Economische Thermometer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Economische Thermometer"

Transcriptie

1 Economische Thermometer Juni 2015 IB Onderzoek - gemeente Utrecht

2 Inleiding In de Economische Thermometer volgen we de recente ontwikkelingen op belangrijke gemeentelijke thema s (economie, arbeidsmarkt, inkomen en wonen). Door de verbeterde vooruitzichten vanaf nu als Economische Thermometer en niet meer als Thermometer economische crisis. Naast recente cijfers op de genoemde beleidsterreinen bevat de thermometer de belangrijkste relevante landelijke trends. In deze thermometer staan ook de resultaten van het bewonerspanel over de economische situatie van februari Naast deze halfjaarlijkse thermometer wordt een deel van de gegevens op onze online databank WistUdata per kwartaal ververst. De kwartaalversie vindt u hier. Colofon: uitgave: IB Onderzoek Informatie: Hans van Hastenberg ( )

3 Recente ontwikkelingen samengevat Economie Inkomen In het stadsgewest Utrecht is een meerderheid van de bedrijven positief over de omzetontwikkeling eind Begin 2015 hebben meer bedrijven te maken met een omzetdaling. In een meerderheid van de bedrijven is nog steeds sprake van een personeelskrimp. Het aantal nieuwe bedrijfsvestigingen is aanhoudend hoog. Het aantal opheffingen neemt nog steeds toe. Het aantal faillissementen neemt af. Het aantal Utrechtse huishoudens in de bijstand is in 2014 met 8,4% gestegen. Dit is een hoger groeitempo dan in de andere G4-steden. Na een daling in het tweede kwartaal 2014 stijgt het aantal aanvragen bijzondere bijstand opnieuw. Het aantal aanvragen (aanmeldingen) schuldhulpverlening ligt in 2014 lager dan in de jaren ervoor. In het eerste kwartaal van 2015 ligt het aantal iets hoger dan in het vierde kwartaal Woningmarkt Arbeidsmarkt De werkloosheid in Utrecht is afgenomen naar 7,0% van de beroepsbevolking en ligt daarmee weer onder het landelijke cijfer (7,8%) en is het laagste in de G4. In de afgelopen maanden is het aantal WWontvangers in Utrecht gedaald. Utrecht volgt de landelijke trend. Het aantal niet-werkende werkzoekenden daalt sinds januari 2015 en komt in juni 2015 uit op Het aantal woningtransacties neemt weer toe. In het eerste kwartaal van 2015 zijn 871 woningen verkocht. De verkoopprijzen stabiliseren zich de laatste drie kwartalen rond de Het aantal verkopen is in 2014 gestegen maar ligt over het eerste kwartaal 2015 op een iets lager niveau dan het kwartaal ervoor. De gemiddelde wachttijd voor een corporatiehuurwoning is, na een daling in 2014, opgelopen naar 9,1 jaar in het eerste kwartaal 2015.

4 Economie (1/3) Omzetontwikkeling bedrijfsleven* 35,0 Stadsgewest Utrecht Provincie Utrecht Nederland G4 (stadsgewesten) 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0-5,0 10,1 11,9 11,9 11,2 4,7 11,1 10,7 2,3 2,3 35,3 32,9 19,8 26,7 21,4 5-9,0-4,8-1,5-4,1-0,3-6,5-4, ,6-10,0-15, I 2014-II 2014-III 2014-IV 2015-I 2015-II * Saldo aantal bedrijven met positieve en negatieve omzetontwikkeling. G4 stadsgewesten is ongewogen gemiddelde Met ingang van 2014 zijn geen cijfers voor de stad Utrecht meer beschikbaar. Maar wel voor het stadsgewest Utrecht (Bunnik, De Bilt, Houten, IJsselstein, Maarssen, Nieuwegein, Utrecht en Zeist). In het eerste kwartaal van 2015 is het beeld t.o.v voorgaande kwartalen zeer positief. Er zijn meer bedrijven met een omzetstijging dan met een omzetdaling. In stadsgewest Utrecht is dit beeld positiever dan in provincie, G4 en Nederland. Het meest recente kwartaal geeft een veel somberder beeld. Een soortgelijke trend is te zien een jaar eerder. bron: COEN (CBS)

5 Economie (2/3) Personeelsontwikkeling bedrijfsleven* Stadsgewest Utrecht Provincie Utrecht 15,0 Nederland G4 (stadsgewesten) 0,0 1,1-27,7-19,4-12,3-15,4-25,0-17,9-7,8-13,0-10,0-6,2-1,5-5,4-16,2-10,5-1,6-16, ,3-26,9-16,8-2,7-9,3-15,0-30, I 2014-II 2014-III 2014-IV 2015-I 2015-II * Saldo aantal bedrijven met positieve en negatieve personeelsontwikkeling. G4 stadsgewesten is ongewogen gemiddelde Over de personeelsontwikkeling is een meerderheid van de bedrijven somber gestemd. Het stadsgewest Utrecht doet het hierbij structureel iets slechter dan bedrijven in de provincie en Nederland en de andere drie grote steden. De verwachting voor de komende maanden is nog iets slechter. In Utrecht (saldo-21,7) zijn de verwachtingen minder rooskleurig dan in Nederland (-5,3). bron: COEN (CBS)

6 Economie (3/3) Nieuw opgerichte bedrijven en opheffingen Nieuw opgerichte bedrijven 1 Opheffingen * cijfers t/m 8 november nieuwe hoofdvestigingen, nevenvestigingen en overige oprichtingen * cijfers t/m 8 november hoofdvestigingen, nevenvestigingen en ambtshalve uitschrijvingen Het aantal nieuw opgerichte bedrijven is al jaren hoog en lijkt niet negatief beïnvloed te zijn door de economische crisis. Het aantal opheffingen is de afgelopen jaren wel sterk toegenomen. Waarschijnlijk komt het aantal opheffingen in 2014 veel lager uit dan in Ook het aantal uitgesproken faillissementen in 2014 (t/m 10 november 2014) 99) valt waarschijnlijk lager uit dan in 2013 (144). Een dergelijke daling is ook te zien in Nederland en de provincie Utrecht. bron: KvK - Ondernemersplein.nl

7 Arbeidsmarkt (1/3) Werkloze beroepsbevolking % 10,0 9,0 8,0 Utrecht Amsterdam Nederland 7,0 provincie 6,0 5,0 4,0 3, I 2014-II 2014-III 2014-IV In 2014 is de werkloosheid in Utrecht afgenomen naar 7,0% van de beroepsbevolking. Daarmee ligt deze weer onder het landelijke cijfer (7,8%). In de afgelopen jaren volgde de werkloosheid in Utrecht de landelijke tendens. De werkloosheid in Utrecht is lager dan in de overige G4-gemeenten. bron: CBS

8 Arbeidsmarkt (2/3) Aantal lopende WW-uitkeringen in Utrecht feb-09 feb-10 feb-11 feb-12 feb-13 feb-14 feb-15 In april 2015 telt Utrecht personen met een WW-uitkering. Het beeld is wisselend. Een daling over geheel 2014 werd gevolgd door een stijging in december 2014 en januari De laatste maanden daalt het aantal WWuitkeringen opnieuw. Utrecht volgt daarmee de landelijke ontwikkeling. De daling van het aantal WW-ers wordt gezien als een teken van beginnend economisch herstel. bron: UWV

