1 DE VACATURE IN HET KORT

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1 DE VACATURE IN HET KORT"

Transcriptie

1 functiebeschrijving en selectiereglement /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Bevorderingsprocedure binnen het niveau Agentschap Natuur en Bos zoekt een medewerker digitale communicatie Statutair Niveau: D Rang: D2 Graad: hoofdassistent Met standplaats: VAC Brugge Vacaturenummer: /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 1 DE VACATURE IN HET KORT Als medewerker digitale communicatie draag je je steentje bij door op de gebruikte communicatiekanalen de organisatie te ondersteunen. Je zorgt voor publicaties, onderhoud, aanleveren van data zoals bezoekersaantallen,. en draagt op die manier bij tot een vlotte doorstroming van (digitale) informatie. 2 FUNCTIECONTEXT Je werkt binnen de afdeling Pers en Communicatie en rapporteert aan de accountmanager Beleving. Samen met je collega s ondersteun je het Agentschap in de communicatie, zowel intern als naar het grote publiek of specifieke doelgroepen.

2 3 TAKENPAKKET 3.1 DOEL VAN DE FUNCTIE Je verleent administratief ondersteunende diensten aan één of meer personen binnen de entiteit met als doel bij te dragen tot een vlotte, efficiënte administratieve werking van de entiteit. Meer specifiek sta je in voor de uitvoering van de digitale communicatie (websites, social media en andere kanalen) 3.2 RESULTAATSGEBIEDEN Eens je op kruissnelheid bent, zal je takenpakket uit onderstaande resultaatsgebieden bestaan: Resultaat Informatieverzameling en verwerking Verzamelen, invoeren, verwerken en actueel houden van gegevens met betrekking tot een duidelijk omlijnd onderwerp of vraagstuk met als doel op elk ogenblik correcte en recente informatie ter beschikking te hebben. Informatiebeheer Verzorgen en ontsluiten van een klassement met als doel zichzelf en anderen in staat te stellen snel de gevraagde informatie terug te vinden. Dossierbehandeling ondersteunen Dossiers helpen opmaken, administratief verwerken en aan de verantwoordelijke bezorgen met als doel bij te dragen tot een correcte en volledige afhandeling van een dossier. Voorbeelden van activiteiten - Onderhoud website - Posten berichten social media - Informatie op de website actueel houden - Statistieken opmaken uit de gegevens van de website - Aangeleverde teksten op de website zetten - Ondersteuning bieden bij digitale campagnevoering - De website mee up to date houden - Statistieken opmaken m.b.t. de website of andere digitale communicatiekanalen - Infokiosken opmaken Context: Conform procedures, wetgeving en regelgeving Opstellen van documenten Voorbereiden, opstellen en nazien van documenten (verslagen, rapporten, formulieren, lijsten, statistieken, - Praktische uitwerking van ideeën m.b.t. digitale communicatie - Verslaggeving teamvergaderingen - Bezoekersgegevens registreren en rapporteren pagina 2 van 7

3 presentaties, ) met als doel de informatie vast te leggen voor verder gebruik door anderen. Ondersteunende taken Uitvoeren van allerhande operationeel ondersteunende taken met als doel bij te dragen tot een vlotte werking van de dienst of afdeling. - Uitvoeren van lay-outvragen - Overnemen taken collega s op piekmomenten - Occassionele tekstuele aanpassingen 4 PROFIEL 4.1 FORMELE DEELNEMINGSVOORWAARDEN Op de uiterste inschrijvingsdatum voldoe je aan onderstaande voorwaarden: 1) Je bent ofwel een ambtenaar (op proef of vastbenoemd) binnen het ANB in de graad van assistent, technisch assistent of speciaal assistent ofwel een contractueel personeelslid (al dan niet in proeftijd) binnen het ANB én geslaagd voor een objectief wervingssysteem met algemene bekendmaking 1 en je wordt betaald in een salarisschaal in de graad van assistent, technisch assistent of speciaal assistent. 2) Je beschikt op datum van afsluiting van de kandidaturen over minstens 6 jaar relevante beroepservaring met betrekking tot digitale communicatie 3) Je laatste functioneringsevaluatie mag niet besloten zijn met een onvoldoende. Voor extra informatie over de deelnemingsvoorwaarden kun je contact opnemen met de selectieverantwoordelijke (Elsie Gilis, 0492/ ). 1 Contractuele selectieprocedures werden algemeen bekend gemaakt indien ze gepubliceerd werden in het Belgisch Staatsblad en/of de website van de VDAB en/of de website van Jobpunt Vlaanderen (tussen 1 januari 2006 en 31 oktober 2014), op de website van VDAB (tussen 1 november 2014 en 31 december 2017), op de website van de VDAB en/of (vanaf 1 januari 2018). Voor de contractuele personeelsleden die vóór hun indiensttreding of overheveling geslaagd zijn voor een selectie bij een andere overheid moet de contractuele selectieprocedure vanaf 1 januari 2006 bekend gemaakt zijn op de website van Selor, de Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten, de VDAB of Jobpunt Vlaanderen (VPS art. III 31). pagina 3 van 7

