Economische monitor 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Economische monitor 2012"

Transcriptie

1 POSTADRES BEZOEKADRES Postbus AG Mijdrecht Croonstadtlaan AL Mijdrecht T F E I AUTEUR(S) M. Krol DATUM 26 juni 212 Economische monitor 212

2 Inhoud Inleiding 3 Samenvatting Bedrijvigheid Leegstand bedrijfsvastgoed Mijdrecht Omgevingsvergunning voor bouwen Woningmarkt Arbeidsmarkt Sociale zekerheid Detailhandelsspecial 13

3 Inleiding Deze economische monitor biedt inzicht in de stand van de lokale economie aan de hand van een aantal indicatoren. Hoe staat het er ieder kwartaal voor met de woningmarkt, de bedrijvigheid en de arbeidsmarkt? En hoe ontwikkelt het aantal aangevraagde omgevingsvergunningen voor bouwen zich? De monitor is in eerste instantie bedoeld voor de gemeente zelf. De monitor is daarnaast beschikbaar voor een ieder die er interesse in heeft; de publicatie staat op de website onder het thema ondernemen. Voorheen werd alleen in de voormalige gemeente De Ronde Venen gemonitord. Door de samenvoeging met Abcoude, omvat de nieuwe monitor gegevens van gemeente De Ronde Venen volgens de nieuwe samenstelling. Tenzij anders vermeld, hebben ook de cijfers van voor de samenvoeging betrekking op de gemeente volgens de nieuwe samenstelling. De aantallen in De Ronde Venen zijn dusdanig laag, dat ze in sommige statistieken voor grote schommelingen kunnen zorgen. Door echter over een langere periode te meten en met meerdere indicatoren, ontstaat een goed beeld van de ontwikkeling van de economie. Deze monitor brengt de economische situatie in De Ronde Venen in beeld en vormt input voor beleidsaanpassingen. Niet alleen van de gemeente maar van alle partijen die een bijdrage kunnen leveren aan verbetering van de economische situatie. Hoewel bij het opstellen van de monitor de grootst mogelijke zorgvuldigheid is betracht, kunnen geen rechten ontleend worden aan de inhoud ervan.

4 Samenvatting De nationale economie bevindt zich in een recessie. Ondanks de recessie houdt onze lokale economie zich goed staande. Het aantal banen is sinds 21 licht gegroeid en sinds 26 is nog steeds een groei zichtbaar van het aantal startende bedrijven. Wel zijn er relatief gezien meer bedrijven opgeheven dan het landelijke gemiddelde. Het aantal faillissementen is beperkt, maar betrof in 211 wel in totaal 23 werkzame personen. De crisis in de vastgoedsector is merkbaar door een lichte toename van de leegstand op Bedrijventerrein Mijdrecht, de afname van het aantal aangevraagde omgevingsvergunningen en het aantal transacties in de woningmarkt. In de arbeidsmarkt is, geheel in lijn met de landelijke trend, een daling zichtbaar van het aantal openstaande vacatures. Het aantal cliënten in de bijstand en het aantal intakes schuldhulpverlening laten sinds 28 een stijgende lijn zien. Deze monitor bevat ook gegevens over de detailhandel, omdat het Koopstromenonderzoek Randstad eind 211 is gepresenteerd. Hieruit blijkt dat de detailhandel in De Ronde Venen een omzet draait van circa 18 miljoen euro en gelet op koopkrachtbinding, leegstand, etc. relatief goed functioneert. Deze monitor laat zien dat de economische situatie in De Ronde Venen de landelijke trend volgt. Alertheid is gewenst. De monitor vormt input voor beleidsaanpassingen. Niet alleen van de gemeente maar van alle partijen die een bijdrage kunnen leveren aan economisch herstel. Economische monitor pagina 4 van 13

5 1 - Bedrijvigheid De nationale economie bevindt zich in een recessie. Ondanks de recessie houdt onze lokale economie zich al met al goed staande. Wel hebben individuele bedrijven last van de recessie, in De Ronde Venen onder andere te merken door het faillissement van Midreth. Het aantal bedrijfsvestigingen is gegroeid, met name door de groei van het aantal zelfstandigen zonder personeel (ZZP). Het aantal banen in De Ronde Venen is gegroeid van in 21 naar in 211, een toename van 1,7%. Van de banen worden er ingevuld door inwoners van De Ronde Venen. De beroepsbevolking van De Ronde Venen bestaat uit 17.3 personen. Van de totale beroepsbevolking werkt 63% in De Ronde Venen. De rest heeft een baan elders of maakt gebruik van een sociale voorziening. Aantal bedrijfsvestigingen naar bedrijfstak 1% 11% 19% 8% 5% 6% 5% 3% 3% 11% 1% 9% Herkomst werkgelegenheid Landbouw en visserij Industrie Bouw Groothandel Detailhandel Horeca Vervoer Financiën Adviesdiensten Facilitaire diensten Persoonlijke diensten Algemene diensten De meeste banen bevinden zich in de industrie, bouwsector, groot- en detailhandel, gezondheids- en welzijnszorg. Dit in tegenstelling tot het aantal bedrijfsvestigingen waar meer dan 5% actief is in de financiële en dienstensector. Bronnen: Kamer van Koophandel Midden-Nederland en Provinciaal Arbeidsplaatsenregister (PAR) Herkomst wonend in de werkgemeente Inkomende pendel Economische monitor pagina 5 van 13

6 Startende en opgeheven bedrijven en faillissementen Sinds 26 is nog steeds een groei zichtbaar van het aantal startende bedrijven. In 211 zijn er in De Ronde Venen ongeveer evenveel bedrijven (347) gestart als in 21. In Dit in tegenstelling tot de landelijke groei van het aantal starters tussen 21 en 211. Er zijn in 211 in totaal 212 bedrijven opgeheven, relatief gezien meer dan het landelijke gemiddelde. Het aantal faillissementen is beperkt. De meeste faillissementen vonden plaats in het eerste en tweede kwartaal van 211, waaronder Midreth. In totaal betrof het 23 werkzame personen, een fors aantal. Index, 27= Index startende bedrijven NL en DRV De Ronde Venen Nederland Aantal startende en opgeheven bedrijven en faillisementen DRV Index, 27= Index opgeheven bedrijven NL en DRV De Ronde Venen Nederland Index faillisementen NL en DRV Bedrijven gestart Bedrijven opgeheven Aantal faillisementen Index, 27= Economische monitor pagina 6 van 13 De Ronde Venen Nederland

