1 DE VACATURE IN HET KORT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1 DE VACATURE IN HET KORT"

Transcriptie

1 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Bevorderingsprocedure binnen het niveau Agentschap voor Natuur en Bos zoekt een advies- en dossierbehandelaar natuurbeheerplannen Oost- en West-Vlaanderen Statutair Niveau: C Rang: C2 Graad: hoofdmedewerker Met standplaats: VAC Gent Vacaturenummer: /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 1 DE VACATURE IN HET KORT Heb je goesting om vanuit een ondersteunende rol bij te dragen aan het realiseren van meer en betere natuur in Vlaanderen? Voel je je als een vis in het water in hechte teams? Ben je een oplossingsgericht iemand die nooit twijfelt om een collega uit de nood te helpen? Dan is dit de uitgelezen kans om jouw talenten te benutten want het Agentschap voor Natuur en Bos zoekt een gemotiveerde advies- en dossierbehandelaar natuurbeheerplannen. 2 FUNCTIECONTEXT Als advies- en dossierbehandelaar natuurbeheerplannen werk je binnen AVES (Adviezen, Vergunningen, Erkenningen en Subsidies) in het team Adviezen en Vergunningen Oost- en West-Vlaanderen. 3 TAKENPAKKET 3.1 DOEL VAN DE FUNCTIE Je analyseert en verwerkt binnenkomende niet complexe aanvragen i.v.m. aanvragen i.v.m. erkenningen, subsidies, vergunningen e.d. teneinde omtrent deze aanvragen een (voorstel van) beslissing te kunnen formuleren. Complexe aanvragen zijn aanvragen met verschillende belangen, verschillende inhoudelijk aspecten en/of juridische complexiteit. pagina 1 van 7

2 3.2 RESULTAATSGEBIEDEN Eens je op kruissnelheid bent, zal je takenpakket uit onderstaande resultaatsgebieden bestaan: - Je verzamelt en verwerkt alle dossiergegevens om zo te komen tot een volledig dossier met alle noodzakelijke elementen om een advies te kunnen geven o Je verzamelt gegevens en informatie o Je signaleert onvolledigheden - Je analyseert en interpreteert het dossier om tot een gefundeerd voorstel van beslissing te komen o Je toetst binnenkomende aanvragen aan procedures, richtlijnen, o Je analyseert en interpreteert alle relevante elementen - Je verzorgt tijdig de communicatie en contacten zodat klanten goed en correct geïnformeerd zijn o Je erkent de gevoeligheden van betrokkenen en speelt erop in o Op vraag lever je inhoudelijke input en licht je standpunten toe - Je formuleert een (voorstel van) beslissing zodat de bevoegde instantie tijdig een beslissing kan nemen o Je formuleert je vaststellingen in goed onderbouwde en objectieve adviezen o Je initieert de utivoering van de beslissing - Je levert een bijdrage aan de aanpassing en optimalisering van wetgeving, richtlijnen, procedures en normen o Je werkt mee in werk- en stuurgroepen o Je signaleert problemen vanuit de praktijk - Je volgt de correcte uitvoering van de beslissing op o Je kijkt na of termijnen gerespecteerd worden o Je geeft input aan dossierbehandelaars bevoegd voor klachten en beroepen - Kennis en ervaring m.b.t. het vakgebied hou je bij en wissel je actief uit om de kwaliteit van de dienstverlening te optimaliseren o Je werkt mee aan werkgroepen en interne overlegmomenten o Je neemt deel aan vomringsinitiatieven 4 PROFIEL 4.1 FORMELE DEELNEMINGSVOORWAARDEN Op de uiterste inschrijvingsdatum voldoe je aan onderstaande voorwaarden: 1) Je bent ofwel een ambtenaar (op proef of vastbenoemd) binnen het Agentschap voor Natuur en Bos in de graden van medewerker of technicus ofwel een contractueel personeelslid (al dan niet in proeftijd) binnen het Agentschap voor Natuur en Bos én pagina 2 van 7

3 geslaagd voor een objectief wervingssysteem met algemene bekendmaking 1 en je wordt betaald in een salarisschaal in de graden van medewerker of technicus.. 2) Je beschikt op datum van de afsluiting van de kandidaturen over minstens 6 jaar relevante beroepservaring met betrekking tot het toepassen van specifieke regelgeving en wetgeving omtrent bos en natuur. 3) Je laatste functioneringsevaluatie mag niet besloten zijn met een onvoldoende. Voor extra informatie over de deelnemingsvoorwaarden kun je contact opnemen met de selectieverantwoordelijke (Elsie Gilis, of ). 4.2 COMPETENTIES Technische competenties - Je hebt een goede kennis van de betrokken regelgevingen - Je hebt kennis van specifieke regelgeving en wetgeving omtrent bos en natuur en kan dit ook toepassen - Je kan de courante kantoorsoftware toepassen - Je bent bereid om dingen bij te leren in je vakgebied en je aan te passen indien dit vereist is in de functie Persoonsgebonden competenties Verantwoordelijkheid nemen: Je neemt verantwoordelijkheid op voor je werk en respecteert geldende regels en afspraken (niveau 1) Flexibiliteit : Je past je aanpak of gedrag aan als de concrete situatie dat vereist (niveau 1) Samenwerken: Je stemt je aanpak af op de behoeften van de groep en deelt kennis, informatie en ervaringen (niveau 1) Analyseren: Je ziet de essentie van een probleem, verzamelt informatie en maakt een duidelijk onderscheid tussen hoofd- en bijzaken (niveau 1) Oordeelsvorming: Je trekt logische conclusies op basis van de beschikbare gegevens en formuleert een hypothese (niveau 1) Klantgerichtheid: Je reageert vriendelijk, adequaat en correct op vragen van belanghebbenden (niveau 1) Zorgvuldigheid: Je blijft onder verhoogde druk kwaliteitsvol werk leveren en maakt gebruik van instrumenten en technieken om fouten te vermijden (niveau 2) 1 Contractuele selecties die aan de voorwaarden, vermeld in deel III, hoofdstuk II voldoen, én die tussen 1 januari 2006 en 31 oktober 2014 op de website van de VDAB en/of op de website van Jobpunt Vlaanderen gepubliceerd werden, worden gelijkgesteld met een objectief wervingssysteem met algemene bekendmaking (VPS art. III 31). pagina 3 van 7

