Twentse Arbeidsmarktmonitor

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Twentse Arbeidsmarktmonitor"

Transcriptie

1 Twentse Arbeidsmarktmonitor

2 Toelichting: De maandelijkse Arbeidsmonitor van Regio wordt gemaakt in opdracht van het POWI. In het POWI, het Platform Onderwijs Werk en Inkomen, vinden onderwijs, ondernemers en overheid elkaar voor het afstemmen van initiatieven en analyses op het gebied van de arbeidsmarkt in. De arbeidsmarktmonitor is gevuld met cijfers van eind van de gerapporteerde maand. Reacties op deze editie kunt u mailen naar: Colofon: Samenstelling en coördinatie: P. Mollink (Regio ) Meegewerkt hebben: P. Kuiper (gemeente Almelo), M. Locht (UWV WERKbedrijf), M.J. Herik-Jonker (Regio ) B. Bakker-Mulder (gemeente Hengelo en ROZ), W. de Jong en H. Seker (gemeente Hengelo), H. te Walvaart (Regio ) Ambtelijk opdrachtgever: F. Lohuis (Regio, programmamanager Economie) Bestuurlijk opdrachtgever: J. v.d. Vegt (bestuursvoorzitter ROC v., voorzitter Platform Onderwijs, Werk en Inkomen) Arbeidsmarktmonitor Regio 2

3 ARBEIDSMARKTMONITOR Regio / POWI Uitgave 10/11 van 2013, 10 december 2013 Aanvulling op banenverlies noodzakelijk voor herstel arbeidsmarkt Daling werkloosheid in zorgt niet voor meer werk De werkloosheid in is voor het eerst sinds juli 2012 gedaald. Eind oktober telde geregistreerde werkloze personen. Dit zijn onder meer jongeren tot 27 jaar en ouderen vanaf 50 jaar. Eind september stonden in nog werklozen geregistreerd. Het percentage geregistreerde werklozen is 11,1 procent tegenover landelijk 8,9 procent. Het verschil tussen en is niet groter geworden. De daling in oktober van de werkloosheid is niet het gevolg van meer mensen aan het werk. De daling wordt veroorzaakt doordat minder werklozen zich registreren als werkloos en minder werklozen actief op zoek zijn naar werk. Het aantal vacatures in is teruggelopen per eind derde kwartaal met 2,8 procent, maar is minder sterk gedaald dan in de voorgaande perioden. De werkloosheid onder jongeren is toegenomen. Veel schoolverlaters vinden momenteel geen startbaan in hun studierichting. Een grote groep jongeren zit thuis of heeft baantjes die ze tijdens hun opleiding al had. Opleidingen in het middelbaar beroepsonderwijs schakelen van leer-werkbanen (BBL) naar leer-stagebanen (BOL) om jongeren de kans te geven hun studie af te maken. John van de Vegt, bestuursvoorzitter ROC van en tevens voorzitter van het arbeidsmarktplatform POWI in : We zullen nieuwe en innovatieve manieren moeten bedenken om zoveel mogelijk jongeren tijdens en na hun opleiding aan bedrijven en instellingen te verbinden. Arbeidsmarkttoeleiding van jongeren en ook ouderen is daarbij alleen succesvol als er sprake is van maatwerk en nieuwe samenwerkingsvormen tussen scholen, projecten en uitkeringsinstanties. Verder in deze monitor: Op korte termijn hebben jongeren de meeste kans op werk in de beroepen administratief, transport, commercieel medewerkers, gekwalificeerde metaalbewerkingsberoepen, programmeur en systeem analist. Zowel het aantal banen als ook het aantal het aantal vacatures is te laag om de werkloosheid op te lossen. De werkgelegenheid in zakte in twee jaar tijd van in 2011 naar arbeidsplaatsen in Op basis van de huidige inzichten zal de werkloosheid in niet eerder dan medio 2015 structureel gaan dalen.. De daling in zal zich echter eerder dan landelijk manifesteren. Dit wordt veroorzaakt door de relatief grote aanwezigheid van sterke vraag-sectoren techniek en handel in de regio. Ook zal de daling van de werkloosheid daardoor groter zijn dan landelijk gemiddeld. Het aantal geregistreerde werklozen onder ouderen (50+) stijgt in 2014 harder dan de overige leeftijdsgroepen. Verwacht wordt dat bij een aantrekkende economie in eerste instantie alleen moeilijk vervulbare vraag in hogere technische functies gaat ontstaan. Voor 2014 en voor 2015 moet rekening worden gehouden met gemiddeld 8 procent jaarlijkse toename aan WWB uitkeringen in. De groei van bijstanduitkeringen kan per gemeente verschillen. Arbeidsmarktmonitor Regio 3

4 Werkloosheid NWW percentage ontwikkeling 12,0% 11,0% 10,0% 9,0% 8,0% 7,0% 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% Per eind oktober is het percentage geregistreerde werklozen t.o.v. de beroepsbevolking in 11,1 procent (vergelijkbaar met landelijk 8,9 procent geregistreerde werklozen). Het percentage geregistreerde werklozen wijkt af van het CBS percentage werkloze beroepsbevolking (6,8 procent). Het CBS cijfer berust op een landelijke steekproef enquête. Deze levert geen actuele Twentse gegevens op gemeentelijke gegevens op. De daling in oktober van zowel het landelijk officiële CBS werkloosheidspercentage, als het percentage geregistreerde werkloosheid, is niet het gevolg van meer mensen aan het werk. Dit wordt bevestigd door een stijging van het aantal uitkeringen de afgelopen maand. De daling van werkloosheid wordt veroorzaakt doordat minder werkloze mensen zich registreren als werkloos en doordat minder werkloze mensen actief op zoek gaan van werk naar werk. Ze zijn ontmoedigd in hun langdurige zoektocht. De verwachting is dat de komende maanden het aantal werkloosheidsuitkeringen zal toenemen,. Hiermee zal met het aantal werklozen ook wederom het percentage geregistreerde werkloosheid in oplopen tot boven de 12 procent eind januari Dit is in lijn met de verwachting dat het CBS werkloosheidspercentage landelijk zal stijgen van 6,8 procent nu naar 7,4 procent in 2014 en jan-10 mrt-10 mei-10 jul-10 sep-10 nov-10 jan-11 mrt-11 mei-11 jul-11 sep-11 nov-11 jan-12 mrt-12 mei-12 jul-12 sep-12 nov-12 jan-13 mrt-13 mei-13 jul-13 sep-13 nov-13 Op langere termijn (vanaf midden 2014) zijn de economische voorspelingen positiever en zal de stijging van werkloosheid afnemen. Een daling van werkloosheid met een toename van werk voor mensen is pas enige tijd na een start van economische opleving te verwachten. Werkgevers zullen eerst de resterende overcapaciteit in de bedrijven gebruiken om de productie op peil te brengen. De overheid en zorg zullen pas later stoppen met personele bezuinigingen. De werkloosheid in zal bij de huidige economische voorspellingen niet eerder dan medio 2015 structureel kunnen gaan dalen. Positief punt is dat de werkloosheid in niet verder uitloopt op de landelijke percentages. De daling in zich daarbij eerder manifesteren zal dan landelijk. Ook zal zij groter zijn dan landelijk gemiddeld. Dit wordt veroorzaakt door de relatief grote sectoren industrie en handel die in als vroegcyclische sectoren eerder mensen aan gaan trekken dan andere sectoren. Eenzelfde effect was ook zichtbaar in 2010 en de eerste helft De verwachting is dat vanaf dat moment ook weer een deel van de achterstand in werkloosheid t.o.v. kan gaan inlopen. Arbeidsmarktmonitor Regio 4

