Thermometer economische crisis

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Thermometer economische crisis"

Transcriptie

1 6 Thermometer economische crisis oktober 20 /11/20 1

2 Inleiding In deze zesde Thermometer economische crisis worden de recente ontwikkelingen op belangrijke gemeentelijke thema s gevolgd (economie, arbeidsmarkt, inkomen en wonen). De thermometer is primair bedoeld voor Utrechtse bestuurders en beleidsmakers. Naast recente cijfers op de genoemde beleidsterreinen bevat de thermometer de belangrijkste relevante landelijke trends. Colofon: uitgave: afdeling Bestuursinformatie informatie: Hans van Hastenberg ( ) Anne Slob ( )

3 Algemene conclusie Op meerdere punten is een economisch herstel zichtbaar. Daarnaast blijkt uit recent beschikbaar gekomen cijfers dat Utrecht binnen Nederland een relatief lage economische krimp heeft laten zien. Zorgelijk is de ontwikkeling op de woningmarkt en de persoonlijke situatie van mensen die direct te maken hebben met de recessie-economie. Tekenen van herstel zijn er op meerdere punten. Het Utrechtse bedrijfsleven laat een omzetgroei zien. Daarnaast is er nog slechts een klein overschot bedrijven dat te maken heeft met personeelskrimp. Het aantal werkzoekenden is na een recente daling nu stabiel op een relatief laag niveau. Het aantal jeugdige werkzoekenden is sterk afgenomen. Uit recent beschikbare cijfers komt naar voren dat de recessie in Utrecht iets minder negatief is verlopen dan gemiddeld in Nederland. Uit voorlopige gegevens voor het stadsgewest blijkt dat de Utrechtse economie in met 2,9% is gekrompen. Landelijk gaat het om een afname van 3,9%. Landelijk is er sinds een jaar sprake van een voorzichtig aantrekkende economie. Zorgpunt is de persoonlijke situatie van mensen die direct door de crisis zijn getroffen. Het aantal huishoudens in de Bijstand stijgt nog licht, evenals het aantal WW-uitkeringen. Het aantal aanvragen voor schuldhulpverlening is recent gedaald, maar ligt nog wel op een hoog niveau. Positief is dat de vraag naar bijzondere bijstand flink is gedaald. De woningmarkt laat nog geen tekenen van herstel zien. De koopmarkt zit behoorlijk op slot en in de sociale huurmarkt lopen de wachttijden op..

4 Recente ontwikkelingen samengevat Economie In het stadsgewest Utrecht is de economie in met 2,9% gekrompen. Bedrijven in het stadsgewest lijken minder last te hebben gehad van de economische situatie dan in de provincie Utrecht (-3,3%) en Nederland (-3,9%). Over de gerealiseerde omzetontwikkeling zijn bedrijven voor het eerst sinds anderhalf jaar positief. Utrechtse bedrijven zijn opvallend positief vergeleken met de provincie en Nederland. Het aantal startende bedrijven is in de eerste helft van 20 (1.938) aanzienlijk hoger dan in de eerste helft van (1.384). Arbeidsmarkt Het aantal werkzoekenden bedraagt in september Sinds juli dit jaar is dit aantal ongeveer gelijk gebleven. Deze stabilisatie is ook zichtbaar in Den Haag en Rotterdam. De jeugdwerkloosheid is in 20 elke maand afgenomen en laat een daling zien van 43% vergeleken met uari van dit jaar. De daling is groter dan in de G4 en Nederland. Het aantal WW-uitkeringen is in augustus t/m september 20 met 1,1% gedaald. Inkomen Tussen 1 uari en 1 oktober 20 is het aantal Utrechtse huishoudens met een bijstandsuitkering met 5,4% toegenomen. In de andere G4-steden is een sterkere stijging waarneembaar: Amsterdam (6,2%), Rotterdam (6,9%) en Den Haag (7,8%). In 20 bedraagt het gemiddeld aantal aanvragen per maand voor bijzondere bijstand 367. Dit is 14% hoger dan in dezelfde periode vorig jaar. Het derde kwartaal van dit jaar laat een daling zien van het aantal aanvragen schuldhulpverlening (6%) vergeleken met het voorgaande kwartaal. Woningmarkt De gemiddelde verkooptijd van een woning in Utrecht daalt in het tweede kwartaal met 14% vergeleken met het eerste kwartaal 20. De eerste helft van 20 zijn in totaal 655 sociale huurwoningen beschikbaar gekomen. Dit is een daling van 24% vergeleken met dezelfde periode een jaar eerder. Het aantal verleende bouwvergunningen is in de eerste zeven maanden van dit jaar 7% hoger dan in dezelfde periode vorig jaar.

5 Economie (1/5) Economische groei* % ,0 0,0 2,9 2,4-2,9 3,7 2,3-3,3 3,6 2,0-3,9-2,0-4,0 Stadsgewest Utrecht provincie Utrecht Nederland * Voorlopige cijfers In de provincie en het Stadsgewest Utrecht is de economische recessie minder diep geweest dan landelijk. In het stadsgewest Utrecht (BRU-regio exclusief Vianen) is de economie in met 2,9% gekrompen. Dit is minder dan in de provincie Utrecht (-3,3%) en in Nederland (-3,9%). In was de economische groei in het Stadsgewest Utrecht groter dan landelijk. In 2007 was deze lager. bron: CBS

6 Economie (2/5) Gerealiseerde omzetontwikkeling* -I -II -III -IV 20-I 20-II Utrecht provincie Nederland * Saldo aantal bedrijven met positieve en negatieve omzet(verwachting) Het saldo van het aantal bedrijven met een negatieve en positieve omzetontwikkeling in het tweede kwartaal van 20 is voor het eerst sinds anderhalf jaar duidelijk positief. Daarbij valt het relatief hoge cijfer voor Utrechtse bedrijven op (+34). In de provincie (+20) en Nederland (+13) is dit iets lager. In het vorige kwartaal hadden bedrijven de gunstige omzetontwikkeling overigens al aangekondigd. Voor het derde kwartaal is de verwachting aanmerkelijk minder positief. Mogelijk is er een relatie met het kwakkelend economisch herstel en de onzekere politieke situatie in Nederland. bron: COEN (CBS)

7 Economie (3/5) Gerealiseerde personeelssterkte* -I -II -III -IV 20-I 20-II Utrecht provincie Nederland * Saldo aantal bedrijven met positieve en negatieve personeelsomvang (verwachting) Een meerderheid van de bedrijven heeft nog steeds te maken met een personeelskrimp. Het saldo tussen positieve en negatieve antwoorden is echter wel sterk verbeterd. Zowel in Utrecht (saldo -5), in de provincie (-8) en in Nederland (-4). Daarmee is de feitelijke personeelsontwikkeling per saldo gunstiger dan een kwartaal geleden verwacht. Voor het komende kwartaal verwacht een kleine meerderheid van de bedrijven dat het personeelsbestand zal krimpen. Voor Utrecht komt dit saldo uit op -1. bron: COEN (CBS)

