Twentse Arbeidsmarktmonitor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Twentse Arbeidsmarktmonitor"

Transcriptie

1 Twentse Arbeidsmarktmonitor

2 Toelichting: De maandelijkse Arbeidsmonitor van Regio wordt gemaakt in opdracht van het POWI. In het POWI, het Platform Onderwijs Werk en Inkomen, vinden onderwijs, ondernemers en overheid elkaar voor het afstemmen van initiatieven en analyses op het gebied van de arbeidsmarkt in. De arbeidsmarktmonitor is gevuld met cijfers van eind van de gerapporteerde maand. Reacties op deze editie kunt u mailen naar: Colofon: Samenstelling en coördinatie: P. Mollink (Regio ) Meegewerkt hebben: P. Kuiper (gemeente Almelo), M. Locht (UWV WERKbedrijf), M.J. Herik-Jonker (Regio ) P. Winkelhorst (Stadsbank Oost-), B. Bakker-Mulder (gemeente Hengelo en ROZ) W. de Jong en H. Seker (gemeente Hengelo), H. te Walvaart (Regio ) Ambtelijk opdrachtgever: F. Lohuis (Regio, programmamanager Economie) Bestuurlijk opdrachtgever: P.G. Welman (voorzitter Platform Onderwijs, Werk en Inkomen POWI) Arbeidsmarktmonitor Regio 2

3 ARBEIDSMARKTMONITOR Regio / POWI Uitgave 04 van 2013 Op langere termijn betere vooruitzichten in technische, zorg en commerciële functies Ruime keuze voor werkgevers op Twentse arbeidsmarkt Voor Twentse werkgevers is er in praktisch alle beroepsgroepen voldoende en aantrekkelijk aanbod te vinden voor nieuwe medewerkers. Er is sprake van een ruime arbeidsmarkt. In vrijwel de gehele regionale arbeidsmarkt zijn er veel minder vacatures dan werkzoekenden, die recent werkloos zijn geworden en het aantal vacatures daalt verder. Op de langere termijn zijn de vooruitzichten beter. Jongeren die nu gaan starten met een opleiding in de techniek, zorg of commercie hebben goede perspectieven op een baan als zij medio 2017 afstuderen. De werkloosheid in is in een jaar tijd flink gestegen. Die stijging is niet alleen het gevolg van minder arbeidsplaatsen, meer tijdelijke perioden zonder werk en ontslag, maar is ook een gevolg van een toename van nieuwkomers op de arbeidsmarkt in Dit zijn partners van werkenden en schoolverlaters en die door de onzekerheid in deze crisisperiode een baan zijn gaan zoeken. Het werkloosheidspercentage (bij UWV geregistreerde werklozen) is, onder invloed van het seizoen, in gezakt van 10,0 procent eind februari naar 9,9 procent eind maart. Opmerkelijk is dat landelijk dit zelfde percentage in maart is gestegen van 7,7 procent naar 8,8 procent. Ook in de CBS werkloosheidsdefinitie is landelijk de werkloosheid in maart gestegen: van 8,1 naar 8,3 procent. Patrick Welman, voorzitter POWI: Wij zetten in vooral in op de ondersteuning van de bedrijven en bedrijfssectoren die vooruitlopen op de verbetering van economische groei. Dit zijn industrie en handel. We investeren daarbij met name in technische en logistieke functies. Van werkgevers wordt daarbij een inzet richting behoud van arbeidsplaatsen gevraagd en van werkzoekenden de inspanning om zich breed te oriënteren en goed te presenteren richting werk. Daarnaast schenken we aandacht aan de oplossing van vraag- en aanbodknelpunten in de zorgsector. Verder blijkt uit de arbeidsmarktmonitor: Van maart tot juni is er op basis van het seizoen tijdelijk een lichte daling van de werkloosheid mogelijk. Deze daling is te beperkt om de stijging in het najaar op te vangen; Een structurele daling van de werkloosheid in kan alleen bereikt worden als na een economische groei ook het aantal arbeidsplaatsen weer toe neemt; In bleef in maart het aantal personen met een WW uitkering vrijwel gelijk met , terwijl er een landelijke lichte stijging was van + 0,8%; In is per eind maart het aantal WWB uitkeringen gestegen van naar ; een stijging van 1,5 procent. Tussen de gemeenten zitten grote verschillen in de jaarontwikkeling; Twee op de tien jongeren zegt langer door te studeren uit angst na hun opleiding geen werk te vinden; Omdat er nog geen economische verbetering op treedt, moet dit gehele jaar rekening worden gehouden met een verdere toename van WW uitkeringen in alle leeftijdsgroepen en een toename van doorloop van WW uitkeringen naar bijstandsuitkeringen. Arbeidsmarktmonitor Regio 3

4 Ontwikkeling werkloosheid (NWW, percentage van de beroepsbevolking) NWW percentage ontwikkeling 11,0% 10,0% 9,0% 8,0% 7,0% 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% jan-10 mrt-10 mei-10 jul-10 sep-10 nov-10 jan-11 mrt-11 mei-11 jul-11 sep-11 nov-11 jan-12 De geregistreerde werkloosheid is in in tegenstelling tot in in maart licht afgenomen. Dit is te zien in het werkloosheidspercentage (NWW percentage). Deze is in gedurende de maand maart gedaald van 10,0 procent naar 9,9 procent. Landelijk is dit NWW-percentage in maart gestegen van 7,7 procent naar 8,8 procent. De landelijke ontwikkeling is in lijn met de CBS ontwikkeling van cijfers van het landelijk percentage werkloze beroepsbevolking; een stijging van 8,1 procent naar 8,3 procent (geen regionale of lokale maandcijfers bekend). De relatief grote aanwezigheid in van sectoren industrie en handel die eerder op seizoensinvloeden en conjunctuur reageren lijkt verantwoordelijk voor het verschil in ontwikkeling. Zowel in als in is in een jaar tijd de werkloosheid met 2,0 procentpunten toegenomen. Deze relatief grote jaartoename wordt op de volgende pagina bij werkloosheidsontwikkeling verder geduid. De hoogste percentages geregistreerde werkloosheid zitten in de Twents steden. Zie hiervoor de bijlage. In tegenstelling tot voorafgaande jaren is ook in de kleinere gemeenten duidelijk een groei van werkloosheid zichtbaar. mrt-12 mei-12 jul-12 sep-12 nov-12 jan-13 mrt-13 mei-13 Een verwacht voorzichtige herstel van de productie in het tweede halfjaar van 2013 zal nog niet tot een lagere werkloosheid gaan leiden. Eerst zullen bedrijven hun (gedaalde) arbeidsproductiviteit opvoeren met het bestaande personeelsbestand, voordat ze ertoe overgaan weer mensen aan te nemen. Mogelijk loopt de werkloosheid in begin 2014 op tot ongeveer 11% van de beroepsbevolking NWW percentage (of 10% volgens de CBS-definitie).. Een daling van werkloosheid onder jongeren en sterke beperking van schoolverlaters zonder werk zou hier een positievere draai aan kunnen leveren. Werkgevers worden daarom door gemeenten, UWV en beroepsonderwijs opgeroepen om zoveel mogelijk stageplaatsen en leer-werkbanen ter beschikking te stellen. Op de middellange termijn slaan bedrijven en overheid de handen ineen om in weer groei van het aantal banen te creëren. Daarnaast kan daling van werkloosheid tot stand komen uit verdere verbetering van export, groei van bedrijvigheid vanuit regionale innovatieve toepassingen en groei van verplaatste logistieke afhandeling naar. Effecten daarvan zullen vanaf 2014 volledig zichtbaar kunnen worden. Arbeidsmarktmonitor Regio 4

5 Werkloosheid Werkloosheid (NWW) In is het aantal geregistreerde werklozen in maart licht gedaald; van personen naar Ten opzichte van een jaar geleden (22.232) is de geregistreerde werkloosheid in gestegen met 25,5 procent (in is met een jaarstijging van 32,4 procent het aantal geregistreerde werklozen opgelopen naar ) Door de crisis zijn vanaf eind 2011 meer werkende mensen dan in de voorgaande twee jaar werkloos geworden of werkloos gebleven. Twee directe oorzaken: een stijgende ontslagwerkloosheid en een toename van beëindigde tijdelijke contracten zonder nieuwe vervolgcontracten of werk bij andere bedrijven. In al deze gevallen speelt terugloop van werkgelegenheid. De werkloosheidsstijging is echter sinds 2012 daarnaast ook groter geweest dan t.g.v. baanverlies verwacht mocht worden. Uit CPB onderzoek wordt bevestigd dat deze vrij abrupt optredende grotere stijging van de werkloosheid in het derde kwartaal van 2011 per saldo is veroorzaakt door de flink forsere stroom van (niet-succesvolle) toetreders op de arbeidsmarkt, naast de eerder gememoreerde oorzaken van werkloos geworden werkenden. De forse stijging op van het aantal nieuwe werklozen op de arbeidsmarkt is deels veroorzaakt door meer schoolverlaters, die na een (extra) studie en doorleren tijdens de krediet crisis van 2009, alsnog op de arbeidsmarkt kwamen. (zie cijfers jeugdwerkloosheid) Verder is de onzekerheid op de arbeidsmarkt (kans op ontslag) mogelijk reden geweest voor niet-werkzoekende mensen in het algemeen, om alsnog werk te zoeken om het eventuele jan-10 mrt-10 mei-10 jul-10 sep-10 nov-10 jan-11 mrt-11 mei-11 jul-11 sep-11 nov-11 jan-12 mrt-12 mei-12 jul-12 sep-12 nov-12 jan-13 mrt-13 mei wegvallen van inkomen van de partner op te vangen. De groei van de werkloosheid vindt in naar leeftijd vooral plaats onder jongeren < 27 jaar (jaarstijging 46,8 procent). De groep werkloze ouderen groeit met 14,9 procent veel minder hard. Veel langdurige werkloosheid komt voor in de beroepsgroepen ongeschoold productiewerk en lager geschoold economisch-administratief werk Relatief gezien is de meeste kans op werk te vinden in de functies verplegenden, technisch systeemanalisten en informatici. Daarnaast is in gespecialiseerde technische functies werk. Van april tot juni is op basis van het seizoen tijdelijk een lichte daling werkloosheid mogelijk. Deze daling is te beperkt om de stijging in het najaar op te vangen. Een structurele daling van het werkloosheid in kan alleen bereikt worden, als na een economische groei, ook het aantal arbeidsplaatsen weer gaat toenemen. Op grond van de laatste prognoses (ABN, CPB) is echter nog geen toename van arbeidsplaatsen, maar hooguit een stabilisatie te voorzien. Waarschijnlijk loopt de werkloosheid in eind 2013 op tot ongeveer personen volgens de NWW definitie. Voor de jongeren die dit jaar met een MBO opleiding beginnen, zijn er in 2017 goede baanperspectieven in de sectoren techniek, zorg en commerciële functies. Een aantrekkende economie zorgt dan voor meer vacatures en kansen op werk dan nu. Arbeidsmarktmonitor Regio 5

