Twentse Arbeidsmarktmonitor April 2017

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Twentse Arbeidsmarktmonitor April 2017"

Transcriptie

1 Twentse Arbeidsmarktmonitor April 2017 Arbeidsmarktmonitor Regio Twente

2 Colofon: Samenstelling en coördinatie: P. Mollink (Regio Twente), E. van de Wiel en H. Seker (Kennispunt Twente) Meegewerkt hebben: P. Kuiper (gemeente Almelo), M. Locht (UWV WERKbedrijf), B. Bakker-Mulder (gemeente Hengelo en ROZ), I. Huiskes (Regio Twente) Ambtelijk opdrachtgever: Bestuurlijk opdrachtgever: S. v.d. Steen (Regio Twente, programmamanager Economie) P. Welman (voorzitter Portefeuillehouders overleg Arbeidsmarkt en wethouder Economie en Werk van de gemeente Enschede) Arbeidsmarktmonitor Regio Twente

3 Daling werkloosheid gaat minder snel dan in Nederland Werkloosheid daalt en beroepsbevolking neemt af De Twentse arbeidsmarktmonitor van april 2017 laat zien dat de werkloosheid verder daalt. De Twentse werkloosheid is in het eerste kwartaal 6,4 procent. Twente telt daarmee zo n personen in de werkloze beroepsbevolking. Dit is 0,1% minder dan in het laatste kwartaal van In 2016 was het gemiddelde werkloosheidspercentage 6,9 procent in Twente en 6,0 procent in Nederland ten opzichte van respectievelijk 7,2 procent en 6,9 procent in Het aantal Twentse werklozen is in 2016 met gedaald. Twente telde in 2016 gemiddeld werklozen. Het Twentse werkloosheidspercentage daalt minder snel dan het Nederlandse percentage. Dit komt vooral omdat de beroepsbevolking sterker daalt in verhouding tot de lichte afname van het aantal werklozen. Het is heel positief om te zien dat de werkloze beroepsbevolking in Twente afneemt en dat het aantal banen toeneemt, zo benadrukt Patrick Welman, Wethouder Economie en Werk van de gemeente Enschede. Het is echter ook belangrijk dat mensen zonder werk, perspectief op aansluitend werk houden. Voorkomen moet worden dat onze beroepsbevolking door gebrek aan passend werk en inactiviteit daalt. Het werkloosheidspercentage wordt berekend door het aantal werklozen te delen door de beroepsbevolking. In Nederland neemt de werkloze beroepsbevolking af. Doordat de stijging van het aantal werkenden groter is neemt de totale beroepsbevolking in tegenstelling tot in Twente toe. Aantal niet-werkende werkzoekenden (NWW) stijgt licht UWV registreert los van haar WW uitkeringen, werkzoekenden met of zonder een vorm van uitkering. In het eerste kwartaal is het aantal NWW-ers in Twente met 29 personen (0,1 procent) toegenomen. Zo n personen stonden eind maart 2017 als niet-werkende werkzoekende geregistreerd. In Nederland als geheel stijgt het aantal NWW-ers in het eerste kwartaal sterk (3,0 procent). Aantal jongeren onder de niet-werkende werkzoekenden blijft dalen De sinds begin 2016 ingezette daling van het aantal geregistreerde werkzoekende jongeren zet door in het eerste kwartaal (-1,5 procent). Bijna jongeren hadden eind maart 2017 een NWWregistratie. In tegenstelling tot de lichte daling van het aantal jongere Twentse NWW-ers stijgt het aantal in Nederland als geheel met 1,3 procent. Afname vacatures zet door in eerste kwartaal Het aantal bij UWV geregistreerde vacatures is in het eerste kwartaal van 2017 ten opzichte van het vierde kwartaal 2016 gedaald. Eind maart stonden openstaande vacatures geregistreerd bij het UWV. Dit is 25 procent minder dan eind december Ten opzichte van eind 2015 is het aantal vacatures nog altijd 22 procent hoger. Door een daling van het aantal vacatures neemt de spanning op de arbeidsmarkt licht af. Er zijn meer werkzoekenden beschikbaar voor minder vacatures. Lichte stijging aantal WW-uitkeringen in het eerste kwartaal In het eerste kwartaal neemt het aantal WW-uitkeringen met 2,2 procent toe, landelijk is deze toename 0,7 procent. In de laatste twee maanden daalt het aantal Twentse WW-uitkeringen weer met zo n 2 procent. Landelijk neemt dit aantal WW-uitkeringen met 1 procent af. Eind maart 2017 telt Twente ruim WW-uitkeringen. Dit is 350 meer dan eind Stijging WW-uitkeringen onder jongeren In het eerste kwartaal van 2017 is het aantal WW-uitkeringen onder jongeren gestegen met 14 procent. Landelijk is dit 3,3 procent. In totaal hebben eind maart 2017 ruim jongeren een WWuitkering. Dit is 150 meer dan eind Toename uitkeringen participatiewet (P-wet uitkeringen) Gemeenten verstrekken uitkeringen in het kader van de participatiewet (voorheen de bijstandsuitkeringen) In het eerste kwartaal van 2017 is het dit aantal P-wet uitkeringen met 1 procent gestegen (+150 uitkeringen). Eind maart 2017 hebben ruim Twentse huishoudens een P-wet-uitkering. Deze stijging is in lijn met de landelijke ontwikkeling. Het aantal P-wet-uitkeringen aan jongeren stijgt eveneens in het eerste kwartaal van 2017 (+3%). In totaal telt Twente P-wet-uitkering aan jongeren. Dit is 50 meer dan eind Arbeidsmarktmonitor Regio Twente

4 Arbeidsmarktmonitor Regio Twente

5 WERKLOOSHEID IN TWENTE Twentse werkloosheid daalt verder In 2016 was het gemiddelde werkloosheidspercentage in Twente 6,9 procent, in Nederland 6,0 procent. In 2015 waren deze percentages respectievelijk 7,2 procent en 6,9 procent. In 2016 is het aantal Twentse werklozen met gedaald. Twente telde in 2016 gemiddeld werklozen. Het werkloosheidspercentage wordt berekend door het aantal werklozen te delen door de beroepsbevolking. Het Twentse werkloosheidspercentage daalt minder snel dan het Nederlandse percentage. Dit komt hoofdzakelijk omdat, naast een lichte afname van het aantal werklozen, de beroepsbevolking sterker daalt. In Nederland neemt het aantal van de werkloze beroepsbevolking ook af, maar is er sprake van een stijging van werkenden en daarmee de totale beroepsbevolking. Indien de beroepsbevolking zich gelijk aan het Nederlands gemiddelde had ontwikkeld, (+0,4%) was over geheel 2016 het Twentse werkloosheidspercentage 6,4% geweest. Werkloosheid daalt verder in het eerste kwartaal De Twentse werkloosheid is in het eerste kwartaal van 2017 gedaald naar 6,4 procent. Twente telt daarmee zo n personen in de werkloze beroepsbevolking. Dit is 0,1% minder dan in het laatste kwartaal van Werkloosheidspercentage per kwartaal Nederland en Twente, Nederland 1 Twente 2 Nederland Twente ,9% 7,1% ,0% 6,7% 1 ste kwartaal 6,5% 7,0% 2 de kwartaal 6,3% 6,8% 3 de kwartaal 5,8% 6,7% 4 de kwartaal 5,5% 6,5% ste kwartaal 5,2% 6,4% 1 driemaandelijks gemiddelde CBS, berekening Kennispunt Twente 2 berekening Kennispunt Twente en Regio Twente 3 CBS, 2017 Kwartaal Jaargemiddelde 3 Zie ook de 25 april 2017 gepubliceerde CBS cijfers over beroepsbevolking en werkloosheid voor Nederland, Overijssel en Twente over 2015 en 2016 (klik hier voor CBS tabel) Raming Twentse werkloosheidspercentage Het CBS berekent éénmaal per jaar het werkloosheidspercentage voor regio s en gemeenten. Het gaat hierbij om een jaarlijks gemiddeld werkloosheidspercentage. Voor de regio en de Twentse gemeenten zijn deze CBS-cijfers voor de jaren 2003 tot en met 2016 weergegeven op de pagina Arbeidsaanbod en werkloosheid van de digitale versie van de Twentse Arbeidsmarktmonitor. Om in de behoefte van een Twents kwartaalwerkloosheidspercentage te voorzien maakt Kennispunt Twente in samenwerking met de Regio Twente een driemaandelijkse raming van de Twentse werkloosheid. Hiervoor maken wij gebruikt van de meest recente gegevens in de ontwikkeling van werkzoekenden, arbeidsplaatsen, aantal WW en WWB uitkeringen, beroepsbevolking en vacatures. Daarnaast wordt de berichtgeving over de ontwikkeling van de regionale economie gebruikt. Arbeidsmarktmonitor Regio Twente

