Twentse Arbeidsmarktmonitor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Twentse Arbeidsmarktmonitor"

Transcriptie

1 Twentse Arbeidsmarktmonitor

2 Toelichting: De maandelijkse Arbeidsmonitor van Regio wordt gemaakt in opdracht van het POWI. In het POWI, het Platform Onderwijs Werk en Inkomen, vinden onderwijs, ondernemers en overheid elkaar voor het afstemmen van initiatieven en analyses op het gebied van de arbeidsmarkt in. De arbeidsmarktmonitor is gevuld met cijfers van eind van de gerapporteerde maand. Reacties op deze editie kunt u mailen naar: Colofon: Samenstelling en coördinatie: P. Mollink (Regio ) Meegewerkt hebben: P. Kuiper (gemeente Almelo), M. Locht (UWV WERKbedrijf), M.J. Herik-Jonker (Regio ) P. Winkelhorst (Stadsbank Oost-), B. Bakker-Mulder (gemeente Hengelo en ROZ) W. de Jong en H. Seker (gemeente Hengelo), H. te Walvaart (Regio ) Ambtelijk opdrachtgever: F. Loohuis (Regio, programmamanager Economie) Bestuurlijk opdrachtgever: P.G. Welman (voorzitter Platform Onderwijs, Werk en Inkomen POWI) Arbeidsmarktmonitor Regio 2

3 ARBEIDSMARKTMONITOR Regio / POWI Uitgave 03 van 2013 Oproep aan werkgevers om banen, stageplaatsen en leer-werkbanen te melden Meer kansen op Twentse arbeidsmarkt door opleiding en ontwikkeling Door ontslag of het niet verlengen van een tijdelijke baan is de werkloosheid in in februari fors gestegen. Een groot deel van de werkzoekenden die de afgelopen tijd hun baan verloren hebben, blijven aantrekkelijk voor werkgevers. Ze zijn gemotiveerd en hebben voldoende en actuele werkervaring. Ondanks het totale verlies van arbeidsplaatsen in zijn er ook nog sectoren die een groei in arbeidsplaatsen kennen: horeca en vervoer. Werkgevers selecteren kandidaten vooral op motivatie en ontwikkelingsmogelijkheden. Werkzoekenden kunnen zelf actief werken aan het versterken van hun persoonlijke ontwikkeling om hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. Dit is extra van belang gezien de prognose dat er van maart tot juni een stabilisatie van werkloosheid optreedt (seizoensarbeid). Mits de economie aantrekt, is daarna tot het eind van 2013 een eerste afname van de werkloosheid mogelijk. Hierbij kan ook de werkloosheid onder jongeren dalen. Een zich herstellende economie zorgt ervoor dat in het derde kwartaal het aantal werkloze schoolverlaters beperkt blijft. Op de langere termijn zijn de vooruitzichten beter. Jongeren die nu gaan starten met een opleiding in de techniek, zorg of commercie hebben goede perspectieven op een baan als zij medio 2017 afstuderen. In die sectoren zal er dan meer vraag zijn naar beroepskrachten. Patrick Welman, voorzitter POWI: Er zijn veel landelijke en lokale initiatieven om werkzoekenden de kansen op werk die er wel zijn beter te laten benutten. We maken in goede afspraken met alle partijen om met de extra middelen vanuit het Rijk de jeugdwerkloosheid aan te pakken. Dat we deze initiatieven goed benutten komt mede door de groeiende samenwerking in. Daarom roepen we als gemeenten, UWV en onderwijs de werkgevers ook op om stage en leerwerkbanen voor werkzoekenden te melden. Daarnaast is de lokale overheid zelf ook bezig met initiatieven om werkloosheid binnen de eigen gemeente te verminderen. In de gemeente Dinkelland is een initiatief gestart om met inzet van lokale ondernemers binnen een coöperatie mensen weer aan het werk te krijgen. In de gemeente Haaksbergen zijn er veel kleinschalige initiatieven waaronder het plaatsen van mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt in de kringloopwinkel. Gezien de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt vragen de gemeenten en het beroepsonderwijs aan werkgevers om zoveel mogelijk banen, stageplaatsen en leer-werkbanen te melden. Werkgevers kunnen daarvoor contact opnemen met het WerkgeversServicepunt van het Werkplein via telefoonnummer Verder blijkt uit de arbeidsmarktmonitor: Het aantal geregistreerde werkloze jongeren is vooral gegroeid in de groep die geen uitkering krijgt; landelijk blijkt uit CBS cijfers dat er daarnaast een nog grotere groep jongeren is, die zich niet registreert of een uitkering aanvraagt, maar die wel werkloos is; De sectoren horeca, informatie & communicatie, openbaar bestuur, en gezondheid- en welzijnszorg lieten eind 2012 ten opzichte van het derde kwartaal in 2012 een beperkte daling en in een aantal gevallen lichte stijging van vacatures zien; In steeg het aantal personen met een WW uitkering in februari van naar ; Het aantal arbeidsplaatsen in is gedaald, maar niet in alle bedrijfssectoren; Arbeidsmarktmonitor Regio 3

4 Het aantal arbeidsplaatsen met een laaggeschoolde logistieke functie-inhoud neemt ondanks de geringe economische groei toe in de bedrijfssectoren handel, industrie en vervoer/ opslag; UWV concludeert uit een eigen onderzoek dat zowel tijdelijk contract werk als ook tijdelijk uitzendwerk de afgelopen jaren tot langdurig werk heeft geleid; De landelijk coördinator Jeugdwerkloosheid, Mirjam Sterk, is uitgenodigd om naar te komen en te praten over het Twentse offensief voor Jeugdwerkloosheid. Arbeidsmarktmonitor Regio 4

5 Ontwikkeling werkloosheid (NWW, percentage van de beroepsbevolking) NWW percentage ontwikkeling 11,0% 10,0% 9,0% 8,0% 7,0% 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% jan-10 mrt-10 mei-10 jul-10 sep-10 nov-10 jan-11 mrt-11 mei-11 jul-11 sep-11 nov-11 jan-12 De geregistreerde werkloosheid in is ook in februari toegenomen. Dit is te zien in het werkloosheidspercentage (NWW percentage). Dit is in gedurende de maand februari gestegen van 9,7 procent naar 10,0 procent. Landelijk is dit percentage over februari gelijk gebleven aan eind januari: 7,7%. Deze ontwikkelingen zijn in lijn met de CBS ontwikkeling van cijfers van het landelijk percentage werkloze beroepsbevolking; een stijging van 7,5 procent naar 7,7 procent (geen regionale maandcijfers bekend). Op basis van het eerder genoemde NWW percentage laat een vergelijk tussen en zien dat de werkloosheid in in een jaar met 2,0 procentpunten harder gestegen is dan landelijk met 1,5 procentpunten. Als oorzaak voor de grotere stijging van werkloosheid in kan vooral de combinatie aangewezen worden van een dalende werkgelegenheid in de bouw en daaraan verbonden bedrijvigheid buiten de bouwsector. In andere sectoren is er een te beperkte stijging van arbeidsplaatsen om dit op te vangen. (Zie ook de special in deze uitgave over ontwikkeling van arbeidsplaatsen) De hoogste percentages geregistreerde werkloosheid zitten in de Twents steden. Zie hiervoor de bijlage. In tegenstelling tot mrt-12 mei-12 jul-12 sep-12 nov-12 jan-13 mrt-13 mei-13 voorafgaande jaren is ook in de kleinere gemeenten duidelijk een groei van werkloosheid zichtbaar. Een daling van het werkloosheidspercentage in kan bereikt worden, als het aantal arbeidsplaatsen weer toeneemt. Voor dit voorjaar is tot juni een stabilisatie en lichte daling te voorzien op grond van seizoensinvloeden. Het NWW werkloosheidspercentage in zou daarna in dit najaar nog kunnen stijgen naar 11 á 12 procent. Een daling van werkloosheid onder jongeren en sterke beperking van schoolverlaters zonder werk zou hier een positievere draai aan kunnen leveren. Werkgevers worden daarom door gemeenten, UWV en beroepsonderwijs opgeroepen om zoveel mogelijk stageplaatsen en leer-werkbanen ter beschikking te stellen. Op de middellange termijn tot eind 2014 slaan bedrijven en overheid de handen ineen om in weer groei van het aantal banen te creëren. Daarnaast kan daling van werkloosheid tot stand komen uit verdere verbetering van export, groei van bedrijvigheid vanuit regionale innovatieve toepassingen en groei van verplaatste logistieke afhandeling naar. Effecten daarvan zullen in 2014 volledig zichtbaar worden. Zie ook de special elders in deze uitgave. Arbeidsmarktmonitor Regio 5

6 Werkloosheid Werkloosheid (NWW) jan-10 mrt-10 mei-10 jul-10 sep-10 nov-10 jan-11 mrt-11 mei-11 jul-11 sep-11 nov-11 jan-12 mrt-12 In en in is het aantal geregistreerde werklozen deze maand sterker gestegen dan in een zelfde periode vorig jaar. Ten opzichte van een jaar geleden is de geregistreerde werkloosheid in gestegen van naar personen; een jaarstijging van 24,6 procent (in naar en een jaarstijging van 28,6 procent) Het grootste deel van de gestegen werkloosheid hangt samen met recente ontslagwerkloosheid of geen werk door het niet verlengen van tijdelijke banen. Toch is een tijdelijke baan (ook via een uitzendbureau) de afgelopen jaren een goede stap geweest naar langdurig werk,=. Dit concludeert het UWV uit een eigen onderzoek: Het percentage personen, dat na werkloosheid aan de slag gaat via een uitzendbureau en na twee jaar nog in loondienst werkt, is bijna gelijk aan het percentage personen dat in een regulier tijdelijk contract aan het werk gingen (69 resp. 67%). Ook het aantal maanden dat een uitzendkracht in deze twee jaar gemiddeld aan de slag was, ligt slechts een fractie lager ten opzichte van een regulier tijdelijk contract. Zie ook : html De groei van de werkloosheid vindt in naar leeftijd vooral plaats onder jongeren < 27 jaar (jaarstijging 44,5 procent). De groep werkloze ouderen groeit met 14,9 procent veel minder hard. Hiermee wijkt af van het se ontwikkelingsbeeld. Daarin is het mei-12 jul-12 sep-12 nov-12 jan-13 mrt-13 mei aantal jongeren gegroeid met 40,4 procent en het aantal ouderen met 21,5 procent. Bij een verbeterende economische situatie is de verwachting dat de jongeren in omgekeerd ook weer sneller dan gemiddeld in een baan zullen vinden dan de ouderen Veel langdurige werkloosheid komt voor in de beroepsgroepen ongeschoold productiewerk en lager geschoold economisch-administratief werk Relatief gezien is de meeste kans op werk te vinden in de functies verplegenden, technisch systeemanalisten en informatici. Daarnaast is in gespecialiseerde technische functies werk, vooral ook buiten de regio.. Van maart tot juni is een stabilisatie van werkloosheid mogelijk, waarna ook tot het eind van het jaar een afname van werkloosheid mogelijk is mits de economie gaat aantrekken. In het laatste geval kan werkloosheid teruglopen tot In het geval van aanhouden slechte economische conjunctuur moet rekening worden gehouden met een oplopende werkloosheid tot boven de aan het eind van 2013 in. Voor de jongeren die dit jaar met een MBO opleiding beginnen, zijn er in 2017 goede baanperspectieven in de sectoren techniek, zorg en commerciële functies. Een aantrekkende economie zorgt dan samen met het vertrek van een deel van de oudere beroepsbevolking weer tot groei van vacatures en kansen op werk. Arbeidsmarktmonitor Regio 6

