Twentse Arbeidsmarktmonitor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Twentse Arbeidsmarktmonitor"

Transcriptie

1 Twentse Arbeidsmarktmonitor

2 Toelichting: De maandelijkse Arbeidsmonitor van Regio wordt gemaakt in opdracht van het POWI. In het POWI, het Platform Onderwijs Werk en Inkomen, vinden onderwijs, ondernemers en overheid elkaar voor het afstemmen van initiatieven en analyses op het gebied van de arbeidsmarkt in. De arbeidsmarktmonitor is gevuld met cijfers van eind van de gerapporteerde maand. Reacties op deze editie kunt u mailen naar: Colofon: Samenstelling en coördinatie: P. Mollink (Regio ) Meegewerkt hebben: P. Kuiper (gemeente Almelo), M. Locht (UWV WERKbedrijf), P. Winkelhorst (Stadsbank Oost-), B. Bakker-Mulder (gemeente Hengelo en ROZ) W. de Jong en H. Seker (gemeente Hengelo), H. te Walvaart (Regio ) Ambtelijk opdrachtgever: T. Windmulder (Regio ) Bestuurlijk opdrachtgever: P.G. Welman (lid Platform Onderwijs, Werk en Inkomen POWI) Arbeidsmarktmonitor Regio 2

3 ARBEIDSMARKTMONITOR Regio / POWI Uitgave 02 van 2013 Ministerie SZW ziet Twentse aanpak als voorbeeld voor bestrijding Jeugdwerkloosheid Somber beeld Twentse arbeidsmarkt De kansen op werk in zijn in januari verslechterd door een combinatie van stijgende geregistreerde werkloosheid (toenemende concurrentiepositie), afnemend aanbod van vacatures en in mindere mate het dalen van de arbeidsplaatsen. De geregistreerde werkloosheid kwam in in januari uit op 9,7%. In lijn met landelijke ontwikkelingen is ook in het aantal openstaande vacatures in het laatste kwartaal van 2012 verder gedaald. Een daling van -20% ten opzichte van Vooral in de sectoren landbouw, bouw en handel loopt het aantal vacatures verder terug. Er zijn geen sectoren met een stijging in vacatures. Los van de grote teruggang in openstaande vacatures op grond van de vacaturegraad is, zoals verwacht, het aantal arbeidsplaatsen afgenomen van in 2011 naar in Toch zijn er binnen deze sombere arbeidsmarkt lichtpuntjes te ontdekken. Zo heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in een recente brief aan de Tweede Kamer over de bestrijding van Jeugdwerkloosheid twee positieve praktijkvoorbeelden genoemd uit. Zowel het project 1000 JongerenplanPlus als het project ga voor techniek worden genoemd als voorbeelden van samenwerkende partijen om jongeren aan de slag te krijgen. Patrick Welman, voorzitter POWI: Het is goed om te zien dat de Twentse aanpak voor de bestrijding van de Jeugdwerkloosheid landelijk als voorbeeld dient. Dit toont aan dat de gezamenlijke Twentse aanpak van onderwijs, bedrijfsleven en overheid dé manier is om jongeren aan het werk te krijgen. Overigens zijn we net zo actief voor andere groepen werklozen waaronder de ouderen. Zo is er op 19 en 20 april de Banen & loopbaanbeurs waar alle werkzoekenden welkom zijn. Het belangrijkste doel van de beurs is om werkzoekenden en werkgevers op één plek bij elkaar en tot elkaar te brengen. De lager geschoolde werkzoekenden hebben de beste kansen op werk bij de vacatures in laden en lossen. Voor middelbaar geschoolden zijn er kansen in technische functies als monteurs, elektro, verspaners en bankmedewerker/lasser. Informatiefuncties bieden op dit moment voor werklozen met niveaus MBO-4/HBO/UT de meeste vacaturekansen. Voor de jongeren die dit jaar met een MBO opleiding beginnen zijn er in het algemeen goede baanperspectieven in de sectoren techniek, zorg en commerciële functies. Tussen zorgt een aantrekkende economie samen met het vertrek van een deel van de oudere beroepsbevolking weer tot groei van vacatures en kansen op werk. Verdere blijkt uit de arbeidsmarktmonitor: Werkloosheid vertaald naar uitkeringen hangt vooral samen met de hoge stijging van WW uitkeringen Het aantal Bijstandsuitkeringen (WWB) is nog niet hard gestegen, maar kan het lopend jaar gaan stijgen t.g.v. doorloop uit WW uitkeringen. De geregistreerde werkloosheid onder jongeren is vooral zichtbaar in de leeftijdsgroep jaar (samenhang met kortdurende arbeidscontracten en korte WW uitkeringen) Veel werkloze jongeren hebben geen uitkering; zij registeren zich niet; Het aantal openstaande vacatures in en ook in is historisch laag. Werkloosheidspercentages verschillen sterk per leeftijdsgroep en per opleidingsniveau; De nieuwe basiscijfers Jeugd februari 2013 van de Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven zijn uit. Uit de cijfers volgt dat het aantal mbo ers dat met een stage of leerbaan begon in de laatste vier maanden van vorig jaar lager is dan in dezelfde periode van Het totale overzicht van de basiscijfers per arbeidsmarktregio is te vinden op Arbeidsmarktmonitor Regio 3

4 Ontwikkeling werkloosheid (NWW, percentage van de beroepsbevolking) NWW percentage ontwikkeling 11,0% 10,0% 9,0% 8,0% 7,0% 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% Het werkloosheidspercentage (NWW percentage) is in gedurende de maand januari gestegen van 9,1 procent naar 9,7 procent. Op jaarbasis is de stijging nog groter: 1,7 procentpunt. kent een hoger NWW werkloosheidspercentage dan (7,7 procent) De hoogste percentages geregistreerde werkloosheid zitten in in de steden. Zie hiervoor de bijlage. In tegenstelling tot voorafgaande jaren is ook in de kleinere gemeenten duidelijk een groei van werkloosheid zichtbaar. De werkloosheidspercentages verschillen per leeftijdsgroep en per opleidingsniveau. Met behulp van eerste prognoses op basis van beroepsbevolkingscijfers voor, zijn de volgende onderscheiden te maken in berekende NWW werkloosheidspercentages per eind december 2012: Naar leeftijd: Totaal 9,1% jaar 7,5% jaar 7,9% jaar 8,4% jaar 8,8% jaar 14,3% jan-10 mrt-10 mei-10 jul-10 sep-10 nov-10 jan-11 mrt-11 mei-11 jul-11 sep-11 nov-11 En naar opleidingsniveau: TOTAAL 9,1% LAAG 23,8% MIDDELBAAR 5,0% HOOG 3,7% jan-12 mrt-12 mei-12 jul-12 sep-12 nov-12 jan-13 Het CBS presenteert op landelijk niveau een maandelijks percentage van werkloze beroepsbevolking. In dit CBS cijfer hoeft een werkloze niet als zodanig geregistreerd te zijn. Officiële CBS werkloosheidscijfers verschillen daardoor van NWW werkloosheidscijfers. De CBS enquêtes zijn in omvang te beperkt om maandelijkse werkloosheidscijfers tot op regioof gemeenteniveau te kunnen presenteren. Voor actuele regionale of gemeentelijke werkloosheidscijfers zijn daarom alleen NWW cijfers van geregistreerde werkloosheid beschikbaar. Het NWW werkloosheidspercentage zal door toenemende werkloosheid in gaan stijgen in 2013 naar 10 á 10,5 procent. Eind december 2011 was dit nog 7,8 procent. Voor de middellange termijn zijn de verwachtingen dat de maatregelen in het regeerakkoord pas een stimulerend effect op werkloosheid hebben als de economie aantrekt en als het aantal arbeidsplaatsen stijgt. Tot die tijd zal de werkloosheid eerst nog verder oplopen. Arbeidsmarktmonitor Regio 4

5 Werkloosheid Werkloosheid (NWW) Het aantal geregistreerde werklozen is in en ook in sinds augustus 2012 sterk gestegen in een veel groter tempo dan voorgaand jaar in dezelfde periode. Ten opzichte van een jaar geleden is de geregistreerde werkloosheid in gestegen van naar personen. Landelijk is het aantal geregistreerde werklozen eind januari op uitgekomen. Dit is 26,2 procent meer als eind januari 2012 ( ) Het grootste deel van de gestegen werkloosheid hangt samen met recente ontslagwerkloosheid of niet verlengde tijdelijke banen en geen zicht op ander werk. Binnen de geregistreerde werkloosheid is aantal personen met een WW uitkering explosief gestegen. Het beeld van de geregistreerde werkloosheid wordt naar leeftijd enigszins vertekend. Omdat veel jongeren geen of slechte een korte WW uitkering hebben, registreren zij zich zelf in onvoldoende mate. De groep werkloos geworden ouderen van 50 tot 65 jaar is relatief groot met bijna 34 procent van het totale bestand aan geregistreerde werklozen. In deze groep bevinden zich ook verhoudingsgewijs de meeste langdurige werklozen. In sommige functies is het aandeel aan werkloze ouderen nog hoger: Van alle werkloze bakwerker/lasser is bijna 40% ouder dan 50! De arbeidsmarkt kent een sterk overschot aan werkzoekenden en een tekort aan vacatures, jan-10 mrt-10 mei-10 jul-10 sep-10 nov-10 jan-11 mrt-11 mei-11 jul-11 sep-11 nov-11 jan-12 mrt-12 mei-12 jul-12 sep-12 nov-12 jan Belangrijke toenames van werkloosheid hebben in periode van één jaar plaats gevonden in de bouwberoepen timmerman, metselaar en straatmaker, en samenhangend met de bouwsector in de functies commercieel medewerker binnendienst, financieeladministratief medewerker en autokoerier. Daarnaast is het aantal werklozen vooral toegenomen in leidsters kinderopvang en taxichauffeurs. Relatief gezien is de meeste kans op werk te vinden in de functies laders & lossers, gespecialiseerde verkoopfuncties, elektrotechnisch monteurs, verplegenden, informaticaberoepen, gekwalificeerde bankwerkers / lassers, monteurs en controleurs electrotechniek, en bedrijfshoofden horeca. Door de onzekere economie neemt de arbeidsmobiliteit van werkenden nog steeds verder af. Omdat mensen langer blijven doorwerken in dezelfde functie, neemt het aantal vacatures door vertrek zittend personeel naar ander werk ook af. Tot eind maart 2013 zal de werkloosheid eerder toenemen dan afnemen. Van maart tot juni is een stabilisatie van werkloosheid mogelijk waarna tot eind van het jaar een verder toename van werkloosheid zal plaatsvinden. Gezien de steil oplopende curve, de recente economische verwachtingen en het lage aantal vacatures, moet rekening worden gehouden met een oplopende werkloosheid tot boven de aan het eind van dit jaar Arbeidsmarktmonitor Regio 5

