Twentse Arbeidsmarktmonitor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Twentse Arbeidsmarktmonitor"

Transcriptie

1 Twentse Arbeidsmarktmonitor

2 Colofon: Samenstelling en coördinatie: W. de Jong en H. Seker (Kennispunt Twente) Meegewerkt hebben: P. Mollink (Regio Twente Twente), P. Kuiper (gemeente Almelo), M. Locht (UWV WERKbedrijf), B. Bakker-Mulder (gemeente Hengelo en ROZ), H. te Walvaart (Regio Twente) Ambtelijk opdrachtgever: F. Lohuis (Regio Twente, programmamanager Economie) Bestuurlijk opdrachtgever: P. Welman (voorzitter Portefeuillehouders overleg Arbeidsmarkt, lid Platform Onderwijs, Werk en Inkomen (POWI) en wethouder Economie en Werk van de gemeente Enschede) Arbeidsmarktmonitor Regio Twente 2

3 ARBEIDSMARKTMONITOR Uitgave 05 van 2014, 17 december 2014 Ook in Twente minder faillissementen Ondanks gunstige economische ontwikkelingen nog niet meer banen in Twente Veel Twentse ondernemers verwachten omzetgroei te realiseren over het vierde kwartaal van 2014, maar geven tegelijkertijd aan dat het aantal banen eerder gaat dalen dan stijgen. Dat blijkt uit de conjunctuur-enquête onder ondernemers (COEN) voor het vierde kwartaal. De landelijke Industriemonitor van het CBS constateert dit ook voor heel Nederland. Twentse ondernemers zijn positief over de economische ontwikkeling in heel 2014, ondanks het effect van de sancties tegen Rusland. De afbouw van de werkgelegenheid lijkt daarbij sterk te verminderen, zowel voor Nederland als voor Twente. Er zijn landelijk en in Twente sinds augustus weer meer starters. Gemiddeld komen er per maand 452 bedrijven bij in Twente. Het aantal faillissementen ligt gemiddeld over drie maanden op 19 per maand. Het aantal faillissementen in Twente ligt daarmee op hetzelfde niveau als in Nederland. Wethouder Patrick Welman, voorzitter van het Twentse Portefeuillehoudersoverleg Arbeidsmarkt en lid Platform Onderwijs, Werk en Inkomen (POWI): Ik ben erg blij dat er signalen zijn dat een verdere afname van banen gestopt lijkt, dat er minder bedrijven failliet gaan en dat er weer meer starters zijn. Dat betekent dat nu ook effect mag worden verwacht van het regionale beleid om jongeren en ouderen die noodgedwongen aan de kant staan weer aan het werk te helpen. Beperkte afname aantal vacatures in het derde kwartaal. In de totale vacaturemarkt fungeert het aantal bij UW geregistreerde vacatures als een graadmeter. Aan het einde van het derde kwartaal zijn er volgens bij UWV in Twente vacatures geregistreerd. Eind tweede kwartaal waren dat er nog Landelijk is een daling van 1 procent zichtbaar. Daarmee lijkt een einde te komen aan de veel scherpe dalingen in voorgaande jaren. Gunstige arbeidsmarktontwikkelingen voor jongeren in Twente Het UWV noteerde in oktober landelijk een toename van het aantal uitkeringen onder jongeren tot 25 jaar met 2 procent en een afname van 16 procent ten opzichte van een jaar eerder. De positie van jongeren met een WW uitkering in Twente is veel rooskleuriger. Hier is de daling onder jongeren tot 27 jaar 4,3 procent in oktober. Op jaarbasis is zelfs een daling van 24,9 procent. Gekeken naar werkloosheid, neemt ook de groep geregistreerde werkzoekende jongeren af met 2,6 procent op jaarbasis. De groep langdurig werkzoekende jongeren neemt wel toe. Vanaf januari 2013 is onder werkloze jongeren het aandeel langdurig werkzoekende jongeren (langer dan 12 maanden) gestegen van 11% naar 33%. Kennispunt Twente Kennispunt Twente doet (beleids)onderzoek voor de gemeenten in Twente en voor Regio Twente. Het stelt zich ten doel de kennispositie van de gemeenten in Twente en Regio Twente te versterken. Kennispunt Twente ontsluit de kennis voor de overheden ook rechtstreeks naar het publiek. Kijk voor meer informatie op Toelichting: De Arbeidsmonitor van Regio Twente wordt gemaakt in opdracht van het Twentse Portefeuillehoudersoverleg Arbeidsmarkt. Reacties op deze editie kunt u mailen naar: of Arbeidsmarktmonitor Regio Twente 3

4 Werkloosheid Geregistreerde werkloosheid is oktober in Twente en Nederland iets gestegen Voor Twente is de geregistreerde werkloosheid (NWW) in oktober iets gestegen, namelijk met 1,5%. Ook landelijk is er een stijging met 1,3%. Het NWW-cijfer is eind oktober voor Twente en voor Nederland Ten opzichte van een half jaar eerder is het met 1% gedaald in Twente. Dat is ook te zien in de grafiek hierboven. Het niveau is nog wel 10% hoger dan oktober Andere definitie: CBS meldt geen verbetering op Nederlandse arbeidsmarkt De voor seizoenseffecten gecorrigeerde werkloosheid is landelijk in oktober niet verder verbeterd. Tot en met september daalde de werkloosheid vijf maanden op rij. In oktober was 8 procent van de beroepsbevolking werkloos (CBS-definitie). De werkloosheid is met 8,0 procent van de beroepsbevolking nog wel hoog. Nieuw effect is dat er zich volgens het CBS landelijk weer meer mensen melden op de arbeidsmarkt. Excurs 1 Bij de Arbeidsmarktmonitor van oktober is een Special gevoegd die helderheid schept over de verschillen in de definities van werkloosheid en bijbehorende cijfers. We kennen de geregistreerde werkloosheid (NWW-cijfers van het UWV), de werkloze beroepsbevolking (huidige definitie van het CBS) en de internationale definitie (vanaf januari door het CBS te hanteren). Daarnaast zijn er ook nog de WW- en WBB-cijfers die iets zeggen over werkloosheid. Excurs 2 Op 8 december is de vernieuwde Twente Index 2014 gelanceerd. Deze website geeft in meer dan 100 grafieken, tabellen en kaarten op een twintigtal thema s een beeld van de Twentse economie. Lopende het jaar zullen steeds actuele gegevens worden toegevoegd. Elk kwartaal zullen bijvoorbeeld de cijfers van de conjunctuurenquête (COEN) worden geactualiseerd. Ook zijn er in de index twee essays opgenomen met verdiepingsstudies met relevante thema s. Dit jaar betreft dat: (1) Het Midden onder druk, veranderingen op de arbeidsmarkt in een globale kenniseconomie. Hierin komt de problematiek van offshoring en reshoring aan de orde; (2) Twentse spin-offs in beeld, het succes van ondernemende onderwijs-instellingen UT en Saxion. Positieve verwachtingen ondernemers hielden stand ondanks sancties Rusland De vorige COEN-enquête werd afgenomen voor de Oekraïne-kwestie. De vraag was of en in welke mate het broze economische herstel zou worden geraakt door de sancties tegen en van Rusland. Dat effect lijkt beperkt. Het algemene beeld is dat het volgens de inschattingen van ondernemers in 2014 steeds beter gaat met de economie van Nederland en van Twente. Dat geven de scores van de COEN-enquête aan voor de verschillende kwartalen. Sommige indicatoren zijn al positief (omzet, buitenlandse omzet, investeringen) en andere zijn steeds minder negatief (winstgevendheid, economisch klimaat). Arbeidsmarktmonitor Regio Twente 4