6 Jeugdwerkloosheid (tot 27 jaar) In is in maart 2013 het aantal geregistreerde werkloze jongeren onder invloed van het voorjaarsseizoen met -1,3 procent gedaald, van naar (In was er een maandstijging van 5,2 procent) De ontwikkeling in was daarmee beter dan de vorige maand januari (+3,7 procent) en ook beter dan de landelijke. Vorig jaar stonden per eind maart nog jongeren geregistreerd als werkloos. De jaarstijging in is met 46,8 procent kleiner dan de se stijging (46,8 %). De maanddaling was verwacht maar is lager dan de gemiddelde seizoensdaling. De stijging van de jeugdwerkloosheid wordt veroorzaakt door een combinatie van teruglopende werkgelegenheid én een terugloop van vacatures. De tijdelijke werkloosheid neemt hierdoor toe, deels vertaalt zich dat ook naar een beroep op uitkeringen. Vooral WW uitkeringen voor jongeren nemen toe. WWB uitkeringen minder doordat slechts en beperkte groep jongeren daar pas na een half jaar werkloosheid, beroep op kan doen. De gehele arbeidsmarkt kent nu naar alle globale functiegroepen meer werkzoekenden dan vacatures. Meeste actuele kans op werk voor jongeren bieden de functiegroepen: hoger geschoolde informatica beroepen en medische / paramedische beroepen, en binnen de technische beroepen de metaalbewerkingsfuncties. Meest gunstige werkperspectieven voor dit jaar zijn er voor jongeren met een MBO-4 opleiding of hoger in technisch productieve vakrichting (m.u.v. bouwberoepen) Werkgevers geven aan dat zij binnen de ruime keuze voor ongeschoold en laaggeschoold werk, motivatie en ontwikkelingspotentieel van aan te nemen personeel belangrijk vinden. Dit jan-10 mrt-10 mei-10 jul-10 sep-10 nov-10 jan-11 mrt-11 mei-11 jul-11 sep-11 nov-11 jan-12 mrt-12 mei-12 jul-12 sep-12 nov-12 jan-13 mrt-13 mei wordt veelal vervat in de term geschiktheid. Werkgelegenheid en vacatures in zijn gedaald en dalen nog steeds. Er zijn geen vooruitzichten op een stijging op korte termijn. Verwacht mag worden dat zowel schoolverlaters dit jaar als ook de studenten die leerwerkbanen en stageplaatsen zoeken in het najaar niet zonder extra hulp en inspanning werk en stages zullen vinden/ houden. Voorzien wordt dat dit jaar de werkloosheid onder jongeren verder toeneemt. Programma s voor bestrijding werkloosheid onder jongeren zijn nog vooral voorzien in verbetering instroom in opleiding, verbetering van opleiding sec en in allocatie en begeleiding van de groep moeilijk plaatsbare jongeren. De hopelijk voorlopige toename aan algemene werkloosheid onder jongeren maakt tijdelijke een andere keuze in meer bemiddeling van jongeren noodzakelijk gericht op vergroting en handhaving van leer/werkbanen en vacature-aanbod. (contracteren individuele werkgevers en groepen werkgevers in sectoren, facilitering werkgevers met leerwerkbanen, tijdelijke stagebijdrageregeling, informerende werkgeversbijeenkomsten en netwerken etc.) Hoewel het aantal registraties van werkloze jongeren zonder een uitkering toeneemt, blijkt uit landelijk CBS cijfers dat er een nog grotere groep werkloze jongeren is, die zich bij werkloosheid niet registreert via UWV. Onder invloed van seizoenswerk zal tot juli de werkloosheid onder jongeren niet veel stijgen of zelf tijdelijk teruglopen. Schoolverlaters zullen daarna voor een stijging zorgen, Arbeidsmarktmonitor Regio 6

7 Vacatures naar sectoren Schatting vacaturemarkt (openstaande vacatures) vergelijkbaar kwartaal 2012 lopend kwartaal Landbouw Industrie Bouwnijverheid Handel Vervoer en opslag Horeca Informatie & communicatie Fin. instellingen Verhuur & ov. zak. dienstverl. Advies & onderz. (zak. dienstverl.) Openbaar bestuur Cultuur, sport & recreatie Onderwijs Gezondheids- en welzijnszorg Ov. dienstverlening In lijn met de landelijke ontwikkelingen is ook in het aantal openstaande vacatures in het laatste kwartaal 2012 verder gedaald van naar (-20 procent t.o.v. eind 2011). Vooral in de sectoren landbouw, bouw en handel loopt het aantal vacatures verder terug. Er is nog geen zicht op een ombuiging van daling van het aantal vacatures naar stijging. I.t.t. het jaar 2011 is nu ook in de Twentse handelssector door lagere arbeidsmobiliteit het aantal openstaande vacatures gedaald tot ± 700 openstaand vacatures (-29 procent). De terugloop van het aantal arbeidsplaatsen in combinatie met een terugloop van de vacaturegraad (aantal vacatures per 1000 arbeidsplaatsen van 14 in 2011 naar 11 eind 2012) zorgt voor de sterke terugloop van het aantal openstaande vacatures in de industriesector naar ± 480. Ter vergelijking: eind 2011 stonden in de Industrie nog 611 vacatures open. Er zijn geen sectoren met vacature stijging te zien. Ten opzichte van het vorige kwartaal is het aantal vacatures gedaald met 11,4 procent. Opvallend in vergelijk met vorig kwartaal is een stabilisatie van het aantal vacatures in de sectoren horeca, informatie & communicatie, openbaar bestuur, en gezondheids- en welzijnszorg. Deze sectoren lieten in ten opzichte van het derde kwartaal in 2012 een beperkte daling dan wel lichte stijging zien. Het UWV geeft een prognose van een verdere daling van vacatures in (Zie de link op eerste pagina van de bijlage) De telling van arbeidsplaatsen 2012 ( zie special ) is gebruikt voor een berekening van het aantal openstaande vacatures. Los van de grote teruggang in openstaande vacatures op grond van de vacaturegraad, is in wat mindere mate - zoals verwacht - ook in het aantal arbeidsplaatsen afgenomen (van in 2011 naar in 2012). In de sectoren Handel, Horeca en in de Gezondheidszorg is het aantal arbeidsplaatsen in 2012 nog gestegen. Deze stijgingen konden echter het verlies in de sectoren landbouw, industrie en bouw niet compenseren (Industrie, mede onder invloed van bouw van ± arbeidsplaatsen in 2011 naar ± in 2012) Verwacht wordt dat op grond van de laatste economische ontwikkelingen ook het totaal aantal arbeidsplaatsen in in 2013 verder zal teruglopen. Arbeidsmarktmonitor Regio 7

8 Lopende WW Uitkeringen In maart bleef het aantal lopende WWuitkeringen in met vrijwel gelijk aan dat van februari (16.089). Aan ouderen werden in maart juist meer (+1,4%) uitkeringen verstrekt dan in februari en aan jongeren minder -2,8%) Regionaal versus landelijk en tussen sectoren lopen de ontwikkelingen uiteen. Landelijk is het aantal lopende WW uitkeringen in maart gestegen van naar De vergelijking met valt daarmee voor gunstig uit: +0.8 procent landelijk tegen -0,1 regionaal). Op jaarbasis is het aantal WW uitkeringen in echter met 36,7 procent meer gestegen dan gemiddeld in (28,5 procent). Het UWV geeft aan dat in maart het aantal uitkeringen landelijk is afgenomen in seizoengevoelige sectoren zoals landbouw ( 11%) en bouw ( 7%). De sectoren handel, gezondheidszorg, industrie en vervoer/opslag lieten opnieuw een toename zien van het aantal verstrekte uitkeringen. Het aantal lopende WW uitkeringen ontwikkelt zich dit jaar slechter dan vorig jaar; de seizoensdaling is tot nu toe lager. De verwachting is dat in de komende maanden het aantal lopende WW uitkeringen zich zal stabiliseren door toename van seizoenswerk. Voorkomen moet worden dat bij ongewijzigd economisch klimaat het aantal WW uitkeringen eind juli na de afloop van halfjaarcontracten in tot meer dan gaat oplopen. jan-10 mrt-10 mei-10 jul-10 sep-10 nov-10 jan-11 mrt-11 mei-11 jul-11 sep-11 nov-11 jan-12 mrt-12 mei-12 jul-12 sep-12 nov-12 jan-13 mrt-13 mei Een sterke uitstroom uit de uitkering richting werk is daarbij zonder extra aandacht en medewerking van werkgevers voorlopig echter niet te verwachten. Doordat jongeren veel in tijdelijke contracten werken, die steeds vaker niet op elkaar aansluiten is het aantal jongeren met een WW uitkering in op jaarbasis veel sneller gestegen dan het totaal aantal WW uikeringen. Sinds vorig jaar eind maart is het aantal jongeren met een WW uitkering gestegen van 966 naar 1600 een jaarstijging van 65,6 procent. Voor alle leeftijdsgroepen geldt een stijging van 36,7 procent. De relatief grote aanwezigheid van conjunctuur gevoelige sectoren bouw en industrie maken dat de jaarstijging van jongeren met een WW in groter is dan in ( 48,9 procent). Omdat veel; Jongeren na afloop van hun WW hun inschrijving als werkloze laten verlopen, neemt, leveren WW overzichten van jongeren slechts inzicht in de eerste maanden van werkloosheid van jongeren.. Omdat er nog geen economische verbetering optreedt, moet rekening worden gehouden met een verdere toename van WW uitkeringen in alle leeftijdsgroepen en een toename van doorloop van WW op bijstandsuitkeringen dit gehele jaar. Vooral ontslagen ouderen boven de 50 met een WW-uitkering vormen een risicogroep voor langdurige werkloosheid en langdurige uitkeringen. Arbeidsmarktmonitor Regio 8

