Twentse Arbeidsmarktmonitor

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Twentse Arbeidsmarktmonitor"

Transcriptie

1 Twentse Arbeidsmarktmonitor

2 Toelichting: De maandelijkse Arbeidsmonitor van Regio wordt gemaakt in opdracht van het POWI. In het POWI, het Platform Onderwijs Werk en Inkomen, vinden onderwijs, ondernemers en overheid elkaar voor het afstemmen van initiatieven en analyses op het gebied van de arbeidsmarkt in. De arbeidsmarktmonitor is gevuld met cijfers van eind van de gerapporteerde maand. Reacties op deze editie kunt u mailen naar: Colofon: Samenstelling en coördinatie: W. de Jong en H. Seker (Kennispunt ) Meegewerkt hebben: P. Mollink (Regio ), P. Kuiper (gemeente Almelo), M. Locht (UWV WERKbedrijf), B. Bakker-Mulder (gemeente Hengelo en ROZ), H. te Walvaart (Regio ) Ambtelijk opdrachtgever: F. Lohuis (Regio, programmamanager Economie) Bestuurlijk opdrachtgever: J. v.d. Vegt (bestuursvoorzitter ROC v., voorzitter Platform Onderwijs, Werk en Inkomen) Arbeidsmarktmonitor Regio 2

3 ARBEIDSMARKTMONITOR Regio / POWI Uitgave 01 van 2014, 11 februari 2014 Arbeidsmarkt voor alle beroepen steeds ruimer Ook in vertaalt economisch herstel zich niet in dalende werkloosheid Er zijn landelijk signalen van een voorzichtig economisch herstel. Vooral de export trekt aan. De Twentse arbeidsmarkt zal hier in een vroeg stadium van profiteren. Dat zegt het economisch bureau van de ING in een recente publicatie. Dit komt door de structuur van de bedrijvigheid in. De machinebouw gaat voorop bij economisch herstel en die sector is in sterker vertegenwoordigd dan gemiddeld in. Ook zal er relatief meer vervangingsvraag zijn in omdat er gemiddeld genomen meer gepensioneerden zijn die een op te vullen arbeidsplaats achterlaten. Een eerste stijging van arbeidsplaatsen en de komst van meer vacatures is echter dit jaar nog niet te verwachten. Het voorzichtige herstel vertaalt zich dus nog niet in een dalende werkloosheid in. Werkloosheid zal eerst nog verder oplopen. Het percentage geregistreerde werkloosheid bedroeg in eind december 12 procent. Dat zijn geregistreerde werklozen. Landelijk kwam de werkloosheid eind december uit op 9,7 procent ( geregistreerde niet-werkende werkzoekenden). De verwachting is dat de werkloosheid in dit jaar nog verder stijgt. Er zijn ook weinig vacatures in. Geschat wordt dat er eind december circa vacatures open stonden, de schatting een jaar eerder was dit ongeveer Voor alle beroepen werd de markt in in 2014 steeds ruimer: meer aanbod van werkzoekenden en minder vraag naar arbeidskrachten. John van der Vegt, bestuursvoorzitter ROC van en voorzitter Platform Onderwijs, Werk en Inkomen hierover: "Juist bij een aantrekkende economie is het zaak om de mensen die werkloos zijn of nog worden, zo goed mogelijk voor te bereiden om later weer een baan te kunnen vinden. Het duurt nog even voor het tij keert." Balans 2013 Nu de cijfers van december bekend zijn kan voor de meeste economische indicatoren in de arbeidsmarktmonitor 2013 worden vergeleken met Voor de meeste indicatoren is die vergelijking negatief. Uitzonderingen zijn het aantal faillissementen dat daalde en de mindere groei dan landelijk van de WW. Het gemiddeld aantal geregistreerde werklozen in steeg op jaarbasis met 37 procent. Voor de jeugdwerkloosheid was er een stijging met 30 procent. Het gemiddeld aantal WW-uitkeringen steeg ten opzichte van 2012 met 26 procent. Het gemiddeld aantal WWB-uitkeringen steeg op jaarbasis met 8 procent. Toelichting: De maandelijkse Arbeidsmonitor van Regio wordt gemaakt in opdracht van het POWI (Platform Onderwijs Werk en Inkomen). Tussen het bekend worden van data en het verschijnen van de monitor zit een verwerkingstijd van cijfermatige informatie. De arbeidsmarktmonitor is gevuld met cijfers van eind afgelopen maand. Reacties op deze editie kunt u mailen naar: Arbeidsmarktmonitor Regio 3

4 Werkloosheid NWW percentage ontwikkeling 13,0% 12,0% 11,0% 10,0% 9,0% 8,0% 7,0% 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% De geregistreerde werkloosheid t.o.v. de beroepsbevolking is eind december in 12,0 procent en landelijk 9,7 procent. Dat zijn werklozen in en landelijk Het percentage geregistreerde werklozen (NWW) wijkt af van het CBS-percentage werkloze beroepsbevolking (8,6 procent). Dit CBS-cijfer berust op een landelijke steekproefenquête. Deze levert geen actuele Twentse gegevens op gemeentelijke gegevens op. Forse groei werkloosheid in De werkloosheid is op jaarbasis 37 procent gegroeid. Over heel 2013 is de geregistreerde werkloosheid in gemiddeld 10,6 procent en in ,0 procent. jan-10 mrt-10 mei-10 jul-10 sep-10 nov-10 jan-11 mrt-11 mei-11 jul-11 sep-11 nov-11 jan-12 mrt-12 mei-12 In de oktobercijfers zagen we een daling doordat minder werkloze mensen zich registreren als werkloos en doordat minder werkloze mensen actief op zoek gaan naar werk. Dit effect wordt nu duidelijk overschaduwd door een sterker effect. jul-12 sep-12 nov-12 jan-13 mrt-13 mei-13 jul-13 sep-13 nov-13 Verschil met landelijke ontwikkeling werkloosheid neemt weer toe Het verschil tussen de werkloosheidsontwikkeling in en landelijk is nu opgelopen naar afgerond 2,4 procent. Ook op jaarbasis is dit verschil opgelopen. Over heel 2012 is dit verschil gemiddeld 1,8 procent en in ,1 procent. Hoogste werkloosheid in Enschede en Almelo Enschede en Almelo kennen met respectievelijk 18,1 en 16.7 procent het grootst aandeel geregistreerde werklozen. Gemeten ten opzichte van een jaar eerder is de stijging het grootst in Almelo en Borne. Het gaat dan om de groei van de geregistreerde werkloosheid, deze is respectievelijk 66 procent en 57 procent. De sterke stijging in Almelo wordt voor een deel verklaard door een verbeterde registratie van WWB-ers die uiteraard wel werkloos waren, maar nog niet als NWW-er waren geregistreerd. Hiervoor gecorrigeerd is de stijging in Almelo 40 procent. Er is een nieuwe kennisbrief van het kenniscentrum UWV met actuele informatie over Werkloosheid, WW-uitkeringen en vacatures. Voor link op pagina 14 in bijlage. Arbeidsmarktmonitor Regio 4

