Economische en sociale thermometer Nummer 50, juli 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Economische en sociale thermometer Nummer 50, juli 2013"

Transcriptie

1 Economische en sociale thermometer Nummer 5, juli 213

2 Uitgave : Team Kennis en Verkenning Naam : Jaap Barink Telefoonnummer : (57) Mail : 2

3 INHOUD Highlights uit de economische thermometer 4 Highlights uit de sociale thermometer 4 Economische thermometer 5 Ontwikkeling op de gekozen indicatoren, mei - juni Ontwikkeling op de gekozen indicatoren, juni 212 juni Ingeschreven niet-werkende werkzoekenden 8 Ingeschreven niet-werkende werkzoekenden tot 27 jaar 9 Openstaande vacatures 1 Ingediende vacatures 11 Faillissementen/surseances van bedrijven en instellingen 12 Startende ondernemingen 13 Woningtransacties 14 Sociale thermometer 15 Ontwikkeling op de gekozen indicatoren, mei - juni Ontwikkeling op de gekozen indicatoren, juni 212 juni Bijstandsuitkeringen WWB < 65 jaar 18 Beëindigde uitkeringen WWB vanwege werk of studie 19 Aanvragen bijzondere bijstand 2 Aanvragen duurzame gebruiksgoederen 21 Aanvragen langdurigheidstoeslag 22 Aanvragen minimaregeling Rechtop 23 Aanvragen voor een schuldregeling 24 Aanvragen voor individuele voorzieningen Wmo 25 Aanvragen voor huishoudelijke hulp Wmo 26 3

4 HIGHLIGHTS UIT DE ECONOMISCHE THERMOMETER DEZE ECONOMISCHE THERMOMETER BESCHOUWT DE SITUATIE IN JUNI 213 In juni laat Deventer in vergelijking met de maand ervoor op zes economische indicatoren een gunstige ontwikkeling zien... is het aantal ingeschreven niet-werkende werkzoekenden gedaald van naar (-1,2%)... is het aantal ingeschreven niet-werkende jeugdige werkzoekenden gedaald van 343 naar 326 (-5,%)... is het aantal openstaande vacatures bij het UWV Werkbedrijf gestegen van 279 naar 289 (+3,6%)... is het aantal ingediende vacatures bij het UWV Werkbedrijf gestegen van 163 naar 173 (+6,1%)... waren er in Deventer geen faillissementen... is het aantal startende ondernemingen gestegen van 13 naar 14 (+7,7%)... is het aantal woningtransacties nog niet bekend. In april waren dit er 7, 13 minder dan de maand ervoor.. doet Deventer het in vergelijking met een jaar geleden op één indicator beter HIGHLIGHTS UIT DE SOCIALE THERMOMETER In juni DEZE SOCIALE THERMOMETER BESCHOUWT DE SITUATIE IN JUNI laat Deventer in vergelijking met de maand ervoor op zeven sociale indicatoren een gunstige ontwikkeling zien.. is het aantal WWB-cliënten gestegen van naar (+1,%).. was de uitstroom uit de WWB vanwege werk of studie 28, tegenover 22 de maand ervoor (+27,3%).. is het aantal aanvragen voor bijzondere bijstand gestegen van 89 naar 137 (+53,9%).. was het aantal aanvragen voor gebruiksgoederen 19, tegenover 28 de maand ervoor (-32,1%).. is het aantal aanvragen voor langdurigheidstoeslag gedaald van 77 naar 63 (-18,2%).. is het aantal aanvragen voor de minimaregeling Rechtop! gedaald van 142 naar 133 (-6,3%).. is het aantal aanvragen voor een schuldhulpregeling gedaald van 97 naar 41 (-57,7%).. is het aantal aanvragen voor een individuele voorziening Wmo gedaald van 219 naar 177 (-19,2%).. is het aantal aanvragen voor huishoudelijke hulp Wmo gedaald van 127 naar (-9,4%) doet Deventer het in vergelijking met een jaar geleden op zeven indicatoren beter 4

5 ECONOMISCHE THERMOMETER JULI 213 In de tweede helft van 28 was de economische crisis ook in Nederland een feit. In maart 29 deed officieel de economische recessie in Nederland zijn intrede. Vanwege de crisis is het van groot belang te weten hoe je er als gemeente economisch gezien voorstaat. Aan de hand van de indicatoren ingeschreven niet-werkende werkzoekenden, ingeschreven niet-werkende werkzoekenden tot 27 jaar, openstaande en ingediende vacatures bij UWV Werkbedrijf, faillissementen en surseances van actieve ondernemingen, startende ondernemingen en particuliere woningtransacties wordt met deze maandelijkse thermometer de vinger aan de pols gehouden van de Deventer economie. Er is gekozen voor deze indicatoren, omdat ze een goede indicatie geven van de economische toestand. De indicatoren hebben bovendien een hoge actualiteitswaarde (de termijn tussen peildatum en verschijningsdatum bedraagt 3 weken) en verschijningsfrequentie (maandelijks). De Nederlandse economie vertoonde sinds oktober 29 tekenen van herstel, maar in 211 is de situatie weer verslechterd. Hoe de conjunctuur zich verder ontwikkelt, wordt in deze thermometer via het Conjunctuurbericht van het CBS gevolgd. Hieronder de informatie uit het Conjunctuurbericht CBS van 25 juli 213. Uit: Conjunctuurbericht CBS 25 juli 213 Het conjunctuurbeeld is eind juni even slecht als eind mei. Het vertrouwen van consumenten is historisch laag en verslechterde in juli weer. De ondernemers in de industrie waren in juli iets minder pessimistisch dan in juni, maar het producentenvertrouwen is nog wel negatief. De verwachtingen van consumenten en producenten duiden nog niet op economisch herstel. De ontwikkeling van de bestedingscategorieën uitvoer van goederen, bedrijfsinvesteringen en consumptie door huishouden bevestigt de laagconjunctuur. Het volume van de uitvoer van goederen was in mei,7 procent hoger dan een jaar eerder. Deze marginale groei volgt op een forse krimp in april. In mei is 1,9 procent minder geïnvesteerd in materiële vaste activa. Huishoudens besteedden 1,8 procent minder dan in mei 212. Ook de productie van de industrie krimpt. De industrie produceerde in mei 1,8 procent minder dan een jaar eerder. De laagconjunctuur is ook goed zichtbaar op de arbeidsmarkt. De voor seizoeneffecten gecorrigeerde werkloosheid steeg in juni verder naar 675 duizend. Het aantal banen daalde in het eerste kwartaal verder, net als het aantal vacatures en het aantal uren dat werd gewerkt voor uitzendbureaus. Het meest recente cijfer over de economische groei betreft het eerste kwartaal van 213. De Nederlandse economie kromp toen met 1,8 procent ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Vergeleken met het vierde kwartaal van 212 kromp de economie met,4 procent. Bij de kwartaal-op-kwartaalgroei is rekening gehouden met werkdag- en seizoeneffecten.. 5

6 ONTWIKKELING OP DE GEKOZEN INDICATOREN, MEI JUNI 213 De Deventer economie laat in juni op zeven indicatoren een gunstige ontwikkeling in vergelijking met de maand ervoor zien. Het aantal ingeschreven niet-werkende werkzoekenden is voor de tweede maand op rij licht gedaald, de jeugdwerkloosheid daalde voor de vierde maand op rij. Ook waren er net als in de afgelopen maanden meer openstaande en ingediende vacatures bij het UWV Werkbedrijf. Deventer kende in juni geen faillissementen en het aantal bedrijven dat zich bij de Kamer van Koophandel inschreef steeg licht. In het onderstaande overzicht kleurt voor Deventer alleen de indicator particuliere woningtransacties rood (gebaseerd op het aantal transacties in april). Landelijk tonen in juni vijf indicatoren een verslechtering ten opzichte van de maand ervoor. Ontwikkeling economische indicatoren, juni ten opzichte van mei 213 indicator Deventer toe/ -afname ontwikkeling toe/ -afname ingeschreven niet-werkende werkzoekenden -1,2% +,1% ingeschreven niet-werkende werkzoekenden <27 jaar -5,% -2,5% openstaande vacatures bij UWV Werkbedrijf +3,6% -8,2% ingediende vacatures bij UWV Werkbedrijf +6,1% -2,1% faillissementen/surseances van betaling -3 (abs.) -42,1% startende ondernemingen +7,7% -5,8% particuliere woningtransacties -15,7% 1-13,3% 1 april ten opzichte van maart legenda Nederland ontwikkeling gunstige ontwikkeling geen ontwikkeling ongunstige ontwikkeling 6