4 4.2 COMPETENTIES Technische competenties Je hebt aantoonbare affiniteit met en goede kennis van relevante websites, social media en andere communicatiekanalen Je hebt aantoonbare affiniteit met alle vormen van digitale communicatie naar een groter publiek Je hebt goede kennis van de courante kantoorsoftware Persoonsgebonden competenties Verantwoordelijkheid nemen: Je handelt in overeenstemming met de belangen, waarden en normen van de organisatie (niveau 1) Samenwerken: Je levert een bijdrage aan een gezamenlijk resultaat in een team of project, ook als dat niet meteen van persoonlijk belang is (niveau 1) Initiatief: Je onderkent kansen en onderneemt of stelt uit eigen beweging acties voor (niveau 1) Klantgerichtheid: Je onderkent de wensen en behoeften van de verschillende belanghebbenden binnen en buiten de organisatie en je kan er adequaat op reageren (niveau 1) Plannen & organiseren: Je kan op effectieve wijze doelen en prioriteiten bepalen en de nodige acties, tijd en middelen aangeven om deze op een efficiënte wijze te kunnen bereiken (niveau 1) Zorgvuldigheid: Je handelt met aandacht voor kwaliteit en gericht op het voorkomen van fouten (niveau 1) Bijkomende informatie over de gedragscompetenties bij de Vlaamse overheid kan je op volgende website vinden: TOELATINGSVOORWAARDEN Om toegelaten te worden tot de proeftijd in de bevorderingsbetrekking moet je: voldoen aan de bovenvermelde relevante beroepsvoorwaarde en/of anciënniteitsvoorwaarde geslaagd zijn in de selectieprocedure ambtenaar buiten proeftijd of contractueel personeelslid buiten proeftijd zijn je in dienstactiviteit bevinden Burger zijn van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte (de EU-lidstaten + Noorwegen, Ijsland en Liechtenstein) of Zwitserland. pagina 4 van 7

5 Jouw talent is belangrijker dan je geslacht, gender, afkomst, leeftijd, geaardheid, handicap of chronische ziekte. Stel je kandidaat en bouw mee aan het diverse Vlaanderen van morgen. 5 AANBOD Je wordt bevorderd in de graad van hoofdassistent (rang D2) met de bijbehorende salarisschaal (D221). Je eerste 4 maanden vormen een proeftijd. Je wordt pas definitief bevorderd nadat je met goed gevolg de proeftijd hebt doorlopen (VPS art.vi 36). De bevorderingsbetrekking wordt opgenomen ten laatste drie maanden na de datum van de selectiebeslissing. Meer weten over werken bij de Vlaamse overheid? 6 SELECTIEPROCEDURE 6.1. CV-SCREENING Aan de hand van het door jou ingevuld sollicitatieformulier gaan we na of je al dan niet aan de formele deelnemingsvoorwaarden vermeld in hoofdstuk 4.1. voldoet. Enkel de kandidaten die aan deze voorwaarden voldoen, kunnen deelnemen aan het vervolg van de selectieprocedure. De cv-screening vindt plaats op 27 april 2018 (datum onder voorbehoud) 6.2. JURYGESPREK MET PERSOONLIJKHEIDSVRAGENLIJST Tijdens deze selectiefase worden volgende punten beoordeeld: Visie en inzicht in de functie Motivatie voor de functie Persoonsgebonden competenties Vereiste technische competenties pagina 5 van 7

6 Deze selectiefase wordt gevoerd met afgevaardigde(n) van de wervende entiteit en een selectieverantwoordelijke. Deze selectiefase is eliminerend en vindt plaats te Brussel op 30 april 2018 (datum onder voorbehoud). Op basis van het verkregen totaalbeeld word je geschikt of niet geschikt bevonden ten aanzien van de functie. Het is de lijnmanager die uit de geschikte kandidaten de meest geschikte kandidaat kiest voor de functie. De Vlaamse overheid wil de samenleving waarvoor zij zich inzet zo goed mogelijk weerspiegelen. Je wordt geselecteerd op basis van je kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht je geslacht, gender, afkomst, leeftijd of handicap. Als je een handicap hebt, laat ons dat vooraf weten. De Vlaamse overheid voorziet redelijke aanpassingen voor personen met een handicap tijdens de selectieprocedure. Heb je bepaalde aanpassingen nodig om deel te kunnen nemen aan een selectie? Neem dan zo vroeg mogelijk in de procedure contact op met de contactpersoon vermeld in de vacature NIET NODELOOS HERTESTEN Nam je na 1 december 2014 al deel aan een selectieprocedure bij de diensten van de Vlaamse overheid en werd je toen positief beoordeeld op gelijkaardige competenties, dan kan dit aanleiding geven tot toepassing van het principe niet nodeloos hertesten in deze procedure. Dat betekent dat eerdere testresultaten hergebruikt kunnen worden. Het is echter de selector die in overleg met de lijnmanager daarover beslist. Voeg bij je sollicitatie de stavende documenten toe, d.w.z. een rapport van de eerder afgelegde testen. 7 HOE KAN JE SOLLICITEREN? Heb je interesse in deze functie? Solliciteer ten laatste op 26 april Je stuurt het ingevuld sollicitatieformulier via mail naar Vermeld in het onderwerp van je mail of brief de vacaturetitel en het vacaturenummer Je kandidatuur wordt enkel in aanmerking genomen als: je het sollicitatieformulier gebruikt je je kandidatuur uiterlijk op 26 april 2018 naar ons stuurt (de datum van verzending mail geldt hiervoor als bewijs). pagina 6 van 7