9 Arbeidsmarkt (2/3) Aantal niet-werkende werkzoekenden (nww-ers) jan-14 feb-14 mrt-14 apr-14 mei-14 jun-14 jul-14 aug-14 sep-14 okt-14 nov-14 dec-14 jan-15 feb-15 mrt-15 apr-15 mei-15 Het aantal bij het UWV ingeschreven niet-werkende werkzoekenden (nww) daalt vanaf februari In mei 2015 staan nww-ers ingeschreven. De nww-ers bestaan uit mensen met een WW-uitkering, met een bijstandsuitkering en werkzoekenden zonder uitkering. bron: UWV

10 Inkomen (1/3) Aantal huishoudens met bijstand (< 65 jaar) I 2009-I 2010-I 2011-I 2012-I 2013-I 2014-I 2015-I Het aantal huishoudens in de bijstand neemt nog steeds toe. In 2014 is het aantal huishoudens in de bijstand met 715 cliënten (8,4%) gestegen tot In 2015 stijgt het aantal huishoudens met bijstand naar verwachting verder door. De stijging met 8,4% in 2014 was groter dan die in de andere G4-gemeenten. In de afgelopen anderhalf jaar is het aantal cliënten in Utrecht met 8,4% gegroeid. Een duidelijk hoger groeitempo dan in Amsterdam (+2,2) en Rotterdam (+3,5%) en ook hoger dan Den Haag (+6,6%). bron: Werk en Inkomen, gemeente Utrecht

11 Inkomen (2/3) Aanvragen bijzondere bijstand in Utrecht 2100 Aantal aanvragen trendlijn I 2009-I 2010-I 2011-I 2012-I 2013-I 2014-I 2015-I Sinds het tweede kwartaal 2013 ligt het aantal aanvragen voor bijzondere bijstand op een aanmerkelijk hoger niveau (boven de 1.500) dan in de voorgaande kwartalen. Na een daling in het tweede kwartaal 2014 is het aantal aanvragen opnieuw gestegen. De piek ligt tot nu toe in het tweede kwartaal van 2015 met aanvragen. bron: Werk en Inkomen, gemeente Utrecht

12 Inkomen (3/3) Aanvragen schuldhulpverlening in Utrecht * e kwartaal 2e kwartaal 3e kwartaal e kwartaal * voor 2010 is alleen het jaarcijfer bekend. Het aantal aanvragen (aanmeldingen) voor schuldhulpverlening is in 2014 gedaald t.o.v In het eerste kwartaal van 2015 ligt het aantal aanvragen (aanmeldingen) met 475 iets hoger dan over het vierde kwartaal bron: Werk en Inkomen, gemeente Utrecht

13 Woningmarkt (1/5) Mediane verkooptijd koopwoning in Utrecht, in dagen I 2011-II 2011-III 2011-IV 2012-I 2012-II 2012-III 2012-IV 2013-I 2013-II 2013-III 2013-IV 2014-I 2014-II 2014-III 2014-IV 2015-I Na de piek van 170 dagen in het 2e kwartaal 2013 is de mediane verkooptijd in de tweede helft van 2013 gedaald naar rond de 140 dagen. In 2014 is er een verdere daling naar rond de 90 dagen. Vanaf het 2e kwartaal 2014 fluctueert het aantal dagen licht maar blijft onder de 90 dagen. De daling van de mediane verkooptijd geldt voor alle woningtypen. Nog steeds duurt het gemiddeld langer om een appartement te verkopen dan een eengezinswoning, maar ook hier is de verkooptijd gedaald. bron: NVM

14 Woningmarkt (2/5) Aantal woningtransacties in Utrecht I 2011-II 2011-III 2011-IV 2012-I 2012-II 2012-III 2012-IV 2013-I 2013-II 2013-III 2013-IV 2014-I 2014-II 2014-III 2014-IV 2015-I Na een dieptepunt van 451 verkochte woningen in het eerste kwartaal van 2013, is het aantal transacties gestegen naar ruim in het 4e kwartaal In het 1e kwartaal 2015 ligt het aantal verkochte woningen net onder de 900. In het begin van het jaar ligt het aantal transacties atijd lager. Daarmee gaat het aantal transacties weer richting het niveau van 2008, met gemiddeld per kwartaal 970 woningtransacties. bron: NVM

15 Woningmarkt (3/5) Mediane verkoopprijs koopwoning in Utrecht ( ) I 2011-II 2011-III 2011-IV 2012-I 2012-II 2012-III 2012-IV 2013-I 2013-II 2013-III 2013-IV 2014-I 2014-II 2014-III 2014-IV 2015-I Na een daling in de tweede helft van 2013 is de mediane verkoopprijs gestegen en ligt sinds het eerste kwartaal van 2014 rond de Het eerste kwartaal 2015 ligt de mediane transactieprijs per m 2 op In 2011 was dat nog rond de per m 2. Er is wel sprake van een lichte stijging t.o.v bron: NVM

16 Woningmarkt (4/5) Wachttijden sociale huurwoning in Utrecht*, in jaren jaar 14,0 12,0 12,1 jaar doorstromers 10,0 gemiddelde wachttijd 9,1 jaar 8,0 woningzoekenden excl. doorstromers 7,7 jaar 6, I 2011-III 2012-I 2012-III 2013-I 2013-III 2014-I 2014-III 2015-I * Woningen aanbodmodel Woningnet (regulier plus loting), inclusief nieuwbouw, exclusief verhuringen aan voorrangsgroepen De gemiddelde wachttijd voor een corporatiehuurwoning is, na een daling in 2014, opgelopen naar 9,1 jaar. De gemiddelde wachttijd voor doorstromers (12,1 jaar) fluctueert sterk en ligt steeds boven het gemiddelde (9,9 jaar). De wachttijd voor overige woningzoekenden is aanmerkelijk lager (7,7 jaar) en kent een veel stabieler verloop. bron: WoningNet

17 Woningmarkt (5/5) Aantal verhuringen sociale huurwoningen in Utrecht* 1000 beschikbaar voor overige woningzoekenden aan doorstromers I 2011-II 2011-III 2011-IV 2012-I 2012-II 2012-III 2012-IV 2013-I 2013-II 2013-III 2013-IV 2014-I 2014-II 2014-III 2014-IV 2015-I * Woningen aanbodmodel Woningnet (regulier plus loting), inclusief nieuwbouw Het aantal verhuurde corporatiewoningen vertoont de laatste kwartalen een dalende trend. Enkele uitschieters daargelaten ligt het aantal verhuurde woningen rond de 500 per kwartaal. Het aantal verhuurde woningen aan doorstromers is de laatste maanden redelijk stabiel. Het aantal verhuurde woningen aan overige woningzoekenden laat een dalende trend zien. bron: WoningNet

18 Landelijke trends (1/4) Economische groei 1,5 % 1,3 1,0 0,5 0,5 0,4 0,6 0 0,5 0,1 0,9 0,3 0,3 0,4 0,7 0,3 0,8 0,4 0,0-0,5-1,0-1,5-0,4-0,1-1 -0,9-0,1-0,2-0,1-0,2-0,6-0,9-0,9-0,3-0,4-2,0-2,5-2, I 2008-III 2009-I 2009-III 2010-I 2010-III 2011-I 2011-III 2012-I 2012-III 2013-I 2013-III 2014-I 2014-III 2015-I Na een periode van recessie in 2011 en 2012, en een kwakkelend herstel in 2013, is de Nederlandse economie sinds het tweede kwartaal van 2014 weer aan het groeien. Over heel 2014 komt de groei uit op 0,9%. In het eerste kwartaal 2015 is de economie met 0,4% gegroeid. Voor 2015 en 2016 verwacht het CPB een groei van respectievelijk 1,7% en 1,8%. bron: CBS