7 2 - Leegstand bedrijfsvastgoed Mijdrecht Periodiek wordt de leegstand op Bedrijventerrein Mijdrecht in beeld gebracht. De resultaten zijn dit jaar weergegevens als onderdeel van de economische monitor. De leegstand op het bedrijventerrein is licht toegenomen, maar nog niet zorgwekkend te noemen. Bedrijventerrein Mijdrecht is een modern-gemengd bedrijventerrein van circa 175 hectare bruto en meer dan 5. arbeidsplaatsen. Leegstand 212 Het aanbod op het bedrijventerrein heeft een omvang van in totaal 545. m² bvo (bruto vloeroppervlakte). Daarvan staat m² leeg, verdeeld over 81 panden. Grote verschillen in leegstand tussen straten Opvallend is de grote toename aan leegstand op de Energieweg, waar 3 panden leegstaan waarvan één pand met 8.94 m² bvo. Aan de Rendementsweg is de leegstand afgenomen. Hier staan 1 panden leeg, waarvan één pand met m² bvo en één pand met 1.44 m² bvo. Aan de Vermogenweg bestaat de leegstand uit 11 panden. Hier staat één pand leeg met een omvang van m² bvo. Tabel Leegstand per straat Totaal Leegstand Leegstand Toe/afname leegstand Straatnaam m² bvo m² bvo in % per straat Communicatieweg , Constructieweg , Energieweg , Genieweg , Groot-Mijdrechtstraat , Handelsweg , Industrieweg , Nijverheidsweg ,72-36 Ondernemingsweg Productieweg , Rendementsweg , Veenweg Vermogenweg , Totalen ,5 % + 61 * 1,5 jaar en langer leegstaand Bronnen: websites makelaars en Economische monitor pagina 7 van 13

8 Leegstandontwikkeling Bij het in kaart brengen van de leegstand wordt onderscheid gemaakt tussen tijdelijke leegstand en structurele leegstand. In september 21 bedroeg de leegstand op het bedrijventerrein in Mijdrecht 7,9 %, waarbij de lege kavels buiten beschouwing zijn gelaten. Van deze 7,9% leegstand kan 41% bestempeld worden als pand dat twee jaar of langer leegstaat. In april 212 staan er 81 objecten leeg waarvan er 47 meer dan een jaar leegstaan. Dit resulteert in een leegstandpercentage van 8,5 %. Van deze 8,5 % leegstand staat 58,2% van de panden 1½ jaar of langer leeg. De leegstand is met een toename van,6% in 212 niet substantieel gegroeid ten opzichte van 21. Aanbodwijze leegstaande panden Tijdens het onderzoek is er gekeken op welke wijze een leegstand pand aangeboden wordt. Van het totaal aantal leegstaande panden wordt meer dan de helft, namelijk 57%, te huur aangeboden. Iets minder dan een derde, namelijk 27% wordt te koop aangeboden. De resterende 16% van het totale aantal leegstaande panden wordt zowel te koop als te huur aangeboden. 1, 8, 6, 4, 2,, Leegstandontwikkeling 8,4 7, 7,9 8, Jaar Aanbodwijze leegstaande panden % 27% 16% Te huur Te koop Te huur/te koop Economische monitor pagina 8 van 13

9 3 - Omgevingsvergunning voor bouwen Het aantal aangevraagde omgevingsvergunningen voor bouwen laat de laatste jaren een dalende trend zien. Deze trend zet zich in 211/212 door. Het aantal aangevraagde omgevingsvergunningen heeft betrekking op de activiteiten bouwen, slopen, aanleg en brandveiligheid. Jaarlijks laat het derde kwartaal een dip zien vanwege de zomermaanden. In 211 zijn in totaal 527 vergunningen aangevraagd voor een bedrag aan leges van ,-. Reden voor de terugloop is een afname van het aantal aanvragen van projectontwikkelaars en bouwondernemingen. De vastgoedsector staat onder druk. Landelijk is het aantal verleende bouwvergunningen in 211 met 8% afgenomen ten opzichte van Leges aangevraagde vergunningen , 23% , 24% 9.56, 21% Q1 211 Q2 211 Q3 211 Q4 211 Aantal aangevraagde vergunningen , 32% Q1 211 Q2 211 Q3 211 Q4 211 Q1 212 Aantal aangevraagde vergunningen Bronnen: afdeling Omgevingszaken gemeente De Ronde Venen, Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) Economische monitor pagina 9 van 13

10 4 - Woningmarkt Gemiddelde transactieprijs koopwoningen in DRV, 211 In de woningmarkt zet de dalende trend als gevolg van de economische crisis zich door. Het aantal transacties van koopwoningen is in 211 verder gedaald, met name in de hogere prijsklasse van woningen van 5.,- of meer. In 211 hebben er 288 transacties plaatsgevonden van koopwoningen, ten opzichte van 317 in 21 en 336 in 29. De gemiddelde transactieprijs van een woning was in het eerste kwartaal van ,-. In alle prijsklassen is het aantal transacties gedaald. Deze dalende trend is reeds zichtbaar vanaf het eerste kwartaal van 29, met uitzondering van een uitschieter naar boven in het vierde kwartaal van 29. Bronnen: afdeling Belastingen gemeente De Ronde Venen, Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) Bedrag in Q1 27 Q2 27 Q3 27 Q1 27 Q2 27 Q3 27 Q4 27 Q1 28 Q2 28 Q3 28 Q4 28 Q1 29 Gemiddelde transactieprijs Aantal transacties koopwoningen in DRV Q4 27 Q1 28 Q2 28 Q3 28 Q4 28 Q1 29 Q2 29 Q3 29 Q4 29 Q1 21 Aantal transacties Q2 29 Q3 29 Q4 29 Q1 21 Q2 21 Q3 21 Q4 21 Q1 211 Q2 211 Q3 211 Q4 211 Q1 212 Q2 21 Q3 21 Q4 21 Q1 211 Q2 211 Q3 211 Q4 211 Q1 212 Economische monitor pagina 1 van 13

11 5 - Arbeidsmarkt Het aantal openstaande vacatures in De Ronde Venen vertoont een dalende trend. Deze trend heeft zich in 211 en 212 voortgezet. Het aantal openstaande vacatures in De Ronde Venen is sinds 27 met gemiddeld 1 openstaande vacatures per kwartaal gedaald. In 211 laat het aantal openstaande vacatures ten opzichte van 21 een forse stijging zien. De reden hiervoor is dat gekozen is voor een representatiever beeld van de totale arbeidsmarkt. De leeftijdsindeling is veranderd. Daarnaast is de vacature-informatie gebaseerd op de vacatures die bij het UWV WERKbedrijf zijn aangemeld plus alle vacatures die op Werk.nl worden geplaatst. Daardoor is het aantal vacatures vanaf april 211 hoger. Het aantal niet-werkende werkzoekenden bestaat uit alle personen in de leeftijd van 15 tot 65 jaar die als werkzoekend staan ingeschreven bij het UWV en die niet via een arbeidsovereenkomst werken voor 12 uur of meer per week. Sinds 28 vertoont het aantal niet-werkende werkzoekenden in De Ronde Venen een stijgende lijn. In 28 waren er circa 55 werkzoekenden per kwartaal, in 212 waren dat er Aantal openstaande vacatures in DRV Aantal openstaande vacatures Aantal openstaande vacatures in NLD Aantal openstaande vacatures Bronnen arbeidsmarkt en sociale zekerheid: afdeling Sociale Zaken gemeente De Ronde Venen en UWV WERKbedrijf Economische monitor pagina 11 van 13

