MAANDELIJKSE ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave februari 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MAANDELIJKSE ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave februari 2010"

Transcriptie

1 MAANDELIJKSE ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave februari 2010 NIET WERKENDE WERKZOEKENDEN TWENTE NWW sept '07 nov '07 jan '08 mrt '08 mei '08 juli '08 sept '08 nov '08 jan '09 mrt '09 mei '09 juli '09 sept '09 nov '09 juli '07 TIJD X Trend van het aantal niet werkende werkzoekenden in Twente mei '07 mrt '07 jan '07 AANTAL

2 De Maandelijkse Arbeidsmonitor van de Regio Twente is gemaakt in opdracht van het POWI (Platform Onderwijs Werk en Inkomen). Tussen het maken en het verschijnen van de monitor zit de verwerkingstijd van met name de cijfermatige informatie. Hierdoor is deze uitgave, die begin februari verschijnt, gevuld met cijfers uit december Dit zijn in ieder geval van het UWV de meest recente cijfers. Reacties op deze editie zijn welkom. U kunt ze mailen naar Jeugdwerkloosheid Standcijfers jaar jaar jaar Totaal Totaal Twente Almelo Borne Dinkelland Enschede Haaksbergen Hellendoorn Hengelo Hof van Twente Losser Oldenzaal Rijssen-Holten Tubbergen Twenterand Wierden Januari Februari Maart Instroom werkloze jongeren Twente Belangrijkste regionale conclusies en provinciale trends: In december is het aantal geregistreerde werklozen in Twente met 377 gestegen tot personen. De seizoensmatige stijging is lager dan in december 2008 (504). Het aantal werklozen is daarmee hoger dan eind dec 2008, maar nog wel lager dan drie jaar geleden. In het laatste kwartaal van 2009 zijn er 768 NWW ers in Twente bijgekomen en in het laatste halfjaar (dec-juli) in totaal 1201.Vanaf oktober is het aantal NWW ers licht aan het stijgen. De geregistreerde werklozen eind december vertegenwoordigen 8,6% van de beroepsbevolking in Twente. In de provincie Overijssel ligt dit percentage op 7,2%. Landelijk is het aantal jongere geregistreerde werklozen (<27 jaar) in vergelijking met 2008 met 55% gestegen. In Twente is de werkloosheid onder jongeren in december gestegen met 134 personen. Op jaarbasis is een toename te zien van jongeren. Deze stijging van 66% is weliswaar hoger dan gemiddeld in Nederland maar lager dan in omliggende regio s (Zwolle 90%, Stedendriehoek 75% en Achterhoek 86%) ) In de leeftijdscategorie tussen jaar steeg in Twente in december de werkloosheid met 72 jongeren, in de leeftijdscategorie van jaar steeg de werkloosheid met 61 personen. De jongste leeftijdscategorie is niet gestegen (daling met 1 persoon). In bijna alle Twentse gemeenten stijgen ook in december de inwoners die een beroep doen op de WWB. Alleen Wierden kent een stabilisatie. In Almelo zijn de uitkeringen voor jongeren niet meer meegenomen in de WWB-cijfers, omdat ze daar onder de inkomensvoorziening van de wet WIJ geteld worden. Gemeenten hebben tot 1 juni 2010 de tijd deze verandering van gegevens door te voeren. Zodra er meer gegevens over de WIJ bekend zijn, zullen wij deze in de arbeidsmarktmonitor opnemen. In lijn met de seizoensontwikkeling is het aantal geregistreerde openstaande vacatures in december met 165 gedaald tot Ten opzichte van december vorig jaar een daling van 28%. Het aantal geregistreerde vacatures vertoont daarmee weer een stijging: in november was nog een daling t.o.v. vorig jaar waarneembaar van 31%. April Mei Juni Juli Aug ustus Sep tember O ktobe r November December Januari Februari Maart uitstroom werkloze jongeren Twente April Mei Juni Juli Aug ustus Sep tember Oktobe r November December Toelichting Niet Werkende Werkzoekenden (NWW) en Werkloze beroepsbevolking (WBB): UWV werkbedrijf publiceert cijfers over niet-werkende werkzoekenden (NWW) op de website De cijfers over de NWW verschillen van samenstelling met de werkloze beroepsbevolking (WBB) die het CBS publiceert. Enerzijds staan niet alle werklozen ingeschreven bij UWV Werkbedrijf (vooral personen zonder recht op een uitkering zoals jongeren en herintreders). Anderzijds staan er personen bij UWV ingeschreven die niet tot de werkloze beroepsbevolking horen (personen die bijvoorbeeld een opleiding volgen of die niet actief naar werk zoeken). Een ander verschil is de wijze waarop beide cijfers tot stand komen: het NWW-cijfer komt voort uit registratie van werkzoekenden door UWV-Werkbedrijf, het WBB-cijfer van het CBS komt tot stand door een enquête onder de beroepsbevolking. Definitie NWW: bij UWV ingeschreven werkzoekenden van jaar zonder werk of minder dan 12 uur per week werkzaam. Definitie WBB: personen van jaar zonder werk of minder dan 12 uur per week werkzaam die direct beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt en actief naar werk zoeken.

3 Niet Werkende Werkzoekenden in Twente Bron: Arbeidsmarktgegevens (UWV - Werkbedrijf) verschil dec - juni NWW als % ber.bevolking juni '09 juli '09 aug '09 sept '09 okt '09 nov '09 dec '09 absoluut perc. okt '09 nov '09 dec '09 ALMELO ,66% 10,88% 11,04% 11,03% BORNE ,14% 6,26% 6,39% 6,71% DINKELLAND ,96% 3,25% 3,52% 3,72% ENSCHEDE ,56% 13,60% 13,81% 13,82% HAAKSBERGEN ,63% 5,26% 5,37% 5,54% HELLENDOORN ,31% 5,02% 5,20% 5,45% HENGELO ,28% 8,88% 8,70% 8,87% HOF VAN TWENTE ,09% 5,00% 4,90% 5,08% LOSSER ,91% 7,82% 8,10% 8,31% OLDENZAAL ,34% 7,25% 7,45% 7,86% RIJSSEN- HOLTEN ,30% 4,08% 4,40% 4,59% TUBBERGEN ,08% 3,66% 3,99% 4,26% TWENTERAND ,12% 4,58% 4,87% 5,11% WIERDEN ,03% 3,82% 4,03% 4,06% TWENTE ,20% 8,36% 8,50% 8,64% absoluut verschil t.o.v. vorige maand percentage juli-juni aug-jul sept-aug okt-sept nov-okt nov-dec juli-juni aug-juli septaug oktsept novokt dec-nov ALMELO ,41% -0,87% 0,14% 0,57% 1,49% -0,11% BORNE ,03% 2,18% 0,21% 1,28% 2,10% 4,94% DINKELLAND ,10% -1,92% -1,22% 2,97% 8,41% 5,54% ENSCHEDE ,04% -0,06% -1,37% 0,37% 1,49% 0,09% HAAKSBERGEN ,03% -0,83% -0,67% 2,35% 2,13% 3,21% HELLENDOORN ,39% 1,78% 2,25% 3,18% 3,56% 4,93% HENGELO ,95% 2,20% 2,83% 0,15% -2,09% 2,01% HOF VAN TWENTE ,23% 5,26% 4,21% 0,38% -2,01% 3,59% LOSSER ,62% 3,02% 0,46% 6,91% 3,59% 2,64% OLDENZAAL ,79% 0,65% 3,35% 3,76% 2,82% 5,48% RIJSSEN- HOLTEN ,74% 5,40% 1,65% 4,88% 7,75% 4,32% TUBBERGEN ,16% 1,46% 0,36% -0,36% 8,99% 6,93% TWENTERAND ,41% 1,30% 0,71% -2,26% 6,37% 5,03% WIERDEN ,76% -0,45% 3,60% -1,30% 5,49% 0,63% TWENTE ,66% 0,66% 0,33% 0,91% 1,69% 1,60%

