Crisismonitor Drechtsteden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Crisismonitor Drechtsteden"

Transcriptie

1 Crisismonitor februari 2012 (cijfers t/m december 2011) Inhoud: 1. Werkloosheid 2. Werkloosheid naar leeftijd 3. Vacatures, bedrijven, leegstand 4. Woningmarkt Hoe staan de er voor op de arbeidsmarkt en de woningmarkt? Dat leest u in deze alweer tiende editie van de crisismonitor, die het Onderzoekcentrum (OCD) eens per kwartaal publiceert om de vinger aan de pols te houden wat betreft de actuele ontwikkelingen in het kader van de economische crisis. Deze keer voor het laatst de factsheet in de oude stijl, vanaf de volgende uitgave in een afgeslankte versie waarbij we nog meer tot de kern van de arbeidsmarkt en economie komen. In deze laatste factsheet oude stijl leest u volgens het vertrouwd format hoe de situatie op de arbeidsmarkt en woningmarkt zich in de afgelopen maanden heeft ontwikkeld. De crisismonitor brengt de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en de woningmarkt in de zo recent mogelijk in beeld. We doen dit aan de hand van een aantal indicatoren in vijfentwintig grafieken, met veelal een vergelijking met de landelijke ontwikkeling. Landelijk beeld Na een krimp met 0,4 procent in het 3 e kwartaal, kromp de Nederlandse economie (bruto binnenlands product) in het 4 e kwartaal van 2011 met 0,7 procent. Volgens de gangbare definitie verkeert de Nederlandse economie daarmee in een recessie. De industriële productie kromp met 0,8 procent, de uitvoer van goederen van eigen bodem zelfs met 2,3 procent. En de groei van de investeringen vlakte af. Op de arbeidsmarkt zien we in het 4 e kwartaal weliswaar nog een bescheiden banengroei, maar in bijna alle bedrijfstakken minder vacatures. De uitzendmarkt vertoonde in oktober en november nog nauwelijks groei en in december zelfs een krimp van het aantal gewerkte uren. De werkloze beroepsbevolking, het aantal ingeschreven niet-werkende werkzoekenden en het aantal personen met een WWuitkering namen toe. Alles bij elkaar bepaald geen florissant beeld, dat naar verwachting zeker de eerste helft van 2012 nog niet zal verbeteren. Dat geldt ook voor de woningmarkt. Het aantal verkochte woningen bevindt zich nog steeds op een dieptepunt en het prijsniveau van de verkochte woningen is in december op het laagste punt beland in meer dan zes jaar. Samenvattend beeld voor de regio Net als landelijk zien we ook in de regio na een over het algemeen goed 2 e kwartaal het herstel in het 3 e kwartaal haperen en toont ook het 4 e kwartaal weer een weinig florissant beeld. In dit laatste kwartaal van 2011 bleef het aantal WW-uitkeringen stijgen, stopte de Wwb/WIJ met dalen, bleef de Nww redelijk stabiel en daalde het aantal ingediende en openstaande vacatures. Het aantal starters daalde licht, maar daar staat dan nog wel tegenover dat ditzelfde geldt voor het aantal faillissementen. Op de woningmarkt bleef het aantal woningen in verkoop verder toenemen tot een nieuw record van woningen. Wel steeg het aantal verkochte nieuwbouwwoningen, na een scherpe daling in augustus, weer in oktober en november. Het totale aantal Wwb-ers (inclusief WIJ) in de daalde in 2011 sterk van juni tot en met oktober, en ontwikkelde zich daarmee gunstiger dan landelijk. Ondanks dat de daling van juni tot en met oktober in de regio in november en december niet verder doorzette, is het aantal Wwb-ers over geheel 2011 in de regio met 8% gedaald, tegenover een landelijke stijging van 3%. De Wwb jaar bleef nog wel dalen in het gehele vierde kwartaal De ontwikkeling van de Wwb <27 jaar was in 2011 in de regio (-35%) dan ook beduidend gunstiger dan landelijk gemiddeld (-3%). Na een lange tijd van daling van het aantal WW-uitkeringen, kort onderbroken door een stijging in het eerste kwartaal van 2011, zien we in de in de laatste helft van 2011 weer een toename van het aantal WW-uitkeringen. Landelijk zien we een vergelijkbare ontwikkeling. Over geheel 2011 genomen bleef het aantal WW-uitkeringen zowel in de regio (+0,3%) als landelijk (-0,8%) stabiel. Onder jongeren <27 jaar en onder 45-plussers in de is de toename van het aantal WW-uitkeringen in de tweede helft van 2011 ook zichtbaar, zij het bij de 45-

2 plussers in lichte mate. Deze laatste groep vormt in absolute zin nog altijd de grootste groep binnen het aantal WW-uitkeringen. Het aantal Nww-ers in de regio was eind maart 2011 met op z n hoogst. Na een periode van daling, schommelt het aantal in de laatste vier maanden van het jaar een beetje. Landelijk is de ontwikkeling in november en december echter met een stijging wat ongunstiger. Ook over geheel 2011 bezien, heeft de regio zich gunstiger ontwikkeld (-10%) dan landelijk (-4%). Het aantal Nww-ers jaar daalde in de regio overigens wel sterk door in het laatste kwartaal. Het aantal ingediende en het aantal openstaande vacatures daalt landelijk gezien vanaf het 2 e kwartaal van In de regio schommelen deze aantallen meer, maar ook hier ligt de gemiddelde hoeveelheid vacatures per maand in 2011 lager dan in 2010 (-20% voor de ingediende vacatures en -23% voor de openstaande). Het aantal startende bedrijven in de verloopt met de nodige pieken en dalen. Hoewel er in het derde kwartaal 2011 weer een lichte stijging zichtbaar was, volgt dit in het vierde kwartaal weer door een daling. Over geheel 2011 bezien (t/m november) waren er iets minder starters (gemiddeld 41 per maand) dan in 2010 (gemiddeld 45 per maand). Tegelijkertijd is het aantal faillissementen in 2011 al schommelend licht toegenomen ten opzichte van het jaar ervoor; in 2011 lag het gemiddelde per maand (t/m november) op 9,6 tegenover 8,5 in Het aantal koopwoningen in aanbod en de gemiddelde verkooptijd zijn beide sinds half 8 fors gestegen. Behoudens enkele korte perioden van daling, steeg het aantal koopwoningen in aanbod bij NWM-makelaars ook in 2011 verder door. In november 2011 wordt het recordaantal van koopwoningen in verkoop behaald. In de tweede helft van 2010 was er weer sprake van een sterke toename van de gemiddelde verkooptijd. Gedurende heel 2011 (t/m november) schommelt de gemiddelde verkooptijd rond de 275 dagen, 18% langer dan in De verkoop van het aantal nieuwbouwwoningen daalde, na enig herstel in 2010, in 2011 toch weer aanzienlijk. Gemiddeld zijn er in % minder nieuwbouwwoningen verkocht dan in Werkloosheid Wwb (inclusief WIJ) jaar Eind december 2011 bedraagt het aantal Wwb-ers (inclusief WIJ) in de en ligt hiermee 8% lager dan eind Vanaf maart 2011 is er geen stijging meer. En tussen juni en oktober was er sprake van een aanzienlijke daling. In november is hier echter een eind aan gekomen (figuur 1). Landelijk is pas in augustus ook een daling ingezet. In totaal is de Wwb landelijk in 2011 juist 3% gestegen. Sinds november 2010 ontwikkelt de Wwb in de zich gunstiger dan landelijk (figuur 3). Figuur 1 Wwb/WIJ 9, 2010 en 2011, per ultimo maand 5500 Wwb: Uitkeringen in het kader van de Wet Werk en Bijstand WIJ: Wet Investeren in Jongeren Bron: SDD, Wwb exclusief Ioaw/Ioaz