12 6 - Sociale zekerheid Aantal cliënten WWB in DRV De omvang van het aantal cliënten in de bijstand en het aantal intakes schuldhulpverlening laten een stijgende lijn zien. Het aantal cliënten WWB is in de loop van 211 licht toegenomen van circa 27 naar 28 cliënten per kwartaal. De Wet werk en bijstand is de wet die in Nederland de ondersteuning bij arbeidsinschakeling en bijstand regelt voor mensen die weinig of geen ander inkomen hebben en ook weinig of geen vermogen. Doel van de WWB is ondersteuning bij arbeidsinschakeling en verlening van bijstand door gemeenten. Werk gaat voor inkomen; oogmerk is om mensen op de kortste weg naar betaald werk te kunnen zetten. Daartoe moet men ingeschreven staan bij het UWV. Sinds 1 oktober 29 vallen jongeren tot 27 jaar met een inkomensvoorziening onder de wet WIJ. Deze wet is met ingang van 1 januari 212 vervallen; jongeren zijn nu weer opgenomen in de WWB. Schuldhulpverlening betekent dat inwoners hulp kunnen aanvragen met betrekking tot hun financiële situatie. Aan de ene kant kunnen dit inwoners zijn die preventief hulp aanvragen en die relatief eenvoudig te helpen zijn, aan de andere kant kunnen dit ook inwoners zijn die daadwerkelijk een problematische schuldsituatie hebben en die een langer traject in gaan. Verwacht wordt dat consumenten minder te besteden hebben als gevolg van de economische situatie en daardoor eerder een beroep doen op de schuldhulpverlening. In het eerste kwartaal van 212 is een forse stijging waarneembaar in het aantal intakes. Opvallend is dat steeds vaker werkzame personen een beroep doen op de schuldhulpverlening Aantal cliënten Aantal intakes schuldhulpverlening in DRV Aantal intakes Economische monitor pagina 12 van 13

13 7 - Detailhandelsspecial Omdat het Koopstromenonderzoek Randstad is verschenen, bevat de economische monitor 212 een beeld van de detailhandel. Sinds 24 is het winkelaanbod met 9. m² wvo gegroeid, met name als gevolg van de perifere detailhandelslocatie Industrieweg Mijdrecht. Het onderzoek laat voor gemeente De Ronde Venen een goede uitkomst zien: in de winkelcentra wordt een goede omzet gedraaid (18 miljoen euro). De koopkrachtbinding in de gemeente De Ronde Venen, een van de graadmeters voor het functioneren van winkelcentra, is hoog met 89% in de dagelijkse artikelensector en 52% in de niet-dagelijkse sector. Een goede score, want waar veel winkelgebieden te maken hebben met een daling door toegenomen concurrentie van andere winkelgebieden en internet, is de binding in De Ronde Venen op niveau gebleven. Koopkrachtbinding in % en Koopkrachtbinding in % en Jaar Koopkrachttoevloeiing 24 in % en Koopkrachttoevloeiing in % en 211 Dagelijkse artikelen Niet-dagelijkse artikelen Totaal 89% 52% 69% 78 mln 54 mln 132 mln 89% 52% 7% 99 mln 58 mln 157 mln 8% n.b. n.b. 6 mln n.b. n.b. 8% 2% 13% 9 mln 14 mln 23 mln mln n.b. n.b. Omzet in % en mln 72 mln 18 mln 1.479; 15% 211: m² w vo 2.636; 4% 37.67; 55% Bijna de helft van alle omzet wordt gemaakt in het centrum van Mijdrecht. Vooral de omzet in de supermarkten en overige dagwinkels is gestegen. Aanbod, sfeer, veiligheid, maar ook parkeren krijgen een hoog cijfer van de bezoekers. Alleen de bereikbaarheid per openbaar vervoer scoort lager. Van de totale omzet is 7% afkomstig uit de eigen gemeente. Ook inwoners uit Nieuwkoop, Stichtse Vecht, Uithoorn, Amstelveen en Amsterdam winkelen in De Ronde Venen. Tegelijkertijd winkelt de Rondeveense inwoner ook in andere, grotere winkelgebieden met meer aanbod, zoals de centra van Amstelveen en Amsterdam. Bron: Koopstromenonderzoek Randstad 211, cijfers afkomstig van Locatus 12.52; 18% 2.664; 4% 9.147; 15% ; 2% 1.636; 2% 4.399; 6% 24: m² wvo ; 55% 1.4; 2% 2.681; 4% Economische monitor pagina 13 van 13 Dagelijkse artikelen Mode en Luxe Vrije tijd In en om het huis Overig Leegstand

Factsheet economische crisis. 1 e kwartaal 2010

Factsheet economische crisis. 1 e kwartaal 2010 Factsheet economische crisis 1 e kwartaal 21 O&S Mei 21 2 Kort samengevat Ieder kwartaal factsheet Vanwege de economische recessie in Nederland is er behoefte aan inzicht in de gevolgen hiervan voor de

Nadere informatie

Crisismonitor Drechtsteden

Crisismonitor Drechtsteden Crisismonitor juni 211 (cijfers t/m maart 211) Inhoud: 1. Werkloosheid 2. Werkloosheid naar leeftijd 3. Vacatures, bedrijven, leegstand 4. Woningmarkt Hoe staan de er voor op de arbeidsmarkt en de woningmarkt?

Nadere informatie

Trendmonitor Hoorn. 11 e meting: eerste kwartaal 2012. Trendmonitor Hoorn. Gemeente Hoorn mei 2012

Trendmonitor Hoorn. 11 e meting: eerste kwartaal 2012. Trendmonitor Hoorn. Gemeente Hoorn mei 2012 11 e meting: eerste kwartaal 2012 Gemeente Hoorn mei 2012 Colofon Uitgave : &O Research BV van Dedemstraat 6C 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl Datum : Mei 2012 Opdrachtgever : gemeente

Nadere informatie

Factsheet economische crisis. 3 e kwartaal 2012

Factsheet economische crisis. 3 e kwartaal 2012 Factsheet economische crisis 3 e kwartaal 212 O&S December 212 2 Kort samengevat Ieder kwartaal factsheet economische crisis Vanwege de voortdurende economische crisis is er behoefte aan inzicht in de

Nadere informatie

Factsheet economische crisis. 2 e kwartaal 2012

Factsheet economische crisis. 2 e kwartaal 2012 Factsheet economische crisis 2 e kwartaal 212 O&S Oktober 212 2 Kort samengevat Ieder kwartaal factsheet economische crisis Vanwege de voortdurende economische crisis is er behoefte aan inzicht in de gevolgen

Nadere informatie

Factsheet economische crisis. 4 e kwartaal 2010

Factsheet economische crisis. 4 e kwartaal 2010 Factsheet economische crisis 4 e kwartaal 21 O&S Februari 211 2 Kort samengevat Ieder kwartaal factsheet Vanwege de economische recessie is er behoefte aan inzicht in de gevolgen ervan in de gemeente s-hertogenbosch.