4 Niet Werkende Werkzoekenden in Twente Bron: Arbeidsmarktgegevens (UWV - Werkbedrijf) Deze grafiek laat per gemeente de percentuele groei per maand van het aantal n.w.w. zien. Iedere gemeente heeft een eigen kleurlijn en is met elkaar te vergelijken. Wij adviseren u deze grafiek in kleur uit te printen. Verder merken wij op dat sommige schommelingen in gemeenten een 'simpele' verklaring kunnen hebben, bijvoorbeeld een inschrijvingsactie van het UWV. 14,00% 12,00% 10,00% 8,00% 6,00% 4,00% 2,00% 0,00% -2,00% -4,00% juli-juni aug-juli sept-aug okt-sept nov-okt dec-nov ALMELO BORNE DINKELLAND ENSCHEDE HAAKSBERGEN HELLENDOORN HENGELO HOF VAN TWENTE LOSSER OLDENZAAL RIJSSEN-HOLTEN TUBBERGEN TWENTERAND WIERDEN

5 Analyses en prognoses De analyse en prognoses en zijn opgesteld in opdracht en onder verantwoordelijkheid van het POWI. MKB-bedrijven: TNO meldt dat 62% van de MKB bedrijven verwacht te gaan groeien in de komende 3 jaar. MKB bedrijven ervaren door de crisis behalve negatieve, ook positieve effecten. Positieve effecten zijn o.a. de toename van innovatie en het makkelijker werven van personeel. Negatieve effecten zijn o.a. beperkte groeimogelijkheden en uitstel van investeringen. De verwachting is dat omzetgroei de komende periode niet leidt tot personeelsuitbreiding. Bij vacatures ten gevolge van vervanging van personeel zal uit het oogpunt van innovatie, rendementsverbetering en een ruimere aanbodsmarkt meer kwaliteitseisen aan aan te nemen personeel worden gesteld. Handel: Landelijk vertoonde deze sector de sterkste daling in vacatures. Ten opzichte van 2008 werden in 2009 landelijk 34% minder vacatures ingediend en geregistreerde bij UWV. In Twente daalde in de handel het aantal geregistreerde vacatures met 39% (detailhandel - 42%, groothandel -29%). De komende periode zullen de omzetten in de handel nog onder druk blijven staan. Een verdere teruggang in vacatures is echter door de aanwezigheid van vervangingsvraag niet te verwachten. Onderwijs: Alhoewel landelijk de onderwijssector moeilijk vervulbare vacatures kent, is het in Twente voor werkloze leerkrachten in met name basisonderwijs lastig om vast werk te vinden. Er zijn wel tijdelijke contracten, maar deze worden deels niet verlengd en slechts beperkt omgezet in een vast dienstverband. In Twente is meer aanbod bij vraag naar personeel in Twente dan in bijvoorbeeld de Randstand. Verder is zichtbaar dat de opleidingseisen voor het nieuwe onderwijzend personeel toenemen. Zorg: De sector gezondheid/welzijn kende landelijk een vacaturetoename van 3%. In Twente was deze toename 5%. De vervangingsvraag in gespecialiseerde zorgberoepen blijkt moeilijk vervulbaar. In vacatures is in Twente enerzijds een krimp te verwachten vanuit de samenvoeging van ziekenhuizen in gekwalificeerd personeel en anderzijds ontstaat door de toename van de zorgbehoefte in deze regio nieuwe werkgelegenheid. Het aantal vacatures vanuit de zorgsector zal zich daarbij echter verplaatsen naar de schoonmaaksector. Onder invloed van verandering van sectorwisseling van (thuis)zorg- naar schoonmaaksector, zal het werk meer toegankleijk worden voor een grotere groep niet specifiek opgeleide werklozen. Uitzendbranche: De branchevereniging ABU constateert dat de uitzendbranche zich stabiliseert. De branche laat een kleine verbetering zien t.o.v het eerste half jaar van In vergelijking met andere sectoren in de zakelijke dienstverlening heeft deze branche het zwaar te verduren gehad. In Twente daalde in geheel 2009 het aantal geregistreerde vacatures van de uitzendbureaus met 14%. Landelijk was dit 11%. In het laatste kwartaal was t.o.v landelijk al weer een stijging van 7 % waarneembaar. In Twente was er nog een kwartaaldaling van 11% t.o.v In 2010 is voor de uitzendsector in Twente een lichte verbetering t.o.v te verwachten. Bouw: In Twente is relatief veel werkgelegenheid in de bouwsector. De sector kampt echter met een grote teruggang in bouwactiviteit. Het aantal geregistreerde vacatures over 2009 in Twente in de bouwsector bedroeg 30% minder dan in 2008 (landelijk -19%). In tegenstelling tot voorgaande jaren worden toezeggingen van werkgevers tot verlengen van hun tijdelijke contracten of tot het opnieuw aangaan van een seizoenscontract niet gestand gedaan. Vooral voor metselaars en timmerlieden dreigt meer dan alleen seizoenswerkloosheid. Als gekeken wordt naar de specifieke beroepen is de teruggang in vacatures bij metselaars in 2009 in Twente 66% en bij timmerlieden 73%.. Voor 2010 wordt een verder teruggang in werkgelegenheid in de bouwsector verwacht. Het aantal vacatures daalt minder, maar het aanbod aan werklozen gaat stijgen. Transport: De transportsector is een belangrijke werkgelegenheidsector voor Twente. Landelijk daalde de omzet in de goederen vervoer (29% van de totale sector) in het derde kwartaal van 2009 met 14%. In Twente is in afgelopen jaar in de branche vervoer en telecom het aantal geregistreerde vacatures gedaald met 50%. Het is daarmee in Twente de branche met de grootste vacaturedaling. In 2010 wordt een stabilisatie en geen verdere verslechtering van de vacaturemarkt verwacht. Industrie: De industriële sector herstelt beperkt, maar een opgaande lijn is nog niet waarneembaar (bron ABU). In Twente zijn er over heel 2009 in totaal 30% minder geregistreerde vacatures gemeld. De daling is het laatste kwartaal van 2009 wel licht afgenomen naar 24%. De verwachting is dat de industrie In 2010 langzaam uit het dal klimt. Een kleine toename van vacatures (vervangingsvraag) is waarschijnlijk bij een overigens licht teruglopende werkgelegenheid. Algemeen: Uit de jaarlijkse arbeidsmarktenquête van de Raad van Werk en inkomen onder arbeidsmarktprofessionals en de Nederlandse bevolking blijkt dat beide groepen een toename van deeltijdwerk, thuis- en telewerken, flexibele werktijden en flexibele contracten verwachten in de gehele periode tot Verder vinden de professionals dat er op dit moment onvoldoende externe arbeidsmarktmobiliteit is. Uit UWV cijfers blijkt dat de instroom aan geregistreerde werklozen (NWW) in 2009 in totaal 30% hoger lag dan in In Twente was dit 34%. Met name onder mannen (stijging van 44% landelijk, Twente 49%) en HBO ers (stijging van 56% landelijk, in Twente stijging van 44%) is de instroom toegenomen. Uit de Arbeidsmarktprognoses Overijssel blijkt dat het perspectief op een baan voor schoolverlaters de komende jaren ongunstiger is geworden.

