Verder in deze editie:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verder in deze editie:"

Transcriptie

1 Economie Monitor Brabant Vierde kwartaal 4 Eurocrisis raakt ook de Brabantse economie De economie van Brabant krijgt in het laatste kwartaal van te maken met de gevolgen van de eurocrisis en dit is goed te merken aan de verschillende indicatoren. Het aantal werklozen en woningverkopen blijven stabiel, maar de overige indicatoren laten een negatief beeld zien ten opzichte van het derde kwartaal van. Verder in deze editie: Economische ontwikkeling: Huidige stand van zaken Economische ontwikkeling: Toekomstige ontwikkeling Decemberramingen CPB: Economische vooruitzichten voor 212 Bedrijfsleven Arbeidsmarkt Vastgoedmarkt Economische ontwikkeling: negatieve stemming over het economische klimaat De negatievere stemming over de verwachtingen van het bedrijfsleven in de COEN enquête van het derde kwartaal zijn uitgekomen; Ondernemers kijken zeer negatief naar het economisch klimaat. In Brabant daalt de indicator voor het economisch klimaat van -2,7% naar -21,5%. Ook de indicatoren betreffende het consumenten- en producentenvertrouwen dalen sterk in het laatste kwartaal van. Bedrijfsleven: Aantal starters daalt, faillissementen hoog ten opzichte van vorig kwartaal Het vierde kwartaal kent een negatieve ontwikkeling qua aantal starters en faillissementen. Zowel ten opzichte van het derde kwartaal in als het vierde kwartaal in is het aantal starters laag en het aantal faillissementen hoog. Brabant kent 17% van het totale aantal faillissementen van Nederland en 14% van het totale aantal starters. Dit is lijn met het aantal bedrijfsvestigingen in Brabant (15% van het totale aantal vestigingen in Nederland). Arbeidsmarkt: Wederom daling aantal vacatures. Evenals in het derde kwartaal, is het aantal vacatures in het vierde kwartaal van weer sterk gedaald. Ten opzichte van september daalt het aantal vacatures in oktober met 9,4%. Deze daling is het hoogst in West-Brabant, hier is het aantal vacatures gedaald met 2,6%. In Nederland is een vergelijkbare daling gaande. Hier daalde het aantal vacatures in oktober met 1,7%. Ten opzichte van dezelfde periode in is het aantal vacatures in oktober in Brabant circa 3% lager. De werkloosheid in Brabant, gemeten als het aantal niet werkende werkzoekenden (NWW ers) blijft in het begin van het vierde kwartaal in Brabant redelijk stabiel met een stijging van,7% in oktober (ten opzichte van september). In Noordoost- en Zuidoost Brabant nam het aantal NWW ers toe, in Midden- en West-Brabant daalde het aantal NWW ers juist. Vastgoedmarkt: Prijsindex koopwoningen Brabant daalt. De prijsindex van koopwoningen in Brabant heeft in november het laagste punt van bereikt. De index zit met een waarde van 1,5 nog maar net boven de startwaarde van de index in 25. Dit betekent dat een woning weer ongeveer hetzelfde waard is als in 25. Het aantal verkochte woningen en de gemiddelde verkooptijd per woning blijft wel stabiel ten opzichte van het derde kwartaal van.

2 Economie monitor Brabant Overzicht ontwikkeling belangrijkste indicatoren in Brabant in het 4e kwartaal van (ontwikkeling t.o.v. Monitor 3e kwartaal ) Economische ontwikkeling Consumentenvertrouwen Producentenvertrouwen Inkoopmanagersindex Bedrijfsleven Startende bedrijven Faillissementen Arbeidsmarkt Vacatures* Werkloosheid: aantal NWWers* Vastgoedmarkt Prijs koopwoningen* Woningverkopen Totaal beeld Legenda Waarde van de indicator is hoger dan in de vorige monitor Waarde van de indicator is gelijk aan de waarde in de vorige monitor Waarde van de indicator is lager dan in de vorige monitor Positieve ontwikkeling Neutrale ontwikkeling Negatieve ontwikkeling * Deze indicatoren zijn bekend t/m oktober, de vergelijking is daarom gemaakt tussen oktober en seprember Economische ontwikkeling: Huidige stand van zaken Brabantse economie in het rood Vrijwel alle sectoren in het bedrijfsleven hadden in het derde kwartaal te maken met achteruitgang, met uitzondering van de zakelijke dienstverlening. In de industrie is de stemming nog steeds positief. Relatief hard getroffen is de vervoersector. Deze lijdt onder de verminderde omzet uit export. Verder staan vooral in de landbouw, de bouw en de detailhandel de resultaten onder druk. Wel verwacht de detailhandel dankzij de feestmaand december een positief effect op de omzet. Bron: Brabant Business (december ) COEN enquête (schaal -1 tot 1), 4e kwartaal Productie en Orderpositie Concurrentie- Economisch voorraad positie klimaat 1 Brabant,2-12,5 2,5-21,5 Nederland 1,8-15,4,7-2,7 Bron: CBS / Kamer van Koophandel Conjunctuur enquête(coen): Waardering economisch klimaat onderuit Het bedrijfsleven heeft te maken met de gevolgen van de eurocrisis. De negatievere stemming over de verwachtingen van het bedrijfsleven in de COEN enquête van het derde kwartaal zijn uitgekomen; ondernemers kijken zeer negatief naar het economisch klimaat. In Brabant daalt de indicator voor het economisch klimaat van -2,7% naar -21,5%. Deze daling is vergelijkbaar met de daling in Nederland, hier daalde de waardering van het economische klimaat van -3,5 naar een waarde van -2,7. In zowel Brabant als Nederland dalen ook het aantal orders en bedrijven schatten hun concurrentiepositie slechter in dan in het derde kwartaal. Over heel kan gezegd worden dat Brabant het hele jaar beter heeft gepresteerd dan Nederland op de onderdelen orderpositie en concurrentiepositie. De indicator productie en voorraad was voor Brabant in heel negatiever dan het Nederlandse gemiddelde. De beoordeling van het economisch klimaat was in twee kwartalen voor Brabant negatiever dan gemiddeld in Nederland en in twee kwartalen positiever. Gemiddeld over was de beoordeling van het economisch klimaat in Brabant wel positiever dan in Nederland. Samenvattend kan worden gesteld dat in Noord-Brabant op de genoemde indicatoren beter dan gemiddeld heeft gepresteerd. 1 Bij de beoordeling van het Economisch Klimaat worden ondernemers gevraagd te kijken naar: (1) de ontwikkeling van de algemene economische situatie in Nederland in de afgelopen twaalf maanden en (2)de verwachting omtrent de algemene economische situatie in Nederland in de komende twaalf maanden.

