meest uitgebreide zin. 2. De nderzekingen kunnen geschieden met gedvinden f in pdracht van het bestuur der stichting, zmede p verzek van derden-pdrachtgevers, welke laatsten dit nderzek alsdan tevens zullen bekstigen. De Stichting Medisch Wetenschappelijk Onderzek SLZ heeft zich daarte tt nu te vral gericht p het bevrderen van medisch wetenschappelijk nderzek aan f vanwege het Sint Lucas Ziekenhuis (sinds 1 januari 1996 Sint Lucas Andreas Ziekenhuis) en het mgelijk maken van de dr. Keeman wetenschapsprijs. Daarnaast p het bevrderen van het wetenschappelijk klimaat in het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis dr het benemen van een wetenschapscördinatr en het bevrderen van de beneming van hgleraren, te weten prf. dr. F. Scheele, gynaeclg, prf. dr. A. Hnig, psychiater, en prf. dr. H.C. Weinstein, neurlg. De Stichting beschikt ver beperkte middelen en het del is m dr middel van fndsenwerving uit te breiden, zdat in het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis meer prjecten p gang kunnen wrden gebracht. Afwezigheid van winstgmerk De Stichting Medisch Wetenschappelijk Onderzek SLZ heeft geen winstgmerk. Bestemming liquidatiesald Wanneer beslten wrdt de Stichting Medisch Wetenschappelijk Onderzek SLZ p te heffen, wrdt een eventueel batig sald aangewend vr een del, dat naar het rdeel van het bestuur zveel mgelijk met dat van de stichting vereenstemt. Missie De Stichting Medisch Wetenschappelijk Onderzek SLZ is erp gericht SLAZ gerelateerd nderzek te bevrderen. Werkzaamheden van de instelling Het bestuur van de Stichting Medisch Wetenschappelijk Onderzek SLZ heeft tweemaal per jaar een vergadering, waarin het beleid wrdt besprken en de financiële middelen wrden geallceerd. De SMWO SLZ faciliteert bekstiging cördinatr Onderzeksschl SLAZ (0.2 fte) en verstrekt daarnaast jaarlijks een bijdrage van ,- aan schling prmvendi van bij het SLAZ aangestelde hgleraren. Vrts ndersteunt zij de jaarlijkse dr. Keeman wetenschapsprijs met een bedrag van 3.000,- (winnaar), tweemaal een bedrag van 500,- (vr de genmineerden) en tweemaal een bedrag van 250,- (psterprijzen)

5 Stichting Medisch Wetenschappelijk Onderzek SLZ Beleid Te verrichten werkzaamheden van de instelling Een verzicht van de tekmstige prjecten en investeringen dr de instelling: Het SLAZ heeft daarte een nderzekschl pgericht met als delen: Verhgen van prductie van hgwaardige artikelen in natinale en internatinale wetenschappelijke tijdschriften. Tename van aantal presentaties van SLAZ-gebnden nderzek p natinale en internatinale wetenschappelijke cngressen. Fndswerving vr de Stichting Medisch Wetenschappelijk Onderzek SLZ. Werving van gelden De wijze waarp de instelling gelden werft: Vermgen en jaarlijkse dnatie SLAZ Externe werving van subsidies / nderzeksgelden vr nderzeksfnds Stichting Medisch Wetenschappelijk Onderzek SLZ Beschikken ver het vermgen van de instelling Beschrijving van de taakverdeling en bestuurdersverhudingen binnen het bestuur: Het bestuur van de Stichting wrdt gevrmd dr: dr. J.Th.M. (Hans) van der Scht, vrzitter mw. drs. G.J.M. (Frida) van den Maagdenberg, penningmeester J.M. (Hans) Timmer, lid mr. H. (Huug) Byvanck, lid mw. prf. dr. C.M.J.E. (Christine) Vandenbrucke-Grauls, lid mw. H.A. Lenkens, lid Beschrijving van de wijze waarp ver het vermgen van de instelling wrdt beschikt: De gelden wrden beheerd dr de dienst Financiële Zaken van het SLAZ. Omschrijving van de uitvering van het beleid en tezicht daarp dr het bestuur: De wetenschapscördinatr vert beleid namens de Stichting Medisch Wetenschappelijk Onderzek SLZ uit en legt verantwrding af tijdens de bestuursvergaderingen. Vermgen van de instelling Beschrijving van het uitkeringen beleid van de instelling: Salaris wetenschapscördinatr Dr. Keeman wetenschapsprijs Psterprijzen Schlingsksten prmvendi Cijfermatig verzicht van de uitkeringen cnfrm delstelling Salaris wetenschapscördinatr 0.2 fte Dr. Keeman wetenschapsprijs 3.000,- Psterprijzen 500,- Schlingsksten prmvendi ,- Beheer Vermgen van de instelling Balans met telichting waarin de vermgenspbuw van de instelling wrdt verklaard: Zie bijlage jaarrekening