6 GEREGISTREEERDE NIET WERKENDE-WERKZOEKENDEN Aantal NWW ers in Twente licht gestegen In het eerste kwartaal is het aantal NWW-ers in Twente met 29 personen (0,1 procent) toegenomen. Zo n personen stonden eind maart 2017 als niet-werkend werkzoekende geregistreerd. In Nederland als geheel stijgt het aantal NWW-ers in het eerste kwartaal sterk (3,0 procent). Stijging en daling aantal NWW-ers in Twentse gemeenten Hellendoorn (3,4%), Twenterand (3,1%), Rijssen-Holten (2,3%) en Hof van Twente (2,8%) laten in het eerste kwartaal een sterkere stijging van het aantal NWW-ers zien dan andere Twentse gemeenten. Een lichte daling van het aantal NWW-ers doet zich voor in de grote steden en Losser. In de bijlagen is een overzicht opgenomen met alle gemeentelijke cijfers. Geregistreerde niet-werkend werkzoekenden Een indicator voor het arbeidsaanbod is het aantal geregistreerde niet-werkende-werkzoekenden (NWW) bij het UWV. Voordeel van dit cijfer is de maandelijkse telling en de registratie van veel beroeps- en persoonskenmerken. Nadeel is de verplichte inschrijving bij WW- en veelal WWBuitkering en niet verplichte uitschrijving bij het vinden van betaald werk Op grond van actuele en gedifferentieerde cijfers over arbeidsmarktaanbod zijn NWW data als indicator naast werkloosheid in de arbeidsmarktmonitor opgenomen. Arbeidsmarktmonitor Regio Twente

7 Aantal jongere werkzoekenden blijft dalen De sinds begin 2016 ingezette daling van het aantal geregistreerd werkzoekende jongeren zet zich ook door in het eerste kwartaal (-1,5 procent). Bijna jongeren hadden eind maart 2017 een NWW-registratie. Daling Twentse jongeren werkzoekenden, stijging in Nederland In tegenstelling tot de lichte daling van het aantal jongere Twentse NWW-ers stijgt het aantal in Nederland als geheel met 1,3 procent. Veel Twentse gemeenten laten een daling van het aantal NWW-jongeren zien. Maar Borne (+21%), Hof van Twente (+1%), Oldenzaal (+2%), Rijssen-Holten (+1%) en Tubbergen (+8%) laten allen een stijging zien. Overigens gaat het hier in absolute zin om beperkte aantallen. Arbeidsmarktmonitor Regio Twente

8 VACATURES Arbeidsmarktmonitor Regio Twente

9 KNELPUNTEN BIJ VACATURES EN WERKZOEKENDEN Afname vacatures zet door in 1ste kwartaal Het aantal bij UWV geregistreerde vacatures is in het eerste kwartaal van 2017 ten opzichte van het vierde kwartaal 2016 gedaald, Eind maart stonden openstaande vacatures geregistreerd bij het UWV. Dit is 25 procent minder dan eind december 2016, maar ten opzichte van eind 2015 is het aantal vacatures nog altijd 22 procent hoger. Het aantal vacatures voor technische beroepen is in Twente verreweg het grootst. Eind vierde kwartaal 2016 stonden ruim vacatures open. In het eerste kwartaal is dat gedaald tot bijna vacatures. De overige beroepsgroepen kennen veel minder openstaande vacatures. Bedrijfseconomische en administratieve beroepen is daarvan de grootste met ruim 300 vacatures op peildatum eind maart Typering Arbeidsmarkt Beroepsgroep 1e kwartaal e kwartaal e kwartaal e kwartaal 2016 Agrarische beroepen zeer ruim ruim zeer ruim ruim Bedrijfseconomische en administratieve beroepen ruim ruim ruim ruim Commerciële beroepen gemiddeld gemiddeld gemiddeld gemiddeld Creatieve en taalkundige beroepen ruim ruim ruim ruim Dienstverlenende beroepen ruim gemiddeld gemiddeld gemiddeld Ict beroepen krap krap krap krap Managers ruim ruim gemiddeld gemiddeld Openbaar bestuur, veiligheid en juridische beroepen gemiddeld ruim gemiddeld gemiddeld Pedagogische beroepen ruim ruim ruim ruim Technische beroepen ruim ruim ruim ruim Transport en logistiek beroepen ruim gemiddeld gemiddeld ruim Zorg en welzijn beroepen ruim gemiddeld gemiddeld gemiddeld Spanning op arbeidsmarkt neemt licht af Door een daling van het aantal vacatures neemt de spanning op de arbeidsmarkt licht af. De totale markt moet als ruim betiteld worden. Er zijn nog steeds meer werkzoekenden beschikbaar dan dat er vacatures zijn. Ondanks de vele openstaande technische vacatures lijkt er in het totaal van technische beroepen geen sprake te zijn van tekorten aan arbeidskrachten.. Hoewel er in technische beroepen veel meer werkzoekenden dan vacatures zijn (ruime markt) zijn er op individuele technische beroepen verschillen tussen aanbod en vraag. (bron: UWV, tabellen spannningsindicator). automonteurs, op middelbaar niveau is er voldoende vraag naar elektro- en elektronica personeel op middelbaar en hoger niveau. Dit geldt ook voor lassers, monteurs, technici in bouwkunde en productcontroleursproductleiders. Als aangekondigde vacatures voor procesoperators manifest worden, treedt ook hier een tekort aan werkkrachten op. Op veel lagere technische beroepsniveaus is anderzijds meer aanbod van werkzoekenden dan vraag naar personeel. (hulp) arbeiders in bouw en industrie, meubel makers en stoffeerders en schilders komen moeilijk aan werk. Ook voor productiemedewerkers is het aantal vacatures beperkt. Moeilijk vervulbare vacatures door een tekort aan werkkrachten treedt op voor Arbeidsmarktmonitor Regio Twente

10 UITKERINGEN Lichte stijging aantal WW-uitkeringen In het eerste kwartaal neemt het aantal WWuitkeringen met 2,2 procent toe, landelijk is deze toename 0,7 procent. In de laatste twee maanden daalt het aantal Twentse WWuitkeringen weer met zo n 2 procent. Landelijk neemt dit aantal WW-uitkeringen met 1 procent af. Eind maart 2017 telt Twente ruim WW-uitkeringen. Dit is 350 meer dan eind Vrijwel alle Twentse gemeenten meer WWuitkeringen In het eerste kwartaal van 2017 is het aantal WW-uitkeringen voor vrijwel alle Twentse gemeenten hoger. Een uitzondering hierop vormen de gemeente Hellendoorn (-3%) en Hof van Twente (-1%). Arbeidsmarktmonitor Regio Twente

11 WW onder jongeren stijgt sterk In het eerste kwartaal van 2017 is het aantal WW-uitkeringen onder jongeren gestegen met 14 procent. Landelijk is dit 3,3 procent. In totaal hebben eind maart 2017 ruim jongeren een WW-uitkering. Dit is 150 meer dan eind Alle gemeenten met uitzondering van Hellendoorn laten een toename van het aantal WW uitkeringen onder jongeren zien. Het betreft in absolute aantal echter wel een beperkt aantal van enkelen tot enige tientallen. Een gedetailleerd overzicht per gemeente is opgenomen in de bijlagen. Personen en uitkeringsrechten WW Het aantal verstrekte uitkeringen betreft uitkeringsrechten. Een persoon kan meerdere WW-uitkeringsrechten hebben. Het aantal uitkeringsrechten is daarom groter als het aantal personen met een WW uitkering. Bij werkende personen zijn een uitkeringsrechten van Euro 0,- mogelijk. Ook deze uitkeringsrechten komen in de tellingen van verstrekte WW uitkering voor. Arbeidsmarktmonitor Regio Twente

12 Uitkeringen P-wet nemen gestaag toe In het eerste kwartaal van 2017 is het aantal Twentse uitkeringen in het kader van de Participatiewet (P-wet met 1 procent gestegen (+150 uitkeringen). Eind maart 2017 hebben ruim Twentse huishoudens een P- wet-uitkering. Deze stijging is in lijn met de landelijke ontwikkeling. In bijna alle gemeenten is het aantal P-wet-uitkeringen in het eerste kwartaal van 2017 gestegen. Alleen Haaksbergen en Losser laten een lichte daling zien. Het aantal jongeren met een P-wet-uitkering stijgt in het eerste kwartaal van 2017 (+3%) eveneens. In totaal telt Twente jongeren met een P-wet-uitkering. Dit is 50 meer dan eind Personen en Participatiewet uitkeringen Een uitkering in het kader van de participatiewet is een huishoudensuitkering. Een P-uitkering kan betrekking hebben op één of meerdere personen. Dit is afhankelijk van de huishoudingssamenstelling.. Arbeidsmarktmonitor Regio Twente

