Economische en sociale thermometer Nummer 42, oktober 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Economische en sociale thermometer Nummer 42, oktober 2012"

Transcriptie

1 Economische en sociale thermometer Nummer 42, oktober 212

2 Uitgave : Team Kennis en Verkenning Naam : Jaap Barink Telefoonnummer : (57) Mail : 2

3 INHOUD Highlights uit de economische thermometer 4 Highlights uit de sociale thermometer 4 Economische thermometer 5 Ontwikkeling op de gekozen indicatoren, juli augustus Ontwikkeling op de gekozen indicatoren, augustus 211 augustus Ingeschreven niet-werkende werkzoekenden 8 Ingeschreven niet-werkende werkzoekenden tot 27 jaar 9 Openstaande vacatures 1 Ingediende vacatures 11 Faillissementen/surseances van bedrijven en instellingen 12 Startende ondernemingen 13 Woningtransacties 14 Sociale thermometer 15 Ontwikkeling op de gekozen indicatoren, juli augustus Ontwikkeling op de gekozen indicatoren, augustus 211 augustus Bijstandsuitkeringen WWB < 65 jaar 18 Beëindigde uitkeringen WWB vanwege werk of studie 19 Toegekende aanvragen bijzondere bijstand 2 Toegekende aanvragen duurzame gebruiksgoederen 21 Toegekende aanvragen langdurigheidstoeslag 22 Toegekende aanvragen minimaregelingen 23 Ingediende aanvragen voor een schuldregeling 24 Ingediende aanvragen voor individuele voorzieningen Wmo 25 Ingediende aanvragen voor huishoudelijke hulp Wmo 26 3

4 HIGHLIGHTS UIT DE ECONOMISCHE THERMOMETER DEZE ECONOMISCHE THERMOMETER BESCHOUWT DE SITUATIE IN AUGUSTUS 212 In augustus laat Deventer in vergelijking met de maand ervoor op één economische indicator een gunstige ontwikkeling zien... is het aantal ingeschreven niet-werkende werkzoekenden gestegen van naar (+1,6%)... is het aantal ingeschreven niet-werkende jeugdige werkzoekenden gestegen van 238 naar 261 (+9,7%)... is het aantal openstaande vacatures bij het UWV Werkbedrijf gedaald van 395 naar 335 (-15,2%)... is het aantal ingediende vacatures bij het UWV Werkbedrijf gedaald van 241 naar 133 (-44,8%)... was er in Deventer één faillissement, tegenover acht de maand ervoor... is het aantal startende ondernemingen gedaald van 33 naar 25 (-24,2%)... was er een nog onbekend aantal woningtransacties in Deventer doet Deventer het in vergelijking met een jaar geleden op geen enkele indicator beter HIGHLIGHTS UIT DE SOCIALE THERMOMETER DEZE SOCIALE THERMOMETER BESCHOUWT DE SITUATIE IN AUGUSTUS 212 In augustus laat Deventer in vergelijking met de maand ervoor op alle sociale indicatoren een gunstige ontwikkeling zien.. is het aantal WWB-cliënten licht gedaald van naar 2.86 (-1,3..%, voorlopig cijfer).. was de uitstroom uit de WWB vanwege werk of studie 36, tegenover 32 de maand ervoor (+12,5%, voorlopig cijfer).. is het aantal toegekende aanvragen voor bijzondere bijstand gedaald van 113 naar 95 (-15,9%).. was het aantal toegekende aanvragen voor gebruiksgoederen 9, tegenover 23 de maand ervoor (-6,9%).. is het aantal toegekende aanvragen voor langdurigheidstoeslag gedaald van 55 naar 29 (-47,3%).. daalde het aantal toegekende aanvragen voor minimaregelingen van 166 naar 6.. (-63,9%) is het aantal schuldhulpregelingen dit jaar op 365 uitgekomen, tegenover 446 na de eerste acht maanden van is het aantal aanvagen voor een individuele voorziening Wmo gedaald van 396 naar 275 (-3,6%).. is het aantal aanvragen voor huishoudelijke hulp Wmo gedaald van 167 naar 146 (-12,6%).. doet Deventer het in vergelijking met een jaar eerder op vier indicatoren beter 4

5 ECONOMISCHE THERMOMETER OKTOBER 212 In de tweede helft van 28 was de economische crisis ook in Nederland een feit. In maart 29 deed officieel de economische recessie in Nederland zijn intrede. Vanwege de crisis is het van groot belang te weten hoe je er als gemeente economisch gezien voorstaat. Aan de hand van de indicatoren ingeschreven niet-werkende werkzoekenden, ingeschreven niet-werkende werkzoekenden tot 27 jaar, openstaande en ingediende vacatures bij UWV Werkbedrijf, faillissementen en surseances van actieve ondernemingen, startende ondernemingen en particuliere woningtransacties wordt met deze maandelijkse thermometer de vinger aan de pols gehouden van de Deventer economie. Er is gekozen voor deze indicatoren, omdat ze een goede indicatie geven van de economische toestand. De indicatoren hebben bovendien een hoge actualiteitswaarde (de termijn tussen peildatum en verschijningsdatum bedraagt 6 weken) en verschijningsfrequentie (maandelijks). De Nederlandse economie vertoonde sinds oktober 29 tekenen van herstel, maar in 211 is de situatie weer verslechterd. Hoe de conjunctuur zich verder ontwikkelt, wordt in deze thermometer via het Conjunctuurbericht van het CBS gevolgd. Hieronder de informatie uit het Conjunctuurbericht CBS van 12 oktober 212. Uit: Conjunctuurbericht CBS 12 oktober 212 Het conjunctuurbeeld was eind september even slecht als eind augustus. Verbeteringen en verslechteringen hielden elkaar in evenwicht. De Nederlandse economie kromp in het tweede kwartaal met,4 procent ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. In het eerste kwartaal kromp de economie met,8 procent. Vergeleken met het voorafgaande kwartaal groeide de economie in het tweede kwartaal met,2 procent. Ook in het eerste kwartaal groeide de economie met,2 procent ten opzichte van een kwartaal eerder. Bij de kwartaalop-kwartaalgroei is rekening gehouden met werkdag- en seizoeneffecten. Consumenten waren in september wat minder somber dan in augustus. De ondernemers in de industrie waren daarentegen pessimistischer. De productie van de industrie was in augustus,6 procent lager dan in augustus 211. Het volume van de uitvoer van goederen was 2,5 procent groter. Het volume van de bedrijfsinvesteringen in materiële vaste activa was in juli even groot als een jaar eerder. Door huishoudens werd 1,5 procent minder besteed dan in juli 211. De voor seizoeneffecten gecorrigeerde werkloosheid liep in augustus verder op. Het aantal vacatures daalde in het tweede kwartaal verder, net als het aantal banen. Er werden in het tweede kwartaal van 212 wel meer uren gewerkt voor uitzendbureaus dan in het eerste kwartaal. 5

6 ONTWIKKELING OP DE GEKOZEN INDICATOREN, JULI AUGUSTUS 212 De Deventer economie laat in deze thermometer op één indicator een gunstige ontwikkeling zien: er waren in augustus zeven faillissementen minder dan de maand ervoor. Deventer laat in augustus op vijf indicatoren een verslechtering in vergelijking met juli zien, landelijk geldt dat voor drie indicatoren. Ontwikkeling economische indicatoren, augustus ten opzichte van juli 212 indicator Deventer toe/ -afname ontwikkeling toe/ -afname ingeschreven niet-werkende werkzoekenden +1,6% +2,5% ingeschreven niet-werkende werkzoekenden <27 jaar +9,7% +6,5% openstaande vacatures bij UWV Werkbedrijf -15,2% -4,% ingediende vacatures bij UWV Werkbedrijf -44,8%,% faillissementen/surseances van betaling -7 (abs.) -2,2% startende ondernemingen -24,2% +2,4% particuliere woningtransacties onbekend +12,5% legenda Nederland ontwikkeling gunstige ontwikkeling geen ontwikkeling ongunstige ontwikkeling 6