8 Economie (4/5) Faillissementen en bijbehorende arbeidsplaatsen in Midden-Nederland aantal faillissementen aantal banen (t/m half september) (t/m half sept.) In de eerste 8,5 maanden van 20 zijn in de regio Midden-Nederland 293 bedrijven failliet verklaard. Het gaat om arbeidsplaatsen. De meeste faillissementen zijn in de handel, zakelijke dienstverlening en financiële dienstverlening. De sector vervoer/communicatie valt op. Er zijn hier dit jaar al meer bedrijven failliet verklaard dan in voorgaande jaren. Het gaat om 336 banen, na de zakelijke dienstverlening (707) het hoogste aantal. In Utrecht zijn in de periode t/m half september 64 bedrijven failliet gegaan. Het gaat om 367 banen. bron: KvK

9 Economie (5/5) Aantal startende bedrijven in Utrecht I -II -III -IV 20-I 20-II Het aantal startende bedrijven in Utrecht is in de eerste helft van 20 (1.938) aanmerkelijk hoger dan in de eerste helft van (1.384). Dit past in een trend van een stijgend aantal startende bedrijven die zich bij de Kamer van Koophandel inschrijven. De meeste starters in de eerste helft van 20 zijn in de persoonlijke dienstverlening (400), adviesdiensten (389), algemene diensten (338) en facilitaire dienstverlening (332). bron: COEN (CBS)

10 Arbeidsmarkt (1/4) Aantal werkzoekenden (nww-ers) in Utrecht feb 08 sept Het aantal werkzoekenden bedraagt in september bijna Sinds juli is dit aantal ongeveer gelijk gebleven, na een flinke daling in het eerste half jaar. De stabilisatie van het aantal werkzoekenden in de afgelopen maanden zien we naast Utrecht, ook in Den Haag en Rotterdam. In Amsterdam daalt het aantal werkzoekenden nog steeds. Door het gelijkblijven van het aantal werkzoekenden, blijft het aandeel werkzoekenden op de potentiële beroepsbevolking onveranderd (5,1%). Dit is lager dan een jaar geleden (augustus, 6,2%) en lager dan in de andere grote steden: Den Haag (8,2%), Amsterdam (9,9%) en Rotterdam (12,5%). bron: UWV WERKbedrijf

11 Arbeidsmarkt (2/4) Jeugdwerkloosheid in Utrecht (nww) feb 08 sept De jeugdwerkloosheid (15 t/m 26 jaar) neemt in 20 elke maand af. In september 20 telt Utrecht 598 niet-werkende werkzoekende jongeren, een afname van 43% ten opzichte van uari. Dit is het laagste niveau sinds begin bron: UWV WERKbedrijf

12 Arbeidsmarkt (3/4) Jeugdwerkloosheid (nww) in Utrecht vergeleken met G4 en Nederland* * Index (uari =0) Utrecht Den Haag Rotterdam Amsterdam Nederland mrt mei jul sep nov mrt mei jul De jeugdwerkloosheid (15 t/m 26 jaar) neemt in 20 in Utrecht veel meer af dan in andere grote steden en dan in Nederland. De ontwikkeling van het aantal jeugdige werkzoekenden verloopt in Utrecht sinds uari gunstiger dan in andere grote steden en Nederland. Alleen in Amsterdam zijn er evenals in Utrecht op dit moment minder werkzoekenden dan op 1 uari. bron: UWV WERKbedrijf

13 Arbeidsmarkt (4/4) Aantal WW-uitkeringen in Utrecht feb sept In september 20 telt Utrecht lopende WW-uitkeringen, een daling van 1,1% ten opzichte van augustus. Het aantal WW-uitkeringen schommelt sinds mei 20 elke maand rond de In alle G4-steden daalt het aantal WW-ers sinds begin 20. bron: UWV WERKbedrijf

14 Inkomen (1/4) Aantal huishoudens met bijstand (< 65 jaar) mrt 08 mei 08 jul 08 sep 08 nov 08 mrt mei jul sep nov mrt mei jul sep In 20 is het aantal huishoudens met een bijstandsuitkering in de stad gegroeid van per 1 uari tot per 1 oktober. Een groei met 5,4% in driekwart jaar. In de andere G4-steden is een sterkere stijging waarneembaar: Amsterdam (6,2%), Rotterdam (6,9%) en Den Haag (7,8%). Die groei kan niet los worden gezien van de instroom van jongeren op basis van de wet WIJ (Wet Investeren in Jongeren). Vanaf 1 mei, dus de afgelopen vijf maanden, is het aantal vrijwel stabiel. bron: Gemeente Utrecht, SoZaWe, CBS

15 Inkomen (2/4) Aanvragen bijzondere bijstand in Utrecht feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec In de eerste drie kwartalen van 20 zijn er gemiddeld per maand 367 aanvragen voor bijzondere bijstand binnengekomen. Dit aantal is vergelijkbaar met dat in dezelfde periode van en 14% hoger dan in dezelfde periode van. bron: Gemeente Utrecht, SoZaWe

16 Inkomen (3/4) U-pas houders mrt 08 mei 08 jul 08 sep 08 nov 08 mrt mei jul sep nov mrt mei jul sep In 20 stijgt het aantal Utrechters met een U-pas gestaag. Een trend die is ingezet na de paswisseling halverwege. Daarnaast is er in 20 extra voorlichting gegeven. bron: Gemeente Utrecht, SoZaWe

17 Inkomen (4/4) Aanvragen schuldhulpverlening in Utrecht *in het 4 e kwartaal is het aantal aanvragen opgehoogd met 120 voor project Voorkomen huisuitzetting van geheel e 2kw e kw 3 e kw 3 e kw 4 e kw4 e kw * 120 aanvragen project Voorkomen Huisuitzetting niet meegereken 3 e kw 3 e kw4 e kw * 4 e kw * 20 1 e 2kw e kw 20 3mei e kw 20 Het tweede kwartaal van dit jaar laat een grote toename zien van het aantal aanvragen schuldhulpverlening (van 175 naar 411). In het derde kwartaal van 20 daalt het aantal aanvragen schuldhulpverlening met 6% vergeleken met het tweede kwartaal. bron: Gemeente Utrecht, SoZaWe

18 Woningmarkt (1/7) Mediane verkooptijd koopwoning in Utrecht, in dagen* *exclusief woningen die langer dan 400 dagen te koop staan e kw 4 e kw 3 e kw 4 e kw Het aantal dagen dat een woning in Utrecht gemiddeld te koop staat daalt in het tweede kwartaal (62) van dit jaar met 14% vergeleken met het vorige kwartaal (72). Dezelfde ontwikkeling is waarneembaar in waar de mediane verkooptijd in het tweede kwartaal eveneens daalde (-13%) vergeleken met het eerste kwartaal. Ook in de regio Utrecht (exclusief Utrecht) daalt de mediane verkooptijd in het afgelopen kwartaal met 14% (van 66 naar 77 dagen). bron: NVM

