Factsheet economische crisis. 3 e kwartaal 2011

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Factsheet economische crisis. 3 e kwartaal 2011"

Transcriptie

1 Factsheet economische crisis 3 e kwartaal 211 O&S November 211

2 2

3 Kort samengevat Ieder kwartaal factsheet economische crisis Vanwege de voortdurende economische crisis is er behoefte aan inzicht in de gevolgen ervan voor de gemeente s-hertogenbosch. De afdeling Onderzoek & Statistiek brengt daarom ieder kwartaal een factsheet uit. Daarin komen drie thema s aan bod: economie, arbeidsmarkt en inkomen en woningmarkt en vastgoed. Per thema zijn de meest actuele feiten en ontwikkelingen weergegeven. Gevolgen crisis blijven zichtbaar in s-hertogenbosch De cijfers van de laatste weken schetsen geen positief beeld van de Nederlandse economie op dit moment. Een nieuwe recessie dreigt. Ook in s-hertogenbosch blijven de gevolgen van de economische crisis zichtbaar. De cijfers van het 3 e kwartaal laten echter nog geen duidelijke verslechtering zien. Het is de vraag of deze nieuwe dreigende recessie s-hertogenbosch voorbijgaat, of dat we de gevolgen in het 4 e kwartaal terug zien. De nieuwste cijfers laten zien dat: 1. De Nederlandse economie in het 3 e kwartaal gekrompen is Ten opzichte van het 2 e kwartaal is het BBP met,3% afgenomen. Het is voor het eerst sinds het 2 e kwartaal van 29 dat de economie meerdere kwartalen achter elkaar krimpt. Ook het consumentenvertrouwen is in het 3 e kwartaal verder afgenomen. De consumenten zijn vooral zeer pessimistisch over hun eigen financiën de komende 12 maanden. De vooruitzichten zijn derhalve niet positief. 2. Er tot nu toe in 211 veel startende bedrijven zijn De meest recente cijfers van de Kamer van Koophandel laten zien dat het aantal starters in 211 hoog ligt. De eerste negen maanden al ruim 1. Ook het aantal overige oprichtingen 1 ligt hoger dan voorgaande jaren. Het aantal bedrijfsopheffingen ligt in de eerste drie kwartalen van 211 met bijna 7 lager dan in voorgaande jaren. Alles bijeen is het groeisaldo 2 in 211 tot nu toe dan ook hoger dan in dezelfde periode Nog steeds veel mensen het financieel moeilijk hebben Het aantal bij het UWV Werkbedrijf ingeschreven niet werkende werkzoekenden blijft heel licht dalen. Eind september 211 zijn er 3.97 niet werkende werkzoekenden; ruim 45 minder dan een jaar geleden. Het werkloosheidspercentage in s-hertogenbosch is met 5,6% lager dan het landelijk gemiddelde en lager dan in de vier andere grote Brabantse steden. Het aantal WWB en WIJ uitkeringen is in het 3 e kwartaal van 211 eveneens licht afgenomen. Dat veel mensen het moeilijk hebben blijkt bijvoorbeeld ook uit het hoge aantal aanvragen schuldhulpverlening en bijzondere bijstand. Dit zijn er wel iets minder dan in De situatie op de woningmarkt zorgelijk blijft Kwartaal na kwartaal verslechtert de situatie op de woningmarkt. Het 3 e kwartaal is hierop geen uitzondering. De NVM-cijfers laten zien dat er eind september 211 een recordaantal woningen te koop staat: 1.7. Dit zijn voor een groot deel (45%) appartementen. In het 3 e kwartaal van 211 zijn er 134 nieuwe woningen opgeleverd. Dit maakt een totaal van 341 nieuwe woningen in de eerste negen maanden van 211. In dezelfde periode zijn er ruim 6 bouwvergunningen afgegeven. Meer dan in de eerste drie kwartalen van 29 en Er iets minder kantoorruimte leeg staat In 21 is het leegstandspercentage van kantoren in s-hertogenbosch afgenomen tot 8,9%. Landelijk gezien is dit toegenomen tot 13,9%. s-hertogenbosch staat met dit leegstandspercentage in de top-1 van gemeenten met de minste leegstand van kantoren. Het 3 e kwartaal van 211 vinden er weer iets meer vastgoed transacties plaats. 1 Dit zijn nevenvestigingen en dochterondernemingen van bestaande bedrijven. 2 Starters + oprichtingen opheffingen. 3

4 BBP NL: % volumemutaties [Bron: CBS] Consumentenvertrouwen NL [Bron: CBS] 6 4 T.o.v. jaar eerder T.o.v. vorig kw artaal j fmamj j asondj fmamj j ason dj fmamj j asond j fmamj j asondj f mamj j as ond Aantal bedrijven [Bron: LISA] Werkzame personen [Bron: LISA] Nederland Nederland 14 's-hertogenbosch 115 's-hertogenbosch Nieuwe bedrijven [Bron: KvK] 4 Bedrijfsopheffingen [Bron: KvK] 4 Starters Oprichtingen Hotelovernachtingen [Bron: afdeling Belastingen]

5 Economie Economische groei valt terug Volgens de eerste voorlopige raming van het CBS is de Nederlandse economie in het derde kwartaal van 211 met 1,1% gegroeid ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Daarmee is de groei kleiner dan in het 2 e kwartaal, toen deze 1,6% bedroeg. Ten opzichte van het 2 e kwartaal nam het BBP in het 3 e kwartaal met,3% af. Het is voor het eerst sinds het 2 e kwartaal van 29 dat kwartaal op kwartaal de economie krimpt. Consument ziet toekomst somber in Het vertrouwen van de consument is in het 3 e kwartaal verder afgenomen. Vooral de toekomst zien de consumenten somber in. Zo zijn zij zeer pessimistisch over hun eigen financiën in de komende 12 maanden. Minder werkzame personen en bedrijven Uit het vestigingenregister blijkt dat tussen april 29 en april 21 het aantal werkzame personen in s-hertogenbosch is afgenomen met ruim 2.8 personen (-2,8%) tot Het aantal werkzame personen is in dezelfde periode in Nederland totaal afgenomen met,7%. In dezelfde periode is het aantal bedrijven in s-hertogenbosch afgenomen tot Dit betekent een afname van 8 bedrijven (-,7%). De landelijke cijfers laten hier een toename zien van 3,9%. In de volgende factsheet (4 e kwartaal 211) zullen de nieuwste cijfers van april 211 gepresenteerd worden. Veel starters en oprichtingen Het aantal starters blijft ook in het 3 e kwartaal tamelijk hoog liggen. Hoewel met 31 starters de piek uit het 1 e kwartaal niet wordt gehaald, zijn er dit jaar al meer dan 1. nieuwe bedrijven in s-hertogenbosch gestart. Ook het aantal overige oprichtingen 3 ligt dit jaar tamelijk hoog. Het 3 e kwartaal is daar met 15 geen uitzondering op. In totaal zijn er dit jaar al ruim 4 bedrijven opgericht. Het aantal bedrijfsopheffingen ligt met 22 in het 3 e kwartaal ongeveer even hoog als in het 2 e kwartaal. In de eerste negen maanden zijn er tot nu toe bijna 7 bedrijven opgeheven. Ten opzichte van de voorgaande 2 kwartalen is het aantal faillissementen in het 3 e kwartaal iets toegenomen. Alles bijeen is het groeisaldo 4 in de eerste negen maanden van 211 hoger dan in dezelfde periode van 21. Veel hotelovernachtingen In het 2 e kwartaal 211 zijn er ruim 35. hotelovernachtingen geweest. De laatste keer dat dit aantal zo hoog lag was een tijd geleden: 3 e en 4 e kwartaal Dit zijn nevenvestigingen en dochterondernemingen van bestaande bedrijven. 4 Starters + oprichtingen opheffingen. 5

