Kwartaalrapportage Arbeidsmarkt Breda 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kwartaalrapportage Arbeidsmarkt Breda 2009"

Transcriptie

1 Kwartaalrapportage Arbeidsmarkt Breda 2009 Economische krimp in 2009 Aantal vacatures sterk gedaald Werkloosheid in Breda stijgt me 14% Bredase bijstand daalt minimaal Bijstand onder jongeren sterk gestegen Instroom in de bijstand neemt toe 1 Inleiding In deze kwartaalrapportage over het 1 e kwartaal van 2009 worden de Bredase arbeidsmarktontwikkelingen in beeld gebracht. De ontwikkelingen zijn zoveel mogelijk gebaseerd op gegevens tot en met maart Op de eerste plaats wordt een algemeen stemmingsbeeld gegeven van de Nederlandse arbeidsmarkt. Vervolgens wordt de Bredase werkloosheidsontwikkeling beknopt beschreven. In hoofdstuk 4 worden specifieke ontwikkelingen van de Bredase bijstand (WWB) tot 65 jaar in kaart gebracht. Deze ontwikkelingen worden tevens afgezet tegen de landelijke ontwikkeling. 2 Beknopt beeld arbeidsmarkt 2009 Nederland Forse krimp economie in 2009 De Nederlandse economie was in 20 met 3,5% gegroeid. Dit was de hoogste groei na In 20 valt de economische groei terug tot 2%. Vanaf het vierde kwartaal van 20 worden de gevolgen van de mondiale kredietcrisis zichtbaar. De Nederlandse economie is dan voor het eerst sinds vijf jaar gekrompen. Het effect van de verslechterende economie zal vooral in 2009 en 2010 zichtbaar worden op de Nederlandse arbeidsmarkt. De nieuwe CPB-ramingen, die in i 2009 beschikbaar zijn gekomen, indiceren een zwaardere impact van de mondiale crisis op de Nederlandse economie dan eerder werd aangenomen. De toename van de werkgelegenheid in de marktsector (die in 20 nog +1,7% bedroeg) daalt in de recente verwachting van het CPB met -2,25% in Doordat de werkgelegenheid doorgaans met een vertraging van ongeveer een jaar op de ontwikkeling van de productie reageert valt volgens het CPB de afname van de werkgelegenheid in 2010 met 6,5% afname nog groter uit. De mate waarin deze afname zich precies zal manifesteren blijft moeilijk in te schatten door de grote onzekerheden over de toekomstige ontwikkelingen van de internationale handel en de binnenlandse consumptie. Stijging werkloosheid in 2009 en 2010 Het landelijk niveau van de werkloze beroepsbevolking, daalde met -2,6% tussen 20 en 20 tot 3,9% eind 20. In 2009 loopt het werkloosheidsniveau naar verwachting op tot 5,5%. De werkloze beroepsbevolking stijgt hiermee landelijk tot 430 duizend personen in De stijging van de werkloosheid zal vooral in 2010 plaatsvinden. In 2010 stijgt het landelijk werkloosheidsniveau tot 9,5% van de beroepsbevolking. In totaal neemt de werkloosheid in Nederland met 426 duizend personen toe tussen 20 en 2010 tot 730 duizend personen in Krapte arbeidsmarkt zo goed als verdwenen Het aantal vacatures bereikte eind i 20 een recordhoogte. Na i 20 veranderde er weinig en bleef het vacaturevolume op een hoog niveau staan. Met een scherpe daling van het aantal vacatures in het 4 e kwartaal van 20 komt er een duidelijke omslag in bovengenoemde ontwikkeling. Op landelijk niveau is eind 20 het aantal vacatures met- 22% fors gedaald. Ook in het 1 e kwartaal houdt met -18% deze scherpe daling aan. In een half jaar tijd is het aantal vacatures met bijna 100 duizend afgenomen. De krapte op de arbeidsmarkt was eind 20 al sterk verminderd. In het eerste kwartaal van 2009 is de krapte op de arbeidsmarkt verdwenen en neigt zij naar een ruime arbeidsmarkt. Afdeling Onderzoek en Informatie in opdracht van directie Sociale Zaken 1 24 julit 2009

2 Vooral het tempo waarin de arbeidsmarktsituatie in Nederland (en in de regio) is veranderd typeert de grote impact van de economische recessie Het aantal faillissementen is in minder dan 1 jaar verdubbeld. Situatie op de arbeidsmarkt verslechterd Zowel het CPB als het CBS zien bij een aantal indicatoren duidelijk effecten van de krimpende economie: De Nederlandse economie is in het 1 e kwartaal van 2009 met 4,5% gekrompen ten opzichte van een jaar eerder. Dit is de grootste krimp van de Nederlandse economie na de tweede Wereldoorlog. Ten opzichte van het 4 e kwartaal van 20 nam de Nederlandse economie met 2,8% af. Het aantal openstaande vacatures daalt in het 1 e kwartaal van 2009 verder tot 152 duizend vacatures. Dit is 60% minder dan in hetzelfde kwartaal van 20. In de periode februari-april 2009 waren gemiddeld 338 duizend personen werkloos (seizoensgecorrigeerd). De werkloosheid is met 32 duizend personen gestegen ten opzichte van eind 20. Het landelijk werkloosheidpercentage stijgt in deze periode met 0,7% tot 4,6%. De stemming onder ondernemers in de industrie is in maart 2009 iets positiever dan in ember 20. De stemming steeg met 0,3 punten tot een waarde van -20,8. Toch blijft het producentenvertrouwen in de eerste drie maanden van 2009 over het algemeen somber. Het consumentenvertrouwen is in maart 2009 verder afgenomen. Vooral de directe toekomst ziet de consument somberder in. Het consumentenvertrouwen zakte van -28 in ember 20 naar -34 in maart Het aantal pessimistische consumenten blijft duidelijk groter dan het aantal optimistische consumenten. Het aantal uitzenduren daalde in het 1 e kwartaal van 2009 met 6% tot opzichte van het 4 e kwartaal van 20. De daling van het aantal uitzenduren past in de huidige fase van laagconctuur. Door de afgenomen vraag naar producten en diensten zijn minder uitzendkrachten nodig. Vooral de laatste maanden is het aantal faillissementen explosief gestegen. Het voortschrijdend driemaands-gemiddelde kwam in maart 2009 uit op Werkloosheid en bijstand Werkloosheid in Breda stijgt met 14% Eind maart 2009 telt Breda 5.3 werklozen. Dit is 14% meer (+649 personen) dan in ember 20. Hiermee komt er een einde aan een vier jaar durende periode van dalende werkloosheid. De effecten van de economische crisis worden in Breda vanaf begin 2009 zichtbaar in de werkloosheidsontwikkeling. Het dalingstempo van de Bredase werkloosheid zwakte tussen het 2 e kwartaal en 4 e kwartaal van 20 af. In het laatste kwartaal van 20 was de werkloosheidsdaling vrijwel gehalveerd ten opzichte van het 3 e kwartaal. Ontwikkeling werkloosheid en bijstand gemeente Breda werkloosheid Bron:UWV Werkbedrijf, CBS, SZ Breda biistandsgerechtigden mrt 09 Het aantal bijstandsgerechtigden (tot 65 jaar) daalt in het 1 e kwartaal van 2009 nog licht tot personen (-1% ten opzichte van ember 20). De daling van de bijstand is daarmee ten opzichte van het laatste kwartaal van 20 behoorlijk afgezwakt. Op landelijk niveau is het bijstandsvolume in het 1 e kwartaal van 2009 toegenomen Afdeling Onderzoek en Informatie in opdracht van directie Sociale Zaken 2 24 julit 2009

