MAANDELIJKSE ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 7 van 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MAANDELIJKSE ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 7 van 2010"

Transcriptie

1 MAANDELIJKSE ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 7 van 2010 NIET WERKENDE WERKZOEKENDEN TWENTE AANTAL NWW mei '07 juli '07 sept '07 nov '07 jan '08 mrt '08 mei '08 juli '08 sept '08 nov '08 jan '09 mrt '09 mei '09 juli '09 sept '09 nov '09 jan '10 mrt '10 mei '10 TIJD Trend van het aantal niet werkende werkzoekenden in Twente De Maandelijkse Arbeidsmonitor van de Regio Twente is gemaakt in opdracht van het POWI (Platform Onderwijs Werk en Inkomen). Tussen het maken en het verschijnen van de monitor zit de verwerkingstijd van met name de cijfermatige informatie. Hierdoor is deze uitgave, die eind juli verschijnt, gevuld met cijfers uit juni Dit zijn in ieder geval van het UWV de meest recente cijfers. Reacties op deze editie zijn welkom. U kunt ze mailen naar

2 Jeugdwerkloosheid Totaal Grand Total ALMELO BORNE DINKELLAND ENSCHEDE HAAKSBERGEN HELLENDOORN HENGELO HOF V. TWENTE LOSSER OLDENZAAL RIJSSEN- HOLTEN TUBBERGEN TWENTERAND WIERDEN ja nuari februari maart Instroom werkloze jongeren Twente april mei ju ni ju li augu stus september oktober november december verschil jan Feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec jan feb mrt april mei juni mei - juni TWENTE ALMELO BORNE DINKELLAND ENSCHEDE HAAKSBERGEN HELLENDOORN HENGELO HOF VAN TWENTE LOSSER OLDENZAAL RIJSSEN-HOLTEN TUBBERGEN TWENTERAND WIERDEN januari februari Uitstroom werkloze jongeren Twente maart april mei juni juli augustus september oktober november december Minpunten jeugdwerkloosheid: De jeugdwerkloosheid stijgt in Oldenzaal en Rijssen-Holten met respectievelijk 13 en 8 jongeren. De daling van de jeugdwerkloosheid is minder dan 2%, slechts licht hoger dan bijvoorbeeld de daling van het aantal NWW-ers. Pluspunten jeugdwerkloosheid: De jeugdwerkloosheid daalt verder. Alleen Almelo en Hengelo laten een sterkere daling zien in aantallen werkloze jongeren met 22 elk. Ook Twenterand vertoont een opvallend positieve trend. De daling wordt veroorzaakt door een sterke terugloop van instroom aan jongeren. Die is voor de derde maand op rij lager dan vorig jaar en lager dan de uitstroom.

3 Niet Werkende Werkzoekenden in Twente Bron: Arbeidsmarktgegevens (UWV - Werkbedrijf) verschil mei-juni NWW als % ber. bevolking nov '09 dec '09 jan '10 feb '10 maa '10 april '10 mei '10 juni 10 absoluut perc. apr '10 mei '10 juni 10 ALMELO ,4% 11,3% 10,9% 10,8% BORNE ,2% 7,3% 7,0% 6,8% DINKELLAND ,6% 3,5% 3,4% 3,3% ENSCHEDE ,3% 14,5% 14,3% 14,3% HAAKSBERGEN ,7% 5,3% 5,2% 5,2% HELLENDOORN ,0% 4,4% 4,4% 4,3% HENGELO ,1% 8,8% 8,5% 8,0% HOF VAN TWENTE ,7% 5,1% 5,0% 4,8% LOSSER ,5% 7,7% 7,7% 7,3% OLDENZAAL ,5% 7,7% 7,4% 7,3% RIJSSEN- HOLTEN ,1% 4,1% 4,0% 4,1% TUBBERGEN ,3% 4,2% 4,2% 4,2% TWENTERAND ,2% 5,1% 4,8% 4,6% WIERDEN ,2% 4,2% 4,1% 4,0% TWENTE ,3% 8,7% 8,5% 8,4% Pluspunten: Het percentage NWW-ers daalt voor de derde opeenvolgende maand, naar 8,4%. Hiermee gaat Twente mee in het landelijke beeld van dalende werkloosheidscijfers. Van de Twentse gemeenten kent Hengelo de grootste daling met 5,1% ten opzichte van mei. Losser, Twenterand, Hof van Twente en Borne kennen deze maand ook een aanzienlijke daling van het percentage NWW-ers. Minpunten: Het percentage NWW-ers van de beroepsbevolking stijgt in Enschede, Rijssen- Holten en Tubbergen. Twente loopt nog niet in op het Nederlandse percentage NWW-ers van de beroepsbevolking ondanks alle inspanningen die in Twente worden gedaan. Toelichting Niet Werkende Werkzoekenden (NWW) en Werkloze beroepsbevolking (WBB): UWV werkbedrijf publiceert cijfers over niet-werkende werkzoekenden (NWW) op de website De cijfers over de NWW verschillen van samenstelling met de werkloze beroepsbevolking (WBB) die het CBS publiceert. Enerzijds staan niet alle werklozen ingeschreven bij UWV Werkbedrijf (vooral personen zonder recht op een uitkering zoals jongeren en herintreders). Anderzijds staan er personen bij UWV ingeschreven die niet tot de werkloze beroepsbevolking horen (personen die bijvoorbeeld een opleiding volgen of die niet actief naar werk zoeken). Een ander verschil is de wijze waarop beide cijfers tot stand komen: het NWW-cijfer komt voort uit registratie van werkzoekenden door UWV-Werkbedrijf, het WBB-cijfer van het CBS komt tot stand door een enquête onder de beroepsbevolking. Definitie NWW: bij UWV ingeschreven werkzoekenden van jaar zonder werk of minder dan 12 uur per week werkzaam. Definitie WBB: personen van jaar zonder werk of minder dan 12 uur per week werkzaam die direct beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt en actief naar werk zoeken.