7 Jeugdwerkloosheid (tot 27 jaar) In is in februari 2013 het aantal geregistreerde werkloze jongeren met 3,7 procent gestegen, van naar (In was de maandstijging van 5,2 procent) De maandstijging in was daarmee beduidend lager dan in de vorige maand januari (10,4 procent). Vorig jaar stonden per eind februari nog jongeren geregistreerd als werkloos. De jaarstijging in is met deze 44,5 procent groter dan in (40,7 procent). De sterke stijging komt voort uit het feit dat jongeren geen aaneensluitend contract- of uitzendwerk vinden, tijdelijk werkloos worden en daarbij deels een beroep gaan doen op een uitkering. WW-uitkeringen nemen dan ook sterk toe. Dit in tegenstelling tot het aantal jongeren dat een WWB krijgt. Deze voorziening is door strengere toelatingsgronden niet verder gestegen. Registraties van werkloosheid onder jongeren zonder een uitkering nemen toe. Landelijk blijkt echter uit CBS cijfers dat er een nog grotere groep werkloze jongeren is, die zich niet of niet meer registreert via UWV. Dit mede omdat ze geen uitkeringsrechten hebben. Hierdoor ontstaan landelijk hogere CBS werkloosheidscijfers onder jongeren, dan geregistreerde werkloosheidscijfers via UWV. CBS cijfers gaan niet uit van registratie bij UWV, maar van een steekproefenquête onder jongeren in de beroepsbevolking. Geregistreerde werkloze jongeren zitten traditioneel vooral in de functies: ongeschoold productiewerk (345), schoonmaker (94) en magazijnmedewerker (90). De crisis laat de werkloosheid in een jaarperiode extra stijgen in functies (met aantal en jaartoename): jan-10 mrt-10 mei-10 jul-10 sep-10 nov-10 jan-11 mrt-11 mei-11 jul-11 sep-11 nov-11 jan-12 mrt-12 mei-12 jul-12 sep-12 nov-12 jan-13 mrt-13 mei uitvoerende bouwfuncties - timmerman (130 / 100% jaartoename), - schilder (80 / 57%), - straatmaker (48 / 55%), - elektromonteur bouw (41 / 242%), en in functies als: - kinderopvang (83 / 48%), - kleding-verkoper (91 / 85%), - woonbegeleiders (118%.). Op dit moment minder hard getroffen door de toenemende werkloosheid betreffen wat betreft jongeren de functies (met aantallen per febr en toenamen): - inpakker (43 / 2,4%), - helpende thuiszorg (38 / 5,6%) en - medewerker bediening horeca (53 / 26%). De gehele arbeidsmarkt kent nu naar alle globale functiegroepen meer werkzoekenden dan vacatures. Meeste actuele kans op werk voor jongeren bieden de functiegroepen: hoger geschoolde informatica beroepen en medische / paramedische beroepen, en binnen de technische beroepen de metaalbewerkingsfuncties. Meest gunstige werkperspectieven voor dit jaar zijn er voor jongeren met een MBO-4 opleiding of hoger in technisch productieve vakrichting (m.u.v. bouwberoepen) Werkgevers geven aan dat zij binnen de ruime keuze voor ongeschoold en laaggeschoold werk, motivatie en ontwikkelingspotentieel van aan te nemen personeel belangrijk vinden. Dit wordt veelal vervat in de term geschiktheid. Onder invloed van seizoenswerk zal tot juli de werkloosheid onder jongeren niet veel stijgen of zelf tijdelijk teruglopen. Als de economie in de zomer licht verbertet, kan naast de komst van een beperkt aantal schoolverlaters, de werkloosheid onder jongeren als eerste gaan dalen. Arbeidsmarktmonitor Regio 7

8 Vacatures naar sectoren Schatting vacaturemarkt (openstaande vacatures) vergelijkbaar kwartaal 2012 lopend kwartaal Landbouw Industrie Bouwnijverheid Handel Vervoer en opslag Horeca Informatie & communicatie Fin. instellingen Verhuur & ov. zak. dienstverl. Advies & onderz. (zak. dienstverl.) Openbaar bestuur Cultuur, sport & recreatie Onderwijs Gezondheids- en welzijnszorg Ov. dienstverlening In lijn met de landelijke ontwikkelingen is ook in het aantal openstaande vacatures in het laatste kwartaal 2012 verder gedaald van naar (-20 procent t.o.v. eind 2011). Vooral in de sectoren landbouw, bouw en handel loopt het aantal vacatures verder terug. Er is nog geen zicht op een ombuiging van daling van het aantal vacatures naar stijging. I.t.t. het jaar 2011 is nu ook in de Twentse handelssector door lagere arbeidsmobiliteit het aantal openstaande vacatures gedaald tot ± 700 openstaand vacatures (-29 procent). De terugloop van het aantal arbeidsplaatsen in combinatie met een terugloop van de vacaturegraad (aantal vacatures per 1000 arbeidsplaatsen van 14 in 2011 naar 11 eind 2012) zorgt voor de sterke terugloop van het aantal openstaande vacatures in de industriesector naar ± 480. Ter vergelijking: eind 2011 stonden in de Industrie nog 611 vacatures open. Er zijn geen sectoren met vacature stijging te zien. Ten opzichte van het vorige kwartaal is het aantal vacatures gedaald met 11,4 procent. Opvallend in vergelijk met vorig kwartaal is een stabilisatie van het aantal vacatures in de sectoren horeca, informatie & communicatie, openbaar bestuur, en gezondheids- en welzijnszorg. Deze sectoren lieten in ten opzichte van het derde kwartaal in 2012 een beperkte daling dan wel lichte stijging zien. Het UWV geeft een prognose van een verdere daling van vacatures in (Zie de link op eerste pagina van de bijlage) De telling van arbeidsplaatsen 2012 ( zie special ) is gebruikt voor een berekening van het aantal openstaande vacatures. Los van de grote teruggang in openstaande vacatures op grond van de vacaturegraad, is in wat mindere mate - zoals verwacht - ook in het aantal arbeidsplaatsen afgenomen (van in 2011 naar in 2012). In de sectoren Handel, Horeca en in de Gezondheidszorg is het aantal arbeidsplaatsen in 2012 nog gestegen. Deze stijgingen konden echter het verlies in de sectoren landbouw, industrie en bouw niet compenseren (Industrie, mede onder invloed van bouw van ± arbeidsplaatsen in 2011 naar ± in 2012) Verwacht wordt dat op grond van de laatste economische ontwikkelingen ook het totaal aantal arbeidsplaatsen in in 2013 verder zal teruglopen. (zie verder de special ) Arbeidsmarktmonitor Regio 8

9 Lopende WW Uitkeringen WW uitkeringen zijn een verzekering voor inkomen bij tijdelijke (frictie)werkloosheid. Het aantal WW uitkeringen is sinds december oktober 2011 sterk gestegen. Het UWV geeft als uitkeringsverstrekker aan dat ook de duur van de uitkering langer is geworden. Landelijk is het aantal lopende WW uitkeringen in februari gestegen van naar In steeg het aantal WW uitkeringen van naar De regionale maandstijging van bijna 2 procent is vrijwel gelijk aan de landelijke stijging. Op jaarbasis is het aantal WW uitkeringen in echter met 33,1 procent sneller gestegen dan gemiddeld in (26,0 procent). Het aantal lopende WW uitkeringen ontwikkelt zich op een zelfde wijze als vorig jaar, maar dan wel op een hoger niveau. De verwachting is dat in de komende maanden het aantal lopende WW uitkeringen zich zal stabiliseren door toename van seizoenswerk. Sectoraal zijn de afnemende werkgelegenheid in de bouw en de beperkte toegangsmogelijkheden in de andere sectoren verantwoordelijk oor de toename van werkloosheid en WW uitkeringen. Voorkomen moet worden dat bij ongewijzigd economisch klimaat het aantal WW uitkeringen eind juli na de afloop van halfjaarcontracten in tot meer dan gaat oplopen. jan-10 mrt-10 mei-10 jul-10 sep-10 nov-10 jan-11 mrt-11 mei-11 jul-11 sep-11 nov-11 jan-12 mrt-12 mei-12 jul-12 sep-12 nov-12 jan-13 mrt-13 mei Een sterke uitstroom uit de uitkering richting werk is daarbij zonder extra aandacht en medewerking van werkgevers voorlopig echter niet te verwachten. Veel werklozen hebben nu een WW uitkering, deze is vooral voor ouderen vaak nog van korte duur, naast een lange looptijd. Voor veel geregistreerde werkloze jongeren geldt, dat zij relatief kort een WW uitkering hebben. Dit komt echter meer door de korte duur van de uitkering zelf. Gemeenten zien nog maar een beperkte doorloop naar WWB bijstand. Voorkomen moet worden dat langdurige WW uitkeringen uiteindelijk naar bijstand leiden Vooral ontslagen ouderen boven de 50 met een WW-uitkering vormen een risicogroep voor langdurige werkloosheid en langdurige uitkeringen. Doordat jongeren veel in tijdelijke contracten werken, die steeds vaker niet op elkaar aansluiten is het aantal jongeren met een WW uitkering veel sneller gestegen dan het totaal aantal lopende WW uikeringen. Sinds vorig jaar eind februari is het aantal WW jongeren gestegen van naar een jaarstijging van 46 procent. Arbeidsmarktmonitor Regio 9

