MAANDELIJKSE ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave oktober 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MAANDELIJKSE ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave oktober 2009"

Transcriptie

1 MAANDELIJKSE ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave oktober 2009 NIET WERKENDE WERKZOEKENDEN TWENTE AANTAL NWW jan '07 mrt '07 mei '07 juli '07 sept '07 nov '07 jan '08 mrt '08 mei '08 juli '08 sept '08 nov '08 jan '09 mrt '09 mei '09 juli '09 TIJD Trend van het aantal niet werkende werkzoekenden in Twente 4/132 Pagina 1 van 9

2 Inleiding en de belangrijkste conclusies De Maandelijkse Arbeidsmonitor van de Regio Twente is gemaakt in opdracht van het POWI (Platform Onderwijs Werk en Inkomen). Tussen het maken en het verschijnen van de monitor zit de verwerkingstijd van met name de cijfermatige informatie. Hierdoor is deze uitgave, die begin oktober verschijnt, gevuld met cijfers uit augustus Dit zijn in ieder geval van het UWV de meest recente cijfers. Reacties op deze editie zijn welkom. U kunt ze mailen naar Jeugdwerkloosheid standcijfers jaar jaar jaar Grand Total ALMELO BORNE DINKELLAND ENSCHEDE HAAKSBERGEN HELLENDOORN HENGELO HOF VAN TWENTE LOSSER OLDENZAAL RIJSSEN-HOLTEN TUBBERGEN TWENTERAND WIERDEN Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus Instroom werkloze jongeren Twente Sub Total jaar jaar jaar Januari Februari Uitstroom werkloze jongeren Twente Maart April Mei Juni Juli Sub Total jaar jaar jaar Jeugdwerkloosheid De jeugdwerkloosheid onder jarigen is in augustus gedaald tov juli. Dit heeft voornamelijk te maken met de vakantieperiode. Helaas kunnen daardoor nog niet concluderen dat de jeugdwerkloosheid onder deze groep afneemt. Voor de volledigheid: het verschil nam af met 21 jongeren. Verder is gebleken uit gegevens van het UWV dat de instroom van de werkloze jongeren in augustus 2009 meer is teruggelopen dan voorgaande jaren. Wel is het zo dat in voorgaande jaren de totale instroom lager was gedurende het hele jaar. Ook blijkt uit gegevens van het UWV dat de uitstroom van werkloze jongeren in Twente in augustus redelijk in de pas loopt met de uitstroom in dezelfde periode in 2007 en In Twente neemt Enschede het leeuwendeel van de jeugdwerkloosheid voor haar rekening. Van de in totaal jongeren die werkloos zijn, wonen er in Enschede Belangrijkste regionale conclusies en provinciale trends: Het percentage NWW'ers van de beroepsbevolking is in Enschede deze maand gestabiliseerd, maar het is nog steeds fors met 13,82%, Almelo volglt met 10,69%. Dit is ook een stabilisatie. Landelijk is de werkloosheid volgens het CBS gestegen naar 5% van de beroepsbevolking. Let op: het CBS hanteert een andere definitie. Het totale percentage NWW'ers van de Twentse beroepsbevolking is in augustus 7,82%, een dusdanig lichte stijging (0,05%) tov juli dat sprake is van stabilisatie. In augustus is het aantal openstaande vacatures gedaald met 33 en het aantal ingediende vacatures met 294 tov juli. Toelichting Niet Werkende Werkzoekenden (NWW) en Werkloze beroepsbevolking (WBB) UWV werkbedrijf publiceert cijfers over niet-werkende werkzoekenden (NWW) op de website De cijfers over de NWW verschillen van samenstelling met de werkloze beroepsbevolking (WBB) die het CBS publiceert. Enerzijds staan niet alle werklozen ingeschreven bij UWV Werkbedrijf (vooral personen zonder recht op een uitkering zoals jongeren en herintreders). Anderzijds staan er personen bij UWV ingeschreven die niet tot de werkloze beroepsbevolking horen (personen die bijvoorbeeld een opleiding volgen of die niet actief naar werk zoeken). Een ander verschil is de wijze waarop beide cijfers tot stand komen: het NWW-cijfer komt voort uit registratie van werkzoekenden door UWV-Werkbedrijf, het WBB-cijfer van het CBS komt tot stand door een enquete onder de beroepsbevolking. Definitie NWW: bij UWV ingeschreven werkzoekenden van jaar zonder werk of minder dan 12 uur per week werkzaam. Definitie WBB: personen van jaar zonder werk of minder dan 12 uur per week werkzaam die direct beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt en actief naar werk zoeken. Pagina 2 van 9

3 Niet Werkende Werkzoekenden in Twente Bron: Arbeidsmarktgegevens (UWV - Werkbedrijf) verschil aug - feb. NWW als % ber.bevolking feb. '09 mrt. '09 apr. '09 mei '09 juni '09 juli '09 aug '09 absoluut perc. juni '09 juli '09 aug '09 ALMELO ,77% 10,43% 10,78% 10,69% BORNE ,11% 7,81% 8,52% 8,70% DINKELLAND ,54% 2,82% 3,16% 3,10% ENSCHEDE ,11% 13,29% 13,83% 13,82% HAAKSBERGEN ,50% 4,88% 5,13% 5,08% HELLENDOORN ,73% 4,60% 4,94% 5,03% HENGELO ,24% 5,30% 5,51% 5,63% HOF VAN TWENTE ,56% 4,43% 4,84% 5,10% LOSSER ,75% 6,70% 6,94% 7,15% OLDENZAAL ,63% 6,42% 6,59% 6,64% RIJSSEN-HOLTEN ,16% 3,64% 3,81% 4,02% TUBBERGEN ,17% 3,22% 3,52% 3,57% TWENTERAND ,96% 4,27% 4,75% 4,81% WIERDEN ,88% 3,76% 3,86% 3,85% TWENTE ,61% 7,42% 7,77% 7,82% absoluut verschil t.o.v. vorige maand percentage mrt-feb apr-mrt mei-apr juni-mei juli-juni juli-aug mrt-feb apr-mrt mei-apr juni-mei juli-juni juli-aug ALMELO ,77% -2,87% 2,23% 1,18% 3,41% -0,87% BORNE ,39% -0,47% -2,12% 1,20% 9,03% 2,18% DINKELLAND ,81% -2,18% 1,39% 2,20% 12,10% -1,92% ENSCHEDE ,17% 1,68% 2,23% 8,70% 4,04% -0,06% HAAKSBERGEN ,58% 5,39% -1,36% -0,52% 5,03% -0,83% HELLENDOORN ,38% 2,27% 2,81% 5,33% 7,39% 1,78% HENGELO ,26% -1,89% 0,83% 0,82% 3,95% 2,20% HOF VAN TWENTE ,78% -1,24% 2,19% 1,38% 9,23% 5,26% LOSSER ,95% 1,37% -0,51% 3,23% 3,62% 3,02% OLDENZAAL ,46% 0,92% 0,23% 2,17% 2,79% 0,65% RIJSSEN-HOLTEN ,88% -7,82% 2,63% 7,87% 4,74% 5,40% TUBBERGEN ,39% -6,64% 2,93% 2,03% 9,16% 1,46% TWENTERAND ,48% -2,54% 0,98% 0,32% 11,41% 1,30% WIERDEN ,22% -1,69% 2,70% 4,07% 2,76% -0,45% TWENTE ,05% -0,29% 1,66% 4,58% 4,66% 0,66% Pagina 3 van 9