9 WWB (tot 65 jaar) jan-10 mrt-10 mei-10 jul-10 sep-10 nov-10 jan-11 mrt-11 mei-11 jul-11 sep-11 nov-11 jan-12 mrt-12 Het aantal WWB uitkeringen voor personen tot 65 jaar kent een zich versnelde stijging. De stijgende lijn aan bijstandsuitkeringen hangt nauw samen met de verslechterde economische ontwikkelingen en de daaruit voortvloeiende stijging van werkloosheid. In is per eind maart het aantal WWB uitkeringen gestegen van naar ; een stijging van 1,5 procent (vorige maand nog 0,8 procent). Op jaarbasis is een regionale stijging van 7,1 procent zichtbaar (vorige maand nog 6,1 procent). Bij gebrek aan actuele landelijke cijfers zijn nog geen met beschikbaar. De toename van WWB uitkeringen van personen tot 65 jaar is veel lager dan de toename van geregistreerde werkloosheid en WW uitkeringen. In de vier kwartalen na de zomer van 2011 was sprake van een verrassend grote stroom vanuit de niet-beroepsbevolking naar de werkloosheid. Dit leverde een forse stijging op van het aantal nieuwe werklozen op de arbeidsmarkt. Deels werd die stijging veroorzaakt door meer schoolverlaters, die na een (extra) studie en doorleren tijdens de krediet crisis van 2009, alsnog op de arbeidsmarkt kwamen. Verder is de onzekerheid op de arbeidsmarkt (kans op ontslag) mogelijk reden geweest voor niet-werkzoekende mensen in het algemeen, om alsnog werk te zoeken om het eventuele wegvallen van inkomen van de partner op te vangen. De werkloosheid loopt nu dus niet alleen op doordat per saldo meer mensen hun mei-12 jul-12 sep-12 nov-12 jan-13 mrt-13 mei baan kwijtraken dan dat werklozen een baan vinden, maar ook door de netto-instroom van niet-succesvolle toetreders op de arbeidsmarkt. De nieuwe toetreders zijn echter geen mensen aan wie bijstandsuitkeringen moeten worden vertrekt. Ook de meeste ontslagwerklozen zijn geen aanvragers van bijstand. Op deze wijze stijgt de werkloosheid wel, maar de bijstand veel minder. De verwachting is dat een deel van de huidige werklozen later alsnog zal instromen in WWB uitkeringen. De duur van de negatieve economische groei is hiervoor bepalend. CPB en ABN melden dat de conjunctuur op de korte termijn niet verbetert. In combinatie met een grotere stijging van WWB uitkeringen de laatste maanden dan in dezelfde periode in voorafgaande jaren, levert dit een voorspelling op van een verdere stijging van het aantal WWB uitkeringen in. (zie ook arbeidsmarktmonitor uitgave 2012 nummer 11 op de site van regio met daarin een prognose van doorloopcijfers van WW naar WWB per gemeente). In de bijlage bij deze uitgave zijn CBS-cijfers op gemeentelijk en regioniveau verwerkt. CBS ontrekt deze aan de gemeentelijke basisadministraties. CBS cijfers komen later dan de rapportagemaand beschikbaar. Omwille van een indicatie van de actualiteit zijn aan de CBS cijfers, tijdelijke cijfers afkomstig van Twentse gemeenten toegevoegd. Zodra afgeronde CBS aantallen beschikbaar zijn, worden de tijdelijke cijfers aangepast. Arbeidsmarktmonitor Regio 9

10 WWB (tot 27 jaar) jan-10 mrt-10 mei-10 jul-10 sep-10 nov-10 jan-11 mrt-11 mei-11 jul-11 sep-11 nov-11 jan-12 mrt-12 In de maand maart is het aantal lopende WWB uitkeringen voor jongeren in ondanks een verwachte start van seizoensmatige dalingen van naar gestegen. (voorlopig cijfers). Deze stijging lijkt een gevolg van de eerder opgelopen WW stijgingen onder jongeren. Daarnaast kan sprake zijn van een inhaal effect ( jongeren die nu na een periode van 6 maanden werkloosheid alsnog een WWB uitkering aanvragen). De globaal lage aantallen van WWB uitkeringen voor jongeren t.o.v zijn minder het gevolg van een afnemende werkloosheid, maar eerder van de inperking van mogelijkheden voor jongeren om van een WWB uitkering gebruik te maken. De stijging van werkloosheid onder jongeren is beter zichtbaar in de stijging van geregistreerde werklozen jongeren (NWW). Zie elders in deze publicatie. Op landelijk niveau presenteert het CBS ook cijfers over werkloze jongeren, waarbij jongeren niet perse als werkloos geregistreerd hoeven te zijn. Deze laten allemaal een stijging van werkloosheid onder jongeren zien Het toegenomen aantal WW uitkeringen van jongeren (zie bij WW uitkeringen) geeft ook een betere indicatie van de toegenomen werkloosheid onder jongeren, dan het aantal WWB uitkeringen. De ontwikkeling van aantal jongeren met een WWB uitkering verschilt sterk per gemeente in mei-12 jul-12 sep-12 nov-12 jan-13 mrt-13 mei Meer dan gemiddelde jaarstijgingen doen zich voor bij de gemeenten: Borne, Losser en rand. Grootste jaardalingen zijn te zien bij de gemeenten Hof van, Haaksbergen, Hellendoorn en Wierden. Zie hiervoor de cijfertabellen in de bijlage. De verminderde kans op werk vanuit de economische ontwikkeling en de beperking van toegang tot een WWB uitkering, heeft voor jongeren ook gevolgen voor de studieduur c.q. en noodzaak tot bijbanen tijdens de studie.. Twee op de tien jongeren zeggen langer door te studeren, uit angst na hun opleiding geen werk te kunnen vinden. 6 procent beweert studievertraging opgelopen te hebben, omdat zij meer zijn gaan werken. Stoppen met de huidige studie of veranderen van studie is nauwelijks aan de orde. Slechts één op de tien jongeren geeft aan veranderd te zijn van studie vanwege de slechte carrièreperspectieven. (bron: StudentenWerk, op basis van onderzoek uitgevoerd door de Intelligence Group, onder 831 middelbare scholieren, studenten en young professionals tussen de 15 en 29 jaar.) De studie vertraging en het feit dat werkloze schoolverlaters pas na een half jaar een beroep kunnen doen op een WWB uitkering, draagt er aan bij dat werkloosheid onder jongeren zich vrijwel niet doorvertaald naar bijstandsuitkeringen. Arbeidsmarktmonitor Regio 10

11 Special: Spanning op de arbeidsmarkt: vacatures en recent werkloze werkzoekers Bijgaande overzichten van UWV geven via een verhouding tussen vraag en aanbod, de spanning aan op de regionale arbeidsmarkt. (Voor de berekening van de spanning zijn NIET DE TOTALE aantallen vacatures en werkzoekenden betrokken, maar alleen internetvacatures en geregistreerde kort werkloze werkzoekenden). Bij veel openstaande (internet)vacatures t.o.v. het aantal kortdurend werklozen is de spanning op de arbeidsmarkt zeer krap. Omgekeerd is deze bij weinig vacatures en veel kortdurende werkzoekenden zeer ruim. De spanning op arbeidsmarkt in voor ongeschoolde en lagere functies; 4e kwartaal 2012 Arbeidsmarktmonitor Regio 11

12 In het vierde kwartaal van 2012 is volgens het overzicht de Twentse arbeidsmarkt zeer ruim voor ongeschoold en lager opgeleid personeel. Het aantal vacatures in het eerste kwartaal van 2013 vertoont met het vierde kwartaal 2012 weinig verschil. Het aantal vacatures voor lagere en ongeschoolde op internet is ten opzichte van het vierde kwartaal 2011 teruggelopen van 993 naar 739 bij meer dan 6700 recent werkloos geworden werkzoekenden. Kijkend naar waar vacatures voorkomen in voor lager opgeleiden zitten deze vooral in de horeca beroepen en bij administratief medewerkers. De concurrentie is daarbij echter hoog. Beste verhouding tussen vacatures en lager opgeleide werkzoekenden zit bij de monteurs elektrotechnische beroepen. Hier zijn evenveel vacatures als recent werkloze werkzoekenden. De spanning op arbeidsmarkt in voor middelbare en hogere functies; 4e kwartaal 2012 Te zien is dat in het vierde kwartaal van 2012 in de arbeidsmarkt zeer ruim is voor middelbaar en hoger opgeleid personeel. Het aantal vacatures in het eerste kwartaal van 2013 vertoont met het vierde kwartaal 2012 weinig verschil. Het aantal vacatures voor midelbaar en hoger geschoold personeel op internet is ten opzichte van het vierde kwartaal 2011 teruggelopen van naar bij meer dan recent werkloos geworden werkzoekenden. Kijkend naar waar vacatures voorkomen in voor middelbaar en hoger opgeleiden zitten deze vooral in de commerciële, informatica en technische beroepen. Vooral al deze beroepsgroepen zijn er ook veel werkzoekenden. Beste kansen op werk lijken te liggen in de informaticaberoepen en verplegenden. Arbeidsmarktmonitor Regio 12

13 Vooral voor leerkracht basisonderwijs zijn er meer werklozen op zoek naar werk dan vacatures. De verslechtering van de situatie op de arbeidsmarkt blijkt ook uit de verhouding tussen het totale aantal werklozen en het totale aantal vacatures. Sinds 2011 zit de arbeidsmarkt in een neerwaartse trend, waarbij het aantal werkzoekenden per kwartaal sterker oploopt dan het aantal vacatures. In 2012 is de situatie verder verergerd: per kwartaal nam het aantal werkzoekenden sterk toe, terwijl het aantal vacatures kromp. Halverwege 2011, voordat de werkloosheid begon te stijgen, waren er in vier geregistreerde werklozen per vacature. Eind 2012 waren het er acht. Ook hieraan is te zien dat de arbeidsmarkt zeer ruim geworden. Gelet op de magere vooruitzichten voor de economie zal deze situatie voorlopig nog aanhouden: de werkloosheid zal voorlopig nog stijgen door de krimp van de werkgelegenheid. Arbeidsmarktmonitor Regio 13