5 Ondernemers Twente veel positiever Voor het vierde kwartaal neemt het ondernemersvertrouwen zowel in Nederland als ook in Twente sterk toe. Er zijn in Twente 42 procent meer ondernemers die positieve verwachtingen hebben over de ontwikkelingsrichting van de economie dan negatieve. In Nederland zijn dat er 25%. Het saldo buitenlandse omzet is in Twente voor alle kwartalen van het jaar 2014 iets hoger dan in Nederland. Dat is conform verwachting vanwege de relatief sterke vertegenwoordiging van bedrijven die primair voor de buitenlandse markt werken, zoals machinebouw. Dat soort export is vaak een voorloper bij economisch herstel. Vooral de export naar Duitsland lijkt hierbij belangrijk. Afbraak werkgelegenheid gestopt in derde kwartaal 2014 In de meest recente zogenoemde COENenquête onder ondernemers met meer dan vijf werknemers, is in september gevraagd naar krimp of uitbreiding van personeel voor het lopende derde kwartaal. Ondernemers waren in het derde kwartaal over gerealiseerde personeelssterkte zowel in Nederland als in Twente voor het eerst weer positief. Er waren meer ondernemers die aangaven aan dat hun personeelssterkte gestegen, dan ondernemers die een daling aangaven. Daarbij liet Twente een beter saldo (6,5%) zien dan Nederland (1,1%). Volgens het UWV gingen landelijk in het derde kwartaal vooral banen verloren in Gezondheids- en welzijnszorg en in mindere mate in de Bouw. Het aantal banen in de Zakelijke dienstverlening groeide sterk. Verwachtingen over personele uitbreiding in het vierde kwartaal toch weer negatief De verwachting van uitbreiding van de personeelssterkte voor het volgende kwartaal is onder ondernemers in Twente tot aan het derde kwartaal 2014 steeds verbeterd. In het vierde kwartaal zijn de verwachtingen over uitbreiding van de personeelssterkte voor Nederland (-5,3) en Twente weer negatief (- 2,1). Dat is opmerkelijk omdat ondernemers wel een omzetgroei verwachten te realiseren. Dit gegeven zien we ook terug in de landelijke Industriemonitor van het CBS. Mogelijk dat ondernemers die omzetgroei vooral denken te realiseren door verdergaande automatisering of robotisering. Excurs 3 Met ingang van 2015 zal het CBS de definitie van de International Labour Organisation gebruiken als hoofdindicator van de werkloosheid. Het belangrijkste verschil is het aantal uren per week dat iemand werkt of wil werken. Volgens de internationale definitie, wordt iedereen geteld die werkt of wil werken, ook scholieren met kleine bijbaantjes. Dat betekent dat de grens op 1 uur per week ligt. De nationale definitie omvat alleen mensen die substantieel werk hebben of willen en voor wie betaald werk een (zeer) belangrijk onderdeel is van hun dagelijks leven. Daarom is de grens bij 12 uur per week gelegd. Het CBS zal daarnaast ook andere maatstaven gebruiken om het beeld over de werkloosheid te completeren. In een volgende Arbeidsmarktmonitor zal deze verandering nadere aandacht krijgen. Arbeidsmarktmonitor Regio Twente 5

6 Jeugdwerkloosheid (NWW) flink gedaald, maar stijgt weer iets in oktober Het aantal jongeren dat staat ingeschreven bij het UWV is ook in Twente veel lager dan het is geweest. Dat beeld zien we ook landelijk. Ten opzichte van een half jaar eerder is het aantal wel 9,6 procent lager en ten opzichte van een jaar eerder 2,6%. In oktober is het percentage weer iets gestegen in zowel Nederland als in Twente, namelijk met 1,4 procent. Ontwikkeling NWW onder ouderen veel negatiever dan onder jongeren De ontwikkeling van geregistreerde werkloosheid onder ouderen (50-65 jaar) is veel negatiever dan onder jongeren. Bij deze groep steeg het aantal ingeschreven, met 3,5 procent ten opzichte van een half jaar eerder en 17,2 procent ten opzichte van een jaar eerder. De groep jongeren die langdurig werkloos is stijgt fors Vanaf januari 2013 is het aandeel langdurig werkloze jongeren (> 12 maanden) gestegen van 11% naar 33%. De geregistreerde werkloosheid (NWW) het hoogst onder de oudste groep De jeugdwerkloosheid blijkt vooral onder de jarigen hoog te zijn. Dat hangt samen met het minimumjeugdloon dat tot 23 jaar doorloopt. Van de 3454 ingeschreven werklozen zijn er in die leeftijdsgroep, 910 in de leeftijd van jaar en 175 in de leeftijd van 15 tot 20 jaar. Arbeidsmarktmonitor Regio Twente 6

7 Vacatures Afname aantal vacatures in Twente in het derde kwartaal Aan het einde van het derde kwartaal zijn er meldt het UWV in Twente vacatures. Eind tweede kwartaal waren dat er nog Dat is een daling met 10%. Landelijk is die daling 1 procent volgens cijfers van het UWV. De verwachting is dat in het voorjaar het aantal vacatures weer gaat stijgen. Deze daling doet zich het sterkst voor in technische en industrieberoepen. In de UWV telling zijn informatica beroepen in het derde kwartaal licht toegenomen. Arbeidsmarktmonitor Regio Twente 7

8 Excurs 4 Vacatures zijn de belangrijkste graadmeter voor veranderingen in de vraag op de arbeidsmarkt. Ze zijn deels een onderschatting van de werkelijke vraag, omdat een deel van de beschikbare banen via individuele contacten en netwerken wordt ingevuld. Een groot aantal vacatures wordt niet geregistreerd. Aan de andere kant kan een nieuwe baan leiden tot meerdere vacatures: de zogenoemde vacatureketen. Als een uitbreidingsvacature wordt vervuld door een schoolverlater is de vacatureketen kort. Als de vacature wordt vervuld door iemand met een baan ontstaat er als het ware een soort stoelendans. Die persoon laat weer een baan achter en dat leidt mogelijk tot weer een vacature. Als de economie aantrekt zullen mensen eerder een overstap maken naar een nieuwe baan maken. Het gevolg is dat de vacatureketens langer worden bij herstel van de economie, waardoor het aantal vacatures behoorlijk kan oplopen. Overigens is dat in Twente nu niet aan de orde. Arbeidsmarktmonitor Regio Twente 8

9 Spanning op de arbeidsmarkt Spanningsindicator 3e kwartaal e kwartaal e kwartaal 2014 Typering Arbeidsmarkt Typering Arbeidsmarkt Typering Arbeidsmarkt Totaal zeer ruim zeer ruim zeer ruim Agrarische beroepen zeer ruim zeer ruim zeer ruim Economisch-administratieve beroepen zeer ruim zeer ruim zeer ruim Informatica beroepen ruim gemiddeld gemiddeld Medische en paramedische beroepen ruim ruim ruim Openbare orde- en veiligheidsberoepen zeer ruim zeer ruim zeer ruim Pedagogische beroepen zeer ruim zeer ruim zeer ruim Sociaal-culturele beroepen zeer ruim zeer ruim zeer ruim Technische en industrieberoepen zeer ruim zeer ruim zeer ruim Transportberoepen zeer ruim zeer ruim zeer ruim Verzorgende en dienstverlenende beroepen zeer ruim zeer ruim zeer ruim Aantal kortdurend werkzoekenden neemt af Door de afname van het aantal vacatures met 10 procent en van het aantal kortdurend werkzoekenden met vijf procent in het derde kwartaal is de arbeidsmarkt in Twente ruimer geworden. Die is nu te typeren als zeer ruim, net als in het vorige kwartaal. De spanningsindicator geeft de verhouding tussen vacatures en kortdurend werkzoekenden aan. De typering zeer ruim geldt in Twente voor bijna alle beroepsgroepen, behalve voor (para)medische en ICT-beroepen. Landelijk is de markt voor ICT-beroepen al krap. Mismatch in de technische en industrie beroepen vooral in ongeschoolde beroepen In de groep technische in industrieberoepen is vraag aanbod verhouding zeer ruim, er zijn per geregistreerde vacature zeven geregistreerde kort werkzoekenden aanwezig. Deze scheve verhouding wordt komt vooral voort uit het grote aantal van 775 productie medewerkers (ongeschoold beroepsniveau) in de groep technische en industrieberoepen, terwijl daarvoor maar beperkt vacatures (8) aangemeld zijn voor productiemedewerkers. Indien voor technische en industrieberoepen de elementaire (ongeschoolde) functies buiten beschouwing worden gelaten, is er een verhouding van één geregistreerde vacature op vijf geregistreerde kort werkzoekenden aanwezig. Spanning op de arbeidsmarkt sinds vierde kwartaal 2013 toegenomen De veranderingen in de spanning op de arbeidsmarkt in de tijd is ook goed in beeld te brengen door het totaal aantal NWW ers (dus niet alleen kortdurend) te delen door het aantal vacatures. Die factor was in het tweede kwartaal ,5. Die factor is opgelopen naar factor 17,2 in het vierde kwartaal 2013 en is nu gedaald naar 15,6. Arbeidsmarktmonitor Regio Twente 9