7 ONTWIKKELING OP DE GEKOZEN INDICATOREN, JUNI 212 JUNI 213 De Deventer economie laat in juni op zes van de zeven indicatoren een ongunstiger beeld zien dan twaalf maanden eerder. In het onderstaande overzicht kleurt alleen de indicator faillissementen en surseances van betaling groen. Landelijk kleuren alle indicatoren rood. Ontwikkeling economische indicatoren, juni 213 ten opzichte van juni 212 indicator Deventer toe/ -afname ontwikkeling toe/ -afname ingeschreven niet-werkende werkzoekenden +16,6% +4,8% ingeschreven niet-werkende werkzoekenden <27 jaar +29,4% +52,6% openstaande vacatures bij UWV Werkbedrijf -19,7% -28,1% ingediende vacatures bij UWV Werkbedrijf -28,8% -31,1% faillissementen/surseances van betaling -1 (abs.) +14,3% startende ondernemingen -46,2% -37,2% particuliere woningtransacties -6,7% -55,4% 1 april 213 ten opzichte van maart 213 legenda Nederland ontwikkeling gunstige ontwikkeling geen ontwikkeling ongunstige ontwikkeling 7

8 INGESCHREVEN NIET-WERKENDE WERKZOEKENDEN Aantal ingeschreven niet-werkende werkzoekenden, Deventer (absolute ontwikkeling en trendlijn) Bron: UWV Werkbedrijf Er stonden in december 21 bij het UWV Werkbedrijf 3.59 niet-werkende werkzoekenden ingeschreven, 32 meer dan aan het begin van 21. Eind december 211 telde Deventer ingeschreven niet-werkende werkzoekenden. Het jaar 212 werd afgesloten met een aantal van 3.431, een stijging van 6,8% in vergelijking met het jaar ervoor; Deventer kende in mei voor het eerst sinds november 212 een daling van het aantal ingeschreven niet-werkende werkzoekenden. In juni is de werkloosheid opnieuw licht gedaald: van naar (-1,2%). Het aantal van ingeschreven werkzoekenden afgelopen april was het hoogste aantal in de laatste twee jaar. Aantal ingeschreven niet-werkende werkzoekenden, Nederland (absolute ontwikkeling en trendlijn) Bron: UWV Werkbedrijf 8

9 INGESCHREVEN NIET-WERKENDE WERKZOEKENDEN TOT 27 JAAR Aantal ingeschreven niet-werkende werkzoekenden tot 27 jaar, Deventer (absolute ontwikkeling en trendlijn) Bron: UWV Werkbedrijf Het aantal ingeschreven niet-werkende werkzoekenden tot 27 jaar bereikte in Deventer in juni 21 een piek van 64. Sindsdien is het aantal lange tijd gedaald; Na een jaar lang te zijn gedaald is de jeugdwerkloosheid in Deventer in de maanden rond de jaarwisseling 211/212 weer gestegen, daarna volgde aanvankelijk een stabilisatie, later weer een stijging; Deventer telde eind december jeugdige werklozen, eind december van het afgelopen jaar 345; Eind december 212 telde Deventer 45,6% meer ingeschreven niet-werkende werkzoekenden tot 27 jaar dan een jaar eerder, in heel Nederland was de stijging 29,6%; De jeugdwerkloosheid in Deventer is in juni voor de vierde opeenvolgende maand gedaald. Er stonden in juni 326 jongeren tot 27 jaar als niet-werkende werkzoekende ingeschreven, 17 minder dan de maand ervoor (--5,%). Aantal ingeschreven niet-werkende werkzoekenden tot 27 jaar, Nederland (absolute ontwikkeling en trendlijn) Bron: UWV Werkbedrijf 9

10 OPENSTAANDE VACATURES Openstaande vacatures bij UWV Werkbedrijf, Deventer (absolute ontwikkeling en trendlijn) Bron: UWV Werkbedrijf UWV Werkbedrijf registreert vacatures van werkgevers die een beroep doen op de dienstverlening van de vestigingen en maakt deze via werk.nl openbaar. De vraag is geen volledige afspiegeling van de vacaturemarkt, maar is wel een goede graadmeter voor de economie. Het aantal openstaande vacatures is in Deventer met de komst van de recessie aanvankelijk gedaald, eind 29 heeft zich een stijgende trend ingezet; De periode december 21 - maart 211 valt qua aantal vacatures uit de toon. Het aantal van 136 in maart 211 is het laagste in de afgelopen jaren, in mei 211 werd een stijgende lijn ingezet; Het aantal openstaande vacatures was eind december 212 in Deventer 39,8% lager dan het jaar ervoor. In heel Nederland waren er toen 27,5% minder openstaande vacatures dan een jaar eerder; Juni laat voor de vijfde opeenvolgende maand een lichte toename van het aantal openstaande vacatures zien: 289, tien meer dan de maand ervoor (+3,6%). Landelijk daalde het aantal openstaande vacatures met 8,2%. Openstaande vacatures bij UWV Werkbedrijf, Nederland (absolute ontwikkeling en trendlijn) Bron: UWV Werkbedrijf 1

11 INGEDIENDE VACATURES Ingediende vacatures bij UWV Werkbedrijf, Deventer (absolute ontwikkeling en trendlijn) Bron: UWV Werkbedrijf De eerste maanden van 29 laten in Deventer vergelijkbare aantallen ingediende vacatures zien als voor de komst van de economische crisis. Ook landelijk was er na een daling eind 28 in het eerste kwartaal van 29 weer een stijging; Het hoogste aantal in de afgelopen jaren bij het UWV Werkbedrijf in Deventer ingediende vacatures bedroeg 4, in juni 211; Deventer telde eind ,4% minder ingediende vacatures dan het jaar ervoor. In heel Nederland was het aantal ingediende vacatures vergeleken met een jaar eerder met 38,9% gedaald. In juni 213 werden in Deventer 173 vacatures bij het UWV Werkbedrijf ingediend, tien meer dan de maand ervoor (+6,1%); Ingediende vacatures bij UWV Werkbedrijf, Nederland (absolute ontwikkeling en trendlijn) Bron: UWV Werkbedrijf 11

12 FAILLISSEMENTEN/SURSEANCES VAN BEDRIJVEN EN INSTELLINGEN Faillissementen/surseances actieve ondernemingen, Deventer (absolute ontwikkeling en trendlijn) Bron: Kamer van Koophandel De Kamer van Koophandel registreert in zijn Handelsregister adressen van actieve ondernemingen in faillissement of surseance die niet opgeheven zijn, en maakt deze publiekelijk via De informatie bevat geen failliete lege BV s en andere rechtspersonen, net zo min als faillissementen van reeds opgeheven ondernemingen of ondernemingen die een doorstart maken. Het maandelijkse aantal faillissementen van actieve ondernemingen is in Deventer met de komst van de crisis niet gestegen. Ook landelijk was er aanvankelijk nog weinig verandering te zien, maar daar kwam begin 29 een einde aan; Het Handelsregister van de Kamer van Koophandel bevat over heel 28 5 faillissementen in Deventer, in 29 17, in Het totaalaantal in 211 is op zestien uitgekomen, in 212 is het meer dan verdubbeld naar een aantal van 35; Volgens het Handelsregister telde Deventer in juni geen faillissementen, waarmee het totaal in 213 op tien blijft staan. Faillissementen/surseances actieve ondernemingen, Nederland (absolute ontwikkeling en trendlijn) Bron: Kamer van Koophandel 12

13 STARTENDE ONDERNEMINGEN Startende ondernemingen in handelsregister KvK, Deventer (absolute ontwikkeling en trendlijn) Bron: Kamer van Koophandel De Kamer van Koophandel (KvK) registreert in zijn Handelsregister ook adressen van nieuw gestarte ondernemingen; Er waren in het jaar 28 in Deventer 54 starters, in en in ; Op grond van de maandelijkse inschrijvingen bedroeg het totaal aantal starters in Deventer in (exclusief latere correcties in het Handelsregister), het totaal in 212 is uitgekomen op 319; Deventer telde in juni 14 inschrijvingen in het Handelsregister, één meer dan de maand ervoor. Daarmee bedraagt de tussenstand in Vorig jaar bedroeg het aantal na zes maanden 179. Startende ondernemingen in handelsregister KvK, Nederland (absolute ontwikkeling en trendlijn) Bron: Kamer van Koophandel 13

14 WONINGTRANSACTIES Woningtransacties, Deventer (absolute ontwikkeling en trendlijn) Bron: Kadaster Het aantal woningtransacties is zowel in Deventer als landelijk begin 29 fors gezakt. In 28 werden bij het Kadaster in totaal woningtransacties in Deventer geregistreerd, in 29 waren dit er 1.84 en in ; Het totaal aantal woningtransacties in 211 is op 981 uitgekomen, 82 minder dan in 21; Het totaal aantal verkopen is in 212 uitgekomen op 976, vijf minder dan in 211; In de eerste vier maanden van 213 werden er voor Deventer bij het Kadaster in totaal 239 woningtransacties geregistreerd. In dezelfde periode in 212 ging het om 263 particuliere woningtransacties. De kadastrale cijfers voor Deventer over de maanden mei en juni zijn nog niet beschikbaar. Deze gegevens worden de komende maand aangevuld. Woningtransacties, Nederland (absolute ontwikkeling en trendlijn) Bron: Kadaster 14