14 Ontwikkeling Starters jan-10 mrt-10 mei-10 Het aantal startende bedrijven (bron: KvK) kent per maand sterke verschillen. De jaar trend in is een daling,dit past bij de economische trend. In is het verhoudingsgewijs en in vergelijk met 2011 in 2012 en 2013 een groter aantal starters te zien jul-10 sep-10 nov-10 jan-11 mrt-11 mei-11 jul-11 sep-11 nov-11 jan-12 mrt-12 mei-12 jul-12 sep-12 nov-12 jan-13 mrt-13 mei dan landelijk. Deze ontwikkeling komt mede voort uit verzelfstandiging van bouwpersoneel dat werkloos is of dreigt te worden. In zijn in maart bedrijven gestart. In zien we 152 starters. Ontwikkeling Faillisementen jan-10 mrt-10 mei-10 Het aantal faillissementen in is na de piek van 551 in januari weer gedaald naar 251. Het aantal faillissementen in zal voor de eerste helft van 2013 hoger gaan jul-10 sep-10 nov-10 jan-11 mrt-11 mei-11 jul-11 sep-11 nov-11 jan-12 mrt-12 mei-12 jul-12 sep-12 nov-12 jan-13 mrt-13 mei worden dan een jaar geleden. In lijkt met 6 faillissementen in maart in wat rustiger vaarwater te komen na het aantal van 14, 18 en 22 in resp. november, december en januari. Arbeidsmarktmonitor Regio 14

15 Toelichting op tabellen en grafieken Op twee grafieken na (NWW als % van de beroepsbevolking en vacatures), vindt u links en rechts een verticale as (y-as), ieder met een eigen schaalverdeling. De linker as met rode belettering van de schaalverdeling is voor de rode lijn van. De rechteras met zwarte belettering is voor de zwart gekleurde lijn voor heel. De reden voor deze dubbele y-as is dat de cijfers voor en door de grootte van het gebied en de bevolking te veel uiteenliggen om inzichtelijk met één as weer te geven. In vorige uitgaven is voor iedere grafiek een factor vastgesteld. Deze factor is zodanig berekend dat de Twentse en se lijn in het beginpunt van de grafiek zo veel mogelijk samenvallen. Hierdoor is te zien hoe presteert ten opzichte van heel. Er is er voor gekozen om een vaste factor voor alle grafieken te kiezen. Deze factor is gelijk aan de verhouding tussen de beroepsbevolking van en. De beroepsbevolking in is ongeveer 28 keer die van. Nog steeds is te zien hoe presteert ten opzichte van heel door te kijken hoe de beide lijnen zich ten opzichte van elkaar bewegen. Extra informatie is uit de grafieken te halen. Waar staat ten opzichte van. Verhoudingsgewijs kent bijvoorbeeld ongeveer evenveel starters als heel. Door voor alle grafieken de verhouding van de beroepsbevolking te kiezen, kunt u zien hoe de afstand voor de verschillende onderdelen is, niet alleen de ontwikkeling ten opzichte van elkaar. Vanaf de monitoruitgave september 2012 (met cijfers eind juli 2012) zijn de cijfers voor de WWB aangepast aan de door het CBS opgegeven WWB cijfers voor en de Twentse gemeenten. Met het verdwijnen van de WIJ uitkeringen voor jongeren, wordt er in de monitor geen onderscheid meer gemaakt tussen exclusief WIJ uitkering tot 27 jaar en WWB uitkeringen 27 tot 65 jaar. Tabel Spanningsindicator in de special Steeds meer vacatures staan op internet. Het basisbestand voor dit rapport met arbeidsmarktinformatie is Jobfeed. Jobfeed komt tot stand door internet te spideren op zoek naar vacatures. De vacaturegegevens worden door Textkernel ontdubbeld en gecodeerd. Dit bestand met vacatures wordt door het bedrijf TextKernel aan UWV geleverd. Daar waar sommige bedrijfssectoren relatief weinig vacatures op internet publiceren (bijv. de agrarische sector) en andere sectoren veel (zoals ICT), wordt het Jobfeed bestand op kwartaalbasis naar sector en beroepsniveau gewogen en opgehoogd. Hiervoor wordt het totaal aantal ontstane vacatures volgens CBS gebruikt. Op deze manier wordt niet alleen consistentie met CBS bereikt, maar kunnen ook sectoren met elkaar worden vergeleken. Vervolgens wordt hieruit het aantal openstaande vacatures afgeleid. Dit totaal aantal openstaande vacatures is wederom op kwartaalbasis consistent met CBS. Naar sector wordt met een voortschrijdend kwartaalgemiddelde gewerkt. De Spanningsindicator Arbeidsmarkt wordt berekend door dit aantal openstaande internet vacatures te delen door het aantal bij UWV ingeschreven niet-werkende werkzoekenden die korter dan een half jaar werkloos zijn. De Spanningsindicator Arbeidsmarkt kan een getal geven tussen 0 en oneindig. Hoe hoger het getal, hoe hoger de spanning op de arbeidsmarkt voor werkgevers. Bij een indicator van 0 is de arbeidsmarkt zeer ruim, want er zijn geen openstaande vacatures en wel kortdurend werklozen. Bij veel openstaande vacatures ten opzichte van het aantal kortdurend werklozen is de arbeidsmarkt zeer krap. Door een tijdreeksanalyse uit te voeren zijn de grenzen bepaald. Er wordt uitgegaan van een indeling in vijf categorieën: zeer ruim, ruim, gemiddeld, krap en zeer krap. De indeling is als volgt: 0 tot 0,5: zeer ruim 0,5 tot 1,0: ruim 1,0 tot 1,5: gemiddeld 1,5 tot 2,0: krap 2,0 of meer: zeer krap Daar waar geen of zeer beperkte referentieaantallen aanwezig zijn wordt NA aangegeven ( Niet Aanwezig of te wel niet te bepalen ) cijfers aanwezig Aantallen werkloze werkzoekenden onder de 10 zijn niet in getal weergegeven omwille van privacy aspecten. Arbeidsmarktmonitor Regio 15

16 ARBEIDSMARKTMONITOR Bijlage Cijfers Gemeenten en definities Index bijlage Ontwikkeling geregistreerde Werkloosheid (NWW) per gemeente, gedifferentieerd naar jongeren en ouderen Ontwikkeling lopende uitkeringen WW, WWB per gemeente met een verbijzondering naar jongeren en ouderen Informatie over hulp aan startende ondernemingen Definities Een aantal sites waarop actuele regionale en landelijke arbeidsmarktontwikkelingen en arbeidsmarktinformatie wordt gepubliceerd : Index zie: UWV zie: UWV zie: ING zie: Prov Overijssel zie: (klik door op actuele nieuwsbrief) SBB zie: Arbeidsmarktmonitor Regio 16

17 Werkloosheid in Twentse gemeenten (NWW-Niet Werkende Werkzoekende geregistreerd als werkloos bij UWV): Totaal werkloosheid (geregistreerde werkloosheid) TOTAAL NWW ontwikkeling Ontwikkeling NWW als % feb'13-mrt'13 mrt'12-mrt'13 van beroepsbevolking mrt'12 aug'12 sep'12 okt'12 nov'12 dec'12 jan'13 feb'13 mrt'13 Abs. perc. Abs. perc. jan feb mrt TWENTE ,6% ,5% 9,7% 10,0% 9,9% ALMELO ,4% ,7% 10,9% 11,1% 11,1% BORNE ,3% ,2% 6,5% 6,8% 6,9% DINKELLAND ,0% ,7% 5,4% 5,8% 5,8% ENSCHEDE ,4% ,3% 16,0% 16,3% 16,2% HAAKSBERGEN ,1% ,5% 5,2% 5,4% 5,3% HELLENDOORN ,7% ,4% 6,7% 6,9% 6,9% HENGELO ,6% ,9% 8,7% 8,8% 8,9% HOF VAN TWENTE ,5% ,6% 6,5% 6,8% 6,7% LOSSER ,3% ,9% 7,7% 8,1% 8,0% OLDENZAAL ,7% ,2% 7,8% 7,9% 8,1% RIJSSEN-HOLTEN ,0% ,5% 6,6% 6,8% 6,4% TUBBERGEN ,0% ,6% 6,5% 6,7% 6,3% TWENTERAND ,2% ,0% 8,9% 9,1% 8,7% WIERDEN ,9% ,8% 6,1% 6,1% 6,0% Werkloosheid onder ouderen: NWW jaar ontwikkeling Ontwikkeling feb'13-mrt'13 mrt'12-mrt'13 mrt'12 apr'12 mei'12 jun'12 jul'12 aug'12 sep'12 okt'12 nov'12 dec'12 jan'13 feb'13 mrt'13 Abs. perc. Abs. perc. TWENTE ,4% ,6% ALMELO ,2% 89 8,0% BORNE ,0% 36 17,7% DINKELLAND ,6% 57 29,7% ENSCHEDE ,7% 257 8,0% HAAKSBERGEN ,0% 58 24,8% HELLENDOORN ,9% ,5% HENGELO ,1% ,7% HOF VAN TWENTE ,0% 91 28,0% LOSSER ,6% 20 7,4% OLDENZAAL ,7% 57 15,3% RIJSSEN-HOLTEN ,9% 86 33,2% TUBBERGEN ,4% 75 50,3% TWENTERAND ,5% ,4% WIERDEN ,9% 59 27,6% Arbeidsmarktmonitor Regio 17

18 Jeugdwerkloosheid: NWW jaar ontwikkeling Ontwikkeling feb'13-mrt'13 mrt'12-mrt'13 mrt'12 apr'12 mei'12 jun'12 jul'12 aug'12 sep'12 okt'12 nov'12 dec'12 jan'13 feb'13 mrt'13 Abs. perc. Abs. perc. TWENTE ,4% ,7% ALMELO ,6% ,6% BORNE ,4% 26 57,8% DINKELLAND ,1% 26 68,4% ENSCHEDE ,3% ,5% HAAKSBERGEN ,0% 25 47,2% HELLENDOORN ,3% 62 74,7% HENGELO ,0% ,9% HOF VAN TWENTE ,0% 25 30,9% LOSSER ,3% 24 38,1% OLDENZAAL ,0% 68 97,1% RIJSSEN-HOLTEN ,4% 76 72,4% TUBBERGEN ,4% ,8% TWENTERAND ,7% ,9% WIERDEN ,9% 53 96,4% Per eind mrt ' Totaal TWENTE ALMELO BORNE DINKELLAND ENSCHEDE HAAKSBERGEN HELLENDOORN HENGELO HOF V. TWENTE LOSSER OLDENZAAL RIJSSEN-HOLTEN TUBBERGEN TWENTERAND WIERDEN Arbeidsmarktmonitor Regio 18