5 Werkloosheid (NWW) Verwachting: ook in 2014 groei werkloosheid Verschillende economische bureaus verwachten een beperkte economische groei in 2014, maar geen verbetering op de arbeidsmarkt, integendeel. Ook het CPB gaat hiervan uit in zijn Economische vooruitzichten Het economisch bureau van de ING voorspelt in zijn Visie op de regio s in 2014 landelijk een economische groei van 0,5 procent landelijk en 0,6 procent voor. De werkloosheid zal in Overijssel nog stijgen van 8.6 naar 9,2 procent (CBS-definitie). De ING gaat uit van een na-ijlen van de arbeidsmarkt met drie maanden. jan-10 mrt-10 mei-10 jul-10 sep-10 nov-10 jan-11 mrt-11 mei-11 jul-11 sep-11 nov-11 jan-12 mrt-12 mei-12 jul-12 sep-12 nov-12 jan-13 mrt-13 mei-13 jul-13 sep-13 nov Lichtpunten: export en vervangingsvraag Van de aantrekkende export verwacht de ING een gunstig effect op de werkgelegenheid in de industrie. Toeleveranciers, machinebouwers, metaalproducenten en transportmiddelenindustrie trekken namelijk de kar. Maar ook logistiek, transport en groothandel leveren een meer dan gemiddelde bijdrage aan het herstel. Als andere gunstige factor voor de arbeidsmarkt noemt de ING de vergrijzing in. Daardoor is er meer vervangingsvraag. Arbeidsmarktmonitor Regio 5

6 Jeugdwerkloosheid (tot 27 jaar) De geregistreerde jeugdwerkloosheid t.o.v. de beroepsbevolking is eind december in ongeveer gelijk gebleven (0,5 procent). In december waren dat er en in november Landelijk was er een daling van 3,2 procent naar werklozen onder de 27 jaar. Ook een forse groei jeugdwerkloosheid De jeugdwerkloosheid is op jaarbasis 30 procent gegroeid. Over heel 2013 is de geregistreerde jeugdwerkloosheid in gemiddeld en in 2012 gemiddeld jan-10 mrt-10 mei-10 jul-10 sep-10 nov-10 jan-11 mrt-11 mei-11 jul-11 sep-11 nov-11 jan-12 mrt-12 mei-12 jul-12 sep-12 nov-12 jan-13 mrt-13 mei-13 jul-13 sep-13 nov Sterkste stijging in Borne Gemeten ten opzichte van een jaar eerder zijn Borne, Oldenzaal en Almelo de sterkste stijgers. In Borne is de groei van de geregistreerde jeugdwerkloosheid 65, in Oldenzaal 57 procent en 40 in Almelo. Jeugdwerkloosheid hoogst in Almelo Gerelateerd aan de omvang van de beroepsbevolking (schatting) is het aandeel van Almelo en Enschede relatief hoog. Almelo heeft 17 procent van de geregistreerde jeugdwerkloosheid in en 11 procent van de beroepsbevolking. Voor Enschede zijn die percentages 38 en 34. Arbeidsmarktmonitor Regio 6

7 Spanning arbeidsmarkt Arbeidsmarkt steeds ruimer in De regionale arbeidsmarkt is bijna voor alle beroepen in het derde kwartaal van 2013 zeer ruim met veel werkzoekenden en relatief weinig vacatures. Ook is er een eenduidige beweging richting verruiming. Voor monteur was bijvoorbeeld de markt in het derde kwartaal van 2011nog krap en nu zeer ruim. Deze beweging naar verruiming over de hele linie zien we ook terug in de regio s Stedendriehoek en IJssel-Vechtstreek. Materiaalkundigen gevraagd De beste kansen op werk zijn in te vinden in het beroep materiaalkundige. Alleen voor dat beroep is de markt in nog zeer krap. Deze spanning wordt gemeten door de verhouding te meten tussen het aantal vacatures en het aantal kortdurend Ook voor werktuigbouwkundig ontwerpers/ hoofden technische dienst en systeemanalisten is er nog spanning op de markt. De meeste vacatures zijn er voor verkopers en commercieel employés, maar daar zijn nog meer kortdurend werklozen. (Bron: UWV) Arbeidsmarktmonitor Regio 7

8 Uitkeringen Lopende WW Uitkeringen (tot 65 jaar) Groei aantal WW-uitkeringen in 2013 Het aantal WW-uitkeringen steeg in december verder met 8,4 procent naar in en met 4,5 procent naar landelijk. Minder WW-groei dan landelijk Gemiddeld over het hele jaar 2013 is het aantal WW-uitkeringen in In 2012 is dat gemiddelde Dat betekent een stijging met 26 procent in. Dat is minder dan landelijk. Daar in de stijging 30 procent. jan-10 mrt-10 mei-10 jul-10 sep-10 nov-10 jan-11 mrt-11 mei-11 jul-11 sep-11 nov-11 jan-12 mrt-12 mei-12 jul-12 sep-12 nov-12 jan-13 mrt-13 mei-13 jul-13 sep-13 nov Verwachting Het uitblijven van substantiële economische groei maakt dat vooral werkloos geworden ouderen langer gebruik zullen moeten gaan maken van een WW uitkering. Een steeds groter deel van de WWuitkeringen zal van kortere duur zijn door het toenemen van korte contracten afgewisseld door werkloosheid. Arbeidsmarktmonitor Regio 8