Nadere informatie

Crisismonitor Drechtsteden augustus 2010 (cijfers tot en met juni 2010)

Crisismonitor Drechtsteden augustus 2010 (cijfers tot en met juni 2010) Crisismonitor Drechtsteden augustus 2010 (cijfers tot en met juni 2010) Uit de landelijke pers: Economie groet met 2,1% Voorzichtig herstel aantal banen Herstel uitzendmarkt Werkloosheid blijft afnemen

Nadere informatie

Factsheet stedelijke economie. 4 e kwartaal 2013

Factsheet stedelijke economie. 4 e kwartaal 2013 Factsheet stedelijke economie 4 e kwartaal 213 O&S Februari 214 2 Kort samengevat Factsheet stedelijke economie Vanwege de huidige economische situatie blijft er behoefte aan inzicht hoe s-hertogenbosch

Nadere informatie

Factsheet economische crisis. 3 e kwartaal 2010

Factsheet economische crisis. 3 e kwartaal 2010 Factsheet economische crisis 3 e kwartaal 21 O&S November 21 2 Kort samengevat Ieder kwartaal factsheet Vanwege de economische recessie is er behoefte aan inzicht in de gevolgen ervan in de gemeente s-hertogenbosch.

Nadere informatie

RECESSIEMONITOR GEMEENTE GRONINGEN VERSIE NOVEMBER 2009. Bureau Onderzoek en Statistiek

RECESSIEMONITOR GEMEENTE GRONINGEN VERSIE NOVEMBER 2009. Bureau Onderzoek en Statistiek RECESSIEMONITOR GEMEENTE GRONINGEN VERSIE NOVEMBER 2009 Bureau Onderzoek en Statistiek Recessiemonitor algemeen Nederland is uit de periode van recessie en ook veel andere economiën groeien weer. Zijn

Nadere informatie

Thermometer economische crisis

Thermometer economische crisis 11 Thermometer economische crisis november 2013 afdeling Onderzoek - gemeente Utrecht Inleiding In deze elfde Thermometer economische crisis worden de recente ontwikkelingen op belangrijke gemeentelijke

Nadere informatie

Crisismonitor Drechtsteden

Crisismonitor Drechtsteden Crisismonitor Januari 211 (cijfers t/m oktober 21) Hoe staan de er voor op de arbeidsmarkt en de woningmarkt? Dat leest u in deze zesde editie van de crisismonitor, die het OCD eens in de twee maanden

Nadere informatie

Monitor Amstelveense Economie 2013

Monitor Amstelveense Economie 2013 Monitor Amstelveense Economie 213 Staf, Onderzoek & Informatie 7 oktober 213 Inhoud 1. INLEIDING EN SAMENVATTING...3 2. BEDRIJFSVESTIGINGEN EN WERKZAME PERSONEN...4 3. STARTERS, FAILLISSEMENTEN EN OPHEFFINGEN...6

Nadere informatie

Crisismonitor Drechtsteden

Crisismonitor Drechtsteden Crisismonitor Oktober 2010 (cijfers t/m augustus 2010) Inhoud: 1. Werkloosheid (algemeen) 2. Werkloosheid naar leeftijd (jongeren en ouderen) 3. Vacatures, bedrijven en leegstand 4. Woningmarkt Hoe staan

Nadere informatie

Economische monitor. Voorne PutteN 5 GEMEENTEN. 4 e editie. Opzet en inhoud

Economische monitor. Voorne PutteN 5 GEMEENTEN. 4 e editie. Opzet en inhoud 4 e editie Economische monitor Voorne PutteN Opzet en inhoud In 2010 verscheen de eerste editie van de Economische Monitor Voorne-Putten, een gezamenlijk initiatief van de vijf gemeenten Bernisse, Brielle,

Nadere informatie

Crisismonitor Drechtsteden

Crisismonitor Drechtsteden Crisismonitor februari 2012 (cijfers t/m december 2011) Inhoud: 1. Werkloosheid 2. Werkloosheid naar leeftijd 3. Vacatures, bedrijven, leegstand 4. Woningmarkt Hoe staan de er voor op de arbeidsmarkt en

Nadere informatie

Crisismonitor Drechtsteden februari 2010 (cijfers tot en met december 2009)

Crisismonitor Drechtsteden februari 2010 (cijfers tot en met december 2009) Crisismonitor Drechtsteden februari 2010 (cijfers tot en met december 9) Op de arbeidsmarkt nog geen, op de woningmarkt wel eerste voorzichtige tekenen van herstel. Dat zijn kort gezegd de conclusies van

Nadere informatie

Crisismonitor Drechtsteden april 2010 (cijfers tot en met februari 2010)

Crisismonitor Drechtsteden april 2010 (cijfers tot en met februari 2010) Crisismonitor Drechtsteden april 2010 (cijfers tot en met februari 2010) Op arbeidsmarkt en woningmarkt nog steeds weinig tekenen van herstel. Dat is kort gezegd de conclusie van deze derde versie van

Nadere informatie

Bijlage 4 Aan: portefeuillehoudersoverleg REO d.d Betreft: Aanalyse economische ontwikkelingen Voorne-Putten

Bijlage 4 Aan: portefeuillehoudersoverleg REO d.d Betreft: Aanalyse economische ontwikkelingen Voorne-Putten Bijlage 4 Aan: portefeuillehoudersoverleg REO d.d. 230114 Betreft: Aanalyse economische ontwikkelingen Voorne-Putten Sinds 2010 is de Economische Monitor Voorne-Putten een signalerend document inzake de

Nadere informatie

Thermometer economische crisis

Thermometer economische crisis 6 Thermometer economische crisis oktober 20 /11/20 1 Inleiding In deze zesde Thermometer economische crisis worden de recente ontwikkelingen op belangrijke gemeentelijke thema s gevolgd (economie, arbeidsmarkt,

Nadere informatie

Economische barometer maart 2012

Economische barometer maart 2012 Economische barometer maart 2012 In de periode juli 2009 tot en met januari 20 is maandelijks een overzicht gegeven van een aantal belangrijke economische kengetallen. Deze overzichten zijn terug te vinden

Nadere informatie

Thermometer economische crisis

Thermometer economische crisis 9 Thermometer economische crisis oktober 20 Bestuursinformatie 07//20 gemeente Utrecht Inleiding In deze negende Thermometer economische crisis worden de recente ontwikkelingen op belangrijke gemeentelijke

Nadere informatie

CBS: Voorzichtig herstel arbeidsmarkt in het tweede kwartaal

CBS: Voorzichtig herstel arbeidsmarkt in het tweede kwartaal Persbericht PB14 56 11 9 214 15.3 uur CBS: Voorzichtig herstel arbeidsmarkt in het tweede kwartaal Meer werklozen aan de slag Geen verdere daling aantal banen, lichte groei aantal vacatures Aantal banen

Nadere informatie

DE ECONOMIE VAN HOORN IN CIJFERS

DE ECONOMIE VAN HOORN IN CIJFERS DE ECONOME VAN HOORN N CJFERS Weten hoe de economie van in elkaar zit, weten hoe de ontwikkelingen zijn en weten welke sectoren belangrijk zijn. Dat is belangrijk om goede uitspraken te doen over onze

Nadere informatie

J A N U A R i 2 0 1 1

J A N U A R i 2 0 1 1 MONITOR KREDIETCRISIS J A N U A R i 2 0 1 1 Colofon In opdracht van: De directie Coördinatie en samenstellen rapportage: Team Beleidsonderzoek en Informatiemanagement Bert Mentink Inhoud rapportage: Diverse

Nadere informatie

Thermometer economische. crisis

Thermometer economische. crisis 8 Thermometer economische oktober 20 crisis 06//20 Inleiding In deze achtste Thermometer economische crisis worden de recente ontwikkelingen op belangrijke gemeentelijke thema s gevolgd (economie, arbeidsmarkt,