10 Uitkeringen Daling aantal WW-uitkeringen zet door in Twente Ten opzichte van eind april zijn er in Twente 9,2 procent minder WW-uitkeringen. Ook in oktober was er een daling (-2,3%). Landelijk blijft het aantal WW-uitkeringen in oktober ongeveer gelijk. Vergeleken met een jaar geleden nam het aantal WW-uitkeringen landelijk toe met 2,8 procent. In Twente is er een lichte daling van 1,2 procent. Het aantal beëindigde uitkeringen vanwege werkhervatting nam in vergelijking met 2013 toe met 19 procent tot 255 duizend. UWV verwacht nog een stijging Het UWV verwacht overigens nog een stijging van WW-uitkeringen. Het betreft dan een stijging met een seizoensmatig karakter. Arbeidsmarktmonitor Regio Twente 10

11 Sterke daling van Twentse jongeren met een WW uitkering Het UWV noteerde in oktober landelijk een toename van het aantal uitkeringen onder jongeren tot 25 jaar met 2 procent en een afname van 16 procent ten opzichte van een jaar eerder. De positie van jongeren met een WW uitkering in Twente is veel rooskleuriger. Hier is de daling onder jongeren tot 27 jaar 4,3 procent in oktober. Op jaarbasis is zelfs een daling van 24,9 procent. Meer WW-uitkeringen aan ouderen Bij de groep 55-plussers is een sterke stijging te zien van het aantal uitkeringen. Het UWV verstrekte landelijk 18 procent meer uitkeringen aan deze groep in vergelijking met oktober vorig jaar. Arbeidsmarktmonitor Regio Twente 11

12 Aantal WWB-uitkeringen stijgt in Twente nauwelijks meer In oktober stijgt het aantal bijstandsuitkeringen met 0,2%.Ten opzichte van een half jaar geleden stijgt het aantal huishoudens met WWB-uitkering met 0,7%. Voor Nederland als geheel was dat 3 procent. Ten opzichte van een jaar eerder is de stijging 7,6%. Opvallend is de stijging in Haaksbergen met 29 procent op jaarbasis. Uitstromers uit de bijstand jonger dan achterblijvers Degenen die de bijstand verlaten, zijn gemiddeld jonger in vergelijking met de groep die al minstens een jaar in de bijstand zit. Van de uitstromers is driekwart jonger dan 45 jaar; van de mensen die minstens een jaar een bijstandsuitkering ontvangen, is minder dan de helft jonger dan 45 jaar. Dit suggereert dat met het vorderen van de leeftijd, de kansen op de arbeidsmarkt afnemen. Het grootste deel van de uitstromers uit de bijstand heeft minder dan een jaar bijstand ontvangen. Slechts een deel van de bijstandsverlaters stroomt door naar betaalde arbeid: tussen de 40 en 50 procent. Arbeidsmarktmonitor Regio Twente 12

13 Al vijf maanden op rij minder WWB onder jongeren Er zijn eind oktober WWB-uitkeringen bij jongeren in Twente. Dat is 0,2% minder dan in september en 9,1 procent minder dan een half jaar eerder. Op jaarbasis is het aantal 7,8 procent lager dan een jaar eerder. Arbeidsmarktmonitor Regio Twente 13

14 Starters en faillissementen Weer meer starters in Twente Er zijn landelijk en in Twente sinds augustus weer meer starters. Gemiddeld komen er per maand 452 vestigingen van bedrijven bij in Twente. Daling van faillissementen ook in Twente Het aantal faillissementen ligt gemiddeld over drie maanden op 19 per maand. Na een half jaar met aantallen die relatief duidelijk hoger lagen dan Nederland is nu hetzelfde niveau bereikt. Arbeidsmarktmonitor Regio Twente 14

15 ARBEIDSMARKTMONITOR Twente Bijlage cijfers op gemeentelijk niveau en definities Index bijlage: Informatieve Links Ontwikkeling geregistreerde Werkloosheid (NWW) per gemeente, gedifferentieerd naar jongeren en ouderen Ontwikkeling lopende uitkeringen WW, WWB per gemeente met een verbijzondering naar jongeren en ouderen Informatie over hulp aan startende ondernemingen Definities Informatieve links Sites met actuele regionale en landelijke arbeidsmarktontwikkelingen en arbeidsmarktinformatie: Twente Index Kennispunt Twente UWV (o.a. sectorpublicaties) UWV Regio in beeld Sectorbeschrijvingen ING Provincie Overijssel SBB zie: zie: zie: zie: zie: zie: zie: (klik door op arbeidsmarkt -delen) zie: Sites met Informatie over arbeidsmarktregelgeving: Sectorplannen zie: Arbeidsmarktmonitor Regio Twente 15

16 Werkloosheid in Twentse gemeenten (NWW-Niet Werkende Werkzoekende geregistreerd als werkloos bij UWV): Totaal werkloosheid TOTAAL NWW (UWV, aantal personen) ontwikkeling Ontwikkeling Ontwikkeling NWW als % van de okt'14-sep'14 okt'14-apr'14 okt'14-okt'13 beroepsbevolking okt'13 mrt'14 apr'14 mei'14 jun'14 jul'14 aug'14 sep'14 okt'14 Abs. perc. Abs. perc. Abs. perc. jul aug sept okt TWENTE ,5% ,0% ,6% 12,2% 12,3% 12,0% 12,1% ALMELO ,9% 150 2,6% ,5% 17,0% 17,3% 17,3% 17,5% BORNE ,8% -73-8,2% ,7% 7,8% 7,5% 7,5% 7,6% DINKELLAND ,7% -52-7,8% 37 6,4% 5,5% 5,3% 5,1% 5,2% ENSCHEDE ,9% ,6% 424 3,6% 18,5% 18,3% 17,4% 17,8% HAAKSBERGEN ,8% -3-0,4% ,7% 7,2% 7,4% 7,1% 7,4% HELLENDOORN ,1% 52 3,7% ,6% 9,0% 9,1% 8,8% 8,8% HENGELO ,2% 76 1,8% ,7% 11,3% 11,4% 11,5% 11,7% HOF VAN TWENTE ,2% -50-3,9% 112 9,9% 8,0% 7,8% 7,9% 8,1% LOSSER ,9% 45 4,7% ,6% 10,4% 10,2% 10,0% 10,3% OLDENZAAL ,3% 1 0,1% ,9% 10,5% 10,5% 10,3% 10,3% RIJSSEN-HOLTEN ,8% 60 4,6% ,0% 8,1% 8,5% 8,3% 8,3% TUBBERGEN ,6% -29-4,0% 89 14,6% 8,3% 8,4% 8,1% 8,0% TWENTERAND ,1% 65 4,6% ,1% 9,3% 9,6% 9,1% 9,2% WIERDEN ,1% 5 0,6% ,9% 7,4% 7,5% 7,3% 7,3% Arbeidsmarktmonitor Regio Twente 16

17 Werkloosheid onder ouderen: NWW jaar (UWV, aantal personen) ontwikkeling Ontwikkeling Ontwikkeling okt'14-sep'14 okt'14-apr'14 okt'14-okt'13 okt'13 nov'13 dec'13 jan'14 feb'14 mrt'14 apr'14 mei'14 jun'14 jul'14 aug'14 sep'14 okt'14 Abs. perc. Abs. perc. Abs. perc. TWENTE ,6% 432 3,5% ,2% ALMELO ,3% 105 5,2% ,3% BORNE ,6% -16-4,6% 73 28,5% DINKELLAND ,7% 18 6,1% 55 21,4% ENSCHEDE ,6% 22 0,5% ,6% HAAKSBERGEN ,5% 4 1,2% 50 16,6% HELLENDOORN ,6% 38 6,2% ,2% HENGELO ,8% 91 6,4% ,3% HOF VAN TWENTE ,4% -7-1,3% 71 15,8% LOSSER ,9% 40 10,4% 72 20,3% OLDENZAAL ,6% 39 6,7% ,1% RIJSSEN-HOLTEN ,2% 22 4,7% 82 20,1% TUBBERGEN ,0% 1 0,3% 55 21,4% TWENTERAND ,5% 64 13,0% ,8% WIERDEN ,6% 11 3,2% 56 18,4% Jeugdwerkloosheid: NWW jaar (UWV, aantal personen) ontwikkeling Ontwikkeling Ontwikkeling okt'14-sep'14 okt'14-apr'14 okt'14-okt'13 okt'13 nov'13 dec'13 jan'14 feb'14 mrt'14 apr'14 mei'14 jun'14 jul'14 aug'14 sep'14 okt'14 Abs. perc. Abs. perc. Abs. perc. TWENTE ,4% ,6% -92-2,6% ALMELO ,0% -27-4,2% 12 2,0% BORNE ,3% ,7% -7-10,0% DINKELLAND ,3% ,8% -6-12,2% ENSCHEDE ,7% ,0% -94-6,7% HAAKSBERGEN ,1% 7 13,2% 8 15,4% HELLENDOORN ,0% 10 6,8% 6 4,0% HENGELO ,7% ,4% 8 1,9% HOF VAN TWENTE ,3% ,5% -7-6,6% LOSSER ,0% -4-4,5% -4-4,5% OLDENZAAL ,4% ,0% ,0% RIJSSEN-HOLTEN ,4% 10 6,3% 15 9,7% TUBBERGEN ,0% -8-9,9% -1-1,4% TWENTERAND ,6% -10-5,6% 0 0,0% WIERDEN ,8% -7-8,5% -9-10,7% Arbeidsmarktmonitor Regio Twente 17