3 Figuur 2 Wwb/WIJ, % +/- t.o.v jaar eerder, vanaf ultimo januari % 10% 5% 0% -5% -10% Bron: SDD, Wwb exclusief Ioaw/Ioaz Figuur 3 Wwb/WIJ en Nederland, 9, 2010 en 2011, indices = Nederland Bron: SDD en CBS, exclusief Ioaw/Ioaz WW Eind 2011 bedraagt het aantal WW-uitkeringen in de regio Na een lichte stijging in het eerste kwartaal van 2011, volgde in het tweede kwartaal een daling van het aantal WW-uitkeringen in de. In de laatste helft van het jaar neemt het aantal echter weer geleidelijk toe (figuur 4). Het aantal WW-uitkeringen is eind december 2011 dan vrijwel gelijk aan het aantal eind 2010 (minieme stijging van +0,3%). Landelijk zien we in 2011 eenzelfde beeld (minieme daling van -0,8%) (figuur 5). WW: Uitkeringen in het kader van de Werkloosheids Wet Figuur 4 WW-uitkeringen, 9, 2010 en 2011, per ultimo maand

4 Figuur 5 WW en Nederland, 9, 2010 en 2011, indices = Nww: Niet-werkende werkzoekenden ingeschreven bij UWV WERKbedrijf Nederland Nww In 9 en 2010 steeg het aantal Nww-ers eerst flink en bleef na een daling in mei en juni 2010 redelijk stabiel (figuur 6). Na een stijging in het eerste kwartaal van 2011, is vanaf april weer een daling van het aantal Nww-ers ingezet. De laatste vier maanden van het jaar is er een eind gekomen aan deze daling en schommelt het aantal Nww-uitkeringen. Eind 2011 zijn er dan Nww-ers in de regio. Al met al is het aantal Nww-ers in 2011 in de met 10% gedaald, tegenover een daling van 4% landelijk. Landelijk is er in de laatste twee maanden van 2011 sprake van een lichte stijging. Figuur 6 Nww, 9, 2010 en 2011, per ultimo maand Figuur 7 Nww, % +/- t.o.v jaar eerder, vanaf ultimo december 8 40% 30% 20% 10% 0% -10% -20%

5 Figuur 8 Nww en Nederland, 9, 2010 en 2011, indices = Nederland Nww: Niet-werkende werkzoekenden ingeschreven bij UWV WERKbedrijf 2 Werkloosheid naar leeftijd Wwb/WIJ jongeren De Wwb/WIJ onder de 23 jaar steeg in het eerste kwartaal van 2011, maar daalde in het 3 e kwartaal flink om in het laatste kwartaal vervolgens redelijk stabiel te blijven (figuur 9). Eind 2011 hebben 143 jongeren <23 jaar een uitkering, tegenover 194 eind Een daling met 26% in het Hiermee ligt het aantal uitkeringen < 23 jaar al weer drie maanden lang lager dan begin 9 (152 jongeren). De Wwb/WIJ jaar steeg in (vooral de eerste helft van) 2010 sterk, maar daalt sinds maart 2011 aan één stuk door ook weer sterk (figuur 9). Eind 2011 kregen nog 293 jongeren van jaar een Wwb/WIJ uitkering. Hiermee ligt het aantal Wwb/WIJ-ers jaar 39% lager dan eind 2010 en is weer onder het niveau van eind april 9 gezakt. De gunstige ontwikkeling van het aantal jongeren in de uitkering in de laatste helft van dit jaar is ook goed zichtbaar in de forse dalingspercentages vergeleken met dezelfde maanden van het vorige jaar (figuur 10). Figuur 9 Wwb/WIJ <23 jaar en 23 t/m 26 jaar, 9 en 2010, per ultimo maand Wwb<23 Wwb Bron: SDD

6 Figuur 10 Wwb/WIJ < 23 jaar en 23-26, % +/- t.o.v jaar eerder, vanaf ultimo december 9 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10% -20% -30% -40% < 23 jaar jaar Bron: SDD De Wwb/WIJ aan jongeren <27 jaar in de regio volgde in 9 en 2010 over het algemeen de landelijke ontwikkeling (figuur 11). Sinds begin dit jaar en vooral sinds mei zien we in de regio een gunstigere ontwikkeling dan landelijk gemiddeld. Eind 2011 zitten in de regio in totaal 436 jongeren <27 in de uitkering, een daling van 35% ten opzichte van eind Landelijk was de daling in 2011 met 3% een stuk kleiner. Figuur 11 Wwb/WIJ <27 jaar, en Nederland, 9, 2010 en 2011, indices = Nederland Bron: SDD en CBS WW jongeren Het aantal WW-uitkeringen aan jongeren onder de 27 jaar steeg in 9 aanzienlijk (figuur 12). Van maart tot december 2010 vond een sterke daling plaats. Op zich een gunstige ontwikkeling, alhoewel een deel van de afname ook het gevolg zal zijn van doorstroom naar de Wwb/WIJ. De laatste helft van 2011 wordt echter weer gekenmerkt door een forse toename. Eind 2011 krijgen 282 jongeren onder de 27 jaar een WW-uitkering, 10% meer dan eind 2010.

7 Figuur 12 WW-uitkeringen aan personen jonger dan 27 jaar, 9, 2010 en 2011, per ultimo maand Nww jongeren Het aantal jongere Nww-ers (<23 jaar en jaar) in de is in 9 flink gegroeid (figuur 13). In 2010 is de Nww <23 jaar nog eens met 20% toegenomen. In 2011 is het aantal in totaal echter flink gedaald (-41%). Wel zien we in het laatste kwartaal een lichte toename tot 248 jongeren <23 jaar eind december. De Nww jaar is in 2010 al schommelend wat gedaald. De ontwikkeling in 2011 lijkt op die onder jongeren <23 jaar. Wel is in 2011 sprake van een lichtere daling (-15%). De laatste helft van het jaar staat echter wel weer in het teken van een stijging, behalve in december. Eind 2011 staan er jarigen als Nwwer ingeschreven. Het totaal aantal <27 jaar ligt hiermee eind 2011 op 618, 28% minder dan eind De toename van het aantal jonge Nww-ers sinds begin 9 was in de regio voor beide leeftijdsgroepen tot en met het eerste kwartaal van 2011 aanzienlijk groter dan landelijk gemiddeld. In het 2 e kwartaal 2011 vond er echter in de regio een behoorlijke daling plaats waardoor over heel 2011 gezien de regionale daling voor beide leeftijdsgroepen aanzienlijk groter is dan landelijk (landelijk -1% voor <23 jaar en +1% voor jaar). Figuur 13 Nww <23 en 23 t/m 26 jaar, 9 en 2010, per ultimo maand Nww <23 Nww 23-26

