Twentse Arbeidsmarktmonitor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Twentse Arbeidsmarktmonitor"

Transcriptie

1 Twentse Arbeidsmarktmonitor

2 Toelichting: De maandelijkse Arbeidsmonitor van Regio wordt gemaakt in opdracht van het POWI. In het POWI, het Platform Onderwijs Werk en Inkomen, vinden onderwijs, ondernemers en overheid elkaar voor het afstemmen van initiatieven en analyses op het gebied van de arbeidsmarkt in. De arbeidsmarktmonitor is gevuld met cijfers van eind van de gerapporteerde maand. Reacties op deze editie kunt u mailen naar: Colofon: Samenstelling en coördinatie: P. Mollink (Regio ) Meegewerkt hebben: P. Kuiper (gemeente Almelo), M. Locht (UWV WERKbedrijf), M.J. Herik-Jonker (Regio ) B. Bakker-Mulder (gemeente Hengelo en ROZ), W. de Jong en H. Seker (gemeente Hengelo), H. te Walvaart (Regio ) Ambtelijk opdrachtgever: F. Lohuis (Regio, programmamanager Economie) Bestuurlijk opdrachtgever: J. v.d. Vegt (bestuursvoorzitter ROC v., voorzitter Platform Onderwijs, Werk en Inkomen) Arbeidsmarktmonitor Regio 2

3 ARBEIDSMARKTMONITOR Regio / POWI Uitgave 10/11 van 2013, 10 december 2013 Aanvulling op banenverlies noodzakelijk voor herstel arbeidsmarkt Daling werkloosheid in zorgt niet voor meer werk De werkloosheid in is voor het eerst sinds juli 2012 gedaald. Eind oktober telde geregistreerde werkloze personen. Dit zijn onder meer jongeren tot 27 jaar en ouderen vanaf 50 jaar. Eind september stonden in nog werklozen geregistreerd. Het percentage geregistreerde werklozen is 11,1 procent tegenover landelijk 8,9 procent. Het verschil tussen en is niet groter geworden. De daling in oktober van de werkloosheid is niet het gevolg van meer mensen aan het werk. De daling wordt veroorzaakt doordat minder werklozen zich registreren als werkloos en minder werklozen actief op zoek zijn naar werk. Het aantal vacatures in is teruggelopen per eind derde kwartaal met 2,8 procent, maar is minder sterk gedaald dan in de voorgaande perioden. De werkloosheid onder jongeren is toegenomen. Veel schoolverlaters vinden momenteel geen startbaan in hun studierichting. Een grote groep jongeren zit thuis of heeft baantjes die ze tijdens hun opleiding al had. Opleidingen in het middelbaar beroepsonderwijs schakelen van leer-werkbanen (BBL) naar leer-stagebanen (BOL) om jongeren de kans te geven hun studie af te maken. John van de Vegt, bestuursvoorzitter ROC van en tevens voorzitter van het arbeidsmarktplatform POWI in : We zullen nieuwe en innovatieve manieren moeten bedenken om zoveel mogelijk jongeren tijdens en na hun opleiding aan bedrijven en instellingen te verbinden. Arbeidsmarkttoeleiding van jongeren en ook ouderen is daarbij alleen succesvol als er sprake is van maatwerk en nieuwe samenwerkingsvormen tussen scholen, projecten en uitkeringsinstanties. Verder in deze monitor: Op korte termijn hebben jongeren de meeste kans op werk in de beroepen administratief, transport, commercieel medewerkers, gekwalificeerde metaalbewerkingsberoepen, programmeur en systeem analist. Zowel het aantal banen als ook het aantal het aantal vacatures is te laag om de werkloosheid op te lossen. De werkgelegenheid in zakte in twee jaar tijd van in 2011 naar arbeidsplaatsen in Op basis van de huidige inzichten zal de werkloosheid in niet eerder dan medio 2015 structureel gaan dalen.. De daling in zal zich echter eerder dan landelijk manifesteren. Dit wordt veroorzaakt door de relatief grote aanwezigheid van sterke vraag-sectoren techniek en handel in de regio. Ook zal de daling van de werkloosheid daardoor groter zijn dan landelijk gemiddeld. Het aantal geregistreerde werklozen onder ouderen (50+) stijgt in 2014 harder dan de overige leeftijdsgroepen. Verwacht wordt dat bij een aantrekkende economie in eerste instantie alleen moeilijk vervulbare vraag in hogere technische functies gaat ontstaan. Voor 2014 en voor 2015 moet rekening worden gehouden met gemiddeld 8 procent jaarlijkse toename aan WWB uitkeringen in. De groei van bijstanduitkeringen kan per gemeente verschillen. Arbeidsmarktmonitor Regio 3

4 Werkloosheid NWW percentage ontwikkeling 12,0% 11,0% 10,0% 9,0% 8,0% 7,0% 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% Per eind oktober is het percentage geregistreerde werklozen t.o.v. de beroepsbevolking in 11,1 procent (vergelijkbaar met landelijk 8,9 procent geregistreerde werklozen). Het percentage geregistreerde werklozen wijkt af van het CBS percentage werkloze beroepsbevolking (6,8 procent). Het CBS cijfer berust op een landelijke steekproef enquête. Deze levert geen actuele Twentse gegevens op gemeentelijke gegevens op. De daling in oktober van zowel het landelijk officiële CBS werkloosheidspercentage, als het percentage geregistreerde werkloosheid, is niet het gevolg van meer mensen aan het werk. Dit wordt bevestigd door een stijging van het aantal uitkeringen de afgelopen maand. De daling van werkloosheid wordt veroorzaakt doordat minder werkloze mensen zich registreren als werkloos en doordat minder werkloze mensen actief op zoek gaan van werk naar werk. Ze zijn ontmoedigd in hun langdurige zoektocht. De verwachting is dat de komende maanden het aantal werkloosheidsuitkeringen zal toenemen,. Hiermee zal met het aantal werklozen ook wederom het percentage geregistreerde werkloosheid in oplopen tot boven de 12 procent eind januari Dit is in lijn met de verwachting dat het CBS werkloosheidspercentage landelijk zal stijgen van 6,8 procent nu naar 7,4 procent in 2014 en jan-10 mrt-10 mei-10 jul-10 sep-10 nov-10 jan-11 mrt-11 mei-11 jul-11 sep-11 nov-11 jan-12 mrt-12 mei-12 jul-12 sep-12 nov-12 jan-13 mrt-13 mei-13 jul-13 sep-13 nov-13 Op langere termijn (vanaf midden 2014) zijn de economische voorspelingen positiever en zal de stijging van werkloosheid afnemen. Een daling van werkloosheid met een toename van werk voor mensen is pas enige tijd na een start van economische opleving te verwachten. Werkgevers zullen eerst de resterende overcapaciteit in de bedrijven gebruiken om de productie op peil te brengen. De overheid en zorg zullen pas later stoppen met personele bezuinigingen. De werkloosheid in zal bij de huidige economische voorspellingen niet eerder dan medio 2015 structureel kunnen gaan dalen. Positief punt is dat de werkloosheid in niet verder uitloopt op de landelijke percentages. De daling in zich daarbij eerder manifesteren zal dan landelijk. Ook zal zij groter zijn dan landelijk gemiddeld. Dit wordt veroorzaakt door de relatief grote sectoren industrie en handel die in als vroegcyclische sectoren eerder mensen aan gaan trekken dan andere sectoren. Eenzelfde effect was ook zichtbaar in 2010 en de eerste helft De verwachting is dat vanaf dat moment ook weer een deel van de achterstand in werkloosheid t.o.v. kan gaan inlopen. Arbeidsmarktmonitor Regio 4

5 Werkloosheid (NWW) Het aantal werklozen is eind oktober voor het eerst sinds juli 2012 wezenlijk gedaald. Per eind oktober telde geregistreerde werkloze personen, waaronder jongeren (jonger dan 27 jaar) en ouderen (ouder dan 50 jaar). Hierbij is het aantal geregistreerde werkloze jongeren gedaald en het aantal geregistreerde werkloze ouderen gestegen. Deze ontwikkeling in is gelijk aan het s gemiddelde. De daling van de landelijke geregistreerde werkloosheid valt samen met een daling van de officiële werkloosheidscijfers van CBS. Het aantal uitkeringen is echter in oktober zowel landelijk als regionaal gestegen. Het aantal vacatures is niet gestegen. Daling van werkloosheid komt blijkbaar niet voort uit meer mensen aan het werk! Dit leidt tot de conclusie de werkloosheid alleen gedaald is omdat minder mensen zijn gaan solliciteren (geen perspectief) en zich ook minder zijn gaan registreren als werkloos. De werkloosheid is vooralsnog afgenomen door een gelijktijdige toename van de arbeidsreserve. De verwachting is dat de werkloosheid in en de komende maanden seizoensmatig zal stijgen. Dit geldt zowel voor jongere werklozen (w.o. schoolverlaters zonder werk) als ook voor oudere werklozen. De oudere groep krijgt steeds meer te maken met perioden van korte werkloosheid, doordat zij meer van vaste banen in contracten van jan-10 mrt-10 mei-10 jul-10 sep-10 nov-10 jan-11 mrt-11 mei-11 jul-11 sep-11 nov-11 jan-12 mrt-12 mei-12 jul-12 sep-12 nov-12 jan-13 mrt-13 mei-13 jul-13 sep-13 nov kortere duur gaan werken. Het aantal werklozen onder ouderen (50+) zal in 2014 harder stijgen dan de overige leeftijdsgroepen. In een regionale arbeidsmarkt met veel werkzoekenden en relatief weinig vacatures zijn de beste kansen op werk te vinden in de beroepen programmeurs, technisch systeemanalisten, 1 e graads docenten exacte vakken. Slechts in hoogopgeleide gespecialiseerde elektrotechnische en metaaltechnische functies is er een geen werkloos aanbod voor de aanwezige vraag. Veel minder kans op werk bieden naast alle bouwberoepen, ook beroepen als receptionist, administratief kantoorhulp en leraar basisonderwijs. Grootste aantallen werklozen zijn te vinden in ongeschoolde beroepen: productiemedewerkers, schoonmakers, bestelautochauffeurs, kantoorhulpen en in een aantal geschoolde beroepen in de bouw, in de kinderopvang en als leerkracht basisonderwijs. Qua opleidingsniveau zijn de meeste werklozen te vinden op niveau ongeschoold (basisonderwijs) en op MBO 2-3 niveau. Bij een nog niet dalende werkloosheid, zullen bij de eerste tekenen van een aantrekkende economie door de vergrijzing, in een aantal gekwalificeerde metaal- en elektrotechnische functies tekorten ontstaan. Arbeidsmarktmonitor Regio 5