5 Werkloosheid (NWW) Het aantal werklozen is eind oktober voor het eerst sinds juli 2012 wezenlijk gedaald. Per eind oktober telde geregistreerde werkloze personen, waaronder jongeren (jonger dan 27 jaar) en ouderen (ouder dan 50 jaar). Hierbij is het aantal geregistreerde werkloze jongeren gedaald en het aantal geregistreerde werkloze ouderen gestegen. Deze ontwikkeling in is gelijk aan het s gemiddelde. De daling van de landelijke geregistreerde werkloosheid valt samen met een daling van de officiële werkloosheidscijfers van CBS. Het aantal uitkeringen is echter in oktober zowel landelijk als regionaal gestegen. Het aantal vacatures is niet gestegen. Daling van werkloosheid komt blijkbaar niet voort uit meer mensen aan het werk! Dit leidt tot de conclusie de werkloosheid alleen gedaald is omdat minder mensen zijn gaan solliciteren (geen perspectief) en zich ook minder zijn gaan registreren als werkloos. De werkloosheid is vooralsnog afgenomen door een gelijktijdige toename van de arbeidsreserve. De verwachting is dat de werkloosheid in en de komende maanden seizoensmatig zal stijgen. Dit geldt zowel voor jongere werklozen (w.o. schoolverlaters zonder werk) als ook voor oudere werklozen. De oudere groep krijgt steeds meer te maken met perioden van korte werkloosheid, doordat zij meer van vaste banen in contracten van jan-10 mrt-10 mei-10 jul-10 sep-10 nov-10 jan-11 mrt-11 mei-11 jul-11 sep-11 nov-11 jan-12 mrt-12 mei-12 jul-12 sep-12 nov-12 jan-13 mrt-13 mei-13 jul-13 sep-13 nov kortere duur gaan werken. Het aantal werklozen onder ouderen (50+) zal in 2014 harder stijgen dan de overige leeftijdsgroepen. In een regionale arbeidsmarkt met veel werkzoekenden en relatief weinig vacatures zijn de beste kansen op werk te vinden in de beroepen programmeurs, technisch systeemanalisten, 1 e graads docenten exacte vakken. Slechts in hoogopgeleide gespecialiseerde elektrotechnische en metaaltechnische functies is er een geen werkloos aanbod voor de aanwezige vraag. Veel minder kans op werk bieden naast alle bouwberoepen, ook beroepen als receptionist, administratief kantoorhulp en leraar basisonderwijs. Grootste aantallen werklozen zijn te vinden in ongeschoolde beroepen: productiemedewerkers, schoonmakers, bestelautochauffeurs, kantoorhulpen en in een aantal geschoolde beroepen in de bouw, in de kinderopvang en als leerkracht basisonderwijs. Qua opleidingsniveau zijn de meeste werklozen te vinden op niveau ongeschoold (basisonderwijs) en op MBO 2-3 niveau. Bij een nog niet dalende werkloosheid, zullen bij de eerste tekenen van een aantrekkende economie door de vergrijzing, in een aantal gekwalificeerde metaal- en elektrotechnische functies tekorten ontstaan. Arbeidsmarktmonitor Regio 5

6 Jeugdwerkloosheid (tot 27 jaar) De geregistreerde jeugdwerkloosheid in is na een stijging in de maanden juli en augustus door nieuwe schoolverlaters weer gedaald. Landelijk is een zelfde ontwikkeling zichtbaar. Het aantal geregistreerde werkloze jongeren in is in oktober afgenomen van naar 3.546: een daling van 14 procent. Ondanks een ontmoedigingsbeleid op het aanvragen van bijstandsuitkeringen is op jaarbasis het aantal bijstandsuitkeringen onder jongeren gelijk gebleven en is er een toename aan registraties van werkloze jongeren te in met 25 procent: van naar Veel jongeren vinden geen startbaan in hun studierichting nadat ze van school zijn gegaan. De werkloosheid onder jongeren is toegenomen omdat er onvoldoende werk is. Veel jongeren zitten thuis of behelpen zich met baantjes die ze tijdens hun opleiding al hadden. Opleidingen in het middelbaar beroepsonderwijs schakelen van leerwerkbanen (BBL) naar leer-stagebanen (BOL) om jongeren de kans te geven hun studie af te maken. Ook jongeren opgeleid in het hoger beroepsonderwijs in niet-technische functies of bouwfuncties kunnen niet het werk vinden waarvoor ze opgeleid zijn. Er is een absoluut te kort aan banen en vacatures Steeds meer werkzoekende jongeren hebben geen uitkering en registreren zich daarom niet jan-10 mrt-10 mei-10 jul-10 sep-10 nov-10 jan-11 mrt-11 mei-11 jul-11 sep-11 nov-11 jan-12 mrt-12 mei-12 jul-12 sep-12 nov-12 jan-13 mrt-13 mei-13 jul-13 sep-13 nov als werkloos. In landelijke CBS enquêtes wordt de groep jongere geregistreerde werklozen én niet-geregistreerd werkloze jongeren samen, berekend op 17 procent van de jongere beroepsbevolking. Voor de volgende maanden wordt seizoensmatig een stijging van werkloosheid onder jongeren verwacht, waarna in het voorjaar een daling van werkloosheid kan intreden. Op korte termijn bevinden de beste kansen voor jongeren op werk zich in de beroepen: administratief transport employés, commercieel medewerkers, gekwalificeerde metaalbewerkingsberoepen, programmeur en systeem analist. Door gebrek aan voldoende vraag en door veel aanbod aan werkzoekende jongeren zijn er op korte termijn minder goede kansen op werk in de beroepen: agrarische arbeiders, medewerkers secretariaat, leerkrachten basisonderwijs, sociaal cultureel medewerkers. Op lagere termijn ( vanaf 2014) kan de werkloosheid onder jongeren gaan dalen. Vooral voor jongeren geschoold in metaaltechnische en elektrotechnische technische beroepen lijkt het aantal vacatures het eerst te gaan stijgen. Veel van de technisch opgeleide jongeren zullen daarbij werk vinden in technische functies buiten de technische bedrijfssector, in bijvoorbeeld handel of logistiek. Arbeidsmarktmonitor Regio 6

7 Vacatures naar sectoren Schatting vacaturemarkt (openstaande vacatures) Landbouw Industrie Bouwnijverheid Handel Vervoer en opslag Horeca Informatie & communicatie Fin. instellingen Advies & onderz. (zak. dienstverl.) Verhuur & ov. zak. dienstverl vergelijkbaar kwartaal 2013 lopend kwartaal Openbaar bestuur Onderwijs Cultuur, sport & recreatie Gezondheids- en welzijnszorg Ov. dienstverlening Op basis van de per kwartaal uitgegeven landelijke sectorale vacaturegraad (aantal banen per arbeidsplaatsen) en een schatting van het aantal arbeidsplaatsen per bedrijfssector is een raming te geven van de jaar op jaar ontwikkeling van het aantal openstaande vacatures in. Zowel landelijk als in is het aantal openstaande vacatures in een jaarperiode verder gedaald. In van ± in het derde kwartaal 2012 naar ± vacatures per eind derde kwartaal (-9,4 procent) Het goede nieuws is dat het aantal vacatures het laatste kwartaal in vrijwel niet veel verder is gedaald (-2,8 procent), zoals dit wel gebeurde in het gehele afgelopen jaar. Opmerkelijk is dat daling van vacatures in de sector handel tot staan is gekomen, hier neemt de arbeidsmobiliteit klaarblijkelijk toe. In de sector Vervoer is sprake van vacaturestijging. In de belangrijke sectoren industrie en zorg nam het aantal vacatures verder af. De afgelopen vacaturedaling kent twee economische oorzaken. De eerste is de terugloop van het aantal arbeidsplaatsen. In moet van 2012 op 2013 rekening worden gehouden ± 1,8 procent. Hiermee zou het aantal arbeidsplaatsen in in twee jaar tijd dalen van in 2011 naar in Een andere oorzaak voor de daling van het aantal vacatures ligt bij een sterke terugloop van het aantal baanwisselingen. Globaal ontstonden in de afgelopen tien jaar 80% van de vacatures door baanwisselingen van werkenden. Door de teruglopende baanzekerheid bij baanwisseling blijven mensen in hun bestaande baan zitten en ontstonden er minder vacatures. Daarmee is zowel het aantal banen als ook het aantal het aantal vacatures in de markt te laag om de werkloosheid op te lossen. Berekeningen van de provincie Overijssel (arb. marktprognose juni 2013) voorspellen nog een lichte terugloop van banen in in Pas vanaf 2015 kan daardoor een definitief herstel van openstaande vacatures op treden. Dit is in lijn met recente economische voorspellingen van het DNB, met bijgestelde groeiverwachtingen: 0,5 procent in 2014 en 0,9 procent in 2015 Verwacht wordt dat bij een aantrekkende economie in eerste instantie alleen moeilijk vervulbare vraag in hogere technische functies gaat ontstaan. Los van het geschatte aantal vacatures in de regionale markt, meldt het UWV per eind augustus vacatures in haar spanningsmonitor. Arbeidsmarktmonitor Regio 7