15 SOCIALE THERMOMETER JULI 213 Ook de gebieden werk, inkomen en zorg worden door de economische crisis geraakt. Er zullen meer mensen een beroep doen op de Wet Werk en Bijstand (WWB), er zullen minder mensen uit een uitkering uitstromen richting werk en de economische crisis leidt mogelijk tot meer aanvragen voor bijvoorbeeld een schuldregeling of een minimaregeling. Deze sociale thermometer geeft aan de hand van een beperkt aantal indicatoren de dynamiek in Deventer weer op het gebied van werk, inkomen en zorg. Aan de hand van de volgende negen indicatoren wordt met deze maandelijkse thermometer de vinger aan de pols gehouden van: Aantal bijstandsuitkeringen WWB tot 65 jaar; Aantal beëindigde uitkeringen WWB met als reden uitstroom naar werk of studie; Aantal aanvragen bijzondere bijstand; Aantal aanvragen duurzame gebruiksgoederen; Aantal aanvragen langdurigheidstoeslag; Aantal aanvragen minimaregelingen; Aantal aanvragen voor een schuldregeling; Aantal aanvragen individuele voorzieningen Wet maatschappelijke ondersteuning; Aantal aanvragen huishoudelijke hulp Wet maatschappelijke ondersteuning. Voor de eerste indicator, aantal bijstandsuitkeringen WWB tot 65 jaar, zijn ook landelijke cijfers beschikbaar. Voor de overige indicatoren ontbreekt zulk vergelijkingsmateriaal. 15

16 ONTWIKKELING OP DE GEKOZEN INDICATOREN, MEI JUNI 213 De gemeente Deventer laat in juni 213 op zeven sociale indicatoren een gunstige ontwikkeling zien in vergelijking met de maand ervoor. Het aantal beëindigde uitkeringen vanwege werk of studie steeg en er waren minder aanvragen voor duurzame gebruiksgoederen en langdurigheidstoeslag, voor de minimaregeling Rechtop!, voor een schuldregeling en voor de Wmo. Het aantal bijstandsuitkeringen WWB tot 65 jaar is de enige indicator in de sociale thermometer waarvoor via het CBS ook landelijke gegevens bekend zijn. Het laatst bekende cijfer is van april. Toen was de stijging zowel landelijk als in Deventer 1,5%. Ontwikkeling sociale indicatoren, juni ten opzichte van mei 213 Deventer toe-/ ontwik- toe-/ indicator - keling afname aantal bijstandsuitkeringen WWB tot 65 jaar afname +1,% +1,5% 1 beëindigde uitkeringen WWB vanwege werk/studie +27,3% aanvragen bijzondere bijstand +53,9% aanvragen duurzame gebruiksgoederen -32,1% aanvragen langdurigheidstoeslag -18,2% aanvragen minimaregeling Rechtop! -6,3% aanvragen voor een schuldregeling -57,7% aanvragen individuele voorzieningen Wmo -19,2% aanvragen huishoudelijke hulp Wmo -9,4% Nederland ontwikkeling 1 april t.o.v. maart 213 gunstige ontwikkeling geen ontwikkeling ongunstige ontwikkeling 16

17 ONTWIKKELING OP DE GEKOZEN INDICATOREN, JUNI 212 JUNI 213 De gemeente Deventer laat in juni 213 in vergelijking met een jaar eerder op zeven van de negen sociale indicatoren een gunstige ontwikkeling zien. Alleen het aantal bijstandsuitkeringen en het aantal aanvragen voor bijzondere bestand namen in ongunstige zin toe. Ontwikkeling sociale indicatoren, juni 213 ten opzichte van juni 212 Deventer Nederland toe-/ ontwik- toe-/ indicator -afname keling afname aantal bijstandsuitkeringen WWB tot 65 jaar +13,7% +7,7% 1 beëindigde uitkeringen WWB vanwege werk/studie +33,3% aanvragen bijzondere bijstand +3,8% aanvragen duurzame gebruiksgoederen -17,4% aanvragen langdurigheidstoeslag -3,1% aanvragen minimaregeling Rechtop -7,% aanvragen voor een schuldregeling -43,8% aanvragen individuele voorzieningen Wmo -8,8% aanvragen huishoudelijke hulp Wmo -27,7% 1 april 213 t.o.v. april 212 gunstige ontwikkeling geen ontwikkeling ontwikkeling ongunstige ontwikkeling 17

18 BIJSTANDSUITKERINGEN WWB < 65 JAAR Aantal bijstandsuitkeringen WWB < 65 jaar Deventer, aan het einde van de maand (absolute ontwikkeling en trendlijn) Bron: Gemeente Het aantal personen tot 65 jaar in Deventer met een bijstandsuitkering WWB toonde in 28 nog een positieve ontwikkeling. Daaraan is in januari 29 een einde gekomen; Over heel 29 is in Deventer het aantal personen met een bijstandsuitkering WWB < 65 jaar met 11,% gestegen, landelijk was de stijging 8,5%; De stijging in 21 bedroeg in Deventer 12,4% tegenover 9,3% landelijk; De stijging in 211 bedroeg in Deventer 13,1%, landelijk was de stijging 2,8%; Eind 212 telde Deventer inwoners tot 65 jaar met een WWB-uitkering. In vergelijking met een jaar eerder waren er 3,9% meer Deventenaren aangewezen op zo n uitkering. landelijk was de stijging in 212 2,9%; Ook in de eerste maanden van dit jaar waren meer Deventenaren aangewezen op de WWB. Juni laat met een aantal van het hoogste aantal in de afgelopen twee jaar zien. Aantal bijstandsuitkeringen WWB < 65 jaar Nederland, aan het einde van de maand (absolute ontwikkeling en trendlijn) Bron: CBS (gegevens april 213 meest recent) 18

19 BEËINDIGDE UITKERINGEN WWB VANWEGE WERK/STUDIE Aantal beëindigde uitkeringen WWB in Deventer met als reden uitstroom werk/zelfstandig beroep of studie, per maand (absolute ontwikkeling en trendlijn) Bron: Gemeente In 29 is in Deventer van in totaal 643 personen de uitkering beëindigd vanwege uitstroom naar werk/zelfstandig beroep of studie. In 28 waren dat er 695. Dat betekent dat in 29 7,5% minder uitkeringsgerechtigden naar werk of studie zijn uitgestroomd dan het jaar ervoor; Het aantal maandelijkse beëindigingen was in de eerste helft van 21 redelijk stabiel, maar juli laat een fikse positieve uitschieter zien: 121 tegenover 55 à 6 in de maanden ervoor; Deventer telde in 21 in totaal 794 beëindigingen, 151 meer dan in 29; Het jaar 211 werd afgesloten met een aantal van 622 beëindigingen van de uitkering vanwege werk/zelfstandig beroep of studie, 172 minder dan in 21; De uitstroom naar werk/zelfstandig beroep of studie laat in april 212 een laagste aantal in twee jaar zien (13); De totale uitstroom kwam in 212 uit op 383, 38,4% minder dan het jaar ervoor; In de eerste zes maanden van 213 bedroeg de uitstroom respectievelijk 26, 15, 26, 23, 22 en 28. De tussenstand in 213 komt daarmee op 14. Vorig jaar was de stand na zes maanden

20 AANVRAGEN BIJZONDERE BIJSTAND Aantal aanvragen bijzondere bijstand in Deventer, per maand (absolute ontwikkeling en trendlijn) Bron: Gemeente Wie onverwacht voor bijzondere kosten komt te staan, daarvoor geen geld opzij heeft kunnen zetten en die kosten nergens anders vergoed kan krijgen, kan bijzondere bijstand aanvragen. Iedereen kan bijzondere bijstand aanvragen. Het soort inkomen en de leeftijd spelen geen rol. Wel wordt rekening gehouden met de hoogte van het inkomen en het vermogen van de aanvrager; In 28 werden door de gemeente aanvragen voor bijzondere bijstand toegekend. In de daarop volgende jaren betrof het respectievelijk 1.382, en toekenningen; Met ingang van januari 212 behelst deze indicator in de sociale thermometer niet langer het aantal toegekende aanvragen, maar het aantal ingediende; Deventer heeft het jaar 212 afgesloten met een totaal van ingediende aanvragen voor bijzondere bijstand; In de eerste helft van dit jaar zijn 682 aanvragen ingediend. In het afgelopen jaar waren dit er na zes maanden 79. 2