13 Special: Logistieke functies belangrijk in de regionale arbeidsmarkt Logistiek als functie binnen bedrijven Logistiek kan op twee manieren benaderd worden, als sector of als functie. Tot de logistieke sector worden alle gespecialiseerde logistieke bedrijven gerekend (logistieke dienstverleners zoals transport, opslag- en overslagbedrijven). Als functie gaat het om alle logistieke activiteiten die in het bedrijfsleven worden ontplooid, bijvoorbeeld een distributiecentrum in de modesector, een bloemenveiling of een bedrijf(sonderdeel) in de chemie dat goederenstromen wereldwijd effectief en efficiënt aanstuurt. In ons beleid gaan wij uit van alle logistieke activiteiten die het bedrijfsleven ontplooit, zowel door gespecialiseerde logistieke dienstverleners als door verladende bedrijven (logistiek als functie). De Stec Groep heeft recent, op basis van het door TNO en Buck Consultants International ontwikkelde Logistieke Sectorhuis model, een analyse uitgevoerd van de functioneel logistieke werkgelegenheid in de arbeidsmarktregio s IJsselvechtstreek, Twente en Stedendriehoek/ Noordwest Veluwe. De logistieke arbeidsmarkt in deze drie regio s bedraagt samen tussen de en arbeidsplaatsen, wat neerkomt op ongeveer 10% van het totale aantal arbeidsplaatsen in deze regio s (bron: Stec Groep, Beeld logistieke arbeidsmarkt IJsselvechtstreek, Twente en Stedendriehoek/ Noordwest Veluwe, september 2016). Bijna 30% van deze arbeidsplaatsen wordt ingevuld door flexwerkers, uitzendkrachten en ZZP-ers (bron: Tempo Team, 2014). Aanpak van knelpunten in de vraag en aanbod in logistieke functies De beschikbaarheid van personeel (2de plek) en de arbeidskosten (3de plek) zijn na transportkosten de belangrijkste factoren voor het (toekomstige) succes van grote logistieke dienstverleners en verladers. Bedrijven met een regionale of landsdelige marktoriëntatie geven aan dat personeel een minder groot issue is. Zij zijn vaak regiogebonden en het huidige bestaande personeel is voor hen een gegeven. Voor (inter)nationale bedrijven zijn arbeidskosten en beschikbaarheid van personeel daarentegen van cruciaal belang. In een krappe arbeidsmarkt kan dit op termijn gaan leiden tot andere voorkeursregio s waar wel personeel beschikbaar is. Dit biedt mogelijk kansen voor onze logistieke hotspots om (inter)nationale logistieke dienstverleners aan te trekken. Opvallend is dat de arbeidsmarkt, alhoewel hoog gewaardeerd bij de factoren bepalend voor logistiek succes, nauwelijks terugkomt bij de factoren die het verschil kunnen maken in de definitieve locatiekeuze (6de plek). Logistieke bedrijven beoordelen de arbeidsmarkt blijkbaar als een moeilijk beïnvloedbaar aspect en een aspect waarbij de verschillen tussen regio s en locaties moeilijk inzichtelijk te maken zijn. Logistieke bedrijven hebben veel vragen over de arbeidsmarkt, die als weinig transparant wordt ervaren. 43% van de bedrijven geeft aan bij hun locatiekeuze niet over alle feiten te beschikken. Zij hebben een actieve informatiebehoefte. Het manifest maken van arbeidsmarktverschillen tussen regio s op een voor bedrijven zeer toegankelijke manier helpt hen bij deze informatiebehoefte voor hun locatiekeuze (bron: Stec Groep, Logistiek in beeld, 2015). De toegenomen kennisintensiteit van de logistiek betekent een serieuze uitdaging voor de duurzame inzetbaarheid van de (lager opgeleide) beroepsbevolking die werkt in de logistiek. Er gebeurt al het nodige in onze regionale logistieke hotspots om te voorzien in de (toekomstige) vraag naar gekwalificeerde arbeidskrachten. Vanuit de regionale arbeidsmarktagenda en de human capital agenda wordt ingezet op het verbeteren van de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt, om- en bijscholing van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en een leven lang leren. In 2013 heeft het logistieke cluster Port of Twente in samenwerking met FNV en CNV het initiatief genomen voor het Sectorplan Logistiek regio Twente. Hiermee was de regio Twente de eerste logistieke regio in Nederland die een sectorplan ingediend heeft. Dit sectorplan is recent met groot succes afgerond: ruim 75 mensen binnen de regio Twente zijn naar een nieuwe baan begeleid bij diverse werkgevers. Daarmee is de oorspronkelijke doelstelling met 50% overtroffen. Voor een deel is dit gerealiseerd door aanvullende scholing aan te bieden. Op dit moment heeft Twente een intersectoraal sectorplan, waarvan ook de logistieke sector gebruik kan maken. De doelstelling is om deelnemers te begeleiden naar een baan middels om en of bijscholing. Het ROC van Twente en de 21 ondernemingen vertegenwoordigd in de coöperaties Opleidingscentrum Transport & Logistiek (OT&L) Rijssen Holten en Noordoost Twente hebben begin 2016 het initiatief genomen om praktijkgerichte MBO opleidingsprogramma s voor de transport-, logistieke- en mobiliteitsbranche te ontwikkelen en te implementeren. Daarbij wordt samengewerkt met vijf andere onderwijsinstellingen en Port of Twente. Het doel is de kwantitatieve en kwalitatieve aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt te versterken. Concreet gaat het om 80 studenten per jaar die door de deelnemende bedrijven in dienst worden genomen (beroeps begeleidende leerweg). Samen met de provincie, de gemeenten Rijssen Holten, Enschede en Oldenzaal en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (vanuit het Regionaal Investeringsfonds MBO) wordt het initiatief financieel ondersteund. Arbeidsmarktmonitor Regio Twente

14 Vanuit zowel Hogeschool Windesheim (Logistics engineering, Logistiek en economie, Ruimtelijke ontwikkeling en Mobiliteit) als ook Saxion Hogescholen (International supply chain management) worden specifieke opleidingen op het gebied van logistiek aangeboden. Vanuit de Universiteit Twente is onder andere de opleiding Technische bedrijfskunde van belang. Naar verwachting zal ook in de logistieke sector de vraag naar hoger opgeleiden toenemen. Twente neemt samen met de arbeidsmarktregio s IJsselvechtstreek en Stedendriehoek/ Noordwest Veluwe deel aan Logistiek in beeld 2.0, een multiclient onderzoek van de Stec groep waaraan in totaal negen logistieke regio s deelnemen. Doel van het onderzoek is te komen tot een vraaggerichte arbeidsmarktanalyse en -benchmark van logistieke regio s in Nederland, waarbij arbeidsmarktinformatie transparant wordt gemaakt vanuit vraag en aanbod. De uitkomsten van het onderzoek zijn direct bruikbaar voor acquisitie inspanningen en acties gericht op verbetering van de aansluiting tussen arbeidsmarkt en onderwijs. Het eerste deel van het onderzoek, dat zich richt op het arbeidsaanbod en een kwantitatieve analyse van de vraag naar arbeid, is gereed. Hieruit komt onder anderen naar voren dat de logistiek een sterk vergrijzende sector is en dat er tot 2030 een vervangingsvraag is van ongeveer arbeidsplaatsen in de provincie Overijssel. Daarnaast is tot 2030 een groei voorzien van tot logistieke arbeidsplaatsen. De totale vraag tot 2030 naar logistieke arbeidskrachten in de drie (provinciegrensoverschrijdende) arbeidsmarktregio s ligt daarmee ongeveer tussen de en arbeidsplaatsen (logistiek als functie). Hierbij is geen rekening gehouden met trends en ontwikkelingen, zoals robotisering en het veranderen van de aard, omvang en richting van goederenstromen. Het aantal geregistreerde logistieke vacatures bij het UWV in de drie arbeidsmarktregio s en het aantal logistieke vacatures voor hoger opgeleiden bij uitzendbureaus (inschatting o.b.v. websites) ligt op dit moment (aanzienlijk) lager dan het aantal werkzoekenden in de logistiek. Dit betekent dat logistieke dienstverleners op dit moment nog relatief makkelijk aan vooral laag en middelbaar opgeleid personeel kunnen komen. Hierbij moet worden aangetekend dat niet alle vacatures worden aangemeld bij het UWV en er dus niet een volledig beeld bestaat van de markt. Mogelijk is er sprake van een kwalitatieve mismatch, waardoor het voor bepaalde functies toch lastig is om aan gekwalificeerde medewerkers te komen. Dit wordt in het tweede deel van het onderzoek onderzocht. Wel stijgt het aantal vacatures in de sectoren vervoer, opslag en groothandel relatief sterker dan de overige vacatures. Het tweede deel van het onderzoek, een enquête onder logistieke ondernemers over de kwalitatieve vraag naar arbeid, als ook het effect hiervan op de locatiekeuze wordt op dit moment uitgevoerd. P. Mollink, Regio Twente Bron: provinciaal document Koersdocument goederenvervoer en logistiek, maart 2017 Arbeidsmarktmonitor Regio Twente

15 Index bijlage: ARBEIDSMARKTMONITOR Twente Bijlage cijfers op gemeentelijk niveau en definities Informatieve Links Ontwikkeling geregistreerde Werkloosheid (NWW) per gemeente, gedifferentieerd naar jongeren en ouderen Ontwikkeling lopende uitkeringen WW, WWB per gemeente met een verbijzondering naar jongeren en ouderen Definities Informatieve links Sites met actuele regionale en landelijke arbeidsmarktontwikkelingen en -informatie: Twente Index zie: UWV (o.a. sectorpublicaties) zie: Kansrijke beroepen zie: UWV Regio in beeld 2016 zie: UWV actuele regionale nieuwsflits zie: UWV actuele kennisnieuwsbrief zie: ING zie: Provincie Overijssel zie: zie: SBB zie: Landelijke 50+ subsidieregeling zie: (op aanvraag van stichtingen en bedrijven) Sites met Informatie over arbeidsmarktregelgeving: Stichting v.d. arbeid (o.a. Sectorplannen) zie: Arbeidsmarktmonitor Regio Twente