6 Aantal geregistreerde vacatures bij UWV-WERKbedrijf Uit gegevens van het UWV is een vergelijking gemaakt tussen de openstaande vacatures (december en november 2008 / 2009) en nieuw ingediende vacatures (december en november 2008 / 2009). Deze gegevens hebben betrekking op het aantal in behandeling gegeven vacatures bij het UWV-WERKbedrijf (WBS registratiesysteem). De gegevens zijn afkomstig van de website van het UWV-werkbedrijf. Deze cijfers laten zien in hoeverre de recessie doorwerkt op het aanbod van vacatures van het UWV-WERKbedrijf. De cijfers die u aantreft bij 'open' zijn standcijfers (momentopname), terwijl ingediend een stroomcijfer is (van alles dat in een maand binnenkomt incl. mutaties). Bij het UWV-Werkbedrijf worden landelijk gemiddeld 30% van alle vacatures uit de markt gemeld. Het gaat daarbij vooral om functies op elementair, lager en middelbaar beroepsniveau. De vacature-informatie van het UWV zoals hieronder staat aangegeven is een globale indicatie voor de ontwikkelingen op de vacaturemarkt, maar geeft in absolute zin niet de totale vacaturemarktomvang weer Absoluut % t.o.v Gemeente december december verschil vergelijkingsmnd november november Absoluut verschil % t.o.v. vergelijkingsmnd open ingediend open ingediend open ingediend open ingediend open ingediend open ingediend open ingediend open ingediend Almelo % 38% % 89% Borne % -82% % 17% Dinkelland % 0% % 125% Enschede % 29% % -2% Haaksbergen % -15% % -30% Hellendoorn % -5% % -40% Hengelo % 0% % -24% Hof van Twente % 140% % 217% Losser % 200% % -71% Oldenzaal % -72% % -38% Rijssen-Holten % 190% % -68% Tubbergen % -67% % % Twenterand % -20% % % Wierden % 300% % 14% Totaal % 0% % -6%

7 Informatie van de Stadsbank Oost-Nederland U treft informatie aan over budgetbeheer. Dit onderdeel van de stadsbank is een goede indicator voor het aantal huishoudens waarbij stabilisatie van inkomsten en uitgaven aan de orde is om erger te voorkomen Gemeente Aanvr Afwijzing Intrekk. Fiat Aanvr Afwijzing Intrekk. Fiat Almelo Borne Dinkelland Enschede Haaksbergen Hellendoorn Hengelo Hof van Twente Losser Oldenzaal Rijssen-Holten Tubbergen Twenterand Wierden De volgende begrippen zijn gehanteerd: aanvragen, aanvragen die zijn afgewezen door de Stadsbank, ingetrokken aanvragen door de klant en gefiateerde aanvragen: feitelijk geopende rekeningen. Het gaat om informatie van 1 januari 2008 tot en met december 2008 in vergelijking met januari 2009 tot en met december 2009 Ten opzichte van de gegevens uit de monitor van januari zijn er nu 175 aanvragen bijgekomen en zijn er 154 aanvragen méér gefiatteerd. Totaal WWB Informatie, Hier treft u de tabel aan met informatie over de WWB, op de volgende pagina staat een grafiek. Hof van Twente Aantal clienten in de bijstand Almelo Rijssen- Holten Oldenzaal Enschede Hengelo Twenterand Tubbergen Hellendoorn Wierden Losser Borne Haaksbergen Dinkelland Jan ' Februari Maart April Mei Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec = 100% Zie schema

8 WWB Grafiek Dit schema en de tabel op de vorige pagina zijn gemaakt door P. Kuiper van de gemeente Almelo, alle Regio-gemeenten zijn in het schema opgenomen. 137 WWB volumeontwikkeling regio Tubbergen; 133,33 Dinkelland; 132,86 Losser; 130, Haaksbergen; 123,42 Tw enterand; 121,16 Procenten Rijssen-Holten; 115,66 Wierden; 113,49 Hellendoorn; 113,12 Oldenzaal; 112,47 Enschede; 108,60 Hof van Tw ente; 108,52 Hengelo; 107,72 Almelo; 104,64 97 Borne; 97,02 92 Jan '09 Februari Maart April Mei Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Hengelo Enschede Oldenzaal Hellendoorn Tubbergen Twenterand Wierden Losser Rijssen-Holten Almelo Dinkelland Haaksbergen Hof van Twente Borne Per ultimo maand index, =100