6 Stichting Medisch Wetenschappelijk Onderzek SLZ Beschrijving van de wijze van het vermgensbeheer van de instelling en afstemming daarvan met de delstelling en het uitkeringsbeleid: de financiële administratie van het vermgensbeheer wrdt geverd dr de dienst Financiële Zaken van het SLAZ. De beleggingen wrden afgebuwd. Kstenstructuur van de instelling Verhuding van de wervingsksten en beheersksten ten pzichte van de bestedingen: Er zijn tt nu te geen fndsenwervingsactiviteiten ntplid en derhalve zijn er geen wervingsksten gemaakt. Belning beleidsbepalers: de bestuursleden ntvangen geen belning. Beschrijving administratieve rganisatie T.b.v. de Stichting Medisch Wetenschappelijk Onderzek SLZ is een ambtelijk secretaris benemd; de ambtelijk secretaris is in dienst van het SLAZ. Taken ambtelijk secretaris: het samen met de vrzitter van het bestuur en de wetenschapscördinatr vrbereiden van de bestuursvergaderingen; het ntuleren van de bestuursvergaderingen; het zrgdragen vr de uitvering van besluiten; het zrgdragen vr de afhandeling van de crrespndentie het bijhuden van het archief het pstellen van een jaarverslag De financiële administratie wrdt geverd dr de dienst Financiële Zaken van het SLAZ

7 Stichting Medisch Wetenschappelijk Onderzek SLZ Resultaten Onderzeksschl SLAZ Wetenschappelijke stages naar pleiding aantal stages 10 andere pleiding f niet wetenschappelijk geneeskunde (wetenschappelijk) startjaar Wetenschappelijke stages naar universiteit aantal stages anders stage VU startjaar - 7 -

8 Stichting Medisch Wetenschappelijk Onderzek SLZ Publicaties SLAZ WB/WBC WN Wi-2 Wi Prefschriften Aantal publicaties - 8 -

Jaarverantwoording zorginstellingen

Jaarverantwoording zorginstellingen Jaarverantwrding zrginstellingen 2011 Huis ter Leede Leerdam Mei 2012 Inhudspgave 1 Uitgangspunten van de verslaggeving... 4 2 Prfiel van de rganisatie... 4 2.1 Algemene identificatiegegevens... 4 2.2

Nadere informatie

Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte reglement

Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte reglement Reglement Raad van Cmmissarissen Cncept III REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN WONINGSTICHTING MAASDRIEL Dit reglement en bijlagen A, B en C zijn vastgesteld dr de raad van cmmissarissen van

Nadere informatie

Nieuwe voorwaarden ANBI Stichting. Het RSIN of het fiscaal nummer: 51094509 (het handelsregister van de Kamers van Koophandel en Fabrieken)

Nieuwe voorwaarden ANBI Stichting. Het RSIN of het fiscaal nummer: 51094509 (het handelsregister van de Kamers van Koophandel en Fabrieken) Nieuwe vrwaarden ANBI Stichting Inf: Belastingdienst regeling 2014 Ntitie subsidie ANBI Stichting De naam: Stichting De Friesland Het RSIN f het fiscaal nummer: 51094509 (het handelsregister van de Kamers