6 Niet werkende werkzoekenden in % van beroepsbevolking % Vacatures [Bron: UWV Werkbedrijf] [Bron: UWV Werkbedrijf] Openstaand Nederland 4 Ingediend 's-hertogenbosch 2 5 j fmamj jasondj fmamj j asondj fmamj j asondj fmamj jasondj fmamj j asond j f m a m j j a s o n d j f m a m j j a s o n d j f m a m j j a s o n d j f m a m j j a s o n d j f m a m j j a s o n d Ontwikkeling nww naar leeftijd [Bron: UWV Werkbedrijf] jaar Ontwikkeling nww naar geslacht [Bron: UWV Werkbedrijf] jaar jaar j f m am j j a s o n d j f m am j j a s o n d j f m am j j a s o n d j f m am j j a s o n d j f m am j j a s o n d mannen vrouw en j fmam j j a son d j fmamj j a so nd j f mamj j a so nd j f mamj j a son d j fmam j j a son d WW-uitkeringen [Bron: CBS] WWB-uitkeringen < 65 jaar + WIJ [Bron: AmSZ] j fmamj j asond j fmamj j asond j fmamj j asond j fmamj j asond j fmamj j asond Aanvragen Bijzondere Bijstand [Bron: AmSZ] Aanvragen schuldhulpverlening [Bron: AmSZ] Hulpvragen Bureau Sociaal Raadslieden [Bron: BSR] Gebruikers voedselbank [Bron: voedselbank]

7 Arbeidsmarkt en inkomen Aantal niet werkende werkzoekenden neemt iets af Het aantal bij het UWV Werkbedrijf ingeschreven niet werkende werkzoekenden 5 (NWW) neemt gedurende het 3 e kwartaal van 211 heel licht af. Eind september 211 zijn er 3.97 niet werkende werkzoekenden. Dit zijn er ruim 45 minder dan een jaar geleden (4.359). De afname is in het 3 e kwartaal overigens wel afgevlakt. Deze lichte daling komt wederom - vooral voor rekening van het aantal werkzoekende mannen. Kijkend naar de leeftijdsgroepen dan zien we dat vooral het aantal werkzoekende jongeren afneemt. De 45-plussers hebben het zwaarder. Het werkloosheidspercentage 6 in s-hertogenbosch blijft ongeveer gelijk; 5,6% aan het eind van het 3 e kwartaal. Dit is lager dan het gemiddelde in Nederland (5,8%) en ook lager dan in de vier andere grote Brabantse steden 7. Aantal openstaande vacatures tamelijk constant Het aantal bij het UWV WERKbedrijf ingediende vacatures ligt in het 3 e kwartaal (52) iets hoger dan in het in het 2 e kwartaal (435). Vooral in augustus was een positieve piek te zien. In juli en september was het aantal ingediende vacatures echter laag (<1). Het aantal openstaande vacatures blijft rond de 6 schommelen. Lichte afname aantal WWB 8 uitkeringen Het afgelopen kwartaal is het aantal WWB-uitkeringen licht afgenomen. De toename in het 1 e kwartaal lijkt tot stilstand gebracht. Ten opzichte van een jaar geleden is het aantal uitkeringen met circa 12 toegenomen. Het aantal WW-uitkeringen in s-hertogenbosch neemt sinds het 2 e kwartaal 21 af. Het afgelopen kwartaal zien we echter weer een lichte toename. Aantal aanvragen bijzondere bijstand en schuldhulpverlening lager dan in 21 Het aantal aanvragen bijzondere bijstand is in het 3 e kwartaal (87) beduidend lager dan in de voorgaande twee kwartalen. In 211 zijn er daarmee tot nu toe minder aanvragen gedaan dan in dezelfde periode in het piekjaar 21. Ook het totaal aantal aanvragen schuldhulpverlening ligt in het 3 e kwartaal (115 aanvragen) iets lager dan in de voorgaande twee kwartalen. Het totaal aantal aanvragen in 211 ligt nu iets lager dan in dezelfde periode 21. Toename aantal hulpvragen Bureau Sociaal Raadslieden Het Bureau Sociaal Raadslieden (BSR) helpt burgers door ze te ondersteunen bij het vinden van hun weg in wet- en regelgeving. In het 3 e kwartaal van 211 zijn er meer hulpvragen dan in de eerste twee kwartalen. Vooral het hoge aantal hulpvragen op het gebied van huur / wonen is opvallend. Het aantal klanten ligt in het 3 e kwartaal van 211 hoger (7,6%) dan in het 3 e kwartaal 21. Aantal gebruikers voedselbank lager dan voorgaande jaren In het 3 e kwartaal van 211 maken in totaal 73 volwassenen en kinderen gebruik van de voedselbank. Dit zijn er evenveel als in het voorgaande kwartaal. De laatste maand (september) laat echter wel weer een stijging zien. 5 De bij een vestiging van het WERKbedrijf actueel ingeschreven werkzoekende zonder werk of werkzoekende die minder dan 12 uur per week werkt met een inschrijf- en geen uitschrijfdatum. Zij moeten ingeschreven zijn in de regio waar zij wonen. 6 Uitgedrukt in percentage van de beroepsbevolking. 7 Breda 6,1%, Eindhoven 6,6%, Helmond 8,2%, Tilburg 5,9%. 8 Aantal uitkeringen in het kader van de Wet Werk en Bijstand. 7

8 2. Te koop staande woningen [Bron: NVM] 2 Verkooptijd woningen [Bron: NVM] Verkochte woningen [Bron: NVM] 3. Transactieprijs woningen [Bron: NVM] Prijsindex bestaande koopwoningen [25=1; bron: CBS] Opgeleverde nieuwbouwwoningen [Bron: afdeling Bouwen] Bouwvergunningen nieuwbouwwoningen [Bron: afdeling Bouwen] Leegstandspercentage kantoren [Bron: DTZ] 's-hertogenbosch Nederland Vastgoed transacties, m 2 vvo [Bron: Propertynl] Bedrijven Kantoren