3 Jeugdwerkloosheid Breda fors gestegen Het aantal werklozen in Breda tot 27 jaar telt eind maart personen. De Bredase jeugdwerkloosheid stijgt daarmee fors ten opzichte van eind 20 (+29%, +129 personen). Tussen maart 20 en ember 20 bleef de Bredase jeugdwerkloosheid vrijwel stabiel liggen op 445 personen. De huidige stijging is ruim twee maal zo groot dan het Bredase gemiddelde Ontwikkeling werkloosheid en bijstand 45-plus gemeente Breda Ontwikkeling werkloosheid en bijstand onder jongeren 1500 tot 27 jaar gemeente Breda mrt 09 werkloosheid 45+ bijstand Bron:UWV Werkbedrijf, CBS, SZ Breda 800 Werkloosheid vrouwen stijgt met 9% Eind maart 2009 zijn vrouwen in Breda werkloos. 400 Dit is ruim 9% meer dan eind ember 20. Hiermee is aan de sterke daling van het aantal 0 mrt 09 werkloze vrouwen in de periode i 20 ember 20 een einde gekomen. werkloosheid < 27 jaar bijstand < 27 jaar Ontwikkeling werkloosheid en bijstand onder vrouwen gemeente Breda Bron:UWV Werkbedrijf, CBS, SZ Breda 5000 De omvang van de Bredase jeugdwerkloosheid stijgt voor het eerst sinds De periode ember maart 20 werd gekenmerkt door een sterke afname van het aantal jeugdwerklozen Werkloosheid 45-plusser stijgt minder dan 2000 gemiddeld In 20 steeg de werkloosheid onder ouderen nog meer dan gemiddeld. Vanaf eind 20 wordt een daling van het aantal werkloze ouderen zichtbaar mrt 09 In het laatste kwartaal van 20 halveert de daling van werkloosheid vrouwen bijstand vrouwen het aantal oudere werklozen zich om vervolgens in het 1 e kwartaal van 2009 om te slaan in een toename. Bron:UWV Werkbedrijf, CBS, SZ Breda Deze werkloosheidstoename (+7%) onder 45-plussers ligt in het 1 e kwartaal van 2009 half zo hoog als het Bredase gemiddelde (+14%). De stijging van de oudere werklozen is vooral zichtbaar bij personen tussen 45 en 54 jaar. De toename van het aantal werkloze vrouwen in het 1 e kwartaal van 2009 is minder groot dan het Bredase gemiddelde. Afdeling Onderzoek en Informatie in opdracht van directie Sociale Zaken 3 24 julit 2009

4 Langdurige werkloosheid daalt minder snel In 20 was de langdurige werkloosheid met 24% afgenomen. De daling was vooral zichtbaar bij personen tot drie jaar werkloos. De afname onder de zeer langdurig werklozen (langer dan drie jaar werkloos) bleef hierbij achter. Eind maart 2009 zijn in Breda personen langdurig werkloos. Hiermee is de daling van het aantal langdurig werklozen vrijwel gestagneerd (-27 personen). Vooral de toename van het aantal werklozen tussen een en twee jaar werkloos zorgt voor deze minder gunstige ontwikkeling. Het aantal werklozen vanaf 2 jaar werkloos nam in het 1 e kwartaal van dit jaar nog licht af. Eind maart 2009 is ruim 22% van de langdurig werklozen tussen een en twee jaar werkloos tegen 19% in ember 20. Gezien de grote nieuwe instroom en de relatief geringe uitstroom uit de werkloosheid mag verwacht worden dat het aantal langdurig werklozen de komende tijd behoorlijk toe zal gaan nemen. Werkloosheid stijgt vooral vanaf mbo-niveau In het 1 e kwartaal van 2009 stijgt de Bredase werkloosheid bij alle opleidingsniveaus. De toename bij werkloze mbo ers en hbo ers is bovengemiddeld (respectievelijk +20% en +32%). De toename van het aantal werklozen bij vmbo ers (+10%) en wetenschappelijk opgeleiden (+12%) is benedengemiddeld. In absolute aantallen is de stijging het grootst bij mbo ers (+281 personen), hbo ers (+155 personen) en vmbo ers (+141 personen) Werkloosheid beroepsgroep gemeente Breda (top 15) % t.o.v. Beroepsgroep - mrt-09 Middelb.beroepen gedrag/maatschappij % Hogere adm./comm./econ. beroepen % Hogere technische beroepen % Middelbare adm./comm. beroepen % Middelbare technische beroepen % Lagere transportberoepen % Lagere verzorgende beroepen % Lagere technische beroepen % Lagere adm./comm. beroepen % Lagere agrarische beroepen % Lagere beveiligingsberoepen % Elementaire beroepen % Hogere pedagogische beroepen % Middelbare verzorgende beroepen % Bron: UWV Werkbedrijf Korte impressie verwachtingen arbeidsmarkt 2009 De situatie op de arbeidsmarkt wordt als gevolg van de kredietcrisis duidelijk minder gunstig. Dit komt in 2009 tot uiting in een: sterke toename werkloosheid afname werkgelegenheid forse daling vacaturevolume ruimere arbeidsmarkt 4 Bijstand in Breda Afnemende daling bijstandsgerechtigden Eind 1 e kwartaal 2009 ontvingen personen 1 (tot 65 jaar) een bijstandsuitkering. Het Bredase bijstandsvolume daalt ten opzichte van ember 20 minimaal (-0,9%). In het 3 e en 4 e kwartaal van 20 daalde de Bredase bijstand gemiddeld met 3,4%. Tussen ember 20 en ember 20 daalde de Bredase werkloosheid nog bij alle onderscheiden opleidingsniveaus. De werkloosheidsdaling wordt zichtbaar bij vrijwel alle in de top15 opgenomen beroepsgroepen. De daling is vooral zichtbaar op alle niveaus van de technische en administratieve-economische beroepen, bij de middelbare beroepen gedrag en maatschappij en bij de lagere transport, en verzorgende beroepen. Vooral de stijgende instroom in de bijstand zorgt voor een veel minder grote daling. Daarnaast neemt de uitstroom uit de bijstand licht af ten opzichte van het 4 e kwartaal van Bron: CBS WWB < 65 jaar Afdeling Onderzoek en Informatie in opdracht van directie Sociale Zaken 4 24 julit 2009