Nadere informatie

Economie. Hoofdstuk 6. 6.1 Inleiding

Economie. Hoofdstuk 6. 6.1 Inleiding Hoofdstuk 6 Economie 6.1 Inleiding In dit hoofdstuk wordt een beeld geschetst van de staat van de economie van Leiden. De onderwerpen die aan de orde komen, zijn: 6.2 Werkgelegenheid (werkzame personen,

Nadere informatie

Economische monitor. Voorne PutteN 5 GEMEENTEN. 5 e editie. Opzet en inhoud. Deze factsheet is de vijfde editie van de

Economische monitor. Voorne PutteN 5 GEMEENTEN. 5 e editie. Opzet en inhoud. Deze factsheet is de vijfde editie van de 5 e editie Economische monitor Voorne PutteN Opzet en inhoud Deze factsheet is de vijfde editie van de Economische Monitor Voorne-Putten en presenteert recente economische ontwikkelingen van Voorne-Putten

Nadere informatie

Monitor kredietcrisis begin 2010 Gemeente Purmerend

Monitor kredietcrisis begin 2010 Gemeente Purmerend Monitor kredietcrisis begin 2010 Gemeente Purmerend Colofon In opdracht van: De directeur Beleid Coördinatie en samenstellen rapportage: Team Beleidsonderzoek en Informatiemanagement Inhoud rapportage:

Nadere informatie

RECESSIEMONITOR GEMEENTE GRONINGEN VERSIE NOVEMBER 2010

RECESSIEMONITOR GEMEENTE GRONINGEN VERSIE NOVEMBER 2010 RECESSIEMONITOR GEMEENTE GRONINGEN VERSIE NOVEMBER Recessiemonitor algemeen Nederland is uit de periode van recessie en ook veel andere economiën groeien weer. Zijn daarmee problemen als stijgende werkloosheid

Nadere informatie

RECESSIEMONITOR GEMEENTE GRONINGEN VERSIE JANUARI 2011

RECESSIEMONITOR GEMEENTE GRONINGEN VERSIE JANUARI 2011 RECESSIEMONITOR GEMEENTE GRONINGEN VERSIE JANUARI 2011 Recessiemonitor algemeen Nederland is uit de periode van recessie en ook veel andere economiën groeien weer. Zijn daarmee problemen als stijgende

Nadere informatie

De arbeidsmarkt klimt uit het dal

De arbeidsmarkt klimt uit het dal Trends en ontwikkelingen arbeidsmarkt en onderwijs De arbeidsmarkt klimt uit het dal Het gaat weer beter met de arbeidsmarkt in, ofschoon de werkgelegenheid wederom flink daalde. De werkloosheid ligt nog

Nadere informatie

Conjunctuurmonitor 2e kwartaal 2014

Conjunctuurmonitor 2e kwartaal 2014 Conjunctuurmonitor 2e 214 Augustus 214 Directe Bedrijfsvoering, afdeling FB, team Onderzoek en Statistiek, Camiel Geryszewski Conjunctuurmonitor Zoetermeer 2 e 214 Toelichting: Voor u ligt de Conjunctuurmonitor

Nadere informatie

jul/09 mei/09 jun/09 sep/09 sep/08 jan/09 feb/09 mrt/09 jun/09 aug/09 sep/09 aug/09

jul/09 mei/09 jun/09 sep/09 sep/08 jan/09 feb/09 mrt/09 jun/09 aug/09 sep/09 aug/09 HAAGSE MONITOR ECONOMISCHE RECESSIE 7 Deze monitor geeft zowel prognoses als gerealiseerde cijfers weer. Het vaststellen van gerealiseerde cijfers kost tijd, maar worden, zodra deze bekend zijn, in de

Nadere informatie

Economische en sociale thermometer Nummer 42, oktober 2012

Economische en sociale thermometer Nummer 42, oktober 2012 Economische en sociale thermometer Nummer 42, oktober 212 Uitgave : Team Kennis en Verkenning Naam : Jaap Barink Telefoonnummer : (57) 693369 Mail : j.barink@deventer.nl 2 INHOUD Highlights uit de economische

Nadere informatie

Crisismonitor. SSC / Onderzoek en Informatie. uitgave juni Wat is in Breda veranderd ten opzichte van crisismonitor van april?

Crisismonitor. SSC / Onderzoek en Informatie. uitgave juni Wat is in Breda veranderd ten opzichte van crisismonitor van april? SSC / Onderzoek en Informatie Crisismonitor uitgave juni Wat is in Breda veranderd ten opzichte van crisismonitor van april? stijgingstempo werkloosheid neemt toe, meer jongeren werkloos fors minder hypotheken

Nadere informatie

HAAGSE MONITOR RECESSIECIJFERS januari 2010

HAAGSE MONITOR RECESSIECIJFERS januari 2010 Pagina // Bijlage HAAGSE MONITOR RECESSIECIJFERS uari Deze monitor geeft zowel prognoses als gerealiseerde cijfers weer. Het vaststellen van gerealiseerde cijfers kost tijd, maar worden, zodra deze bekend

Nadere informatie

Werkgelegenheidsrapportage Haarlemmermeer Inleiding

Werkgelegenheidsrapportage Haarlemmermeer Inleiding Inleiding De werkgelegenheid in Haarlemmermeer is in 2014 vrijwel gelijk gebleven. Het aantal werkzame personen nam af met 238; een daling van 0,2%. Het totaal komt hiermee op 117.550 full-time arbeidsplaatsen.

Nadere informatie

Werkgelegenheidsrapportage Haarlemmermeer Inleiding

Werkgelegenheidsrapportage Haarlemmermeer Inleiding Inleiding De werkgelegenheid in Haarlemmermeer is in 2015 aanzienlijk gestegen. Het aantal werkzame personen is toegenomen met 1,4% (1.700). Het totaal komt hiermee op ruim 119.000 arbeidsplaatsen (voltijds)

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I In deze economische monitor vindt u cijfers over de werkgelegenheid en de arbeidsmarkt van de gemeente Ede. Van de arbeidsmarkt zijn gegevens opgenomen van de tweede helft

Nadere informatie

Capelle in cijfers: Actieplan Economische Zaken 2013

Capelle in cijfers: Actieplan Economische Zaken 2013 Capelle in cijfers: Actieplan Economische Zaken 2013 Rotterdam Area: de economische motor Inhoudsopgave! " # $ %&'! "#$ ""%&''' ()* +""''',%,-'. (/,-' 0 "1 1 1 Alle inwoners tussen de 16 en 64 jaar. De

Nadere informatie

Economische en sociale thermometer Nummer 50, juli 2013

Economische en sociale thermometer Nummer 50, juli 2013 Economische en sociale thermometer Nummer 5, juli 213 Uitgave : Team Kennis en Verkenning Naam : Jaap Barink Telefoonnummer : (57) 693369 Mail : j.barink@deventer.nl 2 INHOUD Highlights uit de economische

Nadere informatie

MONITOR AMSTELVEENSE ECONOMIE december 2009

MONITOR AMSTELVEENSE ECONOMIE december 2009 MONITOR AMSTELVEENSE ECONOMIE december 2009 In deze bijlage treft de lezer de eerste versie van de economische monitor van de gemeente Amstelveen. In de tabellen worden de ontwikkelingen van de kerngegevens