4 Bijkomende informatie over de gedragscompetenties bij de Vlaamse overheid kan je op volgende website vinden: TOELATINGSVOORWAARDEN Om toegelaten te worden tot de proeftijd in de bevorderingsbetrekking moet je: voldoen aan de bovenvermelde relevante beroepsvoorwaarde en/of anciënniteitsvoorwaarde geslaagd zijn in de selectieprocedure ambtenaar buiten proeftijd of contractueel personeelslid buiten proeftijd zijn je in dienstactiviteit bevinden Burger zijn van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte (de EU-lidstaten + Noorwegen, Ijsland en Liechtenstein) of Zwitserland. Jouw talent is belangrijker dan je geslacht, gender, afkomst, leeftijd, geaardheid, handicap of chronische ziekte. Stel je kandidaat en bouw mee aan het diverse Vlaanderen van morgen. 5 AANBOD Je wordt bevorderd in de graad van hoofdmedewerker (rang C2) met de bijbehorende salarisschaal (C211). Je eerste 9 maanden vormen een proeftijd. Je wordt pas definitief bevorderd nadat je met goed gevolg de proeftijd hebt doorlopen (VPS art.vi 36). De bevorderingsbetrekking wordt opgenomen ten laatste drie maanden na de datum van de selectiebeslissing. Meer weten over werken bij de Vlaamse overheid? 6 SELECTIEPROCEDURE 6.1. CV-SCREENING Aan de hand van het door jou ingevuld sollicitatieformulier gaan we na of je al dan niet aan de formele deelnemingsvoorwaarden voldoet. Dit zijn de volgende criteria: 1) Je bent ofwel een ambtenaar (op proef of vastbenoemd) binnen het Agentschap voor Natuur en Bos in de graden van medewerker of technicus ofwel een contractueel personeelslid (al dan niet in proeftijd) binnen het Agentschap voor Natuur en Bos én pagina 4 van 7

5 geslaagd voor een objectief wervingssysteem met algemene bekendmaking 2 en je wordt betaald in een salarisschaal in de graden van medewerker of technicus. 2) Je beschikt op datum van de afsluiting van de kandidaturen over minstens 6 jaar relevante beroepservaring met betrekking tot het toepassen van specifieke regelgeving en wetgeving omtrent bos en natuur. 3) Je laatste functioneringsevaluatie mag niet besloten zijn met een onvoldoende. Enkel de kandidaten die aan deze voorwaarden voldoen, kunnen deelnemen aan het vervolg van de selectieprocedure. De cv-screening vindt plaats op 9 oktober 2017 (datum onder voorbehoud) 6.2. JURYGESPREK MET PERSOONLIJKHEIDSVRAGENLIJST Tijdens deze selectiefase worden volgende punten beoordeeld: Gedragsgerichte competenties Vaktechnische competenties Je motivatie en inzicht in de functie Deze selectiefase wordt gevoerd met afgevaardigde(n) van de wervende entiteit en een selectieverantwoordelijke. Deze selectiefase is eliminerend. Na dit gesprek worden de geschikte kandidaten gerangschikt. Enkel de best gerangschikte kandidaat wordt uitgenodigd op het eindgesprek met de administrateur-generaal. Indien nodig kan de volgende gerangschikte kandidaat uitgenodigd worden. De selectiefase vindt plaats te Brussel op 13 oktober 2017 (datum onder voorbehoud) 6.3. EINDSELECTIE: GESPREK MET DE ADMINISTRATEUR-GENERAAL Het eindgesprek wordt gevoerd met de administrateur-generaal of een lid van de directieraad die hiervoor wordt aangeduid. Tijdens deze selectiefase worden volgende punten beoordeeld: Je inzetbaarheid in de functie en de organisatie 2 Contractuele selecties die aan de voorwaarden, vermeld in deel III, hoofdstuk II voldoen, én die tussen 1 januari 2006 en 31 oktober 2014 op de website van de VDAB en/of op de website van Jobpunt Vlaanderen gepubliceerd werden, worden gelijkgesteld met een objectief wervingssysteem met algemene bekendmaking (VPS art. III 31). pagina 5 van 7