8 . Uitkeringen Lopende WW Uitkeringen (tot 65 jaar) jan-10 mrt-10 mei-10 jul-10 sep-10 nov-10 jan-11 mrt-11 mei-11 jul-11 sep-11 nov-11 jan-12 mrt-12 mei-12 Het aantal WW uitkeringen heeft zich na een daling in het voorjaar en een stijging in de zomer de laatste maanden gestabiliseerd. De stijging overtreft het hoogtepunt in de afgelopen winterperiode en staat per eind oktober op Dit cijfer is bijna 34 procent hoger als voorgaand jaar. Landelijk was de stijging iets lager: met een jaarstijging van 32 procent kwam het landelijk aantal lopende WW uitkering eind oktober uit op (bijna hoger als vorig jaar oktober). De ontwikkeling in de afgelopen drie maanden was beter als vorig jaar: het aantal WW uitkeringen bleef van juli tot oktober vrijwel gelijk in. Landelijk was er nog wel een stijging in de afgelopen drie maanden zichtbaar vorig jaar augustus groter was dan dit jaar. In valt een deel van de uitkeringsgroei samen met een geschat verlies aan arbeidsplaatsen. Geschat wordt dat het aantal arbeidsplaatsen met 1,8 procent is afgenomen. jul-12 sep-12 nov-12 jan-13 mrt-13 mei-13 jul-13 sep-13 nov Kijkend naar de seizoensontwikkelingen, mag verwacht worden dat het beroep op WW uitkeringen in de wintermaanden evenals in de voorafgaande twee jaar een forse stijging laat zien. Het uitblijven van substantiële economische groei maakt dat vooral werkloos geworden ouderen langer gebruik zullen moeten gaan maken van een WW uitkering. Een steeds groter deel van de WW uitkeringen zal van kortere duur zijn door het toenemen van korte contracten afgewisseld door werkloosheid. Het UWV heeft op haar website de mogelijkheid gegeven een publieke database te raadplegen over aantallen personen met een WW uitkering per gemeente, per leeftijd en per maand. Ook is het mogelijk het aantal in- en uitstromers uit de WW uitkering zichtbaar te maken. (zie ook de special in deze uitgave) Arbeidsmarktmonitor Regio 8

9 Lopende WW Uitkeringen < 27 jaar jan-10 mrt-10 mei-10 Het aantal jongeren dat na afloop van werk een WW werkloosheidsuitkering krijgt, is beperkt. Omdat jongeren veel minder lang gewerkt hebben dan ouderen, is de WW uitkeringsduur ook beperkt. Hierdoor zijn sterke schommelingen in het aantal jongeren met een WW uitkering zichtbaar. Het aantal jongeren met een WW is na 2011 sterk opgelopen naar in per eind oktober. Dat is bijna 28 procent meer als vorig jaar is bijna 35 procent hoger als voorgaand jaar eind oktober. Landelijk was de jaarstijging zelfs nog iets hoger met 40 procent. De groei aan WW uitkeringen ontstaat door het niet kunnen vinden van aansluitend werk op aflopende arbeidscontracten. Sinds kort laat UWV op haar website in de publiektoegankelijke database tot op gemeenteniveau ook in- en uitstroom in de WW uitkeringen zien per leeftijdsgroep. (Zie ook de special in deze uitgave). Het aantal jongeren met een WW uitkering steeg het afgelopen jaar harder dan het aantal bijstandsuitkeringen voor jongeren. Dit mag gezien worden als teken dat de economie nog niet op stoom gekomen is. De doorstroom van jongeren met een WW uitkering is erg hoog. Doordat veel jongeren in kortlopende contracten werken is de uitkeringsduur laag. Voor de komende maanden moet rekening worden gehouden met een seizoensmatige stijging van jongeren met een WW uitkering tot jul-10 sep-10 nov-10 jan-11 mrt-11 mei-11 jul-11 sep-11 nov-11 jan-12 mrt-12 mei-12 jul-12 sep-12 nov-12 jan-13 mrt-13 mei-13 jul-13 sep-13 nov een aantal van tot per eind januari Ook op termijn zijn nog geen lagere cijfers van jongeren met een WW uitkering te verwachten. Als de economie aantrekt zullen vooral jongeren werk vinden maar ditit zullen echter vooral korte contracten zijn, waarbij nog steeds perioden van werk afgewisseld worden met periode zonder werk. Veel jongeren bereiken met de korte werkloosheidsuitkering de maximale uitkeringsduur WW, maar hebben daarna geen recht op bijstand, omdat elders in de gezinssituatie nog inkomen is uit werk. Deze jongeren zijn wel werkloos maar registreren zich vaak niet meer als zodanig. Het is niet duidelijk hoe groot de groep niet geregistreerde werkloze jongeren is. Enig zicht op de omvang van deze groep ontstaat bij arbeidsmarkt toeleidingsprojecten voor jongeren, waarbij werkgevers loonkostensubsidies voor het aannemen van jongeren zonder werk kunnen krijgen. Veel werkloze jongeren die werkgevers melden voor een loonkostensubsidie blijken niet als werkloos geregistreerd te zijn. De niet-geregistreerde werkloze jongeren en de jongeren die tijdelijk op kleine baantjes werken, zijn sterk concurrerend op de arbeidsmarkt met jongeren die vanwege een uitkering langdurig als werkloze geregistreerd staan. Arbeidsmarktmonitor Regio 9

10 WWB (tot 65 jaar) Het aantal lopende WWB uitkeringen voor personen tot 65 jaar lijkt zich in in oktober te stabiliseren op een niveau van ± (landelijk op ± ) De werkloosheid loopt verder op. Het aantal WW uitkeringen van het UWV zal tot eind januari 2014 verder toenemen. De vraag naar personeel is nog steeds laag. Al deze ontwikkelingen laten ook het aantal WWB uitkeringen dit jaar en volgend voorjaar verder stijgen. In is het aantal WWB uitkeringen voor personen tot 65 jaar gestegen van per eind oktober 2012 naar per eind oktober 2013 (7,4 procent). Deze stijging in is conform de landelijke stijging. (Er zijn bij CBS zijn nog geen definitieve landelijke cijfers en gemeentelijke cijfers over oktober bekend. Het CBS geeft aan dat per eind september landelijk het aantal WWB uitkeringen is) Voor de laatste maanden van 2013 is een seizoensmatige toename van lopende WWB uitkeringen te verwachten door meer instroom in de uitkering en een lagere uitstroom. Uiteindelijk verwachte positieve ontwikkelingen in de economie (economische groei) vertalen zich niet eerder dan medio 2015 in een terugloop van bijstandsuitkeringen. Vooral kort durende werkloosheid zal eerst teruglopen terwijl de langdurige werkloosheid en bijstandsuitkeringen nog blijven oplopen. Bij gelijkblijvend beleid en de actuele economische en werkloosheidsprognoses kan jan-10 mrt-10 mei-10 jul-10 sep-10 nov-10 jan-11 mrt-11 mei-11 jul-11 sep-11 nov-11 jan-12 mrt-12 mei-12 jul-12 sep-12 nov-12 jan-13 mrt-13 mei-13 jul-13 sep-13 nov pas een eerste daling van WWB uitkeringen door verkrijgen van werk rond eind 2015 verwacht worden. Er zijn onzekere factoren die WWB uitkeringen extra kunnen laten stijgen. Een ervan is de verkorting van de maximale WW duur van 3 naar 2 jaar. Hierdoor dreigen vooral oudere langdurig werklozen alsnog of eerder een WWB uitkering te moeten aanvragen. Daarnaast kunnen WWB uitkeringen ook toenemen als er een toestroom optreedt vanuit afgebouwde WSW en WAJONG uitkeringen ten gevolge van nieuw ingezet beleid. Voor 2014 en voor 2015 moet gemiddeld rekening worden gehouden met 8 procent toename WWB per jaar in. Aan de verschillen in stijging dit jaar is te zien dat de groei van de bijstanduitkeringen per gemeente sterk kunnen verschillen. In de grafiek zijn landelijke en regionale CBS cijfers aangevuld met lokale opgaven. In de gemeentetabel in de bijlage zijn CBS-cijfers op gemeentelijk en regioniveau aangevuld met lokale cijfers. Definitieve CBS cijfers komen altijd later beschikbaar. Er zijn duidelijke lokale verschillen in de ontwikkeling van aantallen WWB uitkeringen Deze treden vooral op in de niet verstedelijkte gemeenten: Hellendoorn kent een jaartoename van 310 naar 395 (+27 procent) terwijl de gemeente Wierden een lichte daling van het aantal WWB uitkeringen kent(van 170 naar 168) Arbeidsmarktmonitor Regio 10