Nadere informatie

Stichting Haagsche Schoolvereeniging. Bestuursnummer: 95694

Stichting Haagsche Schoolvereeniging. Bestuursnummer: 95694 Stichting Haagsche Schlvereeniging Bestuursnummer: 95694 Jaarverslag 2013 1 Algemeen: De rechtspersn is een Stichting met de naam: Stichting Haagsche Schlvereeniging. Tezicht en bestuur zijn in handen

Nadere informatie

PROJECT VOORTGANGSRAPPORTAGE

PROJECT VOORTGANGSRAPPORTAGE PROJECT VOORTGANGSRAPPORTAGE Naar betere psychsciale zrg vr mensen met kanker Bevrderen en brgen van de kwaliteit en vergrten van de tegankelijkheid van betaalbare prfessinele psych-nclgische zrg (d.d.

Nadere informatie

SCHOOLPLAN 2011-2015

SCHOOLPLAN 2011-2015 SCHOOLPLAN 2011-2015 1 SCHOOL MET DE BIJBEL MARKTVELD 11 3264 AL NIEUW-BEIJERLAND Schlplan 2011-2015 Schl met de Bijbel NB Inhudspgave 1. Inleiding... 4 1.1 Del en functie schlplan... 4 1.2 Ttstandkming

Nadere informatie

D 3 K. VEILIGHEIDSREGIO MlDDCN" EN WEST-BHABANT 7" Gemeente Drimmelen Reg. nr.o c j \^ Ingekomen op Q 3 ^5 2009

D 3 K. VEILIGHEIDSREGIO MlDDCN EN WEST-BHABANT 7 Gemeente Drimmelen Reg. nr.o c j \^<oh. Diverse. o. nr. -v.-> Ingekomen op Q 3 ^5 2009 VEILIGHEIDSREGIO MlDDCN" EN WESTBHABANT 7" Gemeente Drimmelen Reg. nr.o c j \^ Ingekmen p Q 3 ^5 29 MID I MA PZ OW BRW /BM Diverse Gg Gemeente Drimmelen T.a.v. het Cllege van Burgemeester

Nadere informatie

Ruud de Moor Centrum. Programma 2008

Ruud de Moor Centrum. Programma 2008 Ruud de Mr Centrum Prgramma 2008 Ruud de Mr Centrum vr prfessinalisering van nderwijsgevenden Open Universiteit Nederland Inhudspgave Vrwrd 3 1 Inleiding 4 - Organisatie 4 - Algemeen financieel kader 4

Nadere informatie

Vrienden van het Goois Natuurreservaat

Vrienden van het Goois Natuurreservaat MEMO Van Aan CMS, mr. N.A. van Renssen Vrienden van het Gis Natuurreservaat CMS Derks Star Busmann N.V. Mndriaantren Amstelplein 8A NL-1096 BC Amsterdam Pstbus 94700 NL-1090 GS Amsterdam Kpie Datum 15

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Nr. Officiële uitgave van het Kninkrijk der Nederlanden sinds 1814. 105 11 juni 2009 Besluit van 16 april 2009, nr. 09.001007, hudende vaststelling van een selectielijst van de Tweede Kamer

Nadere informatie

B ELEIDSPLAN 2007-2011 AC TION VAN SPEL NAAR SPECIALISATIE

B ELEIDSPLAN 2007-2011 AC TION VAN SPEL NAAR SPECIALISATIE B ELEIDSPLAN 2007-2011 AC TION VAN SPEL NAAR SPECIALISATIE Inhudspgave 1. Visie... 1 2. Cntext... 1 3. Trends... 1 4. Missie TION... 2 5. Beleidsuitgangspunten... 2 6. Beleidsfrmulering... 4 7. Beleidsuitvering...