21 AANVRAGEN DUURZAME GEBRUIKSGOEDEREN Aantal aanvragen duurzame gebruiksgoederen in Deventer, per maand (absolute ontwikkeling en trendlijn) Bron: Gemeente Om kapotte apparaten of verouderde apparaten als een wasmachine of koelkast te vervangen is er de Bijdrageregeling voor duurzame gebruiksgoederen. De regeling is er voor huishoudens waarvan een van de gezinsleden 65 jaar of ouder is, vijf jaar of langer bij de gemeente ingeschreven staat en alleen AOW of AOW met AIO heeft. De aanvrager mag ook niet te veel vermogen hebben (bijv. spaargeld) en er wordt gekeken naar het inkomen en vermogen van inwonende gezinsleden; In 28 zijn 288 aanvragen voor duurzame gebruiksgoederen toegekend, in , in en in ; Met ingang van januari 212 bevat de sociale thermometer niet langer het aantal toegekende aanvragen, maar het aantal ingediende; Deventer is het jaar 212 afgesloten met een totaal van 373 ingediende aanvragen voor duurzame gebruiksgoederen; In de eerste helft van dit jaar zijn 236 aanvragen ingediend. In het afgelopen jaar waren dit er na zes maanden

22 AANVRAGEN LANGDURIGHEIDSTOESLAG Aantal aanvragen langdurigheidstoeslag in Deventer, per maand (absolute ontwikkeling en trendlijn) Bron: Gemeente De langdurigheidstoeslag is een eenmalige uitkering voor mensen die al vijf jaar moeten rondkomen van een inkomen op bijstandsniveau. De toeslag is voor mensen tussen de 21 en 65 jaar die langer dan 5 jaar in een gemeente in Nederland wonen. Het inkomen van de aanvrager mag de afgelopen vijf jaar niet hoger zijn geweest dan de bijstandsnorm en er is geen zicht op een hoger inkomen. Ook mag de aanvrager niet te veel vermogen hebben (bijv. spaargeld) en er wordt bij de aanvraag gekeken naar het inkomen en vermogen van inwonende gezinsleden; In 28 zijn 834 aanvragen voor een langdurigheidstoeslag toegekend, in , in en in ; Met ingang van januari 212 behelst deze indicator in de sociale thermometer niet langer het aantal toegekende aanvragen, maar het aantal ingediende; Deventer is het jaar 212 afgesloten met een totaal van 1.76 ingediende aanvragen voor een langdurigheidstoeslag; In de eerste helft van dit jaar zijn 453 aanvragen ingediend. In het afgelopen jaar waren dit er na zes maanden

23 AANVRAGEN MINIMAREGELING RECHTOP! Aantal aanvragen minimaregeling Rechtop! in Deventer, per maand (absolute ontwikkeling en trendlijn) Bron: Gemeente Rechtop! is een project van de gemeente Deventer. Rechtop! wil iedereen de kans bieden om mee te doen. Rechtop! is er voor iedereen die in Deventer woont, 18 jaar of ouder is en waarvan het inkomen niet hoger is dan 11% van de bijstandsnorm. Ook mag de aanvrager niet te veel vermogen hebben. Aanvragers kunnen een waardecoupon ontvangen om mee te doen met sport, een cursus kennis of cultuur. Daarnaast is er de mogelijkheid om korting te krijgen op een abonnement bij de bibliotheek en korting op de maandelijkse ziektekostenverzekering bij de zorgverzekeraar Salland; Het totaal aantal toegekende aanvragen voor Rechtop! bedroeg in , in , in en in ; Met ingang van januari 212 bevat de sociale thermometer niet langer het aantal toegekende aanvragen voor Rechtop!, maar het aantal ingediende; De balans aan het eind van 212 bedroeg ingediende aanvragen; In de eerste helft van dit jaar zijn 787 aanvragen ingediend. In het afgelopen jaar waren dit er na zes maanden

24 AANVRAGEN VOOR EEN SCHULDREGELING Aantal aanvragen voor een schuldregeling in Deventer, per maand (absolute ontwikkeling en trendlijn) Bron: Gemeente Het totaal aantal aanvragen voor een schuldregeling bedroeg in , tegenover 386 in 28. Dat zijn in 29 1,8 keer meer aanvragen dan in 28; Er zijn in aanvragen voor een schuldregeling ingediend, negentien minder dan in 29; Het jaar 211 telde in totaal 683 aanvragen, 19 meer dan in 21 en net zoveel als in 29; Het jaar 212 is afgesloten met in totaal 645 aanvragen voor een schuldregeling, 38 minder dan in 211 (--5,6%); In de eerste zes maanden van 213 zijn in totaal 475 aanvragen ingediend. Het aantal van 12 in februari is het hoogste aantal in de afgelopen twee jaar. In 212 was de tussenstand na zes maanden

25 AANVRAGEN VOOR INDIVIDUELE VOORZIENINGEN WMO Aantal aanvragen voor een individuele voorziening Wmo in Deventer, per maand (absolute ontwikkeling en trendlijn) Bron: Gemeente In 29 kwamen bij de gemeente 4.3 aanvragen voor een individuele voorziening Wmo binnen, waaronder heronderzoeken CVV. In 28 ontving de gemeente Deventer 3.12 aanvragen, een stijging in 29 van 33,8%; In 21 zijn bij de gemeente aanvragen voor individuele voorzieningen Wmo binnengekomen. Dat waren er minder dan in 29; De gemeente heeft het jaar 211 afgesloten met in totaal aanvragen, 181 minder dan het jaar ervoor; Het totaal aan aanvragen voor individuele voorzieningen Wmo bedroeg in het afgelopen jaar Dat zijn er 76 meer dan in 211 (+3,%); In de eerste zes maanden van dit jaar zijn bij de gemeente aanvragen binnengekomen. Vorig jaar stond de teller na zes maanden op

26 AANVRAGEN VOOR HUISHOUDELIJKE HULP WMO Aantal aanvragen voor huishoudelijke hulp Wmo in Deventer, per maand (absolute ontwikkeling en trendlijn) Bron: Gemeente Het aantal ingediende aanvragen voor huishoudelijke hulp Wmo was in 29 redelijk stabiel, gemiddeld 169 per maand; Er kwamen in 29 in totaal 2.3 aanvragen voor huishoudelijke hulp Wmo bij de gemeente binnen. In 28 waren dat er mede door de herindicaties een stuk meer: 3.978; Er zijn in 21 bij de gemeente aanvragen voor huishoudelijke hulp Wmo binnengekomen. Dat zijn er 383 meer dan in 29; De gemeente heeft het jaar 211 afgesloten met in totaal 1.7 aanvragen, 44 minder dan in 21; In totaal zijn in 212 bij de gemeente aanvragen voor huishoudelijke hulp Wmo ingediend, 139 meer dan het jaar ervoor (+8,2%); In de eerste zes maanden van dit jaar zijn bij de gemeente 824 aanvragen binnengekomen. Vorig jaar stond de teller na zes maanden op

27

Economische en sociale thermometer Nummer 42, oktober 2012

Economische en sociale thermometer Nummer 42, oktober 2012 Economische en sociale thermometer Nummer 42, oktober 212 Uitgave : Team Kennis en Verkenning Naam : Jaap Barink Telefoonnummer : (57) 693369 Mail : j.barink@deventer.nl 2 INHOUD Highlights uit de economische

Nadere informatie

Crisismonitor Drechtsteden

Crisismonitor Drechtsteden Crisismonitor juni 211 (cijfers t/m maart 211) Inhoud: 1. Werkloosheid 2. Werkloosheid naar leeftijd 3. Vacatures, bedrijven, leegstand 4. Woningmarkt Hoe staan de er voor op de arbeidsmarkt en de woningmarkt?