9 Lopende WW Uitkeringen < 27 jaar jan-10 mrt-10 Lagere stijging WW-uitkeringen voor jongeren in Het aantal jongeren met een WW-uitkering is in december 2013 in gestegen met 17 procent tot Landelijk waren er eind december uitkeringen voor jongeren. Over het hele jaar genomen was de stijging in lager dan landelijk. Gemiddeld over het hele jaar was de stijging in 31 procent en landelijk 43 procent. mei-10 jul-10 sep-10 nov-10 jan-11 mrt-11 mei-11 jul-11 sep-11 nov-11 jan-12 mrt-12 mei-12 jul-12 sep-12 nov-12 jan-13 mrt-13 mei-13 jul-13 sep-13 nov In- en uitstroom op hoger niveau in 2013 De doorstroom van jongeren met een WWuitkering is hoog. Er is tevens vanaf begin 2012 een duidelijk stijgende trendlijn te zien in zowel in- als uitstroom van jongeren onder de 27 jaar in de WW. De gemiddelden voor in- en uitstroom zijn voor 2013 fors hoger dan voor De instroom is voor 2013 gemiddeld 447 en voor 2012 gemiddeld 367. Voor de uitstroom zijn de cijfers 303 (2012) en 402 (2013). Arbeidsmarktmonitor Regio 9

10 WWB (tot 65 jaar) jan-10 mrt-10 mei-10 jul-10 sep-10 nov-10 jan-11 mrt-11 mei-11 jul-11 sep-11 nov-11 jan-12 mrt-12 mei-12 Aantal WWB-uitkeringen groeit eind 2013 weer Na een aanvankelijke stabilisatie medio 2013 is er de laatste twee maanden weer een duidelijke groei in het aantal WWB-uitkeringen in. Het aantal WWB-uitkeringen lag in december op Het jaargemiddelde over 2013 is uitkeringen en over 2012 op Dat betekent een stijging van 8 procent. Landelijk was dat 7 procent. jul-12 sep-12 nov-12 jan-13 mrt-13 mei-13 jul-13 sep-13 nov Vergelijkbare ontwikkeling in groep jaar Vergelijking van de cijfers in de tweede helft van 2012 en 2013 laat geen extra stijging zien in de groep ouderen met een WWB-uitkering. De groei is zelfs lager: 7 procent. Grootste groei in Hellendoorn De grootste groei van WWB-uitkeringen vond plaats in niet-stedelijke gemeenten. In Hellendoorn waren er 30 procent meer ten opzichte van december 2012, in Dinkelland 22 procent en in Borne 21 procent. Arbeidsmarktmonitor Regio 10

11 WWB (tot 27 jaar) jan-10 mrt-10 mei-10 jul-10 sep-10 nov-10 jan-11 mrt-11 mei-11 jul-11 sep-11 nov-11 jan-12 mrt-12 mei-12 jul-12 Aantal WWB-uitkeringen groeit weer, ook bij de jongeren Na een aanvankelijke daling in het derde kwartaal 2013 is er de laatste twee maanden in weer een duidelijke groei in het aantal WWB-uitkeringen bij jongeren tot 27 jaar. Het sep-12 nov-12 jan-13 mrt-13 mei-13 jul-13 sep-13 nov aantal WWB-uitkeringen lag in december op Het jaargemiddelde over 2013 is uitkeringen en over 2012 op Dat betekent een stijging van 18 procent. Landelijk is dit 10 procent. Arbeidsmarktmonitor Regio 11

12 Starters en faillissementen Ontwikkeling Starters jan-10 mrt-10 mei-10 De trend aan startende bedrijven in is nog steeds dalend. Dit past bij de economische ontwikkeling zowel in als in. In zien we in december 86 startende bedrijven en in heel jul-10 sep-10 nov-10 jan-11 mrt-11 mei-11 jul-11 sep-11 nov-11 jan-12 mrt-12 mei-12 jul-12 sep-12 nov-12 jan-13 mrt-13 mei-13 jul-13 sep-13 nov Over heel 2012 waren dat er gemiddeld 211 per maand en in starters per maand. Dat is een daling van 39 procent in en 37 procent in. (bron: KvK) 0 Ontwikkeling Faillisementen jan-10 mrt-10 mei-10 In december 2013 gingen er in 3 bedrijven failliet en landelijk 253. Op jaarbasis is er een daling. In 2012 gingen er gemiddeld jul-10 sep-10 nov-10 jan-11 mrt-11 mei-11 jul-11 sep-11 nov-11 jan-12 mrt-12 mei-12 jul-12 Arbeidsmarktmonitor Regio 12 sep-12 nov-12 jan-13 mrt-13 mei-13 jul-13 sep-13 nov ,7 bedrijven failliet en in ,3. Dat is een daling van 19 procent in en 7 in. (bron KvK.) 0

13 Algemene toelichting op tabellen en grafieken Op twee grafieken na (NWW als % van de beroepsbevolking en vacatures), vindt u links en rechts een verticale as (y-as), ieder met een eigen schaalverdeling. De linker as met rode belettering van de schaalverdeling is voor de rode lijn van. De rechteras met zwarte belettering is voor de zwart gekleurde lijn voor heel. De reden voor deze dubbele y-as is dat de cijfers voor en door de grootte van het gebied en de bevolking te veel uiteenliggen om inzichtelijk met één as weer te geven. In vorige uitgaven is voor iedere grafiek een factor vastgesteld. Deze factor is zodanig berekend dat de Twentse en se lijn in het beginpunt van de grafiek zo veel mogelijk samenvallen. Hierdoor is te zien hoe presteert ten opzichte van heel. Er is er voor gekozen om een vaste factor voor alle grafieken te kiezen. Deze factor is gelijk aan de verhouding tussen de beroepsbevolking van en. De beroepsbevolking in is ongeveer 28 keer die van. Nog steeds is te zien hoe presteert ten opzichte van heel door te kijken hoe de beide lijnen zich ten opzichte van elkaar bewegen. Extra informatie is uit de grafieken te halen. Waar staat ten opzichte van. Verhoudingsgewijs kent bijvoorbeeld ongeveer evenveel starters als heel. Door voor alle grafieken de verhouding van de beroepsbevolking te kiezen, kunt u zien hoe de afstand voor de verschillende onderdelen is, niet alleen de ontwikkeling ten opzichte van elkaar. Vanaf de monitoruitgave september 2012 (met cijfers eind juli 2012) zijn de cijfers voor de WWB aangepast aan de door het CBS opgegeven WWB cijfers voor en de Twentse gemeenten. Met het verdwijnen van de WIJ uitkeringen voor jongeren, wordt er in de monitor geen onderscheid meer gemaakt tussen exclusief WIJ uitkering tot 27 jaar en WWB uitkeringen 27 tot 65 jaar. Arbeidsmarktmonitor Regio 13