Nadere informatie

Bijlagen CCR jaarverslag 2013

Bijlagen CCR jaarverslag 2013 Bijlagen CCR jaarverslag 2013 A B C wettelijke adviesbevegdheden CCR (WMZC) samenwerkingsvereenkmst CCR-RvB jaarcyclus D speerpunten 2012-2014 E begrting-uitgaven 2013 F inhudelijke beschrijving besprken

Nadere informatie

c. Relatiebeheer algemene en éénmalige groepen d. Relatiebeheer maatschappelijke organisaties e. Contacten en samenwerking met bedrijven

c. Relatiebeheer algemene en éénmalige groepen d. Relatiebeheer maatschappelijke organisaties e. Contacten en samenwerking met bedrijven Inhudspgave Inleiding 1. Huidige situatie 2. Delstellingen 2014 2.1 Algemeen Del 2.2 Jaarvisie 3. Actieplan 3.1 Algemeen Del 3.2 Jaarvisie a. Cördinatie b. Relatiebeheer kerken c. Relatiebeheer algemene

Nadere informatie

Zorgaanbodplan 2013-2014 (naam samenwerkingsverband)

Zorgaanbodplan 2013-2014 (naam samenwerkingsverband) Zrgaanbdplan 2013-2014 (naam samenwerkingsverband) Maand jaar Plaats Versie 2-2013 Invulinstructie Algemeen: de cursief weergegeven tekst is bedeld als suggestie m het zrgaanbdplan inhudelijk te vullen.

Nadere informatie

Jaarplan 2010 oktober 2009

Jaarplan 2010 oktober 2009 ktber 2009 Inhud pagina Samenvatting 2 1) Belangen behartigen 3 Lbby Agenda 2026 Visie musea en maatschappij Nta Duurzaamheid Museale verwervingen sinds 1933 Cllectiembiliteit / Niet-Verzekeren 2) Diensten

Nadere informatie

Customer Due Diligence Beleid

Customer Due Diligence Beleid Custmer Due Diligence Beleid Syntrus Achmea Vermgensbeheer B.V. Versie 1.0, nvember 2014 Custmer Due Diligence Beleid Syntrus Achmea Vermgensbeheer B.V. 1 van 14 Inhudspgave 1 INLEIDING... 4 1.1 REIKWIJDTE

Nadere informatie

Inhoudsopgave schoolplan

Inhoudsopgave schoolplan 1 Inhudspgave schlplan Pagina 1. Inleiding 1.0 Vrwrd 3 1.1 uitgangspunten 5 1.2 De grndslag vr het functineren van de Viersprng 6 1.3 Delen en functies van het plan 1.4 Prcedure pstellen en vaststellen

Nadere informatie

15 februari 2007. Pagina 1

15 februari 2007. Pagina 1 Regeling peridiek evaluatienderzek en beleidsinfrmatie 2006, Ministerie van financiën dd. 18 april 2006 Beleidsdrlichting artikel 4/Operatinele Delstelling 3, MvT BZK Begrting 2006. (TK, vergaderjaar 2005-2006,

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2012-2017

STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2012-2017 STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2012-2017 Onderscheidend in betrkkenheid en bereikbaarheid De Maatschap Medische Micrbilgie & Immunlgie Gelderland ziet de kmende jaren de cncurrentie verder tenemen. De verwachting

Nadere informatie

Reglement OC en COR. Kinderdagverblijven (KDV), Buitenschoolse opvang (BSO), Halve Dagopvang (HaDO) en Tienercentrum (TC) Versie juni 2011

Reglement OC en COR. Kinderdagverblijven (KDV), Buitenschoolse opvang (BSO), Halve Dagopvang (HaDO) en Tienercentrum (TC) Versie juni 2011 Reglement OC en COR Kinderdagverblijven (KDV), Buitenschlse pvang (BSO), Halve Dagpvang (HaDO) en Tienercentrum (TC) Versie juni 2011 Telichting bij Reglement Oudercmmissie en Reglement Centrale Ouderraad

Nadere informatie

Projectvoorstel Landelijke aanpak informatiebeveiliging

Projectvoorstel Landelijke aanpak informatiebeveiliging Landelijke aanpak infrmatiebeveiliging Relatie IOOV audit 2007 Titel Prject Dcumentnummer : Prjectvrstel : : xxxx Datum : 20 ktber 2009 Versie : 1.0 Status Opdrachtgever Prjectleider Opsteller(s) : Ter