6 In de eerste maand van 2013 is het aantal geregistreerde werkloze jongeren in met 10,4 procent gestegen, van naar (In was de maandstijging van 8,6 procent) Hiermee is in de jeugdwerkloosheid voor het eerst weer hoger als eind januari De jaarstijging in is met 42,6 procent groter als in (37,0 procent) De sterke stijging valt samen met een zeer sterke groei van kortlopende WW uitkeringen onder jongeren. Het aantal jongeren met een WWB uitkering is door strengere toelatingsgronden niet gestegen. De toename aan geregistreerde werkloze jongeren had hoger uit kunnen vallen als álle werkloze jongeren zich registreren via UWV. Veel jongeren registreren zich echter niet, omdat ze geen uitkeringsrechten hebben of ze laten na afloop van de WW uitkering hun registratie verlopen, terwijl ze wel werkloos blijven.. Dit is op landelijk niveau zichtbaar in de hogere CBS werkloosheidscijfers onder jongeren. Deze cijfers gaan niet uit van registratie bij UWV, maar van een steekproefenquête onder jongeren in de beroepsbevolking. Jeugdwerkloosheid (tot 27 jaar) jan-10 mrt-10 mei-10 jul-10 sep-10 nov-10 jan-11 mrt-11 mei-11 jul-11 sep-11 nov-11 jan-12 mrt-12 mei-12 jul-12 sep-12 nov-12 jan jongeren in de bouw, relatief weinig werkloosheid onder metaal en elektrotechnische beroepen. Kijkend naar andere beroepsgroepen zijn veel werkloze jongeren te vinden in de beroepsgroep verzorgende en dienstverlenende beroepen. Grootste kans op werk is er voor jongeren te vinden in de functies laders & lossers, nietgespecialiseerde verkoopfuncties, elektrotechnisch monteurs, verplegenden, programmeurs, technisch systeemanalisten en niet-gespecialiseerde commerciële medewerkers. Werkgevers geven aan dat ze motivatie en ontwikkelingspotentieel van aan te nemen personeel minstens even belangrijk vinden als het gekwalificeerd zijn. Dit wordt veelal vervat in de term geschiktheid. Vanuit leer-werkprojecten voor werkloze zijstromers naar technische beroepen, blijkt dat er - met name onder langdurig werklozen met een uitkering, weinig geschikte personen te vinden zijn voor opname in die projecten. In het bestand van geregistreerde werkloze jongeren < 27 jaar, is meer dan 45 procent minder dan drie maanden werkloos. De groep werkloze jongeren is in de technische en industriële beroepen het hoogst. Daarbij moet bedacht worden, dat bijna 30 procent van deze groep gevormd wordt door het beroep (laag en ongeschoold) productiemedewerker. Binnen de technische beroepen zijn grote verschillen in werkloosheid zichtbaar. Er is veel werkloosheid onder Onder invloed van aanhoudende slechte economische prognoses, zal na verdere stijging van werkloosheid onder jongeren de komende maanden, ook in de lente geen structurele daling van geregistreerde werkloze jongeren plaats vinden. Meest gunstige werkperspectieven zijn er in het voorjaar voor jongeren met een MBO-4 opleiding of hoger, in technisch productieve vakrichting (m.u.v. bouwberoepen) Arbeidsmarktmonitor Regio 6

7 Vacatures naar sectoren Schatting vacaturemarkt (openstaande vacatures) vergelijkbaar kwartaal 2012 lopend kwartaal Landbouw Industrie Bouwnijverheid Handel Vervoer en opslag Horeca Informatie & communicatie Fin. instellingen Verhuur & ov. zak. dienstverl. Advies & onderz. (zak. dienstverl.) Openbaar bestuur Cultuur, sport & recreatie Onderwijs Gezondheids- en welzijnszorg Ov. dienstverlening In lijn met de landelijke ontwikkelingen is ook in het aantal openstaande vacatures in het laatste kwartaal 2012 verder gedaald van naar (-20 procent t.o.v. eind 2011). Vooral in de sectoren landbouw, bouw en handel loopt het aantal vacatures verder terug. Er is nog geen zicht op een ombuiging van daling van het aantal vacatures naar stijging. I.t.t. het jaar 2011 is nu ook in de Twentse handelssector door lagere arbeidsmobiliteit het aantal openstaande vacatures gedaald tot ± 700 openstaand vacatures (-29 procent). De terugloop van het aantal arbeidsplaatsen in combinatie met een terugloop van de vacaturegraad (aantal vacatures per 1000 arbeidsplaatsen van 14 in 2011 naar 11 eind 2012) zorgt voor de sterke terugloop van het aantal openstaande vacatures in de industriesector naar ± 480. Ter vergelijking: eind 2011 stonden in de Industrie nog 611 vacatures open. Er zijn geen sectoren met vacature stijging te zien. Ten opzichte van het vorige kwartaal is het aantal vacatures gedaald met 11,4 procent. Opvallend in vergelijk met vorig kwartaal is een stabilisatie van het aantal vacatures in de sectoren horeca, informatie & communicatie, openbaar bestuur, en gezondheids- en welzijnszorg. Deze sectoren lieten in ten opzichte van het derde kwartaal in 2012 een beperkte daling dan wel lichte stijging zien. Het UWV geeft een prognose van een verdere daling van vacatures in (Zie de link op eerste pagina van de bijlage) Begin februari is een nieuwe telling van arbeidsplaatsen in bekend geworden (telling medio 2012). Deze is hier al gebruikt voor een berekening van het aantal openstaande vacatures. Los van de grote teruggang in openstaande vacatures op grond van de vacaturegraad, is in wat mindere mate - zoals verwacht - ook in het aantal arbeidsplaatsen afgenomen (van in 2011 naar in 2012). In de sectoren Handel, Horeca en in de Gezondheidszorg is het aantal arbeidsplaatsen in 2012 nog gestegen. Deze stijgingen konden echter het verlies in de sectoren landbouw, industrie en bouw niet compenseren (Industrie, mede onder invloed van bouw van ± arbeidsplaatsen in 2011 naar ± in 2012) Verwacht mag worden dat het totaal aantal arbeidsplaatsen in in 2013 verder zal teruglopen. In de volgende arbeidsmarktmonitor zal in de special worden ingegaan op de ontwikkeling van arbeidsplaatsen naar bedrijfssector in. Arbeidsmarktmonitor Regio 7

8 Lopende WW Uitkeringen Landelijk is het aantal lopende WW uitkeringen in januari verder explosief gestegen van naar De maandstijging van ruim 8,5 procent is groter dan in de voorafgaande maand ( 5,5 procent) en ook groter als maandstijging vorig jaar januari (8,0 procent). De jaarstijging landelijk is 26,6 procent. In is het aantal WW uitkeringen in januari sterker gestegen: van naar Dit is een maandstijging van stijging van 10, 0 procent en een jaarstijging van 38,9 procent. De grafiek laat buiten de seizoensinvloeden duidelijk zien, dat de stijging die sinds september 2011 optreedt, zich in verstrekte mate blijft doorzetten. Tot november 2012 volgde de landelijke stijgingen, in december is de ontwikkeling van WW uitkeringen voor het eerst sinds eind 2010 weer ongunstiger dan de se ontwikkeling. De toename van werkloosheid in de bouw is daarbij zichtbaar in de toename van WW uitkeringen in gemeenten met traditioneel veel bouwbedrijven: rand, Rijssen- Holten en Hellendoorn. Bij ongewijzigd economisch klimaat zal het aantal WW uitkeringen eind februari in tot meer dan gaan oplopen. De sterke toename van WW uitkeringen is naast een krimpend arbeidsplaatsen voor een jan-10 mrt-10 mei-10 jul-10 sep-10 nov-10 jan-11 mrt-11 mei-11 jul-11 sep-11 nov-11 jan-12 mrt-12 mei-12 jul-12 sep-12 nov-12 jan ander groot deel te verklaren door de grote terugloop van het aantal vacatures waarop werkloze mensen kunnen solliciteren. Ten gevolge van seizoensinvloeden kan per eind februari een tijdelijke stabilisatie van het aantal lopende uitkeringen verwacht worden. Naar verwachting zal in Een sterke uitstroom uit de uitkering richting werk is voorlopig echter niet te verwachten. Veel werklozen hebben nu een WW uitkering, deze is vooral voor ouderen nog van redelijke duur. Gemeenten zien nog weinig doorloop naar WWB bijstand. Het aangrijpingspunt van werkloosheid zou op dit moment meer bij WW uitkeringen dan bij de bijstand. Voorkomen moet worden dat een langdurige uitkering uiteindelijk naar bijstand leidt. Vooral ontslagen ouderen boven de 50 die nooit werkloos zijn geweest en die nu een WW uitkering moeten aanvragen, vormen een risicogroep voor langdurige werkloosheid en langdurige uitkeringen. Over heel 2012 is het aantal jongeren in met een WW uitkering met 85 procent nog veel harder toegenomen dan het totaal. Per eind januari staan jongeren geregistreerd met een korte WW uitkering Gezien de sterk toename van lopende uitkeringen is nog geen voorspelling te geven over een moment, waarop de werkloosheidsuitkeringen weer kunnen dalen. Arbeidsmarktmonitor Regio 8