11 WWB (tot 27 jaar) In de maand oktober is het aantal lopende WWB uitkeringen voor jongeren licht gestegen. Dit blijkt uit een eigen opgave van gemeenten in. Definitieve cijfers vanuit CBS zijn november De cijfers van de Twentse gemeenten over 2013 een sterke stijging van WWB uitkeringen zien, terwijl in 2012 de WWB uitkeringen voor jongeren nog daalden. Als gevolg van een toenemende langdurige werkloosheid zijn in 2013 de WWB uitkeringen voor jongeren in sneller gestegen dan in. Over het gehele derde kwartaal is het aantal uitkeringen onder jongeren gedaald. De werkloosheid is echter evenals WW uitkeringen voor jongeren gestegen. In navolging daarop zullen naar verwachting ook WWB uitkeringen voor jongeren tot tenminste het voorjaar 2014 blijven doorstijgen. Het aantal WWB uitkeringen voor jongeren is sinds oktober 2012 in met meer dan 22 procent toegenomen. Het aantal WWB uitkeringen voor jongeren in bedraagt daarmee per eind oktober Deze gegevens berusten op eigen tellingen door gemeenten. Voor landelijke cijfers is een voorlopige schatting gemaakt van bijna lopende WWB uitkeringen voor jongeren per eind oktober. Deels is de toename te wijten aan beperkte vacaturemogelijkheden voor jongeren om aan jan-10 mrt-10 mei-10 jul-10 sep-10 nov-10 jan-11 mrt-11 mei-11 jul-11 sep-11 nov-11 jan-12 mrt-12 mei-12 jul-12 sep-12 nov-12 jan-13 mrt-13 mei-13 jul-13 sep-13 nov het werk te komen. Daarnaast is er een vergrote instroom van zelfstandig wonende jongeren die zich na langer doorstuderen onvrijwillig werkloos heeft gemeld op de arbeidsmarkt. Vanuit de geregistreerde werkloosheid gezien mag verwacht worden dat het grootste deel van jongeren met een WWB uitkering in de leeftijdsgroep 25 tot 27 jaar zit. De verschillen per gemeente zijn groot, van de drie grote steden kent Hengelo met 46 procent op jaarbasis de hoogste toename. Ook bij kleinere gemeenten met een grote werkloosheid in de bouwsector is een grotere toename aan WWB uitkeringen van jongeren zichtbaar, dan gemiddeld. (Rijssen Holten, rand, Tubbergen) Bij een aantal gemeenten is het aantal uitkeringen voor jongeren gedaald (Dinkelland, Losser en Wierden) (zie verder cijferbijlage). Voor de lange termijn ( ) moet met een extra stijging van WWB uitkeringen van jongeren rekening worden gehouden doordat jongeren met een (jong-gehandicaptenuitkering) WAJONG uitkering naar de WWB overkomen. Globaal moet in rekening worden gehouden met een geleidelijke instroom in de van ± personen vanuit WAJONG in de WWB, hieronder een substantieel aantal jongeren. Arbeidsmarktmonitor Regio 11

12 Special: Werkloosheidsuitkeringen (WW) zij een goed graadmeter voor de ontwikkeling van werkloosheid op de arbeidsmarkt. Een toename van lopende uitkeringen WW liet een aantal jaren geleden zien dat er meer mensen ontslagen werden. De laatste jaren duidt een toename van WW uitkeringen meer op het niet voldoende aanwezig zijn van aansluitend werk na afloop of niet verlengen van een tijdelijk arbeidscontract. Het aantal personen met een lopende WW uitkering, en ook het aantal personen dat instroomt in en uitstroom uit de WW uitkering, is sinds kort actueel te volgen. Het UWV heeft op haar site werk.nl een publiek toegankelijke database gezet, waarin die aantallen zichtbaar kunnen gemaakt worden. De gegevens worden per maand door UWV geactualiseerd. Het werken met en zelf samenstellen van tabellen is geen dagelijkse bezigheid voor mensen die deze informatie wel willen gebruiken. Daarom heb ik een aantal praktische direct aanroepbare starttabellen gemaakt, die na aanroepen extra selecties mogelijk maken. Hierdoor kunnen geïnteresseerden gedetailleerde informatie via UWV krijgen van aantallen personen met een WW-uitkering. De database toegang kan gevonden worden op de site werk.nl van UWV, onderdeel arbeidsmarktinformatie, zelf tabellen maken. Zie hieronder een afbeelding van de site en de toegang. Ga naar: https://www.werk.nl/werk_nl/arbeidsmarktinformatie/tabellen Op deze pagina kunt u doorlinken onder het kopje Tabellen op maat naar : WW rechten (let op: voor het bekijken van de tabelcijfers is de op internet verkrijgbare JAVA applicatie op uw pc noodzakelijk) De database toegangen tot tabellen op maat kunnen ook rechtstreeks aangeroepen worden. Arbeidsmarktmonitor Regio 12

13 Bv. voor WW rechten : U ziet dan de database met boven in het scherm keuzeblokjes: met behulp van de rode keuze blokjes en de plusjes in de tabel zelf, kunnen on-line extra selecties worden gemaakt. Zo zijn er arbeidsmarktregio s zichtbaar te maken als onderdeel onder de aangeven gebieden, er zijn andere leeftijdsgroepen te kiezen en is een keuze te maken in gemeenten. In de tabel zijn kolommen zichtbaar die aantallen geven naar lopende WW uitkeringen, instroom in de WW uitkering en uitstroom uit de WW uitkering. Alle aantallen gelden per eind van opgegeven maand. De zelfde tabel kan na diverse selecties, aanpassingen ook omgezet worden in een andere opmaak.. Deze aangepaste opgeslagen tabel kan daarna via internet in één keer opnieuw benaderd worden. Dan ziet de toegang tot gegevens er bijvoorbeeld in een nieuwe starttabel als volgt uit: 1 Arbeidsmarktmonitor Regio 13

14 Door te klikken op de rode selectieblokjes kunt u ander keuzes maken, via het rode blokje links boven kan een keuze worden gemaakt tussen lopende uitkeringen instroom en uitstroom. Via opslag en afdrukfuncties kunt u uw gegevens bewaren of verder bewerken met bijvoorbeeld Excel. Een tweetal andere door mij gemaakte starttabellen zijn: 1 Hierboven zijn, na keuze van een arbeidsmarktregio, de onderliggende gemeentecijfers zichtbaar! 4EE9-9AED-B00FC3F09C2B 1 Arbeidsmarktmonitor Regio 14

15 Starters en faillissementen Ontwikkeling Starters jan-10 mrt-10 mei-10 De jaartrend aan startende bedrijven in is nog steeds dalend. Dit past bij de economische ontwikkeling. In is verhoudingsgewijs in 2012 en 2013 een groter aantal starters te zien dan landelijk. Deze ontwikkeling komt mede voort uit jul-10 sep-10 nov-10 jan-11 mrt-11 mei-11 jul-11 sep-11 nov-11 jan-12 mrt-12 mei-12 jul-12 sep-12 nov-12 jan-13 mrt-13 mei-13 jul-13 sep-13 nov verzelfstandiging van bouwpersoneel dat werkloos is of dreigt te worden. In zijn in de laatste rapportagemaand bedrijven gestart. In zien we 140 starters. In 2012 waren dat er resp en 233 (bron: KvK) Ontwikkeling Faillisementen jan-10 mrt-10 mei-10 Het aantal faillissementen in kende in januari 2013 een piek van 551 (in 22) In september was er in opnieuw een piek van 24. Het aantal faillissementen in jul-10 sep-10 nov-10 jan-11 mrt-11 mei-11 jul-11 sep-11 nov-11 jan-12 mrt-12 mei-12 jul-12 Arbeidsmarktmonitor Regio 15 sep-12 nov-12 jan-13 mrt-13 mei-13 jul-13 sep-13 nov blijft de laatste twee jaren hoog. volgt globaal de landelijke lijn, met in september en oktober verhoudingsgewijs meer faillissementen (bron KvK.)