7 ONTWIKKELING OP DE GEKOZEN INDICATOREN, AUGUSTUS 211 AUGUSTUS 212 De Deventer economie laat in augustus op geen enkele economische indicator een gunstiger beeld zien in vergelijking met twaalf maanden eerder. Vijf indicatoren kleuren in Deventer in het onderstaande overzicht rood, wat een ongunstige ontwikkeling inhoudt. Het aantal faillissementen was in augustus gelijk aan het aantal een jaar geleden (1). Het aantal woningtransacties afgelopen augustus in Deventer is bij team Belastingen van de gemeente nog niet bekend. Landelijk geldt voor zes indicatoren een verslechtering. Ontwikkeling economische indicatoren, augustus 212 ten opzichte van augustus 211 indicator Deventer toe/ -afname ontwikkeling toe/ -afname ingeschreven niet-werkende werkzoekenden +4,6% +4,6% ingeschreven niet-werkende werkzoekenden <27 jaar +8,8% +12,7% openstaande vacatures bij UWV Werkbedrijf -3,1% -27,2% ingediende vacatures bij UWV Werkbedrijf -16,9% -1,8% faillissementen/surseances van betaling (abs.) -8,5% startende ondernemingen -3,6% -27,9% particuliere woningtransacties onbekend -16,2% legenda Nederland ontwikkeling gunstige ontwikkeling geen ontwikkeling ongunstige ontwikkeling 7

8 INGESCHREVEN NIET-WERKENDE WERKZOEKENDEN Aantal ingeschreven niet-werkende werkzoekenden, Deventer (absolute ontwikkeling en trendlijn) Bron: UWV Werkbedrijf Er stonden in december 21 bij het UWV Werkbedrijf 3.59 niet-werkende werkzoekenden ingeschreven, 32 meer dan aan het begin van 21. Eind december 211 telde Deventer ingeschreven niet-werkende werkzoekenden; Eind augustus waren bij het UWV Werkbedrijf Deventenaren ingeschreven als nietwerkende werkzoekende, 53 meer dan eind juli. Relatief gezien was de stijging in augustus in Deventer 1,6%, in heel Nederland was sprake van een stijging van 2,5%; Vergeleken met een jaar eerder is in augustus de werkloosheid zowel in Deventer als landelijk met 4,6% gestegen. Aantal ingeschreven niet-werkende werkzoekenden, Nederland (absolute ontwikkeling en trendlijn) Bron: UWV Werkbedrijf 8

9 INGESCHREVEN NIET-WERKENDE WERKZOEKENDEN TOT 27 JAAR Aantal ingeschreven niet-werkende werkzoekenden tot 27 jaar, Deventer (absolute ontwikkeling en trendlijn) Bron: UWV Werkbedrijf Het aantal ingeschreven niet-werkende werkzoekenden tot 27 jaar bereikte in Deventer in juni 21 een piek van 64. Sindsdien is het aantal lange tijd gedaald; Het aantal ingeschreven niet-werkende werkzoekenden tot 27 jaar bedroeg eind december , 24 meer dan aan het begin van 21; Na een jaar lang te zijn gedaald is de jeugdwerkloosheid in Deventer in de maanden rond de jaarwisseling 211/212 weer gestegen, daarna volgt een stabilisatie; Deventer telde eind augustus 261 jeugdige ingeschreven niet-werkende werkzoekenden, 23 meer dan de maand ervoor. Dat laatste betekent in augustus een stijging in Deventer van 9,7%, landelijk steeg de jeugdwerkloosheid met 6,5%; Eind augustus telde Deventer 8,8% meer ingeschreven niet-werkende werkzoekenden tot 27 jaar dan een jaar geleden, in heel Nederland was dit 12,7% meer. Aantal ingeschreven niet-werkende werkzoekenden tot 27 jaar, Nederland (absolute ontwikkeling en trendlijn) Bron: UWV Werkbedrijf 9

10 OPENSTAANDE VACATURES Openstaande vacatures bij UWV Werkbedrijf, Deventer (absolute ontwikkeling en trendlijn) Bron: UWV Werkbedrijf UWV Werkbedrijf registreert vacatures van werkgevers die een beroep doen op de dienstverlening van de vestigingen en maakt deze via werk.nl openbaar. De vraag is geen volledige afspiegeling van de vacaturemarkt, maar is wel een goede graadmeter voor de economie. Het aantal openstaande vacatures is in Deventer met de komst van de recessie aanvankelijk gedaald, eind 29 heeft zich een stijgende trend ingezet; De periode december 21 - maart 211 valt qua aantal vacatures uit de toon. Het aantal van 136 in maart 211 is het laagste in de afgelopen twee jaar, in mei 211 werd een stijgende lijn ingezet; Eind augustus bedroeg het aantal openstaande vacatures in Deventer 335, 6 minder dan de maand ervoor (-15,2%). Landelijk daalde het aantal met 4,%; Het aantal openstaande vacatures was eind augustus in Deventer 3,1% lager dan het jaar ervoor. In heel Nederland waren er in augustus 27,2% minder openstaande vacatures dan een jaar eerder. Openstaande vacatures bij UWV Werkbedrijf, Nederland (absolute ontwikkeling en trendlijn) Bron: UWV Werkbedrijf 1

11 INGEDIENDE VACATURES Ingediende vacatures bij UWV Werkbedrijf, Deventer (absolute ontwikkeling en trendlijn) Bron: UWV Werkbedrijf De eerste maanden van 29 laten in Deventer vergelijkbare aantallen ingediende vacatures zien als voor de komst van de economische crisis. Ook landelijk was er na een daling eind 28 in het eerste kwartaal van 29 weer een stijging; Het hoogste aantal in de afgelopen twee jaar bij het UWV Werkbedrijf in Deventer ingediende vacatures bedroeg 4, in juni 211; In augustus werden 133 vacatures ingediend, 18 minder dan de maand ervoor (-44,8%); Deventer telde in augustus 16,9% minder ingediende vacatures dan het jaar ervoor. In heel Nederland is het aantal ingediende vacatures vergeleken met een jaar eerder met 1,8% gedaald. Ingediende vacatures bij UWV Werkbedrijf, Nederland (absolute ontwikkeling en trendlijn) Bron: UWV Werkbedrijf 11

12 FAILLISSEMENTEN/SURSEANCES VAN BEDRIJVEN EN INSTELLINGEN Faillissementen/surseances actieve ondernemingen, Deventer (absolute ontwikkeling en trendlijn) Bron: Kamer van Koophandel De Kamer van Koophandel registreert in zijn Handelsregister adressen van actieve ondernemingen in faillissement of surseance die niet opgeheven zijn, en maakt deze publiekelijk via De informatie bevat geen failliete lege BV s en andere rechtspersonen, net zo min als faillissementen van reeds opgeheven ondernemingen of ondernemingen die een doorstart maken. Het maandelijkse aantal faillissementen van actieve ondernemingen is in Deventer met de komst van de crisis niet gestegen. Ook landelijk was er aanvankelijk nog weinig verandering te zien, maar daar kwam begin 29 een einde aan; Het Handelsregister van de Kamer van Koophandel bevat over heel 28 5 faillissementen in Deventer, in 29 waren dit er 17, in Het totaalaantal in 211 is op zestien uitgekomen; In juli kende Deventer acht faillissementen, in augustus werd er één opgetekend, waardoor het totaal dit jaar op 21 is gekomen. Vorig jaar telde Deventer na acht maanden acht faillissementen. Faillissementen/surseances actieve ondernemingen, Nederland (absolute ontwikkeling en trendlijn) Bron: Kamer van Koophandel 12

13 STARTENDE ONDERNEMINGEN Startende ondernemingen in handelsregister KvK, Deventer (absolute ontwikkeling en trendlijn) Bron: Kamer van Koophandel De Kamer van Koophandel (KvK) registreert in zijn Handelsregister ook adressen van nieuw gestarte ondernemingen; Er waren in het jaar 28 in Deventer 54 starters, in en in ; Op grond van de gezamenlijke maandelijkse inschrijvingen bedroeg het totaal aantal starters in Deventer in (excl. latere correcties in het Handelsregister); Augustus telde 25 ondernemingen die zich bij de Kamer van Koophandel als starter hebben ingeschreven, acht minder dan de maand ervoor (-24,2%). Het totaal in dit jaar komt daarmee op 237. Vorig stond de teller na acht maanden op 264; In vergelijking met dezelfde maand in 211 telde Deventer in augustus 3,6% minder starters, in heel Nederland waren dat er 27,9% minder. Startende ondernemingen in handelsregister KvK, Nederland (absolute ontwikkeling en trendlijn) Bron: Kamer van Koophandel 13