9 Woningmarkt en vastgoed Aanbod bestaande koopwoningen blijft nog steeds stijgen Het aantal te koop staande woningen blijft nog steeds toenemen. Eind 3 e kwartaal 211 is wederom - een nieuw recordaantal bereikt (1.7), zo blijkt uit cijfers van de NVM 9. Vooral het aantal te koop staande appartementen blijft toenemen. Eind 3 e kwartaal 211 is 45% van de te koop staande woningen een appartement. Er staan nu ruim 2 woningen meer te koop dan een jaar geleden. Iets minder woningen verkocht Het aantal verkochte woningen blijft sinds het 2 e kwartaal van 29 rond de 2 25 schommelen. Het 3 e kwartaal van 211 ligt hier met 173 verkochte woningen iets onder. De transactieprijs voor de gemiddelde woning schommelt van kwartaal tot kwartaal omdat het om vrij beperkte aantallen gaat. Sinds 29 varieert de kwartaalprijs tussen de 225. en 25.. Dit kwartaal valt de mediane transactieprijs hier wederom binnen: Volgens de Prijsindex Bestaande Koopwoningen van het CBS 1 blijven de prijzen in s- Hertogenbosch sinds het 3 e kwartaal van 21 dalen. Uitgezonderd het vorige kwartaal toen er een lichte stijging te zien was. De verkooptijd van in het 3 e kwartaal 211 verkochte woningen is ongeveer gelijk gebleven: gemiddeld 13 dagen. Wel is het opvallend dat een aantal vrijstaande woningen relatief kort (8 dagen) te koop stond. Ook de verkooptijd van een aantal twee-onder-één kap woningen is bijna gehalveerd (14 dagen; 2 e kwartaal dagen). Meer bouwvergunningen dan voorgaande twee jaren In het 3 e kwartaal 211 zijn er bouwvergunningen afgegeven voor 97 woningen. Dit betekent dat er in de eerste negen maanden van 211 ruim 6 bouwvergunningen zijn afgegeven. Meer dus dan in dezelfde periode in 29 en 21. In het 3 e kwartaal zijn er 134 nieuwe woningen opgeleverd. Dit maakt een totaal van 341 nieuwe woningen in de eerste negen maanden. Een iets hogere productie dan in dezelfde periode 21. Naar verwachting zullen er in heel 211 circa 65 nieuwbouwwoningen opgeleverd worden. Aantal huisuitzettingen neemt in 21 af Uit cijfers van de drie grote woningcorporaties 11 in s-hertogenbosch blijkt dat het aantal huisuitzettingen de laatste jaren afneemt. In 27 en 28 vonden er in totaal 48 huisuitzettingen plaats. In 29 is dit gedaald naar 38. In 21 is dit nog verder gedaald naar 26. Deze huisuitzettingen zijn grotendeels het gevolg van huurachterstand. In de volgende factsheet (4 e kwartaal 211) worden de cijfers over 211 gepresenteerd. Leegstandspercentage kantoren neemt af Tussen begin 21 (9,2%) en 211 (8,9%) is het leegstandspercentage van kantoren in s- Hertogenbosch afgenomen. Landelijk gezien is het toegenomen van 13,3% naar 13,9%. s- Hertogenbosch is hiermee één van de weinige gemeenten waarin het leegstandspercentage afnam. Verder staat s-hertogenbosch in de top-1 van gemeenten met de minste leegstand. In het 3 e kwartaal 211 werd ruim 1.5 m 2 vloeroppervlak aan kantoorruimte verhuurd of verkocht. Aan bedrijfruimte was dit bijna 9. m 2. Het aantal m 2 transacties in bedrijfsruimte ligt hiermee weer hoger dan vorig kwartaal. 9 Het marktaandeel van de NVM is ongeveer 7 á 8% van alle te koop staande woningen. De NVM-cijfers over het laatste kwartaal zijn altijd voorlopige cijfers. 1 Het meetmoment van het CBS is later in de tijd (inschrijven hypotheekakte) dan het meetmoment van de NVM. Verder gaan de cijfers van het CBS over álle koopwoningen. 11 Zayaz, BrabantWonen en De Kleine Meierij. 9

Factsheet economische crisis. 4 e kwartaal 2010

Factsheet economische crisis. 4 e kwartaal 2010 Factsheet economische crisis 4 e kwartaal 21 O&S Februari 211 2 Kort samengevat Ieder kwartaal factsheet Vanwege de economische recessie is er behoefte aan inzicht in de gevolgen ervan in de gemeente s-hertogenbosch.

Nadere informatie

Factsheet economische crisis. 2 e kwartaal 2012

Factsheet economische crisis. 2 e kwartaal 2012 Factsheet economische crisis 2 e kwartaal 212 O&S Oktober 212 2 Kort samengevat Ieder kwartaal factsheet economische crisis Vanwege de voortdurende economische crisis is er behoefte aan inzicht in de gevolgen

Nadere informatie

Factsheet economische crisis. 3 e kwartaal 2012

Factsheet economische crisis. 3 e kwartaal 2012 Factsheet economische crisis 3 e kwartaal 212 O&S December 212 2 Kort samengevat Ieder kwartaal factsheet economische crisis Vanwege de voortdurende economische crisis is er behoefte aan inzicht in de

Nadere informatie

Factsheet economische crisis. 1 e kwartaal 2010

Factsheet economische crisis. 1 e kwartaal 2010 Factsheet economische crisis 1 e kwartaal 21 O&S Mei 21 2 Kort samengevat Ieder kwartaal factsheet Vanwege de economische recessie in Nederland is er behoefte aan inzicht in de gevolgen hiervan voor de

Nadere informatie

Factsheet stedelijke economie. 4 e kwartaal 2013

Factsheet stedelijke economie. 4 e kwartaal 2013 Factsheet stedelijke economie 4 e kwartaal 213 O&S Februari 214 2 Kort samengevat Factsheet stedelijke economie Vanwege de huidige economische situatie blijft er behoefte aan inzicht hoe s-hertogenbosch

Nadere informatie

Factsheet economische crisis. 3 e kwartaal 2010

Factsheet economische crisis. 3 e kwartaal 2010 Factsheet economische crisis 3 e kwartaal 21 O&S November 21 2 Kort samengevat Ieder kwartaal factsheet Vanwege de economische recessie is er behoefte aan inzicht in de gevolgen ervan in de gemeente s-hertogenbosch.

Nadere informatie

Factsheet stedelijke economie. 4 e kwartaal 2017

Factsheet stedelijke economie. 4 e kwartaal 2017 Factsheet stedelijke economie 4 e kwartaal 217 Gemeente s-hertogenbosch Afdeling Onderzoek & Statistiek Maart 218 Kort samengevat Factsheet stedelijke economie De afdeling Onderzoek & Statistiek brengt

Nadere informatie

Factsheet stedelijke economie. 4 e kwartaal 2018

Factsheet stedelijke economie. 4 e kwartaal 2018 Factsheet stedelijke economie 4 e kwartaal 218 Gemeente s-hertogenbosch Afdeling Onderzoek & Statistiek April 219 Kort samengevat Factsheet stedelijke economie De afdeling Onderzoek & Statistiek brengt

Nadere informatie

Crisismonitor Drechtsteden

Crisismonitor Drechtsteden Crisismonitor oktober 211 (cijfers t/m september 211) Inhoud: 1. Werkloosheid 2. Werkloosheid naar leeftijd 3. Vacatures, bedrijven, leegstand 4. Woningmarkt Hoe staan de er voor op de arbeidsmarkt en

