MAANDELIJKSE ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 12 van 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MAANDELIJKSE ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 12 van 2010"

Transcriptie

1 MAANDELIJKSE ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 12 van 2010 NIET WERKENDE WERKZOEKENDEN TWENTE AANTAL mrt '07 mei '07 juli '07 sept '07 nov '07 jan '08 mrt '08 mei '08 juli '08 sept '08 nov '08 jan '09 mrt '09 TIJD Trend van het aantal niet werkende werkzoekenden in Twente mei '09 juli '09 sept '09 nov '09 jan '10 mrt '10 mei '10 juli '10 sept '10 nov '10 De Maandelijkse Arbeidsmonitor van de Regio Twente is gemaakt in opdracht van het POWI (Platform Onderwijs Werk en Inkomen). Tussen het maken en het verschijnen van de monitor zit de verwerkingstijd van met name de cijfermatige informatie. Hierdoor is deze uitgave, die eind december verschijnt, gevuld met cijfers uit november Dit zijn in ieder geval van het UWV de meest recente cijfers. Reacties op deze editie zijn welkom. U kunt ze mailen naar Arbeidsmarktmonitor 2010 Regio Twente nummer 12 1

2 Jeugdwerkloosheid: het gaat om jongeren tussen 15 en 27 jaar die ingeschreven zijn bij het Werkplein als Niet Werkende Werkzoekende. Zie ook toelichting volgende pagina Totaal Instroom Jeugdwerkloosheid 2009 en 2010 Uitstroom Jeugdwerkloosheid 2009 en 2010 Grand Total ALMELO Instroom Jeugdwerkloosheid Uitstroom Jeugdwerkloosheid BORNE DINKELLAND ENSCHEDE HAAKSBERGEN HELLENDOORN HENGELO HOF V. TWENTE LOSSER OLDENZAAL RIJSSEN- 0 HOLTEN TUBBERGEN TWENTERAND WIERDEN janu ari febru ari maart april mei juni juli au gustus september okto ber no vembe r de cembe r januari februari maart april mei juni juli augustus september okto november december verschil nov - apr mei juni juli aug sep okt nov dec jan feb mrt april mei juni juli aug sept okt nov okt TWENTE ALMELO BORNE DINKELLAND ENSCHEDE HAAKSBERGEN HELLENDOORN HENGELO HOF VAN TWENTE LOSSER OLDENZAAL RIJSSEN-HOLTEN TUBBERGEN TWENTERAND WIERDEN Nieuwe ontwikkeling jeugdwerkloosheid: Sinds januari 2010 is de WAjong heeft het UWV de WAjong-ers uit de cijfers van de werkloosheid gehaald, veranderd en zijn nieuwe en herkeurde WAjong-ers opgenomen in de NWW. waardoor de cijfers van 2010 te vergelijken zijn met die van Reden hiervoor Bestaande WAjong-ers worden geleidelijk overgezet. Met terugwerkende kracht is dat een deel van de WAjong-ers studeert of volledig arbeidsongeschikt is. Arbeidsmarktmonitor 2010 Regio Twente nummer

3 Niet Werkende Werkzoekenden in Twente Bron: Arbeidsmarktgegevens (UWV - Werkbedrijf) verschil okt-nov NWW als % ber.bevolking april 10 mei '10 juni '10 juli '10 aug '10 sept 10 okt 10 nov 10 absoluut perc. sept 10 okt 10 nov 10 ALMELO ,5% 10,1% 10,0% 9,9% BORNE ,7% 5,9% 5,9% 6,0% DINKELLAND ,6% 2,9% 2,9% 3,0% ENSCHEDE ,4% 14,1% 13,8% 13,8% HAAKSBERGEN ,5% 5,3% 5,3% 5,1% HELLENDOORN ,0% 4,6% 4,2% 4,5% HENGELO ,8% 7,5% 7,2% 7,2% HOF VAN TWENTE ,7% 4,4% 4,4% 4,4% LOSSER ,0% 6,9% 6,8% 6,6% OLDENZAAL ,4% 7,3% 7,3% 7,2% RIJSSEN- HOLTEN ,6% 4,4% 3,8% 3,9% TUBBERGEN ,6% 4,0% 4,0% 3,9% TWENTERAND ,6% 4,3% 4,0% 3,9% WIERDEN ,2% 4,0% 4,0% 3,9% TWENTE ,3% 8,1% 7,9% 7,9% Aangepaste cijfers NWW: Net als de correctie bij jeugdwerkloosheid, geldt voor de cijfers NWW dat UWV een correctie heeft uitgevoerd op de cijfers vanaf januari De WAjong-ers zijn uit de gegevens gehaald in ieder geval tot bekend is hoe de niet werkende werkzoekende WAjong-ers administratief van de overige (studerende of volledig arbeidsongeschikte) WAjong-ers onderscheiden kunnen worden. Opvallende punten: De correctie betekent voor de maand september dat het aantal NWW-ers is gedaald met 639. Het aantal NWW-ers is weer op het niveau van het begin van zomer Sinds de piek in maart 2010 is het aantal NWW-ers met afgenomen. Opvallend is de daling van de leeftijdscategorie tot 27 jaar: hun aandeel in totaal NWW is in die periode afgenomen van 14,2% naar 10,3%. Volgens gegevens van het CBS wordt dit deels veroorzaakt doordat meer jongeren doorleren. Toelichting Niet Werkende Werkzoekenden (NWW) en Werkloze beroepsbevolking (WBB): UWV werkbedrijf publiceert cijfers over niet-werkende werkzoekenden (NWW) op de website De cijfers over de NWW verschillen van samenstelling met de werkloze beroepsbevolking (WBB) die het CBS publiceert. Enerzijds staan niet alle werklozen ingeschreven bij UWV Werkbedrijf (vooral personen zonder recht op een uitkering zoals jongeren en herintreders). Anderzijds staan er personen bij UWV ingeschreven die niet tot de werkloze beroepsbevolking horen (personen die bijvoorbeeld een opleiding volgen of die niet actief naar werk zoeken). Een ander verschil is de wijze waarop beide cijfers tot stand komen: het NWW-cijfer komt voort uit registratie van werkzoekenden door UWV-Werkbedrijf, het WBB-cijfer van het CBS komt tot stand door een enquête onder de beroepsbevolking. Definitie NWW: bij UWV ingeschreven werkzoekenden van jaar zonder werk of minder dan 12 uur per week werkzaam. Definitie WBB: personen van jaar zonder werk of minder dan 12 uur per week werkzaam die direct beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt en actief naar werk zoeken. Arbeidsmarktmonitor 2010 Regio Twente nummer 12 3