19 Landelijke trends (2/4) Economisch klimaat* jan-10 jul-10 jan-11 jul-11 jan-12 jul-12 jan-13 jul-13 jan-14 jul-14 jan * saldo positieve en negatieve antwoorden Medio 2014 kwam er een einde aan een periode van jaren waarin de Nederlanders overwegend negatief oordeelden over het economisch klimaat. Na een terugval in het vierde kwartaal van 2014 en het begin van 2015 is het beeld vanaf maart 2015 duidelijk positief. Het saldo van positieve en negatieve antwoorden komt in mei 2015 op +13. bron: CBS

20 Landelijke trends (3/4) Consumentenvertrouwen en koopbereidheid* 0 jan-10 jul-10 jan-11 jul-11 jan-12 jul-12 jan-13 jul-13 jan-14 jul-14 jan consumentenvertrouwen koopbereidheid -45 * saldo positieve en negatieve antwoorden Na het duidelijke herstel van het consumentenvertrouwen in de eerste helft van 2014 is het vertrouwen daarna opnieuw gedaald en nog licht negatief (-7) in februari De koopbereidheid volgt in grote lijnen de ontwikkeling van het consumentenvertrouwen, maar met minder grote uitschieters. De koopbereidheid blijft min of meer op hetzelfde niveau met een score van rond de -10. bron: CBS

21 Landelijke trends (4/4) Inflatie (%) % 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 jan-09 jan-10 jan-11 jan-12 jan-13 jan-14 jan-15 De inflatie is tussen juli 2013 en januari 2015 gedaald van 3,1% naar 0,0%. Dit is het laagste punt in 6 jaar tijd. De laatste maanden neemt de inflatie weer iets toe naar 0,6% in april bron: CBS

22 Bewonerspanel Bewonerspanel Hierna worden een aantal resultaten gepresenteerd van vragen die zijn voorgelegd aan het Utrechtse Bewonerspanel. Het Bewonerspanel is een digitaal panel dat bestaat uit inwoners van Utrecht die graag meedenken met de gemeente. De grafieken zijn gebaseerd op vragen die in februari 2015 aan het panel zijn gesteld. Het betreft respondenten. Uitkomsten Utrechtse panelleden zijn begin 2015 iets minder positief over de economische situatie in Nederland in het afgelopen half jaar dan een jaar eerder. Ook over het komend halfjaar zijn ze minder positief. Het grootste gedeelte van de panelleden schat in dat de eigen situatie in het komend half jaar hetzelfde blijft. De financiële situatie van de panelleden is tussen februari 2014 en februari 2015 licht verbeterd. Bezuinigen op de eigen uitgaven doen de panelleden iets minder dan een jaar eerder. Alleen op dagjes uit wordt meer bezuinigd.

23 Bewonerspanel (1/6) Oordeel economische situatie afgelopen halfjaar 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 n= ,0 10,0 21,0 69,0 72,0 19,0 9,0 60,0 27,0 12, beter hetzelfde slechter Utrechtse panelleden zijn begin 2015 iets minder positief over de economische situatie in Nederland dan een jaar daarvoor, maar wel beduidend positiever dan in bron: Bewonerspanel 2015

24 Bewonerspanel (2/6) Oordeel economische situatie komend halfjaar 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 23,0 31,0 46,0 77,0 16,0 7,0 63,0 27,0 11, n=2.975 beter hetzelfde slechter 63% van de panelleden is begin 2015 van mening dat het in het komend halfjaar economisch beter zal gaan in Nederland. Een jaar daarvoor dacht nog ruim 77% dit. bron: Bewonerspanel 2015

25 Bewonerspanel (3/6) Beoordeling eigen situatie afgelopen half jaar inkomen 2013 inkomen 2014 inkomen 2015 arbeidsmarkt 2013 arbeidsmarkt 2014 arbeidsmarkt 2015 woningmarkt 2013 woningmarkt 2014 woningmarkt 2015 n=2.975 beter hetzelfde slechter De panelleden beoordelen de eigen situatie begin 2015 iets positiever dan een jaar daarvoor. Meest opvallend is de woningmarkt. Begin 2015 zien meer panelleden (21%) de eigen situatie verbeteren dan een jaar eerder (13%). Op de arbeidsmarkt zijn er begin 2015 minder panelleden die hun situatie zien verslechteren (28%) dan in Bij de inkomenssituatie valt op dat minder panelleden een verslechtering zien (21% in 2015 t.o.v. 24% in 2014). bron: Bewonerspanel 2015

26 Bewonerspanel (4/6) Verwachting eigen situatie komend half jaar inkomen 2013 inkomen 2014 inkomen 2015 arbeidsmarkt 2013 arbeidsmarkt 2014 arbeidsmarkt 2015 woningmarkt 2013 woningmarkt 2014 woningmarkt 2015 n=2.975 beter hetzelfde slechter De verwachtingen voor het komend half jaar sluiten aan bij de beoording over de economische situatie in het afgelopen halfjaar. Een hoog aandeel blijft aangeven dat de eigen situatie hetzelfde blijft. Een op de vijf panelleden (21%) verwacht een verbetering van de eigen situatie op de woningmarkt, 20% van de eigen arbeidsmarktpositie en 23% van de eigen inkomenssituatie. bron: Bewonerspanel 2015

27 Bewonerspanel (5/6) Financiële situatie huishouden 46% ik moet me in de schulden steken om rond te komen 22% ik moet spaarmiddelen aanspreken om rond te komen 3% 3% 11% 13% % 20% ik kan precies rondkomen 21% 43% ik houd een beetje geld over ik houd veel geld over n=2.975 De financiële huishoudsituatie van de panelleden is tussen februari 2014 en 2015 licht verbeterd. Het aandeel huishoudens dat niet kan rondkomen ikomt iets lager uit. Binnen de groep die aangeeft geld over te houden is de groep die aangeeft een beetje geld over te houden groter geworden en de groep die aangeeft veel geld over te houden kleiner. bron: Bewonerspanel 2015

28 Bewonerspanel (6/6) Uitgaven waarop afgelopen half jaar is bezuinigd uitgaan kleding en schoenen dagjes uit vakanties lidmaatschap, contributie dagelijkse goederen duurzame goederen anders 46% 42% 41% 40% 38% 31% 31% 10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% Panelleden geven aan op veel verschillende uitgaven te bezuiningen. Opvallend is dat binnen de verschillende uitgaven slechts één categorie groter is geworden: dagjes uit. Bij de meeste uitgaven wordt minder bezuinigd of blijft de bezuiniging gelijk. Het meest wordt bezuinigd op uitgaan (46% van de huishoudens), kleding en schoenen (42%) en dagjes uit (41%). bron: Bewonerspanel 2015

Thermometer economische crisis

Thermometer economische crisis 12 Thermometer economische crisis September 2014 afdeling Onderzoek - gemeente Utrecht Inleiding Deze twaalfde Thermometer economische crisis volgt de recente ontwikkelingen op belangrijke gemeentelijke

Nadere informatie

Thermometer economische crisis

Thermometer economische crisis 11 Thermometer economische crisis november 2013 afdeling Onderzoek - gemeente Utrecht Inleiding In deze elfde Thermometer economische crisis worden de recente ontwikkelingen op belangrijke gemeentelijke