6 Jeugdwerkloosheid (tot 27 jaar) De geregistreerde jeugdwerkloosheid in is na een stijging in de maanden juli en augustus door nieuwe schoolverlaters weer gedaald. Landelijk is een zelfde ontwikkeling zichtbaar. Het aantal geregistreerde werkloze jongeren in is in oktober afgenomen van naar 3.546: een daling van 14 procent. Ondanks een ontmoedigingsbeleid op het aanvragen van bijstandsuitkeringen is op jaarbasis het aantal bijstandsuitkeringen onder jongeren gelijk gebleven en is er een toename aan registraties van werkloze jongeren te in met 25 procent: van naar Veel jongeren vinden geen startbaan in hun studierichting nadat ze van school zijn gegaan. De werkloosheid onder jongeren is toegenomen omdat er onvoldoende werk is. Veel jongeren zitten thuis of behelpen zich met baantjes die ze tijdens hun opleiding al hadden. Opleidingen in het middelbaar beroepsonderwijs schakelen van leerwerkbanen (BBL) naar leer-stagebanen (BOL) om jongeren de kans te geven hun studie af te maken. Ook jongeren opgeleid in het hoger beroepsonderwijs in niet-technische functies of bouwfuncties kunnen niet het werk vinden waarvoor ze opgeleid zijn. Er is een absoluut te kort aan banen en vacatures Steeds meer werkzoekende jongeren hebben geen uitkering en registreren zich daarom niet jan-10 mrt-10 mei-10 jul-10 sep-10 nov-10 jan-11 mrt-11 mei-11 jul-11 sep-11 nov-11 jan-12 mrt-12 mei-12 jul-12 sep-12 nov-12 jan-13 mrt-13 mei-13 jul-13 sep-13 nov als werkloos. In landelijke CBS enquêtes wordt de groep jongere geregistreerde werklozen én niet-geregistreerd werkloze jongeren samen, berekend op 17 procent van de jongere beroepsbevolking. Voor de volgende maanden wordt seizoensmatig een stijging van werkloosheid onder jongeren verwacht, waarna in het voorjaar een daling van werkloosheid kan intreden. Op korte termijn bevinden de beste kansen voor jongeren op werk zich in de beroepen: administratief transport employés, commercieel medewerkers, gekwalificeerde metaalbewerkingsberoepen, programmeur en systeem analist. Door gebrek aan voldoende vraag en door veel aanbod aan werkzoekende jongeren zijn er op korte termijn minder goede kansen op werk in de beroepen: agrarische arbeiders, medewerkers secretariaat, leerkrachten basisonderwijs, sociaal cultureel medewerkers. Op lagere termijn ( vanaf 2014) kan de werkloosheid onder jongeren gaan dalen. Vooral voor jongeren geschoold in metaaltechnische en elektrotechnische technische beroepen lijkt het aantal vacatures het eerst te gaan stijgen. Veel van de technisch opgeleide jongeren zullen daarbij werk vinden in technische functies buiten de technische bedrijfssector, in bijvoorbeeld handel of logistiek. Arbeidsmarktmonitor Regio 6

7 Vacatures naar sectoren Schatting vacaturemarkt (openstaande vacatures) Landbouw Industrie Bouwnijverheid Handel Vervoer en opslag Horeca Informatie & communicatie Fin. instellingen Advies & onderz. (zak. dienstverl.) Verhuur & ov. zak. dienstverl vergelijkbaar kwartaal 2013 lopend kwartaal Openbaar bestuur Onderwijs Cultuur, sport & recreatie Gezondheids- en welzijnszorg Ov. dienstverlening Op basis van de per kwartaal uitgegeven landelijke sectorale vacaturegraad (aantal banen per arbeidsplaatsen) en een schatting van het aantal arbeidsplaatsen per bedrijfssector is een raming te geven van de jaar op jaar ontwikkeling van het aantal openstaande vacatures in. Zowel landelijk als in is het aantal openstaande vacatures in een jaarperiode verder gedaald. In van ± in het derde kwartaal 2012 naar ± vacatures per eind derde kwartaal (-9,4 procent) Het goede nieuws is dat het aantal vacatures het laatste kwartaal in vrijwel niet veel verder is gedaald (-2,8 procent), zoals dit wel gebeurde in het gehele afgelopen jaar. Opmerkelijk is dat daling van vacatures in de sector handel tot staan is gekomen, hier neemt de arbeidsmobiliteit klaarblijkelijk toe. In de sector Vervoer is sprake van vacaturestijging. In de belangrijke sectoren industrie en zorg nam het aantal vacatures verder af. De afgelopen vacaturedaling kent twee economische oorzaken. De eerste is de terugloop van het aantal arbeidsplaatsen. In moet van 2012 op 2013 rekening worden gehouden ± 1,8 procent. Hiermee zou het aantal arbeidsplaatsen in in twee jaar tijd dalen van in 2011 naar in Een andere oorzaak voor de daling van het aantal vacatures ligt bij een sterke terugloop van het aantal baanwisselingen. Globaal ontstonden in de afgelopen tien jaar 80% van de vacatures door baanwisselingen van werkenden. Door de teruglopende baanzekerheid bij baanwisseling blijven mensen in hun bestaande baan zitten en ontstonden er minder vacatures. Daarmee is zowel het aantal banen als ook het aantal het aantal vacatures in de markt te laag om de werkloosheid op te lossen. Berekeningen van de provincie Overijssel (arb. marktprognose juni 2013) voorspellen nog een lichte terugloop van banen in in Pas vanaf 2015 kan daardoor een definitief herstel van openstaande vacatures op treden. Dit is in lijn met recente economische voorspellingen van het DNB, met bijgestelde groeiverwachtingen: 0,5 procent in 2014 en 0,9 procent in 2015 Verwacht wordt dat bij een aantrekkende economie in eerste instantie alleen moeilijk vervulbare vraag in hogere technische functies gaat ontstaan. Los van het geschatte aantal vacatures in de regionale markt, meldt het UWV per eind augustus vacatures in haar spanningsmonitor. Arbeidsmarktmonitor Regio 7

8 . Uitkeringen Lopende WW Uitkeringen (tot 65 jaar) jan-10 mrt-10 mei-10 jul-10 sep-10 nov-10 jan-11 mrt-11 mei-11 jul-11 sep-11 nov-11 jan-12 mrt-12 mei-12 Het aantal WW uitkeringen heeft zich na een daling in het voorjaar en een stijging in de zomer de laatste maanden gestabiliseerd. De stijging overtreft het hoogtepunt in de afgelopen winterperiode en staat per eind oktober op Dit cijfer is bijna 34 procent hoger als voorgaand jaar. Landelijk was de stijging iets lager: met een jaarstijging van 32 procent kwam het landelijk aantal lopende WW uitkering eind oktober uit op (bijna hoger als vorig jaar oktober). De ontwikkeling in de afgelopen drie maanden was beter als vorig jaar: het aantal WW uitkeringen bleef van juli tot oktober vrijwel gelijk in. Landelijk was er nog wel een stijging in de afgelopen drie maanden zichtbaar vorig jaar augustus groter was dan dit jaar. In valt een deel van de uitkeringsgroei samen met een geschat verlies aan arbeidsplaatsen. Geschat wordt dat het aantal arbeidsplaatsen met 1,8 procent is afgenomen. jul-12 sep-12 nov-12 jan-13 mrt-13 mei-13 jul-13 sep-13 nov Kijkend naar de seizoensontwikkelingen, mag verwacht worden dat het beroep op WW uitkeringen in de wintermaanden evenals in de voorafgaande twee jaar een forse stijging laat zien. Het uitblijven van substantiële economische groei maakt dat vooral werkloos geworden ouderen langer gebruik zullen moeten gaan maken van een WW uitkering. Een steeds groter deel van de WW uitkeringen zal van kortere duur zijn door het toenemen van korte contracten afgewisseld door werkloosheid. Het UWV heeft op haar website de mogelijkheid gegeven een publieke database te raadplegen over aantallen personen met een WW uitkering per gemeente, per leeftijd en per maand. Ook is het mogelijk het aantal in- en uitstromers uit de WW uitkering zichtbaar te maken. (zie ook de special in deze uitgave) Arbeidsmarktmonitor Regio 8

9 Lopende WW Uitkeringen < 27 jaar jan-10 mrt-10 mei-10 Het aantal jongeren dat na afloop van werk een WW werkloosheidsuitkering krijgt, is beperkt. Omdat jongeren veel minder lang gewerkt hebben dan ouderen, is de WW uitkeringsduur ook beperkt. Hierdoor zijn sterke schommelingen in het aantal jongeren met een WW uitkering zichtbaar. Het aantal jongeren met een WW is na 2011 sterk opgelopen naar in per eind oktober. Dat is bijna 28 procent meer als vorig jaar is bijna 35 procent hoger als voorgaand jaar eind oktober. Landelijk was de jaarstijging zelfs nog iets hoger met 40 procent. De groei aan WW uitkeringen ontstaat door het niet kunnen vinden van aansluitend werk op aflopende arbeidscontracten. Sinds kort laat UWV op haar website in de publiektoegankelijke database tot op gemeenteniveau ook in- en uitstroom in de WW uitkeringen zien per leeftijdsgroep. (Zie ook de special in deze uitgave). Het aantal jongeren met een WW uitkering steeg het afgelopen jaar harder dan het aantal bijstandsuitkeringen voor jongeren. Dit mag gezien worden als teken dat de economie nog niet op stoom gekomen is. De doorstroom van jongeren met een WW uitkering is erg hoog. Doordat veel jongeren in kortlopende contracten werken is de uitkeringsduur laag. Voor de komende maanden moet rekening worden gehouden met een seizoensmatige stijging van jongeren met een WW uitkering tot jul-10 sep-10 nov-10 jan-11 mrt-11 mei-11 jul-11 sep-11 nov-11 jan-12 mrt-12 mei-12 jul-12 sep-12 nov-12 jan-13 mrt-13 mei-13 jul-13 sep-13 nov een aantal van tot per eind januari Ook op termijn zijn nog geen lagere cijfers van jongeren met een WW uitkering te verwachten. Als de economie aantrekt zullen vooral jongeren werk vinden maar ditit zullen echter vooral korte contracten zijn, waarbij nog steeds perioden van werk afgewisseld worden met periode zonder werk. Veel jongeren bereiken met de korte werkloosheidsuitkering de maximale uitkeringsduur WW, maar hebben daarna geen recht op bijstand, omdat elders in de gezinssituatie nog inkomen is uit werk. Deze jongeren zijn wel werkloos maar registreren zich vaak niet meer als zodanig. Het is niet duidelijk hoe groot de groep niet geregistreerde werkloze jongeren is. Enig zicht op de omvang van deze groep ontstaat bij arbeidsmarkt toeleidingsprojecten voor jongeren, waarbij werkgevers loonkostensubsidies voor het aannemen van jongeren zonder werk kunnen krijgen. Veel werkloze jongeren die werkgevers melden voor een loonkostensubsidie blijken niet als werkloos geregistreerd te zijn. De niet-geregistreerde werkloze jongeren en de jongeren die tijdelijk op kleine baantjes werken, zijn sterk concurrerend op de arbeidsmarkt met jongeren die vanwege een uitkering langdurig als werkloze geregistreerd staan. Arbeidsmarktmonitor Regio 9