4 Prognoses De prognoses zijn opgesteld in opdracht en onder verantwoordelijkheid van het POWI. Uitzendbranche: In periode 11 (week 41 44) groeide het aantal uitzenduren met 10% en de uitzendomzet nam toe met 9% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Voor de medische sector gold dat het aantal uren daalde met 12% en de omzet nam af met 14%. De administratieve sector is gekrompen met 1% in uren en 3% in omzet. De uren in de industriële sector vertonen een stijging van 17% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, de omzet nam toe met 19%. Het aantal uren in de technische sector steeg met 27% in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar en de omzet nam toe met 22%. Bron: Persdienst ABU. Bouw: Het Rijk komt tot 2015 het bedrag van 2,3 miljard euro tekort om alle infraprojecten die verkeren in de planstudiefase te realiseren. De financiering ontbreekt van 1,4 miljard aan wegenprojecten en 600 miljoen euro bestemd voor railbouw. Het Economisch Instituut voor de Bouw legt in het rapport Inframonitor MIRT 2011 de vinger op de zere plekken. Uit een analyse van 180 werken blijkt een op de vijf projecten later te worden opgeleverd dan vorig jaar nog gemeld in de planning. Vooral projecten die zich nog in de planfase bevinden zijn de pineut. Het rijksbudget voor aanleg en onderhoud van infra neemt geleidelijk af van 8,4 miljard dit jaar tot 8 miljard euro in Bron: Cobouw Zorg: Van het oordeel over hun salaris en arbeidsvoorwaarden tot de ervaring van werkdruk en bureaucratie; werknemers zijn een stuk minder tevreden dan een jaar geleden. Maar liefst 58 % van de werknemers overweegt wel eens om een andere baan te zoeken buiten de zorg. In 2009 was dit nog 51,7 %. Deze resultaten zijn uitermate verontrustend in het licht van de toenemende personeelstekorten en ook in het licht van publiek te financieren opleidings- en instroomprojecten. Bron: De Abvakabo FNV Zorgbarometer, 29 november Onderwijs: Op de arbeidsmarkt is het aantal 50- tot 65-jarigen in de periode van 1996 tot 2008 gestegen van 970 duizend naar ongeveer 1,9 miljoen (CBS, 2009). Vooral in het onderwijs werken relatief veel 50-plussers. Gemiddeld voor de hele arbeidsmarkt is ongeveer één op de vier werknemers 50 jaar of ouder. In 2009 is in het primair onderwijs 37 procent van de leraren 50 jaar of ouder, in het voortgezet onderwijs is dat 44 procent en in het middelbaar beroepsonderwijs 57 procent (Ministerie van OCW, 2010). Industrie: Ondernemers in de industrie verwachten volgend jaar 24 procent meer te investeren dan in Dit blijkt uit een dit najaar gehouden onderzoek van het CBS naar de investeringsverwachtingen van bedrijven in de industrie. Bron: CBS 24 november De terugloop aan investeringen loopt parallel met de verwachte sterke terugloop aan werkgelegenheid in 2010 in de industrie en herstel tot naar de licht teruglopende werkgelegenheid van de jaren voor de crisis. Vanwege een stijgende vervangingsvraag vanuit uittreding, functieniveauverhoging en toename in intersectorale arbeidsmobiliteit (betere perspectieven in technische beroepen in handel en zakelijke dienstverlening) wordt een toename van het aantal vacatures verwacht (analyse P. Mollink). Algemeen: Het aantal werknemers met een vast contract wordt kleiner. In het derde kwartaal van 2010 waren in Nederland 5,7 miljoen mensen in vaste dienst. Dat zijn er minder dan in diezelfde periode een jaar eerder, blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) publiceerde. Wel neemt de daling van het aantal vaste contracten af. De afname in het aantal personen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering zet in 2009 verder door. De uitzondering op deze gunstige trend vormt het beroep op de Wajongregeling. Het aantal jonggehandicapten toont een stijgende lijn. De effecten van de invoering van de nieuwe wet Wajong zijn overigens nog niet zichtbaar. In 2009 heeft ongeveer een kwart van de Wajongers werk. Bron: Factsheet re-integratie Raad voor Werk en Inkomen, december Het CPB gaat in haar meest recente raming (in de Macro Economische Verkenning) van september 2010 uit van een aarzelend economisch herstel. Dit herstel wordt vooral bepaald door de groei van de wereldhandel. De Nederlandse economie groeit naar verwachting in 2010 en 2011 met respectievelijk 1,75 en 1,5%. Etil heeft cijfers van het CBS over de beroepsbevolking voor de periode bewerkt. Hieruit komt Twente niet positief naar voren in vergelijking met heel Overijssel en Nederland. Verwacht wordt dat de potentiële beroepsbevolking in Twente daalt in deze periode met 1,9%, in Overijssel is dit 1,3% en in Nederland 0,7%. De verwachte ontwikkeling van de beroepsbevolking toont een soortgelijk beeld: in Twente een toename van 1,2%, in Overijssel 1,8% en Nederland 2,2%. De toename van de beroepsbevolking ontstaat doordat de arbeidsparticipatie sterker toeneemt dan dat de potentiële beroepsbevolking afneemt. Bron APO Nieuwsbrief december Arbeidsmarktmonitor 2010 Regio Twente nummer 12 4

5 Aantal vacatures UWV-werkbedrijf Uit gegevens van het UWV is een vergelijking gemaakt tussen de openstaande en ingediende vacatures in oktober (2009 en 2010). Deze gegevens hebben betrekking op het aantal in behandeling gegeven vacatures bij het UWV-Werkbedrijf (ABS registratiesysteem). Deze gegevens zijn afkomstig van de website van het UWVwerkbedrijf. Deze cijfers laten zien in hoeverre de recessie doorwerkt op het aanbod van vacatures van het UWV-werkbedrijf. De cijfers die u aantreft bij 'open' zijn standcijfers (momentopname) terwijl ingediend een stroomcijfer is (van alles dat in een maand binnenkomt incl. mutaties). Op de website van het UWV, worden de cijfers opgeteld en dat hebben we overgenomen in deze monitor. Bij het UWV-Werkbedrijf worden ongeveer 30% van alle vacatures in de markt gemeld. Het gaat daarbij vooral om functies op elementair, lager en middelbaar beroepsniveau. De vacature-informatie van het UWV zoals hieronder staat aangegeven is een indicatie voor de ontwikkelingen op de vacaturemarkt maar geeft in absolute zin niet de totale vacaturemarktomvang weer Gemeente november november absoluut verschil % t.o.v. vergelijkingsmnd open Ingediend open ingediend open ingediend open ingediend Almelo % -41% Borne % -14% Dinkelland % 67% Enschede % -11% Haaksbergen % -36% Hellendoorn % 358% Hengelo % -8% Hof van Twente % -26% Losser % 380% Oldenzaal % 23% Rijssen-Holten % 206% Tubbergen % 0% Twenterand % -56% Wierden % -38% Totaal % 2% Pluspunten: Het aantal ingediende vacatures is licht gestegen t.o.v Werkzoekenden zijn mobiel in Twente: zij zoeken ook buiten hun woonplaats naar werk. Een stijging van het aantal ingediende vacatures in een plaats is daarom goed voor de hele (sub)regio. Minpunten: De aantallen ingediende vacatures in de kleinere Twentse gemeenten zijn zo laag dat een kleine verandering in aantallen een grote procentuele wijziging betekent. Opvallend is de stijging van het aantal ingediende vacatures plaats vindt in kleinere gemeenten en in de drie steden een daling. Algemeen: Sterk stijgende aantallen ingediende vacatures zijn te vinden in de sectoren handel, horeca, vervoer en onderwijs. De sectoren zorg, openbaar bestuur en financiële sectoren kennen de sterkste daling in ingediende vacatures. Arbeidsmarktmonitor 2010 Regio Twente nummer 12 5