10 WWB (tot 65 jaar) jan-10 mrt-10 mei-10 jul-10 sep-10 nov-10 jan-11 mrt-11 mei-11 jul-11 sep-11 nov-11 jan-12 mrt-12 Het aantal WWB uitkeringen voor personen tot 65 jaar begint langzaam te stijgen. De stijging in is sinds april 2012 groter als gemiddeld in. De stijgende lijn aan bijstandsuitkeringen hangt nauw samen met de verslechterde economische ontwikkelingen en de daaruit voortvloeiende stijging van werkloosheid. In is per eind februari het aantal WWB uitkeringen gestegen van naar ; een stijging van 0,8 procent. Op jaarbasis is een regionale stijging van 6,1 procent zichtbaar bij een landelijke jaarstijging van 3,7 procent. De toename van WWB uitkeringen van personen tot 65 jaar is veel lager dan de toename van geregistreerde werkloosheid en WW uitkeringen. Een eerste verklaring hiervoor is, dat de grote instroom van veel werklozen nog geen half jaar gelden gestart is. Een veel groter deel van de werkloosheid bevindt zich daarom in het segment van personen met een WW uitkering. Slechts een deel zal later doorstromen in WWB uitkeringen. Daarnaast zullen veel werkloos geworden mensen geen WWB uitkering aan kunnen mei-12 jul-12 sep-12 nov-12 jan-13 mrt-13 mei vragen (tweeverdieners, thuiswonende jongeren. Het inkomen in het huishouden is bepalend voor het verkrijgen van een bijstandsuitkering). De verwachting is dat de conjunctuur op de korte termijn niet verbetert. In combinatie met een grotere stijging van WWB uitkeringen de laatste maanden dan in dezelfde periode in voorafgaande jaren, levert dit een voorspelling op van een verdere stijging van het aantal WWB uitkeringen in. (zie ook arbeidsmarktmonitor uitgave 2012 nummer 11 op de site van regio met daarin een prognose van doorloopcijfers van WW naar WWB per gemeente). In de bijlage bij deze uitgave zijn CBS-cijfers op gemeentelijk en regioniveau verwerkt. CBS verzameld deze met hulp van de gemeentelijke basisadministratie. CBS cijfers komen later dan de rapportagemaand beschikbaar. Omwille van een indicatie van de actualiteit zijn aan de CBS cijfers, tijdelijke cijfers afkomstig van Twentse gemeenten toegevoegd. Zodra na twee maanden afgeronde CBS aantallen beschikbaar zijn, worden de tijdelijke cijfers aangepast. Arbeidsmarktmonitor Regio 10

11 WWB (tot 27 jaar) jan-10 mrt-10 mei-10 jul-10 sep-10 nov-10 jan-11 mrt-11 mei-11 jul-11 sep-11 nov-11 jan-12 mrt-12 In de maand februari is het aantal lopende WWB uitkeringen voor jongeren zich in met niet verder gestegen. (voorlopig cijfer) lijkt daarmee na de aanvankelijke sterke stijging in de laatste maanden van 2012 weer meer de landelijke trend te volgen. Zodra de CBS cijfers (landelijk en Twentse cijfers) over januari en februari beschikbaar zijn, wordt hier meer duidelijkheid in geschapen. De globale daling van WWB uitkeringen voor jongeren is niet het gevolg van een afnemende werkloosheid, maar eerder van de beperkte mogelijkheden van jongeren om van een WWB uitkering gebruik te maken. De stijging van werkloosheid onder jongeren is beter zichtbaar in de stijging van geregistreerde werklozen jongeren (NWW). Zie elders in deze publicatie. Op landelijk niveau presenteert het CBS ook cijfers over werkloze jongeren, waarbij jongeren niet perse als werkloos geregsitreerd hoeven te zijn. Het toegenomen aantal WW uitkeringen van jongeren (zie bij WW uitkeringen) geeft ook een betere indicatie van de toegenomen mei-12 jul-12 sep-12 nov-12 jan-13 mrt-13 mei-13 werkloosheid onder jongeren De ontwikkeling van aantal jongeren met een WWB uitkering verschilt per gemeente in. Stijgingen doen zich voor bij de gemeenten Almelo, Hengelo, Hellendoorn, Hof van en rand. Grootste dalingen deden zich voor bij de gemeenten Wierden, Rijssen-holten en Oldenzaal. Zie hiervoor de cijfertabellen in de bijlage. Ook de lokale verschillen tussen aantal geregistreerde werklozen en aantal verstrekte WW/WWB uitkeringen zijn vooral onder jongeren groot. Een deel van de jongeren dat zonder werk komt, laat na een aanvankelijke registratie als werkloze de registratie na verloop van tijd verlopen als blijkt dat er geen recht (meer) bestaat op een uitkering WW of WWB. Een ander deel blijft ook zonder uitkering geregistreerd. Dit is op te maken uit de verschillen van bij elkaar opgetelde WW en WWB uitkeringen en anderzijds het aantal registraties als jongere werkloze. Arbeidsmarktmonitor Regio 11

12 Special: Ontwikkeling en prognose arbeidsplaatsen in Arbeidsplaatsen in bedrijfssectoren In Overijssel vindt elk jaar in voorjaar / zomer een telling van het aantal arbeidsplaatsen/ banen plaats door een enquête door het bedrijven en instellingen register Overijssel (BIRO) onder de instellingen en bedrijven. Eind maart 2013 is bekend geworden dat in lijn met landelijke ontwikkelingen - het aantal arbeidsplaatsen in in de periode midden 2011 tot midden 2012 is gedaald. Op grond van de zich verder ontwikkelde economische situatie in de rest van 2012 kan een eerste verdere voorspelling voor midden 2013 worden gemaakt. (rood aangegeven) Voor 2014 is de ontwikkeling van arbeidsplaatsen zeer afhankelijk van het economische tij. Bij een zich gunstige ontwikkelende economie zal het aantal arbeidsplaatsen weer gaan stijgen tot voorbij Vooral in de handel en zakelijke dienstverlening zal in dat geval stijging plaatsvinden. Mutaties van arbeidsplaatsen 2011 naar 2012 en prognoses voor medio 2013 BIRO 2011 BIRO 2012 Prognose 2013 banen banen banen Landbouw Winning van delfstoffen Industrie Prod./Distrib./Handel in elekt., gas, etc Winning/Distr. v. water; afval-/afvalwaterbeheer Bouwnijverheid Handel Vervoer en opslag Horeca Informatie & communicatie Fin. instellingen Verhuur van en handel in onroerend goed Advies & onderz. (zak. dienstverl.) Verhuur & ov. zak. dienstverl Openbaar bestuur Onderwijs Gezondheids- en welzijnszorg Cultuur, sport & recreatie Ov. dienstverlening Huishoudens; niet-gediff. prod.v.goed./dienst Extraterritoriale organisaties en lichamen - - Totaal arbeidsplaatsen/ banen Bron: BIRO provincie Overijssel Prognoses: Regio Ontwikkeling arbeidsplaatsen per sector is verschillend Het aantal arbeidsplaatsen per bedrijfssector is duidelijk in beweging. Bij toename van economische activiteit zit de groei van het aantal banen vooral in de sectoren Handel en Zakelijke dienstverlening. Door verdere verbetering van export, door verandering van bedrijvigheid in innovatieve toepassingen zal in de sector industrie het aantal arbeidsplaatsen minder sterk kunnen gaan afnemen. De sectoren informatie / communicatie en Advies en onderzoek liften sterk mee op de innovatiekoers van de regio en bieden ondanks de crisis meer arbeidsplaatsen. Daarnaast zal meer logistieke afhandeling voor groei gaan zorgen. Minder arbeidsplaatsen zijn te voorzien in de bouwsector, de sector financiële instellingen, de landbouwsector en in alle (semi)overheidssectoren. Arbeidsmarktmonitor Regio 12

13 Effecten van deze veranderingen zullen in 2014 volledig zichtbaar worden. De verwachting voor arbeidsplaatsen van de sector gezondheidszorg zijn onduidelijk. De behoefte aan arbeidsplaatsen voor zorg voor de ouder wordende bevolking is duidelijk. Overheidsfinanciering voor zorg is echter niet zeker en daarmee is ook bij een eerste toename van economische bedrijvigheid onduidelijk of het aantal arbeidsplaatsen in de sector gaat stijgen dan wel gaat krimpen. Verandering van functies in arbeidsplaatsen per bedrijfssector Naar functies en beroepen gekeken in de bedrijfssectoren, zullen naar verwachting - ongeacht de economische ontwikkelingen - het aantal technische functies een groter deel gaan uitmaken van arbeidsplaatsen in vrijwel alle bedrijfssectoren. In een aantal sectoren (handel, zakelijke dienstverlening, advies en onderzoek) gaan technische functies zelfs voor groei van de sector zorgen. Daarnaast zal het opleidingsniveau voor zowel technische functies als voor medische, informatica- en administratieve functies in alle bedrijfssectoren gaan toenemen. Voor de bedrijven in de industriesector zal het belang van techniek in functies bijdragen aan een beperking van achteruitgang van het totaal aan arbeidsplaatsen in de sector. De industriële sector zal een grote leverancier blijven van technisch geschoolden, die uiteindelijk in andere sectoren hun technische talenten in arbeidsplaatsen omzetten. Vanwege die doorstroom zal bij een licht dalend aantal arbeidsplaatsen in de industrie sector, de vraag naar nieuw technisch geschoold personeel voor die sector relatief hoog blijven. Het aantal laaggeschoolde logistieke functies zal ondanks de geringe economische groei toe gaan nemen in de bedrijfssectoren handel, industrie en vervoer/ opslag. Twentse ambities: meer arbeidsplaatsen, minder werkloosheid heeft economische groeiambities, maar heeft arbeidsplaatsen verloren door de landelijke economische crisis. Een daling van het werkloosheidspercentage in kan alleen bereikt worden als het aantal arbeidsplaatsen weer toeneemt. Om zowel jongeren als de nu langer doorwerkende oudere werkenden in de beroepsbevolking te voorzien van betaald werk, moet de komende jaren niet alleen het verlies aan arbeidsplaatsen worden goedgemaakt, maar moet ook het aantal worden vergroot. Een start kan dit jaar worden gemaakt als bedrijven latente leer-werkbanen en stageplaatsen gaan opvullen en zo mogelijk nieuwe gaan creëren. Werkgevers worden daarom door gemeenten, UWV en beroepsonderwijs opgeroepen om deze zoveel mogelijk ter beschikking te stellen. Voor komende jaren zal voor een vergroting van arbeidsplaatsen een sterk accent moeten worden gelegd om extra bedrijvigheid naar te halen of om nieuwe spin-off aan bedrijvigheid te ontwikkelen. Arbeidsmarktmonitor Regio 13