9 WWB (tot 65 jaar) In lijn met de landelijke ontwikkeling stijgt in het aantal WWB uitkeringen; in is in eind januari het aantal WWB uitkeringen van personen tot 65 jaar beperkt gestegen van naar naar (0,6 procent). De jaarstijging was echter groter als in 2012: in jan 2012 bedroeg deze 1,6 procent, tegen en jaartoename van 4,7 procent per eind januari Indfs april 2012 is de jaarlijkse stijging van lopende WWB uitkeringen in groter als in. In de periode van juli 2010 tot maart 2012 was de jaarstijging in lager als landelijk. De toename van WWB uitkeringen van personen tot 65 jaar is veel lager dan de toename van geregistreerde werkloosheid en WW uitkeringen. Een eerste verklaring hiervoor is, dat de grote instroom van veel werklozen nog geen half jaar gelden gestart is. Een veel groter deel van de werkloosheid bevindt zich daarom in het WW uitkeringsgebied. Slechts een deel zal later doorstromen in WWB uitkeringen. Daarnaast zullen veel werkloos geworden mensen geen WWB uitkering aan kunnen vragen (tweeverdieners, thuiswonende jongeren). Een bijkomende verklaring is zichtbaar als voor het gemak WW en WWB bijelkaar op worden jan-10 mrt-10 mei-10 jul-10 sep-10 nov-10 jan-11 mrt-11 mei-11 jul-11 sep-11 nov-11 jan-12 mrt-12 mei-12 jul-12 sep-12 nov-12 jan geteld. In een aantal gemeenten met als uitschieters Haakbergen en Hengelo, ligt de som van WW en WWB uitkeringen ver boven het aantal geregistreerde werklozen. (resp. 125 procent en 119%) Op basis van landelijk regelgeving hoort echter in principe elke persoon met een WW of WWB uitkering geregistreerd te zijn bij het UWV als werkloze. Daarnaast kunnen zich werkloze mensen zonder uitkering inschrijven. Door beide punten kan het totaal van de lopende uitkering het aantal geregistreerde werklozen niet overschrijden (tenzij mensen uitkering niet geregistreerd zijn als werkloos) Voor 2013 is een grotere stijging van WWB uitkeringen te verwachten dan in 2011 en (zie ook arbeidsmarktmonitor uitgave 2012 nummer 11 op de regio site met prognose doorloopcijfers van WW naar WWB per gemeente). In de tabel in de bijlage zijn CBS-cijfers op gemeentelijk en regioniveau verwerkt. CBS cijfers komen later dan de rapportage maand beschikbaar. De cijfers van laatste twee rapportagemaanden komen rechtstreeks van gemeenten en zijn daarom indicatief. Arbeidsmarktmonitor Regio 9

10 WWB (tot 27 jaar) In de maand januari lijkt het aantal lopende WWB uitkeringen voor jongeren zich te consolideren rondom de 1.200, De situatie is beter dan begin 2010.Het aantal lopende WWB uitkeringen voor jongeren in ligt op eind januari op (voorlopig cijfer) Zodra de landelijke CBS cijfers over december en januari beschikbaar zijn, wordt duidelijk of de landelijke trend volgt. De verschillen tussen aantal werklozen en aantal verstrekte WW/WWB uitkeringen zijn vooral onder jongeren groot. Grootste jaarstijgingen zijn bij de kleine gemeente zien die voorheen zeer weinig WWB jongeren hadden. jan-10 mrt-10 mei-10 jul-10 sep-10 nov-10 jan-11 mrt-11 mei-11 jul-11 sep-11 nov-11 jan-12 mrt-12 mei-12 jul-12 sep-12 nov-12 jan In de grote steden is in de bijlage een jaardaling van WWB jongeren in Almelo zichtbaar van 5,2 procent en een en een stijging in Hengelo van 6,3 procent. Een deel van de jongeren dat zonder werk komt, laat na een aanvankelijke registratie als werkloze de registratie na verloop van tijd verlopen als blijkt dat er geen recht (meer) bestaat op een uitkering WW of WWB. Een ander deel blijft ook zonder uitkering geregistreerd. Dit is op te maken uit de verschillen van bij elkaar opgetelde WW en WWB uitkeringen en anderzijds het aantal registraties als jongere werkloze. Arbeidsmarktmonitor Regio 10

11 Special: In 2012 werden de Banenbeurs van Exposure beursmanagement en de Loopbaan- en informatiemarkt van ROC van en partners samengevoegd tot de Banen- en Loopbaanbeurs. Er is gekozen voor een concept die bedrijven en instellingen in staat stelden contact te leggen met werkzoekenden van alle leeftijden en alle niveaus.de beurs bleek een groot succes. De wens dit concept voor te behouden, gekoppeld aan de verwachting dat de conjuncturele ontwikkelingen zullen leiden tot grotere behoefte van werkzoekenden en baanveranderaars aan deze beurs,gaven aanleiding om te onderzoeken of een jaarlijks terugkerende beurs haalbaar was. De resultaten waren positief en daarmee is het concept voor de komende jaren verankerd: de samenwerkende partners van het Platform Onderwijs, Werk en Inkomen (POWI) hebben de handen ineen geslagen om de Banen- en Loopbaanbeurs te coördineren in 2013 en De uitvoering van deze coördinatie is belegd bij het Leerwerkloket en het Actieplan Jeugdwerkloosheid. Doel Het belangrijkste doel van de Banen- & Loopbaanbeurs is werkzoekenden en/of positieverbeteraars en werkgevers op één plek bij elkaar en tot elkaar te brengen. Daarnaast vraagt de huidige markt om meer dan alleen een presentatie van het vacatureaanbod. De Banen- & Loopbaanbeurs is de gelegenheid bij uitstek om kennis te maken met bijvoorbeeld opleidingsmogelijkheden, stage- en leerplaatsen, starten als zelfstandige, brancheverenigingen, cursussen, re-integratie-, loopbaan- en outplacementbegeleiding. Focus Op de beurs zal de focus op de branches zijn die veel vacatures te vervullen hebben: zorg, techniek in de brede zin, transport & logistiek. Maar natuurlijk zijn ook andere branches uitgenodigd te participeren. Tijdens de beurs zal voldoende ruimte zijn in gesprek te gaan met de kennispartners over toekomstige arbeidsmarktperspectieven. Daarvoor wordt onder andere gebruik gemaakt van de onlangs nieuw uitgebrachte flyer Kans op Werk in, waarop in één oogopslag de toekomstige kans op werk zichtbaar is in meer dan 40 beroepsgroepen op MBO-niveau. Extra aandacht voor werkzoekenden, baanveranderaars en starters Tijdens de beurs zullen tal van workshops worden georganiseerd, zoals netwerken, sollicitatievaardigheden, CV opstellen en social media. Ook zullen er lezingen worden verzorgd over onder andere het starten als zelfstandige. Daarnaast zal er voldoende ruimte zijn individuele loopbaan- en sollicitatiegesprekken te voeren. Ruim werkzoekenden worden persoonlijk uitgenodigd door één van de kennispartners van POWI: Werkplein. De beurs is gratis voor alle bezoekers Voor meer informatie over de beurs kunt u terecht op de website: Voor de digitale versie van de flyer Kans op Werk in kunt u terecht op de website: Arbeidsmarktmonitor Regio 11

12 Ontwikkeling Starters jan-10 mrt-10 Het aantal startende bedrijven vertoont landelijk sterke verschillen per maand gedaald. In de vergelijking van jaar-op-jaar cijfers is al sinds mei 2011 een daling zichtbaar. In is het aantal starter in januari t.o.v. een jaar mei-10 jul-10 sep-10 nov-10 jan-11 mrt-11 mei-11 jul-11 sep-11 nov-11 jan-12 mrt-12 mei-12 jul-12 sep-12 nov-12 jan eerder ook gedaald. In de grafiek is echter zichtbaar dat de ontwikkeling van Starters in over een langere periode beter is. In zijn in januari bedrijven gestart. In zien we 257 starters. Ontwikkeling Faillisementen jan-10 mrt-10 In lijkt met een maandstijging naar 22 een globale trend te breken van daling van het aantal faillissementen. Landelijk is het aantal faillissementen in januari veel sterker gestegen mei-10 jul-10 sep-10 nov-10 jan-11 mrt-11 mei-11 jul-11 sep-11 nov-11 jan-12 mrt-12 mei-12 jul-12 sep-12 nov-12 jan dan de voorgaande jaren. Op korte termijn mag verwacht worden dat de komende maanden het aantal faillissementen zowel landelijk als in niet zal dalen.. 0 Arbeidsmarktmonitor Regio 12