4 Niet Werkende Werkzoekenden in Twente Bron: Arbeidsmarktgegevens (UWV - Werkbedrijf) Deze grafiek laat per gemeente de percentuele groei per maand van het aantal n.w.w. zien. Iedere gemeente heeft een eigen kleurlijn en is met elkaar te vergelijken. Wij adviseren u deze grafiek in kleur uit te printen. Verder merken wij op dat sommige schommelingen in gemeenten een 'simpele' verklaring kunnen hebben, bijvoorbeeld een inschrijvingsactie van het UWV 15,00% 10,00% 5,00% 0,00% -5,00% -10,00% mrt-feb apr-mrt mei-apr juni-mei juli-juni juli-aug ALMELO BORNE DINKELLAND ENSCHEDE HAAKSBERGEN HELLENDOORN HENGELO HOF VAN TWENTE LOSSER OLDENZAAL RIJSSEN-HOLTEN TUBBERGEN TWENTERAND WIERDEN Pagina 4 van 9

5 Prognoses De prognoses zijn opgesteld in opdracht en onder verantwoordelijkheid van het POWI Detailhandel Zorg Overheid De supermarktbranche heeft nauwelijks te leiden onder de economische crisis. Het lijkt erop dat de supermarkt zelfs profiteert, bijvoorbeeld omdat mensen minder uit eten gaan. Wel neemt in zijn algemeenheid de prijsgevoeligheid van de consument toe. (bron Retailtrends aug 09) De Levensmiddelenkrant meldt dat supermarktmanagers moeilijk te vinden zijn. Deze hoogopgeleide medewerkers zijn vaak schaars binnen de branche. Volgens de Monster Employment Index is het vacatureaanbod binnen de gezondheidssector nu 4% hoger dan in juli vorig jaar. De index van Monster Employment steeg voor de gezondheidszorg ook fors sneller dan anders sectoren Werkzoekenden zijn steeds vaker geïnteresseerd in een functie bij de overheid. Vooral het ministerie van Defensie profiteert hiervan. In de eerste helft van dit jaar steeg de instroom met een vijfde, bij de landmacht verdubbelde de instroom zelfs. (bron Financieel Dagblad). Uitzendbranche In de uitzendbranche is nog geen sprake van herstel. De branche ziet ook op korte termijn nog geen stabilisatie van de markten optreden. Tot 2010 gaat de branche in de meeste landen uit van massaal verlies en oplopende werkloosheid (bron Financieel Dagblad). Bouw Fin. Sector Industrie Horeca Het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid (EIB) ging tot voor kort nog uit van een daling van de bouwproductie met 10% maar heeft de raming nu bijgesteld naar 15%. In de branche gaan landelijk in 2009 en 2010 waarschijnlijk zo'n banen verloren. (bron Vrij Nederland). Uit een enquete van de Aannemersfederatie Nederland (AFN) hangt nu ook vaste krachten ontslag boven het hoofd. Dit is de derde groep na de inleenkrachten en de zzp'ers. Uit de enquete blijkt verder dat 55% van de ondervraagden aangeeft dat de orderportefeuille na de zomer fors geslonken is. Waar 60% voor de zomer zei te weinig orders te hebben, is dit percentage nu opgelopen naar 75% van de ondervraagde bouwbedrijven. Tot slot toont het onderzoek aan dat mkb-bedrijven met veel infrastructurele projecten het zwaar hebben. Deze bedrijven merken nog niets van de overheidsstimulans voor projecten. Het aantal vacatures in de Nederlandse financiële sector lag het eerste hafjaar van % lager dan in Uit een inventarisatie van detacheerder Yacht blijkt dat alleen in de sectoren logistiek, ict en personeelsbeheer het aantal vacatures nog sneller terugliep (bron Financieel Dagblad). In de financiële sector is zo'n 13% van de werknemers op zoek naar een nieuwe baan. Het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor de Metaal (OOM) ziet als gevolg van de recessie massaal leerwerkplekken verdwijnen, met name bij kleinere metaalbedrijven. (Bron P&O Actueel, aug 09). In combinatie met de toerismebranche steeg het vacatureaanbod volgens de Monster Employment Index voor de horeca. Land- en tuinbouw Algemeen Volgens het CBS zijn in de eerste helft van dit jaar 30% méér bedrijven failliet gegaan dan in de eerste helft van vorig jaar. Vooral groenten-, bloemen-, en champignontelers moeten vaker het onderspit delven. Nu sneuvelen ook veel grote bedrijven in de sector. Volgens LTO Nederland spelen de lage prijzen een belangrijke rol. Producten als tomaat en komkommer worden onder de kostprijs verkocht. (bron De Telegraaf). Volgens de Monster Employment Index daalde in de provincie Overijssel het vacatureaanbod in juli van dit jaar in vergelijking met juli van vorig jaar. De provincie volgt hiermee niet de landelijke trends die een lichte stijging van het vacatureaanbod laten zien. In Nederland steeg het vacatureaanbod het sterkst in Zeeland en daalde het in Flevoland het hardst. Volgens het vakblad P&O Actueel waren er voor het eerst in vijftien maanden landelijk online in juli méér vacatures te vinden dan in juni van dit jaar. Pagina 5 van 9