5 Ontwikkeling bijstandsvolume gemeente Breda In alle andere aangesloten gemeenten is de bijstand in 2009 toegenomen. Breda klimt daardoor ten opzichte van de achtste plaats in ember 20 naar de eerste plaats eind maart Bron: CBS mrt 09 Daling bijstand Breda; Toename bijstand Nederland Bleef de Bredase bijstandsontwikkeling in de eerste helft van 20 duidelijk achter bij de landelijke ontwikkeling. Vanaf het 3 e kwartaal valt de Bredase daling gunstiger uit dan landelijk. Ook in het 1 e kwartaal van 2009 blijft Breda het relatief goed doen. Terwijl het landelijke bijstandsvolume toeneemt kent Breda in deze periode nog een kleine afname. Op landelijk niveau zwakt de daling van de bijstand al in het 4 e kwartaal van 20 af. In 2009 is voor het eerst sinds 20 het aantal bijstandsuitkeringen aan personen tot 65 jaar in Nederland toegenomen (+1,7%). Breda in top rangschikking grote gemeenten De informatie uit de benchmark bestandsontwikkeling grote gemeenten geeft in maart 2009 voor Breda een positief beeld. Breda kent, net als Arnhem, nog een kleine afname van het bijstandsvolume Ontwikkeling bijstand <65 jaar gemeente Breda en Nederland (index 2001=100) Ontwikkeling bijstandsvolume ember 20-maart 2009 benchmark grote gemeenten*) 75 mrt 09 Breda index bijstand Nederland index bijstand Breda Arnhem Nijmegen Bron:CBS Rotterdam Utrecht Amsterdam Groningen Eindhoven gemiddeld Enschede Tilburg Den Bosch Drechtsteden -2,0% 0,0% 2,0% 4,0% Daling bijstandsjongeren omgeslagen in stijging Het aantal Bredase bijstandsgerechtigden tot 27 jaar stijgt in het 1 e kwartaal van 2009 met 9%. Deze ontwikkeling was eind 20 al voorzichtig in gang gezet met +1,6% toename. Hiermee komt een einde aan een lange periode van een afname van bijstandsvolume onder jongeren. De toename van het aantal jongeren is eveneens zichtbaar bij de Bredase werkloosheid. Jongeren ondervinden duidelijk de nadelige effecten van de huidige recessie. *)benchmark is inclusief blokkeringen Bron: bestandsontwikkeling grote gemeenten Afdeling Onderzoek en Informatie in opdracht van directie Sociale Zaken 5 24 julit 2009

6 143 Ontwikkeling bijstand jongeren gemeente Breda en Nederland (index 2001=100) Het aandeel ouderen stijgt van 51% eind 20 naar bijna 53% eind maart Het aandeel bijstandsgerechtigde 45-plussers in Breda is ruim 1% hoger dan landelijk Ontwikkeling bijstand 45-plus gemeente Breda en Nederland (index 2001=100) 43 index bijstand <25 jaar Nederland (CBS) mrt index bijstand <25 jaar Breda (CBS) index bijstand <27 jaar Breda (SZ) 90 Bron: CBS; SZ Breda mrt 09 In de 2 e helft van 20 daalde het aantal bijstandsgerechtigde jongeren( tot 25 jaar) in Breda sneller dan landelijk. In het 1 e kwartaal van 2009 is deze afname (zowel landelijk als in Breda) omgeslagen in een toename. De toename van het aantal bijstandsjongeren tot 25 jaar is in Breda ruim twee maal zo groot dan landelijk. Het aandeel jongeren tot 25 jaar in de bijstand ligt eind maart 2009 in Breda met 6,2% een half procent hoger dan landelijk. index bijstand 45+ Nederland index bijstand 45+ Breda Bron:CBS Bijstandsvolume allochtonen stabiliseert De grote daling van het aantal allochtone bijstandsgerechtigden komt halverwege 20 tot stilstand. Tussen ember 20 en maart 2009 schommelt het aantal bijstandgerechtigden tussen de 517 en 530 personen. Bijstand allochtonen gemeente Breda Omvang bijstandsgerechtigden 45+ licht gedaald 800 In tegenstelling tot de werkloosheidsontwikkeling onder 45-plussers neemt de bijstand onder 45-plussers in het 1 e kwartaal van 2009 in Breda nog af (-0,6%). Eind maart 2009 ontvingen personen boven de 45 jaar een bijstandsuitkering. 650 Breda volgde tot september 20 min of meer de landelijke ontwikkeling. Vanaf het 3 e kwartaal 20 daalt het aantal oudere bijstandsgerechtigden in Breda sneller dan landelijk. In het 1 e kwartaal van 2009 is de landelijke daling omgeslagen in een toename. Breda kent in deze periode nog een geringe daling Bron: SZ Breda mrt 09 Afdeling Onderzoek en Informatie in opdracht van directie Sociale Zaken 6 24 julit 2009

7 In het 1 e kwartaal van 2009 is het aantal allochtonen met een bijstandsuitkering nauwelijks afgenomen (-3 personen). De afname ten opzichte van ember 20 bedraagt 60 personen. Op landelijk niveau komt de daling in het 1 e kwartaal vrijwel tot stilstand De instroom van allochtonen in de bijstand is in het 1 e kwartaal van 2009 hoger dan in het voorgaande kwartaal. De uitstroom uit de bijstand van allochtonen neemt minder hard toe waardoor het bijstandsvolume tussen eind 20 en eind maart 2009 nauwelijks is afgenomen. Een vergelijking met de Nederlandse ontwikkeling is niet mogelijk door het ontbreken van landelijke gegevens. Bijstandsvolume vrouwen daalt met 1% Breda telt eind maart vrouwen in de bijstand. Dit is 1% minder dan eind 20 (-20 personen). Ontwikkeling bijstand vrouwen gemeente Breda en Nederland (index 2001=100) Zowel in Breda als landelijk stijgt inmiddels het aantal personen dat korter dan een jaar een bijstandsuitkering heeft.deze ontwikkeling is op landelijk niveau al vanaf november 20 zichtbaar. In Breda stijgt het aantal personen die korter dan 1 jaar een bijstandsuitkering ontvangen pas vanaf maart dit jaar. instroom in de bijstand neemt weer toe De dalende tendens van de instroom in de bijstand komt eind 20 tot stilstand. In de eerste drie maanden van 2009 stijgt de instroom met ruim 36% (ten opzichte van het 4 e kwartaal 20). Daarnaast wordt de uitstroom uit de bijstand minder waardoor het positief verschil tussen in- en uitstroom van bijstandcliënten verdwenen is. In het 2 e halfjaar van 20 lag de uitstroom van bijstandsgerechtigden nog behoorlijk hoger dan de instroom In- en uitstroom gemeente Breda index bijstand vrouwen Nederland mrt index bijstand vrouwen Breda Bron:CBS 200 In tegenstelling tot Breda neemt op landelijke niveau in 100 het 1 e kwartaal van 2009 het aantal vrouwen in de bijstand toe. De laatste stijging van het landelijke mrt 09 bijstandsvolume onder vrouwen dateert uit begin 20. instroom uitstroom Afname langdurige bijstand houdt aan De afname van het aantal personen die een jaar of langer een bijstandsuitkering krijgen houdt ook in het 1 e kwartaal van 2009 nog aan. Het dalingstempo ligt in Breda al drie kwartalen op -2%. Bron: SZ Breda De verhouding tussen de instroom en uitstroom van de bijstand pakt in het 1 e kwartaal van 2009 op een Afdeling Onderzoek en Informatie in opdracht van directie Sociale Zaken 7 24 julit 2009

