SUBSIDIEAANVRAAG Aanvraagformulier subsidieverlening jeugd, jongeren en gehandicaptenwerk

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SUBSIDIEAANVRAAG 2009. Aanvraagformulier subsidieverlening jeugd, jongeren en gehandicaptenwerk"

Transcriptie

1 SUBSIDIEAANVRAAG 2009 Aanvraagfrmulier subsidieverlening jeugd, jngeren en gehandicaptenwerk Ten beheve van de aanvraag tt subsidieverlening met gebruik wrden gemaakt van dit Aanvraagfrmulier tt subsidieverlening en vaststelling Aanvraagfrmulier tt het verlenen en vaststellen van waarderingssubsidie vr het jaar 2009 Gelet p het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene Subsidieverrdening Andijk 2009 dient het bestuur van (naam aanvragende rganisatie) (pstadres) (pstcde) (plaats) (naam cntactpersn) (telefnnummer cntactpersn vaste telefn verdag) (telefnnummer cntactpersn mbiel) adres cntactpersn aanvrager Bank- / girnummer van de aanvrager (er mag geen privé bankf girnummer wrden ingevuld) Rechtspersnlijkheid: O stichting Inschrijvingsnummer Kamer van Kphandel: O vereniging Inschrijvingsnummer Kamer van Kphandel: O anders: O aangeslten bij landelijke kepel: Als vr de eerste keer subsidie wrdt aangevraagd meten de statuten wrden meegestuurd. Hetzelfde geldt als de statuten zijn gewijzigd Gemeente Andijk Subsidieaanvraagfrmulier jeugd, jngeren en gehandicaptenwerk

2 Hierbij de aanvraag in tt het verlenen van waarderingssubsidie betreffende het uitveren van activiteiten binnen de gemeente Andijk ver het jaar De aanvrager verklaart hierbij bekend te zijn met en te vlden aan de vrwaarden zals deze van tepassing zijn p deze aanvraag tt subsidieverlening. Namens de aanvrager de daarte statutair f anderszins bevegden, Datum: Plaats: handtekening vrzitter handtekening secretaris (f een ander bestuurslid) Namen en adressen bestuursleden: Vrzitter: Secretaris: Penningmeester: Lcatie(s) waar de activiteiten plaatsvinden Gemeente Andijk Subsidieaanvraagfrmulier jeugd, jngeren en gehandicaptenwerk

3 Subsidiebedragen (verleden heden tekmst): Het ver 2006 ntvangen subsidiebedrag Het ver ntvangen / vastgestelde subsidiebedrag Over 2008 gevraagde subsidiebedrag Het ver 2009 gevraagde subsidiebedrag Overige te verstrekken infrmatie Hgte van het eigen vermgen per Banksald In kas Aantal leden per : Kinderen tt 12 jaar Jeugd en jngeren jaar Vlwassenen jaar Gemeente Andijk Subsidieaanvraagfrmulier jeugd, jngeren en gehandicaptenwerk

4 Telichting Waarderingssubsidies vrijwilligersrganisaties Om in 2009 in aanmerking te kmen vr een waarderingssubsidie van de gemeente Andijk met aan een aantal frmele vrwaarden wrden vldaan. Deze vrwaarden zijn nder andere pgenmen in de Algemene wet bestuursrecht, en dan vral in hfdstuk 4, de Algemene Subsidie Verrdening van nze gemeente en, als daarvan in uw geval sprake is, Beleidsregels. Tt deze vrwaarden hrt dat deze aanvraag vr in het bezit met zijn van het cllege van burgemeester en wethuders, het bestuursrgaan dat bevegd is tt het verstrekken van de subsidie. Aanvragen die na de genemde datum binnen kmen kunnen niet in behandeling wrden genmen. Dat betekent meestal dat u het grte risic lpt ver 2009 geen subsidie te ntvangen! Het frmulier met vlledig wrden ingevuld en ndertekend wrden dr diegenen die daarte statutair zijn bevegd. Niet vlledig en / f juist ingevulde alsmede niet bevegd ndertekende frmulieren mgen niet in behandeling wrden genmen. Deze frmulieren zullen aan u ter cmpletering wrden gereturneerd. U krijgt dan maximaal 4 weken de tijd m de futen te herstellen. Als de aanvraag k daarna ng niet vldet aan de gestelde eisen kan de aanvraag niet in behandeling wrden genmen. Dat betekent dat u ver 2009 geen subsidie zult kunnen ntvangen. Binnen acht weken na de vaststelling van de begrting dr de gemeenteraad zal u een beschikking tt subsidieverlening wrden gestuurd met daarin het subsidiebedrag dat zal wrden verleend en de activiteiten waarvr de subsidie bestemd is. Verder is het mgelijk dat er ng bepaalde vrwaarden in wrden vermeld. Een van de kenmerken van een waarderingssubsidie is dat er sprake is van een vereenvudigde prcedure. Dat betekent dat gelijktijdig met de verlening de subsidie wrdt vastgesteld. Gemeente Andijk Subsidieaanvraagfrmulier jeugd, jngeren en gehandicaptenwerk