18 Jeugdwerkloosheid: Uitsplitsing naar leeftijd Per eind oktober ' Totaal TWENTE ALMELO BORNE DINKELLAND ENSCHEDE HAAKSBERGEN HELLENDOORN HENGELO HOF V. TWENTE LOSSER OLDENZAAL RIJSSEN-HOLTEN TUBBERGEN TWENTERAND WIERDEN Arbeidsmarktmonitor Regio Twente 18

19 Uitkeringen: WW (WerkloosheidsWet < 65 jaar, UWV, aantal personen) ontwikkeling Ontwikkeling Ontwikkeling okt'14-sep'14 okt'14-apr'14 okt'14-okt'13 okt'13 nov'13 dec'13 jan'14 feb'14 mrt'14 apr'14 mei'14 jun'14 jul'14 aug'14 sep'14 okt'14 Abs. perc. Abs. perc. Abs. perc. TWENTE ,3% ,2% ,2% ALMELO ,7% ,2% 70 3,3% BORNE ,7% -16-2,7% 48 9,0% DINKELLAND ,5% ,7% -5-0,9% ENSCHEDE ,7% ,5% ,0% HAAKSBERGEN ,6% -55-7,7% 24 3,8% HELLENDOORN ,9% ,2% -48-4,6% HENGELO ,4% -96-3,9% -3-0,1% HOF VAN TWENTE ,8% -91-9,4% 29 3,4% LOSSER ,1% ,1% ,2% OLDENZAAL ,2% -63-6,9% 4 0,5% RIJSSEN-HOLTEN ,4% ,2% -44-5,1% TUBBERGEN ,8% ,5% -23-4,5% TWENTERAND ,6% ,3% -46-4,8% WIERDEN ,9% ,9% -2-0,4% WW (WerkloosheidsWet < 27 jaar, UWV, aantal personen) ontwikkeling Ontwikkeling Ontwikkeling okt'14-sep'14 okt'14-apr'14 okt'14-okt'13 okt'13 nov'13 dec'13 jan'14 feb'14 mrt'14 apr'14 mei'14 jun'14 jul'14 aug'14 sep'14 okt'14 Abs. perc. Abs. perc. Abs. perc. TWENTE ,3% ,9% ,9% ALMELO ,3% ,9% -5-2,7% BORNE ,1% ,0% ,6% DINKELLAND ,3% ,9% -8-23,5% ENSCHEDE ,4% ,1% ,3% HAAKSBERGEN ,7% 8 25,8% 2 5,4% HELLENDOORN ,5% ,3% ,8% HENGELO ,3% ,7% ,8% HOF VAN TWENTE ,6% ,9% ,8% LOSSER ,7% ,7% ,0% OLDENZAAL ,7% ,5% ,4% RIJSSEN-HOLTEN ,6% ,5% ,5% TUBBERGEN ,9% ,3% ,7% TWENTERAND ,1% ,8% ,1% WIERDEN ,1% ,5% ,0% Arbeidsmarktmonitor Regio Twente 19

20 WWB, (Wet Werk en Bijstand t/m 65 jaar, Gemeenten, aantal huishoudens) ontwikkeling Ontwikkeling Ontwikkeling okt'14-sep'14 okt'14-apr'14 okt'14-okt'13 okt'13 nov'13 dec'13 jan'14 feb'14 mrt'14 apr'14 mei'14 jun'14 jul'14 aug'14 sep'14 okt'14 Abs. perc. Abs. perc. Abs. perc. TWENTE ,2% 102 0,7% 988 7,6% ALMELO ,4% 22 0,9% 184 8,1% BORNE ,7% 6 2,2% 23 8,9% DINKELLAND ,4% 10 7,1% 14 10,3% ENSCHEDE ,3% 54 0,9% 435 7,5% HAAKSBERGEN ,2% 26 8,7% 73 29,0% HELLENDOORN ,0% -6-1,6% 9 2,4% HENGELO ,4% -7-0,3% 154 7,9% HOF VAN TWENTE ,9% -3-0,9% 31 10,8% LOSSER ,1% -1-0,3% 30 10,6% OLDENZAAL ,2% -6-1,2% -5-1,0% RIJSSEN-HOLTEN ,0% 9 3,4% 20 7,8% TUBBERGEN ,7% 6 5,6% 17 17,7% TWENTERAND ,0% -3-0,8% 23 6,2% WIERDEN ,9% -5-2,8% 7 4,2% WWB (Wet Werk en Bijstand < 27 jaar, Gemeenten, aantal huishoudens) ontwikkeling okt'14-sep'14 Ontwikkeling okt'14-apr'14 Ontwikkeling okt'14-okt'13 okt'13 nov'13 dec'13 jan'14 feb'14 mrt'14 apr'14 mei'14 jun'14 jul'14 aug'14 sep'14 okt'14 Abs. perc. Abs. perc. Abs. perc. TWENTE ,2% ,1% 110 7,8% ALMELO ,0% 4 1,3% 34 12,4% BORNE ,0% -1-4,2% 3 15,0% DINKELLAND ,6% 0 0,0% 5 41,7% ENSCHEDE ,2% -58-7,3% 78 11,9% HAAKSBERGEN ,3% -8-30,8% -2-10,0% HELLENDOORN ,8% -4-10,3% -4-10,3% HENGELO ,0% ,7% 5 2,5% HOF VAN TWENTE ,7% -7-33,3% 4 40,0% LOSSER ,0% -8-22,9% 0 0,0% OLDENZAAL ,5% ,4% -8-17,4% RIJSSEN-HOLTEN ,7% 2 6,3% 2 6,3% TUBBERGEN ,0% -1-4,2% 8 53,3% TWENTERAND ,9% ,6% ,4% WIERDEN ,0% -6-35,3% -5-31,3% Arbeidsmarktmonitor Regio Twente 20