6 Informatie van de Stadsbank Oost-Nederland Gemeente Aanvr Fiat Aanvr Fiat Almelo Borne Dinkelland Enschede Haaksbergen Hellendoorn Hengelo Hof van Twente Losser Oldenzaal Rijssen-Holten Tubbergen Twenterand Wierden Totaal Ten opzichte van de gegevens uit monitor nummer 11 zijn er tot en met november 183 aanvragen bijgekomen en zijn er 153 aanvragen méér gefiatteerd. WWB Informatie, Hier treft u de tabel aan met informatie over de WWB vanaf januari 2010, op de volgende pagina staat een grafiek. De personen die onder de wet WIJ vallen, zijn in een andere tabel en grafiek opgenomen die u aantreft op volgende pagina s. Aantal clienten in de bijstand Almelo Rijssen- Holten Oldenzaal Enschede Hengelo Twenterand Tubbergen Hellendoorn Wierden Losser Borne Haaksbergen Hof van Twente Jan ' Februari Maart April Mei Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec = 100% Dinkelland Arbeidsmarktmonitor 2010 Regio Twente nummer 12 6

7 Instroom WWB: alle WWB-ers van 27 jaar tot 65 jaar. Dit schema is gemaakt door P. Kuiper van de gemeente Almelo, alle Regio-gemeenten zijn in het schema opgenomen. WWB volumeontwikkeling regio Dinkelland; 141, Procenten Losser; 130,97 Tubbergen; 125,40 Haaksbergen; 120,25 Rijssen-Holten; 117,47 Tw enterand; 115,35 Oldenzaal; 109,81 Wierden; 105,56 Hellendoorn; 103,55 Enschede; 101,05 Hof van Tw ente; 100,90 Almelo; 100,21 Borne; 100,00 Hengelo; 96,95 Jan Feb Mrt Apr Mei Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Hengelo Enschede Oldenzaal Hellendoorn Tubbergen Twenterand Wierden Losser Rijssen-Holten Almelo Dinkelland Hof van Twente Borne Haaksbergen Per ultimo maand index, = Arbeidsmarktmonitor 2010 Regio Twente nummer 12 7

8 Instroom WIJ Dit nieuwe schema is gemaakt door P. Kuiper van de gemeente Almelo, alle Regio-gemeenten zijn in het schema opgenomen. Minpunten: Sinds juli 2010 zijn alle jongeren die nog in de WWB zaten overgeheveld naar de WIJ. Sinds dat moment zijn de ontwikkelingen gering. Pluspunten: Sinds juli zijn de aantallen jongeren in de WIJ in de meeste Twentse gemeenten licht gedaald. Zonder van een echte trend te spreken, zet de lichte daling door. WIJ volumeontwikkeling regio 2010 Wierden; 1900, Borne; 1300,00 Procenten Almelo; 1080,00 Tubbergen; 1000, Tw enterand; 783,33 Dinkelland; 600,00 Oldenzaal; 514,29 Enschede; 491,27 Hengelo; 342,62 Hellendoorn; 337,50 Rijssen-Holten; 260,00 Hof van Tw ente; 250,00 Losser; 190,00 Haaksbergen; 150,00 0 Jan Feb Mrt Apr Mei Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Hengelo Enschede Oldenzaal Hellendoorn Tubbergen Twenterand Wierden Losser Rijssen-Holten Almelo Dinkelland Hof van Twente Borne Haaksbergen Per ultimo maand index, = Arbeidsmarktmonitor 2010 Regio Twente nummer 12 8

9 WIJ Informatie: Iedereen die een gemeentelijke uitkering ontvangt en jonger is dan 27 jaar. Rijssen- Olden- Twente- Tub- Hellen- Haaks- Hof van Dinkel- WIJ-cliënten Almelo Holten zaal Enschede Hengelo rand bergen doorn Wierden Losser Borne bergen Twente land Jan ' Februari Maart April Mei Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec = 100% Hieronder leest u meer uitgebreide informatie over de relatie tussen (jeugd)werkloosheid en het hebben van een uitkering: Kenmerk voor werkloosheid is de afwezigheid van werk en tegelijkertijd het zoeken naar en kunnen aanvaarden van werk. Daarbij blijkt dat mensen werkloos kunnen zijn zonder dat ze een werkloosheidsuitkering WW of WWB hebben. Ook zijn er mensen die een werkloosheidsuitkering hebben, maar die niet of niet direct op zoek (kunnen) zijn naar werk. Daarmee zijn werkloosheid en het hebben van een werkloosheidsuitkering twee verschillende zaken, die vaak wel met elkaar samenhangen. Werkloosheid wordt altijd opgegeven in aantallen personen of in een percentage van de beroepsbevolking. Uitkeringen worden soms geteld in aantal mensen die een uitkering hebben, maar heel vaak ook in aantallen van verstrekte uitkeringen per huishouding. Een verstrekte uitkering kan daarmee meerder personen omvatten. Sommige personen ontvangen daarnaast twee soorten uitkering. Het is zaak om werkloosheid en uitkering te scheiden en ook om cijfers over verstrekte uitkeringen en cijfers over aantallen werklozen niet door elkaar te halen. Hetzelfde als hierboven geldt ook voor werkloze jongeren tot 27 jaar en voor jongeren die WIJ uitkering hebben. Op landelijk niveau gelden CBS cijfers op basis van een steekproef enquête onder jongeren tot 27 jaar voor weergave van jeugdwerkloosheid. Veel werkloze jongeren registreren zich echter niet als zodanig, zodat zij niet in de NWW tellingen van UWV zitten. Nog minder werkloze jongeren melden zich aan bij de werkpleinen voor hulp van gemeenten op basis van de wet WIJ en er zijn nog minder jongeren die daarbij ook een beroep kunnen doen op de inkomensvoorziening uit de wet WIJ. In een aantal andere gevallen krijgen jongeren een inkomensvoorziening uit de wet WIJ, terwijl ze niet meer werkloos zijn. Tenslotte verschillen opgaven in aantallen verstrekte inkomensvoorzieningen van aantallen personen. De conclusie is ook hier dat de cijfers van jeugdwerkloosheid sterk kunnen verschillen van wet WIJ cijfers. Arbeidsmarktmonitor 2010 Regio Twente nummer 12 9