13 Toelichting op grafieken Op twee grafieken na (NWW als % van de beroepsbevolking en vacatures), vindt u links en rechts een verticale as (y-as), ieder met een eigen schaalverdeling. De linker as met rode belettering van de schaalverdeling is voor de rode lijn van. De rechteras met zwarte belettering is voor de zwart gekleurde lijn voor heel. De reden voor deze dubbele y-as is dat de cijfers voor en door de grootte van het gebied en de bevolking te veel uiteenliggen om inzichtelijk met één as weer te geven. In vorige uitgaven is voor iedere grafiek een factor vastgesteld. Deze factor is zodanig berekend dat de Twentse en se lijn in het beginpunt van de grafiek zo veel mogelijk samenvallen. Hierdoor is te zien hoe presteert ten opzichte van heel. Er is er voor gekozen om een vaste factor voor alle grafieken te kiezen. Deze factor is gelijk aan de verhouding tussen de beroepsbevolking van en. De beroepsbevolking in is ongeveer 28 keer die van. Nog steeds is te zien hoe presteert ten opzichte van heel door te kijken hoe de beide lijnen zich ten opzichte van elkaar bewegen. Vanaf de monitoruitgave september 2012 (met cijfers eind juli 2012) zijn de cijfers voor de WWB aangepast aan de door het CBS opgegeven WWB cijfers voor en de Twentse gemeenten. Met het verdwijnen van de WIJ uitkeringen voor jongeren, wordt er in de monitor geen onderscheid meer gemaakt tussen exclusief WIJ uitkering tot 27 jaar en WWB uitkeringen 27 tot 65 jaar. Vanaf de monitor, uitgave september 2012, wordt er een totaal aantal WWB uitkeringen weergegeven tot 65 jaar en een onderscheid daarbinnen van WWB uitkeringen tot 27 jaar. Dit is in lijn met de gebruikte leeftijdsgrenzen van geregistreerde werklozen. De cijfers WWB van weergeven voorafgaande maanden zijn op deze weergave aangepast. Dit geldt in bijzonder ook voor de uitgesplitste cijfers per gemeente in de bijlage. Extra informatie is uit de grafieken te halen. Waar staat ten opzichte van. Verhoudingsgewijs kent bijvoorbeeld ongeveer evenveel starters als heel. Door voor alle grafieken de verhouding van de beroepsbevolking te kiezen, kunt u zien hoe de afstand voor de verschillende onderdelen is, niet alleen de ontwikkeling ten opzichte van elkaar. Arbeidsmarktmonitor Regio 13

14 ARBEIDSMARKTMONITOR Bijlage Cijfers Gemeenten en definities Index bijlage Ontwikkeling geregistreerde Werkloosheid (NWW) per gemeente, gedifferentieerd naar jongeren en ouderen Ontwikkeling lopende uitkeringen WW, WWB per gemeente met een verbijzondering naar jongeren en ouderen Informatie over hulp aan startende ondernemingen Definities Arbeidsmarktrapportages over van arbeidsmarktpartners en bedrijven : Index zie: UWV zie: UWV zie: ING zie: Prov Overijssel zie: (klik door op actuele nieuwsbrief) SBB zie: Arbeidsmarktmonitor Regio 14

15 Werkloosheid in Twentse gemeenten (NWW-Niet Werkende Werkzoekende geregistreerd als werkloos bij UWV): Totaal werkloosheid (geregistreerde werkloosheid) TOTAAL NWW ontwikkeling Ontwikkeling NWW als % dec'12-jan'13 jan'12-jan'13 van beroepsbevolking jan'12 jun'12 jul'12 aug'12 sep'12 okt'12 nov'12 dec'12 jan'13 Abs. perc. Abs. perc. nov dec jan TWENTE ,8% ,7% 8,7% 9,1% 9,7% ALMELO ,0% ,1% 9,8% 10,2% 10,9% BORNE ,9% 99 19,5% 5,9% 6,2% 6,5% DINKELLAND ,4% ,3% 4,4% 4,9% 5,4% ENSCHEDE ,0% ,0% 14,7% 14,9% 16,0% HAAKSBERGEN ,5% ,0% 4,5% 4,7% 5,2% HELLENDOORN ,2% ,1% 5,7% 6,3% 6,7% HENGELO ,7% ,1% 8,2% 8,4% 8,7% HOF VAN TWENTE ,3% ,0% 5,9% 6,0% 6,5% LOSSER ,3% 89 14,1% 7,2% 7,5% 7,7% OLDENZAAL ,0% ,3% 6,8% 7,3% 7,8% RIJSSEN-HOLTEN ,0% ,2% 4,9% 6,0% 6,6% TUBBERGEN ,2% ,7% 5,1% 5,8% 6,5% TWENTERAND ,8% ,2% 7,1% 8,4% 8,9% WIERDEN ,3% ,5% 5,0% 5,6% 6,1% Werkloosheid onder ouderen: NWW jaar ontwikkeling Ontwikkeling dec'12-jan'13 jan'12-jan'13 jan'12 feb'12 mrt'12 apr'12 mei'12 jun'12 jul'12 aug'12 sep'12 okt'12 nov'12 dec'12 jan'13 Abs. perc. Abs. perc. TWENTE ,3% ,5% ALMELO ,7% 77 6,8% BORNE ,8% 39 19,9% DINKELLAND ,3% 48 25,4% ENSCHEDE ,8% 175 5,4% HAAKSBERGEN ,1% 57 24,7% HELLENDOORN ,2% 99 28,4% HENGELO ,1% ,0% HOF VAN TWENTE ,6% 80 24,2% LOSSER ,0% 6 2,1% OLDENZAAL ,4% 34 8,7% RIJSSEN-HOLTEN ,6% 64 24,6% TUBBERGEN ,3% 55 35,3% TWENTERAND ,1% ,7% WIERDEN ,6% 56 24,5% Arbeidsmarktmonitor Regio 15

16 Jeugdwerkloosheid: NWW jaar ontwikkeling Ontwikkeling dec'12-jan'13 jan'12-jan'13 jan'12 feb'12 mrt'12 apr'12 mei'12 jun'12 jul'12 aug'12 sep'12 okt'12 nov'12 dec'12 jan'13 Abs. perc. Abs. perc. TWENTE ,4% ,6% ALMELO ,7% ,4% BORNE ,3% 24 60,0% DINKELLAND ,3% ,9% ENSCHEDE ,9% ,3% HAAKSBERGEN ,0% 33 73,3% HELLENDOORN ,9% 65 74,7% HENGELO ,0% ,4% HOF VAN TWENTE ,0% 22 29,3% LOSSER ,5% 14 20,3% OLDENZAAL ,8% 56 80,0% RIJSSEN-HOLTEN ,5% 77 59,2% TUBBERGEN ,2% 43 79,6% TWENTERAND ,7% ,5% WIERDEN ,6% 56 94,9% Per eind jan ' Totaal TWENTE ALMELO BORNE DINKELLAND ENSCHEDE HAAKSBERGEN HELLENDOORN HENGELO HOF V. TWENTE LOSSER OLDENZAAL RIJSSEN-HOLTEN TUBBERGEN TWENTERAND WIERDEN Arbeidsmarktmonitor Regio 16

17 Uitkeringen: WW (WerkloosheidsWet < 65 jaar, UWV) ontwikkeling Ontwikkeling dec'12-jan'13 jan'12-jan'13 jan'12 feb'12 mrt'12 apr'12 mei'12 jun'12 jul'12 aug'12 sep'12 okt'12 nov'12 dec'12 jan'13 Abs. perc. Abs. perc. TWENTE ,0% ,9% ALMELO ,8% ,3% BORNE ,5% 93 23,7% DINKELLAND ,9% ,7% ENSCHEDE ,1% ,8% HAAKSBERGEN ,7% ,6% HELLENDOORN ,3% ,0% HENGELO ,0% ,8% HOF VAN TWENTE ,3% ,5% LOSSER ,5% ,4% OLDENZAAL ,2% ,2% RIJSSEN-HOLTEN ,2% ,4% TUBBERGEN ,8% ,0% TWENTERAND ,3% ,8% WIERDEN ,3% ,5% WW (WerkloosheidsWet < 27 jaar, UWV) ontwikkeling Ontwikkeling dec'12-jan'13 jan'12-jan'13 jan'12 feb'12 mrt'12 apr'12 mei'12 jun'12 jul'12 aug'12 sep'12 okt'12 nov'12 dec'12 jan'13 Abs. perc. Abs. perc. TWENTE ,8% ,4% ALMELO ,1% 81 55,5% BORNE ,0% 13 54,2% DINKELLAND ,6% 16 42,1% ENSCHEDE ,9% ,1% HAAKSBERGEN ,0% ,1% HELLENDOORN ,0% 49 96,1% HENGELO ,0% 78 73,6% HOF VAN TWENTE ,2% 28 75,7% LOSSER ,1% 4 9,1% OLDENZAAL ,3% 29 85,3% RIJSSEN-HOLTEN ,6% ,4% TUBBERGEN ,8% 22 48,9% TWENTERAND ,1% 65 89,0% WIERDEN ,3% 23 67,6% Arbeidsmarktmonitor Regio 17

18 WWB, (Wet Werk en Bijstand t/m 65 jaar, Gemeenten) Incl.voorheen WIJ ontwikkeling Ontwikkeling (aantal huishoudens) dec'12-jan'13 jan'12-jan'13 jan'12 feb'12 mrt'12 apr'12 mei'12 jun'12 jul'12 aug'12 sep'12 okt'12 nov'12 dec'12 jan'13 Abs. perc. Abs. perc. TWENTE ,8% 556 4,7% ALMELO ,0% 44 2,0% BORNE ,3% 35 18,4% DINKELLAND ,0% 17 15,5% ENSCHEDE ,7% 250 4,9% HAAKSBERGEN ,6% 30 14,3% HELLENDOORN ,4% 25 7,6% HENGELO ,0% 110 6,2% HOF VAN TWENTE ,1% -3-1,1% LOSSER ,1% 32 13,3% OLDENZAAL ,6% 36 8,0% RIJSSEN-HOLTEN ,8% -13-5,7% TUBBERGEN ,1% -4-4,4% TWENTERAND ,8% -5-1,5% WIERDEN ,2% 2 1,2% (*) (*) voorlopige cijfers WWB (Wet Werk en Bijstand < 27 jaar, Gemeenten) incl. voorheen WIJ ontwikkeling Ontwikkeling (aantal huishoudens) dec'12-jan'13 jan'12-jan'13 jan'12 feb'12 mrt'12 apr'12 mei'12 jun'12 jul'12 aug'12 sep'12 okt'12 nov'12 dec'12 jan'13 Abs. perc. Abs. perc. TWENTE ,8% -32-2,6% ALMELO ,9% -13-5,2% BORNE ,8% 9 90,0% DINKELLAND ,0% 4 40,0% ENSCHEDE ,7% -8-1,5% HAAKSBERGEN ,6% -1-5,0% HELLENDOORN ,7% ,0% HENGELO ,3% 10 6,3% HOF VAN TWENTE ,1% ,7% LOSSER ,0% 2 6,7% OLDENZAAL ,5% 9 22,5% RIJSSEN-HOLTEN ,0% -5-16,7% TUBBERGEN ,0% -3-30,0% TWENTERAND ,1% -4-10,0% WIERDEN ,6% -1-5,0% (*) (*) voorlopige cijfers Arbeidsmarktmonitor Regio 18