21 Informatie van het ROZ Twente Het ROZ Twente werkt voor gemeenten in Twente. Het ROZ is een uitvoeringsorganisatie voor publieke ondernemers advies. ROZ richt zich hierbij op de ondersteuning van starters bij hun ondernemingen. Deze startersondersteuning wordt mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage uit de Agenda van Twente. Het door het ROZ behandelde aantal nieuwe aanvragen van gevestigde ondernemers voor (financiële) ondersteuning bedroeg in november 2014 in totaal 34. In september 2014 zijn er daarnaast 7 coachingstrajecten bijgekomen. Het totaal aantal coachingstrajecten bedraagt daarmee per eind augustus 751. Het totaal van de intakes van starters in de maand november 2014 bedroeg 103 en er zijn 18 deelnemers in deze maand gestart met een eigen bedrijf. Definities: Niet Werkende Werkzoekenden (NWW) en Werkloze beroepsbevolking (WBB): UWV Werkbedrijf publiceert cijfers over niet-werkende werkzoekenden (NWW) op de website De cijfers over de NWW verschillen van samenstelling met de werkloze beroepsbevolking (WBB) die het CBS publiceert. Enerzijds staan niet alle werklozen ingeschreven bij UWV Werkbedrijf (vooral personen zonder recht op een uitkering zoals jongeren en herintreders). Anderzijds staan er personen bij UWV ingeschreven die niet tot de werkloze beroepsbevolking horen (personen die bijvoorbeeld een opleiding volgen of die niet actief naar werk zoeken). Een ander verschil is de wijze waarop beide cijfers tot stand komen: het NWW-cijfer komt voort uit registratie van werkzoekenden door UWV-Werkbedrijf, het WBBcijfer van het CBS komt tot stand door een enquête onder de beroepsbevolking. Definitie NWW: bij UWV ingeschreven werkzoekenden van jaar zonder werk of minder dan 12 uur per week werkzaam. Definitie WBB: personen van jaar zonder werk of minder dan 12 uur per week werkzaam die direct beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt en actief naar werk zoeken. Gemeentelijke bijstandsuitkeringen (WWB): Als arbeidsmarktindicatoren zijn twee tabellen met aantallen WWB (bijstand) per einde maand opgenomen. De leeftijdsbegrenzingen zijn aangepast aan de leeftijdsbegrenzingen in de geregistreerde werkloosheid: een tabel met het totaal van 15 tot 65 jaar en een tabel met het subtotaal van jongeren tot 27 jaar. Op grond van bij gemeenten beschikbare gegevens kan telling niet plaats vinden op aantal personen, maar op het aantal door gemeenten opgegeven "bijstandseenheden" (= aantal huishoudens en niet het aantal personen in de bijstand). In uitgaven van arbeidsmarktmonitor voor september 2012 werden WWB bijstandscijfers van jongeren apart van niet-jongeren weergeven. De cijfers verstrekt door gemeenten worden geactualiseerd op door CBS gepubliceerde cijfers afgerond op tientallen, zodra deze vanuit CBS bekend worden. Dit betekent dat in de praktijk dat cijfers van vorige maanden aangepast kunnen worden! Voor de twee laatste maanden die nog niet door CBS worden gedekt worden voorlopige cijfers gebruikt gebaseerd op opgaven door gemeenten in de regio. Bij bekend worden van CBS cijfers worden ze door CBS cijfers vervangen. De weergeven WWB cijfers betreffen binnen de aangegeven leeftijdsgroepen conform de CBS telling het totaal aantal uitkeringen op grond van de Wet werk en bijstand (WWB). Indien in een huishouden met twee partners één partner een WWB-uitkering ontvangt en de andere partner een WWB/ WIJ-uitkering, worden beide uitkeringen meegeteld. Geteld zijn uitkeringen die aan het eind van de verslagperiode niet waren beëindigd, de zogeheten lopende uitkeringen. Bij het totaal zijn ook meegeteld de uitkeringen aan bijstandsontvangers van wie de leefvorm onbekend is en uitkeringen met onbekende uitkeringsduur. Kenmerk voor werkloosheid is de afwezigheid van werk en tegelijkertijd het zoeken naar en kunnen aanvaarden van werk. Daarbij blijkt dat mensen werkloos kunnen zijn zonder dat ze een werkloosheidsuitkering WW of WBB (bijstandsuitkering) hebben. Ook zijn er mensen die een werkloosheidsuitkering hebben, maar die niet of niet direct op zoek (kunnen) zijn naar werk. Daarmee zijn werkloosheid en het hebben van een werkloosheidsuitkering twee verschillende zaken, die vaak wel met elkaar samenhangen. Werkloosheid wordt altijd opgegeven in aantallen personen of in een percentage van de beroepsbevolking. Uitkeringen worden soms geteld in aantal mensen die een uitkering hebben, maar heel vaak ook in aantallen van verstrekte uitkeringen per huishouding. Een verstrekte uitkering kan daarmee meerder personen omvatten. Sommige personen ontvangen daarnaast twee soorten uitkering. Het is zaak om werkloosheid en uitkering te scheiden en ook om cijfers over verstrekte uitkeringen en cijfers over aantallen werklozen niet door elkaar te halen. Hetzelfde als hierboven geldt ook voor werkloze jongeren tot 27 jaar en voor jongeren die WWB uitkering hebben. Op landelijk niveau gelden CBS cijfers op basis van een steekproef enquête onder jongeren tot 27 jaar voor weergave van jeugdwerkloosheid. Veel werkloze jongeren registreren zich echter niet als zodanig, zodat zij niet in de NWW tellingen van UWV zitten. Nog minder werkloze jongeren melden zich aan bij de werkpleinen voor hulp van gemeenten op basis van de WWB en er zijn nog minder jongeren die daarbij ook een beroep kunnen doen op de inkomensvoorziening uit WWB. In een aantal andere gevallen krijgen jongeren een inkomensvoorziening uit de WWB, terwijl ze niet meer werkloos zijn. Tot slot verschillen opgaven in aantallen verstrekte inkomensvoorzieningen van aantallen personen. De conclusie is ook hier dat de cijfers van werkloosheid, geregistreerde jeugdwerkloosheid en jongeren met een uitkering (WW of WWB) sterk van elkaar kunnen verschillen. Starters en faillissementen: De gegevens komen uit het bestand van de KvK. Faillissementen zijn de uitgesproken faillissementen. Het gaat alleen over de nog ingeschreven bedrijven, de uitgeschreven bedrijven zijn dus niet meegeteld. Werkloosheid: Hieronder leest u meer uitgebreide informatie over de relatie tussen (jeugd)werkloosheid en het hebben van een uitkering: Arbeidsmarktmonitor Regio Twente 21

ARBEIDSMARKTMONITOR Twente Bijlage Gemeenten en definities

ARBEIDSMARKTMONITOR Twente Bijlage Gemeenten en definities ARBEIDSMARKTMONITOR Twente Bijlage Gemeenten en definities Regio Twente / POWI, Uitgave 6 van 2011 Index bijlage Ontwikkeling Werkloosheid (NWW) per gemeente Ontwikkeling lopende uitkeringen WW, WWB, WIJ

Nadere informatie

Twentse Arbeidsmarktmonitor

Twentse Arbeidsmarktmonitor Twentse Arbeidsmarktmonitor Toelichting: De maandelijkse Arbeidsmonitor van Regio wordt gemaakt in opdracht van het POWI. In het POWI, het Platform Onderwijs Werk en Inkomen, vinden onderwijs, ondernemers

Nadere informatie

Twentse Arbeidsmarktmonitor

Twentse Arbeidsmarktmonitor Twentse Arbeidsmarktmonitor Colofon: Samenstelling en coördinatie: W. de Jong en H. Seker (Kennispunt Twente) Meegewerkt hebben: P. Mollink (Regio Twente Twente), P. Kuiper (gemeente Almelo), M. Locht

Nadere informatie

Twentse Arbeidsmarktmonitor

Twentse Arbeidsmarktmonitor Twentse Arbeidsmarktmonitor Colofon: Samenstelling en coördinatie: P. Mollink en H. Seker (Kennispunt Twente) Meegewerkt hebben: P. Kuiper (gemeente Almelo), M. Locht (UWV WERKbedrijf), B. Bakker-Mulder

Nadere informatie

Twentse Arbeidsmarktmonitor

Twentse Arbeidsmarktmonitor Twentse Arbeidsmarktmonitor Colofon: Samenstelling en coördinatie: P. Mollink, W. de Jong en H. Seker (Kennispunt Twente) Meegewerkt hebben: P. Kuiper (gemeente Almelo), M. Locht (UWV WERKbedrijf), B.

Nadere informatie

Twentse Arbeidsmarktmonitor

Twentse Arbeidsmarktmonitor Twentse Arbeidsmarktmonitor Toelichting: De maandelijkse Arbeidsmonitor van Regio Twente wordt gemaakt in opdracht van het POWI. In het POWI, het Platform Onderwijs Werk en Inkomen, vinden onderwijs, ondernemers

Nadere informatie

Twentse Arbeidsmarktmonitor

Twentse Arbeidsmarktmonitor Twentse Arbeidsmarktmonitor Colofon: Samenstelling en coördinatie: W. de Jong en H. Seker (Kennispunt Twente) Meegewerkt hebben: P. Mollink (Regio Twente Twente), P. Kuiper (gemeente Almelo), M. Locht

Nadere informatie

Twentse Arbeidsmarktmonitor

Twentse Arbeidsmarktmonitor Twentse Arbeidsmarktmonitor Colofon: Samenstelling en coördinatie: P. Mollink, W. de Jong en H. Seker (Kennispunt Twente) Meegewerkt hebben: P. Kuiper (gemeente Almelo), M. Locht (UWV WERKbedrijf), B.