14 Index bijlage: Informatieve Links Ontwikkeling geregistreerde Werkloosheid (NWW) per gemeente, gedifferentieerd naar jongeren en ouderen Ontwikkeling lopende uitkeringen WW, WWB per gemeente met een verbijzondering naar jongeren en ouderen Informatie over hulp aan startende ondernemingen Definities ARBEIDSMARKTMONITOR Bijlage cijfers op gemeentelijk niveau en definities Informatieve links Sites met actuele regionale en landelijke arbeidsmarktontwikkelingen en arbeidsmarktinformatie: Index UWV (o.a. sectorpublicaties) UWV (kennis, cijfers en onderzoek) ING Prov Overijssel SBB zie: zie: https://www.werk.nl/werk_nl/arbeidsmarktinformatie/home zie: en zie: zie: (klik door op arbeidsmarkt -delen) zie: Sites met Informatie over arbeidsmarktregelgeving: Sectorplannen Cofinanciering sectorplannen zie: zie: Arbeidsmarktmonitor Regio 14

15 Werkloosheid in Twentse gemeenten (NWW-Niet Werkende Werkzoekende geregistreerd als werkloos bij UWV): Totaal werkloosheid (geregistreerde werkloosheid) TOTAAL NWW (UWV, aantal personen) ontwikkeling Ontwikkeling NWW als % nov'13-dec'13 dec'12-dec'13 van beroepsbevolking dec'12 mei'13 jun'13 jul'13 aug'13 sep'13 okt'13 nov'13 dec'13 Abs. perc. Abs. Perc. okt nov dec TWENTE ,3% ,7% 11,1% 11,6% 12,0% ALMELO ,8% ,3% 15,7% 16,4% 16,7% BORNE ,0% ,1% 6,9% 7,6% 9,0% DINKELLAND ,3% ,1% 5,3% 5,7% 6,2% ENSCHEDE ,0% ,3% 17,3% 17,9% 18,1% HAAKSBERGEN ,2% ,2% 5,5% 6,1% 6,4% HELLENDOORN ,0% ,0% 7,8% 8,3% 8,6% HENGELO ,6% ,6% 10,0% 10,4% 10,5% HOF VAN TWENTE ,3% ,5% 7,4% 8,1% 8,1% LOSSER ,7% ,3% 8,4% 9,5% 9,6% OLDENZAAL ,5% ,8% 8,7% 9,3% 9,9% RIJSSEN-HOLTEN ,2% ,8% 7,0% 7,6% 8,2% TUBBERGEN ,8% ,6% 6,2% 6,6% 7,5% TWENTERAND ,2% ,2% 8,2% 8,6% 9,9% WIERDEN ,2% ,1% 6,5% 7,0% 7,5% Werkloosheid onder ouderen: NWW jaar (UWV, aantal personen) ontwikkeling Ontwikkeling nov'13-dec'13 dec'12-dec'13 dec'12 jan'13 feb'13 mrt'13 apr'13 mei'13 jun'13 jul'13 aug'13 sep'13 okt'13 nov'13 dec'13 Abs. perc. Abs. perc. TWENTE ,2% ,6% ALMELO ,7% ,0% BORNE ,5% ,5% DINKELLAND ,4% 75 33,6% ENSCHEDE ,8% ,4% HAAKSBERGEN ,6% 61 23,1% HELLENDOORN ,9% ,3% HENGELO ,9% ,7% HOF VAN TWENTE ,7% ,5% LOSSER ,5% 92 31,6% OLDENZAAL ,7% ,9% RIJSSEN-HOLTEN ,8% ,0% TUBBERGEN ,4% 99 51,3% TWENTERAND ,1% ,4% WIERDEN ,8% 59 21,5% Arbeidsmarktmonitor Regio 15

16 Jeugdwerkloosheid: NWW jaar (UWV, aantal personen) ontwikkeling Ontwikkeling nov'13-dec'13 dec'12-dec'13 dec'12 jan'13 feb'13 mrt'13 apr'13 mei'13 jun'13 jul'13 aug'13 sep'13 okt'13 nov'13 dec'13 Abs. perc. Abs. perc. TWENTE ,5% ,1% ALMELO ,6% ,8% BORNE ,6% 37 64,9% DINKELLAND ,8% 5 8,5% ENSCHEDE ,8% ,6% HAAKSBERGEN ,9% -1-1,4% HELLENDOORN ,4% 28 20,4% HENGELO ,1% 89 25,9% HOF VAN TWENTE ,8% 27 30,3% LOSSER ,0% 17 19,8% OLDENZAAL ,0% 41 40,6% RIJSSEN-HOLTEN ,6% 0 0,0% TUBBERGEN ,7% 8 9,1% TWENTERAND ,9% -20-9,3% WIERDEN ,7% ,6% Per eind dec ' Totaal TWENTE ALMELO BORNE DINKELLAND ENSCHEDE HAAKSBERGEN HELLENDOORN HENGELO HOF V. TWENTE LOSSER OLDENZAAL RIJSSEN-HOLTEN TUBBERGEN TWENTERAND WIERDEN januari februari Instroom Jongeren in NWW maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari februari Uitstroom Jongeren uit NWW maart april mei juni juli augustus september oktober november december Arbeidsmarktmonitor Regio 16