19 Stadsbank: De stadsbank heeft aangegeven dat zij een nieuw banksysteem hebben, waaruit de eerder geleverde informatie niet geleverd kan worden. In overleg zal bekeken worden welke alternatieven er zijn voor maandelijkse cijferinformatie tot op gemeenteniveau. Informatie van het ROZ Het ROZ werkt voor gemeenten in. Het ROZ is een uitvoeringsorganisatie voor publieke ondernemers advies. ROZ richt zich hierbij op de ondersteuning starters hun ondernemingen. Deze startersondersteuning wordt mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage uit de Agenda van. Het door het ROZ behandelde aantal nieuwe aanvragen van gevestigde ondernemers voor (financiële) ondersteuning in bedroeg in januari , in dezelfde maand vorig jaar waren dit er 40. Verder zijn er in januari coachingstrajecten bijgekomen. Het totaal aantal coachingsgesprekken bedraagt daarmee t/m eind januari 601. Het totaal van de intakes van starters in de maand januari bedroeg 43 en er zijn 21 deelnemers in deze maand gestart met een eigen bedrijf. Definities: Niet Werkende Werkzoekenden (NWW) en Werkloze beroepsbevolking (WBB): UWV Werkbedrijf publiceert cijfers over niet-werkende werkzoekenden (NWW) op de website De cijfers over de NWW verschillen van samenstelling met de werkloze beroepsbevolking (WBB) die het CBS publiceert. Enerzijds staan niet alle werklozen ingeschreven bij UWV Werkbedrijf (vooral personen zonder recht op een uitkering zoals jongeren en herintreders). Anderzijds staan er personen bij UWV ingeschreven die niet tot de werkloze beroepsbevolking horen (personen die bijvoorbeeld een opleiding volgen of die niet actief naar werk zoeken). Een ander verschil is de wijze waarop beide cijfers tot stand komen: het NWW-cijfer komt voort uit registratie van werkzoekenden door UWV-Werkbedrijf, het WBB-cijfer van het CBS komt tot stand door een enquête onder de beroepsbevolking. Definitie NWW: bij UWV ingeschreven werkzoekenden van jaar zonder werk of minder dan 12 uur per week werkzaam. Definitie WBB: personen van jaar zonder werk of minder dan 12 uur per week werkzaam die direct beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt en actief naar werk zoeken. Gemeentelijke bijstandsuitkeringen (WWB): Als arbeidsmarktindicatoren zijn twee tabellen met aantallen WWB (bijstand) per einde maand opgenomen. De leeftijdsbegrenzingen zijn aangepast aan de leeftijdbegrenzingen in de geregistreerde werkloosheid: een tabel met het totaal van 15 tot 65 jaar en een tabel met het subtotaal van jongeren tot 27 jaar. Op grond van bij gemeenten beschikbare gegevens kan telling niet plaats vinden op aantal personen, maar op het aantal door gemeenten opgegeven "bijstandseenheden" (= aantal huishoudens en niet het aantal personen in de bijstand). In uitgaven van arbeidsmarktmonitor voor september 2012 werden WWB bijstandscijfers van jongeren apart van niet-jongeren weergeven. De cijfers verstrekt door gemeenten worden geactualiseerd op door CBS gepubliceerde cijfers zodra deze vanuit CBS bekend worden. Dit betekent dat in de praktijk dat cijfers van vorige maanden aangepast kunnen zijn! De weergeven WWB cijfers betreffen binnen de aangegeven leeftijdsgroepen conform de CBS telling het totaal aantal uitkeringen op grond van de Wet werk en bijstand (WWB). Indien in een huishouden met twee partners één partner een WWB-uitkering ontvangt en de andere partner een WWB/ WIJ-uitkering, worden beide uitkeringen meegeteld. Geteld zijn uitkeringen die aan het eind van de verslagperiode niet waren beëindigd, de zogeheten lopende uitkeringen. Bij het totaal zijn ook meegeteld de uitkeringen aan bijstandsontvangers van wie de leefvorm onbekend is en uitkeringen met onbekende uitkeringsduur. Arbeidsmarktmonitor Regio 19

20 Werkloosheid: Hieronder leest u meer uitgebreide informatie over de relatie tussen (jeugd)werkloosheid en het hebben van een uitkering: Kenmerk voor werkloosheid is de afwezigheid van werk en tegelijkertijd het zoeken naar en kunnen aanvaarden van werk. Daarbij blijkt dat mensen werkloos kunnen zijn zonder dat ze een werkloosheidsuitkering WW of WBB (bijstandsuitkering) hebben. Ook zijn er mensen die een werkloosheidsuitkering hebben, maar die niet of niet direct op zoek (kunnen) zijn naar werk. Daarmee zijn werkloosheid en het hebben van een werkloosheidsuitkering twee verschillende zaken, die vaak wel met elkaar samenhangen. Werkloosheid wordt altijd opgegeven in aantallen personen of in een percentage van de beroepsbevolking. Uitkeringen worden soms geteld in aantal mensen die een uitkering hebben, maar heel vaak ook in aantallen van verstrekte uitkeringen per huishouding. Een verstrekte uitkering kan daarmee meerder personen omvatten. Sommige personen ontvangen daarnaast twee soorten uitkering. Het is zaak om werkloosheid en uitkering te scheiden en ook om cijfers over verstrekte uitkeringen en cijfers over aantallen werklozen niet door elkaar te halen. Hetzelfde als hierboven geldt ook voor werkloze jongeren tot 27 jaar en voor jongeren die WWB uitkering hebben. Op landelijk niveau gelden CBS cijfers op basis van een steekproef enquête onder jongeren tot 27 jaar voor weergave van jeugdwerkloosheid. Veel werkloze jongeren registreren zich echter niet als zodanig, zodat zij niet in de NWW tellingen van UWV zitten. Nog minder werkloze jongeren melden zich aan bij de werkpleinen voor hulp van gemeenten op basis van de WWB en er zijn nog minder jongeren die daarbij ook een beroep kunnen doen op de inkomensvoorziening uit WWB. In een aantal andere gevallen krijgen jongeren een inkomensvoorziening uit de WWB, terwijl ze niet meer werkloos zijn. Tot slot verschillen opgaven in aantallen verstrekte inkomensvoorzieningen van aantallen personen. De conclusie is ook hier dat de cijfers van werkloosheid, geregistreerde jeugdwerkloosheid en jongeren met een uitkering (WW of WWB) sterk van elkaar kunnen verschillen. Vacatures: In regionale arbeidsmarktmonitoren tot eind 2010 is gebruik gemaakt van vacaturegegevens van UWV WERKbedrijf (d.w.z. geregistreerde vacatures welke door UWV WERKbedrijf in behandeling zijn genomen/ WBS systeem). Uit deze beperkte productiedatabase is echter steeds minder de omvang van de regionale (deel) vacaturemarkt af te leiden. Vanaf 2011 is gekozen om het aantal vacatures in de regionale markt naar sector te berekenen uit de omvang van het aantal regionale arbeidsplaatsen en de CBS vacaturegraad (aantal banen per arbeidsplaatsen in een sector). Starters en faillissementen: De gegevens komen uit het bestand van de KvK. Faillissementen gaan alleen over de nog ingeschreven bedrijven, de uitgeschreven bedrijven zijn dus niet meegeteld. Dit kan een verschil opleveren in resultaten wanneer op verschillende tijdstippen dezelfde periode wordt opgevraagd. Tussen het maken en verschijnen van de monitor zit de verwerkingstijd, informeer daarom voor actuele gegevens over starters en faillissementen bij het Handelsregister: of kijk op Arbeidsmarktmonitor Regio 20

ARBEIDSMARKTMONITOR Twente Bijlage Gemeenten en definities

ARBEIDSMARKTMONITOR Twente Bijlage Gemeenten en definities ARBEIDSMARKTMONITOR Twente Bijlage Gemeenten en definities Regio Twente / POWI, Uitgave 6 van 2011 Index bijlage Ontwikkeling Werkloosheid (NWW) per gemeente Ontwikkeling lopende uitkeringen WW, WWB, WIJ

Nadere informatie

Twentse Arbeidsmarktmonitor

Twentse Arbeidsmarktmonitor Twentse Arbeidsmarktmonitor Toelichting: De maandelijkse Arbeidsmonitor van Regio wordt gemaakt in opdracht van het POWI. In het POWI, het Platform Onderwijs Werk en Inkomen, vinden onderwijs, ondernemers

Nadere informatie

Twentse Arbeidsmarktmonitor

Twentse Arbeidsmarktmonitor Twentse Arbeidsmarktmonitor Colofon: Samenstelling en coördinatie: W. de Jong en H. Seker (Kennispunt Twente) Meegewerkt hebben: P. Mollink (Regio Twente Twente), P. Kuiper (gemeente Almelo), M. Locht