16 Algemene toelichting op tabellen en grafieken Op twee grafieken na (NWW als % van de beroepsbevolking en vacatures), vindt u links en rechts een verticale as (y-as), ieder met een eigen schaalverdeling. De linker as met rode belettering van de schaalverdeling is voor de rode lijn van. De rechteras met zwarte belettering is voor de zwart gekleurde lijn voor heel. De reden voor deze dubbele y-as is dat de cijfers voor en door de grootte van het gebied en de bevolking te veel uiteenliggen om inzichtelijk met één as weer te geven. In vorige uitgaven is voor iedere grafiek een factor vastgesteld. Deze factor is zodanig berekend dat de Twentse en se lijn in het beginpunt van de grafiek zo veel mogelijk samenvallen. Hierdoor is te zien hoe presteert ten opzichte van heel. Er is er voor gekozen om een vaste factor voor alle grafieken te kiezen. Deze factor is gelijk aan de verhouding tussen de beroepsbevolking van en. De beroepsbevolking in is ongeveer 28 keer die van. Nog steeds is te zien hoe presteert ten opzichte van heel door te kijken hoe de beide lijnen zich ten opzichte van elkaar bewegen. Extra informatie is uit de grafieken te halen. Waar staat ten opzichte van. Verhoudingsgewijs kent bijvoorbeeld ongeveer evenveel starters als heel. Door voor alle grafieken de verhouding van de beroepsbevolking te kiezen, kunt u zien hoe de afstand voor de verschillende onderdelen is, niet alleen de ontwikkeling ten opzichte van elkaar. Vanaf de monitoruitgave september 2012 (met cijfers eind juli 2012) zijn de cijfers voor de WWB aangepast aan de door het CBS opgegeven WWB cijfers voor en de Twentse gemeenten. Met het verdwijnen van de WIJ uitkeringen voor jongeren, wordt er in de monitor geen onderscheid meer gemaakt tussen exclusief WIJ uitkering tot 27 jaar en WWB uitkeringen 27 tot 65 jaar. Arbeidsmarktmonitor Regio 16

17 Index bijlage: Informatieve Links Ontwikkeling geregistreerde Werkloosheid (NWW) per gemeente, gedifferentieerd naar jongeren en ouderen Ontwikkeling lopende uitkeringen WW, WWB per gemeente met een verbijzondering naar jongeren en ouderen Informatie over hulp aan startende ondernemingen Definities ARBEIDSMARKTMONITOR Bijlage cijfers op gemeentelijk niveau en definities Informatieve links Sites met actuele regionale en landelijke arbeidsmarktontwikkelingen en arbeidsmarktinformatie: Index zie: UWV (o.a. sectorpublicaties) zie: https://www.werk.nl/werk_nl/arbeidsmarktinformatie/home UWV (kennis, cijfers en onderzoek) zie: ING zie: Prov Overijssel zie: (klik door op arbeidsmarkt -delen) SBB zie: Sites met Informatie over arbeidsmarktregelgeving: Sectorplannen zie: Cofinanciering sectorplannen zie: Arbeidsmarktmonitor Regio 17

18 Werkloosheid in Twentse gemeenten (NWW-Niet Werkende Werkzoekende geregistreerd als werkloos bij UWV): Totaal werkloosheid (geregistreerde werkloosheid) TOTAAL NWW (UWV, aantal personen) ontwikkeling Ontwikkeling NWW als % sep'13-okt'13 okt'12-okt'13 van beroepsbevolking okt'12 mrt'13 apr'13 mei'13 jun'13 jul'13 aug'13 sep'13 okt'13 Abs. perc. Abs. perc. au sep okt TWENTE ,3% ,3% 10,8% 11,3% 11,1% ALMELO ,5% ,7% 12,4% 13,7% 15,7% BORNE ,6% ,6% 7,1% 7,6% 6,9% DINKELLAND ,6% ,0% 5,4% 5,6% 5,3% ENSCHEDE ,5% ,0% 17,6% 18,1% 17,3% HAAKSBERGEN ,2% 95 16,6% 5,6% 5,9% 5,5% HELLENDOORN ,3% ,6% 7,7% 8,0% 7,8% HENGELO ,7% ,2% 10,3% 10,8% 10,0% HOF VAN TWENTE ,9% ,8% 7,5% 7,8% 7,4% LOSSER ,7% ,9% 8,2% 8,5% 8,4% OLDENZAAL ,2% ,6% 8,6% 9,1% 8,7% RIJSSEN-HOLTEN ,3% ,8% 7,1% 7,3% 7,0% TUBBERGEN ,7% ,9% 6,0% 6,2% 6,2% TWENTERAND ,6% ,2% 8,7% 9,1% 8,2% WIERDEN ,5% ,3% 6,5% 6,8% 6,5% Werkloosheid onder ouderen: NWW jaar (UWV, aantal personen) ontwikkeling Ontwikkeling sep'13-okt'13 okt'12-okt'13 okt'12 nov'12 dec'12 jan'13 feb'13 mrt'13 apr'13 mei'13 jun'13 jul'13 aug'13 sep'13 okt'13 Abs. perc. Abs. perc. TWENTE ,7% ,4% ALMELO ,6% ,4% BORNE ,2% 26 11,3% DINKELLAND ,0% 75 41,2% ENSCHEDE ,9% ,0% HAAKSBERGEN ,0% 43 16,7% HELLENDOORN ,7% ,0% HENGELO ,0% ,6% HOF VAN TWENTE ,3% ,0% LOSSER ,8% 83 30,6% OLDENZAAL ,6% 98 26,2% RIJSSEN-HOLTEN ,7% ,7% TUBBERGEN ,4% 90 53,9% TWENTERAND ,3% ,4% WIERDEN ,6% 40 15,2% Arbeidsmarktmonitor Regio 18

19 Jeugdwerkloosheid: NWW jaar (UWV, aantal personen) ontwikkeling Ontwikkeling sep'13-okt'13 okt'12-okt'13 okt'12 nov'12 dec'12 jan'13 feb'13 mrt'13 apr'13 mei'13 jun'13 jul'13 aug'13 sep'13 okt'13 Abs. perc. Abs. perc. TWENTE ,5% ,4% ALMELO ,5% ,3% BORNE ,5% 10 16,7% DINKELLAND ,9% -6-10,9% ENSCHEDE ,9% ,9% HAAKSBERGEN ,8% -8-13,3% HELLENDOORN ,8% 22 17,2% HENGELO ,5% 60 16,9% HOF VAN TWENTE ,2% 11 11,6% LOSSER ,9% 8 9,9% OLDENZAAL ,4% 31 31,3% RIJSSEN-HOLTEN ,4% 32 26,0% TUBBERGEN ,9% 5 7,2% TWENTERAND ,4% 16 10,6% WIERDEN ,6% 7 9,1% Per eind okt ' Totaal TWENTE ALMELO BORNE DINKELLAND ENSCHEDE HAAKSBERGEN HELLENDOORN HENGELO HOF V. TWENTE LOSSER OLDENZAAL RIJSSEN-HOLTEN TUBBERGEN TWENTERAND WIERDEN Arbeidsmarktmonitor Regio 19

20 Uitkeringen: WW (WerkloosheidsWet < 65 jaar, UWV, aantal personen) ontwikkeling Ontwikkeling sep'13-okt'13 okt'12-okt'13 okt'12 nov'12 dec'12 jan'13 feb'13 mrt'13 apr'13 mei'13 jun'13 jul'13 aug'13 sep'13 okt'13 Abs. perc. Abs. perc. TWENTE ,9% ,9% ALMELO ,3% ,6% BORNE ,4% ,8% DINKELLAND ,1% ,6% ENSCHEDE ,8% ,7% HAAKSBERGEN ,6% ,5% HELLENDOORN ,5% ,1% HENGELO ,9% ,5% HOF VAN TWENTE ,2% ,6% LOSSER ,2% ,2% OLDENZAAL ,3% ,7% RIJSSEN-HOLTEN ,4% ,4% TUBBERGEN ,4% ,2% TWENTERAND ,9% ,9% WIERDEN ,8% ,7% WW (WerkloosheidsWet < 27 jaar, UWV, aantal personen) ontwikkeling Ontwikkeling sep'13-okt'13 okt'12-okt'13 okt'12 nov'12 dec'12 jan'13 feb'13 mrt'13 apr'13 mei'13 jun'13 jul'13 aug'13 sep'13 okt'13 Abs. perc. Abs. perc. TWENTE ,5% ,4% ALMELO ,0% 9 5,2% BORNE ,3% 20 80,0% DINKELLAND ,1% 5 17,2% ENSCHEDE ,0% 94 30,0% HAAKSBERGEN ,1% 7 23,3% HELLENDOORN ,4% 20 27,4% HENGELO ,8% 53 39,6% HOF VAN TWENTE ,8% 2 3,7% LOSSER ,2% 24 64,9% OLDENZAAL ,5% 19 38,0% RIJSSEN-HOLTEN ,0% 11 15,9% TUBBERGEN ,5% 8 19,5% TWENTERAND ,1% 27 42,2% WIERDEN ,0% 21 61,8% Arbeidsmarktmonitor Regio 20