10 WWB (tot 65 jaar) Het aantal lopende WWB uitkeringen voor personen tot 65 jaar lijkt zich in in oktober te stabiliseren op een niveau van ± (landelijk op ± ) De werkloosheid loopt verder op. Het aantal WW uitkeringen van het UWV zal tot eind januari 2014 verder toenemen. De vraag naar personeel is nog steeds laag. Al deze ontwikkelingen laten ook het aantal WWB uitkeringen dit jaar en volgend voorjaar verder stijgen. In is het aantal WWB uitkeringen voor personen tot 65 jaar gestegen van per eind oktober 2012 naar per eind oktober 2013 (7,4 procent). Deze stijging in is conform de landelijke stijging. (Er zijn bij CBS zijn nog geen definitieve landelijke cijfers en gemeentelijke cijfers over oktober bekend. Het CBS geeft aan dat per eind september landelijk het aantal WWB uitkeringen is) Voor de laatste maanden van 2013 is een seizoensmatige toename van lopende WWB uitkeringen te verwachten door meer instroom in de uitkering en een lagere uitstroom. Uiteindelijk verwachte positieve ontwikkelingen in de economie (economische groei) vertalen zich niet eerder dan medio 2015 in een terugloop van bijstandsuitkeringen. Vooral kort durende werkloosheid zal eerst teruglopen terwijl de langdurige werkloosheid en bijstandsuitkeringen nog blijven oplopen. Bij gelijkblijvend beleid en de actuele economische en werkloosheidsprognoses kan jan-10 mrt-10 mei-10 jul-10 sep-10 nov-10 jan-11 mrt-11 mei-11 jul-11 sep-11 nov-11 jan-12 mrt-12 mei-12 jul-12 sep-12 nov-12 jan-13 mrt-13 mei-13 jul-13 sep-13 nov pas een eerste daling van WWB uitkeringen door verkrijgen van werk rond eind 2015 verwacht worden. Er zijn onzekere factoren die WWB uitkeringen extra kunnen laten stijgen. Een ervan is de verkorting van de maximale WW duur van 3 naar 2 jaar. Hierdoor dreigen vooral oudere langdurig werklozen alsnog of eerder een WWB uitkering te moeten aanvragen. Daarnaast kunnen WWB uitkeringen ook toenemen als er een toestroom optreedt vanuit afgebouwde WSW en WAJONG uitkeringen ten gevolge van nieuw ingezet beleid. Voor 2014 en voor 2015 moet gemiddeld rekening worden gehouden met 8 procent toename WWB per jaar in. Aan de verschillen in stijging dit jaar is te zien dat de groei van de bijstanduitkeringen per gemeente sterk kunnen verschillen. In de grafiek zijn landelijke en regionale CBS cijfers aangevuld met lokale opgaven. In de gemeentetabel in de bijlage zijn CBS-cijfers op gemeentelijk en regioniveau aangevuld met lokale cijfers. Definitieve CBS cijfers komen altijd later beschikbaar. Er zijn duidelijke lokale verschillen in de ontwikkeling van aantallen WWB uitkeringen Deze treden vooral op in de niet verstedelijkte gemeenten: Hellendoorn kent een jaartoename van 310 naar 395 (+27 procent) terwijl de gemeente Wierden een lichte daling van het aantal WWB uitkeringen kent(van 170 naar 168) Arbeidsmarktmonitor Regio 10

11 WWB (tot 27 jaar) In de maand oktober is het aantal lopende WWB uitkeringen voor jongeren licht gestegen. Dit blijkt uit een eigen opgave van gemeenten in. Definitieve cijfers vanuit CBS zijn november De cijfers van de Twentse gemeenten over 2013 een sterke stijging van WWB uitkeringen zien, terwijl in 2012 de WWB uitkeringen voor jongeren nog daalden. Als gevolg van een toenemende langdurige werkloosheid zijn in 2013 de WWB uitkeringen voor jongeren in sneller gestegen dan in. Over het gehele derde kwartaal is het aantal uitkeringen onder jongeren gedaald. De werkloosheid is echter evenals WW uitkeringen voor jongeren gestegen. In navolging daarop zullen naar verwachting ook WWB uitkeringen voor jongeren tot tenminste het voorjaar 2014 blijven doorstijgen. Het aantal WWB uitkeringen voor jongeren is sinds oktober 2012 in met meer dan 22 procent toegenomen. Het aantal WWB uitkeringen voor jongeren in bedraagt daarmee per eind oktober Deze gegevens berusten op eigen tellingen door gemeenten. Voor landelijke cijfers is een voorlopige schatting gemaakt van bijna lopende WWB uitkeringen voor jongeren per eind oktober. Deels is de toename te wijten aan beperkte vacaturemogelijkheden voor jongeren om aan jan-10 mrt-10 mei-10 jul-10 sep-10 nov-10 jan-11 mrt-11 mei-11 jul-11 sep-11 nov-11 jan-12 mrt-12 mei-12 jul-12 sep-12 nov-12 jan-13 mrt-13 mei-13 jul-13 sep-13 nov het werk te komen. Daarnaast is er een vergrote instroom van zelfstandig wonende jongeren die zich na langer doorstuderen onvrijwillig werkloos heeft gemeld op de arbeidsmarkt. Vanuit de geregistreerde werkloosheid gezien mag verwacht worden dat het grootste deel van jongeren met een WWB uitkering in de leeftijdsgroep 25 tot 27 jaar zit. De verschillen per gemeente zijn groot, van de drie grote steden kent Hengelo met 46 procent op jaarbasis de hoogste toename. Ook bij kleinere gemeenten met een grote werkloosheid in de bouwsector is een grotere toename aan WWB uitkeringen van jongeren zichtbaar, dan gemiddeld. (Rijssen Holten, rand, Tubbergen) Bij een aantal gemeenten is het aantal uitkeringen voor jongeren gedaald (Dinkelland, Losser en Wierden) (zie verder cijferbijlage). Voor de lange termijn ( ) moet met een extra stijging van WWB uitkeringen van jongeren rekening worden gehouden doordat jongeren met een (jong-gehandicaptenuitkering) WAJONG uitkering naar de WWB overkomen. Globaal moet in rekening worden gehouden met een geleidelijke instroom in de van ± personen vanuit WAJONG in de WWB, hieronder een substantieel aantal jongeren. Arbeidsmarktmonitor Regio 11

12 Special: Werkloosheidsuitkeringen (WW) zij een goed graadmeter voor de ontwikkeling van werkloosheid op de arbeidsmarkt. Een toename van lopende uitkeringen WW liet een aantal jaren geleden zien dat er meer mensen ontslagen werden. De laatste jaren duidt een toename van WW uitkeringen meer op het niet voldoende aanwezig zijn van aansluitend werk na afloop of niet verlengen van een tijdelijk arbeidscontract. Het aantal personen met een lopende WW uitkering, en ook het aantal personen dat instroomt in en uitstroom uit de WW uitkering, is sinds kort actueel te volgen. Het UWV heeft op haar site werk.nl een publiek toegankelijke database gezet, waarin die aantallen zichtbaar kunnen gemaakt worden. De gegevens worden per maand door UWV geactualiseerd. Het werken met en zelf samenstellen van tabellen is geen dagelijkse bezigheid voor mensen die deze informatie wel willen gebruiken. Daarom heb ik een aantal praktische direct aanroepbare starttabellen gemaakt, die na aanroepen extra selecties mogelijk maken. Hierdoor kunnen geïnteresseerden gedetailleerde informatie via UWV krijgen van aantallen personen met een WW-uitkering. De database toegang kan gevonden worden op de site werk.nl van UWV, onderdeel arbeidsmarktinformatie, zelf tabellen maken. Zie hieronder een afbeelding van de site en de toegang. Ga naar: Op deze pagina kunt u doorlinken onder het kopje Tabellen op maat naar : WW rechten (let op: voor het bekijken van de tabelcijfers is de op internet verkrijgbare JAVA applicatie op uw pc noodzakelijk) De database toegangen tot tabellen op maat kunnen ook rechtstreeks aangeroepen worden. Arbeidsmarktmonitor Regio 12

13 Bv. voor WW rechten : U ziet dan de database met boven in het scherm keuzeblokjes: met behulp van de rode keuze blokjes en de plusjes in de tabel zelf, kunnen on-line extra selecties worden gemaakt. Zo zijn er arbeidsmarktregio s zichtbaar te maken als onderdeel onder de aangeven gebieden, er zijn andere leeftijdsgroepen te kiezen en is een keuze te maken in gemeenten. In de tabel zijn kolommen zichtbaar die aantallen geven naar lopende WW uitkeringen, instroom in de WW uitkering en uitstroom uit de WW uitkering. Alle aantallen gelden per eind van opgegeven maand. De zelfde tabel kan na diverse selecties, aanpassingen ook omgezet worden in een andere opmaak.. Deze aangepaste opgeslagen tabel kan daarna via internet in één keer opnieuw benaderd worden. Dan ziet de toegang tot gegevens er bijvoorbeeld in een nieuwe starttabel als volgt uit: 1 Arbeidsmarktmonitor Regio 13

14 Door te klikken op de rode selectieblokjes kunt u ander keuzes maken, via het rode blokje links boven kan een keuze worden gemaakt tussen lopende uitkeringen instroom en uitstroom. Via opslag en afdrukfuncties kunt u uw gegevens bewaren of verder bewerken met bijvoorbeeld Excel. Een tweetal andere door mij gemaakte starttabellen zijn: 1 Hierboven zijn, na keuze van een arbeidsmarktregio, de onderliggende gemeentecijfers zichtbaar! 4EE9-9AED-B00FC3F09C2B 1 Arbeidsmarktmonitor Regio 14