4 Prognoses De prognoses zijn opgesteld in opdracht en onder verantwoordelijkheid van het POWI. Handel: Uit het trendbericht handel van CBS blijkt dat de landelijke volumes van in- en uitvoer van goederen in mei 2010 ongeveer 18 procent groter waren dan een jaar eerder. In mei 2010 lag het uitvoervolume voor het eerst boven het niveau van voor de kredietcrisis. De omstandigheden voor de Nederlandse export zijn gunstiger dan in april De stijging van de import van onze belangrijke handelspartner Duitsland van naar verwachting 8% is ook hoopgevend. Overheid: Veel gemeenten hebben vacaturestops vanwege de bezuinigingen die ook voor provincies een daling van het aantal banen gaan veroorzaken. Zittende ambtenaren veranderen minder vaak van baan. Vacatures die al langer openstonden zijn dankzij de ruimere arbeidsmarkt in 2009 vervuld. De groei van het aantal overheidsbanen in het eerste kwartaal van 2010 zal daarom verder in 2010 niet meer zichtbaar zijn. Door de hoge gemiddelde leeftijd van ambtenaren blijft er wel vervangingsvraag. Gezondheidszorg: Uit de arbeidsmarktverkenning van Werkgeversvereniging Zorg en Welzijn Oost-Nederland blijkt dat tekorten verwacht worden in Twente op de kwalificaties Sociaal pedagogische hulpverlening (niveau 5), Helpende zorg en welzijn (niveau 2), Maatschappelijke dienstverlening (niveau 5), Verpleegkundige (niveau 5) en Medewerker maatschappelijke zorg (niveau 3). Totaal is hiervoor het verwachte tekort in Twente in 2013 ruim 650 arbeidsplaatsen. Uitzendbranche: De uitzendmarkt herstelt zich in 2010 licht verwachten bijna alle grote flexbedrijven. Voor 2011 wordt een duidelijke groei voorzien. Bouw: Werkgevers in de bouw hopen dat de werkgelegenheid zich in het derde kwartaal van 2010 zal stabiliseren. Transport: De komende vijf jaar verlaat ruim een derde van de chauffeurs de transportsector, de meeste gaan met pensioen. Dit betekent dat er een landelijk tekort verwacht wordt in 2015 van chauffeurs. Financiële sector: Het beeld in deze sector blijft positief. Industrie: Voor de totale industrie wordt tot en met augustus 2010 een toename van het aantal vacatures voor gekwalificeerd en ervaren personeel verwacht. Bij voorbeeld in de voedingsmiddelen industrie: vervangingsvacatures niveau 4 en in de zorgsector veel vakantievacatures, daarna vacatures op niveau 4. Algemeen: Door een verlaging van de groeiraming op basis van de zwakke arbeidsmarkt zou in Twente de economische groei uit kunnen komen op 0,5% in 2010 en 1,5% in Voor 2012 kan de eerder afgegeven verwachtingen van 2,0% tot 2,5% groei worden aangehouden. De groei in Twente blijft achter bij de Nederlandse groei. Academici komen het makkelijkst aan het werk, gevolgd door HBO-ers. Voor MBO-ers is het moeilijker om aan werk te komen. Vanaf 9 juli 2010 hebben werkgevers na vier jaar of bij het vijfde contract met een jongere tot 27 jaar pas de verplichting een verbintenis aan te gaan voor onbepaalde tijd. Dit kan in principe tot 1 januari Deze tijdelijke wetswijziging is bedoeld om de jeugdwerkloosheid te verminderen. Een bijstandsgerechtigde stapt naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, omdat hij vindt dat de gemeente Amsterdam hem ten onrechte heeft gedwongen deel te nemen aan een re-integratieproject. Dat maakte de Bijstandsbond vrijdag bekend. De Centrale Raad van Beroep had de man al eerder in het ongelijk gesteld. Thema demografische ontwikkelingen: Nederland kent momenteel circa werknemers in de leeftijdscategorie 55 tot 65 jaar. De sectoren onderwijs en overheid hebben relatief het hoogste aandeel 55- plussers. In absolute zin is de vergrijzing het grootst in de sector Zorg & Welzijn. Bijna één op de vijf werknemers die de komende jaren in Nederland met pensioen gaat, is werkzaam in deze sector. Van de Twentse niet werkende werkzoekenden (NWW) gaat één op de tien de komende vijf jaar met pensioen. Het aandeel 55-plussers onder de NWW-ers is bijna een kwart. De overblijvende NWW-ers en de aanstaande fikse vervangingsvraag op de arbeidsmarkt vormen helaas een mismatch. Ruim de helft van de NWW-ers heeft geen startkwalificatie, dus niveau VMBO of lager. Van deze groep is bijna 40% langer dan twee jaar langer zonder werk, waarvan de helft langer dan vijf jaar. Zij hebben geen startkwalificatie en geen recente werkervaring. Mogelijke oplossingen hiervoor zijn functies aan te passen aan de mens, werkervaringsplaatsen in te richten of meer op te leiden. Over afzienbare tijd wordt deze mismatch de grootste uitdaging in de arbeidsmarkt.

5 Aantal vacatures UWV-werkbedrijf Uit gegevens van het UWV is een vergelijking gemaakt tussen de openstaande en ingediende vacatures in juni (2009 en 2010). Deze gegevens hebben betrekking op het aantal in behandeling gegeven vacatures bij het UWV-Werkbedrijf (ABS registratiesysteem). Deze gegevens zijn afkomstig van de website van het UWVwerkbedrijf. Deze cijfers laten zien in hoeverre de recessie doorwerkt op het aanbod van vacatures van het UWV-werkbedrijf. De cijfers die u aantreft bij 'open' zijn standcijfers (momentopname) terwijl ingediend een stroomcijfer is (van alles dat in een maand binnenkomt incl. mutaties). Op de website van het UWV, worden de cijfers opgeteld en dat hebben we overgenomen in deze monitor. Bij het UWV-Werkbedrijf worden 30% van alle vacatures in de markt gemeld. Het gaat daarbij vooral om functies op elementair, lager en middelbaar beroepsniveau. De vacature-informatie van het UWV zoals hieronder staat aangegeven is een indicatie voor de ontwikkelingen op de vacaturemarkt maar geeft in absolute zin niet de totale vacaturemarktomvang weer Gemeente juni juni absoluut verschil % t.o.v. vergelijkingsmnd open Ingediend open ingediend open ingediend open ingediend Almelo % 14% Borne % 163% Dinkelland % 183% Enschede % 5% Haaksbergen % -86% Hellendoorn % -64% Hengelo % 17% Hof van Twente % 53% Losser % -24% Oldenzaal % 49% Rijssen-Holten % 46% Tubbergen % 73% Twenterand % 27% Wierden % 43% Totaal % 9% Minpunten: Het aantal ingediende vacatures is in de gemeente Haaksbergen in juni 2010 gedaald ten opzichte van vorig jaar als enige gemeente. Hoewel het aantal ingediende vacatures stijgt, is dit minder dan evenredig voor de lagere en elementaire beroepen (+26 van totaal +76). Dit terwijl het aandeel NWW-ers voor deze beroepen meer dan 50% is van het totaal. Pluspunten: Het aantal openstaande vacatures en het aantal ingediende vacatures is in Twente in juni 2010 hoger dan in juni Opvallend zijn de stijgingen in ingediende vacatures in de gemeenten Hellendoorn, Oldenzaal en Rijssen-Holten. De sectoren die opvallende stijgingen vertonen zijn uitzendbureaus (+57, 19%), handel (+37, 56%) en overige dienstverlening (+43, 165%).

