ALLE DIENSTEN DIE U NODIG HEBT, WAAR U OOK BENT

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ALLE DIENSTEN DIE U NODIG HEBT, WAAR U OOK BENT"

Transcriptie

1 ALLE DIENSTEN DIE U NODIG HEBT, WAAR U OOK BENT De Dienstenrichtlijn met de cnsument een ruimere keuze bieden, meer waar vr zijn geld geven en een vlttere tegang tt diensten in de hele EU verzekeren

2 WAAROM ZIJN DE NIEUWE REGELS VAN DE DIENSTENRICHTLIJN ZO BELANGRIJK VOOR U ALS CONSUMENT? Vr u als cnsument maken diensten een belangrijk deel uit van uw dagelijk leven. U gebruikt diensten telkens als u bdschappen det bij een supermarkt, als u prducten nline kpt, als u naar de kapper gaat, als u een vereenkmst met een fi rma ndertekent m uw huis te buwen f te renveren, als u een reis bekt bij een reisagentschap, als u een berep det p een advcaat, en in ng tal van andere situaties ( 1 ). Ok vandaag ng kunnen het aanbieden en kpen van diensten in en uit andere EU-landen prblemen pleveren, zwel vr cnsumenten als vr bedrijven. Ondernemingen wrden vaak dr juridische f administratieve belemmeringen afgeschrikt f gehinderd. Het gevlg hiervan is dat ze beslissen geen diensten aan te bieden aan cnsumenten van andere landen f de prijzen van hun diensten verhgen. Cnsumenten kunnen daardr dus niet ten vlle genieten van de kansen die de interne markt van de EU hun te bieden heeft. Bvendien beschikken cnsumenten veelal ver nvldende infrmatie ver ndernemingen in andere landen en kunnen daarm aarzelen m bij hun diensten af te nemen. Sms lpen ze k tegen prblemen aan wanneer ze dit tch den. Daarm heeft de EU de Dienstenrichtlijn aangenmen, m ervr te zrgen dat zwel cnsumenten als bedrijven van alle mgelijke vrdelen van de interne markt kunnen prfi teren dr vlt diensten te kunnen aanbieden en afnemen. ( 1 ) Vergeet evenwel niet dat de Dienstenrichtlijn niet van tepassing is p bepaalde sectren, met name fi nanciële diensten, diensten van de gezndheidszrg en verversdiensten.

3 WELKE VOORDELEN HEBBEN DEZE NIEUWE REGELS VOOR U? DIENSTEN GEBRUIKEN DIE U NODIG HEBT, ONGEACHT WAAR U ZICH BEVINDT U mag geen territriale discriminatie meer ndervinden Vandaag de dag wrden cnsumenten sms gecnfrnteerd met beperkingen die dr de verheid f dr ndernemingen wrden pgelegd mdat ze van een ander EU-land afkmstig zijn f in een ander EU-land wnen. Vrbeelden: Teristen die via internet een aut huren in een ander EU-land, meten sms hgere tarieven betalen enkel en alleen mdat ze niet in dat land wnen. Cnsumenten die via een website muziek f beken in een ander EU- land willen kpen, wrden sms geweigerd f naar hun natinale webwinkel drverwezen. Zwel discriminerende maatregelen die dr de verheid wrden pgelegd als discriminerende praktijken van ndernemingen die zijn gebaseerd p de natinaliteit f de wnplaats van cnsumenten, wrden nu dr de Dienstenrichtlijn verbden. U met vrijelijkgebruik kunnen maken van diensten uit andere landen Men kan niet van u eisen dat u een specifi eke vergunning aanvraagt f de verheid van uw land van herkmst p de hgte stelt als u een berep wilt den p diensten uit andere EU-landen. Indien de natinale verheidsdiensten in uw land van herkmst vr het gebruik van bepaalde diensten een fi nanciële tegemetkming aanbieden, heeft u daar recht p ngeacht f u de diensten afneemt van een nderneming die in uw land van herkmst f in een ander EU-land gevestigd is.