Nadere informatie

Thermometer economische crisis

Thermometer economische crisis Thermometer economische crisis mei 2013 afdeling 29/04/2013 Onderzoek gemeente Utrecht Inleiding In deze tiende Thermometer economische crisis worden de recente ontwikkelingen op belangrijke gemeentelijke

Nadere informatie

Thermometer economische crisis

Thermometer economische crisis 9 Thermometer economische crisis oktober 20 Bestuursinformatie 07//20 gemeente Utrecht Inleiding In deze negende Thermometer economische crisis worden de recente ontwikkelingen op belangrijke gemeentelijke

Nadere informatie

Thermometer economische. crisis

Thermometer economische. crisis 8 Thermometer economische oktober 20 crisis 06//20 Inleiding In deze achtste Thermometer economische crisis worden de recente ontwikkelingen op belangrijke gemeentelijke thema s gevolgd (economie, arbeidsmarkt,

Nadere informatie

Thermometer economische crisis

Thermometer economische crisis 7 Thermometer economische crisis maart 2011 15/03/2011 Inleiding In deze zevende Thermometer economische crisis worden de recente ontwikkelingen op belangrijke gemeentelijke thema s gevolgd (economie,

Nadere informatie

Thermometer economische crisis

Thermometer economische crisis 6 Thermometer economische crisis oktober 20 /11/20 1 Inleiding In deze zesde Thermometer economische crisis worden de recente ontwikkelingen op belangrijke gemeentelijke thema s gevolgd (economie, arbeidsmarkt,

Nadere informatie

Thermometer economische crisis

Thermometer economische crisis 4 Thermometer economische crisis maart 2010 16/03/2010 1 Inleiding In deze vierde Thermometer economische crisis worden de recente ontwikkelingen op belangrijke gemeentelijke thema s gevolgd (economie,

Nadere informatie

jul/09 mei/09 jun/09 sep/09 sep/08 jan/09 feb/09 mrt/09 jun/09 aug/09 sep/09 aug/09

jul/09 mei/09 jun/09 sep/09 sep/08 jan/09 feb/09 mrt/09 jun/09 aug/09 sep/09 aug/09 HAAGSE MONITOR ECONOMISCHE RECESSIE 7 Deze monitor geeft zowel prognoses als gerealiseerde cijfers weer. Het vaststellen van gerealiseerde cijfers kost tijd, maar worden, zodra deze bekend zijn, in de

Nadere informatie

Thermometer economische crisis

Thermometer economische crisis 3 Thermometer economische crisis september 2009 02/10/2009 1 2 Inleiding In deze derde Thermometer economische crisis worden de recente ontwikkelingen op belangrijke gemeentelijke thema s gevolgd (economie,

Nadere informatie

Factsheet economische crisis. 2 e kwartaal 2012

Factsheet economische crisis. 2 e kwartaal 2012 Factsheet economische crisis 2 e kwartaal 212 O&S Oktober 212 2 Kort samengevat Ieder kwartaal factsheet economische crisis Vanwege de voortdurende economische crisis is er behoefte aan inzicht in de gevolgen

Nadere informatie

Bijlage bij 1 e Berap 2012: Economische ontwikkelingen

Bijlage bij 1 e Berap 2012: Economische ontwikkelingen Bijlage bij 1 e Berap 212: Economische ontwikkelingen Vanwege de economische recessie in Nederland is er behoefte aan inzicht in de gevolgen hiervan voor de gemeente Houten. Voortaan worden de belangrijkste

Nadere informatie

Factsheet economische crisis. 1 e kwartaal 2010

Factsheet economische crisis. 1 e kwartaal 2010 Factsheet economische crisis 1 e kwartaal 21 O&S Mei 21 2 Kort samengevat Ieder kwartaal factsheet Vanwege de economische recessie in Nederland is er behoefte aan inzicht in de gevolgen hiervan voor de

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 35

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 35 Statistisch Bulletin Jaargang 71 2015 35 27 augustus 2015 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Werkloosheid verder gedaald 3 Werkloze beroepsbevolking 4 2. Inkomen en bestedingen 5 Consumenten zijn

Nadere informatie

Crisismonitor Drechtsteden

Crisismonitor Drechtsteden Crisismonitor Januari 211 (cijfers t/m oktober 21) Hoe staan de er voor op de arbeidsmarkt en de woningmarkt? Dat leest u in deze zesde editie van de crisismonitor, die het OCD eens in de twee maanden

Nadere informatie

Factsheet economische crisis. 3 e kwartaal 2012

Factsheet economische crisis. 3 e kwartaal 2012 Factsheet economische crisis 3 e kwartaal 212 O&S December 212 2 Kort samengevat Ieder kwartaal factsheet economische crisis Vanwege de voortdurende economische crisis is er behoefte aan inzicht in de

Nadere informatie

Crisismonitor Drechtsteden augustus 2010 (cijfers tot en met juni 2010)

Crisismonitor Drechtsteden augustus 2010 (cijfers tot en met juni 2010) Crisismonitor Drechtsteden augustus 2010 (cijfers tot en met juni 2010) Uit de landelijke pers: Economie groet met 2,1% Voorzichtig herstel aantal banen Herstel uitzendmarkt Werkloosheid blijft afnemen

Nadere informatie

HAAGSE MONITOR RECESSIECIJFERS januari 2010

HAAGSE MONITOR RECESSIECIJFERS januari 2010 Pagina // Bijlage HAAGSE MONITOR RECESSIECIJFERS uari Deze monitor geeft zowel prognoses als gerealiseerde cijfers weer. Het vaststellen van gerealiseerde cijfers kost tijd, maar worden, zodra deze bekend

Nadere informatie

Woningmarktcijfers 4e kwartaal 2012

Woningmarktcijfers 4e kwartaal 2012 7 januari 2013 NVM Data & Research Niveau (t.o.v.) 2012-3 (t.o.v.) 2011-4 Opmerking Aantal transacties 25.031 + 31,8% +13,9% Gemiddelde verandering t.o.v. 3 e kwartaal: +3,1%. Totale markt naar schatting

Nadere informatie

Crisismonitor Drechtsteden

Crisismonitor Drechtsteden Crisismonitor juni 211 (cijfers t/m maart 211) Inhoud: 1. Werkloosheid 2. Werkloosheid naar leeftijd 3. Vacatures, bedrijven, leegstand 4. Woningmarkt Hoe staan de er voor op de arbeidsmarkt en de woningmarkt?

Nadere informatie

Crisismonitor Drechtsteden

Crisismonitor Drechtsteden Crisismonitor februari 2012 (cijfers t/m december 2011) Inhoud: 1. Werkloosheid 2. Werkloosheid naar leeftijd 3. Vacatures, bedrijven, leegstand 4. Woningmarkt Hoe staan de er voor op de arbeidsmarkt en

Nadere informatie

Crisismonitor. SSC / Onderzoek en Informatie. uitgave juni Wat is in Breda veranderd ten opzichte van crisismonitor van april?