19 Woningmarkt (2/7) Aantal woningtransacties in Utrecht e kw 4 e kw 3 e kw 4 e kw 20 2e kw 20 Het tweede kwartaal van dit jaar laat een stijging zien van het aantal verkochte bestaande woningen in Utrecht van 17% (van 561 naar 657). Regionaal (exclusief Utrecht) is ook sprake van een stijging en stijgt het aantal transacties met 9% (van 405 naar 441). bron: NVM

20 Woningmarkt (3/7) Mediane verkoopprijs koopwoning in Utrecht ( ) e kw 4 e kw 3 e kw 4 e kw Voor het tweede kwartaal op rij is een stijging van de mediane verkoopprijs waarneembaar. In het afgelopen kwartaal is de verkoopprijs met 3,3% gestegen. De mediane verkoopprijs van een woning in Utrecht komt hiermee uit op In de regiogemeenten van Utrecht (exclusief Utrecht) daalt de mediane verkoopprijs in dezelfde periode van naar bron: NVM

21 Woningmarkt (4/7) Wachttijden sociale huurwoning in Utrecht*, in jaren *Woningen in Woningkrant, niet verhuurd aan urgenten of medisch geïndiceerden en exclusief nieuwbouwwoningen gemiddelde wachttijd totaal gemiddelde wachttijd doorstromers gemiddelde wachttijd overige woningzoekenden,0 9,7 8,0 8,1 7,2 6,0 3 e kw 4 e kw 3 e kw 4 e kw De gemiddelde wachttijd voor woningzoekenden is in het tweede kwartaal 20 (8,1) gestegen vergeleken met het eerste kwartaal 20 (7,7). Ook voor overige woningzoekenden (voornamelijk starters) is de gemiddelde wachttijd in het tweede kwartaal van dit jaar gestegen van 6,5 naar 7,2. In de periode tussen het tweede kwartaal van en 20 is de wachttijd voor doorstromers het minst toegenomen (0,2 jaar). De totale wachttijd en de wachttijd voor overige woningzoekenden zijn in dezelfde periode met 0,5 jaar gestegen. bron: WoningNet

22 Woningmarkt (5/7) Aantal verhuringen sociale huurwoningen in Utrecht* 737 aan doorstromers beschikbaar voor overige woningzoekenden e kw e kw e kw 0 4 e kw *Woningen in Woningkrant, niet verhuurd aan urgenten of medisch geïndiceerden en exclusief nieuwbouwwoningen Vergeleken met het vorige kwartaal is het aantal nieuwe gebruikers van bestaande sociale huurwoningen in het tweede kwartaal van 20 met 5% toegenomen (336). In de eerste twee kwartalen van 20 zijn in totaal 655 woningen beschikbaar gekomen voor woningzoekenden. Dit is een daling van 24% vergeleken met dezelfde periode een jaar eerder (863). bron: WoningNet

23 Woningmarkt (6/7) Aantal verleende bouwvergunningen* in Utrecht 1 t/m 1 augustus t/m 1 augustus *inclusief aantallen voor lichte bouwvergunningen In de periode uari tot augustus zijn in 20 in totaal bouwvergunningen verleend. Het aantal is in de eerste zeven maanden van dit jaar 7% hoger dan in dezelfde periode een jaar eerder. bron: Gemeente Utrecht, SO

24 Woningmarkt (7/7) Aantal in aanbouw genomen woningen Binnenstedelijk gebied* *alleen binnenstedelijk gebied (exclusief Leidsche Rijn en Vleuten- De Meern) **prognosecijfer e kwartaal e kwartaal 291** In het eerste helft van dit jaar is de bouw gestart van 348 nieuwe woningen in het Binnenstedelijke gebied. Dit is 52% minder dan in dezelfde periode een jaar eerder (729). Voor het gehele jaar 20 is de verwachting dat van ongeveer 650 woningen de start bouw plaatsvindt. In Leidsche Rijn zijn in het eerste half jaar van 20 ongeveer 400 woningen in aanbouw genomen. Naar verwachting zal hier in 20 met de bouw gestart worden van in totaal woningen. bron: Gemeente Utrecht, SO

25 Landelijke trends (1/4) Economische groei* % verandering tov vorige periode 1,0 0,0 0,8-0,2-0,4-1,2-2,4-1,2 0,6 0,6 0,5 0,9-1,0-2,0-3,0 -I -II -III -IV -I -II -III -IV 20-I 20-II * voorlopige cijfers; kwartaalgegevens zijn gecorrigeerd voor seizoensinvloeden In het tweede kwartaal van 20 is de Nederlandse economie met 0,9% gegroeid en opzichte van het eerste kwartaal. Ten opzichte van het tweede kwartaal van is de groei 2,1%. Dit is het vierde kwartaal op rij dat de Nederlandse economie groeit. bron: CBS

26 Landelijke trends (2/4) Consumentenvertrouwen en koopbereidheid* * saldo positieve en negatieve antwoorden consumentenvertrouwen koopbereidheid feb mrt apr mei jun jul aug sep In september hebben consumenten minder vertrouwen in de economie (-13) dan de maand ervoor (-8). Er zijn nog steeds meer mensen pessimistisch dan optimistisch over de ontwikkeling van de Nederlandse economische groei. Wel was er in de tussenliggende maanden (juni t/m augustus) een verbetering zichtbaar. Wat betreft de koopbereidheid van Nederlanders zien we eenzelfde ontwikkeling. bron: CBS

27 Landelijke trends (3/4) Inflatie (%) 3,0 2,0 1,5% 1,0 08 apr 08 jul 08 okt 08 apr jul okt apr jul aug In juli (1,6%) en augustus (1,5%) 20 stijgt de inflatie en ligt hiermee twee keer zo hoog als in het begin van 20. De stijging van de inflatie in de maand juli is fors. Sinds uari is er nog niet zo'n sterke maandelijkse stijging geweest. bron: CBS

28 Landelijke trends (4/4) Totaal verstrekt krediet ( mln) jul aug sep okt nov dec feb mrt apr mei jun jul Na de sterke daling van het aantal verstrekte consumptieve kredieten sinds juli, zien we vanaf het begin van dit jaar een stijging. In juli 20 werd er voor 873 miljoen euro aan consumptieve kredieten verstrekt. Dat is 14% meer dan een maand eerder en is ook meteen het hoogste maandcijfer van 20. bron: CBS

Thermometer economische crisis

Thermometer economische crisis 9 Thermometer economische crisis oktober 20 Bestuursinformatie 07//20 gemeente Utrecht Inleiding In deze negende Thermometer economische crisis worden de recente ontwikkelingen op belangrijke gemeentelijke

Nadere informatie

Thermometer economische. crisis

Thermometer economische. crisis 8 Thermometer economische oktober 20 crisis 06//20 Inleiding In deze achtste Thermometer economische crisis worden de recente ontwikkelingen op belangrijke gemeentelijke thema s gevolgd (economie, arbeidsmarkt,

Nadere informatie

Thermometer economische crisis

Thermometer economische crisis 7 Thermometer economische crisis maart 2011 15/03/2011 Inleiding In deze zevende Thermometer economische crisis worden de recente ontwikkelingen op belangrijke gemeentelijke thema s gevolgd (economie,