6 Aantal vacatures UWV-werkbedrijf Uit gegevens van het UWV is een vergelijking gemaakt tussen de openstaande en ingediende vacatures in juli (2008 en 2009) en augustus (2008 en 2009). Deze gegevens hebben betrekking op het aantal in behandeling gegeven vacatures bij het UWV-Werkbedrijf (ABS registratiesysteem) Deze gegevens zijn afkomstig van de website van het UWV-werkbedrijf. Deze cijfers laten zien in hoeverre de recessie doorwerkt op het aanbod van vacatures van het UWV-werkbedrijf. De cijfers die u aantreft bij 'open' zijn standcijfers (momentopname) terwijl ingediend een stroomcijfer is (van alles dat in een maand binnenkomt incl. mutaties). Op de website van het UWV, worden de cijfers opgeteld en dat hebben we overgenomen in deze monitor. Bij het UWV-Werkbedrijf worden 30% van alle vacatures in de markt gemeld. Het gaat daarbij vooral om functies op elementair, lager en middelbaar beroepsniveau. De vacature-informatie van het UWV zoals hieronder staat aangegeven is een indicatie voor de ontwikkelingen op de vacaturemarkt maar geeft in absolute zin niet de totale vacaturemarktomvang weer. Gemeente augustus augustus absoluut verschil % t.o.v. vergelijkingsmnd open ingediend open ingediend open ingediend open ingediend Almelo % 73% Borne % -62% Dinkelland % -28% Enschede % -57% Haaksbergen % -25% Hellendoorn % -59% Hengelo % -52% Hof van Twente % 71% Losser % -53% Oldenzaal % -31% Rijssen-Holten % -69% Tubbergen % -17% Twenterand % -15% Wierden % 58% Totaal % -38% Pagina 6 van 9

7 Gemeente juli juli absoluut verschil % t.o.v. vergelijkingsmnd open ingediend open ingediend open ingediend open ingediend Almelo % -40% Borne % -225% Dinkelland % -213% Enschede % -15% Haaksbergen % -71% Hellendoorn % -40% Hengelo % -55% Hof van Twente % -583% Losser % -20% Oldenzaal % 5% Rijssen-Holten % -184% Tubbergen % -100% Twenterand % -100% Wierden % -120% Totaal % 11% Informatie van de Stadsbank Oost-Nederland U treft informatie aan over budgetbeheer. Dit onderdeel van de stadsbank is een goede indicator voor het aantal huishoudens waarbij stabilisatie van inkomsten en uitgaven aan de orde is om erger te voorkomen. De volgende begrippen zijn gehanteerd: aanvragen, aanvragen die zijn afgewezen door de Stadsbank, ingetrokken aanvragen door de klant en gefiateerde aanvragen: feitelijk geopende rekeningen. Het gaat om informatie van 1 januari 2008 tot en met augustus 2008 in vergelijking met januari 2009 tot en met augustus Gemeente Aanvr Afwijzing Intrekk. Fiat Aanvr Afwijzing Intrekk. Fiat Almelo Borne Ten opzichte van de gegevens uit de Dinkelland monitor van september zijn er nu 143 Enschede aanvragen bijgekomen en zijn er Haaksbergen aanvragen méér gefiatteerd. Hellendoorn Hengelo Hof van Twente Losser Oldenzaal Rijssen-Holten Tubbergen Twenterand Wierden Totaal Pagina 7 van 9

8 Instroom WWB Dit schema is gemaakt door P. Kuiper van de gemeente Almelo, alle Regio-gemeenten zijn in het schema opgenomen. Borne niet ontvangen. WWB volumeontwikkeling regio Tubbergen; 128, Haaksbergen; 125, Losser; 125, Procenten Twenterand; 113, Dinkelland; 110 Wierden; 109, Rijssen-Holten; Hof van Twente; 108, , Hengelo; Oldenzaal; Enschede; 107, , , Hellendoorn; 105, Almelo; 105, Borne; 97, Jan '09 Februari Maart April Mei Juni Juli Aug Sept Okt Hengelo Enschede Oldenzaal Hellendoorn Tubbergen Twenterand Wierden Losser Rijssen-Holten Almelo Dinkelland Haaksbergen Hof van Twente Borne Per ultimo maand index, = Aantal clienten in de bijstand Almelo Rijssen- Holten Oldenzaal Enschede Hengelo Twenterand Tubbergen Hellendoorn Wierden Losser Borne Jan ' Februari Maart April Mei Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Hof van Twente Haaksbergen Dinkelland = 100% Pagina 8 van 9

9 Faillissementen Volgens de gegevens van de Kamer van Koophandel Oost-Nederland zijn in de periode tussen 1 juli en 31 juli 2009 in totaal 17 bedrijven die een faillissement hebben aangevraagd. Dit zijn er 10 meer dan de vorige maand en 17 faillissementen meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Tussen het maken en verschijnen van de monitor zit de verwerkingstijd, informeer daarom voor actuele gegevens bij het Handelsregister De gegevens komen uit het bestand van de KVK van de ingeschreven bedrijven, de uitgeschreven bedrijven zijn dus niet meegeteld. Hierdoor kan het aantal faillissementen afwijken van de werkelijkheid, met name bij de informatie over het jaar Startende bedrijven Volgens de gegevens van de Kamer van Koophandel Oost Nederland zijn er in de periode tussen 1 juli en 31 juli 2009 in totaal 151 bedrijven gestart. Er zijn 60 bedrijven minder gestart in juli ten opzichte van juni Vergeleken met juli 2008 zijn er 69 bedrijven minder gestart. Tussen het maken en verschijnen van de monitor zit de verwerkingstijd, informeer daarom voor actuele gegevens bij het Handelsregister Informatie van het Mobiliteitscentrum Twente Het mobiliteitscentrum heeft een intensieve samenwerking tot stand gebracht met commerciële partners waardoor werkzoekenden nog beter richting arbeidsmarkt begeleid worden. Door betere informatievoorziening naar werkgevers worden meer EVC opleidingen ingezet. Zo'n 15-20% van de werknemers die ontslagen worden of geen contractverlenging krijgen, vindt voor de eerste WW-datum een andere baan, hierdoor realiseert het Mobiliteitscentrum een lastenbeperking van WW gelden. Het algemene beeld is dat werkgevers de WERKpleinen en het Mobiliteitscentrum steeds beter te vinden. De regeling WTV is voor alle 66 bedrijven afgelopen, per 1 oktober zal het Mobiliteitscentrum cijfers publiceren over de resultaten van deze regeling. Er zijn op 14 september in totaal 130 bedrijven die gebruik maken van de regeling Deeltijd WW, hier zijn 2146 werknemers bij betrokken. Werkplein Almelo: 21 werkgevers met 478 werknemers Werkplein Enschede: 36 werkgevers met 149 werknemers Werkplein Hengelo: 41 werkgevers met 1314 werknemers Werkplein Nijverdal: 7 werkgevers met 60 werknemers Werkplein Oldenzaal: 25 werkgevers met 145 werknemers Er zijn in Twente 4 bedrijven met 24 medewerkers waarvan de regeling Deeltijd WW is beëindigd i.v.m. stabilisatie van opdrachten. Verder verleent het mobiliteitscentrum aan 98 bedrijven met 1126 werknemers algemene ondersteuning. Hieronder zijn 11 bedrijven met 138 werknemers die door bemiddeling van het Mobiliteitscentrum weer zelfstandig verder kunnen gaan. In Twente zijn er in augustus 6 bedrijven die faillissement hebben aangevraagd, hierbij zijn 161 werknemers betrokken. 3 Bedrijven hebben een doorstart gemaakt waarbij 116 werknemers hun baan behielden, of door bemiddeling MCT herplaatst zijn. Stage- en leerbanenmarkt Twente, informatie van het COLO Het Colo heeft op dit moment verder geen nieuwe kengetallen. Informatie van het ROZ en Objectief Ondernemers Advies Het ROZ werkt voor een aantal gemeenten in Twente; Objectief Ondernemers Adviespunt is vooral actief in Noord-West Twente met Almelo als basis. Vanaf een van de volgende edities zal het Objectief Ondernemers Advies uit Almelo informatie aanleveren voor de monitor. Ze hebben hun medewerking toegezegd maar helaas was er te weinig tijd om voor deze monitor al informatie aan te leveren. Van het ROZ Twente zijn de volgende gegevens ontvangen: het aantal aanvragen van gevestigde ondernemers voor (financiële) ondersteuning bedroeg in augustus 33, in aug waren dit er 20. Verder zijn er tussen juli augustus 9 coachingstrajectenbijgekomen. Er is tov de vorige maand 1 aanvraag microkrediet bijgekomen. Het totaal van de intakes starters in augustus bedraagt 71 en er zijn 2 gestarten in augustus. Colofon: Samenstelling en coördinatie: M.J. Herik-Jonker (Regio Twente) Meegewerkt hebben: H. Haaksema, H. te Walvaart en P. Mollink (Regio Twente), P. Kuiper (gemeente Almelo), D. Brouwer (mobiliteitscentrum) M. Liebregts (COLO), P. Winkelhorst (Stadsbank Oost-Nederland), J. Wikkerink (gemeente Hengelo en ROZ) Ambtelijk opdrachtgever: T. Windmulder (Regio Twente) Bestuurlijk opdrachtgever: M. Koomen (voorzitter POWI) Pagina 9 van 9