14 WONINGTRANSACTIES Woningtransacties, Deventer (absolute ontwikkeling en trendlijn) Bron: Kadaster Het aantal woningtransacties is zowel in Deventer als landelijk begin 29 fors gezakt. In 28 werden bij het Kadaster in totaal woningtransacties in Deventer geregistreerd, in 29 waren dit er 1.84 en in ; Het totaal aantal woningtransacties in 211 is op 981 uitgekomen, 82 minder dan in 21; Het aantal woningtransacties in Deventer bedroeg in juli 38, het laagste aantal in de afgelopen twee jaar. Opmerkelijk is dat de maand ervoor nog 13 transacties waren, het hoogste aantal in twee jaar. Verklaring hiervoor is dat aanvankelijk 1 juli 212 da datum was waarop de tijdelijk verlaging van de overdrachtsbelasting van 6% naar 2% zou aflopen. Het Rijk heeft deze verlaging met de begroting 213 definitief gemaakt; Het totaal aantal verkopen dit jaar is tot en met juli gekomen op 532. Vorig jaar stond de teller na zeven maanden op 567. Het aantal transacties in augustus is bij team Belastingen van de gemeente nog niet bekend. Vergeleken met een jaar geleden werden er afgelopen juli voor Deventer 56,3% minder woningtransacties bij het Kadaster geregistreerd, in heel Nederland vonden er in juli 28,6% minder transacties dan een jaar geleden plaats. Woningtransacties, Nederland (absolute ontwikkeling en trendlijn) Bron: Kadaster 14

15 SOCIALE THERMOMETER OKTOBER 212 Ook de gebieden werk, inkomen en zorg worden door de economische crisis geraakt. Er zullen meer mensen een beroep doen op de Wet Werk en Bijstand (WWB), er zullen minder mensen uit een uitkering uitstromen richting werk en de economische crisis leidt mogelijk tot meer aanvragen voor bijvoorbeeld een schuldregeling of een minimaregeling. Deze sociale thermometer geeft aan de hand van een beperkt aantal indicatoren de dynamiek in Deventer weer op het gebied van werk, inkomen en zorg. Aan de hand van de volgende negen indicatoren wordt met deze maandelijkse thermometer de vinger aan de pols gehouden van: Aantal bijstandsuitkeringen WWB tot 65 jaar; Aantal beëindigde uitkeringen WWB met als reden uitstroom naar werk of studie; Aantal toegekende aanvragen bijzondere bijstand; Aantal toegekende aanvragen duurzame gebruiksgoederen; Aantal toegekende aanvragen langdurigheidstoeslag; Aantal toegekende aanvragen minimaregelingen; Aantal ingediende aanvragen voor een schuldregeling; Aantal aanvragen individuele voorzieningen Wet maatschappelijke ondersteuning; Aantal aanvragen huishoudelijke hulp Wet maatschappelijke ondersteuning. Voor de eerste indicator, aantal bijstandsuitkeringen WWB tot 65 jaar, zijn ook landelijke cijfers beschikbaar. Voor de overige indicatoren ontbreekt zulk vergelijkingsmateriaal. 15

16 ONTWIKKELING OP DE GEKOZEN INDICATOREN, JULI AUGUSTUS 212 De gemeente Deventer laat in augustus 212 op alle sociale indicatoren een gunstige ontwikkeling zien in vergelijking met de maand ervoor; Het aantal bijstandsuitkeringen WWB tot 65 jaar is de enige indicator in de sociale thermometer waarvoor via het CBS ook landelijke gegevens bekend zijn. Het laatst bekende cijfer is van juni 212. Toen steeg landelijk het aantal mensen tot 65 jaar met een bijstandsuitkering met,3% in vergelijking met mei. In Deventer steeg het aantal uitkeringen in juni met,8%. Ontwikkeling sociale indicatoren, augustus ten opzichte van juli 212 Deventer toe-/ ontwik- toe-/ indicator -afname keling afname aantal bijstandsuitkeringen WWB tot 65 jaar -1,3% +,3% 1 beëindigde uitkeringen WWB vanwege werk/studie +12,5% toegekende aanvragen bijzondere bijstand -15,9% toegekende aanvragen duurzame gebruiksgoederen -6,9% toegekende aanvragen langdurigheidstoeslag -47,3% toegekende aanvragen minimaregelingen -63,9% ingediende aanvragen voor een schuldregeling -64,3% ingediende aanvragen individuele voorzieningen Wmo -3,6% ingediende aanvragen huishoudelijke hulp Wmo -12,6% Nederland ontwikkeling 1 juni t.o.v. mei 212 gunstige ontwikkeling geen ontwikkeling ongunstige ontwikkeling 16

17 ONTWIKKELING OP DE GEKOZEN INDICATOREN, AUGUSTUS 211 AUGUSTUS 212 De gemeente Deventer laat in augustus 212 in vergelijking met een jaar eerder op vier van de negen sociale indicatoren een gunstige ontwikkeling zien. Er waren minder mensen tot 65 jaar met een WWB-uitkering. Verder werden er minder aanvragen voor duurzame gebruiksgoederen, voor een langdurigheidstoeslag en voor een schuldregeling ingediend. Ontwikkeling sociale indicatoren, augustus 212 ten opzichte van augustus 211 Deventer Nederland toe-/ ontwik- toe-/ indicator -afname keling afname aantal bijstandsuitkeringen WWB tot 65 jaar -,9% -,1% 1 beëindigde uitkeringen WWB vanwege werk/studie -5,% toegekende aanvragen bijzondere bijstand +1,5% toegekende aanvragen duurzame gebruiksgoederen -18,2% toegekende aanvragen langdurigheidstoeslag -37,% toegekende aanvragen minimaregelingen +7,1% ingediende aanvragen voor een schuldregeling -81,9% ingediende aanvragen individuele voorzieningen +25,6% ingediende aanvragen huishoudelijke hulp Wmo +19,7% 1 juni 212 t.o.v. juni 211 gunstige ontwikkeling geen ontwikkeling ontwikkeling ongunstige ontwikkeling 17

18 BIJSTANDSUITKERINGEN WWB < 65 JAAR Aantal bijstandsuitkeringen WWB < 65 jaar Deventer, aan het einde van de maand (absolute ontwikkeling en trendlijn) Bron: Gemeente Het aantal personen tot 65 jaar in Deventer met een bijstandsuitkering WWB toonde in 28 nog een positieve ontwikkeling. Daaraan is in januari 29 een einde gekomen; Over heel 29 is in Deventer het aantal personen met een bijstandsuitkering WWB < 65 jaar met 11,% gestegen, landelijk was de stijging 8,5%; De stijging in 21 bedroeg in Deventer 12,4% tegenover 9,3% landelijk; Het aantal bijstandsuitkeringen in Deventer is in 211 gestegen van begin januari naar 2.27 eind december; De stijging in 211 bedroeg in Deventer 13,1%, landelijk was de stijging 2,8%; Afgelopen november laat Deventer met een aantal van 2.23 WWB-cliënten het hoogste aantal in de afgelopen twee jaar zien; Sindsdien is het aantal WWB-cliënten gedaald naar 2.84 eind april, maar weer licht gestegen in mei (2.98, +,7%) en juni (2.114, +,8%). Juli laat met eenzelfde aantal als juni zien, augustus kende weer een lichte daling (2.66, -1,3%, voorlopig gegeven). Aantal bijstandsuitkeringen WWB < 65 jaar Nederland, aan het einde van de maand (absolute ontwikkeling en trendlijn) Bron: CBS (recentere gegevens 212 nog niet beschikbaar) 18

19 BEËINDIGDE UITKERINGEN WWB VANWEGE WERK/STUDIE Aantal beëindigde uitkeringen WWB in Deventer met als reden uitstroom werk of studie, per maand (absolute ontwikkeling en trendlijn) Bron: Gemeente In 29 is in Deventer van in totaal 643 personen de uitkering beëindigd vanwege uitstroom naar werk of studie. In 28 waren dat er 695. Dat betekent dat in 29 7,5% minder uitkeringsgerechtigden naar werk of studie zijn uitgestroomd dan het jaar ervoor; Het aantal maandelijkse beëindigingen was in de eerste helft van 21 redelijk stabiel, maar juli laat een fikse positieve uitschieter zien: 121 tegenover 55 à 6 in de maanden ervoor; Deventer telde in 21 in totaal 794 beëindigingen, 151 meer dan in 29; Het jaar 211 werd afgesloten met een aantal van 622 beëindigingen van de uitkering vanwege werk of studie, 172 minder dan in 21; De uitstroom naar werk of studie laat in april van dit jaar een laagste aantal in twee jaar zien (14). In mei en juni stroomden 22 personen uit naar werk of studie, in juli 32 en in augustus 36 (voorlopig gegeven). Daarmee komt de uitstroom dit jaar op 28. Vorig jaar waren na acht maanden 455 cliënten uitgestroomd naar werk of studie (-38,5%). 19