Nadere informatie

Thermometer economische crisis

Thermometer economische crisis 4 Thermometer economische crisis maart 2010 16/03/2010 1 Inleiding In deze vierde Thermometer economische crisis worden de recente ontwikkelingen op belangrijke gemeentelijke thema s gevolgd (economie,

Nadere informatie

Thermometer economische crisis

Thermometer economische crisis 11 Thermometer economische crisis november 2013 afdeling Onderzoek - gemeente Utrecht Inleiding In deze elfde Thermometer economische crisis worden de recente ontwikkelingen op belangrijke gemeentelijke

Nadere informatie

Thermometer economische crisis

Thermometer economische crisis Thermometer economische crisis mei 2013 afdeling 29/04/2013 Onderzoek gemeente Utrecht Inleiding In deze tiende Thermometer economische crisis worden de recente ontwikkelingen op belangrijke gemeentelijke

Nadere informatie

Economische Thermometer

Economische Thermometer Economische Thermometer Juni 2015 IB Onderzoek - gemeente Utrecht Inleiding In de Economische Thermometer volgen we de recente ontwikkelingen op belangrijke gemeentelijke thema s (economie, arbeidsmarkt,

Nadere informatie

Thermometer economische crisis

Thermometer economische crisis 12 Thermometer economische crisis September 2014 afdeling Onderzoek - gemeente Utrecht Inleiding Deze twaalfde Thermometer economische crisis volgt de recente ontwikkelingen op belangrijke gemeentelijke

Nadere informatie

jul/09 mei/09 jun/09 sep/09 sep/08 jan/09 feb/09 mrt/09 jun/09 aug/09 sep/09 aug/09

jul/09 mei/09 jun/09 sep/09 sep/08 jan/09 feb/09 mrt/09 jun/09 aug/09 sep/09 aug/09 HAAGSE MONITOR ECONOMISCHE RECESSIE 7 Deze monitor geeft zowel prognoses als gerealiseerde cijfers weer. Het vaststellen van gerealiseerde cijfers kost tijd, maar worden, zodra deze bekend zijn, in de

Nadere informatie

Crisismonitor Drechtsteden

Crisismonitor Drechtsteden Crisismonitor juni 211 (cijfers t/m maart 211) Inhoud: 1. Werkloosheid 2. Werkloosheid naar leeftijd 3. Vacatures, bedrijven, leegstand 4. Woningmarkt Hoe staan de er voor op de arbeidsmarkt en de woningmarkt?

Nadere informatie

Crisismonitor Drechtsteden

Crisismonitor Drechtsteden Crisismonitor Oktober 2010 (cijfers t/m augustus 2010) Inhoud: 1. Werkloosheid (algemeen) 2. Werkloosheid naar leeftijd (jongeren en ouderen) 3. Vacatures, bedrijven en leegstand 4. Woningmarkt Hoe staan

Nadere informatie

Thermometer economische crisis

Thermometer economische crisis 3 Thermometer economische crisis september 2009 02/10/2009 1 2 Inleiding In deze derde Thermometer economische crisis worden de recente ontwikkelingen op belangrijke gemeentelijke thema s gevolgd (economie,

Nadere informatie

Crisismonitor Drechtsteden

Crisismonitor Drechtsteden Crisismonitor Januari 211 (cijfers t/m oktober 21) Hoe staan de er voor op de arbeidsmarkt en de woningmarkt? Dat leest u in deze zesde editie van de crisismonitor, die het OCD eens in de twee maanden

Nadere informatie

HAAGSE MONITOR RECESSIECIJFERS januari 2010

HAAGSE MONITOR RECESSIECIJFERS januari 2010 Pagina // Bijlage HAAGSE MONITOR RECESSIECIJFERS uari Deze monitor geeft zowel prognoses als gerealiseerde cijfers weer. Het vaststellen van gerealiseerde cijfers kost tijd, maar worden, zodra deze bekend

Nadere informatie

Factsheet economische crisis. 3 e kwartaal 2012

Factsheet economische crisis. 3 e kwartaal 2012 Factsheet economische crisis 3 e kwartaal 212 O&S December 212 2 Kort samengevat Ieder kwartaal factsheet economische crisis Vanwege de voortdurende economische crisis is er behoefte aan inzicht in de

Nadere informatie

Factsheet economische crisis. 2 e kwartaal 2012

Factsheet economische crisis. 2 e kwartaal 2012 Factsheet economische crisis 2 e kwartaal 212 O&S Oktober 212 2 Kort samengevat Ieder kwartaal factsheet economische crisis Vanwege de voortdurende economische crisis is er behoefte aan inzicht in de gevolgen

Nadere informatie

Factsheet economische crisis. 1 e kwartaal 2010

Factsheet economische crisis. 1 e kwartaal 2010 Factsheet economische crisis 1 e kwartaal 21 O&S Mei 21 2 Kort samengevat Ieder kwartaal factsheet Vanwege de economische recessie in Nederland is er behoefte aan inzicht in de gevolgen hiervan voor de

Nadere informatie

Factsheet economische crisis. 4 e kwartaal 2010

Factsheet economische crisis. 4 e kwartaal 2010 Factsheet economische crisis 4 e kwartaal 21 O&S Februari 211 2 Kort samengevat Ieder kwartaal factsheet Vanwege de economische recessie is er behoefte aan inzicht in de gevolgen ervan in de gemeente s-hertogenbosch.

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I In deze economische monitor vindt u cijfers over de werkgelegenheid en de arbeidsmarkt van de gemeente Ede. Van de arbeidsmarkt zijn gegevens opgenomen van de tweede helft

Nadere informatie

Factsheet stedelijke economie. 4 e kwartaal 2013

Factsheet stedelijke economie. 4 e kwartaal 2013 Factsheet stedelijke economie 4 e kwartaal 213 O&S Februari 214 2 Kort samengevat Factsheet stedelijke economie Vanwege de huidige economische situatie blijft er behoefte aan inzicht hoe s-hertogenbosch

Nadere informatie

Monitor Kredietcrisis Zoetermeer

Monitor Kredietcrisis Zoetermeer Monitor Kredietcrisis Zoetermeer Economische gevolgen van de kredietcrisis 28-21 Monitor Kredietcrisis Zoetermeer ECONOMISCHE GEVOLGEN KREDIETCRISIS ZOETERMEER Samenstelling: Bestuur, afdeling FB, team

Nadere informatie

Crisismonitor Drechtsteden augustus 2010 (cijfers tot en met juni 2010)

Crisismonitor Drechtsteden augustus 2010 (cijfers tot en met juni 2010) Crisismonitor Drechtsteden augustus 2010 (cijfers tot en met juni 2010) Uit de landelijke pers: Economie groet met 2,1% Voorzichtig herstel aantal banen Herstel uitzendmarkt Werkloosheid blijft afnemen

Nadere informatie

Crisismonitor. SSC / Onderzoek en Informatie. uitgave juni Wat is in Breda veranderd ten opzichte van crisismonitor van april?