3 Toekomstige economische ontwikkeling CPB decemberramingen: Economische vooruitzichten 212 Het CPB geeft in haar decemberramingen aan dat de vooruitzichten voor de Nederlandse economie sterk afhangen van het verdere verloop van de Europese schuldencrisis. In de decemberraming is gerekend met een zogenaamd doormodderscenario : de schuldencrisis wordt niet snel opgelost, maar er komt ook geen verdere escalatie. Met deze aanname krimpt de Nederlandse economie in 212 met ½%, terwijl de werkloosheid stijgt met 9. personen. Het overheidstekort verbeterd van 4,6% BBP in naar 4,1% BBP in 212. Door de sterk verslechterde economische vooruitzichten is de geraamde verbetering van de overheidsfinanciën minder groot dan eerder geraamd. Bron: CPB, decemberramingen Consumentenvertrouwen naar dieptepunt Het consumentenvertrouwen bereikt in het vierde kwartaal van zowel in Brabant als de rest van Nederland een dieptepunt. In Brabant daalt de indicator van -2 in het derde kwartaal naar -37. In heel Nederland daalde de indicator van -2 naar -38. Het consumentenvertrouwen is niet meer zo laag geweest sinds 23. Stemming producenten industrie verder verslechterd De stemming onder ondernemers in de industrie is in november verder verslechterd. Met name over de toekomstige productie waren de producenten negatiever. Het producentenvertrouwen daalde van -3,2 in oktober naar -4,8 in november. Zo pessimistisch zijn de ondernemers bijna twee jaar niet geweest. Het producentenvertrouwen is samengesteld uit drie deelindicatoren: de verwachte productie in de komende drie maanden, het oordeel over de orderpositie en het oordeel over de voorraden gereed product. De daling van het producentenvertrouwen kan geheel worden toegeschreven aan een veel pessimistischere kijk op de toekomstige productie. Deze deelindicator verslechterde ten opzichte van oktober aanzienlijk. Daarentegen verbeterde het oordeel over de orderpositie iets. Het oordeel over de voorraden veranderde nagenoeg niet. Bron: CBS Conjunctuurbericht (november ) Ontwikkeling consumentenvertrouwen in Brabant en Nederland (vanaf het1e kwartaal ) Brabant Bron: CBS / bewerking Ecorys Nederland Inkoopmanagersindex daalt stevig naar 46, in november De NEVI Purchasing Managers Index (PMI) is een samengestelde index ontworpen om een algeheel beeld te verkrijgen van de economische activiteiten in de verschillende industrieën. Een score van de PMI onder de 5, geeft daling van de industriële activiteit aan, een score boven het kritische punt van 5, duidt op een groeiende economie. Een score van 5, duidt erop dat er geen veranderingen hebben plaatsgevonden. Hoe groter de afwijking van 5,, hoe groter de mate van verandering in de index is. In september lag de NEVI PMI Inkoopmanagersindex net onder de kritische waarde van 5. In het laatste kwartaal van daalt de index verder naar 46, in november. Dit duidt op de snelste verslechtering in meer dan twee jaar. De productieomvang nam in november flink af; de grootste afname sinds mei 29. Het aantal ontvangen nieuwe orders daalde het snelst in meer dan tweeënhalf jaar. Ook de exportorders namen aanzienlijk af. - 4

4 Economie monitor Brabant Ontwikkeling van de NEVI PMI Inkoopmanagerindex Nederland (vanaf augustus ) 61 6,7 59, ,1 57,5 57,5 56, ,4 55, ,3 52,9 52, ,4 5, , Bedrijfsleven Aantal startende bedrijven daalt in het 4e kwartaal van In het laatste kwartaal van daalt het gemiddelde aantal startende bedrijven per maand van 58 in het derde kwartaal naar 515. Ook in Nederland als geheel daalt het aantal starters. Vergeleken met een jaar geleden zijn er in het laatste kwartaal van ook minder starters. In het vierde kwartaal van waren er circa 79 startende bedrijven per maand. 45 Aug 1 Sep 1 Okt 1 Nov 1 Dec 1 Jan 11 Feb 11 Mrt 11 Apr 11 Mei 11 Jun 11 Jul 11 Aug 11 Sep 11 Okt 11 Nov 11 Bron: NEVI PMI, bewerking Ecorys Aantal starters in Brabant en Nederland Juni Juli Aug Sept Okt Nov Brabant Nederland Bron: Kamer van Koophandel Aantal starters per maand in de jaren 29, en in Brabant 12 1 Bron: Kamer van Koophandel (bewerking Ecorys) jan feb mrt apr mei jun jul aug sept okt nov dec 29 Linear Aantal starters per maand in de jaren 29, en in Nederland 9 8 Bron: Kamer van Koophandel (bewerking Ecorys) jan feb mrt apr mei jun jul aug sept okt nov dec 29 Linear