Nadere informatie

Twentse Arbeidsmarktmonitor

Twentse Arbeidsmarktmonitor Twentse Arbeidsmarktmonitor Toelichting: De maandelijkse Arbeidsmonitor van Regio wordt gemaakt in opdracht van het POWI. In het POWI, het Platform Onderwijs Werk en Inkomen, vinden onderwijs, ondernemers

Nadere informatie

ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 1 van 2012

ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 1 van 2012 ARBEIDSMARKTMONITOR Regio / POWI Uitgave 1 van 212 Grillige economische vooruitzichten laten werkloosheid stijgen Landelijk gezien stond eind december 6, procent van de beroepsbevolking als geregistreerd

Nadere informatie

ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 9 van 2012

ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 9 van 2012 ARBEIDSMARKTMONITOR Regio / POWI Uitgave 9 van 2012 Werkloosheid in stijgt ook onder hoog opgeleiden De werkloosheid onder hoogopgeleiden in stijgt. In de maanden juli en augustus samen is een stijging

Nadere informatie

ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 12 van 2011

ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 12 van 2011 ARBEIDSMARKTMONITOR Regio / POWI Uitgave 12 van 211 Werkloosheid in stijgt minder snel dan landelijk De werkloosheid in is in november licht gestegen (+2%). Over de maanden september t/m november blijkt

Nadere informatie

ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 4 van 2012

ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 4 van 2012 ARBEIDSMARKTMONITOR Regio / POWI Uitgave 4 van 2012 Starterklimaat in laat gunstige ontwikkeling zien: Ondanks de financiële crisis en de moeilijke economische tijden zien we nog altijd een positieve ontwikkeling

Nadere informatie

ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 11 van 2011

ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 11 van 2011 ARBEIDSMARKTMONITOR Regio / POWI Uitgave 11 van 2011 Terugloop vacatures en verwachte stijgende werkloosheid Uit de cijfers van de arbeidsmarktmonitor blijkt dat de afgelopen maand de geregistreerde werkloosheid

Nadere informatie

Twentse Arbeidsmarktmonitor

Twentse Arbeidsmarktmonitor Twentse Arbeidsmarktmonitor Toelichting: De maandelijkse Arbeidsmonitor van Regio wordt gemaakt in opdracht van het POWI. In het POWI, het Platform Onderwijs Werk en Inkomen, vinden onderwijs, ondernemers

Nadere informatie

Twentse Arbeidsmarktmonitor

Twentse Arbeidsmarktmonitor Twentse Arbeidsmarktmonitor Colofon: Samenstelling en coördinatie: W. de Jong en H. Seker (Kennispunt Twente) Meegewerkt hebben: P. Mollink (Regio Twente Twente), P. Kuiper (gemeente Almelo), M. Locht

Nadere informatie

ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 12 van 2012

ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 12 van 2012 ARBEIDSMARKTMONITOR Regio / POWI Uitgave 12 van 2012 Grote verschillen in beroepen bij toename werkloosheid Door het verder uitblijven van economische herstel, aangekondigde bezuinigingen en een verdere

Nadere informatie

Twentse Arbeidsmarktmonitor

Twentse Arbeidsmarktmonitor Twentse Arbeidsmarktmonitor Toelichting: De maandelijkse Arbeidsmonitor van Regio wordt gemaakt in opdracht van het POWI. In het POWI, het Platform Onderwijs Werk en Inkomen, vinden onderwijs, ondernemers

Nadere informatie

ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 9 van 2011

ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 9 van 2011 ARBEIDSMARKTMONITOR Regio / POWI Uitgave 9 van 211 Titel Samenvatting Werkloosheid (NWW): Uit de bijlage blijkt dat de werkloosheid in 7,5% lager is dan een jaar geleden. De jeugdwerkloosheid is zelfs

Nadere informatie

ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 9 van 2012

ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 9 van 2012 ARBEIDSMARKTMONITOR Regio / POWI Uitgave 9 van 2012 Werkloosheid in stijgt ook onder hoog opgeleiden De werkloosheid onder hoogopgeleiden in stijgt. In de maanden juli en augustus samen is een stijging

Nadere informatie

ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 3 van 2012

ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 3 van 2012 ARBEIDSMARKTMONITOR Regio / POWI Uitgave 3 van 2012 Aantal WW uitkeringen in de regio gestegen in februari: Onder invloed van minder goede economische ontwikkelingen is het aantal personen met een WW uitkering

Nadere informatie

ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 6 van 2011

ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 6 van 2011 ARBEIDSMARKTMONITOR Regio / POWI Uitgave 6 van 211 Werkloosheid daalt verder, maar meer ouderen langdurig werkloos. Samenvatting De werkloosheid in is sinds januari dit jaar gedaald van 8,1% naar 7,4%

Nadere informatie

ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 5 van 2012

ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 5 van 2012 ARBEIDSMARKTMONITOR Regio / POWI Uitgave 5 van 2012 OOK TWENTE HARD GETROFFEN DOOR CRISIS IN DE BOUW In het eerste kwartaal van 2012 daalde de totale omzet in de bouw met ruim 9 procent ten opzichte van

Nadere informatie

Twentse Arbeidsmarktmonitor

Twentse Arbeidsmarktmonitor Twentse Arbeidsmarktmonitor Toelichting: De maandelijkse Arbeidsmonitor van Regio Twente wordt gemaakt in opdracht van het POWI. In het POWI, het Platform Onderwijs Werk en Inkomen, vinden onderwijs, ondernemers

Nadere informatie

ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 2 van 2012

ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 2 van 2012 ARBEIDSMARKTMONITOR Regio / POWI Uitgave 2 van 2012 Flexibilisering van arbeidscontracten lost werkloosheid niet op De economische groei in en ook in is beperkt en onzeker. Dit werkt ook uit in een beperkte

Nadere informatie

ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 7 van 2011

ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 7 van 2011 ARBEIDSMARKTMONITOR Regio / POWI Uitgave 7 van 211 Deeltijd WW heeft in bijna vierduizend mensen aan het werk gehouden Samenvatting De regeling Deeltijd WW is per 1 juli 211 afgelopen. In hebben hiervan

Nadere informatie

Twentse Arbeidsmarktmonitor

Twentse Arbeidsmarktmonitor Twentse Arbeidsmarktmonitor Toelichting: De maandelijkse Arbeidsmonitor van Regio wordt gemaakt in opdracht van het POWI. In het POWI, het Platform Onderwijs Werk en Inkomen, vinden onderwijs, ondernemers

Nadere informatie

Twentse Arbeidsmarktmonitor

Twentse Arbeidsmarktmonitor Twentse Arbeidsmarktmonitor Colofon: Samenstelling en coördinatie: P. Mollink en H. Seker (Kennispunt Twente) Meegewerkt hebben: P. Kuiper (gemeente Almelo), M. Locht (UWV WERKbedrijf), B. Bakker-Mulder

Nadere informatie

MAANDELIJKSE ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 9 van 2010

MAANDELIJKSE ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 9 van 2010 MAANDELIJKSE ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 9 van 2010 NIET WERKENDE WERKZOEKENDEN TWENTE 27000 26000 25000 24000 AANTAL 23000 22000 21000 NWW 20000 19000 18000 17000 jan '07 mrt '07 mei

Nadere informatie

Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel

Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel Provincie Overijssel februari 2010 De maandelijkse monitor geeft in het kort een overzicht van de ontwikkeling en stand van zaken van: Ontwikkeling omvang niet-werkende

Nadere informatie

Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel

Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel Provincie Overijssel augustus 2010 De maandelijkse monitor geeft in het kort een overzicht van de ontwikkeling en stand van zaken van: Omvang niet-werkende werkzoekenden

Nadere informatie

Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel

Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel Provincie Overijssel 2010 De maandelijkse monitor geeft in het kort een overzicht van de ontwikkeling en stand van zaken van: Omvang niet-werkende werkzoekenden

Nadere informatie

Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel

Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel Provincie Overijssel mei 2010 De maandelijkse monitor geeft in het kort een overzicht van de ontwikkeling en stand van zaken van: Omvang niet-werkende werkzoekenden

Nadere informatie

Twentse Arbeidsmarktmonitor

Twentse Arbeidsmarktmonitor Twentse Arbeidsmarktmonitor Toelichting: De maandelijkse Arbeidsmonitor van Regio wordt gemaakt in opdracht van het POWI. In het POWI, het Platform Onderwijs Werk en Inkomen, vinden onderwijs, ondernemers

Nadere informatie

Twentse Arbeidsmarktmonitor

Twentse Arbeidsmarktmonitor Twentse Arbeidsmarktmonitor Colofon: Samenstelling en coördinatie: P. Mollink en H. Seker (Kennispunt Twente) Meegewerkt hebben: P. Mollink (Regio Twente Twente), P. Kuiper (gemeente Almelo), M. Locht

Nadere informatie

Twentse Arbeidsmarktmonitor

Twentse Arbeidsmarktmonitor Twentse Arbeidsmarktmonitor Colofon: Samenstelling en coördinatie: P. Mollink, W. de Jong en H. Seker (Kennispunt Twente) Meegewerkt hebben: P. Kuiper (gemeente Almelo), M. Locht (UWV WERKbedrijf), B.