20 TOEGEKENDE AANVRAGEN BIJZONDERE BIJSTAND Aantal toegekende aanvragen bijzondere bijstand in Deventer, per maand (absolute ontwikkeling en trendlijn) Bron: Gemeente De eind 28 ingezette stijgende tendens in toegekende aanvragen voor bijzondere bijstand heeft zich in de eerste drie maanden van 29 doorgezet, de maanden erop kenden een grillig verloop; Het totaal in 29 toegekende aantal aanvragen voor bijzondere bijstand bedroeg In 28 werden aanvragen toegekend, een stijging in 29 van 23,6%; Het totaal aantal toegekende aanvragen in 21 bedroeg 1.483, 11 meer dan in 29 (+7,3%); Het jaar 211 is in Deventer afgesloten met een totaal van toegekende aanvragen voor bijzondere bijstand, 66 minder dan in 21 (-4,4%); In de eerste acht maanden van dit jaar zijn in totaal 84 aanvragen voor bijzondere bijstand toegekend. Na dezelfde periode in 211 stond de teller op 1.11 (-2,5%). 2

21 TOEGEKENDE AANVRAGEN DUURZAME GEBRUIKSGOEDEREN Aantal toegekende aanvragen duurzame gebruiksgoederen in Deventer, per maand (absolute ontwikkeling en trendlijn) Bron: Gemeente In 29 zijn 594 aanvragen voor duurzame gebruiksgoederen toegekend. In 28 waren dat er 288, wat betekent dat het aantal toekenningen in 29 meer dan verdubbeld is (stijging van 16,3%); Het totaal in 21 bedroeg 337, 257 minder dan in 29; In 211 zijn in totaal 486 aanvragen voor duurzame gebruiksgoederen toegekend, 149 meer dan in 21 (+3,7%); Traditiegetrouw is de hausse aan aanvragen in het begin van het jaar. Na de vijf aanvragen in zowel januari als februari zijn in maart en april respectievelijk 45 en 116 aanvragen voor duurzame gebruiksgoederen toegekend. In mei, juni, juli en augustus daalde het aantal toegekende aanvragen naar respectievelijk 32, 27, 23 en 9. Daarmee komt het totaal dit jaar uit op 262. In 211 was de tussenstand na acht maanden 445 (-41,1%). 21

22 TOEGEKENDE AANVRAGEN LANGDURIGHEIDSTOESLAG Aantal toegekende aanvragen langdurigheidstoeslag in Deventer, per maand (absolute ontwikkeling en trendlijn) Bron: Gemeente De langdurigheidstoeslag is een eenmalige uitkering voor mensen die al vijf jaar moeten rondkomen van een inkomen op bijstandsniveau. In 29 zijn 1.44 aanvragen voor een langdurigheidstoeslag toegekend, 25,2% meer dan in 28 (834); Er zijn in 21 in totaal 984 aanvragen toegekend, 6 minder dan in 29; Het jaar 211 is afgesloten met een totaal van 1.44 toekenningen, 6,1% meer dan in 21; Het totaal aantal toegekende aanvragen voor een langdurigheidstoeslag was in de eerste acht maanden van dit jaar 462. In 211 stond de teller na acht maanden op 722 (-36,%). 22

23 TOEGEKENDE AANVRAGEN MINIMAREGELINGEN Aantal toegekende aanvragen minimaregelingen in Deventer, per maand (absolute ontwikkeling en trendlijn) Bron: Gemeente Het totaal aantal toegekende aanvragen voor minimaregelingen bedroeg in , tegenover in 28. Dat is een stijging van 1,%; Er zijn in 21 in totaal aanvragen toegekend, 55 minder dan in 29; In 211 werden aanvragen voor minimaregelingen toegekend, 8 minder dan in 21; In de eerste acht maanden van dit jaar werden in totaal 75 aanvragen voor minimaregelingen toegekend. In 211 waren dit er na acht maanden (-44,8%). 23

24 INGEDIENDE AANVRAGEN VOOR EEN SCHULDREGELING Aantal ingediende aanvragen voor een schuldregeling in Deventer, per maand (absolute ontwikkeling en trendlijn) Bron: Gemeente Het totaal aantal aanvragen voor een schuldregeling bedroeg in , tegenover 386 in 28. Dat zijn in 29 1,8 keer meer aanvragen dan in 28; Er zijn in aanvragen voor een schuldregeling ingediend, negentien minder dan in 29; Het jaar 211 telde in totaal 683 aanvragen, 19 meer dan in 21 en net zoveel als in 29; Na acht maanden in 212 staat de teller op 365 aanvragen. Dat waren er in het afgelopen jaar na acht maanden 446 (-18,2%). 24

25 INGEDIENDE AANVRAGEN VOOR INDIVIDUELE VOORZIENINGEN WMO Aantal ingediende aanvragen voor een individuele voorziening Wmo in Deventer, per maand (absolute ontwikkeling en trendlijn) Bron: Gemeente In 29 kwamen bij de gemeente 4.3 aanvragen voor een individuele voorziening Wmo binnen, waaronder heronderzoeken CVV. In 28 ontving de gemeente Deventer 3.12 aanvragen, een stijging in 29 van 33,8%; In 21 zijn bij de gemeente aanvragen voor individuele voorzieningen Wmo binnengekomen. Dat waren er minder dan in 29; De gemeente heeft het jaar 211 afgesloten met in totaal aanvragen. Dat zijn er 181 minder dan het jaar ervoor; Het totaal aan aanvragen bedraagt in 212 na acht maanden Dat zijn er 863 meer dan de na acht maanden in 211 (+51,9%). 25

26 INGEDIENDE AANVRAGEN VOOR HUISHOUDELIJKE HULP WMO Aantal ingediende aanvragen voor huishoudelijke hulp Wmo in Deventer, per maand (absolute ontwikkeling en trendlijn) Bron: Gemeente Het aantal ingediende aanvragen voor huishoudelijke hulp Wmo was in 29 redelijk stabiel, gemiddeld 169 per maand; Er kwamen in 29 in totaal 2.3 aanvragen voor huishoudelijke hulp Wmo bij de gemeente binnen. In 28 waren dat er mede door de herindicaties een stuk meer: 3.978; Er zijn in 21 bij de gemeente aanvragen voor huishoudelijke hulp Wmo binnengekomen. Dat zijn er 383 meer dan in 29; De gemeente heeft het jaar 211 afgesloten met in totaal 1.7 aanvragen. Dat zijn er 44 minder dan het jaar ervoor; Het totaal aan aanvragen bedraagt in 212 na acht maanden In 211 stond de teller na acht maanden op (+7,3%). 26

27

Economische en sociale thermometer Nummer 50, juli 2013

Economische en sociale thermometer Nummer 50, juli 2013 Economische en sociale thermometer Nummer 5, juli 213 Uitgave : Team Kennis en Verkenning Naam : Jaap Barink Telefoonnummer : (57) 693369 Mail : j.barink@deventer.nl 2 INHOUD Highlights uit de economische

Nadere informatie

Crisismonitor Drechtsteden

Crisismonitor Drechtsteden Crisismonitor juni 211 (cijfers t/m maart 211) Inhoud: 1. Werkloosheid 2. Werkloosheid naar leeftijd 3. Vacatures, bedrijven, leegstand 4. Woningmarkt Hoe staan de er voor op de arbeidsmarkt en de woningmarkt?