Nadere informatie

Crisismonitor Drechtsteden

Crisismonitor Drechtsteden Crisismonitor februari 2012 (cijfers t/m december 2011) Inhoud: 1. Werkloosheid 2. Werkloosheid naar leeftijd 3. Vacatures, bedrijven, leegstand 4. Woningmarkt Hoe staan de er voor op de arbeidsmarkt en

Nadere informatie

Thermometer economische crisis

Thermometer economische crisis 11 Thermometer economische crisis november 2013 afdeling Onderzoek - gemeente Utrecht Inleiding In deze elfde Thermometer economische crisis worden de recente ontwikkelingen op belangrijke gemeentelijke

Nadere informatie

Thermometer economische crisis

Thermometer economische crisis 9 Thermometer economische crisis oktober 20 Bestuursinformatie 07//20 gemeente Utrecht Inleiding In deze negende Thermometer economische crisis worden de recente ontwikkelingen op belangrijke gemeentelijke

Nadere informatie

Crisismonitor Drechtsteden

Crisismonitor Drechtsteden Crisismonitor oktober 211 (cijfers t/m september 211) Inhoud: 1. Werkloosheid 2. Werkloosheid naar leeftijd 3. Vacatures, bedrijven, leegstand 4. Woningmarkt Hoe staan de er voor op de arbeidsmarkt en

Nadere informatie

Thermometer economische crisis

Thermometer economische crisis 6 Thermometer economische crisis oktober 20 /11/20 1 Inleiding In deze zesde Thermometer economische crisis worden de recente ontwikkelingen op belangrijke gemeentelijke thema s gevolgd (economie, arbeidsmarkt,

Nadere informatie

Crisismonitor Drechtsteden

Crisismonitor Drechtsteden Crisismonitor Januari 211 (cijfers t/m oktober 21) Hoe staan de er voor op de arbeidsmarkt en de woningmarkt? Dat leest u in deze zesde editie van de crisismonitor, die het OCD eens in de twee maanden

Nadere informatie

Thermometer economische. crisis

Thermometer economische. crisis 8 Thermometer economische oktober 20 crisis 06//20 Inleiding In deze achtste Thermometer economische crisis worden de recente ontwikkelingen op belangrijke gemeentelijke thema s gevolgd (economie, arbeidsmarkt,

Nadere informatie

Crisismonitor Drechtsteden

Crisismonitor Drechtsteden Crisismonitor Oktober 2010 (cijfers t/m augustus 2010) Inhoud: 1. Werkloosheid (algemeen) 2. Werkloosheid naar leeftijd (jongeren en ouderen) 3. Vacatures, bedrijven en leegstand 4. Woningmarkt Hoe staan

Nadere informatie

Trendmonitor Hoorn. 11 e meting: eerste kwartaal 2012. Trendmonitor Hoorn. Gemeente Hoorn mei 2012

Trendmonitor Hoorn. 11 e meting: eerste kwartaal 2012. Trendmonitor Hoorn. Gemeente Hoorn mei 2012 11 e meting: eerste kwartaal 2012 Gemeente Hoorn mei 2012 Colofon Uitgave : &O Research BV van Dedemstraat 6C 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl Datum : Mei 2012 Opdrachtgever : gemeente

Nadere informatie

Crisismonitor Drechtsteden februari 2010 (cijfers tot en met december 2009)

Crisismonitor Drechtsteden februari 2010 (cijfers tot en met december 2009) Crisismonitor Drechtsteden februari 2010 (cijfers tot en met december 9) Op de arbeidsmarkt nog geen, op de woningmarkt wel eerste voorzichtige tekenen van herstel. Dat zijn kort gezegd de conclusies van

Nadere informatie

Crisismonitor Drechtsteden augustus 2010 (cijfers tot en met juni 2010)

Crisismonitor Drechtsteden augustus 2010 (cijfers tot en met juni 2010) Crisismonitor Drechtsteden augustus 2010 (cijfers tot en met juni 2010) Uit de landelijke pers: Economie groet met 2,1% Voorzichtig herstel aantal banen Herstel uitzendmarkt Werkloosheid blijft afnemen

Nadere informatie

Factsheet economische crisis. 3 e kwartaal 2012

Factsheet economische crisis. 3 e kwartaal 2012 Factsheet economische crisis 3 e kwartaal 212 O&S December 212 2 Kort samengevat Ieder kwartaal factsheet economische crisis Vanwege de voortdurende economische crisis is er behoefte aan inzicht in de

Nadere informatie

Crisismonitor Drechtsteden juni 2010 (cijfers tot en met april 2010)

Crisismonitor Drechtsteden juni 2010 (cijfers tot en met april 2010) Crisismonitor Drechtsteden juni 2010 (cijfers tot en met april 2010) Er zijn enkele voorzichtig positieve ontwikkelingen waar te nemen op de arbeidsmarkt en woningmarkt. Dat is kort gezegd de conclusie

Nadere informatie

Kwartaalrapportage Arbeidsmarkt Breda 2009

Kwartaalrapportage Arbeidsmarkt Breda 2009 Kwartaalrapportage Arbeidsmarkt Breda 2009 Economische krimp in 2009 Aantal vacatures sterk gedaald Werkloosheid in Breda stijgt me 14% Bredase bijstand daalt minimaal Bijstand onder jongeren sterk gestegen

Nadere informatie

jul/09 mei/09 jun/09 sep/09 sep/08 jan/09 feb/09 mrt/09 jun/09 aug/09 sep/09 aug/09

jul/09 mei/09 jun/09 sep/09 sep/08 jan/09 feb/09 mrt/09 jun/09 aug/09 sep/09 aug/09 HAAGSE MONITOR ECONOMISCHE RECESSIE 7 Deze monitor geeft zowel prognoses als gerealiseerde cijfers weer. Het vaststellen van gerealiseerde cijfers kost tijd, maar worden, zodra deze bekend zijn, in de

Nadere informatie

HAAGSE MONITOR RECESSIECIJFERS januari 2010

HAAGSE MONITOR RECESSIECIJFERS januari 2010 Pagina // Bijlage HAAGSE MONITOR RECESSIECIJFERS uari Deze monitor geeft zowel prognoses als gerealiseerde cijfers weer. Het vaststellen van gerealiseerde cijfers kost tijd, maar worden, zodra deze bekend

Nadere informatie

Crisismonitor Drechtsteden

Crisismonitor Drechtsteden Crisismonitor maart 2011 (cijfers t/m december 2010) Hoe staan de er voor op de arbeidsmarkt en de woningmarkt? Dat leest u in alweer de zevende editie van de crisismonitor, die het OCD in 2011 nog eens

Nadere informatie

Factsheet economische crisis. 1 e kwartaal 2011

Factsheet economische crisis. 1 e kwartaal 2011 Factsheet economische crisis 1 e kwartaal 211 O&S Mei 211 2 Kort samengevat Ieder kwartaal factsheet Vanwege de economische recessie is er behoefte aan inzicht in de gevolgen ervan in de gemeente s-hertogenbosch.

Nadere informatie

CBS: Voorzichtig herstel arbeidsmarkt in het tweede kwartaal

CBS: Voorzichtig herstel arbeidsmarkt in het tweede kwartaal Persbericht PB14 56 11 9 214 15.3 uur CBS: Voorzichtig herstel arbeidsmarkt in het tweede kwartaal Meer werklozen aan de slag Geen verdere daling aantal banen, lichte groei aantal vacatures Aantal banen

Nadere informatie

Crisismonitor Drechtsteden april 2010 (cijfers tot en met februari 2010)

Crisismonitor Drechtsteden april 2010 (cijfers tot en met februari 2010) Crisismonitor Drechtsteden april 2010 (cijfers tot en met februari 2010) Op arbeidsmarkt en woningmarkt nog steeds weinig tekenen van herstel. Dat is kort gezegd de conclusie van deze derde versie van

Nadere informatie

Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) Juni 2011

Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) Juni 2011 Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) Juni 2011 In deze notitie van het UWV WERKbedrijf worden de actuele ontwikkelingen op de regionale arbeidsmarkt kort toegelicht. Vanuit diverse bronnen is

Nadere informatie

Crisismonitor. SSC / Onderzoek en Informatie. uitgave juni Wat is in Breda veranderd ten opzichte van crisismonitor van april?

Crisismonitor. SSC / Onderzoek en Informatie. uitgave juni Wat is in Breda veranderd ten opzichte van crisismonitor van april? SSC / Onderzoek en Informatie Crisismonitor uitgave juni Wat is in Breda veranderd ten opzichte van crisismonitor van april? stijgingstempo werkloosheid neemt toe, meer jongeren werkloos fors minder hypotheken

Nadere informatie

Factsheet economische crisis. 1 e kwartaal 2010

Factsheet economische crisis. 1 e kwartaal 2010 Factsheet economische crisis 1 e kwartaal 21 O&S Mei 21 2 Kort samengevat Ieder kwartaal factsheet Vanwege de economische recessie in Nederland is er behoefte aan inzicht in de gevolgen hiervan voor de

Nadere informatie

Totaalbeeld arbeidsmarkt: werkloosheid in februari 6 procent

Totaalbeeld arbeidsmarkt: werkloosheid in februari 6 procent Arbeidsmarkt in vogelvlucht Gemiddeld over de afgelopen vier maanden is er een licht stijgende trend in de werkloosheid. Het aantal banen van werknemers stijgt licht en het aantal openstaande vacatures

Nadere informatie

Onderstaande tabel toont enkele algemene kenmerken afkomstig van het CBS, die een beeld geven van de vergelijkbaarheid van de gemeenten.