5 Aantal faillissementen in Brabant en Nederland Juni Juli Aug Sept Okt Nov Brabant Nederland Bron: Kamer van Koophandel Hoog aantal faillissementen in het laatste kwartaal van Het laatste kwartaal van kent gemiddeld veel faillissementen. In Brabant werden gemiddeld per maand circa 45 faillissementen uitgesproken. In hetzelfde kwartaal van was dit gemiddelde 3. Ook de overige provincies kent een hoog aantal faillissementen in vergelijking met vorig jaar. Gemiddeld gaan er in het vierde kwartaal van in Nederland 26 bedrijven failliet, vorig jaar was dit nog gelijk aan circa 24. Aantal faillissementen per maand in de jaren 29, en in Brabant jan feb mrt apr mei jun jul aug sept okt nov dec 29 Linear Bron: Kamer van Koophandel (bewerking Ecorys) 17% van de Nederlandse faillissementen en 14% van de Nederlandse starters in Brabant Zeventien procent van alle faillissementen in Nederland zijn door Brabantse ondernemers aangevraagd. De provincie volgt daarmee Zuid- en Noord-Holland. De oorzaak van een uitgesproken faillissement ligt volgens het bureau Graydon bij niet op tijd betaalde facturen. Gemiddeld wordt een factuur pas na 43,8 dagen betaald, waarbij een overschrijding van twee maanden geen uitzondering is. De Brabantse ondernemers zitten een halve dag onder het landelijk gemiddelde. Bron: Omroep Brabant (december ) Aantal faillissementen per maand in de jaren 29, en in Nederland jan feb mrt apr mei jun jul aug sept okt nov dec 29 Linear Bron: Kamer van Koophandel (bewerking Ecorys)

6 Economie monitor Brabant Arbeidsmarkt Aantal werklozen (NWW ers) stabiel in Brabant De werkloosheid in Brabant, gemeten als het aantal niet werkende werkzoekenden (NWW ers) blijft in het begin van het vierde kwartaal in Brabant redelijk stabiel met een stijging van,7% in oktober (ten opzichte van september). In Noordoost- en Zuidoost Brabant nam het aantal NWW ers toe, in Midden- en West-Brabant daalt het aantal NWW ers juist. In heel Nederland blijft het aantal NWW ers in oktober stabiel ten opzichte van september. Wanneer we het aantal NWW ers in Brabant in oktober vergelijken met dezelfde periode in, blijkt dat het aantal NWW ers in op een lager niveau ligt, circa 7 procent. Instroom, uitstroom & stand NWW ers en verandering t.o.v. vorige maand (oktober ) Zuidoost- Noordoost- Midden- West- Provincie Nederland Brabant Brabant Brabant Brabant Instroom Uitstroom Totaal stand Verandering 1,4% 1,7% -,2% -,3%,7%,% Bron: UWV Regionale Arbeidsmarktmonitor, bewerking Ecorys Meeste werklozen binnen technischeen industrieberoepen In november zijn er de meeste werklozen (gemeten als niet-werkende werkzoekenden) in de beroepsgroep technische- en industrieberoepen (32% van alle werklozen). Ook de beroepsgroepen economischeadministratieve beroepen en verzorgende- en dienstverlenende beroepen kennen veel werklozen. Ten opzichte van november is het aantal werklozen in deze beroepsgroepen wel gedaald. De grootste daling deed zich voor in de beroepsgroep van economischeadministratieve beroepen, hier was het aantal werklozen in november 1,2% lager dan een jaar eerder. De verdeling van de werklozen over de verschillende beroepsgroepen is in een jaar tijd nauwelijks veranderd. Het aandeel van de verzorgende- en dienstverlenende en sociaal-culturele beroepen is in november 1% hoger dan een jaar eerder en het aandeel van technische en industrieberoepen en economisch-administratieve beroepen is in november 1% lager dan in. Aantal NWW'ers in Brabant in en jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec jan NWW ers Linear (NWW ers) feb mrt apr Juli = 1 Bron: UWV Regionale Arbeidsmarktmonitor, bewerking Ecorys mei jun jul aug sept

7 Aantal niet-werkende werkzoekenden naar beroepsgroep (november en november ) November November 9% 4% 9% 9% 5% 9% 19% 26% 33% 2% 25% 32% Technische en industrieberoepen Economisch-administratieve beroepen Verzorgende en dienstverlenende beroepen Transportberoepen Sociaal-culturele beroepen Overig Bron: UWV Regionale Arbeidsmarktmonitor, bewerking Ecorys Aantal nww ers in verschillende beroepsgroepen in Brabant (november en november ) Beroepsgroep Aantal nww ers Aantal nww ers Verandering in nov in nov Technische en industrieberoepen ,6% Economisch-administratieve beroepen ,2% Verzorgende en dienstverlenende beroepen ,7% Transportberoepen ,3% Sociaal-culturele beroepen ,3% Overig ,2% Totaal ,4% Bron: UWV Regionale Arbeidsmarktmonitor, bewerking Ecorys Sterke daling vacatures in Brabant zet door Het aantal vacatures in Brabant blijft dalen. Ten opzichte van september daalt het aantal vacatures in oktober met 9,4%. Deze daling is het hoogst in West- Brabant, hier daalt het aantal vacatures met 2,6%. In Nederland is een vergelijkbare daling gaande. Hier daalde het aantal vacatures in oktober met 1,7%. Ten opzichte van dezelfde periode in is het aantal vacatures in oktober in Brabant circa 3% lager. Wanneer gekeken wordt naar jaarlijkse trends in het aantal vacatures blijkt, dat het aantal vacatures in maart/april en juli/augustus pieken vertoont. Instroom, uitstroom & stand vacatures en verandering t.o.v. vorige maand (oktober ) Zuidoost- Noordoost- Midden- West- Provincie Nederland Brabant Brabant Brabant Brabant Instroom Uitstroom Totaal stand Verandering,% -8,6% -5,1% -2,6% -9,4% -1,7% Bron: UWV Regionale Arbeidsmarktmonitor, bewerking Ecorys