ARBEIDSMARKTMONITOR Twente Bijlage Gemeenten en definities

ARBEIDSMARKTMONITOR Twente Bijlage Gemeenten en definities ARBEIDSMARKTMONITOR Twente Bijlage Gemeenten en definities Regio Twente / POWI, Uitgave 6 van 2011 Index bijlage Ontwikkeling Werkloosheid (NWW) per gemeente Ontwikkeling lopende uitkeringen WW, WWB, WIJ

Nadere informatie

MAANDELIJKSE ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 9 van 2010

MAANDELIJKSE ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 9 van 2010 MAANDELIJKSE ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 9 van 2010 NIET WERKENDE WERKZOEKENDEN TWENTE 27000 26000 25000 24000 AANTAL 23000 22000 21000 NWW 20000 19000 18000 17000 jan '07 mrt '07 mei

Nadere informatie

MAANDELIJKSE ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave november 2009

MAANDELIJKSE ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave november 2009 4/132 27000 26000 25000 24000 23000 22000 21000 20000 19000 18000 17000 MAANDELIJKSE ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave november 2009 NIET WERKENDE WERKZOEKENDEN TWENTE NWW sept '07 nov '07

Nadere informatie

MAANDELIJKSE ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 7 van 2010

MAANDELIJKSE ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 7 van 2010 MAANDELIJKSE ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 7 van 2010 NIET WERKENDE WERKZOEKENDEN TWENTE 27000 26000 25000 24000 AANTAL 23000 22000 21000 NWW 20000 19000 18000 17000 mei '07 juli '07

Nadere informatie

MAANDELIJKSE ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave februari 2010

MAANDELIJKSE ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave februari 2010 27000 26000 25000 24000 23000 22000 21000 20000 19000 18000 17000 MAANDELIJKSE ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave februari 2010 NIET WERKENDE WERKZOEKENDEN TWENTE NWW sept '07 nov '07 jan

Nadere informatie

MAANDELIJKSE ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 12 van 2010

MAANDELIJKSE ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 12 van 2010 MAANDELIJKSE ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 12 van 2010 NIET WERKENDE WERKZOEKENDEN TWENTE AANTAL 27000 26000 25000 24000 23000 22000 21000 20000 19000 18000 17000 mrt '07 mei '07 juli

Nadere informatie

MAANDELIJKSE ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave juni 2009

MAANDELIJKSE ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave juni 2009 MAANDELIJKSE ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave juni 2009 NIET WERKENDE WERKZOEKENDEN TWENTE AANTAL 27000 26000 25000 24000 23000 22000 21000 20000 19000 18000 17000 NWW jan '07 mrt '07 mei

Nadere informatie

Twentse Arbeidsmarktmonitor

Twentse Arbeidsmarktmonitor Twentse Arbeidsmarktmonitor Toelichting: De maandelijkse Arbeidsmonitor van Regio wordt gemaakt in opdracht van het POWI. In het POWI, het Platform Onderwijs Werk en Inkomen, vinden onderwijs, ondernemers

Nadere informatie

Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel

Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel Provincie Overijssel februari 2010 De maandelijkse monitor geeft in het kort een overzicht van de ontwikkeling en stand van zaken van: Ontwikkeling omvang niet-werkende

Nadere informatie

Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel

Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel Provincie Overijssel 2010 De maandelijkse monitor geeft in het kort een overzicht van de ontwikkeling en stand van zaken van: Omvang niet-werkende werkzoekenden

Nadere informatie

Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel

Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel Provincie Overijssel mei 2010 De maandelijkse monitor geeft in het kort een overzicht van de ontwikkeling en stand van zaken van: Omvang niet-werkende werkzoekenden

Nadere informatie

Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel

Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel Provincie Overijssel augustus 2010 De maandelijkse monitor geeft in het kort een overzicht van de ontwikkeling en stand van zaken van: Omvang niet-werkende werkzoekenden

Nadere informatie

Twentse Arbeidsmarktmonitor

Twentse Arbeidsmarktmonitor Twentse Arbeidsmarktmonitor Colofon: Samenstelling en coördinatie: W. de Jong en H. Seker (Kennispunt Twente) Meegewerkt hebben: P. Mollink (Regio Twente Twente), P. Kuiper (gemeente Almelo), M. Locht

Nadere informatie

ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 6 van 2011

ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 6 van 2011 ARBEIDSMARKTMONITOR Regio / POWI Uitgave 6 van 211 Werkloosheid daalt verder, maar meer ouderen langdurig werkloos. Samenvatting De werkloosheid in is sinds januari dit jaar gedaald van 8,1% naar 7,4%

