NBB_2017_15 Page 1 of 13

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NBB_2017_15 Page 1 of 13"

Transcriptie

1 1. Algemene infrmatie 1.1. Naam van uw nderneming: 1.2. Adres van de maatschappelijke zetel (f adres van het bijkantr): 1.3. KBO-nummer: 1.4. Geef aan f uw nderneming in België ptreedt als medervenntschap / stand alne nderneming, dan wel in België actief is als nderdeel (dchter, bijkantr, vestiging) van een grep: 1.5. (i) Aandeelhudersstructuur van uw nderneming f indien uw nderneming deel uitmaakt van een grep, (ii) de aandeelhudersstructuur van de ultieme medervenntschap 1 + het percentage van de aangehuden aandelen: Medervenntschap / Stand alne: Onderdeel (dchter, bijkantr, vestiging) van een grep: type Beursgenteerd: % Privé: % Overheid: % Andere (graag verduidelijken): % Percentage van de aandelen 1.6. Lid van het wettelijk bestuursrgaan (f in Naam: vrkmend geval van het directiecmité) dat Functie: p het hgste niveau verantwrdelijk is vr de crrecte naleving van de Belgische Telefnnummer: AML/CFT-wetgeving: adres: 1.7. Cmpliance Officer: Naam: Telefnnummer: adres: 1.8. AML/CFT-Verantwrdelijke: Naam: Telefnnummer: adres: 1 Definitie grep: een grep van ndernemingen die bestaat uit een medervenntschap, haar bijkantren, haar dchterndernemingen en de entiteiten waarin de medernderneming f haar dchterndernemingen een deelneming hebben, alsk de ndernemingen die met elkaar verbnden zijn dr een betrekking in de zin van artikel 22 van Richtlijn 2013/34/EU van het Eurpees Parlement en van de Raad van 26 juni 2013 betreffende de jaarlijkse financiële verzichten, gecnslideerde verzichten en aanverwante verslagen van bepaalde ndernemingsvrmen. NBB_2017_15 Page 1 f 13

2 1.9. Aantal VTE s werkzaam vr uw nderneming (ver alle departementen; bijkantren dienen enkel het aantal in België actieve VTE s p te geven): Aantal VTE s werkzaam in de cmpliancefunctie (zwel interne als externe medewerkers; bijkantren dienen enkel het aantal in België actieve VTE s p te geven): Aantal VTE s binnen de cmpliancefunctie werkzaam p AML/CFT (zwel interne als externe medewerkers; bijkantren dienen enkel het aantal in België actieve VTE s p te geven): 2. Gegrafische aanwezigheid Telichting / Cmmentaar 2.A Verzekeringsndernemingen naar Belgisch recht (enkel in te vullen dr de verzekeringsndernemingen naar Belgisch recht) 2.1. Aantal agenten in België per 31/12/2016 (ttaal): 2.2. Aantal agenten in België met het statuut van kredietnderneming f bankagent per 31/12/2016: 2.3. Aantal makelaars en/f makelaarskantren in België per 31/12/2016 die actief zijn vr uw nderneming: 2.4. Bijkantren binnen de EU per 31/12/2016: Aantal: Lcaties (vermeld de landen waar de bijkantren gevestigd zijn): 2.5. Bijkantren buiten de EU per 31/12/2016: Aantal: Lcaties (vermeld de landen waar de agenten gevestigd zijn): 2.6. Dchterndernemingen in België met een Aantal: activiteit in de financiële sectr 2 per 31/12/2016: 2.7. Dchterndernemingen binnen de EU met een activiteit in de financiële sectr 3 per Aantal: Lcaties (vermeld de landen waar de 2 Ondernemingen met een statuut dat hen nder tezicht plaatst van de NBB f de FSMA. NBB_2017_15 Page 2 f 13

3 31/12/2016: dchterndernemingen gevestigd zijn): 2.8. Dchterndernemingen buiten de EU met een activiteit in de financiële sectr 4 per 31/12/2016: Aantal: Lcaties (vermeld de landen waar de dchterndernemingen gevestigd zijn): 2.9. Indien uw nderneming deel uitmaakt van een grep, gelieve als bijlage bij dit dcument een schematische vrstelling van de grepsstructuur te vegen. 2.B Bijkantren van buitenlandse verzekeringsndernemingen (enkel in te vullen dr de bijkantren in België van buitenlandse verzekeringsndernemingen) Aantal agenten en/f agentschappen in België per 31/12/2016 (ttaal): Aantal agenten en/f agentschappen in België met het statuut van kredietnderneming f bankagent per 31/12/2016: Aantal makelaars en/f makelaarskantren in België per 31/12/2016 die actief zijn vr uw nderneming: Gelieve als bijlage bij dit dcument een schematische vrstelling van de grepsstructuur te vegen. 3. Activiteiten Telichting / Cmmentaar 3.1. Geef aan welke activiteiten dr uw Actieve prtefeuille(s) Prtefeuilles in run-ff nderneming daadwerkelijk wrden TAK 21 uitgeefend per 31/12/2016 (activiteiten waarvr uw nderneming een erkenning TAK 22 heeft, maar die niet daadwerkelijk wrden TAK 23 uitgeefend, meten niet wrden pgegeven). TAK 24 TAK 25 Geef k telkens aan f uw nderneming TAK 26 actueel ng steeds prtefeuilles aanbiedt aan haar klanten in de verschillende TAK 27 takken, dan wel f uw nderneming enkel TAK 28 een prtefeuille heeft in run-ff (f beiden). TAK Ondernemingen met een srtgelijk statuut als bedeld nder vetnt 2. Ondernemingen met een srtgelijk statuut als bedeld nder vetnt 2. NBB_2017_15 Page 3 f 13

4 4. Hypthecaire activiteit Telichting / Cmmentaar 4.1. Heeft uw nderneming hypthecaire vrderingen staan p het actief van haar balans? 4.2. Indien uw nderneming p de vrige vraag JA heeft geantwrd, geef dan het aantal hypthecaire vrderingen aan dat uw nderneming heeft gebekt p de actiefzijde van haar balans en de vereenstemmende bekhudkundige waarde van deze vrderingen (nder BGAAP): Aantal hypthecaire vrderingen: Overeenstemmend bedrag van deze vrderingen (in eur): JA NEE 5. Type cliënteel Telichting / Cmmentaar Telichting: met cliënten wrden de titularissen van de levensverzekeringscntracten f andere prducten bedeld (niet de mandatarissen p rekeningen en/f de wettelijke vertegenwrdigers van de titularissen p prducten) Ttaal aantal cliënten per 31/12/2016: 5.2. Ttaal aantal nieuwe cliënten in 2016: 5.3. Indeling van het aantal cliënten per categrie: aantal natuurlijke persnen: aantal rechtspersnen: aantal trusts f andere juridische cnstructies (znder rechtspersnlijkheid): 6. Gegrafische spreiding cliënten Telichting / Cmmentaar 6.1. Aantal cliënten per 31/12/2016 die niet gedmicilieerd zijn in België f van wie hun maatschappelijke zetel niet in België is gelegen: 6.2. Aantal van de in 6.1 bedelde cliënten met dmicilie f maatschappelijke zetel buiten België maar binnen de EU: 6.3. Aantal van de in 6.1 bedelde cliënten met dmicilie f maatschappelijke zetel buiten België en buiten de EU: 6.4. Aantal van de in 6.1 bedelde cliënten met dmicilie f maatschappelijke zetel in (i) hg risic land, (ii) sanctieland f (iii) ffshreland, zals pgenmen in bijlage 1: 6.5. Splits het in 6.4 pgegeven aantal klanten verder uit per land (gelieve bijkmende lijnen te creëren indien uw instelling cliënten heeft met dmicilie f maatschappelijke zetel in meer dan 5 van de in bijlage 1 pgenmen landen): Land: Aantal cliënten: NBB_2017_15 Page 4 f 13

5 7. Indeling van het cliënteel in risic-categrieën Telichting / Cmmentaar 7.1. Geef de uitsplitsing van uw cliënteel p naar risic-categrieën per 31/12/2016 (indien u een andere indeling gebruikt, gelieve deze gegevens in te vullen p een wijze die de 3 hier vrpgestelde categrieën het dichtst benadert en verduidelijk verder in de telichting): Aantal cliënten hg risic : Aantal cliënten medium risic : Aantal cliënten laag risic : 8. Cliënten geïdentificeerd p afstand Telichting / Cmmentaar 8.1. Het ttale aantal cliënten per 31/12/2016 dat dr uw nderneming p afstand werd geïdentificeerd: 8.2. Het aantal cliënten dat dr uw nderneming in 2016 p afstand werd geïdentificeerd: 9. Genummerde rekeningen Telichting / Cmmentaar 9.1. Het ttale aantal van uw cliënten dat per 31/12/2016 beschikt ver genummerde rekeningen f genummerde cntracten: 9.2. Het ttale aantal van uw cliënten vr wie uw nderneming in 2016 genummerde rekeningen heeft gepend f met wie zij een genummerd cntract heeft afgeslten: 10. Plitiek Prminente Persnen (PEP s) Telichting / Cmmentaar Telichting: bij het aantal PEP s dient u niet enkel het aantal PEP s-cliënten te rekenen, maar k het aantal PEP s-lasthebbers van uw cliënten, het aantal PEP suiteindelijke begunstigden van uw cliënten en het aantal PEP s-uiteindelijke begunstigden van de lasthebbers van uw cliënten Geef vlgende gegevens p met betrekking tt PEP s (per 31/12/2016): NBB_2017_15 Page 5 f 13