15 Starters en faillissementen Ontwikkeling Starters jan-10 mrt-10 mei-10 De jaartrend aan startende bedrijven in is nog steeds dalend. Dit past bij de economische ontwikkeling. In is verhoudingsgewijs in 2012 en 2013 een groter aantal starters te zien dan landelijk. Deze ontwikkeling komt mede voort uit jul-10 sep-10 nov-10 jan-11 mrt-11 mei-11 jul-11 sep-11 nov-11 jan-12 mrt-12 mei-12 jul-12 sep-12 nov-12 jan-13 mrt-13 mei-13 jul-13 sep-13 nov verzelfstandiging van bouwpersoneel dat werkloos is of dreigt te worden. In zijn in de laatste rapportagemaand bedrijven gestart. In zien we 140 starters. In 2012 waren dat er resp en 233 (bron: KvK) Ontwikkeling Faillisementen jan-10 mrt-10 mei-10 Het aantal faillissementen in kende in januari 2013 een piek van 551 (in 22) In september was er in opnieuw een piek van 24. Het aantal faillissementen in jul-10 sep-10 nov-10 jan-11 mrt-11 mei-11 jul-11 sep-11 nov-11 jan-12 mrt-12 mei-12 jul-12 Arbeidsmarktmonitor Regio 15 sep-12 nov-12 jan-13 mrt-13 mei-13 jul-13 sep-13 nov blijft de laatste twee jaren hoog. volgt globaal de landelijke lijn, met in september en oktober verhoudingsgewijs meer faillissementen (bron KvK.)

16 Algemene toelichting op tabellen en grafieken Op twee grafieken na (NWW als % van de beroepsbevolking en vacatures), vindt u links en rechts een verticale as (y-as), ieder met een eigen schaalverdeling. De linker as met rode belettering van de schaalverdeling is voor de rode lijn van. De rechteras met zwarte belettering is voor de zwart gekleurde lijn voor heel. De reden voor deze dubbele y-as is dat de cijfers voor en door de grootte van het gebied en de bevolking te veel uiteenliggen om inzichtelijk met één as weer te geven. In vorige uitgaven is voor iedere grafiek een factor vastgesteld. Deze factor is zodanig berekend dat de Twentse en se lijn in het beginpunt van de grafiek zo veel mogelijk samenvallen. Hierdoor is te zien hoe presteert ten opzichte van heel. Er is er voor gekozen om een vaste factor voor alle grafieken te kiezen. Deze factor is gelijk aan de verhouding tussen de beroepsbevolking van en. De beroepsbevolking in is ongeveer 28 keer die van. Nog steeds is te zien hoe presteert ten opzichte van heel door te kijken hoe de beide lijnen zich ten opzichte van elkaar bewegen. Extra informatie is uit de grafieken te halen. Waar staat ten opzichte van. Verhoudingsgewijs kent bijvoorbeeld ongeveer evenveel starters als heel. Door voor alle grafieken de verhouding van de beroepsbevolking te kiezen, kunt u zien hoe de afstand voor de verschillende onderdelen is, niet alleen de ontwikkeling ten opzichte van elkaar. Vanaf de monitoruitgave september 2012 (met cijfers eind juli 2012) zijn de cijfers voor de WWB aangepast aan de door het CBS opgegeven WWB cijfers voor en de Twentse gemeenten. Met het verdwijnen van de WIJ uitkeringen voor jongeren, wordt er in de monitor geen onderscheid meer gemaakt tussen exclusief WIJ uitkering tot 27 jaar en WWB uitkeringen 27 tot 65 jaar. Arbeidsmarktmonitor Regio 16

17 Index bijlage: Informatieve Links Ontwikkeling geregistreerde Werkloosheid (NWW) per gemeente, gedifferentieerd naar jongeren en ouderen Ontwikkeling lopende uitkeringen WW, WWB per gemeente met een verbijzondering naar jongeren en ouderen Informatie over hulp aan startende ondernemingen Definities ARBEIDSMARKTMONITOR Bijlage cijfers op gemeentelijk niveau en definities Informatieve links Sites met actuele regionale en landelijke arbeidsmarktontwikkelingen en arbeidsmarktinformatie: Index zie: UWV (o.a. sectorpublicaties) zie: UWV (kennis, cijfers en onderzoek) zie: ING zie: Prov Overijssel zie: (klik door op arbeidsmarkt -delen) SBB zie: Sites met Informatie over arbeidsmarktregelgeving: Sectorplannen zie: Cofinanciering sectorplannen zie: Arbeidsmarktmonitor Regio 17

18 Werkloosheid in Twentse gemeenten (NWW-Niet Werkende Werkzoekende geregistreerd als werkloos bij UWV): Totaal werkloosheid (geregistreerde werkloosheid) TOTAAL NWW (UWV, aantal personen) ontwikkeling Ontwikkeling NWW als % sep'13-okt'13 okt'12-okt'13 van beroepsbevolking okt'12 mrt'13 apr'13 mei'13 jun'13 jul'13 aug'13 sep'13 okt'13 Abs. perc. Abs. perc. au sep okt TWENTE ,3% ,3% 10,8% 11,3% 11,1% ALMELO ,5% ,7% 12,4% 13,7% 15,7% BORNE ,6% ,6% 7,1% 7,6% 6,9% DINKELLAND ,6% ,0% 5,4% 5,6% 5,3% ENSCHEDE ,5% ,0% 17,6% 18,1% 17,3% HAAKSBERGEN ,2% 95 16,6% 5,6% 5,9% 5,5% HELLENDOORN ,3% ,6% 7,7% 8,0% 7,8% HENGELO ,7% ,2% 10,3% 10,8% 10,0% HOF VAN TWENTE ,9% ,8% 7,5% 7,8% 7,4% LOSSER ,7% ,9% 8,2% 8,5% 8,4% OLDENZAAL ,2% ,6% 8,6% 9,1% 8,7% RIJSSEN-HOLTEN ,3% ,8% 7,1% 7,3% 7,0% TUBBERGEN ,7% ,9% 6,0% 6,2% 6,2% TWENTERAND ,6% ,2% 8,7% 9,1% 8,2% WIERDEN ,5% ,3% 6,5% 6,8% 6,5% Werkloosheid onder ouderen: NWW jaar (UWV, aantal personen) ontwikkeling Ontwikkeling sep'13-okt'13 okt'12-okt'13 okt'12 nov'12 dec'12 jan'13 feb'13 mrt'13 apr'13 mei'13 jun'13 jul'13 aug'13 sep'13 okt'13 Abs. perc. Abs. perc. TWENTE ,7% ,4% ALMELO ,6% ,4% BORNE ,2% 26 11,3% DINKELLAND ,0% 75 41,2% ENSCHEDE ,9% ,0% HAAKSBERGEN ,0% 43 16,7% HELLENDOORN ,7% ,0% HENGELO ,0% ,6% HOF VAN TWENTE ,3% ,0% LOSSER ,8% 83 30,6% OLDENZAAL ,6% 98 26,2% RIJSSEN-HOLTEN ,7% ,7% TUBBERGEN ,4% 90 53,9% TWENTERAND ,3% ,4% WIERDEN ,6% 40 15,2% Arbeidsmarktmonitor Regio 18

19 Jeugdwerkloosheid: NWW jaar (UWV, aantal personen) ontwikkeling Ontwikkeling sep'13-okt'13 okt'12-okt'13 okt'12 nov'12 dec'12 jan'13 feb'13 mrt'13 apr'13 mei'13 jun'13 jul'13 aug'13 sep'13 okt'13 Abs. perc. Abs. perc. TWENTE ,5% ,4% ALMELO ,5% ,3% BORNE ,5% 10 16,7% DINKELLAND ,9% -6-10,9% ENSCHEDE ,9% ,9% HAAKSBERGEN ,8% -8-13,3% HELLENDOORN ,8% 22 17,2% HENGELO ,5% 60 16,9% HOF VAN TWENTE ,2% 11 11,6% LOSSER ,9% 8 9,9% OLDENZAAL ,4% 31 31,3% RIJSSEN-HOLTEN ,4% 32 26,0% TUBBERGEN ,9% 5 7,2% TWENTERAND ,4% 16 10,6% WIERDEN ,6% 7 9,1% Per eind okt ' Totaal TWENTE ALMELO BORNE DINKELLAND ENSCHEDE HAAKSBERGEN HELLENDOORN HENGELO HOF V. TWENTE LOSSER OLDENZAAL RIJSSEN-HOLTEN TUBBERGEN TWENTERAND WIERDEN Arbeidsmarktmonitor Regio 19

20 Uitkeringen: WW (WerkloosheidsWet < 65 jaar, UWV, aantal personen) ontwikkeling Ontwikkeling sep'13-okt'13 okt'12-okt'13 okt'12 nov'12 dec'12 jan'13 feb'13 mrt'13 apr'13 mei'13 jun'13 jul'13 aug'13 sep'13 okt'13 Abs. perc. Abs. perc. TWENTE ,9% ,9% ALMELO ,3% ,6% BORNE ,4% ,8% DINKELLAND ,1% ,6% ENSCHEDE ,8% ,7% HAAKSBERGEN ,6% ,5% HELLENDOORN ,5% ,1% HENGELO ,9% ,5% HOF VAN TWENTE ,2% ,6% LOSSER ,2% ,2% OLDENZAAL ,3% ,7% RIJSSEN-HOLTEN ,4% ,4% TUBBERGEN ,4% ,2% TWENTERAND ,9% ,9% WIERDEN ,8% ,7% WW (WerkloosheidsWet < 27 jaar, UWV, aantal personen) ontwikkeling Ontwikkeling sep'13-okt'13 okt'12-okt'13 okt'12 nov'12 dec'12 jan'13 feb'13 mrt'13 apr'13 mei'13 jun'13 jul'13 aug'13 sep'13 okt'13 Abs. perc. Abs. perc. TWENTE ,5% ,4% ALMELO ,0% 9 5,2% BORNE ,3% 20 80,0% DINKELLAND ,1% 5 17,2% ENSCHEDE ,0% 94 30,0% HAAKSBERGEN ,1% 7 23,3% HELLENDOORN ,4% 20 27,4% HENGELO ,8% 53 39,6% HOF VAN TWENTE ,8% 2 3,7% LOSSER ,2% 24 64,9% OLDENZAAL ,5% 19 38,0% RIJSSEN-HOLTEN ,0% 11 15,9% TUBBERGEN ,5% 8 19,5% TWENTERAND ,1% 27 42,2% WIERDEN ,0% 21 61,8% Arbeidsmarktmonitor Regio 20