Onderstaande tabel toont enkele algemene kenmerken afkomstig van het CBS, die een beeld geven van de vergelijkbaarheid van de gemeenten. BIJLAGE 3: G4-Divosa Benchmark In de commissievergadering van 11 mei 2017 is toegezegd Divosa cijfers (G4 Divosa- Benchmark) met u te delen (toezegging 17/T83). Dit document bevat de G4-Benchmark van 2016.

Nadere informatie

Thermometer economische crisis

Thermometer economische crisis Thermometer economische crisis mei 2013 afdeling 29/04/2013 Onderzoek gemeente Utrecht Inleiding In deze tiende Thermometer economische crisis worden de recente ontwikkelingen op belangrijke gemeentelijke

Nadere informatie

Thermometer economische crisis

Thermometer economische crisis 7 Thermometer economische crisis maart 2011 15/03/2011 Inleiding In deze zevende Thermometer economische crisis worden de recente ontwikkelingen op belangrijke gemeentelijke thema s gevolgd (economie,

Nadere informatie

Research NL. Economic outlook 3e kwartaal 2010 Nederland

Research NL. Economic outlook 3e kwartaal 2010 Nederland Research NL Economic outlook 3e kwartaal 2010 Nederland Herstel economie zet aarzelend door Economische situatie Huishoudens zijn nog steeds terughoudend met hun consumptie en bedrijven zijn terughoudend

Nadere informatie

Kortetermijnontwikkeling

Kortetermijnontwikkeling Artikel, donderdag 22 september 2011 9:30 Arbeidsmarkt in vogelvlucht Het aantal banen van werknemers en het aantal openstaande vacatures stijgt licht. De loonontwikkeling is gematigd. De stijging van

Nadere informatie

Kwartaaloverzicht arbeidsmarkt 2005/2

Kwartaaloverzicht arbeidsmarkt 2005/2 Hans Langenberg In het tweede kwartaal van 2005 vond voor het eerst in twee jaar geen verdere daling plaats van het aantal banen. Ook is de werkloosheid gestabiliseerd. Wel was er een stagnatie in de toename

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid blijft afnemen. Opnieuw kleine daling werkloosheid

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid blijft afnemen. Opnieuw kleine daling werkloosheid Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB10-055 19 augustus 2010 9.30 uur Werkloosheid blijft afnemen Aantal werklozen licht gedaald Evenveel mannen als vrouwen werkloos Daling werkzoekenden alleen

Nadere informatie

Factsheet economische crisis. 3 e kwartaal 2011

Factsheet economische crisis. 3 e kwartaal 2011 Factsheet economische crisis 3 e kwartaal 211 O&S November 211 2 Kort samengevat Ieder kwartaal factsheet economische crisis Vanwege de voortdurende economische crisis is er behoefte aan inzicht in de

Nadere informatie

Factsheet economische crisis. 3 e kwartaal 2010

Factsheet economische crisis. 3 e kwartaal 2010 Factsheet economische crisis 3 e kwartaal 21 O&S November 21 2 Kort samengevat Ieder kwartaal factsheet Vanwege de economische recessie is er behoefte aan inzicht in de gevolgen ervan in de gemeente s-hertogenbosch.

Nadere informatie

Werkloosheid daalt verder in september

Werkloosheid daalt verder in september Persbericht Pb14-061 16 oktober 2014 9.30 uur Werkloosheid daalt verder in september - Opnieuw meer mensen aan het werk - In de afgelopen vijf maanden vooral minder mannen werkloos - Aantal WW-uitkeringen

Nadere informatie

Crisismonitor Drechtsteden

Crisismonitor Drechtsteden Crisismonitor Drechtsteden Versie Zwijndrecht april 211 (cijfers t/m december 21) Inhoud: 1. Werkloosheid 2. Werkloosheid naar leeftijd 3. Vacatures, bedrijven, leegstand 4. Woningmarkt Bijlage Hoe staan

Nadere informatie

Kwartaalrapportage Arbeidsmarkt Breda Inleiding. 2 Globaal beeld arbeidsmarkt 2006

Kwartaalrapportage Arbeidsmarkt Breda Inleiding. 2 Globaal beeld arbeidsmarkt 2006 Kwartaalrapportage Arbeidsmarkt Breda 2006 Herstel economie zet fors door Aantal banen neemt toe Werkloosheidsdaling Breda minder groot Daling jeugdwerkloosheid stagneert Aantal bijstandsgerechtigden daalt

Nadere informatie

Factsheet economische crisis. 2 e kwartaal 2012

Factsheet economische crisis. 2 e kwartaal 2012 Factsheet economische crisis 2 e kwartaal 212 O&S Oktober 212 2 Kort samengevat Ieder kwartaal factsheet economische crisis Vanwege de voortdurende economische crisis is er behoefte aan inzicht in de gevolgen

Nadere informatie

CBS: Lichte toename werkenden, minder werklozen

CBS: Lichte toename werkenden, minder werklozen CBS: Lichte toename werkenden, minder werklozen Het aantal mensen met werk is in de periode februari-april met gemiddeld 2 duizend per maand toegenomen. Vooral jongeren en 45-plussers gingen aan de slag.

Nadere informatie

Persbericht. Werkloosheid blijft dalen in januari Centraal Bureau voor de Statistiek. Trend werkloosheid blijft dalend

Persbericht. Werkloosheid blijft dalen in januari Centraal Bureau voor de Statistiek. Trend werkloosheid blijft dalend Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB06-018 16 februari 2006 9.30 uur Werkloosheid blijft dalen in januari 2006 Nederland telde in de periode november 2005-januari 2006 gemiddeld 450 duizend

Nadere informatie

Verder in deze editie:

Verder in deze editie: Economie Monitor Brabant Vierde kwartaal 4 Eurocrisis raakt ook de Brabantse economie De economie van Brabant krijgt in het laatste kwartaal van te maken met de gevolgen van de eurocrisis en dit is goed

Nadere informatie

Arbeidsmarkt in vogelvlucht

Arbeidsmarkt in vogelvlucht Arbeidsmarkt in vogelvlucht In het eerste kwartaal van 2011 is het aantal banen van werknemers, in vergelijking met het vierde kwartaal van 2010, licht gedaald. Dit is het eerste kwartaal met banenkrimp

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Daling werkloosheid houdt aan. Sinds het derde kwartaal 60 duizend werklozen minder

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Daling werkloosheid houdt aan. Sinds het derde kwartaal 60 duizend werklozen minder Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB06-055 18 mei 2006 9.30 uur Daling werkloosheid houdt aan Nederland telde in de periode februari-april 2006 gemiddeld 447 duizend werklozen. Na correctie

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid daalt voor de zesde maand op rij. Lichte daling aantal werkzoekenden

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid daalt voor de zesde maand op rij. Lichte daling aantal werkzoekenden Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB10-059 16 september 2010 9.30 uur Werkloosheid daalt voor de zesde maand op rij www.cbs.nl Vanaf maart gemiddeld 6 duizend werklozen per maand minder Minder

Nadere informatie

Macro-economische Ontwikkelingen

Macro-economische Ontwikkelingen Macro-economische Ontwikkelingen e kwartaal 8 Overall conclusie De kredietcrisis zorgt voor een terugval van de economische bedrijvigheid in Nederland die sinds het begin van de jaren tachtig niet is voorgekomen.

Nadere informatie

Factsheet economische crisis. 4 e kwartaal 2010

Factsheet economische crisis. 4 e kwartaal 2010 Factsheet economische crisis 4 e kwartaal 21 O&S Februari 211 2 Kort samengevat Ieder kwartaal factsheet Vanwege de economische recessie is er behoefte aan inzicht in de gevolgen ervan in de gemeente s-hertogenbosch.

Nadere informatie

We zien in figuur 2 dat het aandeel personen met een migratieachtergrond toeneemt van 46 procent januari 2015 naar 51 procent in juni 2017.

We zien in figuur 2 dat het aandeel personen met een migratieachtergrond toeneemt van 46 procent januari 2015 naar 51 procent in juni 2017. Bijlage 2 Cijfers uitvoering Participatiewet Bijstandsvolume stabiliseert Er zijn duidelijke signalen dat de economie en de arbeidsmarkt zich aan het herstellen zijn van de crisis. Het aantal mensen met

Nadere informatie

CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt

CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt Tussen maart en mei is het aantal mensen met een baan met gemiddeld 6 duizend per maand gestegen. De stijging is volledig aan vrouwen toe te schrijven. Het

Nadere informatie

Persconferentie: De Nederlandse conjunctuur in 2008, d.d. 13 februari 2009.