14 Ontwikkeling Starters jan-10 mrt-10 mei-10 Het aantal startende bedrijven (bron: KvK) kent per maand sterke verschillen. De jaar trend in 2012 was een dalende lijn,. Dit past bij de economische trend van In is het verhoudingsgewijs en in vergelijk met 2011 een groter aantal starters te zien dan landelijk. jul-10 sep-10 nov-10 jan-11 mrt-11 mei-11 jul-11 sep-11 nov-11 jan-12 mrt-12 mei-12 jul-12 sep-12 nov-12 jan-13 mrt-13 mei Deze ontwikkeling komt mede voort uit verzelfstandiging van bouwpersoneel dat werkloos is of dreigt te worden. In zijn in februari bedrijven gestart. In zien we 132 starters. Ontwikkeling Faillisementen jan-10 mrt-10 mei-10 Het aantal faillissementen in is na de piek van 551 in de januari maand weer gedaald naar 247. De ontwikkeling van het aantal faillissementen zal voor de eerste helft jul-10 sep-10 nov-10 jan-11 mrt-11 mei-11 jul-11 sep-11 nov-11 jan-12 mrt-12 mei-12 jul-12 sep-12 nov-12 jan-13 mrt-13 mei van 2013 hoger zijn dan een jaar geleden. In lijkt met 7 faillissementen in februari in wat rustiger vaarwater te komen na het aantal van 22 van januari. Arbeidsmarktmonitor Regio 14

15 Toelichting op grafieken Op twee grafieken na (NWW als % van de beroepsbevolking en vacatures), vindt u links en rechts een verticale as (y-as), ieder met een eigen schaalverdeling. De linker as met rode belettering van de schaalverdeling is voor de rode lijn van. De rechteras met zwarte belettering is voor de zwart gekleurde lijn voor heel. De reden voor deze dubbele y-as is dat de cijfers voor en door de grootte van het gebied en de bevolking te veel uiteenliggen om inzichtelijk met één as weer te geven. In vorige uitgaven is voor iedere grafiek een factor vastgesteld. Deze factor is zodanig berekend dat de Twentse en se lijn in het beginpunt van de grafiek zo veel mogelijk samenvallen. Hierdoor is te zien hoe presteert ten opzichte van heel. Er is er voor gekozen om een vaste factor voor alle grafieken te kiezen. Deze factor is gelijk aan de verhouding tussen de beroepsbevolking van en. De beroepsbevolking in is ongeveer 28 keer die van. Nog steeds is te zien hoe presteert ten opzichte van heel door te kijken hoe de beide lijnen zich ten opzichte van elkaar bewegen. Vanaf de monitoruitgave september 2012 (met cijfers eind juli 2012) zijn de cijfers voor de WWB aangepast aan de door het CBS opgegeven WWB cijfers voor en de Twentse gemeenten. Met het verdwijnen van de WIJ uitkeringen voor jongeren, wordt er in de monitor geen onderscheid meer gemaakt tussen exclusief WIJ uitkering tot 27 jaar en WWB uitkeringen 27 tot 65 jaar. Vanaf de monitor, uitgave september 2012, wordt er een totaal aantal WWB uitkeringen weergegeven tot 65 jaar en een onderscheid daarbinnen van WWB uitkeringen tot 27 jaar. Dit is in lijn met de gebruikte leeftijdsgrenzen van geregistreerde werklozen. De cijfers WWB van weergeven voorafgaande maanden zijn op deze weergave aangepast. Dit geldt in bijzonder ook voor de uitgesplitste cijfers per gemeente in de bijlage. Extra informatie is uit de grafieken te halen. Waar staat ten opzichte van. Verhoudingsgewijs kent bijvoorbeeld ongeveer evenveel starters als heel. Door voor alle grafieken de verhouding van de beroepsbevolking te kiezen, kunt u zien hoe de afstand voor de verschillende onderdelen is, niet alleen de ontwikkeling ten opzichte van elkaar. Arbeidsmarktmonitor Regio 15

16 ARBEIDSMARKTMONITOR Bijlage Cijfers Gemeenten en definities Index bijlage Ontwikkeling geregistreerde Werkloosheid (NWW) per gemeente, gedifferentieerd naar jongeren en ouderen Ontwikkeling lopende uitkeringen WW, WWB per gemeente met een verbijzondering naar jongeren en ouderen Informatie over hulp aan startende ondernemingen Definities Een aantal sites waarop actuele regionale en landelijke arbeidsmarktontwikkelingen en arbeidsmarktinformatie wordt gepubliceerd : Index zie: UWV zie: UWV zie: ING zie: Prov Overijssel zie: (klik door op actuele nieuwsbrief) SBB zie: Arbeidsmarktmonitor Regio 16

17 Werkloosheid in Twentse gemeenten (NWW-Niet Werkende Werkzoekende geregistreerd als werkloos bij UWV): Totaal werkloosheid (geregistreerde werkloosheid) TOTAAL NWW ontwikkeling Ontwikkeling NWW als % jan'13-feb'13 feb'12-feb'13 van beroepsbevolking feb'12 jul'12 aug'12 sep'12 okt'12 nov'12 dec'12 jan'13 feb'13 Abs. perc. Abs. perc. dec jan feb TWENTE ,4% ,6% 9,1% 9,7% 10,0% ALMELO ,2% ,5% 10,2% 10,9% 11,1% BORNE ,3% ,6% 6,2% 6,5% 6,8% DINKELLAND ,9% ,4% 4,9% 5,4% 5,8% ENSCHEDE ,3% ,4% 14,9% 16,0% 16,3% HAAKSBERGEN ,8% ,5% 4,7% 5,2% 5,4% HELLENDOORN ,5% ,2% 6,3% 6,7% 6,9% HENGELO ,7% ,5% 8,4% 8,7% 8,8% HOF VAN TWENTE ,2% ,7% 6,0% 6,5% 6,8% LOSSER ,1% ,5% 7,5% 7,7% 8,1% OLDENZAAL ,9% ,5% 7,3% 7,8% 7,9% RIJSSEN-HOLTEN ,4% ,9% 6,0% 6,6% 6,8% TUBBERGEN ,2% ,4% 5,8% 6,5% 6,7% TWENTERAND ,0% ,8% 8,4% 8,9% 9,1% WIERDEN ,0% ,0% 5,6% 6,1% 6,1% Werkloosheid onder ouderen: NWW jaar ontwikkeling Ontwikkeling jan'13-feb'13 feb'12-feb'13 feb'12 mrt'12 apr'12 mei'12 jun'12 jul'12 aug'12 sep'12 okt'12 nov'12 dec'12 jan'13 feb'13 Abs. perc. Abs. perc. TWENTE ,0% ,9% ALMELO ,5% 80 7,1% BORNE ,7% 37 18,3% DINKELLAND ,4% 54 28,3% ENSCHEDE ,0% 272 8,4% HAAKSBERGEN ,4% 55 23,2% HELLENDOORN ,1% ,3% HENGELO ,1% ,4% HOF VAN TWENTE ,2% 80 23,8% LOSSER ,4% 33 12,2% OLDENZAAL ,2% 40 10,3% RIJSSEN-HOLTEN ,6% 76 28,6% TUBBERGEN ,7% 63 39,9% TWENTERAND ,6% ,2% WIERDEN ,7% 62 27,6% Arbeidsmarktmonitor Regio 17

18 Jeugdwerkloosheid: NWW jaar ontwikkeling Ontwikkeling jan'13-feb'13 feb'12-feb'13 feb'12 mrt'12 apr'12 mei'12 jun'12 jul'12 aug'12 sep'12 okt'12 nov'12 dec'12 jan'13 feb'13 Abs. perc. Abs. perc. TWENTE ,7% ,5% ALMELO ,0% ,1% BORNE ,3% 26 61,9% DINKELLAND ,4% ,7% ENSCHEDE ,5% ,7% HAAKSBERGEN ,4% 35 72,9% HELLENDOORN ,3% 62 70,5% HENGELO ,2% ,8% HOF VAN TWENTE ,1% 21 26,3% LOSSER ,4% 23 34,3% OLDENZAAL ,4% ,0% RIJSSEN-HOLTEN ,0% 88 72,7% TUBBERGEN ,2% 50 94,3% TWENTERAND ,9% 98 78,4% WIERDEN ,9% ,5% Per eind feb ' Totaal TWENTE ALMELO BORNE DINKELLAND ENSCHEDE HAAKSBERGEN HELLENDOORN HENGELO HOF V. TWENTE LOSSER OLDENZAAL RIJSSEN-HOLTEN TUBBERGEN TWENTERAND WIERDEN Arbeidsmarktmonitor Regio 18