6 Deze selectiefase is eliminerend en vindt plaats te Brussel op 20 oktober 2017 (datum onder voorbehoud). Op basis van het verkregen totaalbeeld word je geschikt of niet geschikt bevonden ten aanzien van de functie. Het is de lijnmanager die de meest geschikte kandidaat kiest voor de functie. De Vlaamse overheid wil de samenleving waarvoor zij zich inzet zo goed mogelijk weerspiegelen. Je wordt geselecteerd op basis van je kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht je geslacht, gender, afkomst, leeftijd of handicap. Als je een handicap hebt, laat ons dat vooraf weten. De Vlaamse overheid voorziet redelijke aanpassingen voor personen met een handicap tijdens de selectieprocedure. Heb je bepaalde aanpassingen nodig om deel te kunnen nemen aan een selectie? Neem dan zo vroeg mogelijk in de procedure contact op met de contactpersoon vermeld in de vacature NIET NODELOOS HERTESTEN Nam je na 1 december 2014 al deel aan een selectieprocedure bij de diensten van de Vlaamse overheid en werd je toen positief beoordeeld op gelijkaardige competenties, dan kan dit aanleiding geven tot toepassing van het principe niet nodeloos hertesten in deze procedure. Dat betekent dat eerdere testresultaten hergebruikt kunnen worden. Het is echter de selector die in overleg met de lijnmanager daarover beslist. Voeg bij je sollicitatie de stavende documenten toe, d.w.z. een rapport van de eerder afgelegde testen. 7 HOE KAN JE SOLLICITEREN? Heb je interesse in deze functie? Solliciteer ten laatste op 8 oktober Je stuurt het ingevuld sollicitatieformulier via mail naar Vermeld in het onderwerp van je mail het vacaturenummer en de vacaturetitel Advies- en dossierbehandelaar natuurbeheerplannen. Je kandidatuur wordt enkel in aanmerking genomen als: je het sollicitatieformulier gebruikt je je kandidatuur uiterlijk op 8 oktober 2017 voor middernacht naar ons stuurt (de datum en uur van verzending mail geldt hiervoor als bewijs). Het sollicitatieformulier kan je terugvinden bij deze vacature op Indien je geen pc hebt, kan je het sollicitatieformulier ook opvragen bij Elsie Gilis, 0492/ pagina 6 van 7

7 8 VRAGEN Indien je bijkomende uitleg over de functie-inhoud wenst, kun je contact opnemen met: Gert Van Hoydonck Adviezen en Vergunningen Oost-en West-Vlaanderen Indien je bijkomende uitleg over de selectieprocedure en deelnemingsvoorwaarden wenst, kun je contact opnemen met: Elsie Gilis selectieverantwoordelijke Indien je bijkomende uitleg over de arbeidsvoorwaarden wenst, kan je terecht op 9 FEEDBACK Wij verwachten dat deze procedure kan worden afgerond tegen 01/11/2017 Na kennisgeving van je resultaat kan je feedback vragen. Je kan hiervoor een mail sturen naar met vermelding van de vacaturetitel. pagina 7 van 7

1 DE VACATURE IN HET KORT

1 DE VACATURE IN HET KORT functiebeschrijving en selectiereglement /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Bevorderingsprocedure binnen het niveau Het Agentschap Wegen en Verkeer

Nadere informatie

LOGISTIEK MEDEWERKER 1 DE VACATURE IN HET KORT 2 FUNCTIECONTEXT. functiebeschrijving en selectiereglement

LOGISTIEK MEDEWERKER 1 DE VACATURE IN HET KORT 2 FUNCTIECONTEXT. functiebeschrijving en selectiereglement functiebeschrijving en selectiereglement /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Bevorderingsprocedure binnen het niveau Het Departement EWI zoekt een

Nadere informatie

1 DE VACATURE IN HET KORT

1 DE VACATURE IN HET KORT /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ZOEKT EEN STRAFFE MEDEWERKER Boswachter regio Schelde & Waas, omgeving Beveren/Kruibeke (m/v) Duurtijd: Onbepaalde duur

Nadere informatie

1 DE VACATURE IN HET KORT

1 DE VACATURE IN HET KORT functiebeschrijving en selectiereglement /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Bevorderingsprocedure binnen het niveau Het Agentschap Wegen en Verkeer

Nadere informatie

Bevorderingsprocedure binnen het niveau Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Bevorderingsprocedure binnen het niveau Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin functiebeschrijving en selectiereglement /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Bevorderingsprocedure binnen het niveau Departement Welzijn, Volksgezondheid

Nadere informatie

1 DE VACATURE IN HET KORT

1 DE VACATURE IN HET KORT Functiebeschrijving en selectiereglement /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Agentschap Overheidspersoneel zoekt een Teamverantwoordelijke (HR-)

Nadere informatie

1 DE VACATURE IN HET KORT

1 DE VACATURE IN HET KORT functiebeschrijving en selectiereglement /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Bevorderingsprocedure naar een hoger niveau (D naar C) Agentschap Innoveren

Nadere informatie

1 DE VACATURE IN HET KORT

1 DE VACATURE IN HET KORT functiebeschrijving en selectiereglement -/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Zorg en Gezondheid Zoekt één Secretariaat Bezwaarcommissie Zorgverzekering

Nadere informatie

1 DE VACATURE IN HET KORT

1 DE VACATURE IN HET KORT functiebeschrijving en selectiereglement /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Bevorderingsprocedure binnen het niveau Agentschap voor Maritieme Dienstverlening

Nadere informatie

Het agentschap Vlaamse Belastingdienst zoekt een dossierbehandelaar inning en invordering (M/V)

Het agentschap Vlaamse Belastingdienst zoekt een dossierbehandelaar inning en invordering (M/V) functiebeschrijving en selectiereglement /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Het agentschap Vlaamse Belastingdienst zoekt een dossierbehandelaar