Nadere informatie

Thermometer economische crisis

Thermometer economische crisis 9 Thermometer economische crisis oktober 20 Bestuursinformatie 07//20 gemeente Utrecht Inleiding In deze negende Thermometer economische crisis worden de recente ontwikkelingen op belangrijke gemeentelijke

Nadere informatie

Crisismonitor Drechtsteden

Crisismonitor Drechtsteden Crisismonitor februari 2012 (cijfers t/m december 2011) Inhoud: 1. Werkloosheid 2. Werkloosheid naar leeftijd 3. Vacatures, bedrijven, leegstand 4. Woningmarkt Hoe staan de er voor op de arbeidsmarkt en

Nadere informatie

Thermometer economische crisis

Thermometer economische crisis 11 Thermometer economische crisis november 2013 afdeling Onderzoek - gemeente Utrecht Inleiding In deze elfde Thermometer economische crisis worden de recente ontwikkelingen op belangrijke gemeentelijke

Nadere informatie

Thermometer economische crisis

Thermometer economische crisis 6 Thermometer economische crisis oktober 20 /11/20 1 Inleiding In deze zesde Thermometer economische crisis worden de recente ontwikkelingen op belangrijke gemeentelijke thema s gevolgd (economie, arbeidsmarkt,

Nadere informatie

Crisismonitor Drechtsteden

Crisismonitor Drechtsteden Crisismonitor Januari 211 (cijfers t/m oktober 21) Hoe staan de er voor op de arbeidsmarkt en de woningmarkt? Dat leest u in deze zesde editie van de crisismonitor, die het OCD eens in de twee maanden

Nadere informatie

Trendmonitor Hoorn. 11 e meting: eerste kwartaal 2012. Trendmonitor Hoorn. Gemeente Hoorn mei 2012

Trendmonitor Hoorn. 11 e meting: eerste kwartaal 2012. Trendmonitor Hoorn. Gemeente Hoorn mei 2012 11 e meting: eerste kwartaal 2012 Gemeente Hoorn mei 2012 Colofon Uitgave : &O Research BV van Dedemstraat 6C 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl Datum : Mei 2012 Opdrachtgever : gemeente

Nadere informatie

Thermometer economische. crisis

Thermometer economische. crisis 8 Thermometer economische oktober 20 crisis 06//20 Inleiding In deze achtste Thermometer economische crisis worden de recente ontwikkelingen op belangrijke gemeentelijke thema s gevolgd (economie, arbeidsmarkt,

Nadere informatie

Crisismonitor Drechtsteden februari 2010 (cijfers tot en met december 2009)

Crisismonitor Drechtsteden februari 2010 (cijfers tot en met december 2009) Crisismonitor Drechtsteden februari 2010 (cijfers tot en met december 9) Op de arbeidsmarkt nog geen, op de woningmarkt wel eerste voorzichtige tekenen van herstel. Dat zijn kort gezegd de conclusies van

Nadere informatie

Crisismonitor Drechtsteden

Crisismonitor Drechtsteden Crisismonitor Oktober 2010 (cijfers t/m augustus 2010) Inhoud: 1. Werkloosheid (algemeen) 2. Werkloosheid naar leeftijd (jongeren en ouderen) 3. Vacatures, bedrijven en leegstand 4. Woningmarkt Hoe staan

Nadere informatie

HAAGSE MONITOR RECESSIECIJFERS januari 2010

HAAGSE MONITOR RECESSIECIJFERS januari 2010 Pagina // Bijlage HAAGSE MONITOR RECESSIECIJFERS uari Deze monitor geeft zowel prognoses als gerealiseerde cijfers weer. Het vaststellen van gerealiseerde cijfers kost tijd, maar worden, zodra deze bekend

Nadere informatie

Factsheet economische crisis. 3 e kwartaal 2012

Factsheet economische crisis. 3 e kwartaal 2012 Factsheet economische crisis 3 e kwartaal 212 O&S December 212 2 Kort samengevat Ieder kwartaal factsheet economische crisis Vanwege de voortdurende economische crisis is er behoefte aan inzicht in de

Nadere informatie

jul/09 mei/09 jun/09 sep/09 sep/08 jan/09 feb/09 mrt/09 jun/09 aug/09 sep/09 aug/09

jul/09 mei/09 jun/09 sep/09 sep/08 jan/09 feb/09 mrt/09 jun/09 aug/09 sep/09 aug/09 HAAGSE MONITOR ECONOMISCHE RECESSIE 7 Deze monitor geeft zowel prognoses als gerealiseerde cijfers weer. Het vaststellen van gerealiseerde cijfers kost tijd, maar worden, zodra deze bekend zijn, in de

Nadere informatie

Factsheet economische crisis. 3 e kwartaal 2010

Factsheet economische crisis. 3 e kwartaal 2010 Factsheet economische crisis 3 e kwartaal 21 O&S November 21 2 Kort samengevat Ieder kwartaal factsheet Vanwege de economische recessie is er behoefte aan inzicht in de gevolgen ervan in de gemeente s-hertogenbosch.

Nadere informatie

Crisismonitor Drechtsteden april 2010 (cijfers tot en met februari 2010)

Crisismonitor Drechtsteden april 2010 (cijfers tot en met februari 2010) Crisismonitor Drechtsteden april 2010 (cijfers tot en met februari 2010) Op arbeidsmarkt en woningmarkt nog steeds weinig tekenen van herstel. Dat is kort gezegd de conclusie van deze derde versie van

Nadere informatie

Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) Juni 2011

Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) Juni 2011 Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) Juni 2011 In deze notitie van het UWV WERKbedrijf worden de actuele ontwikkelingen op de regionale arbeidsmarkt kort toegelicht. Vanuit diverse bronnen is

Nadere informatie

Thermometer economische crisis

Thermometer economische crisis 7 Thermometer economische crisis maart 2011 15/03/2011 Inleiding In deze zevende Thermometer economische crisis worden de recente ontwikkelingen op belangrijke gemeentelijke thema s gevolgd (economie,

Nadere informatie

Factsheet economische crisis. 1 e kwartaal 2010

Factsheet economische crisis. 1 e kwartaal 2010 Factsheet economische crisis 1 e kwartaal 21 O&S Mei 21 2 Kort samengevat Ieder kwartaal factsheet Vanwege de economische recessie in Nederland is er behoefte aan inzicht in de gevolgen hiervan voor de

Nadere informatie

Thermometer economische crisis

Thermometer economische crisis Thermometer economische crisis mei 2013 afdeling 29/04/2013 Onderzoek gemeente Utrecht Inleiding In deze tiende Thermometer economische crisis worden de recente ontwikkelingen op belangrijke gemeentelijke

Nadere informatie

Crisismonitor Drechtsteden augustus 2010 (cijfers tot en met juni 2010)

Crisismonitor Drechtsteden augustus 2010 (cijfers tot en met juni 2010) Crisismonitor Drechtsteden augustus 2010 (cijfers tot en met juni 2010) Uit de landelijke pers: Economie groet met 2,1% Voorzichtig herstel aantal banen Herstel uitzendmarkt Werkloosheid blijft afnemen

Nadere informatie

Bijlage bij 1 e Berap 2012: Economische ontwikkelingen

Bijlage bij 1 e Berap 2012: Economische ontwikkelingen Bijlage bij 1 e Berap 212: Economische ontwikkelingen Vanwege de economische recessie in Nederland is er behoefte aan inzicht in de gevolgen hiervan voor de gemeente Houten. Voortaan worden de belangrijkste

Nadere informatie

Factsheet economische crisis. 4 e kwartaal 2010

Factsheet economische crisis. 4 e kwartaal 2010 Factsheet economische crisis 4 e kwartaal 21 O&S Februari 211 2 Kort samengevat Ieder kwartaal factsheet Vanwege de economische recessie is er behoefte aan inzicht in de gevolgen ervan in de gemeente s-hertogenbosch.

Nadere informatie

Totaalbeeld arbeidsmarkt: werkloosheid in februari 6 procent

Totaalbeeld arbeidsmarkt: werkloosheid in februari 6 procent Arbeidsmarkt in vogelvlucht Gemiddeld over de afgelopen vier maanden is er een licht stijgende trend in de werkloosheid. Het aantal banen van werknemers stijgt licht en het aantal openstaande vacatures

Nadere informatie

Factsheet economische crisis. 2 e kwartaal 2012

Factsheet economische crisis. 2 e kwartaal 2012 Factsheet economische crisis 2 e kwartaal 212 O&S Oktober 212 2 Kort samengevat Ieder kwartaal factsheet economische crisis Vanwege de voortdurende economische crisis is er behoefte aan inzicht in de gevolgen

Nadere informatie

Crisismonitor. SSC / Onderzoek en Informatie. uitgave juni Wat is in Breda veranderd ten opzichte van crisismonitor van april?