5 Activiteiten waarderingssubsidies Jaarverslag Activiteitenpl an Jaarverslag Activiteiten plan Activiteiten plan Aantal terugkerende activiteiten (geef aan met heveel weken) Gemiddeld aantal deelnemers per activiteit De gemiddelde leeftijd van de deelnemers Aantal vrijwilligers dat verantwrdelijk is vr de uitvering van de activiteiten Gemeente Andijk Subsidieaanvraagfrmulier jeugd, jngeren en gehandicaptenwerk

6 Financiële gegevens waarderingssubsidie Lees vr het invullen van nderstaand tabel eerst de telichting p de vlgende pagina s ter verduidelijking wat nder welke pst wrdt verstaan. Inkmsten Lidmaatschap / cntributies Jaar rekening 2006 Begrting Jaar rekening Begrting 2008 Begrting 2009 Dnaties Spnsring Overige (niet subsidie) Subsidie Ttaal Uitgaven Huisvesting Bestuur en rganisatie Activiteiten Ttaal Hgte reserves Gemeente Andijk Subsidieaanvraagfrmulier jeugd, jngeren en gehandicaptenwerk

7 Telichting bij de gevraagde financiële gegevens Om z veel mgelijk unifrmiteit te krijgen wat betreft de dr de gemeente ntvangen infrmatie is het van belang dat iedere subsidieaanvrager zveel mgelijk dezelfde definities hanteert en daarbij zveel mgelijk dezelfde ksten terekent naar dezelfde diensten activiteiten prducten. Huisvestingslasten Huur: De ksten die dr de verhuurder bij de subsidieaanvrager in rekening wrden gebracht Kapitaallasten Ksten van rente en aflssing die zijn verbnden aan een hypthecaire lening die is gekppeld aan het pand waarvan men eigenaar is Grt (planmatig) nderhud buiten De ksten die wrden gemaakt vr het nderhuden van het pand (Als het pand geen eigendm is van de subsidieaanvrager kmen deze ksten meestal vr rekening van de eigenaar van het pand. Als dat niet het geval is, met men dit p het subsidieaanvraagfrmulier vermelden. Dit mdat er dan sprake is van een bijzndere situatie) Grt (planmatig) nderhud binnen: Deze ksten kmen meestal vr rekening van de huurder / gebruiker. Het gaat daarbij m het binnenschilderwerk dat eens in de zveel jaar met plaatsvinden e.d.) Klein / dagelijks nderhud: Schnmaak Reparatie van slten en klinken, herstel van schade dr regulier gebruik, vandalisme e.d. De reguliere ksten van de schnmaak (zwel menskracht als middelen, materiaal en machines) Energielasten: Elektra Gas Water Verzekeringen: Opstalverzekering Brandverzekering Glasverzekering Inbedelverzekering Inbraakverzekering Heffingen: BUMA / STEMRA e.d. Reinigingsrechten (vuilphaaldiensten) Belastingen: OZB Beveiliging: Alarminstallatie (aanleg en nderhud) Abnnement p beveiligingsbedrijf Ksten beheer: Persnele inzet Bestuurs- en rganisatieksten (niet direct gekppeld aan de activiteiten) Bestuurs- en bestuurlijke ksten Ksten bestuursvergaderingen Reisksten bestuursleden Onksten bestuursleden Vacatiegelden bestuursleden Bij- en naschling bestuursleden Inschrijving Kamer van Kphandel Afdracht / lidmaatschap landelijke kepel / brancherganisatie Verzekeringen Gemeente Andijk Subsidieaanvraagfrmulier jeugd, jngeren en gehandicaptenwerk