Nadere informatie

Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel

Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel Provincie Overijssel februari 2010 De maandelijkse monitor geeft in het kort een overzicht van de ontwikkeling en stand van zaken van: Ontwikkeling omvang niet-werkende

Nadere informatie

Twentse Arbeidsmarktmonitor

Twentse Arbeidsmarktmonitor Twentse Arbeidsmarktmonitor Toelichting: De maandelijkse Arbeidsmonitor van Regio wordt gemaakt in opdracht van het POWI. In het POWI, het Platform Onderwijs Werk en Inkomen, vinden onderwijs, ondernemers

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen April 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen blijven stijgen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische

Nadere informatie

Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel

Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel Provincie Overijssel 2010 De maandelijkse monitor geeft in het kort een overzicht van de ontwikkeling en stand van zaken van: Omvang niet-werkende werkzoekenden

Nadere informatie

Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel

Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel Provincie Overijssel augustus 2010 De maandelijkse monitor geeft in het kort een overzicht van de ontwikkeling en stand van zaken van: Omvang niet-werkende werkzoekenden

Nadere informatie

Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel

Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel Provincie Overijssel mei 2010 De maandelijkse monitor geeft in het kort een overzicht van de ontwikkeling en stand van zaken van: Omvang niet-werkende werkzoekenden

Nadere informatie

MAANDELIJKSE ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 9 van 2010

MAANDELIJKSE ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 9 van 2010 MAANDELIJKSE ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 9 van 2010 NIET WERKENDE WERKZOEKENDEN TWENTE 27000 26000 25000 24000 AANTAL 23000 22000 21000 NWW 20000 19000 18000 17000 jan '07 mrt '07 mei

Nadere informatie

Twentse Arbeidsmarktmonitor

Twentse Arbeidsmarktmonitor Twentse Arbeidsmarktmonitor Colofon: Samenstelling en coördinatie: P. Mollink, W. de Jong en H. Seker (Kennispunt Twente) Meegewerkt hebben: P. Kuiper (gemeente Almelo), M. Locht (UWV WERKbedrijf), B.

Nadere informatie

Twentse Arbeidsmarktmonitor April 2017

Twentse Arbeidsmarktmonitor April 2017 Twentse Arbeidsmarktmonitor April 2017 Arbeidsmarktmonitor Regio Twente 2017-1 1 Colofon: Samenstelling en coördinatie: P. Mollink (Regio Twente), E. van de Wiel en H. Seker (Kennispunt Twente) Meegewerkt

Nadere informatie

Twentse Arbeidsmarktmonitor

Twentse Arbeidsmarktmonitor Twentse Arbeidsmarktmonitor Toelichting: De maandelijkse Arbeidsmonitor van Regio wordt gemaakt in opdracht van het POWI. In het POWI, het Platform Onderwijs Werk en Inkomen, vinden onderwijs, ondernemers

Nadere informatie

Twentse Arbeidsmarktmonitor

Twentse Arbeidsmarktmonitor Twentse Arbeidsmarktmonitor Colofon: Samenstelling en coördinatie: P. Mollink en H. Seker (Kennispunt Twente) Meegewerkt hebben: P. Mollink (Regio Twente Twente), P. Kuiper (gemeente Almelo), M. Locht

Nadere informatie

ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 9 van 2012

ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 9 van 2012 ARBEIDSMARKTMONITOR Regio / POWI Uitgave 9 van 2012 Werkloosheid in stijgt ook onder hoog opgeleiden De werkloosheid onder hoogopgeleiden in stijgt. In de maanden juli en augustus samen is een stijging

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen Maart 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische

Nadere informatie

Werkloosheid nauwelijks veranderd

Werkloosheid nauwelijks veranderd Persbericht Pb14-084 18-12-2014 09.30 uur Werkloosheid nauwelijks veranderd - Werkloosheid blijft 8 procent - Meer mensen aan het werk in de afgelopen drie maanden - Aantal WW-uitkeringen met 6 duizend

Nadere informatie

ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 6 van 2011

ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 6 van 2011 ARBEIDSMARKTMONITOR Regio / POWI Uitgave 6 van 211 Werkloosheid daalt verder, maar meer ouderen langdurig werkloos. Samenvatting De werkloosheid in is sinds januari dit jaar gedaald van 8,1% naar 7,4%

Nadere informatie

Barometer Arbeidsmarkt Gelderland 2e kwartaal 2013

Barometer Arbeidsmarkt Gelderland 2e kwartaal 2013 Barometer Arbeidsmarkt Gelderland 2e kwartaal 2013 In deze notitie van UWV, die ieder kwartaal verschijnt, worden de actuele ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in de provincie Gelderland kort toegelicht.

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Februari 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Februari 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Februari 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende vacatures UWV en spanningsindicator 5 Ingediende ontslagaanvragen

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2011 / 2

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2011 / 2 ECONOMISCHE MONITOR EDE 211 / 2 De economische monitor geeft een beeld van de economie van de gemeente Ede in de afgelopen periode van 27 tot 211. De economische monitor is verdeeld in twee delen. Het

Nadere informatie

ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 7 van 2011

ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 7 van 2011 ARBEIDSMARKTMONITOR Regio / POWI Uitgave 7 van 211 Deeltijd WW heeft in bijna vierduizend mensen aan het werk gehouden Samenvatting De regeling Deeltijd WW is per 1 juli 211 afgelopen. In hebben hiervan

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen September 2010 Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen 2 WW-uitkeringen 5 Ingediende vacatures 6 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 7 Ingediende ontslagaanvragen en verleende

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen September 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage

Nadere informatie

Aantal werklozen in december toegenomen

Aantal werklozen in december toegenomen Persbericht Pb15-002 22-01-2015 09.30 uur Aantal werklozen in december toegenomen - In de afgelopen drie maanden meer mensen op de arbeidsmarkt - Jeugdwerkloosheid vrijwel onveranderd - Aantal WW-uitkeringen

Nadere informatie

Twente: de arbeidsmarktregio

Twente: de arbeidsmarktregio Twente: de arbeidsmarktregio oktober 2011 Twente in cijfers en feiten (algemeen) Regio met ca. 625.000 inwoners, + 2,5 miljoen binnen één uur rij-afstand Waarde van regio: 8 e stadsregio in Nederland in

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. December 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. December 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt December 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures UWV en Spanningsindicator 4 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 6 Statistische bijlage

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen verder gestegen in februari

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen verder gestegen in februari Februari 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen verder gestegen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage 8 Toelichting NWW

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder toegenomen

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder toegenomen Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB10-013 18 februari 2010 9.30 uur Werkloosheid verder toegenomen In een jaar tijd 131 duizend werklozen meer Bijna tweederde van de stijging voor rekening

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Augustus 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Augustus 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Augustus 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures UWV en spanningsindicator 4 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 6 Statistische bijlage

Nadere informatie

Werkloosheid in oktober vrijwel onveranderd

Werkloosheid in oktober vrijwel onveranderd Persbericht Pb14-070 20 november 2014 09.30 uur Werkloosheid in oktober vrijwel onveranderd - Meer mensen aan het werk - Aantal WW-uitkeringen vrijwel onveranderd - WW-uitkeringen toegenomen vanuit seizoengevoelige

Nadere informatie

MAANDELIJKSE ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 7 van 2010

MAANDELIJKSE ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 7 van 2010 MAANDELIJKSE ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 7 van 2010 NIET WERKENDE WERKZOEKENDEN TWENTE 27000 26000 25000 24000 AANTAL 23000 22000 21000 NWW 20000 19000 18000 17000 mei '07 juli '07

Nadere informatie

Februari 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gestegen Meer WW-uitkeringen

Februari 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gestegen Meer WW-uitkeringen Februari 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gestegen - 483.000 werkzoekenden ingeschreven bij UWV WERKbedrijf - Vooral meer jonge werkzoekenden - Sterke toename werkzoekenden met transport beroep maar

Nadere informatie

April 2012 Minder niet-werkende werkzoekenden (NWW) Aantal WW-uitkeringen opnieuw licht gedaald

April 2012 Minder niet-werkende werkzoekenden (NWW) Aantal WW-uitkeringen opnieuw licht gedaald April 2012 Minder niet-werkende werkzoekenden (NWW) - 471.100 werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf - Daling jonge werkzoekenden - Vooral daling agrarische beroepen en technische/industriële

Nadere informatie

Thermometer economische crisis

Thermometer economische crisis 6 Thermometer economische crisis oktober 20 /11/20 1 Inleiding In deze zesde Thermometer economische crisis worden de recente ontwikkelingen op belangrijke gemeentelijke thema s gevolgd (economie, arbeidsmarkt,