7 Het sollicitatieformulier kan je terugvinden bij deze vacature op 8 VRAGEN Indien je bijkomende uitleg over de functie-inhoud wenst, kun je contact opnemen met: Marie-Laure Vanwanseele Directeur Communicatie Indien je bijkomende uitleg over de selectieprocedure en deelnemingsvoorwaarden wenst, kun je contact opnemen met: Elsie Gilis selectieverantwoordelijke 0492/ Indien je bijkomende uitleg over de arbeidsvoorwaarden wenst, kan je terecht op 9 FEEDBACK Wij verwachten dat deze procedure kan worden afgerond tegen 15 mei Na kennisgeving van je resultaat kan je feedback vragen. Je kan hiervoor een mail sturen naar met vermelding van het vacaturenummer. pagina 7 van 7

1 DE VACATURE IN HET KORT

1 DE VACATURE IN HET KORT functiebeschrijving en selectiereglement -/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Agentschap voor Natuur en Bos zoekt twee Administratief medewerkers

Nadere informatie

1 DE VACATURE IN HET KORT

1 DE VACATURE IN HET KORT functiebeschrijving en selectiereglement /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Agentschap voor Natuur en Bos zoekt een Administratief medewerker Statutair

Nadere informatie

1 DE VACATURE IN HET KORT

1 DE VACATURE IN HET KORT functiebeschrijving en selectiereglement /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Bevorderingsprocedure naar een hoger niveau Het Facilitair Bedrijf zoekt

Nadere informatie

1 DE VACATURE IN HET KORT

1 DE VACATURE IN HET KORT /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Bevorderingsprocedure binnen het niveau Agentschap voor Natuur en Bos zoekt een advies- en dossierbehandelaar natuurbeheerplannen

Nadere informatie

1 DE VACATURE IN HET KORT

1 DE VACATURE IN HET KORT functiebeschrijving en selectiereglement /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Bevorderingsprocedure binnen het niveau Vlaams Energie Agentschap zoekt

Nadere informatie

Bevorderingsprocedure binnen het niveau Het Facilitair Bedrijf zoekt twee Dossierbeheerders aankoop

Bevorderingsprocedure binnen het niveau Het Facilitair Bedrijf zoekt twee Dossierbeheerders aankoop functiebeschrijving en selectiereglement /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Bevorderingsprocedure binnen het niveau Het Facilitair Bedrijf zoekt

Nadere informatie

1 DE VACATURE IN HET KORT

1 DE VACATURE IN HET KORT functiebeschrijving en selectiereglement /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Bevorderingsprocedure binnen het niveau Het Agentschap Wegen en Verkeer

Nadere informatie

1 DE VACATURE IN HET KORT

1 DE VACATURE IN HET KORT functiebeschrijving en selectiereglement /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Bevorderingsprocedure binnen het niveau Het Facilitair bedrijf zoekt

Nadere informatie

1 DE VACATURE IN HET KORT

1 DE VACATURE IN HET KORT functiebeschrijving en selectiereglement /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Bevorderingsprocedure binnen het niveau Het Instituut voor Landbouw-,

Nadere informatie

1 DE VACATURE IN HET KORT

1 DE VACATURE IN HET KORT functiebeschrijving en selectiereglement /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Bevorderingsprocedure binnen het niveau Het Facilitair Bedrijf zoekt

Nadere informatie

1 DE VACATURE IN HET KORT

1 DE VACATURE IN HET KORT functiebeschrijving en selectiereglement -/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Agentschap voor Natuur en Bos zoekt een dossier-en gegevensbeheerder

Nadere informatie

1 DE VACATURE IN HET KORT

1 DE VACATURE IN HET KORT functiebeschrijving en selectiereglement /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Bevorderingsprocedure binnen het niveau Het Facilitair Bedrijf zoekt

Nadere informatie

LOGISTIEK MEDEWERKER 1 DE VACATURE IN HET KORT 2 FUNCTIECONTEXT. functiebeschrijving en selectiereglement

LOGISTIEK MEDEWERKER 1 DE VACATURE IN HET KORT 2 FUNCTIECONTEXT. functiebeschrijving en selectiereglement functiebeschrijving en selectiereglement /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Bevorderingsprocedure binnen het niveau Het Departement EWI zoekt een