8 Managementksten: Bestuurlijke aansprakelijkheid Ongevallen verzekering aanvullend Directie Lnsm Reis- en verblijfksten Overige ksten Staf Lnsm Reis- en verblijfksten Ondersteuning Administratie Secretariaat Algemene ksten: Ledenvergaderingen Bureauksten: Telefn Prti Kpieerksten Drukksten Vakliteratuur Autmatisering: Hardware Sftware Onderhud Licenties Administratieksten Bekhuding Accuntantsksten Cntrle van de jaarstukken Accuntantsverklaring Abnnementen: Kranten Tijdschriften Kabelaansluitingen (media) Public relatins Gemeente Andijk Subsidieaanvraagfrmulier jeugd, jngeren en gehandicaptenwerk

9 Activiteitgebnden ksten Inzet uitverende prfessinals In dienst zijnde medewerkers Op basis van VAR-verlaring (freelancers) Inzet vrijwilligers Aanvullende ngevallenverzekering Aanvullende aansprakelijkheidsverzekering Deskundigheidsbevrdering ARBO-aanpassingen Onkstenvergeding Specifieke huisvestingslasten (specifiek gemaakt t.b.v. de uitvering van de activiteiten Strtingen: Dtaties grt nderhud Dtaties vervanging inventaris Bar / buffet: Ksten: Inkp Inzet specifiek bar-/buffetpersneel Afschrijving apparatuur en meubilair Baten: Verkp cnsumpties Nett resultaat Gemeente Andijk Subsidieaanvraagfrmulier jeugd, jngeren en gehandicaptenwerk

Budgetsubsidie. budgetsubsidie vóór 01-06-2015 vóór 01-06-2015 1 juni 2017

Budgetsubsidie. budgetsubsidie vóór 01-06-2015 vóór 01-06-2015 1 juni 2017 Budgetsubsidie. Om voor het jaar 2016 in aanmerking te komen voor een budgetsubsidie van de gemeente Vlissingen moet aan een aantal formele voorwaarden worden voldaan. Dit geldt ook voor de vaststelling

Nadere informatie

Protocol medicijnverstrekking en medisch handelen

Protocol medicijnverstrekking en medisch handelen Prtcl medicijnverstrekking en medisch handelen Pagina 1 Inhudspgave Inleiding De leerling wrdt ziek p schl Het tedienen van medicijnen p verzek Vrbehuden en risicvlle handelingen Wet en regelgeving Aansprakelijkheid

Nadere informatie

Kracht door balans Biofeedback opleiding

Kracht door balans Biofeedback opleiding Algemene vrwaarden De algemene vrwaarden zijn van tepassing p iedere aanbieding en fferte van, alsmede elke vereenkmst tussen Kracht dr balans, vertegenwrdigd dr Mevr. drs. D.M. Matt, hierna te nemen:

Nadere informatie

Reglement OC en COR. Kinderdagverblijven (KDV), Buitenschoolse opvang (BSO), Halve Dagopvang (HaDO) en Tienercentrum (TC) Versie juni 2011

Reglement OC en COR. Kinderdagverblijven (KDV), Buitenschoolse opvang (BSO), Halve Dagopvang (HaDO) en Tienercentrum (TC) Versie juni 2011 Reglement OC en COR Kinderdagverblijven (KDV), Buitenschlse pvang (BSO), Halve Dagpvang (HaDO) en Tienercentrum (TC) Versie juni 2011 Telichting bij Reglement Oudercmmissie en Reglement Centrale Ouderraad

Nadere informatie

Waarom krijg ik bij LeasePlan Bank een aantrekkelijke rente?