6 Informatie van de Stadsbank Oost-Nederland Gemeente Aanvr Fiat Aanvr Fiat Almelo Borne Dinkelland Enschede Haaksbergen Hellendoorn Hengelo Hof van Twente Losser Oldenzaal Rijssen-Holten Tubbergen Twenterand Wierden Totaal Ten opzichte van de gegevens uit monitor nummer 6 zijn er nu 204 aanvragen bijgekomen en zijn er 162 aanvragen méér gefiatteerd. WWB Informatie, Hier treft u de tabel aan met informatie over de WWB vanaf januari 2010, op de volgende pagina staat een grafiek. De personen die onder de wet WIJ vallen, zijn in een andere grafiek opgenomen die u aantreft op volgende pagina s. Nog niet alle jongeren zijn uit de WWB naar de WIJ overgezet. Aantal clienten in de bijstand Almelo Rijssen- Holten Oldenzaal Enschede Hengelo Twenterand Tubbergen Hellendoorn Wierden Losser Borne Haaksbergen Hof van Twente Jan ' Februari Maart April Mei Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec = 100% Dinkelland

7 Instroom WWB Dit schema is gemaakt door P. Kuiper van de gemeente Almelo, alle Regio-gemeenten zijn in het schema opgenomen WWB volumeontwikkeling regio 2010 Tubbergen; 144,44 Losser; 140,00 Dinkelland; 140,00 Procenten Haaksbergen; 122,78 Tw enterand; 121,99 Rijssen-Holten; 120,48 Oldenzaal; 111,14 Enschede; 108,79 Wierden; 108,73 Hellendoorn; 107,09 Hof van Tw ente; 103,59 Borne; 103,57 Hengelo; 98,57 Almelo; 98,07 Jan Feb Mrt Apr Mei Juni Juli Aug Hengelo Enschede Oldenzaal Hellendoorn Tubbergen Twenterand Wierden Losser Rijssen-Holten Almelo Dinkelland Hof van Twente Borne Haaksbergen Per ultimo maand index, =

8 Instroom WIJ Dit nieuwe schema is gemaakt door P. Kuiper van de gemeente Almelo, alle Regio-gemeenten zijn in het schema opgenomen. Omdat nog niet alle jongeren van WWB naar WIJ zijn omgezet, treft u op de volgende pagina de WWB en WIJ cijfers voor jongeren gecombineerd aan. Minpunten: Het aantal jongeren met een uitkering WWB of WIJ daalt licht t.o.v. januari dit jaar, maar minder dan in deze periode gebruikelijk is (voor de crisis). Pluspunten: Na een aanvankelijke sterke stijging in de eerste helft van dit jaar, is het aantal aanvragen voor gemeentelijke uitkeringen door jongeren sterk gedaald in Haaksbergen, van 49 in mei naar 34 in juni. WIJ volumeontwikkeling regio 2010 Wierden; 1300,00 Almelo; 1176, Procenten 500 Borne; 700,00 Tw enterand; 550,00 0 Tubbergen; 400,00 Hengelo; 329,51 Enschede; 301,59 Oldenzaal; 271,43 Rijssen-Holten; 260,00 Hellendoorn; 218,75 Dinkelland; 200,00 Haaksbergen; 188,89 Losser; 130,00 Hof van Tw ente; 110,00 Jan Feb Mrt Apr Mei Juni Juli Augustus Hengelo Enschede Oldenzaal Hellendoorn Tubbergen Twenterand Wierden Losser Rijssen-Holten Almelo Dinkelland Hof van Twente Borne Haaksbergen Per ultimo maand index, =

9 WIJ Informatie, Hier treft u de tabel aan met informatie over de wet WIJ vanaf januari 2010, op de voorgaande pagina staat een grafiek. De wet WIJ is nog niet integraal ingevoerd. De cijfers die u ziet zijn in ontwikkeling. We verwachten dat eind 2010 alle invoeringsverschillen bij de gemeenten verdwenen zijn = 100% Jeugdwerkloosheid Aantal clienten Hof van Twente Informatie van het Mobiliteitscentrum Twente Wekelijks is er nieuwe informatie te vinden op de website: Deeltijd-WW beperkt verlengd De instroom in de deeltijd-ww wordt beperkt verlengd, maar de looptijd zal niet langer zijn dan tot 1 juli Werkgevers die niet eerder gebruik hebben gemaakt van werktijdverkorting of deeltijd-ww kunnen ook na 1 april 2010 een aanvraag doen voor hun werknemers. Hiermee worden sectoren tegemoetgekomen die vanwege langlopende opdrachten na-ijlen in de economische crisis. Zij lopen namelijk het risico pas later in 2010 geconfronteerd te worden met de gevolgen hiervan. De ministerraad heeft op voorstel van minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ingestemd met verlenging van de regeling. De uiterste gebruiksdatum blijft 1 juli Rijssen- Olden- Twente- Tub- Hellen- Haaks- Hof van Dinkel- WIJ-cliënten Almelo Holten zaal Enschede Hengelo rand bergen doorn Wierden Losser Borne bergen Twente land Jan ' Februari Maart April Mei Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Tubbergen Almelo Rijssen Olden- Enschede Hengelo Twente- Hellendoorn Wierden Losser Borne Haaks- WIJ / WWB < 27 jr. Holten zaal rand bergen Jan Feb Mrt Apr Mei Juni Dinkelland