Nadere informatie

1 DE VACATURE IN HET KORT

1 DE VACATURE IN HET KORT functiebeschrijving en selectiereglement /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Bevorderingsprocedure binnen het niveau Het Agentschap Wegen en Verkeer

Nadere informatie

1 DE VACATURE IN HET KORT

1 DE VACATURE IN HET KORT functiebeschrijving en selectiereglement /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Bevorderingsprocedure binnen het niveau Het Agentschap Wegen en Verkeer

Nadere informatie

Bevorderingsprocedure naar een hoger niveau Departement Lanbouw en Visserij zoekt een Deskundige rapportering

Bevorderingsprocedure naar een hoger niveau Departement Lanbouw en Visserij zoekt een Deskundige rapportering functiebeschrijving en selectiereglement /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Bevorderingsprocedure naar een hoger niveau Departement Lanbouw en Visserij

Nadere informatie

1 DE VACATURE IN HET KORT

1 DE VACATURE IN HET KORT functiebeschrijving en selectiereglement /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Bevorderingsprocedure binnen het niveau Agentschap Wonen Vlaanderen

Nadere informatie

Vlaams Energie Agentschap zoekt 2 dossierbeheerders EPB-handhaving

Vlaams Energie Agentschap zoekt 2 dossierbeheerders EPB-handhaving functiebeschrijving en selectiereglement -/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Vlaams Energie Agentschap zoekt 2 dossierbeheerders EPB-handhaving

Nadere informatie

1 DE VACATURE IN HET KORT

1 DE VACATURE IN HET KORT functiebeschrijving en selectiereglement /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Bevorderingsprocedure binnen het niveau Het Departement Kanselarij en

Nadere informatie

functiebeschrijving en selectiereglement ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

functiebeschrijving en selectiereglement /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// functiebeschrijving en selectiereglement /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Bevorderingsprocedure naar een hoger niveau De Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling

Nadere informatie

1 DE VACATURE IN HET KORT

1 DE VACATURE IN HET KORT functiebeschrijving en selectiereglement /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Bevorderingsprocedure naar een hoger niveau (D naar C) Agentschap Innoveren

Nadere informatie

1 DE VACATURE IN HET KORT

1 DE VACATURE IN HET KORT Functiebeschrijving en selectiereglement /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Departement Cultuur, Jeugd en Media zoekt Personeelsmedewerker Statutair

Nadere informatie

1 DE VACATURE IN HET KORT

1 DE VACATURE IN HET KORT functiebeschrijving en selectiereglement /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Bevorderingsprocedure binnen het niveau Het Instituut voor Landbouw-,

Nadere informatie

1 DE VACATURE IN HET KORT

1 DE VACATURE IN HET KORT functiebeschrijving en selectiereglement /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Bevorderingsprocedure binnen het niveau Agentschap Natuur en Bos zoekt

Nadere informatie

1 DE VACATURE IN HET KORT

1 DE VACATURE IN HET KORT functiebeschrijving en selectiereglement /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Bevorderingsprocedure binnen het niveau Zorg en Gezondheid zoekt één

Nadere informatie

1 DE VACATURE IN HET KORT

1 DE VACATURE IN HET KORT functiebeschrijving en selectiereglement /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Bevorderingsprocedure binnen het niveau AGENTSCHAP voor NATUUR & BOS

Nadere informatie

Departement werk en sociale economie zoekt een Dossierbeheerder Sociale Werkplaatsen (toekomstig collectief maatwerk)

Departement werk en sociale economie zoekt een Dossierbeheerder Sociale Werkplaatsen (toekomstig collectief maatwerk) functiebeschrijving en selectiereglement -/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Departement werk en sociale economie zoekt een Dossierbeheerder Sociale

Nadere informatie

1 DE VACATURE IN HET KORT

1 DE VACATURE IN HET KORT functiebeschrijving en selectiereglement /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Bevorderingsprocedure binnen het niveau Agentschap Natuur en Bos zoekt

Nadere informatie

Agentschap voor Natuur en Bos zoekt een twee Groenarbeiders

Agentschap voor Natuur en Bos zoekt een twee Groenarbeiders functiebeschrijving en selectiereglement -/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Agentschap voor Natuur en Bos zoekt een twee Groenarbeiders Statutair

Nadere informatie

1 DE VACATURE IN HET KORT

1 DE VACATURE IN HET KORT functiebeschrijving en selectiereglement /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Bevorderingsprocedure binnen het niveau Het Departement Kanselarij en

Nadere informatie

Bevorderingsprocedure binnen het niveau Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust zoekt een rekenplichtige - vereffenaar

Bevorderingsprocedure binnen het niveau Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust zoekt een rekenplichtige - vereffenaar functiebeschrijving en selectiereglement /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Bevorderingsprocedure binnen het niveau Agentschap Maritieme Dienstverlening

Nadere informatie

Agentschap voor Natuur en Bos zoekt 1 groenarbeider voor Willebroek

Agentschap voor Natuur en Bos zoekt 1 groenarbeider voor Willebroek functiebeschrijving en selectiereglement /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Agentschap voor Natuur en Bos zoekt 1 groenarbeider voor Willebroek