Crisismonitor. SSC / Onderzoek en Informatie. uitgave juni Wat is in Breda veranderd ten opzichte van crisismonitor van april? SSC / Onderzoek en Informatie Crisismonitor uitgave juni Wat is in Breda veranderd ten opzichte van crisismonitor van april? stijgingstempo werkloosheid neemt toe, meer jongeren werkloos fors minder hypotheken

Nadere informatie

Crisismonitor Drechtsteden

Crisismonitor Drechtsteden Crisismonitor februari 2012 (cijfers t/m december 2011) Inhoud: 1. Werkloosheid 2. Werkloosheid naar leeftijd 3. Vacatures, bedrijven, leegstand 4. Woningmarkt Hoe staan de er voor op de arbeidsmarkt en

Nadere informatie

Crisismonitor Drechtsteden februari 2010 (cijfers tot en met december 2009)

Crisismonitor Drechtsteden februari 2010 (cijfers tot en met december 2009) Crisismonitor Drechtsteden februari 2010 (cijfers tot en met december 9) Op de arbeidsmarkt nog geen, op de woningmarkt wel eerste voorzichtige tekenen van herstel. Dat zijn kort gezegd de conclusies van

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2011 / 2

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2011 / 2 ECONOMISCHE MONITOR EDE 211 / 2 De economische monitor geeft een beeld van de economie van de gemeente Ede in de afgelopen periode van 27 tot 211. De economische monitor is verdeeld in twee delen. Het

Nadere informatie

Factsheet economische crisis. 3 e kwartaal 2010

Factsheet economische crisis. 3 e kwartaal 2010 Factsheet economische crisis 3 e kwartaal 21 O&S November 21 2 Kort samengevat Ieder kwartaal factsheet Vanwege de economische recessie is er behoefte aan inzicht in de gevolgen ervan in de gemeente s-hertogenbosch.

Nadere informatie

Crisismonitor Drechtsteden april 2010 (cijfers tot en met februari 2010)

Crisismonitor Drechtsteden april 2010 (cijfers tot en met februari 2010) Crisismonitor Drechtsteden april 2010 (cijfers tot en met februari 2010) Op arbeidsmarkt en woningmarkt nog steeds weinig tekenen van herstel. Dat is kort gezegd de conclusie van deze derde versie van

Nadere informatie

Economische barometer maart 2012

Economische barometer maart 2012 Economische barometer maart 2012 In de periode juli 2009 tot en met januari 20 is maandelijks een overzicht gegeven van een aantal belangrijke economische kengetallen. Deze overzichten zijn terug te vinden

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2014 I

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2014 I ECONOMISCHE MONITOR EDE 2014 I Deze economische monitor gaat nader in op de ontwikkeling van de economie en arbeidsmarkt in Ede en de regio FoodValley met de focus op het tweede halfjaar van 20. Daarnaast

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 13

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 13 Statistisch Bulletin Jaargang 71 2015 13 26 maart 2015 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 CBS: Werkloosheid gedaald door afname beroepsbevolking 3 Werkloze beroepsbevolking 1) 5 2. Inkomen en bestedingen

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2011 / 1

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2011 / 1 ECONOMISCHE MONITOR EDE 211 / 1 De economische monitor geeft een beeld van de economie van de gemeente Ede in de afgelopen periode van 27 tot 21. De economische monitor is verdeeld in 2 delen. Het thermo

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 35

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 35 Statistisch Bulletin Jaargang 71 2015 35 27 augustus 2015 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Werkloosheid verder gedaald 3 Werkloze beroepsbevolking 4 2. Inkomen en bestedingen 5 Consumenten zijn

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid stijgt opnieuw sterk

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid stijgt opnieuw sterk Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB03-092 20 mei 2003 9.30 uur Werkloosheid stijgt opnieuw sterk In de periode februari april 2003 telt de werkloze beroepsbevolking gemiddeld 392 duizend

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2012 / 1

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2012 / 1 ECONOMISCHE MONITOR EDE 2012 / 1 De economische monitor geeft een beeld van de economie van de gemeente Ede in de afgelopen periode van 2008 tot 20. De economische monitor is verdeeld in twee delen. Het

Nadere informatie

Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel

Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel Provincie Overijssel 2010 De maandelijkse monitor geeft in het kort een overzicht van de ontwikkeling en stand van zaken van: Omvang niet-werkende werkzoekenden

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2011 / 4

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2011 / 4 ECONOMISCHE MONITOR EDE 20 / 4 De Economische Monitor geeft een beeld van de economie van de gemeente Ede in de afgelopen periode van 2008 tot 20. De Economische Monitor is verdeeld in twee delen: Het

Nadere informatie

Verder in deze editie:

Verder in deze editie: Economie Monitor Brabant Vierde kwartaal 4 Eurocrisis raakt ook de Brabantse economie De economie van Brabant krijgt in het laatste kwartaal van te maken met de gevolgen van de eurocrisis en dit is goed

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 72 2016 25

Statistisch Bulletin. Jaargang 72 2016 25 Statistisch Bulletin Jaargang 72 2016 25 23 juni 2016 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Werkloosheid daalt verder 3 Werkloze beroepsbevolking (20) 4 2. Inkomen en bestedingen 5 Consument een stuk

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 70 2014 47

Statistisch Bulletin. Jaargang 70 2014 47 Statistisch Bulletin Jaargang 70 2014 47 20 november 2014 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Iets meer banen en vacatures in het derde kwartaal 3 Werkloze beroepsbevolking 4 2. Macro-economie 5 Koerswaarde

Nadere informatie

Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) Juni 2011

Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) Juni 2011 Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) Juni 2011 In deze notitie van het UWV WERKbedrijf worden de actuele ontwikkelingen op de regionale arbeidsmarkt kort toegelicht. Vanuit diverse bronnen is

Nadere informatie

Conjunctuurmonitor 2e kwartaal 2014

Conjunctuurmonitor 2e kwartaal 2014 Conjunctuurmonitor 2e 214 Augustus 214 Directe Bedrijfsvoering, afdeling FB, team Onderzoek en Statistiek, Camiel Geryszewski Conjunctuurmonitor Zoetermeer 2 e 214 Toelichting: Voor u ligt de Conjunctuurmonitor

Nadere informatie

Macro-economische Ontwikkelingen

Macro-economische Ontwikkelingen Macro-economische Ontwikkelingen e kwartaal 1 Bijlage II Onderdeel Economische groei Inflatie Producentenvertrouwen Consumptie Omzet detailhandel Consumentenvertrouwen Hypotheken Hypotheek- en kapitaalmarktrente

Nadere informatie

Monitor Werkloosheid Noord-Veluwe 3 e kwartaal 2010

Monitor Werkloosheid Noord-Veluwe 3 e kwartaal 2010 Monitor Werkloosheid Noord-Veluwe 3 e kwartaal 2010 Oktober 2010 Opsteller: Jiska Krikke Contactpersoon: Gerrit Marskamp Regio Noord-Veluwe, t:0341-474 436 Regio Noord-Veluwe wil in het kader van arbeidsmarktbeleid,

Nadere informatie

Barometer Arbeidsmarkt Gelderland 2e kwartaal 2013

Barometer Arbeidsmarkt Gelderland 2e kwartaal 2013 Barometer Arbeidsmarkt Gelderland 2e kwartaal 2013 In deze notitie van UWV, die ieder kwartaal verschijnt, worden de actuele ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in de provincie Gelderland kort toegelicht.