10 Het mobiliteitscentrum heeft een intensieve samenwerking tot stand gebracht met commerciële partners met als gevolg dat werkzoekenden nog beter richting arbeidsmarkt begeleid worden. Onder andere door goede samenwerking met de EVC makelaar ( ) worden meer EVC trajecten ingezet. Op dit moment ( ) volgen 405 werknemers een EVC trajecten en zijn 132 werknemers die hun EVC certificaat behaald hebben. Ook volgen er 171 werknemers een Duaal traject, en hebben 10 werknemers het traject afgerond. In 2010 per 19 juli 2010 zijn er 1004 werknemers die met ontslag bedreigt werden door het MCT naar ander werk begeleid. Er zijn op 26 juli 2010 in totaal 154 bedrijven die gebruik maken van de regeling Deeltijd WW, hier zijn 1633 werknemers bij betrokken. Werkplein Almelo: 39 werkgevers met 402 werknemers Werkplein Enschede: 38 werkgevers met 381 werknemers Werkplein Hengelo: 40 werkgevers met 303 werknemers Werkplein Nijverdal: 19 werkgevers met 263 werknemers Werkplein Oldenzaal: 18 werkgevers met 284 werknemers In Twente zijn 220 bedrijven met 2123 medewerkers die geen gebruik meer maken van de regeling Deeltijd WW. Verder verleent het Mobiliteitscentrum aan 26 bedrijven met 492 werknemers algemene ondersteuning. Startende bedrijven Volgens de gegevens van de Kamer van Koophandel Oost Nederland zijn er in de periode tussen 1 juni en 30 juni 2010 in totaal 256 bedrijven gestart. Vergeleken met juni 2009 zijn er 45 bedrijven meer gestart. Faillissementen Volgens de gegevens van de Kamer van Koophandel Oost-Nederland zijn in de periode tussen 1 juni en 30 juni 2010 in totaal 17 bedrijven die een faillissement hebben aangevraagd. Dit zijn er 10 faillissementen meer dan in dezelfde periode vorig jaar. De gegevens komen uit het bestand van de KVK van de ingeschreven bedrijven, de uitgeschreven bedrijven zijn dus niet meegeteld. Tussen het maken en verschijnen van de monitor zit de verwerkingstijd, informeer daarom voor actuele gegevens over starters en faillissementen bij het Handelsregister: of kijk op Informatie van het ROZ en Objectief Ondernemers Advies Het ROZ werkt voor een aantal gemeenten in Twente; Objectief Ondernemers Adviespunt is vooral actief in Noord-West Twente met Almelo als basis. Het Objectief Ondernemers advies heeft in juni 70 gesprekken gevoerd, hiervan waren 20 nieuwe intake gesprekken. Niet alle bedrijven in moeilijkheden melden zich bij het Objectief Ondernemers Advies maar in een aantal gemeenten ook bij de lokale BBZ afdeling. Hier heeft het OOA geen cijfers van. In juni zijn 4 nieuwe ondernemingen gestart en zijn 4 microkredietaanvraag succesvol afgerond. Er zijn nog 9 micokredietaanvragen in behandeling in deze regio. Van het ROZ Twente zijn de volgende gegevens ontvangen: het aantal nieuwe aanvragen van gevestigde ondernemers voor (financiële) ondersteuning bedroeg in juni 63, in juni 2009 waren dit er 47. Verder zijn er tussen eind mei en eind juni 13 coachingstrajecten bijgekomen. Er zijn ten opzichte van de vorige maand 3 aanvragen microkrediet bijgekomen. Het totaal van de intakes starters in juni bedraagt 93 en er zijn 13 gestarten in juni. Colofon: Samenstelling en coördinatie: M.J. Herik-Jonker (Regio Twente) Meegewerkt hebben: H. te Walvaart en P. Mollink (Regio Twente), P. Kuiper (gemeente Almelo), S. Smit (mobiliteitscentrum), P. Winkelhorst (Stadsbank Oost-Nederland), B. Bakker-Mulder (gemeente Hengelo en ROZ), E. Terlaak (Objectief Ondernemers Advies) Ambtelijk opdrachtgever: T. Windmulder (Regio Twente) Bestuurlijk opdrachtgever: M. Koomen (voorzitter POWI)

ARBEIDSMARKTMONITOR Twente Bijlage Gemeenten en definities

ARBEIDSMARKTMONITOR Twente Bijlage Gemeenten en definities ARBEIDSMARKTMONITOR Twente Bijlage Gemeenten en definities Regio Twente / POWI, Uitgave 6 van 2011 Index bijlage Ontwikkeling Werkloosheid (NWW) per gemeente Ontwikkeling lopende uitkeringen WW, WWB, WIJ

Nadere informatie

MAANDELIJKSE ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 12 van 2010

MAANDELIJKSE ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 12 van 2010 MAANDELIJKSE ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 12 van 2010 NIET WERKENDE WERKZOEKENDEN TWENTE AANTAL 27000 26000 25000 24000 23000 22000 21000 20000 19000 18000 17000 mrt '07 mei '07 juli

Nadere informatie

MAANDELIJKSE ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave oktober 2009

MAANDELIJKSE ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave oktober 2009 MAANDELIJKSE ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave oktober 2009 NIET WERKENDE WERKZOEKENDEN TWENTE AANTAL 27000 26000 25000 24000 23000 22000 21000 20000 19000 18000 17000 NWW jan '07 mrt '07

Nadere informatie

MAANDELIJKSE ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave november 2009

MAANDELIJKSE ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave november 2009 4/132 27000 26000 25000 24000 23000 22000 21000 20000 19000 18000 17000 MAANDELIJKSE ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave november 2009 NIET WERKENDE WERKZOEKENDEN TWENTE NWW sept '07 nov '07

Nadere informatie

MAANDELIJKSE ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave februari 2010

MAANDELIJKSE ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave februari 2010 27000 26000 25000 24000 23000 22000 21000 20000 19000 18000 17000 MAANDELIJKSE ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave februari 2010 NIET WERKENDE WERKZOEKENDEN TWENTE NWW sept '07 nov '07 jan

Nadere informatie

MAANDELIJKSE ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave juni 2009

MAANDELIJKSE ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave juni 2009 MAANDELIJKSE ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave juni 2009 NIET WERKENDE WERKZOEKENDEN TWENTE AANTAL 27000 26000 25000 24000 23000 22000 21000 20000 19000 18000 17000 NWW jan '07 mrt '07 mei

Nadere informatie

Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel

Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel Provincie Overijssel februari 2010 De maandelijkse monitor geeft in het kort een overzicht van de ontwikkeling en stand van zaken van: Ontwikkeling omvang niet-werkende

Nadere informatie

ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 6 van 2011

ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 6 van 2011 ARBEIDSMARKTMONITOR Regio / POWI Uitgave 6 van 211 Werkloosheid daalt verder, maar meer ouderen langdurig werkloos. Samenvatting De werkloosheid in is sinds januari dit jaar gedaald van 8,1% naar 7,4%

Nadere informatie

Twentse Arbeidsmarktmonitor

Twentse Arbeidsmarktmonitor Twentse Arbeidsmarktmonitor Toelichting: De maandelijkse Arbeidsmonitor van Regio wordt gemaakt in opdracht van het POWI. In het POWI, het Platform Onderwijs Werk en Inkomen, vinden onderwijs, ondernemers

Nadere informatie

ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 7 van 2011

ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 7 van 2011 ARBEIDSMARKTMONITOR Regio / POWI Uitgave 7 van 211 Deeltijd WW heeft in bijna vierduizend mensen aan het werk gehouden Samenvatting De regeling Deeltijd WW is per 1 juli 211 afgelopen. In hebben hiervan