19 Uitkeringen: WW (WerkloosheidsWet < 65 jaar, UWV) ontwikkeling Ontwikkeling jan'13-feb'13 feb'12-feb'13 feb'12 mrt'12 apr'12 mei'12 jun'12 jul'12 aug'12 sep'12 okt'12 nov'12 dec'12 jan'13 feb'13 Abs. perc. Abs. perc. TWENTE ,0% ,1% ALMELO ,3% ,9% BORNE ,5% ,4% DINKELLAND ,3% ,5% ENSCHEDE ,0% ,2% HAAKSBERGEN ,2% ,6% HELLENDOORN ,2% ,1% HENGELO ,7% ,6% HOF VAN TWENTE ,7% ,9% LOSSER ,1% ,3% OLDENZAAL ,5% ,4% RIJSSEN-HOLTEN ,7% ,1% TUBBERGEN ,3% ,8% TWENTERAND ,9% ,8% WIERDEN ,8% ,9% WW (WerkloosheidsWet < 27 jaar, UWV) ontwikkeling Ontwikkeling jan'13-feb'13 feb'12-feb'13 feb'12 mrt'12 apr'12 mei'12 jun'12 jul'12 aug'12 sep'12 okt'12 nov'12 dec'12 jan'13 feb'13 Abs. perc. Abs. perc. TWENTE ,5% ,6% ALMELO ,4% 85 55,9% BORNE ,2% 21 95,5% DINKELLAND ,9% 11 26,2% ENSCHEDE ,0% 88 28,9% HAAKSBERGEN ,2% 21 80,8% HELLENDOORN ,0% 40 75,5% HENGELO ,9% 70 56,9% HOF VAN TWENTE ,5% 32 94,1% LOSSER ,1% 1 2,1% OLDENZAAL ,3% 22 48,9% RIJSSEN-HOLTEN ,7% ,7% TUBBERGEN ,9% 10 21,3% TWENTERAND ,4% 45 49,5% WIERDEN ,1% 25 56,8% Arbeidsmarktmonitor Regio 19

20 WWB, (Wet Werk en Bijstand t/m 65 jaar, Gemeenten) ontwikkeling Ontwikkeling (aantal huishoudens) jan'13-feb'13 feb'12-feb'13 feb'12 mrt'12 apr'12 mei'12 jun'12 jul'12 aug'12 sep'12 okt'12 nov'12 dec'12 jan'13 feb'13 Abs. perc. Abs. perc. TWENTE ,8% 708 6,1% ALMELO ,8% 93 4,3% BORNE ,8% 48 25,3% DINKELLAND ,8% 16 14,5% ENSCHEDE ,4% 334 6,6% HAAKSBERGEN ,4% 19 8,6% HELLENDOORN ,4% 40 12,5% HENGELO ,1% 121 6,8% HOF VAN TWENTE ,2% 3 1,1% LOSSER ,6% 39 16,3% OLDENZAAL ,4% 19 4,1% RIJSSEN-HOLTEN ,9% -11-4,8% TUBBERGEN ,2% -5-5,6% TWENTERAND ,2% -1-0,3% WIERDEN ,2% -7-4,1% (*) (*) voorlopige cijfers WWB (Wet Werk en Bijstand < 27 jaar, Gemeenten) ontwikkeling Ontwikkeling (aantal huishoudens) jan'13-feb'13 feb'12-feb'13 feb'12 mrt'12 apr'12 mei'12 jun'12 jul'12 aug'12 sep'12 okt'12 nov'12 dec'12 jan'13 feb'13 Abs. perc. Abs. perc. TWENTE ,5% 22 1,8% ALMELO ,8% -1-0,4% BORNE ,3% 8 80,0% DINKELLAND ,1% 3 30,0% ENSCHEDE ,7% 13 2,5% HAAKSBERGEN ,3% -2-10,0% HELLENDOORN ,6% ,0% HENGELO ,4% 24 16,0% HOF VAN TWENTE ,1% ,7% LOSSER ,1% 13 65,0% OLDENZAAL ,1% 6 15,0% RIJSSEN-HOLTEN ,0% -5-16,7% TUBBERGEN ,0% -3-30,0% TWENTERAND ,6% -2-5,0% WIERDEN ,3% -6-30,0% (*) (*) voorlopige cijfers Arbeidsmarktmonitor Regio 20

21 Stadsbank: De stadsbank heeft aangegeven dat zij een nieuw banksysteem hebben, waaruit de eerder geleverde informatie niet geleverd kan worden. In overleg zal bekeken worden welke alternatieven er zijn voor maandelijkse cijferinformatie tot op gemeenteniveau. Informatie van het ROZ Het ROZ werkt voor gemeenten in. Het ROZ is een uitvoeringsorganisatie voor publieke ondernemers advies. ROZ richt zich hierbij op de ondersteuning starters hun ondernemingen. Deze startersondersteuning wordt mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage uit de Agenda van. Het door het ROZ behandelde aantal nieuwe aanvragen van gevestigde ondernemers voor (financiële) ondersteuning in bedroeg in februari , in dezelfde maand vorig jaar waren dit er 55. Verder zijn er in februari coachingstrajecten bijgekomen. Het totaal aantal coachingstrajecten bedraagt daarmee t/m eind februari 612. Het totaal van de intakes van starters in de maand februari bedroeg 32 en er zijn 13 deelnemers in deze maand gestart met een eigen bedrijf. Definities: Niet Werkende Werkzoekenden (NWW) en Werkloze beroepsbevolking (WBB): UWV Werkbedrijf publiceert cijfers over niet-werkende werkzoekenden (NWW) op de website De cijfers over de NWW verschillen van samenstelling met de werkloze beroepsbevolking (WBB) die het CBS publiceert. Enerzijds staan niet alle werklozen ingeschreven bij UWV Werkbedrijf (vooral personen zonder recht op een uitkering zoals jongeren en herintreders). Anderzijds staan er personen bij UWV ingeschreven die niet tot de werkloze beroepsbevolking horen (personen die bijvoorbeeld een opleiding volgen of die niet actief naar werk zoeken). Een ander verschil is de wijze waarop beide cijfers tot stand komen: het NWW-cijfer komt voort uit registratie van werkzoekenden door UWV-Werkbedrijf, het WBB-cijfer van het CBS komt tot stand door een enquête onder de beroepsbevolking. Definitie NWW: bij UWV ingeschreven werkzoekenden van jaar zonder werk of minder dan 12 uur per week werkzaam. Definitie WBB: personen van jaar zonder werk of minder dan 12 uur per week werkzaam die direct beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt en actief naar werk zoeken. Gemeentelijke bijstandsuitkeringen (WWB): Als arbeidsmarktindicatoren zijn twee tabellen met aantallen WWB (bijstand) per einde maand opgenomen. De leeftijdsbegrenzingen zijn aangepast aan de leeftijdbegrenzingen in de geregistreerde werkloosheid: een tabel met het totaal van 15 tot 65 jaar en een tabel met het subtotaal van jongeren tot 27 jaar. Op grond van bij gemeenten beschikbare gegevens kan telling niet plaats vinden op aantal personen, maar op het aantal door gemeenten opgegeven "bijstandseenheden" (= aantal huishoudens en niet het aantal personen in de bijstand). In uitgaven van arbeidsmarktmonitor voor september 2012 werden WWB bijstandscijfers van jongeren apart van niet-jongeren weergeven. De cijfers verstrekt door gemeenten worden geactualiseerd op door CBS gepubliceerde cijfers afgerond op tientallen, zodra deze vanuit CBS bekend worden. Dit betekent dat in de praktijk dat cijfers van vorige maanden aangepast kunnen worden! Voor de twee laatste maanden die nog niet door CBS worden gedekt worden voorlopige cijfers gebruikt gebaseerd op opgaven door gemeenten in de regio. Bij bekend worden van CBS cijfers worden ze door CBS cijfers vervangen. De weergeven WWB cijfers betreffen binnen de aangegeven leeftijdsgroepen conform de CBS telling het totaal aantal uitkeringen op grond van de Wet werk en bijstand Arbeidsmarktmonitor Regio 21

22 (WWB). Indien in een huishouden met twee partners één partner een WWB-uitkering ontvangt en de andere partner een WWB/ WIJ-uitkering, worden beide uitkeringen meegeteld. Geteld zijn uitkeringen die aan het eind van de verslagperiode niet waren beëindigd, de zogeheten lopende uitkeringen. Bij het totaal zijn ook meegeteld de uitkeringen aan bijstandsontvangers van wie de leefvorm onbekend is en uitkeringen met onbekende uitkeringsduur. Werkloosheid: Hieronder leest u meer uitgebreide informatie over de relatie tussen (jeugd)werkloosheid en het hebben van een uitkering: Kenmerk voor werkloosheid is de afwezigheid van werk en tegelijkertijd het zoeken naar en kunnen aanvaarden van werk. Daarbij blijkt dat mensen werkloos kunnen zijn zonder dat ze een werkloosheidsuitkering WW of WBB (bijstandsuitkering) hebben. Ook zijn er mensen die een werkloosheidsuitkering hebben, maar die niet of niet direct op zoek (kunnen) zijn naar werk. Daarmee zijn werkloosheid en het hebben van een werkloosheidsuitkering twee verschillende zaken, die vaak wel met elkaar samenhangen. Werkloosheid wordt altijd opgegeven in aantallen personen of in een percentage van de beroepsbevolking. Uitkeringen worden soms geteld in aantal mensen die een uitkering hebben, maar heel vaak ook in aantallen van verstrekte uitkeringen per huishouding. Een verstrekte uitkering kan daarmee meerder personen omvatten. Sommige personen ontvangen daarnaast twee soorten uitkering. Het is zaak om werkloosheid en uitkering te scheiden en ook om cijfers over verstrekte uitkeringen en cijfers over aantallen werklozen niet door elkaar te halen. Hetzelfde als hierboven geldt ook voor werkloze jongeren tot 27 jaar en voor jongeren die WWB uitkering hebben. Op landelijk niveau gelden CBS cijfers op basis van een steekproef enquête onder jongeren tot 27 jaar voor weergave van jeugdwerkloosheid. Veel werkloze jongeren registreren zich echter niet als zodanig, zodat zij niet in de NWW tellingen van UWV zitten. Nog minder werkloze jongeren melden zich aan bij de werkpleinen voor hulp van gemeenten op basis van de WWB en er zijn nog minder jongeren die daarbij ook een beroep kunnen doen op de inkomensvoorziening uit WWB. In een aantal andere gevallen krijgen jongeren een inkomensvoorziening uit de WWB, terwijl ze niet meer werkloos zijn. Tot slot verschillen opgaven in aantallen verstrekte inkomensvoorzieningen van aantallen personen. De conclusie is ook hier dat de cijfers van werkloosheid, geregistreerde jeugdwerkloosheid en jongeren met een uitkering (WW of WWB) sterk van elkaar kunnen verschillen. Vacatures: In regionale arbeidsmarktmonitoren tot eind 2010 is gebruik gemaakt van vacaturegegevens van UWV WERKbedrijf (d.w.z. geregistreerde vacatures welke door UWV WERKbedrijf in behandeling zijn genomen/ WBS systeem). Uit deze beperkte productiedatabase is echter steeds minder de omvang van de regionale (deel) vacaturemarkt af te leiden. Vanaf 2011 is gekozen om het aantal vacatures in de regionale markt naar sector te berekenen uit de omvang van het aantal regionale arbeidsplaatsen en de CBS vacaturegraad (aantal banen per arbeidsplaatsen in een sector). Starters en faillissementen: De gegevens komen uit het bestand van de KvK. Faillissementen gaan alleen over de nog ingeschreven bedrijven, de uitgeschreven bedrijven zijn dus niet meegeteld. Dit kan een verschil opleveren in resultaten wanneer op verschillende tijdstippen dezelfde periode wordt opgevraagd. Tussen het maken en verschijnen van de monitor zit de verwerkingstijd, informeer daarom voor actuele gegevens over starters en faillissementen bij het Handelsregister: of kijk op Arbeidsmarktmonitor Regio 22