Nadere informatie

Vlaams Energie Agentschap zoekt een dossierbeheerder EPB-handhaving. contractueel Niveau: C Graad: Medewerker Met standplaats: VAC Hasselt

Vlaams Energie Agentschap zoekt een dossierbeheerder EPB-handhaving. contractueel Niveau: C Graad: Medewerker Met standplaats: VAC Hasselt functiebeschrijving en selectiereglement /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Vlaams Energie Agentschap zoekt een dossierbeheerder EPB-handhaving

Nadere informatie

Agentschap Informatie Vlaanderen zoekt een medewerker secretariatenpool

Agentschap Informatie Vlaanderen zoekt een medewerker secretariatenpool functiebeschrijving en selectiereglement /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Agentschap Informatie Vlaanderen zoekt een medewerker secretariatenpool

Nadere informatie

Functiebeschrijving en selectiereglement Externe werving contractuele functie

Functiebeschrijving en selectiereglement Externe werving contractuele functie Functiebeschrijving en selectiereglement Externe werving contractuele functie VDAB zoekt 30 bemiddelaars Servicelijn Contractueel Niveau: B Rang: B1 Graad: deskundige Met standplaats: Brugge, Gent, Brussel,

Nadere informatie

1 DE VACATURE IN HET KORT

1 DE VACATURE IN HET KORT functiebeschrijving en selectiereglement /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Bevorderingsprocedure binnen het niveau Het Departement EWI zoekt een

Nadere informatie

1 DE VACATURE IN HET KORT

1 DE VACATURE IN HET KORT functiebeschrijving en selectiereglement /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Bevorderingsprocedure binnen het niveau Departement Omgeving zoekt een

Nadere informatie

1 DE VACATURE IN HET KORT

1 DE VACATURE IN HET KORT functiebeschrijving en selectiereglement ²////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Bevorderingsprocedure binnen het niveau Sport Vlaanderen zoekt een Administratief

Nadere informatie

1 DE VACATURE IN HET KORT

1 DE VACATURE IN HET KORT functiebeschrijving en selectiereglement /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Bevorderingsprocedure binnen het niveau VLAIO zoekt een senior boekhouder

Nadere informatie

Vlaams Energie Agentschap zoekt een dossier- en gegevensbeheerder EPB handhaving

Vlaams Energie Agentschap zoekt een dossier- en gegevensbeheerder EPB handhaving functiebeschrijving en selectiereglement /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Vlaams Energie Agentschap zoekt een dossier- en gegevensbeheerder EPB

Nadere informatie

1 DE VACATURE IN HET KORT

1 DE VACATURE IN HET KORT functiebeschrijving en selectiereglement /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Natuur en Bos zoekt een Ploegbaas voor Meeuwen-Gruitrode Statutair Niveau:

Nadere informatie

1 DE VACATURE IN HET KORT

1 DE VACATURE IN HET KORT functiebeschrijving en selectiereglement /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Bevorderingsprocedure binnen het niveau Het Instituut voor Landbouw-,

Nadere informatie

1 DE VACATURE IN HET KORT

1 DE VACATURE IN HET KORT functiebeschrijving en selectiereglement -/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Departement Omgeving zoekt een Secretariaatsmedewerker Statutair Niveau:

Nadere informatie

1 DE VACATURE IN HET KORT

1 DE VACATURE IN HET KORT functiebeschrijving en selectiereglement /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Bevorderingsprocedure binnen het niveau Departement Omgeving zoekt een

Nadere informatie

Functiebeschrijving en selectiereglement Externe werving statutaire functie

Functiebeschrijving en selectiereglement Externe werving statutaire functie Functiebeschrijving en selectiereglement Externe werving statutaire functie VDAB zoekt een consulent HRM Statutair Niveau: B Rang: B1 Graad: Deskundige Met standplaats: Centrale Dienst Keizerslaan 11 te

Nadere informatie

Het agentschap Vlaamse Belastingdienst zoekt een dossierbehandelaar inning en invordering (M/V)

Het agentschap Vlaamse Belastingdienst zoekt een dossierbehandelaar inning en invordering (M/V) functiebeschrijving en selectiereglement /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Het agentschap Vlaamse Belastingdienst zoekt een dossierbehandelaar

Nadere informatie

1 DE VACATURE IN HET KORT

1 DE VACATURE IN HET KORT functiebeschrijving en selectiereglement /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Bevorderingsprocedure binnen het niveau Het Instituut voor Landbouw-,

Nadere informatie

functiebeschrijving en selectiereglement ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

functiebeschrijving en selectiereglement /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// functiebeschrijving en selectiereglement /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Departement Buitenlandse Zaken zoekt een beleidsmedewerker diplomatiek

Nadere informatie

1 DE VACATURE IN HET KORT

1 DE VACATURE IN HET KORT Functiebeschrijving en selectiereglement /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Agentschap Overheidspersoneel zoekt een Teamverantwoordelijke (HR-)