17 Uitkeringen: WW (WerkloosheidsWet < 65 jaar, UWV, aantal personen) ontwikkeling Ontwikkeling nov'13-dec'13 dec'12-dec'13 dec'12 jan'13 feb'13 mrt'13 apr'13 mei'13 jun'13 jul'13 aug'13 sep'13 okt'13 nov'13 dec'13 Abs. perc. Abs. perc. TWENTE ,4% ,2% ALMELO ,3% ,9% BORNE ,7% ,6% DINKELLAND ,3% ,1% ENSCHEDE ,1% ,2% HAAKSBERGEN ,1% ,2% HELLENDOORN ,2% ,9% HENGELO ,9% ,3% HOF VAN TWENTE ,5% ,7% LOSSER ,2% ,8% OLDENZAAL ,3% ,6% RIJSSEN-HOLTEN ,1% ,7% TUBBERGEN ,7% ,0% TWENTERAND ,3% ,7% WIERDEN ,9% ,3% WW (WerkloosheidsWet < 27 jaar, UWV, aantal personen) ontwikkeling Ontwikkeling nov'13-dec'13 dec'12-dec'13 dec'12 jan'13 feb'13 mrt'13 apr'13 mei'13 jun'13 jul'13 aug'13 sep'13 okt'13 nov'13 dec'13 Abs. perc. Abs. perc. TWENTE ,7% ,2% ALMELO ,7% 4 1,9% BORNE ,7% ,6% DINKELLAND ,5% 7 16,7% ENSCHEDE ,9% 78 21,9% HAAKSBERGEN ,0% 5 11,6% HELLENDOORN ,6% 7 6,9% HENGELO ,5% 54 33,8% HOF VAN TWENTE ,3% 9 16,4% LOSSER ,5% 24 54,5% OLDENZAAL ,2% 29 60,4% RIJSSEN-HOLTEN ,6% 4 3,7% TUBBERGEN ,5% 11 21,2% TWENTERAND ,8% 17 19,1% WIERDEN ,5% 24 51,1% Arbeidsmarktmonitor Regio 17

18 WWB, (Wet Werk en Bijstand t/m 65 jaar, Gemeenten, aantal huishoudens) ontwikkeling Ontwikkeling nov'13-dec'13 dec'12-dec'13 dec'12 jan'13 feb'13 mrt'13 apr'13 mei'13 jun'13 jul'13 aug'13 sep'13 okt'13 nov'13 dec'13 Abs. perc. Abs. perc. TWENTE ,6% ,6% ALMELO ,3% 122 5,6% BORNE ,1% 46 20,9% DINKELLAND ,5% 25 22,7% ENSCHEDE ,8% 454 8,2% HAAKSBERGEN ,6% 44 19,1% HELLENDOORN ,8% 93 30,0% HENGELO ,4% ,5% HOF VAN TWENTE ,0% 40 15,4% LOSSER ,4% 22 8,1% OLDENZAAL ,4% 31 6,5% RIJSSEN-HOLTEN ,4% 30 13,0% TUBBERGEN ,0% 6 6,7% TWENTERAND ,3% 49 14,4% WIERDEN ,9% 6 3,5% (*) (*) (*) (*) (*) (*) voorlopige cijfers tot publicatie CBS WWB (Wet Werk en Bijstand < 27 jaar, Gemeenten, aantal huishoudens) ontwikkeling Ontwikkeling nov'13-dec'13 dec'12-dec'13 dec'12 jan'13 feb'13 mrt'13 apr'13 mei'13 jun'13 jul'13 aug'13 sep'13 okt'13 nov'13 dec'13 Abs. perc. Abs. perc. TWENTE ,3% ,4% ALMELO ,5% 70 31,8% BORNE ,5% 1 5,0% DINKELLAND ,0% 1 10,0% ENSCHEDE ,4% ,1% HAAKSBERGEN ,8% 3 15,0% HELLENDOORN ,0% 2 5,0% HENGELO ,4% 64 42,7% HOF VAN TWENTE ,0% 3 30,0% LOSSER ,1% 0 0,0% OLDENZAAL ,6% ,0% RIJSSEN-HOLTEN ,9% 12 60,0% TUBBERGEN ,4% 7 70,0% TWENTERAND ,7% 12 40,0% WIERDEN ,3% -3-15,0% (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) Reg. cijfers bij gebrek aan CBS data Arbeidsmarktmonitor Regio 18

19 Informatie van het ROZ Het ROZ werkt voor gemeenten in. Het ROZ is een uitvoeringsorganisatie voor publieke ondernemers advies. ROZ richt zich hierbij op de ondersteuning starters hun ondernemingen. Deze startersondersteuning wordt mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage uit de Agenda van. Het door het ROZ behandelde aantal nieuwe aanvragen van gevestigde ondernemers voor (financiële) ondersteuning bedroeg in november 2013 in totaal 34. In november 2013 zijn er daarnaast 7 coachingstrajecten bijgekomen. Het totaal aantal coachingstrajecten bedraagt daarmee per eind november 668. Het totaal van de intakes van starters in de maand november 2013 bedroeg 87 en er zijn 14 deelnemers in deze maand gestart met een eigen bedrijf. Definities: Niet Werkende Werkzoekenden (NWW) en Werkloze beroepsbevolking (WBB): UWV Werkbedrijf publiceert cijfers over niet-werkende werkzoekenden (NWW) op de website De cijfers over de NWW verschillen van samenstelling met de werkloze beroepsbevolking (WBB) die het CBS publiceert. Enerzijds staan niet alle werklozen ingeschreven bij UWV Werkbedrijf (vooral personen zonder recht op een uitkering zoals jongeren en herintreders). Anderzijds staan er personen bij UWV ingeschreven die niet tot de werkloze beroepsbevolking horen (personen die bijvoorbeeld een opleiding volgen of die niet actief naar werk zoeken). Een ander verschil is de wijze waarop beide cijfers tot stand komen: het NWW-cijfer komt voort uit registratie van werkzoekenden door UWV-Werkbedrijf, het WBB-cijfer van het CBS komt tot stand door een enquête onder de beroepsbevolking. Definitie NWW: bij UWV ingeschreven werkzoekenden van jaar zonder werk of minder dan 12 uur per week werkzaam. Definitie WBB: personen van jaar zonder werk of minder dan 12 uur per week werkzaam die direct beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt en actief naar werk zoeken. Gemeentelijke bijstandsuitkeringen (WWB): Als arbeidsmarktindicatoren zijn twee tabellen met aantallen WWB (bijstand) per einde maand opgenomen. De leeftijdsbegrenzingen zijn aangepast aan de leeftijdbegrenzingen in de geregistreerde werkloosheid: een tabel met het totaal van 15 tot 65 jaar en een tabel met het subtotaal van jongeren tot 27 jaar. Op grond van bij gemeenten beschikbare gegevens kan telling niet plaats vinden op aantal personen, maar op het aantal door gemeenten opgegeven "bijstandseenheden" (= aantal huishoudens en niet het aantal personen in de bijstand). In uitgaven van arbeidsmarktmonitor voor september 2012 werden WWB bijstandscijfers van jongeren apart van niet-jongeren weergeven. De cijfers verstrekt door gemeenten worden geactualiseerd op door CBS gepubliceerde cijfers afgerond op tientallen, zodra deze vanuit CBS bekend worden. Dit betekent dat in de praktijk dat cijfers van vorige maanden aangepast kunnen worden! Voor de twee laatste maanden die nog niet door CBS worden gedekt worden voorlopige cijfers gebruikt gebaseerd op opgaven door gemeenten in de regio. Bij bekend worden van CBS cijfers worden ze door CBS cijfers vervangen. De weergeven WWB cijfers betreffen binnen de aangegeven leeftijdsgroepen conform de CBS telling het totaal aantal uitkeringen op grond van de Wet werk en bijstand (WWB). Indien in een huishouden met twee partners één partner een WWB-uitkering ontvangt en de andere partner een WWB/ WIJ-uitkering, worden beide uitkeringen Arbeidsmarktmonitor Regio 19