8 waarde van 97 2 minder gunstig uit dan in voorgaande drie kwartalen (gemiddelde waarde 119). In onderstaand figuur wordt het aandeel in de bijstand van een aantal doelgroepen afgezet tegen het aandeel op de uitstroom. Bij vrouwen blijft het aandeel in de bijstand op 58% staan. Het aandeel van vrouwen in de uitstroom daalt in het 1 e kwartaal van 2009 naar 43% en blijft daarmee structureel onder het aandeel in de bijstand liggen. Aandeel draaideurcliënten gedaald 80% 70% 60% 50% Aandeel doelgroepen in de bijstand en in de uitstroom gemeente Breda Het aandeel draaideurcliënten (personen die binnen zes maanden opnieuw instromen in de bijstand) daalt in het 1 e kwartaal van 2009 verder tot 15%. Het percentage ligt daarmee duidelijk onder het niveau van de voorgaande jaren. Aandeel draaideurcliënten in de instroom naar de bijstand gemeente Breda % 40% 30% 20% 10% 0% allochtoon < plus vrouw 20 % in bestand 20 % in uitstroom 2009 % in bestand 2009 % in uitstroom 30% 20% 10% Bron:SZ Breda Het aandeel in de uitstroom van allochtonen ligt eind 1 e kwartaal van % boven het aandeel in het bestand. Door een licht gestegen uitstroom bij allochtonen neemt het aandeel in de uitstroom ten opzichte van het 4 e kwartaal 20 toe tot 18%. Het aandeel jongeren tot 27 jaar in de uitstroom blijft weliswaar hoger dan het aandeel in de bijstand, maar het positief verschil wordt duidelijk minder groot dan in 20. Het aandeel van jongeren in de bijstand stijgt tot 11% terwijl het aandeel van jongeren in de uitstroom afneemt tot 18%. Het aandeel ouderen in de uitstroom (32%) blijft lager dan het aandeel ouderen in de bijstand (53%). Positief is in het 1 e kwartaal van 2009 het hogere aandeel in de uitstroom vergeleken met 20 (28%). Bron:SZ Breda Toch is het aantal ingestroomde draaideurcliënten in het 1 e kwartaal van 2009 niet lager dan het aantal in het 4 e kwartaal van 20 ( 56 personen). Alleen door de sterk gestegen instroom in de bijstand daalt het percentage draaideurcliënten. Het aandeel draaideurcliënten stijgt in het 1 e kwartaal van 2009 bij 45-plussers (19%) en bij vrouwen (15%). Bij allochtone bijstandsgerechtigden blijft het aandeel draaideurcliënten op 16% staan. Onder jongere bijstandsgerechtigden daal t het aandeel draaideurcliënten fors van 16% eind 20 naar 4% in het 1 e kwartaal van De uitstroom onder jongeren lag, door de verslechterde arbeidsmarktsituatie, de afgelopen twee kwartalen 2 Bij een waarde die lager ligt dan 100 is de instroom groter dan de uitstroom behoorlijk lager dan in de periode daarvoor. Mogelijk uit de bijstand. Bij een waarde boven de 100 ligt de uitstroom hoger dan de instroom. daalt hierdoor ook het aantal draaideurcliënten. Afdeling Onderzoek en Informatie in opdracht van directie Sociale Zaken 8 24 julit % mrt 09

Gemeente Breda. SSC Onderzoek en Informatie. Monitoring ontwikkeling uitkeringen 4 e kwartaal 2008 West-Brabant

Gemeente Breda. SSC Onderzoek en Informatie. Monitoring ontwikkeling uitkeringen 4 e kwartaal 2008 West-Brabant Gemeente Breda SSC Onderzoek en Informatie Monitoring ontwikkeling uitkeringen 4 e kwartaal 2008 West-Brabant Publicatienummer: 1535 Datum: maart 2009 In opdracht van: SES West-Brabant Uitgave: Gemeente

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen Maart 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische

Nadere informatie

CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt

CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt Tussen maart en mei is het aantal mensen met een baan met gemiddeld 6 duizend per maand gestegen. De stijging is volledig aan vrouwen toe te schrijven. Het

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I In deze economische monitor vindt u cijfers over de werkgelegenheid en de arbeidsmarkt van de gemeente Ede. Van de arbeidsmarkt zijn gegevens opgenomen van de tweede helft

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen April 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen blijven stijgen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen September 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen Juni 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage 8 Toelichting

Nadere informatie

CBS: Voorzichtig herstel arbeidsmarkt in het tweede kwartaal

CBS: Voorzichtig herstel arbeidsmarkt in het tweede kwartaal Persbericht PB14 56 11 9 214 15.3 uur CBS: Voorzichtig herstel arbeidsmarkt in het tweede kwartaal Meer werklozen aan de slag Geen verdere daling aantal banen, lichte groei aantal vacatures Aantal banen

Nadere informatie

CBS: Lichte toename werkenden, minder werklozen

CBS: Lichte toename werkenden, minder werklozen CBS: Lichte toename werkenden, minder werklozen Het aantal mensen met werk is in de periode februari-april met gemiddeld 2 duizend per maand toegenomen. Vooral jongeren en 45-plussers gingen aan de slag.

Nadere informatie

FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 2009

FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 2009 FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 29 Groei van werkloosheid onder zet door! In het 2 e kwartaal van 29 groeide de werkloosheid onder (niet-westers)

Nadere informatie

Macro-economische Ontwikkelingen

Macro-economische Ontwikkelingen Macro-economische Ontwikkelingen e kwartaal 8 Overall conclusie De kredietcrisis zorgt voor een terugval van de economische bedrijvigheid in Nederland die sinds het begin van de jaren tachtig niet is voorgekomen.

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2011 / 2

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2011 / 2 ECONOMISCHE MONITOR EDE 211 / 2 De economische monitor geeft een beeld van de economie van de gemeente Ede in de afgelopen periode van 27 tot 211. De economische monitor is verdeeld in twee delen. Het

Nadere informatie

Conjunctuurnotitie -1% -2%

Conjunctuurnotitie -1% -2% Conjunctuurnotitie 1 e kwartaal 212 Dit is de eerste conjunctuurnotitie van het OCD, de opvolger van de crisismonitor. In deze conjunctuurnotitie, die vier keer per jaar gaat verschijnen, is het aantal

Nadere informatie

Macro-economische Ontwikkelingen

Macro-economische Ontwikkelingen Macro-economische Ontwikkelingen e kwartaal 1 Bijlage II Overall conclusie De Nederlandse economie groeit naar verwachting met 1¾% in 1 en met 1½% in 11. De toename van het bbp komt bijna volledig voor

Nadere informatie

De arbeidsmarkt klimt uit het dal

De arbeidsmarkt klimt uit het dal Trends en ontwikkelingen arbeidsmarkt en onderwijs De arbeidsmarkt klimt uit het dal Het gaat weer beter met de arbeidsmarkt in, ofschoon de werkgelegenheid wederom flink daalde. De werkloosheid ligt nog

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen September 2010 Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen 2 WW-uitkeringen 5 Ingediende vacatures 6 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 7 Ingediende ontslagaanvragen en verleende

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Februari 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Februari 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Februari 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende vacatures UWV en spanningsindicator 5 Ingediende ontslagaanvragen

Nadere informatie

Langzaam maar zeker zijn ook de gevolgen van de economische krimp voor de arbeidsmarkt zichtbaar

Langzaam maar zeker zijn ook de gevolgen van de economische krimp voor de arbeidsmarkt zichtbaar In de vorige nieuwsbrief in september is geprobeerd een antwoord te geven op de vraag: wat is de invloed van de economische situatie op de arbeidsmarkt? Het antwoord op deze vraag was niet geheel eenduidig.