4 EEN BETERE TOEGANG TOT INFORMATIE WANNEER U DIENSTEN IN DE EU NEEMT U kunt cntact pnemen met de infrmatiepunten in uw land van herkmst Tegenwrdig aarzelen cnsumenten vaak ng m diensten uit het buitenland te gebruiken mdat ze geen infrmatie hebben ver de regels die ndernemingen uit andere landen meten naleven en mdat deze infrmatie meilijk te vinden is. Vrbeelden: Wanneer u verweegt een berep te den p een architect die in een ander EU-land is gevestigd, wilt u waarschijnlijk graag weten f de architect zijn f haar kwalifi caties heeft meten aantnen, f hij f zij een verzekeringsplicht heeft, f u gebruik kunt maken van alternatieve wijzen van geschillenbeslechting, enz. Indien u een vraag hebt ver regels die in andere EU-landen p diensten van tepassing zijn, kunt u deze vraag rechtstreeks richten aan het infrmatiepunt in uw land van herkmst. Het infrmatiepunt zekt de infrmatie vr u p. He kunt u het infrmatiepunt vinden? U kunt de cntactgegevens van het infrmatiepunt f de infrmatiepunten in uw land van herkmst vinden p de website van de Dienstenrichtlijn via: index_en.htm

5 Welke infrmatie kunt u verkrijgen? Het infrmatiepunt verstrekt u infrmatie ver: de regels die in een ander EU-land p ndernemingen van tepassing zijn, de rechtsmiddelen die te uwer beschikking staan in geval van een geschil met een dienstverrichter, alsk de verenigingen en rganisaties waar u praktische bijstand kunt krijgen bij geschillen met marktdeelnemers uit een ander land. Belangrijke infrmatie ntvangen van ndernemingen Om vr meer transparantie te zrgen en m u te helpen een keuze te maken, zijn ndernemingen in sectren die nder de Dienstenrichtlijn vallen, verplicht u infrmatie te verstrekken vrdat zij hun dienst mgen (ngeacht f zij de dienst aanbieden via een website, van deur tt deur f in hun bedrijfsruimte). Zij dienen u bijvrbeeld infrmatie te verstrekken met betrekking tt: de prijs en de belangrijkste kenmerken van hun dienst; de algemene vrwaarden en bepalingen die ze willen hanteren wanneer ze hun dienst verrichten; de bevegde instanties f berepsrganisaties die verantwrdelijk zijn vr het tezicht p ndernemingen in hun eigen land, enz.

6 UW GESCHILLEN SNEL BESLECHT ZIEN De Dienstenrichtlijn verplicht ndernemingen m snel te reageren p klachten van cnsumenten en alles in het werk te stellen m bevredigende plssingen te vinden. In het bijznder, meten ze u hun cntactgegevens verstrekken, zals een telefnnummer f adres waar u een klacht kunt indienen f infrmatie kunt pvragen indien u niet tevreden bent met de geleverde dienst. KM NL-D VOOR MEER INFORMATIE: Bezek de website van de Dienstenrichtlijn en vind de cntactgegevens van uw infrmatiepunt: services-dir/index_en.htm Neem cntact p met Eurpe Direct, een dienst die u kan helpen met het beantwrden van uw vragen ver de Eurpese Unie: Neem cntact p met Eurpe Direct, een dienst die u kan helpen antwrden te vinden p uw vragen ver de Eurpese Unie: Gratis nummer veral in de EU:

Gedragscode Goed Zorgverzekeraarschap. Bijlage - ZN-11-102

Gedragscode Goed Zorgverzekeraarschap. Bijlage - ZN-11-102 Gedragscde Ged Zrgverzekeraarschap Bijlage - ZN-11-102 Inhudspgave Pag. Vrwrd 3 Deel 1 Cde Ged Zrgverzekeraarschap 4 1.1 Inleiding 4 1.1.1 Verantwrdelijkheden van de zrgverzekeraar 4 1.1.2 Basiswaarden

Nadere informatie

- Overeenkomst op afstand: art. 2,21 WMPC

- Overeenkomst op afstand: art. 2,21 WMPC I. CONSUMENTENRECHT: OVEREENKOMSTEN OP AFSTAND = vereenkmsten waarbij de partijen zich vrafgaand aan en bij het sluiten van de vereenkmst niet in elkaars aanwezigheid bevinden. Schema Drie categrieën 1.