6 Ttaal aantal PEP s in uw cliëntenbestand: Aantal PEP s cliënten (titularissen van prducten verzekeringsnemer(s) Aantal PEP s lasthebbers van cliënten Aantal PEP s verzekerden Aantal PEP s begunstigden van levensverzekeringscntracten Aantal PEP s UBO s (zwel van cliënten als van hun lasthebbers) Aantal PEP s met dmicilie buiten België: Aantal PEP s met dmicilie in één van de in bijlage 1 pgenmen landen: 11. Uiteindelijke begunstigden (UBO s) Telichting / Cmmentaar Geef vlgende gegevens p met betrekking tt de uiteindelijke begunstigden van uw cliënten (per 31/12/2016): Aantal UBO s met dmicilie buiten België: Aantal UBO s met dmicilie in één van de landen pgenmen in bijlage 1: 12. Geweigerde cliënten Telichting / Cmmentaar Geef vlgende gegevens p met betrekking tt persnen f entiteiten die binnen het cliëntacceptatiebeleid van uw nderneming passen maar die dr uw nderneming geweigerd werden mwille van redenen gelieerd aan AML/CFT (wanneer de dr uw nderneming pgegeven cijfers enkel betrekking hebben p de weigeringen tt dewelke werd beslist dr de cmpliancefunctie f een ander bevegd rgaan, gelieve dit te verduidelijken in de telichting): Ttaal aantal geweigerde cliënten: Aantal geweigerde cliënten natuurlijke persnen (PEP s inbegrepen): Aantal geweigerde cliënten PEP s: Aantal geweigerde cliënten rechtspersnen f andere juridische cnstructies (trusts, enz.): NBB_2017_15 Page 6 f 13

7 13. Levensverzekeringscntracten Telichting / Cmmentaar Geef hiernder het ttale aantal dr uw nderneming afgeslten levensverzekeringscntracten per 31/12/2016 en het vereenstemmende bedrag aan technische vrzieningen: Ttaal aantal afgeslten levensverzekeringscntracten per 31/12/2016: Overeenstemmend bedrag aan technische vrzieningen: Geef hiernder het aantal dr uw nderneming nieuw afgeslten levensverzekeringscntracten in 2016 p en het vereenstemmende bedrag aan technische vrzieningen: Ttaal aantal in 2016 afgeslten levensverzekeringscntracten: Overeenstemmend bedrag aan technische vrzieningen: 14. Vlume levensverzekeringscntracten per AML/CFT-risicgrep Telichting / Cmmentaar Telichting: gelieve de hierna vlgende vragen te beantwrden, rekening hudend met de dr Assuralia in 2012 ntwikkelde cartgrafie van risic s gelieerd aan de natuur van het verzekeringsprduct (en de indeling van verzekeringsprducten per risiccategrie). Indien uw nderneming de dr Assuralia ntwikkelde prducttyplgie niet vlgt vr het indelen van de levensverzekeringscntracten per risicgrep, gelieve dan de vragen van dit hfdstuk te beantwrden dr de dr uw nderneming gebruikte risiccategrieën z ged mgelijk te laten aansluiten bij de in dit hfdstuk gebruikte risic-categrieën (verzekeringsprducten met een gevelig risic / verzekeringsprducten met een gematigd risic / verzekeringsprducten met een zwak risic) en verduidelijk in de telichting dat de pgegeven cijfers werden verzameld p basis van een andere methdlgie dan deze die aan de basis ligt van de dr Assuralia ntwikkelde prducttyplgie Indeling levensverzekeringscntracten per risicgrep per 31/12/2016 Cntracten gevelig risic : Cntracten gematigd risic : Cntracten zwak risic : Aantal levensverzekeringscntracten Overeenstemmend bedrag technische vrzieningen NBB_2017_15 Page 7 f 13

8 15. Levensverzekeringscntracten, risic en gebruikte distributiekanalen Telichting / Cmmentaar Telichting: Gelieve de vragen in dit hfdstuk te beantwrden rekening hudend met de prducttyplgie van Assuralia (zie k de telichting bij hfdstuk 14). Indien uw nderneming niet beschikt ver cncrete cijfermatige infrmatie, gelieve dan in het bij vraag 15.1 vrziene antwrdvak een kwalitatieve beschrijving te geven van het belang van elk van de gebruikte distributiekanalen vr uw nderneming Kwalitatieve beschrijving van het belang van elk van de dr uw nderneming gebruikte distributiekanalen (niet in te vullen indien u ver de ndige statistische infrmatie beschikt): Vr het ttaal van de levensverzekeringscntracten per 31/12/2016 Directe verkp (direct sales): Verkp via verzekeringsmakelaars: Verkp via een verzekeringsagent met het statuut van kredietnderneming f bankagent: Verkp via verzekeringsagenten, andere dan deze met het statuut van kredietnderneming f bankagent: Vr de levensverzekeringscntracten met een gevelig risic per 31/12/2016 Directe verkp (direct sales): Verkp via verzekeringsmakelaars: Verkp via een verzekeringsagent met het statuut van kredietnderneming f bankagent: Verkp via verzekeringsagenten, andere dan deze met het statuut van kredietnderneming f bankagent: Aantal levensverzekeringscntracten: Aantal levensverzekeringscntracten: Overeenstemmend bedrag technische vrzieningen: Overeenstemmend bedrag technische vrzieningen: NBB_2017_15 Page 8 f 13

9 16. Verrichtingen met cntant geld (cash) Telichting / Cmmentaar Laten de interne prcedures van uw nderneming te dat de premies vr de levensverzekeringscntracten wrden betaald met cntant geld (cash)? Indien het antwrd p de vrige vraag JA was, wat was het ttale bedrag van de in 2016 dr uw nderneming in cntant geld ntvangen premies (in eur)? JA NEE 17. Ontvangen premies Telichting / Cmmentaar Geef het ttale bedrag p van de in 2016 ntvangen premies vr levensverzekeringscntracten, in eur (brut-premie-inkmsten en kpsmmen): Geef het ttale bedrag p van de in 2016 ntvangen bedragen die werden betaald vanaf een buitenlandse bank- f andere rekening (in eur): Geef het ttale bedrag p van de in 2016 ntvangen bedragen die werden betaald vanaf een bank- f andere rekening uit één van in de bijlage 1 pgenmen landen (in eur): Bepalen de interne prcedures van uw nderneming dat cliënten hun premies enkel mgen betalen vanp een rekening die p hun naam (f mede p hun naam) staat? Of met andere wrden, verbieden de interne prcedures van uw nderneming de betaling dr derden van premies van cliënten, behudens evenwel enkele duidelijk mschreven uitznderingen (bv. verbekingen van rekeningen van minderjarigen)? Indien uw nderneming p de vrige vraag JA heeft geantwrd, neemt uw nderneming dan k cncrete cntrlemaatregelen m te verzekeren dat de premies vr rekening van cliënten enkel wrden betaald dr deze cliënten zelf? (bv. dr te cntrleren f de rekeningnummers van waarp de premies wrden betaald vereenkmen met de dr uw cliënten pgegeven rekeningen, al dan niet p steekprefbasis?) JA NEE NVT JA NEE NVT 18. Uitgekeerde kapitalen, rentes f andere smmen Telichting / Cmmentaar Geef het ttale bedrag p van de in 2016 dr uw nderneming uitbetaalde smmen in het kader van de dr uw nderneming afgeslten levensverzekeringscntracten (betalingen aan begunstigden, terugbetalingen aan de verzekeringnemer e.a.): Geef het ttale bedrag p van de in 18.1 bedelde betalingen die werden vergemaakt naar een bankrekening f een andere rekening in het buitenland (in eur): Geef het ttale bedrag p van de in 18.1 bedelde betalingen die werden vergemaakt NBB_2017_15 Page 9 f 13