Nadere informatie

Statutair Niveau: C Rang: C2 Graad: hoofdmedewerker Met standplaats: Brussel Vacaturenummer: VDAB

Statutair Niveau: C Rang: C2 Graad: hoofdmedewerker Met standplaats: Brussel Vacaturenummer: VDAB functiebeschrijving en selectiereglement -/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Departement werk en sociale economie zoekt een Dossierbeheerder regionale

Nadere informatie

1 DE VACATURE IN HET KORT

1 DE VACATURE IN HET KORT ////////////////////////////////////////////////// Het Departement EWI zoekt een ICT-ontwikkelaar en databeheerder via de horizontale mobiliteit Statutair Niveau: A Rang: A1 Graad: adjunct van de directeur

Nadere informatie

Functiebeschrijving en selectiereglement Externe werving statutaire functie

Functiebeschrijving en selectiereglement Externe werving statutaire functie Functiebeschrijving en selectiereglement Externe werving statutaire functie VDAB zoekt een consulent HRM Statutair Niveau: B Rang: B1 Graad: Deskundige Met standplaats: Centrale Dienst Keizerslaan 11 te

Nadere informatie

1 DE VACATURE IN HET KORT

1 DE VACATURE IN HET KORT functiebeschrijving en selectiereglement -/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Agentschap voor Natuur & Bos zoekt 1 boswachters voor regio Haspengouw

Nadere informatie

1 DE VACATURE IN HET KORT

1 DE VACATURE IN HET KORT functiebeschrijving en selectiereglement /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Bevorderingsprocedure binnen het niveau VAPH zoekt een Teamcoördinator

Nadere informatie

1 DE VACATURE IN HET KORT

1 DE VACATURE IN HET KORT functiebeschrijving en selectiereglement -/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Het Departement Buitenlandse Zaken zoekt een straffe servicemedewerker-ict

Nadere informatie

1 DE VACATURE IN HET KORT

1 DE VACATURE IN HET KORT functiebeschrijving en selectiereglement /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Bevorderingsprocedure binnen het niveau Agentschap voor Maritieme Dienstverlening

Nadere informatie

Het agentschap Vlaamse Belastingdienst zoekt een diensthoofd erfbelasting (M/V)

Het agentschap Vlaamse Belastingdienst zoekt een diensthoofd erfbelasting (M/V) functiebeschrijving en selectiereglement /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Het agentschap Vlaamse Belastingdienst zoekt een diensthoofd erfbelasting

Nadere informatie

1 DE VACATURE IN HET KORT

1 DE VACATURE IN HET KORT functiebeschrijving en selectiereglement -/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Het Facilitair Bedrijf zoekt een MEDEWERKER FACILIPUNT Statutair Niveau:

Nadere informatie

1 WERKEN ALS DOSSIERBEHEERDER BIJ DE VLAAMSE OVERHEID

1 WERKEN ALS DOSSIERBEHEERDER BIJ DE VLAAMSE OVERHEID functiebeschrijving en selectiereglement /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// De Vlaamse overheid legt een werfreserve aan voor de functie van Dossierbeheerder

Nadere informatie

1 DE VACATURE IN HET KORT

1 DE VACATURE IN HET KORT functiebeschrijving en selectiereglement -/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Het Agentschap Innoveren en Ondernemen zoekt een GIS-deskundige Statutair

Nadere informatie

Departement Financiën en Begroting zoekt dossierbeheerder Derdengeschillen

Departement Financiën en Begroting zoekt dossierbeheerder Derdengeschillen functiebeschrijving en selectiereglement -/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Departement Financiën en Begroting zoekt dossierbeheerder Derdengeschillen

Nadere informatie

1 DE VACATURE IN HET KORT

1 DE VACATURE IN HET KORT functiebeschrijving en selectiereglement -/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Agentschap voor Natuur en Bos zoekt een coördinerende ploegbaas Statutair

Nadere informatie

Inhoudelijke bevorderingsprocedure binnen het niveau AGION zoekt een Hoofddeskundige dossierbeheerder Reguliere Financiering

Inhoudelijke bevorderingsprocedure binnen het niveau AGION zoekt een Hoofddeskundige dossierbeheerder Reguliere Financiering functiebeschrijving en selectiereglement /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Inhoudelijke bevorderingsprocedure binnen het niveau AGION zoekt een

Nadere informatie

Bevorderingsprocedure binnen het niveau Agentschap voor Maritieme Dienstverleningen Kust zoekt een hoofddeskundige IT

Bevorderingsprocedure binnen het niveau Agentschap voor Maritieme Dienstverleningen Kust zoekt een hoofddeskundige IT functiebeschrijving en selectiereglement /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Bevorderingsprocedure binnen het niveau Agentschap voor Maritieme Dienstverleningen

Nadere informatie

Bevorderingsprocedure binnen het niveau Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. zoekt een Teamverantwoordelijke dossierbeheer VIPA

Bevorderingsprocedure binnen het niveau Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. zoekt een Teamverantwoordelijke dossierbeheer VIPA Functiebeschrijving en selectiereglement /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Bevorderingsprocedure binnen het niveau Departement Welzijn, Volksgezondheid

Nadere informatie

1 DE VACATURE IN HET KORT

1 DE VACATURE IN HET KORT functiebeschrijving en selectiereglement /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Bevorderingsprocedure binnen het niveau Agentschap Wegen en Verkeer