Nadere informatie

Werken met uitzendkrachten

Werken met uitzendkrachten Uitzendkrachten-Werken met uitzendkrachten-telichting 1/8 Werken met uitzendkrachten Uitzendkrachten zijn werknemers die vallen nder twee srten werkgevers. Enerzijds heeft men de werkgever van de uitzendkracht

Nadere informatie

Overlegplatform Sport voor Allen. Uitbouwen van een lokaal Sport voor Allen beleid

Overlegplatform Sport voor Allen. Uitbouwen van een lokaal Sport voor Allen beleid Overlegplatfrm Sprt vr Allen Uitbuwen van een lkaal Sprt vr Allen beleid Synthesenta werkgrep 1 gedgekeurd dr het Overlegplatfrm Sprt vr Allen p19/12/2005 Op het Overlegplatfrm Sprt vr Allen van 16 december

Nadere informatie

Wmo-klanttevredenheidsonderzoek gemeente Losser

Wmo-klanttevredenheidsonderzoek gemeente Losser Wm-klanttevredenheidsnderzek gemeente Lsser De Wm dr de bril van de aanvrager Augustus 2010 Clfn Uitgave I&O Research BV Statinsplein 11 Pstbus 563, 7500 AN Enschede tel. (053) 4825000 Rapprtnummer 2010/

Nadere informatie

Op weg naar betere. klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling

Op weg naar betere. klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling Op weg naar betere Lease Unlimited B.V. klanttevredenheid via de rute van klachtenbehandeling Universiteit Twente Faculteit Management en Bestuur Bachelrpdracht Bedrijfskunde Versie: Eindversie Datum:

Nadere informatie

Wat anderen zeggen over Hoe LinkedIn nu ECHT gebruiken

Wat anderen zeggen over Hoe LinkedIn nu ECHT gebruiken Wat anderen zeggen ver He LinkedIn nu ECHT gebruiken Eindelijk iemand die uitlegt waarm LinkedIn nuttig is. Als een typische Gen X er begn ik gefrustreerd te wrden wanneer ik meer en meer mensen hrde praten

Nadere informatie

Sprookje Over de kikker die niet doorhad dat hij gekookt werd

Sprookje Over de kikker die niet doorhad dat hij gekookt werd Jeugdkerkdienst ver materialistische kikkers Brn: Timetturn.nl Auteur: Frank Mulder Delgrep: 15-30 jaar Opzet en inhud: sketch en verhaaltje, interactie (stellingen), preek ver rijkdm, praktische tips

Nadere informatie

Inhoud van de vakken in de tweede fase van het BRC. Dec1415292

Inhoud van de vakken in de tweede fase van het BRC. Dec1415292 Inhud van de vakken in de tweede fase van het BRC. 1 Inhud van de vakken in de tweede fase van het BRC. Inhud De vakken p het Bertrand Russell Cllege in de tweede fase... 3 Prfielkeuzefrmulier HAVO...

Nadere informatie

Waarom en hoe accountants hun verdienmodel moeten aanpassen. Van uren factureren naar value added pricing

Waarom en hoe accountants hun verdienmodel moeten aanpassen. Van uren factureren naar value added pricing Waarm en he accuntants hun verdienmdel meten aanpassen Van uren factureren naar value added pricing Waarm en he accuntants hun verdienmdel meten aanpassen 2 Inhud Inleiding 3 De ntwikkelingen 4 Blijvende

Nadere informatie

Sterktes van nu, de kracht van 2015. Sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen voor vrijwillige inzet

Sterktes van nu, de kracht van 2015. Sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen voor vrijwillige inzet Sterktes van nu, de kracht van 2015 Sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen vr vrijwillige inzet MOVISIE Kennis en advies vr maatschappelijke ntwikkeling MOVISIE verzamelt, ntwikkelt en verspreidt kennis

Nadere informatie

Kinderbijslag na de leerplicht - Studenten

Kinderbijslag na de leerplicht - Studenten Dienst vr de bijzndere Sciale Zekerheidsstelsels Afzender DIBISS Jzef II-straat 47 BE-1 BRUSSEL dienst GEZINSPRESTATIES rekeningnummer BE91 96 149 1276 kantr BRUSSEL verzendingsdatum ns kenmerk aanvraag