10 naar een bankrekening f een andere rekening uit één van de in bijlage 1 pgenmen landen (in eur): 19. Significante strtingen Telichting / Cmmentaar Geef aan vr heveel levensverzekeringscntracten er zich in 2016 een éénmalige initiële inleg f aanvullende strting van eur f meer heeft vrgedaan. Geef k het ttale bedrag van deze inleggen f de aanvullende strtingen aan. Telichting: hierbij wrden enkel de inleggen f strtingen bedeld gedaan dr de klant zelf en niet deze die afkmstig zijn van een andere verzekeraar f pensienfnds. Aantal levensverzekeringscntracten: Geef aan heveel van de in 19.1 bedelde strtingen betrekking hebben p de levensverzekeringscntracten die in de gedragscde van Assuralia als cntracten met een gevelig risic wrden gekwalificeerd: Aantal levensverzekeringscntracten: 20. Significante betalingen Telichting / Cmmentaar Geef hiernder, vr wat de levensverzekeringsvereenkmsten betreft, het aantal éénmalige uitkeringen van eur f meer betaald in 2016 aan, evenals het ttale bedrag van deze uitkeringen. Telichting: hierbij wrden enkel de betalingen naar de klant zelf bedeld en niet de betalingen aan andere verzekeraars f pensienfndsen. Aantal betalingen: Geef aan heveel van de in 20.1 bedelde betalingen betrekking hebben p de levensverzekeringscntracten die in de gedragscde van Assuralia als cntracten met een gevelig risic wrden gekwalificeerd: Aantal betalingen: NBB_2017_15 Page 10 f 13

11 21. Vervregde afkpen en pgezegde cntracten Telichting / Cmmentaar Geef hiernder aan heveel levensverzekeringscntracten (samen met de ttale waarde van deze cntracten) er in 2016 vervregd werden afgekcht dr cliënten. U dient hierbij enkel rekening te huden met levensverzekeringscntracten die binnen de drie jaar na afsluiten werden afgekcht, met een waarde van eur f hger. Aantal afgekchte cntracten: Geef aan heveel van de in 21.1 bedelde vervregde afkpen betrekking hebben p de levensverzekeringscntracten die in de gedragscde van Assuralia als cntracten met een gevelig risic wrden gekwalificeerd: Aantal afgekchte cntracten: Geef hiernder aan heveel levensverzekeringscntracten in 2016 binnen de wettelijke pzegtermijn werden pgezegd en waarbij sprake was van een premiestrting f een premierestitutie van eur f meer. Aantal afgekchte cntracten: 22. Analyse van atypische verrichtingen Telichting / Cmmentaar Heveel atypische verrichtingen, waarvr een intern rapprt werd drgegeven aan de AML/CFT-verantwrdelijke, werden er dr uw nderneming pgesprd in 2016? Heveel van de in 22.1 bedelde atypische verrichtingen werden pgesprd dr het eerstelijnstezicht (het persneel dat het cntact met de cliënten verzrgt) en dr het tweedelijnstezicht (het autmatische systeem vr het pspren van atypische verrichtingen)? Aantal dr het eerstelijnstezicht: Aantal dr het tweedelijnstezicht: Wat is het ttale aantal cliënten waarp de in 22.1 bedelde verslagen betrekking hebben? Heveel van de in 22.1 bedelde atypische verslagen hebben betrekking p: cliënten hg risic : cliënten medium risic : cliënten laag risic : Heveel van de in 22.1 bedelde verslagen hadden betrekking p cashverrichtingen? Heveel van de in 22.1 bedelde verslagen werden in 2016 geanalyseerd nder de verantwrdelijkheid van de AML/CFT-verantwrdelijke van uw nderneming? NBB_2017_15 Page 11 f 13

12 22.7. Wat was het gemiddelde aantal persneelsleden (uitgedrukt in VTE s) dat in 2016 specifiek belast was met de analyse van vrnemde interne verslagen, zwel binnen het departement van de AML/CFT-verantwrdelijke als in andere departementen, maar nder leiding van de AML/CFT-verantwrdelijke? 23. Bevriezing van gelden en tegeden Telichting / Cmmentaar In de lp van het jaar 2016, heveel waarschuwingen werden er dr uw nderneming behandeld met betrekking tt de tepassing van de financiële embarg s en de verplichting tt de bevriezing van tegeden? Telichting: nder waarschuwingen meten alle mgelijke vereenkmsten met de sanctielijsten f embarg s wrden begrepen: zwel de waarschuwingen die wrden gegenereerd dr de autmatische screeningtls van uw nderneming als de waarschuwingen die dr de eerste lijn wrden pgemerkt (in geval van manuele screening tegen de lijsten) In de lp van het jaar 2016, heveel kennisgevingen vr de bevriezing van tegeden werden dr uw nderneming naar de FOD Financiën Thesaurie gestuurd, en vr welk ttaal bedrag (in eur)? Aantal: Overeenstemmend bedrag: 24. Melding van verdachte verrichtingen aan de CFI Telichting / Cmmentaar In de lp van 2016, heveel meldingen van verdachte verrichtingen heeft uw nderneming vergemaakt aan de CFI, en wat was het ttale bedrag van de in deze meldingen pgenmen verrichtingen? Aantal: Overeenstemmend bedrag: Heveel van de in 24.1 bedelde meldingen aan de CFI hebben betrekking p : cliënten hg risic : cliënten medium risic : cliënten laag risic : In de lp van het jaar 2016, heveel vragen m infrmatie f verzeken heeft uw nderneming inzake AML/CFT ntvangen met betrekking tt persnen die effectief uw cliënten, hun uiteindelijke begunstigden, hun lasthebbers f de begunstigden van levensverzekeringsvereenkmsten zijn f geweest zijn, al naargelang die vragen f verzeken afkmstig waren van: De CFI: NBB_2017_15 Page 12 f 13

13 De plitie f het gerecht: 25. Beëindiging van de zakelijke relatie mwille van redenen gelieerd aan AML/CFT Telichting / Cmmentaar In de lp van het jaar 2016, heveel zakelijke relaties met cliënten werden dr uw nderneming beëindigd mwille van redenen gelieerd aan AML/CFT? Indien uw nderneming mwille van wettelijke bepalingen van penbare rde f dwingend recht niet kn vergaan tt het beëindigen van de zakelijke relatie, f indien de beëindiging van de zakelijke relatie ten aanzien van uw cliënt een ernstig en nevenredig nadeel zu tebrengen, ten aanzien van heveel van uw zakelijke relaties werd in 2016 dr uw nderneming dan vergegaan tt het nemen van andere beperkende maatregelen? Heveel van de in 25.1 bedelde beëindigingen en de in 25.2 bedelde andere beperkende maatregelen van de zakelijke relaties hadden in 2016 betrekking p: Cliënten natuurlijke persnen: Cliënten rechtspersnen f andere juridische cnstructies: Heveel van de in 25.1 bedelde beëindigingen en de in 25.2 bedelde andere beperkende maatregelen van de zakelijke relaties met cliënten gingen gepaard met een melding aan de CFI (zwel de meldingen vóór als na de beëindiging): Geef het ttale bedrag van de aangehuden activa f gelden van de cliënten met wie de zakelijke relatie in 2016 werd beëindigd (in eur): Telichting: geef het bedrag p van de aangehuden activa f gelden p het genblik van de beslissing tt beëindiging van de zakelijke relatie Heveel van de in 25.1 bedelde beëindigingen en de in 25.2 bedelde andere beperkende maatregelen van de zakelijke relaties hadden in 2016 betrekking p : cliënten hg risic : cliënten medium risic : cliënten laag risic : Heveel van de in 25.1 bedelde beëindigingen en de in 25.2 bedelde andere beperkende maatregelen van de zakelijke relaties hadden in 2016 betrekking p PEP s: NBB_2017_15 Page 13 f 13

I. INLEIDING. Waarover handelt Boek III? 21/03/2014. Pierre de Bandt

I. INLEIDING. Waarover handelt Boek III? 21/03/2014. Pierre de Bandt Pierre de Bandt 1 I. INLEIDING Waarver handelt Bek III? 1) Detegangttdemarktisvrij(titel1) 2) Inschrijving bij KBO via ndernemingslketten(titel 2) 3) Algemene verplichtingen vr ndernemingen(titel 3) 2

Nadere informatie

Bestaat er een economische en/of organisatorische eenheid met andere bedrijven? Zo ja, graag nadere informatie waaronder een organogram.

Bestaat er een economische en/of organisatorische eenheid met andere bedrijven? Zo ja, graag nadere informatie waaronder een organogram. Aanvraagfrmulier Berepsaansprakelijkheidsverzekering algemeen 1. Verzekeringnemer Naam bedrijf:.... Crrespndentieadres:... Pstcde en plaats:... Cntactpersn:... man vruw E-mail cntactpersn:.. Rechtsvrm:.

Nadere informatie

VOOR AL UW VRAGEN EN PROBLEMEN KAN U IN EERSTE INSTANTIE TERECHT BIJ ONS KANTOOR.