Nadere informatie

Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009-2010

Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009-2010 FORUM Maart Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt 9-8e monitor: effecten van de economische crisis In steeg de totale werkloosheid in Nederland met % naar 26 duizend personen. Het werkloosheidspercentage

Nadere informatie

Conjunctuurenquête Nederland

Conjunctuurenquête Nederland Nieuw: metingen op provinciaal niveau Conjunctuurenquête Nederland Rapport eerste kwartaal 212 Conjunctuurenquête Nederland I rapport eerste kwartaal 212 Inhoud rapportage COEN in het kort Economisch klimaat

Nadere informatie

Verder in deze editie:

Verder in deze editie: Economie Monitor Brabant Vierde kwartaal 4 Eurocrisis raakt ook de Brabantse economie De economie van Brabant krijgt in het laatste kwartaal van te maken met de gevolgen van de eurocrisis en dit is goed

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 70 2014 47

Statistisch Bulletin. Jaargang 70 2014 47 Statistisch Bulletin Jaargang 70 2014 47 20 november 2014 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Iets meer banen en vacatures in het derde kwartaal 3 Werkloze beroepsbevolking 4 2. Macro-economie 5 Koerswaarde

Nadere informatie

Crisismonitor Drechtsteden

Crisismonitor Drechtsteden Crisismonitor Drechtsteden Versie Zwijndrecht april 211 (cijfers t/m december 21) Inhoud: 1. Werkloosheid 2. Werkloosheid naar leeftijd 3. Vacatures, bedrijven, leegstand 4. Woningmarkt Bijlage Hoe staan

Nadere informatie

Economische en sociale thermometer Nummer 50, juli 2013

Economische en sociale thermometer Nummer 50, juli 2013 Economische en sociale thermometer Nummer 5, juli 213 Uitgave : Team Kennis en Verkenning Naam : Jaap Barink Telefoonnummer : (57) 693369 Mail : j.barink@deventer.nl 2 INHOUD Highlights uit de economische

Nadere informatie

Research NL. Economic outlook 3e kwartaal 2010 Nederland

Research NL. Economic outlook 3e kwartaal 2010 Nederland Research NL Economic outlook 3e kwartaal 2010 Nederland Herstel economie zet aarzelend door Economische situatie Huishoudens zijn nog steeds terughoudend met hun consumptie en bedrijven zijn terughoudend

Nadere informatie

Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) April 2011

Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) April 2011 Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) April 2011 In deze notitie van het UWV WERKbedrijf, die vanwege de resultaten van de Quick Scan wat later verschijnt dan gebruikelijk, worden de actuele ontwikkelingen

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Achterhoek Februari 2013

Arbeidsmarkt Achterhoek Februari 2013 Arbeidsmarkt Achterhoek Februari 2013 Inhoud Werkgelegenheid Vacatures Werkloosheid Bevolkingsontwikkeling Aandachtspunten komende jaren Activiteiten POA Achterhoek PAG 2 Structuur werkgelegenheid regio

Nadere informatie

Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) December 2014

Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) December 2014 Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) December 2014 In deze notitie van UWV WERKbedrijf, die tweemaandelijks verschijnt, worden de actuele ontwikkelingen op de regionale arbeidsmarkt kort toegelicht.

Nadere informatie

Arbeidsmarkt in vogelvlucht

Arbeidsmarkt in vogelvlucht Arbeidsmarkt in vogelvlucht In het eerste kwartaal van 2011 is het aantal banen van werknemers, in vergelijking met het vierde kwartaal van 2010, licht gedaald. Dit is het eerste kwartaal met banenkrimp

Nadere informatie

COEN in het kort. Inhoud rapport. Toelichting. Nederland. Herstel komt in zicht. Conjunctuurenquête Nederland I rapport vierde kwartaal 2014

COEN in het kort. Inhoud rapport. Toelichting. Nederland. Herstel komt in zicht. Conjunctuurenquête Nederland I rapport vierde kwartaal 2014 Inhoud rapport COEN in het kort Economisch klimaat Omzet Export Personeelssterkte Investeringen Winstgevendheid Toelichting De Conjunctuurenquête (COEN) ondervraagt elk kwartaal ondernemers over onderwerpen

Nadere informatie

Strategisch Thema. -Stad die werkt en leert- Modules. Datum: februari 2016. Strategisch Thema -Stad die werkt en leert- 0

Strategisch Thema. -Stad die werkt en leert- Modules. Datum: februari 2016. Strategisch Thema -Stad die werkt en leert- 0 Strategisch Thema -Stad die werkt en leert- Modules Samenvatting 1 Werk 2 Leren 7 Datum: februari 2016 Gemeente Nijmegen Onderzoek en Statistiek tel.: (024) 329 98 89 (O&S) e-mailadres: onderzoek.statistiek@nijmegen.nl

Nadere informatie

Regiobericht 1.0 Noord

Regiobericht 1.0 Noord Economie, innovatie, werk en inkomen 1 Kenmerken van het landsdeel Het landsdeel Noord bestaat uit de provincies Groningen, Friesland en Drenthe. De provincies werken samen in het Samenwerkingsverband

Nadere informatie

Kwantitatieve ontwikkelingen rondom jeugdwerkloosheid

Kwantitatieve ontwikkelingen rondom jeugdwerkloosheid Bijlage 1 Kwantitatieve ontwikkelingen rondom jeugdwerkloosheid Landelijk beeld Algemeen beeld: Lichte daling jeugdwerkloosheid De afgelopen maanden is sprake van een lichte daling van de jeugdwerkloosheid

Nadere informatie

CBS: Meer mensen aan het werk, vooral jongeren

CBS: Meer mensen aan het werk, vooral jongeren CBS: Meer mensen aan het werk, vooral jongeren Het aantal mensen met een baan is de afgelopen drie maanden met gemiddeld 6 duizend per maand toegenomen. Vooral jongeren hadden vaker werk. De beroepsbevolking

Nadere informatie

Niet-werkende werkzoekenden

Niet-werkende werkzoekenden Januari 2012 Niet-werkende werkzoekenden 2 WW-uitkeringen 3 Vacatures ingediend bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 5 Statistische bijlage 6 Toelichting NWW/WW

Nadere informatie

Trendmonitor Hoorn. 11 e meting: eerste kwartaal 2012. Trendmonitor Hoorn. Gemeente Hoorn mei 2012

Trendmonitor Hoorn. 11 e meting: eerste kwartaal 2012. Trendmonitor Hoorn. Gemeente Hoorn mei 2012 11 e meting: eerste kwartaal 2012 Gemeente Hoorn mei 2012 Colofon Uitgave : &O Research BV van Dedemstraat 6C 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl Datum : Mei 2012 Opdrachtgever : gemeente

Nadere informatie

Februari 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gestegen Meer WW-uitkeringen

Februari 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gestegen Meer WW-uitkeringen Februari 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gestegen - 483.000 werkzoekenden ingeschreven bij UWV WERKbedrijf - Vooral meer jonge werkzoekenden - Sterke toename werkzoekenden met transport beroep maar