10 Informatie van het Mobiliteitscentrum Twente: Wekelijks is er nieuwe informatie te vinden op de website: Het mobiliteitscentrum heeft een intensieve samenwerking tot stand gebracht met commerciële partners met als gevolg dat werkzoekenden nog beter richting arbeidsmarkt begeleid worden. Onder andere door goede samenwerking met de EVC makelaar ( ) worden meer EVC opleidingen ingezet. Op dit moment ( ) volgen 806 werknemers een EVC traject en hebben 206 werknemers hun EVC certificaat behaald. Ook volgen er 189 werknemers een duaal traject en hebben 14 werknemers het traject afgerond. In 2010 tot 20 december zijn er 2401 werknemers die met ontslag bedreigd werden door het MCT naar ander werk begeleid. Er zijn op 20 december 2010 in totaal 62 bedrijven die gebruik maken van de regeling Deeltijd WW, hier zijn 567 werknemers bij betrokken: Werkplein Almelo: 15 werkgevers met 83 werknemers Werkplein Enschede: 17 werkgevers met 231 werknemers Werkplein Hengelo: 21 werkgevers met 128 werknemers Werkplein Nijverdal: 6 werkgevers met 82 werknemers Werkplein Oldenzaal: 4 werkgevers met 49 werknemers In Twente zijn 339 bedrijven met 3252 medewerkers die geen gebruik meer maken van de regeling Deeltijd WW. Verder verleent het Mobiliteitscentrum aan 42 bedrijven met 844 werknemers algemene ondersteuning. Startende bedrijven Volgens de gegevens van de Kamer van Koophandel Oost Nederland zijn er in de periode tussen 1 november en 30 november 2010 in totaal 211 bedrijven gestart. Vergeleken met november 2009 zijn er 76 bedrijven meer gestart. Faillissementen Volgens de gegevens van de Kamer van Koophandel Oost-Nederland zijn in de periode tussen 1 november en 30 november 2010 in totaal 10 bedrijven die een faillissement hebben aangevraagd. Dit is er 1 minder dan in dezelfde periode vorig jaar. De gegevens komen uit het bestand van de KVK van de ingeschreven bedrijven, de uitgeschreven bedrijven zijn dus niet meegeteld Tussen het maken en verschijnen van de monitor zit de verwerkingstijd, informeer daarom voor actuele gegevens over starters en faillissementen bij het Handelsregister: of kijk op Informatie van het ROZ en Objectief Ondernemers Advies Het ROZ Twente werkt voor een aantal gemeenten in Twente; Objectief Ondernemers Adviespunt is vooral actief in Noord-West Twente met Almelo als basis. Het OOA wordt onderdeel van het ROZ Twente per 1 januari Vanaf de volgende arbeidsmarktmonitor zijn de gegevens van OOA opgenomen in de gegevens van ROZ. Van het ROZ Twente zijn de volgende gegevens ontvangen: het aantal nieuwe aanvragen van gevestigde ondernemers voor (financiële) ondersteuning bedroeg in november 55, in november 2009 waren dit er 39. Verder zijn er tussen eind oktober en eind november 6 coachingstrajecten bijgekomen. Er is ten opzichte van de vorige maand geen aanvraag microkrediet bijgekomen. Het totaal van de intakes starters in november bedraagt 127 en er zijn 17 gestarten in november. Colofon: Samenstelling en coördinatie: W. Barendregt (Regio Twente) Meegewerkt hebben: H. te Walvaart en P. Mollink (Regio Twente), P. Kuiper (gemeente Almelo), S. Smit (Mobiliteitscentrum), P. Winkelhorst (Stadsbank Oost-Nederland), B. Bakker-Mulder (gemeente Hengelo en ROZ), E. Terlaak (Objectief Ondernemers Advies) Ambtelijk opdrachtgever: T. Windmulder (Regio Twente) Bestuurlijk opdrachtgever: M. Koomen (voorzitter POWI) Arbeidsmarktmonitor 2010 Regio Twente nummer 12 10

ARBEIDSMARKTMONITOR Twente Bijlage Gemeenten en definities

ARBEIDSMARKTMONITOR Twente Bijlage Gemeenten en definities ARBEIDSMARKTMONITOR Twente Bijlage Gemeenten en definities Regio Twente / POWI, Uitgave 6 van 2011 Index bijlage Ontwikkeling Werkloosheid (NWW) per gemeente Ontwikkeling lopende uitkeringen WW, WWB, WIJ

Nadere informatie

MAANDELIJKSE ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 9 van 2010

MAANDELIJKSE ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 9 van 2010 MAANDELIJKSE ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 9 van 2010 NIET WERKENDE WERKZOEKENDEN TWENTE 27000 26000 25000 24000 AANTAL 23000 22000 21000 NWW 20000 19000 18000 17000 jan '07 mrt '07 mei

Nadere informatie

MAANDELIJKSE ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 7 van 2010

MAANDELIJKSE ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 7 van 2010 MAANDELIJKSE ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 7 van 2010 NIET WERKENDE WERKZOEKENDEN TWENTE 27000 26000 25000 24000 AANTAL 23000 22000 21000 NWW 20000 19000 18000 17000 mei '07 juli '07

Nadere informatie

MAANDELIJKSE ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave oktober 2009

MAANDELIJKSE ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave oktober 2009 MAANDELIJKSE ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave oktober 2009 NIET WERKENDE WERKZOEKENDEN TWENTE AANTAL 27000 26000 25000 24000 23000 22000 21000 20000 19000 18000 17000 NWW jan '07 mrt '07

Nadere informatie

MAANDELIJKSE ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave februari 2010

MAANDELIJKSE ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave februari 2010 27000 26000 25000 24000 23000 22000 21000 20000 19000 18000 17000 MAANDELIJKSE ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave februari 2010 NIET WERKENDE WERKZOEKENDEN TWENTE NWW sept '07 nov '07 jan

Nadere informatie

MAANDELIJKSE ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave november 2009

MAANDELIJKSE ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave november 2009 4/132 27000 26000 25000 24000 23000 22000 21000 20000 19000 18000 17000 MAANDELIJKSE ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave november 2009 NIET WERKENDE WERKZOEKENDEN TWENTE NWW sept '07 nov '07

Nadere informatie

MAANDELIJKSE ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave juni 2009

MAANDELIJKSE ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave juni 2009 MAANDELIJKSE ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave juni 2009 NIET WERKENDE WERKZOEKENDEN TWENTE AANTAL 27000 26000 25000 24000 23000 22000 21000 20000 19000 18000 17000 NWW jan '07 mrt '07 mei

Nadere informatie

Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel

Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel Provincie Overijssel 2010 De maandelijkse monitor geeft in het kort een overzicht van de ontwikkeling en stand van zaken van: Omvang niet-werkende werkzoekenden

Nadere informatie

Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel

Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel Provincie Overijssel augustus 2010 De maandelijkse monitor geeft in het kort een overzicht van de ontwikkeling en stand van zaken van: Omvang niet-werkende werkzoekenden

Nadere informatie

Twentse Arbeidsmarktmonitor

Twentse Arbeidsmarktmonitor Twentse Arbeidsmarktmonitor Toelichting: De maandelijkse Arbeidsmonitor van Regio wordt gemaakt in opdracht van het POWI. In het POWI, het Platform Onderwijs Werk en Inkomen, vinden onderwijs, ondernemers

Nadere informatie

Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel

Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel Provincie Overijssel mei 2010 De maandelijkse monitor geeft in het kort een overzicht van de ontwikkeling en stand van zaken van: Omvang niet-werkende werkzoekenden