VOOR AL UW VRAGEN EN PROBLEMEN KAN U IN EERSTE INSTANTIE TERECHT BIJ ONS KANTOOR. De Neve Advieskantr inf@deneveadvieskantr.be - Tel: 051/60 63 60 - Fax: 051/63 52 30 - www.deneveadvieskantr.be Financieel verzicht - Vragenlijst vr de cliënt ( = verzekeringnemer): Naam: Vrnaam: Vr welke

Nadere informatie

Bankoverstapdienst - reglement

Bankoverstapdienst - reglement versie 3.0-1/7/2011 Bankverstapdienst - reglement Dit reglement vrmt het algemeen kader waarbinnen de deelnemende banken in België een bankverstapdienst vr zichtrekeningen aanbieden aan de cnsument. De

Nadere informatie

Toegangscontrole en (voor)aanmelding

Toegangscontrole en (voor)aanmelding Tegangscntrle en (vr)aanmelding Telichting ISPS Sinds 1 juli 2004 zijn passagiersschepen en vrachtschepen (BT 500 en meer) die internatinale reizen maken en havenfaciliteiten die deze vr internatinale

Nadere informatie

Schadeverzekeringen Zakelijk Zorgverzekeringen. o o

Schadeverzekeringen Zakelijk Zorgverzekeringen. o o Dienstenwijzer Z zijn wij u graag van dienst Op de dienstverlening van ns kantr is de Wet p het financieel tezicht van tepassing. Eén van de eisen die uit deze wet vlgt is dat wij u tijdig infrmeren ver

Nadere informatie

Toelichting bij het document opnameverklaring bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis

Toelichting bij het document opnameverklaring bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis 72095942000 VZW Psych. Centrum Caritas Caritasstraat 76 9090 MELLE Telichting bij het dcument pnameverklaring bij pname in een psychiatrisch ziekenhuis U kan als patiënt een aantal keuzes in verband met

Nadere informatie

DEEL V: Tussenpersonen en distributie in België - Samenvatting (GD)

DEEL V: Tussenpersonen en distributie in België - Samenvatting (GD) DEEL V: Tussenpersnen en distributie in België - Samenvatting (GD) Hfdstuk I: Eurpese achtergrnd - Praktische en wettelijke verschillen inzake activiteiten (verzekerings)tussenpersnen A. Eurpese richtlijn

Nadere informatie

Middelen Financiële middelen o De organisatie heeft een actueel beleid met betrekking tot het verkrijgen van de benodigde financiële middelen.

Middelen Financiële middelen o De organisatie heeft een actueel beleid met betrekking tot het verkrijgen van de benodigde financiële middelen. Categrie C Per aspect van het framewrk zijn nrmen pgesteld. Vetgedrukt zijn de verplichte nrmen. Organisaties die nder categrie C vallen, zullen verder zijn met het implementeren van kwaliteitssystemen

Nadere informatie

D i e n s t v e r l e n i n g s d o c u m e n t

D i e n s t v e r l e n i n g s d o c u m e n t D i e n s t v e r l e n i n g s d c u m e n t Ons kantr hudt zich bezig met financiële dienstverlening en heeft zich gespecialiseerd in schade- en levensverzekeringen en is daarbij actief p de zakelijkeen

Nadere informatie

Bankoverstapdienst - reglement

Bankoverstapdienst - reglement versie 1.0-28/10/2009 Bankverstapdienst - reglement Dit reglement vrmt het algemeen kader waarbinnen de deelnemende banken in België een bankverstapdienst vr zichtrekeningen aanbieden aan de cnsument.

Nadere informatie

BIBOB VRAGENFORMULIER RECHTSPERSONEN BESTUURDER/ VENNOOT/ AANDEELHOUDER

BIBOB VRAGENFORMULIER RECHTSPERSONEN BESTUURDER/ VENNOOT/ AANDEELHOUDER Mdel 4: frmulier vr bestuurder/aandeelhuder/vennt in de rechtspersn n.a.v. nieuwe wet BIBOB ktber 2013 Zaaktype B1460 Frmulier vr: rechtspersn bestuurder, vennt, aandeelhuder BIBOB VRAGENFORMULIER RECHTSPERSONEN

Nadere informatie

Bestemd voor NATUURLIJKE PERSONEN - VENNOOT in: Vennootschap onder firma (v.o.f.) Commanditaire vennootschap (c.v.)

Bestemd voor NATUURLIJKE PERSONEN - VENNOOT in: Vennootschap onder firma (v.o.f.) Commanditaire vennootschap (c.v.) Mdel 2: frmulier vr vennt in een v..f. f c.v. Frmulier vr: vennt in v..f. f c.v. BIBOB VRAGENFORMULIER Bestemd vr NATUURLIJKE PERSONEN - VENNOOT in: Venntschap nder firma (v..f.) Cmmanditaire venntschap

Nadere informatie

ALLE DIENSTEN DIE U NODIG HEBT, WAAR U OOK BENT

ALLE DIENSTEN DIE U NODIG HEBT, WAAR U OOK BENT ALLE DIENSTEN DIE U NODIG HEBT, WAAR U OOK BENT De Dienstenrichtlijn met de cnsument een ruimere keuze bieden, meer waar vr zijn geld geven en een vlttere tegang tt diensten in de hele EU verzekeren WAAROM

Nadere informatie

Richtsnoeren en aanbevelingen Richtsnoeren voor de informatie die ratingbureaus periodiek aan ESMA moeten meedelen

Richtsnoeren en aanbevelingen Richtsnoeren voor de informatie die ratingbureaus periodiek aan ESMA moeten meedelen Richtsneren en aanbevelingen Richtsneren vr de infrmatie die ratingbureaus peridiek aan ESMA meten meedelen 23/06/15 ESMA/2015/609 Inhud 1 Tepassingsgebied... 3 2 Definities... 3 3 Del van de richtsneren...

Nadere informatie

BIJLAGE BIJ DE VERKLARING UITEINDELIJKE BEGUNSTIGDE(N)

BIJLAGE BIJ DE VERKLARING UITEINDELIJKE BEGUNSTIGDE(N) BIJLAGE BIJ DE VERKLARING UITEINDELIJKE BEGUNSTIGDE(N) Waarm dient de verzekeraar een Verklaring uiteindelijke begunstigde(n) te vragen? De wet van 11 januari 1993 inzake de vrkming van het gebruik van

Nadere informatie

Uw aanvraag verbindt noch ING België, noch uzelf, zolang de kredietovereenkomst niet in uw INGkantoor werd ondertekend, na controle door ING.

Uw aanvraag verbindt noch ING België, noch uzelf, zolang de kredietovereenkomst niet in uw INGkantoor werd ondertekend, na controle door ING. Veelgestelde vragen Mijn aanvraag vr een ING-lening werd aanvaard. Waar met ik de cntracten tekenen? Wat is de minimumlptijd van een lening p afbetaling? Wat is de maximumlptijd van een lening p afbetaling?

Nadere informatie

De burgemeester, het college en de raad van de gemeente Muiden;

De burgemeester, het college en de raad van de gemeente Muiden; Vrbeeld handvest De burgemeester, het cllege en de raad van de gemeente Muiden; Gelet p artikel 169, tweede en derde lid, en artikel 180, tweede en derde lid, Gemeentewet; Hebben de vlgende uitgangspunten

Nadere informatie

ORGANISATIENOTA VRIJWILLIGERS

ORGANISATIENOTA VRIJWILLIGERS ORGANISATIENOTA VRIJWILLIGERS 1. Gegevens rganisatie - Naam rganisatie : - Juridisch statuut : - Maatschappelijke zetel : - Telefnnummer en eventueel emailadres : - Omschrijving sciale delstelling : 2.

Nadere informatie

B-Cover NV. Belangenconflictenbeleid

B-Cover NV. Belangenconflictenbeleid B-Cver NV Belangencnflictenbeleid Verspreiding Gerelateerde beleidsregels/prcedures Publiek MiFID gedragsregels, beleid betreffende vergedingen, verzekeringsbemiddelingsdiensten Annemie Bamps Eigenaar

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN OP AFSTAND. Inhoudsopgave:

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN OP AFSTAND. Inhoudsopgave: ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN OP AFSTAND Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de nderneming Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel

Nadere informatie

Werken met uitzendkrachten

Werken met uitzendkrachten Uitzendkrachten-Werken met uitzendkrachten-telichting 1/8 Werken met uitzendkrachten Uitzendkrachten zijn werknemers die vallen nder twee srten werkgevers. Enerzijds heeft men de werkgever van de uitzendkracht

Nadere informatie

WAT BEPAALT DE EUROPESE RICHTLIJN INZAKE HET RECHT OP TOEGANG TOT EEN ADVOCAAT?

WAT BEPAALT DE EUROPESE RICHTLIJN INZAKE HET RECHT OP TOEGANG TOT EEN ADVOCAAT? WAT BEPAALT DE EUROPESE RICHTLIJN INZAKE HET RECHT OP TOEGANG TOT EEN ADVOCAAT? Vicky De Suter, FOD Justitie, DGWL, Directie Strafwetgeving Een krte terugblik - CPS - studiedag 27 maart 2013 - Eurpese

Nadere informatie

& DE BANDT. CVBA / SCRL Advocaten Avocats Attorneys Rechtsanwälte

& DE BANDT. CVBA / SCRL Advocaten Avocats Attorneys Rechtsanwälte 1 Pierre de Bandt 2 I. INLEIDING Waarver handelt Bek III? 1) De tegang tt de markt is vrij (titel 1) 2) Inschrijving bij KBO via ndernemingslketten (titel 2) 3) Algemene verplichtingen vr ndernemingen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN 123dubbelglas BV

ALGEMENE VOORWAARDEN 123dubbelglas BV 1 ALGEMENE VOORWAARDEN 123dubbelglas BV I. ALGEMENE GEDEELTE Artikel 1 Definities In deze Algemene Verkp-, Leverings-, en Aannemingsvrwaarden wrdt verstaan nder: 123dubbelglas : 123dubbelglas bv, Niclaas

Nadere informatie

U heeft ons verzocht, om gezamenlijk, een gedegen voorstel ten aanzien van uw hypotheek uit te brengen.