8 Economie monitor Brabant Brabantse banen onder druk De bouw- en transportsector in Brabant zijn nooit echt uit de crisis gekomen en de andere bedrijfstakken zijn min of meer terug bij af. Nadat begin nog volop hoop gaf op een goed herstel is sinds het derde kwartaal een duidelijke kentering gaande. De eurocrisis heeft het vertrouwen onder producenten en consumenten dermate fors aangetast dat ook de reële economie in mineur het jaar afsluit. Maar liefst 85 procent van de Brabantse bedrijven zit nog altijd of opnieuw in de crisis. Heel anders dan in april toen 7 procent meldde de weg omhoog te zijn ingeslagen. Dit blijkt uit de jongste enquête van de Brabant Zeeuwse Werkgeversvereniging (BZW) en de regionale dagbladen onder de leden van de BZW en de Metaalfederatie. Van een stilvallende economie zoals bij het begin van de kredietcrisis in 28 is geen sprake. Ook het Centraal Planbureau gaat voorlopig uit van een milde recessie, maar wel een die op de arbeidsmarkt en door overheidsbezuinigingen voor de gemiddelde Brabander meer voelbaar zal zijn dan tot nu toe het geval is geweest. De eurocrisis zet de Brabantse economie twee jaar terug in de tijd. Meer dan een derde van de bedrijven voorziet een krimp in het personeelsbestand. Bron: Brabants Dagblad (december ) Aantal vacatures in Brabant in en jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt Vacatures Linear (Vacatures) Bron: UWV Regionale Arbeidsmarktmonitor, bewerking Ecorys Vastgoedmarkt Ontwikkeling prijsindex Brabant en Nederland in en Prijsindex woningen Brabant in op lager niveau dan in De prijsindex van koopwoningen in Brabant ligt in heel op een lager niveau dan in. In het laatste kwartaal van daalt de prijsindex van 11,9 in september naar 1,5 in november. De index ligt hiermee nog wel boven het niveau van de start van de index in 25. De prijsindex voor heel Nederland laat eenzelfde verloop zien als de prijsindex van Brabant. Wel ligt de Nederlandse index op een iets hoger niveau dan in Brabant. De prijsindex van Nederland was in november gelijk aan 12, Jan feb mrt apr mei jun jul aug sept okt nov dec Nederland () Brabant () Nederland () Brabant () Index 25 = 1. Bron: Kadaster, bewerking Ecorys

9 Woningbezitters bouwen actief meer vermogen op Het vertrouwen in de woningmarkt is in het vierde kwartaal flink gedaald. Dit komt vooral omdat de verwachting ten aanzien van het aantal huizen dat verkocht zal gaan worden is afgenomen. In het vorige kwartaal dacht nog bijna de helft van de woningbezitters en starters dat de huizenprijzen zouden dalen, inmiddels is dat bijna driekwart. De meeste zorgen maken de respondenten zich over de onduidelijkheid over de hypotheekrenteaftrek. Een indirect effect van het dalende vertrouwen is, dat huizenbezitters actief meer vermogen opbouwen (meer sparen). Dit blijkt uit het ING WoonBericht, een periodiek onderzoek van de ING naar het sentiment op de woningmarkt. Bron: ING Woonindex (december ) Aantal verkochte woningen en gemiddelde duur te koop staan (3e kwartaal ) Gemiddelde duur te Aantal verkochte koop staan woningen woningen Noordoost Brabant Uden Oss Den Bosch Waalwijk Bergen op Zoom West Brabant Breda Tilburg Eindhoven Zuidoost Brabant Gemiddeld / Totaal Brabant Gemiddeld / Totaal Nederland Bron: NVM Data & Research Aantal verkochte woningen in Brabant blijft stabiel Het derde kwartaal laat, ten opzichte van het tweede kwartaal, een stabiel beeld zien van het aantal verkochte woningen. In totaal werden er in het derde kwartaal 2.93 woningen verkocht in Brabant. In het tweede kwartaal waren dit er Ook de gemiddelde tijd die woningen te koop staan blijft stabiel. De woningen in Brabant staan in het derde kwartaal gemiddeld 177 dagen te koop. Eindhoven kent, evenals het vorige kwartaal, het meeste aantal verkochte woningen (642). In Waalwijk werden de minste woningen verkocht (87). De huizen in Uden en Noordoost Brabant kennen de langste verkooptijd (respectievelijk 268 en 265 dagen). Breda kent de kortste verkooptijd (128 dagen), deze verkooptijd is ook lager dan het Nederlandse gemiddelde (135 dagen).

10 Colofon De Economie Monitor Brabant geeft een integraal beeld van belangrijke, actuele ontwikkelingen in de Brabantse economie, waar mogelijk gespiegeld aan landelijke ontwikkelingen, op basis van diverse bronnen. De Economie Monitor Brabant is een uitgave van de provincie Noord-Brabant, in samenwerking met SER Brabant. Opdrachtgever Provincie Noord-Brabant Samenstelling Ecorys Nederland B.V Vormgeving Cragt Communicatie & Creatie Contactadres Ecorys Nederland B.V. Postbus AD Rotterdam Voor meer informatie over de Economie Monitor Brabant en andere relevante documenten over de economie in Noord-Brabant:

Verslechtering economische vooruitzichten. Economische ontwikkeling:

Verslechtering economische vooruitzichten. Economische ontwikkeling: Economie Monitor Derde kwartaal 211 3 Verslechtering economische vooruitzichten In het tweede kwartaal leek de se economie de eerste tekenen van economisch herstel te vertonen. Het derde kwartaal laat

Nadere informatie

Verder in dit nummer:

Verder in dit nummer: Economie Monitor Brabant Derde kwartaal 2010 3 Bedrijfsleven onder druk, toch positieve ontwikkelingen arbeidsmarkt De Brabantse economie vertoont over het derde kwartaal van 2010 een wisselend beeld.

Nadere informatie

Verder in dit nummer:

Verder in dit nummer: Economie Monitor Tweede kwartaal 2011 2 Dalende werkloosheid en ondernemersvertrouwen in het hoogst van Nederland Op de arbeidsmarkt neemt het aantal werklozen af, terwijl het aantal vacatures toeneemt.

Nadere informatie

Verder in dit nummer:

Verder in dit nummer: Economie Monitor Brabant Tweede kwartaal 2010 2 Positieve ontwikkelingen, blijvende onzekerheid De Brabantse economie vertoont een lichte verbetering. Dit komt onder meer tot uiting in de groei van het

Nadere informatie

Thermometer economische crisis

Thermometer economische crisis 9 Thermometer economische crisis oktober 20 Bestuursinformatie 07//20 gemeente Utrecht Inleiding In deze negende Thermometer economische crisis worden de recente ontwikkelingen op belangrijke gemeentelijke

Nadere informatie

Crisismonitor. SSC / Onderzoek en Informatie. uitgave juni Wat is in Breda veranderd ten opzichte van crisismonitor van april?