8 Figuur 14 Nww <23 en jaar en Nederland, 9, 2010 en 2011, indices = Dr echtsteden <23 Nederland < Neder land WW 45 jaar en ouder Het aantal WW-uitkeringen aan 45-plussers in de regio steeg vooral in 9 en het eerste kwartaal Daarna bleef dit aantal WW-uitkeringen behoudens enkele schommelingen over het geheel genomen vrij stabiel. In het laatste kwartaal van 2011 is er sprake van lichte stijging. Eind december 2011 ontvangen plussers een WW-uitkering, ongeveer evenveel als het hoogste punt van eind maart In totaal was er in 2011 sprake van een lichte toename van +3%. In absolute zin maken de 45-plussers nog altijd de grootste groep uit van het aantal WW-uitkeringen: eind uitkeringen 45+, tegenover uitkeringen in de leeftijdsgroep jaar en 282 uitkeringen <27 jaar (figuur 16). Figuur 15 WW-uitkeringen aan personen van 45 jaar en ouder, 9, 2010 en 2011, per ultimo maand Figuur 16 WW-uitkeringen, 9, 2010 en 2011, per ultimo maand, naar leeftijd < 27 jr jr >=45 jr

9 Nww 45 jaar en ouder Sinds eind maart 2011 daalt het aantal Nww-ers van 45 jaar en ouder (figuur 17). Alleen november 2011 liet een stijging zien, in december weer gevolgd door een afname. De toename van het aantal oudere Nww-ers was in 9 nagenoeg gelijk aan het landelijk gemiddelde (figuur 18). Daarna is het verschil met het landelijk gemiddelde tot maart 2011 geleidelijk steeds wat groter geworden. Sinds eind maart blijft het verschil ongeveer gelijk. Eind 2011 zijn er in de regio Nwwers 45+, 3% minder dan eind Dit komt overeen met de landelijke afname van 2%. Figuur 17 Nww >= 45 jaar, 9, 2010 en 2011, per ultimo maand Figuur 18 Nww >= 45 jaar en Nederland, 9, 2010 en 2011, indices = Nederland 3 Vacatures, bedrijven, leegstand Ingediende vacatures Het aantal bij UWV WERKbedrijf ingediende vacatures lag in 9 maar 10% onder dat in 8. Het gemiddeld aantal per maand ingediende vacatures lag in 2010 al weer 21% hoger dan in 9. In 2011 zijn er echter weer 20% minder vacatures ingediend dan in Landelijk is het aantal ingediende vacatures in 2011 sinds het eerste kwartaal aan een stuk door gedaald, in 2011 lag het 34% lager dan in Regionaal verschilt het aantal ingediende vacatures per maand nogal. Er is dus sprake van een wisselend beeld.

10 Figuur 19 Ingediende vacatures en Nederland, 9, 2010 en 2011, per maand Nederland (x) Openstaande vacatures Het aantal bij UWV WERKbedrijf ingediende en nog openstaande vacatures daalde vooral flink in de 2 e helft van 8. Sindsdien schommelt de hoeveelheid openstaande vacatures nogal. In 2011 stonden er gemiddeld aan het eind van de maand wel minder vacatures open (629) dan in 2010 (815) en 9 (663). Landelijk is er in de laatste helft van 2011 sprake van een duidelijke daling van de gemiddelde hoeveelheid openstaande vacatures aan het eind van de maand. In 2011 is dit aantal 24% lager dan het jaar ervoor. In de regio is er sprake van een meer schommelend beeld. De totale ontwikkeling over heel 2011 heen, komt wel overeen met landelijk (-23%). Figuur 20 Openstaande vacatures, 9, 2010 en 2011, per ultimo maand Nederland (x) Startende bedrijven en faillissementen Het aantal startende bedrijven bevond zich in 9 en de eerste vier maanden van 2010 in een dalende trend. In 2010 zien we twee keer een boost van toename van starters, in 2011 schommelt het aantal rond de 40 per maand. Het totaalgemiddelde per maand in 2011 (t/m november) is 41 startende bedrijven per maand, iets minder dan de 45 in Het aantal maandelijks uitgesproken faillissementen is in 9 juist duidelijk toegenomen. Van gemiddeld minder dan 4 per maand in 8, naar 10,2 per maand in 9. In 2010 daalde het aantal faillissementen weer iets (8,5 per maand). In 2011 is die daling echter niet doorgezet. Er was namelijk sprake van een lichte toename naar gemiddeld 9,6 per maand (in 2011 t/m november).

11 Figuur 21 Startende bedrijven en faillissementen, 8, 9, 2010 en 2011, per maand starters Bronnen: starters: KvK, faillissementen: Faillissementen.com faillissementen Leegstand Kernwinkelgebied Dordrecht (geen nieuwe cijfers) De leegstand in verkoopruimten in het Kernwinkelgebied van Dordrecht stijgt sinds eind 7 trendmatig. Met name tussen augustus 9 en maart 2010 zagen we een forse stijging. Tussen maart en september 2010 daalde de leegstand weer, om vervolgens tot maart 2011 weer toe te nemen tot het niveau van maart In de afgelopen zes maanden nam de leegstand verder toe tot 54 verkoopruimten per eind september. Er zijn overigens niet alleen verkoopruimten leeg komen te staan; ook werden 10 leegstaande ruimten opnieuw bezet en werden diverse na eind maart leeggekomen ruimten weer vóór eind september bezet. De toename van de leegstand is overigens geenszins een typisch Dordts fenomeen. Locatus rapporteert over heel het land een toename van het aantal leegstaande verkooppunten. Met name de leegstand op C-locaties (de aanloopstraten) is hoog en neemt toe. Ook in Dordrecht concentreert de leegstand zich voornamelijk in de aanloopstraten. Figuur 22 Aantal leegstaande verkoopruimten Kernwinkelgebied Dordrecht (exclusief Johan de Wittstraat en Spuiboulevard), 8, 9, 2010 en 2011, per eind maart en eind augustus/september mrt-08 aug-08 mrt-09 aug-09 mrt -10 sep-10 mrt-11 sep-11 Bron: OCD 4 Woningmarkt Het aantal woningen in aanbod en de gemiddelde verkooptijd zijn beide fors gestegen in de sinds half 8. Behoudens enkele korte perioden van daling, steeg het aantal koopwoningen in aanbod bij NWM-makelaars ook in 2011 verder door. In november 2011 werd het recordaantal van koopwoningen in verkoop behaald (in december waren het er 2.695) (figuur 23). De gemiddelde verkooptijd nam toe van 143 dagen begin 8 tot 228 dagen eind augustus 9. Daarna schommelde de gemiddelde verkooptijd enige tijd. In de laatste helft van 2010 zagen we hierin weer een sterke toename. In 2011 schommelt de gemiddelde verkooptijd het hele jaar rond de 275 dagen. Het gemiddelde over 2011 is dan ook 276 dagen, 18% meer dan in In de eerste drie kwartalen van 8 de periode vóór het inzakken van de verkoop werden er gemiddeld 62 nieuwbouwwoningen per maand verkocht. In het 4 e kwartaal van 8 is de verkoop fors ingezakt. In 9 was er al wel weer enig herstel en in 2010 zette dit herstel zich verder voort. In 2011 daalt de verkoop

12 echter weer aanzienlijk. Gemiddeld zijn er in ,2 woningen per maand verkocht, 34% minder dan in 2010 (gemiddeld 45,8). Wel zien we in de laatste paar maanden weer een toename (behoudens december) (figuur 25). Figuur 23 Koopwoningen in aanbod, 8, 9, 2010 en 2011, per maand Bron: NVM Figuur 24 Aantal dagen tot woning is verkocht, 8, 9 en 2010, per maand Bron: NVM Figuur 25 Verkochte nieuwbouwwoningen, 8, 9, 2010 en 2011, per maand drs. I.A.C. Soffers drs. F.W. Winterwerp februari Postbus AP Dordrecht (078) Bron: Verkoopmonitor OCD, op basis informatie makelaars

Crisismonitor Drechtsteden

Crisismonitor Drechtsteden Crisismonitor juni 211 (cijfers t/m maart 211) Inhoud: 1. Werkloosheid 2. Werkloosheid naar leeftijd 3. Vacatures, bedrijven, leegstand 4. Woningmarkt Hoe staan de er voor op de arbeidsmarkt en de woningmarkt?