U heeft ons verzocht, om gezamenlijk, een gedegen voorstel ten aanzien van uw hypotheek uit te brengen. Vragenfrmulier Klant Beeld U heeft ns verzcht, m gezamenlijk, een gedegen vrstel ten aanzien van uw hyptheek uit te brengen. Onze bedrijfsfilsfie is, m samen met nze relaties, een inventarisatie te maken

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden - Equrion Services B.V. Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities. Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Algemene Voorwaarden - Equrion Services B.V. Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities. Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer Algemene Vrwaarden - Equrin Services B.V. Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel

Nadere informatie

Bestemd voor NATUURLIJKE PERSONEN - VENNOOT in: o Vennootschap onder firma (v.o.f.) o Commanditaire vennootschap (c.v.)

Bestemd voor NATUURLIJKE PERSONEN - VENNOOT in: o Vennootschap onder firma (v.o.f.) o Commanditaire vennootschap (c.v.) Mdel 2: frmulier vr vennt in v..f. f c.v. versie 2012 Frmulier vr: vennt in v..f. f c.v. BIBOB VRAGENFORMULIER Bestemd vr NATUURLIJKE PERSONEN - VENNOOT in: Venntschap nder firma (v..f.) Cmmanditaire venntschap

Nadere informatie

Reglement betreffende een Provinciale herkenbaarheid bij elke vorm van provinciale subsidie.

Reglement betreffende een Provinciale herkenbaarheid bij elke vorm van provinciale subsidie. Reglement betreffende een Prvinciale herkenbaarheid bij elke vrm van prvinciale subsidie. DE PROVINCIERAAD VAN WEST - VLAANDEREN, Overwegende dat het belang van de prvinciale herkenbaarheid, naar aanleiding

Nadere informatie

Deze financiële informatiefiche beschrijft de productmodaliteiten die van toepassing zijn op 1 januari 2007.

Deze financiële informatiefiche beschrijft de productmodaliteiten die van toepassing zijn op 1 januari 2007. Type levensverzekering Levensverzekering verbnden met beleggingsfndsen van tak 23 (znder kapitaalbescherming).*. Waarbrgen Het kapitaal bij leven f verlijden p een gegeven mment kmt vereen met de reserve

Nadere informatie

SUBSIDIEAANVRAAG 2009. Aanvraagformulier subsidieverlening jeugd, jongeren en gehandicaptenwerk

SUBSIDIEAANVRAAG 2009. Aanvraagformulier subsidieverlening jeugd, jongeren en gehandicaptenwerk SUBSIDIEAANVRAAG 2009 Aanvraagfrmulier subsidieverlening jeugd, jngeren en gehandicaptenwerk Ten beheve van de aanvraag tt subsidieverlening met gebruik wrden gemaakt van dit Aanvraagfrmulier tt subsidieverlening

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Artikel 1- Identiteit van de ondernemer Artikel 2 - Toepasselijkheid Artikel 3 - Het aanbod

Algemene Voorwaarden Artikel 1- Identiteit van de ondernemer Artikel 2 - Toepasselijkheid Artikel 3 - Het aanbod Algemene Vrwaarden Artikel 1- Identiteit van de ndernemer Trend mda Oudemansstraat 82 1504 KP Zaandam Telefnnummer: (0031) 0623281926 Tussen 09;00 / 17;00 E-mailadres: inf@trendmda.nl KvK-nummer: 54290228

Nadere informatie

Werkgeversverklaring

Werkgeversverklaring Werkgeversverklaring Deze werkgeversverklaring met begeleidende brief kunt u geven aan uw werkgever. Het is erg belangrijk dat de verklaring zrgvuldig en vlledig wrdt ingevuld. Geachte werkgever, Uw werknemer

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN KOPEN OP AFSTAND (CONSUMENTEN)

ALGEMENE VOORWAARDEN KOPEN OP AFSTAND (CONSUMENTEN) GROEP pstadres Pstbus 176 1270 AD Huizen vestigingsadres Arendstraat 16 1223 RE Hilversum 088-8648400 inf@unividuals.nl www.unividuals.nl Handelsregister 32138630 BTW nummer NL819770292B01 Bank (Rabbank)

Nadere informatie

Algemene voorwaarden picturefix. Download & print de algemene voorwaarden. Inhoudsopgave:

Algemene voorwaarden picturefix. Download & print de algemene voorwaarden. Inhoudsopgave: Algemene vrwaarden picturefix Dwnlad & print de algemene vrwaarden Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel

Nadere informatie

Aanvraagformulier. BAM Verzekering. 1. Algemene Gegevens 1.1 Naam van de onderneming. 1.2 Adres. 1.3 Website. www. 1.4 Rechtsvorm

Aanvraagformulier. BAM Verzekering. 1. Algemene Gegevens 1.1 Naam van de onderneming. 1.2 Adres. 1.3 Website. www. 1.4 Rechtsvorm BAM Verzekering Aanvraagfrmulier 1. Algemene Gegevens 1.1 Naam van de nderneming 1.2 Adres 1.3 Website www. 1.4 Rechtsvrm 1.5 Datum van vestiging 2. Omzetgegevens en aantal werkenemers 2.1 Graag pgave

Nadere informatie

dat u gemakkelijker het huurcontract kunt opzeggen als u een koper voor de woning heeft gevonden.

dat u gemakkelijker het huurcontract kunt opzeggen als u een koper voor de woning heeft gevonden. Telichting huurcntract Tijdelijke verhuur p basis Leegstandwet behrende bij het huurcntract p de website van Vereniging Eigen Huis datum van pstellen telichting: 14 december 2012 Inleiding Het verhuren

Nadere informatie

Vallen niet echt onder de rubriek Omnium, maar kunnen ook in het kader van een autoverzekering worden afgesloten :

Vallen niet echt onder de rubriek Omnium, maar kunnen ook in het kader van een autoverzekering worden afgesloten : De Omnium verzekering : wat zit daar allemaal in? Naast de verplichte verzekering 1, waarbij de burgerrechtelijke aansprakelijkheid (BA) met wrden gedekt bij het gebruik van een mtrvertuig p de penbare

Nadere informatie

Samen werken voor het pensioen van morgen

Samen werken voor het pensioen van morgen Samen werken vr het pensien van mrgen Sectraal stelsel vr aanvullend pensien vr de bedienden van de metaalfabrikatennijverheid Paritair Cmité 209 Brchure gemaakt in pdracht van de inrichter van het sectraal

Nadere informatie

AssurMiFID-gedragsregels

AssurMiFID-gedragsregels AssurMiFID-gedragsregels Gedragsregels Ons kantr respecteert de gedragsregels vr tussenpersnen. In nze adviesverlening werken wij steeds p basis van een npartijdige analyse. Onze analyse is m.a.w. gebaseerd

Nadere informatie

Actieplan van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren betreffende de toepassing van ISQC 1 11.08.2014

Actieplan van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren betreffende de toepassing van ISQC 1 11.08.2014 Actieplan van het Instituut van de Bedrijfsrevisren betreffende de tepassing van ISQC 1 11.08.2014 Algemene beschuwingen 1. De Raad van het IBR is zich bewust van de meilijkheden die de cnfraters ndervinden

Nadere informatie

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen.