21 WWB, (Wet Werk en Bijstand t/m 65 jaar, Gemeenten, aantal huishoudens) ontwikkeling Ontwikkeling sep'13-okt'13 okt'12-okt'13 okt'12 nov'12 dec'12 jan'13 feb'13 mrt'13 apr'13 mei'13 jun'13 jul'13 aug'13 sep'13 okt'13 Abs. perc. Abs. perc. TWENTE ,3% 902 7,4% ALMELO ,0% 20 0,9% BORNE ,0% 39 17,7% DINKELLAND ,0% 16 13,3% ENSCHEDE ,3% 412 7,6% HAAKSBERGEN ,6% 22 9,6% HELLENDOORN ,8% 85 27,4% HENGELO ,7% 149 8,2% HOF VAN TWENTE ,0% 26 10,0% LOSSER ,8% 23 8,8% OLDENZAAL ,2% 28 5,8% RIJSSEN-HOLTEN ,2% 36 16,4% TUBBERGEN ,0% 6 6,7% TWENTERAND ,5% 42 12,7% WIERDEN ,4% -2-1,2% (*) (*) (*) (*) (*) voorlopige cijfers tot publicatie CBS WWB (Wet Werk en Bijstand < 27 jaar, Gemeenten, aantal huishoudens) ontwikkeling Ontwikkeling sep'13-okt'13 okt'12-okt'13 okt'12 nov'12 dec'12 jan'13 feb'13 mrt'13 apr'13 mei'13 jun'13 jul'13 aug'13 sep'13 okt'13 Abs. perc. Abs. perc. TWENTE ,4% ,3% ALMELO ,7% 55 25,0% BORNE ,0% ,0% DINKELLAND ,7% -8-40,0% ENSCHEDE ,6% ,1% HAAKSBERGEN ,8% 0 0,0% HELLENDOORN ,9% -1-2,5% HENGELO ,6% 59 42,1% HOF VAN TWENTE ,6% 0 0,0% LOSSER ,0% -3-10,0% OLDENZAAL ,2% 6 15,0% RIJSSEN-HOLTEN ,2% 12 60,0% TUBBERGEN ,3% 5 50,0% TWENTERAND ,0% 11 36,7% WIERDEN ,7% -4-20,0% (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) Reg. cijfers bij gebrek aan CBS data Arbeidsmarktmonitor Regio 21

22 Stadsbank: De stadsbank heeft aangegeven dat zij een nieuw banksysteem hebben, waaruit de eerder geleverde informatie niet geleverd kan worden. In overleg zal bekeken worden welke alternatieven er zijn voor maandelijkse cijferinformatie tot op gemeenteniveau. Informatie van het ROZ Het ROZ werkt voor gemeenten in. Het ROZ is een uitvoeringsorganisatie voor publieke ondernemers advies. ROZ richt zich hierbij op de ondersteuning starters hun ondernemingen. Deze startersondersteuning wordt mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage uit de Agenda van. Het door het ROZ behandelde aantal nieuwe aanvragen van gevestigde ondernemers voor (financiële) ondersteuning bedroeg in oktober 2013 in totaal 39. In oktober 2013 zijn er daarnaast 4 coachingstrajecten bijgekomen. Het totaal aantal coachingstrajecten bedraagt daarmee per eind oktober 661. Het totaal van de intakes van starters in de maand oktober 2013 bedroeg 73 en er zijn 2 deelnemers in deze maand gestart met een eigen bedrijf. Definities: Niet Werkende Werkzoekenden (NWW) en Werkloze beroepsbevolking (WBB): UWV Werkbedrijf publiceert cijfers over niet-werkende werkzoekenden (NWW) op de website De cijfers over de NWW verschillen van samenstelling met de werkloze beroepsbevolking (WBB) die het CBS publiceert. Enerzijds staan niet alle werklozen ingeschreven bij UWV Werkbedrijf (vooral personen zonder recht op een uitkering zoals jongeren en herintreders). Anderzijds staan er personen bij UWV ingeschreven die niet tot de werkloze beroepsbevolking horen (personen die bijvoorbeeld een opleiding volgen of die niet actief naar werk zoeken). Een ander verschil is de wijze waarop beide cijfers tot stand komen: het NWW-cijfer komt voort uit registratie van werkzoekenden door UWV-Werkbedrijf, het WBB-cijfer van het CBS komt tot stand door een enquête onder de beroepsbevolking. Definitie NWW: bij UWV ingeschreven werkzoekenden van jaar zonder werk of minder dan 12 uur per week werkzaam. Definitie WBB: personen van jaar zonder werk of minder dan 12 uur per week werkzaam die direct beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt en actief naar werk zoeken. Gemeentelijke bijstandsuitkeringen (WWB): Als arbeidsmarktindicatoren zijn twee tabellen met aantallen WWB (bijstand) per einde maand opgenomen. De leeftijdsbegrenzingen zijn aangepast aan de leeftijdbegrenzingen in de geregistreerde werkloosheid: een tabel met het totaal van 15 tot 65 jaar en een tabel met het subtotaal van jongeren tot 27 jaar. Op grond van bij gemeenten beschikbare gegevens kan telling niet plaats vinden op aantal personen, maar op het aantal door gemeenten opgegeven "bijstandseenheden" (= aantal huishoudens en niet het aantal personen in de bijstand). In uitgaven van arbeidsmarktmonitor voor september 2012 werden WWB bijstandscijfers van jongeren apart van niet-jongeren weergeven. De cijfers verstrekt door gemeenten worden geactualiseerd op door CBS gepubliceerde cijfers afgerond op tientallen, zodra deze vanuit CBS bekend worden. Dit betekent dat in de praktijk dat cijfers van vorige maanden aangepast kunnen worden! Voor de twee laatste maanden die nog niet door CBS worden gedekt worden voorlopige cijfers gebruikt gebaseerd op opgaven door gemeenten in de regio. Bij bekend worden van CBS cijfers worden ze door CBS cijfers vervangen. Arbeidsmarktmonitor Regio 22

23 De weergeven WWB cijfers betreffen binnen de aangegeven leeftijdsgroepen conform de CBS telling het totaal aantal uitkeringen op grond van de Wet werk en bijstand (WWB). Indien in een huishouden met twee partners één partner een WWB-uitkering ontvangt en de andere partner een WWB/ WIJ-uitkering, worden beide uitkeringen meegeteld. Geteld zijn uitkeringen die aan het eind van de verslagperiode niet waren beëindigd, de zogeheten lopende uitkeringen. Bij het totaal zijn ook meegeteld de uitkeringen aan bijstandsontvangers van wie de leefvorm onbekend is en uitkeringen met onbekende uitkeringsduur. Werkloosheid: Hieronder leest u meer uitgebreide informatie over de relatie tussen (jeugd)werkloosheid en het hebben van een uitkering: Kenmerk voor werkloosheid is de afwezigheid van werk en tegelijkertijd het zoeken naar en kunnen aanvaarden van werk. Daarbij blijkt dat mensen werkloos kunnen zijn zonder dat ze een werkloosheidsuitkering WW of WBB (bijstandsuitkering) hebben. Ook zijn er mensen die een werkloosheidsuitkering hebben, maar die niet of niet direct op zoek (kunnen) zijn naar werk. Daarmee zijn werkloosheid en het hebben van een werkloosheidsuitkering twee verschillende zaken, die vaak wel met elkaar samenhangen. Werkloosheid wordt altijd opgegeven in aantallen personen of in een percentage van de beroepsbevolking. Uitkeringen worden soms geteld in aantal mensen die een uitkering hebben, maar heel vaak ook in aantallen van verstrekte uitkeringen per huishouding. Een verstrekte uitkering kan daarmee meerder personen omvatten. Sommige personen ontvangen daarnaast twee soorten uitkering. Het is zaak om werkloosheid en uitkering te scheiden en ook om cijfers over verstrekte uitkeringen en cijfers over aantallen werklozen niet door elkaar te halen. Hetzelfde als hierboven geldt ook voor werkloze jongeren tot 27 jaar en voor jongeren die WWB uitkering hebben. Op landelijk niveau gelden CBS cijfers op basis van een steekproef enquête onder jongeren tot 27 jaar voor weergave van jeugdwerkloosheid. Veel werkloze jongeren registreren zich echter niet als zodanig, zodat zij niet in de NWW tellingen van UWV zitten. Nog minder werkloze jongeren melden zich aan bij de werkpleinen voor hulp van gemeenten op basis van de WWB en er zijn nog minder jongeren die daarbij ook een beroep kunnen doen op de inkomensvoorziening uit WWB. In een aantal andere gevallen krijgen jongeren een inkomensvoorziening uit de WWB, terwijl ze niet meer werkloos zijn. Tot slot verschillen opgaven in aantallen verstrekte inkomensvoorzieningen van aantallen personen. De conclusie is ook hier dat de cijfers van werkloosheid, geregistreerde jeugdwerkloosheid en jongeren met een uitkering (WW of WWB) sterk van elkaar kunnen verschillen. Vacatures: In regionale arbeidsmarktmonitoren tot eind 2010 is gebruik gemaakt van vacaturegegevens van UWV WERKbedrijf (d.w.z. geregistreerde vacatures welke door UWV WERKbedrijf in behandeling zijn genomen/ WBS systeem). Uit deze beperkte productiedatabase is echter steeds minder de omvang van de regionale (deel) vacaturemarkt af te leiden. Vanaf 2011 is gekozen om het aantal vacatures in de regionale markt naar sector te berekenen uit de omvang van het aantal regionale arbeidsplaatsen en de CBS vacaturegraad (aantal banen per arbeidsplaatsen in een sector). Starters en faillissementen: De gegevens komen uit het bestand van de KvK. Faillissementen gaan alleen over de nog ingeschreven bedrijven, de uitgeschreven bedrijven zijn dus niet meegeteld. Dit kan een verschil opleveren in resultaten wanneer op verschillende tijdstippen dezelfde periode wordt opgevraagd. Tussen het maken en verschijnen van de monitor zit de verwerkingstijd, informeer daarom voor actuele gegevens over starters en faillissementen bij het Handelsregister: of kijk op Arbeidsmarktmonitor Regio 23