21 WWB, (Wet Werk en Bijstand t/m 65 jaar, Gemeenten, aantal huishoudens) ontwikkeling Ontwikkeling sep'13-okt'13 okt'12-okt'13 okt'12 nov'12 dec'12 jan'13 feb'13 mrt'13 apr'13 mei'13 jun'13 jul'13 aug'13 sep'13 okt'13 Abs. perc. Abs. perc. TWENTE ,3% 902 7,4% ALMELO ,0% 20 0,9% BORNE ,0% 39 17,7% DINKELLAND ,0% 16 13,3% ENSCHEDE ,3% 412 7,6% HAAKSBERGEN ,6% 22 9,6% HELLENDOORN ,8% 85 27,4% HENGELO ,7% 149 8,2% HOF VAN TWENTE ,0% 26 10,0% LOSSER ,8% 23 8,8% OLDENZAAL ,2% 28 5,8% RIJSSEN-HOLTEN ,2% 36 16,4% TUBBERGEN ,0% 6 6,7% TWENTERAND ,5% 42 12,7% WIERDEN ,4% -2-1,2% (*) (*) (*) (*) (*) voorlopige cijfers tot publicatie CBS WWB (Wet Werk en Bijstand < 27 jaar, Gemeenten, aantal huishoudens) ontwikkeling Ontwikkeling sep'13-okt'13 okt'12-okt'13 okt'12 nov'12 dec'12 jan'13 feb'13 mrt'13 apr'13 mei'13 jun'13 jul'13 aug'13 sep'13 okt'13 Abs. perc. Abs. perc. TWENTE ,4% ,3% ALMELO ,7% 55 25,0% BORNE ,0% ,0% DINKELLAND ,7% -8-40,0% ENSCHEDE ,6% ,1% HAAKSBERGEN ,8% 0 0,0% HELLENDOORN ,9% -1-2,5% HENGELO ,6% 59 42,1% HOF VAN TWENTE ,6% 0 0,0% LOSSER ,0% -3-10,0% OLDENZAAL ,2% 6 15,0% RIJSSEN-HOLTEN ,2% 12 60,0% TUBBERGEN ,3% 5 50,0% TWENTERAND ,0% 11 36,7% WIERDEN ,7% -4-20,0% (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) Reg. cijfers bij gebrek aan CBS data Arbeidsmarktmonitor Regio 21

22 Stadsbank: De stadsbank heeft aangegeven dat zij een nieuw banksysteem hebben, waaruit de eerder geleverde informatie niet geleverd kan worden. In overleg zal bekeken worden welke alternatieven er zijn voor maandelijkse cijferinformatie tot op gemeenteniveau. Informatie van het ROZ Het ROZ werkt voor gemeenten in. Het ROZ is een uitvoeringsorganisatie voor publieke ondernemers advies. ROZ richt zich hierbij op de ondersteuning starters hun ondernemingen. Deze startersondersteuning wordt mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage uit de Agenda van. Het door het ROZ behandelde aantal nieuwe aanvragen van gevestigde ondernemers voor (financiële) ondersteuning bedroeg in oktober 2013 in totaal 39. In oktober 2013 zijn er daarnaast 4 coachingstrajecten bijgekomen. Het totaal aantal coachingstrajecten bedraagt daarmee per eind oktober 661. Het totaal van de intakes van starters in de maand oktober 2013 bedroeg 73 en er zijn 2 deelnemers in deze maand gestart met een eigen bedrijf. Definities: Niet Werkende Werkzoekenden (NWW) en Werkloze beroepsbevolking (WBB): UWV Werkbedrijf publiceert cijfers over niet-werkende werkzoekenden (NWW) op de website De cijfers over de NWW verschillen van samenstelling met de werkloze beroepsbevolking (WBB) die het CBS publiceert. Enerzijds staan niet alle werklozen ingeschreven bij UWV Werkbedrijf (vooral personen zonder recht op een uitkering zoals jongeren en herintreders). Anderzijds staan er personen bij UWV ingeschreven die niet tot de werkloze beroepsbevolking horen (personen die bijvoorbeeld een opleiding volgen of die niet actief naar werk zoeken). Een ander verschil is de wijze waarop beide cijfers tot stand komen: het NWW-cijfer komt voort uit registratie van werkzoekenden door UWV-Werkbedrijf, het WBB-cijfer van het CBS komt tot stand door een enquête onder de beroepsbevolking. Definitie NWW: bij UWV ingeschreven werkzoekenden van jaar zonder werk of minder dan 12 uur per week werkzaam. Definitie WBB: personen van jaar zonder werk of minder dan 12 uur per week werkzaam die direct beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt en actief naar werk zoeken. Gemeentelijke bijstandsuitkeringen (WWB): Als arbeidsmarktindicatoren zijn twee tabellen met aantallen WWB (bijstand) per einde maand opgenomen. De leeftijdsbegrenzingen zijn aangepast aan de leeftijdbegrenzingen in de geregistreerde werkloosheid: een tabel met het totaal van 15 tot 65 jaar en een tabel met het subtotaal van jongeren tot 27 jaar. Op grond van bij gemeenten beschikbare gegevens kan telling niet plaats vinden op aantal personen, maar op het aantal door gemeenten opgegeven "bijstandseenheden" (= aantal huishoudens en niet het aantal personen in de bijstand). In uitgaven van arbeidsmarktmonitor voor september 2012 werden WWB bijstandscijfers van jongeren apart van niet-jongeren weergeven. De cijfers verstrekt door gemeenten worden geactualiseerd op door CBS gepubliceerde cijfers afgerond op tientallen, zodra deze vanuit CBS bekend worden. Dit betekent dat in de praktijk dat cijfers van vorige maanden aangepast kunnen worden! Voor de twee laatste maanden die nog niet door CBS worden gedekt worden voorlopige cijfers gebruikt gebaseerd op opgaven door gemeenten in de regio. Bij bekend worden van CBS cijfers worden ze door CBS cijfers vervangen. Arbeidsmarktmonitor Regio 22