20 meegeteld. Geteld zijn uitkeringen die aan het eind van de verslagperiode niet waren beëindigd, de zogeheten lopende uitkeringen. Bij het totaal zijn ook meegeteld de uitkeringen aan bijstandsontvangers van wie de leefvorm onbekend is en uitkeringen met onbekende uitkeringsduur. Werkloosheid: Hieronder leest u meer uitgebreide informatie over de relatie tussen (jeugd)werkloosheid en het hebben van een uitkering: Kenmerk voor werkloosheid is de afwezigheid van werk en tegelijkertijd het zoeken naar en kunnen aanvaarden van werk. Daarbij blijkt dat mensen werkloos kunnen zijn zonder dat ze een werkloosheidsuitkering WW of WBB (bijstandsuitkering) hebben. Ook zijn er mensen die een werkloosheidsuitkering hebben, maar die niet of niet direct op zoek (kunnen) zijn naar werk. Daarmee zijn werkloosheid en het hebben van een werkloosheidsuitkering twee verschillende zaken, die vaak wel met elkaar samenhangen. Werkloosheid wordt altijd opgegeven in aantallen personen of in een percentage van de beroepsbevolking. Uitkeringen worden soms geteld in aantal mensen die een uitkering hebben, maar heel vaak ook in aantallen van verstrekte uitkeringen per huishouding. Een verstrekte uitkering kan daarmee meerder personen omvatten. Sommige personen ontvangen daarnaast twee soorten uitkering. Het is zaak om werkloosheid en uitkering te scheiden en ook om cijfers over verstrekte uitkeringen en cijfers over aantallen werklozen niet door elkaar te halen. Hetzelfde als hierboven geldt ook voor werkloze jongeren tot 27 jaar en voor jongeren die WWB uitkering hebben. Op landelijk niveau gelden CBS cijfers op basis van een steekproef enquête onder jongeren tot 27 jaar voor weergave van jeugdwerkloosheid. Veel werkloze jongeren registreren zich echter niet als zodanig, zodat zij niet in de NWW tellingen van UWV zitten. Nog minder werkloze jongeren melden zich aan bij de werkpleinen voor hulp van gemeenten op basis van de WWB en er zijn nog minder jongeren die daarbij ook een beroep kunnen doen op de inkomensvoorziening uit WWB. In een aantal andere gevallen krijgen jongeren een inkomensvoorziening uit de WWB, terwijl ze niet meer werkloos zijn. Tot slot verschillen opgaven in aantallen verstrekte inkomensvoorzieningen van aantallen personen. De conclusie is ook hier dat de cijfers van werkloosheid, geregistreerde jeugdwerkloosheid en jongeren met een uitkering (WW of WWB) sterk van elkaar kunnen verschillen. Vacatures: In regionale arbeidsmarktmonitoren tot eind 2010 is gebruik gemaakt van vacaturegegevens van UWV WERKbedrijf (d.w.z. geregistreerde vacatures welke door UWV WERKbedrijf in behandeling zijn genomen/ WBS systeem). Uit deze beperkte productiedatabase is echter steeds minder de omvang van de regionale (deel) vacaturemarkt af te leiden. Vanaf 2011 is gekozen om het aantal vacatures in de regionale markt naar sector te berekenen uit de omvang van het aantal regionale arbeidsplaatsen en de CBS vacaturegraad (aantal banen per arbeidsplaatsen in een sector). Starters en faillissementen: De gegevens komen uit het bestand van de KvK. Faillissementen gaan alleen over de nog ingeschreven bedrijven, de uitgeschreven bedrijven zijn dus niet meegeteld. Dit kan een verschil opleveren in resultaten wanneer op verschillende tijdstippen dezelfde periode wordt opgevraagd. Tussen het maken en verschijnen van de monitor zit de verwerkingstijd, informeer daarom voor actuele gegevens over starters en faillissementen bij het Handelsregister: of kijk op Arbeidsmarktmonitor Regio 20

Factsheet dashboard. Economische recessie. Samenvatting op hoofdlijnen. Amsterdam. Gemeente Amsterdam Economische Zaken.

Factsheet dashboard. Economische recessie. Samenvatting op hoofdlijnen. Amsterdam. Gemeente Amsterdam Economische Zaken. Gemeente Amsterdam Economische Zaken Factsheet dashboard Economische recessie augustus 29 Samenvatting op hoofdlijnen Amsterdam Sinds de factsheet dashboard van juni is er weinig veranderd in het conjunctuurbeeld

Nadere informatie

Factsheet dashboard. Figuur 1: Conjunctuurbeeld Amsterdam, juni 2009. werkloosheid passagiers Schiphol. -50 bezoek attracties vracht Schiphol

Factsheet dashboard. Figuur 1: Conjunctuurbeeld Amsterdam, juni 2009. werkloosheid passagiers Schiphol. -50 bezoek attracties vracht Schiphol Gemeente Amsterdam Economische Zaken Factsheet dashboard juni 29 Economische recessie Na een zeer plotselinge en heftige verslechtering eind vorig jaar, die tot uiting kwam in een scherpe daling van de