Waarom krijg ik bij LeasePlan Bank een aantrekkelijke rente? Veelgestelde vragen Over LeasePlan Bank Wie is LeasePlan Bank? LeasePlan Bank is een Nederlandse internetspaarbank. Wij zijn nderdeel van het wereldwijd pererende LeasePlan Crpratin N.V. Klanten kunnen

Nadere informatie

Gemeentelijk reglement betreffende de erkenning en de subsidiëring van het jeugdwerk

Gemeentelijk reglement betreffende de erkenning en de subsidiëring van het jeugdwerk Gemeentelijk reglement betreffende de erkenning en de subsidiëring van het jeugdwerk 2 I. ALGEMENE BEPALINGEN Art. 1 - Binnen de perken van de kredieten, daarte gedgekeurd p de gemeentebegrting, kunnen

Nadere informatie

Voorbehouden en risicovolle handelingen binnen het primair onderwijs. Protocol Medisch Handelen

Voorbehouden en risicovolle handelingen binnen het primair onderwijs. Protocol Medisch Handelen Vrbehuden en risicvlle handelingen binnen het primair nderwijs Prtcl Medisch Handelen J.C. v.d. Wal September 2013 INHOUD Inleiding... 3 1 De leerling wrdt ziek p schl... 4 2 Het verstrekken van medicatie

Nadere informatie

Sturen op Cijfers in de voetverzorgingsbranche

Sturen op Cijfers in de voetverzorgingsbranche Sturen p Cijfers in de vetverzrgingsbranche 2. Inrichten van uw bedrijfsadministratie U gaat deelnemen aan het prgramma Sturen p Cijfers van het HBA. Uw bedrijfsadministratie met daarp ingericht zijn.

Nadere informatie

Dit formulier betreft: o nieuwe aanvraag o wijziging op polisnummer. o verzoek tot offerte o ingangsdatum. Eventueel handelsnaam

Dit formulier betreft: o nieuwe aanvraag o wijziging op polisnummer. o verzoek tot offerte o ingangsdatum. Eventueel handelsnaam Aanvraag Aansprakelijkheidsverzekering vr bedrijven en berepen (AVB) (niet vr buwbedrijven en zrginstellingen) Amlin Eurpe NV Van Heuven Gedhartlaan 939 1181 LD Amstelveen Nederland Telefn 020-5031100

Nadere informatie

Persoonlijke gegevens (stuur een kopie legitimatiebewijs mee)

Persoonlijke gegevens (stuur een kopie legitimatiebewijs mee) Openingstijden: 013-5702918 website: WenW.nl Maandag- vrijdag: 9.00u - 15.45u (afwijkingen hierp nder vrbehud) Gegevens aangifte inkmstenbelasting 2014 Vr het pstellen van uw aangifte zijn veel gegevens

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DATACENTER NOORD B.V. Inleiding. ARTIKEL 1 Definities. ARTIKEL 2 Werkingsfeer en aard voorwaarden. ARTIKEL 3 Totstandkoming.

ALGEMENE VOORWAARDEN DATACENTER NOORD B.V. Inleiding. ARTIKEL 1 Definities. ARTIKEL 2 Werkingsfeer en aard voorwaarden. ARTIKEL 3 Totstandkoming. ALGEMENE VOORWAARDEN DATACENTER NOORD B.V. Inleiding. Tevens gedepneerd bij de Kamer van Kphandel Leeuwarden,, nder nummer 01121628. Te allen tijde raadpleegbaar p de website van DataCenter Nrd B.V. ARTIKEL

Nadere informatie

Nota Risicomanagement & Weerstandsvermogen. Gemeente Dordrecht Maart 2013

Nota Risicomanagement & Weerstandsvermogen. Gemeente Dordrecht Maart 2013 Nta Risicmanagement & Weerstandsvermgen Gemeente Drdrecht Maart 2013 Inhudspgave Inleiding en wettelijk kader 3 1 Risicmanagementbeleid 5 1.1 Strategie en risichuding 5 1.2 Scpe en delstellingen van risicmanagement