Crisismonitor. SSC / Onderzoek en Informatie. uitgave juni Wat is in Breda veranderd ten opzichte van crisismonitor van april? SSC / Onderzoek en Informatie Crisismonitor uitgave juni Wat is in Breda veranderd ten opzichte van crisismonitor van april? stijgingstempo werkloosheid neemt toe, meer jongeren werkloos fors minder hypotheken

Nadere informatie

Thermometer economische crisis

Thermometer economische crisis 6 Thermometer economische crisis oktober 20 /11/20 1 Inleiding In deze zesde Thermometer economische crisis worden de recente ontwikkelingen op belangrijke gemeentelijke thema s gevolgd (economie, arbeidsmarkt,

Nadere informatie

Thermometer economische. crisis

Thermometer economische. crisis 8 Thermometer economische oktober 20 crisis 06//20 Inleiding In deze achtste Thermometer economische crisis worden de recente ontwikkelingen op belangrijke gemeentelijke thema s gevolgd (economie, arbeidsmarkt,

Nadere informatie

jul/09 mei/09 jun/09 sep/09 sep/08 jan/09 feb/09 mrt/09 jun/09 aug/09 sep/09 aug/09

jul/09 mei/09 jun/09 sep/09 sep/08 jan/09 feb/09 mrt/09 jun/09 aug/09 sep/09 aug/09 HAAGSE MONITOR ECONOMISCHE RECESSIE 7 Deze monitor geeft zowel prognoses als gerealiseerde cijfers weer. Het vaststellen van gerealiseerde cijfers kost tijd, maar worden, zodra deze bekend zijn, in de

Nadere informatie

Barometer Arbeidsmarkt Gelderland 2e kwartaal 2013

Barometer Arbeidsmarkt Gelderland 2e kwartaal 2013 Barometer Arbeidsmarkt Gelderland 2e kwartaal 2013 In deze notitie van UWV, die ieder kwartaal verschijnt, worden de actuele ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in de provincie Gelderland kort toegelicht.

Nadere informatie

Economische Thermometer

Economische Thermometer Economische Thermometer Juni 2015 IB Onderzoek - gemeente Utrecht Inleiding In de Economische Thermometer volgen we de recente ontwikkelingen op belangrijke gemeentelijke thema s (economie, arbeidsmarkt,

Nadere informatie

Thermometer economische crisis

Thermometer economische crisis 7 Thermometer economische crisis maart 2011 15/03/2011 Inleiding In deze zevende Thermometer economische crisis worden de recente ontwikkelingen op belangrijke gemeentelijke thema s gevolgd (economie,

Nadere informatie

Crisismonitor Drechtsteden

Crisismonitor Drechtsteden Crisismonitor juni 211 (cijfers t/m maart 211) Inhoud: 1. Werkloosheid 2. Werkloosheid naar leeftijd 3. Vacatures, bedrijven, leegstand 4. Woningmarkt Hoe staan de er voor op de arbeidsmarkt en de woningmarkt?

Nadere informatie

HAAGSE MONITOR RECESSIECIJFERS januari 2010

HAAGSE MONITOR RECESSIECIJFERS januari 2010 Pagina // Bijlage HAAGSE MONITOR RECESSIECIJFERS uari Deze monitor geeft zowel prognoses als gerealiseerde cijfers weer. Het vaststellen van gerealiseerde cijfers kost tijd, maar worden, zodra deze bekend

Nadere informatie

Factsheet economische crisis. 3 e kwartaal 2012

Factsheet economische crisis. 3 e kwartaal 2012 Factsheet economische crisis 3 e kwartaal 212 O&S December 212 2 Kort samengevat Ieder kwartaal factsheet economische crisis Vanwege de voortdurende economische crisis is er behoefte aan inzicht in de

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I In deze economische monitor vindt u cijfers over de werkgelegenheid en de arbeidsmarkt van de gemeente Ede. Van de arbeidsmarkt zijn gegevens opgenomen van de tweede helft

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 72 2016 25

Statistisch Bulletin. Jaargang 72 2016 25 Statistisch Bulletin Jaargang 72 2016 25 23 juni 2016 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Werkloosheid daalt verder 3 Werkloze beroepsbevolking (20) 4 2. Inkomen en bestedingen 5 Consument een stuk

Nadere informatie

Thermometer economische crisis

Thermometer economische crisis 11 Thermometer economische crisis november 2013 afdeling Onderzoek - gemeente Utrecht Inleiding In deze elfde Thermometer economische crisis worden de recente ontwikkelingen op belangrijke gemeentelijke

Nadere informatie

Economische monitor. Voorne PutteN 5 GEMEENTEN. 4 e editie. Opzet en inhoud

Economische monitor. Voorne PutteN 5 GEMEENTEN. 4 e editie. Opzet en inhoud 4 e editie Economische monitor Voorne PutteN Opzet en inhoud In 2010 verscheen de eerste editie van de Economische Monitor Voorne-Putten, een gezamenlijk initiatief van de vijf gemeenten Bernisse, Brielle,

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2011 / 1

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2011 / 1 ECONOMISCHE MONITOR EDE 211 / 1 De economische monitor geeft een beeld van de economie van de gemeente Ede in de afgelopen periode van 27 tot 21. De economische monitor is verdeeld in 2 delen. Het thermo

Nadere informatie

Monitor Kredietcrisis Zoetermeer

Monitor Kredietcrisis Zoetermeer Monitor Kredietcrisis Zoetermeer Economische gevolgen van de kredietcrisis 28-21 Monitor Kredietcrisis Zoetermeer ECONOMISCHE GEVOLGEN KREDIETCRISIS ZOETERMEER Samenstelling: Bestuur, afdeling FB, team

Nadere informatie

Factsheet stedelijke economie. 4 e kwartaal 2013

Factsheet stedelijke economie. 4 e kwartaal 2013 Factsheet stedelijke economie 4 e kwartaal 213 O&S Februari 214 2 Kort samengevat Factsheet stedelijke economie Vanwege de huidige economische situatie blijft er behoefte aan inzicht hoe s-hertogenbosch

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 35

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 35 Statistisch Bulletin Jaargang 71 2015 35 27 augustus 2015 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Werkloosheid verder gedaald 3 Werkloze beroepsbevolking 4 2. Inkomen en bestedingen 5 Consumenten zijn

Nadere informatie

Macro-economische Ontwikkelingen

Macro-economische Ontwikkelingen Macro-economische Ontwikkelingen e kwartaal 8 Overall conclusie De kredietcrisis zorgt voor een terugval van de economische bedrijvigheid in Nederland die sinds het begin van de jaren tachtig niet is voorgekomen.