Crisismonitor. SSC / Onderzoek en Informatie. uitgave juni Wat is in Breda veranderd ten opzichte van crisismonitor van april? SSC / Onderzoek en Informatie Crisismonitor uitgave juni Wat is in Breda veranderd ten opzichte van crisismonitor van april? stijgingstempo werkloosheid neemt toe, meer jongeren werkloos fors minder hypotheken

Nadere informatie

Factsheet stedelijke economie. 4 e kwartaal 2013

Factsheet stedelijke economie. 4 e kwartaal 2013 Factsheet stedelijke economie 4 e kwartaal 213 O&S Februari 214 2 Kort samengevat Factsheet stedelijke economie Vanwege de huidige economische situatie blijft er behoefte aan inzicht hoe s-hertogenbosch

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 72 2016 25

Statistisch Bulletin. Jaargang 72 2016 25 Statistisch Bulletin Jaargang 72 2016 25 23 juni 2016 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Werkloosheid daalt verder 3 Werkloze beroepsbevolking (20) 4 2. Inkomen en bestedingen 5 Consument een stuk

Nadere informatie

Crisismonitor Drechtsteden

Crisismonitor Drechtsteden Crisismonitor Oktober 2010 (cijfers t/m augustus 2010) Inhoud: 1. Werkloosheid (algemeen) 2. Werkloosheid naar leeftijd (jongeren en ouderen) 3. Vacatures, bedrijven en leegstand 4. Woningmarkt Hoe staan

Nadere informatie

Factsheet economische crisis. 3 e kwartaal 2010

Factsheet economische crisis. 3 e kwartaal 2010 Factsheet economische crisis 3 e kwartaal 21 O&S November 21 2 Kort samengevat Ieder kwartaal factsheet Vanwege de economische recessie is er behoefte aan inzicht in de gevolgen ervan in de gemeente s-hertogenbosch.

Nadere informatie

Verder in deze editie:

Verder in deze editie: Economie Monitor Brabant Vierde kwartaal 4 Eurocrisis raakt ook de Brabantse economie De economie van Brabant krijgt in het laatste kwartaal van te maken met de gevolgen van de eurocrisis en dit is goed

Nadere informatie

Factsheet economische crisis. 4 e kwartaal 2010

Factsheet economische crisis. 4 e kwartaal 2010 Factsheet economische crisis 4 e kwartaal 21 O&S Februari 211 2 Kort samengevat Ieder kwartaal factsheet Vanwege de economische recessie is er behoefte aan inzicht in de gevolgen ervan in de gemeente s-hertogenbosch.

Nadere informatie

Bijlage: Economische ontwikkelingen, voorjaar 2015

Bijlage: Economische ontwikkelingen, voorjaar 2015 7 mrt 7 mei 7 jul 7 sep 7 nov 7 jan 8 mrt 8 mei 8 jul 8 sep 8 nov 8 jan 9 mrt 9 mei 9 jul 9 sep 9 nov 9 jan 1 mrt 1 mei 1 jul 1 sep 1 nov 1 jan 11 mrt 11 mei 11 juli 11 sep 11 nov 11 jan 12 mrt 12 mei

Nadere informatie

Woningmarktcijfers 1e kwartaal 2013

Woningmarktcijfers 1e kwartaal 2013 8 april 2013 NVM Data & Research Niveau (t.o.v.) 2012-4 (t.o.v.) Opmerking Aantal transacties 17.577-30,3% - 6,4% Gemiddelde verandering t.o.v. 4 e kwartaal: -8,5%. Totale markt naar schatting 23.750 woningen.

Nadere informatie

Monitor Kredietcrisis Zoetermeer

Monitor Kredietcrisis Zoetermeer Monitor Kredietcrisis Zoetermeer Economische gevolgen van de kredietcrisis 28-21 Monitor Kredietcrisis Zoetermeer ECONOMISCHE GEVOLGEN KREDIETCRISIS ZOETERMEER Samenstelling: Bestuur, afdeling FB, team

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2011 / 2

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2011 / 2 ECONOMISCHE MONITOR EDE 211 / 2 De economische monitor geeft een beeld van de economie van de gemeente Ede in de afgelopen periode van 27 tot 211. De economische monitor is verdeeld in twee delen. Het

Nadere informatie

Crisismonitor Drechtsteden april 2010 (cijfers tot en met februari 2010)

Crisismonitor Drechtsteden april 2010 (cijfers tot en met februari 2010) Crisismonitor Drechtsteden april 2010 (cijfers tot en met februari 2010) Op arbeidsmarkt en woningmarkt nog steeds weinig tekenen van herstel. Dat is kort gezegd de conclusie van deze derde versie van

Nadere informatie

Conjunctuurmonitor 2e kwartaal 2014

Conjunctuurmonitor 2e kwartaal 2014 Conjunctuurmonitor 2e 214 Augustus 214 Directe Bedrijfsvoering, afdeling FB, team Onderzoek en Statistiek, Camiel Geryszewski Conjunctuurmonitor Zoetermeer 2 e 214 Toelichting: Voor u ligt de Conjunctuurmonitor

Nadere informatie

Barometer Arbeidsmarkt Gelderland 2e kwartaal 2013

Barometer Arbeidsmarkt Gelderland 2e kwartaal 2013 Barometer Arbeidsmarkt Gelderland 2e kwartaal 2013 In deze notitie van UWV, die ieder kwartaal verschijnt, worden de actuele ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in de provincie Gelderland kort toegelicht.

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 13

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 13 Statistisch Bulletin Jaargang 71 2015 13 26 maart 2015 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 CBS: Werkloosheid gedaald door afname beroepsbevolking 3 Werkloze beroepsbevolking 1) 5 2. Inkomen en bestedingen

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid licht gedaald

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid licht gedaald www cbs nl Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB12-017 15 maart 2012 9.30 uur Werkloosheid licht gedaald In februari minder werklozen dan in januari Licht stijgende trend in de afgelopen vier

Nadere informatie

Crisismonitor Drechtsteden februari 2010 (cijfers tot en met december 2009)

Crisismonitor Drechtsteden februari 2010 (cijfers tot en met december 2009) Crisismonitor Drechtsteden februari 2010 (cijfers tot en met december 9) Op de arbeidsmarkt nog geen, op de woningmarkt wel eerste voorzichtige tekenen van herstel. Dat zijn kort gezegd de conclusies van

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2011 / 1

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2011 / 1 ECONOMISCHE MONITOR EDE 211 / 1 De economische monitor geeft een beeld van de economie van de gemeente Ede in de afgelopen periode van 27 tot 21. De economische monitor is verdeeld in 2 delen. Het thermo

Nadere informatie

Woningmarktmonitor provincie Utrecht: de staat van de woningmarkt medio 2014

Woningmarktmonitor provincie Utrecht: de staat van de woningmarkt medio 2014 DATUM 7 december 2014 PROJECTNUMMER 3400.106 OPDRACHTGEVER Woningmarktmonitor provincie : de staat van de woningmarkt medio 2014 Inleiding Afgelopen maand is er een nieuwe update uitgevoerd van de Woningmarktmonitor

Nadere informatie

Macro-economische Ontwikkelingen

Macro-economische Ontwikkelingen Macro-economische Ontwikkelingen e kwartaal 1 Bijlage II Onderdeel Economische groei Inflatie Producentenvertrouwen Consumptie Omzet detailhandel Consumentenvertrouwen Hypotheken Hypotheek- en kapitaalmarktrente

Nadere informatie

CONJUNCTUURMONITOR ZOETERMEER

CONJUNCTUURMONITOR ZOETERMEER CONJUNCTUURMONITOR ZOETERMEER Versie kwartaal 3 Uitgave Gemeente Zoetermeer Samenstelling JaBo / Onderzoek en Statistiek Camiel Geryszewski Onderzoek&Statistiek@Zoetermeer.nl Inhoudsopgave 1. Bevolking