Crisismonitor. SSC / Onderzoek en Informatie. uitgave juni Wat is in Breda veranderd ten opzichte van crisismonitor van april? SSC / Onderzoek en Informatie Crisismonitor uitgave juni Wat is in Breda veranderd ten opzichte van crisismonitor van april? stijgingstempo werkloosheid neemt toe, meer jongeren werkloos fors minder hypotheken

Nadere informatie

Kwartaalrapportage Arbeidsmarkt Breda 2009

Kwartaalrapportage Arbeidsmarkt Breda 2009 Kwartaalrapportage Arbeidsmarkt Breda 2009 Economische krimp in 2009 Aantal vacatures sterk gedaald Werkloosheid in Breda stijgt me 14% Bredase bijstand daalt minimaal Bijstand onder jongeren sterk gestegen

Nadere informatie

Kortetermijnontwikkeling

Kortetermijnontwikkeling Artikel, donderdag 22 september 2011 9:30 Arbeidsmarkt in vogelvlucht Het aantal banen van werknemers en het aantal openstaande vacatures stijgt licht. De loonontwikkeling is gematigd. De stijging van

Nadere informatie

Conjunctuurmonitor 2e kwartaal 2014

Conjunctuurmonitor 2e kwartaal 2014 Conjunctuurmonitor 2e 214 Augustus 214 Directe Bedrijfsvoering, afdeling FB, team Onderzoek en Statistiek, Camiel Geryszewski Conjunctuurmonitor Zoetermeer 2 e 214 Toelichting: Voor u ligt de Conjunctuurmonitor

Nadere informatie

Voortgangsrapportage Sociale Zaken

Voortgangsrapportage Sociale Zaken Voortgangsrapportage Sociale Zaken 2e e half 2013 gemeente Landsmeer [Geef tekst op] [Geef tekst op] [Geef tekst op] Afdeling Zorg en Welzijn April 2014 1. Inleiding Voor u ligt de voortgangsrapportage

Nadere informatie

Factsheet stedelijke economie. 4 e kwartaal 2013

Factsheet stedelijke economie. 4 e kwartaal 2013 Factsheet stedelijke economie 4 e kwartaal 213 O&S Februari 214 2 Kort samengevat Factsheet stedelijke economie Vanwege de huidige economische situatie blijft er behoefte aan inzicht hoe s-hertogenbosch

Nadere informatie

Economische Thermometer

Economische Thermometer Economische Thermometer Juni 2015 IB Onderzoek - gemeente Utrecht Inleiding In de Economische Thermometer volgen we de recente ontwikkelingen op belangrijke gemeentelijke thema s (economie, arbeidsmarkt,

Nadere informatie

Thermometer economische crisis

Thermometer economische crisis 12 Thermometer economische crisis September 2014 afdeling Onderzoek - gemeente Utrecht Inleiding Deze twaalfde Thermometer economische crisis volgt de recente ontwikkelingen op belangrijke gemeentelijke

Nadere informatie

Persbericht. Werkloosheid stijgt verder. Centraal Bureau voor de Statistiek

Persbericht.  Werkloosheid stijgt verder. Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB03-033 19 februari 2003 9.30 uur Werkloosheid stijgt verder De werkloosheid is de afgelopen maanden verder gestegen. In de periode november 2002-januari

Nadere informatie

Economische barometer maart 2012

Economische barometer maart 2012 Economische barometer maart 2012 In de periode juli 2009 tot en met januari 20 is maandelijks een overzicht gegeven van een aantal belangrijke economische kengetallen. Deze overzichten zijn terug te vinden

Nadere informatie

Kwartaalrapportage Arbeidsmarkt Breda Inleiding. 2 Globaal beeld arbeidsmarkt 2006

Kwartaalrapportage Arbeidsmarkt Breda Inleiding. 2 Globaal beeld arbeidsmarkt 2006 Kwartaalrapportage Arbeidsmarkt Breda 2006 Herstel economie zet fors door Aantal banen neemt toe Werkloosheidsdaling Breda minder groot Daling jeugdwerkloosheid stagneert Aantal bijstandsgerechtigden daalt

Nadere informatie

Werkloosheid daalt verder in september

Werkloosheid daalt verder in september Persbericht Pb14-061 16 oktober 2014 9.30 uur Werkloosheid daalt verder in september - Opnieuw meer mensen aan het werk - In de afgelopen vijf maanden vooral minder mannen werkloos - Aantal WW-uitkeringen

Nadere informatie

CBS: Voorzichtig herstel arbeidsmarkt in het tweede kwartaal

CBS: Voorzichtig herstel arbeidsmarkt in het tweede kwartaal Persbericht PB14 56 11 9 214 15.3 uur CBS: Voorzichtig herstel arbeidsmarkt in het tweede kwartaal Meer werklozen aan de slag Geen verdere daling aantal banen, lichte groei aantal vacatures Aantal banen

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid stijgt opnieuw sterk

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid stijgt opnieuw sterk Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB03-092 20 mei 2003 9.30 uur Werkloosheid stijgt opnieuw sterk In de periode februari april 2003 telt de werkloze beroepsbevolking gemiddeld 392 duizend

Nadere informatie

Werkloosheid daalt opnieuw

Werkloosheid daalt opnieuw Persbericht PB14-044 17 juli 9.30 uur Werkloosheid daalt opnieuw - Werkloosheid in juni voor de tweede maand op rij gedaald - Meer mensen hebben een betaalde baan - Aantal WW-uitkeringen blijft dalen -

Nadere informatie

Stijging werkloosheid vlakt af door terugtrekken jongeren

Stijging werkloosheid vlakt af door terugtrekken jongeren Persbericht PB14-033 15 mei 9:30 uur Stijging werkloosheid vlakt af door terugtrekken jongeren - Werkloosheid in april licht gestegen - Arbeidsdeelname afgenomen bij jongeren - Aantal WW-uitkeringen in

Nadere informatie

Crisismonitor Drechtsteden

Crisismonitor Drechtsteden Crisismonitor Drechtsteden Versie Zwijndrecht april 211 (cijfers t/m december 21) Inhoud: 1. Werkloosheid 2. Werkloosheid naar leeftijd 3. Vacatures, bedrijven, leegstand 4. Woningmarkt Bijlage Hoe staan

Nadere informatie

RECESSIEMONITOR GEMEENTE GRONINGEN VERSIE JANUARI 2011

RECESSIEMONITOR GEMEENTE GRONINGEN VERSIE JANUARI 2011 RECESSIEMONITOR GEMEENTE GRONINGEN VERSIE JANUARI 2011 Recessiemonitor algemeen Nederland is uit de periode van recessie en ook veel andere economiën groeien weer. Zijn daarmee problemen als stijgende

Nadere informatie

RECESSIEMONITOR GEMEENTE GRONINGEN VERSIE NOVEMBER 2010

RECESSIEMONITOR GEMEENTE GRONINGEN VERSIE NOVEMBER 2010 RECESSIEMONITOR GEMEENTE GRONINGEN VERSIE NOVEMBER Recessiemonitor algemeen Nederland is uit de periode van recessie en ook veel andere economiën groeien weer. Zijn daarmee problemen als stijgende werkloosheid

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I In deze economische monitor vindt u cijfers over de werkgelegenheid en de arbeidsmarkt van de gemeente Ede. Van de arbeidsmarkt zijn gegevens opgenomen van de tweede helft

Nadere informatie

Werkloosheidsuitkeringen (WW)

Werkloosheidsuitkeringen (WW) Horizontale as: % +/- t.o.v. jaar eerder Werkloosheidsuitkeringen (WW) Ontwikkeling aantal WW-uitkeringen 2014 en 2015-1 -7,5% 20% 15% 10% 5% - 2014-2,5% 2015 0% -5% -10% -15% -20% 2,5% 7,5% 1 Verticale

Nadere informatie

Monitor Werkloosheid Noord-Veluwe 3 e kwartaal 2010

Monitor Werkloosheid Noord-Veluwe 3 e kwartaal 2010 Monitor Werkloosheid Noord-Veluwe 3 e kwartaal 2010 Oktober 2010 Opsteller: Jiska Krikke Contactpersoon: Gerrit Marskamp Regio Noord-Veluwe, t:0341-474 436 Regio Noord-Veluwe wil in het kader van arbeidsmarktbeleid,

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek

Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB10-049 22 juli 9.30 uur Werkloosheid licht gedaald Werkloosheid in met 5 duizend afgenomen In afgelopen maanden vooral daling werkloosheid onder mannen

Nadere informatie

Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) April 2014

Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) April 2014 Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) April 214 In deze notitie van UWV WERKbedrijf, die tweemaandelijks verschijnt, worden de actuele ontwikkelingen op de regionale arbeidsmarkt kort toegelicht.