ARBEIDSMARKTMONITOR Twente Bijlage Gemeenten en definities

ARBEIDSMARKTMONITOR Twente Bijlage Gemeenten en definities ARBEIDSMARKTMONITOR Twente Bijlage Gemeenten en definities Regio Twente / POWI, Uitgave 6 van 2011 Index bijlage Ontwikkeling Werkloosheid (NWW) per gemeente Ontwikkeling lopende uitkeringen WW, WWB, WIJ

Nadere informatie

Twentse Arbeidsmarktmonitor

Twentse Arbeidsmarktmonitor Twentse Arbeidsmarktmonitor Toelichting: De maandelijkse Arbeidsmonitor van Regio wordt gemaakt in opdracht van het POWI. In het POWI, het Platform Onderwijs Werk en Inkomen, vinden onderwijs, ondernemers

Nadere informatie

Twentse Arbeidsmarktmonitor

Twentse Arbeidsmarktmonitor Twentse Arbeidsmarktmonitor Colofon: Samenstelling en coördinatie: W. de Jong en H. Seker (Kennispunt Twente) Meegewerkt hebben: P. Mollink (Regio Twente Twente), P. Kuiper (gemeente Almelo), M. Locht

Nadere informatie

Twentse Arbeidsmarktmonitor

Twentse Arbeidsmarktmonitor Twentse Arbeidsmarktmonitor Colofon: Samenstelling en coördinatie: W. de Jong en H. Seker (Kennispunt Twente) Meegewerkt hebben: P. Mollink (Regio Twente Twente), P. Kuiper (gemeente Almelo), M. Locht

Nadere informatie

Twentse Arbeidsmarktmonitor

Twentse Arbeidsmarktmonitor Twentse Arbeidsmarktmonitor Toelichting: De maandelijkse Arbeidsmonitor van Regio Twente wordt gemaakt in opdracht van het POWI. In het POWI, het Platform Onderwijs Werk en Inkomen, vinden onderwijs, ondernemers

Nadere informatie

ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 9 van 2012

ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 9 van 2012 ARBEIDSMARKTMONITOR Regio / POWI Uitgave 9 van 2012 Werkloosheid in stijgt ook onder hoog opgeleiden De werkloosheid onder hoogopgeleiden in stijgt. In de maanden juli en augustus samen is een stijging

Nadere informatie

Twentse Arbeidsmarktmonitor

Twentse Arbeidsmarktmonitor Twentse Arbeidsmarktmonitor Colofon: Samenstelling en coördinatie: P. Mollink en H. Seker (Kennispunt Twente) Meegewerkt hebben: P. Kuiper (gemeente Almelo), M. Locht (UWV WERKbedrijf), B. Bakker-Mulder

Nadere informatie

ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 6 van 2011

ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 6 van 2011 ARBEIDSMARKTMONITOR Regio / POWI Uitgave 6 van 211 Werkloosheid daalt verder, maar meer ouderen langdurig werkloos. Samenvatting De werkloosheid in is sinds januari dit jaar gedaald van 8,1% naar 7,4%

Nadere informatie

Twentse Arbeidsmarktmonitor

Twentse Arbeidsmarktmonitor Twentse Arbeidsmarktmonitor Toelichting: De maandelijkse Arbeidsmonitor van Regio wordt gemaakt in opdracht van het POWI. In het POWI, het Platform Onderwijs Werk en Inkomen, vinden onderwijs, ondernemers

Nadere informatie

ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 1 van 2012

ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 1 van 2012 ARBEIDSMARKTMONITOR Regio / POWI Uitgave 1 van 212 Grillige economische vooruitzichten laten werkloosheid stijgen Landelijk gezien stond eind december 6, procent van de beroepsbevolking als geregistreerd

Nadere informatie

Twentse Arbeidsmarktmonitor

Twentse Arbeidsmarktmonitor Twentse Arbeidsmarktmonitor Toelichting: De maandelijkse Arbeidsmonitor van Regio wordt gemaakt in opdracht van het POWI. In het POWI, het Platform Onderwijs Werk en Inkomen, vinden onderwijs, ondernemers

Nadere informatie

ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 7 van 2011

ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 7 van 2011 ARBEIDSMARKTMONITOR Regio / POWI Uitgave 7 van 211 Deeltijd WW heeft in bijna vierduizend mensen aan het werk gehouden Samenvatting De regeling Deeltijd WW is per 1 juli 211 afgelopen. In hebben hiervan

Nadere informatie

ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 12 van 2011

ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 12 van 2011 ARBEIDSMARKTMONITOR Regio / POWI Uitgave 12 van 211 Werkloosheid in stijgt minder snel dan landelijk De werkloosheid in is in november licht gestegen (+2%). Over de maanden september t/m november blijkt

Nadere informatie

Twentse Arbeidsmarktmonitor

Twentse Arbeidsmarktmonitor Twentse Arbeidsmarktmonitor Toelichting: De maandelijkse Arbeidsmonitor van Regio wordt gemaakt in opdracht van het POWI. In het POWI, het Platform Onderwijs Werk en Inkomen, vinden onderwijs, ondernemers

Nadere informatie

ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 11 van 2011

ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 11 van 2011 ARBEIDSMARKTMONITOR Regio / POWI Uitgave 11 van 2011 Terugloop vacatures en verwachte stijgende werkloosheid Uit de cijfers van de arbeidsmarktmonitor blijkt dat de afgelopen maand de geregistreerde werkloosheid

Nadere informatie

ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 9 van 2011

ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 9 van 2011 ARBEIDSMARKTMONITOR Regio / POWI Uitgave 9 van 211 Titel Samenvatting Werkloosheid (NWW): Uit de bijlage blijkt dat de werkloosheid in 7,5% lager is dan een jaar geleden. De jeugdwerkloosheid is zelfs

Nadere informatie

ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 4 van 2012

ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 4 van 2012 ARBEIDSMARKTMONITOR Regio / POWI Uitgave 4 van 2012 Starterklimaat in laat gunstige ontwikkeling zien: Ondanks de financiële crisis en de moeilijke economische tijden zien we nog altijd een positieve ontwikkeling

Nadere informatie

Twentse Arbeidsmarktmonitor

Twentse Arbeidsmarktmonitor Twentse Arbeidsmarktmonitor Toelichting: De maandelijkse Arbeidsmonitor van Regio wordt gemaakt in opdracht van het POWI. In het POWI, het Platform Onderwijs Werk en Inkomen, vinden onderwijs, ondernemers

Nadere informatie

Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel

Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel Provincie Overijssel februari 2010 De maandelijkse monitor geeft in het kort een overzicht van de ontwikkeling en stand van zaken van: Ontwikkeling omvang niet-werkende

Nadere informatie

Twentse Arbeidsmarktmonitor

Twentse Arbeidsmarktmonitor Twentse Arbeidsmarktmonitor Colofon: Samenstelling en coördinatie: P. Mollink, W. de Jong en H. Seker (Kennispunt Twente) Meegewerkt hebben: P. Kuiper (gemeente Almelo), M. Locht (UWV WERKbedrijf), B.

Nadere informatie

Twentse Arbeidsmarktmonitor

Twentse Arbeidsmarktmonitor Twentse Arbeidsmarktmonitor Toelichting: De maandelijkse Arbeidsmonitor van Regio wordt gemaakt in opdracht van het POWI. In het POWI, het Platform Onderwijs Werk en Inkomen, vinden onderwijs, ondernemers

Nadere informatie

Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel

Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel Provincie Overijssel augustus 2010 De maandelijkse monitor geeft in het kort een overzicht van de ontwikkeling en stand van zaken van: Omvang niet-werkende werkzoekenden

Nadere informatie

MAANDELIJKSE ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 9 van 2010

MAANDELIJKSE ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 9 van 2010 MAANDELIJKSE ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 9 van 2010 NIET WERKENDE WERKZOEKENDEN TWENTE 27000 26000 25000 24000 AANTAL 23000 22000 21000 NWW 20000 19000 18000 17000 jan '07 mrt '07 mei

Nadere informatie

Twentse Arbeidsmarktmonitor

Twentse Arbeidsmarktmonitor Twentse Arbeidsmarktmonitor Colofon: Samenstelling en coördinatie: W. de Jong en H. Seker (Kennispunt Twente) Meegewerkt hebben: P. Mollink (Regio Twente Twente), P. Kuiper (gemeente Almelo), M. Locht

Nadere informatie

ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 12 van 2012

ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 12 van 2012 ARBEIDSMARKTMONITOR Regio / POWI Uitgave 12 van 2012 Grote verschillen in beroepen bij toename werkloosheid Door het verder uitblijven van economische herstel, aangekondigde bezuinigingen en een verdere

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I In deze economische monitor vindt u cijfers over de werkgelegenheid en de arbeidsmarkt van de gemeente Ede. Van de arbeidsmarkt zijn gegevens opgenomen van de tweede helft

Nadere informatie

Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel

Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel Provincie Overijssel mei 2010 De maandelijkse monitor geeft in het kort een overzicht van de ontwikkeling en stand van zaken van: Omvang niet-werkende werkzoekenden

Nadere informatie

Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel

Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel Provincie Overijssel 2010 De maandelijkse monitor geeft in het kort een overzicht van de ontwikkeling en stand van zaken van: Omvang niet-werkende werkzoekenden

Nadere informatie

ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 3 van 2012

ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 3 van 2012 ARBEIDSMARKTMONITOR Regio / POWI Uitgave 3 van 2012 Aantal WW uitkeringen in de regio gestegen in februari: Onder invloed van minder goede economische ontwikkelingen is het aantal personen met een WW uitkering

Nadere informatie

ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 2 van 2012

ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 2 van 2012 ARBEIDSMARKTMONITOR Regio / POWI Uitgave 2 van 2012 Flexibilisering van arbeidscontracten lost werkloosheid niet op De economische groei in en ook in is beperkt en onzeker. Dit werkt ook uit in een beperkte

Nadere informatie

ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 9 van 2012

ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 9 van 2012 ARBEIDSMARKTMONITOR Regio / POWI Uitgave 9 van 2012 Werkloosheid in stijgt ook onder hoog opgeleiden De werkloosheid onder hoogopgeleiden in stijgt. In de maanden juli en augustus samen is een stijging

Nadere informatie

Twentse Arbeidsmarktmonitor

Twentse Arbeidsmarktmonitor Twentse Arbeidsmarktmonitor Toelichting: De maandelijkse Arbeidsmonitor van Regio wordt gemaakt in opdracht van het POWI. In het POWI, het Platform Onderwijs Werk en Inkomen, vinden onderwijs, ondernemers