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Aantal vacatures licht gestegen. Groei lager dan in derde kwartaal

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Aantal vacatures licht gestegen. Groei lager dan in derde kwartaal Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB07-023 27 maart 2007 9.30 uur Aantal vacatures licht gestegen Het aantal vacatures is in het vierde kwartaal van 2006 licht gestegen. Eind december 2006

Nadere informatie

CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt

CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt Tussen maart en mei is het aantal mensen met een baan met gemiddeld 6 duizend per maand gestegen. De stijging is volledig aan vrouwen toe te schrijven. Het

Nadere informatie

Strategisch Thema. -Stad die werkt en leert- Modules. Datum: februari 2016. Strategisch Thema -Stad die werkt en leert- 0

Strategisch Thema. -Stad die werkt en leert- Modules. Datum: februari 2016. Strategisch Thema -Stad die werkt en leert- 0 Strategisch Thema -Stad die werkt en leert- Modules Samenvatting 1 Werk 2 Leren 7 Datum: februari 2016 Gemeente Nijmegen Onderzoek en Statistiek tel.: (024) 329 98 89 (O&S) e-mailadres: onderzoek.statistiek@nijmegen.nl

Nadere informatie

1.1 Bevolkingsontwikkeling 9. 1.2 Bevolkingsopbouw 10. 1.2.1 Vergrijzing 11. 1.3 Migratie 11. 1.4 Samenvatting 12

1.1 Bevolkingsontwikkeling 9. 1.2 Bevolkingsopbouw 10. 1.2.1 Vergrijzing 11. 1.3 Migratie 11. 1.4 Samenvatting 12 inhoudsopgave Samenvatting 3 1. Bevolking 9 1.1 Bevolkingsontwikkeling 9 1.2 Bevolkingsopbouw 10 1.2.1 Vergrijzing 11 1.3 Migratie 11 1.4 Samenvatting 12 2. Ontwikkelingen van de werkloosheid 13 2.1 Ontwikkeling

Nadere informatie

Monitor Amstelveense Economie 2012

Monitor Amstelveense Economie 2012 Monitor Amstelveense Economie 212 Staf, Onderzoek & Informatie 12 november 212 Inhoud 1. INLEIDING EN SAMENVATTING...3 2. BEDRIJFSVESTIGINGEN EN WERKZAME PERSONEN...4 3. STARTERS, FAILLISSEMENTEN EN OPHEFFINGEN...6

Nadere informatie

Thermometer economische crisis

Thermometer economische crisis 7 Thermometer economische crisis maart 2011 15/03/2011 Inleiding In deze zevende Thermometer economische crisis worden de recente ontwikkelingen op belangrijke gemeentelijke thema s gevolgd (economie,

Nadere informatie

Staat van de detailhandel, Stadsdeel Noord

Staat van de detailhandel, Stadsdeel Noord 1 Staat van de detailhandel, Stadsdeel Fact sheet juni 215 In zijn 316 winkels met een totale vloeroppervlakte van ruim 1. m 2. Het grootste deel betreft winkels voor niet-dagelijkse boodschappen. De winkels

Nadere informatie

Persbericht. Aantal vacatures onveranderd hoog. Centraal Bureau voor de Statistiek

Persbericht. Aantal vacatures onveranderd hoog. Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB01-005 11 januari 2001 9.30 uur Aantal vacatures onveranderd hoog Eind tember stonden er bij particuliere bedrijven 169 duizend vacatures open. Dat is 33

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2011 / 1

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2011 / 1 ECONOMISCHE MONITOR EDE 211 / 1 De economische monitor geeft een beeld van de economie van de gemeente Ede in de afgelopen periode van 27 tot 21. De economische monitor is verdeeld in 2 delen. Het thermo

Nadere informatie

Recessiemonitor Haarlem derde kwartaal 2012

Recessiemonitor Haarlem derde kwartaal 2012 Reageren o.en.s@haarlem.nl Concernstaf Afdeling Onderzoek en Statistiek, Grote Markt 2, 211 RD Haarlem oktober 212 Gemeente Haarlem, Onderzoek en Statistiek Recessiemonitor Haarlem derde kwartaal 212 Recessie-monitor

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2014 I

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2014 I ECONOMISCHE MONITOR EDE 2014 I Deze economische monitor gaat nader in op de ontwikkeling van de economie en arbeidsmarkt in Ede en de regio FoodValley met de focus op het tweede halfjaar van 20. Daarnaast

Nadere informatie

Werkgelegenheidsrapportage Haarlemmermeer Inleiding

Werkgelegenheidsrapportage Haarlemmermeer Inleiding Inleiding De werkgelegenheid in Haarlemmermeer is in 2016 aanzienlijk gestegen. Het aantal banen is toegenomen met 1% (1.500). Het totaal komt hiermee op 154.100 ( Bron CBS). Belangrijkste punten Nog nooit

Nadere informatie

Monitor Economische Ontwikkeling

Monitor Economische Ontwikkeling Monitor Economische Ontwikkeling Regio Amersfoort Uitgave 2011 De regio Amersfoort is een samenwerkingsverband van de gemeenten Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Eemnes, Leusden, Soest, Woudenberg. Hoe presteerde

Nadere informatie

Monitor Kredietcrisis Zoetermeer

Monitor Kredietcrisis Zoetermeer Monitor Kredietcrisis Zoetermeer Economische gevolgen van de kredietcrisis 28-21 Monitor Kredietcrisis Zoetermeer ECONOMISCHE GEVOLGEN KREDIETCRISIS ZOETERMEER Samenstelling: Bestuur, afdeling FB, team

Nadere informatie

Economische Barometer 2016

Economische Barometer 2016 Economische Barometer 2016 Voorwoord Ieder jaar maakt de gemeente Soest een Economische Barometer: hoe verhoudt de economische situatie in Soest zich tot omringende gemeenten en enkele landelijke cijfers.

Nadere informatie

Samenvatting Twente Index 2016

Samenvatting Twente Index 2016 Samenvatting Twente Index 2016 Kijk voor regionale en lokale data op www.twenteindex.nl INLEIDING De Twente Index wordt door Kennispunt Twente samengesteld in opdracht van de Twente Board. De Board wil

Nadere informatie

Monitor Amstelveense Economie 2011

Monitor Amstelveense Economie 2011 Monitor Amstelveense Economie 2011 Staf, Onderzoek & Informatie 13 september 2011 Inhoud 1. INLEIDING EN SAMENVATTING...3 2. BEDRIJFSVESTIGINGEN EN WERKZAME PERSONEN...4 3. STARTERS, FAILLISSEMENTEN EN

Nadere informatie

Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) Juni 2011

Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) Juni 2011 Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) Juni 2011 In deze notitie van het UWV WERKbedrijf worden de actuele ontwikkelingen op de regionale arbeidsmarkt kort toegelicht. Vanuit diverse bronnen is

Nadere informatie

Bijlage bij 1 e Berap 2012: Economische ontwikkelingen

Bijlage bij 1 e Berap 2012: Economische ontwikkelingen Bijlage bij 1 e Berap 212: Economische ontwikkelingen Vanwege de economische recessie in Nederland is er behoefte aan inzicht in de gevolgen hiervan voor de gemeente Houten. Voortaan worden de belangrijkste