Nadere informatie

Twentse Arbeidsmarktmonitor

Twentse Arbeidsmarktmonitor Twentse Arbeidsmarktmonitor Colofon: Samenstelling en coördinatie: W. de Jong en H. Seker (Kennispunt Twente) Meegewerkt hebben: P. Mollink (Regio Twente Twente), P. Kuiper (gemeente Almelo), M. Locht

Nadere informatie

ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 7 van 2011

ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 7 van 2011 ARBEIDSMARKTMONITOR Regio / POWI Uitgave 7 van 211 Deeltijd WW heeft in bijna vierduizend mensen aan het werk gehouden Samenvatting De regeling Deeltijd WW is per 1 juli 211 afgelopen. In hebben hiervan

Nadere informatie

Twente: de arbeidsmarktregio

Twente: de arbeidsmarktregio Twente: de arbeidsmarktregio oktober 2011 Twente in cijfers en feiten (algemeen) Regio met ca. 625.000 inwoners, + 2,5 miljoen binnen één uur rij-afstand Waarde van regio: 8 e stadsregio in Nederland in

Nadere informatie

ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 4 van 2012

ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 4 van 2012 ARBEIDSMARKTMONITOR Regio / POWI Uitgave 4 van 2012 Starterklimaat in laat gunstige ontwikkeling zien: Ondanks de financiële crisis en de moeilijke economische tijden zien we nog altijd een positieve ontwikkeling

Nadere informatie

Twentse Arbeidsmarktmonitor

Twentse Arbeidsmarktmonitor Twentse Arbeidsmarktmonitor Toelichting: De maandelijkse Arbeidsmonitor van Regio Twente wordt gemaakt in opdracht van het POWI. In het POWI, het Platform Onderwijs Werk en Inkomen, vinden onderwijs, ondernemers

Nadere informatie

ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 9 van 2012

ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 9 van 2012 ARBEIDSMARKTMONITOR Regio / POWI Uitgave 9 van 2012 Werkloosheid in stijgt ook onder hoog opgeleiden De werkloosheid onder hoogopgeleiden in stijgt. In de maanden juli en augustus samen is een stijging

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen April 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen blijven stijgen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Vooral meer 45-plussers werkloos

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Vooral meer 45-plussers werkloos Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB10-003 21 januari 2010 9.30 uur Vooral meer 45-plussers werkloos Laatste maanden sterke groei bij 45-plussers In een jaar tijd 125 duizend werklozen meer

Nadere informatie

ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 9 van 2011

ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 9 van 2011 ARBEIDSMARKTMONITOR Regio / POWI Uitgave 9 van 211 Titel Samenvatting Werkloosheid (NWW): Uit de bijlage blijkt dat de werkloosheid in 7,5% lager is dan een jaar geleden. De jeugdwerkloosheid is zelfs

Nadere informatie

Twentse Arbeidsmarktmonitor

Twentse Arbeidsmarktmonitor Twentse Arbeidsmarktmonitor Colofon: Samenstelling en coördinatie: P. Mollink en H. Seker (Kennispunt Twente) Meegewerkt hebben: P. Kuiper (gemeente Almelo), M. Locht (UWV WERKbedrijf), B. Bakker-Mulder

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen verder gestegen in februari

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen verder gestegen in februari Februari 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen verder gestegen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage 8 Toelichting NWW

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder toegenomen. Stijging 9 duizend per maand in afgelopen halfjaar

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder toegenomen. Stijging 9 duizend per maand in afgelopen halfjaar Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB10-019 18 maart 9.30 uur Werkloosheid verder toegenomen In een jaar tijd 126 duizend werklozen meer Laatste maanden vooral stijging bij mannen 45-plus Bij

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Maart 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Maart 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Maart 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende vacatures UWV 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, augustus 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, augustus 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Overijssel en Gelderland Noord, augustus 2016 WW-uitkeringen in Overijssel en Gelderland Noord dalen, kansen werkzoekenden nemen toe De arbeidsmarkt in Overijssel en Gelderland

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder toegenomen

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder toegenomen Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB10-013 18 februari 2010 9.30 uur Werkloosheid verder toegenomen In een jaar tijd 131 duizend werklozen meer Bijna tweederde van de stijging voor rekening

Nadere informatie

Regionale maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Twente

Regionale maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Twente Regionale maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Twente Tabel 1 Stand WW-uitkeringen Stand WW mutatie tov vorige mnd mutatie tov vorig jaar aug 2017 % aantal % aantal % Nederland 362.132 4,1% -2.290-0,6%

Nadere informatie

Persbericht. Werkloosheid hoger na jaar van daling. Centraal Bureau voor de Statistiek. Daling werkloosheid hapert

Persbericht. Werkloosheid hoger na jaar van daling. Centraal Bureau voor de Statistiek. Daling werkloosheid hapert Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB06-098 19 oktober 2006 9.30 uur Werkloosheid hoger na jaar van daling De seizoengecorrigeerde werkloosheid bedroeg in de periode juli-september 2006 gemiddeld

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, september 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, september 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Overijssel en Gelderland Noord, september 2016 Verdere banengroei bouw en detailhandel in Overijssel en Gelderland Noord Er werden minder WW-uitkeringen verstrekt in de september

Nadere informatie

ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 1 van 2012

ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 1 van 2012 ARBEIDSMARKTMONITOR Regio / POWI Uitgave 1 van 212 Grillige economische vooruitzichten laten werkloosheid stijgen Landelijk gezien stond eind december 6, procent van de beroepsbevolking als geregistreerd

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, juni 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, juni 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Overijssel en Gelderland Noord, juni 2016 Minder nieuwe WW-uitkeringen verstrekt in Overijssel en Gelderland Noord In de eerste helft van 2016 kende UWV minder nieuwe WW-uitkeringen

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, februari 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, februari 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Overijssel en Gelderland Noord, februari 2017 Banenkrimp in zorg lijkt voorbij De WW-uitkeringen in Overijssel en Gelderland Noord nemen af. De zorg draagt in grote mate bij aan

Nadere informatie

Twentse Arbeidsmarktmonitor

Twentse Arbeidsmarktmonitor Twentse Arbeidsmarktmonitor Colofon: Samenstelling en coördinatie: P. Mollink, W. de Jong en H. Seker (Kennispunt Twente) Meegewerkt hebben: P. Kuiper (gemeente Almelo), M. Locht (UWV WERKbedrijf), B.