Nadere informatie

Kortetermijnontwikkeling

Kortetermijnontwikkeling Artikel, donderdag 22 september 2011 9:30 Arbeidsmarkt in vogelvlucht Het aantal banen van werknemers en het aantal openstaande vacatures stijgt licht. De loonontwikkeling is gematigd. De stijging van

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen Mei 2010 Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen

Nadere informatie

Conjunctuurnotitie. 3 e kwartaal 2012

Conjunctuurnotitie. 3 e kwartaal 2012 Conjunctuurnotitie 3 e kwartaal 212 Dit is de derde OCD-Conjunctuurnotitie. De in deze notitie opgenomen indicatoren geven met elkaar een actueel beeld van de economische conjunctuur in Nederland en hoe

Nadere informatie

Fact sheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam. nummer 5 maart 2013

Fact sheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam. nummer 5 maart 2013 Fact sheet nummer 5 maart 2013 Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam Er zijn ruim 133.000 jongeren van 15 tot en met 26 jaar in Amsterdam (januari 2012). Met de meeste jongeren gaat het goed in het onderwijs

Nadere informatie

Conjunctuurnotitie -1% -2% -3% 2010-1. mrt '11 juni '11. dec '10

Conjunctuurnotitie -1% -2% -3% 2010-1. mrt '11 juni '11. dec '10 Conjunctuurnotitie 1 e kwartaal 213 Voor u ligt de OCD-Conjunctuurnotitie over het 1 e kwartaal van 213. De in deze notitie opgenomen indicatoren geven met elkaar een actueel beeld van de economische conjunctuur

Nadere informatie

Aan de Gemeenteraad van Nijmegen. Geachte leden van de Raad,

Aan de Gemeenteraad van Nijmegen. Geachte leden van de Raad, Aan de Gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 323 59 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postbus 9105 6500 HG Nijmegen Datum 15 september 2015 Ons kenmerk

Nadere informatie

Conjunctuurnotitie -1% -2% -3% 2010- 2010- mrt '12. dec '10

Conjunctuurnotitie -1% -2% -3% 2010- 2010- mrt '12. dec '10 Conjunctuurnotitie 4 e kwartaal 213 laatste ontwikkelingen (januari/februari 214): conjunctuur verbetert verder, arbeidsmarkt nog niet De verbetering van de conjunctuur zet door: eind februari is het conjunctuurbeeld

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Zuid-Holland Centraal

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Zuid-Holland Centraal Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Zuid-Holland Centraal Samenvatting Aantal banen neemt weer toe, echter niet in collectieve sector In Zuid-Holland Centraal groeit het aantal banen van werknemers

Nadere informatie

Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) April 2014

Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) April 2014 Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) April 214 In deze notitie van UWV WERKbedrijf, die tweemaandelijks verschijnt, worden de actuele ontwikkelingen op de regionale arbeidsmarkt kort toegelicht.

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt juni 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt juni 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt juni 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden geregistreerd bij UWV 4 Bij UWV ingediende vacatures 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen

Nadere informatie

SNELINFORMATIE ARBEIDSMARKTREGIO DRECHTSTEDEN

SNELINFORMATIE ARBEIDSMARKTREGIO DRECHTSTEDEN SNELINFORMATIE ARBEIDSMARKTREGIO DRECHTSTEDEN December 2012 WW-rechten Het aantal WW-uitkeringen steeg in december met 4,5% tot ruim 7.500. Deze maand werden 1.010 nieuwe WW rechten toegekend. Het aantal

Nadere informatie

Gemeente Breda. Onderzoek en Informatie. Werkloosheid Breda per 1 januari 2014. Uitgave:

Gemeente Breda. Onderzoek en Informatie. Werkloosheid Breda per 1 januari 2014. Uitgave: Gemeente Breda Onderzoek en Informatie Werkloosheid Breda per 1 januari 2014 Uitgave: Gemeente Breda, Gemeente Breda BBO/Onderzoek en Informatie Claudius Prinsenlaan 10 4811 DJ Breda Publicatienummer 1753

Nadere informatie

Tekorten op de ICT-arbeidsmarkt verklaard Door Has Bakker (beleidsadviseur ICT~Office)

Tekorten op de ICT-arbeidsmarkt verklaard Door Has Bakker (beleidsadviseur ICT~Office) Tekorten op de ICT-arbeidsmarkt verklaard Door Has Bakker (beleidsadviseur ICT~Office) ICT~Office voorspelt een groeiend tekort aan hoger opgeleide ICT-professionals voor de komende jaren. Ondanks de economische

Nadere informatie

Derde kwartaal 2012. Conjunctuurenquête Nederland. Provincie Gelderland

Derde kwartaal 2012. Conjunctuurenquête Nederland. Provincie Gelderland Derde kwartaal 212 Conjunctuurenquête Nederland Conjunctuurenquête Nederland I rapport derde kwartaal 212 Inhoud rapport COEN in het kort Economisch klimaat Omzet Export Personeelssterkte Investeringen

Nadere informatie

Maatschappelijke Ontwikkeling Ingekomen stuk D25 (PA 30 januari 2013) Beleidsontwikkeling. Ons kenmerk 12.0020648. Datum uw brief

Maatschappelijke Ontwikkeling Ingekomen stuk D25 (PA 30 januari 2013) Beleidsontwikkeling. Ons kenmerk 12.0020648. Datum uw brief Ingekomen stuk D25 (PA 30 januari 2013) Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 323 59 92 E-mail gemeente@ nijmegen.nl Postadres Postbus 9105

Nadere informatie

Monitor Bouwketen. Voorjaar 2015. Marien Vrolijk

Monitor Bouwketen. Voorjaar 2015. Marien Vrolijk Monitor Bouwketen Voorjaar 2015 Marien Vrolijk 2 Inhoudsopgave Conclusies op hoofdlijnen 5 1 Bouwketen 6 1.1 Recente ontwikkelingen 6 1.2 Conjunctuur bouwketen 8 2 Architectenbureaus 10 3 Ingenieursbureaus

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Mei 2007

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Mei 2007 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Mei 2007 Amsterdam, juni 2007 Forse daling aantal niet-werkende werkzoekenden In 2007 daalde het aantal niet-werkende werkzoekenden (nww) met 13.500 (-2,6) naar 512.907. Dit is

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad van Nijmegen. Geachte leden van de raad,

Aan de gemeenteraad van Nijmegen. Geachte leden van de raad, Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 323 59 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postbus 9105 6500 HG Nijmegen Datum 31 maart 2015 Ons kenmerk MO10/

Nadere informatie

Economische monitor. Voorne PutteN 5 GEMEENTEN. 4 e editie. Opzet en inhoud

Economische monitor. Voorne PutteN 5 GEMEENTEN. 4 e editie. Opzet en inhoud 4 e editie Economische monitor Voorne PutteN Opzet en inhoud In 2010 verscheen de eerste editie van de Economische Monitor Voorne-Putten, een gezamenlijk initiatief van de vijf gemeenten Bernisse, Brielle,

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Amersfoort

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Amersfoort Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Amersfoort Samenvatting Aantal banen neemt weer toe, echter niet in collectieve sector In Amersfoort groeit het aantal banen van werknemers (voltijd en

Nadere informatie

Conjunctuurnotitie. De regio volgt in oktober het landelijk beeld: nog steeds groei van de WW (+1,8%) en 2% minder nieuwe vacatures dan in september.