Nadere informatie

Thermometer economische crisis

Thermometer economische crisis 6 Thermometer economische crisis oktober 20 /11/20 1 Inleiding In deze zesde Thermometer economische crisis worden de recente ontwikkelingen op belangrijke gemeentelijke thema s gevolgd (economie, arbeidsmarkt,

Nadere informatie

Thermometer economische crisis

Thermometer economische crisis 9 Thermometer economische crisis oktober 20 Bestuursinformatie 07//20 gemeente Utrecht Inleiding In deze negende Thermometer economische crisis worden de recente ontwikkelingen op belangrijke gemeentelijke

Nadere informatie

Crisismonitor Drechtsteden juni 2010 (cijfers tot en met april 2010)

Crisismonitor Drechtsteden juni 2010 (cijfers tot en met april 2010) Crisismonitor Drechtsteden juni 2010 (cijfers tot en met april 2010) Er zijn enkele voorzichtig positieve ontwikkelingen waar te nemen op de arbeidsmarkt en woningmarkt. Dat is kort gezegd de conclusie

Nadere informatie

Crisismonitor Drechtsteden

Crisismonitor Drechtsteden Crisismonitor februari 2012 (cijfers t/m december 2011) Inhoud: 1. Werkloosheid 2. Werkloosheid naar leeftijd 3. Vacatures, bedrijven, leegstand 4. Woningmarkt Hoe staan de er voor op de arbeidsmarkt en

Nadere informatie

Thermometer economische crisis

Thermometer economische crisis 11 Thermometer economische crisis november 2013 afdeling Onderzoek - gemeente Utrecht Inleiding In deze elfde Thermometer economische crisis worden de recente ontwikkelingen op belangrijke gemeentelijke

Nadere informatie

Crisismonitor Drechtsteden februari 2010 (cijfers tot en met december 2009)

Crisismonitor Drechtsteden februari 2010 (cijfers tot en met december 2009) Crisismonitor Drechtsteden februari 2010 (cijfers tot en met december 9) Op de arbeidsmarkt nog geen, op de woningmarkt wel eerste voorzichtige tekenen van herstel. Dat zijn kort gezegd de conclusies van

Nadere informatie

Crisismonitor Drechtsteden

Crisismonitor Drechtsteden Crisismonitor juni 211 (cijfers t/m maart 211) Inhoud: 1. Werkloosheid 2. Werkloosheid naar leeftijd 3. Vacatures, bedrijven, leegstand 4. Woningmarkt Hoe staan de er voor op de arbeidsmarkt en de woningmarkt?

Nadere informatie

Crisismonitor Drechtsteden

Crisismonitor Drechtsteden Crisismonitor Januari 211 (cijfers t/m oktober 21) Hoe staan de er voor op de arbeidsmarkt en de woningmarkt? Dat leest u in deze zesde editie van de crisismonitor, die het OCD eens in de twee maanden

Nadere informatie

Crisismonitor Drechtsteden

Crisismonitor Drechtsteden Crisismonitor Oktober 2010 (cijfers t/m augustus 2010) Inhoud: 1. Werkloosheid (algemeen) 2. Werkloosheid naar leeftijd (jongeren en ouderen) 3. Vacatures, bedrijven en leegstand 4. Woningmarkt Hoe staan

Nadere informatie

Crisismonitor Drechtsteden april 2010 (cijfers tot en met februari 2010)

Crisismonitor Drechtsteden april 2010 (cijfers tot en met februari 2010) Crisismonitor Drechtsteden april 2010 (cijfers tot en met februari 2010) Op arbeidsmarkt en woningmarkt nog steeds weinig tekenen van herstel. Dat is kort gezegd de conclusie van deze derde versie van

Nadere informatie

Bijlage bij 1 e Berap 2012: Economische ontwikkelingen

Bijlage bij 1 e Berap 2012: Economische ontwikkelingen Bijlage bij 1 e Berap 212: Economische ontwikkelingen Vanwege de economische recessie in Nederland is er behoefte aan inzicht in de gevolgen hiervan voor de gemeente Houten. Voortaan worden de belangrijkste

Nadere informatie

jul/09 mei/09 jun/09 sep/09 sep/08 jan/09 feb/09 mrt/09 jun/09 aug/09 sep/09 aug/09

jul/09 mei/09 jun/09 sep/09 sep/08 jan/09 feb/09 mrt/09 jun/09 aug/09 sep/09 aug/09 HAAGSE MONITOR ECONOMISCHE RECESSIE 7 Deze monitor geeft zowel prognoses als gerealiseerde cijfers weer. Het vaststellen van gerealiseerde cijfers kost tijd, maar worden, zodra deze bekend zijn, in de

Nadere informatie

Crisismonitor. SSC / Onderzoek en Informatie. uitgave juni Wat is in Breda veranderd ten opzichte van crisismonitor van april?

Crisismonitor. SSC / Onderzoek en Informatie. uitgave juni Wat is in Breda veranderd ten opzichte van crisismonitor van april? SSC / Onderzoek en Informatie Crisismonitor uitgave juni Wat is in Breda veranderd ten opzichte van crisismonitor van april? stijgingstempo werkloosheid neemt toe, meer jongeren werkloos fors minder hypotheken

Nadere informatie

Crisismonitor Drechtsteden augustus 2010 (cijfers tot en met juni 2010)

Crisismonitor Drechtsteden augustus 2010 (cijfers tot en met juni 2010) Crisismonitor Drechtsteden augustus 2010 (cijfers tot en met juni 2010) Uit de landelijke pers: Economie groet met 2,1% Voorzichtig herstel aantal banen Herstel uitzendmarkt Werkloosheid blijft afnemen

Nadere informatie

Thermometer economische crisis

Thermometer economische crisis 7 Thermometer economische crisis maart 2011 15/03/2011 Inleiding In deze zevende Thermometer economische crisis worden de recente ontwikkelingen op belangrijke gemeentelijke thema s gevolgd (economie,

Nadere informatie

Thermometer economische. crisis

Thermometer economische. crisis 8 Thermometer economische oktober 20 crisis 06//20 Inleiding In deze achtste Thermometer economische crisis worden de recente ontwikkelingen op belangrijke gemeentelijke thema s gevolgd (economie, arbeidsmarkt,

Nadere informatie

Thermometer economische crisis

Thermometer economische crisis 4 Thermometer economische crisis maart 2010 16/03/2010 1 Inleiding In deze vierde Thermometer economische crisis worden de recente ontwikkelingen op belangrijke gemeentelijke thema s gevolgd (economie,

Nadere informatie

Economische Thermometer

Economische Thermometer Economische Thermometer Juni 2015 IB Onderzoek - gemeente Utrecht Inleiding In de Economische Thermometer volgen we de recente ontwikkelingen op belangrijke gemeentelijke thema s (economie, arbeidsmarkt,