Nadere informatie

OPZET EN UITVOERING VAN ONDERZOEK

OPZET EN UITVOERING VAN ONDERZOEK Peter van t Riet, Inge Strijker, Wim Trster Lectraat ICT en Onderwijsinnvatie, Hgeschl Windesheim, Zwlle 2011 INHOUD 1 INLEIDING... 3 2 ONDERZOEK IN HET HBO... 3 3 VIER SOORTEN ONDERZOEK... 3 Tepassingsgericht

Nadere informatie

RICHTLIJNEN BIJ HET GEBRUIK VAN ALGEMENE VOORWAARDEN

RICHTLIJNEN BIJ HET GEBRUIK VAN ALGEMENE VOORWAARDEN RICHTLIJNEN BIJ HET GEBRUIK VAN ALGEMENE VOORWAARDEN 1. Van toepassing verklaren van algemene voorwaarden. Algemeen: Om toepasselijkheid van algemene voorwaarden op een overeenkomst te bereiken dient er

Nadere informatie

ZODAT WE NIEMAND VERGETEN!

ZODAT WE NIEMAND VERGETEN! ZODAT WE NIEMAND VERGETEN! In pdracht van het PlatfrmGGz dr haar werkgrep Langdurige zrg PERSPECTIEF VAN MENSEN IN DE LANGDURIGE VERBLIJFSZORG Visie p kwaliteit van langdurige geestelijke gezndheidszrg

Nadere informatie

Inquiry methode. Luisteren 1. Als je mij vraagt naar je te luisteren en ik begin je adviezen te geven, dan doe ik niet wat je mij vraagt.

Inquiry methode. Luisteren 1. Als je mij vraagt naar je te luisteren en ik begin je adviezen te geven, dan doe ik niet wat je mij vraagt. Inquiry methde Luisteren 1 Als je mij vraagt naar je te luisteren en ik begin je adviezen te geven, dan de ik niet wat je mij vraagt. Als je mij vraagt naar je te luisteren en ik begin je te vertellen

Nadere informatie

De Taallijn Interactief taalonderwijs in groep 1 en 2

De Taallijn Interactief taalonderwijs in groep 1 en 2 De Taallijn Interactief taalnderwijs in grep 1 en 2 Sinterklaas kmt lgeren! Activiteitencyclus vr grep 1 en 2 Expertisecentrum Nederlands Inhudspgave Inleiding 3 Vrbeeld van een planningsrster 4 Vrbereiding

Nadere informatie

Vertel me wie je bent een queeste naar het Zelf 1 Door Erica Rijnsburger. Inleiding

Vertel me wie je bent een queeste naar het Zelf 1 Door Erica Rijnsburger. Inleiding Vertel me wie je bent een queeste naar het Zelf 1 Dr Erica Rijnsburger Inleiding The desire t questin life cmes frm life itself, frm that part f life which is still hidden. Life prvkes us t questin. It

Nadere informatie

DE LETTER EN DE GEEST

DE LETTER EN DE GEEST DE LETTER EN DE GEEST Adviezen vr versterking van de bestuurskracht in het vrtgezet nderwijs Eindrapprt Cmmissie Ged Onderwijsbestuur VO September 2014 INHOUD 1. INLEIDING... 3 1.1 Ged bestuur in het vrtgezet

Nadere informatie

Monitor. Jeugdzorg Plus. Waarom. we jouw informatie graag willen gebruiken

Monitor. Jeugdzorg Plus. Waarom. we jouw informatie graag willen gebruiken Monitor Jeugdzorg Plus Waarom we jouw informatie graag willen gebruiken Wat is de Monitor Jeugdzorg Plus? De Jeugdzorg Plus instellingen willen graag weten wat jij - samen met de medewerkers - bereikt

Nadere informatie

Een uitkering aanvragen. Wat gebeurt er dan?