Nadere informatie

1 DE VACATURE IN HET KORT

1 DE VACATURE IN HET KORT functiebeschrijving en selectiereglement /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Bevorderingsprocedure binnen het niveau Het Agentschap Wegen en Verkeer

Nadere informatie

1 DE VACATURE IN HET KORT

1 DE VACATURE IN HET KORT functiebeschrijving en selectiereglement /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Bevorderingsprocedure binnen het niveau Agentschap voor Onderwijsdiensten

Nadere informatie

Bevorderingsprocedure binnen het niveau Departement Landbouw en Visserij zoekt een Administratief ondersteuner

Bevorderingsprocedure binnen het niveau Departement Landbouw en Visserij zoekt een Administratief ondersteuner functiebeschrijving en selectiereglement /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Bevorderingsprocedure binnen het niveau Departement Landbouw en Visserij

Nadere informatie

1 DE VACATURE IN HET KORT

1 DE VACATURE IN HET KORT functiebeschrijving en selectiereglement -/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Agentschap voor Natuur en Bos zoekt een Gebiedscoördinator Statutair

Nadere informatie

1 DE VACATURE IN HET KORT

1 DE VACATURE IN HET KORT functiebeschrijving en selectiereglement -/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Het Facilitair Bedrijf zoekt een MEDEWERKER FACILIPUNT Statutair Niveau:

Nadere informatie

1 DE VACATURE IN HET KORT

1 DE VACATURE IN HET KORT functiebeschrijving en selectiereglement /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Bevorderingsprocedure binnen het niveau Departement Omgeving zoekt een

Nadere informatie

1 DE VACATURE IN HET KORT

1 DE VACATURE IN HET KORT functiebeschrijving en selectiereglement /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Bevorderingsprocedure binnen het niveau Agentschap voor Natuur en Bos

Nadere informatie

1 DE VACATURE IN HET KORT

1 DE VACATURE IN HET KORT functiebeschrijving en selectiereglement /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Agentschap voor Natuur en Bos zoekt een groenarbeider voor Middenkust

Nadere informatie

1 DE VACATURE IN HET KORT

1 DE VACATURE IN HET KORT functiebeschrijving en selectiereglement /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Bevorderingsprocedure binnen het niveau Departement Buitenlandse Zaken

Nadere informatie

1 DE VACATURE IN HET KORT

1 DE VACATURE IN HET KORT functiebeschrijving en selectiereglement /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Bevorderingsprocedure binnen het niveau Agentschap Hoger Onderwijs,

Nadere informatie

1 DE VACATURE IN HET KORT

1 DE VACATURE IN HET KORT functiebeschrijving en selectiereglement /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Bevorderingsprocedure binnen het niveau VAPH zoekt een Analyst Budgetbesteding

Nadere informatie

Bevorderingsprocedure binnen het niveau Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Bevorderingsprocedure binnen het niveau Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin functiebeschrijving en selectiereglement /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Bevorderingsprocedure binnen het niveau Departement Welzijn, Volksgezondheid

Nadere informatie

De VMSW zoekt een adjunct van de directeur communicatie - woordvoerder

De VMSW zoekt een adjunct van de directeur communicatie - woordvoerder functiebeschrijving en selectiereglement interne vacature voor VMSW-personeelsleden /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// De VMSW zoekt een adjunct

Nadere informatie

1 DE VACATURE IN HET KORT

1 DE VACATURE IN HET KORT ////////////////////////////////////////////////// Het Departement EWI zoekt een ICT-ontwikkelaar en databeheerder via de horizontale mobiliteit Statutair Niveau: A Rang: A1 Graad: adjunct van de directeur

Nadere informatie

1 DE VACATURE IN HET KORT

1 DE VACATURE IN HET KORT functiebeschrijving en selectiereglement /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Bevorderingsprocedure binnen het niveau Agentschap voor Onderwijsdiensten

Nadere informatie

Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin zoekt één DOSSIERBEHEERDER VIPA. Statutair Niveau: C Rang: C1 Graad: Medewerker Met standplaats: Brussel

Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin zoekt één DOSSIERBEHEERDER VIPA. Statutair Niveau: C Rang: C1 Graad: Medewerker Met standplaats: Brussel functiebeschrijving en selectiereglement /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin zoekt één DOSSIERBEHEERDER

Nadere informatie

1 DE VACATURE IN HET KORT

1 DE VACATURE IN HET KORT functiebeschrijving en selectiereglement -/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Het Departement Buitenlandse Zaken zoekt een straffe servicemedewerker-ict

Nadere informatie

1 DE VACATURE IN HET KORT

1 DE VACATURE IN HET KORT functiebeschrijving en selectiereglement -/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Agentschap voor Natuur en Bos zoekt een Manager Business Relatiebeheer

Nadere informatie

1 DE VACATURE IN HET KORT

1 DE VACATURE IN HET KORT functiebeschrijving en selectiereglement /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Bevorderingsprocedure binnen het niveau Agentschap Wonen Vlaanderen