Nadere informatie

HAAGSE MONITOR RECESSIECIJFERS januari 2010

HAAGSE MONITOR RECESSIECIJFERS januari 2010 Pagina // Bijlage HAAGSE MONITOR RECESSIECIJFERS uari Deze monitor geeft zowel prognoses als gerealiseerde cijfers weer. Het vaststellen van gerealiseerde cijfers kost tijd, maar worden, zodra deze bekend

Nadere informatie

Crisismonitor Drechtsteden

Crisismonitor Drechtsteden Crisismonitor maart 2011 (cijfers t/m december 2010) Hoe staan de er voor op de arbeidsmarkt en de woningmarkt? Dat leest u in alweer de zevende editie van de crisismonitor, die het OCD in 2011 nog eens

Nadere informatie

Monitor Kredietcrisis Zoetermeer

Monitor Kredietcrisis Zoetermeer Monitor Kredietcrisis Zoetermeer Economische gevolgen van de kredietcrisis 28-21 Monitor Kredietcrisis Zoetermeer ECONOMISCHE GEVOLGEN KREDIETCRISIS ZOETERMEER Samenstelling: Bestuur, afdeling FB, team

Nadere informatie

Economische monitor 2012

Economische monitor 2012 POSTADRES BEZOEKADRES Postbus 25 364 AG Mijdrecht Croonstadtlaan 111 3641 AL Mijdrecht T F E I 297 29 16 16 297 28 42 81 gemeente@derondevenen.nl www.derondevenen.nl AUTEUR(S) M. Krol DATUM 26 juni 212

Nadere informatie

Trendmonitor Hoorn. 11 e meting: eerste kwartaal 2012. Trendmonitor Hoorn. Gemeente Hoorn mei 2012

Trendmonitor Hoorn. 11 e meting: eerste kwartaal 2012. Trendmonitor Hoorn. Gemeente Hoorn mei 2012 11 e meting: eerste kwartaal 2012 Gemeente Hoorn mei 2012 Colofon Uitgave : &O Research BV van Dedemstraat 6C 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl Datum : Mei 2012 Opdrachtgever : gemeente

Nadere informatie

Conjunctuurmonitor 2e kwartaal 2014

Conjunctuurmonitor 2e kwartaal 2014 Conjunctuurmonitor 2e 214 Augustus 214 Directe Bedrijfsvoering, afdeling FB, team Onderzoek en Statistiek, Camiel Geryszewski Conjunctuurmonitor Zoetermeer 2 e 214 Toelichting: Voor u ligt de Conjunctuurmonitor

Nadere informatie

Bijlage bij 1 e Berap 2013: Economische ontwikkelingen

Bijlage bij 1 e Berap 2013: Economische ontwikkelingen Bijlage bij 1 e Berap 213: Economische ontwikkelingen Vanwege de economische recessie in Nederland is er behoefte aan inzicht in de gevolgen hiervan voor de gemeente Houten. Vanaf 212 worden de belangrijkste

Nadere informatie

Kwartaalrapportage Arbeidsmarkt Breda 2009

Kwartaalrapportage Arbeidsmarkt Breda 2009 Kwartaalrapportage Arbeidsmarkt Breda 2009 Economische krimp in 2009 Aantal vacatures sterk gedaald Werkloosheid in Breda stijgt me 14% Bredase bijstand daalt minimaal Bijstand onder jongeren sterk gestegen

Nadere informatie

Crisismonitor Drechtsteden

Crisismonitor Drechtsteden Crisismonitor Drechtsteden Versie Zwijndrecht april 211 (cijfers t/m december 21) Inhoud: 1. Werkloosheid 2. Werkloosheid naar leeftijd 3. Vacatures, bedrijven, leegstand 4. Woningmarkt Bijlage Hoe staan

Nadere informatie

RECESSIEMONITOR GEMEENTE GRONINGEN VERSIE NOVEMBER 2009. Bureau Onderzoek en Statistiek

RECESSIEMONITOR GEMEENTE GRONINGEN VERSIE NOVEMBER 2009. Bureau Onderzoek en Statistiek RECESSIEMONITOR GEMEENTE GRONINGEN VERSIE NOVEMBER 2009 Bureau Onderzoek en Statistiek Recessiemonitor algemeen Nederland is uit de periode van recessie en ook veel andere economiën groeien weer. Zijn

Nadere informatie

Thermometer economische crisis

Thermometer economische crisis Thermometer economische crisis mei 2013 afdeling 29/04/2013 Onderzoek gemeente Utrecht Inleiding In deze tiende Thermometer economische crisis worden de recente ontwikkelingen op belangrijke gemeentelijke

Nadere informatie

Thermometer economische crisis

Thermometer economische crisis 12 Thermometer economische crisis September 2014 afdeling Onderzoek - gemeente Utrecht Inleiding Deze twaalfde Thermometer economische crisis volgt de recente ontwikkelingen op belangrijke gemeentelijke

Nadere informatie

Monitor kredietcrisis begin 2010 Gemeente Purmerend

Monitor kredietcrisis begin 2010 Gemeente Purmerend Monitor kredietcrisis begin 2010 Gemeente Purmerend Colofon In opdracht van: De directeur Beleid Coördinatie en samenstellen rapportage: Team Beleidsonderzoek en Informatiemanagement Inhoud rapportage:

Nadere informatie

Monitor Amstelveense Economie 2013

Monitor Amstelveense Economie 2013 Monitor Amstelveense Economie 213 Staf, Onderzoek & Informatie 7 oktober 213 Inhoud 1. INLEIDING EN SAMENVATTING...3 2. BEDRIJFSVESTIGINGEN EN WERKZAME PERSONEN...4 3. STARTERS, FAILLISSEMENTEN EN OPHEFFINGEN...6

Nadere informatie

RECESSIEMONITOR GEMEENTE GRONINGEN VERSIE SEPTEMBER Bureau Onderzoek en Statistiek

RECESSIEMONITOR GEMEENTE GRONINGEN VERSIE SEPTEMBER Bureau Onderzoek en Statistiek RECESSIEMONITOR GEMEENTE GRONINGEN VERSIE SEPTEMBER 2009 Bureau Onderzoek en Statistiek Recessiemonitor algemeen De wereld leeft momenteel in een crisis, Groningen ontkomt hier niet aan. Maar wat betekent

Nadere informatie

J A N U A R i 2 0 1 1

J A N U A R i 2 0 1 1 MONITOR KREDIETCRISIS J A N U A R i 2 0 1 1 Colofon In opdracht van: De directie Coördinatie en samenstellen rapportage: Team Beleidsonderzoek en Informatiemanagement Bert Mentink Inhoud rapportage: Diverse

Nadere informatie

Monitor Amstelveense Economie 2012

Monitor Amstelveense Economie 2012 Monitor Amstelveense Economie 212 Staf, Onderzoek & Informatie 12 november 212 Inhoud 1. INLEIDING EN SAMENVATTING...3 2. BEDRIJFSVESTIGINGEN EN WERKZAME PERSONEN...4 3. STARTERS, FAILLISSEMENTEN EN OPHEFFINGEN...6