Nadere informatie

Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel

Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel Provincie Overijssel februari 2010 De maandelijkse monitor geeft in het kort een overzicht van de ontwikkeling en stand van zaken van: Ontwikkeling omvang niet-werkende

Nadere informatie

ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 6 van 2011

ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 6 van 2011 ARBEIDSMARKTMONITOR Regio / POWI Uitgave 6 van 211 Werkloosheid daalt verder, maar meer ouderen langdurig werkloos. Samenvatting De werkloosheid in is sinds januari dit jaar gedaald van 8,1% naar 7,4%

Nadere informatie

Twentse Arbeidsmarktmonitor

Twentse Arbeidsmarktmonitor Twentse Arbeidsmarktmonitor Colofon: Samenstelling en coördinatie: W. de Jong en H. Seker (Kennispunt Twente) Meegewerkt hebben: P. Mollink (Regio Twente Twente), P. Kuiper (gemeente Almelo), M. Locht

Nadere informatie

Twentse Arbeidsmarktmonitor

Twentse Arbeidsmarktmonitor Twentse Arbeidsmarktmonitor Colofon: Samenstelling en coördinatie: W. de Jong en H. Seker (Kennispunt Twente) Meegewerkt hebben: P. Mollink (Regio Twente Twente), P. Kuiper (gemeente Almelo), M. Locht

Nadere informatie

ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 7 van 2011

ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 7 van 2011 ARBEIDSMARKTMONITOR Regio / POWI Uitgave 7 van 211 Deeltijd WW heeft in bijna vierduizend mensen aan het werk gehouden Samenvatting De regeling Deeltijd WW is per 1 juli 211 afgelopen. In hebben hiervan

Nadere informatie

Twentse Arbeidsmarktmonitor

Twentse Arbeidsmarktmonitor Twentse Arbeidsmarktmonitor Colofon: Samenstelling en coördinatie: P. Mollink en H. Seker (Kennispunt Twente) Meegewerkt hebben: P. Kuiper (gemeente Almelo), M. Locht (UWV WERKbedrijf), B. Bakker-Mulder

Nadere informatie

Twente: de arbeidsmarktregio

Twente: de arbeidsmarktregio Twente: de arbeidsmarktregio oktober 2011 Twente in cijfers en feiten (algemeen) Regio met ca. 625.000 inwoners, + 2,5 miljoen binnen één uur rij-afstand Waarde van regio: 8 e stadsregio in Nederland in

Nadere informatie

ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 4 van 2012

ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 4 van 2012 ARBEIDSMARKTMONITOR Regio / POWI Uitgave 4 van 2012 Starterklimaat in laat gunstige ontwikkeling zien: Ondanks de financiële crisis en de moeilijke economische tijden zien we nog altijd een positieve ontwikkeling

Nadere informatie

Twentse Arbeidsmarktmonitor

Twentse Arbeidsmarktmonitor Twentse Arbeidsmarktmonitor Toelichting: De maandelijkse Arbeidsmonitor van Regio Twente wordt gemaakt in opdracht van het POWI. In het POWI, het Platform Onderwijs Werk en Inkomen, vinden onderwijs, ondernemers

Nadere informatie

ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 9 van 2011

ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 9 van 2011 ARBEIDSMARKTMONITOR Regio / POWI Uitgave 9 van 211 Titel Samenvatting Werkloosheid (NWW): Uit de bijlage blijkt dat de werkloosheid in 7,5% lager is dan een jaar geleden. De jeugdwerkloosheid is zelfs

Nadere informatie

ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 1 van 2012

ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 1 van 2012 ARBEIDSMARKTMONITOR Regio / POWI Uitgave 1 van 212 Grillige economische vooruitzichten laten werkloosheid stijgen Landelijk gezien stond eind december 6, procent van de beroepsbevolking als geregistreerd

Nadere informatie

Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) Juni 2011

Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) Juni 2011 Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) Juni 2011 In deze notitie van het UWV WERKbedrijf worden de actuele ontwikkelingen op de regionale arbeidsmarkt kort toegelicht. Vanuit diverse bronnen is

Nadere informatie

Persbericht. Werkloosheid hoger na jaar van daling. Centraal Bureau voor de Statistiek. Daling werkloosheid hapert

Persbericht. Werkloosheid hoger na jaar van daling. Centraal Bureau voor de Statistiek. Daling werkloosheid hapert Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB06-098 19 oktober 2006 9.30 uur Werkloosheid hoger na jaar van daling De seizoengecorrigeerde werkloosheid bedroeg in de periode juli-september 2006 gemiddeld

Nadere informatie

ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 9 van 2012

ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 9 van 2012 ARBEIDSMARKTMONITOR Regio / POWI Uitgave 9 van 2012 Werkloosheid in stijgt ook onder hoog opgeleiden De werkloosheid onder hoogopgeleiden in stijgt. In de maanden juli en augustus samen is een stijging

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen April 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen blijven stijgen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische

Nadere informatie

Twentse Arbeidsmarktmonitor

Twentse Arbeidsmarktmonitor Twentse Arbeidsmarktmonitor Toelichting: De maandelijkse Arbeidsmonitor van Regio wordt gemaakt in opdracht van het POWI. In het POWI, het Platform Onderwijs Werk en Inkomen, vinden onderwijs, ondernemers

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I In deze economische monitor vindt u cijfers over de werkgelegenheid en de arbeidsmarkt van de gemeente Ede. Van de arbeidsmarkt zijn gegevens opgenomen van de tweede helft

Nadere informatie

ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 11 van 2011

ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 11 van 2011 ARBEIDSMARKTMONITOR Regio / POWI Uitgave 11 van 2011 Terugloop vacatures en verwachte stijgende werkloosheid Uit de cijfers van de arbeidsmarktmonitor blijkt dat de afgelopen maand de geregistreerde werkloosheid

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen verder gestegen in februari

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen verder gestegen in februari Februari 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen verder gestegen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage 8 Toelichting NWW

Nadere informatie

ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 12 van 2011

ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 12 van 2011 ARBEIDSMARKTMONITOR Regio / POWI Uitgave 12 van 211 Werkloosheid in stijgt minder snel dan landelijk De werkloosheid in is in november licht gestegen (+2%). Over de maanden september t/m november blijkt

Nadere informatie

Persbericht. Werkloosheid loopt sterk terug. Centraal Bureau voor de Statistiek. Technische toelichting. Daling werkloosheid zet door

Persbericht. Werkloosheid loopt sterk terug. Centraal Bureau voor de Statistiek. Technische toelichting. Daling werkloosheid zet door Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB07-039 15 mei 2007 9.30 uur Werkloosheid loopt sterk terug De seizoengecorrigeerde werkloosheid bedroeg in de periode februari-april 2007 gemiddeld 357

Nadere informatie

Twentse Arbeidsmarktmonitor

Twentse Arbeidsmarktmonitor Twentse Arbeidsmarktmonitor Colofon: Samenstelling en coördinatie: P. Mollink, W. de Jong en H. Seker (Kennispunt Twente) Meegewerkt hebben: P. Kuiper (gemeente Almelo), M. Locht (UWV WERKbedrijf), B.