Nadere informatie

Crisismonitor Drechtsteden

Crisismonitor Drechtsteden Crisismonitor oktober 211 (cijfers t/m september 211) Inhoud: 1. Werkloosheid 2. Werkloosheid naar leeftijd 3. Vacatures, bedrijven, leegstand 4. Woningmarkt Hoe staan de er voor op de arbeidsmarkt en

Nadere informatie

Crisismonitor Drechtsteden

Crisismonitor Drechtsteden Crisismonitor Januari 211 (cijfers t/m oktober 21) Hoe staan de er voor op de arbeidsmarkt en de woningmarkt? Dat leest u in deze zesde editie van de crisismonitor, die het OCD eens in de twee maanden

Nadere informatie

Crisismonitor Drechtsteden

Crisismonitor Drechtsteden Crisismonitor Oktober 2010 (cijfers t/m augustus 2010) Inhoud: 1. Werkloosheid (algemeen) 2. Werkloosheid naar leeftijd (jongeren en ouderen) 3. Vacatures, bedrijven en leegstand 4. Woningmarkt Hoe staan

Nadere informatie

Crisismonitor Drechtsteden juni 2010 (cijfers tot en met april 2010)

Crisismonitor Drechtsteden juni 2010 (cijfers tot en met april 2010) Crisismonitor Drechtsteden juni 2010 (cijfers tot en met april 2010) Er zijn enkele voorzichtig positieve ontwikkelingen waar te nemen op de arbeidsmarkt en woningmarkt. Dat is kort gezegd de conclusie

Nadere informatie

Crisismonitor Drechtsteden augustus 2010 (cijfers tot en met juni 2010)

Crisismonitor Drechtsteden augustus 2010 (cijfers tot en met juni 2010) Crisismonitor Drechtsteden augustus 2010 (cijfers tot en met juni 2010) Uit de landelijke pers: Economie groet met 2,1% Voorzichtig herstel aantal banen Herstel uitzendmarkt Werkloosheid blijft afnemen

Nadere informatie

Crisismonitor Drechtsteden april 2010 (cijfers tot en met februari 2010)

Crisismonitor Drechtsteden april 2010 (cijfers tot en met februari 2010) Crisismonitor Drechtsteden april 2010 (cijfers tot en met februari 2010) Op arbeidsmarkt en woningmarkt nog steeds weinig tekenen van herstel. Dat is kort gezegd de conclusie van deze derde versie van

Nadere informatie

Crisismonitor Drechtsteden februari 2010 (cijfers tot en met december 2009)

Crisismonitor Drechtsteden februari 2010 (cijfers tot en met december 2009) Crisismonitor Drechtsteden februari 2010 (cijfers tot en met december 9) Op de arbeidsmarkt nog geen, op de woningmarkt wel eerste voorzichtige tekenen van herstel. Dat zijn kort gezegd de conclusies van

Nadere informatie

Crisismonitor Drechtsteden

Crisismonitor Drechtsteden Crisismonitor maart 2011 (cijfers t/m december 2010) Hoe staan de er voor op de arbeidsmarkt en de woningmarkt? Dat leest u in alweer de zevende editie van de crisismonitor, die het OCD in 2011 nog eens

Nadere informatie

Crisismonitor Drechtsteden

Crisismonitor Drechtsteden Crisismonitor Drechtsteden Versie Zwijndrecht april 211 (cijfers t/m december 21) Inhoud: 1. Werkloosheid 2. Werkloosheid naar leeftijd 3. Vacatures, bedrijven, leegstand 4. Woningmarkt Bijlage Hoe staan

Nadere informatie

Monitor Kredietcrisis Zoetermeer

Monitor Kredietcrisis Zoetermeer Monitor Kredietcrisis Zoetermeer Economische gevolgen van de kredietcrisis 28-21 Monitor Kredietcrisis Zoetermeer ECONOMISCHE GEVOLGEN KREDIETCRISIS ZOETERMEER Samenstelling: Bestuur, afdeling FB, team

Nadere informatie

Thermometer economische crisis

Thermometer economische crisis 9 Thermometer economische crisis oktober 20 Bestuursinformatie 07//20 gemeente Utrecht Inleiding In deze negende Thermometer economische crisis worden de recente ontwikkelingen op belangrijke gemeentelijke

Nadere informatie

Factsheet economische crisis. 4 e kwartaal 2010

Factsheet economische crisis. 4 e kwartaal 2010 Factsheet economische crisis 4 e kwartaal 21 O&S Februari 211 2 Kort samengevat Ieder kwartaal factsheet Vanwege de economische recessie is er behoefte aan inzicht in de gevolgen ervan in de gemeente s-hertogenbosch.

Nadere informatie

Factsheet economische crisis. 2 e kwartaal 2012

Factsheet economische crisis. 2 e kwartaal 2012 Factsheet economische crisis 2 e kwartaal 212 O&S Oktober 212 2 Kort samengevat Ieder kwartaal factsheet economische crisis Vanwege de voortdurende economische crisis is er behoefte aan inzicht in de gevolgen

Nadere informatie

Factsheet economische crisis. 3 e kwartaal 2012

Factsheet economische crisis. 3 e kwartaal 2012 Factsheet economische crisis 3 e kwartaal 212 O&S December 212 2 Kort samengevat Ieder kwartaal factsheet economische crisis Vanwege de voortdurende economische crisis is er behoefte aan inzicht in de

Nadere informatie

Factsheet stedelijke economie. 4 e kwartaal 2013

Factsheet stedelijke economie. 4 e kwartaal 2013 Factsheet stedelijke economie 4 e kwartaal 213 O&S Februari 214 2 Kort samengevat Factsheet stedelijke economie Vanwege de huidige economische situatie blijft er behoefte aan inzicht hoe s-hertogenbosch

Nadere informatie

Factsheet economische crisis. 3 e kwartaal 2010

Factsheet economische crisis. 3 e kwartaal 2010 Factsheet economische crisis 3 e kwartaal 21 O&S November 21 2 Kort samengevat Ieder kwartaal factsheet Vanwege de economische recessie is er behoefte aan inzicht in de gevolgen ervan in de gemeente s-hertogenbosch.