19 Uitkeringen: WW (WerkloosheidsWet < 65 jaar, UWV) ontwikkeling Ontwikkeling feb'13-mrt'13 mrt'12-mrt'13 mrt'12 apr'12 mei'12 jun'12 jul'12 aug'12 sep'12 okt'12 nov'12 dec'12 jan'13 feb'13 mrt'13 Abs. perc. Abs. perc. TWENTE ,1% ,7% ALMELO ,9% ,2% BORNE ,8% ,1% DINKELLAND ,6% ,9% ENSCHEDE ,6% ,7% HAAKSBERGEN ,7% ,2% HELLENDOORN ,7% ,4% HENGELO ,0% ,9% HOF VAN TWENTE ,2% ,1% LOSSER ,4% ,8% OLDENZAAL ,2% ,9% RIJSSEN-HOLTEN ,0% ,5% TUBBERGEN ,5% ,4% TWENTERAND ,1% ,1% WIERDEN ,4% ,3% WW (WerkloosheidsWet < 27 jaar, UWV) ontwikkeling Ontwikkeling feb'13-mrt'13 mrt'12-mrt'13 mrt'12 apr'12 mei'12 jun'12 jul'12 aug'12 sep'12 okt'12 nov'12 dec'12 jan'13 feb'13 mrt'13 Abs. perc. Abs. perc. TWENTE ,8% ,6% ALMELO ,9% 83 62,4% BORNE ,7% ,8% DINKELLAND ,8% 8 23,5% ENSCHEDE ,6% ,4% HAAKSBERGEN ,1% 20 76,9% HELLENDOORN ,3% 43 79,6% HENGELO ,8% ,6% HOF VAN TWENTE ,1% ,1% LOSSER ,0% 14 41,2% OLDENZAAL ,0% 28 65,1% RIJSSEN-HOLTEN ,6% ,9% TUBBERGEN ,5% 12 34,3% TWENTERAND ,7% 42 56,8% WIERDEN ,2% ,7% Arbeidsmarktmonitor Regio 19

20 WWB, (Wet Werk en Bijstand t/m 65 jaar, Gemeenten) ontwikkeling Ontwikkeling (aantal huishoudens) feb'13-mrt'13 mrt'12-mrt'13 mrt'12 apr'12 mei'12 jun'12 jul'12 aug'12 sep'12 okt'12 nov'12 dec'12 jan'13 feb'13 mrt'13 Abs. perc. Abs. perc. TWENTE ,5% 836 7,1% ALMELO ,6% 161 7,5% BORNE ,9% 55 28,9% DINKELLAND ,8% 17 15,5% ENSCHEDE ,0% 328 6,4% HAAKSBERGEN ,7% 13 5,7% HELLENDOORN ,7% 46 14,4% HENGELO ,6% 111 6,1% HOF VAN TWENTE ,8% 8 3,0% LOSSER ,1% 36 15,0% OLDENZAAL ,0% 34 7,6% RIJSSEN-HOLTEN ,7% 7 3,2% TUBBERGEN ,1% 1 1,1% TWENTERAND ,5% 14 4,2% WIERDEN ,2% 5 3,1% (*) (*) (*) voorlopige cijfers WWB (Wet Werk en Bijstand < 27 jaar, Gemeenten) ontwikkeling Ontwikkeling (aantal huishoudens) feb'13-mrt'13 mrt'12-mrt'13 mrt'12 apr'12 mei'12 jun'12 jul'12 aug'12 sep'12 okt'12 nov'12 dec'12 jan'13 feb'13 mrt'13 Abs. perc. Abs. perc. TWENTE ,7% 79 6,6% ALMELO ,0% 23 9,6% BORNE ,6% 9 90,0% DINKELLAND ,7% 2 20,0% ENSCHEDE ,7% 38 7,3% HAAKSBERGEN ,0% -2-10,0% HELLENDOORN ,3% ,0% HENGELO ,3% 18 11,3% HOF VAN TWENTE ,5% ,3% LOSSER ,0% 13 65,0% OLDENZAAL ,3% 4 10,0% RIJSSEN-HOLTEN ,0% 0 0,0% TUBBERGEN ,6% -1-10,0% TWENTERAND ,3% 10 33,3% WIERDEN ,1% -5-25,0% (*) (*) (*) voorlopige cijfers Arbeidsmarktmonitor Regio 20

21 Stadsbank: De stadsbank heeft aangegeven dat zij een nieuw banksysteem hebben, waaruit de eerder geleverde informatie niet geleverd kan worden. In overleg zal bekeken worden welke alternatieven er zijn voor maandelijkse cijferinformatie tot op gemeenteniveau. Informatie van het ROZ Het ROZ werkt voor gemeenten in. Het ROZ is een uitvoeringsorganisatie voor publieke ondernemers advies. ROZ richt zich hierbij op de ondersteuning starters hun ondernemingen. Deze startersondersteuning wordt mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage uit de Agenda van. Het door het ROZ behandelde aantal nieuwe aanvragen van gevestigde ondernemers voor (financiële) ondersteuning in bedroeg in maart , in dezelfde maand vorig jaar waren dit er 44. Verder zijn er in maart coachingstrajecten bijgekomen. Het totaal aantal coachingstrajecten bedraagt daarmee t/m eind maart 619. Het totaal van de intakes van starters in de maand maart bedroeg 66 en er zijn 14deelnemers in deze maand gestart met een eigen bedrijf. Definities: Niet Werkende Werkzoekenden (NWW) en Werkloze beroepsbevolking (WBB): UWV Werkbedrijf publiceert cijfers over niet-werkende werkzoekenden (NWW) op de website De cijfers over de NWW verschillen van samenstelling met de werkloze beroepsbevolking (WBB) die het CBS publiceert. Enerzijds staan niet alle werklozen ingeschreven bij UWV Werkbedrijf (vooral personen zonder recht op een uitkering zoals jongeren en herintreders). Anderzijds staan er personen bij UWV ingeschreven die niet tot de werkloze beroepsbevolking horen (personen die bijvoorbeeld een opleiding volgen of die niet actief naar werk zoeken). Een ander verschil is de wijze waarop beide cijfers tot stand komen: het NWW-cijfer komt voort uit registratie van werkzoekenden door UWV-Werkbedrijf, het WBB-cijfer van het CBS komt tot stand door een enquête onder de beroepsbevolking. Definitie NWW: bij UWV ingeschreven werkzoekenden van jaar zonder werk of minder dan 12 uur per week werkzaam. Definitie WBB: personen van jaar zonder werk of minder dan 12 uur per week werkzaam die direct beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt en actief naar werk zoeken. Gemeentelijke bijstandsuitkeringen (WWB): Als arbeidsmarktindicatoren zijn twee tabellen met aantallen WWB (bijstand) per einde maand opgenomen. De leeftijdsbegrenzingen zijn aangepast aan de leeftijdbegrenzingen in de geregistreerde werkloosheid: een tabel met het totaal van 15 tot 65 jaar en een tabel met het subtotaal van jongeren tot 27 jaar. Op grond van bij gemeenten beschikbare gegevens kan telling niet plaats vinden op aantal personen, maar op het aantal door gemeenten opgegeven "bijstandseenheden" (= aantal huishoudens en niet het aantal personen in de bijstand). In uitgaven van arbeidsmarktmonitor voor september 2012 werden WWB bijstandscijfers van jongeren apart van niet-jongeren weergeven. De cijfers verstrekt door gemeenten worden geactualiseerd op door CBS gepubliceerde cijfers afgerond op tientallen, zodra deze vanuit CBS bekend worden. Dit betekent dat in de praktijk dat cijfers van vorige maanden aangepast kunnen worden! Voor de twee laatste maanden die nog niet door CBS worden gedekt worden voorlopige cijfers gebruikt gebaseerd op opgaven door gemeenten in de regio. Bij bekend worden van CBS cijfers worden ze door CBS cijfers vervangen. Arbeidsmarktmonitor Regio 21

22 De weergeven WWB cijfers betreffen binnen de aangegeven leeftijdsgroepen conform de CBS telling het totaal aantal uitkeringen op grond van de Wet werk en bijstand (WWB). Indien in een huishouden met twee partners één partner een WWB-uitkering ontvangt en de andere partner een WWB/ WIJ-uitkering, worden beide uitkeringen meegeteld. Geteld zijn uitkeringen die aan het eind van de verslagperiode niet waren beëindigd, de zogeheten lopende uitkeringen. Bij het totaal zijn ook meegeteld de uitkeringen aan bijstandsontvangers van wie de leefvorm onbekend is en uitkeringen met onbekende uitkeringsduur. Werkloosheid: Hieronder leest u meer uitgebreide informatie over de relatie tussen (jeugd)werkloosheid en het hebben van een uitkering: Kenmerk voor werkloosheid is de afwezigheid van werk en tegelijkertijd het zoeken naar en kunnen aanvaarden van werk. Daarbij blijkt dat mensen werkloos kunnen zijn zonder dat ze een werkloosheidsuitkering WW of WBB (bijstandsuitkering) hebben. Ook zijn er mensen die een werkloosheidsuitkering hebben, maar die niet of niet direct op zoek (kunnen) zijn naar werk. Daarmee zijn werkloosheid en het hebben van een werkloosheidsuitkering twee verschillende zaken, die vaak wel met elkaar samenhangen. Werkloosheid wordt altijd opgegeven in aantallen personen of in een percentage van de beroepsbevolking. Uitkeringen worden soms geteld in aantal mensen die een uitkering hebben, maar heel vaak ook in aantallen van verstrekte uitkeringen per huishouding. Een verstrekte uitkering kan daarmee meerder personen omvatten. Sommige personen ontvangen daarnaast twee soorten uitkering. Het is zaak om werkloosheid en uitkering te scheiden en ook om cijfers over verstrekte uitkeringen en cijfers over aantallen werklozen niet door elkaar te halen. Hetzelfde als hierboven geldt ook voor werkloze jongeren tot 27 jaar en voor jongeren die WWB uitkering hebben. Op landelijk niveau gelden CBS cijfers op basis van een steekproef enquête onder jongeren tot 27 jaar voor weergave van jeugdwerkloosheid. Veel werkloze jongeren registreren zich echter niet als zodanig, zodat zij niet in de NWW tellingen van UWV zitten. Nog minder werkloze jongeren melden zich aan bij de werkpleinen voor hulp van gemeenten op basis van de WWB en er zijn nog minder jongeren die daarbij ook een beroep kunnen doen op de inkomensvoorziening uit WWB. In een aantal andere gevallen krijgen jongeren een inkomensvoorziening uit de WWB, terwijl ze niet meer werkloos zijn. Tot slot verschillen opgaven in aantallen verstrekte inkomensvoorzieningen van aantallen personen. De conclusie is ook hier dat de cijfers van werkloosheid, geregistreerde jeugdwerkloosheid en jongeren met een uitkering (WW of WWB) sterk van elkaar kunnen verschillen. Vacatures: In regionale arbeidsmarktmonitoren tot eind 2010 is gebruik gemaakt van vacaturegegevens van UWV WERKbedrijf (d.w.z. geregistreerde vacatures welke door UWV WERKbedrijf in behandeling zijn genomen/ WBS systeem). Uit deze beperkte productiedatabase is echter steeds minder de omvang van de regionale (deel) vacaturemarkt af te leiden. Vanaf 2011 is gekozen om het aantal vacatures in de regionale markt naar sector te berekenen uit de omvang van het aantal regionale arbeidsplaatsen en de CBS vacaturegraad (aantal banen per arbeidsplaatsen in een sector). Starters en faillissementen: De gegevens komen uit het bestand van de KvK. Faillissementen gaan alleen over de nog ingeschreven bedrijven, de uitgeschreven bedrijven zijn dus niet meegeteld. Dit kan een verschil opleveren in resultaten wanneer op verschillende tijdstippen dezelfde periode wordt opgevraagd. Tussen het maken en verschijnen van de monitor zit de verwerkingstijd, informeer daarom voor actuele gegevens over starters en faillissementen bij het Handelsregister: of kijk op Arbeidsmarktmonitor Regio 22