Nadere informatie

Bijlage I: Woningmarktcijfers 4 e kwartaal 2007

Bijlage I: Woningmarktcijfers 4 e kwartaal 2007 Bijlage I: Woningmarktcijfers 4 e kwartaal 2007 De prijs van de gemiddelde verkochte woning stijgt met 1,2% in het 4 e kwartaal van 2007. De stijging van de prijs per m 2 is met 0,3% veel lager. De stijging

Nadere informatie

RECESSIEMONITOR GEMEENTE GRONINGEN VERSIE JANUARI 2011

RECESSIEMONITOR GEMEENTE GRONINGEN VERSIE JANUARI 2011 RECESSIEMONITOR GEMEENTE GRONINGEN VERSIE JANUARI 2011 Recessiemonitor algemeen Nederland is uit de periode van recessie en ook veel andere economiën groeien weer. Zijn daarmee problemen als stijgende

Nadere informatie

RECESSIEMONITOR GEMEENTE GRONINGEN VERSIE NOVEMBER 2010

RECESSIEMONITOR GEMEENTE GRONINGEN VERSIE NOVEMBER 2010 RECESSIEMONITOR GEMEENTE GRONINGEN VERSIE NOVEMBER Recessiemonitor algemeen Nederland is uit de periode van recessie en ook veel andere economiën groeien weer. Zijn daarmee problemen als stijgende werkloosheid

Nadere informatie

Economische en sociale thermometer Nummer 42, oktober 2012

Economische en sociale thermometer Nummer 42, oktober 2012 Economische en sociale thermometer Nummer 42, oktober 212 Uitgave : Team Kennis en Verkenning Naam : Jaap Barink Telefoonnummer : (57) 693369 Mail : j.barink@deventer.nl 2 INHOUD Highlights uit de economische

Nadere informatie

CONJUNCTUURMONITOR ZOETERMEER

CONJUNCTUURMONITOR ZOETERMEER CONJUNCTUURMONITOR ZOETERMEER Versie kwartaal 3 Uitgave Gemeente Zoetermeer Samenstelling JaBo / Onderzoek en Statistiek Camiel Geryszewski Onderzoek&Statistiek@Zoetermeer.nl Inhoudsopgave 1. Bevolking

Nadere informatie

Conjunctuurmonitor Zoetermeer

Conjunctuurmonitor Zoetermeer Conjunctuurmonitor Zoetermeer Sociale en economische indicatoren Stand van zaken per 30 juni 2013 18 juli 2013 Directe Bedrijfsvoering, afdeling FB, team Onderzoek en Statistiek, Marielle Bartels Toelichting:

Nadere informatie

Woningmarktcijfers: huidige stand van zaken & blik op de toekomst. Pieter van Santvoort, 15 april 2014 @pmjvansantvoort

Woningmarktcijfers: huidige stand van zaken & blik op de toekomst. Pieter van Santvoort, 15 april 2014 @pmjvansantvoort Woningmarktcijfers: huidige stand van zaken & blik op de toekomst Pieter van Santvoort, 15 april 2014 @pmjvansantvoort Onze diensten Van Santvoort Makelaars helpt al sinds 1976 bij transacties van: Bestaande

Nadere informatie

Conjunctuurmonitor. Kerncijfers gemeente Zaanstad Februari 2013. Concernstaf, Strategie & Onderzoek

Conjunctuurmonitor. Kerncijfers gemeente Zaanstad Februari 2013. Concernstaf, Strategie & Onderzoek Kerncijfers gemeente Zaanstad Februari 2013 Concernstaf, Strategie & Onderzoek De is een driemaandelijks overzicht van de meest recente economische kerngegevens over Zaanstad. Hij wordt samengesteld door

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I In deze economische monitor vindt u cijfers over de werkgelegenheid en de arbeidsmarkt van de gemeente Ede. Van de arbeidsmarkt zijn gegevens opgenomen van de tweede helft

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Kleine daling werkloosheid. Vooral toename jonge werkzoekenden. Forse stijging nieuwe WW-uitkeringen

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Kleine daling werkloosheid. Vooral toename jonge werkzoekenden. Forse stijging nieuwe WW-uitkeringen www cbs nl Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB11-013 17 februari 2011 9.30 uur Kleine daling werkloosheid In januari minder dan 400 duizend werklozen Sinds de top begin vorig bijna 5 duizend

Nadere informatie

Economische barometer maart 2012

Economische barometer maart 2012 Economische barometer maart 2012 In de periode juli 2009 tot en met januari 20 is maandelijks een overzicht gegeven van een aantal belangrijke economische kengetallen. Deze overzichten zijn terug te vinden

Nadere informatie

Bouwaanvragen. Opbrengst bouwleges

Bouwaanvragen. Opbrengst bouwleges Kwartaalrapportage 1. Inleiding Vorig jaar werd Nederland geconfronteerd met de kredietcrisis. In eerste instantie werd nog gedacht dat dit probleem zich zou beperken tot de VS. Niets blijkt minder waar.

Nadere informatie

Economische monitor. Voorne PutteN 5 GEMEENTEN. 6 e editie. Opzet en inhoud

Economische monitor. Voorne PutteN 5 GEMEENTEN. 6 e editie. Opzet en inhoud 6 e editie Economische monitor Voorne PutteN Opzet en inhoud Deze factsheet is de zesde editie van de Economische Monitor Voorne-Putten en presenteert recente economische ontwikkelingen van Voorne-Putten

Nadere informatie

Bijlage 4 Aan: portefeuillehoudersoverleg REO d.d Betreft: Aanalyse economische ontwikkelingen Voorne-Putten

Bijlage 4 Aan: portefeuillehoudersoverleg REO d.d Betreft: Aanalyse economische ontwikkelingen Voorne-Putten Bijlage 4 Aan: portefeuillehoudersoverleg REO d.d. 230114 Betreft: Aanalyse economische ontwikkelingen Voorne-Putten Sinds 2010 is de Economische Monitor Voorne-Putten een signalerend document inzake de

Nadere informatie

Economische barometer juni 2012

Economische barometer juni 2012 20/19171 Economische barometer juni 20 In de periode juli 2009 tot en met januari 20 is maandelijks een overzicht gegeven van een aantal belangrijke economische kengetallen. Deze overzichten zijn terug

Nadere informatie

Bijlage I: Woningmarktcijfers 3 e kwartaal 2008

Bijlage I: Woningmarktcijfers 3 e kwartaal 2008 Bijlage I: Woningmarktcijfers 3 e kwartaal 2008 De prijs van de gemiddelde verkochte woning daalt met -0,3% licht in het 3 e kwartaal van 2008. De prijs per m 2 stijgt daarentegen licht met 0,3%. De prijsontwikkeling

Nadere informatie

Bijlage: Economische ontwikkelingen, voorjaar 2015

Bijlage: Economische ontwikkelingen, voorjaar 2015 7 mrt 7 mei 7 jul 7 sep 7 nov 7 jan 8 mrt 8 mei 8 jul 8 sep 8 nov 8 jan 9 mrt 9 mei 9 jul 9 sep 9 nov 9 jan 1 mrt 1 mei 1 jul 1 sep 1 nov 1 jan 11 mrt 11 mei 11 juli 11 sep 11 nov 11 jan 12 mrt 12 mei