Nadere informatie

ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 5 van 2012

ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 5 van 2012 ARBEIDSMARKTMONITOR Regio / POWI Uitgave 5 van 2012 OOK TWENTE HARD GETROFFEN DOOR CRISIS IN DE BOUW In het eerste kwartaal van 2012 daalde de totale omzet in de bouw met ruim 9 procent ten opzichte van

Nadere informatie

Twentse Arbeidsmarktmonitor April 2017

Twentse Arbeidsmarktmonitor April 2017 Twentse Arbeidsmarktmonitor April 2017 Arbeidsmarktmonitor Regio Twente 2017-1 1 Colofon: Samenstelling en coördinatie: P. Mollink (Regio Twente), E. van de Wiel en H. Seker (Kennispunt Twente) Meegewerkt

Nadere informatie

Twente: de arbeidsmarktregio

Twente: de arbeidsmarktregio Twente: de arbeidsmarktregio oktober 2011 Twente in cijfers en feiten (algemeen) Regio met ca. 625.000 inwoners, + 2,5 miljoen binnen één uur rij-afstand Waarde van regio: 8 e stadsregio in Nederland in

Nadere informatie

Twentse Arbeidsmarktmonitor

Twentse Arbeidsmarktmonitor Twentse Arbeidsmarktmonitor Colofon: Samenstelling en coördinatie: P. Mollink, W. de Jong en H. Seker (Kennispunt Twente) Meegewerkt hebben: P. Kuiper (gemeente Almelo), M. Locht (UWV WERKbedrijf), B.

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen April 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen blijven stijgen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, augustus 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, augustus 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Overijssel en Gelderland Noord, augustus 2016 WW-uitkeringen in Overijssel en Gelderland Noord dalen, kansen werkzoekenden nemen toe De arbeidsmarkt in Overijssel en Gelderland

Nadere informatie

Twentse Arbeidsmarktmonitor

Twentse Arbeidsmarktmonitor Twentse Arbeidsmarktmonitor Colofon: Samenstelling en coördinatie: P. Mollink en H. Seker (Kennispunt Twente) Meegewerkt hebben: P. Mollink (Regio Twente Twente), P. Kuiper (gemeente Almelo), M. Locht

Nadere informatie

MAANDELIJKSE ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave oktober 2009

MAANDELIJKSE ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave oktober 2009 MAANDELIJKSE ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave oktober 2009 NIET WERKENDE WERKZOEKENDEN TWENTE AANTAL 27000 26000 25000 24000 23000 22000 21000 20000 19000 18000 17000 NWW jan '07 mrt '07

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, juni 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, juni 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Overijssel en Gelderland Noord, juni 2016 Minder nieuwe WW-uitkeringen verstrekt in Overijssel en Gelderland Noord In de eerste helft van 2016 kende UWV minder nieuwe WW-uitkeringen

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen Maart 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische

Nadere informatie

Twentse Arbeidsmarktmonitor

Twentse Arbeidsmarktmonitor Twentse Arbeidsmarktmonitor Colofon: Samenstelling en coördinatie: P. Mollink, W. de Jong en H. Seker (Kennispunt Twente) Meegewerkt hebben: P. Kuiper (gemeente Almelo), M. Locht (UWV WERKbedrijf), B.

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, september 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, september 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Overijssel en Gelderland Noord, september 2016 Verdere banengroei bouw en detailhandel in Overijssel en Gelderland Noord Er werden minder WW-uitkeringen verstrekt in de september

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid licht gedaald

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid licht gedaald www cbs nl Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB12-017 15 maart 2012 9.30 uur Werkloosheid licht gedaald In februari minder werklozen dan in januari Licht stijgende trend in de afgelopen vier

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen verder gestegen in februari

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen verder gestegen in februari Februari 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen verder gestegen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage 8 Toelichting NWW

Nadere informatie

MAANDELIJKSE ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 7 van 2010

MAANDELIJKSE ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 7 van 2010 MAANDELIJKSE ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 7 van 2010 NIET WERKENDE WERKZOEKENDEN TWENTE 27000 26000 25000 24000 AANTAL 23000 22000 21000 NWW 20000 19000 18000 17000 mei '07 juli '07

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, augustus 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, augustus 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Overijssel en Gelderland Noord, augustus 2017 Afname WW-uitkeringen in Overijssel en Gelderland Noord In augustus neemt het aantal WW-uitkeringen in Overijssel en Gelderland Noord

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, mei 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, mei 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Overijssel en Gelderland Noord, mei 2016 WW-uitkeringen Overijssel en Gelderland Noord nemen verder af In mei kende UWV net als in april minder nieuwe WW-uitkeringen toe in Overijssel

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen September 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder toegenomen. Stijging 9 duizend per maand in afgelopen halfjaar

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder toegenomen. Stijging 9 duizend per maand in afgelopen halfjaar Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB10-019 18 maart 9.30 uur Werkloosheid verder toegenomen In een jaar tijd 126 duizend werklozen meer Laatste maanden vooral stijging bij mannen 45-plus Bij

Nadere informatie

April 2012 Minder niet-werkende werkzoekenden (NWW) Aantal WW-uitkeringen opnieuw licht gedaald

April 2012 Minder niet-werkende werkzoekenden (NWW) Aantal WW-uitkeringen opnieuw licht gedaald April 2012 Minder niet-werkende werkzoekenden (NWW) - 471.100 werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf - Daling jonge werkzoekenden - Vooral daling agrarische beroepen en technische/industriële

Nadere informatie

Maart 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gedaald Minder WW-uitkeringen

Maart 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gedaald Minder WW-uitkeringen Maart 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gedaald - 477.800 werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf - Minder werkzoekenden van 35-45 jaar dan een jaar geleden - Toename werkzoekenden met (para)

Nadere informatie

MAANDELIJKSE ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 12 van 2010

MAANDELIJKSE ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 12 van 2010 MAANDELIJKSE ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 12 van 2010 NIET WERKENDE WERKZOEKENDEN TWENTE AANTAL 27000 26000 25000 24000 23000 22000 21000 20000 19000 18000 17000 mrt '07 mei '07 juli

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Maart 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Maart 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Maart 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende vacatures UWV 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid neemt verder toe. Stijging 10 duizend per maand in afgelopen halfjaar

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid neemt verder toe. Stijging 10 duizend per maand in afgelopen halfjaar Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB09-082 17 december 9.30 uur Werkloosheid neemt verder toe In een jaar tijd 121 duizend werklozen meer Evenveel mannen als vrouwen werkloos Bij UWV meer

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen September 2010 Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen 2 WW-uitkeringen 5 Ingediende vacatures 6 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 7 Ingediende ontslagaanvragen en verleende

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, juli 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, juli 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Overijssel en Gelderland Noord, juli 2017 WW-uitkeringen in Overijssel en Gelderland Noord dalen verder In juli daalt het aantal lopende WW-uitkeringen in Overijssel en Gelderland

Nadere informatie

Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) Juni 2011

Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) Juni 2011 Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) Juni 2011 In deze notitie van het UWV WERKbedrijf worden de actuele ontwikkelingen op de regionale arbeidsmarkt kort toegelicht. Vanuit diverse bronnen is

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, februari 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, februari 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Overijssel en Gelderland Noord, februari 2017 Banenkrimp in zorg lijkt voorbij De WW-uitkeringen in Overijssel en Gelderland Noord nemen af. De zorg draagt in grote mate bij aan

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Zeeland, mei 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Zeeland, mei 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Zeeland, mei 2017 Aantal nieuwe WW-uitkeringen blijft dalen Het aantal nieuwe WW-aanvragen lag in de eerste vijf en van dit jaar in Zeeland 19% lager dan in dezelfde periode vorig

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Februari 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Februari 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Februari 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende vacatures UWV en spanningsindicator 5 Ingediende ontslagaanvragen

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder gestegen. Meer mannen én vrouwen werkloos. Aantal jonge werkzoekenden toegenomen

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder gestegen. Meer mannen én vrouwen werkloos. Aantal jonge werkzoekenden toegenomen Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB11-066 20 oktober 2011 9.30 uur www.cbs.nl Werkloosheid verder gestegen Sterke stijging werkloosheid in derde kwartaal 2011 Toename zowel bij mannen als

Nadere informatie

Persbericht. Werkloosheid hoger na jaar van daling. Centraal Bureau voor de Statistiek. Daling werkloosheid hapert

Persbericht. Werkloosheid hoger na jaar van daling. Centraal Bureau voor de Statistiek. Daling werkloosheid hapert Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB06-098 19 oktober 2006 9.30 uur Werkloosheid hoger na jaar van daling De seizoengecorrigeerde werkloosheid bedroeg in de periode juli-september 2006 gemiddeld

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, september 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, september 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Overijssel en Gelderland Noord, september 2017 Kansen op werk in Overijssel en Gelderland Noord Het aantal WW-uitkeringen in Overijssel en Gelderland Noord daalt al en, ook weer

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, januari 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, januari 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Overijssel en Gelderland Noord, januari 2017 Meer kansen voor werkzoekenden in Overijssel en Gelderland Noord De arbeidsmarkt herstelt verder. Dit blijkt uit de afgenomen WW-uitkeringen

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder toegenomen

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder toegenomen Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB10-013 18 februari 2010 9.30 uur Werkloosheid verder toegenomen In een jaar tijd 131 duizend werklozen meer Bijna tweederde van de stijging voor rekening

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Vooral meer 45-plussers werkloos

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Vooral meer 45-plussers werkloos Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB10-003 21 januari 2010 9.30 uur Vooral meer 45-plussers werkloos Laatste maanden sterke groei bij 45-plussers In een jaar tijd 125 duizend werklozen meer

Nadere informatie

September Vrijwel evenveel WW-uitkeringen als in augustus

September Vrijwel evenveel WW-uitkeringen als in augustus September 2012 Vrijwel evenveel WW-uitkeringen als in ustus - - 304.400 lopende WW-uitkeringen, bijna evenveel als in ustus en 21 procent meer dan een jaar geleden Aantal lopende WW-uitkeringen voor jongeren

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen Juni 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage 8 Toelichting

Nadere informatie

Persbericht. Werkloosheid loopt sterk terug. Centraal Bureau voor de Statistiek. Technische toelichting. Daling werkloosheid zet door