Nadere informatie

Twentse Arbeidsmarktmonitor

Twentse Arbeidsmarktmonitor Twentse Arbeidsmarktmonitor Colofon: Samenstelling en coördinatie: W. de Jong en H. Seker (Kennispunt Twente) Meegewerkt hebben: P. Mollink (Regio Twente Twente), P. Kuiper (gemeente Almelo), M. Locht

Nadere informatie

Twente: de arbeidsmarktregio

Twente: de arbeidsmarktregio Twente: de arbeidsmarktregio oktober 2011 Twente in cijfers en feiten (algemeen) Regio met ca. 625.000 inwoners, + 2,5 miljoen binnen één uur rij-afstand Waarde van regio: 8 e stadsregio in Nederland in

Nadere informatie

ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 9 van 2011

ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 9 van 2011 ARBEIDSMARKTMONITOR Regio / POWI Uitgave 9 van 211 Titel Samenvatting Werkloosheid (NWW): Uit de bijlage blijkt dat de werkloosheid in 7,5% lager is dan een jaar geleden. De jeugdwerkloosheid is zelfs

Nadere informatie

ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 9 van 2012

ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 9 van 2012 ARBEIDSMARKTMONITOR Regio / POWI Uitgave 9 van 2012 Werkloosheid in stijgt ook onder hoog opgeleiden De werkloosheid onder hoogopgeleiden in stijgt. In de maanden juli en augustus samen is een stijging

Nadere informatie

ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 4 van 2012

ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 4 van 2012 ARBEIDSMARKTMONITOR Regio / POWI Uitgave 4 van 2012 Starterklimaat in laat gunstige ontwikkeling zien: Ondanks de financiële crisis en de moeilijke economische tijden zien we nog altijd een positieve ontwikkeling

Nadere informatie

ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 1 van 2012

ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 1 van 2012 ARBEIDSMARKTMONITOR Regio / POWI Uitgave 1 van 212 Grillige economische vooruitzichten laten werkloosheid stijgen Landelijk gezien stond eind december 6, procent van de beroepsbevolking als geregistreerd

Nadere informatie

ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 12 van 2011

ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 12 van 2011 ARBEIDSMARKTMONITOR Regio / POWI Uitgave 12 van 211 Werkloosheid in stijgt minder snel dan landelijk De werkloosheid in is in november licht gestegen (+2%). Over de maanden september t/m november blijkt

Nadere informatie

ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 11 van 2011

ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 11 van 2011 ARBEIDSMARKTMONITOR Regio / POWI Uitgave 11 van 2011 Terugloop vacatures en verwachte stijgende werkloosheid Uit de cijfers van de arbeidsmarktmonitor blijkt dat de afgelopen maand de geregistreerde werkloosheid

Nadere informatie

ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 3 van 2012

ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 3 van 2012 ARBEIDSMARKTMONITOR Regio / POWI Uitgave 3 van 2012 Aantal WW uitkeringen in de regio gestegen in februari: Onder invloed van minder goede economische ontwikkelingen is het aantal personen met een WW uitkering

Nadere informatie

Twentse Arbeidsmarktmonitor

Twentse Arbeidsmarktmonitor Twentse Arbeidsmarktmonitor Colofon: Samenstelling en coördinatie: P. Mollink en H. Seker (Kennispunt Twente) Meegewerkt hebben: P. Kuiper (gemeente Almelo), M. Locht (UWV WERKbedrijf), B. Bakker-Mulder

Nadere informatie

ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 5 van 2012

ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 5 van 2012 ARBEIDSMARKTMONITOR Regio / POWI Uitgave 5 van 2012 OOK TWENTE HARD GETROFFEN DOOR CRISIS IN DE BOUW In het eerste kwartaal van 2012 daalde de totale omzet in de bouw met ruim 9 procent ten opzichte van

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen April 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen blijven stijgen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische

Nadere informatie

Twentse Arbeidsmarktmonitor

Twentse Arbeidsmarktmonitor Twentse Arbeidsmarktmonitor Toelichting: De maandelijkse Arbeidsmonitor van Regio Twente wordt gemaakt in opdracht van het POWI. In het POWI, het Platform Onderwijs Werk en Inkomen, vinden onderwijs, ondernemers

Nadere informatie

ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 2 van 2012

ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 2 van 2012 ARBEIDSMARKTMONITOR Regio / POWI Uitgave 2 van 2012 Flexibilisering van arbeidscontracten lost werkloosheid niet op De economische groei in en ook in is beperkt en onzeker. Dit werkt ook uit in een beperkte

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I In deze economische monitor vindt u cijfers over de werkgelegenheid en de arbeidsmarkt van de gemeente Ede. Van de arbeidsmarkt zijn gegevens opgenomen van de tweede helft

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Maart 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Maart 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Maart 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende vacatures UWV 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen

Nadere informatie

Twentse Arbeidsmarktmonitor

Twentse Arbeidsmarktmonitor Twentse Arbeidsmarktmonitor Colofon: Samenstelling en coördinatie: P. Mollink, W. de Jong en H. Seker (Kennispunt Twente) Meegewerkt hebben: P. Kuiper (gemeente Almelo), M. Locht (UWV WERKbedrijf), B.

Nadere informatie

Twentse Arbeidsmarktmonitor

Twentse Arbeidsmarktmonitor Twentse Arbeidsmarktmonitor Toelichting: De maandelijkse Arbeidsmonitor van Regio wordt gemaakt in opdracht van het POWI. In het POWI, het Platform Onderwijs Werk en Inkomen, vinden onderwijs, ondernemers

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen Maart 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2011 / 2

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2011 / 2 ECONOMISCHE MONITOR EDE 211 / 2 De economische monitor geeft een beeld van de economie van de gemeente Ede in de afgelopen periode van 27 tot 211. De economische monitor is verdeeld in twee delen. Het

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. December 2012

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. December 2012 Nieuwsflits Arbeidsmarkt December 2012 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende vacatures UWV 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende

Nadere informatie

Jeugdwerkloosheid. Arbeidsmarktregio Noord-Kennemerland (+ West-Friesland) mei UWV WERKbedrijf Arbeidsmarktinformatie, 2009 Versie 0.