16 ARBEIDSMARKTMONITOR Twente Bijlage: cijfers op gemeentelijk niveau Beroepsbevolking en Werkloosheid in Nederland, Twente en Twentse gemeenten (jaargemiddelden) Beroepsbevolking Werkloosheidspercentage (x 1000) (in procenten) Nederland Nederland 5,0 5,8 7,3 7,4 6,9 6,0 Twente Twente 5,2 5,9 7,6 7,6 7,1 6,7 Almelo Almelo 6,1 7,1 9,1 9,9 9,8 8,4 Borne Borne 4,1 4,8 5,8 6,3 6,1 5,3 Dinkelland Dinkelland 3,7 4,0 5,2 5,3 5,0 4,5 Enschede Enschede 7,2 7,7 10,0 9,4 8,5 8,6 Haaksbergen Haaksbergen 4,3 4,9 6,2 6,2 5,3 5,7 Hellendoorn Hellendoorn 4,0 4,7 6,0 6,5 5,9 5,5 Hengelo Hengelo 5,0 6,3 7,6 7,8 8,1 7,1 Hof van Twente Hof van Twente 3,8 4,7 6,0 6,1 5,4 4,6 Losser Losser 4,6 5,1 6,6 7,0 6,8 6,1 Oldenzaal Oldenzaal 4,9 5,1 6,6 6,7 6,1 5,8 Rijssen-Holten Rijssen-Holten 3,8 4,8 6,2 6,1 5,5 5,0 Tubbergen Tubbergen 3,6 4,3 5,9 6,1 5,0 4,6 Twenterand Twenterand 3,9 4,7 6,7 6,5 5,5 5,3 Wierden Wierden 4,0 4,5 5,9 5,8 5,5 4,9 Bron: CBS, bewerking Kennispunt Twente Arbeidsmarktmonitor Regio Twente

17 Geregistreerde Niet-Werkende-Werkzoekenden (NWW) UWV registraties: TOTAAL NWW (UWV, aantal personen) ontwikkeling ontwikkeling Ontwikkeling Ontwikkeling feb'17-mrt'17 dec'16-mrt'17 sep'16-mrt'17 mrt'16-mrt'17 mrt'16 apr'16 mei'16 jun'16 jul'16 aug'16 sep'16 okt'16 nov'16 dec'16 jan'17 feb'17 mrt'17 Abs. perc. Abs. perc. Abs. perc. Abs. perc. TWENTE ,0% 29 0,1% ,7% ,4% ALMELO ,4% -22-0,4% ,0% ,1% BORNE ,3% 11 1,3% -10-1,1% ,2% DINKELLAND ,1% 8 1,1% -19-2,5% ,0% ENSCHEDE ,2% -55-0,4% ,3% ,7% HAAKSBERGEN ,2% 6 0,6% -24-2,4% ,9% HELLENDOORN ,9% 51 3,4% 49 3,2% ,8% HENGELO ,3% -83-1,8% ,9% ,3% HOF VAN TWENTE ,2% 36 2,8% 17 1,3% -98-6,8% LOSSER ,9% -19-1,8% -86-7,6% ,8% OLDENZAAL ,8% 0 0,0% -16-1,1% ,5% RIJSSEN-HOLTEN ,9% 29 2,3% 16 1,3% ,8% TUBBERGEN ,8% 8 1,1% 3 0,4% ,7% TWENTERAND ,6% 48 3,1% 57 3,7% ,5% WIERDEN ,5% 11 1,3% 3 0,3% -62-6,7% Bron: UWV, bewerking Kennispunt Twente Arbeidsmarktmonitor Regio Twente

18 Geregistreerde Niet-Werkende-Werkzoekenden (NWW) (ouderen 50-plus): NWW jaar (UWV, aantal personen) ontwikkeling ontwikkeling Ontwikkeling Ontwikkeling feb'17-mrt'17 dec'16-mrt'17 sep'16-mrt'17 mrt'16-mrt'17 mrt'16 apr'16 mei'16 jun'16 jul'16 aug'16 sep'16 okt'16 nov'16 dec'16 jan'17 feb'17 mrt'17 Abs. perc. Abs. perc. Abs. perc. Abs. perc. TWENTE ,1% 373 2,4% 402 2,6% 507 3,3% ALMELO ,2% 31 1,2% 38 1,5% 55 2,1% BORNE ,2% 4 0,9% 8 1,8% -6-1,3% DINKELLAND ,9% 17 4,1% 8 1,9% -8-1,8% ENSCHEDE ,5% 147 3,0% 182 3,8% ,8% HAAKSBERGEN ,6% 18 3,6% 5 1,0% 1 0,2% HELLENDOORN ,1% 26 3,3% 32 4,1% -7-0,9% HENGELO ,1% 7 0,4% 8 0,4% -13-0,6% HOF VAN TWENTE ,0% 31 4,8% 34 5,3% 0 0,0% LOSSER ,0% 5 1,0% -13-2,4% -18-3,3% OLDENZAAL ,1% 13 1,7% 20 2,7% 22 2,9% RIJSSEN-HOLTEN ,5% 25 4,6% 20 3,6% -4-0,7% TUBBERGEN ,8% -1-0,3% 0 0,0% -26-6,5% TWENTERAND ,2% 40 6,1% 48 7,4% 16 2,3% WIERDEN ,7% 10 2,1% 12 2,6% 8 1,7% Geregistreerde Niet-Werkende-Werkzoekenden (NWW) (jongeren < 27 jaar): NWW jaar (UWV, aantal personen) ontwikkeling ontwikkeling Ontwikkeling Ontwikkeling feb'17-mrt'17 dec'16-mrt'17 sep'16-mrt'17 mrt'16-mrt'17 mrt'16 apr'16 mei'16 jun'16 jul'16 aug'16 sep'16 okt'16 nov'16 dec'16 jan'17 feb'17 mrt'17 Abs. perc. Abs. perc. Abs. perc. Abs. perc. TWENTE ,5% -76-2,7% ,9% ,4% ALMELO ,1% -14-3,1% -49-9,9% ,7% BORNE ,8% 8 20,5% -7-13,0% ,5% DINKELLAND ,2% -3-6,1% -7-13,2% ,6% ENSCHEDE ,8% -45-4,0% ,9% ,7% HAAKSBERGEN ,3% -5-7,9% ,9% ,0% HELLENDOORN ,3% -3-2,3% -5-3,7% ,6% HENGELO ,7% -14-4,6% ,6% ,9% HOF VAN TWENTE ,5% 1 1,2% -4-4,7% ,9% LOSSER ,6% -3-4,6% ,5% ,6% OLDENZAAL ,2% 2 2,4% 8 10,4% ,5% RIJSSEN-HOLTEN ,0% 1 0,9% -10-8,3% ,7% TUBBERGEN ,0% 4 8,0% 0 0,0% ,1% TWENTERAND ,5% -4-2,5% -7-4,3% ,6% WIERDEN ,2% -1-2,2% -4-8,3% ,1% Bron: UWV, bewerking Kennispunt Twente Arbeidsmarktmonitor Regio Twente

19 Uitkeringsrechten WW: WW (WerkloosheidsWet < 65 jaar, UWV, aantal rechten) ontwikkeling ontwikkeling Ontwikkeling Ontwikkeling feb'17-mrt'17 dec'16-mrt'17 sep'16-mrt'17 mrt'16-mrt'17 mrt'16 apr'16 mei'16 jun'16 jul'16 aug'16 sep'16 okt'16 nov'16 dec'16 jan'17 feb'17 mrt'17 Abs. perc. Abs. perc. Abs. perc. Abs. perc. TWENTE ,1% 343 2,2% ,5% ,9% ALMELO ,8% 15 0,7% ,8% ,2% BORNE ,0% 14 2,4% -2-0,3% ,0% DINKELLAND ,7% 33 6,2% -1-0,2% ,3% ENSCHEDE ,9% 120 3,0% ,2% ,8% HAAKSBERGEN ,0% 20 3,5% -36-5,8% ,5% HELLENDOORN ,8% -29-3,3% ,5% ,1% HENGELO ,4% 35 1,5% ,1% ,8% HOF VAN TWENTE ,3% -8-0,9% -41-4,5% ,6% LOSSER ,4% 19 3,4% -5-0,8% ,1% OLDENZAAL ,4% 15 1,9% -37-4,4% ,9% RIJSSEN-HOLTEN ,2% 35 4,7% 5 0,7% ,6% TUBBERGEN ,4% 35 7,8% 18 3,9% ,9% TWENTERAND ,2% 35 3,8% -14-1,4% ,4% WIERDEN ,3% 4 0,7% -15-2,5% ,0% WW (WerkloosheidsWet < 27 jaar, UWV, aantal rechten) ontwikkeling ontwikkeling Ontwikkeling Ontwikkeling feb'17-mrt'17 dec'16-mrt'17 sep'16-mrt'17 mrt'16-mrt'17 mrt'16 apr'16 mei'16 jun'16 jul'16 aug'16 sep'16 okt'16 nov'16 dec'16 jan'17 feb'17 mrt'17 Abs. perc. Abs. perc. Abs. perc. Abs. perc. TWENTE ,0% ,9% 102 9,1% ,8% ALMELO ,2% 32 21,5% 5 2,8% ,4% BORNE ,3% 5 11,4% 14 40,0% 7 16,7% DINKELLAND ,6% 5 18,5% 3 10,3% ,8% ENSCHEDE ,6% 22 6,8% 15 4,5% ,4% HAAKSBERGEN ,7% 9 47,4% 0 0,0% ,8% HELLENDOORN ,3% -1-1,8% -7-11,5% ,3% HENGELO ,1% 21 14,7% -2-1,2% ,8% HOF VAN TWENTE ,1% 2 5,3% 0 0,0% ,7% LOSSER ,5% 21 70,0% 19 59,4% -5-8,9% OLDENZAAL ,3% 6 14,0% 6 14,0% ,2% RIJSSEN-HOLTEN ,8% 12 21,1% 21 43,8% ,6% TUBBERGEN ,0% 8 28,6% 11 44,0% 0 0,0% TWENTERAND ,4% 4 4,8% 22 33,8% ,8% WIERDEN ,7% 3 10,3% -5-13,5% ,6% Bron: UWV, bewerking Kennispunt Twente Arbeidsmarktmonitor Regio Twente