Nadere informatie

1 DE VACATURE IN HET KORT

1 DE VACATURE IN HET KORT functiebeschrijving en selectiereglement /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Bevorderingsprocedure AGODI zoekt een Adviseur Statutair Niveau: A Rang:

Nadere informatie

1 DE VACATURE IN HET KORT

1 DE VACATURE IN HET KORT functiebeschrijving en selectiereglement /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen zoekt 2 projectverantwoordelijken

Nadere informatie

Departement Financiën en Begroting zoekt Systeembeheerders (client)

Departement Financiën en Begroting zoekt Systeembeheerders (client) functiebeschrijving en selectiereglement -/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Departement Financiën en Begroting zoekt Systeembeheerders (client)

Nadere informatie

1 DE VACATURE IN HET KORT

1 DE VACATURE IN HET KORT functiebeschrijving en selectiereglement /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Bevorderingsprocedure binnen het niveau Agentschap voor Maritieme Dienstverlening

Nadere informatie

1 DE VACATURE IN HET KORT

1 DE VACATURE IN HET KORT /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Bevorderingsprocedure binnen het niveau Agentschap Natuur en Bos zoekt een Hoofddeskundige Logistiek en Onthaal (m/v)

Nadere informatie

1 DE VACATURE IN HET KORT

1 DE VACATURE IN HET KORT functiebeschrijving en selectiereglement /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Bevorderingsprocedure naar een hoger niveau Het Facilitair Bedrijf zoekt

Nadere informatie

1 DE VACATURE IN HET KORT

1 DE VACATURE IN HET KORT functiebeschrijving en selectiereglement -/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Werk & Sociale Economie zoekt 7 projectbeheerders Statutair Niveau:

Nadere informatie

Het agentschap Vlaamse Belastingdienst zoekt een Coördinator handhavingscentrum kilometerheffing (M/V)

Het agentschap Vlaamse Belastingdienst zoekt een Coördinator handhavingscentrum kilometerheffing (M/V) functiebeschrijving en selectiereglement /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Het agentschap Vlaamse Belastingdienst zoekt een Coördinator handhavingscentrum

Nadere informatie

1 DE VACATURE IN HET KORT

1 DE VACATURE IN HET KORT functiebeschrijving en selectiereglement /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Het Agentschap Wegen en Verkeer zoekt

Nadere informatie

1 DE VACATURE IN HET KORT

1 DE VACATURE IN HET KORT functiebeschrijving en selectiereglement /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Bevorderingsprocedure binnen het niveau Agentschap voor Maritieme Dienstverlening

Nadere informatie

De vacature situeert zich bij de afdeling Basisonderwijs en Deeltijds Kunstonderwijs.

De vacature situeert zich bij de afdeling Basisonderwijs en Deeltijds Kunstonderwijs. functiebeschrijving en selectiereglement -/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Het departement Onderwijs en Vorming zoekt een beleidsondersteuner

Nadere informatie

1 DE VACATURE IN HET KORT

1 DE VACATURE IN HET KORT functiebeschrijving en selectiereglement /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Bevorderingsprocedure binnen het niveau Toerisme Vlaanderen zoekt een

Nadere informatie

1 DE VACATURE IN HET KORT

1 DE VACATURE IN HET KORT functiebeschrijving en selectiereglement -/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Het Agentschap Innoveren en Ondernemen zoekt een jurist handelsvestigingsbeleid

Nadere informatie

DE VACATURE IN HET KORT

DE VACATURE IN HET KORT functiebeschrijving en selectiereglement -/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Departement Werk & Sociale Economie Zoekt een Projectontwikkelaar duurzaam

Nadere informatie

1 DE VACATURE IN HET KORT

1 DE VACATURE IN HET KORT functiebeschrijving en selectiereglement /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ zoekt een expert overheidsopdrachten contractueel

Nadere informatie

1 DE VACATURE IN HET KORT

1 DE VACATURE IN HET KORT functiebeschrijving en selectiereglement /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Bevorderingsprocedure binnen het niveau Het Facilitair Bedrijf zoekt

Nadere informatie

1 DE VACATURE IN HET KORT

1 DE VACATURE IN HET KORT functiebeschrijving en selectiereglement /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Bevorderingsprocedure binnen het niveau Departement Welzijn, Volksgezondheid

Nadere informatie

Functiebeschrijving en selectiereglement Externe werving contractuele functie

Functiebeschrijving en selectiereglement Externe werving contractuele functie Functiebeschrijving en selectiereglement Externe werving contractuele functie VDAB zoekt 3 medewerkers onderhoud gebouwen Contractueel: contract onbepaalde duur Niveau: D Rang: D1 Graad: technisch assistent

Nadere informatie

Het agentschap Vlaamse Belastingdienst zoekt een dossierbehandelaar handhavingscentrum kilometerheffing (M/V)

Het agentschap Vlaamse Belastingdienst zoekt een dossierbehandelaar handhavingscentrum kilometerheffing (M/V) functiebeschrijving en selectiereglement /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Het agentschap Vlaamse Belastingdienst zoekt een dossierbehandelaar

Nadere informatie

1 DE VACATURE IN HET KORT

1 DE VACATURE IN HET KORT functiebeschrijving en selectiereglement /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Bevorderingsprocedure binnen het niveau Toerisme Vlaanderen zoekt een

Nadere informatie

Het Agentschap Overheidspersoneel zoekt een rapporteur. Statutair Niveau: B Rang: B1 Graad: Deskundige Met standplaats: Brussel Vacaturenummer: 27502