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen. Checklist berdeling adviesaanvraag 1. De adviesaanvraag Heeft de r een adviesaanvraag gehad? Let p: een rapprt is in principe geen adviesaanvraag. Met een adviesaanvraag wrdt bedeld: het dr de ndernemer

Nadere informatie

Bestemd voor NATUURLIJKE PERSONEN - VENNOOT in: Vennootschap onder firma (VOF) Commanditaire vennootschap (CV)

Bestemd voor NATUURLIJKE PERSONEN - VENNOOT in: Vennootschap onder firma (VOF) Commanditaire vennootschap (CV) Mdel 2: frmulier vr vennt in een VOF f CV. n.a.v. nieuwe wet BIBOB 2013 Frmulier vr: vennt in VOF f CV BIBOB VRAGENFORMULIER Bestemd vr NATUURLIJKE PERSONEN - VENNOOT in: Venntschap nder firma (VOF) Cmmanditaire

Nadere informatie

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Federaal Agentschap vr de Veiligheid van de Vedselketen Omzendbrief betreffende de cntrle van de identiteit van paarden en de uitsluiting vr de slacht vr menselijke cnsumptie van buiten de wettelijke termijn

Nadere informatie

Enquête dienstverlening en kosten accountant in primair en voortgezet onderwijs

Enquête dienstverlening en kosten accountant in primair en voortgezet onderwijs Enquête dienstverlening en ksten accuntant in primair en vrtgezet nderwijs Dit nderzek heeft betrekking p de dienstverlening dr uw accuntant in 2010, ver de jaarstukken 2009. 1. In welke categrie valt

Nadere informatie

A. ADR REGLEMENT. A1. Vervoerdocument. A2. Schriftelijke richtlijnen

A. ADR REGLEMENT. A1. Vervoerdocument. A2. Schriftelijke richtlijnen A. ADR REGLEMENT A1. Ververdcument Artikel 5.4.1 van het ADR bepaalt de gegevens die in het ververdcument meten wrden pgenmen. Artikel 5.4.1.1 mvat de algemene gegevens en artikel 5.4.1.2.5 mvat de bijkmende

Nadere informatie

Participatie reglement Stichting Administratie Kantoor Ooghduyne (SAKO)

Participatie reglement Stichting Administratie Kantoor Ooghduyne (SAKO) Participatie reglement Stichting Administratie Kantr Oghduyne (SAKO) Participatie reglement SAKO 2015 Pagina 1 Inhud pgave Blz. Inleiding. 3 artikel 1 Certificaat categrieën 3 4 artikel 2 Zeggenschapsrechten

Nadere informatie

Er zijn twee types mandatarissen: Sociale Dienstverrichters Erkende Sociale Secretariaten

Er zijn twee types mandatarissen: Sociale Dienstverrichters Erkende Sociale Secretariaten GUIDELINES : RELATIE WERKGEVER DIENSTVERRICHTERS - RSZ 1. Algemene principes Werkgevers handelen in principe in eigen naam en cmmuniceren met de RSZ vr de nakming van hun administratieve verplichtingen.

Nadere informatie

Gedragscode inzake reclame en informatieverstrekking over individuele levensverzekeringen: Toelichting bij de toepassing van de gedragscode

Gedragscode inzake reclame en informatieverstrekking over individuele levensverzekeringen: Toelichting bij de toepassing van de gedragscode VS10052 09.03.2012 Gedragscde inzake reclame en infrmatieverstrekking ver individuele levensverzekeringen: Telichting bij de tepassing van de gedragscde In deze nta wrdt nadere telichting gegeven bij de

Nadere informatie

De overeenkomst inzake geneeskundige behandeling (WGBO)

De overeenkomst inzake geneeskundige behandeling (WGBO) De vereenkmst inzake geneeskundige behandeling (WGBO) Artikel 446 1.De vereenkmst inzake geneeskundige behandeling in deze afdeling verder aangeduid als de behandelingsvereenkmst is de vereenkmst waarbij

Nadere informatie

Top-Hat Plus Plan 1. Type levensverzekering. Waarborgen

Top-Hat Plus Plan 1. Type levensverzekering. Waarborgen Tp-Hat Plus Plan 1 Type levensverzekering Waarbrgen Levensverzekering met gewaarbrgde rentevet (Tak 21). Mgelijkheid m te kiezen vr een frmule waarbij dit met betrekking tt de winstdeelname gecmbineerd

Nadere informatie

Herinnering Opvolging Tewerkstellingsfonds (VAP dagen)

Herinnering Opvolging Tewerkstellingsfonds (VAP dagen) DIENST BELEIDSCOÖRDINATIE Brussel, 23 april 2013 VSKO/DB/13.07 Cntact: Hans De Becker, hans.debecker@vsk.be, 02 507 08 39 Rudi Warsn, rudi.warsn@vsk.be, 02 529 04 00 Meesters-, vak- en dienstpersneel (PC

Nadere informatie

Dossier Ecocheques. Bron: Lex4you op www.securex.eu. BOL BUDIV vzw Kerkstraat 108 9050 Gentbrugge 09 324 38 77. helpdesk@bol budiv.be www.bol budiv.

Dossier Ecocheques. Bron: Lex4you op www.securex.eu. BOL BUDIV vzw Kerkstraat 108 9050 Gentbrugge 09 324 38 77. helpdesk@bol budiv.be www.bol budiv. Dssier Eccheques Brn: Lex4yu p www.securex.eu BOL BUDIV vzw Kerkstraat 108 9050 Gentbrugge 09 324 38 77 helpdesk@bl budiv.be www.bl budiv.be Dssier Eccheques Wat is een eccheque? Eccheques zijn een initiatief

Nadere informatie

Subsidiereglement Steenokkerzeel 2016

Subsidiereglement Steenokkerzeel 2016 Subsidiereglement Steenkkerzeel 2016 Hfdstuk 1: Algemene bepalingen Artikel 1 Binnen de perken van de kredieten, daarte gedgekeurd p de gemeentebegrting en rekening hudende met de gebden mgelijkheden m

Nadere informatie

UITGEBREIDE STANDAARDVOORWAARDEN M.B.T. ERELOON, KOSTEN EN UITGAVEN (MR. LUC DECEUNINCK ADVOCAAT 1 februari 2016)

UITGEBREIDE STANDAARDVOORWAARDEN M.B.T. ERELOON, KOSTEN EN UITGAVEN (MR. LUC DECEUNINCK ADVOCAAT 1 februari 2016) 1 UITGEBREIDE STANDAARDVOORWAARDEN M.B.T. ERELOON, KOSTEN EN UITGAVEN (MR. LUC DECEUNINCK ADVOCAAT 1 februari 2016) I. HET ERELOON: Ereln dient begrepen als de dr de cliënt(e) aan de advcaat verschuldigde

Nadere informatie

Artikel 2 - Identiteit van Bij Jelle. Inhoudsopgave: Algemene Voorwaarden Bij Jelle per 1 juni 2014.

Artikel 2 - Identiteit van Bij Jelle. Inhoudsopgave: Algemene Voorwaarden Bij Jelle per 1 juni 2014. Algemene Vrwaarden Bij Jelle per 1 juni 2014. Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van Bij Jelle Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN RES PREPAID

ALGEMENE VOORWAARDEN RES PREPAID ALGEMENE VOORWAARDEN RES PREPAID 1. Inleiding & definities RES is een netwerk van lkale bedrijven, km's, handelaars en persnen, die vrije berepen uitefenen. Particulieren wrden gemtiveerd m aan te kpen

Nadere informatie

Bestemd voor AANVRAGER namens: Eenmanszaak Vennootschap onder firma (v.o.f.) Commanditaire vennootschap (c.v.)

Bestemd voor AANVRAGER namens: Eenmanszaak Vennootschap onder firma (v.o.f.) Commanditaire vennootschap (c.v.) BIBOB Vragenlijsten Mdel 1 t/m 4 versie 2012 Frmulier vr: aanvrager namens eenmanszaak aanvrager namens v..f. f c.v. BIBOB VRAGENFORMULIER Bestemd vr AANVRAGER namens: Eenmanszaak Venntschap nder firma

Nadere informatie

1.6 Heeft de onderneming buitenlandse vestigingen. Zo ja, graag nadere informatie met betrekking tot de vestigingsplaats en de activiteiten ja nee

1.6 Heeft de onderneming buitenlandse vestigingen. Zo ja, graag nadere informatie met betrekking tot de vestigingsplaats en de activiteiten ja nee Aanvraagfrmulier Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering algemeen 1. Algemene Gegevens 1.1 Naam van de nderneming 1.2 Adres 1.3 Website www. 1.4 Rechtsvrm 1.5 Datum van vestiging 1.6 Heeft de nderneming

Nadere informatie

Controleprotocol Sociaal Domein

Controleprotocol Sociaal Domein Cntrleprtcl Sciaal Dmein Cntrleprtcl vr de accuntantscntrle bij: dr de gemeenten in de regi Amersfrt* gesubsidieerde rganisaties vr Jeugdzrg en WMO dr de gemeenten in de regi Amersfrt f dr de gemeente

Nadere informatie

1. Lid: onder een lid wordt verstaan een bij Pennyplace ingeschreven particulier of ZZP-er / bedrijf die / dat als doel heeft:

1. Lid: onder een lid wordt verstaan een bij Pennyplace ingeschreven particulier of ZZP-er / bedrijf die / dat als doel heeft: ALGEMENE VOORWAARDEN VAN PENNYPLACE VOOR LEDEN Inhudspgave: Artikel 1: Definities... 1 Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer... 1 Artikel 3 -Tepasselijkheid en wijziging Algemene Vrwaarden... 2 Artikel

Nadere informatie

Het herroepingsrecht voor buiten verkoopruimten gesloten overeenkomsten. Boek VI van het Wetboek van economisch recht (art. VI.67 en volgende WER)

Het herroepingsrecht voor buiten verkoopruimten gesloten overeenkomsten. Boek VI van het Wetboek van economisch recht (art. VI.67 en volgende WER) Het herrepingsrecht vr buiten verkpruimten geslten vereenkmsten Bek VI van het Wetbek van ecnmisch recht (art. VI.67 en vlgende WER) Binnen welke termijn mag de cnsument zijn herrepingsrecht den gelden?