Conjunctuurnotitie. De regio volgt in oktober het landelijk beeld: nog steeds groei van de WW (+1,8%) en 2% minder nieuwe vacatures dan in september. Conjunctuurnotitie 3 e kwartaal 213 laatste ontwikkelingen: conjunctuur verbetert verder De verbetering van de conjunctuur zet door: eind oktober is het conjunctuurbeeld weer iets beter dan eind september.

Nadere informatie

Werkloosheid nauwelijks veranderd

Werkloosheid nauwelijks veranderd Persbericht Pb14-084 18-12-2014 09.30 uur Werkloosheid nauwelijks veranderd - Werkloosheid blijft 8 procent - Meer mensen aan het werk in de afgelopen drie maanden - Aantal WW-uitkeringen met 6 duizend

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 13

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 13 Statistisch Bulletin Jaargang 71 2015 13 26 maart 2015 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 CBS: Werkloosheid gedaald door afname beroepsbevolking 3 Werkloze beroepsbevolking 1) 5 2. Inkomen en bestedingen

Nadere informatie

Arbeidsmarktgegevens WGO Utrecht

Arbeidsmarktgegevens WGO Utrecht www.onderzoek.utrecht.nl Arbeidsmarktgegevens WGO Utrecht beroepsbevolking, werkloosheid, baankansen, vacatures notitie van Onderzoek maart 2013 Colofon uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht 030

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 17

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 17 Statistisch Bulletin Jaargang 71 2015 17 23 april 2015 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 CBS: Meer mensen aan het werk, vooral jongeren 3 Werkloze beroepsbevolking 4 2. Inkomen en bestedingen 5 Vertrouwen

Nadere informatie

Barometer Arbeidsmarkt Gelderland 2e kwartaal 2013

Barometer Arbeidsmarkt Gelderland 2e kwartaal 2013 Barometer Arbeidsmarkt Gelderland 2e kwartaal 2013 In deze notitie van UWV, die ieder kwartaal verschijnt, worden de actuele ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in de provincie Gelderland kort toegelicht.

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2011 / 4

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2011 / 4 ECONOMISCHE MONITOR EDE 20 / 4 De Economische Monitor geeft een beeld van de economie van de gemeente Ede in de afgelopen periode van 2008 tot 20. De Economische Monitor is verdeeld in twee delen: Het

Nadere informatie

Conjunctuurnotitie -1% -2% mrt '11. dec '11

Conjunctuurnotitie -1% -2% mrt '11. dec '11 Conjunctuurnotitie 4 e kwartaal 212 Dit is de vierde OCD-Conjunctuurnotitie. De in deze notitie opgenomen indicatoren geven met elkaar een actueel beeld van de economische conjunctuur in Nederland en hoe

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Gorinchem

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Gorinchem Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Gorinchem Samenvatting Aantal banen neemt in beperkte mate toe, echter niet in collectieve sector In de krimpregio Gorinchem neemt het aantal banen van

Nadere informatie

RECESSIEMONITOR GEMEENTE GRONINGEN VERSIE NOVEMBER 2009. Bureau Onderzoek en Statistiek

RECESSIEMONITOR GEMEENTE GRONINGEN VERSIE NOVEMBER 2009. Bureau Onderzoek en Statistiek RECESSIEMONITOR GEMEENTE GRONINGEN VERSIE NOVEMBER 2009 Bureau Onderzoek en Statistiek Recessiemonitor algemeen Nederland is uit de periode van recessie en ook veel andere economiën groeien weer. Zijn

Nadere informatie

Themabijeenkomst regionale arbeidsmarkt. Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nijkerk, Nunspeet, Oldebroek, Putten en Zeewolde

Themabijeenkomst regionale arbeidsmarkt. Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nijkerk, Nunspeet, Oldebroek, Putten en Zeewolde Themabijeenkomst regionale arbeidsmarkt Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nijkerk, Nunspeet, Oldebroek, Putten en Zeewolde Aandachtspunten Even voorstellen: Willem van der Craats De werkgelegenheidsstructuur

Nadere informatie

Sociaal economisch profiel

Sociaal economisch profiel Sociaal economisch profiel Op veel gebieden is de sociaal economische positie van de Nijmeegse bevolkings sinds de crisis van 2008 verslechterd: de groei van het inkomensniveau is gestopt evenals de groei

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Midden-Gelderland

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Midden-Gelderland Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Midden-Gelderland Samenvatting Aantal banen neemt weer toe, maar niet in collectieve sector De economie in Midden-Gelderland groeit en dat leidt ook tot

Nadere informatie

ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 7 van 2011

ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 7 van 2011 ARBEIDSMARKTMONITOR Regio / POWI Uitgave 7 van 211 Deeltijd WW heeft in bijna vierduizend mensen aan het werk gehouden Samenvatting De regeling Deeltijd WW is per 1 juli 211 afgelopen. In hebben hiervan

Nadere informatie

Vacatures in de industrie 1

Vacatures in de industrie 1 Vacatures in de industrie 1 Martje Roessingh 2 De laatste jaren is het aantal vacatures sterk toegenomen. Daarentegen is in de periode 1995-2000 het aantal geregistreerde werklozen grofweg gehalveerd.

Nadere informatie

Aantal instromende studenten tussen 2010 2014 gedaald. Figuur 1: Ontwikkeling instroom lerarenopleidingen 2010 2014. 1

Aantal instromende studenten tussen 2010 2014 gedaald. Figuur 1: Ontwikkeling instroom lerarenopleidingen 2010 2014. 1 Het aantal studenten dat start met een opleiding tot leraar basisonderwijs, leraar speciaal onderwijs of leraar voortgezet onderwijs is tussen en afgenomen. Bij de tweedegraads en eerstegraads hbo-lerarenopleidingen

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Twente

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Twente Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Twente Samenvatting Meer banen in Twente, maar niet in alle sectoren In Twente groeit het aantal banen van werknemers (voltijd en deeltijd) in 2015 en 2016

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Zuid-Kennemerland en IJmond

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Zuid-Kennemerland en IJmond Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Zuid-Kennemerland en IJmond Samenvatting Aantal banen neemt weer toe, echter niet in collectieve sector In Zuid-Kennemerland en IJmond groeit het aantal

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkgelegenheid commerciële sector daalt. Minder banen in industrie en zakelijke dienstverlening

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkgelegenheid commerciële sector daalt. Minder banen in industrie en zakelijke dienstverlening Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB02-196 26 september 2002 9.30 uur Werkgelegenheid commerciële sector daalt Voor het eerst sinds 1994 is het aantal banen van werknemers in commerciële bedrijven

Nadere informatie

Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013

Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013 Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013 Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013 drs. W. van Ooij MarktMonitor Januari 2015 Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013 . Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Zeeland

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Zeeland Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Zeeland Samenvatting Aantal banen neemt weer toe, echter niet in collectieve sector In Zeeland groeit het aantal banen van werknemers (voltijd en deeltijd)