9 Faillissementen Volgens de gegevens van de Kamer van Koophandel Oost-Nederland zijn in de periode tussen 1 december 2009 en 31 december 2009 in totaal 21 bedrijven die een faillissement hebben aangevraagd. Dit zijn 19 faillissementen meer dan in dezelfde periode vorig jaar (toen werden er in deze periode 2 faillissementen aangevraagd). Tussen het maken en verschijnen van de monitor zit de verwerkingstijd, informeer daarom voor actuele gegevens bij het Handelsregister De gegevens komen uit het bestand van de KVK van de ingeschreven bedrijven, de uitgeschreven bedrijven zijn dus niet meegeteld. Hierdoor kan het aantal faillissementen afwijken van de werkelijkheid, met name bij de informatie over het jaar Startende bedrijven Volgens de gegevens van de Kamer van Koophandel Oost Nederland zijn er in de periode tussen 1 december 2009 en 31 december 2009 in totaal 148 bedrijven gestart. Vergeleken met december 2008 zijn er 92 bedrijven minder gestart. Tussen het maken en verschijnen van de monitor zit de verwerkingstijd, informeer daarom voor actuele gegevens bij het Handelsregister Informatie van het Mobiliteitscentrum Twente Het mobiliteitscentrum heeft een intensieve samenwerking tot stand gebracht met commerciële partners waardoor werkzoekenden nog beter richting arbeidsmarkt begeleid worden. Door betere informatievoorziening naar werkgevers worden meer EVC opleidingen ingezet. Op dit moment (18 januari 2010) volgen 169 werknemers een EVC opleiding en zijn er 24 werknemers die hun EVC certificaat behaald hebben. Dit jaar gaan er nog eens 145 werknemers starten met een EVC traject. Op 18 januari 2010 is aangegeven dat 488 werknemers die met ontslag bedreigd werden voor de eerste WW-datum een andere baan gevonden. Het algemene beeld is dat werkgevers de WERKpleinen en het Mobiliteitscentrum steeds beter weten te vinden. Wekelijks is er nieuwe informatie te vinden op de website: De regeling WTV is per 16/9 afgelopen. Er zijn op 18 januari 2010 in totaal 203 bedrijven die gebruik maken van de regeling Deeltijd WW, hier zijn 2663 werknemers bij betrokken. Werkplein Almelo: 40 werkgevers met 574 werknemers Werkplein Enschede: 46 werkgevers met 331 werknemers Werkplein Hengelo: 65 werkgevers met 976 werknemers Werkplein Nijverdal: 14 werkgevers met 290 werknemers Werkplein Oldenzaal: 38 werkgevers met 530 werknemers In Twente zijn 28 bedrijven met 169 medewerkers die geen gebruik meer maken van de regeling Deeltijd WW i.v.m. stabilisatie van opdrachten. Verder verleent het mobiliteitscentrum aan 123 bedrijven met 1841 werknemers algemene ondersteuning. Hieronder zijn 15 bedrijven met 321 werknemers die door bemiddeling van het Mobiliteitscentrum weer zelfstandig verder kunnen gaan. Informatie van het ROZ en Objectief Ondernemers Advies Het ROZ werkt voor een aantal gemeenten in Twente; Objectief Ondernemers Adviespunt is vooral actief in Noord-West Twente met Almelo als basis. Het Objectief Ondernemers advies heeft geen informatie verstrekt. Van het ROZ Twente zijn de volgende gegevens ontvangen: het aantal aanvragen van gevestigde ondernemers voor (financiële) ondersteuning bedroeg in december 50, in dec waren dit er 32 Verder zijn er tussen nov. en dec. 16 coachingstrajecten bijgekomen. Er is t.o.v. de vorige maand 1 aanvraag microkrediet bijgekomen. Het totaal van de intakes starters in december bedraagt 92 en er zijn 10 gestarten in december. Colofon: Samenstelling en coördinatie: M.J. Herik-Jonker (Regio Twente) Meegewerkt hebben: H. te Walvaart en P. Mollink (Regio Twente), P. Kuiper (gemeente Almelo), S. Smit (mobiliteitscentrum), P. Winkelhorst (Stadsbank Oost-Nederland), D. Eggert (ROZ). Ambtelijk opdrachtgever: T. Windmulder (Regio Twente) Bestuurlijk opdrachtgever: M. Koomen (voorzitter POWI)

ARBEIDSMARKTMONITOR Twente Bijlage Gemeenten en definities

ARBEIDSMARKTMONITOR Twente Bijlage Gemeenten en definities ARBEIDSMARKTMONITOR Twente Bijlage Gemeenten en definities Regio Twente / POWI, Uitgave 6 van 2011 Index bijlage Ontwikkeling Werkloosheid (NWW) per gemeente Ontwikkeling lopende uitkeringen WW, WWB, WIJ

Nadere informatie

MAANDELIJKSE ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 9 van 2010

MAANDELIJKSE ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 9 van 2010 MAANDELIJKSE ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 9 van 2010 NIET WERKENDE WERKZOEKENDEN TWENTE 27000 26000 25000 24000 AANTAL 23000 22000 21000 NWW 20000 19000 18000 17000 jan '07 mrt '07 mei

Nadere informatie

MAANDELIJKSE ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave oktober 2009

MAANDELIJKSE ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave oktober 2009 MAANDELIJKSE ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave oktober 2009 NIET WERKENDE WERKZOEKENDEN TWENTE AANTAL 27000 26000 25000 24000 23000 22000 21000 20000 19000 18000 17000 NWW jan '07 mrt '07

Nadere informatie

MAANDELIJKSE ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave november 2009

MAANDELIJKSE ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave november 2009 4/132 27000 26000 25000 24000 23000 22000 21000 20000 19000 18000 17000 MAANDELIJKSE ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave november 2009 NIET WERKENDE WERKZOEKENDEN TWENTE NWW sept '07 nov '07

Nadere informatie

MAANDELIJKSE ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 7 van 2010

MAANDELIJKSE ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 7 van 2010 MAANDELIJKSE ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 7 van 2010 NIET WERKENDE WERKZOEKENDEN TWENTE 27000 26000 25000 24000 AANTAL 23000 22000 21000 NWW 20000 19000 18000 17000 mei '07 juli '07

Nadere informatie

MAANDELIJKSE ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave juni 2009

MAANDELIJKSE ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave juni 2009 MAANDELIJKSE ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave juni 2009 NIET WERKENDE WERKZOEKENDEN TWENTE AANTAL 27000 26000 25000 24000 23000 22000 21000 20000 19000 18000 17000 NWW jan '07 mrt '07 mei

Nadere informatie

MAANDELIJKSE ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 12 van 2010

MAANDELIJKSE ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 12 van 2010 MAANDELIJKSE ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 12 van 2010 NIET WERKENDE WERKZOEKENDEN TWENTE AANTAL 27000 26000 25000 24000 23000 22000 21000 20000 19000 18000 17000 mrt '07 mei '07 juli

Nadere informatie

Twentse Arbeidsmarktmonitor

Twentse Arbeidsmarktmonitor Twentse Arbeidsmarktmonitor Toelichting: De maandelijkse Arbeidsmonitor van Regio wordt gemaakt in opdracht van het POWI. In het POWI, het Platform Onderwijs Werk en Inkomen, vinden onderwijs, ondernemers

Nadere informatie

Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel

Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel Provincie Overijssel augustus 2010 De maandelijkse monitor geeft in het kort een overzicht van de ontwikkeling en stand van zaken van: Omvang niet-werkende werkzoekenden

Nadere informatie

Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel

Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel Provincie Overijssel februari 2010 De maandelijkse monitor geeft in het kort een overzicht van de ontwikkeling en stand van zaken van: Ontwikkeling omvang niet-werkende