Nadere informatie

Persbericht. Werkloosheid loopt sterk terug. Centraal Bureau voor de Statistiek. Technische toelichting. Daling werkloosheid zet door

Persbericht. Werkloosheid loopt sterk terug. Centraal Bureau voor de Statistiek. Technische toelichting. Daling werkloosheid zet door Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB07-039 15 mei 2007 9.30 uur Werkloosheid loopt sterk terug De seizoengecorrigeerde werkloosheid bedroeg in de periode februari-april 2007 gemiddeld 357

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen Maart 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid neemt verder toe. Stijging 10 duizend per maand in afgelopen halfjaar

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid neemt verder toe. Stijging 10 duizend per maand in afgelopen halfjaar Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB09-082 17 december 9.30 uur Werkloosheid neemt verder toe In een jaar tijd 121 duizend werklozen meer Evenveel mannen als vrouwen werkloos Bij UWV meer

Nadere informatie

ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 11 van 2011

ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 11 van 2011 ARBEIDSMARKTMONITOR Regio / POWI Uitgave 11 van 2011 Terugloop vacatures en verwachte stijgende werkloosheid Uit de cijfers van de arbeidsmarktmonitor blijkt dat de afgelopen maand de geregistreerde werkloosheid

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. December 2012

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. December 2012 Nieuwsflits Arbeidsmarkt December 2012 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende vacatures UWV 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende

Nadere informatie

Twentse Arbeidsmarktmonitor

Twentse Arbeidsmarktmonitor Twentse Arbeidsmarktmonitor Toelichting: De maandelijkse Arbeidsmonitor van Regio wordt gemaakt in opdracht van het POWI. In het POWI, het Platform Onderwijs Werk en Inkomen, vinden onderwijs, ondernemers

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, mei 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, mei 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Overijssel en Gelderland Noord, mei 2016 WW-uitkeringen Overijssel en Gelderland Noord nemen verder af In mei kende UWV net als in april minder nieuwe WW-uitkeringen toe in Overijssel

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, augustus 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, augustus 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Overijssel en Gelderland Noord, augustus 2017 Afname WW-uitkeringen in Overijssel en Gelderland Noord In augustus neemt het aantal WW-uitkeringen in Overijssel en Gelderland Noord

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen September 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage

Nadere informatie

ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 5 van 2012

ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 5 van 2012 ARBEIDSMARKTMONITOR Regio / POWI Uitgave 5 van 2012 OOK TWENTE HARD GETROFFEN DOOR CRISIS IN DE BOUW In het eerste kwartaal van 2012 daalde de totale omzet in de bouw met ruim 9 procent ten opzichte van

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, juli 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, juli 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Overijssel en Gelderland Noord, juli 2017 WW-uitkeringen in Overijssel en Gelderland Noord dalen verder In juli daalt het aantal lopende WW-uitkeringen in Overijssel en Gelderland

Nadere informatie

Crisismonitor Drechtsteden februari 2010 (cijfers tot en met december 2009)

Crisismonitor Drechtsteden februari 2010 (cijfers tot en met december 2009) Crisismonitor Drechtsteden februari 2010 (cijfers tot en met december 9) Op de arbeidsmarkt nog geen, op de woningmarkt wel eerste voorzichtige tekenen van herstel. Dat zijn kort gezegd de conclusies van

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid daalt minder snel. Minder sterke daling afgelopen halfjaar

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid daalt minder snel. Minder sterke daling afgelopen halfjaar Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB08-045 19 juni 2008 9.30 uur Werkloosheid daalt minder snel In de periode maart-mei 2008 waren gemiddeld 313 duizend personen werkloos. Dit komt overeen

Nadere informatie

Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) Juni 2011

Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) Juni 2011 Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) Juni 2011 In deze notitie van het UWV WERKbedrijf worden de actuele ontwikkelingen op de regionale arbeidsmarkt kort toegelicht. Vanuit diverse bronnen is

Nadere informatie

ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 12 van 2011

ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 12 van 2011 ARBEIDSMARKTMONITOR Regio / POWI Uitgave 12 van 211 Werkloosheid in stijgt minder snel dan landelijk De werkloosheid in is in november licht gestegen (+2%). Over de maanden september t/m november blijkt

Nadere informatie

April 2012 Minder niet-werkende werkzoekenden (NWW) Aantal WW-uitkeringen opnieuw licht gedaald

April 2012 Minder niet-werkende werkzoekenden (NWW) Aantal WW-uitkeringen opnieuw licht gedaald April 2012 Minder niet-werkende werkzoekenden (NWW) - 471.100 werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf - Daling jonge werkzoekenden - Vooral daling agrarische beroepen en technische/industriële

Nadere informatie

Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie

Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie Arbeidsmarktregio Twente i Inhoudsopgave Inleiding 2 Meer zicht op de regionale arbeidsmarkt 2 Managementsamenvatting 3 Aanbodzijde 3 Vraagzijde 3 1. Arbeidsmarktontwikkelingen

Nadere informatie

Twentse Arbeidsmarktmonitor

Twentse Arbeidsmarktmonitor Twentse Arbeidsmarktmonitor Toelichting: De maandelijkse Arbeidsmonitor van Regio wordt gemaakt in opdracht van het POWI. In het POWI, het Platform Onderwijs Werk en Inkomen, vinden onderwijs, ondernemers

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I In deze economische monitor vindt u cijfers over de werkgelegenheid en de arbeidsmarkt van de gemeente Ede. Van de arbeidsmarkt zijn gegevens opgenomen van de tweede helft

Nadere informatie

Crisismonitor Drechtsteden april 2010 (cijfers tot en met februari 2010)

Crisismonitor Drechtsteden april 2010 (cijfers tot en met februari 2010) Crisismonitor Drechtsteden april 2010 (cijfers tot en met februari 2010) Op arbeidsmarkt en woningmarkt nog steeds weinig tekenen van herstel. Dat is kort gezegd de conclusie van deze derde versie van

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Oktober 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Oktober 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Oktober 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures UWV 4 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 5 Statistische bijlage 6 Toelichting NWW/WW/WBB

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Februari 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Februari 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Februari 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende vacatures UWV en spanningsindicator 5 Ingediende ontslagaanvragen

Nadere informatie

Twentse Arbeidsmarktmonitor

Twentse Arbeidsmarktmonitor Twentse Arbeidsmarktmonitor Colofon: Samenstelling en coördinatie: W. de Jong en H. Seker (Kennispunt Twente) Meegewerkt hebben: P. Mollink (Regio Twente Twente), P. Kuiper (gemeente Almelo), M. Locht

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Januari 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Januari 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Januari 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende vacatures UWV 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende

Nadere informatie

Februari 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gestegen Meer WW-uitkeringen

Februari 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gestegen Meer WW-uitkeringen Februari 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gestegen - 483.000 werkzoekenden ingeschreven bij UWV WERKbedrijf - Vooral meer jonge werkzoekenden - Sterke toename werkzoekenden met transport beroep maar