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2012 / 1

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2012 / 1 ECONOMISCHE MONITOR EDE 2012 / 1 De economische monitor geeft een beeld van de economie van de gemeente Ede in de afgelopen periode van 2008 tot 20. De economische monitor is verdeeld in twee delen. Het

Nadere informatie

Factsheet economische crisis. 2 e kwartaal 2012

Factsheet economische crisis. 2 e kwartaal 2012 Factsheet economische crisis 2 e kwartaal 212 O&S Oktober 212 2 Kort samengevat Ieder kwartaal factsheet economische crisis Vanwege de voortdurende economische crisis is er behoefte aan inzicht in de gevolgen

Nadere informatie

Macro-economische Ontwikkelingen

Macro-economische Ontwikkelingen Macro-economische Ontwikkelingen e kwartaal 1 Bijlage II Overall conclusie De Nederlandse economie groeit naar verwachting met 1¾% in 1 en met 1½% in 11. De toename van het bbp komt bijna volledig voor

Nadere informatie

Crisismonitor Drechtsteden

Crisismonitor Drechtsteden Crisismonitor Januari 211 (cijfers t/m oktober 21) Hoe staan de er voor op de arbeidsmarkt en de woningmarkt? Dat leest u in deze zesde editie van de crisismonitor, die het OCD eens in de twee maanden

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2011 / 2

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2011 / 2 ECONOMISCHE MONITOR EDE 211 / 2 De economische monitor geeft een beeld van de economie van de gemeente Ede in de afgelopen periode van 27 tot 211. De economische monitor is verdeeld in twee delen. Het

Nadere informatie

Crisismonitor Drechtsteden

Crisismonitor Drechtsteden Crisismonitor februari 2012 (cijfers t/m december 2011) Inhoud: 1. Werkloosheid 2. Werkloosheid naar leeftijd 3. Vacatures, bedrijven, leegstand 4. Woningmarkt Hoe staan de er voor op de arbeidsmarkt en

Nadere informatie

Conjunctuurenquête Nederland

Conjunctuurenquête Nederland Nieuw: metingen op provinciaal niveau Conjunctuurenquête Nederland Rapport eerste kwartaal 212 Conjunctuurenquête Nederland I rapport eerste kwartaal 212 Inhoud rapportage COEN in het kort Economisch klimaat

Nadere informatie

Factsheet economische crisis. 1 e kwartaal 2010

Factsheet economische crisis. 1 e kwartaal 2010 Factsheet economische crisis 1 e kwartaal 21 O&S Mei 21 2 Kort samengevat Ieder kwartaal factsheet Vanwege de economische recessie in Nederland is er behoefte aan inzicht in de gevolgen hiervan voor de

Nadere informatie

Inhoud. KvK Oost Nederland - Kennis- en Adviescentrum COEN Oost Nederland Groothandel Kwartaalcijfers Pagina 1 van 27

Inhoud. KvK Oost Nederland - Kennis- en Adviescentrum COEN Oost Nederland Groothandel Kwartaalcijfers Pagina 1 van 27 Inhoud Ontwikkeling aantal orders 2 Verwachting aantal orders 3 Verwachting aantal exportorders 4 Verwachting inkopen bij leveranciers 5 Oordeel orderpositie 6 Oordeel orderpositie buitenland 7 Oordeel

Nadere informatie

Derde kwartaal 2012. Conjunctuurenquête Nederland. Provincie Gelderland

Derde kwartaal 2012. Conjunctuurenquête Nederland. Provincie Gelderland Derde kwartaal 212 Conjunctuurenquête Nederland Conjunctuurenquête Nederland I rapport derde kwartaal 212 Inhoud rapport COEN in het kort Economisch klimaat Omzet Export Personeelssterkte Investeringen

Nadere informatie

Crisismonitor Drechtsteden

Crisismonitor Drechtsteden Crisismonitor Oktober 2010 (cijfers t/m augustus 2010) Inhoud: 1. Werkloosheid (algemeen) 2. Werkloosheid naar leeftijd (jongeren en ouderen) 3. Vacatures, bedrijven en leegstand 4. Woningmarkt Hoe staan

Nadere informatie

Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel

Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel Provincie Overijssel 2010 De maandelijkse monitor geeft in het kort een overzicht van de ontwikkeling en stand van zaken van: Omvang niet-werkende werkzoekenden

Nadere informatie

Kwartaalrapportage Arbeidsmarkt Breda 2009

Kwartaalrapportage Arbeidsmarkt Breda 2009 Kwartaalrapportage Arbeidsmarkt Breda 2009 Economische krimp in 2009 Aantal vacatures sterk gedaald Werkloosheid in Breda stijgt me 14% Bredase bijstand daalt minimaal Bijstand onder jongeren sterk gestegen

Nadere informatie

Woningmarktcijfers 4e kwartaal 2012

Woningmarktcijfers 4e kwartaal 2012 7 januari 2013 NVM Data & Research Niveau (t.o.v.) 2012-3 (t.o.v.) 2011-4 Opmerking Aantal transacties 25.031 + 31,8% +13,9% Gemiddelde verandering t.o.v. 3 e kwartaal: +3,1%. Totale markt naar schatting

Nadere informatie

Vierde kwartaal 2012. Conjunctuurenquête Nederland. Provincie Zeeland

Vierde kwartaal 2012. Conjunctuurenquête Nederland. Provincie Zeeland Vierde kwartaal 2012 Conjunctuurenquête Nederland Inhoud rapport COEN in het kort Economisch klimaat Omzet Export Personeelssterkte Investeringen Winstgevendheid Toelichting De Conjunctuurenquête Nederland