Het Agentschap Overheidspersoneel zoekt een rapporteur. Statutair Niveau: B Rang: B1 Graad: Deskundige Met standplaats: Brussel Vacaturenummer: 27502 functiebeschrijving en selectiereglement -/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Het Agentschap Overheidspersoneel zoekt een rapporteur Statutair Niveau:

Nadere informatie

Functiebeschrijving en selectiereglement Externe werving instructeur

Functiebeschrijving en selectiereglement Externe werving instructeur Functiebeschrijving en selectiereglement Externe werving instructeur VDAB zoekt een instructeur goederenvervoer Contractueel Niveau: B Rang: B161 ip Graad: instructeur Met standplaats: Herentals Vacaturenummer:

Nadere informatie

1 DE VACATURE IN HET KORT

1 DE VACATURE IN HET KORT functiebeschrijving en selectiereglement -/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Het Facilitair Bedrijf zoekt een duurzaamheidscoördinator Statutair

Nadere informatie

1 DE VACATURE IN HET KORT

1 DE VACATURE IN HET KORT functiebeschrijving en selectiereglement /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Bevorderingsprocedure binnen het niveau Departement Omgeving: Afdeling

Nadere informatie

1 DE VACATURE IN HET KORT

1 DE VACATURE IN HET KORT functiebeschrijving en selectiereglement -/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Departement WSE zoekt een P&O-assistent/ HR-specialist via een bevorderingsprocedure

Nadere informatie

1 DE VACATURE IN HET KORT

1 DE VACATURE IN HET KORT functiebeschrijving en selectiereglement /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Bevorderingsprocedure binnen het niveau Agentschap Maritieme Dienstverlening

Nadere informatie

Bevorderingsprocedure binnen het niveau. De Plantentuin Meise zoekt een. SENIOR LANDSCHAPSHOOFDDESKUNDIGE niveau B3

Bevorderingsprocedure binnen het niveau. De Plantentuin Meise zoekt een. SENIOR LANDSCHAPSHOOFDDESKUNDIGE niveau B3 Bevorderingsprocedure binnen het niveau De Plantentuin Meise zoekt een SENIOR LANDSCHAPSHOOFDDESKUNDIGE niveau B3 SELECTIEREGLEMENT Vacaturenummer: VOR17001 Beleidsdomein Economie, Wetenschap en Innovatie

Nadere informatie

Het Facilitair Bedrijf zoekt een ondernemende Gebouwcoördinator Arenberg

Het Facilitair Bedrijf zoekt een ondernemende Gebouwcoördinator Arenberg functiebeschrijving en selectiereglement -/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Het Facilitair Bedrijf zoekt een ondernemende Gebouwcoördinator Arenberg

Nadere informatie

1 DE VACATURE IN HET KORT

1 DE VACATURE IN HET KORT functiebeschrijving en selectiereglement /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Het departement Kanselarij en Bestuur zoekt een gedreven Coördinator

Nadere informatie

1 DE VACATURE IN HET KORT

1 DE VACATURE IN HET KORT ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// De Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen zoekt een projectverantwoordelijke/-ingenieur

Nadere informatie

1. DE VACATURE IN HET KORT

1. DE VACATURE IN HET KORT functiebeschrijving en selectiereglement -/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Departement Werk & Sociale Economie zoekt een straffe (Staf)Medewerker

Nadere informatie

Sport Vlaanderen zoekt een zaalwachter. Statutair Niveau: D Rang: D1 Graad: Technisch assistent Met standplaats: Hofstade Vacaturenummer: 2017/28

Sport Vlaanderen zoekt een zaalwachter. Statutair Niveau: D Rang: D1 Graad: Technisch assistent Met standplaats: Hofstade Vacaturenummer: 2017/28 functiebeschrijving en selectiereglement -/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Sport Vlaanderen zoekt een zaalwachter Statutair Niveau: D Rang: D1

Nadere informatie

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen zoekt Raadgever financiële ondersteuning

Nadere informatie

Informaticus (M/V) SELECTIEREGLEMENT

Informaticus (M/V) SELECTIEREGLEMENT SELECTIEREGLEMENT Informaticus (M/V) Agentschap Jongerenwelzijn, afdeling Strategie en Ondersteunende Diensten Selectieprocedure via horizontale mobiliteit en via graadverandering naar de graad van informaticus

Nadere informatie

1 DE VACATURE IN HET KORT

1 DE VACATURE IN HET KORT functiebeschrijving en selectiereglement /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Bevorderingsprocedure binnen het niveau Toerisme Vlaanderen zoekt een

Nadere informatie

1 DE VACATURE IN HET KORT

1 DE VACATURE IN HET KORT functiebeschrijving en selectiereglement -/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Het Facilitair Bedrijf zoekt een Projectleider Studie & Coördinatie

Nadere informatie

Functiebeschrijving en selectiereglement

Functiebeschrijving en selectiereglement Functiebeschrijving en selectiereglement Externe werving contractuele functie VDAB zoekt een teamleider Contractueel: contract onbepaalde duur Niveau: A Rang: A1 Graad: Technisch Pedagogisch Adjunct van

Nadere informatie

1 DE VACATURE IN HET KORT

1 DE VACATURE IN HET KORT Functiebeschrijving en selectiereglement /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Het Facilitair Bedrijf zoekt een Keukenhulp/Koffiebarmedewerker (werfreserve)