ARBEIDSMARKTMONITOR Twente Bijlage Gemeenten en definities

ARBEIDSMARKTMONITOR Twente Bijlage Gemeenten en definities ARBEIDSMARKTMONITOR Twente Bijlage Gemeenten en definities Regio Twente / POWI, Uitgave 6 van 2011 Index bijlage Ontwikkeling Werkloosheid (NWW) per gemeente Ontwikkeling lopende uitkeringen WW, WWB, WIJ

Nadere informatie

Twentse Arbeidsmarktmonitor

Twentse Arbeidsmarktmonitor Twentse Arbeidsmarktmonitor Toelichting: De maandelijkse Arbeidsmonitor van Regio wordt gemaakt in opdracht van het POWI. In het POWI, het Platform Onderwijs Werk en Inkomen, vinden onderwijs, ondernemers

Nadere informatie

ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 9 van 2012

ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 9 van 2012 ARBEIDSMARKTMONITOR Regio / POWI Uitgave 9 van 2012 Werkloosheid in stijgt ook onder hoog opgeleiden De werkloosheid onder hoogopgeleiden in stijgt. In de maanden juli en augustus samen is een stijging

Nadere informatie

Twentse Arbeidsmarktmonitor

Twentse Arbeidsmarktmonitor Twentse Arbeidsmarktmonitor Toelichting: De maandelijkse Arbeidsmonitor van Regio wordt gemaakt in opdracht van het POWI. In het POWI, het Platform Onderwijs Werk en Inkomen, vinden onderwijs, ondernemers

Nadere informatie

Twentse Arbeidsmarktmonitor

Twentse Arbeidsmarktmonitor Twentse Arbeidsmarktmonitor Colofon: Samenstelling en coördinatie: W. de Jong en H. Seker (Kennispunt Twente) Meegewerkt hebben: P. Mollink (Regio Twente Twente), P. Kuiper (gemeente Almelo), M. Locht

Nadere informatie

Twentse Arbeidsmarktmonitor

Twentse Arbeidsmarktmonitor Twentse Arbeidsmarktmonitor Toelichting: De maandelijkse Arbeidsmonitor van Regio wordt gemaakt in opdracht van het POWI. In het POWI, het Platform Onderwijs Werk en Inkomen, vinden onderwijs, ondernemers

Nadere informatie

ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 1 van 2012

ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 1 van 2012 ARBEIDSMARKTMONITOR Regio / POWI Uitgave 1 van 212 Grillige economische vooruitzichten laten werkloosheid stijgen Landelijk gezien stond eind december 6, procent van de beroepsbevolking als geregistreerd

Nadere informatie

Twentse Arbeidsmarktmonitor

Twentse Arbeidsmarktmonitor Twentse Arbeidsmarktmonitor Toelichting: De maandelijkse Arbeidsmonitor van Regio wordt gemaakt in opdracht van het POWI. In het POWI, het Platform Onderwijs Werk en Inkomen, vinden onderwijs, ondernemers

Nadere informatie

ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 6 van 2011

ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 6 van 2011 ARBEIDSMARKTMONITOR Regio / POWI Uitgave 6 van 211 Werkloosheid daalt verder, maar meer ouderen langdurig werkloos. Samenvatting De werkloosheid in is sinds januari dit jaar gedaald van 8,1% naar 7,4%

Nadere informatie

ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 4 van 2012

ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 4 van 2012 ARBEIDSMARKTMONITOR Regio / POWI Uitgave 4 van 2012 Starterklimaat in laat gunstige ontwikkeling zien: Ondanks de financiële crisis en de moeilijke economische tijden zien we nog altijd een positieve ontwikkeling

Nadere informatie

ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 7 van 2011

ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 7 van 2011 ARBEIDSMARKTMONITOR Regio / POWI Uitgave 7 van 211 Deeltijd WW heeft in bijna vierduizend mensen aan het werk gehouden Samenvatting De regeling Deeltijd WW is per 1 juli 211 afgelopen. In hebben hiervan

Nadere informatie

ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 12 van 2012

ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 12 van 2012 ARBEIDSMARKTMONITOR Regio / POWI Uitgave 12 van 2012 Grote verschillen in beroepen bij toename werkloosheid Door het verder uitblijven van economische herstel, aangekondigde bezuinigingen en een verdere

Nadere informatie

ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 11 van 2011

ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 11 van 2011 ARBEIDSMARKTMONITOR Regio / POWI Uitgave 11 van 2011 Terugloop vacatures en verwachte stijgende werkloosheid Uit de cijfers van de arbeidsmarktmonitor blijkt dat de afgelopen maand de geregistreerde werkloosheid

Nadere informatie

ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 9 van 2011

ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 9 van 2011 ARBEIDSMARKTMONITOR Regio / POWI Uitgave 9 van 211 Titel Samenvatting Werkloosheid (NWW): Uit de bijlage blijkt dat de werkloosheid in 7,5% lager is dan een jaar geleden. De jeugdwerkloosheid is zelfs

Nadere informatie

Twentse Arbeidsmarktmonitor

Twentse Arbeidsmarktmonitor Twentse Arbeidsmarktmonitor Toelichting: De maandelijkse Arbeidsmonitor van Regio Twente wordt gemaakt in opdracht van het POWI. In het POWI, het Platform Onderwijs Werk en Inkomen, vinden onderwijs, ondernemers

Nadere informatie

ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 12 van 2011

ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 12 van 2011 ARBEIDSMARKTMONITOR Regio / POWI Uitgave 12 van 211 Werkloosheid in stijgt minder snel dan landelijk De werkloosheid in is in november licht gestegen (+2%). Over de maanden september t/m november blijkt

Nadere informatie

ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 9 van 2012

ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 9 van 2012 ARBEIDSMARKTMONITOR Regio / POWI Uitgave 9 van 2012 Werkloosheid in stijgt ook onder hoog opgeleiden De werkloosheid onder hoogopgeleiden in stijgt. In de maanden juli en augustus samen is een stijging

Nadere informatie

Twentse Arbeidsmarktmonitor

Twentse Arbeidsmarktmonitor Twentse Arbeidsmarktmonitor Toelichting: De maandelijkse Arbeidsmonitor van Regio wordt gemaakt in opdracht van het POWI. In het POWI, het Platform Onderwijs Werk en Inkomen, vinden onderwijs, ondernemers

Nadere informatie

Twentse Arbeidsmarktmonitor

Twentse Arbeidsmarktmonitor Twentse Arbeidsmarktmonitor Colofon: Samenstelling en coördinatie: P. Mollink en H. Seker (Kennispunt Twente) Meegewerkt hebben: P. Kuiper (gemeente Almelo), M. Locht (UWV WERKbedrijf), B. Bakker-Mulder

Nadere informatie

ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 5 van 2012

ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 5 van 2012 ARBEIDSMARKTMONITOR Regio / POWI Uitgave 5 van 2012 OOK TWENTE HARD GETROFFEN DOOR CRISIS IN DE BOUW In het eerste kwartaal van 2012 daalde de totale omzet in de bouw met ruim 9 procent ten opzichte van

Nadere informatie

Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel

Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel Provincie Overijssel februari 2010 De maandelijkse monitor geeft in het kort een overzicht van de ontwikkeling en stand van zaken van: Ontwikkeling omvang niet-werkende

Nadere informatie

ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 3 van 2012

ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 3 van 2012 ARBEIDSMARKTMONITOR Regio / POWI Uitgave 3 van 2012 Aantal WW uitkeringen in de regio gestegen in februari: Onder invloed van minder goede economische ontwikkelingen is het aantal personen met een WW uitkering

Nadere informatie

ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 2 van 2012

ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 2 van 2012 ARBEIDSMARKTMONITOR Regio / POWI Uitgave 2 van 2012 Flexibilisering van arbeidscontracten lost werkloosheid niet op De economische groei in en ook in is beperkt en onzeker. Dit werkt ook uit in een beperkte

Nadere informatie

Twentse Arbeidsmarktmonitor

Twentse Arbeidsmarktmonitor Twentse Arbeidsmarktmonitor Toelichting: De maandelijkse Arbeidsmonitor van Regio wordt gemaakt in opdracht van het POWI. In het POWI, het Platform Onderwijs Werk en Inkomen, vinden onderwijs, ondernemers

Nadere informatie

Twentse Arbeidsmarktmonitor

Twentse Arbeidsmarktmonitor Twentse Arbeidsmarktmonitor Colofon: Samenstelling en coördinatie: W. de Jong en H. Seker (Kennispunt Twente) Meegewerkt hebben: P. Mollink (Regio Twente Twente), P. Kuiper (gemeente Almelo), M. Locht

Nadere informatie

Twentse Arbeidsmarktmonitor

Twentse Arbeidsmarktmonitor Twentse Arbeidsmarktmonitor Colofon: Samenstelling en coördinatie: P. Mollink en H. Seker (Kennispunt Twente) Meegewerkt hebben: P. Mollink (Regio Twente Twente), P. Kuiper (gemeente Almelo), M. Locht

Nadere informatie

Twentse Arbeidsmarktmonitor

Twentse Arbeidsmarktmonitor Twentse Arbeidsmarktmonitor Colofon: Samenstelling en coördinatie: P. Mollink, W. de Jong en H. Seker (Kennispunt Twente) Meegewerkt hebben: P. Kuiper (gemeente Almelo), M. Locht (UWV WERKbedrijf), B.