Nadere informatie

1 DE VACATURE IN HET KORT

1 DE VACATURE IN HET KORT functiebeschrijving en selectiereglement /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Bevorderingsprocedure binnen het niveau Sport Vlaanderen zoekt 2 verantwoordelijken

Nadere informatie

1 DE VACATURE IN HET KORT

1 DE VACATURE IN HET KORT /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ZOEKT EEN STRAFFE MEDEWERKER Boswachter regio Schelde & Waas, omgeving Beveren/Kruibeke (m/v) Duurtijd: Onbepaalde duur

Nadere informatie

1 DE VACATURE IN HET KORT

1 DE VACATURE IN HET KORT functiebeschrijving en selectiereglement -/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Agentschap voor Natuur en Bos zoekt een coördinerende ploegbaas Statutair

Nadere informatie

Functiebeschrijving en selectiereglement Externe werving contractuele functie

Functiebeschrijving en selectiereglement Externe werving contractuele functie Functiebeschrijving en selectiereglement Externe werving contractuele functie VDAB zoekt een vakexpert bouw Contractueel: contract onbepaalde duur Niveau: A Rang: A Graad: TPAD (Technisch pedagogisch adjunct

Nadere informatie

Bevorderingsprocedure naar het hoger niveau Het agentschap Vlaamse Belastingdienst zoekt 1 dossierbehandelaars inning en invordering (M/V)

Bevorderingsprocedure naar het hoger niveau Het agentschap Vlaamse Belastingdienst zoekt 1 dossierbehandelaars inning en invordering (M/V) functiebeschrijving en selectiereglement /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Bevorderingsprocedure naar het hoger niveau Het agentschap Vlaamse Belastingdienst

Nadere informatie

1 DE VACATURE IN HET KORT

1 DE VACATURE IN HET KORT functiebeschrijving en selectiereglement /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Bevorderingsprocedure binnen het niveau Agentschap voor Maritieme Dienstverlening

Nadere informatie

Departement Kanselarij en Bestuur zoekt een straffe medewerker voor het team Financieel Management

Departement Kanselarij en Bestuur zoekt een straffe medewerker voor het team Financieel Management functiebeschrijving en selectiereglement -/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Departement Kanselarij en Bestuur zoekt een straffe medewerker voor

Nadere informatie

Het agentschap Vlaamse Belastingdienst zoekt een diensthoofd erfbelasting (M/V)

Het agentschap Vlaamse Belastingdienst zoekt een diensthoofd erfbelasting (M/V) functiebeschrijving en selectiereglement /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Het agentschap Vlaamse Belastingdienst zoekt een diensthoofd erfbelasting

Nadere informatie

1 DE VACATURE IN HET KORT

1 DE VACATURE IN HET KORT functiebeschrijving en selectiereglement /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Bevorderingsprocedure binnen het niveau Het Facilitair Bedrijf zoekt

Nadere informatie

1 DE VACATURE IN HET KORT

1 DE VACATURE IN HET KORT functiebeschrijving en selectiereglement /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Bevorderingsprocedure binnen het niveau VAPH zoekt een Teamcoördinator

Nadere informatie

1 DE VACATURE IN HET KORT

1 DE VACATURE IN HET KORT functiebeschrijving en selectiereglement /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Bevorderingsprocedure binnen het niveau Het Departement Kanselarij en

Nadere informatie

1 DE VACATURE IN HET KORT

1 DE VACATURE IN HET KORT functiebeschrijving en selectiereglement /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Agentschap voor Natuur & Bos zoekt 1 boswachter voor regio Groenendaal,

Nadere informatie

Het Facilitair Bedrijf zoekt een gemotiveerde Technisch adjunct

Het Facilitair Bedrijf zoekt een gemotiveerde Technisch adjunct functiebeschrijving en selectiereglement -/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Het Facilitair Bedrijf zoekt een gemotiveerde Technisch adjunct Statutair

Nadere informatie

1 DE VACATURE IN HET KORT

1 DE VACATURE IN HET KORT functiebeschrijving en selectiereglement /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Bevorderingsprocedure binnen het niveau Zorg en Gezondheid zoekt één

Nadere informatie

1 DE VACATURE IN HET KORT

1 DE VACATURE IN HET KORT functiebeschrijving en selectiereglement /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Bevorderingsprocedure naar een hoger niveau Het Facilitair Bedrijf zoekt

Nadere informatie

Het agentschap Vlaamse Belastingdienst zoekt een schatter/onderhandelaar (M/V)

Het agentschap Vlaamse Belastingdienst zoekt een schatter/onderhandelaar (M/V) functiebeschrijving en selectiereglement /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Het agentschap Vlaamse Belastingdienst zoekt een schatter/onderhandelaar

Nadere informatie

functiebeschrijving en selectiereglement ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

functiebeschrijving en selectiereglement /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// functiebeschrijving en selectiereglement /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Bevorderingsprocedure binnen het niveau Departement Buitenlandse Zaken