Nadere informatie

J A N U A R i 2 0 1 1

J A N U A R i 2 0 1 1 MONITOR KREDIETCRISIS J A N U A R i 2 0 1 1 Colofon In opdracht van: De directie Coördinatie en samenstellen rapportage: Team Beleidsonderzoek en Informatiemanagement Bert Mentink Inhoud rapportage: Diverse

Nadere informatie

Economische en sociale thermometer Nummer 42, oktober 2012

Economische en sociale thermometer Nummer 42, oktober 2012 Economische en sociale thermometer Nummer 42, oktober 212 Uitgave : Team Kennis en Verkenning Naam : Jaap Barink Telefoonnummer : (57) 693369 Mail : j.barink@deventer.nl 2 INHOUD Highlights uit de economische

Nadere informatie

Verslechtering economische vooruitzichten. Economische ontwikkeling:

Verslechtering economische vooruitzichten. Economische ontwikkeling: Economie Monitor Derde kwartaal 211 3 Verslechtering economische vooruitzichten In het tweede kwartaal leek de se economie de eerste tekenen van economisch herstel te vertonen. Het derde kwartaal laat

Nadere informatie

Trendmonitor Hoorn. 11 e meting: eerste kwartaal 2012. Trendmonitor Hoorn. Gemeente Hoorn mei 2012

Trendmonitor Hoorn. 11 e meting: eerste kwartaal 2012. Trendmonitor Hoorn. Gemeente Hoorn mei 2012 11 e meting: eerste kwartaal 2012 Gemeente Hoorn mei 2012 Colofon Uitgave : &O Research BV van Dedemstraat 6C 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl Datum : Mei 2012 Opdrachtgever : gemeente

Nadere informatie

Sprekende Cijfers. Kwartaalbericht Q1 Woningmarkt Pagina 1 van 9 regio Den Haag april Regio Den Haag

Sprekende Cijfers. Kwartaalbericht Q1 Woningmarkt Pagina 1 van 9 regio Den Haag april Regio Den Haag Sprekende Cijfers 2014-1 Woningmarkt regio Den Haag Sprekende Cijfers Kwartaalbericht Woningmarkt Pagina 1 van 9 regio Den Haag april 2014 Regio Den Haag Inleiding Robert Kuiper Rudi van Wechem Voor u

Nadere informatie

Kwartaalrapportage Arbeidsmarkt Breda 2009

Kwartaalrapportage Arbeidsmarkt Breda 2009 Kwartaalrapportage Arbeidsmarkt Breda 2009 Economische krimp in 2009 Aantal vacatures sterk gedaald Werkloosheid in Breda stijgt me 14% Bredase bijstand daalt minimaal Bijstand onder jongeren sterk gestegen

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid licht gedaald

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid licht gedaald www cbs nl Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB12-017 15 maart 2012 9.30 uur Werkloosheid licht gedaald In februari minder werklozen dan in januari Licht stijgende trend in de afgelopen vier

Nadere informatie

RECESSIEMONITOR GEMEENTE GRONINGEN VERSIE NOVEMBER 2009. Bureau Onderzoek en Statistiek

RECESSIEMONITOR GEMEENTE GRONINGEN VERSIE NOVEMBER 2009. Bureau Onderzoek en Statistiek RECESSIEMONITOR GEMEENTE GRONINGEN VERSIE NOVEMBER 2009 Bureau Onderzoek en Statistiek Recessiemonitor algemeen Nederland is uit de periode van recessie en ook veel andere economiën groeien weer. Zijn

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang

Statistisch Bulletin. Jaargang Statistisch Bulletin Jaargang 72 2016 51 22 december 2016 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Iets minder dan een half miljoen werklozen 3 Werkloze beroepsbevolking 1) (21) 4 Verklaring van tekens

Nadere informatie

Niet Werkende Werkzoekenden en jeugdwerkloosheid in de arbeidsmarktregio FoodValley april 2012 april 2013

Niet Werkende Werkzoekenden en jeugdwerkloosheid in de arbeidsmarktregio FoodValley april 2012 april 2013 Niet Werkende Werkzoekenden en jeugdwerkloosheid in de arbeidsmarktregio FoodValley april 2 april 213 Het aantal Niet Werkende Werkzoekenden 1 is vanaf januari 2 tot april 213 fors gestegen. In de arbeidsmarktregio

Nadere informatie

Bijlage bij 1 e Berap 2012: Economische ontwikkelingen

Bijlage bij 1 e Berap 2012: Economische ontwikkelingen Bijlage bij 1 e Berap 212: Economische ontwikkelingen Vanwege de economische recessie in Nederland is er behoefte aan inzicht in de gevolgen hiervan voor de gemeente Houten. Voortaan worden de belangrijkste

Nadere informatie

Woningmarktcijfers 4e kwartaal 2012

Woningmarktcijfers 4e kwartaal 2012 7 januari 2013 NVM Data & Research Niveau (t.o.v.) 2012-3 (t.o.v.) 2011-4 Opmerking Aantal transacties 25.031 + 31,8% +13,9% Gemiddelde verandering t.o.v. 3 e kwartaal: +3,1%. Totale markt naar schatting

Nadere informatie

RECESSIEMONITOR GEMEENTE GRONINGEN VERSIE NOVEMBER 2010

RECESSIEMONITOR GEMEENTE GRONINGEN VERSIE NOVEMBER 2010 RECESSIEMONITOR GEMEENTE GRONINGEN VERSIE NOVEMBER Recessiemonitor algemeen Nederland is uit de periode van recessie en ook veel andere economiën groeien weer. Zijn daarmee problemen als stijgende werkloosheid

Nadere informatie

CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt

CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt Tussen maart en mei is het aantal mensen met een baan met gemiddeld 6 duizend per maand gestegen. De stijging is volledig aan vrouwen toe te schrijven. Het

Nadere informatie

Crisismonitor Drechtsteden

Crisismonitor Drechtsteden Crisismonitor Drechtsteden Versie Zwijndrecht april 211 (cijfers t/m december 21) Inhoud: 1. Werkloosheid 2. Werkloosheid naar leeftijd 3. Vacatures, bedrijven, leegstand 4. Woningmarkt Bijlage Hoe staan

Nadere informatie

Persbericht. Werkloosheid stijgt verder. Centraal Bureau voor de Statistiek

Persbericht.  Werkloosheid stijgt verder. Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB03-033 19 februari 2003 9.30 uur Werkloosheid stijgt verder De werkloosheid is de afgelopen maanden verder gestegen. In de periode november 2002-januari