Nadere informatie

Bijlage I: Woningmarktcijfers 4 e kwartaal 2007

Bijlage I: Woningmarktcijfers 4 e kwartaal 2007 Bijlage I: Woningmarktcijfers 4 e kwartaal 2007 De prijs van de gemiddelde verkochte woning stijgt met 1,2% in het 4 e kwartaal van 2007. De stijging van de prijs per m 2 is met 0,3% veel lager. De stijging

Nadere informatie

Economische barometer maart 2012

Economische barometer maart 2012 Economische barometer maart 2012 In de periode juli 2009 tot en met januari 20 is maandelijks een overzicht gegeven van een aantal belangrijke economische kengetallen. Deze overzichten zijn terug te vinden

Nadere informatie

Conjunctuurmonitor. Kerncijfers gemeente Zaanstad Februari 2013. Concernstaf, Strategie & Onderzoek

Conjunctuurmonitor. Kerncijfers gemeente Zaanstad Februari 2013. Concernstaf, Strategie & Onderzoek Kerncijfers gemeente Zaanstad Februari 2013 Concernstaf, Strategie & Onderzoek De is een driemaandelijks overzicht van de meest recente economische kerngegevens over Zaanstad. Hij wordt samengesteld door

Nadere informatie

Sprekende Cijfers. Kwartaalbericht Q1 Woningmarkt Pagina 1 van 9 regio Den Haag april Regio Den Haag

Sprekende Cijfers. Kwartaalbericht Q1 Woningmarkt Pagina 1 van 9 regio Den Haag april Regio Den Haag Sprekende Cijfers 2014-1 Woningmarkt regio Den Haag Sprekende Cijfers Kwartaalbericht Woningmarkt Pagina 1 van 9 regio Den Haag april 2014 Regio Den Haag Inleiding Robert Kuiper Rudi van Wechem Voor u

Nadere informatie

Verslechtering economische vooruitzichten. Economische ontwikkeling:

Verslechtering economische vooruitzichten. Economische ontwikkeling: Economie Monitor Derde kwartaal 211 3 Verslechtering economische vooruitzichten In het tweede kwartaal leek de se economie de eerste tekenen van economisch herstel te vertonen. Het derde kwartaal laat

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder toegenomen. Stijging 9 duizend per maand in afgelopen halfjaar

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder toegenomen. Stijging 9 duizend per maand in afgelopen halfjaar Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB10-019 18 maart 9.30 uur Werkloosheid verder toegenomen In een jaar tijd 126 duizend werklozen meer Laatste maanden vooral stijging bij mannen 45-plus Bij

Nadere informatie

Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel

Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel Provincie Overijssel 2010 De maandelijkse monitor geeft in het kort een overzicht van de ontwikkeling en stand van zaken van: Omvang niet-werkende werkzoekenden

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid stijgt opnieuw sterk

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid stijgt opnieuw sterk Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB03-092 20 mei 2003 9.30 uur Werkloosheid stijgt opnieuw sterk In de periode februari april 2003 telt de werkloze beroepsbevolking gemiddeld 392 duizend

Nadere informatie

Macro-economische Ontwikkelingen

Macro-economische Ontwikkelingen Macro-economische Ontwikkelingen e kwartaal 1 Bijlage II Overall conclusie De Nederlandse economie groeit naar verwachting met 1¾% in 1 en met 1½% in 11. De toename van het bbp komt bijna volledig voor

Nadere informatie

Economische monitor. Voorne PutteN 5 GEMEENTEN. 4 e editie. Opzet en inhoud

Economische monitor. Voorne PutteN 5 GEMEENTEN. 4 e editie. Opzet en inhoud 4 e editie Economische monitor Voorne PutteN Opzet en inhoud In 2010 verscheen de eerste editie van de Economische Monitor Voorne-Putten, een gezamenlijk initiatief van de vijf gemeenten Bernisse, Brielle,

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang

Statistisch Bulletin. Jaargang Statistisch Bulletin Jaargang 72 2016 51 22 december 2016 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Iets minder dan een half miljoen werklozen 3 Werkloze beroepsbevolking 1) (21) 4 Verklaring van tekens

Nadere informatie

Trendmonitor Hoorn. 11 e meting: eerste kwartaal 2012. Trendmonitor Hoorn. Gemeente Hoorn mei 2012

Trendmonitor Hoorn. 11 e meting: eerste kwartaal 2012. Trendmonitor Hoorn. Gemeente Hoorn mei 2012 11 e meting: eerste kwartaal 2012 Gemeente Hoorn mei 2012 Colofon Uitgave : &O Research BV van Dedemstraat 6C 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl Datum : Mei 2012 Opdrachtgever : gemeente

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I In deze economische monitor vindt u cijfers over de werkgelegenheid en de arbeidsmarkt van de gemeente Ede. Van de arbeidsmarkt zijn gegevens opgenomen van de tweede helft

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2014 I

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2014 I ECONOMISCHE MONITOR EDE 2014 I Deze economische monitor gaat nader in op de ontwikkeling van de economie en arbeidsmarkt in Ede en de regio FoodValley met de focus op het tweede halfjaar van 20. Daarnaast

Nadere informatie

Woningmarktcijfers: huidige stand van zaken & blik op de toekomst. Pieter van Santvoort, 15 april 2014 @pmjvansantvoort

Woningmarktcijfers: huidige stand van zaken & blik op de toekomst. Pieter van Santvoort, 15 april 2014 @pmjvansantvoort Woningmarktcijfers: huidige stand van zaken & blik op de toekomst Pieter van Santvoort, 15 april 2014 @pmjvansantvoort Onze diensten Van Santvoort Makelaars helpt al sinds 1976 bij transacties van: Bestaande

Nadere informatie

Eerste kwartaal 2013. Conjunctuurenquête Nederland. Provincie Limburg

Eerste kwartaal 2013. Conjunctuurenquête Nederland. Provincie Limburg Eerste kwartaal 2013 Conjunctuurenquête Nederland Inhoud rapport COEN in het kort Economisch klimaat Omzet Export Personeelssterkte Investeringen Winstgevendheid Toelichting De Conjunctuurenquête Nederland

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Onderwijs

Arbeidsmarkt Onderwijs Nieuwsbrief JULI 2010 Arbeidsmarkt Onderwijs Inleiding In dit nummer 1 Inleiding 1 Vlaanderen - Vraag 3 Vlaanderen - Aanbod 5 Brussel - Vraag 6 Brussel - Aanbod Elke maand schetsen we u aan de hand van

Nadere informatie

Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) Juni 2011

Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) Juni 2011 Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) Juni 2011 In deze notitie van het UWV WERKbedrijf worden de actuele ontwikkelingen op de regionale arbeidsmarkt kort toegelicht. Vanuit diverse bronnen is

Nadere informatie

Economische en sociale thermometer Nummer 42, oktober 2012

Economische en sociale thermometer Nummer 42, oktober 2012 Economische en sociale thermometer Nummer 42, oktober 212 Uitgave : Team Kennis en Verkenning Naam : Jaap Barink Telefoonnummer : (57) 693369 Mail : j.barink@deventer.nl 2 INHOUD Highlights uit de economische