23 De weergeven WWB cijfers betreffen binnen de aangegeven leeftijdsgroepen conform de CBS telling het totaal aantal uitkeringen op grond van de Wet werk en bijstand (WWB). Indien in een huishouden met twee partners één partner een WWB-uitkering ontvangt en de andere partner een WWB/ WIJ-uitkering, worden beide uitkeringen meegeteld. Geteld zijn uitkeringen die aan het eind van de verslagperiode niet waren beëindigd, de zogeheten lopende uitkeringen. Bij het totaal zijn ook meegeteld de uitkeringen aan bijstandsontvangers van wie de leefvorm onbekend is en uitkeringen met onbekende uitkeringsduur. Werkloosheid: Hieronder leest u meer uitgebreide informatie over de relatie tussen (jeugd)werkloosheid en het hebben van een uitkering: Kenmerk voor werkloosheid is de afwezigheid van werk en tegelijkertijd het zoeken naar en kunnen aanvaarden van werk. Daarbij blijkt dat mensen werkloos kunnen zijn zonder dat ze een werkloosheidsuitkering WW of WBB (bijstandsuitkering) hebben. Ook zijn er mensen die een werkloosheidsuitkering hebben, maar die niet of niet direct op zoek (kunnen) zijn naar werk. Daarmee zijn werkloosheid en het hebben van een werkloosheidsuitkering twee verschillende zaken, die vaak wel met elkaar samenhangen. Werkloosheid wordt altijd opgegeven in aantallen personen of in een percentage van de beroepsbevolking. Uitkeringen worden soms geteld in aantal mensen die een uitkering hebben, maar heel vaak ook in aantallen van verstrekte uitkeringen per huishouding. Een verstrekte uitkering kan daarmee meerder personen omvatten. Sommige personen ontvangen daarnaast twee soorten uitkering. Het is zaak om werkloosheid en uitkering te scheiden en ook om cijfers over verstrekte uitkeringen en cijfers over aantallen werklozen niet door elkaar te halen. Hetzelfde als hierboven geldt ook voor werkloze jongeren tot 27 jaar en voor jongeren die WWB uitkering hebben. Op landelijk niveau gelden CBS cijfers op basis van een steekproef enquête onder jongeren tot 27 jaar voor weergave van jeugdwerkloosheid. Veel werkloze jongeren registreren zich echter niet als zodanig, zodat zij niet in de NWW tellingen van UWV zitten. Nog minder werkloze jongeren melden zich aan bij de werkpleinen voor hulp van gemeenten op basis van de WWB en er zijn nog minder jongeren die daarbij ook een beroep kunnen doen op de inkomensvoorziening uit WWB. In een aantal andere gevallen krijgen jongeren een inkomensvoorziening uit de WWB, terwijl ze niet meer werkloos zijn. Tot slot verschillen opgaven in aantallen verstrekte inkomensvoorzieningen van aantallen personen. De conclusie is ook hier dat de cijfers van werkloosheid, geregistreerde jeugdwerkloosheid en jongeren met een uitkering (WW of WWB) sterk van elkaar kunnen verschillen. Vacatures: In regionale arbeidsmarktmonitoren tot eind 2010 is gebruik gemaakt van vacaturegegevens van UWV WERKbedrijf (d.w.z. geregistreerde vacatures welke door UWV WERKbedrijf in behandeling zijn genomen/ WBS systeem). Uit deze beperkte productiedatabase is echter steeds minder de omvang van de regionale (deel) vacaturemarkt af te leiden. Vanaf 2011 is gekozen om het aantal vacatures in de regionale markt naar sector te berekenen uit de omvang van het aantal regionale arbeidsplaatsen en de CBS vacaturegraad (aantal banen per arbeidsplaatsen in een sector). Starters en faillissementen: De gegevens komen uit het bestand van de KvK. Faillissementen gaan alleen over de nog ingeschreven bedrijven, de uitgeschreven bedrijven zijn dus niet meegeteld. Dit kan een verschil opleveren in resultaten wanneer op verschillende tijdstippen dezelfde periode wordt opgevraagd. Tussen het maken en verschijnen van de monitor zit de verwerkingstijd, informeer daarom voor actuele gegevens over starters en faillissementen bij het Handelsregister: of kijk op Arbeidsmarktmonitor Regio 23

Regiorapport Noord-Veluwe

Regiorapport Noord-Veluwe Regiorapport Noord-Veluwe Regiorapport Noord-Veluwe Jan Dirk Gardenier Hans van Rijn April 2013 1 Inhoud Regiorapport Noord-Veluwe 1 Inhoud 2 Inleiding 3 Samenvatting en analyse 4 Noord-Veluwe in vogelvlucht

Nadere informatie

Trendwatch Nederlandse economie en arbeidsmarkt

Trendwatch Nederlandse economie en arbeidsmarkt ECABO arbeidsmarktonderzoek Trendwatch Nederlandse economie en arbeidsmarkt huidige ontwikkelingen en prognoses Odile Sondermeijer senioradviseur arbeidsmarktonderzoek januari 2010 Inleiding Deze rapportage

Nadere informatie

UWV Kennisverslag 2011-I

UWV Kennisverslag 2011-I UWV Kennisverslag 2011-I Kenniscentrum UWV Directie SBK Maart 2011 Inhoud Belangrijkste signalen uit UKV 2011-I 3 1 Inleiding 5 2 Ontwikkelingen in volumes uitkeringsgerechtigden 7 2.1 Samenvatting volumeontwikkelingen

Nadere informatie

ECONOMIE EN ARBEIDS MARKT FLEVOLAND

ECONOMIE EN ARBEIDS MARKT FLEVOLAND ECONOMIE EN ARBEIDS MARKT FLEVOLAND 2009-2010 Met als themahoofdstuk: Innovatie in Flevoland Innovatie In 2010 is het hoofdstuk Innovatie in Flevoland gekozen als themahoofdstuk. Om dit onderwerp een gezicht

Nadere informatie

rail 2012-2016 kompas voor de arbeidsmarkt

rail 2012-2016 kompas voor de arbeidsmarkt rail 2012-2016 kompas voor de arbeidsmarkt sprinten door de Regionale Arbeidsmarkt Informatie Limburg inhoud 333 een positieve lijn voor Limburg 7 de wereld om ons heen verandert 8 politiek: concurrentiekracht

Nadere informatie

Regio in Beeld 2014. Groningen

Regio in Beeld 2014. Groningen Regio in Beeld 2014 Groningen Inleiding De invoering van de Participatiewet komt op een moment dat de arbeidsmarkt twee verschillende gezichten kent. Aan de ene kant zijn er duidelijke signalen die wijzen

Nadere informatie

kompas voor de arbeidsmarkt sprinten door de Regionale Arbeidsmarkt Informatie Limburg

kompas voor de arbeidsmarkt sprinten door de Regionale Arbeidsmarkt Informatie Limburg kompas voor de arbeidsmarkt sprinten door de Regionale Arbeidsmarkt Informatie Limburg 2014 2018 inhoud 333 voorwoord de wereld om ons heen verandert politiek: hervormingen & bezuinigingen economie: conjunctuur

Nadere informatie

Factsheet dashboard. Economische recessie. Samenvatting op hoofdlijnen. Amsterdam. Gemeente Amsterdam Economische Zaken.

Factsheet dashboard. Economische recessie. Samenvatting op hoofdlijnen. Amsterdam. Gemeente Amsterdam Economische Zaken. Gemeente Amsterdam Economische Zaken Factsheet dashboard Economische recessie augustus 29 Samenvatting op hoofdlijnen Amsterdam Sinds de factsheet dashboard van juni is er weinig veranderd in het conjunctuurbeeld

Nadere informatie

Uitgave Gemeente Den Haag DSO / Programmamanagement, Strategie en Onderzoek Juli 2013

Uitgave Gemeente Den Haag DSO / Programmamanagement, Strategie en Onderzoek Juli 2013 Monitor Aansluiting Onderwijs Arbeidsmarkt Startmeting 2012 COLOFON Uitgave Gemeente Den Haag DSO / Programmamanagement, Strategie en Onderzoek Juli 2013 Druk Gemeente Den Haag Intern Dienstencentrum Inlichtingen

Nadere informatie

Aanleiding. Regio West-Friesland

Aanleiding. Regio West-Friesland Aanleiding Naar aanleiding van een verzoek van het hoofd sociale zaken van Hoorn is de afdeling Arbeidsmarktinformatie en -advies van het UWV gevraagd een korte analyse te maken van de arbeidmarkt in West-Friesland.

Nadere informatie

Regionaal Actieplan Jeugdwerkloosheid 2.0 Arbeidsmarktregio Groningen

Regionaal Actieplan Jeugdwerkloosheid 2.0 Arbeidsmarktregio Groningen Regionaal Actieplan Jeugdwerkloosheid 2.0 Arbeidsmarktregio Groningen 2013 en 2014 In beweging - aan de bak! Aanpak van jeugdwerkloosheid door het stimuleren van mobiliteit 25 juni 2013 Inhoud 1. Inleiding...