Nadere informatie

Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel

Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel Provincie Overijssel mei 2010 De maandelijkse monitor geeft in het kort een overzicht van de ontwikkeling en stand van zaken van: Omvang niet-werkende werkzoekenden

Nadere informatie

Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel

Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel Provincie Overijssel 2010 De maandelijkse monitor geeft in het kort een overzicht van de ontwikkeling en stand van zaken van: Omvang niet-werkende werkzoekenden

Nadere informatie

Twentse Arbeidsmarktmonitor

Twentse Arbeidsmarktmonitor Twentse Arbeidsmarktmonitor Colofon: Samenstelling en coördinatie: W. de Jong en H. Seker (Kennispunt Twente) Meegewerkt hebben: P. Mollink (Regio Twente Twente), P. Kuiper (gemeente Almelo), M. Locht

Nadere informatie

Twentse Arbeidsmarktmonitor

Twentse Arbeidsmarktmonitor Twentse Arbeidsmarktmonitor Colofon: Samenstelling en coördinatie: W. de Jong en H. Seker (Kennispunt Twente) Meegewerkt hebben: P. Mollink (Regio Twente Twente), P. Kuiper (gemeente Almelo), M. Locht

Nadere informatie

ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 6 van 2011

ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 6 van 2011 ARBEIDSMARKTMONITOR Regio / POWI Uitgave 6 van 211 Werkloosheid daalt verder, maar meer ouderen langdurig werkloos. Samenvatting De werkloosheid in is sinds januari dit jaar gedaald van 8,1% naar 7,4%

Nadere informatie

ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 7 van 2011

ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 7 van 2011 ARBEIDSMARKTMONITOR Regio / POWI Uitgave 7 van 211 Deeltijd WW heeft in bijna vierduizend mensen aan het werk gehouden Samenvatting De regeling Deeltijd WW is per 1 juli 211 afgelopen. In hebben hiervan

Nadere informatie

ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 1 van 2012

ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 1 van 2012 ARBEIDSMARKTMONITOR Regio / POWI Uitgave 1 van 212 Grillige economische vooruitzichten laten werkloosheid stijgen Landelijk gezien stond eind december 6, procent van de beroepsbevolking als geregistreerd

Nadere informatie

Twente: de arbeidsmarktregio

Twente: de arbeidsmarktregio Twente: de arbeidsmarktregio oktober 2011 Twente in cijfers en feiten (algemeen) Regio met ca. 625.000 inwoners, + 2,5 miljoen binnen één uur rij-afstand Waarde van regio: 8 e stadsregio in Nederland in

Nadere informatie

ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 4 van 2012

ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 4 van 2012 ARBEIDSMARKTMONITOR Regio / POWI Uitgave 4 van 2012 Starterklimaat in laat gunstige ontwikkeling zien: Ondanks de financiële crisis en de moeilijke economische tijden zien we nog altijd een positieve ontwikkeling

Nadere informatie

ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 9 van 2012

ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 9 van 2012 ARBEIDSMARKTMONITOR Regio / POWI Uitgave 9 van 2012 Werkloosheid in stijgt ook onder hoog opgeleiden De werkloosheid onder hoogopgeleiden in stijgt. In de maanden juli en augustus samen is een stijging

Nadere informatie

Twentse Arbeidsmarktmonitor

Twentse Arbeidsmarktmonitor Twentse Arbeidsmarktmonitor Toelichting: De maandelijkse Arbeidsmonitor van Regio Twente wordt gemaakt in opdracht van het POWI. In het POWI, het Platform Onderwijs Werk en Inkomen, vinden onderwijs, ondernemers

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, juni 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, juni 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Overijssel en Gelderland Noord, juni 2016 Minder nieuwe WW-uitkeringen verstrekt in Overijssel en Gelderland Noord In de eerste helft van 2016 kende UWV minder nieuwe WW-uitkeringen

Nadere informatie

Twentse Arbeidsmarktmonitor

Twentse Arbeidsmarktmonitor Twentse Arbeidsmarktmonitor Colofon: Samenstelling en coördinatie: P. Mollink en H. Seker (Kennispunt Twente) Meegewerkt hebben: P. Kuiper (gemeente Almelo), M. Locht (UWV WERKbedrijf), B. Bakker-Mulder

Nadere informatie

Crisismonitor Drechtsteden

Crisismonitor Drechtsteden Crisismonitor Januari 211 (cijfers t/m oktober 21) Hoe staan de er voor op de arbeidsmarkt en de woningmarkt? Dat leest u in deze zesde editie van de crisismonitor, die het OCD eens in de twee maanden

Nadere informatie

ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 9 van 2011

ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 9 van 2011 ARBEIDSMARKTMONITOR Regio / POWI Uitgave 9 van 211 Titel Samenvatting Werkloosheid (NWW): Uit de bijlage blijkt dat de werkloosheid in 7,5% lager is dan een jaar geleden. De jeugdwerkloosheid is zelfs

Nadere informatie

ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 11 van 2011

ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 11 van 2011 ARBEIDSMARKTMONITOR Regio / POWI Uitgave 11 van 2011 Terugloop vacatures en verwachte stijgende werkloosheid Uit de cijfers van de arbeidsmarktmonitor blijkt dat de afgelopen maand de geregistreerde werkloosheid

Nadere informatie

Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) Juni 2011

Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) Juni 2011 Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) Juni 2011 In deze notitie van het UWV WERKbedrijf worden de actuele ontwikkelingen op de regionale arbeidsmarkt kort toegelicht. Vanuit diverse bronnen is

Nadere informatie

ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 12 van 2011

ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 12 van 2011 ARBEIDSMARKTMONITOR Regio / POWI Uitgave 12 van 211 Werkloosheid in stijgt minder snel dan landelijk De werkloosheid in is in november licht gestegen (+2%). Over de maanden september t/m november blijkt

Nadere informatie

ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 5 van 2012

ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 5 van 2012 ARBEIDSMARKTMONITOR Regio / POWI Uitgave 5 van 2012 OOK TWENTE HARD GETROFFEN DOOR CRISIS IN DE BOUW In het eerste kwartaal van 2012 daalde de totale omzet in de bouw met ruim 9 procent ten opzichte van

Nadere informatie

September Vrijwel evenveel WW-uitkeringen als in augustus

September Vrijwel evenveel WW-uitkeringen als in augustus September 2012 Vrijwel evenveel WW-uitkeringen als in ustus - - 304.400 lopende WW-uitkeringen, bijna evenveel als in ustus en 21 procent meer dan een jaar geleden Aantal lopende WW-uitkeringen voor jongeren

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen April 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen blijven stijgen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische

Nadere informatie

ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 3 van 2012

ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 3 van 2012 ARBEIDSMARKTMONITOR Regio / POWI Uitgave 3 van 2012 Aantal WW uitkeringen in de regio gestegen in februari: Onder invloed van minder goede economische ontwikkelingen is het aantal personen met een WW uitkering