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 70 2014 30

Statistisch Bulletin. Jaargang 70 2014 30 Statistisch Bulletin Jaargang 70 2014 30 24 juli 2014 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Werkloosheid daalt opnieuw 3 Technische toelichting 4 Werkloze beroepsbevolking 1) 6 2 Inkomen en bestedingen

Nadere informatie

Crisismonitor Drechtsteden

Crisismonitor Drechtsteden Crisismonitor Drechtsteden Versie Zwijndrecht april 211 (cijfers t/m december 21) Inhoud: 1. Werkloosheid 2. Werkloosheid naar leeftijd 3. Vacatures, bedrijven, leegstand 4. Woningmarkt Bijlage Hoe staan

Nadere informatie

Marktontwikkeling koopwoningen

Marktontwikkeling koopwoningen 0,0 0,2 0, 0, 0,10 0,0 0,00 9 Woningen worden weer verkocht als (te) warme broodjes De verkoopquote is sinds het vierde kwartaal van 1 gestegen van % naar 2%, een stijging van procentpunten. De verkoopquote

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 17

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 17 Statistisch Bulletin Jaargang 71 2015 17 23 april 2015 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 CBS: Meer mensen aan het werk, vooral jongeren 3 Werkloze beroepsbevolking 4 2. Inkomen en bestedingen 5 Vertrouwen

Nadere informatie

Koopsom per maand, Nederland 2012-2013

Koopsom per maand, Nederland 2012-2013 Persbericht Woningmarktcijfers.nl, Heerlen 21-01-2014 Nederlandse woningmarkt stabiel in tweede halfjaar 2013 De gemiddelde koopsom van de door het Kadaster geregistreerde woningtransacties kwam in december

Nadere informatie

Bijlage bij 1 e Berap 2013: Economische ontwikkelingen

Bijlage bij 1 e Berap 2013: Economische ontwikkelingen Bijlage bij 1 e Berap 213: Economische ontwikkelingen Vanwege de economische recessie in Nederland is er behoefte aan inzicht in de gevolgen hiervan voor de gemeente Houten. Vanaf 212 worden de belangrijkste

Nadere informatie

Ontwikkelingen in de stadsdelen

Ontwikkelingen in de stadsdelen 21 14 In de eerste drie kwartalen van 14 is het totaal aantal transacties met een stijging van 4% sterk toegenomen ten opzichte van de eerste drie kwartalen van 1. De markt lijkt bezig met een sterke opleving.

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Utrecht, april 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Utrecht, april 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Utrecht, april 2017 WW daalt verder in regio s Amersfoort en Midden- Utrecht Eind april 2017 is het aantal lopende WW-uitkeringen in de regio Amersfoort en Midden- Utrecht uitgekomen

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder toegenomen

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder toegenomen Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB10-013 18 februari 2010 9.30 uur Werkloosheid verder toegenomen In een jaar tijd 131 duizend werklozen meer Bijna tweederde van de stijging voor rekening

Nadere informatie

Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden

Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden Burgemeester en Wethouders Postadres Postbus 16200, 3500 CE Utrecht Telefoon 030-286 10 00 Fax 030-286 12 24 www.utrecht.nl de leden van de gemeenteraad van Utrecht Behandeld door Datum 1 april 2009 Doorkiesnummer

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Vooral meer 45-plussers werkloos

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Vooral meer 45-plussers werkloos Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB10-003 21 januari 2010 9.30 uur Vooral meer 45-plussers werkloos Laatste maanden sterke groei bij 45-plussers In een jaar tijd 125 duizend werklozen meer

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2012 / 1

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2012 / 1 ECONOMISCHE MONITOR EDE 2012 / 1 De economische monitor geeft een beeld van de economie van de gemeente Ede in de afgelopen periode van 2008 tot 20. De economische monitor is verdeeld in twee delen. Het

Nadere informatie

Recessiemonitor Haarlem derde kwartaal 2012

Recessiemonitor Haarlem derde kwartaal 2012 Reageren o.en.s@haarlem.nl Concernstaf Afdeling Onderzoek en Statistiek, Grote Markt 2, 211 RD Haarlem oktober 212 Gemeente Haarlem, Onderzoek en Statistiek Recessiemonitor Haarlem derde kwartaal 212 Recessie-monitor

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Onderwijs

Arbeidsmarkt Onderwijs Nieuwsbrief SEPTEMBER 2010 Arbeidsmarkt Onderwijs Inleiding In dit nummer 1 Inleiding 1 Vlaanderen - Vraag 3 Vlaanderen - Aanbod 5 Brussel - Vraag 6 Brussel - Aanbod Elke maand schetsen we u aan de hand

Nadere informatie

Macro-economische Ontwikkelingen

Macro-economische Ontwikkelingen Macro-economische Ontwikkelingen e kwartaal 1 BIJLAGE II Overall conclusie De Nederlandse economie groeit in 1 naar verwachting met 1¼%. Voor komend jaar wordt een groei van 1¾% voorzien. De toename van

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Onderwijs

Arbeidsmarkt Onderwijs Nieuwsbrief MAART 2010 Arbeidsmarkt Onderwijs Inleiding In dit nummer 1 Inleiding 1 Vlaanderen - Vraag 3 Vlaanderen - Aanbod 5 Brussel - Vraag 6 Brussel - Aanbod Elke maand schetsen we u aan de hand van

Nadere informatie

CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt

CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt Tussen maart en mei is het aantal mensen met een baan met gemiddeld 6 duizend per maand gestegen. De stijging is volledig aan vrouwen toe te schrijven. Het

Nadere informatie

Kwartaalrapportage Arbeidsmarkt Breda 2009

Kwartaalrapportage Arbeidsmarkt Breda 2009 Kwartaalrapportage Arbeidsmarkt Breda 2009 Economische krimp in 2009 Aantal vacatures sterk gedaald Werkloosheid in Breda stijgt me 14% Bredase bijstand daalt minimaal Bijstand onder jongeren sterk gestegen

Nadere informatie

Inhoud. KvK Oost Nederland - Kennis- en Adviescentrum COEN Oost Nederland Groothandel Kwartaalcijfers Pagina 1 van 27

Inhoud. KvK Oost Nederland - Kennis- en Adviescentrum COEN Oost Nederland Groothandel Kwartaalcijfers Pagina 1 van 27 Inhoud Ontwikkeling aantal orders 2 Verwachting aantal orders 3 Verwachting aantal exportorders 4 Verwachting inkopen bij leveranciers 5 Oordeel orderpositie 6 Oordeel orderpositie buitenland 7 Oordeel

Nadere informatie

COEN in het kort. Inhoud rapport. Toelichting. Nederland. Herstel komt in zicht. Conjunctuurenquête Nederland I rapport vierde kwartaal 2014

COEN in het kort. Inhoud rapport. Toelichting. Nederland. Herstel komt in zicht. Conjunctuurenquête Nederland I rapport vierde kwartaal 2014 Inhoud rapport COEN in het kort Economisch klimaat Omzet Export Personeelssterkte Investeringen Winstgevendheid Toelichting De Conjunctuurenquête (COEN) ondervraagt elk kwartaal ondernemers over onderwerpen

Nadere informatie

ONTWIKKELING KOOPMARKT DEN HAAG EN HAAGLANDEN, 1 e helft 2009 EN 3 E KWARTAAL 2009

ONTWIKKELING KOOPMARKT DEN HAAG EN HAAGLANDEN, 1 e helft 2009 EN 3 E KWARTAAL 2009 Onderzoeksrapport Directie Beleid, Stafafdeling Onderzoek ONTWIKKELING KOOPMARKT DEN HAAG EN HAAGLANDEN, 1 e helft 2009 EN 3 E KWARTAAL 2009 COLOFON Uitgave Gemeente Den Haag DSO / Beleid / Onderzoek December

Nadere informatie

Persbericht. Werkloosheid stijgt verder. Centraal Bureau voor de Statistiek

Persbericht.  Werkloosheid stijgt verder. Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB03-033 19 februari 2003 9.30 uur Werkloosheid stijgt verder De werkloosheid is de afgelopen maanden verder gestegen. In de periode november 2002-januari

Nadere informatie

Macro-economische Ontwikkelingen

Macro-economische Ontwikkelingen Macro-economische Ontwikkelingen e kwartaal 8 Overall conclusie De kredietcrisis zorgt voor een terugval van de economische bedrijvigheid in Nederland die sinds het begin van de jaren tachtig niet is voorgekomen.