Nadere informatie

Koopsom per maand, Nederland 2012-2013

Koopsom per maand, Nederland 2012-2013 Persbericht Woningmarktcijfers.nl, Heerlen 21-01-2014 Nederlandse woningmarkt stabiel in tweede halfjaar 2013 De gemiddelde koopsom van de door het Kadaster geregistreerde woningtransacties kwam in december

Nadere informatie

Recessiemonitor Haarlem derde kwartaal 2012

Recessiemonitor Haarlem derde kwartaal 2012 Reageren o.en.s@haarlem.nl Concernstaf Afdeling Onderzoek en Statistiek, Grote Markt 2, 211 RD Haarlem oktober 212 Gemeente Haarlem, Onderzoek en Statistiek Recessiemonitor Haarlem derde kwartaal 212 Recessie-monitor

Nadere informatie

CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt

CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt Tussen maart en mei is het aantal mensen met een baan met gemiddeld 6 duizend per maand gestegen. De stijging is volledig aan vrouwen toe te schrijven. Het

Nadere informatie

Crisismonitor juni 2010

Crisismonitor juni 2010 Crisismonitor juni 21 Samenvatting Economie en bedrijvigheid De Europese overheidsfinanciën baren zorgen. Het consumentenvertrouwen in Nederland is nog altijd negatief en daalt, na enig herstel in 29,

Nadere informatie

Verder in deze editie:

Verder in deze editie: Economie Monitor Brabant Vierde kwartaal 4 Eurocrisis raakt ook de Brabantse economie De economie van Brabant krijgt in het laatste kwartaal van te maken met de gevolgen van de eurocrisis en dit is goed

Nadere informatie

Conjunctuurmonitor Zoetermeer

Conjunctuurmonitor Zoetermeer Conjunctuurmonitor Zoetermeer Sociale en economische indicatoren Stand van zaken per 31 december 213 Maart 214 Directe Bedrijfsvoering, afdeling FB, team Onderzoek en Statistiek, Marielle Bartels Toelichting:

Nadere informatie

Gemeente Breda. Monitoring ontwikkeling uitkeringen West-Brabant. 2 e voortgangsrapportage SSC Onderzoek en Informatie

Gemeente Breda. Monitoring ontwikkeling uitkeringen West-Brabant. 2 e voortgangsrapportage SSC Onderzoek en Informatie Gemeente Breda SSC Onderzoek en Informatie Monitoring ontwikkeling uitkeringen West-Brabant 2 e voortgangsrapportage 2009 Publicatienummer: 1566 Datum:oktober 2009 In opdracht van: SES West-Brabant Uitgave:

Nadere informatie

Crisismonitor september 2010

Crisismonitor september 2010 Crisismonitor september 21 Samenvatting Economie en bedrijvigheid Het consumentenvertrouwen in Nederland is nog altijd negatief, maar laat deze zomer wel een licht herstel zien. Positief is dat het aantal

Nadere informatie

Marktontwikkeling koopwoningen

Marktontwikkeling koopwoningen 0,0 0,2 0, 0, 0,10 0,0 0,00 9 Woningen worden weer verkocht als (te) warme broodjes De verkoopquote is sinds het vierde kwartaal van 1 gestegen van % naar 2%, een stijging van procentpunten. De verkoopquote

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2014 I

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2014 I ECONOMISCHE MONITOR EDE 2014 I Deze economische monitor gaat nader in op de ontwikkeling van de economie en arbeidsmarkt in Ede en de regio FoodValley met de focus op het tweede halfjaar van 20. Daarnaast

Nadere informatie

Woningmarktrapport 4e kwartaal 2015. Gemeente Amsterdam

Woningmarktrapport 4e kwartaal 2015. Gemeente Amsterdam Woningmarktrapport 4e kwartaal 215 Gemeente Amsterdam Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 3 Aantal verkocht 25 2 15 1 5 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement 1e kwartaal

Nadere informatie

Bestuursrapportage e kwartaal. Algemene gegevens IJsselgemeenten

Bestuursrapportage e kwartaal. Algemene gegevens IJsselgemeenten Bestuursrapportage 2016 1 e kwartaal Algemene gegevens IJsselgemeenten Schets van de situatie op de regionale arbeidsmarkt Aanbodzijde WW-uitkeringen-stand Eind februari waren er 38.075 WW-uitkeringen

Nadere informatie

Economische monitor. Voorne PutteN 5 GEMEENTEN. 4 e editie. Opzet en inhoud

Economische monitor. Voorne PutteN 5 GEMEENTEN. 4 e editie. Opzet en inhoud 4 e editie Economische monitor Voorne PutteN Opzet en inhoud In 2010 verscheen de eerste editie van de Economische Monitor Voorne-Putten, een gezamenlijk initiatief van de vijf gemeenten Bernisse, Brielle,

Nadere informatie

Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden

Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden Burgemeester en Wethouders Postadres Postbus 16200, 3500 CE Utrecht Telefoon 030-286 10 00 Fax 030-286 12 24 www.utrecht.nl de leden van de gemeenteraad van Utrecht Behandeld door Datum 1 april 2009 Doorkiesnummer

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid stijgt opnieuw sterk

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid stijgt opnieuw sterk Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB03-092 20 mei 2003 9.30 uur Werkloosheid stijgt opnieuw sterk In de periode februari april 2003 telt de werkloze beroepsbevolking gemiddeld 392 duizend

Nadere informatie

Woningmarktrapport - 4e kwartaal Gemeente s-hertogenbosch

Woningmarktrapport - 4e kwartaal Gemeente s-hertogenbosch Woningmarktrapport - 4e kwartaal 214 Gemeente s-hertogenbosch Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 2 Aantal verkocht 18 16 14 12 1 8 6 4 2 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement

Nadere informatie

Recessiemonitor Haarlem

Recessiemonitor Haarlem Gemeente Haarlem Afdeling Onderzoek en Statistiek Recessiemonitor Haarlem vierde kwartaal 213 Recessie-monitor Haarlem vierde kwartaal 213, februari 214 Colofon Opdrachtgever Samensteller Bezoekadres Samenstellers

Nadere informatie

Marktontwikkeling koopwoningen

Marktontwikkeling koopwoningen 7 0,0 0, 0,20 0, 0,10 0,05 0,00 16 201 Het dieptepunt voorbij In 2012 werd de Amsterdamse woningmarkt hard geraakt door de Europese Schuldencrisis. De Amsterdamse woningmarkt verloor in 2012 in toenemende

Nadere informatie

MONITOR AMSTELVEENSE ECONOMIE december 2009

MONITOR AMSTELVEENSE ECONOMIE december 2009 MONITOR AMSTELVEENSE ECONOMIE december 2009 In deze bijlage treft de lezer de eerste versie van de economische monitor van de gemeente Amstelveen. In de tabellen worden de ontwikkelingen van de kerngegevens

Nadere informatie

Economische en sociale thermometer Nummer 50, juli 2013

Economische en sociale thermometer Nummer 50, juli 2013 Economische en sociale thermometer Nummer 5, juli 213 Uitgave : Team Kennis en Verkenning Naam : Jaap Barink Telefoonnummer : (57) 693369 Mail : j.barink@deventer.nl 2 INHOUD Highlights uit de economische