ARBEIDSMARKTMONITOR Twente Bijlage Gemeenten en definities

ARBEIDSMARKTMONITOR Twente Bijlage Gemeenten en definities ARBEIDSMARKTMONITOR Twente Bijlage Gemeenten en definities Regio Twente / POWI, Uitgave 6 van 2011 Index bijlage Ontwikkeling Werkloosheid (NWW) per gemeente Ontwikkeling lopende uitkeringen WW, WWB, WIJ

Nadere informatie

Twentse Arbeidsmarktmonitor

Twentse Arbeidsmarktmonitor Twentse Arbeidsmarktmonitor Toelichting: De maandelijkse Arbeidsmonitor van Regio wordt gemaakt in opdracht van het POWI. In het POWI, het Platform Onderwijs Werk en Inkomen, vinden onderwijs, ondernemers

Nadere informatie

Twentse Arbeidsmarktmonitor

Twentse Arbeidsmarktmonitor Twentse Arbeidsmarktmonitor Colofon: Samenstelling en coördinatie: W. de Jong en H. Seker (Kennispunt Twente) Meegewerkt hebben: P. Mollink (Regio Twente Twente), P. Kuiper (gemeente Almelo), M. Locht

Nadere informatie

Twentse Arbeidsmarktmonitor

Twentse Arbeidsmarktmonitor Twentse Arbeidsmarktmonitor Colofon: Samenstelling en coördinatie: W. de Jong en H. Seker (Kennispunt Twente) Meegewerkt hebben: P. Mollink (Regio Twente Twente), P. Kuiper (gemeente Almelo), M. Locht

Nadere informatie

Twentse Arbeidsmarktmonitor

Twentse Arbeidsmarktmonitor Twentse Arbeidsmarktmonitor Toelichting: De maandelijkse Arbeidsmonitor van Regio Twente wordt gemaakt in opdracht van het POWI. In het POWI, het Platform Onderwijs Werk en Inkomen, vinden onderwijs, ondernemers

Nadere informatie

ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 1 van 2012

ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 1 van 2012 ARBEIDSMARKTMONITOR Regio / POWI Uitgave 1 van 212 Grillige economische vooruitzichten laten werkloosheid stijgen Landelijk gezien stond eind december 6, procent van de beroepsbevolking als geregistreerd

Nadere informatie

Twentse Arbeidsmarktmonitor

Twentse Arbeidsmarktmonitor Twentse Arbeidsmarktmonitor Toelichting: De maandelijkse Arbeidsmonitor van Regio wordt gemaakt in opdracht van het POWI. In het POWI, het Platform Onderwijs Werk en Inkomen, vinden onderwijs, ondernemers

Nadere informatie

Twentse Arbeidsmarktmonitor

Twentse Arbeidsmarktmonitor Twentse Arbeidsmarktmonitor Toelichting: De maandelijkse Arbeidsmonitor van Regio wordt gemaakt in opdracht van het POWI. In het POWI, het Platform Onderwijs Werk en Inkomen, vinden onderwijs, ondernemers

Nadere informatie

ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 9 van 2012

ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 9 van 2012 ARBEIDSMARKTMONITOR Regio / POWI Uitgave 9 van 2012 Werkloosheid in stijgt ook onder hoog opgeleiden De werkloosheid onder hoogopgeleiden in stijgt. In de maanden juli en augustus samen is een stijging

Nadere informatie

ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 6 van 2011

ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 6 van 2011 ARBEIDSMARKTMONITOR Regio / POWI Uitgave 6 van 211 Werkloosheid daalt verder, maar meer ouderen langdurig werkloos. Samenvatting De werkloosheid in is sinds januari dit jaar gedaald van 8,1% naar 7,4%

Nadere informatie

ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 4 van 2012

ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 4 van 2012 ARBEIDSMARKTMONITOR Regio / POWI Uitgave 4 van 2012 Starterklimaat in laat gunstige ontwikkeling zien: Ondanks de financiële crisis en de moeilijke economische tijden zien we nog altijd een positieve ontwikkeling

Nadere informatie

Twentse Arbeidsmarktmonitor

Twentse Arbeidsmarktmonitor Twentse Arbeidsmarktmonitor Colofon: Samenstelling en coördinatie: P. Mollink en H. Seker (Kennispunt Twente) Meegewerkt hebben: P. Kuiper (gemeente Almelo), M. Locht (UWV WERKbedrijf), B. Bakker-Mulder

Nadere informatie

ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 7 van 2011

ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 7 van 2011 ARBEIDSMARKTMONITOR Regio / POWI Uitgave 7 van 211 Deeltijd WW heeft in bijna vierduizend mensen aan het werk gehouden Samenvatting De regeling Deeltijd WW is per 1 juli 211 afgelopen. In hebben hiervan

Nadere informatie

ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 12 van 2012

ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 12 van 2012 ARBEIDSMARKTMONITOR Regio / POWI Uitgave 12 van 2012 Grote verschillen in beroepen bij toename werkloosheid Door het verder uitblijven van economische herstel, aangekondigde bezuinigingen en een verdere

Nadere informatie

ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 12 van 2011

ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 12 van 2011 ARBEIDSMARKTMONITOR Regio / POWI Uitgave 12 van 211 Werkloosheid in stijgt minder snel dan landelijk De werkloosheid in is in november licht gestegen (+2%). Over de maanden september t/m november blijkt

Nadere informatie

ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 11 van 2011

ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 11 van 2011 ARBEIDSMARKTMONITOR Regio / POWI Uitgave 11 van 2011 Terugloop vacatures en verwachte stijgende werkloosheid Uit de cijfers van de arbeidsmarktmonitor blijkt dat de afgelopen maand de geregistreerde werkloosheid

Nadere informatie

ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 9 van 2012

ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 9 van 2012 ARBEIDSMARKTMONITOR Regio / POWI Uitgave 9 van 2012 Werkloosheid in stijgt ook onder hoog opgeleiden De werkloosheid onder hoogopgeleiden in stijgt. In de maanden juli en augustus samen is een stijging

Nadere informatie

ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 9 van 2011

ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 9 van 2011 ARBEIDSMARKTMONITOR Regio / POWI Uitgave 9 van 211 Titel Samenvatting Werkloosheid (NWW): Uit de bijlage blijkt dat de werkloosheid in 7,5% lager is dan een jaar geleden. De jeugdwerkloosheid is zelfs

Nadere informatie

ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 3 van 2012

ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 3 van 2012 ARBEIDSMARKTMONITOR Regio / POWI Uitgave 3 van 2012 Aantal WW uitkeringen in de regio gestegen in februari: Onder invloed van minder goede economische ontwikkelingen is het aantal personen met een WW uitkering

Nadere informatie

Twentse Arbeidsmarktmonitor

Twentse Arbeidsmarktmonitor Twentse Arbeidsmarktmonitor Toelichting: De maandelijkse Arbeidsmonitor van Regio wordt gemaakt in opdracht van het POWI. In het POWI, het Platform Onderwijs Werk en Inkomen, vinden onderwijs, ondernemers

Nadere informatie

ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 2 van 2012

ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 2 van 2012 ARBEIDSMARKTMONITOR Regio / POWI Uitgave 2 van 2012 Flexibilisering van arbeidscontracten lost werkloosheid niet op De economische groei in en ook in is beperkt en onzeker. Dit werkt ook uit in een beperkte

Nadere informatie

ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 5 van 2012

ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 5 van 2012 ARBEIDSMARKTMONITOR Regio / POWI Uitgave 5 van 2012 OOK TWENTE HARD GETROFFEN DOOR CRISIS IN DE BOUW In het eerste kwartaal van 2012 daalde de totale omzet in de bouw met ruim 9 procent ten opzichte van

Nadere informatie

Twentse Arbeidsmarktmonitor

Twentse Arbeidsmarktmonitor Twentse Arbeidsmarktmonitor Colofon: Samenstelling en coördinatie: W. de Jong en H. Seker (Kennispunt Twente) Meegewerkt hebben: P. Mollink (Regio Twente Twente), P. Kuiper (gemeente Almelo), M. Locht

Nadere informatie

Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel

Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel Provincie Overijssel februari 2010 De maandelijkse monitor geeft in het kort een overzicht van de ontwikkeling en stand van zaken van: Ontwikkeling omvang niet-werkende

Nadere informatie

Twentse Arbeidsmarktmonitor

Twentse Arbeidsmarktmonitor Twentse Arbeidsmarktmonitor Colofon: Samenstelling en coördinatie: P. Mollink, W. de Jong en H. Seker (Kennispunt Twente) Meegewerkt hebben: P. Kuiper (gemeente Almelo), M. Locht (UWV WERKbedrijf), B.