Persconferentie: De Nederlandse conjunctuur in 2008, d.d. 13 februari 2009. Persconferentie: De Nederlandse conjunctuur in 2008, d.d. 13 februari 2009. Sheet 1: Opening Het CBS publiceert vandaag het eerste cijfer van de economische groei over het vierde kwartaal en de voorlopige

Nadere informatie

Economische barometer maart 2012

Economische barometer maart 2012 Economische barometer maart 2012 In de periode juli 2009 tot en met januari 20 is maandelijks een overzicht gegeven van een aantal belangrijke economische kengetallen. Deze overzichten zijn terug te vinden

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek

Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB10-049 22 juli 9.30 uur Werkloosheid licht gedaald Werkloosheid in met 5 duizend afgenomen In afgelopen maanden vooral daling werkloosheid onder mannen

Nadere informatie

Werkloosheid daalt opnieuw

Werkloosheid daalt opnieuw Persbericht PB14-044 17 juli 9.30 uur Werkloosheid daalt opnieuw - Werkloosheid in juni voor de tweede maand op rij gedaald - Meer mensen hebben een betaalde baan - Aantal WW-uitkeringen blijft dalen -

Nadere informatie

Monitor Kredietcrisis Zoetermeer

Monitor Kredietcrisis Zoetermeer Monitor Kredietcrisis Zoetermeer Economische gevolgen van de kredietcrisis 28-21 Monitor Kredietcrisis Zoetermeer ECONOMISCHE GEVOLGEN KREDIETCRISIS ZOETERMEER Samenstelling: Bestuur, afdeling FB, team

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid stijgt opnieuw sterk

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid stijgt opnieuw sterk Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB03-092 20 mei 2003 9.30 uur Werkloosheid stijgt opnieuw sterk In de periode februari april 2003 telt de werkloze beroepsbevolking gemiddeld 392 duizend

Nadere informatie

Factsheet stedelijke economie. 4 e kwartaal 2013

Factsheet stedelijke economie. 4 e kwartaal 2013 Factsheet stedelijke economie 4 e kwartaal 213 O&S Februari 214 2 Kort samengevat Factsheet stedelijke economie Vanwege de huidige economische situatie blijft er behoefte aan inzicht hoe s-hertogenbosch

Nadere informatie

Persbericht. Werkloosheid daalt

Persbericht. Werkloosheid daalt Persbericht PB14-041 19 juni 09.30 uur Werkloosheid daalt - Werkloosheid is in mei gedaald - Beroepsbevolking krimpt minder snel - Aantal WW-uitkeringen in mei opnieuw afgenomen - Toename WW-uitkeringen

Nadere informatie

Voortgangsrapportage Sociale Zaken

Voortgangsrapportage Sociale Zaken Voortgangsrapportage Sociale Zaken 1e e half 2014 gemeente Landsmeer Afdeling Zorg en Welzijn September 2014 1. Inleiding Voor u ligt de voortgangsrapportage over de uitvoering van de Wet werk en bijstand

Nadere informatie

Factsheet economische crisis. 3 e kwartaal 2009

Factsheet economische crisis. 3 e kwartaal 2009 Factsheet economische crisis 3 e kwartaal 29 O&S November 29 2 Kort samengevat Ieder kwartaal factsheet Al enige tijd is er sprake van een economische recessie in Nederland. Met het oog daarop is er behoefte

Nadere informatie

Voortgangsrapportage Sociale Zaken

Voortgangsrapportage Sociale Zaken Voortgangsrapportage Sociale Zaken 2e e half 2013 gemeente Landsmeer [Geef tekst op] [Geef tekst op] [Geef tekst op] Afdeling Zorg en Welzijn April 2014 1. Inleiding Voor u ligt de voortgangsrapportage

Nadere informatie

ISD. Kwartaalrapportage. Overzicht 1 e kwartaal 2013 Steenbergen

ISD. Kwartaalrapportage. Overzicht 1 e kwartaal 2013 Steenbergen ISD Kwartaalrapportage Overzicht 1 e kwartaal 2013 Steenbergen i Inhoudsopgave Inkomen Gemeentelijke taak 3 Doelstelling en realisatie Inkomen 4 Werk Gemeentelijke taak 7 Doelstelling en realisatie werk

Nadere informatie

Bijlage bij 1 e Berap 2012: Economische ontwikkelingen

Bijlage bij 1 e Berap 2012: Economische ontwikkelingen Bijlage bij 1 e Berap 212: Economische ontwikkelingen Vanwege de economische recessie in Nederland is er behoefte aan inzicht in de gevolgen hiervan voor de gemeente Houten. Voortaan worden de belangrijkste

Nadere informatie

ARBEIDSMARKTMONITOR Twente Bijlage Gemeenten en definities

ARBEIDSMARKTMONITOR Twente Bijlage Gemeenten en definities Index bijlage Ontwikkeling Werkloosheid (NWW) per gemeente Ontwikkeling lopende uitkeringen WW, WWB, WIJ per gemeente (nb. WAJONG gegevens nog niet beschikbaar) Informatie stadsank over schuldhulpverlening

Nadere informatie

Bijlage: Economische ontwikkelingen, najaar 2013

Bijlage: Economische ontwikkelingen, najaar 2013 Bijlage: Economische ontwikkelingen, najaar 213 Economie en bedrijvigheid Na tijden van een dalend consumentenvertrouwen lijkt de weg naar boven weer te zijn gevonden en is het vertrouwen toegenomen in

Nadere informatie

Conjunctuurmonitor 2e kwartaal 2014

Conjunctuurmonitor 2e kwartaal 2014 Conjunctuurmonitor 2e 214 Augustus 214 Directe Bedrijfsvoering, afdeling FB, team Onderzoek en Statistiek, Camiel Geryszewski Conjunctuurmonitor Zoetermeer 2 e 214 Toelichting: Voor u ligt de Conjunctuurmonitor

Nadere informatie

Werkloosheid in augustus gedaald

Werkloosheid in augustus gedaald Persbericht PB13-061 19 september 09.30 uur Werkloosheid in augustus gedaald - In augustus minder werkloze jongeren - Stijgende trend werkloosheid minder sterk - Bijna 400 duizend WW-uitkeringen De voor

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I In deze economische monitor vindt u cijfers over de werkgelegenheid en de arbeidsmarkt van de gemeente Ede. Van de arbeidsmarkt zijn gegevens opgenomen van de tweede helft

Nadere informatie

2. Globale analyse 2015

2. Globale analyse 2015 2. Globale analyse 2015 2.1. Tekort 2015 We zien dat de economie aantrekt. Dat zien we ook terug in Enschede. We nemen groei en dynamiek waar van bedrijven op de toplocaties (met name Kennispark en de

Nadere informatie

SNELINFORMATIE ARBEIDSMARKTREGIO DRECHTSTEDEN

SNELINFORMATIE ARBEIDSMARKTREGIO DRECHTSTEDEN SNELINFORMATIE ARBEIDSMARKTREGIO DRECHTSTEDEN December 2012 WW-rechten Het aantal WW-uitkeringen steeg in december met 4,5% tot ruim 7.500. Deze maand werden 1.010 nieuwe WW rechten toegekend. Het aantal

Nadere informatie

Economische barometer juni 2012

Economische barometer juni 2012 20/19171 Economische barometer juni 20 In de periode juli 2009 tot en met januari 20 is maandelijks een overzicht gegeven van een aantal belangrijke economische kengetallen. Deze overzichten zijn terug

Nadere informatie

Aantal werklozen in december toegenomen

Aantal werklozen in december toegenomen Persbericht Pb15-002 22-01-2015 09.30 uur Aantal werklozen in december toegenomen - In de afgelopen drie maanden meer mensen op de arbeidsmarkt - Jeugdwerkloosheid vrijwel onveranderd - Aantal WW-uitkeringen

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder gestegen. Meer mannen én vrouwen werkloos. Aantal jonge werkzoekenden toegenomen

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder gestegen. Meer mannen én vrouwen werkloos. Aantal jonge werkzoekenden toegenomen Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB11-066 20 oktober 2011 9.30 uur www.cbs.nl Werkloosheid verder gestegen Sterke stijging werkloosheid in derde kwartaal 2011 Toename zowel bij mannen als

Nadere informatie

25 maart Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek

25 maart Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek 25 maart 2010 Statistisch Bulletin 10 12 no. Jaargang 66 Centraal Bureau voor de Statistiek Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x = geheim = nihil 2009 2010 = 2009 tot en met

Nadere informatie

Bijlage: Economische ontwikkelingen, voorjaar 2015

Bijlage: Economische ontwikkelingen, voorjaar 2015 7 mrt 7 mei 7 jul 7 sep 7 nov 7 jan 8 mrt 8 mei 8 jul 8 sep 8 nov 8 jan 9 mrt 9 mei 9 jul 9 sep 9 nov 9 jan 1 mrt 1 mei 1 jul 1 sep 1 nov 1 jan 11 mrt 11 mei 11 juli 11 sep 11 nov 11 jan 12 mrt 12 mei