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I In deze economische monitor vindt u cijfers over de werkgelegenheid en de arbeidsmarkt van de gemeente Ede. Van de arbeidsmarkt zijn gegevens opgenomen van de tweede helft

Nadere informatie

Thermometer economische crisis

Thermometer economische crisis 9 Thermometer economische crisis oktober 20 Bestuursinformatie 07//20 gemeente Utrecht Inleiding In deze negende Thermometer economische crisis worden de recente ontwikkelingen op belangrijke gemeentelijke

Nadere informatie

Werkloosheid daalt verder in september

Werkloosheid daalt verder in september Persbericht Pb14-061 16 oktober 2014 9.30 uur Werkloosheid daalt verder in september - Opnieuw meer mensen aan het werk - In de afgelopen vijf maanden vooral minder mannen werkloos - Aantal WW-uitkeringen

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Twente

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Twente Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Twente Samenvatting Meer banen in Twente, maar niet in alle sectoren In Twente groeit het aantal banen van werknemers (voltijd en deeltijd) in 2015 en 2016

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Oktober 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Oktober 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Oktober 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures UWV 4 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 5 Statistische bijlage 6 Toelichting NWW/WW/WBB

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 70 2014 30

Statistisch Bulletin. Jaargang 70 2014 30 Statistisch Bulletin Jaargang 70 2014 30 24 juli 2014 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Werkloosheid daalt opnieuw 3 Technische toelichting 4 Werkloze beroepsbevolking 1) 6 2 Inkomen en bestedingen

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Vooral meer 45-plussers werkloos

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Vooral meer 45-plussers werkloos Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB10-003 21 januari 2010 9.30 uur Vooral meer 45-plussers werkloos Laatste maanden sterke groei bij 45-plussers In een jaar tijd 125 duizend werklozen meer

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid licht gedaald

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid licht gedaald www cbs nl Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB12-017 15 maart 2012 9.30 uur Werkloosheid licht gedaald In februari minder werklozen dan in januari Licht stijgende trend in de afgelopen vier

Nadere informatie

ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 1 van 2012

ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 1 van 2012 ARBEIDSMARKTMONITOR Regio / POWI Uitgave 1 van 212 Grillige economische vooruitzichten laten werkloosheid stijgen Landelijk gezien stond eind december 6, procent van de beroepsbevolking als geregistreerd

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. April 2014

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. April 2014 Nieuwsflits Arbeidsmarkt April 2014 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures UWV 4 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 6 Statistische bijlage 7 Toelichting NWW/WW/WBB

Nadere informatie

MAANDELIJKSE ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave oktober 2009

MAANDELIJKSE ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave oktober 2009 MAANDELIJKSE ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave oktober 2009 NIET WERKENDE WERKZOEKENDEN TWENTE AANTAL 27000 26000 25000 24000 23000 22000 21000 20000 19000 18000 17000 NWW jan '07 mrt '07

Nadere informatie

Werkloosheid daalt opnieuw

Werkloosheid daalt opnieuw Persbericht PB14-044 17 juli 9.30 uur Werkloosheid daalt opnieuw - Werkloosheid in juni voor de tweede maand op rij gedaald - Meer mensen hebben een betaalde baan - Aantal WW-uitkeringen blijft dalen -

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid neemt verder toe. Stijging 10 duizend per maand in afgelopen halfjaar

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid neemt verder toe. Stijging 10 duizend per maand in afgelopen halfjaar Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB09-082 17 december 9.30 uur Werkloosheid neemt verder toe In een jaar tijd 121 duizend werklozen meer Evenveel mannen als vrouwen werkloos Bij UWV meer

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, augustus 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, augustus 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Overijssel en Gelderland Noord, augustus 2016 WW-uitkeringen in Overijssel en Gelderland Noord dalen, kansen werkzoekenden nemen toe De arbeidsmarkt in Overijssel en Gelderland

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 35

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 35 Statistisch Bulletin Jaargang 71 2015 35 27 augustus 2015 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Werkloosheid verder gedaald 3 Werkloze beroepsbevolking 4 2. Inkomen en bestedingen 5 Consumenten zijn

Nadere informatie

Persbericht. Werkloosheid hoger na jaar van daling. Centraal Bureau voor de Statistiek. Daling werkloosheid hapert

Persbericht. Werkloosheid hoger na jaar van daling. Centraal Bureau voor de Statistiek. Daling werkloosheid hapert Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB06-098 19 oktober 2006 9.30 uur Werkloosheid hoger na jaar van daling De seizoengecorrigeerde werkloosheid bedroeg in de periode juli-september 2006 gemiddeld

Nadere informatie

Twentse Arbeidsmarktmonitor

Twentse Arbeidsmarktmonitor Twentse Arbeidsmarktmonitor Toelichting: De maandelijkse Arbeidsmonitor van Regio wordt gemaakt in opdracht van het POWI. In het POWI, het Platform Onderwijs Werk en Inkomen, vinden onderwijs, ondernemers

Nadere informatie

ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 4 van 2012

ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 4 van 2012 ARBEIDSMARKTMONITOR Regio / POWI Uitgave 4 van 2012 Starterklimaat in laat gunstige ontwikkeling zien: Ondanks de financiële crisis en de moeilijke economische tijden zien we nog altijd een positieve ontwikkeling

Nadere informatie

Maart 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gedaald Minder WW-uitkeringen

Maart 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gedaald Minder WW-uitkeringen Maart 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gedaald - 477.800 werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf - Minder werkzoekenden van 35-45 jaar dan een jaar geleden - Toename werkzoekenden met (para)

Nadere informatie

Twentse Arbeidsmarktmonitor

Twentse Arbeidsmarktmonitor Twentse Arbeidsmarktmonitor Toelichting: De maandelijkse Arbeidsmonitor van Regio wordt gemaakt in opdracht van het POWI. In het POWI, het Platform Onderwijs Werk en Inkomen, vinden onderwijs, ondernemers

Nadere informatie

MAANDELIJKSE ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 12 van 2010

MAANDELIJKSE ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 12 van 2010 MAANDELIJKSE ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 12 van 2010 NIET WERKENDE WERKZOEKENDEN TWENTE AANTAL 27000 26000 25000 24000 23000 22000 21000 20000 19000 18000 17000 mrt '07 mei '07 juli

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Januari 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Januari 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Januari 2015 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Online vacatures 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage 8 Toelichting NWW/WW/WBB 17 Colofon

Nadere informatie

CBS: Meer mensen aan het werk, vooral jongeren

CBS: Meer mensen aan het werk, vooral jongeren CBS: Meer mensen aan het werk, vooral jongeren Het aantal mensen met een baan is de afgelopen drie maanden met gemiddeld 6 duizend per maand toegenomen. Vooral jongeren hadden vaker werk. De beroepsbevolking

Nadere informatie

CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt

CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt Tussen maart en mei is het aantal mensen met een baan met gemiddeld 6 duizend per maand gestegen. De stijging is volledig aan vrouwen toe te schrijven. Het

Nadere informatie

September Vrijwel evenveel WW-uitkeringen als in augustus

September Vrijwel evenveel WW-uitkeringen als in augustus September 2012 Vrijwel evenveel WW-uitkeringen als in ustus - - 304.400 lopende WW-uitkeringen, bijna evenveel als in ustus en 21 procent meer dan een jaar geleden Aantal lopende WW-uitkeringen voor jongeren

Nadere informatie

Niet-werkende werkzoekenden

Niet-werkende werkzoekenden Januari 2012 Niet-werkende werkzoekenden 2 WW-uitkeringen 3 Vacatures ingediend bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 5 Statistische bijlage 6 Toelichting NWW/WW

Nadere informatie

Persbericht. Werkloosheid loopt sterk terug. Centraal Bureau voor de Statistiek. Technische toelichting. Daling werkloosheid zet door

Persbericht. Werkloosheid loopt sterk terug. Centraal Bureau voor de Statistiek. Technische toelichting. Daling werkloosheid zet door Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB07-039 15 mei 2007 9.30 uur Werkloosheid loopt sterk terug De seizoengecorrigeerde werkloosheid bedroeg in de periode februari-april 2007 gemiddeld 357

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen Juni 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage 8 Toelichting

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, mei 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, mei 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Overijssel en Gelderland Noord, mei 2016 WW-uitkeringen Overijssel en Gelderland Noord nemen verder af In mei kende UWV net als in april minder nieuwe WW-uitkeringen toe in Overijssel