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Digi-Muse B.V. AV 1 november 2013

Algemene Voorwaarden Digi-Muse B.V. AV 1 november 2013 Algemene Vrwaarden Digi-Muse B.V. AV 1 nvember 2013 Bij de aankp van prducten heeft de cnsument de mgelijkheid de vereenkmst znder pgave van redenen te ntbinden gedurende 7 dagen. Uitgeslten van dit recht

Nadere informatie

Vrienden van het Goois Natuurreservaat

Vrienden van het Goois Natuurreservaat MEMO Van Aan CMS, mr. N.A. van Renssen Vrienden van het Gis Natuurreservaat CMS Derks Star Busmann N.V. Mndriaantren Amstelplein 8A NL-1096 BC Amsterdam Pstbus 94700 NL-1090 GS Amsterdam Kpie Datum 15

Nadere informatie

Datum bekendmaking: Projectomschrijving: Registratienummer:

Datum bekendmaking: Projectomschrijving: Registratienummer: Gemeentebladnummer: 2012-18 Datum bekendmaking: Prjectmschrijving: Registratienummer: 16 februari 2012 Beleidsregels fiscale aspecten BD 12.2896153 persnele vergedingen en verstrekkingen Beleidsregel fiscale

Nadere informatie

College van Burgemeester en Wethouders. 15 november 2006 invoeringwmo.nl. Geacht college,

College van Burgemeester en Wethouders. 15 november 2006 invoeringwmo.nl. Geacht college, Cllege van Burgemeester en Wethuders Ons kenmerk Inlichtingen bij Drkiesnummer Den Haag Helpdesk Wm helpdesk@ 15 nvember 2006 inveringwm.nl Onderwerp Bijlage(n) Uw brief Wet maatschappelijke ndersteuning

Nadere informatie

Evaluatie naleving Gedragscode Publieke Omroep. Mr. drs. L.F. Drost Drs. I.N.J. de Groot Mr. A.G. Mein

Evaluatie naleving Gedragscode Publieke Omroep. Mr. drs. L.F. Drost Drs. I.N.J. de Groot Mr. A.G. Mein Evaluatie naleving Gedragscde Publieke Omrep Mr. drs. L.F. Drst Drs. I.N.J. de Grt Mr. A.G. Mein Februari 2009 Inhud 1. Inleiding 5 2. Cntext, vraagstelling en werkwijze 7 2.1 Cnte t 7 2.2 Vraagstelling

Nadere informatie

Door Datalab B.V. geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer:

Door Datalab B.V. geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer: Algemene Vrwaarden MyOV Dr Datalab B.V. geregistreerd bij de Kamer van Kphandel nder nummer: 59087757 0000 000028408217 Wij verzeken u deze algemene vrwaarden zrgvuldig te lezen. Uw gebruik van de applicatie

Nadere informatie

Dienstenwijzer Reigerdael

Dienstenwijzer Reigerdael Reigerdael B.V. Reigerdael Advies Bislett 12 7825 SB Emmen T +31(0)591 659705 F +31(0)591 659466 Dienstenwijzer Reigerdael De Dienstenwijzer van Reigerdael heeft tt del duidelijkheid en een ged inzicht

Nadere informatie

Honk- en Softbal vereniging

Honk- en Softbal vereniging Hnk- en Sftbal vereniging Venray Bxmeer Inschrijffrmulier 2015 CONTRIBUTIE- EN KLEDINGREGELING Artikel 1 1. Deze regeling wrdt elk jaar tezamen met de begrting vr het vlgende verenigingsjaar vastgesteld

Nadere informatie

BESTUURDERSACADEMIE. Najaar 2011. Verenigingsburo & Sportraad Apeldoorn

BESTUURDERSACADEMIE. Najaar 2011. Verenigingsburo & Sportraad Apeldoorn BESTUURDERSACADEMIE Najaar 2011 Verenigingsbur & Sprtraad Apeldrn Vrwrd Wat een waanzinnig ged initiatief! Ik was meteen enthusiast ten ik hrde dat er een academie kmt vr nze vrijwillige Apeldrnse bestuurders.