20 Uitkeringen Participatiewet (voorheen WWB): WWB, (Wet Werk en Bijstand t/m 65 jaar, Gemeenten, aantal huishoudens) ontwikkeling ontwikkeling Ontwikkeling Ontwikkeling feb'17-mrt'17 dec'16-mrt'17 sep'16-mrt'17 mrt'16-mrt'17 mrt'16 apr'16 mei'16 jun'16 jul'16 aug'16 sep'16 okt'16 nov'16 dec'16 jan'17 feb'17 mrt'17 Abs. perc. Abs. perc. Abs. perc. Abs. perc. TWENTE ,5% 155 1,0% 256 1,7% 243 1,6% ALMELO ,8% 25 0,9% 49 1,9% 34 1,3% BORNE ,3% 8 2,7% 16 5,6% 27 9,8% DINKELLAND ,3% 15 8,8% 11 6,3% 12 6,9% ENSCHEDE ,1% 17 0,3% 62 1,0% 15 0,2% HAAKSBERGEN ,9% -1-0,3% -2-0,6% -12-3,4% HELLENDOORN ,5% 2 0,5% -14-3,3% 2 0,5% HENGELO ,7% 17 0,8% 49 2,2% 75 3,4% HOF VAN TWENTE ,6% 10 2,7% 3 0,8% 13 3,5% LOSSER ,6% -5-1,5% -10-2,9% -12-3,4% OLDENZAAL ,8% 17 3,4% 18 3,6% 8 1,6% RIJSSEN-HOLTEN ,9% 32 9,8% 40 12,5% 48 15,4% TUBBERGEN ,6% 3 2,4% 11 9,3% 15 13,2% TWENTERAND ,6% 9 1,8% 18 3,7% 9 1,8% WIERDEN ,1% 6 3,2% 5 2,7% 9 4,9% WWB (Wet Werk en Bijstand < 27 jaar, Gemeenten, aantal huishoudens) ontwikkeling ontwikkeling Ontwikkeling Ontwikkeling feb'17-mrt'17 dec'16-mrt'17 sep'16-mrt'17 mrt'16-mrt'17 mrt'16 apr'16 mei'16 jun'16 jul'16 aug'16 sep'16 okt'16 nov'16 dec'16 jan'17 feb'17 mrt'17 Abs. perc. Abs. perc. Abs. perc. Abs. perc. TWENTE ,5% 50 2,9% 129 7,9% 139 8,6% ALMELO ,0% -24-7,1% -1-0,3% 1 0,3% BORNE ,0% 4 13,3% 9 36,0% 14 70,0% DINKELLAND ,0% -1-3,8% -3-10,7% -1-3,8% ENSCHEDE ,4% 34 4,6% 55 7,7% 64 9,1% HAAKSBERGEN ,9% 4 12,5% 4 12,5% 3 9,1% HELLENDOORN ,3% 0 0,0% -5-9,6% -1-2,1% HENGELO ,1% 20 7,7% 34 13,8% 37 15,2% HOF VAN TWENTE ,3% 6 17,6% 8 25,0% 14 53,8% LOSSER ,4% -7-21,9% -3-10,7% -6-19,4% OLDENZAAL ,0% 7 16,7% 8 19,5% 4 8,9% RIJSSEN-HOLTEN ,1% 11 26,8% 20 62,5% 17 48,6% TUBBERGEN ,0% -5-22,7% -1-5,6% -1-5,6% TWENTERAND ,4% 4 7,5% 11 23,9% 1 1,8% WIERDEN ,0% -3-13,0% -7-25,9% -7-25,9% Bron: Twentse gemeenten, bewerking Kennispunt Twente Arbeidsmarktmonitor Regio Twente

21 Definities en toelichting op cijfers en begrippen Niet Werkende Werkzoekenden (NWW) en Werkloze beroepsbevolking (WBB): UWV Werkbedrijf publiceert cijfers over niet-werkende werkzoekenden (NWW) op de website De cijfers over de NWW verschillen van samenstelling met de werkloze beroepsbevolking (WBB) die het CBS publiceert. Enerzijds staan niet alle werklozen ingeschreven bij UWV Werkbedrijf (vooral personen zonder recht op een uitkering zoals jongeren en herintreders). Anderzijds staan er personen bij UWV ingeschreven die niet tot de werkloze beroepsbevolking horen (personen die bijvoorbeeld een opleiding volgen of die niet actief naar werk zoeken). Een ander verschil is de wijze waarop beide cijfers tot stand komen: het NWW-cijfer komt voort uit registratie van werkzoekenden door UWV-Werkbedrijf, het werkloosheidscijfer van het CBS komt tot stand door een enquête onder de beroepsbevolking. Zie ook link naar de video CBS toelichting: Gemeentelijke bijstandsuitkeringen (Participatiewet uitkeringen): Als arbeidsmarktindicatoren zijn twee tabellen met aantallen uitkeringen in het kader van de Participatie wet (P-wet uitkeringen) per einde maand opgenomen. De leeftijdsbegrenzingen zijn aangepast aan de leeftijdsbegrenzingen in de geregistreerde werkloosheid: een tabel met het totaal van 15 tot 65 jaar en een tabel met het subtotaal van jongeren tot 27 jaar. Op grond van bij gemeenten beschikbare gegevens kan telling niet plaats vinden op aantal personen, maar op het aantal door gemeenten opgegeven aantal huishoudens en niet het aantal personen met een uitkering). De cijfers verstrekt door gemeenten worden geactualiseerd op door CBS gepubliceerde cijfers afgerond op tientallen, zodra deze vanuit CBS bekend worden. Dit betekent dat in de praktijk dat cijfers van vorige maanden aangepast kunnen worden! Voor de twee laatste maanden die nog niet door CBS worden gedekt worden voorlopige cijfers gebruikt gebaseerd op opgaven door gemeenten in de regio. Bij bekend worden van CBS cijfers worden ze door CBS cijfers vervangen. De weergeven P-wet uitkeringscijfers betreffen binnen de aangegeven leeftijdsgroepen conform de CBS telling het totaal aantal uitkeringen op grond van de Participatiewet. Geteld zijn uitkeringen die aan het eind van de verslagperiode niet waren beëindigd, de zogeheten lopende uitkeringen. Bij het totaal zijn ook meegeteld de uitkeringen aan P-wet ontvangers van wie de leefvorm onbekend is en uitkeringen met onbekende uitkeringsduur. Relatie werkloosheid en uitkeringen: Kenmerk voor werkloosheid is de afwezigheid van werk en tegelijkertijd het zoeken naar en kunnen aanvaarden van werk. Daarbij blijkt dat mensen werkloos kunnen zijn zonder dat ze een werkloosheidsuitkering WW of Participatiewet uitkering hebben. Ook zijn er mensen die een werkloosheidsuitkering hebben, maar die niet of niet direct op zoek (kunnen) zijn naar werk. Daarmee zijn werkloosheid en het hebben van een werkloosheidsuitkering twee verschillende zaken, die vaak wel met elkaar samenhangen. Werkloosheid wordt altijd opgegeven in aantallen personen of in een percentage van de beroepsbevolking.. Een verstrekte uitkering kan daarmee meerder personen omvatten (P-wet). Sommige personen ontvangen daarnaast twee soorten uitkering. Bij een WW-uiterking worden uitkeringsrechten geteld. Een persoon kan hierbij meerdere uitkeringsrechten hebben. Het is zaak om werkloosheid en uitkering te scheiden en ook om cijfers over verstrekte uitkeringen en cijfers over aantallen werklozen niet door elkaar te halen. Hetzelfde als hierboven geldt ook voor werkloze jongeren tot 27 jaar en voor jongeren die uitkering hebben. Op landelijk niveau gelden CBS cijfers op basis van een steekproef enquête onder jongeren tot 27 jaar voor weergave van jeugdwerkloosheid. Veel werkloze jongeren registreren zich echter niet als zodanig, zodat zij niet in de NWW tellingen van UWV zitten. In een aantal andere gevallen krijgen jongeren een inkomensvoorziening uit uitkering, terwijl ze niet meer werkloos zijn. Tot slot verschillen opgaven in aantallen verstrekte inkomensvoorzieningen van aantallen personen. De conclusie is ook hier dat de cijfers van werkloosheid, geregistreerde jeugdwerkloosheid en jongeren met een uitkering (WW of WWB) sterk van elkaar kunnen verschillen. Vacatures: In de regionale arbeidsmarktmonitor is gebruik gemaakt van vacaturegegevens van UWV WERKbedrijf (d.w.z. geregistreerde vacatures welke door UWV WERKbedrijf in behandeling zijn genomen/ WBS systeem). Het UWV heeft dit aantal vacatures aangevuld met een waarneming van geregistreerde vacatures in andere systemen. Daarmee kan een indicatie van de markt gegeven worden. Nadrukkelijk moet worden opgemerkt dat uit meldingen van personen die nieuw of ander werk hebben gevonden, moet worden opgemaakt dat veel ingevulde arbeidsplaatsen niet in deze vacaturemeting zitten. Veel te vervullen arbeidsplaatsen worden door werkgevers niet openbaar gemeld of op een andere wijze als vacature geregistreerd. Starters en faillissementen: De gegevens komen uit het bestand van de KvK. Faillissementen zijn de uitgesproken faillissementen. Het gaat alleen over de nog ingeschreven bedrijven, de uitgeschreven bedrijven zijn dus niet meegeteld. Arbeidsmarktmonitor Regio Twente