Nadere informatie

Regiorapport Noord-Veluwe

Regiorapport Noord-Veluwe Regiorapport Noord-Veluwe Regiorapport Noord-Veluwe Jan Dirk Gardenier Hans van Rijn April 2013 1 Inhoud Regiorapport Noord-Veluwe 1 Inhoud 2 Inleiding 3 Samenvatting en analyse 4 Noord-Veluwe in vogelvlucht

Nadere informatie

Trendwatch Nederlandse economie en arbeidsmarkt

Trendwatch Nederlandse economie en arbeidsmarkt ECABO arbeidsmarktonderzoek Trendwatch Nederlandse economie en arbeidsmarkt huidige ontwikkelingen en prognoses Odile Sondermeijer senioradviseur arbeidsmarktonderzoek januari 2010 Inleiding Deze rapportage

Nadere informatie

ECONOMIE EN ARBEIDS MARKT FLEVOLAND

ECONOMIE EN ARBEIDS MARKT FLEVOLAND ECONOMIE EN ARBEIDS MARKT FLEVOLAND 2009-2010 Met als themahoofdstuk: Innovatie in Flevoland Innovatie In 2010 is het hoofdstuk Innovatie in Flevoland gekozen als themahoofdstuk. Om dit onderwerp een gezicht

Nadere informatie

Aanleiding. Regio West-Friesland

Aanleiding. Regio West-Friesland Aanleiding Naar aanleiding van een verzoek van het hoofd sociale zaken van Hoorn is de afdeling Arbeidsmarktinformatie en -advies van het UWV gevraagd een korte analyse te maken van de arbeidmarkt in West-Friesland.

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 70 2014 30

Statistisch Bulletin. Jaargang 70 2014 30 Statistisch Bulletin Jaargang 70 2014 30 24 juli 2014 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Werkloosheid daalt opnieuw 3 Technische toelichting 4 Werkloze beroepsbevolking 1) 6 2 Inkomen en bestedingen

Nadere informatie

Uitgave Gemeente Den Haag DSO / Programmamanagement, Strategie en Onderzoek Juli 2013

Uitgave Gemeente Den Haag DSO / Programmamanagement, Strategie en Onderzoek Juli 2013 Monitor Aansluiting Onderwijs Arbeidsmarkt Startmeting 2012 COLOFON Uitgave Gemeente Den Haag DSO / Programmamanagement, Strategie en Onderzoek Juli 2013 Druk Gemeente Den Haag Intern Dienstencentrum Inlichtingen

Nadere informatie

UWV Kennisverslag 2011-I

UWV Kennisverslag 2011-I UWV Kennisverslag 2011-I Kenniscentrum UWV Directie SBK Maart 2011 Inhoud Belangrijkste signalen uit UKV 2011-I 3 1 Inleiding 5 2 Ontwikkelingen in volumes uitkeringsgerechtigden 7 2.1 Samenvatting volumeontwikkelingen

Nadere informatie

UWV Landelijke arbeidsmarktprognose 2015. Update, 3 februari 2015

UWV Landelijke arbeidsmarktprognose 2015. Update, 3 februari 2015 UWV Landelijke arbeidsmarktprognose 2015 Update, 3 februari 2015 Inhoudsopgave Samenvatting 2 1. Ontwikkeling economie en vraag naar arbeid in 2015 4 1.1. Gerealiseerde ontwikkelingen eerste drie kwartalen

Nadere informatie

Naar een transparantere arbeidsmarkt met de nieuwe spanningsindicator arbeidsmarkt

Naar een transparantere arbeidsmarkt met de nieuwe spanningsindicator arbeidsmarkt Naar een transparantere arbeidsmarkt met de nieuwe spanningsindicator arbeidsmarkt Paper voor de Nederlandse Arbeidsmarktdag op 10 oktober 2013 in Den Haag Dr. Jeroen van den Berg (UWV), jeroen.vandenberg-01@uwv.nl

Nadere informatie

mei 2015 Basiscijfers Jeugd informatie over de arbeidsmarkt, het onderwijs en leerplaatsen in Nederland Een gezamenlijke uitgave van:

mei 2015 Basiscijfers Jeugd informatie over de arbeidsmarkt, het onderwijs en leerplaatsen in Nederland Een gezamenlijke uitgave van: mei 2015 Basiscijfers Jeugd informatie over de arbeidsmarkt, het onderwijs en leerplaatsen in Nederland Een gezamenlijke uitgave van: Samenvatting Leeswijzer In 2014 onderzochten UWV en SBB de informatiebehoefte

Nadere informatie

De sociaaleconomische situatie van langdurig flexibele werknemers

De sociaaleconomische situatie van langdurig flexibele werknemers De sociaaleconomische situatie van langdurig flexibele werknemers Amsterdam, april 2013 In opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid De sociaaleconomische situatie van langdurig

Nadere informatie

Regio in Beeld 2014. Groningen

Regio in Beeld 2014. Groningen Regio in Beeld 2014 Groningen Inleiding De invoering van de Participatiewet komt op een moment dat de arbeidsmarkt twee verschillende gezichten kent. Aan de ene kant zijn er duidelijke signalen die wijzen

Nadere informatie

Monitor arbeidsmarkt en beroepsonderwijs 2004-2005. door Mike van Mechelen, Huub Verijdt

Monitor arbeidsmarkt en beroepsonderwijs 2004-2005. door Mike van Mechelen, Huub Verijdt 12 Monitor arbeidsmarkt en beroepsonderwijs door Mike van Mechelen, Huub Verijdt Colofon Datum aanmaak Versie Status Kenmerk Bestand Datum bijstellen Auteur 1 oktober 2004 1.0 Officieel Mike van Mechelen,

Nadere informatie

kompas voor de arbeidsmarkt sprinten door de Regionale Arbeidsmarkt Informatie Limburg

kompas voor de arbeidsmarkt sprinten door de Regionale Arbeidsmarkt Informatie Limburg kompas voor de arbeidsmarkt sprinten door de Regionale Arbeidsmarkt Informatie Limburg 2014 2018 inhoud 333 voorwoord de wereld om ons heen verandert politiek: hervormingen & bezuinigingen economie: conjunctuur