Nadere informatie

Implementatie van een organisatiebreed elektronisch dossierbeheer, gebaseerd op de concepten van een MID-Office

Implementatie van een organisatiebreed elektronisch dossierbeheer, gebaseerd op de concepten van een MID-Office Implementatie van een rganisatiebreed elektrnisch dssierbeheer, gebaseerd p de cncepten van een MID-Office Aanvraag tt deelneming Opdracht van aanneming van diensten - 2 Implementatie van een rganisatiebreed

Nadere informatie

Stichting Haagsche Schoolvereeniging. Bestuursnummer: 95694

Stichting Haagsche Schoolvereeniging. Bestuursnummer: 95694 Stichting Haagsche Schlvereeniging Bestuursnummer: 95694 Jaarverslag 2013 1 Algemeen: De rechtspersn is een Stichting met de naam: Stichting Haagsche Schlvereeniging. Tezicht en bestuur zijn in handen

Nadere informatie

SCHOOLPLAN 2011-2015

SCHOOLPLAN 2011-2015 SCHOOLPLAN 2011-2015 1 SCHOOL MET DE BIJBEL MARKTVELD 11 3264 AL NIEUW-BEIJERLAND Schlplan 2011-2015 Schl met de Bijbel NB Inhudspgave 1. Inleiding... 4 1.1 Del en functie schlplan... 4 1.2 Ttstandkming

Nadere informatie

Programma. Verzekering alternatieve therapeuten. Formulier BATS 10/11

Programma. Verzekering alternatieve therapeuten. Formulier BATS 10/11 Prgramma Verzekering alternatieve therapeuten Frmulier BATS 10/11 In vereenstemming met de autrisatie die dr de verzekeraar nder Cntract SC3342013280 is verleend aan ndergetekende en met in acht name van

Nadere informatie

Ouderblik. Vrijwilligers in de ouderwerking verzekeren

Ouderblik. Vrijwilligers in de ouderwerking verzekeren Ouderblik Vrijwilligers in de uderwerking verzekeren Inleiding Ouderparticipatie p schl kan verschillende vrmen aannemen aangepast aan de nden van de schl en de uders: een maandelijks udercafé, kffiechtenden,

Nadere informatie

Richtlijnen en dienstbeschrijving Website

Richtlijnen en dienstbeschrijving Website Richtlijnen en dienstbeschrijving Website 1. Inleiding Deze Richtlijnen en Dienstbeschrijving Website Services ( Richtlijnen ) vrmen een aanvulling p de Algemene Vrwaarden van Khris.nl ( Algemene Vrwaarden

Nadere informatie

Uniforme Pensioenaangifte

Uniforme Pensioenaangifte Unifrme Pensienaangifte Prject Architectuur Bestandsnaam 20130121 UPA Prjectarchitectuur versie 1.1 Versie en -datum 1.0, 21 januari 2013 Laatst bewerkt dr en -datum Pascal van Puijvelde, 21 januari 2013

Nadere informatie

Algemeen reglement rioolaansluitingen

Algemeen reglement rioolaansluitingen Tussenmuren 17 9700 Oudenaarde 1 Stad Oudenaarde Algemeen reglement rilaansluitingen Tussenmuren 17 9700 Oudenaarde 2 INHOUDSOPGAVE Opzet van het Algemeen Reglement Rilaansluitingen 2. Administratieve

Nadere informatie

Toolkit: Borging Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling via subsidiebeschikkingen

Toolkit: Borging Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling via subsidiebeschikkingen Tlkit: Brging Meldcde Huiselijk Geweld en Kindermishandeling via subsidiebeschikkingen februari 2011 Frans Stker, beleidsmedewerker Huiselijk Geweld Alkmaar en RAAK-cördinatr Nrd Kennemerland en West Friesland

Nadere informatie