Jeugdwerkloosheid. Arbeidsmarktregio Noord-Kennemerland (+ West-Friesland) mei UWV WERKbedrijf Arbeidsmarktinformatie, 2009 Versie 0. Jeugdwerkloosheid Arbeidsmarktregio Noord-Kennemerland (+ West-Friesland) mei 2 UWV Arbeidsmarktinformatie, 2 Versie. Arbeidsmarktontwikkeling Arbeidsmarktregio Noord-Kennemerland (+ West Friesland) Ontwikkeling

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Twente

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Twente Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Twente Samenvatting Meer banen in Twente, maar niet in alle sectoren In Twente groeit het aantal banen van werknemers (voltijd en deeltijd) in 2015 en 2016

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen September 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage

Nadere informatie

Twentse Arbeidsmarktmonitor

Twentse Arbeidsmarktmonitor Twentse Arbeidsmarktmonitor Toelichting: De maandelijkse Arbeidsmonitor van Regio wordt gemaakt in opdracht van het POWI. In het POWI, het Platform Onderwijs Werk en Inkomen, vinden onderwijs, ondernemers

Nadere informatie

Twentse Arbeidsmarktmonitor

Twentse Arbeidsmarktmonitor Twentse Arbeidsmarktmonitor Toelichting: De maandelijkse Arbeidsmonitor van Regio wordt gemaakt in opdracht van het POWI. In het POWI, het Platform Onderwijs Werk en Inkomen, vinden onderwijs, ondernemers

Nadere informatie

Twentse Arbeidsmarktmonitor

Twentse Arbeidsmarktmonitor Twentse Arbeidsmarktmonitor Toelichting: De maandelijkse Arbeidsmonitor van Regio wordt gemaakt in opdracht van het POWI. In het POWI, het Platform Onderwijs Werk en Inkomen, vinden onderwijs, ondernemers

Nadere informatie

Twentse Arbeidsmarktmonitor

Twentse Arbeidsmarktmonitor Twentse Arbeidsmarktmonitor Colofon: Samenstelling en coördinatie: W. de Jong en H. Seker (Kennispunt Twente) Meegewerkt hebben: P. Mollink (Regio Twente Twente), P. Kuiper (gemeente Almelo), M. Locht

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid licht gedaald

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid licht gedaald www cbs nl Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB12-017 15 maart 2012 9.30 uur Werkloosheid licht gedaald In februari minder werklozen dan in januari Licht stijgende trend in de afgelopen vier

Nadere informatie

Twentse Arbeidsmarktmonitor

Twentse Arbeidsmarktmonitor Twentse Arbeidsmarktmonitor Colofon: Samenstelling en coördinatie: P. Mollink en H. Seker (Kennispunt Twente) Meegewerkt hebben: P. Mollink (Regio Twente Twente), P. Kuiper (gemeente Almelo), M. Locht

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid neemt verder toe. Stijging 10 duizend per maand in afgelopen halfjaar

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid neemt verder toe. Stijging 10 duizend per maand in afgelopen halfjaar Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB09-082 17 december 9.30 uur Werkloosheid neemt verder toe In een jaar tijd 121 duizend werklozen meer Evenveel mannen als vrouwen werkloos Bij UWV meer

Nadere informatie

Twentse Arbeidsmarktmonitor

Twentse Arbeidsmarktmonitor Twentse Arbeidsmarktmonitor Toelichting: De maandelijkse Arbeidsmonitor van Regio wordt gemaakt in opdracht van het POWI. In het POWI, het Platform Onderwijs Werk en Inkomen, vinden onderwijs, ondernemers

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Februari 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Februari 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Februari 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende vacatures UWV en spanningsindicator 5 Ingediende ontslagaanvragen

Nadere informatie

Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie

Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie 212 Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie Arbeidsmarktregio Groot Amsterdam Contactpersonen: Naam E-mail Telefoon Paul Rijs Paul.Rijs@uwv.nl 6 5478 3155 Erik Stam Erik.Stam@uwv.nl 6 1511 9162 Marije

Nadere informatie

September Vrijwel evenveel WW-uitkeringen als in augustus

September Vrijwel evenveel WW-uitkeringen als in augustus September 2012 Vrijwel evenveel WW-uitkeringen als in ustus - - 304.400 lopende WW-uitkeringen, bijna evenveel als in ustus en 21 procent meer dan een jaar geleden Aantal lopende WW-uitkeringen voor jongeren

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, juni 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, juni 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Overijssel en Gelderland Noord, juni 2016 Minder nieuwe WW-uitkeringen verstrekt in Overijssel en Gelderland Noord In de eerste helft van 2016 kende UWV minder nieuwe WW-uitkeringen

Nadere informatie

Twentse Arbeidsmarktmonitor

Twentse Arbeidsmarktmonitor Twentse Arbeidsmarktmonitor Colofon: Samenstelling en coördinatie: P. Mollink, W. de Jong en H. Seker (Kennispunt Twente) Meegewerkt hebben: P. Kuiper (gemeente Almelo), M. Locht (UWV WERKbedrijf), B.

Nadere informatie

ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 9 van 2012

ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 9 van 2012 ARBEIDSMARKTMONITOR Regio / POWI Uitgave 9 van 2012 Werkloosheid in stijgt ook onder hoog opgeleiden De werkloosheid onder hoogopgeleiden in stijgt. In de maanden juli en augustus samen is een stijging

Nadere informatie

Ontwikkelingen arbeidsmarkt: Uitzendbureau? Kans op werk!

Ontwikkelingen arbeidsmarkt: Uitzendbureau? Kans op werk! Ontwikkelingen arbeidsmarkt: Uitzendbureau? Kans op werk! UWV-congres Uitzendbranche Zwolle, 15 november 2012, Rob Witjes, Arbeidsmarktinformatie en -advies, UWV 1 Inhoud presentatie Actuele ontwikkelingen

Nadere informatie

Werkloosheid in Helmond 2012 Samenvatting en conclusies

Werkloosheid in Helmond 2012 Samenvatting en conclusies Werkloosheid in Helmond 2012 Samenvatting en conclusies Aanleiding Sinds 2006 publiceert de Gemeente Helmond jaarlijks gedetailleerde gegevens over de werkloosheid in Helmond. De werkloosheid in Helmond

Nadere informatie

Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie

Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie 212 Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie Arbeidsmarktregio Zeeland Contactpersonen: Naam E-mail Telefoon Willem van der Velde Willem.vanderVelde@uwv.nl 6 1595 24 Nicole van der Goorbergh Nicole.vanderGoorbergh@uwv.nl

Nadere informatie

Twentse Arbeidsmarktmonitor

Twentse Arbeidsmarktmonitor Twentse Arbeidsmarktmonitor Toelichting: De maandelijkse Arbeidsmonitor van Regio wordt gemaakt in opdracht van het POWI. In het POWI, het Platform Onderwijs Werk en Inkomen, vinden onderwijs, ondernemers

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen Juni 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage 8 Toelichting

Nadere informatie

ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 12 van 2012

ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 12 van 2012 ARBEIDSMARKTMONITOR Regio / POWI Uitgave 12 van 2012 Grote verschillen in beroepen bij toename werkloosheid Door het verder uitblijven van economische herstel, aangekondigde bezuinigingen en een verdere

Nadere informatie

Twentse Arbeidsmarktmonitor

Twentse Arbeidsmarktmonitor Twentse Arbeidsmarktmonitor Colofon: Samenstelling en coördinatie: P. Mollink, W. de Jong en H. Seker (Kennispunt Twente) Meegewerkt hebben: P. Kuiper (gemeente Almelo), M. Locht (UWV WERKbedrijf), B.