Nadere informatie

Conjunctuurbericht. Maart 1999

Conjunctuurbericht. Maart 1999 Conjunctuurbericht PB99-068 25 maart 1999 7.30 uur Maart 1999 Algemeen: stemming minder positief Een tweetal belangrijke stemmingsindicatoren duidt op een tanend optimisme bij zowel industriële producenten

Nadere informatie

Een uitdagende arbeidsmarkt. Erik Oosterveld 24 juni 2014

Een uitdagende arbeidsmarkt. Erik Oosterveld 24 juni 2014 Een uitdagende arbeidsmarkt Erik Oosterveld 24 juni 2014 Wat waren de gevolgen van de recessie? Hoeveel banen zijn er verloren gegaan? In welke sectoren heeft de recessie het hardst toegeslagen? Werkgelegenheid

Nadere informatie

Factsheet Arbeidsmarkt en sociale uitkeringen

Factsheet Arbeidsmarkt en sociale uitkeringen Factsheet Arbeidsmarkt en sociale uitkeringen Deze factsheet geeft een beeld van de Arnhemse arbeidsmarkt. Daarbij gaat het eerst in op de vraag naar arbeid; Hoe staat het met de werkgelegenheid in (de

Nadere informatie

Ontwikkelingen arbeidsmarkt: Uitzendbureau? Kans op werk!

Ontwikkelingen arbeidsmarkt: Uitzendbureau? Kans op werk! Ontwikkelingen arbeidsmarkt: Uitzendbureau? Kans op werk! UWV-congres Uitzendbranche Zwolle, 15 november 2012, Rob Witjes, Arbeidsmarktinformatie en -advies, UWV 1 Inhoud presentatie Actuele ontwikkelingen

Nadere informatie

Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie

Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie i Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie Arbeidsmarktregio Drechtsteden Contactpersonen: Naam E-mail Telefoon Ton van Mastrigt Ton.vanMastrigt@uwv.nl 6 1595 24 Lia van der Sman Lia.vanderSman@uwv.nl

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 72 2016 25

Statistisch Bulletin. Jaargang 72 2016 25 Statistisch Bulletin Jaargang 72 2016 25 23 juni 2016 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Werkloosheid daalt verder 3 Werkloze beroepsbevolking (20) 4 2. Inkomen en bestedingen 5 Consument een stuk

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Noord-Holland Noord

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Noord-Holland Noord Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Noord-Holland Noord Samenvatting Aantal banen neemt weer toe, echter niet in collectieve sector In Noord-Holland Noord groeit het aantal banen van werknemers

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 29 544 Arbeidsmarktbeleid Nr. 364 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

J A N U A R i 2 0 1 1

J A N U A R i 2 0 1 1 MONITOR KREDIETCRISIS J A N U A R i 2 0 1 1 Colofon In opdracht van: De directie Coördinatie en samenstellen rapportage: Team Beleidsonderzoek en Informatiemanagement Bert Mentink Inhoud rapportage: Diverse

Nadere informatie

Fact sheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2013

Fact sheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2013 Fact sheet nummer 9 juli 2013 Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2013 Er zijn in Amsterdam bijna 135.000 jongeren in de leeftijd van 15 tot 27 jaar (januari 2013). Veel jongeren volgen een opleiding of

Nadere informatie

Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie

Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie tember 212 Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie Arbeidsmarktregio Haaglanden Contactpersonen: Naam E-mail Telefoon Jean-Paul Biever Jean-Paul.Biever@uwv.nl 6 5437 2541 Martine van Doorn Martine.vanDoorn@uwv.nl

Nadere informatie

Macro-economische Analyse 2013-1

Macro-economische Analyse 2013-1 Macro-economische Analyse 213-1 Macro-economische Ontwikkelingen 1e kwartaal 213 Conclusie Ten opzichte van het laatste kwartaal van 212 staan minder signalen op 'rood', maar van een structureel economisch

Nadere informatie

Maatwerkrapport WWB in Uw Gemeente

Maatwerkrapport WWB in Uw Gemeente Aan Cc - Van Paul Schenderling; Martin Heekelaar Datum 16 juli 2013 Betreft Maatwerkrapport WWB in 1.1 Woord vooraf Dit document is een geanonimiseerd voorbeeld van een beknopt maatwerkrapport dat Berenschot

Nadere informatie

Overzichtsrapport SER Gelderland

Overzichtsrapport SER Gelderland Overzichtsrapport SER Gelderland Werkloosheid In opdracht van SER Gelderland September 20 Drs. J.D. Gardenier L.T. Schudde CAB Martinikerkhof 30 9712 JH Groningen 050-3115113 cab@cabgroningen.nl www.cabgroningen.nl

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Rijnmond

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Rijnmond Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Rijnmond Samenvatting Aantal banen neemt weer toe, echter niet in collectieve sector In Rijnmond groeit het aantal banen van werknemers (voltijd en deeltijd)

Nadere informatie

Werkloosheid in oktober vrijwel onveranderd

Werkloosheid in oktober vrijwel onveranderd Persbericht Pb14-070 20 november 2014 09.30 uur Werkloosheid in oktober vrijwel onveranderd - Meer mensen aan het werk - Aantal WW-uitkeringen vrijwel onveranderd - WW-uitkeringen toegenomen vanuit seizoengevoelige

Nadere informatie

Conjunctuurenquête Nederland. Tweede kwartaal 2015. Bedrijfsleven onveranderd positief

Conjunctuurenquête Nederland. Tweede kwartaal 2015. Bedrijfsleven onveranderd positief Conjunctuurenquête Nederland Tweede kwartaal 215 Bedrijfsleven onveranderd positief Voorwoord Dit rapport geeft de belangrijkste uitkomsten van de Conjunctuurenquête Nederland van het tweede kwartaal 215.

Nadere informatie

Eindexamen economie 1-2 havo 2006-II

Eindexamen economie 1-2 havo 2006-II Opmerking Algemene regel 3.6 is ook van toepassing als gevraagd wordt een gegeven antwoord toe te lichten, te beschrijven en dergelijke. Opgave 1 1 Voorbeelden van een juist antwoord zijn: kosten van politie-inzet

Nadere informatie

Vierde kwartaal 2013. Conjunctuurenquête Nederland. Provincie Limburg

Vierde kwartaal 2013. Conjunctuurenquête Nederland. Provincie Limburg Vierde kwartaal 2013 Conjunctuurenquête Nederland Inhoud rapport COEN in het kort Economisch klimaat Omzet Export Personeelssterkte Investeringen Winstgevendheid Toelichting De Conjunctuurenquête Nederland

Nadere informatie

Vierde kwartaal 2012. Conjunctuurenquête Nederland. Provincie Zeeland

Vierde kwartaal 2012. Conjunctuurenquête Nederland. Provincie Zeeland Vierde kwartaal 2012 Conjunctuurenquête Nederland Inhoud rapport COEN in het kort Economisch klimaat Omzet Export Personeelssterkte Investeringen Winstgevendheid Toelichting De Conjunctuurenquête Nederland

Nadere informatie

Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie

Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie 212 Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie Arbeidsmarktregio Groot Amsterdam Contactpersonen: Naam E-mail Telefoon Paul Rijs Paul.Rijs@uwv.nl 6 5478 3155 Erik Stam Erik.Stam@uwv.nl 6 1511 9162 Marije

Nadere informatie