Nadere informatie

Arbeidsmarktanalyse 2010

Arbeidsmarktanalyse 2010 Arbeidsmarktanalyse 2010 1 2 Inhoud Inleiding 7 1 Ontwikkelingen van werkgelegenheid en vacatures 9 1.1 Een algemeen beeld 9 1.2 Ontwikkelingen in de samenstelling van de werkgelegenheid 11 1.2.1 Naar

Nadere informatie

Basiscijfers Jeugd. oktober 2014. informatie over de arbeidsmarkt, het onderwijs en leerplaatsen in de regio Holland Rijnland

Basiscijfers Jeugd. oktober 2014. informatie over de arbeidsmarkt, het onderwijs en leerplaatsen in de regio Holland Rijnland oktober 2014 Basiscijfers Jeugd informatie over de arbeidsmarkt, het onderwijs en leerplaatsen in de regio Holland Rijnland Een gezamenlijke uitgave van: Samenvatting Leeswijzer De Basiscijfers Jeugd is

Nadere informatie

Groningen economisch bekeken 2014

Groningen economisch bekeken 2014 Groningen economisch bekeken 2014 Groningen Economisch Bekeken 2014 Groningen, economisch bekeken 2014 2 Inhoud Voorwoord... 4 Samenvatting... 5 1. Bevolking... 10 1.1 Bevolkingsontwikkeling... 10 1.2

Nadere informatie

Factsheet dashboard. Figuur 1: Conjunctuurbeeld Amsterdam, juni 2009. werkloosheid passagiers Schiphol. -50 bezoek attracties vracht Schiphol

Factsheet dashboard. Figuur 1: Conjunctuurbeeld Amsterdam, juni 2009. werkloosheid passagiers Schiphol. -50 bezoek attracties vracht Schiphol Gemeente Amsterdam Economische Zaken Factsheet dashboard juni 29 Economische recessie Na een zeer plotselinge en heftige verslechtering eind vorig jaar, die tot uiting kwam in een scherpe daling van de

Nadere informatie

juni 2014 Basiscijfers Jeugd informatie over de arbeidsmarkt, het onderwijs en leerplaatsen in de regio Midden-Utrecht Een gezamenlijke uitgave van:

juni 2014 Basiscijfers Jeugd informatie over de arbeidsmarkt, het onderwijs en leerplaatsen in de regio Midden-Utrecht Een gezamenlijke uitgave van: juni 2014 Basiscijfers Jeugd informatie over de arbeidsmarkt, het onderwijs en leerplaatsen in de regio Midden-Utrecht Een gezamenlijke uitgave van: Samenvatting Leeswijzer De Basiscijfers Jeugd is vernieuwd.

Nadere informatie

Flexwerk na de WW. Gevolgen van flexibele arbeid voor werkzekerheid en herhalingswerkloosheid. april 2015

Flexwerk na de WW. Gevolgen van flexibele arbeid voor werkzekerheid en herhalingswerkloosheid. april 2015 Flexwerk na de WW Gevolgen van flexibele arbeid voor werkzekerheid en herhalingswerkloosheid april 2015 Inhoudsopgave Inleiding 2 Samenvatting 3 1. Flexwerkers op de arbeidsmarkt en in de WW 5 1.1. Ontwikkeling

Nadere informatie

mei 2015 Basiscijfers Jeugd informatie over de arbeidsmarkt, het onderwijs en leerplaatsen in Nederland Een gezamenlijke uitgave van:

mei 2015 Basiscijfers Jeugd informatie over de arbeidsmarkt, het onderwijs en leerplaatsen in Nederland Een gezamenlijke uitgave van: mei 2015 Basiscijfers Jeugd informatie over de arbeidsmarkt, het onderwijs en leerplaatsen in Nederland Een gezamenlijke uitgave van: Samenvatting Leeswijzer In 2014 onderzochten UWV en SBB de informatiebehoefte

Nadere informatie

Naar een transparantere arbeidsmarkt met de nieuwe spanningsindicator arbeidsmarkt

Naar een transparantere arbeidsmarkt met de nieuwe spanningsindicator arbeidsmarkt Naar een transparantere arbeidsmarkt met de nieuwe spanningsindicator arbeidsmarkt Paper voor de Nederlandse Arbeidsmarktdag op 10 oktober 2013 in Den Haag Dr. Jeroen van den Berg (UWV), jeroen.vandenberg-01@uwv.nl

Nadere informatie

UWV Landelijke arbeidsmarktprognose 2015. Update, 3 februari 2015

UWV Landelijke arbeidsmarktprognose 2015. Update, 3 februari 2015 UWV Landelijke arbeidsmarktprognose 2015 Update, 3 februari 2015 Inhoudsopgave Samenvatting 2 1. Ontwikkeling economie en vraag naar arbeid in 2015 4 1.1. Gerealiseerde ontwikkelingen eerste drie kwartalen

Nadere informatie

Contactpersoon Kees van Uitert Wim Schouten

Contactpersoon Kees van Uitert Wim Schouten Raadvoor Werk en Inkomen Oranjestraat 4 2514JBDenHaag Postbus 16101 2500 BCDenHaag T070 789 0789 F 0707890790 info@rwi.nl www.rwi.nl LVM&4Qftjr»v***!»*jif " H^KKwCtALE STATED MftffOVSRIJSSEL Nie U \ acfre

Nadere informatie

Kerngegevens Technische Installatiebranche 2014

Kerngegevens Technische Installatiebranche 2014 Kerngegevens Technische Installatiebranche 2014 Midden Nederland Harry van den Tillaart John Warmerdam Hedwig Vermeulen Sanne Elfering Carolien van Rens Wouter de Wit Evelien Sombekke Ellen van de Wetering

Nadere informatie

UWV Arbeidsmarktprognose 2013-2014. Met een doorkijk naar 2018

UWV Arbeidsmarktprognose 2013-2014. Met een doorkijk naar 2018 UWV Arbeidsmarktprognose 2013-2014 Met een doorkijk naar 2018 UWV Arbeidsmarktprognose 2013-2014 1 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Samenvatting 6 1. Inleiding en leeswijzer 10 2. Landelijke ontwikkelingen arbeidsmarkt

Nadere informatie

De kracht van de ondernemer in Zoetermeer en Leidschendam-Voorburg. Thema: Het roer om op de regionale arbeidsmarkt

De kracht van de ondernemer in Zoetermeer en Leidschendam-Voorburg. Thema: Het roer om op de regionale arbeidsmarkt De kracht van de ondernemer in Zoetermeer en Leidschendam-Voorburg Thema: Het roer om op de regionale arbeidsmarkt Inhoudsopgave Inhoudsopgave 3 Voorwoord 4 1. Inleiding 7 1.1. Achtergrond 7 1.2. Leeswijzer

Nadere informatie

Kerngegevens Technische Installatiebranche 2014

Kerngegevens Technische Installatiebranche 2014 Kerngegevens Technische Installatiebranche 2014 Zuid Nederland Harry van den Tillaart John Warmerdam Hedwig Vermeulen Sanne Elfering Carolien van Rens Wouter de Wit Evelien Sombekke Ellen van de Wetering

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord 6 Inleiding 8. Deel I De hoofdlijnen 10

Inhoudsopgave. Voorwoord 6 Inleiding 8. Deel I De hoofdlijnen 10 www.rwi.nl Raad voor Werk en Inkomen Juli 2011 2 Arbeidsmarktanalyse 2011 Raad voor Werk en Inkomen Inhoudsopgave Voorwoord 6 Inleiding 8 Deel I De hoofdlijnen 10 1 De analyse 10 1.1 Ontwikkeling werkgelegenheid

Nadere informatie

Jaarplan arbeidsmarktbeleid 2010 gemeente Helmond. Te midden van de storm. december 2009

Jaarplan arbeidsmarktbeleid 2010 gemeente Helmond. Te midden van de storm. december 2009 Te midden van de storm december 2009 Behoort bij Raadsvoorstel 12 2010 1 Achtergrond en opzet nota In mei 2007 heeft de Helmondse gemeenteraad de Kadernotitie arbeidsmarkt 2007-2010 vastgesteld, waarin

Nadere informatie

Actief in goede banen

Actief in goede banen Concept kadernota re-integratie/participatie Gemeente Groningen 29 maart 2011 Actief in goede banen Beleidskader 2012-2015 Re-integratie Participatie Activering INHOUD Inleiding...3 Leeswijzer...6 1 Re-integratie,

Nadere informatie

ZZP ers in Drenthe Een onderzoek naar de positie van zzp ers

ZZP ers in Drenthe Een onderzoek naar de positie van zzp ers ZZP ers in Drenthe Een onderzoek naar de positie van zzp ers ZZP ers in Drenthe Een onderzoek naar de positie van zzp ers CAB Groningen Jan Dirk Gardenier Rik Lukey Cees Verhagen Hans van Rijn Groningen,

Nadere informatie

Kerngegevens Technische Installatiebranche 2014

Kerngegevens Technische Installatiebranche 2014 Kerngegevens Technische Installatiebranche 2014 Noord Nederland Harry van den Tillaart John Warmerdam Hedwig Vermeulen Sanne Elfering Carolien van Rens Wouter de Wit Evelien Sombekke Ellen van de Wetering

Nadere informatie