Nadere informatie

Thermometer economische. crisis

Thermometer economische. crisis 8 Thermometer economische oktober 20 crisis 06//20 Inleiding In deze achtste Thermometer economische crisis worden de recente ontwikkelingen op belangrijke gemeentelijke thema s gevolgd (economie, arbeidsmarkt,

Nadere informatie

Thermometer economische crisis

Thermometer economische crisis 6 Thermometer economische crisis oktober 20 /11/20 1 Inleiding In deze zesde Thermometer economische crisis worden de recente ontwikkelingen op belangrijke gemeentelijke thema s gevolgd (economie, arbeidsmarkt,

Nadere informatie

Factsheet economische crisis. 1 e kwartaal 2010

Factsheet economische crisis. 1 e kwartaal 2010 Factsheet economische crisis 1 e kwartaal 21 O&S Mei 21 2 Kort samengevat Ieder kwartaal factsheet Vanwege de economische recessie in Nederland is er behoefte aan inzicht in de gevolgen hiervan voor de

Nadere informatie

Thermometer economische crisis

Thermometer economische crisis 7 Thermometer economische crisis maart 2011 15/03/2011 Inleiding In deze zevende Thermometer economische crisis worden de recente ontwikkelingen op belangrijke gemeentelijke thema s gevolgd (economie,

Nadere informatie

jul/09 mei/09 jun/09 sep/09 sep/08 jan/09 feb/09 mrt/09 jun/09 aug/09 sep/09 aug/09

jul/09 mei/09 jun/09 sep/09 sep/08 jan/09 feb/09 mrt/09 jun/09 aug/09 sep/09 aug/09 HAAGSE MONITOR ECONOMISCHE RECESSIE 7 Deze monitor geeft zowel prognoses als gerealiseerde cijfers weer. Het vaststellen van gerealiseerde cijfers kost tijd, maar worden, zodra deze bekend zijn, in de

Nadere informatie

HAAGSE MONITOR RECESSIECIJFERS januari 2010

HAAGSE MONITOR RECESSIECIJFERS januari 2010 Pagina // Bijlage HAAGSE MONITOR RECESSIECIJFERS uari Deze monitor geeft zowel prognoses als gerealiseerde cijfers weer. Het vaststellen van gerealiseerde cijfers kost tijd, maar worden, zodra deze bekend

Nadere informatie

Conjunctuurnotitie -1% -2%

Conjunctuurnotitie -1% -2% Conjunctuurnotitie 1 e kwartaal 212 Dit is de eerste conjunctuurnotitie van het OCD, de opvolger van de crisismonitor. In deze conjunctuurnotitie, die vier keer per jaar gaat verschijnen, is het aantal

Nadere informatie

Economische en sociale thermometer Nummer 42, oktober 2012

Economische en sociale thermometer Nummer 42, oktober 2012 Economische en sociale thermometer Nummer 42, oktober 212 Uitgave : Team Kennis en Verkenning Naam : Jaap Barink Telefoonnummer : (57) 693369 Mail : j.barink@deventer.nl 2 INHOUD Highlights uit de economische

Nadere informatie

Thermometer economische crisis

Thermometer economische crisis 11 Thermometer economische crisis november 2013 afdeling Onderzoek - gemeente Utrecht Inleiding In deze elfde Thermometer economische crisis worden de recente ontwikkelingen op belangrijke gemeentelijke

Nadere informatie

CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt

CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt Tussen maart en mei is het aantal mensen met een baan met gemiddeld 6 duizend per maand gestegen. De stijging is volledig aan vrouwen toe te schrijven. Het

Nadere informatie

Economische monitor. Voorne PutteN 5 GEMEENTEN. 5 e editie. Opzet en inhoud. Deze factsheet is de vijfde editie van de

Economische monitor. Voorne PutteN 5 GEMEENTEN. 5 e editie. Opzet en inhoud. Deze factsheet is de vijfde editie van de 5 e editie Economische monitor Voorne PutteN Opzet en inhoud Deze factsheet is de vijfde editie van de Economische Monitor Voorne-Putten en presenteert recente economische ontwikkelingen van Voorne-Putten

Nadere informatie

Kwartaalrapportage Arbeidsmarkt Breda 2009

Kwartaalrapportage Arbeidsmarkt Breda 2009 Kwartaalrapportage Arbeidsmarkt Breda 2009 Economische krimp in 2009 Aantal vacatures sterk gedaald Werkloosheid in Breda stijgt me 14% Bredase bijstand daalt minimaal Bijstand onder jongeren sterk gestegen

Nadere informatie

Economische monitor. Voorne PutteN 5 GEMEENTEN. 4 e editie. Opzet en inhoud

Economische monitor. Voorne PutteN 5 GEMEENTEN. 4 e editie. Opzet en inhoud 4 e editie Economische monitor Voorne PutteN Opzet en inhoud In 2010 verscheen de eerste editie van de Economische Monitor Voorne-Putten, een gezamenlijk initiatief van de vijf gemeenten Bernisse, Brielle,

Nadere informatie

Economische monitor. Voorne PutteN 5 GEMEENTEN. 6 e editie. Opzet en inhoud

Economische monitor. Voorne PutteN 5 GEMEENTEN. 6 e editie. Opzet en inhoud 6 e editie Economische monitor Voorne PutteN Opzet en inhoud Deze factsheet is de zesde editie van de Economische Monitor Voorne-Putten en presenteert recente economische ontwikkelingen van Voorne-Putten

Nadere informatie

Economische barometer juni 2012

Economische barometer juni 2012 20/19171 Economische barometer juni 20 In de periode juli 2009 tot en met januari 20 is maandelijks een overzicht gegeven van een aantal belangrijke economische kengetallen. Deze overzichten zijn terug

Nadere informatie

Bijlage bij 1 e Berap 2012: Economische ontwikkelingen

Bijlage bij 1 e Berap 2012: Economische ontwikkelingen Bijlage bij 1 e Berap 212: Economische ontwikkelingen Vanwege de economische recessie in Nederland is er behoefte aan inzicht in de gevolgen hiervan voor de gemeente Houten. Voortaan worden de belangrijkste

Nadere informatie

Thermometer economische crisis

Thermometer economische crisis Thermometer economische crisis mei 2013 afdeling 29/04/2013 Onderzoek gemeente Utrecht Inleiding In deze tiende Thermometer economische crisis worden de recente ontwikkelingen op belangrijke gemeentelijke

Nadere informatie

Trendmonitor Hoorn. 11 e meting: eerste kwartaal 2012. Trendmonitor Hoorn. Gemeente Hoorn mei 2012

Trendmonitor Hoorn. 11 e meting: eerste kwartaal 2012. Trendmonitor Hoorn. Gemeente Hoorn mei 2012 11 e meting: eerste kwartaal 2012 Gemeente Hoorn mei 2012 Colofon Uitgave : &O Research BV van Dedemstraat 6C 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl Datum : Mei 2012 Opdrachtgever : gemeente

Nadere informatie

Economische Thermometer

Economische Thermometer Economische Thermometer Juni 2015 IB Onderzoek - gemeente Utrecht Inleiding In de Economische Thermometer volgen we de recente ontwikkelingen op belangrijke gemeentelijke thema s (economie, arbeidsmarkt,

Nadere informatie

Conjunctuurnotitie. 3 e kwartaal 2012

Conjunctuurnotitie. 3 e kwartaal 2012 Conjunctuurnotitie 3 e kwartaal 212 Dit is de derde OCD-Conjunctuurnotitie. De in deze notitie opgenomen indicatoren geven met elkaar een actueel beeld van de economische conjunctuur in Nederland en hoe