Nadere informatie

Randstad Koopstromenonderzoek. BELEIDSONDERZOEK I I

Randstad Koopstromenonderzoek. BELEIDSONDERZOEK I I Randstad 2016 Koopstromenonderzoek BELEIDSONDERZOEK 071-516 5123 I info@leidenincijfers.nl I www.leidenincijfers.nl 1. Inleiding Om de feitelijke ontwikkelingen in de detailhandel te kunnen volgen, hebben

Nadere informatie

NOTITIE UPDATE LEEGSTAND BEDRIJFS ONROEREND GOED SOEST SOESTERBERG BEDRIJVEN, KANTOREN EN WINKELS

NOTITIE UPDATE LEEGSTAND BEDRIJFS ONROEREND GOED SOEST SOESTERBERG BEDRIJVEN, KANTOREN EN WINKELS NOTITIE UPDATE LEEGSTAND BEDRIJFS ONROEREND GOED SOEST SOESTERBERG BEDRIJVEN, KANTOREN EN WINKELS APRIL 2015 Inhoudsopgave: 1. Voorwoord Blz. 3 2. Update leegstand bedrijven en kantoren Blz. 4 2.a Algemene

Nadere informatie

Fun of functie: koopstromen. Kennis en Economisch Onderzoek

Fun of functie: koopstromen. Kennis en Economisch Onderzoek Fun of functie: koopstromen Kennis en Economisch Onderzoek Rogier Aalders 3 juni 2014 Fun of functie Dalende detailhandelsomzet 115 index index 115 110 110 105 105 100 100 95 95 90 90 85 2005 2006 2007

Nadere informatie

CBS: Lichte groei vacatures houdt aan

CBS: Lichte groei vacatures houdt aan Persbericht PB-049 14 augustus 2014 9:30 uur CBS: Lichte groei vacatures houdt aan Vierde kwartaal op rij toename van vacatures Grootste stijging bij de commerciële dienstverlening Meer dynamiek op de

Nadere informatie

Werkgelegenheid in Westfriesland Augustus 2014

Werkgelegenheid in Westfriesland Augustus 2014 Werkgelegenheid in Westfriesland Augustus 2014 Colofon Uitgave I&O Research Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel.nr. 0229-282555 Rapportnummer 2014-2042 Datum Augustus 2014 Opdrachtgever De Westfriese

Nadere informatie

Bouwaanvragen. Opbrengst bouwleges

Bouwaanvragen. Opbrengst bouwleges Kwartaalrapportage 1. Inleiding Vorig jaar werd Nederland geconfronteerd met de kredietcrisis. In eerste instantie werd nog gedacht dat dit probleem zich zou beperken tot de VS. Niets blijkt minder waar.

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2011 / 4

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2011 / 4 ECONOMISCHE MONITOR EDE 20 / 4 De Economische Monitor geeft een beeld van de economie van de gemeente Ede in de afgelopen periode van 2008 tot 20. De Economische Monitor is verdeeld in twee delen: Het

Nadere informatie

Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) Oktober 2011

Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) Oktober 2011 Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) Oktober 2011 In deze rapportage van het UWV WERKbedrijf worden de actuele ontwikkelingen op de regionale arbeidsmarkt kort toegelicht. Vanuit diverse bronnen

Nadere informatie

*# IJsselstein. Economische barometer januari Ondernemen

*# IJsselstein. Economische barometer januari Ondernemen Economische barometer januari 0 Beiienee *# In de periode juli 00 tot en met januari 0 is maandelijks een overzicht gegeven van een aantal belangrijke economische kengetallen. Deze overzichten zijn terug

Nadere informatie

2014 Hoofdstuk 15. Programma Binnenstad Inleiding. Staat van Leiden

2014 Hoofdstuk 15. Programma Binnenstad Inleiding. Staat van Leiden Staat van Leiden 2014 Hoofdstuk 15 Programma Binnenstad 15.1 Inleiding Het programma Binnenstad werkt aan een steeds beter functionerende economie in de binnenstad en stelt in de uitvoering de bezoeker

Nadere informatie

Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009-2010

Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009-2010 FORUM Maart Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt 9-8e monitor: effecten van de economische crisis In steeg de totale werkloosheid in Nederland met % naar 26 duizend personen. Het werkloosheidspercentage

Nadere informatie

Monitor Werkloosheid Noord-Veluwe 3 e kwartaal 2010

Monitor Werkloosheid Noord-Veluwe 3 e kwartaal 2010 Monitor Werkloosheid Noord-Veluwe 3 e kwartaal 2010 Oktober 2010 Opsteller: Jiska Krikke Contactpersoon: Gerrit Marskamp Regio Noord-Veluwe, t:0341-474 436 Regio Noord-Veluwe wil in het kader van arbeidsmarktbeleid,

Nadere informatie

Economische Thermometer

Economische Thermometer Economische Thermometer Juni 2015 IB Onderzoek - gemeente Utrecht Inleiding In de Economische Thermometer volgen we de recente ontwikkelingen op belangrijke gemeentelijke thema s (economie, arbeidsmarkt,

Nadere informatie

Recessiemonitor Haarlem

Recessiemonitor Haarlem Gemeente Haarlem, Afdeling Onderzoek en Statistiek Recessiemonitor Haarlem eerste kwartaal 214 Recessie-monitor Haarlem eerste kwartaal 214, mei 214 Colofon Opdrachtgever Samensteller Bezoekadres Samenstellers

Nadere informatie

Kwartaalrapportage Arbeidsmarkt Breda 2009

Kwartaalrapportage Arbeidsmarkt Breda 2009 Kwartaalrapportage Arbeidsmarkt Breda 2009 Economische krimp in 2009 Aantal vacatures sterk gedaald Werkloosheid in Breda stijgt me 14% Bredase bijstand daalt minimaal Bijstand onder jongeren sterk gestegen

Nadere informatie

Eerste kwartaal 2013. Conjunctuurenquête Nederland. Provincie Limburg

Eerste kwartaal 2013. Conjunctuurenquête Nederland. Provincie Limburg Eerste kwartaal 2013 Conjunctuurenquête Nederland Inhoud rapport COEN in het kort Economisch klimaat Omzet Export Personeelssterkte Investeringen Winstgevendheid Toelichting De Conjunctuurenquête Nederland

Nadere informatie

Recessiemonitor Haarlem

Recessiemonitor Haarlem Gemeente Haarlem, Afdeling Onderzoek en Statistiek Recessiemonitor Haarlem derde kwartaal 214 Recessie-monitor Haarlem derde kwartaal 214, oktober 214 Colofon Opdrachtgever Samensteller Bezoekadres Samenstellers

Nadere informatie

Bijlage: Economische ontwikkelingen, voorjaar 2015

Bijlage: Economische ontwikkelingen, voorjaar 2015 7 mrt 7 mei 7 jul 7 sep 7 nov 7 jan 8 mrt 8 mei 8 jul 8 sep 8 nov 8 jan 9 mrt 9 mei 9 jul 9 sep 9 nov 9 jan 1 mrt 1 mei 1 jul 1 sep 1 nov 1 jan 11 mrt 11 mei 11 juli 11 sep 11 nov 11 jan 12 mrt 12 mei