Een uitkering aanvragen. Wat gebeurt er dan? Een uitkering aanvragen. Wat gebeurt er dan? In deze folder vindt u antwoord op vragen als: wat houdt een intakegesprek in? wat is een huisbezoek en waarom is dat nodig? wat gebeurt er als ik inderdaad

Nadere informatie

Europa 2020 moet ook sociaal en ecologisch

Europa 2020 moet ook sociaal en ecologisch Eurpa 2020 met k sciaal en eclgisch In april met België aan Eurpa een natinaal hervrmingsprgramma vrleggen in het kader van de nieuwe Eurpese middellangetermijnstrategie Eurpa 2020. Dat met in het bijznder

Nadere informatie

1. Opmerking vooraf. 2. Omtrent de noodzakelijkheid van een MER-VR-reglement. 3. Omtrent het voorliggend ontwerp van MER-VR-reglement

1. Opmerking vooraf. 2. Omtrent de noodzakelijkheid van een MER-VR-reglement. 3. Omtrent het voorliggend ontwerp van MER-VR-reglement ADVIES VLAAMSE COMMISSIE VOOR RUIMTELIJKE ORDENING Advies inzake het ntwerp van besluit van de Vlaamse regering tt vaststelling van het Vlaams reglement inzake milieueffect- en veiligheidsrapprtage Ingevlge

Nadere informatie

Waarom het voor u zo BELANGRIJK is dat wij onafhankelijk zijn! 100% ONAFHANKELIJK

Waarom het voor u zo BELANGRIJK is dat wij onafhankelijk zijn! 100% ONAFHANKELIJK Waarom het voor u zo BELANGRIJK is dat wij onafhankelijk zijn! 100% ONAFHANKELIJK Er zijn BELANGRIJKE verschillen Nederland telt veel verzekeringsmaatschappijen. Elke maatschappij heeft eigen producten

Nadere informatie

gen O Verm D DV V e r z e k e r i n g e n - z A k e L i J k r i S i C O B e H e e r - H y p O t H e k e n - p e n S i O e n p L A n n i n g

gen O Verm D DV V e r z e k e r i n g e n - z A k e L i J k r i S i C O B e H e e r - H y p O t H e k e n - p e n S i O e n p L A n n i n g DVD Vermogen Verzekeringen - ZAKELIJK RISICOBEHEER - Hypotheken - pensioenplanning In dit document staat wat wij voor u kunnen doen. En hoeveel dat kost. Andere financiële dienstverleners hebben ook zo

Nadere informatie

Algemene voorwaarden trainingen Edunova

Algemene voorwaarden trainingen Edunova Algemene vrwaarden trainingen Edunva Edunva Meddsestraat 47 Winterswijk Artikel 1. Definities Opdrachtgever: de natuurlijke persn f rechtspersn, met wie een vereenkmst met betrekking tt deelname aan een

Nadere informatie

Waarom het voor u zo BELANGRIJK is dat wij onafhankelijk zijn! 100% ONAFHANKELIJK

Waarom het voor u zo BELANGRIJK is dat wij onafhankelijk zijn! 100% ONAFHANKELIJK Waarom het voor u zo BELANGRIJK is dat wij onafhankelijk zijn! 100% ONAFHANKELIJK Er zijn BELANGRIJKE verschillen Nederland telt veel verzekeringsmaatschappijen. Elke maatschappij heeft eigen producten

Nadere informatie

613093 omslag terechtstaan 16-08-2006 10:07 Pagina 2. U moet terechtstaan

613093 omslag terechtstaan 16-08-2006 10:07 Pagina 2. U moet terechtstaan 613093 omslag terechtstaan 16-08-2006 10:07 Pagina 2 U moet terechtstaan 613093 binnenwerk terechtstaan 16-08-2006 10:08 Pagina 2 613093 binnenwerk terechtstaan 16-08-2006 10:08 Pagina 1 Inhoud Deze brochure

Nadere informatie

De URL s van de websites die tijdens de presentatie aan bod komen:

De URL s van de websites die tijdens de presentatie aan bod komen: De URL s van de websites die tijdens de presentatie aan bd kmen: www.mypensin.be (nline pensiendssier) www.pensienaanvraag.be (nline pensienaanvraag) www.taxnweb.be (belastingaangifte) www.myminfin.be

Nadere informatie

PRIVACY STATEMENT DITISONZEWIJK.NL

PRIVACY STATEMENT DITISONZEWIJK.NL PRIVACY STATEMENT DITISONZEWIJK.NL DitIsOnzeWijk.nl B.V. (hierna: Ditisonzewijk.nl ) verzamelt via haar Websites en Applicaties persoonsgegevens over jou (hierna: Informatie ). We vinden het belangrijk

Nadere informatie