ARBEIDSMARKTMONITOR Twente Bijlage Gemeenten en definities

ARBEIDSMARKTMONITOR Twente Bijlage Gemeenten en definities ARBEIDSMARKTMONITOR Twente Bijlage Gemeenten en definities Regio Twente / POWI, Uitgave 6 van 2011 Index bijlage Ontwikkeling Werkloosheid (NWW) per gemeente Ontwikkeling lopende uitkeringen WW, WWB, WIJ

Nadere informatie

Twentse Arbeidsmarktmonitor

Twentse Arbeidsmarktmonitor Twentse Arbeidsmarktmonitor Toelichting: De maandelijkse Arbeidsmonitor van Regio wordt gemaakt in opdracht van het POWI. In het POWI, het Platform Onderwijs Werk en Inkomen, vinden onderwijs, ondernemers

Nadere informatie

Twentse Arbeidsmarktmonitor

Twentse Arbeidsmarktmonitor Twentse Arbeidsmarktmonitor Colofon: Samenstelling en coördinatie: W. de Jong en H. Seker (Kennispunt Twente) Meegewerkt hebben: P. Mollink (Regio Twente Twente), P. Kuiper (gemeente Almelo), M. Locht

Nadere informatie

Twentse Arbeidsmarktmonitor

Twentse Arbeidsmarktmonitor Twentse Arbeidsmarktmonitor Colofon: Samenstelling en coördinatie: W. de Jong en H. Seker (Kennispunt Twente) Meegewerkt hebben: P. Mollink (Regio Twente Twente), P. Kuiper (gemeente Almelo), M. Locht

Nadere informatie

Twentse Arbeidsmarktmonitor

Twentse Arbeidsmarktmonitor Twentse Arbeidsmarktmonitor Colofon: Samenstelling en coördinatie: P. Mollink en H. Seker (Kennispunt Twente) Meegewerkt hebben: P. Kuiper (gemeente Almelo), M. Locht (UWV WERKbedrijf), B. Bakker-Mulder

Nadere informatie

Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel

Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel Provincie Overijssel 2010 De maandelijkse monitor geeft in het kort een overzicht van de ontwikkeling en stand van zaken van: Omvang niet-werkende werkzoekenden

Nadere informatie

Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel

Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel Provincie Overijssel augustus 2010 De maandelijkse monitor geeft in het kort een overzicht van de ontwikkeling en stand van zaken van: Omvang niet-werkende werkzoekenden

Nadere informatie

Twentse Arbeidsmarktmonitor

Twentse Arbeidsmarktmonitor Twentse Arbeidsmarktmonitor Colofon: Samenstelling en coördinatie: P. Mollink, W. de Jong en H. Seker (Kennispunt Twente) Meegewerkt hebben: P. Kuiper (gemeente Almelo), M. Locht (UWV WERKbedrijf), B.

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen April 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen blijven stijgen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen Maart 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische

Nadere informatie

Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel

Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel Provincie Overijssel mei 2010 De maandelijkse monitor geeft in het kort een overzicht van de ontwikkeling en stand van zaken van: Omvang niet-werkende werkzoekenden

Nadere informatie

Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel

Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel Provincie Overijssel februari 2010 De maandelijkse monitor geeft in het kort een overzicht van de ontwikkeling en stand van zaken van: Ontwikkeling omvang niet-werkende

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, augustus 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, augustus 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Overijssel en Gelderland Noord, augustus 2016 WW-uitkeringen in Overijssel en Gelderland Noord dalen, kansen werkzoekenden nemen toe De arbeidsmarkt in Overijssel en Gelderland

Nadere informatie

Twentse Arbeidsmarktmonitor Januari 2017

Twentse Arbeidsmarktmonitor Januari 2017 Twentse Arbeidsmarktmonitor Januari 2017 Arbeidsmarktmonitor Regio Twente 2016-4 1 Arbeidsmarktmonitor Regio Twente 2016-4 2 Colofon: Samenstelling en coördinatie: P. Mollink (Regio Twente), E. van de

Nadere informatie

Regionale maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Twente

Regionale maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Twente Regionale maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Twente Tabel 1 Stand WW-uitkeringen Stand WW mutatie tov vorige mnd mutatie tov vorig jaar aug 2017 % aantal % aantal % Nederland 362.132 4,1% -2.290-0,6%

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen verder gestegen in februari

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen verder gestegen in februari Februari 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen verder gestegen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage 8 Toelichting NWW

Nadere informatie

Twentse Arbeidsmarktmonitor

Twentse Arbeidsmarktmonitor Twentse Arbeidsmarktmonitor Colofon: Samenstelling en coördinatie: P. Mollink, W. de Jong en H. Seker (Kennispunt Twente) Meegewerkt hebben: P. Kuiper (gemeente Almelo), M. Locht (UWV WERKbedrijf), B.

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen September 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, augustus 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, augustus 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Overijssel en Gelderland Noord, augustus 2017 Afname WW-uitkeringen in Overijssel en Gelderland Noord In augustus neemt het aantal WW-uitkeringen in Overijssel en Gelderland Noord

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, juni 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, juni 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Overijssel en Gelderland Noord, juni 2016 Minder nieuwe WW-uitkeringen verstrekt in Overijssel en Gelderland Noord In de eerste helft van 2016 kende UWV minder nieuwe WW-uitkeringen

Nadere informatie

Twentse Arbeidsmarktmonitor

Twentse Arbeidsmarktmonitor Twentse Arbeidsmarktmonitor Toelichting: De maandelijkse Arbeidsmonitor van Regio Twente wordt gemaakt in opdracht van het POWI. In het POWI, het Platform Onderwijs Werk en Inkomen, vinden onderwijs, ondernemers

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen Juni 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage 8 Toelichting

Nadere informatie

MAANDELIJKSE ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 9 van 2010

MAANDELIJKSE ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 9 van 2010 MAANDELIJKSE ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 9 van 2010 NIET WERKENDE WERKZOEKENDEN TWENTE 27000 26000 25000 24000 AANTAL 23000 22000 21000 NWW 20000 19000 18000 17000 jan '07 mrt '07 mei

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Oktober 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Oktober 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Oktober 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures UWV 4 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 5 Statistische bijlage 6 Toelichting NWW/WW/WBB

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, juli 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, juli 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Overijssel en Gelderland Noord, juli 2017 WW-uitkeringen in Overijssel en Gelderland Noord dalen verder In juli daalt het aantal lopende WW-uitkeringen in Overijssel en Gelderland

Nadere informatie

Twentse Arbeidsmarktmonitor

Twentse Arbeidsmarktmonitor Twentse Arbeidsmarktmonitor Toelichting: De maandelijkse Arbeidsmonitor van Regio wordt gemaakt in opdracht van het POWI. In het POWI, het Platform Onderwijs Werk en Inkomen, vinden onderwijs, ondernemers

Nadere informatie

April 2012 Minder niet-werkende werkzoekenden (NWW) Aantal WW-uitkeringen opnieuw licht gedaald

April 2012 Minder niet-werkende werkzoekenden (NWW) Aantal WW-uitkeringen opnieuw licht gedaald April 2012 Minder niet-werkende werkzoekenden (NWW) - 471.100 werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf - Daling jonge werkzoekenden - Vooral daling agrarische beroepen en technische/industriële

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, september 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, september 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Overijssel en Gelderland Noord, september 2017 Kansen op werk in Overijssel en Gelderland Noord Het aantal WW-uitkeringen in Overijssel en Gelderland Noord daalt al en, ook weer

Nadere informatie

Maart 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gedaald Minder WW-uitkeringen

Maart 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gedaald Minder WW-uitkeringen Maart 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gedaald - 477.800 werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf - Minder werkzoekenden van 35-45 jaar dan een jaar geleden - Toename werkzoekenden met (para)

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. April 2014

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. April 2014 Nieuwsflits Arbeidsmarkt April 2014 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures UWV 4 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 6 Statistische bijlage 7 Toelichting NWW/WW/WBB