Nadere informatie

Economische barometer maart 2012

Economische barometer maart 2012 Economische barometer maart 2012 In de periode juli 2009 tot en met januari 20 is maandelijks een overzicht gegeven van een aantal belangrijke economische kengetallen. Deze overzichten zijn terug te vinden

Nadere informatie

Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) Juni 2011

Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) Juni 2011 Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) Juni 2011 In deze notitie van het UWV WERKbedrijf worden de actuele ontwikkelingen op de regionale arbeidsmarkt kort toegelicht. Vanuit diverse bronnen is

Nadere informatie

Economische en sociale thermometer Nummer 50, juli 2013

Economische en sociale thermometer Nummer 50, juli 2013 Economische en sociale thermometer Nummer 5, juli 213 Uitgave : Team Kennis en Verkenning Naam : Jaap Barink Telefoonnummer : (57) 693369 Mail : j.barink@deventer.nl 2 INHOUD Highlights uit de economische

Nadere informatie

Crisismonitor. SSC / Onderzoek en Informatie. uitgave juni Wat is in Breda veranderd ten opzichte van crisismonitor van april?

Crisismonitor. SSC / Onderzoek en Informatie. uitgave juni Wat is in Breda veranderd ten opzichte van crisismonitor van april? SSC / Onderzoek en Informatie Crisismonitor uitgave juni Wat is in Breda veranderd ten opzichte van crisismonitor van april? stijgingstempo werkloosheid neemt toe, meer jongeren werkloos fors minder hypotheken

Nadere informatie

Economische monitor. Voorne PutteN 5 GEMEENTEN. 7 e editie. Opzet en inhoud

Economische monitor. Voorne PutteN 5 GEMEENTEN. 7 e editie. Opzet en inhoud 7 e editie Economische monitor Voorne PutteN Opzet en inhoud Deze factsheet is de zevende editie van de Economische Monitor en presenteert recente economische ontwikkelingen van als regio en de vier gemeenten.

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2011 / 2

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2011 / 2 ECONOMISCHE MONITOR EDE 211 / 2 De economische monitor geeft een beeld van de economie van de gemeente Ede in de afgelopen periode van 27 tot 211. De economische monitor is verdeeld in twee delen. Het

Nadere informatie

Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel

Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel Provincie Overijssel 2010 De maandelijkse monitor geeft in het kort een overzicht van de ontwikkeling en stand van zaken van: Omvang niet-werkende werkzoekenden

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder gestegen. Meer mannen én vrouwen werkloos. Aantal jonge werkzoekenden toegenomen

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder gestegen. Meer mannen én vrouwen werkloos. Aantal jonge werkzoekenden toegenomen Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB11-066 20 oktober 2011 9.30 uur www.cbs.nl Werkloosheid verder gestegen Sterke stijging werkloosheid in derde kwartaal 2011 Toename zowel bij mannen als

Nadere informatie

CBS: Meer mensen aan het werk, vooral jongeren

CBS: Meer mensen aan het werk, vooral jongeren CBS: Meer mensen aan het werk, vooral jongeren Het aantal mensen met een baan is de afgelopen drie maanden met gemiddeld 6 duizend per maand toegenomen. Vooral jongeren hadden vaker werk. De beroepsbevolking

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen April 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen blijven stijgen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I In deze economische monitor vindt u cijfers over de werkgelegenheid en de arbeidsmarkt van de gemeente Ede. Van de arbeidsmarkt zijn gegevens opgenomen van de tweede helft

Nadere informatie

Ontwikkeling bijstandsuitkeringen Drechtsteden 2014 en ,0% -7,5% -5,0% -2,5% 0,0% 2,5% 5,0% 7,5% 10,0%

Ontwikkeling bijstandsuitkeringen Drechtsteden 2014 en ,0% -7,5% -5,0% -2,5% 0,0% 2,5% 5,0% 7,5% 10,0% Horizontale as: % +/- t.o.v. jaar eerder Bijstandsuitkeringen Ontwikkeling bijstandsuitkeringen 24 en 25 - -7,5% - 2% 5% % 5% 25-2,5% % -5% -% -5% -2% 24 2,5% 7,5% Verticale as: afwijking t.o.v. landelijk

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid stijgt opnieuw sterk

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid stijgt opnieuw sterk Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB03-092 20 mei 2003 9.30 uur Werkloosheid stijgt opnieuw sterk In de periode februari april 2003 telt de werkloze beroepsbevolking gemiddeld 392 duizend

Nadere informatie

CBS: Lichte toename werkenden, minder werklozen

CBS: Lichte toename werkenden, minder werklozen CBS: Lichte toename werkenden, minder werklozen Het aantal mensen met werk is in de periode februari-april met gemiddeld 2 duizend per maand toegenomen. Vooral jongeren en 45-plussers gingen aan de slag.

Nadere informatie

Werkloosheid nauwelijks veranderd

Werkloosheid nauwelijks veranderd Persbericht Pb14-084 18-12-2014 09.30 uur Werkloosheid nauwelijks veranderd - Werkloosheid blijft 8 procent - Meer mensen aan het werk in de afgelopen drie maanden - Aantal WW-uitkeringen met 6 duizend

Nadere informatie

Conjunctuurnotitie. 2 e kwartaal 2012

Conjunctuurnotitie. 2 e kwartaal 2012 Conjunctuurnotitie 2 e kwartaal 212 Dit is de tweede conjunctuurnotitie van het OCD, de opvolger van de crisismonitor. In deze conjunctuurnotitie, die vier keer per jaar verschijnt, is het aantal indicatoren

Nadere informatie

Conjunctuurnotitie. De regio volgt in oktober het landelijk beeld: nog steeds groei van de WW (+1,8%) en 2% minder nieuwe vacatures dan in september.

Conjunctuurnotitie. De regio volgt in oktober het landelijk beeld: nog steeds groei van de WW (+1,8%) en 2% minder nieuwe vacatures dan in september. Conjunctuurnotitie 3 e kwartaal 213 laatste ontwikkelingen: conjunctuur verbetert verder De verbetering van de conjunctuur zet door: eind oktober is het conjunctuurbeeld weer iets beter dan eind september.

Nadere informatie

RECESSIEMONITOR GEMEENTE GRONINGEN VERSIE JANUARI 2011

RECESSIEMONITOR GEMEENTE GRONINGEN VERSIE JANUARI 2011 RECESSIEMONITOR GEMEENTE GRONINGEN VERSIE JANUARI 2011 Recessiemonitor algemeen Nederland is uit de periode van recessie en ook veel andere economiën groeien weer. Zijn daarmee problemen als stijgende

Nadere informatie

Werkloosheid daalt verder in september

Werkloosheid daalt verder in september Persbericht Pb14-061 16 oktober 2014 9.30 uur Werkloosheid daalt verder in september - Opnieuw meer mensen aan het werk - In de afgelopen vijf maanden vooral minder mannen werkloos - Aantal WW-uitkeringen

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen Maart 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische

Nadere informatie

Conjunctuurnotitie -1% -2% -3% 2010-1. mrt '11 juni '11. dec '10

Conjunctuurnotitie -1% -2% -3% 2010-1. mrt '11 juni '11. dec '10 Conjunctuurnotitie 1 e kwartaal 213 Voor u ligt de OCD-Conjunctuurnotitie over het 1 e kwartaal van 213. De in deze notitie opgenomen indicatoren geven met elkaar een actueel beeld van de economische conjunctuur