Nadere informatie

1 DE VACATURE IN HET KORT

1 DE VACATURE IN HET KORT functiebeschrijving en selectiereglement /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Bevorderingsprocedure binnen het niveau Het Agentschap Wegen en Verkeer

Nadere informatie

1 DE VACATURE IN HET KORT

1 DE VACATURE IN HET KORT functiebeschrijving en selectiereglement -/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Zorg en Gezondheid Zoekt één Secretariaat Bezwaarcommissie Zorgverzekering

Nadere informatie

Statutair Niveau: C Rang: C2 Graad: hoofdmedewerker Met standplaats: Brussel Vacaturenummer: VDAB

Statutair Niveau: C Rang: C2 Graad: hoofdmedewerker Met standplaats: Brussel Vacaturenummer: VDAB functiebeschrijving en selectiereglement -/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Departement werk en sociale economie zoekt een Dossierbeheerder uitzend

Nadere informatie

1 DE VACATURE IN HET KORT

1 DE VACATURE IN HET KORT functiebeschrijving en selectiereglement /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Bevorderingsprocedure binnen het niveau Het Facilitair Bedrijf zoekt

Nadere informatie

1 DE VACATURE IN HET KORT

1 DE VACATURE IN HET KORT functiebeschrijving en selectiereglement /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Bevorderingsprocedure binnen het niveau Departement Omgeving zoekt een

Nadere informatie

Statutair Niveau: C Rang: C2 Graad: hoofdmedewerker Met standplaats: Brussel Vacaturenummer: VDAB

Statutair Niveau: C Rang: C2 Graad: hoofdmedewerker Met standplaats: Brussel Vacaturenummer: VDAB functiebeschrijving en selectiereglement -/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Departement werk en sociale economie zoekt een Dossierbeheerder regionale

Nadere informatie

1 WERKEN ALS DOSSIERBEHEERDER BIJ DE VLAAMSE OVERHEID

1 WERKEN ALS DOSSIERBEHEERDER BIJ DE VLAAMSE OVERHEID functiebeschrijving en selectiereglement /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// De Vlaamse overheid legt een werfreserve aan voor de functie van Dossierbeheerder

Nadere informatie

Vlaams Energie Agentschap zoekt een beheerder handhavingsprocedures EPB-regelgeving

Vlaams Energie Agentschap zoekt een beheerder handhavingsprocedures EPB-regelgeving functiebeschrijving en selectiereglement /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Vlaams Energie Agentschap zoekt een beheerder handhavingsprocedures

Nadere informatie

1 DE VACATURE IN HET KORT

1 DE VACATURE IN HET KORT functiebeschrijving en selectiereglement /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Bevorderingsprocedure binnen het niveau Het Instituut voor Landbouw-,

Nadere informatie

1 DE VACATURE IN HET KORT

1 DE VACATURE IN HET KORT functiebeschrijving en selectiereglement /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Bevorderingsprocedure binnen het niveau Agentschap Wegen en Verkeer

Nadere informatie

Bevorderingsprocedure naar een hoger niveau Departement Landbouw en Visserij zoekt een Dossierbeheerder schoolmelk en schoolfruit

Bevorderingsprocedure naar een hoger niveau Departement Landbouw en Visserij zoekt een Dossierbeheerder schoolmelk en schoolfruit functiebeschrijving en selectiereglement /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Bevorderingsprocedure naar een hoger niveau Departement Landbouw en

Nadere informatie

Bevorderingsprocedure binnen het niveau Departement Onderwijs en Vorming zoekt een Themaspecialist begroting

Bevorderingsprocedure binnen het niveau Departement Onderwijs en Vorming zoekt een Themaspecialist begroting functiebeschrijving en selectiereglement /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Bevorderingsprocedure binnen het niveau Departement Onderwijs en Vorming

Nadere informatie

1 DE VACATURE IN HET KORT

1 DE VACATURE IN HET KORT functiebeschrijving en selectiereglement -/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Het Agentschap Innoveren en Ondernemen zoekt een beleidsthemabeheerder

Nadere informatie

Bevorderingsprocedure binnen het niveau. De Plantentuin Meise zoekt een. TECHNISCH SPECIALIST INSTALLATIES EN NUTSVOORZIENINGEN niveau C2

Bevorderingsprocedure binnen het niveau. De Plantentuin Meise zoekt een. TECHNISCH SPECIALIST INSTALLATIES EN NUTSVOORZIENINGEN niveau C2 Bevorderingsprocedure binnen het niveau De Plantentuin Meise zoekt een TECHNISCH SPECIALIST INSTALLATIES EN NUTSVOORZIENINGEN niveau C2 SELECTIEREGLEMENT Vacaturenummer: VOR18001 Beleidsdomein Economie,

Nadere informatie

1 DE VACATURE IN HET KORT

1 DE VACATURE IN HET KORT functiebeschrijving en selectiereglement /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin zoekt één STAFMEDEWERKER

Nadere informatie