Nadere informatie

Twentse Arbeidsmarktmonitor

Twentse Arbeidsmarktmonitor Twentse Arbeidsmarktmonitor Colofon: Samenstelling en coördinatie: W. de Jong en H. Seker (Kennispunt Twente) Meegewerkt hebben: P. Mollink (Regio Twente Twente), P. Kuiper (gemeente Almelo), M. Locht

Nadere informatie

Twente: de arbeidsmarktregio

Twente: de arbeidsmarktregio Twente: de arbeidsmarktregio oktober 2011 Twente in cijfers en feiten (algemeen) Regio met ca. 625.000 inwoners, + 2,5 miljoen binnen één uur rij-afstand Waarde van regio: 8 e stadsregio in Nederland in

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, augustus 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, augustus 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Overijssel en Gelderland Noord, augustus 2016 WW-uitkeringen in Overijssel en Gelderland Noord dalen, kansen werkzoekenden nemen toe De arbeidsmarkt in Overijssel en Gelderland

Nadere informatie

MAANDELIJKSE ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave oktober 2009

MAANDELIJKSE ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave oktober 2009 MAANDELIJKSE ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave oktober 2009 NIET WERKENDE WERKZOEKENDEN TWENTE AANTAL 27000 26000 25000 24000 23000 22000 21000 20000 19000 18000 17000 NWW jan '07 mrt '07

Nadere informatie

Twentse Arbeidsmarktmonitor April 2017

Twentse Arbeidsmarktmonitor April 2017 Twentse Arbeidsmarktmonitor April 2017 Arbeidsmarktmonitor Regio Twente 2017-1 1 Colofon: Samenstelling en coördinatie: P. Mollink (Regio Twente), E. van de Wiel en H. Seker (Kennispunt Twente) Meegewerkt

Nadere informatie

MAANDELIJKSE ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 7 van 2010

MAANDELIJKSE ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 7 van 2010 MAANDELIJKSE ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 7 van 2010 NIET WERKENDE WERKZOEKENDEN TWENTE 27000 26000 25000 24000 AANTAL 23000 22000 21000 NWW 20000 19000 18000 17000 mei '07 juli '07

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, juni 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, juni 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Overijssel en Gelderland Noord, juni 2016 Minder nieuwe WW-uitkeringen verstrekt in Overijssel en Gelderland Noord In de eerste helft van 2016 kende UWV minder nieuwe WW-uitkeringen

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I In deze economische monitor vindt u cijfers over de werkgelegenheid en de arbeidsmarkt van de gemeente Ede. Van de arbeidsmarkt zijn gegevens opgenomen van de tweede helft

Nadere informatie

Twentse Arbeidsmarktmonitor

Twentse Arbeidsmarktmonitor Twentse Arbeidsmarktmonitor Toelichting: De maandelijkse Arbeidsmonitor van Regio wordt gemaakt in opdracht van het POWI. In het POWI, het Platform Onderwijs Werk en Inkomen, vinden onderwijs, ondernemers

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, januari 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, januari 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Overijssel en Gelderland Noord, januari 2017 Meer kansen voor werkzoekenden in Overijssel en Gelderland Noord De arbeidsmarkt herstelt verder. Dit blijkt uit de afgenomen WW-uitkeringen

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, juli 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, juli 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Overijssel en Gelderland Noord, juli 2017 WW-uitkeringen in Overijssel en Gelderland Noord dalen verder In juli daalt het aantal lopende WW-uitkeringen in Overijssel en Gelderland

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, februari 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, februari 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Overijssel en Gelderland Noord, februari 2017 Banenkrimp in zorg lijkt voorbij De WW-uitkeringen in Overijssel en Gelderland Noord nemen af. De zorg draagt in grote mate bij aan

Nadere informatie

Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) Juni 2011

Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) Juni 2011 Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) Juni 2011 In deze notitie van het UWV WERKbedrijf worden de actuele ontwikkelingen op de regionale arbeidsmarkt kort toegelicht. Vanuit diverse bronnen is

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, augustus 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, augustus 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Overijssel en Gelderland Noord, augustus 2017 Afname WW-uitkeringen in Overijssel en Gelderland Noord In augustus neemt het aantal WW-uitkeringen in Overijssel en Gelderland Noord

Nadere informatie

Twentse Arbeidsmarktmonitor

Twentse Arbeidsmarktmonitor Twentse Arbeidsmarktmonitor Colofon: Samenstelling en coördinatie: P. Mollink, W. de Jong en H. Seker (Kennispunt Twente) Meegewerkt hebben: P. Kuiper (gemeente Almelo), M. Locht (UWV WERKbedrijf), B.

Nadere informatie

Monitor Werkloosheid Noord-Veluwe 3 e kwartaal 2010

Monitor Werkloosheid Noord-Veluwe 3 e kwartaal 2010 Monitor Werkloosheid Noord-Veluwe 3 e kwartaal 2010 Oktober 2010 Opsteller: Jiska Krikke Contactpersoon: Gerrit Marskamp Regio Noord-Veluwe, t:0341-474 436 Regio Noord-Veluwe wil in het kader van arbeidsmarktbeleid,

Nadere informatie

jul/09 mei/09 jun/09 sep/09 sep/08 jan/09 feb/09 mrt/09 jun/09 aug/09 sep/09 aug/09

jul/09 mei/09 jun/09 sep/09 sep/08 jan/09 feb/09 mrt/09 jun/09 aug/09 sep/09 aug/09 HAAGSE MONITOR ECONOMISCHE RECESSIE 7 Deze monitor geeft zowel prognoses als gerealiseerde cijfers weer. Het vaststellen van gerealiseerde cijfers kost tijd, maar worden, zodra deze bekend zijn, in de

Nadere informatie

MAANDELIJKSE ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 12 van 2010

MAANDELIJKSE ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 12 van 2010 MAANDELIJKSE ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 12 van 2010 NIET WERKENDE WERKZOEKENDEN TWENTE AANTAL 27000 26000 25000 24000 23000 22000 21000 20000 19000 18000 17000 mrt '07 mei '07 juli

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, september 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, september 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Overijssel en Gelderland Noord, september 2016 Verdere banengroei bouw en detailhandel in Overijssel en Gelderland Noord Er werden minder WW-uitkeringen verstrekt in de september

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen April 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen blijven stijgen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. April 2014

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. April 2014 Nieuwsflits Arbeidsmarkt April 2014 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures UWV 4 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 6 Statistische bijlage 7 Toelichting NWW/WW/WBB

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Oktober 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Oktober 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Oktober 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures UWV 4 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 5 Statistische bijlage 6 Toelichting NWW/WW/WBB

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, september 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, september 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Overijssel en Gelderland Noord, september 2017 Kansen op werk in Overijssel en Gelderland Noord Het aantal WW-uitkeringen in Overijssel en Gelderland Noord daalt al en, ook weer

Nadere informatie

Kwantitatieve ontwikkelingen rondom jeugdwerkloosheid

Kwantitatieve ontwikkelingen rondom jeugdwerkloosheid Bijlage 1 Kwantitatieve ontwikkelingen rondom jeugdwerkloosheid Landelijk beeld Algemeen beeld: Daling jeugdwerkloosheid zet door De daling van de jeugdwerkloosheid 15-26 jaar in het 2 e kwartaal 2010

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. December 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. December 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt December 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures UWV en Spanningsindicator 4 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 6 Statistische bijlage

Nadere informatie

MAANDELIJKSE ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave februari 2010

MAANDELIJKSE ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave februari 2010 27000 26000 25000 24000 23000 22000 21000 20000 19000 18000 17000 MAANDELIJKSE ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave februari 2010 NIET WERKENDE WERKZOEKENDEN TWENTE NWW sept '07 nov '07 jan

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen verder gestegen in februari

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen verder gestegen in februari Februari 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen verder gestegen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage 8 Toelichting NWW

Nadere informatie

Maart 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gedaald Minder WW-uitkeringen

Maart 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gedaald Minder WW-uitkeringen Maart 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gedaald - 477.800 werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf - Minder werkzoekenden van 35-45 jaar dan een jaar geleden - Toename werkzoekenden met (para)

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen Maart 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische

Nadere informatie

MAANDELIJKSE ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave november 2009

MAANDELIJKSE ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave november 2009 4/132 27000 26000 25000 24000 23000 22000 21000 20000 19000 18000 17000 MAANDELIJKSE ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave november 2009 NIET WERKENDE WERKZOEKENDEN TWENTE NWW sept '07 nov '07

Nadere informatie

Thermometer economische crisis

Thermometer economische crisis 9 Thermometer economische crisis oktober 20 Bestuursinformatie 07//20 gemeente Utrecht Inleiding In deze negende Thermometer economische crisis worden de recente ontwikkelingen op belangrijke gemeentelijke

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid stijgt opnieuw sterk

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid stijgt opnieuw sterk Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB03-092 20 mei 2003 9.30 uur Werkloosheid stijgt opnieuw sterk In de periode februari april 2003 telt de werkloze beroepsbevolking gemiddeld 392 duizend

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Zeeland, mei 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Zeeland, mei 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Zeeland, mei 2017 Aantal nieuwe WW-uitkeringen blijft dalen Het aantal nieuwe WW-aanvragen lag in de eerste vijf en van dit jaar in Zeeland 19% lager dan in dezelfde periode vorig

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. December 2012

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. December 2012 Nieuwsflits Arbeidsmarkt December 2012 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende vacatures UWV 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid licht gedaald

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid licht gedaald www cbs nl Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB12-017 15 maart 2012 9.30 uur Werkloosheid licht gedaald In februari minder werklozen dan in januari Licht stijgende trend in de afgelopen vier

Nadere informatie

April 2012 Minder niet-werkende werkzoekenden (NWW) Aantal WW-uitkeringen opnieuw licht gedaald

April 2012 Minder niet-werkende werkzoekenden (NWW) Aantal WW-uitkeringen opnieuw licht gedaald April 2012 Minder niet-werkende werkzoekenden (NWW) - 471.100 werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf - Daling jonge werkzoekenden - Vooral daling agrarische beroepen en technische/industriële

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder toegenomen. Stijging 9 duizend per maand in afgelopen halfjaar

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder toegenomen. Stijging 9 duizend per maand in afgelopen halfjaar Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB10-019 18 maart 9.30 uur Werkloosheid verder toegenomen In een jaar tijd 126 duizend werklozen meer Laatste maanden vooral stijging bij mannen 45-plus Bij

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Utrecht, april 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Utrecht, april 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Utrecht, april 2017 WW daalt verder in regio s Amersfoort en Midden- Utrecht Eind april 2017 is het aantal lopende WW-uitkeringen in de regio Amersfoort en Midden- Utrecht uitgekomen