Nadere informatie

RECESSIEMONITOR GEMEENTE GRONINGEN VERSIE NOVEMBER 2010

RECESSIEMONITOR GEMEENTE GRONINGEN VERSIE NOVEMBER 2010 RECESSIEMONITOR GEMEENTE GRONINGEN VERSIE NOVEMBER Recessiemonitor algemeen Nederland is uit de periode van recessie en ook veel andere economiën groeien weer. Zijn daarmee problemen als stijgende werkloosheid

Nadere informatie

Conjunctuurnotitie -1% -2% mrt '11. dec '11

Conjunctuurnotitie -1% -2% mrt '11. dec '11 Conjunctuurnotitie 4 e kwartaal 212 Dit is de vierde OCD-Conjunctuurnotitie. De in deze notitie opgenomen indicatoren geven met elkaar een actueel beeld van de economische conjunctuur in Nederland en hoe

Nadere informatie

Arbeidsmarkt in vogelvlucht

Arbeidsmarkt in vogelvlucht Arbeidsmarkt in vogelvlucht In het eerste kwartaal van 2011 is het aantal banen van werknemers, in vergelijking met het vierde kwartaal van 2010, licht gedaald. Dit is het eerste kwartaal met banenkrimp

Nadere informatie

Kwartaalrapportage Arbeidsmarkt Breda Inleiding. 2 Globaal beeld arbeidsmarkt 2006

Kwartaalrapportage Arbeidsmarkt Breda Inleiding. 2 Globaal beeld arbeidsmarkt 2006 Kwartaalrapportage Arbeidsmarkt Breda 2006 Herstel economie zet fors door Aantal banen neemt toe Werkloosheidsdaling Breda minder groot Daling jeugdwerkloosheid stagneert Aantal bijstandsgerechtigden daalt

Nadere informatie

Werkloosheid in Helmond 2012 Samenvatting en conclusies

Werkloosheid in Helmond 2012 Samenvatting en conclusies Werkloosheid in Helmond 2012 Samenvatting en conclusies Aanleiding Sinds 2006 publiceert de Gemeente Helmond jaarlijks gedetailleerde gegevens over de werkloosheid in Helmond. De werkloosheid in Helmond

Nadere informatie

Totaalbeeld arbeidsmarkt: werkloosheid in februari 6 procent

Totaalbeeld arbeidsmarkt: werkloosheid in februari 6 procent Arbeidsmarkt in vogelvlucht Gemiddeld over de afgelopen vier maanden is er een licht stijgende trend in de werkloosheid. Het aantal banen van werknemers stijgt licht en het aantal openstaande vacatures

Nadere informatie

Werkloosheidsuitkeringen (WW)

Werkloosheidsuitkeringen (WW) Horizontale as: % +/- t.o.v. jaar eerder Werkloosheidsuitkeringen (WW) Ontwikkeling aantal WW-uitkeringen 2014 en 2015-1 -7,5% 20% 15% 10% 5% - 2014-2,5% 2015 0% -5% -10% -15% -20% 2,5% 7,5% 1 Verticale

Nadere informatie

J A N U A R i 2 0 1 1

J A N U A R i 2 0 1 1 MONITOR KREDIETCRISIS J A N U A R i 2 0 1 1 Colofon In opdracht van: De directie Coördinatie en samenstellen rapportage: Team Beleidsonderzoek en Informatiemanagement Bert Mentink Inhoud rapportage: Diverse

Nadere informatie

Ontwikkeling bijstandsuitkeringen Drechtsteden 2014, 2015 en ,0% -7,5% -5,0% -2,5% 0,0% 2,5% 5,0% 7,5% 10,0%

Ontwikkeling bijstandsuitkeringen Drechtsteden 2014, 2015 en ,0% -7,5% -5,0% -2,5% 0,0% 2,5% 5,0% 7,5% 10,0% Horizontale as: % +/- t.o.v. jaar eerder Bijstandsuitkeringen Ontwikkeling bijstandsuitkeringen 24, 25 en 26 -, -7,5% -5, 2 5% 24 5% 26 25-2,5%, 2,5% 5, -5% - -5% -2 7,5%, Verticale as: afwijking t.o.v.

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid niet-westerse allochtonen in 2008 licht gedaald

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid niet-westerse allochtonen in 2008 licht gedaald Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB09-013 17 februari 2009 9.30 uur Werkloosheid niet-westerse allochtonen in 2008 licht gedaald Minder sterke daling werkloosheid niet-westerse allochtonen

Nadere informatie

Thermometer economische crisis

Thermometer economische crisis 4 Thermometer economische crisis maart 2010 16/03/2010 1 Inleiding In deze vierde Thermometer economische crisis worden de recente ontwikkelingen op belangrijke gemeentelijke thema s gevolgd (economie,

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen September 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage

Nadere informatie

Persbericht. Werkloosheid daalt

Persbericht. Werkloosheid daalt Persbericht PB14-041 19 juni 09.30 uur Werkloosheid daalt - Werkloosheid is in mei gedaald - Beroepsbevolking krimpt minder snel - Aantal WW-uitkeringen in mei opnieuw afgenomen - Toename WW-uitkeringen

Nadere informatie

Stijging werkloosheid vlakt af door terugtrekken jongeren

Stijging werkloosheid vlakt af door terugtrekken jongeren Persbericht PB14-033 15 mei 9:30 uur Stijging werkloosheid vlakt af door terugtrekken jongeren - Werkloosheid in april licht gestegen - Arbeidsdeelname afgenomen bij jongeren - Aantal WW-uitkeringen in

Nadere informatie

Kwantitatieve ontwikkelingen rondom jeugdwerkloosheid

Kwantitatieve ontwikkelingen rondom jeugdwerkloosheid Bijlage 1 Kwantitatieve ontwikkelingen rondom jeugdwerkloosheid Landelijk beeld Algemeen beeld: Daling jeugdwerkloosheid zet door De daling van de jeugdwerkloosheid 15-26 jaar in het 2 e kwartaal 2010

Nadere informatie

CBS: Voorzichtig herstel arbeidsmarkt in het tweede kwartaal

CBS: Voorzichtig herstel arbeidsmarkt in het tweede kwartaal Persbericht PB14 56 11 9 214 15.3 uur CBS: Voorzichtig herstel arbeidsmarkt in het tweede kwartaal Meer werklozen aan de slag Geen verdere daling aantal banen, lichte groei aantal vacatures Aantal banen

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid loopt licht op. dec '04- feb '05. dec '03- feb '04. dec '02- feb '03

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid loopt licht op. dec '04- feb '05. dec '03- feb '04. dec '02- feb '03 Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB09-014 19 februari 2009 9.30 uur Werkloosheid loopt licht op In de periode november 2008 - januari 2009 waren gemiddeld 298 duizend personen werkloos. Dit

Nadere informatie

Niet Werkende Werkzoekenden en jeugdwerkloosheid in de arbeidsmarktregio FoodValley april 2012 april 2013

Niet Werkende Werkzoekenden en jeugdwerkloosheid in de arbeidsmarktregio FoodValley april 2012 april 2013 Niet Werkende Werkzoekenden en jeugdwerkloosheid in de arbeidsmarktregio FoodValley april 2 april 213 Het aantal Niet Werkende Werkzoekenden 1 is vanaf januari 2 tot april 213 fors gestegen. In de arbeidsmarktregio