Nadere informatie

Crisismonitor Drechtsteden

Crisismonitor Drechtsteden Crisismonitor Januari 211 (cijfers t/m oktober 21) Hoe staan de er voor op de arbeidsmarkt en de woningmarkt? Dat leest u in deze zesde editie van de crisismonitor, die het OCD eens in de twee maanden

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen Maart 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2011 / 2

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2011 / 2 ECONOMISCHE MONITOR EDE 211 / 2 De economische monitor geeft een beeld van de economie van de gemeente Ede in de afgelopen periode van 27 tot 211. De economische monitor is verdeeld in twee delen. Het

Nadere informatie

ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 2 van 2012

ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 2 van 2012 ARBEIDSMARKTMONITOR Regio / POWI Uitgave 2 van 2012 Flexibilisering van arbeidscontracten lost werkloosheid niet op De economische groei in en ook in is beperkt en onzeker. Dit werkt ook uit in een beperkte

Nadere informatie

Twentse Arbeidsmarktmonitor

Twentse Arbeidsmarktmonitor Twentse Arbeidsmarktmonitor Toelichting: De maandelijkse Arbeidsmonitor van Regio wordt gemaakt in opdracht van het POWI. In het POWI, het Platform Onderwijs Werk en Inkomen, vinden onderwijs, ondernemers

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Maart 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Maart 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Maart 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende vacatures UWV 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen

Nadere informatie

Crisismonitor Drechtsteden

Crisismonitor Drechtsteden Crisismonitor juni 211 (cijfers t/m maart 211) Inhoud: 1. Werkloosheid 2. Werkloosheid naar leeftijd 3. Vacatures, bedrijven, leegstand 4. Woningmarkt Hoe staan de er voor op de arbeidsmarkt en de woningmarkt?

Nadere informatie

Twentse Arbeidsmarktmonitor

Twentse Arbeidsmarktmonitor Twentse Arbeidsmarktmonitor Toelichting: De maandelijkse Arbeidsmonitor van Regio wordt gemaakt in opdracht van het POWI. In het POWI, het Platform Onderwijs Werk en Inkomen, vinden onderwijs, ondernemers

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid licht gedaald

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid licht gedaald www cbs nl Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB12-017 15 maart 2012 9.30 uur Werkloosheid licht gedaald In februari minder werklozen dan in januari Licht stijgende trend in de afgelopen vier

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. December 2012

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. December 2012 Nieuwsflits Arbeidsmarkt December 2012 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende vacatures UWV 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende

Nadere informatie

ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 3 van 2012

ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 3 van 2012 ARBEIDSMARKTMONITOR Regio / POWI Uitgave 3 van 2012 Aantal WW uitkeringen in de regio gestegen in februari: Onder invloed van minder goede economische ontwikkelingen is het aantal personen met een WW uitkering

Nadere informatie

Crisismonitor Drechtsteden

Crisismonitor Drechtsteden Crisismonitor februari 2012 (cijfers t/m december 2011) Inhoud: 1. Werkloosheid 2. Werkloosheid naar leeftijd 3. Vacatures, bedrijven, leegstand 4. Woningmarkt Hoe staan de er voor op de arbeidsmarkt en

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Vooral meer 45-plussers werkloos

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Vooral meer 45-plussers werkloos Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB10-003 21 januari 2010 9.30 uur Vooral meer 45-plussers werkloos Laatste maanden sterke groei bij 45-plussers In een jaar tijd 125 duizend werklozen meer

Nadere informatie

Monitor Kredietcrisis Zoetermeer

Monitor Kredietcrisis Zoetermeer Monitor Kredietcrisis Zoetermeer Economische gevolgen van de kredietcrisis 28-21 Monitor Kredietcrisis Zoetermeer ECONOMISCHE GEVOLGEN KREDIETCRISIS ZOETERMEER Samenstelling: Bestuur, afdeling FB, team

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Oktober 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Oktober 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Oktober 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures UWV 4 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 5 Statistische bijlage 6 Toelichting NWW/WW/WBB

Nadere informatie

Crisismonitor Drechtsteden augustus 2010 (cijfers tot en met juni 2010)

Crisismonitor Drechtsteden augustus 2010 (cijfers tot en met juni 2010) Crisismonitor Drechtsteden augustus 2010 (cijfers tot en met juni 2010) Uit de landelijke pers: Economie groet met 2,1% Voorzichtig herstel aantal banen Herstel uitzendmarkt Werkloosheid blijft afnemen

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen September 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage

Nadere informatie

ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 5 van 2012

ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 5 van 2012 ARBEIDSMARKTMONITOR Regio / POWI Uitgave 5 van 2012 OOK TWENTE HARD GETROFFEN DOOR CRISIS IN DE BOUW In het eerste kwartaal van 2012 daalde de totale omzet in de bouw met ruim 9 procent ten opzichte van

Nadere informatie

Twentse Arbeidsmarktmonitor

Twentse Arbeidsmarktmonitor Twentse Arbeidsmarktmonitor Colofon: Samenstelling en coördinatie: W. de Jong en H. Seker (Kennispunt Twente) Meegewerkt hebben: P. Mollink (Regio Twente Twente), P. Kuiper (gemeente Almelo), M. Locht

Nadere informatie

Monitor Werkloosheid Noord-Veluwe 3 e kwartaal 2010

Monitor Werkloosheid Noord-Veluwe 3 e kwartaal 2010 Monitor Werkloosheid Noord-Veluwe 3 e kwartaal 2010 Oktober 2010 Opsteller: Jiska Krikke Contactpersoon: Gerrit Marskamp Regio Noord-Veluwe, t:0341-474 436 Regio Noord-Veluwe wil in het kader van arbeidsmarktbeleid,

Nadere informatie

April 2012 Minder niet-werkende werkzoekenden (NWW) Aantal WW-uitkeringen opnieuw licht gedaald

April 2012 Minder niet-werkende werkzoekenden (NWW) Aantal WW-uitkeringen opnieuw licht gedaald April 2012 Minder niet-werkende werkzoekenden (NWW) - 471.100 werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf - Daling jonge werkzoekenden - Vooral daling agrarische beroepen en technische/industriële

Nadere informatie

Werkloosheid in Helmond 2012 Samenvatting en conclusies

Werkloosheid in Helmond 2012 Samenvatting en conclusies Werkloosheid in Helmond 2012 Samenvatting en conclusies Aanleiding Sinds 2006 publiceert de Gemeente Helmond jaarlijks gedetailleerde gegevens over de werkloosheid in Helmond. De werkloosheid in Helmond

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid daalt minder snel. Minder sterke daling afgelopen halfjaar

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid daalt minder snel. Minder sterke daling afgelopen halfjaar Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB08-045 19 juni 2008 9.30 uur Werkloosheid daalt minder snel In de periode maart-mei 2008 waren gemiddeld 313 duizend personen werkloos. Dit komt overeen

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder toegenomen

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder toegenomen Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB10-013 18 februari 2010 9.30 uur Werkloosheid verder toegenomen In een jaar tijd 131 duizend werklozen meer Bijna tweederde van de stijging voor rekening

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Augustus 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Augustus 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Augustus 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures UWV en spanningsindicator 4 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 6 Statistische bijlage

Nadere informatie

Twentse Arbeidsmarktmonitor

Twentse Arbeidsmarktmonitor Twentse Arbeidsmarktmonitor Colofon: Samenstelling en coördinatie: P. Mollink, W. de Jong en H. Seker (Kennispunt Twente) Meegewerkt hebben: P. Kuiper (gemeente Almelo), M. Locht (UWV WERKbedrijf), B.