Nadere informatie

Woningmarkt in eerste kwartaal verder onder druk door scherpe financieringseisen

Woningmarkt in eerste kwartaal verder onder druk door scherpe financieringseisen Laagste verkoopaantallen sinds dieptepunt crisis Woningmarkt in eerste kwartaal verder onder druk door scherpe financieringseisen NVM wil dialoog met banken over doorgeschoten hypotheekeisen Nieuwe werkelijkheid

Nadere informatie

Woningmarktrapport 3e kwartaal 2015. Gemeente Rotterdam

Woningmarktrapport 3e kwartaal 2015. Gemeente Rotterdam Woningmarktrapport 3e kwartaal 215 Gemeente Rotterdam Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 9 Aantal verkocht 8 7 6 5 4 3 2 1 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement 4e kwartaal

Nadere informatie

Recessiemonitor Haarlem

Recessiemonitor Haarlem Gemeente Haarlem, Afdeling Onderzoek en Statistiek Recessiemonitor Haarlem eerste kwartaal 214 Recessie-monitor Haarlem eerste kwartaal 214, mei 214 Colofon Opdrachtgever Samensteller Bezoekadres Samenstellers

Nadere informatie

Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) Juni 2011

Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) Juni 2011 Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) Juni 2011 In deze notitie van het UWV WERKbedrijf worden de actuele ontwikkelingen op de regionale arbeidsmarkt kort toegelicht. Vanuit diverse bronnen is

Nadere informatie

CBS: Lichte toename werkenden, minder werklozen

CBS: Lichte toename werkenden, minder werklozen CBS: Lichte toename werkenden, minder werklozen Het aantal mensen met werk is in de periode februari-april met gemiddeld 2 duizend per maand toegenomen. Vooral jongeren en 45-plussers gingen aan de slag.

Nadere informatie

Verder in dit nummer:

Verder in dit nummer: Economie Monitor Brabant Tweede kwartaal 2010 2 Positieve ontwikkelingen, blijvende onzekerheid De Brabantse economie vertoont een lichte verbetering. Dit komt onder meer tot uiting in de groei van het

Nadere informatie

Consumentenvertrouwen in Nederland, seizoensgecorrigeerd

Consumentenvertrouwen in Nederland, seizoensgecorrigeerd Bijlage: Economische ontwikkelingen, voorjaar 214 Economie en bedrijvigheid Consumentenvertrouwen Na tijden van een dalend consumentenvertrouwen lijkt de weg naar boven weer te zijn gevonden en is het

Nadere informatie

Samenvatting Twente Index 2016

Samenvatting Twente Index 2016 Samenvatting Twente Index 2016 Kijk voor regionale en lokale data op www.twenteindex.nl INLEIDING De Twente Index wordt door Kennispunt Twente samengesteld in opdracht van de Twente Board. De Board wil

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2011 / 2

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2011 / 2 ECONOMISCHE MONITOR EDE 211 / 2 De economische monitor geeft een beeld van de economie van de gemeente Ede in de afgelopen periode van 27 tot 211. De economische monitor is verdeeld in twee delen. Het

Nadere informatie

Marktontwikkeling koopwoningen

Marktontwikkeling koopwoningen 15 De Europese Schuldencrisis laat zijn sporen na In de vorige uitgave van WOON Amsterdam, najaar 2011, concludeerden we: Het is de onzekerheid over de toekomst die de markt afremt. Als het gaat om de

Nadere informatie

Business Barometer. 3 e kwartaal 2005

Business Barometer. 3 e kwartaal 2005 Business Barometer 3 e kwartaal 2005 ES-05.1226 27 oktober 2005 Sterke toename bedrijvigheid in Rotterdamse kamerregio Inleiding De Business Barometer Rotterdam brengt actuele ontwikkelingen op het gebied

Nadere informatie

Monitor Amstelveense Economie 2011

Monitor Amstelveense Economie 2011 Monitor Amstelveense Economie 2011 Staf, Onderzoek & Informatie 13 september 2011 Inhoud 1. INLEIDING EN SAMENVATTING...3 2. BEDRIJFSVESTIGINGEN EN WERKZAME PERSONEN...4 3. STARTERS, FAILLISSEMENTEN EN

Nadere informatie

Bijlage I: Woningmarktcijfers 1 e kwartaal 2008

Bijlage I: Woningmarktcijfers 1 e kwartaal 2008 Bijlage I: Woningmarktcijfers 1 e kwartaal 2008 De prijs van de gemiddelde verkochte woning stijgt met 0,4% in het 1e kwartaal van 2008. De stijging van de prijs per m2 is met 0,7% iets hoger. De stijging

Nadere informatie

Woningmarktrapport 3e kwartaal Gemeente 's-gravenhage

Woningmarktrapport 3e kwartaal Gemeente 's-gravenhage Woningmarktrapport 3e kwartaal 216 Gemeente 's-gravenhage Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 12 Aantal verkocht 1 8 6 4 2 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement 4e kwartaal

Nadere informatie

Macro-economische Ontwikkelingen

Macro-economische Ontwikkelingen Macro-economische Ontwikkelingen e kwartaal 8 Overall conclusie De kredietcrisis zorgt voor een terugval van de economische bedrijvigheid in Nederland die sinds het begin van de jaren tachtig niet is voorgekomen.

Nadere informatie

Monitor Amstelveense Economie 2010

Monitor Amstelveense Economie 2010 Monitor Amstelveense Economie 2010 Staf, Statistiek & Onderzoek 2 december 2010 Inhoud 1. SAMENVATTING EN INLEIDING...3 2. BEDRIJFSVESTIGINGEN EN WERKZAME PERSONEN...4 3. STARTERS...5 4. FAILLISSEMENTEN...6

Nadere informatie

Business Barometer. 2 de kwartaal 2005 ES

Business Barometer. 2 de kwartaal 2005 ES Business Barometer 2 de kwartaal 2005 ES-05.0932 Sterke toename bedrijvigheid in Rotterdamse kamerregio Inleiding De Business Barometer Rotterdam brengt actuele ontwikkelingen op het gebied van ondernemen

Nadere informatie

We zien in figuur 2 dat het aandeel personen met een migratieachtergrond toeneemt van 46 procent januari 2015 naar 51 procent in juni 2017.

We zien in figuur 2 dat het aandeel personen met een migratieachtergrond toeneemt van 46 procent januari 2015 naar 51 procent in juni 2017. Bijlage 2 Cijfers uitvoering Participatiewet Bijstandsvolume stabiliseert Er zijn duidelijke signalen dat de economie en de arbeidsmarkt zich aan het herstellen zijn van de crisis. Het aantal mensen met

Nadere informatie

KvK-barometer provincie Utrecht

KvK-barometer provincie Utrecht KvK-barometer De economie in de blijft zwaar onder druk staan. Dit blijkt vooral uit het aantal bedrijven dat een verslechtering ziet van het economisch klimaat. Daarnaast verwachten meer ondernemers een

Nadere informatie