Nadere informatie

Thermometer economische. crisis

Thermometer economische. crisis 8 Thermometer economische oktober 20 crisis 06//20 Inleiding In deze achtste Thermometer economische crisis worden de recente ontwikkelingen op belangrijke gemeentelijke thema s gevolgd (economie, arbeidsmarkt,

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, april 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, april 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Overijssel en Gelderland Noord, april 2015 Ruim 2.500 minder WW-uitkeringen in Overijssel en Gelderland Noord in een tijd In april daalde het aantal WW-uitkeringen in alle regio

Nadere informatie

Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie

Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie tember 212 Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie Arbeidsmarktregio Haaglanden Contactpersonen: Naam E-mail Telefoon Jean-Paul Biever Jean-Paul.Biever@uwv.nl 6 5437 2541 Martine van Doorn Martine.vanDoorn@uwv.nl

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. November 2014

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. November 2014 Nieuwsflits Arbeidsmarkt November 2014 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Bij UWV ingediende vacatures en spanningsindicator 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage

Nadere informatie

Barometer Arbeidsmarkt Gelderland 2e kwartaal 2013

Barometer Arbeidsmarkt Gelderland 2e kwartaal 2013 Barometer Arbeidsmarkt Gelderland 2e kwartaal 2013 In deze notitie van UWV, die ieder kwartaal verschijnt, worden de actuele ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in de provincie Gelderland kort toegelicht.

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden daalt in augustus met 8.400

Aantal werkzoekenden daalt in augustus met 8.400 Augustus 2008 Aantal werkzoekenden daalt in ustus met 8.400 2 Ingediende vacatures 4 Vraag en aanbod bij CWI 5 Ontslagen met toestemming CWI 6 Statistische bijlage 7 Toelichting NWW / Toelichting CWI krapte-indicator

Nadere informatie

Factsheet economische crisis. 1 e kwartaal 2010

Factsheet economische crisis. 1 e kwartaal 2010 Factsheet economische crisis 1 e kwartaal 21 O&S Mei 21 2 Kort samengevat Ieder kwartaal factsheet Vanwege de economische recessie in Nederland is er behoefte aan inzicht in de gevolgen hiervan voor de

Nadere informatie

Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) April 2011

Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) April 2011 Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) April 2011 In deze notitie van het UWV WERKbedrijf, die vanwege de resultaten van de Quick Scan wat later verschijnt dan gebruikelijk, worden de actuele ontwikkelingen

Nadere informatie

Thermometer economische crisis

Thermometer economische crisis 7 Thermometer economische crisis maart 2011 15/03/2011 Inleiding In deze zevende Thermometer economische crisis worden de recente ontwikkelingen op belangrijke gemeentelijke thema s gevolgd (economie,

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen September 2010 Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen 2 WW-uitkeringen 5 Ingediende vacatures 6 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 7 Ingediende ontslagaanvragen en verleende

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2014 I

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2014 I ECONOMISCHE MONITOR EDE 2014 I Deze economische monitor gaat nader in op de ontwikkeling van de economie en arbeidsmarkt in Ede en de regio FoodValley met de focus op het tweede halfjaar van 20. Daarnaast

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. December 2014

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. December 2014 Nieuwsflits Arbeidsmarkt December 2014 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Bij UWV ingediende vacatures 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 6 Statistische bijlage 7 Toelichting NWW/WW/WBB

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2011 / 4

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2011 / 4 ECONOMISCHE MONITOR EDE 20 / 4 De Economische Monitor geeft een beeld van de economie van de gemeente Ede in de afgelopen periode van 2008 tot 20. De Economische Monitor is verdeeld in twee delen: Het

Nadere informatie

Crisismonitor Drechtsteden augustus 2010 (cijfers tot en met juni 2010)

Crisismonitor Drechtsteden augustus 2010 (cijfers tot en met juni 2010) Crisismonitor Drechtsteden augustus 2010 (cijfers tot en met juni 2010) Uit de landelijke pers: Economie groet met 2,1% Voorzichtig herstel aantal banen Herstel uitzendmarkt Werkloosheid blijft afnemen

Nadere informatie

Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie

Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie i Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie Arbeidsmarktregio Drechtsteden Contactpersonen: Naam E-mail Telefoon Ton van Mastrigt Ton.vanMastrigt@uwv.nl 6 1595 24 Lia van der Sman Lia.vanderSman@uwv.nl

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Maart 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Maart 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Maart 2015 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Online vacatures 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage 8 Toelichting NWW/WW/WBB 16 Colofon

Nadere informatie

Februari 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gestegen Meer WW-uitkeringen

Februari 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gestegen Meer WW-uitkeringen Februari 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gestegen - 483.000 werkzoekenden ingeschreven bij UWV WERKbedrijf - Vooral meer jonge werkzoekenden - Sterke toename werkzoekenden met transport beroep maar

Nadere informatie

Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie

Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie december 212 Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie Arbeidsmarktregio Noord-Holland Noord Contactpersonen: Naam E-mail Telefoon Paul Rijs Paul.Rijs@uwv.nl 6 5478 3155 Erik Stam Erik.Stam@uwv.nl 6 1511

Nadere informatie

Twentse Arbeidsmarktmonitor

Twentse Arbeidsmarktmonitor Twentse Arbeidsmarktmonitor Toelichting: De maandelijkse Arbeidsmonitor van Regio wordt gemaakt in opdracht van het POWI. In het POWI, het Platform Onderwijs Werk en Inkomen, vinden onderwijs, ondernemers

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Mei 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Mei 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Mei 2015 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Online vacatures en UWV spanningsindicator 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 8 Statistische bijlage 9 Toelichting

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2011 / 1

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2011 / 1 ECONOMISCHE MONITOR EDE 211 / 1 De economische monitor geeft een beeld van de economie van de gemeente Ede in de afgelopen periode van 27 tot 21. De economische monitor is verdeeld in 2 delen. Het thermo

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Januari 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Januari 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Januari 2015 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Online vacatures 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage 8 Toelichting NWW/WW/WBB 17 Colofon

Nadere informatie

Economische en sociale thermometer Nummer 42, oktober 2012

Economische en sociale thermometer Nummer 42, oktober 2012 Economische en sociale thermometer Nummer 42, oktober 212 Uitgave : Team Kennis en Verkenning Naam : Jaap Barink Telefoonnummer : (57) 693369 Mail : j.barink@deventer.nl 2 INHOUD Highlights uit de economische