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder toegenomen

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder toegenomen Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB10-013 18 februari 2010 9.30 uur Werkloosheid verder toegenomen In een jaar tijd 131 duizend werklozen meer Bijna tweederde van de stijging voor rekening

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 17

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 17 Statistisch Bulletin Jaargang 71 2015 17 23 april 2015 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 CBS: Meer mensen aan het werk, vooral jongeren 3 Werkloze beroepsbevolking 4 2. Inkomen en bestedingen 5 Vertrouwen

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder gestegen. Meer mannen én vrouwen werkloos. Aantal jonge werkzoekenden toegenomen

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder gestegen. Meer mannen én vrouwen werkloos. Aantal jonge werkzoekenden toegenomen Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB11-066 20 oktober 2011 9.30 uur www.cbs.nl Werkloosheid verder gestegen Sterke stijging werkloosheid in derde kwartaal 2011 Toename zowel bij mannen als

Nadere informatie

Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel

Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel Provincie Overijssel februari 2010 De maandelijkse monitor geeft in het kort een overzicht van de ontwikkeling en stand van zaken van: Ontwikkeling omvang niet-werkende

Nadere informatie

Economische monitor. Voorne PutteN 5 GEMEENTEN. 4 e editie. Opzet en inhoud

Economische monitor. Voorne PutteN 5 GEMEENTEN. 4 e editie. Opzet en inhoud 4 e editie Economische monitor Voorne PutteN Opzet en inhoud In 2010 verscheen de eerste editie van de Economische Monitor Voorne-Putten, een gezamenlijk initiatief van de vijf gemeenten Bernisse, Brielle,

Nadere informatie

Economische en sociale thermometer Nummer 50, juli 2013

Economische en sociale thermometer Nummer 50, juli 2013 Economische en sociale thermometer Nummer 5, juli 213 Uitgave : Team Kennis en Verkenning Naam : Jaap Barink Telefoonnummer : (57) 693369 Mail : j.barink@deventer.nl 2 INHOUD Highlights uit de economische

Nadere informatie

Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel

Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel Provincie Overijssel mei 2010 De maandelijkse monitor geeft in het kort een overzicht van de ontwikkeling en stand van zaken van: Omvang niet-werkende werkzoekenden

Nadere informatie

Bijlage: Economische ontwikkelingen, voorjaar 2015

Bijlage: Economische ontwikkelingen, voorjaar 2015 7 mrt 7 mei 7 jul 7 sep 7 nov 7 jan 8 mrt 8 mei 8 jul 8 sep 8 nov 8 jan 9 mrt 9 mei 9 jul 9 sep 9 nov 9 jan 1 mrt 1 mei 1 jul 1 sep 1 nov 1 jan 11 mrt 11 mei 11 juli 11 sep 11 nov 11 jan 12 mrt 12 mei

Nadere informatie

Derde kwartaal Conjunctuurenquête Nederland. Nederland totaal

Derde kwartaal Conjunctuurenquête Nederland. Nederland totaal Derde kwartaal 2013 Conjunctuurenquête Nederland Inhoud rapport COEN in het kort Economisch klimaat Omzet Export Personeelssterkte Investeringen Winstgevendheid Toelichting De Conjunctuurenquête Nederland

Nadere informatie

Macro-economische Ontwikkelingen

Macro-economische Ontwikkelingen Macro-economische Ontwikkelingen e kwartaal 1 Bijlage II Overall conclusie De Nederlandse economie groeit naar verwachting met 1¾% in 1 en met 1½% in 11. De toename van het bbp komt bijna volledig voor

Nadere informatie

Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) Oktober 2011

Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) Oktober 2011 Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) Oktober 2011 In deze rapportage van het UWV WERKbedrijf worden de actuele ontwikkelingen op de regionale arbeidsmarkt kort toegelicht. Vanuit diverse bronnen

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 70 2014 30

Statistisch Bulletin. Jaargang 70 2014 30 Statistisch Bulletin Jaargang 70 2014 30 24 juli 2014 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Werkloosheid daalt opnieuw 3 Technische toelichting 4 Werkloze beroepsbevolking 1) 6 2 Inkomen en bestedingen

Nadere informatie

ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 6 van 2011

ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 6 van 2011 ARBEIDSMARKTMONITOR Regio / POWI Uitgave 6 van 211 Werkloosheid daalt verder, maar meer ouderen langdurig werkloos. Samenvatting De werkloosheid in is sinds januari dit jaar gedaald van 8,1% naar 7,4%

Nadere informatie

UITSLAGEN WONEN ENQUÊTE

UITSLAGEN WONEN ENQUÊTE UITSLAGEN WONEN ENQUÊTE 3 E KWARTAAL 211 Gemaakt voor NVM Wonen Gemaakt door NVM Data & Research Inhoudsopgave 1 Introductie enquête... 3 1.1 Periode... 3 1.2 Respons... 3 2 Staat van de woningmarkt...

Nadere informatie

Woningmarktcijfers 1e kwartaal 2013

Woningmarktcijfers 1e kwartaal 2013 8 april 2013 NVM Data & Research Niveau (t.o.v.) 2012-4 (t.o.v.) Opmerking Aantal transacties 17.577-30,3% - 6,4% Gemiddelde verandering t.o.v. 4 e kwartaal: -8,5%. Totale markt naar schatting 23.750 woningen.

Nadere informatie

RECESSIEMONITOR GEMEENTE GRONINGEN VERSIE JANUARI 2011

RECESSIEMONITOR GEMEENTE GRONINGEN VERSIE JANUARI 2011 RECESSIEMONITOR GEMEENTE GRONINGEN VERSIE JANUARI 2011 Recessiemonitor algemeen Nederland is uit de periode van recessie en ook veel andere economiën groeien weer. Zijn daarmee problemen als stijgende

Nadere informatie

Conjunctuurmonitor. Kerncijfers gemeente Zaanstad Februari 2013. Concernstaf, Strategie & Onderzoek

Conjunctuurmonitor. Kerncijfers gemeente Zaanstad Februari 2013. Concernstaf, Strategie & Onderzoek Kerncijfers gemeente Zaanstad Februari 2013 Concernstaf, Strategie & Onderzoek De is een driemaandelijks overzicht van de meest recente economische kerngegevens over Zaanstad. Hij wordt samengesteld door

Nadere informatie

Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden

Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden Burgemeester en Wethouders Postadres Postbus 16200, 3500 CE Utrecht Telefoon 030-286 10 00 Fax 030-286 12 24 www.utrecht.nl de leden van de gemeenteraad van Utrecht Behandeld door Datum 1 april 2009 Doorkiesnummer

Nadere informatie

*# IJsselstein. Economische barometer januari Ondernemen

*# IJsselstein. Economische barometer januari Ondernemen Economische barometer januari 0 Beiienee *# In de periode juli 00 tot en met januari 0 is maandelijks een overzicht gegeven van een aantal belangrijke economische kengetallen. Deze overzichten zijn terug

Nadere informatie

Duiding Arbeidsmarktontwikkelingen september 2017

Duiding Arbeidsmarktontwikkelingen september 2017 Duiding Arbeidsmarktontwikkelingen september 217 Inhoudsopgave Samenvatting: in één oogopslag 2 1. Economie 3 1.1. Sterke groei van de Nederlandse economie 3 1.2. Minder verleende ontslagvergunningen 4