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Maart 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Maart 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Maart 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende vacatures UWV 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen

Nadere informatie

Crisismonitor Drechtsteden

Crisismonitor Drechtsteden Crisismonitor Oktober 2010 (cijfers t/m augustus 2010) Inhoud: 1. Werkloosheid (algemeen) 2. Werkloosheid naar leeftijd (jongeren en ouderen) 3. Vacatures, bedrijven en leegstand 4. Woningmarkt Hoe staan

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. December 2012

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. December 2012 Nieuwsflits Arbeidsmarkt December 2012 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende vacatures UWV 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende

Nadere informatie

Augustus 2012 Aantal WW-uitkeringen boven de Bijna werkzoekenden (NWW) meer dan in juli

Augustus 2012 Aantal WW-uitkeringen boven de Bijna werkzoekenden (NWW) meer dan in juli Augustus 2012 Aantal WW-uitkeringen boven de 300.000 - Lopende WW-uitkeringen met 2 procent gestegen tot 304.000 - Aantal lopende uitkeringen in onderwijssector met 27 procent toegenomen - Uitkeringen

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen September 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage

Nadere informatie

Twentse Arbeidsmarktmonitor

Twentse Arbeidsmarktmonitor Twentse Arbeidsmarktmonitor Toelichting: De maandelijkse Arbeidsmonitor van Regio wordt gemaakt in opdracht van het POWI. In het POWI, het Platform Onderwijs Werk en Inkomen, vinden onderwijs, ondernemers

Nadere informatie

Maart 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gedaald Minder WW-uitkeringen

Maart 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gedaald Minder WW-uitkeringen Maart 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gedaald - 477.800 werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf - Minder werkzoekenden van 35-45 jaar dan een jaar geleden - Toename werkzoekenden met (para)

Nadere informatie

ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 2 van 2012

ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 2 van 2012 ARBEIDSMARKTMONITOR Regio / POWI Uitgave 2 van 2012 Flexibilisering van arbeidscontracten lost werkloosheid niet op De economische groei in en ook in is beperkt en onzeker. Dit werkt ook uit in een beperkte

Nadere informatie

Crisismonitor Drechtsteden

Crisismonitor Drechtsteden Crisismonitor juni 211 (cijfers t/m maart 211) Inhoud: 1. Werkloosheid 2. Werkloosheid naar leeftijd 3. Vacatures, bedrijven, leegstand 4. Woningmarkt Hoe staan de er voor op de arbeidsmarkt en de woningmarkt?

Nadere informatie

April 2012 Minder niet-werkende werkzoekenden (NWW) Aantal WW-uitkeringen opnieuw licht gedaald

April 2012 Minder niet-werkende werkzoekenden (NWW) Aantal WW-uitkeringen opnieuw licht gedaald April 2012 Minder niet-werkende werkzoekenden (NWW) - 471.100 werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf - Daling jonge werkzoekenden - Vooral daling agrarische beroepen en technische/industriële

Nadere informatie

Oktober 2012 WW-uitkeringen vooral toegenomen in seizoensgevoelige sectoren Meer dan een half miljoen niet-werkende werkzoekenden (NWW)

Oktober 2012 WW-uitkeringen vooral toegenomen in seizoensgevoelige sectoren Meer dan een half miljoen niet-werkende werkzoekenden (NWW) Oktober 2012 WW-uitkeringen vooral toegenomen in seizoensgevoelige sectoren - 309.900 lopende WW-uitkeringen, 1,8 procent meer dan in tember - Bovengemiddelde stijging lopende WW-uitkeringen horeca (+6,3%)

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, februari 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, februari 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Overijssel en Gelderland Noord, februari 2017 Banenkrimp in zorg lijkt voorbij De WW-uitkeringen in Overijssel en Gelderland Noord nemen af. De zorg draagt in grote mate bij aan

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Januari 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Januari 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Januari 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende vacatures UWV 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende

Nadere informatie

Juli 2012 Bijna WW-uitkeringen Meer werkzoekenden (NWW) dan een jaar geleden

Juli 2012 Bijna WW-uitkeringen Meer werkzoekenden (NWW) dan een jaar geleden Juli 2012 Bijna 300.000 WW-uitkeringen - 298.000 lopende WW-uitkeringen - Aantal WW-uitkeringen gestegen ten opzichte van voorgaande maand (2,5%) - Ruim de helft meer WW-uitkeringen voor jongeren dan in

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, augustus 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, augustus 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Overijssel en Gelderland Noord, augustus 2016 WW-uitkeringen in Overijssel en Gelderland Noord dalen, kansen werkzoekenden nemen toe De arbeidsmarkt in Overijssel en Gelderland

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen verder gestegen in februari

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen verder gestegen in februari Februari 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen verder gestegen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage 8 Toelichting NWW

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I In deze economische monitor vindt u cijfers over de werkgelegenheid en de arbeidsmarkt van de gemeente Ede. Van de arbeidsmarkt zijn gegevens opgenomen van de tweede helft

Nadere informatie

Crisismonitor Drechtsteden

Crisismonitor Drechtsteden Crisismonitor februari 2012 (cijfers t/m december 2011) Inhoud: 1. Werkloosheid 2. Werkloosheid naar leeftijd 3. Vacatures, bedrijven, leegstand 4. Woningmarkt Hoe staan de er voor op de arbeidsmarkt en

Nadere informatie

Twentse Arbeidsmarktmonitor

Twentse Arbeidsmarktmonitor Twentse Arbeidsmarktmonitor Toelichting: De maandelijkse Arbeidsmonitor van Regio wordt gemaakt in opdracht van het POWI. In het POWI, het Platform Onderwijs Werk en Inkomen, vinden onderwijs, ondernemers

Nadere informatie

Niet-werkende werkzoekenden

Niet-werkende werkzoekenden Januari 2012 Niet-werkende werkzoekenden 2 WW-uitkeringen 3 Vacatures ingediend bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 5 Statistische bijlage 6 Toelichting NWW/WW

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen Maart 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische

Nadere informatie

Crisismonitor Drechtsteden april 2010 (cijfers tot en met februari 2010)

Crisismonitor Drechtsteden april 2010 (cijfers tot en met februari 2010) Crisismonitor Drechtsteden april 2010 (cijfers tot en met februari 2010) Op arbeidsmarkt en woningmarkt nog steeds weinig tekenen van herstel. Dat is kort gezegd de conclusie van deze derde versie van

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, september 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, september 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Overijssel en Gelderland Noord, september 2016 Verdere banengroei bouw en detailhandel in Overijssel en Gelderland Noord Er werden minder WW-uitkeringen verstrekt in de september

Nadere informatie

Crisismonitor Drechtsteden februari 2010 (cijfers tot en met december 2009)

Crisismonitor Drechtsteden februari 2010 (cijfers tot en met december 2009) Crisismonitor Drechtsteden februari 2010 (cijfers tot en met december 9) Op de arbeidsmarkt nog geen, op de woningmarkt wel eerste voorzichtige tekenen van herstel. Dat zijn kort gezegd de conclusies van

Nadere informatie

Twentse Arbeidsmarktmonitor

Twentse Arbeidsmarktmonitor Twentse Arbeidsmarktmonitor Colofon: Samenstelling en coördinatie: P. Mollink, W. de Jong en H. Seker (Kennispunt Twente) Meegewerkt hebben: P. Kuiper (gemeente Almelo), M. Locht (UWV WERKbedrijf), B.