Nadere informatie

Maart 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gedaald Minder WW-uitkeringen

Maart 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gedaald Minder WW-uitkeringen Maart 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gedaald - 477.800 werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf - Minder werkzoekenden van 35-45 jaar dan een jaar geleden - Toename werkzoekenden met (para)

Nadere informatie

Crisismonitor Drechtsteden

Crisismonitor Drechtsteden Crisismonitor Januari 211 (cijfers t/m oktober 21) Hoe staan de er voor op de arbeidsmarkt en de woningmarkt? Dat leest u in deze zesde editie van de crisismonitor, die het OCD eens in de twee maanden

Nadere informatie

Twentse Arbeidsmarktmonitor

Twentse Arbeidsmarktmonitor Twentse Arbeidsmarktmonitor Toelichting: De maandelijkse Arbeidsmonitor van Regio wordt gemaakt in opdracht van het POWI. In het POWI, het Platform Onderwijs Werk en Inkomen, vinden onderwijs, ondernemers

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. December 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. December 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt December 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures UWV en Spanningsindicator 4 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 6 Statistische bijlage

Nadere informatie

Crisismonitor Drechtsteden augustus 2010 (cijfers tot en met juni 2010)

Crisismonitor Drechtsteden augustus 2010 (cijfers tot en met juni 2010) Crisismonitor Drechtsteden augustus 2010 (cijfers tot en met juni 2010) Uit de landelijke pers: Economie groet met 2,1% Voorzichtig herstel aantal banen Herstel uitzendmarkt Werkloosheid blijft afnemen

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, januari 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, januari 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Overijssel en Gelderland Noord, januari 2017 Meer kansen voor werkzoekenden in Overijssel en Gelderland Noord De arbeidsmarkt herstelt verder. Dit blijkt uit de afgenomen WW-uitkeringen

Nadere informatie

Crisismonitor Drechtsteden

Crisismonitor Drechtsteden Crisismonitor Oktober 2010 (cijfers t/m augustus 2010) Inhoud: 1. Werkloosheid (algemeen) 2. Werkloosheid naar leeftijd (jongeren en ouderen) 3. Vacatures, bedrijven en leegstand 4. Woningmarkt Hoe staan

Nadere informatie

ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 2 van 2012

ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 2 van 2012 ARBEIDSMARKTMONITOR Regio / POWI Uitgave 2 van 2012 Flexibilisering van arbeidscontracten lost werkloosheid niet op De economische groei in en ook in is beperkt en onzeker. Dit werkt ook uit in een beperkte

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Augustus 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Augustus 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Augustus 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures UWV en spanningsindicator 4 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 6 Statistische bijlage

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid licht gedaald

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid licht gedaald www cbs nl Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB12-017 15 maart 2012 9.30 uur Werkloosheid licht gedaald In februari minder werklozen dan in januari Licht stijgende trend in de afgelopen vier

Nadere informatie

September Vrijwel evenveel WW-uitkeringen als in augustus

September Vrijwel evenveel WW-uitkeringen als in augustus September 2012 Vrijwel evenveel WW-uitkeringen als in ustus - - 304.400 lopende WW-uitkeringen, bijna evenveel als in ustus en 21 procent meer dan een jaar geleden Aantal lopende WW-uitkeringen voor jongeren

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, september 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, september 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Overijssel en Gelderland Noord, september 2017 Kansen op werk in Overijssel en Gelderland Noord Het aantal WW-uitkeringen in Overijssel en Gelderland Noord daalt al en, ook weer

Nadere informatie

Juli 2012 Bijna WW-uitkeringen Meer werkzoekenden (NWW) dan een jaar geleden

Juli 2012 Bijna WW-uitkeringen Meer werkzoekenden (NWW) dan een jaar geleden Juli 2012 Bijna 300.000 WW-uitkeringen - 298.000 lopende WW-uitkeringen - Aantal WW-uitkeringen gestegen ten opzichte van voorgaande maand (2,5%) - Ruim de helft meer WW-uitkeringen voor jongeren dan in

Nadere informatie

Economische en sociale thermometer Nummer 42, oktober 2012

Economische en sociale thermometer Nummer 42, oktober 2012 Economische en sociale thermometer Nummer 42, oktober 212 Uitgave : Team Kennis en Verkenning Naam : Jaap Barink Telefoonnummer : (57) 693369 Mail : j.barink@deventer.nl 2 INHOUD Highlights uit de economische

Nadere informatie

ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 3 van 2012

ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 3 van 2012 ARBEIDSMARKTMONITOR Regio / POWI Uitgave 3 van 2012 Aantal WW uitkeringen in de regio gestegen in februari: Onder invloed van minder goede economische ontwikkelingen is het aantal personen met een WW uitkering

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, april 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, april 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Overijssel en Gelderland Noord, april 2015 Ruim 2.500 minder WW-uitkeringen in Overijssel en Gelderland Noord in een tijd In april daalde het aantal WW-uitkeringen in alle regio

Nadere informatie

Twentse Arbeidsmarktmonitor

Twentse Arbeidsmarktmonitor Twentse Arbeidsmarktmonitor Colofon: Samenstelling en coördinatie: P. Mollink, W. de Jong en H. Seker (Kennispunt Twente) Meegewerkt hebben: P. Kuiper (gemeente Almelo), M. Locht (UWV WERKbedrijf), B.

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. April 2014

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. April 2014 Nieuwsflits Arbeidsmarkt April 2014 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures UWV 4 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 6 Statistische bijlage 7 Toelichting NWW/WW/WBB

Nadere informatie

Juni 2012 Meer werkzoekenden (NWW) dan een jaar geleden Aantal WW-uitkeringen in een jaar tijd met gestegen

Juni 2012 Meer werkzoekenden (NWW) dan een jaar geleden Aantal WW-uitkeringen in een jaar tijd met gestegen Juni 2012 Meer werkzoekenden (NWW) dan een jaar geleden - 464.300 werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf - In i vrijwel evenveel werkzoekenden als in - Van de 55-plus beroepsbevolking is 9,4 procent

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2011 / 2

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2011 / 2 ECONOMISCHE MONITOR EDE 211 / 2 De economische monitor geeft een beeld van de economie van de gemeente Ede in de afgelopen periode van 27 tot 211. De economische monitor is verdeeld in twee delen. Het

Nadere informatie

Twentse Arbeidsmarktmonitor

Twentse Arbeidsmarktmonitor Twentse Arbeidsmarktmonitor Toelichting: De maandelijkse Arbeidsmonitor van Regio wordt gemaakt in opdracht van het POWI. In het POWI, het Platform Onderwijs Werk en Inkomen, vinden onderwijs, ondernemers

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen Juni 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage 8 Toelichting

Nadere informatie

Crisismonitor Drechtsteden

Crisismonitor Drechtsteden Crisismonitor juni 211 (cijfers t/m maart 211) Inhoud: 1. Werkloosheid 2. Werkloosheid naar leeftijd 3. Vacatures, bedrijven, leegstand 4. Woningmarkt Hoe staan de er voor op de arbeidsmarkt en de woningmarkt?