Nadere informatie

Persbericht. Werkloosheid daalt niet meer. Centraal Bureau voor de Statistiek

Persbericht. Werkloosheid daalt niet meer. Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB00-284 19 december 2000 9.30 uur Werkloosheid daalt niet meer Aan de jarenlange daling van de geregistreerde werkloosheid is een einde gekomen. De kortdurende

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Vooral meer 45-plussers werkloos

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Vooral meer 45-plussers werkloos Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB10-003 21 januari 2010 9.30 uur Vooral meer 45-plussers werkloos Laatste maanden sterke groei bij 45-plussers In een jaar tijd 125 duizend werklozen meer

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid neemt verder toe. Stijging 10 duizend per maand in afgelopen halfjaar

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid neemt verder toe. Stijging 10 duizend per maand in afgelopen halfjaar Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB09-082 17 december 9.30 uur Werkloosheid neemt verder toe In een jaar tijd 121 duizend werklozen meer Evenveel mannen als vrouwen werkloos Bij UWV meer

Nadere informatie

Persbericht. Dalende tendens werkloosheid houdt aan. Centraal Bureau voor de Statistiek

Persbericht. Dalende tendens werkloosheid houdt aan. Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB00-110 18 mei 2000 9.30 uur Dalende tendens werkloosheid houdt aan Volgens de nieuwste cijfers van het CBS kwam het aantal geregistreerde werklozen in de

Nadere informatie

Monitor Bouwketen. Najaar Marien Vrolijk

Monitor Bouwketen. Najaar Marien Vrolijk Monitor Bouwketen Najaar 2014 Marien Vrolijk 2 Inhoudsopgave Conclusies op hoofdlijnen 5 1 Bouwketen 6 1.1 Recente ontwikkelingen 6 1.2 Conjunctuur bouwketen 8 2 Architectenbureaus 10 3 Ingenieursbureaus

Nadere informatie

CONJUNCTUURMONITOR ZOETERMEER

CONJUNCTUURMONITOR ZOETERMEER CONJUNCTUURMONITOR ZOETERMEER Versie kwartaal 3 Uitgave Gemeente Zoetermeer Samenstelling JaBo / Onderzoek en Statistiek Camiel Geryszewski Onderzoek&Statistiek@Zoetermeer.nl Inhoudsopgave 1. Bevolking

Nadere informatie

HYPOTHEEK INDEX 2E KWARTAAL 2016

HYPOTHEEK INDEX 2E KWARTAAL 2016 HYPOTHEEK INDEX 2E KWARTAAL 2016 De Hypotheek Index geeft ieder kwartaal inzicht in het consumentengedrag op het gebied van hypotheken. De kerncijfers zijn afkomstig van De Hypotheker die met ruim 10 procent

Nadere informatie

Kengetallen woningtoewijzing in de gemeente Utrecht

Kengetallen woningtoewijzing in de gemeente Utrecht Kengetallen woningtoewijzing in de gemeente Utrecht Stand van zaken zomer 2014 Inleiding Op dit moment volstrekt zich een grote verandering binnen de sociale huursector. Dit is het gevolg van het huidige

Nadere informatie

Economische monitor. Voorne PutteN 5 GEMEENTEN. 5 e editie. Opzet en inhoud. Deze factsheet is de vijfde editie van de

Economische monitor. Voorne PutteN 5 GEMEENTEN. 5 e editie. Opzet en inhoud. Deze factsheet is de vijfde editie van de 5 e editie Economische monitor Voorne PutteN Opzet en inhoud Deze factsheet is de vijfde editie van de Economische Monitor Voorne-Putten en presenteert recente economische ontwikkelingen van Voorne-Putten

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder toegenomen. Stijging 9 duizend per maand in afgelopen halfjaar

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder toegenomen. Stijging 9 duizend per maand in afgelopen halfjaar Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB10-019 18 maart 9.30 uur Werkloosheid verder toegenomen In een jaar tijd 126 duizend werklozen meer Laatste maanden vooral stijging bij mannen 45-plus Bij

Nadere informatie

Werkloosheid nauwelijks veranderd

Werkloosheid nauwelijks veranderd Persbericht Pb14-084 18-12-2014 09.30 uur Werkloosheid nauwelijks veranderd - Werkloosheid blijft 8 procent - Meer mensen aan het werk in de afgelopen drie maanden - Aantal WW-uitkeringen met 6 duizend

Nadere informatie

Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel

Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel Provincie Overijssel augustus 2010 De maandelijkse monitor geeft in het kort een overzicht van de ontwikkeling en stand van zaken van: Omvang niet-werkende werkzoekenden

Nadere informatie

Vastgoedbericht juni 2008

Vastgoedbericht juni 2008 Vastgoedbericht juni 20 Het Kadaster brengt maandelijks een vastgoedbericht uit. Hierin worden statistieken gepresenteerd met de ontwikkelingen van de afgelopen maand: de prijsindex en het aantal verkochte

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen April 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen blijven stijgen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische

Nadere informatie

Werkloosheid daalt verder in september

Werkloosheid daalt verder in september Persbericht Pb14-061 16 oktober 2014 9.30 uur Werkloosheid daalt verder in september - Opnieuw meer mensen aan het werk - In de afgelopen vijf maanden vooral minder mannen werkloos - Aantal WW-uitkeringen

Nadere informatie

Persbericht. Werkloosheid hoger na jaar van daling. Centraal Bureau voor de Statistiek. Daling werkloosheid hapert

Persbericht. Werkloosheid hoger na jaar van daling. Centraal Bureau voor de Statistiek. Daling werkloosheid hapert Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB06-098 19 oktober 2006 9.30 uur Werkloosheid hoger na jaar van daling De seizoengecorrigeerde werkloosheid bedroeg in de periode juli-september 2006 gemiddeld

Nadere informatie

De Amsterdamse woningmarkt: voorzichtige stabilisatie

De Amsterdamse woningmarkt: voorzichtige stabilisatie De Amsterdamse woningmarkt: voorzichtige stabilisatie De problemen op de wereldwijde financiële markten hebben de economie inmiddels meer dan twee jaar in haar greep. Vanaf oktober 28 zijn de gevolgen

Nadere informatie

ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 7 van 2011

ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 7 van 2011 ARBEIDSMARKTMONITOR Regio / POWI Uitgave 7 van 211 Deeltijd WW heeft in bijna vierduizend mensen aan het werk gehouden Samenvatting De regeling Deeltijd WW is per 1 juli 211 afgelopen. In hebben hiervan

Nadere informatie

Aantal werklozen in december toegenomen

Aantal werklozen in december toegenomen Persbericht Pb15-002 22-01-2015 09.30 uur Aantal werklozen in december toegenomen - In de afgelopen drie maanden meer mensen op de arbeidsmarkt - Jeugdwerkloosheid vrijwel onveranderd - Aantal WW-uitkeringen

Nadere informatie