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, juni 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, juni 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Overijssel en Gelderland Noord, juni 2016 Minder nieuwe WW-uitkeringen verstrekt in Overijssel en Gelderland Noord In de eerste helft van 2016 kende UWV minder nieuwe WW-uitkeringen

Nadere informatie

Twentse Arbeidsmarktmonitor

Twentse Arbeidsmarktmonitor Twentse Arbeidsmarktmonitor Colofon: Samenstelling en coördinatie: P. Mollink, W. de Jong en H. Seker (Kennispunt Twente) Meegewerkt hebben: P. Kuiper (gemeente Almelo), M. Locht (UWV WERKbedrijf), B.

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I In deze economische monitor vindt u cijfers over de werkgelegenheid en de arbeidsmarkt van de gemeente Ede. Van de arbeidsmarkt zijn gegevens opgenomen van de tweede helft

Nadere informatie

Twentse Arbeidsmarktmonitor

Twentse Arbeidsmarktmonitor Twentse Arbeidsmarktmonitor Toelichting: De maandelijkse Arbeidsmonitor van Regio wordt gemaakt in opdracht van het POWI. In het POWI, het Platform Onderwijs Werk en Inkomen, vinden onderwijs, ondernemers

Nadere informatie

MAANDELIJKSE ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave oktober 2009

MAANDELIJKSE ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave oktober 2009 MAANDELIJKSE ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave oktober 2009 NIET WERKENDE WERKZOEKENDEN TWENTE AANTAL 27000 26000 25000 24000 23000 22000 21000 20000 19000 18000 17000 NWW jan '07 mrt '07

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen April 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen blijven stijgen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen September 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, april 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, april 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Overijssel en Gelderland Noord, april 2015 Ruim 2.500 minder WW-uitkeringen in Overijssel en Gelderland Noord in een tijd In april daalde het aantal WW-uitkeringen in alle regio

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen Maart 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische

Nadere informatie

MAANDELIJKSE ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 12 van 2010

MAANDELIJKSE ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 12 van 2010 MAANDELIJKSE ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 12 van 2010 NIET WERKENDE WERKZOEKENDEN TWENTE AANTAL 27000 26000 25000 24000 23000 22000 21000 20000 19000 18000 17000 mrt '07 mei '07 juli

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2011 / 1

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2011 / 1 ECONOMISCHE MONITOR EDE 211 / 1 De economische monitor geeft een beeld van de economie van de gemeente Ede in de afgelopen periode van 27 tot 21. De economische monitor is verdeeld in 2 delen. Het thermo

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid licht gedaald

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid licht gedaald www cbs nl Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB12-017 15 maart 2012 9.30 uur Werkloosheid licht gedaald In februari minder werklozen dan in januari Licht stijgende trend in de afgelopen vier

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Maart 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Maart 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Maart 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende vacatures UWV 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Februari 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Februari 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Februari 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende vacatures UWV en spanningsindicator 5 Ingediende ontslagaanvragen

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. December 2012

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. December 2012 Nieuwsflits Arbeidsmarkt December 2012 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende vacatures UWV 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, mei 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, mei 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Overijssel en Gelderland Noord, mei 2016 WW-uitkeringen Overijssel en Gelderland Noord nemen verder af In mei kende UWV net als in april minder nieuwe WW-uitkeringen toe in Overijssel

Nadere informatie

September Vrijwel evenveel WW-uitkeringen als in augustus

September Vrijwel evenveel WW-uitkeringen als in augustus September 2012 Vrijwel evenveel WW-uitkeringen als in ustus - - 304.400 lopende WW-uitkeringen, bijna evenveel als in ustus en 21 procent meer dan een jaar geleden Aantal lopende WW-uitkeringen voor jongeren

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2011 / 2

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2011 / 2 ECONOMISCHE MONITOR EDE 211 / 2 De economische monitor geeft een beeld van de economie van de gemeente Ede in de afgelopen periode van 27 tot 211. De economische monitor is verdeeld in twee delen. Het

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder toegenomen. Anderhalf jaar stijgende lijn werkloosheid

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder toegenomen. Anderhalf jaar stijgende lijn werkloosheid Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB13-003 17 januari 2013 9.30 uur Werkloosheid verder toegenomen Werkloosheid in december opgelopen naar 7,2 procent Vanaf medio vrijwel voortdurende stijging

Nadere informatie

Economische monitor. Voorne PutteN 5 GEMEENTEN. 5 e editie. Opzet en inhoud. Deze factsheet is de vijfde editie van de

Economische monitor. Voorne PutteN 5 GEMEENTEN. 5 e editie. Opzet en inhoud. Deze factsheet is de vijfde editie van de 5 e editie Economische monitor Voorne PutteN Opzet en inhoud Deze factsheet is de vijfde editie van de Economische Monitor Voorne-Putten en presenteert recente economische ontwikkelingen van Voorne-Putten

Nadere informatie

Twentse Arbeidsmarktmonitor

Twentse Arbeidsmarktmonitor Twentse Arbeidsmarktmonitor Colofon: Samenstelling en coördinatie: P. Mollink, W. de Jong en H. Seker (Kennispunt Twente) Meegewerkt hebben: P. Kuiper (gemeente Almelo), M. Locht (UWV WERKbedrijf), B.

Nadere informatie

MAANDELIJKSE ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave februari 2010

MAANDELIJKSE ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave februari 2010 27000 26000 25000 24000 23000 22000 21000 20000 19000 18000 17000 MAANDELIJKSE ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave februari 2010 NIET WERKENDE WERKZOEKENDEN TWENTE NWW sept '07 nov '07 jan

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2014 I

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2014 I ECONOMISCHE MONITOR EDE 2014 I Deze economische monitor gaat nader in op de ontwikkeling van de economie en arbeidsmarkt in Ede en de regio FoodValley met de focus op het tweede halfjaar van 20. Daarnaast

Nadere informatie

Februari 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gestegen Meer WW-uitkeringen

Februari 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gestegen Meer WW-uitkeringen Februari 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gestegen - 483.000 werkzoekenden ingeschreven bij UWV WERKbedrijf - Vooral meer jonge werkzoekenden - Sterke toename werkzoekenden met transport beroep maar

Nadere informatie

Barometer Arbeidsmarkt Gelderland 2e kwartaal 2013

Barometer Arbeidsmarkt Gelderland 2e kwartaal 2013 Barometer Arbeidsmarkt Gelderland 2e kwartaal 2013 In deze notitie van UWV, die ieder kwartaal verschijnt, worden de actuele ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in de provincie Gelderland kort toegelicht.

Nadere informatie

Werkloosheid daalt verder in september

Werkloosheid daalt verder in september Persbericht Pb14-061 16 oktober 2014 9.30 uur Werkloosheid daalt verder in september - Opnieuw meer mensen aan het werk - In de afgelopen vijf maanden vooral minder mannen werkloos - Aantal WW-uitkeringen

Nadere informatie

MAANDELIJKSE ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave november 2009

MAANDELIJKSE ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave november 2009 4/132 27000 26000 25000 24000 23000 22000 21000 20000 19000 18000 17000 MAANDELIJKSE ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave november 2009 NIET WERKENDE WERKZOEKENDEN TWENTE NWW sept '07 nov '07

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid neemt verder toe. Stijging 10 duizend per maand in afgelopen halfjaar

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid neemt verder toe. Stijging 10 duizend per maand in afgelopen halfjaar Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB09-082 17 december 9.30 uur Werkloosheid neemt verder toe In een jaar tijd 121 duizend werklozen meer Evenveel mannen als vrouwen werkloos Bij UWV meer

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Sterke stijging werkloosheid

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Sterke stijging werkloosheid Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB13-013 21 februari 9.30 uur Sterke stijging werkloosheid Werkloosheid in januari opgelopen naar 7,5 procent Jeugdwerkloosheid gestegen tot 15 procent Aantal

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen September 2010 Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen 2 WW-uitkeringen 5 Ingediende vacatures 6 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 7 Ingediende ontslagaanvragen en verleende

Nadere informatie

Niet-werkende werkzoekenden

Niet-werkende werkzoekenden Januari 2012 Niet-werkende werkzoekenden 2 WW-uitkeringen 3 Vacatures ingediend bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 5 Statistische bijlage 6 Toelichting NWW/WW

Nadere informatie

Thermometer economische. crisis

Thermometer economische. crisis 8 Thermometer economische oktober 20 crisis 06//20 Inleiding In deze achtste Thermometer economische crisis worden de recente ontwikkelingen op belangrijke gemeentelijke thema s gevolgd (economie, arbeidsmarkt,

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen Juni 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage 8 Toelichting

Nadere informatie

Werkgelegenheid in Twente. Jaarbericht 2014

Werkgelegenheid in Twente. Jaarbericht 2014 Werkgelegenheid in Twente Jaarbericht 214 Inhoudsopgave 1. Ontwikkeling werkzame personen en vestigingen (groei / afname) Ontwikkeling naar sectoren 2. Ontwikkeling naar sectoren Ontwikkeling naar branches

Nadere informatie

Werkloosheid nauwelijks veranderd

Werkloosheid nauwelijks veranderd Persbericht Pb14-084 18-12-2014 09.30 uur Werkloosheid nauwelijks veranderd - Werkloosheid blijft 8 procent - Meer mensen aan het werk in de afgelopen drie maanden - Aantal WW-uitkeringen met 6 duizend

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Twente

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Twente Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Twente Samenvatting Meer banen in Twente, maar niet in alle sectoren In Twente groeit het aantal banen van werknemers (voltijd en deeltijd) in 2015 en 2016

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2012 / 1

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2012 / 1 ECONOMISCHE MONITOR EDE 2012 / 1 De economische monitor geeft een beeld van de economie van de gemeente Ede in de afgelopen periode van 2008 tot 20. De economische monitor is verdeeld in twee delen. Het

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. November 2014

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. November 2014 Nieuwsflits Arbeidsmarkt November 2014 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Bij UWV ingediende vacatures en spanningsindicator 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage

Nadere informatie

Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) Oktober 2011

Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) Oktober 2011 Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) Oktober 2011 In deze rapportage van het UWV WERKbedrijf worden de actuele ontwikkelingen op de regionale arbeidsmarkt kort toegelicht. Vanuit diverse bronnen

Nadere informatie

Werkloosheid in oktober vrijwel onveranderd

Werkloosheid in oktober vrijwel onveranderd Persbericht Pb14-070 20 november 2014 09.30 uur Werkloosheid in oktober vrijwel onveranderd - Meer mensen aan het werk - Aantal WW-uitkeringen vrijwel onveranderd - WW-uitkeringen toegenomen vanuit seizoengevoelige

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. September 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. September 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt September 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures UWV 4 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 5 Statistische bijlage 6 Toelichting NWW/WW/WBB

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. December 2014

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. December 2014 Nieuwsflits Arbeidsmarkt December 2014 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Bij UWV ingediende vacatures 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 6 Statistische bijlage 7 Toelichting NWW/WW/WBB

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2011 / 4

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2011 / 4 ECONOMISCHE MONITOR EDE 20 / 4 De Economische Monitor geeft een beeld van de economie van de gemeente Ede in de afgelopen periode van 2008 tot 20. De Economische Monitor is verdeeld in twee delen: Het

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt juni 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt juni 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt juni 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden geregistreerd bij UWV 4 Bij UWV ingediende vacatures 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen

Nadere informatie

Economische monitor. Voorne PutteN 5 GEMEENTEN. 4 e editie. Opzet en inhoud

Economische monitor. Voorne PutteN 5 GEMEENTEN. 4 e editie. Opzet en inhoud 4 e editie Economische monitor Voorne PutteN Opzet en inhoud In 2010 verscheen de eerste editie van de Economische Monitor Voorne-Putten, een gezamenlijk initiatief van de vijf gemeenten Bernisse, Brielle,

Nadere informatie

Jeugdwerkloosheid. Arbeidsmarktregio Noord-Kennemerland (+ West-Friesland) mei UWV WERKbedrijf Arbeidsmarktinformatie, 2009 Versie 0.

Jeugdwerkloosheid. Arbeidsmarktregio Noord-Kennemerland (+ West-Friesland) mei UWV WERKbedrijf Arbeidsmarktinformatie, 2009 Versie 0. Jeugdwerkloosheid Arbeidsmarktregio Noord-Kennemerland (+ West-Friesland) mei 2 UWV Arbeidsmarktinformatie, 2 Versie. Arbeidsmarktontwikkeling Arbeidsmarktregio Noord-Kennemerland (+ West Friesland) Ontwikkeling

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Opnieuw forse stijging werkloosheid

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Opnieuw forse stijging werkloosheid www cbs nl Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB13-021 21 maart 9.30 uur Opnieuw forse stijging werkloosheid 21 duizend werklozen meer in februari Werkloosheid verder opgelopen naar 7,7 procent

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 35

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 35 Statistisch Bulletin Jaargang 71 2015 35 27 augustus 2015 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Werkloosheid verder gedaald 3 Werkloze beroepsbevolking 4 2. Inkomen en bestedingen 5 Consumenten zijn

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Mei 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Mei 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Mei 2015 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Online vacatures en UWV spanningsindicator 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 8 Statistische bijlage 9 Toelichting

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden, vacatures en WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden, vacatures en WWuitkeringen November 2011 Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen 2 WW-uitkeringen 4 Vacatures werk.nl 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen

Nadere informatie

MAANDELIJKSE ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave juni 2009

MAANDELIJKSE ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave juni 2009 MAANDELIJKSE ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave juni 2009 NIET WERKENDE WERKZOEKENDEN TWENTE AANTAL 27000 26000 25000 24000 23000 22000 21000 20000 19000 18000 17000 NWW jan '07 mrt '07 mei

Nadere informatie

Werkloosheid verder toegenomen

Werkloosheid verder toegenomen Persbericht PB14-019 20 maart 09.30 uur Werkloosheid verder toegenomen - Werkloze beroepsbevolking in februari met 13 duizend gestegen - Vrijwel evenveel werkloze jongeren als drie maanden geleden - Aantal

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Mei 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Mei 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Mei 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende vacatures UWV en Spanningsindicator Arbeidsmarkt 5 Ingediende

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 17

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 17 Statistisch Bulletin Jaargang 71 2015 17 23 april 2015 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 CBS: Meer mensen aan het werk, vooral jongeren 3 Werkloze beroepsbevolking 4 2. Inkomen en bestedingen 5 Vertrouwen

Nadere informatie

Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) April 2012

Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) April 2012 Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) April 212 In deze notitie van het UWV WERKbedrijf worden de actuele ontwikkelingen op de regionale arbeidsmarkt kort toegelicht. Vanuit diverse bronnen is

Nadere informatie

Werkloosheid in augustus gedaald

Werkloosheid in augustus gedaald Persbericht PB13-061 19 september 09.30 uur Werkloosheid in augustus gedaald - In augustus minder werkloze jongeren - Stijgende trend werkloosheid minder sterk - Bijna 400 duizend WW-uitkeringen De voor

Nadere informatie

Rapportage WW 50plus. December 2016

Rapportage WW 50plus. December 2016 Rapportage WW 50plus December 2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 WW-uitkeringen 2 Toelichting WW/NWW/WBB 12 Colofon 13 Rapportage WW 50plus 1 WW-uitkeringen WW-uitkeringen 1 50-plus 2016 2015 dec 2015/2016

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Maart 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Maart 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Maart 2015 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Online vacatures 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage 8 Toelichting NWW/WW/WBB 16 Colofon

Nadere informatie

Crisismonitor Drechtsteden augustus 2010 (cijfers tot en met juni 2010)

Crisismonitor Drechtsteden augustus 2010 (cijfers tot en met juni 2010) Crisismonitor Drechtsteden augustus 2010 (cijfers tot en met juni 2010) Uit de landelijke pers: Economie groet met 2,1% Voorzichtig herstel aantal banen Herstel uitzendmarkt Werkloosheid blijft afnemen

Nadere informatie

Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) Februari 2014

Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) Februari 2014 Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) Februari 214 In deze notitie van UWV WERKbedrijf, die tweemaandelijks verschijnt, worden de actuele ontwikkelingen op de regionale arbeidsmarkt kort toegelicht.

Nadere informatie

Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie

Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie 212 Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie Arbeidsmarktregio Groot Amsterdam Contactpersonen: Naam E-mail Telefoon Paul Rijs Paul.Rijs@uwv.nl 6 5478 3155 Erik Stam Erik.Stam@uwv.nl 6 1511 9162 Marije

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt Flevoland, Maart 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt Flevoland, Maart 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Flevoland, Maart 2016 Nederland Almere Dronten Lelystad Noordoostpolder Urk Zeewolde Minder nieuwe WW-uitkeringen in Flevoland UWV verstrekte in de provincie Flevoland het eerste

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Januari 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Januari 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Januari 2015 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Online vacatures 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage 8 Toelichting NWW/WW/WBB 17 Colofon

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB10-040 21 mei 9.30 uur Minder werklozen Eerste daling werkloosheid sinds de zomer van 2008 Te vroeg om te spreken van een omslag Bij UWV daling werkzoekenden

Nadere informatie

CBS: Meer mensen aan het werk, vooral jongeren

CBS: Meer mensen aan het werk, vooral jongeren CBS: Meer mensen aan het werk, vooral jongeren Het aantal mensen met een baan is de afgelopen drie maanden met gemiddeld 6 duizend per maand toegenomen. Vooral jongeren hadden vaker werk. De beroepsbevolking

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid blijft afnemen. Opnieuw kleine daling werkloosheid

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid blijft afnemen. Opnieuw kleine daling werkloosheid Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB10-055 19 augustus 2010 9.30 uur Werkloosheid blijft afnemen Aantal werklozen licht gedaald Evenveel mannen als vrouwen werkloos Daling werkzoekenden alleen

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. December 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. December 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt December 2016 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 6 Statistische bijlage 7 Toelichting NWW/WW/WBB 15 Colofon De Nieuwsflits

Nadere informatie

Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) April De ontwikkeling van de werkloosheid algemeen

Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) April De ontwikkeling van de werkloosheid algemeen Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) April 213 In deze notitie van het UWV WERKbedrijf, die tweemaandelijks verschijnt, worden de actuele ontwikkelingen op de regionale arbeidsmarkt kort toegelicht.

Nadere informatie

Kwantitatieve ontwikkelingen rondom jeugdwerkloosheid

Kwantitatieve ontwikkelingen rondom jeugdwerkloosheid Bijlage 1 Kwantitatieve ontwikkelingen rondom jeugdwerkloosheid Landelijk beeld Algemeen beeld: Lichte daling jeugdwerkloosheid De afgelopen maanden is sprake van een lichte daling van de jeugdwerkloosheid

Nadere informatie

SNELINFORMATIE ARBEIDSMARKTREGIO ZEELAND

SNELINFORMATIE ARBEIDSMARKTREGIO ZEELAND SNELINFORMATIE ARBEIDSMARKTREGIO ZEELAND December 2012 WW-rechten Het aantal WW-uitkeringen steeg in december met 13,2 % tot 6.470. Deze forse toename van de WW populatie wordt mede veroorzaakt door het

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Achterhoek Februari 2013

Arbeidsmarkt Achterhoek Februari 2013 Arbeidsmarkt Achterhoek Februari 2013 Inhoud Werkgelegenheid Vacatures Werkloosheid Bevolkingsontwikkeling Aandachtspunten komende jaren Activiteiten POA Achterhoek PAG 2 Structuur werkgelegenheid regio

Nadere informatie

Conjunctuurmonitor 2e kwartaal 2014

Conjunctuurmonitor 2e kwartaal 2014 Conjunctuurmonitor 2e 214 Augustus 214 Directe Bedrijfsvoering, afdeling FB, team Onderzoek en Statistiek, Camiel Geryszewski Conjunctuurmonitor Zoetermeer 2 e 214 Toelichting: Voor u ligt de Conjunctuurmonitor

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt Flevoland, September 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt Flevoland, September 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Flevoland, September 2016 Aantal WW-uitkeringen daalt licht In de september 2016 is het aantal lopende WW-Uitkeringen gedaald. Landelijk waren er eind september 2.400 uitkeringen

Nadere informatie