Nadere informatie

Monitor Kredietcrisis Zoetermeer

Monitor Kredietcrisis Zoetermeer Monitor Kredietcrisis Zoetermeer Economische gevolgen van de kredietcrisis 28-21 Monitor Kredietcrisis Zoetermeer ECONOMISCHE GEVOLGEN KREDIETCRISIS ZOETERMEER Samenstelling: Bestuur, afdeling FB, team

Nadere informatie

Aantal werklozen in december toegenomen

Aantal werklozen in december toegenomen Persbericht Pb15-002 22-01-2015 09.30 uur Aantal werklozen in december toegenomen - In de afgelopen drie maanden meer mensen op de arbeidsmarkt - Jeugdwerkloosheid vrijwel onveranderd - Aantal WW-uitkeringen

Nadere informatie

Verder in deze editie:

Verder in deze editie: Economie Monitor Brabant Vierde kwartaal 4 Eurocrisis raakt ook de Brabantse economie De economie van Brabant krijgt in het laatste kwartaal van te maken met de gevolgen van de eurocrisis en dit is goed

Nadere informatie

Persbericht. Werkloosheid hoger na jaar van daling. Centraal Bureau voor de Statistiek. Daling werkloosheid hapert

Persbericht. Werkloosheid hoger na jaar van daling. Centraal Bureau voor de Statistiek. Daling werkloosheid hapert Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB06-098 19 oktober 2006 9.30 uur Werkloosheid hoger na jaar van daling De seizoengecorrigeerde werkloosheid bedroeg in de periode juli-september 2006 gemiddeld

Nadere informatie

RECESSIEMONITOR GEMEENTE GRONINGEN VERSIE NOVEMBER 2009. Bureau Onderzoek en Statistiek

RECESSIEMONITOR GEMEENTE GRONINGEN VERSIE NOVEMBER 2009. Bureau Onderzoek en Statistiek RECESSIEMONITOR GEMEENTE GRONINGEN VERSIE NOVEMBER 2009 Bureau Onderzoek en Statistiek Recessiemonitor algemeen Nederland is uit de periode van recessie en ook veel andere economiën groeien weer. Zijn

Nadere informatie

CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt

CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt Tussen maart en mei is het aantal mensen met een baan met gemiddeld 6 duizend per maand gestegen. De stijging is volledig aan vrouwen toe te schrijven. Het

Nadere informatie

Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel

Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel Provincie Overijssel 2010 De maandelijkse monitor geeft in het kort een overzicht van de ontwikkeling en stand van zaken van: Omvang niet-werkende werkzoekenden

Nadere informatie

CBS: Lichte toename werkenden, minder werklozen

CBS: Lichte toename werkenden, minder werklozen CBS: Lichte toename werkenden, minder werklozen Het aantal mensen met werk is in de periode februari-april met gemiddeld 2 duizend per maand toegenomen. Vooral jongeren en 45-plussers gingen aan de slag.

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder gestegen. Meer mannen én vrouwen werkloos. Aantal jonge werkzoekenden toegenomen

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder gestegen. Meer mannen én vrouwen werkloos. Aantal jonge werkzoekenden toegenomen Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB11-066 20 oktober 2011 9.30 uur www.cbs.nl Werkloosheid verder gestegen Sterke stijging werkloosheid in derde kwartaal 2011 Toename zowel bij mannen als

Nadere informatie

2. Globale analyse 2015

2. Globale analyse 2015 2. Globale analyse 2015 2.1. Tekort 2015 We zien dat de economie aantrekt. Dat zien we ook terug in Enschede. We nemen groei en dynamiek waar van bedrijven op de toplocaties (met name Kennispark en de

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2011 / 2

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2011 / 2 ECONOMISCHE MONITOR EDE 211 / 2 De economische monitor geeft een beeld van de economie van de gemeente Ede in de afgelopen periode van 27 tot 211. De economische monitor is verdeeld in twee delen. Het

Nadere informatie

Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) Oktober 2011

Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) Oktober 2011 Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) Oktober 2011 In deze rapportage van het UWV WERKbedrijf worden de actuele ontwikkelingen op de regionale arbeidsmarkt kort toegelicht. Vanuit diverse bronnen

Nadere informatie

Conjunctuurnotitie -1% -2%

Conjunctuurnotitie -1% -2% Conjunctuurnotitie 1 e kwartaal 212 Dit is de eerste conjunctuurnotitie van het OCD, de opvolger van de crisismonitor. In deze conjunctuurnotitie, die vier keer per jaar gaat verschijnen, is het aantal

Nadere informatie

Onderstaande tabel toont enkele algemene kenmerken afkomstig van het CBS, die een beeld geven van de vergelijkbaarheid van de gemeenten.

Onderstaande tabel toont enkele algemene kenmerken afkomstig van het CBS, die een beeld geven van de vergelijkbaarheid van de gemeenten. BIJLAGE 3: G4-Divosa Benchmark In de commissievergadering van 11 mei 2017 is toegezegd Divosa cijfers (G4 Divosa- Benchmark) met u te delen (toezegging 17/T83). Dit document bevat de G4-Benchmark van 2016.

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Kleine daling werkloosheid. Vooral toename jonge werkzoekenden. Forse stijging nieuwe WW-uitkeringen

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Kleine daling werkloosheid. Vooral toename jonge werkzoekenden. Forse stijging nieuwe WW-uitkeringen www cbs nl Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB11-013 17 februari 2011 9.30 uur Kleine daling werkloosheid In januari minder dan 400 duizend werklozen Sinds de top begin vorig bijna 5 duizend

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid blijft afnemen. Opnieuw kleine daling werkloosheid

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid blijft afnemen. Opnieuw kleine daling werkloosheid Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB10-055 19 augustus 2010 9.30 uur Werkloosheid blijft afnemen Aantal werklozen licht gedaald Evenveel mannen als vrouwen werkloos Daling werkzoekenden alleen

Nadere informatie

Persbericht. Werkloosheid daalt

Persbericht. Werkloosheid daalt Persbericht PB14-041 19 juni 09.30 uur Werkloosheid daalt - Werkloosheid is in mei gedaald - Beroepsbevolking krimpt minder snel - Aantal WW-uitkeringen in mei opnieuw afgenomen - Toename WW-uitkeringen

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2014 I

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2014 I ECONOMISCHE MONITOR EDE 2014 I Deze economische monitor gaat nader in op de ontwikkeling van de economie en arbeidsmarkt in Ede en de regio FoodValley met de focus op het tweede halfjaar van 20. Daarnaast

Nadere informatie

Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) December 2014

Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) December 2014 Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) December 2014 In deze notitie van UWV WERKbedrijf, die tweemaandelijks verschijnt, worden de actuele ontwikkelingen op de regionale arbeidsmarkt kort toegelicht.

Nadere informatie

Werkloosheid in augustus gedaald

Werkloosheid in augustus gedaald Persbericht PB13-061 19 september 09.30 uur Werkloosheid in augustus gedaald - In augustus minder werkloze jongeren - Stijgende trend werkloosheid minder sterk - Bijna 400 duizend WW-uitkeringen De voor

Nadere informatie

Research NL. Economic outlook 3e kwartaal 2010 Nederland

Research NL. Economic outlook 3e kwartaal 2010 Nederland Research NL Economic outlook 3e kwartaal 2010 Nederland Herstel economie zet aarzelend door Economische situatie Huishoudens zijn nog steeds terughoudend met hun consumptie en bedrijven zijn terughoudend

Nadere informatie

Ontwikkeling bijstandsuitkeringen Drechtsteden 2014, 2015 en ,0% -7,5% -5,0% -2,5% 0,0% 2,5% 5,0% 7,5% 10,0%

Ontwikkeling bijstandsuitkeringen Drechtsteden 2014, 2015 en ,0% -7,5% -5,0% -2,5% 0,0% 2,5% 5,0% 7,5% 10,0% Horizontale as: % +/- t.o.v. jaar eerder Bijstandsuitkeringen Ontwikkeling bijstandsuitkeringen 24, 25 en 26 -, -7,5% -5, 2 5% 24 5% 26 25-2,5%, 2,5% 5, -5% - -5% -2 7,5%, Verticale as: afwijking t.o.v.