Nadere informatie

HAAGSE MONITOR RECESSIECIJFERS januari 2010

HAAGSE MONITOR RECESSIECIJFERS januari 2010 Pagina // Bijlage HAAGSE MONITOR RECESSIECIJFERS uari Deze monitor geeft zowel prognoses als gerealiseerde cijfers weer. Het vaststellen van gerealiseerde cijfers kost tijd, maar worden, zodra deze bekend

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, mei 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, mei 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Overijssel en Gelderland Noord, mei 2016 WW-uitkeringen Overijssel en Gelderland Noord nemen verder af In mei kende UWV net als in april minder nieuwe WW-uitkeringen toe in Overijssel

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Maart 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Maart 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Maart 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende vacatures UWV 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen

Nadere informatie

Regionale maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Twente

Regionale maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Twente Regionale maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Twente Tabel 1 Stand WW-uitkeringen Stand WW mutatie tov vorige mnd mutatie tov vorig jaar aug 2017 % aantal % aantal % Nederland 362.132 4,1% -2.290-0,6%

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen September 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage

Nadere informatie

Augustus 2012 Aantal WW-uitkeringen boven de Bijna werkzoekenden (NWW) meer dan in juli

Augustus 2012 Aantal WW-uitkeringen boven de Bijna werkzoekenden (NWW) meer dan in juli Augustus 2012 Aantal WW-uitkeringen boven de 300.000 - Lopende WW-uitkeringen met 2 procent gestegen tot 304.000 - Aantal lopende uitkeringen in onderwijssector met 27 procent toegenomen - Uitkeringen

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Januari 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Januari 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Januari 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende vacatures UWV 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende

Nadere informatie

Persbericht. Werkloosheid hoger na jaar van daling. Centraal Bureau voor de Statistiek. Daling werkloosheid hapert

Persbericht. Werkloosheid hoger na jaar van daling. Centraal Bureau voor de Statistiek. Daling werkloosheid hapert Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB06-098 19 oktober 2006 9.30 uur Werkloosheid hoger na jaar van daling De seizoengecorrigeerde werkloosheid bedroeg in de periode juli-september 2006 gemiddeld

Nadere informatie

Barometer Arbeidsmarkt Gelderland 2e kwartaal 2013

Barometer Arbeidsmarkt Gelderland 2e kwartaal 2013 Barometer Arbeidsmarkt Gelderland 2e kwartaal 2013 In deze notitie van UWV, die ieder kwartaal verschijnt, worden de actuele ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in de provincie Gelderland kort toegelicht.

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid neemt verder toe. Stijging 10 duizend per maand in afgelopen halfjaar

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid neemt verder toe. Stijging 10 duizend per maand in afgelopen halfjaar Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB09-082 17 december 9.30 uur Werkloosheid neemt verder toe In een jaar tijd 121 duizend werklozen meer Evenveel mannen als vrouwen werkloos Bij UWV meer

Nadere informatie

Crisismonitor Drechtsteden

Crisismonitor Drechtsteden Crisismonitor Januari 211 (cijfers t/m oktober 21) Hoe staan de er voor op de arbeidsmarkt en de woningmarkt? Dat leest u in deze zesde editie van de crisismonitor, die het OCD eens in de twee maanden

Nadere informatie

September Vrijwel evenveel WW-uitkeringen als in augustus

September Vrijwel evenveel WW-uitkeringen als in augustus September 2012 Vrijwel evenveel WW-uitkeringen als in ustus - - 304.400 lopende WW-uitkeringen, bijna evenveel als in ustus en 21 procent meer dan een jaar geleden Aantal lopende WW-uitkeringen voor jongeren

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Februari 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Februari 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Februari 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende vacatures UWV en spanningsindicator 5 Ingediende ontslagaanvragen

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Augustus 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Augustus 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Augustus 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures UWV en spanningsindicator 4 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 6 Statistische bijlage

Nadere informatie

Oktober 2012 WW-uitkeringen vooral toegenomen in seizoensgevoelige sectoren Meer dan een half miljoen niet-werkende werkzoekenden (NWW)

Oktober 2012 WW-uitkeringen vooral toegenomen in seizoensgevoelige sectoren Meer dan een half miljoen niet-werkende werkzoekenden (NWW) Oktober 2012 WW-uitkeringen vooral toegenomen in seizoensgevoelige sectoren - 309.900 lopende WW-uitkeringen, 1,8 procent meer dan in tember - Bovengemiddelde stijging lopende WW-uitkeringen horeca (+6,3%)

Nadere informatie

Juni 2012 Meer werkzoekenden (NWW) dan een jaar geleden Aantal WW-uitkeringen in een jaar tijd met gestegen

Juni 2012 Meer werkzoekenden (NWW) dan een jaar geleden Aantal WW-uitkeringen in een jaar tijd met gestegen Juni 2012 Meer werkzoekenden (NWW) dan een jaar geleden - 464.300 werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf - In i vrijwel evenveel werkzoekenden als in - Van de 55-plus beroepsbevolking is 9,4 procent

Nadere informatie

Juli 2012 Bijna WW-uitkeringen Meer werkzoekenden (NWW) dan een jaar geleden

Juli 2012 Bijna WW-uitkeringen Meer werkzoekenden (NWW) dan een jaar geleden Juli 2012 Bijna 300.000 WW-uitkeringen - 298.000 lopende WW-uitkeringen - Aantal WW-uitkeringen gestegen ten opzichte van voorgaande maand (2,5%) - Ruim de helft meer WW-uitkeringen voor jongeren dan in

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, april 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, april 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Overijssel en Gelderland Noord, april 2015 Ruim 2.500 minder WW-uitkeringen in Overijssel en Gelderland Noord in een tijd In april daalde het aantal WW-uitkeringen in alle regio

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder toegenomen

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder toegenomen Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB10-013 18 februari 2010 9.30 uur Werkloosheid verder toegenomen In een jaar tijd 131 duizend werklozen meer Bijna tweederde van de stijging voor rekening

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Vooral meer 45-plussers werkloos

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Vooral meer 45-plussers werkloos Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB10-003 21 januari 2010 9.30 uur Vooral meer 45-plussers werkloos Laatste maanden sterke groei bij 45-plussers In een jaar tijd 125 duizend werklozen meer

Nadere informatie

Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie

Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie Arbeidsmarktregio Twente i Inhoudsopgave Inleiding 2 Meer zicht op de regionale arbeidsmarkt 2 Managementsamenvatting 3 Aanbodzijde 3 Vraagzijde 3 1. Arbeidsmarktontwikkelingen

Nadere informatie

Februari 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gestegen Meer WW-uitkeringen

Februari 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gestegen Meer WW-uitkeringen Februari 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gestegen - 483.000 werkzoekenden ingeschreven bij UWV WERKbedrijf - Vooral meer jonge werkzoekenden - Sterke toename werkzoekenden met transport beroep maar

Nadere informatie

Twentse Arbeidsmarktmonitor

Twentse Arbeidsmarktmonitor Twentse Arbeidsmarktmonitor Colofon: Samenstelling en coördinatie: P. Mollink, W. de Jong en H. Seker (Kennispunt Twente) Meegewerkt hebben: P. Kuiper (gemeente Almelo), M. Locht (UWV WERKbedrijf), B.

Nadere informatie

Economische monitor. Voorne PutteN 5 GEMEENTEN. 5 e editie. Opzet en inhoud. Deze factsheet is de vijfde editie van de

Economische monitor. Voorne PutteN 5 GEMEENTEN. 5 e editie. Opzet en inhoud. Deze factsheet is de vijfde editie van de 5 e editie Economische monitor Voorne PutteN Opzet en inhoud Deze factsheet is de vijfde editie van de Economische Monitor Voorne-Putten en presenteert recente economische ontwikkelingen van Voorne-Putten

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid in augustus licht gestegen

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid in augustus licht gestegen Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB12-054 20 september 9.30 uur Werkloosheid in augustus licht gestegen Ruim een jaar stijgende lijn werkloosheid Vooral meer jongeren werkloos dan een jaar

Nadere informatie

Persbericht. Werkloosheid loopt sterk terug. Centraal Bureau voor de Statistiek. Technische toelichting. Daling werkloosheid zet door

Persbericht. Werkloosheid loopt sterk terug. Centraal Bureau voor de Statistiek. Technische toelichting. Daling werkloosheid zet door Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB07-039 15 mei 2007 9.30 uur Werkloosheid loopt sterk terug De seizoengecorrigeerde werkloosheid bedroeg in de periode februari-april 2007 gemiddeld 357

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2014 I

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2014 I ECONOMISCHE MONITOR EDE 2014 I Deze economische monitor gaat nader in op de ontwikkeling van de economie en arbeidsmarkt in Ede en de regio FoodValley met de focus op het tweede halfjaar van 20. Daarnaast

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2011 / 1

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2011 / 1 ECONOMISCHE MONITOR EDE 211 / 1 De economische monitor geeft een beeld van de economie van de gemeente Ede in de afgelopen periode van 27 tot 21. De economische monitor is verdeeld in 2 delen. Het thermo

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Holland Rijnland, Januari 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Holland Rijnland, Januari 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Holland Rijnland, Januari 2017 Kleine toename lopende WW-uitkeringen in Holland Rijnland In januari 2017 steeg het aantal lopende WW-uitkeringen in Holland Rijnland met 0,9%. Vooral

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2011 / 2

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2011 / 2 ECONOMISCHE MONITOR EDE 211 / 2 De economische monitor geeft een beeld van de economie van de gemeente Ede in de afgelopen periode van 27 tot 211. De economische monitor is verdeeld in twee delen. Het

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. September 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. September 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt September 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures UWV 4 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 5 Statistische bijlage 6 Toelichting NWW/WW/WBB

Nadere informatie