Nadere informatie

1 DE VACATURE IN HET KORT

1 DE VACATURE IN HET KORT functiebeschrijving en selectiereglement -/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// De Vlaamse Overheid legt een werfreserve aan voor een gedreven HR-businesspartner

Nadere informatie

Hoofdmedewerker Buitenlandse zendingen (M/V)

Hoofdmedewerker Buitenlandse zendingen (M/V) De Managementondersteunende Diensten van het departement Economie, Wetenschap en Innovatie gaan via de interne arbeidsmarkt over tot een bevordering in de graad van: Hoofdmedewerker Buitenlandse zendingen

Nadere informatie

1 DE VACATURE IN HET KORT

1 DE VACATURE IN HET KORT functiebeschrijving en selectiereglement /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Bevorderingsprocedure binnen het niveau Agentschap Wonen-Vlaanderen

Nadere informatie

1 DE VACATURE IN HET KORT

1 DE VACATURE IN HET KORT functiebeschrijving en selectiereglement /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Het Departement Kanselarij en Bestuur zoekt een straffe Dossierbehandelaar

Nadere informatie

1 DE VACATURE IN HET KORT

1 DE VACATURE IN HET KORT Agentschap voor Natuur en Bos zoekt een straffe Projectcoördinator Contractueel (80%): 12 maanden: 1 september 2017 31 augustus 2018 Niveau: A Rang: A1 Graad: Adjunct van de directeur (A111) Met standplaats:

Nadere informatie

ADMINISTRATIEF-FINANCIEEL MEDEWERKER CONTRACTEN

ADMINISTRATIEF-FINANCIEEL MEDEWERKER CONTRACTEN Het Agentschap Wegen en Verkeer werft aan in statutair dienstverband (via horizontale mobiliteit voor interne personeelsleden van de diensten van de Vlaamse overheid): ADMINISTRATIEF-FINANCIEEL MEDEWERKER

Nadere informatie

1 DE VACATURE IN HET KORT

1 DE VACATURE IN HET KORT functiebeschrijving en selectiereglement /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Het Departement Kanselarij en Bestuur zoekt een straffe Dossierbehandelaar

Nadere informatie

functiebeschrijving en selectiereglement ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

functiebeschrijving en selectiereglement /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// functiebeschrijving en selectiereglement -/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Departement Kanselarij en Bestuur zoekt een Communicatieadviseur Statutair

Nadere informatie

Sport Vlaanderen zoekt een keukenmedewerker. Statutair Niveau: D Rang: D1 Graad: Technisch assistent Met standplaats: Hofstade Vacaturenummer: 2017/29

Sport Vlaanderen zoekt een keukenmedewerker. Statutair Niveau: D Rang: D1 Graad: Technisch assistent Met standplaats: Hofstade Vacaturenummer: 2017/29 functiebeschrijving en selectiereglement -/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Sport Vlaanderen zoekt een keukenmedewerker Statutair Niveau: D Rang:

Nadere informatie

DESKUNDIGE: DOSSIERBEHANDELAAR NARIC (CONTRACT VAN 1 JAAR)

DESKUNDIGE: DOSSIERBEHANDELAAR NARIC (CONTRACT VAN 1 JAAR) De afdeling Naric & Examencommissie van het Agentschap Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen zoekt voor het team Naric een contractuele DESKUNDIGE: DOSSIERBEHANDELAAR NARIC

Nadere informatie

Departement Landbouw en Visserij zoekt een straffe controleur zeevisserij

Departement Landbouw en Visserij zoekt een straffe controleur zeevisserij functiebeschrijving en selectiereglement -/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Departement Landbouw en Visserij zoekt een straffe controleur zeevisserij

Nadere informatie

1 DE VACATURE IN HET KORT

1 DE VACATURE IN HET KORT functiebeschrijving en selectiereglement /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Agentschap Overheidspersoneel legt een werfreserve aan voor de functie

Nadere informatie

DESKUNDIGE PLANNING EN ORGANISATIE (CONTRACT VAN 1 JAAR, MET MOGELIJKHEID TOT VERLENGING)

DESKUNDIGE PLANNING EN ORGANISATIE (CONTRACT VAN 1 JAAR, MET MOGELIJKHEID TOT VERLENGING) De afdeling Naric & Examencommissie van het Agentschap Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen zoekt voor het team Examencommissie secundair onderwijs een contractuele DESKUNDIGE

Nadere informatie

1 DE VACATURE IN HET KORT

1 DE VACATURE IN HET KORT functiebeschrijving en selectiereglement /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Departement Mobiliteit en Openbare Werken zoekt een hoofd communicatie

Nadere informatie

1 DE VACATURE IN HET KORT

1 DE VACATURE IN HET KORT functiebeschrijving en selectiereglement /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Vlaams Energie Agentschap zoekt een Technisch Specialist Energieprestaties

Nadere informatie

1 DE VACATURE IN HET KORT

1 DE VACATURE IN HET KORT functiebeschrijving en selectiereglement /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Bevorderingsprocedure binnen het niveau Departement Kanselarij en Bestuur

Nadere informatie

1 DE VACATURE IN HET KORT

1 DE VACATURE IN HET KORT functiebeschrijving en selectiereglement /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Agentschap Zorg en Gezondheid zoekt een Dossierbehandelaar aanvragen

Nadere informatie

Departement Landbouw en Visserij zoekt een verantwoordelijke controles

Departement Landbouw en Visserij zoekt een verantwoordelijke controles functiebeschrijving en selectiereglement /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Departement Landbouw en Visserij zoekt een verantwoordelijke controles