Nadere informatie

Februari 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gestegen Meer WW-uitkeringen

Februari 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gestegen Meer WW-uitkeringen Februari 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gestegen - 483.000 werkzoekenden ingeschreven bij UWV WERKbedrijf - Vooral meer jonge werkzoekenden - Sterke toename werkzoekenden met transport beroep maar

Nadere informatie

Juni 2012 Meer werkzoekenden (NWW) dan een jaar geleden Aantal WW-uitkeringen in een jaar tijd met gestegen

Juni 2012 Meer werkzoekenden (NWW) dan een jaar geleden Aantal WW-uitkeringen in een jaar tijd met gestegen Juni 2012 Meer werkzoekenden (NWW) dan een jaar geleden - 464.300 werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf - In i vrijwel evenveel werkzoekenden als in - Van de 55-plus beroepsbevolking is 9,4 procent

Nadere informatie

Barometer Arbeidsmarkt Gelderland 2e kwartaal 2013

Barometer Arbeidsmarkt Gelderland 2e kwartaal 2013 Barometer Arbeidsmarkt Gelderland 2e kwartaal 2013 In deze notitie van UWV, die ieder kwartaal verschijnt, worden de actuele ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in de provincie Gelderland kort toegelicht.

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid stijgt opnieuw sterk

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid stijgt opnieuw sterk Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB03-092 20 mei 2003 9.30 uur Werkloosheid stijgt opnieuw sterk In de periode februari april 2003 telt de werkloze beroepsbevolking gemiddeld 392 duizend

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, augustus 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, augustus 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Overijssel en Gelderland Noord, augustus 2017 Afname WW-uitkeringen in Overijssel en Gelderland Noord In augustus neemt het aantal WW-uitkeringen in Overijssel en Gelderland Noord

Nadere informatie

Monitor Werkloosheid Noord-Veluwe 3 e kwartaal 2010

Monitor Werkloosheid Noord-Veluwe 3 e kwartaal 2010 Monitor Werkloosheid Noord-Veluwe 3 e kwartaal 2010 Oktober 2010 Opsteller: Jiska Krikke Contactpersoon: Gerrit Marskamp Regio Noord-Veluwe, t:0341-474 436 Regio Noord-Veluwe wil in het kader van arbeidsmarktbeleid,

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Vooral meer 45-plussers werkloos

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Vooral meer 45-plussers werkloos Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB10-003 21 januari 2010 9.30 uur Vooral meer 45-plussers werkloos Laatste maanden sterke groei bij 45-plussers In een jaar tijd 125 duizend werklozen meer

Nadere informatie

Twentse Arbeidsmarktmonitor

Twentse Arbeidsmarktmonitor Twentse Arbeidsmarktmonitor Colofon: Samenstelling en coördinatie: P. Mollink, W. de Jong en H. Seker (Kennispunt Twente) Meegewerkt hebben: P. Kuiper (gemeente Almelo), M. Locht (UWV WERKbedrijf), B.

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, januari 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, januari 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Overijssel en Gelderland Noord, januari 2017 Meer kansen voor werkzoekenden in Overijssel en Gelderland Noord De arbeidsmarkt herstelt verder. Dit blijkt uit de afgenomen WW-uitkeringen

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Februari 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Februari 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Februari 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende vacatures UWV en spanningsindicator 5 Ingediende ontslagaanvragen

Nadere informatie

Twentse Arbeidsmarktmonitor

Twentse Arbeidsmarktmonitor Twentse Arbeidsmarktmonitor Colofon: Samenstelling en coördinatie: W. de Jong en H. Seker (Kennispunt Twente) Meegewerkt hebben: P. Mollink (Regio Twente Twente), P. Kuiper (gemeente Almelo), M. Locht

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, juli 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, juli 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Overijssel en Gelderland Noord, juli 2017 WW-uitkeringen in Overijssel en Gelderland Noord dalen verder In juli daalt het aantal lopende WW-uitkeringen in Overijssel en Gelderland

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Oktober 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Oktober 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Oktober 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures UWV 4 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 5 Statistische bijlage 6 Toelichting NWW/WW/WBB

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder toegenomen. Stijging 9 duizend per maand in afgelopen halfjaar

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder toegenomen. Stijging 9 duizend per maand in afgelopen halfjaar Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB10-019 18 maart 9.30 uur Werkloosheid verder toegenomen In een jaar tijd 126 duizend werklozen meer Laatste maanden vooral stijging bij mannen 45-plus Bij

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder toegenomen

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder toegenomen Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB10-013 18 februari 2010 9.30 uur Werkloosheid verder toegenomen In een jaar tijd 131 duizend werklozen meer Bijna tweederde van de stijging voor rekening

Nadere informatie

Twentse Arbeidsmarktmonitor

Twentse Arbeidsmarktmonitor Twentse Arbeidsmarktmonitor Toelichting: De maandelijkse Arbeidsmonitor van Regio wordt gemaakt in opdracht van het POWI. In het POWI, het Platform Onderwijs Werk en Inkomen, vinden onderwijs, ondernemers

Nadere informatie

Thermometer economische. crisis

Thermometer economische. crisis 8 Thermometer economische oktober 20 crisis 06//20 Inleiding In deze achtste Thermometer economische crisis worden de recente ontwikkelingen op belangrijke gemeentelijke thema s gevolgd (economie, arbeidsmarkt,

Nadere informatie

Regionale maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Twente

Regionale maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Twente Regionale maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Twente Tabel 1 Stand WW-uitkeringen Stand WW mutatie tov vorige mnd mutatie tov vorig jaar aug 2017 % aantal % aantal % Nederland 362.132 4,1% -2.290-0,6%

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder gestegen. Meer mannen én vrouwen werkloos. Aantal jonge werkzoekenden toegenomen

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder gestegen. Meer mannen én vrouwen werkloos. Aantal jonge werkzoekenden toegenomen Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB11-066 20 oktober 2011 9.30 uur www.cbs.nl Werkloosheid verder gestegen Sterke stijging werkloosheid in derde kwartaal 2011 Toename zowel bij mannen als

Nadere informatie

Crisismonitor Drechtsteden augustus 2010 (cijfers tot en met juni 2010)