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid stijgt opnieuw sterk

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid stijgt opnieuw sterk Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB03-092 20 mei 2003 9.30 uur Werkloosheid stijgt opnieuw sterk In de periode februari april 2003 telt de werkloze beroepsbevolking gemiddeld 392 duizend

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder toegenomen. Stijging 9 duizend per maand in afgelopen halfjaar

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder toegenomen. Stijging 9 duizend per maand in afgelopen halfjaar Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB10-019 18 maart 9.30 uur Werkloosheid verder toegenomen In een jaar tijd 126 duizend werklozen meer Laatste maanden vooral stijging bij mannen 45-plus Bij

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt juni 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt juni 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt juni 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden geregistreerd bij UWV 4 Bij UWV ingediende vacatures 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Maart 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Maart 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Maart 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende vacatures UWV 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. September 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. September 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt September 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures UWV 4 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 5 Statistische bijlage 6 Toelichting NWW/WW/WBB

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, september 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, september 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Overijssel en Gelderland Noord, september 2016 Verdere banengroei bouw en detailhandel in Overijssel en Gelderland Noord Er werden minder WW-uitkeringen verstrekt in de september

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. December 2012

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. December 2012 Nieuwsflits Arbeidsmarkt December 2012 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende vacatures UWV 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. December 2014

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. December 2014 Nieuwsflits Arbeidsmarkt December 2014 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Bij UWV ingediende vacatures 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 6 Statistische bijlage 7 Toelichting NWW/WW/WBB

Nadere informatie

ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 9 van 2011

ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 9 van 2011 ARBEIDSMARKTMONITOR Regio / POWI Uitgave 9 van 211 Titel Samenvatting Werkloosheid (NWW): Uit de bijlage blijkt dat de werkloosheid in 7,5% lager is dan een jaar geleden. De jeugdwerkloosheid is zelfs

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, april 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, april 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Overijssel en Gelderland Noord, april 2015 Ruim 2.500 minder WW-uitkeringen in Overijssel en Gelderland Noord in een tijd In april daalde het aantal WW-uitkeringen in alle regio

Nadere informatie

ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 12 van 2011

ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 12 van 2011 ARBEIDSMARKTMONITOR Regio / POWI Uitgave 12 van 211 Werkloosheid in stijgt minder snel dan landelijk De werkloosheid in is in november licht gestegen (+2%). Over de maanden september t/m november blijkt

Nadere informatie

Monitor Kredietcrisis Zoetermeer

Monitor Kredietcrisis Zoetermeer Monitor Kredietcrisis Zoetermeer Economische gevolgen van de kredietcrisis 28-21 Monitor Kredietcrisis Zoetermeer ECONOMISCHE GEVOLGEN KREDIETCRISIS ZOETERMEER Samenstelling: Bestuur, afdeling FB, team

Nadere informatie

Juli 2012 Bijna WW-uitkeringen Meer werkzoekenden (NWW) dan een jaar geleden

Juli 2012 Bijna WW-uitkeringen Meer werkzoekenden (NWW) dan een jaar geleden Juli 2012 Bijna 300.000 WW-uitkeringen - 298.000 lopende WW-uitkeringen - Aantal WW-uitkeringen gestegen ten opzichte van voorgaande maand (2,5%) - Ruim de helft meer WW-uitkeringen voor jongeren dan in

Nadere informatie

Oktober 2012 WW-uitkeringen vooral toegenomen in seizoensgevoelige sectoren Meer dan een half miljoen niet-werkende werkzoekenden (NWW)

Oktober 2012 WW-uitkeringen vooral toegenomen in seizoensgevoelige sectoren Meer dan een half miljoen niet-werkende werkzoekenden (NWW) Oktober 2012 WW-uitkeringen vooral toegenomen in seizoensgevoelige sectoren - 309.900 lopende WW-uitkeringen, 1,8 procent meer dan in tember - Bovengemiddelde stijging lopende WW-uitkeringen horeca (+6,3%)

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen April 2011 Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen 2 WW-uitkeringen 4 Vacatures werk.nl 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen

Nadere informatie

Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie

Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie 212 Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie Arbeidsmarktregio Groot Amsterdam Contactpersonen: Naam E-mail Telefoon Paul Rijs Paul.Rijs@uwv.nl 6 5478 3155 Erik Stam Erik.Stam@uwv.nl 6 1511 9162 Marije

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder gestegen. Meer mannen én vrouwen werkloos. Aantal jonge werkzoekenden toegenomen

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder gestegen. Meer mannen én vrouwen werkloos. Aantal jonge werkzoekenden toegenomen Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB11-066 20 oktober 2011 9.30 uur www.cbs.nl Werkloosheid verder gestegen Sterke stijging werkloosheid in derde kwartaal 2011 Toename zowel bij mannen als

Nadere informatie

Thermometer economische. crisis

Thermometer economische. crisis 8 Thermometer economische oktober 20 crisis 06//20 Inleiding In deze achtste Thermometer economische crisis worden de recente ontwikkelingen op belangrijke gemeentelijke thema s gevolgd (economie, arbeidsmarkt,

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. November 2014

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. November 2014 Nieuwsflits Arbeidsmarkt November 2014 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Bij UWV ingediende vacatures en spanningsindicator 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Kleine daling werkloosheid. Vooral toename jonge werkzoekenden. Forse stijging nieuwe WW-uitkeringen

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Kleine daling werkloosheid. Vooral toename jonge werkzoekenden. Forse stijging nieuwe WW-uitkeringen www cbs nl Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB11-013 17 februari 2011 9.30 uur Kleine daling werkloosheid In januari minder dan 400 duizend werklozen Sinds de top begin vorig bijna 5 duizend

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden, vacatures en WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden, vacatures en WWuitkeringen November 2011 Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen 2 WW-uitkeringen 4 Vacatures werk.nl 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen

Nadere informatie

CBS: Lichte toename werkenden, minder werklozen

CBS: Lichte toename werkenden, minder werklozen CBS: Lichte toename werkenden, minder werklozen Het aantal mensen met werk is in de periode februari-april met gemiddeld 2 duizend per maand toegenomen. Vooral jongeren en 45-plussers gingen aan de slag.

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 72 2016 25

Statistisch Bulletin. Jaargang 72 2016 25 Statistisch Bulletin Jaargang 72 2016 25 23 juni 2016 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Werkloosheid daalt verder 3 Werkloze beroepsbevolking (20) 4 2. Inkomen en bestedingen 5 Consument een stuk

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 70 2014 47

Statistisch Bulletin. Jaargang 70 2014 47 Statistisch Bulletin Jaargang 70 2014 47 20 november 2014 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Iets meer banen en vacatures in het derde kwartaal 3 Werkloze beroepsbevolking 4 2. Macro-economie 5 Koerswaarde

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Januari 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Januari 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Januari 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende vacatures UWV 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende

Nadere informatie

MAANDELIJKSE ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave februari 2010

MAANDELIJKSE ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave februari 2010 27000 26000 25000 24000 23000 22000 21000 20000 19000 18000 17000 MAANDELIJKSE ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave februari 2010 NIET WERKENDE WERKZOEKENDEN TWENTE NWW sept '07 nov '07 jan

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2012 / 1

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2012 / 1 ECONOMISCHE MONITOR EDE 2012 / 1 De economische monitor geeft een beeld van de economie van de gemeente Ede in de afgelopen periode van 2008 tot 20. De economische monitor is verdeeld in twee delen. Het

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, juni 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, juni 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Overijssel en Gelderland Noord, juni 2016 Minder nieuwe WW-uitkeringen verstrekt in Overijssel en Gelderland Noord In de eerste helft van 2016 kende UWV minder nieuwe WW-uitkeringen

Nadere informatie

Crisismonitor Drechtsteden

Crisismonitor Drechtsteden Crisismonitor Januari 211 (cijfers t/m oktober 21) Hoe staan de er voor op de arbeidsmarkt en de woningmarkt? Dat leest u in deze zesde editie van de crisismonitor, die het OCD eens in de twee maanden

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek

Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB10-049 22 juli 9.30 uur Werkloosheid licht gedaald Werkloosheid in met 5 duizend afgenomen In afgelopen maanden vooral daling werkloosheid onder mannen

Nadere informatie

Thermometer economische crisis

Thermometer economische crisis 7 Thermometer economische crisis maart 2011 15/03/2011 Inleiding In deze zevende Thermometer economische crisis worden de recente ontwikkelingen op belangrijke gemeentelijke thema s gevolgd (economie,

Nadere informatie