Nadere informatie

Coen in het kort. Inhoud rapportage. Toelichting. Provincie Limburg. Negatief beeld bij alle indicatoren

Coen in het kort. Inhoud rapportage. Toelichting. Provincie Limburg. Negatief beeld bij alle indicatoren Conjunctuurenquête Nederland I rapport eerste kwartaal 212 Inhoud rapportage COEN in het kort Economisch klimaat Omzet Export Personeelssterkte Investeringen Winstgevendheid Toelichting Hoe staat het Nederlandse

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 17

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 17 Statistisch Bulletin Jaargang 71 2015 17 23 april 2015 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 CBS: Meer mensen aan het werk, vooral jongeren 3 Werkloze beroepsbevolking 4 2. Inkomen en bestedingen 5 Vertrouwen

Nadere informatie

Inhoud. KvK Oost Nederland - Kennis- en Adviescentrum COEN Oost Nederland Vervoer, opslag en communicatie Kwartaalcijfers Pagina 1 van 26

Inhoud. KvK Oost Nederland - Kennis- en Adviescentrum COEN Oost Nederland Vervoer, opslag en communicatie Kwartaalcijfers Pagina 1 van 26 Inhoud Ontwikkeling productie 2 Verwachting productie 3 Oordeel productiecapaciteit 4 Ontwikkeling aantal orders 5 Verwachting aantal orders 6 Verwachting aantal exportorders 7 Oordeel orderpositie 8 Oordeel

Nadere informatie

Eerste kwartaal 2013. Conjunctuurenquête Nederland. Provincie Limburg

Eerste kwartaal 2013. Conjunctuurenquête Nederland. Provincie Limburg Eerste kwartaal 2013 Conjunctuurenquête Nederland Inhoud rapport COEN in het kort Economisch klimaat Omzet Export Personeelssterkte Investeringen Winstgevendheid Toelichting De Conjunctuurenquête Nederland

Nadere informatie

Crisismonitor Drechtsteden augustus 2010 (cijfers tot en met juni 2010)

Crisismonitor Drechtsteden augustus 2010 (cijfers tot en met juni 2010) Crisismonitor Drechtsteden augustus 2010 (cijfers tot en met juni 2010) Uit de landelijke pers: Economie groet met 2,1% Voorzichtig herstel aantal banen Herstel uitzendmarkt Werkloosheid blijft afnemen

Nadere informatie

Thermometer economische crisis

Thermometer economische crisis Thermometer economische crisis mei 2013 afdeling 29/04/2013 Onderzoek gemeente Utrecht Inleiding In deze tiende Thermometer economische crisis worden de recente ontwikkelingen op belangrijke gemeentelijke

Nadere informatie

COEN in het kort. Inhoud rapport. Toelichting. Nederland. Herstel komt in zicht. Conjunctuurenquête Nederland I rapport vierde kwartaal 2014

COEN in het kort. Inhoud rapport. Toelichting. Nederland. Herstel komt in zicht. Conjunctuurenquête Nederland I rapport vierde kwartaal 2014 Inhoud rapport COEN in het kort Economisch klimaat Omzet Export Personeelssterkte Investeringen Winstgevendheid Toelichting De Conjunctuurenquête (COEN) ondervraagt elk kwartaal ondernemers over onderwerpen

Nadere informatie

Crisismonitor Drechtsteden april 2010 (cijfers tot en met februari 2010)

Crisismonitor Drechtsteden april 2010 (cijfers tot en met februari 2010) Crisismonitor Drechtsteden april 2010 (cijfers tot en met februari 2010) Op arbeidsmarkt en woningmarkt nog steeds weinig tekenen van herstel. Dat is kort gezegd de conclusie van deze derde versie van

Nadere informatie

Economische barometer maart 2012

Economische barometer maart 2012 Economische barometer maart 2012 In de periode juli 2009 tot en met januari 20 is maandelijks een overzicht gegeven van een aantal belangrijke economische kengetallen. Deze overzichten zijn terug te vinden

Nadere informatie

Derde kwartaal Conjunctuurenquête Nederland. Nederland totaal

Derde kwartaal Conjunctuurenquête Nederland. Nederland totaal Derde kwartaal 2013 Conjunctuurenquête Nederland Inhoud rapport COEN in het kort Economisch klimaat Omzet Export Personeelssterkte Investeringen Winstgevendheid Toelichting De Conjunctuurenquête Nederland

Nadere informatie

Factsheet economische crisis. 4 e kwartaal 2010

Factsheet economische crisis. 4 e kwartaal 2010 Factsheet economische crisis 4 e kwartaal 21 O&S Februari 211 2 Kort samengevat Ieder kwartaal factsheet Vanwege de economische recessie is er behoefte aan inzicht in de gevolgen ervan in de gemeente s-hertogenbosch.

Nadere informatie

Trendmonitor Hoorn. 11 e meting: eerste kwartaal 2012. Trendmonitor Hoorn. Gemeente Hoorn mei 2012

Trendmonitor Hoorn. 11 e meting: eerste kwartaal 2012. Trendmonitor Hoorn. Gemeente Hoorn mei 2012 11 e meting: eerste kwartaal 2012 Gemeente Hoorn mei 2012 Colofon Uitgave : &O Research BV van Dedemstraat 6C 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl Datum : Mei 2012 Opdrachtgever : gemeente

Nadere informatie

Crisismonitor Drechtsteden februari 2010 (cijfers tot en met december 2009)

Crisismonitor Drechtsteden februari 2010 (cijfers tot en met december 2009) Crisismonitor Drechtsteden februari 2010 (cijfers tot en met december 9) Op de arbeidsmarkt nog geen, op de woningmarkt wel eerste voorzichtige tekenen van herstel. Dat zijn kort gezegd de conclusies van

Nadere informatie

Conjunctuurenquête Nederland. Tweede kwartaal Coenrapportomslag eerstekwartaal.indd 1