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen Juni 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage 8 Toelichting

Nadere informatie

Werkloosheid 50-plussers

Werkloosheid 50-plussers Gemeente Amsterdam Werkloosheid 50-plussers Amsterdam, 2017 Factsheet maart 2018 Er zijn ruim 150.000 Amsterdammers in de leeftijd van 50 tot en met 64 jaar. Hiervan is 64% aan het werk. Ongeveer 6.200

Nadere informatie

Conjunctuurnotitie -1% -2% -3% 2010- 2010- mrt '12. dec '10

Conjunctuurnotitie -1% -2% -3% 2010- 2010- mrt '12. dec '10 Conjunctuurnotitie 4 e kwartaal 213 laatste ontwikkelingen (januari/februari 214): conjunctuur verbetert verder, arbeidsmarkt nog niet De verbetering van de conjunctuur zet door: eind februari is het conjunctuurbeeld

Nadere informatie

*# IJsselstein. Economische barometer januari Ondernemen

*# IJsselstein. Economische barometer januari Ondernemen Economische barometer januari 0 Beiienee *# In de periode juli 00 tot en met januari 0 is maandelijks een overzicht gegeven van een aantal belangrijke economische kengetallen. Deze overzichten zijn terug

Nadere informatie

RECESSIEMONITOR GEMEENTE GRONINGEN VERSIE NOVEMBER 2009. Bureau Onderzoek en Statistiek

RECESSIEMONITOR GEMEENTE GRONINGEN VERSIE NOVEMBER 2009. Bureau Onderzoek en Statistiek RECESSIEMONITOR GEMEENTE GRONINGEN VERSIE NOVEMBER 2009 Bureau Onderzoek en Statistiek Recessiemonitor algemeen Nederland is uit de periode van recessie en ook veel andere economiën groeien weer. Zijn

Nadere informatie

Werkloosheid daalt opnieuw

Werkloosheid daalt opnieuw Persbericht PB14-044 17 juli 9.30 uur Werkloosheid daalt opnieuw - Werkloosheid in juni voor de tweede maand op rij gedaald - Meer mensen hebben een betaalde baan - Aantal WW-uitkeringen blijft dalen -

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 13

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 13 Statistisch Bulletin Jaargang 71 2015 13 26 maart 2015 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 CBS: Werkloosheid gedaald door afname beroepsbevolking 3 Werkloze beroepsbevolking 1) 5 2. Inkomen en bestedingen

Nadere informatie

Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel

Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel Provincie Overijssel augustus 2010 De maandelijkse monitor geeft in het kort een overzicht van de ontwikkeling en stand van zaken van: Omvang niet-werkende werkzoekenden

Nadere informatie

Langzaam maar zeker zijn ook de gevolgen van de economische krimp voor de arbeidsmarkt zichtbaar

Langzaam maar zeker zijn ook de gevolgen van de economische krimp voor de arbeidsmarkt zichtbaar In de vorige nieuwsbrief in september is geprobeerd een antwoord te geven op de vraag: wat is de invloed van de economische situatie op de arbeidsmarkt? Het antwoord op deze vraag was niet geheel eenduidig.

Nadere informatie

Kortetermijnontwikkeling

Kortetermijnontwikkeling Artikel, donderdag 22 september 2011 9:30 Arbeidsmarkt in vogelvlucht Het aantal banen van werknemers en het aantal openstaande vacatures stijgt licht. De loonontwikkeling is gematigd. De stijging van

Nadere informatie

Werkgelegenheid in de Drechtsteden

Werkgelegenheid in de Drechtsteden Werkgelegenheid in de Bedrijvenregister 2010 Inhoud: 1. Conclusies 2. Ontwikkeling 3. Ontwikkeling t.o.v. Nederland 4. Bedrijventerreinen In deze factsheet leest u de meest recente informatie over de werkgelegenheid

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang

Statistisch Bulletin. Jaargang Statistisch Bulletin Jaargang 72 2016 51 22 december 2016 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Iets minder dan een half miljoen werklozen 3 Werkloze beroepsbevolking 1) (21) 4 Verklaring van tekens

Nadere informatie

Aantal werklozen in december toegenomen

Aantal werklozen in december toegenomen Persbericht Pb15-002 22-01-2015 09.30 uur Aantal werklozen in december toegenomen - In de afgelopen drie maanden meer mensen op de arbeidsmarkt - Jeugdwerkloosheid vrijwel onveranderd - Aantal WW-uitkeringen

Nadere informatie

Dordtse jeugd in cijfers

Dordtse jeugd in cijfers Dordtse jeugd in cijfers stand van zaken en ontwikkelingen kerncijfers Hoe staat het met de jeugd in? Hoeveel kinderen groeien op in een bijstandsgezin? Hoeveel jongeren zijn werkloos en welk aandeel heeft

Nadere informatie

Thermometer economische crisis

Thermometer economische crisis 12 Thermometer economische crisis September 2014 afdeling Onderzoek - gemeente Utrecht Inleiding Deze twaalfde Thermometer economische crisis volgt de recente ontwikkelingen op belangrijke gemeentelijke

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2012 / 1

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2012 / 1 ECONOMISCHE MONITOR EDE 2012 / 1 De economische monitor geeft een beeld van de economie van de gemeente Ede in de afgelopen periode van 2008 tot 20. De economische monitor is verdeeld in twee delen. Het

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2011 / 1

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2011 / 1 ECONOMISCHE MONITOR EDE 211 / 1 De economische monitor geeft een beeld van de economie van de gemeente Ede in de afgelopen periode van 27 tot 21. De economische monitor is verdeeld in 2 delen. Het thermo

Nadere informatie

Persbericht. Arbeidsmarkt ook in 2001 gunstig. Centraal Bureau voor de Statistiek

Persbericht. Arbeidsmarkt ook in 2001 gunstig. Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB02-27 7 februari 2002 9.30 uur Arbeidsmarkt ook in 2001 gunstig De reeks van jaren met een gunstige arbeidsmarkt is in 2001 voortgezet. De groei van de

Nadere informatie

Verder in deze editie:

Verder in deze editie: Economie Monitor Brabant Vierde kwartaal 4 Eurocrisis raakt ook de Brabantse economie De economie van Brabant krijgt in het laatste kwartaal van te maken met de gevolgen van de eurocrisis en dit is goed

Nadere informatie

Duiding Arbeidsmarktontwikkelingen juni 2018

Duiding Arbeidsmarktontwikkelingen juni 2018 Duiding Arbeidsmarktontwikkelingen juni 218 Inhoudsopgave Samenvatting: in één oogopslag 2 1. Economie 3 1.1. De economie groeit verder; de consument geeft meer uit 3 1.2. Minder verleende ontslagvergunningen

Nadere informatie

Bestuursrapportage e kwartaal. Algemene gegevens IJsselgemeenten

Bestuursrapportage e kwartaal. Algemene gegevens IJsselgemeenten Bestuursrapportage 2016 1 e kwartaal Algemene gegevens IJsselgemeenten Schets van de situatie op de regionale arbeidsmarkt Aanbodzijde WW-uitkeringen-stand Eind februari waren er 38.075 WW-uitkeringen

Nadere informatie