Nadere informatie

Twentse Arbeidsmarktmonitor

Twentse Arbeidsmarktmonitor Twentse Arbeidsmarktmonitor Toelichting: De maandelijkse Arbeidsmonitor van Regio wordt gemaakt in opdracht van het POWI. In het POWI, het Platform Onderwijs Werk en Inkomen, vinden onderwijs, ondernemers

Nadere informatie

Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel

Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel Provincie Overijssel augustus 2010 De maandelijkse monitor geeft in het kort een overzicht van de ontwikkeling en stand van zaken van: Omvang niet-werkende werkzoekenden

Nadere informatie

Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel

Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel Provincie Overijssel mei 2010 De maandelijkse monitor geeft in het kort een overzicht van de ontwikkeling en stand van zaken van: Omvang niet-werkende werkzoekenden

Nadere informatie

Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel

Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel Provincie Overijssel 2010 De maandelijkse monitor geeft in het kort een overzicht van de ontwikkeling en stand van zaken van: Omvang niet-werkende werkzoekenden

Nadere informatie

MAANDELIJKSE ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 9 van 2010

MAANDELIJKSE ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 9 van 2010 MAANDELIJKSE ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 9 van 2010 NIET WERKENDE WERKZOEKENDEN TWENTE 27000 26000 25000 24000 AANTAL 23000 22000 21000 NWW 20000 19000 18000 17000 jan '07 mrt '07 mei

Nadere informatie

Twentse Arbeidsmarktmonitor

Twentse Arbeidsmarktmonitor Twentse Arbeidsmarktmonitor Colofon: Samenstelling en coördinatie: P. Mollink en H. Seker (Kennispunt Twente) Meegewerkt hebben: P. Mollink (Regio Twente Twente), P. Kuiper (gemeente Almelo), M. Locht

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I In deze economische monitor vindt u cijfers over de werkgelegenheid en de arbeidsmarkt van de gemeente Ede. Van de arbeidsmarkt zijn gegevens opgenomen van de tweede helft

Nadere informatie

Twentse Arbeidsmarktmonitor

Twentse Arbeidsmarktmonitor Twentse Arbeidsmarktmonitor Toelichting: De maandelijkse Arbeidsmonitor van Regio wordt gemaakt in opdracht van het POWI. In het POWI, het Platform Onderwijs Werk en Inkomen, vinden onderwijs, ondernemers

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen April 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen blijven stijgen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische

Nadere informatie

Twentse Arbeidsmarktmonitor

Twentse Arbeidsmarktmonitor Twentse Arbeidsmarktmonitor Toelichting: De maandelijkse Arbeidsmonitor van Regio wordt gemaakt in opdracht van het POWI. In het POWI, het Platform Onderwijs Werk en Inkomen, vinden onderwijs, ondernemers

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, augustus 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, augustus 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Overijssel en Gelderland Noord, augustus 2016 WW-uitkeringen in Overijssel en Gelderland Noord dalen, kansen werkzoekenden nemen toe De arbeidsmarkt in Overijssel en Gelderland

Nadere informatie

MAANDELIJKSE ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave oktober 2009

MAANDELIJKSE ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave oktober 2009 MAANDELIJKSE ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave oktober 2009 NIET WERKENDE WERKZOEKENDEN TWENTE AANTAL 27000 26000 25000 24000 23000 22000 21000 20000 19000 18000 17000 NWW jan '07 mrt '07

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen Maart 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische

Nadere informatie

Crisismonitor Drechtsteden

Crisismonitor Drechtsteden Crisismonitor Januari 211 (cijfers t/m oktober 21) Hoe staan de er voor op de arbeidsmarkt en de woningmarkt? Dat leest u in deze zesde editie van de crisismonitor, die het OCD eens in de twee maanden

Nadere informatie

Twentse Arbeidsmarktmonitor

Twentse Arbeidsmarktmonitor Twentse Arbeidsmarktmonitor Colofon: Samenstelling en coördinatie: P. Mollink, W. de Jong en H. Seker (Kennispunt Twente) Meegewerkt hebben: P. Kuiper (gemeente Almelo), M. Locht (UWV WERKbedrijf), B.

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen verder gestegen in februari

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen verder gestegen in februari Februari 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen verder gestegen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage 8 Toelichting NWW

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen September 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage

Nadere informatie

Thermometer economische crisis

Thermometer economische crisis 9 Thermometer economische crisis oktober 20 Bestuursinformatie 07//20 gemeente Utrecht Inleiding In deze negende Thermometer economische crisis worden de recente ontwikkelingen op belangrijke gemeentelijke

Nadere informatie

Twentse Arbeidsmarktmonitor April 2017

Twentse Arbeidsmarktmonitor April 2017 Twentse Arbeidsmarktmonitor April 2017 Arbeidsmarktmonitor Regio Twente 2017-1 1 Colofon: Samenstelling en coördinatie: P. Mollink (Regio Twente), E. van de Wiel en H. Seker (Kennispunt Twente) Meegewerkt

Nadere informatie

Twentse Arbeidsmarktmonitor

Twentse Arbeidsmarktmonitor Twentse Arbeidsmarktmonitor Colofon: Samenstelling en coördinatie: P. Mollink, W. de Jong en H. Seker (Kennispunt Twente) Meegewerkt hebben: P. Kuiper (gemeente Almelo), M. Locht (UWV WERKbedrijf), B.

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid licht gedaald

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid licht gedaald www cbs nl Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB12-017 15 maart 2012 9.30 uur Werkloosheid licht gedaald In februari minder werklozen dan in januari Licht stijgende trend in de afgelopen vier

Nadere informatie

Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) Juni 2011

Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) Juni 2011 Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) Juni 2011 In deze notitie van het UWV WERKbedrijf worden de actuele ontwikkelingen op de regionale arbeidsmarkt kort toegelicht. Vanuit diverse bronnen is

Nadere informatie

MAANDELIJKSE ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 7 van 2010

MAANDELIJKSE ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 7 van 2010 MAANDELIJKSE ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 7 van 2010 NIET WERKENDE WERKZOEKENDEN TWENTE 27000 26000 25000 24000 AANTAL 23000 22000 21000 NWW 20000 19000 18000 17000 mei '07 juli '07

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder gestegen. Meer mannen én vrouwen werkloos. Aantal jonge werkzoekenden toegenomen

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder gestegen. Meer mannen én vrouwen werkloos. Aantal jonge werkzoekenden toegenomen Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB11-066 20 oktober 2011 9.30 uur www.cbs.nl Werkloosheid verder gestegen Sterke stijging werkloosheid in derde kwartaal 2011 Toename zowel bij mannen als

Nadere informatie

Thermometer economische crisis

Thermometer economische crisis 6 Thermometer economische crisis oktober 20 /11/20 1 Inleiding In deze zesde Thermometer economische crisis worden de recente ontwikkelingen op belangrijke gemeentelijke thema s gevolgd (economie, arbeidsmarkt,

Nadere informatie

Crisismonitor Drechtsteden

Crisismonitor Drechtsteden Crisismonitor juni 211 (cijfers t/m maart 211) Inhoud: 1. Werkloosheid 2. Werkloosheid naar leeftijd 3. Vacatures, bedrijven, leegstand 4. Woningmarkt Hoe staan de er voor op de arbeidsmarkt en de woningmarkt?

Nadere informatie

Werkloosheid daalt verder in september

Werkloosheid daalt verder in september Persbericht Pb14-061 16 oktober 2014 9.30 uur Werkloosheid daalt verder in september - Opnieuw meer mensen aan het werk - In de afgelopen vijf maanden vooral minder mannen werkloos - Aantal WW-uitkeringen

Nadere informatie

MAANDELIJKSE ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 12 van 2010

MAANDELIJKSE ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 12 van 2010 MAANDELIJKSE ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 12 van 2010 NIET WERKENDE WERKZOEKENDEN TWENTE AANTAL 27000 26000 25000 24000 23000 22000 21000 20000 19000 18000 17000 mrt '07 mei '07 juli

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid neemt verder toe. Stijging 10 duizend per maand in afgelopen halfjaar

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid neemt verder toe. Stijging 10 duizend per maand in afgelopen halfjaar Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB09-082 17 december 9.30 uur Werkloosheid neemt verder toe In een jaar tijd 121 duizend werklozen meer Evenveel mannen als vrouwen werkloos Bij UWV meer

Nadere informatie

Thermometer economische. crisis

Thermometer economische. crisis 8 Thermometer economische oktober 20 crisis 06//20 Inleiding In deze achtste Thermometer economische crisis worden de recente ontwikkelingen op belangrijke gemeentelijke thema s gevolgd (economie, arbeidsmarkt,

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. December 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. December 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt December 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures UWV en Spanningsindicator 4 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 6 Statistische bijlage

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Februari 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Februari 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Februari 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende vacatures UWV en spanningsindicator 5 Ingediende ontslagaanvragen

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid stijgt opnieuw sterk

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid stijgt opnieuw sterk Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB03-092 20 mei 2003 9.30 uur Werkloosheid stijgt opnieuw sterk In de periode februari april 2003 telt de werkloze beroepsbevolking gemiddeld 392 duizend

Nadere informatie

Twente: de arbeidsmarktregio

Twente: de arbeidsmarktregio Twente: de arbeidsmarktregio oktober 2011 Twente in cijfers en feiten (algemeen) Regio met ca. 625.000 inwoners, + 2,5 miljoen binnen één uur rij-afstand Waarde van regio: 8 e stadsregio in Nederland in

Nadere informatie

Werkloosheid nauwelijks veranderd

Werkloosheid nauwelijks veranderd Persbericht Pb14-084 18-12-2014 09.30 uur Werkloosheid nauwelijks veranderd - Werkloosheid blijft 8 procent - Meer mensen aan het werk in de afgelopen drie maanden - Aantal WW-uitkeringen met 6 duizend

Nadere informatie

Barometer Arbeidsmarkt Gelderland 2e kwartaal 2013

Barometer Arbeidsmarkt Gelderland 2e kwartaal 2013 Barometer Arbeidsmarkt Gelderland 2e kwartaal 2013 In deze notitie van UWV, die ieder kwartaal verschijnt, worden de actuele ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in de provincie Gelderland kort toegelicht.