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden daalt in augustus met 8.400

Aantal werkzoekenden daalt in augustus met 8.400 Augustus 2008 Aantal werkzoekenden daalt in ustus met 8.400 2 Ingediende vacatures 4 Vraag en aanbod bij CWI 5 Ontslagen met toestemming CWI 6 Statistische bijlage 7 Toelichting NWW / Toelichting CWI krapte-indicator

Nadere informatie

jul/09 mei/09 jun/09 sep/09 sep/08 jan/09 feb/09 mrt/09 jun/09 aug/09 sep/09 aug/09

jul/09 mei/09 jun/09 sep/09 sep/08 jan/09 feb/09 mrt/09 jun/09 aug/09 sep/09 aug/09 HAAGSE MONITOR ECONOMISCHE RECESSIE 7 Deze monitor geeft zowel prognoses als gerealiseerde cijfers weer. Het vaststellen van gerealiseerde cijfers kost tijd, maar worden, zodra deze bekend zijn, in de

Nadere informatie

Niet-werkende werkzoekenden

Niet-werkende werkzoekenden Januari 2012 Niet-werkende werkzoekenden 2 WW-uitkeringen 3 Vacatures ingediend bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 5 Statistische bijlage 6 Toelichting NWW/WW

Nadere informatie

Monitor Kredietcrisis Zoetermeer

Monitor Kredietcrisis Zoetermeer Monitor Kredietcrisis Zoetermeer Economische gevolgen van de kredietcrisis 28-21 Monitor Kredietcrisis Zoetermeer ECONOMISCHE GEVOLGEN KREDIETCRISIS ZOETERMEER Samenstelling: Bestuur, afdeling FB, team

Nadere informatie

Twentse Arbeidsmarktmonitor

Twentse Arbeidsmarktmonitor Twentse Arbeidsmarktmonitor Toelichting: De maandelijkse Arbeidsmonitor van Regio wordt gemaakt in opdracht van het POWI. In het POWI, het Platform Onderwijs Werk en Inkomen, vinden onderwijs, ondernemers

Nadere informatie

Oktober 2012 WW-uitkeringen vooral toegenomen in seizoensgevoelige sectoren Meer dan een half miljoen niet-werkende werkzoekenden (NWW)

Oktober 2012 WW-uitkeringen vooral toegenomen in seizoensgevoelige sectoren Meer dan een half miljoen niet-werkende werkzoekenden (NWW) Oktober 2012 WW-uitkeringen vooral toegenomen in seizoensgevoelige sectoren - 309.900 lopende WW-uitkeringen, 1,8 procent meer dan in tember - Bovengemiddelde stijging lopende WW-uitkeringen horeca (+6,3%)

Nadere informatie

Economische barometer maart 2012

Economische barometer maart 2012 Economische barometer maart 2012 In de periode juli 2009 tot en met januari 20 is maandelijks een overzicht gegeven van een aantal belangrijke economische kengetallen. Deze overzichten zijn terug te vinden

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB10-040 21 mei 9.30 uur Minder werklozen Eerste daling werkloosheid sinds de zomer van 2008 Te vroeg om te spreken van een omslag Bij UWV daling werkzoekenden

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder gestegen. Meer mannen én vrouwen werkloos. Aantal jonge werkzoekenden toegenomen

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder gestegen. Meer mannen én vrouwen werkloos. Aantal jonge werkzoekenden toegenomen Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB11-066 20 oktober 2011 9.30 uur www.cbs.nl Werkloosheid verder gestegen Sterke stijging werkloosheid in derde kwartaal 2011 Toename zowel bij mannen als

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid weer gedaald. Daling afgelopen halfjaar minder

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid weer gedaald. Daling afgelopen halfjaar minder Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB08-039 22 mei 2008 9.30 uur Werkloosheid weer gedaald In de periode februari-april 2008 waren gemiddeld 326 duizend personen werkloos. Dit komt overeen

Nadere informatie

Augustus 2012 Aantal WW-uitkeringen boven de Bijna werkzoekenden (NWW) meer dan in juli

Augustus 2012 Aantal WW-uitkeringen boven de Bijna werkzoekenden (NWW) meer dan in juli Augustus 2012 Aantal WW-uitkeringen boven de 300.000 - Lopende WW-uitkeringen met 2 procent gestegen tot 304.000 - Aantal lopende uitkeringen in onderwijssector met 27 procent toegenomen - Uitkeringen

Nadere informatie

Twentse Arbeidsmarktmonitor

Twentse Arbeidsmarktmonitor Twentse Arbeidsmarktmonitor Colofon: Samenstelling en coördinatie: P. Mollink en H. Seker (Kennispunt Twente) Meegewerkt hebben: P. Mollink (Regio Twente Twente), P. Kuiper (gemeente Almelo), M. Locht

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek

Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB10-049 22 juli 9.30 uur Werkloosheid licht gedaald Werkloosheid in met 5 duizend afgenomen In afgelopen maanden vooral daling werkloosheid onder mannen

Nadere informatie

Thermometer economische crisis

Thermometer economische crisis 6 Thermometer economische crisis oktober 20 /11/20 1 Inleiding In deze zesde Thermometer economische crisis worden de recente ontwikkelingen op belangrijke gemeentelijke thema s gevolgd (economie, arbeidsmarkt,

Nadere informatie

HAAGSE MONITOR RECESSIECIJFERS januari 2010

HAAGSE MONITOR RECESSIECIJFERS januari 2010 Pagina // Bijlage HAAGSE MONITOR RECESSIECIJFERS uari Deze monitor geeft zowel prognoses als gerealiseerde cijfers weer. Het vaststellen van gerealiseerde cijfers kost tijd, maar worden, zodra deze bekend

Nadere informatie

Twentse Arbeidsmarktmonitor April 2017

Twentse Arbeidsmarktmonitor April 2017 Twentse Arbeidsmarktmonitor April 2017 Arbeidsmarktmonitor Regio Twente 2017-1 1 Colofon: Samenstelling en coördinatie: P. Mollink (Regio Twente), E. van de Wiel en H. Seker (Kennispunt Twente) Meegewerkt

Nadere informatie