Nadere informatie

jul/09 mei/09 jun/09 sep/09 sep/08 jan/09 feb/09 mrt/09 jun/09 aug/09 sep/09 aug/09

jul/09 mei/09 jun/09 sep/09 sep/08 jan/09 feb/09 mrt/09 jun/09 aug/09 sep/09 aug/09 HAAGSE MONITOR ECONOMISCHE RECESSIE 7 Deze monitor geeft zowel prognoses als gerealiseerde cijfers weer. Het vaststellen van gerealiseerde cijfers kost tijd, maar worden, zodra deze bekend zijn, in de

Nadere informatie

Thermometer economische. crisis

Thermometer economische. crisis 8 Thermometer economische oktober 20 crisis 06//20 Inleiding In deze achtste Thermometer economische crisis worden de recente ontwikkelingen op belangrijke gemeentelijke thema s gevolgd (economie, arbeidsmarkt,

Nadere informatie

Twentse Arbeidsmarktmonitor

Twentse Arbeidsmarktmonitor Twentse Arbeidsmarktmonitor Toelichting: De maandelijkse Arbeidsmonitor van Regio wordt gemaakt in opdracht van het POWI. In het POWI, het Platform Onderwijs Werk en Inkomen, vinden onderwijs, ondernemers

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Kleine daling werkloosheid. Vooral toename jonge werkzoekenden. Forse stijging nieuwe WW-uitkeringen

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Kleine daling werkloosheid. Vooral toename jonge werkzoekenden. Forse stijging nieuwe WW-uitkeringen www cbs nl Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB11-013 17 februari 2011 9.30 uur Kleine daling werkloosheid In januari minder dan 400 duizend werklozen Sinds de top begin vorig bijna 5 duizend

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen Juni 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage 8 Toelichting

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. April 2014

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. April 2014 Nieuwsflits Arbeidsmarkt April 2014 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures UWV 4 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 6 Statistische bijlage 7 Toelichting NWW/WW/WBB

Nadere informatie

Economische en sociale thermometer Nummer 42, oktober 2012

Economische en sociale thermometer Nummer 42, oktober 2012 Economische en sociale thermometer Nummer 42, oktober 212 Uitgave : Team Kennis en Verkenning Naam : Jaap Barink Telefoonnummer : (57) 693369 Mail : j.barink@deventer.nl 2 INHOUD Highlights uit de economische

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder toegenomen. Stijging 9 duizend per maand in afgelopen halfjaar

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder toegenomen. Stijging 9 duizend per maand in afgelopen halfjaar Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB10-019 18 maart 9.30 uur Werkloosheid verder toegenomen In een jaar tijd 126 duizend werklozen meer Laatste maanden vooral stijging bij mannen 45-plus Bij

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid stijgt opnieuw sterk

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid stijgt opnieuw sterk Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB03-092 20 mei 2003 9.30 uur Werkloosheid stijgt opnieuw sterk In de periode februari april 2003 telt de werkloze beroepsbevolking gemiddeld 392 duizend

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2014 I

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2014 I ECONOMISCHE MONITOR EDE 2014 I Deze economische monitor gaat nader in op de ontwikkeling van de economie en arbeidsmarkt in Ede en de regio FoodValley met de focus op het tweede halfjaar van 20. Daarnaast

Nadere informatie

Maart 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gedaald Minder WW-uitkeringen

Maart 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gedaald Minder WW-uitkeringen Maart 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gedaald - 477.800 werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf - Minder werkzoekenden van 35-45 jaar dan een jaar geleden - Toename werkzoekenden met (para)

Nadere informatie

Thermometer economische crisis

Thermometer economische crisis 6 Thermometer economische crisis oktober 20 /11/20 1 Inleiding In deze zesde Thermometer economische crisis worden de recente ontwikkelingen op belangrijke gemeentelijke thema s gevolgd (economie, arbeidsmarkt,

Nadere informatie

Twentse Arbeidsmarktmonitor April 2017

Twentse Arbeidsmarktmonitor April 2017 Twentse Arbeidsmarktmonitor April 2017 Arbeidsmarktmonitor Regio Twente 2017-1 1 Colofon: Samenstelling en coördinatie: P. Mollink (Regio Twente), E. van de Wiel en H. Seker (Kennispunt Twente) Meegewerkt

Nadere informatie

Langzaam maar zeker zijn ook de gevolgen van de economische krimp voor de arbeidsmarkt zichtbaar

Langzaam maar zeker zijn ook de gevolgen van de economische krimp voor de arbeidsmarkt zichtbaar In de vorige nieuwsbrief in september is geprobeerd een antwoord te geven op de vraag: wat is de invloed van de economische situatie op de arbeidsmarkt? Het antwoord op deze vraag was niet geheel eenduidig.

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder gestegen. Meer mannen én vrouwen werkloos. Aantal jonge werkzoekenden toegenomen

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder gestegen. Meer mannen én vrouwen werkloos. Aantal jonge werkzoekenden toegenomen Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB11-066 20 oktober 2011 9.30 uur www.cbs.nl Werkloosheid verder gestegen Sterke stijging werkloosheid in derde kwartaal 2011 Toename zowel bij mannen als

Nadere informatie

Twentse Arbeidsmarktmonitor

Twentse Arbeidsmarktmonitor Twentse Arbeidsmarktmonitor Colofon: Samenstelling en coördinatie: P. Mollink en H. Seker (Kennispunt Twente) Meegewerkt hebben: P. Mollink (Regio Twente Twente), P. Kuiper (gemeente Almelo), M. Locht

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden daalt in augustus met 8.400

Aantal werkzoekenden daalt in augustus met 8.400 Augustus 2008 Aantal werkzoekenden daalt in ustus met 8.400 2 Ingediende vacatures 4 Vraag en aanbod bij CWI 5 Ontslagen met toestemming CWI 6 Statistische bijlage 7 Toelichting NWW / Toelichting CWI krapte-indicator

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, mei 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, mei 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Overijssel en Gelderland Noord, mei 2016 WW-uitkeringen Overijssel en Gelderland Noord nemen verder af In mei kende UWV net als in april minder nieuwe WW-uitkeringen toe in Overijssel

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. December 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. December 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt December 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures UWV en Spanningsindicator 4 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 6 Statistische bijlage

Nadere informatie

Twentse Arbeidsmarktmonitor

Twentse Arbeidsmarktmonitor Twentse Arbeidsmarktmonitor Toelichting: De maandelijkse Arbeidsmonitor van Regio wordt gemaakt in opdracht van het POWI. In het POWI, het Platform Onderwijs Werk en Inkomen, vinden onderwijs, ondernemers