Nadere informatie

Sinds 1 juli 2014 zijn de justitiehuizen officieel bevoegdheid van de regio s. Personeel en middelen werden overgedragen op 1 januari 2015.

Sinds 1 juli 2014 zijn de justitiehuizen officieel bevoegdheid van de regio s. Personeel en middelen werden overgedragen op 1 januari 2015. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 148 van KATRIEN SCHRYVERS datum: 26 nvember 2015 aan JO VANDEURZEN VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Justitiehuizen - Huisvesting Elk gerechtelijk arrndissement

Nadere informatie

TARIFERING EDPB. Nota over de wetgeving

TARIFERING EDPB. Nota over de wetgeving FD/NB Brussel, 23 mei 2014 TARIFERING EDPB Nta ver de wetgeving Op 23 mei 2014 is een reeds lang aangekndigd KB verschenen: Het kninklijk besluit van 24 april 2014 tt wijziging van het kninklijk besluit

Nadere informatie

Confidentieel. 16 januari 2013 2013/11989. Sectorbrief Themaonderzoek Uitbesteding Vermogensbeheer. Geacht bestuur,

Confidentieel. 16 januari 2013 2013/11989. Sectorbrief Themaonderzoek Uitbesteding Vermogensbeheer. Geacht bestuur, Tezicht pensienfndsen en beleggingsndernemingen Middelgrte en kleine pensienfndsen Pstbus 98 1000 AB Amsterdam Cnfidentieel Datum Bijlage(n) 1 Onderwerp Sectrbrief Themanderzek Uitbesteding Vermgensbeheer

Nadere informatie

Conceptnota. Collectieve Verzekering Gezondheidszorgen. (Hospitalisatie)

Conceptnota. Collectieve Verzekering Gezondheidszorgen. (Hospitalisatie) Selectieprcedure- Cnceptnta AP Hgeschl Antwerpen Cllectieve Verzekering Gezndheidszrgen (Hspitalisatie) Cnceptnta Cllectieve Verzekering Gezndheidszrgen (Hspitalisatie) Versie 9 september 2015 Cnceptnta

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Artikel 1 Definities In deze vrwaarden wrdt verstaan nder: 1. Ondernemer: de natuurlijke f rechtspersn die prducten en/f diensten p afstand aan cnsumenten aanbiedt; 2. Cnsument: de natuurlijke persn die

Nadere informatie

Oproep erkenning en subsidiëring van groepsgericht aanbod. opvoedingsondersteuning door vrijwilligers

Oproep erkenning en subsidiëring van groepsgericht aanbod. opvoedingsondersteuning door vrijwilligers Oprep erkenning en subsidiëring van grepsgericht aanbd pvedingsndersteuning dr vrijwilligers In het kader van het versterken van aanbd pvedingsndersteuning in de Huizen van het Kind lanceert Kind en Gezin

Nadere informatie

Beleidsregels verrekenen inkomsten uit commerciële (onder) verhuur en commerciële kostgeverschap 2015

Beleidsregels verrekenen inkomsten uit commerciële (onder) verhuur en commerciële kostgeverschap 2015 Beleidsregels verrekenen inkmsten uit cmmerciële (nder) verhuur en cmmerciële kstgeverschap 2015 Inhud Beleidsregels verrekenen inkmsten uit cmmerciële (nder) verhuur en cmmerciële kstgeverschap 2015...

Nadere informatie

Academiejaar 2013-2014

Academiejaar 2013-2014 Arteveldehgeschl Dienst studieadvies Hgprt 15 9000 Gent Tel. 09/234 90 30 studieadvies@arteveldehs.be Gids vr studenten: studie en werk/ndernemerschap/kunst/plitiek/ studentenvertegenwrdiging/sciale f

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 27 juni 2013 Verslag van de deputatie Bevegd deputatielid: Luk Lemmens Telefn: 03 240 52 65 Agenda nr. 0/1 Invulling van het begrip dagelijks bestuur in de zin

Nadere informatie

Naam van de organisatie: Uw naam: Wat is uw functie? Tot welke sector behoort uw organisatie? Wat is de omvang van uw organisatie?

Naam van de organisatie: Uw naam: Wat is uw functie? Tot welke sector behoort uw organisatie? Wat is de omvang van uw organisatie? Naam van de rganisatie: Uw naam: Wat is uw functie? Directeur/hfd van een Academie Directeur/hfd afdeling Opleidingen Senir Learning Cnsultant/ Senir Onderwijskundige Learning cnsultant/ Onderwijskundige

Nadere informatie

Gedragscode inzake bankverhuisdienst

Gedragscode inzake bankverhuisdienst Belgische Vereniging van Banken en Beursvenntschappen switching - selfregulatin- Nl (versie 2 van 15062009).dcx versin 0.5 Patrick Wynant 20/10/2009 Gedragscde inzake bankverhuisdienst Het Eurpean Banking

Nadere informatie

Bestemd voor NATUURLIJKE PERSONEN - AANVRAGER namens: Eenmanszaak Vennootschap onder firma (v.o.f.) Commanditaire vennootschap (c.v.

Bestemd voor NATUURLIJKE PERSONEN - AANVRAGER namens: Eenmanszaak Vennootschap onder firma (v.o.f.) Commanditaire vennootschap (c.v. Mdel 1: frmulier vr aanvrager namens eenmanszaak f namens v..f. f c.v. Frmulier vr: natuurlijke persnen - aanvrager namens eenmanszaak natuurlijke persnen - aanvrager namens v..f. f c.v. BIBOB VRAGENFORMULIER

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Prestum.nl

Algemene Voorwaarden Prestum.nl Algemene Vrwaarden Prestum.nl Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Tepasselijkheid Artikel 3 - Het aanbd Artikel 4 - De vereenkmst Artikel 5 - Herrepingsrecht Artikel 6 - Ksten in geval van

Nadere informatie

Bestemd voor NATUURLIJKE PERSONEN - VENNOOT in: Vennootschap onder firma (v.o.f.) Commanditaire vennootschap (c.v.)

Bestemd voor NATUURLIJKE PERSONEN - VENNOOT in: Vennootschap onder firma (v.o.f.) Commanditaire vennootschap (c.v.) Mdel 2: frmulier vr vennt in v..f. f c.v. n.a.v. nieuwe wet BIBOB ktber 2013 Frmulier vr: vennt in v..f. f c.v. BIBOB VRAGENFORMULIER Bestemd vr NATUURLIJKE PERSONEN - VENNOOT in: Venntschap nder firma

Nadere informatie

1.6 Heeft de onderneming buitenlandse vestigingen. Zo ja, graag nadere informatie met betrekking tot de vestigingsplaats en de activiteiten ja nee

1.6 Heeft de onderneming buitenlandse vestigingen. Zo ja, graag nadere informatie met betrekking tot de vestigingsplaats en de activiteiten ja nee Aanvraagfrmulier (Bereps) Aansprakelijkheidsverzekering Algemeen 1. Algemene Gegevens 1.1 Naam van de nderneming 1.2 Adres 1.3 Website www. 1.4 Rechtsvrm 1.5 Datum van vestiging 1.6 Heeft de nderneming

Nadere informatie

Aanduiding van een vertegenwoordiger (artikel 14 1 van de wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt)

Aanduiding van een vertegenwoordiger (artikel 14 1 van de wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt) Aanduiding van een vertegenwrdiger (artikel 14 1 van de wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt) Ik, (vrnaam en naam van de patiënt), duid hierbij nderstaande persn aan als mijn

Nadere informatie

INVESCO FUNDS SERIES Gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Iers recht ADDENDUM VAN MAART 2007 BIJ HET PROSPECTUS VAN 28 NOVEMBER 2005

INVESCO FUNDS SERIES Gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Iers recht ADDENDUM VAN MAART 2007 BIJ HET PROSPECTUS VAN 28 NOVEMBER 2005 INVESCO FUNDS SERIES Gemeenschappelijk beleggingsfnds naar Iers recht ADDENDUM VAN MAART 2007 BIJ HET PROSPECTUS VAN 28 NOVEMBER 2005 AANVULLENDE INFORMATIE VOOR BELGISCHE INGEZETENEN Belangrijke pmerking

Nadere informatie

Regeling Financiële Ondersteuning Overige Bijzondere Omstandigheden Profileringsfonds

Regeling Financiële Ondersteuning Overige Bijzondere Omstandigheden Profileringsfonds AANVRAAGFORMULIER 1 studiefinancieringsvrm vr chrten vóór 1-9-2015 én studiefinancieringsvrm(en) vr chrten na 1-9-2015 Regeling Financiële Ondersteuning Overige Bijzndere Omstandigheden Prfileringsfnds

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Inhoudsopgave:

Algemene Voorwaarden. Inhoudsopgave: Algemene Vrwaarden Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel 6 - Herrepingsrecht Artikel

Nadere informatie

Regeling Financiële Ondersteuning Topsport- Student Stenden Hogeschool Profileringsfonds

Regeling Financiële Ondersteuning Topsport- Student Stenden Hogeschool Profileringsfonds AANVRAAGFORMULIER 1 studiefinancieringsvrm vr chrten vóór 1-9-2015 én studiefinancieringsvrm(en) vr chrten na 1-9-2015 Regeling Financiële Ondersteuning Tpsprt- Student Stenden Hgeschl Prfileringsfnds

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Webshop Ginger.