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid neemt verder toe. Stijging 10 duizend per maand in afgelopen halfjaar

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid neemt verder toe. Stijging 10 duizend per maand in afgelopen halfjaar Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB09-082 17 december 9.30 uur Werkloosheid neemt verder toe In een jaar tijd 121 duizend werklozen meer Evenveel mannen als vrouwen werkloos Bij UWV meer

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Augustus 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Augustus 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Augustus 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures UWV en spanningsindicator 4 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 6 Statistische bijlage

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid licht gedaald

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid licht gedaald www cbs nl Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB12-017 15 maart 2012 9.30 uur Werkloosheid licht gedaald In februari minder werklozen dan in januari Licht stijgende trend in de afgelopen vier

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen Maart 2011 Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen 2 WW-uitkeringen 4 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, januari 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, januari 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Overijssel en Gelderland Noord, januari 2017 Meer kansen voor werkzoekenden in Overijssel en Gelderland Noord De arbeidsmarkt herstelt verder. Dit blijkt uit de afgenomen WW-uitkeringen

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen September 2010 Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen 2 WW-uitkeringen 5 Ingediende vacatures 6 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 7 Ingediende ontslagaanvragen en verleende

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, februari 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, februari 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Overijssel en Gelderland Noord, februari 2017 Banenkrimp in zorg lijkt voorbij De WW-uitkeringen in Overijssel en Gelderland Noord nemen af. De zorg draagt in grote mate bij aan

Nadere informatie

September Vrijwel evenveel WW-uitkeringen als in augustus

September Vrijwel evenveel WW-uitkeringen als in augustus September 2012 Vrijwel evenveel WW-uitkeringen als in ustus - - 304.400 lopende WW-uitkeringen, bijna evenveel als in ustus en 21 procent meer dan een jaar geleden Aantal lopende WW-uitkeringen voor jongeren

Nadere informatie

Twentse Arbeidsmarktmonitor Augustus 2017

Twentse Arbeidsmarktmonitor Augustus 2017 Twentse Arbeidsmarktmonitor Augustus 2017 Arbeidsmarktmonitor Regio Twente 2017-2 1 Colofon: Samenstelling en coördinatie: P. Mollink (Regio Twente), E. van de Wiel en H. Seker (Kennispunt Twente) Meegewerkt

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. December 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. December 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt December 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures UWV en Spanningsindicator 4 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 6 Statistische bijlage

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen Januari 2011 Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen 2 WW-uitkeringen 4 Ingediende vacatures 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 6 Statistische bijlage

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, september 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, september 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Overijssel en Gelderland Noord, september 2016 Verdere banengroei bouw en detailhandel in Overijssel en Gelderland Noord Er werden minder WW-uitkeringen verstrekt in de september

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder toegenomen

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder toegenomen Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB10-013 18 februari 2010 9.30 uur Werkloosheid verder toegenomen In een jaar tijd 131 duizend werklozen meer Bijna tweederde van de stijging voor rekening

Nadere informatie

Twente: de arbeidsmarktregio

Twente: de arbeidsmarktregio Twente: de arbeidsmarktregio oktober 2011 Twente in cijfers en feiten (algemeen) Regio met ca. 625.000 inwoners, + 2,5 miljoen binnen één uur rij-afstand Waarde van regio: 8 e stadsregio in Nederland in

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. December 2012

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. December 2012 Nieuwsflits Arbeidsmarkt December 2012 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende vacatures UWV 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende

Nadere informatie

Twentse Arbeidsmarktmonitor September 2016

Twentse Arbeidsmarktmonitor September 2016 Twentse Arbeidsmarktmonitor September 2016 Arbeidsmarktmonitor Regio Twente 2016-3 1 Colofon: Samenstelling en coördinatie: P. Mollink (Regio Twente), E. van de Wiel en H. Seker (Kennispunt Twente) Meegewerkt

Nadere informatie

Twentse Arbeidsmarktmonitor

Twentse Arbeidsmarktmonitor Twentse Arbeidsmarktmonitor Colofon: Samenstelling en coördinatie: W. de Jong en H. Seker (Kennispunt Twente) Meegewerkt hebben: P. Mollink (Regio Twente Twente), P. Kuiper (gemeente Almelo), M. Locht

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder toegenomen. Stijging 9 duizend per maand in afgelopen halfjaar

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder toegenomen. Stijging 9 duizend per maand in afgelopen halfjaar Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB10-019 18 maart 9.30 uur Werkloosheid verder toegenomen In een jaar tijd 126 duizend werklozen meer Laatste maanden vooral stijging bij mannen 45-plus Bij

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Maart 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Maart 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Maart 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende vacatures UWV 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen

Nadere informatie

ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 9 van 2012

ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 9 van 2012 ARBEIDSMARKTMONITOR Regio / POWI Uitgave 9 van 2012 Werkloosheid in stijgt ook onder hoog opgeleiden De werkloosheid onder hoogopgeleiden in stijgt. In de maanden juli en augustus samen is een stijging

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I In deze economische monitor vindt u cijfers over de werkgelegenheid en de arbeidsmarkt van de gemeente Ede. Van de arbeidsmarkt zijn gegevens opgenomen van de tweede helft

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. November 2014

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. November 2014 Nieuwsflits Arbeidsmarkt November 2014 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Bij UWV ingediende vacatures en spanningsindicator 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage

Nadere informatie

Augustus 2012 Aantal WW-uitkeringen boven de Bijna werkzoekenden (NWW) meer dan in juli

Augustus 2012 Aantal WW-uitkeringen boven de Bijna werkzoekenden (NWW) meer dan in juli Augustus 2012 Aantal WW-uitkeringen boven de 300.000 - Lopende WW-uitkeringen met 2 procent gestegen tot 304.000 - Aantal lopende uitkeringen in onderwijssector met 27 procent toegenomen - Uitkeringen

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, mei 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, mei 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Overijssel en Gelderland Noord, mei 2016 WW-uitkeringen Overijssel en Gelderland Noord nemen verder af In mei kende UWV net als in april minder nieuwe WW-uitkeringen toe in Overijssel

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Januari 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Januari 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Januari 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende vacatures UWV 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende

Nadere informatie

Juni 2012 Meer werkzoekenden (NWW) dan een jaar geleden Aantal WW-uitkeringen in een jaar tijd met gestegen

Juni 2012 Meer werkzoekenden (NWW) dan een jaar geleden Aantal WW-uitkeringen in een jaar tijd met gestegen Juni 2012 Meer werkzoekenden (NWW) dan een jaar geleden - 464.300 werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf - In i vrijwel evenveel werkzoekenden als in - Van de 55-plus beroepsbevolking is 9,4 procent

Nadere informatie

Juli 2012 Bijna WW-uitkeringen Meer werkzoekenden (NWW) dan een jaar geleden

Juli 2012 Bijna WW-uitkeringen Meer werkzoekenden (NWW) dan een jaar geleden Juli 2012 Bijna 300.000 WW-uitkeringen - 298.000 lopende WW-uitkeringen - Aantal WW-uitkeringen gestegen ten opzichte van voorgaande maand (2,5%) - Ruim de helft meer WW-uitkeringen voor jongeren dan in

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Kleine daling werkloosheid. Vooral toename jonge werkzoekenden. Forse stijging nieuwe WW-uitkeringen

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Kleine daling werkloosheid. Vooral toename jonge werkzoekenden. Forse stijging nieuwe WW-uitkeringen www cbs nl Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB11-013 17 februari 2011 9.30 uur Kleine daling werkloosheid In januari minder dan 400 duizend werklozen Sinds de top begin vorig bijna 5 duizend

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen April 2010 Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Februari 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Februari 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Februari 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende vacatures UWV en spanningsindicator 5 Ingediende ontslagaanvragen

Nadere informatie

Niet-werkende werkzoekenden

Niet-werkende werkzoekenden Januari 2012 Niet-werkende werkzoekenden 2 WW-uitkeringen 3 Vacatures ingediend bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 5 Statistische bijlage 6 Toelichting NWW/WW

Nadere informatie

Twentse Arbeidsmarktmonitor

Twentse Arbeidsmarktmonitor Twentse Arbeidsmarktmonitor Colofon: Samenstelling en coördinatie: P. Mollink en H. Seker (Kennispunt Twente) Meegewerkt hebben: P. Mollink (Regio Twente Twente), P. Kuiper (gemeente Almelo), M. Locht

Nadere informatie

Twentse Arbeidsmarktmonitor

Twentse Arbeidsmarktmonitor Twentse Arbeidsmarktmonitor Colofon: Samenstelling en coördinatie: P. Mollink, W. de Jong en H. Seker (Kennispunt Twente) Meegewerkt hebben: P. Kuiper (gemeente Almelo), M. Locht (UWV WERKbedrijf), B.