Nadere informatie

Registratienummer: GF11.20097 Datum: 25 oktober 2011 Agendapunt: 11

Registratienummer: GF11.20097 Datum: 25 oktober 2011 Agendapunt: 11 Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF11.20097 Datum: 25 ktber 2011 Agendapunt: 11 Prtefeuillehuder: De heer T.J. van der Zwan Behandelend ambtenaar: Mevruw A.C. Teuben-Bkma Onderwerp: Integraal Veiligheidsbeleid

Nadere informatie

Evaluatie naleving Gedragscode Publieke Omroep. Mr. drs. L.F. Drost Drs. I.N.J. de Groot Mr. A.G. Mein

Evaluatie naleving Gedragscode Publieke Omroep. Mr. drs. L.F. Drost Drs. I.N.J. de Groot Mr. A.G. Mein Evaluatie naleving Gedragscde Publieke Omrep Mr. drs. L.F. Drst Drs. I.N.J. de Grt Mr. A.G. Mein Februari 2009 Inhud 1. Inleiding 5 2. Cntext, vraagstelling en werkwijze 7 2.1 Cnte t 7 2.2 Vraagstelling

Nadere informatie

Projectaanvraag Versterking sociale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân

Projectaanvraag Versterking sociale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân 1 Prjectaanvraag Versterking sciale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân 1. Aanleiding Eind 2012 heeft Prvinciale Staten van de prvincie Fryslân keuzes gemaakt mtrent de 'kerntakendiscussie'.

Nadere informatie

OCMW VOSSELAAR. Omgevingsanalyse deel II

OCMW VOSSELAAR. Omgevingsanalyse deel II OCMW VOSSELAAR Omgevingsanalyse deel II Bijlage bij het meerjarenplan 2014 2019 Interne drlichting van de diensten dr de diensten. Iedere dienst heeft nder leiding van een prjectverantwrdelijke samengewerkt

Nadere informatie

Onderwijsbeleid en criteria voor cognitief meer- en hoogbegaafde leerlingen binnen onderwijsstichting Spaarnesant

Onderwijsbeleid en criteria voor cognitief meer- en hoogbegaafde leerlingen binnen onderwijsstichting Spaarnesant Onderwijsbeleid en criteria vr cgnitief meer- en hgbegaafde leerlingen binnen nderwijsstichting Spaarnesant Datum : 15 maart 2012 Status : Cnceptversie Dr : Marianne Eimers- de Lange Prjectleider Excellentie

Nadere informatie

Inhoudelijk jaarverslag NPHF 2009 Mei 2010 Vastgesteld in de Federatieraad op 11 mei 2010

Inhoudelijk jaarverslag NPHF 2009 Mei 2010 Vastgesteld in de Federatieraad op 11 mei 2010 Inhudelijk jaarverslag NPHF 2009 Mei 2010 Vastgesteld in de Federatieraad p 11 mei 2010 Wrd vraf van de vrzitter. Het jaar 2009 was in diverse pzichten een dynamisch jaar vr de publieke gezndheid in het

Nadere informatie

Toolkit: Borging Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling via subsidiebeschikkingen

Toolkit: Borging Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling via subsidiebeschikkingen Tlkit: Brging Meldcde Huiselijk Geweld en Kindermishandeling via subsidiebeschikkingen februari 2011 Frans Stker, beleidsmedewerker Huiselijk Geweld Alkmaar en RAAK-cördinatr Nrd Kennemerland en West Friesland

Nadere informatie

EEN EMPLOYABEL PERSONEELSBESTAND IN HET WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS

EEN EMPLOYABEL PERSONEELSBESTAND IN HET WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS EEN EMPLOYABEL PERSONEELSBESTAND IN HET WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS Het vergrten van het lpbaanptentieel en de arbeidsmarktkansen van medewerkers: Welke maatregelen kunnen daarbij wrden benut? Het adviesdeel:

Nadere informatie

Expertmeeting ZZP-ers en toekomstige arbeidsrelaties

Expertmeeting ZZP-ers en toekomstige arbeidsrelaties Expertmeeting ZZP-ers en tekmstige arbeidsrelaties He kunnen we succesvlle kenmerken van ZZP-ers vertalen naar tekmstige arbeidsrelaties? vrrnde dcument resultaat van een expertmeeting p 12 februari 2010

Nadere informatie