Algemene voorwaarden Webshop Ginger. Algemene vrwaarden Webshp Ginger. Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel 6 - Herrepingsrecht

Nadere informatie

AXA WORLD FUNDS (de Bevek ) Een Luxemburgse Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal

AXA WORLD FUNDS (de Bevek ) Een Luxemburgse Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal AXA WORLD FUNDS (de Bevek ) Een Luxemburgse Beleggingsvenntschap met Veranderlijk Kapitaal Maatschappelijke zetel: 49, avenue J. F. Kennedy L-1855 Luxemburg Handelsregister: Luxemburg, B-63.116 12 september

Nadere informatie

BUDGETPLAN JEUGDHULP. Hebt u vragen over het invullen van het budgetplan? Neemt u dan contact op met uw contactpersoon van de Toegang.

BUDGETPLAN JEUGDHULP. Hebt u vragen over het invullen van het budgetplan? Neemt u dan contact op met uw contactpersoon van de Toegang. BUDGETPLAN JEUGDHULP Vr u ligt het budgetplan Jeugdhulp. U vult dit budgetplan in als u zelf de ndersteuning vr uw kind/een minderjarige wilt cördineren met een persnsgebnden budget (pgb). In dit budgetplan

Nadere informatie

Veenendaalse Atletiek Vereniging. Reglement Kantine-Commissie. ( doel / taken / bevoegdheden )

Veenendaalse Atletiek Vereniging. Reglement Kantine-Commissie. ( doel / taken / bevoegdheden ) Veenendaalse Atletiek Vereniging Reglement Kantine-Cmmissie ( del / taken / bevegdheden ) Mei 2015 Reglement Kantine-Cmmissie VAV ( del / taken / bevegdheden ) Inleiding. In de Statuten van de Veenendaalse

Nadere informatie

BIBOB VRAGENFORMULIER RECHTSPERSONEN. Gemachtigd aanvrager namens de rechtspersoon namens een:

BIBOB VRAGENFORMULIER RECHTSPERSONEN. Gemachtigd aanvrager namens de rechtspersoon namens een: Mdel 3: frmulier vr gemachtigd aanvrager namens rechtspersn n.a.v. nieuwe wet BIBOB ktber 2013 BIBOB VRAGENFORMULIER RECHTSPERSONEN Gemachtigd aanvrager namens de rechtspersn namens een: Beslten venntschap

Nadere informatie

Het bewind. Inleiding

Het bewind. Inleiding Het bewind Inleiding Wanneer iemand meerderjarig is, wrdt hij juridisch zelfstandig. De persn kan bijvrbeeld cntracten afsluiten, een bankrekening penen, Smmigen zijn hierte echter niet in staat. Deze

Nadere informatie

Normalisatie van gevelelementen Actualiteit en vooruitblik Nieuwigheden veiligheidseisen kinderen en binnenzonwering

Normalisatie van gevelelementen Actualiteit en vooruitblik Nieuwigheden veiligheidseisen kinderen en binnenzonwering Nrmalisatie van gevelelementen Actualiteit en vruitblik Nieuwigheden veiligheidseisen kinderen en binnenznwering Achtergrnd nieuwe nrmering kinderveiligheid met binnenznwering Ongevallen gerapprteerd met

Nadere informatie

Analytische boekhouding

Analytische boekhouding Analytische Bekhuding Analytische bekhuding 1 Vrbereiding... 2 1.1 Dssier instellingen... 2 1.2 Analytische rekeningen maken... 3 2 Analytisch beken... 4 2.1 Kppeling... 5 2.2 Bekingsvrstellen (mdellen)...

Nadere informatie

1.6 Heeft de onderneming buitenlandse vestigingen. Zo ja, graag nadere informatie met betrekking tot de vestigingsplaats en de activiteiten ja nee

1.6 Heeft de onderneming buitenlandse vestigingen. Zo ja, graag nadere informatie met betrekking tot de vestigingsplaats en de activiteiten ja nee Stuur dit frmulier naar MKBdirect Pst: Kryptnstraat 41, 7463 PB Rijssen E-mail: inf@rab-rijssen.nl Aanvraagfrmulier (Bereps) Aansprakelijkheidsverzekering Algemeen 1. Algemene Gegevens 1.1 Naam van de

Nadere informatie

JAARVERSLAG MEDEZEGGENSCHAPSRAAD DE AANLOOP SCHOOLJAAR 2014/2015

JAARVERSLAG MEDEZEGGENSCHAPSRAAD DE AANLOOP SCHOOLJAAR 2014/2015 JAARVERSLAG MEDEZEGGENSCHAPSRAAD DE AANLOOP SCHOOLJAAR 2014/2015 1 Samenstelling MR Evelien Wubbels: Trea Kamps: Gerda de Ruiter: Geert Kst: Kim van Middendrp: Rik Tiezema: Vrzitter MR* MR-lid* MR-lid*

Nadere informatie

1. Algemene bepalingen

1. Algemene bepalingen Regeling van de Minister van Verkeer en Waterstaat hudende regels met betrekking tt de pleiding, de aanstelling, de examinering en de uitrusting van verkeersregelaars (Regeling verkeersregelaars 2009)

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Webshop Uil VR Solutions BV

Algemene Voorwaarden Webshop Uil VR Solutions BV Algemene Vrwaarden Webshp Uil VR Slutins BV Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel

Nadere informatie

AXA WORLD FUNDS (de Bevek ) Een Luxemburgse Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal

AXA WORLD FUNDS (de Bevek ) Een Luxemburgse Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal AXA WORLD FUNDS (de Bevek ) Een Luxemburgse Beleggingsvenntschap met Veranderlijk Kapitaal Maatschappelijke zetel: 49, avenue J. F. Kennedy L-1855 Luxemburg Handelsregister: Luxemburg, B-63.116 25 maart

Nadere informatie

Scope: Deze norm heeft betrekking op alle vormen van leegstandbeheer 1.

Scope: Deze norm heeft betrekking op alle vormen van leegstandbeheer 1. Inspectielijst Ingangsdatum: 1 januari 2015 (deze inspectielijst is van tepassing p leegstandbeheer waarvan de cntracten tussen eigenaar/pdrachtgever en leegstandbeheerder geslten zijn p f na 1 januari

Nadere informatie

UITGEBREIDE STANDAARDVOORWAARDEN M.B.T. ERELOON, KOSTEN EN UITGAVEN (MR. LUC DECEUNINCK ADVOCAAT 1 juli 2014)

UITGEBREIDE STANDAARDVOORWAARDEN M.B.T. ERELOON, KOSTEN EN UITGAVEN (MR. LUC DECEUNINCK ADVOCAAT 1 juli 2014) 1 UITGEBREIDE STANDAARDVOORWAARDEN M.B.T. ERELOON, KOSTEN EN UITGAVEN (MR. LUC DECEUNINCK ADVOCAAT 1 juli 2014) I. HET ERELOON: Ereln dient begrepen als de dr de cliënt aan de advcaat verschuldigde en

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR AANVULLENDE PENSIOENEN ADVIES nr. 19 de dato 13 februari 2007

COMMISSIE VOOR AANVULLENDE PENSIOENEN ADVIES nr. 19 de dato 13 februari 2007 COMMISSIE VOOR AANVULLENDE PENSIOENEN ADVIES nr. 19 de dat 13 februari 2007 Gelet dat de Cmmissie vr aanvullende pensienen, samengesteld krachtens art. 53 van de Wet van 28 april 2003 betreffende de aanvullende

Nadere informatie

1.6 Heeft de onderneming buitenlandse vestigingen. Zo ja, graag nadere informatie met betrekking tot de vestigingsplaats en de activiteiten ja nee

1.6 Heeft de onderneming buitenlandse vestigingen. Zo ja, graag nadere informatie met betrekking tot de vestigingsplaats en de activiteiten ja nee Aanvraagfrmulier (Bereps) Aansprakelijkheidsverzekering Administratiekantren/ Belastingadviseurs 1. Algemene Gegevens 1.1 Naam van de nderneming 1.2 Adres 1.3 Website www. 1.4 Rechtsvrm 1.5 Datum van vestiging

Nadere informatie

RIZIV: Opleiden van werkzoekenden, die erkend arbeidsongeschikt zijn.

RIZIV: Opleiden van werkzoekenden, die erkend arbeidsongeschikt zijn. RIZIV: Opleiden van werkzekenden, die erkend arbeidsngeschikt zijn. VERSIE 2015 Inhudspgave OOK ERKEND ARBEIDSONGESCHIKTE PERSONEN HEBBEN RECHT OP OPLEIDING...2 Visie...2 Delgrep...2 Partners in het traject...2

Nadere informatie