Nadere informatie

Basiscijfers Jeugd. oktober 2014. informatie over de arbeidsmarkt, het onderwijs en leerplaatsen in de regio Holland Rijnland

Basiscijfers Jeugd. oktober 2014. informatie over de arbeidsmarkt, het onderwijs en leerplaatsen in de regio Holland Rijnland oktober 2014 Basiscijfers Jeugd informatie over de arbeidsmarkt, het onderwijs en leerplaatsen in de regio Holland Rijnland Een gezamenlijke uitgave van: Samenvatting Leeswijzer De Basiscijfers Jeugd is

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Juli 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Juli 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Juli 2015 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Online vacatures 7 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 8 Statistische bijlage 9 Toelichting NWW/WW/WBB 17 Colofon

Nadere informatie

juni 2014 Basiscijfers Jeugd informatie over de arbeidsmarkt, het onderwijs en leerplaatsen in de regio Midden-Utrecht Een gezamenlijke uitgave van:

juni 2014 Basiscijfers Jeugd informatie over de arbeidsmarkt, het onderwijs en leerplaatsen in de regio Midden-Utrecht Een gezamenlijke uitgave van: juni 2014 Basiscijfers Jeugd informatie over de arbeidsmarkt, het onderwijs en leerplaatsen in de regio Midden-Utrecht Een gezamenlijke uitgave van: Samenvatting Leeswijzer De Basiscijfers Jeugd is vernieuwd.

Nadere informatie

UWV Arbeidsmarktprognose 2013-2014. Met een doorkijk naar 2018

UWV Arbeidsmarktprognose 2013-2014. Met een doorkijk naar 2018 UWV Arbeidsmarktprognose 2013-2014 Met een doorkijk naar 2018 UWV Arbeidsmarktprognose 2013-2014 1 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Samenvatting 6 1. Inleiding en leeswijzer 10 2. Landelijke ontwikkelingen arbeidsmarkt

Nadere informatie

Groningen economisch bekeken 2014

Groningen economisch bekeken 2014 Groningen economisch bekeken 2014 Groningen Economisch Bekeken 2014 Groningen, economisch bekeken 2014 2 Inhoud Voorwoord... 4 Samenvatting... 5 1. Bevolking... 10 1.1 Bevolkingsontwikkeling... 10 1.2

Nadere informatie

Flexwerk na de WW. Gevolgen van flexibele arbeid voor werkzekerheid en herhalingswerkloosheid. april 2015

Flexwerk na de WW. Gevolgen van flexibele arbeid voor werkzekerheid en herhalingswerkloosheid. april 2015 Flexwerk na de WW Gevolgen van flexibele arbeid voor werkzekerheid en herhalingswerkloosheid april 2015 Inhoudsopgave Inleiding 2 Samenvatting 3 1. Flexwerkers op de arbeidsmarkt en in de WW 5 1.1. Ontwikkeling

Nadere informatie

Sociaal-economische trends

Sociaal-economische trends Sociaal-economische trends Statistisch kwartaalblad over arbeidsmarkt, sociale zekerheid en inkomen 25, aflevering 1 Centraal Bureau voor de Statistiek Voorburg/Heerlen, 25 Verklaring der tekens. = gegevens

Nadere informatie

Arbeidsmarktanalyse 2010

Arbeidsmarktanalyse 2010 Arbeidsmarktanalyse 2010 1 2 Inhoud Inleiding 7 1 Ontwikkelingen van werkgelegenheid en vacatures 9 1.1 Een algemeen beeld 9 1.2 Ontwikkelingen in de samenstelling van de werkgelegenheid 11 1.2.1 Naar

Nadere informatie

rail 2012-2016 kompas voor de arbeidsmarkt

rail 2012-2016 kompas voor de arbeidsmarkt rail 2012-2016 kompas voor de arbeidsmarkt sprinten door de Regionale Arbeidsmarkt Informatie Limburg inhoud 333 een positieve lijn voor Limburg 7 de wereld om ons heen verandert 8 politiek: concurrentiekracht

Nadere informatie

Nieuwe arbeidsmarktgegevens over de vraagzijde. Ontwikkeling vacaturemarkt en spanningsindicator

Nieuwe arbeidsmarktgegevens over de vraagzijde. Ontwikkeling vacaturemarkt en spanningsindicator Nieuwe arbeidsmarktgegevens over de vraagzijde Ontwikkeling vacaturemarkt en spanningsindicator MANAGEMENTSAMENVATTING De belangrijkste taak van het UWV WERKbedrijf is het bij elkaar brengen van vraag

Nadere informatie

Regionaal Actieplan Jeugdwerkloosheid 2.0 Arbeidsmarktregio Groningen

Regionaal Actieplan Jeugdwerkloosheid 2.0 Arbeidsmarktregio Groningen Regionaal Actieplan Jeugdwerkloosheid 2.0 Arbeidsmarktregio Groningen 2013 en 2014 In beweging - aan de bak! Aanpak van jeugdwerkloosheid door het stimuleren van mobiliteit 25 juni 2013 Inhoud 1. Inleiding...

Nadere informatie

Inleiding... 3. Gehanteerde definities... 4. Management summary... 5. Ontwikkelingen in Nederland... 6. Vraagontwikkeling... 6

Inleiding... 3. Gehanteerde definities... 4. Management summary... 5. Ontwikkelingen in Nederland... 6. Vraagontwikkeling... 6 Arbeidsmarktontwikkelingen Q1-2014 Kansen en knelpunten op de Nederlandse arbeidsmarkt Drs. Geert-Jan Waasdorp Bart van Krimpen MSc 13-5-2014 Inhoud Inleiding... 3 Gehanteerde definities... 4 Management

Nadere informatie

Brainport Monitor 2009 Een sterke uitgangspositie

Brainport Monitor 2009 Een sterke uitgangspositie Brainport Monitor 2009 Een sterke uitgangspositie Brainport Monitor 2009 2 Brainport Monitor 2009 De Brainport Monitor geeft inzicht in de concurrentiepositie van Brainport als toptechnologie regio in

Nadere informatie

Jaarbrief Werk en Inkomen: bijstandsontwikkeling 2013

Jaarbrief Werk en Inkomen: bijstandsontwikkeling 2013 Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Jaarbrief Werk en Inkomen: bijstandsontwikkeling 2013 Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061 Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Via de bijgevoegde brief

Nadere informatie