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen September 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage

Nadere informatie

Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) April 2011

Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) April 2011 Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) April 2011 In deze notitie van het UWV WERKbedrijf, die vanwege de resultaten van de Quick Scan wat later verschijnt dan gebruikelijk, worden de actuele ontwikkelingen

Nadere informatie

Economische monitor 2012

Economische monitor 2012 POSTADRES BEZOEKADRES Postbus 25 364 AG Mijdrecht Croonstadtlaan 111 3641 AL Mijdrecht T F E I 297 29 16 16 297 28 42 81 gemeente@derondevenen.nl www.derondevenen.nl AUTEUR(S) M. Krol DATUM 26 juni 212

Nadere informatie

Arbeidsmarkt in vogelvlucht

Arbeidsmarkt in vogelvlucht Arbeidsmarkt in vogelvlucht In het eerste kwartaal van 2011 is het aantal banen van werknemers, in vergelijking met het vierde kwartaal van 2010, licht gedaald. Dit is het eerste kwartaal met banenkrimp

Nadere informatie

ARBEIDSMARKTMONITOR Twente Bijlage Gemeenten en definities

ARBEIDSMARKTMONITOR Twente Bijlage Gemeenten en definities ARBEIDSMARKTMONITOR Twente Bijlage Gemeenten en definities Regio Twente / POWI, Uitgave 6 van 2011 Index bijlage Ontwikkeling Werkloosheid (NWW) per gemeente Ontwikkeling lopende uitkeringen WW, WWB, WIJ

Nadere informatie

Langzaam maar zeker zijn ook de gevolgen van de economische krimp voor de arbeidsmarkt zichtbaar

Langzaam maar zeker zijn ook de gevolgen van de economische krimp voor de arbeidsmarkt zichtbaar In de vorige nieuwsbrief in september is geprobeerd een antwoord te geven op de vraag: wat is de invloed van de economische situatie op de arbeidsmarkt? Het antwoord op deze vraag was niet geheel eenduidig.

Nadere informatie

Werkloosheid gedaald, maar minder mensen aan het werk

Werkloosheid gedaald, maar minder mensen aan het werk Persbericht PB14-024 17 april 09.30 uur Werkloosheid gedaald, maar minder mensen aan het werk - Meer mensen trokken zich terug van de arbeidsmarkt - Werkloosheid bij vrouwen toegenomen - Aantal WW-uitkeringen

Nadere informatie

ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 6 van 2011

ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 6 van 2011 ARBEIDSMARKTMONITOR Regio / POWI Uitgave 6 van 211 Werkloosheid daalt verder, maar meer ouderen langdurig werkloos. Samenvatting De werkloosheid in is sinds januari dit jaar gedaald van 8,1% naar 7,4%

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid in 2002 gestegen. Stijging werkloosheid door afname werkgelegenheidsgroei

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid in 2002 gestegen. Stijging werkloosheid door afname werkgelegenheidsgroei Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB03-011 17 januari 2003 9.30 uur Werkloosheid in 2002 gestegen Het aantal geregistreerde werklozen kwam over heel 2002 gemiddeld uit op 170 duizend. Dat

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt juli 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt juli 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt i 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 5 Statistische bijlage 6 Toelichting 10 Colofon De Nieuwsflits Arbeidsmarkt geeft

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen Juni 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage 8 Toelichting

Nadere informatie

SNELINFORMATIE ARBEIDSMARKTREGIO DRECHTSTEDEN

SNELINFORMATIE ARBEIDSMARKTREGIO DRECHTSTEDEN SNELINFORMATIE ARBEIDSMARKTREGIO DRECHTSTEDEN December 2012 WW-rechten Het aantal WW-uitkeringen steeg in december met 4,5% tot ruim 7.500. Deze maand werden 1.010 nieuwe WW rechten toegekend. Het aantal

Nadere informatie

Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel

Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel Provincie Overijssel februari 2010 De maandelijkse monitor geeft in het kort een overzicht van de ontwikkeling en stand van zaken van: Ontwikkeling omvang niet-werkende

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB10-040 21 mei 9.30 uur Minder werklozen Eerste daling werkloosheid sinds de zomer van 2008 Te vroeg om te spreken van een omslag Bij UWV daling werkzoekenden

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Vooral meer 45-plussers werkloos

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Vooral meer 45-plussers werkloos Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB10-003 21 januari 2010 9.30 uur Vooral meer 45-plussers werkloos Laatste maanden sterke groei bij 45-plussers In een jaar tijd 125 duizend werklozen meer

Nadere informatie

Een uitdagende arbeidsmarkt. Erik Oosterveld 24 juni 2014

Een uitdagende arbeidsmarkt. Erik Oosterveld 24 juni 2014 Een uitdagende arbeidsmarkt Erik Oosterveld 24 juni 2014 Wat waren de gevolgen van de recessie? Hoeveel banen zijn er verloren gegaan? In welke sectoren heeft de recessie het hardst toegeslagen? Werkgelegenheid

Nadere informatie

CBS: Meer mensen aan het werk, vooral jongeren

CBS: Meer mensen aan het werk, vooral jongeren CBS: Meer mensen aan het werk, vooral jongeren Het aantal mensen met een baan is de afgelopen drie maanden met gemiddeld 6 duizend per maand toegenomen. Vooral jongeren hadden vaker werk. De beroepsbevolking

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid in augustus licht gestegen

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid in augustus licht gestegen Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB12-054 20 september 9.30 uur Werkloosheid in augustus licht gestegen Ruim een jaar stijgende lijn werkloosheid Vooral meer jongeren werkloos dan een jaar

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid in mei verder opgelopen

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid in mei verder opgelopen Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB13-044 20 juni 9.30 uur Werkloosheid in mei verder opgelopen Toename van de werkloosheid iets afgevlakt Meer werklozen van 25 jaar en ouder Lichte daling

Nadere informatie

Factsheet Strategie&Beleid Economie, Werk en Onderwijs, Juni 2015

Factsheet Strategie&Beleid Economie, Werk en Onderwijs, Juni 2015 Factsheet Strategie&Beleid Economie, Werk en Onderwijs, Juni 2015 1. Werkloosheidspercentage CBS Definitie werkloze beroepsbevolking: personen zonder betaald werk, die recent naar werk hebben gezocht en

Nadere informatie

Werkloosheid gedaald

Werkloosheid gedaald Persbericht PB13-079 19 december 09.30 uur Werkloosheid gedaald Werkloze beroepsbevolking in november met 21 duizend afgenomen Aantal lopende WW-uitkeringen met 11 duizend gestegen Toename aantal WW-uitkeringen

Nadere informatie

Bijlage: Economische ontwikkelingen, voorjaar 2015

Bijlage: Economische ontwikkelingen, voorjaar 2015 7 mrt 7 mei 7 jul 7 sep 7 nov 7 jan 8 mrt 8 mei 8 jul 8 sep 8 nov 8 jan 9 mrt 9 mei 9 jul 9 sep 9 nov 9 jan 1 mrt 1 mei 1 jul 1 sep 1 nov 1 jan 11 mrt 11 mei 11 juli 11 sep 11 nov 11 jan 12 mrt 12 mei

Nadere informatie

Barometer Arbeidsmarkt Gelderland 2e kwartaal 2013

Barometer Arbeidsmarkt Gelderland 2e kwartaal 2013 Barometer Arbeidsmarkt Gelderland 2e kwartaal 2013 In deze notitie van UWV, die ieder kwartaal verschijnt, worden de actuele ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in de provincie Gelderland kort toegelicht.

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid licht gedaald

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid licht gedaald www cbs nl Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB12-017 15 maart 2012 9.30 uur Werkloosheid licht gedaald In februari minder werklozen dan in januari Licht stijgende trend in de afgelopen vier

Nadere informatie

Werkloosheid nauwelijks veranderd

Werkloosheid nauwelijks veranderd Persbericht Pb14-084 18-12-2014 09.30 uur Werkloosheid nauwelijks veranderd - Werkloosheid blijft 8 procent - Meer mensen aan het werk in de afgelopen drie maanden - Aantal WW-uitkeringen met 6 duizend

Nadere informatie

Macro-economische Ontwikkelingen

Macro-economische Ontwikkelingen Macro-economische Ontwikkelingen e kwartaal 8 Overall conclusie De kredietcrisis zorgt voor een terugval van de economische bedrijvigheid in Nederland die sinds het begin van de jaren tachtig niet is voorgekomen.

Nadere informatie

Persconferentie: De Nederlandse conjunctuur in 2008, d.d. 13 februari 2009.

Persconferentie: De Nederlandse conjunctuur in 2008, d.d. 13 februari 2009. Persconferentie: De Nederlandse conjunctuur in 2008, d.d. 13 februari 2009. Sheet 1: Opening Het CBS publiceert vandaag het eerste cijfer van de economische groei over het vierde kwartaal en de voorlopige

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen Maart 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt Flevoland, Maart 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt Flevoland, Maart 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Flevoland, Maart 2016 Nederland Almere Dronten Lelystad Noordoostpolder Urk Zeewolde Minder nieuwe WW-uitkeringen in Flevoland UWV verstrekte in de provincie Flevoland het eerste

Nadere informatie