Nadere informatie

Crisismonitor Drechtsteden

Crisismonitor Drechtsteden Crisismonitor Drechtsteden Versie Zwijndrecht april 211 (cijfers t/m december 21) Inhoud: 1. Werkloosheid 2. Werkloosheid naar leeftijd 3. Vacatures, bedrijven, leegstand 4. Woningmarkt Bijlage Hoe staan

Nadere informatie

Resultaten werkgelegenheidsonderzoek. Provinciaal Arbeidsplaatsen Register (PAR)

Resultaten werkgelegenheidsonderzoek. Provinciaal Arbeidsplaatsen Register (PAR) Resultaten werkgelegenheidsonderzoek Provinciaal Arbeidsplaatsen Register (PAR) 2015 Maarten Bergmeijer Provincie Utrecht afdeling MEC, team Economie par@provincie-utrecht.nl www.provincie-utrecht.nl/par

Nadere informatie

Thermometer economische crisis

Thermometer economische crisis 4 Thermometer economische crisis maart 2010 16/03/2010 1 Inleiding In deze vierde Thermometer economische crisis worden de recente ontwikkelingen op belangrijke gemeentelijke thema s gevolgd (economie,

Nadere informatie

Monitor Economische Ontwikkeling

Monitor Economische Ontwikkeling Monitor Economische Ontwikkeling -2012 Pagina 2 van 1 Monitor Economische Ontwikkeling, -2012 Pagina 3 van 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Samenvatting 3. Macro-economische indicatoren 10 3.1 Bruto regionaal

Nadere informatie

Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) April 2011

Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) April 2011 Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) April 2011 In deze notitie van het UWV WERKbedrijf, die vanwege de resultaten van de Quick Scan wat later verschijnt dan gebruikelijk, worden de actuele ontwikkelingen

Nadere informatie

Werkloosheid in oktober vrijwel onveranderd

Werkloosheid in oktober vrijwel onveranderd Persbericht Pb14-070 20 november 2014 09.30 uur Werkloosheid in oktober vrijwel onveranderd - Meer mensen aan het werk - Aantal WW-uitkeringen vrijwel onveranderd - WW-uitkeringen toegenomen vanuit seizoengevoelige

Nadere informatie

Werkgelegenheidsonderzoek 2011

Werkgelegenheidsonderzoek 2011 Werkgelegenheidsonderzoek 2011 Werkgelegenheidsonderzoek 2011 Provincie Groningen Werkgelegenheidsonderzoek 2011 Werkgelegenheidsonderzoek 2011 Provincie Groningen Provincie Groningen Drs. Eelco Westerhof

Nadere informatie

Macro-economische Ontwikkelingen

Macro-economische Ontwikkelingen Macro-economische Ontwikkelingen e kwartaal 1 Bijlage II Overall conclusie De Nederlandse economie groeit naar verwachting met 1¾% in 1 en met 1½% in 11. De toename van het bbp komt bijna volledig voor

Nadere informatie

CBS: Lichte toename werkenden, minder werklozen

CBS: Lichte toename werkenden, minder werklozen CBS: Lichte toename werkenden, minder werklozen Het aantal mensen met werk is in de periode februari-april met gemiddeld 2 duizend per maand toegenomen. Vooral jongeren en 45-plussers gingen aan de slag.

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2012 / 1

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2012 / 1 ECONOMISCHE MONITOR EDE 2012 / 1 De economische monitor geeft een beeld van de economie van de gemeente Ede in de afgelopen periode van 2008 tot 20. De economische monitor is verdeeld in twee delen. Het

Nadere informatie

Samenvatting Onderwijs- en Arbeidsmarktmonitor. Metropoolregio Amsterdam. Oktober amsterdam economic board

Samenvatting Onderwijs- en Arbeidsmarktmonitor. Metropoolregio Amsterdam. Oktober amsterdam economic board Samenvatting Onderwijs- en Arbeidsmarktmonitor Metropoolregio Amsterdam Oktober 2016 amsterdam economic board Samenvatting Onderwijs- en Arbeidsmarktmonitor Metropoolregio Amsterdam (MRA) Oktober 2016

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Amersfoort

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Amersfoort Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Amersfoort Samenvatting Aantal banen neemt weer toe, echter niet in collectieve sector In Amersfoort groeit het aantal banen van werknemers (voltijd en

Nadere informatie

Woningmarktmonitor provincie Utrecht: de staat van de woningmarkt medio 2016

Woningmarktmonitor provincie Utrecht: de staat van de woningmarkt medio 2016 DATUM 16 november 2016 PROJECTNUMMER 3400.107/G OPDRACHTGEVER Woningmarktmonitor provincie : de staat van de woningmarkt medio 2016 Update woningmarktmonitor De afgelopen maand heeft er een grote update

Nadere informatie

Factsheets Leeswijzer

Factsheets Leeswijzer Factsheets Leeswijzer Voor het Koopstromenonderzoek Randstad 2011 zijn naast een hoofdrapport en een internetapplicatie factsheets ontwikkeld om de onderzoeksresultaten overzichtelijk en helder te presenteren.

Nadere informatie

Nieuwegein is geen eiland, ontwikkelingen in de regio

Nieuwegein is geen eiland, ontwikkelingen in de regio Nieuwegein is geen eiland, ontwikkelingen in de regio Bevolking Besteding Bereik Bewinkeling Bevolking Index huishoudens (2014-2030) 140 135 130 Ontwikkeling bevolking 2014-2030 Bunnik Vianen Woudenberg

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Aantal vacatures daalt fors. Zelfde afname als vorig kwartaal

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Aantal vacatures daalt fors. Zelfde afname als vorig kwartaal Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB02-268 20 december 2002 9.30 uur Aantal vacatures daalt fors Het aantal openstaande vacatures is in het derde kwartaal van 2002 verder afgenomen. Volgens

Nadere informatie

Detailhandel in cijfers Leiden 2013

Detailhandel in cijfers Leiden 2013 Maart 214 Detailhandel in cijfers Leiden 213 Dit feitenblad laat zien hoe het gaat met de winkels in Leiden. We kijken naar verschillende aspecten zoals aantal winkels, branches, bezoekersgegevens en leegstand.

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Gorinchem

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Gorinchem Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Gorinchem Samenvatting Aantal banen neemt in beperkte mate toe, echter niet in collectieve sector In de krimpregio Gorinchem neemt het aantal banen van

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2011 / 2

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2011 / 2 ECONOMISCHE MONITOR EDE 211 / 2 De economische monitor geeft een beeld van de economie van de gemeente Ede in de afgelopen periode van 27 tot 211. De economische monitor is verdeeld in twee delen. Het

Nadere informatie

Woningmarktmonitor provincie Utrecht: de staat van de woningmarkt medio 2015

Woningmarktmonitor provincie Utrecht: de staat van de woningmarkt medio 2015 DATUM 30 oktober 2015 PROJECTNUMMER 3400.106/G OPDRACHTGEVER Woningmarktmonitor provincie : de staat van de woningmarkt medio 2015 Inleiding De woningmarkt is, na jaren van crisis, weer flink in beweging.

Nadere informatie