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen April 2011 Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen 2 WW-uitkeringen 4 Vacatures werk.nl 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden daalt in augustus met 8.400

Aantal werkzoekenden daalt in augustus met 8.400 Augustus 2008 Aantal werkzoekenden daalt in ustus met 8.400 2 Ingediende vacatures 4 Vraag en aanbod bij CWI 5 Ontslagen met toestemming CWI 6 Statistische bijlage 7 Toelichting NWW / Toelichting CWI krapte-indicator

Nadere informatie

Februari 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gestegen Meer WW-uitkeringen

Februari 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gestegen Meer WW-uitkeringen Februari 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gestegen - 483.000 werkzoekenden ingeschreven bij UWV WERKbedrijf - Vooral meer jonge werkzoekenden - Sterke toename werkzoekenden met transport beroep maar

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder gestegen. Meer mannen én vrouwen werkloos. Aantal jonge werkzoekenden toegenomen

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder gestegen. Meer mannen én vrouwen werkloos. Aantal jonge werkzoekenden toegenomen Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB11-066 20 oktober 2011 9.30 uur www.cbs.nl Werkloosheid verder gestegen Sterke stijging werkloosheid in derde kwartaal 2011 Toename zowel bij mannen als

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Vooral meer 45-plussers werkloos

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Vooral meer 45-plussers werkloos Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB10-003 21 januari 2010 9.30 uur Vooral meer 45-plussers werkloos Laatste maanden sterke groei bij 45-plussers In een jaar tijd 125 duizend werklozen meer

Nadere informatie

Oktober 2012 WW-uitkeringen vooral toegenomen in seizoensgevoelige sectoren Meer dan een half miljoen niet-werkende werkzoekenden (NWW)

Oktober 2012 WW-uitkeringen vooral toegenomen in seizoensgevoelige sectoren Meer dan een half miljoen niet-werkende werkzoekenden (NWW) Oktober 2012 WW-uitkeringen vooral toegenomen in seizoensgevoelige sectoren - 309.900 lopende WW-uitkeringen, 1,8 procent meer dan in tember - Bovengemiddelde stijging lopende WW-uitkeringen horeca (+6,3%)

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Januari 2008

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Januari 2008 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Januari 2008 Amsterdam, februari 2008 Lichte stijging aantal werkzoekenden in januari Het aantal niet-werkende werkzoekenden (nww) is in januari 2008 toegenomen met 2.000 (+ 0,4%)

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Augustus 2014

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Augustus 2014 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Augustus 2014 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures UWV en Spanningsindicator 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage

Nadere informatie

Rapportage WW 50plus. December 2016

Rapportage WW 50plus. December 2016 Rapportage WW 50plus December 2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 WW-uitkeringen 2 Toelichting WW/NWW/WBB 12 Colofon 13 Rapportage WW 50plus 1 WW-uitkeringen WW-uitkeringen 1 50-plus 2016 2015 dec 2015/2016

Nadere informatie

ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 6 van 2011

ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 6 van 2011 ARBEIDSMARKTMONITOR Regio / POWI Uitgave 6 van 211 Werkloosheid daalt verder, maar meer ouderen langdurig werkloos. Samenvatting De werkloosheid in is sinds januari dit jaar gedaald van 8,1% naar 7,4%

Nadere informatie

Rapportage WW< 27 jaar. Juni 2017

Rapportage WW< 27 jaar. Juni 2017 Rapportage WW< 27 jaar Juni 2017 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 WW-uitkeringen 2 Toelichting NWW/WW/WBB 11 Colofon 12 Rapportage WW< 27 jaar 1 WW-uitkeringen < 27 jaar WW-uitkeringen 1 2017 mutatie 2016

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Maart 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Maart 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Maart 2016 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage 8 Toelichting NWW/WW/WBB 16 Colofon De Nieuwsflits

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen December 2010 Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen 2 WW-uitkeringen 4 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Mei 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Mei 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Mei 2015 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Online vacatures en UWV spanningsindicator 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 8 Statistische bijlage 9 Toelichting

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. December 2014

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. December 2014 Nieuwsflits Arbeidsmarkt December 2014 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Bij UWV ingediende vacatures 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 6 Statistische bijlage 7 Toelichting NWW/WW/WBB

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Twente

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Twente Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Twente Samenvatting Meer banen in Twente, maar niet in alle sectoren In Twente groeit het aantal banen van werknemers (voltijd en deeltijd) in 2015 en 2016

Nadere informatie

Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie

Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie Arbeidsmarktregio Twente i Inhoudsopgave Inleiding 2 Meer zicht op de regionale arbeidsmarkt 2 Managementsamenvatting 3 Aanbodzijde 3 Vraagzijde 3 1. Arbeidsmarktontwikkelingen

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. September 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. September 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt September 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures UWV 4 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 5 Statistische bijlage 6 Toelichting NWW/WW/WBB

Nadere informatie

Twentse Arbeidsmarktmonitor

Twentse Arbeidsmarktmonitor Twentse Arbeidsmarktmonitor Toelichting: De maandelijkse Arbeidsmonitor van Regio wordt gemaakt in opdracht van het POWI. In het POWI, het Platform Onderwijs Werk en Inkomen, vinden onderwijs, ondernemers

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Oktober 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Oktober 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Oktober 2016 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 6 Statistische bijlage 7 Toelichting NWW/WW/WBB 15 Colofon De Nieuwsflits

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden, vacatures en WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden, vacatures en WWuitkeringen November 2011 Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen 2 WW-uitkeringen 4 Vacatures werk.nl 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen

Nadere informatie

Monitor Werkloosheid Noord-Veluwe 3 e kwartaal 2010

Monitor Werkloosheid Noord-Veluwe 3 e kwartaal 2010 Monitor Werkloosheid Noord-Veluwe 3 e kwartaal 2010 Oktober 2010 Opsteller: Jiska Krikke Contactpersoon: Gerrit Marskamp Regio Noord-Veluwe, t:0341-474 436 Regio Noord-Veluwe wil in het kader van arbeidsmarktbeleid,

Nadere informatie

Rapportage WW 50plus. Juni 2017

Rapportage WW 50plus. Juni 2017 Rapportage WW 50plus Juni 2017 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 WW-uitkeringen 2 Toelichting WW/NWW/WBB 12 Colofon 13 Rapportage WW 50plus 1 WW-uitkeringen WW-uitkeringen 1 50-plus 2017 mutatie 2016 2017/2016

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek

Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB10-049 22 juli 9.30 uur Werkloosheid licht gedaald Werkloosheid in met 5 duizend afgenomen In afgelopen maanden vooral daling werkloosheid onder mannen

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Maart 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Maart 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Maart 2015 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Online vacatures 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage 8 Toelichting NWW/WW/WBB 16 Colofon

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, april 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, april 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Overijssel en Gelderland Noord, april 2015 Ruim 2.500 minder WW-uitkeringen in Overijssel en Gelderland Noord in een tijd In april daalde het aantal WW-uitkeringen in alle regio

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid stijgt opnieuw sterk

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid stijgt opnieuw sterk Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB03-092 20 mei 2003 9.30 uur Werkloosheid stijgt opnieuw sterk In de periode februari april 2003 telt de werkloze beroepsbevolking gemiddeld 392 duizend

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen Mei 2010 Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt juni 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt juni 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt juni 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden geregistreerd bij UWV 4 Bij UWV ingediende vacatures 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen

Nadere informatie

ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 7 van 2011

ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 7 van 2011 ARBEIDSMARKTMONITOR Regio / POWI Uitgave 7 van 211 Deeltijd WW heeft in bijna vierduizend mensen aan het werk gehouden Samenvatting De regeling Deeltijd WW is per 1 juli 211 afgelopen. In hebben hiervan

Nadere informatie

Twentse Arbeidsmarktmonitor

Twentse Arbeidsmarktmonitor Twentse Arbeidsmarktmonitor Toelichting: De maandelijkse Arbeidsmonitor van Regio wordt gemaakt in opdracht van het POWI. In het POWI, het Platform Onderwijs Werk en Inkomen, vinden onderwijs, ondernemers

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Maart 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Maart 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Maart 2017 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 6 Statistische bijlage 7 Toelichting NWW/WW/WBB 15 Colofon De Nieuwsflits

Nadere informatie

Kwantitatieve ontwikkelingen rondom jeugdwerkloosheid

Kwantitatieve ontwikkelingen rondom jeugdwerkloosheid Bijlage 1 Kwantitatieve ontwikkelingen rondom jeugdwerkloosheid Landelijk beeld Algemeen beeld: Daling jeugdwerkloosheid zet door De daling van de jeugdwerkloosheid 15-26 jaar in het 2 e kwartaal 2010

Nadere informatie

Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) Juni 2011

Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) Juni 2011 Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) Juni 2011 In deze notitie van het UWV WERKbedrijf worden de actuele ontwikkelingen op de regionale arbeidsmarkt kort toegelicht. Vanuit diverse bronnen is

Nadere informatie

MAANDELIJKSE ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 7 van 2010

MAANDELIJKSE ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 7 van 2010 MAANDELIJKSE ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 7 van 2010 NIET WERKENDE WERKZOEKENDEN TWENTE 27000 26000 25000 24000 AANTAL 23000 22000 21000 NWW 20000 19000 18000 17000 mei '07 juli '07

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid blijft afnemen. Opnieuw kleine daling werkloosheid

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid blijft afnemen. Opnieuw kleine daling werkloosheid Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB10-055 19 augustus 2010 9.30 uur Werkloosheid blijft afnemen Aantal werklozen licht gedaald Evenveel mannen als vrouwen werkloos Daling werkzoekenden alleen

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Januari 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Januari 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Januari 2017 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 6 Statistische bijlage 7 Toelichting NWW/WW/WBB 15 Colofon De Nieuwsflits

Nadere informatie