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder toegenomen. Stijging 9 duizend per maand in afgelopen halfjaar

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder toegenomen. Stijging 9 duizend per maand in afgelopen halfjaar Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB10-019 18 maart 9.30 uur Werkloosheid verder toegenomen In een jaar tijd 126 duizend werklozen meer Laatste maanden vooral stijging bij mannen 45-plus Bij

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder opgelopen

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder opgelopen Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB12-042 19 juli 9.30 uur Werkloosheid verder opgelopen In juni 6,3 procent werkloos Een jaar lang stijgende lijn werkloosheid 291 duizend WW-uitkeringen

Nadere informatie

Werkloosheid gedaald, maar minder mensen aan het werk

Werkloosheid gedaald, maar minder mensen aan het werk Persbericht PB14-024 17 april 09.30 uur Werkloosheid gedaald, maar minder mensen aan het werk - Meer mensen trokken zich terug van de arbeidsmarkt - Werkloosheid bij vrouwen toegenomen - Aantal WW-uitkeringen

Nadere informatie

Maart 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gedaald Minder WW-uitkeringen

Maart 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gedaald Minder WW-uitkeringen Maart 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gedaald - 477.800 werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf - Minder werkzoekenden van 35-45 jaar dan een jaar geleden - Toename werkzoekenden met (para)

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder toegenomen

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder toegenomen Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB10-013 18 februari 2010 9.30 uur Werkloosheid verder toegenomen In een jaar tijd 131 duizend werklozen meer Bijna tweederde van de stijging voor rekening

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2011 / 1

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2011 / 1 ECONOMISCHE MONITOR EDE 211 / 1 De economische monitor geeft een beeld van de economie van de gemeente Ede in de afgelopen periode van 27 tot 21. De economische monitor is verdeeld in 2 delen. Het thermo

Nadere informatie

Stijging werkloosheid vlakt af door terugtrekken jongeren

Stijging werkloosheid vlakt af door terugtrekken jongeren Persbericht PB14-033 15 mei 9:30 uur Stijging werkloosheid vlakt af door terugtrekken jongeren - Werkloosheid in april licht gestegen - Arbeidsdeelname afgenomen bij jongeren - Aantal WW-uitkeringen in

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, augustus 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, augustus 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Overijssel en Gelderland Noord, augustus 2017 Afname WW-uitkeringen in Overijssel en Gelderland Noord In augustus neemt het aantal WW-uitkeringen in Overijssel en Gelderland Noord

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid in augustus licht gestegen

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid in augustus licht gestegen Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB12-054 20 september 9.30 uur Werkloosheid in augustus licht gestegen Ruim een jaar stijgende lijn werkloosheid Vooral meer jongeren werkloos dan een jaar

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2011 / 2

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2011 / 2 ECONOMISCHE MONITOR EDE 211 / 2 De economische monitor geeft een beeld van de economie van de gemeente Ede in de afgelopen periode van 27 tot 211. De economische monitor is verdeeld in twee delen. Het

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder toegenomen. Minder WW-uitkeringen aan jongeren, meer aan ouderen

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder toegenomen. Minder WW-uitkeringen aan jongeren, meer aan ouderen Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB12-035 15 mei 9.30 uur Werkloosheid verder toegenomen In april 8,2 procent van de beroepsbevolking werkloos Stijging werkloosheid in afgelopen maanden sterker

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, september 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, september 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Overijssel en Gelderland Noord, september 2016 Verdere banengroei bouw en detailhandel in Overijssel en Gelderland Noord Er werden minder WW-uitkeringen verstrekt in de september

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, februari 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, februari 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Overijssel en Gelderland Noord, februari 2017 Banenkrimp in zorg lijkt voorbij De WW-uitkeringen in Overijssel en Gelderland Noord nemen af. De zorg draagt in grote mate bij aan

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Vooral meer 45-plussers werkloos

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Vooral meer 45-plussers werkloos Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB10-003 21 januari 2010 9.30 uur Vooral meer 45-plussers werkloos Laatste maanden sterke groei bij 45-plussers In een jaar tijd 125 duizend werklozen meer

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. April 2014

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. April 2014 Nieuwsflits Arbeidsmarkt April 2014 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures UWV 4 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 6 Statistische bijlage 7 Toelichting NWW/WW/WBB

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Zuid-Holland Centraal

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Zuid-Holland Centraal Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Zuid-Holland Centraal Samenvatting Aantal banen neemt weer toe, echter niet in collectieve sector In Zuid-Holland Centraal groeit het aantal banen van werknemers

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Twente

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Twente Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Twente Samenvatting Meer banen in Twente, maar niet in alle sectoren In Twente groeit het aantal banen van werknemers (voltijd en deeltijd) in 2015 en 2016

Nadere informatie

Aantal werklozen in december toegenomen

Aantal werklozen in december toegenomen Persbericht Pb15-002 22-01-2015 09.30 uur Aantal werklozen in december toegenomen - In de afgelopen drie maanden meer mensen op de arbeidsmarkt - Jeugdwerkloosheid vrijwel onveranderd - Aantal WW-uitkeringen

Nadere informatie

jul/09 mei/09 jun/09 sep/09 sep/08 jan/09 feb/09 mrt/09 jun/09 aug/09 sep/09 aug/09

jul/09 mei/09 jun/09 sep/09 sep/08 jan/09 feb/09 mrt/09 jun/09 aug/09 sep/09 aug/09 HAAGSE MONITOR ECONOMISCHE RECESSIE 7 Deze monitor geeft zowel prognoses als gerealiseerde cijfers weer. Het vaststellen van gerealiseerde cijfers kost tijd, maar worden, zodra deze bekend zijn, in de

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. December 2012

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. December 2012 Nieuwsflits Arbeidsmarkt December 2012 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende vacatures UWV 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Sterke stijging werkloosheid

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Sterke stijging werkloosheid Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB13-013 21 februari 9.30 uur Sterke stijging werkloosheid Werkloosheid in januari opgelopen naar 7,5 procent Jeugdwerkloosheid gestegen tot 15 procent Aantal

Nadere informatie

Crisismonitor Drechtsteden

Crisismonitor Drechtsteden Crisismonitor Oktober 2010 (cijfers t/m augustus 2010) Inhoud: 1. Werkloosheid (algemeen) 2. Werkloosheid naar leeftijd (jongeren en ouderen) 3. Vacatures, bedrijven en leegstand 4. Woningmarkt Hoe staan

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid gestegen naar 7 procent

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid gestegen naar 7 procent Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB12-078 20 december 9.30 uur Werkloosheid gestegen naar 7 procent 100 duizend werklozen meer dan jaar geleden Aantal WW-uitkeringen met ruim 12 duizend toegenomen

Nadere informatie

Crisismonitor. SSC / Onderzoek en Informatie. uitgave juni Wat is in Breda veranderd ten opzichte van crisismonitor van april?

Crisismonitor. SSC / Onderzoek en Informatie. uitgave juni Wat is in Breda veranderd ten opzichte van crisismonitor van april? SSC / Onderzoek en Informatie Crisismonitor uitgave juni Wat is in Breda veranderd ten opzichte van crisismonitor van april? stijgingstempo werkloosheid neemt toe, meer jongeren werkloos fors minder hypotheken

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen Juni 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage 8 Toelichting

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder toegenomen. Anderhalf jaar stijgende lijn werkloosheid

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder toegenomen. Anderhalf jaar stijgende lijn werkloosheid Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB13-003 17 januari 2013 9.30 uur Werkloosheid verder toegenomen Werkloosheid in december opgelopen naar 7,2 procent Vanaf medio vrijwel voortdurende stijging

Nadere informatie

Juni 2012 Meer werkzoekenden (NWW) dan een jaar geleden Aantal WW-uitkeringen in een jaar tijd met gestegen

Juni 2012 Meer werkzoekenden (NWW) dan een jaar geleden Aantal WW-uitkeringen in een jaar tijd met gestegen Juni 2012 Meer werkzoekenden (NWW) dan een jaar geleden - 464.300 werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf - In i vrijwel evenveel werkzoekenden als in - Van de 55-plus beroepsbevolking is 9,4 procent

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Kleine daling werkloosheid. Vooral toename jonge werkzoekenden. Forse stijging nieuwe WW-uitkeringen

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Kleine daling werkloosheid. Vooral toename jonge werkzoekenden. Forse stijging nieuwe WW-uitkeringen www cbs nl Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB11-013 17 februari 2011 9.30 uur Kleine daling werkloosheid In januari minder dan 400 duizend werklozen Sinds de top begin vorig bijna 5 duizend

Nadere informatie

Persbericht. Werkloosheid daalt

Persbericht. Werkloosheid daalt Persbericht PB14-041 19 juni 09.30 uur Werkloosheid daalt - Werkloosheid is in mei gedaald - Beroepsbevolking krimpt minder snel - Aantal WW-uitkeringen in mei opnieuw afgenomen - Toename WW-uitkeringen

Nadere informatie

Persbericht. Werkloosheid hoger na jaar van daling. Centraal Bureau voor de Statistiek. Daling werkloosheid hapert

Persbericht. Werkloosheid hoger na jaar van daling. Centraal Bureau voor de Statistiek. Daling werkloosheid hapert Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB06-098 19 oktober 2006 9.30 uur Werkloosheid hoger na jaar van daling De seizoengecorrigeerde werkloosheid bedroeg in de periode juli-september 2006 gemiddeld

Nadere informatie

April 2012 Minder niet-werkende werkzoekenden (NWW) Aantal WW-uitkeringen opnieuw licht gedaald

April 2012 Minder niet-werkende werkzoekenden (NWW) Aantal WW-uitkeringen opnieuw licht gedaald April 2012 Minder niet-werkende werkzoekenden (NWW) - 471.100 werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf - Daling jonge werkzoekenden - Vooral daling agrarische beroepen en technische/industriële

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, mei 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, mei 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Overijssel en Gelderland Noord, mei 2016 WW-uitkeringen Overijssel en Gelderland Noord nemen verder af In mei kende UWV net als in april minder nieuwe WW-uitkeringen toe in Overijssel

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Oktober 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Oktober 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Oktober 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures UWV 4 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 5 Statistische bijlage 6 Toelichting NWW/WW/WBB

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen September 2010 Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen 2 WW-uitkeringen 5 Ingediende vacatures 6 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 7 Ingediende ontslagaanvragen en verleende

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Januari 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Januari 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Januari 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende vacatures UWV 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, april 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, april 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Overijssel en Gelderland Noord, april 2015 Ruim 2.500 minder WW-uitkeringen in Overijssel en Gelderland Noord in een tijd In april daalde het aantal WW-uitkeringen in alle regio

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2014 I

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2014 I ECONOMISCHE MONITOR EDE 2014 I Deze economische monitor gaat nader in op de ontwikkeling van de economie en arbeidsmarkt in Ede en de regio FoodValley met de focus op het tweede halfjaar van 20. Daarnaast

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Augustus 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Augustus 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Augustus 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures UWV en spanningsindicator 4 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 6 Statistische bijlage

Nadere informatie

Juli 2012 Bijna WW-uitkeringen Meer werkzoekenden (NWW) dan een jaar geleden

Juli 2012 Bijna WW-uitkeringen Meer werkzoekenden (NWW) dan een jaar geleden Juli 2012 Bijna 300.000 WW-uitkeringen - 298.000 lopende WW-uitkeringen - Aantal WW-uitkeringen gestegen ten opzichte van voorgaande maand (2,5%) - Ruim de helft meer WW-uitkeringen voor jongeren dan in

Nadere informatie