Nadere informatie

Grafimedia in cijfers

Grafimedia in cijfers Grafimedia in cijfers 2013 beeld: Karin van Hengel Inhoud 1 Aantal grafische bedrijven naar grootteklasse 2 Aantal grafische bedrijven naar hoofdactiviteit 3 Ontwikkeling van de omzet in de industrie en

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Mei 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Mei 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Mei 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende vacatures UWV en Spanningsindicator Arbeidsmarkt 5 Ingediende

Nadere informatie

Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie

Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie Arbeidsmarktregio Achterhoek i Inhoudsopgave Inleiding 2 Meer zicht op de regionale arbeidsmarkt 2 Managementsamenvatting 3 Aanbodzijde 3 Vraagzijde 3 1. Arbeidsmarktontwikkelingen

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. December 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. December 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt December 2016 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 6 Statistische bijlage 7 Toelichting NWW/WW/WBB 15 Colofon De Nieuwsflits

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt juni 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt juni 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt juni 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden geregistreerd bij UWV 4 Bij UWV ingediende vacatures 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen

Nadere informatie

Niet-werkende werkzoekenden

Niet-werkende werkzoekenden Januari 2012 Niet-werkende werkzoekenden 2 WW-uitkeringen 3 Vacatures ingediend bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 5 Statistische bijlage 6 Toelichting NWW/WW

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Achterhoek Februari 2013

Arbeidsmarkt Achterhoek Februari 2013 Arbeidsmarkt Achterhoek Februari 2013 Inhoud Werkgelegenheid Vacatures Werkloosheid Bevolkingsontwikkeling Aandachtspunten komende jaren Activiteiten POA Achterhoek PAG 2 Structuur werkgelegenheid regio

Nadere informatie

Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) Oktober 2011

Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) Oktober 2011 Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) Oktober 2011 In deze rapportage van het UWV WERKbedrijf worden de actuele ontwikkelingen op de regionale arbeidsmarkt kort toegelicht. Vanuit diverse bronnen

Nadere informatie

Kwartaalrapportage Arbeidsmarkt Breda 2009

Kwartaalrapportage Arbeidsmarkt Breda 2009 Kwartaalrapportage Arbeidsmarkt Breda 2009 Economische krimp in 2009 Aantal vacatures sterk gedaald Werkloosheid in Breda stijgt me 14% Bredase bijstand daalt minimaal Bijstand onder jongeren sterk gestegen

Nadere informatie

Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie

Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie juli 21 Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie Arbeidsmarktregio Zeeland Contactpersonen: Naam E-mail Telefoon Willem van der Velde Willem.vanderVelde@uwv.nl 165 78 1329 Ingrid van Zimmeren Ingrid.vanZimmeren@uwv.nl

Nadere informatie

Notitie Aanpak Jeugdwerkloosheid in Enschede 2013

Notitie Aanpak Jeugdwerkloosheid in Enschede 2013 Notitie Aanpak Jeugdwerkloosheid in Enschede 2013 December 2012 1. Inleiding In de stedelijke commissie van oktober 2012 is gesproken over de jeugdwerkloosheid naar aanleiding van artikel 38 vragen die

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek

Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB10-049 22 juli 9.30 uur Werkloosheid licht gedaald Werkloosheid in met 5 duizend afgenomen In afgelopen maanden vooral daling werkloosheid onder mannen

Nadere informatie

Langzaam maar zeker zijn ook de gevolgen van de economische krimp voor de arbeidsmarkt zichtbaar

Langzaam maar zeker zijn ook de gevolgen van de economische krimp voor de arbeidsmarkt zichtbaar In de vorige nieuwsbrief in september is geprobeerd een antwoord te geven op de vraag: wat is de invloed van de economische situatie op de arbeidsmarkt? Het antwoord op deze vraag was niet geheel eenduidig.

Nadere informatie

Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie

Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie Arbeidsmarktregio Drenthe december Inhoudsopgave Inleiding 2 Meer zicht op de regionale arbeidsmarkt 2 Managementsamenvatting 3 Aanbodzijde 3 Vraagzijde 3 1. Arbeidsmarktontwikkelingen

Nadere informatie

Voorgesteld wordt de raad een brief te sturen met daarin een overzicht van de bijstandsontwikkeling in 2015.

Voorgesteld wordt de raad een brief te sturen met daarin een overzicht van de bijstandsontwikkeling in 2015. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Jaarbrief bijstandsontwikkeling 2015 Programma Inkomen & Armoedebestrijding BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Voorgesteld wordt de raad een brief te

Nadere informatie

Een uitdagende arbeidsmarkt. Erik Oosterveld 24 juni 2014

Een uitdagende arbeidsmarkt. Erik Oosterveld 24 juni 2014 Een uitdagende arbeidsmarkt Erik Oosterveld 24 juni 2014 Wat waren de gevolgen van de recessie? Hoeveel banen zijn er verloren gegaan? In welke sectoren heeft de recessie het hardst toegeslagen? Werkgelegenheid

Nadere informatie

Kwartaalrapportage Werk en Inkomen. Eerste kwartaal 2015

Kwartaalrapportage Werk en Inkomen. Eerste kwartaal 2015 Kwartaalrapportage Werk en Inkomen Eerste kwartaal 2015 April 2015 Aantal Uitkeringsgerechtigden 2015: Kode Regeling JANUARI FEBRUARI MAART APRIL MEI JUNI JULI AUGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER

Nadere informatie

Rapportage WW 50plus. December 2016

Rapportage WW 50plus. December 2016 Rapportage WW 50plus December 2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 WW-uitkeringen 2 Toelichting WW/NWW/WBB 12 Colofon 13 Rapportage WW 50plus 1 WW-uitkeringen WW-uitkeringen 1 50-plus 2016 2015 dec 2015/2016

Nadere informatie

Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie

Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie Arbeidsmarktregio Rijk van Nijmegen december Inhoudsopgave Inleiding 2 Meer zicht op de regionale arbeidsmarkt 2 Managementsamenvatting 3 Aanbodzijde 3 Vraagzijde

Nadere informatie

Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie

Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie Arbeidsmarktregio Midden-Gelderland i Inhoudsopgave Inleiding 2 Meer zicht op de regionale arbeidsmarkt 2 Managementsamenvatting 3 Aanbodzijde 3 Vraagzijde 3 1.

Nadere informatie

CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt

CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt Tussen maart en mei is het aantal mensen met een baan met gemiddeld 6 duizend per maand gestegen. De stijging is volledig aan vrouwen toe te schrijven. Het

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen Mei 2010 Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen

Nadere informatie