Crisismonitor Drechtsteden augustus 2010 (cijfers tot en met juni 2010) Crisismonitor Drechtsteden augustus 2010 (cijfers tot en met juni 2010) Uit de landelijke pers: Economie groet met 2,1% Voorzichtig herstel aantal banen Herstel uitzendmarkt Werkloosheid blijft afnemen

Nadere informatie

Twentse Arbeidsmarktmonitor

Twentse Arbeidsmarktmonitor Twentse Arbeidsmarktmonitor Colofon: Samenstelling en coördinatie: P. Mollink en H. Seker (Kennispunt Twente) Meegewerkt hebben: P. Mollink (Regio Twente Twente), P. Kuiper (gemeente Almelo), M. Locht

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, september 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, september 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Overijssel en Gelderland Noord, september 2017 Kansen op werk in Overijssel en Gelderland Noord Het aantal WW-uitkeringen in Overijssel en Gelderland Noord daalt al en, ook weer

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2011 / 2

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2011 / 2 ECONOMISCHE MONITOR EDE 211 / 2 De economische monitor geeft een beeld van de economie van de gemeente Ede in de afgelopen periode van 27 tot 211. De economische monitor is verdeeld in twee delen. Het

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid licht gedaald

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid licht gedaald www cbs nl Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB12-017 15 maart 2012 9.30 uur Werkloosheid licht gedaald In februari minder werklozen dan in januari Licht stijgende trend in de afgelopen vier

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Twente

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Twente Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Twente Samenvatting Meer banen in Twente, maar niet in alle sectoren In Twente groeit het aantal banen van werknemers (voltijd en deeltijd) in 2015 en 2016

Nadere informatie

Langzaam maar zeker zijn ook de gevolgen van de economische krimp voor de arbeidsmarkt zichtbaar

Langzaam maar zeker zijn ook de gevolgen van de economische krimp voor de arbeidsmarkt zichtbaar In de vorige nieuwsbrief in september is geprobeerd een antwoord te geven op de vraag: wat is de invloed van de economische situatie op de arbeidsmarkt? Het antwoord op deze vraag was niet geheel eenduidig.

Nadere informatie

Twentse Arbeidsmarktmonitor

Twentse Arbeidsmarktmonitor Twentse Arbeidsmarktmonitor Toelichting: De maandelijkse Arbeidsmonitor van Regio wordt gemaakt in opdracht van het POWI. In het POWI, het Platform Onderwijs Werk en Inkomen, vinden onderwijs, ondernemers

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, mei 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, mei 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Overijssel en Gelderland Noord, mei 2016 WW-uitkeringen Overijssel en Gelderland Noord nemen verder af In mei kende UWV net als in april minder nieuwe WW-uitkeringen toe in Overijssel

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen Juni 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage 8 Toelichting

Nadere informatie

Thermometer economische crisis

Thermometer economische crisis 6 Thermometer economische crisis oktober 20 /11/20 1 Inleiding In deze zesde Thermometer economische crisis worden de recente ontwikkelingen op belangrijke gemeentelijke thema s gevolgd (economie, arbeidsmarkt,

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2014 I

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2014 I ECONOMISCHE MONITOR EDE 2014 I Deze economische monitor gaat nader in op de ontwikkeling van de economie en arbeidsmarkt in Ede en de regio FoodValley met de focus op het tweede halfjaar van 20. Daarnaast

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden daalt in augustus met 8.400

Aantal werkzoekenden daalt in augustus met 8.400 Augustus 2008 Aantal werkzoekenden daalt in ustus met 8.400 2 Ingediende vacatures 4 Vraag en aanbod bij CWI 5 Ontslagen met toestemming CWI 6 Statistische bijlage 7 Toelichting NWW / Toelichting CWI krapte-indicator

Nadere informatie

ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 12 van 2012

ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 12 van 2012 ARBEIDSMARKTMONITOR Regio / POWI Uitgave 12 van 2012 Grote verschillen in beroepen bij toename werkloosheid Door het verder uitblijven van economische herstel, aangekondigde bezuinigingen en een verdere

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid daalt minder snel. Minder sterke daling afgelopen halfjaar

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid daalt minder snel. Minder sterke daling afgelopen halfjaar Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB08-045 19 juni 2008 9.30 uur Werkloosheid daalt minder snel In de periode maart-mei 2008 waren gemiddeld 313 duizend personen werkloos. Dit komt overeen

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. December 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. December 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt December 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures UWV en Spanningsindicator 4 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 6 Statistische bijlage

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen September 2010 Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen 2 WW-uitkeringen 5 Ingediende vacatures 6 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 7 Ingediende ontslagaanvragen en verleende

Nadere informatie

Twentse Arbeidsmarktmonitor

Twentse Arbeidsmarktmonitor Twentse Arbeidsmarktmonitor Toelichting: De maandelijkse Arbeidsmonitor van Regio wordt gemaakt in opdracht van het POWI. In het POWI, het Platform Onderwijs Werk en Inkomen, vinden onderwijs, ondernemers

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Augustus 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Augustus 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Augustus 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures UWV en spanningsindicator 4 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 6 Statistische bijlage

Nadere informatie

Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie

Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie Arbeidsmarktregio Twente i Inhoudsopgave Inleiding 2 Meer zicht op de regionale arbeidsmarkt 2 Managementsamenvatting 3 Aanbodzijde 3 Vraagzijde 3 1. Arbeidsmarktontwikkelingen

Nadere informatie

Twentse Arbeidsmarktmonitor April 2017

Twentse Arbeidsmarktmonitor April 2017 Twentse Arbeidsmarktmonitor April 2017 Arbeidsmarktmonitor Regio Twente 2017-1 1 Colofon: Samenstelling en coördinatie: P. Mollink (Regio Twente), E. van de Wiel en H. Seker (Kennispunt Twente) Meegewerkt

Nadere informatie

Persbericht. Werkloosheid hoger na jaar van daling. Centraal Bureau voor de Statistiek. Daling werkloosheid hapert

Persbericht. Werkloosheid hoger na jaar van daling. Centraal Bureau voor de Statistiek. Daling werkloosheid hapert Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB06-098 19 oktober 2006 9.30 uur Werkloosheid hoger na jaar van daling De seizoengecorrigeerde werkloosheid bedroeg in de periode juli-september 2006 gemiddeld

Nadere informatie

Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) Oktober 2011

Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) Oktober 2011 Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) Oktober 2011 In deze rapportage van het UWV WERKbedrijf worden de actuele ontwikkelingen op de regionale arbeidsmarkt kort toegelicht. Vanuit diverse bronnen

Nadere informatie

ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 9 van 2012

ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 9 van 2012 ARBEIDSMARKTMONITOR Regio / POWI Uitgave 9 van 2012 Werkloosheid in stijgt ook onder hoog opgeleiden De werkloosheid onder hoogopgeleiden in stijgt. In de maanden juli en augustus samen is een stijging

Nadere informatie