Nadere informatie

Economische monitor. Voorne PutteN 5 GEMEENTEN. 5 e editie. Opzet en inhoud. Deze factsheet is de vijfde editie van de

Economische monitor. Voorne PutteN 5 GEMEENTEN. 5 e editie. Opzet en inhoud. Deze factsheet is de vijfde editie van de 5 e editie Economische monitor Voorne PutteN Opzet en inhoud Deze factsheet is de vijfde editie van de Economische Monitor Voorne-Putten en presenteert recente economische ontwikkelingen van Voorne-Putten

Nadere informatie

Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) April De ontwikkeling van de werkloosheid algemeen

Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) April De ontwikkeling van de werkloosheid algemeen Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) April 213 In deze notitie van het UWV WERKbedrijf, die tweemaandelijks verschijnt, worden de actuele ontwikkelingen op de regionale arbeidsmarkt kort toegelicht.

Nadere informatie

Sprekende Cijfers 2014-3 Woningmarkt regio Noord-Holland. Sprekende Cijfers. Kwartaalbericht Q3 Woningmarkt Regio Noord-Holland

Sprekende Cijfers 2014-3 Woningmarkt regio Noord-Holland. Sprekende Cijfers. Kwartaalbericht Q3 Woningmarkt Regio Noord-Holland Sprekende Cijfers -3 Woningmarkt regio Noord-Holland Sprekende Cijfers Kwartaalbericht Woningmarkt Regio Noord-Holland Pagina 1 van 49 regio Amsterdam oktober Sprekende Cijfers -3 Woningmarkt regio Noord-Holland

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid neemt verder toe. Stijging 10 duizend per maand in afgelopen halfjaar

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid neemt verder toe. Stijging 10 duizend per maand in afgelopen halfjaar Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB09-082 17 december 9.30 uur Werkloosheid neemt verder toe In een jaar tijd 121 duizend werklozen meer Evenveel mannen als vrouwen werkloos Bij UWV meer

Nadere informatie

Persbericht. Werkloosheid loopt sterk terug. Centraal Bureau voor de Statistiek. Technische toelichting. Daling werkloosheid zet door

Persbericht. Werkloosheid loopt sterk terug. Centraal Bureau voor de Statistiek. Technische toelichting. Daling werkloosheid zet door Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB07-039 15 mei 2007 9.30 uur Werkloosheid loopt sterk terug De seizoengecorrigeerde werkloosheid bedroeg in de periode februari-april 2007 gemiddeld 357

Nadere informatie

Stabilisatie op de Amsterdamse koopwoningenmarkt

Stabilisatie op de Amsterdamse koopwoningenmarkt Stabilisatie op de Amsterdamse koopwoningenmarkt Sinds eind 28 zijn de gevolgen van de kredietcrisis op de Amsterdamse woningmarkt zichtbaar. In een paar maanden tijd daalden de verkoopprijzen sterk en

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2011 / 4

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2011 / 4 ECONOMISCHE MONITOR EDE 20 / 4 De Economische Monitor geeft een beeld van de economie van de gemeente Ede in de afgelopen periode van 2008 tot 20. De Economische Monitor is verdeeld in twee delen: Het

Nadere informatie

De Amsterdamse woningmarkt: voorzichtige stabilisatie

De Amsterdamse woningmarkt: voorzichtige stabilisatie De Amsterdamse woningmarkt: voorzichtige stabilisatie De problemen op de wereldwijde financiële markten hebben de economie inmiddels meer dan twee jaar in haar greep. Vanaf oktober 28 zijn de gevolgen

Nadere informatie

Marktontwikkeling koopwoningen

Marktontwikkeling koopwoningen 15 De Europese Schuldencrisis laat zijn sporen na In de vorige uitgave van WOON Amsterdam, najaar 2011, concludeerden we: Het is de onzekerheid over de toekomst die de markt afremt. Als het gaat om de

Nadere informatie

Derde kwartaal Conjunctuurenquête Nederland. Nederland totaal

Derde kwartaal Conjunctuurenquête Nederland. Nederland totaal Derde kwartaal 2013 Conjunctuurenquête Nederland Inhoud rapport COEN in het kort Economisch klimaat Omzet Export Personeelssterkte Investeringen Winstgevendheid Toelichting De Conjunctuurenquête Nederland

Nadere informatie

Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel

Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel Provincie Overijssel augustus 2010 De maandelijkse monitor geeft in het kort een overzicht van de ontwikkeling en stand van zaken van: Omvang niet-werkende werkzoekenden

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder toegenomen. Anderhalf jaar stijgende lijn werkloosheid

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder toegenomen. Anderhalf jaar stijgende lijn werkloosheid Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB13-003 17 januari 2013 9.30 uur Werkloosheid verder toegenomen Werkloosheid in december opgelopen naar 7,2 procent Vanaf medio vrijwel voortdurende stijging

Nadere informatie

Conjunctuurenquête Nederland

Conjunctuurenquête Nederland Nieuw: metingen op provinciaal niveau Conjunctuurenquête Nederland Rapport eerste kwartaal 212 Conjunctuurenquête Nederland I rapport eerste kwartaal 212 Inhoud rapportage COEN in het kort Economisch klimaat

Nadere informatie

Bijlage I: Woningmarktcijfers 3 e kwartaal 2008

Bijlage I: Woningmarktcijfers 3 e kwartaal 2008 Bijlage I: Woningmarktcijfers 3 e kwartaal 2008 De prijs van de gemiddelde verkochte woning daalt met -0,3% licht in het 3 e kwartaal van 2008. De prijs per m 2 stijgt daarentegen licht met 0,3%. De prijsontwikkeling

Nadere informatie

Sprekende Cijfers 2014-4 Woningmarkt regio Noord-Holland. Sprekende Cijfers. Kwartaalbericht Q4 Woningmarkt Regio Noord-Holland

Sprekende Cijfers 2014-4 Woningmarkt regio Noord-Holland. Sprekende Cijfers. Kwartaalbericht Q4 Woningmarkt Regio Noord-Holland Sprekende Cijfers -4 Woningmarkt regio Noord-Holland Sprekende Cijfers Kwartaalbericht Woningmarkt Regio Noord-Holland Pagina 1 van 49 regio Noord-Holland januari 2015 Sprekende Cijfers -4 Woningmarkt

Nadere informatie

Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel

Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel Provincie Overijssel mei 2010 De maandelijkse monitor geeft in het kort een overzicht van de ontwikkeling en stand van zaken van: Omvang niet-werkende werkzoekenden

Nadere informatie