Nadere informatie

Werkloosheid in juli verder gedaald

Werkloosheid in juli verder gedaald Persbericht PB14-051 21 augustus 2014 9:30 uur Werkloosheid in juli verder gedaald - De laatste maanden meer mensen aan het werk - Beroepsbevolking 100 duizend kleiner dan een jaar geleden - Aantal WW-uitkeringen

Nadere informatie

Economische Thermometer

Economische Thermometer Economische Thermometer Juni 2015 IB Onderzoek - gemeente Utrecht Inleiding In de Economische Thermometer volgen we de recente ontwikkelingen op belangrijke gemeentelijke thema s (economie, arbeidsmarkt,

Nadere informatie

Macro-economische Ontwikkelingen

Macro-economische Ontwikkelingen Macro-economische Ontwikkelingen 1e kwartaal 9 Overall conclusie In de tweede helft van 8 sloeg de kredietcrisis ook in Nederland over naar de rest van de economie. De vooruitzichten voor 9 en 1 zijn in

Nadere informatie

Thermometer economische crisis

Thermometer economische crisis 12 Thermometer economische crisis September 2014 afdeling Onderzoek - gemeente Utrecht Inleiding Deze twaalfde Thermometer economische crisis volgt de recente ontwikkelingen op belangrijke gemeentelijke

Nadere informatie

Fact sheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam. nummer 5 maart 2013

Fact sheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam. nummer 5 maart 2013 Fact sheet nummer 5 maart 2013 Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam Er zijn ruim 133.000 jongeren van 15 tot en met 26 jaar in Amsterdam (januari 2012). Met de meeste jongeren gaat het goed in het onderwijs

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen September 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. WW stijgt naar 204 duizend uitkeringen. Voortdurende stijging WW-uitkeringen

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. WW stijgt naar 204 duizend uitkeringen. Voortdurende stijging WW-uitkeringen Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB03-071 15 april 2003 9.30 uur WW stijgt naar 204 duizend uitkeringen Het aantal WW-uitkeringen is toegenomen tot 204 duizend eind 2002. Gecorrigeerd voor

Nadere informatie

Factsheet stedelijke economie. 4 e kwartaal 2018

Factsheet stedelijke economie. 4 e kwartaal 2018 Factsheet stedelijke economie 4 e kwartaal 218 Gemeente s-hertogenbosch Afdeling Onderzoek & Statistiek April 219 Kort samengevat Factsheet stedelijke economie De afdeling Onderzoek & Statistiek brengt

Nadere informatie

Factsheet stedelijke economie. 1 e kwartaal 2019

Factsheet stedelijke economie. 1 e kwartaal 2019 Factsheet stedelijke economie 1 e kwartaal 219 Gemeente s-hertogenbosch Afdeling Onderzoek & Statistiek Juli 219 Kort samengevat Factsheet stedelijke economie De afdeling Onderzoek & Statistiek brengt

Nadere informatie

Conjunctuurnotitie -1% -2%

Conjunctuurnotitie -1% -2% Conjunctuurnotitie 1 e kwartaal 212 Dit is de eerste conjunctuurnotitie van het OCD, de opvolger van de crisismonitor. In deze conjunctuurnotitie, die vier keer per jaar gaat verschijnen, is het aantal

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen Juni 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage 8 Toelichting

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2011 / 2

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2011 / 2 ECONOMISCHE MONITOR EDE 211 / 2 De economische monitor geeft een beeld van de economie van de gemeente Ede in de afgelopen periode van 27 tot 211. De economische monitor is verdeeld in twee delen. Het

Nadere informatie

SNELINFORMATIE ARBEIDSMARKTREGIO ZEELAND

SNELINFORMATIE ARBEIDSMARKTREGIO ZEELAND SNELINFORMATIE ARBEIDSMARKTREGIO ZEELAND December 2012 WW-rechten Het aantal WW-uitkeringen steeg in december met 13,2 % tot 6.470. Deze forse toename van de WW populatie wordt mede veroorzaakt door het

Nadere informatie

Een uitdagende arbeidsmarkt. Erik Oosterveld 24 juni 2014

Een uitdagende arbeidsmarkt. Erik Oosterveld 24 juni 2014 Een uitdagende arbeidsmarkt Erik Oosterveld 24 juni 2014 Wat waren de gevolgen van de recessie? Hoeveel banen zijn er verloren gegaan? In welke sectoren heeft de recessie het hardst toegeslagen? Werkgelegenheid

Nadere informatie

Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) Oktober 2011

Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) Oktober 2011 Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) Oktober 2011 In deze rapportage van het UWV WERKbedrijf worden de actuele ontwikkelingen op de regionale arbeidsmarkt kort toegelicht. Vanuit diverse bronnen

Nadere informatie

Duiding Arbeidsmarktontwikkelingen juni 2017

Duiding Arbeidsmarktontwikkelingen juni 2017 Duiding Arbeidsmarktontwikkelingen juni 2017 Inhoudsopgave Samenvatting: in één oogopslag 2 1. Economie 3 1.1. Nederlandse economie groeit nog steeds verder 3 1.2. Minder verleende ontslagvergunningen

Nadere informatie

27 september Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek

27 september Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek 27 september 2012 Statistisch Bulletin 12 39 no. Jaargang 68 Centraal Bureau voor de Statistiek Verklaring van tekens. gegevens ontbreken * voorlopig cijfer ** nader voorlopig cijfer x geheim nihil (indien

Nadere informatie

Macro-economische Ontwikkelingen

Macro-economische Ontwikkelingen Macro-economische Ontwikkelingen e kwartaal 1 Bijlage II Overall conclusie De Nederlandse economie groeit naar verwachting met 1¾% in 1 en met 1½% in 11. De toename van het bbp komt bijna volledig voor

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB10-040 21 mei 9.30 uur Minder werklozen Eerste daling werkloosheid sinds de zomer van 2008 Te vroeg om te spreken van een omslag Bij UWV daling werkzoekenden

Nadere informatie

Economische monitor 2012

Economische monitor 2012 POSTADRES BEZOEKADRES Postbus 25 364 AG Mijdrecht Croonstadtlaan 111 3641 AL Mijdrecht T F E I 297 29 16 16 297 28 42 81 gemeente@derondevenen.nl www.derondevenen.nl AUTEUR(S) M. Krol DATUM 26 juni 212

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Kleine daling werkloosheid. Vooral toename jonge werkzoekenden. Forse stijging nieuwe WW-uitkeringen

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Kleine daling werkloosheid. Vooral toename jonge werkzoekenden. Forse stijging nieuwe WW-uitkeringen www cbs nl Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB11-013 17 februari 2011 9.30 uur Kleine daling werkloosheid In januari minder dan 400 duizend werklozen Sinds de top begin vorig bijna 5 duizend

Nadere informatie

Situatie voor 1 januari 2009

Situatie voor 1 januari 2009 De raad van de gemeente Terneuzen contactpersoon : J.J. Hoste verzonden : Terneuzen, 8 maart 2010 Betreft: evaluatie langdurigheidstoeslag Geachte Raad, Met ingang van 1 januari 2009 is de Verordening

Nadere informatie

Factsheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2014. Werkloosheid stijgt naar 24% Definities. Nummer 6 juni 2014

Factsheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2014. Werkloosheid stijgt naar 24% Definities. Nummer 6 juni 2014 Nummer 6 juni 2014 Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2014 Factsheet Ondanks eerste tekenen dat de economie weer aantrekt blijft de werkloosheid. Negen procent van de Amsterdamse beroepsbevolking is werkloos

Nadere informatie

Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) April 2014

Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) April 2014 Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) April 214 In deze notitie van UWV WERKbedrijf, die tweemaandelijks verschijnt, worden de actuele ontwikkelingen op de regionale arbeidsmarkt kort toegelicht.

Nadere informatie

Monitor kredietcrisis begin 2010 Gemeente Purmerend

Monitor kredietcrisis begin 2010 Gemeente Purmerend Monitor kredietcrisis begin 2010 Gemeente Purmerend Colofon In opdracht van: De directeur Beleid Coördinatie en samenstellen rapportage: Team Beleidsonderzoek en Informatiemanagement Inhoud rapportage:

Nadere informatie

SNELINFORMATIE ARBEIDSMARKTREGIO WEST- BRABANT

SNELINFORMATIE ARBEIDSMARKTREGIO WEST- BRABANT SNELINFORMATIE ARBEIDSMARKTREGIO WEST- BRABANT December 2012 WW-rechten Het aantal WW-uitkeringen steeg in december met 4,2% tot 14.110. Deze maand werden 1.700 nieuwe WW rechten toegekend. Het aantal

Nadere informatie