Persbericht. Werkloosheid loopt sterk terug. Centraal Bureau voor de Statistiek. Technische toelichting. Daling werkloosheid zet door Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB07-039 15 mei 2007 9.30 uur Werkloosheid loopt sterk terug De seizoengecorrigeerde werkloosheid bedroeg in de periode februari-april 2007 gemiddeld 357

Nadere informatie

Februari 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gestegen Meer WW-uitkeringen

Februari 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gestegen Meer WW-uitkeringen Februari 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gestegen - 483.000 werkzoekenden ingeschreven bij UWV WERKbedrijf - Vooral meer jonge werkzoekenden - Sterke toename werkzoekenden met transport beroep maar

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. December 2012

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. December 2012 Nieuwsflits Arbeidsmarkt December 2012 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende vacatures UWV 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2011 / 2

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2011 / 2 ECONOMISCHE MONITOR EDE 211 / 2 De economische monitor geeft een beeld van de economie van de gemeente Ede in de afgelopen periode van 27 tot 211. De economische monitor is verdeeld in twee delen. Het

Nadere informatie

MAANDELIJKSE ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave februari 2010

MAANDELIJKSE ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave februari 2010 27000 26000 25000 24000 23000 22000 21000 20000 19000 18000 17000 MAANDELIJKSE ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave februari 2010 NIET WERKENDE WERKZOEKENDEN TWENTE NWW sept '07 nov '07 jan

Nadere informatie

Augustus 2012 Aantal WW-uitkeringen boven de Bijna werkzoekenden (NWW) meer dan in juli

Augustus 2012 Aantal WW-uitkeringen boven de Bijna werkzoekenden (NWW) meer dan in juli Augustus 2012 Aantal WW-uitkeringen boven de 300.000 - Lopende WW-uitkeringen met 2 procent gestegen tot 304.000 - Aantal lopende uitkeringen in onderwijssector met 27 procent toegenomen - Uitkeringen

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Oktober 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Oktober 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Oktober 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures UWV 4 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 5 Statistische bijlage 6 Toelichting NWW/WW/WBB

Nadere informatie

Crisismonitor Drechtsteden

Crisismonitor Drechtsteden Crisismonitor Januari 211 (cijfers t/m oktober 21) Hoe staan de er voor op de arbeidsmarkt en de woningmarkt? Dat leest u in deze zesde editie van de crisismonitor, die het OCD eens in de twee maanden

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Utrecht, april 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Utrecht, april 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Utrecht, april 2017 WW daalt verder in regio s Amersfoort en Midden- Utrecht Eind april 2017 is het aantal lopende WW-uitkeringen in de regio Amersfoort en Midden- Utrecht uitgekomen

Nadere informatie

Aantal werklozen in december toegenomen

Aantal werklozen in december toegenomen Persbericht Pb15-002 22-01-2015 09.30 uur Aantal werklozen in december toegenomen - In de afgelopen drie maanden meer mensen op de arbeidsmarkt - Jeugdwerkloosheid vrijwel onveranderd - Aantal WW-uitkeringen

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, april 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, april 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Overijssel en Gelderland Noord, april 2015 Ruim 2.500 minder WW-uitkeringen in Overijssel en Gelderland Noord in een tijd In april daalde het aantal WW-uitkeringen in alle regio

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. April 2014

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. April 2014 Nieuwsflits Arbeidsmarkt April 2014 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures UWV 4 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 6 Statistische bijlage 7 Toelichting NWW/WW/WBB

Nadere informatie

Jeugdwerkloosheid. Arbeidsmarktregio Noord-Kennemerland (+ West-Friesland) mei UWV WERKbedrijf Arbeidsmarktinformatie, 2009 Versie 0.

Jeugdwerkloosheid. Arbeidsmarktregio Noord-Kennemerland (+ West-Friesland) mei UWV WERKbedrijf Arbeidsmarktinformatie, 2009 Versie 0. Jeugdwerkloosheid Arbeidsmarktregio Noord-Kennemerland (+ West-Friesland) mei 2 UWV Arbeidsmarktinformatie, 2 Versie. Arbeidsmarktontwikkeling Arbeidsmarktregio Noord-Kennemerland (+ West Friesland) Ontwikkeling

Nadere informatie

Juli 2012 Bijna WW-uitkeringen Meer werkzoekenden (NWW) dan een jaar geleden

Juli 2012 Bijna WW-uitkeringen Meer werkzoekenden (NWW) dan een jaar geleden Juli 2012 Bijna 300.000 WW-uitkeringen - 298.000 lopende WW-uitkeringen - Aantal WW-uitkeringen gestegen ten opzichte van voorgaande maand (2,5%) - Ruim de helft meer WW-uitkeringen voor jongeren dan in

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Kleine daling werkloosheid. Vooral toename jonge werkzoekenden. Forse stijging nieuwe WW-uitkeringen

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Kleine daling werkloosheid. Vooral toename jonge werkzoekenden. Forse stijging nieuwe WW-uitkeringen www cbs nl Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB11-013 17 februari 2011 9.30 uur Kleine daling werkloosheid In januari minder dan 400 duizend werklozen Sinds de top begin vorig bijna 5 duizend

Nadere informatie

Juni 2012 Meer werkzoekenden (NWW) dan een jaar geleden Aantal WW-uitkeringen in een jaar tijd met gestegen

Juni 2012 Meer werkzoekenden (NWW) dan een jaar geleden Aantal WW-uitkeringen in een jaar tijd met gestegen Juni 2012 Meer werkzoekenden (NWW) dan een jaar geleden - 464.300 werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf - In i vrijwel evenveel werkzoekenden als in - Van de 55-plus beroepsbevolking is 9,4 procent

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Twente

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Twente Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Twente Samenvatting Meer banen in Twente, maar niet in alle sectoren In Twente groeit het aantal banen van werknemers (voltijd en deeltijd) in 2015 en 2016

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid gestegen naar 7 procent

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid gestegen naar 7 procent Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB12-078 20 december 9.30 uur Werkloosheid gestegen naar 7 procent 100 duizend werklozen meer dan jaar geleden Aantal WW-uitkeringen met ruim 12 duizend toegenomen

Nadere informatie

Niet-werkende werkzoekenden

Niet-werkende werkzoekenden Januari 2012 Niet-werkende werkzoekenden 2 WW-uitkeringen 3 Vacatures ingediend bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 5 Statistische bijlage 6 Toelichting NWW/WW

Nadere informatie

Werkloosheid daalt verder in september

Werkloosheid daalt verder in september Persbericht Pb14-061 16 oktober 2014 9.30 uur Werkloosheid daalt verder in september - Opnieuw meer mensen aan het werk - In de afgelopen vijf maanden vooral minder mannen werkloos - Aantal WW-uitkeringen

Nadere informatie

Economische monitor. Voorne PutteN 5 GEMEENTEN. 5 e editie. Opzet en inhoud. Deze factsheet is de vijfde editie van de

Economische monitor. Voorne PutteN 5 GEMEENTEN. 5 e editie. Opzet en inhoud. Deze factsheet is de vijfde editie van de 5 e editie Economische monitor Voorne PutteN Opzet en inhoud Deze factsheet is de vijfde editie van de Economische Monitor Voorne-Putten en presenteert recente economische ontwikkelingen van Voorne-Putten

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder toegenomen. Anderhalf jaar stijgende lijn werkloosheid

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder toegenomen. Anderhalf jaar stijgende lijn werkloosheid Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB13-003 17 januari 2013 9.30 uur Werkloosheid verder toegenomen Werkloosheid in december opgelopen naar 7,2 procent Vanaf medio vrijwel voortdurende stijging

Nadere informatie

jul/09 mei/09 jun/09 sep/09 sep/08 jan/09 feb/09 mrt/09 jun/09 aug/09 sep/09 aug/09

jul/09 mei/09 jun/09 sep/09 sep/08 jan/09 feb/09 mrt/09 jun/09 aug/09 sep/09 aug/09 HAAGSE MONITOR ECONOMISCHE RECESSIE 7 Deze monitor geeft zowel prognoses als gerealiseerde cijfers weer. Het vaststellen van gerealiseerde cijfers kost tijd, maar worden, zodra deze bekend zijn, in de

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid blijft afnemen. Opnieuw kleine daling werkloosheid

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid blijft afnemen. Opnieuw kleine daling werkloosheid Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB10-055 19 augustus 2010 9.30 uur Werkloosheid blijft afnemen Aantal werklozen licht gedaald Evenveel mannen als vrouwen werkloos Daling werkzoekenden alleen

Nadere informatie

Werkloosheid gedaald, maar minder mensen aan het werk

Werkloosheid gedaald, maar minder mensen aan het werk Persbericht PB14-024 17 april 09.30 uur Werkloosheid gedaald, maar minder mensen aan het werk - Meer mensen trokken zich terug van de arbeidsmarkt - Werkloosheid bij vrouwen toegenomen - Aantal WW-uitkeringen

Nadere informatie

Oktober 2012 WW-uitkeringen vooral toegenomen in seizoensgevoelige sectoren Meer dan een half miljoen niet-werkende werkzoekenden (NWW)

Oktober 2012 WW-uitkeringen vooral toegenomen in seizoensgevoelige sectoren Meer dan een half miljoen niet-werkende werkzoekenden (NWW) Oktober 2012 WW-uitkeringen vooral toegenomen in seizoensgevoelige sectoren - 309.900 lopende WW-uitkeringen, 1,8 procent meer dan in tember - Bovengemiddelde stijging lopende WW-uitkeringen horeca (+6,3%)

Nadere informatie

Regionale maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Twente

Regionale maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Twente Regionale maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Twente Tabel 1 Stand WW-uitkeringen Stand WW mutatie tov vorige mnd mutatie tov vorig jaar aug 2017 % aantal % aantal % Nederland 362.132 4,1% -2.290-0,6%

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. December 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. December 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt December 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures UWV en Spanningsindicator 4 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 6 Statistische bijlage

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder toegenomen. Minder WW-uitkeringen aan jongeren, meer aan ouderen

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder toegenomen. Minder WW-uitkeringen aan jongeren, meer aan ouderen Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB12-035 15 mei 9.30 uur Werkloosheid verder toegenomen In april 8,2 procent van de beroepsbevolking werkloos Stijging werkloosheid in afgelopen maanden sterker

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Sterke stijging werkloosheid

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Sterke stijging werkloosheid Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB13-013 21 februari 9.30 uur Sterke stijging werkloosheid Werkloosheid in januari opgelopen naar 7,5 procent Jeugdwerkloosheid gestegen tot 15 procent Aantal

Nadere informatie