Nadere informatie

Departement Financiën en Begroting zoekt een helpdeskmedewerker

Departement Financiën en Begroting zoekt een helpdeskmedewerker functiebeschrijving en selectiereglement /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Departement Financiën en Begroting zoekt een helpdeskmedewerker contractueel

Nadere informatie

1 DE VACATURE IN HET KORT

1 DE VACATURE IN HET KORT /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Agentschap voor Natuur & Bos zoekt 1 boswachter voor Regio Schelde & Waas, omgeving Beveren/Kruibeke Statutair Graad:

Nadere informatie

1 DE VACATURE IN HET KORT

1 DE VACATURE IN HET KORT functiebeschrijving en selectiereglement /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Agentschap Overheidspersoneel zoekt een gemotiveerde Coördinerend HR

Nadere informatie

ADMINISTRATIEF-FINANCIEEL DESKUNDIGE CONTRACTEN

ADMINISTRATIEF-FINANCIEEL DESKUNDIGE CONTRACTEN Het Agentschap Wegen en Verkeer werft aan in contractueel dienstverband (contract onbepaalde duur): ADMINISTRATIEF-FINANCIEEL DESKUNDIGE CONTRACTEN Afdeling: Beleidsdomein: Niveau: Graad: Standplaats:

Nadere informatie

Departement Landbouw en Visserij zoekt een administratief ondersteuner

Departement Landbouw en Visserij zoekt een administratief ondersteuner functiebeschrijving en selectiereglement /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Departement Landbouw en Visserij zoekt een administratief ondersteuner

Nadere informatie

1 DE VACATURE IN HET KORT

1 DE VACATURE IN HET KORT functiebeschrijving en selectiereglement /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Het Facilitair Bedrijf zoekt een halftijdse Medewerker Schoonmaak contractueel

Nadere informatie

1 DE VACATURE IN HET KORT

1 DE VACATURE IN HET KORT functiebeschrijving en selectiereglement /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Agentschap Zorg en Gezondheid zoekt een Secretaris dossierbeheerder

Nadere informatie

De toezichtcommissie is een adviserend orgaan voor alle betrokken instanties bij de verwerking van persoonsgegevens in het kader van dit decreet.

De toezichtcommissie is een adviserend orgaan voor alle betrokken instanties bij de verwerking van persoonsgegevens in het kader van dit decreet. SELECTIEREGLEMENT Adviseur Vlaamse Toezichtcommissie (M/V) statutaire functie, rang A2 graad Adviseur met standplaats Brussel Departement Bestuurszaken, Beleidsdomein Bestuurszaken Selectienummer JPV10007/DBZ

Nadere informatie

ADVISEUR BELEIDSONDERSTEUNING

ADVISEUR BELEIDSONDERSTEUNING Het Departement EWI gaat over tot de invulling van een aantal functies van ADVISEUR BELEIDSONDERSTEUNING (M/V) via bevordering Beleidsdomein: Niveau en rang: Graad Standplaats Economie, Wetenschap en Innovatie

Nadere informatie

hoofdmedewerker boekhouding (M/V)

hoofdmedewerker boekhouding (M/V) De Managementondersteunende Diensten van het departement Economie, Wetenschap en Innovatie gaan via de interne arbeidsmarkt over tot een bevordering in de graad van: Hoofdmedewerker boekhouding (M/V) Afdeling,

Nadere informatie

AGION zoekt een Teamcoach Reguliere Financiering

AGION zoekt een Teamcoach Reguliere Financiering functiebeschrijving en selectiereglement /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// AGION zoekt een Teamcoach Reguliere Financiering Statutair Niveau: A

Nadere informatie

1 DE VACATURE IN HET KORT

1 DE VACATURE IN HET KORT functiebeschrijving en selectiereglement /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Bevorderingsprocedure binnen het niveau Departement Welzijn, Volksgezondheid

Nadere informatie

de afdeling Stafdiensten Onderwijs en Vorming van het Departement Onderwijs en Vorming werft aan vastbenoemd

de afdeling Stafdiensten Onderwijs en Vorming van het Departement Onderwijs en Vorming werft aan vastbenoemd www.onderwijs.vlaanderen.be de afdeling Stafdiensten Onderwijs en Vorming van het Departement Onderwijs en Vorming werft aan vastbenoemd ICT-ARCHITECT Vlaams ministerie van Onderwijs en Vorming Departement

Nadere informatie

1 DE VACATURE IN HET KORT

1 DE VACATURE IN HET KORT functiebeschrijving en selectiereglement /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Departement Werk en Sociale Economie zoekt een management assistant

Nadere informatie

ZOEKT EEN STRAFFE MEDEWERKER

ZOEKT EEN STRAFFE MEDEWERKER /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ZOEKT EEN STRAFFE MEDEWERKER Projectmedewerker Life Delta (M/V) Duurtijd: vier jaar (tot einde project) Voltijds

Nadere informatie

ADMINISTRATIEF-FINANCIEEL MEDEWERKER CONTRACTEN

ADMINISTRATIEF-FINANCIEEL MEDEWERKER CONTRACTEN Het Agentschap Wegen en Verkeer werft aan in statutair dienstverband (via horizontale mobiliteit voor interne personeelsleden van de diensten van de Vlaamse overheid): ADMINISTRATIEF-FINANCIEEL MEDEWERKER

Nadere informatie