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Januari 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Januari 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Januari 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende vacatures UWV 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende

Nadere informatie

Crisismonitor Drechtsteden

Crisismonitor Drechtsteden Crisismonitor Oktober 2010 (cijfers t/m augustus 2010) Inhoud: 1. Werkloosheid (algemeen) 2. Werkloosheid naar leeftijd (jongeren en ouderen) 3. Vacatures, bedrijven en leegstand 4. Woningmarkt Hoe staan

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 70 2014 47

Statistisch Bulletin. Jaargang 70 2014 47 Statistisch Bulletin Jaargang 70 2014 47 20 november 2014 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Iets meer banen en vacatures in het derde kwartaal 3 Werkloze beroepsbevolking 4 2. Macro-economie 5 Koerswaarde

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Twente

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Twente Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Twente Samenvatting Meer banen in Twente, maar niet in alle sectoren In Twente groeit het aantal banen van werknemers (voltijd en deeltijd) in 2015 en 2016

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid neemt verder toe. Stijging 10 duizend per maand in afgelopen halfjaar

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid neemt verder toe. Stijging 10 duizend per maand in afgelopen halfjaar Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB09-082 17 december 9.30 uur Werkloosheid neemt verder toe In een jaar tijd 121 duizend werklozen meer Evenveel mannen als vrouwen werkloos Bij UWV meer

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Februari 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Februari 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Februari 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende vacatures UWV en spanningsindicator 5 Ingediende ontslagaanvragen

Nadere informatie

Oktober 2012 WW-uitkeringen vooral toegenomen in seizoensgevoelige sectoren Meer dan een half miljoen niet-werkende werkzoekenden (NWW)

Oktober 2012 WW-uitkeringen vooral toegenomen in seizoensgevoelige sectoren Meer dan een half miljoen niet-werkende werkzoekenden (NWW) Oktober 2012 WW-uitkeringen vooral toegenomen in seizoensgevoelige sectoren - 309.900 lopende WW-uitkeringen, 1,8 procent meer dan in tember - Bovengemiddelde stijging lopende WW-uitkeringen horeca (+6,3%)

Nadere informatie

Crisismonitor Drechtsteden april 2010 (cijfers tot en met februari 2010)

Crisismonitor Drechtsteden april 2010 (cijfers tot en met februari 2010) Crisismonitor Drechtsteden april 2010 (cijfers tot en met februari 2010) Op arbeidsmarkt en woningmarkt nog steeds weinig tekenen van herstel. Dat is kort gezegd de conclusie van deze derde versie van

Nadere informatie

CBS: Lichte toename werkenden, minder werklozen

CBS: Lichte toename werkenden, minder werklozen CBS: Lichte toename werkenden, minder werklozen Het aantal mensen met werk is in de periode februari-april met gemiddeld 2 duizend per maand toegenomen. Vooral jongeren en 45-plussers gingen aan de slag.

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2012 / 1

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2012 / 1 ECONOMISCHE MONITOR EDE 2012 / 1 De economische monitor geeft een beeld van de economie van de gemeente Ede in de afgelopen periode van 2008 tot 20. De economische monitor is verdeeld in twee delen. Het

Nadere informatie

Juli 2012 Bijna WW-uitkeringen Meer werkzoekenden (NWW) dan een jaar geleden

Juli 2012 Bijna WW-uitkeringen Meer werkzoekenden (NWW) dan een jaar geleden Juli 2012 Bijna 300.000 WW-uitkeringen - 298.000 lopende WW-uitkeringen - Aantal WW-uitkeringen gestegen ten opzichte van voorgaande maand (2,5%) - Ruim de helft meer WW-uitkeringen voor jongeren dan in

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, april 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, april 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Overijssel en Gelderland Noord, april 2015 Ruim 2.500 minder WW-uitkeringen in Overijssel en Gelderland Noord in een tijd In april daalde het aantal WW-uitkeringen in alle regio

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang

Statistisch Bulletin. Jaargang Statistisch Bulletin Jaargang 72 2016 51 22 december 2016 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Iets minder dan een half miljoen werklozen 3 Werkloze beroepsbevolking 1) (21) 4 Verklaring van tekens

Nadere informatie

September Vrijwel evenveel WW-uitkeringen als in augustus

September Vrijwel evenveel WW-uitkeringen als in augustus September 2012 Vrijwel evenveel WW-uitkeringen als in ustus - - 304.400 lopende WW-uitkeringen, bijna evenveel als in ustus en 21 procent meer dan een jaar geleden Aantal lopende WW-uitkeringen voor jongeren

Nadere informatie

Februari 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gestegen Meer WW-uitkeringen

Februari 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gestegen Meer WW-uitkeringen Februari 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gestegen - 483.000 werkzoekenden ingeschreven bij UWV WERKbedrijf - Vooral meer jonge werkzoekenden - Sterke toename werkzoekenden met transport beroep maar

Nadere informatie

Juni 2012 Meer werkzoekenden (NWW) dan een jaar geleden Aantal WW-uitkeringen in een jaar tijd met gestegen

Juni 2012 Meer werkzoekenden (NWW) dan een jaar geleden Aantal WW-uitkeringen in een jaar tijd met gestegen Juni 2012 Meer werkzoekenden (NWW) dan een jaar geleden - 464.300 werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf - In i vrijwel evenveel werkzoekenden als in - Van de 55-plus beroepsbevolking is 9,4 procent

Nadere informatie

Twentse Arbeidsmarktmonitor

Twentse Arbeidsmarktmonitor Twentse Arbeidsmarktmonitor Toelichting: De maandelijkse Arbeidsmonitor van Regio wordt gemaakt in opdracht van het POWI. In het POWI, het Platform Onderwijs Werk en Inkomen, vinden onderwijs, ondernemers

Nadere informatie

Thermometer economische crisis

Thermometer economische crisis 9 Thermometer economische crisis oktober 20 Bestuursinformatie 07//20 gemeente Utrecht Inleiding In deze negende Thermometer economische crisis worden de recente ontwikkelingen op belangrijke gemeentelijke

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, juni 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, juni 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Overijssel en Gelderland Noord, juni 2016 Minder nieuwe WW-uitkeringen verstrekt in Overijssel en Gelderland Noord In de eerste helft van 2016 kende UWV minder nieuwe WW-uitkeringen

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid weer gedaald. Daling afgelopen halfjaar minder

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid weer gedaald. Daling afgelopen halfjaar minder Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB08-039 22 mei 2008 9.30 uur Werkloosheid weer gedaald In de periode februari-april 2008 waren gemiddeld 326 duizend personen werkloos. Dit komt overeen

Nadere informatie

HAAGSE MONITOR RECESSIECIJFERS januari 2010

HAAGSE MONITOR RECESSIECIJFERS januari 2010 Pagina // Bijlage HAAGSE MONITOR RECESSIECIJFERS uari Deze monitor geeft zowel prognoses als gerealiseerde cijfers weer. Het vaststellen van gerealiseerde cijfers kost tijd, maar worden, zodra deze bekend

Nadere informatie