Conjunctuurenquête Nederland. Tweede kwartaal Coenrapportomslag eerstekwartaal.indd 1 Conjunctuurenquête Nederland Tweede kwartaal 11 Coenrapportomslag eerstekwartaal.indd 1 3-5-11 :36 Economisch herstel zet door Horeca en detailhandel haken aan Na een lichte afzwakking in het eerste kwartaal

Nadere informatie

Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) Juni 2011

Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) Juni 2011 Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) Juni 2011 In deze notitie van het UWV WERKbedrijf worden de actuele ontwikkelingen op de regionale arbeidsmarkt kort toegelicht. Vanuit diverse bronnen is

Nadere informatie

Thermometer economische crisis

Thermometer economische crisis 4 Thermometer economische crisis maart 2010 16/03/2010 1 Inleiding In deze vierde Thermometer economische crisis worden de recente ontwikkelingen op belangrijke gemeentelijke thema s gevolgd (economie,

Nadere informatie

Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel

Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel Provincie Overijssel augustus 2010 De maandelijkse monitor geeft in het kort een overzicht van de ontwikkeling en stand van zaken van: Omvang niet-werkende werkzoekenden

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 13

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 13 Statistisch Bulletin Jaargang 71 2015 13 26 maart 2015 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 CBS: Werkloosheid gedaald door afname beroepsbevolking 3 Werkloze beroepsbevolking 1) 5 2. Inkomen en bestedingen

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 70 2014 30

Statistisch Bulletin. Jaargang 70 2014 30 Statistisch Bulletin Jaargang 70 2014 30 24 juli 2014 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Werkloosheid daalt opnieuw 3 Technische toelichting 4 Werkloze beroepsbevolking 1) 6 2 Inkomen en bestedingen

Nadere informatie

Macro-economische Ontwikkelingen

Macro-economische Ontwikkelingen Macro-economische Ontwikkelingen e kwartaal 1 BIJLAGE II Overall conclusie De Nederlandse economie groeit in 1 naar verwachting met 1¼%. Voor komend jaar wordt een groei van 1¾% voorzien. De toename van

Nadere informatie

Factsheet economische crisis. 3 e kwartaal 2010

Factsheet economische crisis. 3 e kwartaal 2010 Factsheet economische crisis 3 e kwartaal 21 O&S November 21 2 Kort samengevat Ieder kwartaal factsheet Vanwege de economische recessie is er behoefte aan inzicht in de gevolgen ervan in de gemeente s-hertogenbosch.

Nadere informatie

Economische monitor. Voorne PutteN 5 GEMEENTEN. 5 e editie. Opzet en inhoud. Deze factsheet is de vijfde editie van de

Economische monitor. Voorne PutteN 5 GEMEENTEN. 5 e editie. Opzet en inhoud. Deze factsheet is de vijfde editie van de 5 e editie Economische monitor Voorne PutteN Opzet en inhoud Deze factsheet is de vijfde editie van de Economische Monitor Voorne-Putten en presenteert recente economische ontwikkelingen van Voorne-Putten

Nadere informatie

Conjunctuurenquête Nederland. Tweede kwartaal 2015. Bedrijfsleven onveranderd positief

Conjunctuurenquête Nederland. Tweede kwartaal 2015. Bedrijfsleven onveranderd positief Conjunctuurenquête Nederland Tweede kwartaal 215 Bedrijfsleven onveranderd positief Voorwoord Dit rapport geeft de belangrijkste uitkomsten van de Conjunctuurenquête Nederland van het tweede kwartaal 215.

Nadere informatie

Bijlage bij 1 e Berap 2012: Economische ontwikkelingen

Bijlage bij 1 e Berap 2012: Economische ontwikkelingen Bijlage bij 1 e Berap 212: Economische ontwikkelingen Vanwege de economische recessie in Nederland is er behoefte aan inzicht in de gevolgen hiervan voor de gemeente Houten. Voortaan worden de belangrijkste

Nadere informatie

Macro-economische Ontwikkelingen

Macro-economische Ontwikkelingen Macro-economische Ontwikkelingen e kwartaal 1 Bijlage II Onderdeel Economische groei Inflatie Producentenvertrouwen Consumptie Omzet detailhandel Consumentenvertrouwen Hypotheken Hypotheek- en kapitaalmarktrente

Nadere informatie

Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel

Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel Provincie Overijssel mei 2010 De maandelijkse monitor geeft in het kort een overzicht van de ontwikkeling en stand van zaken van: Omvang niet-werkende werkzoekenden

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen April 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen blijven stijgen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 70 2014 47

Statistisch Bulletin. Jaargang 70 2014 47 Statistisch Bulletin Jaargang 70 2014 47 20 november 2014 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Iets meer banen en vacatures in het derde kwartaal 3 Werkloze beroepsbevolking 4 2. Macro-economie 5 Koerswaarde

Nadere informatie

Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel

Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel Provincie Overijssel februari 2010 De maandelijkse monitor geeft in het kort een overzicht van de ontwikkeling en stand van zaken van: Ontwikkeling omvang niet-werkende

Nadere informatie

Derde kwartaal Conjunctuurenquête Nederland. Provincie Utrecht

Derde kwartaal Conjunctuurenquête Nederland. Provincie Utrecht Derde kwartaal 2013 Conjunctuurenquête Nederland Inhoud rapport COEN in het kort Economisch klimaat Omzet Export Personeelssterkte Investeringen Winstgevendheid Toelichting De Conjunctuurenquête Nederland

Nadere informatie

Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) Oktober 2011

Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) Oktober 2011 Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) Oktober 2011 In deze rapportage van het UWV WERKbedrijf worden de actuele ontwikkelingen op de regionale arbeidsmarkt kort toegelicht. Vanuit diverse bronnen

Nadere informatie

KvK-barometer provincie Utrecht

KvK-barometer provincie Utrecht KvK-barometer De economie in de blijft zwaar onder druk staan. Dit blijkt vooral uit het aantal bedrijven dat een verslechtering ziet van het economisch klimaat. Daarnaast verwachten meer ondernemers een

Nadere informatie

Persconferentie: De Nederlandse conjunctuur in 2008, d.d. 13 februari 2009.

Persconferentie: De Nederlandse conjunctuur in 2008, d.d. 13 februari 2009. Persconferentie: De Nederlandse conjunctuur in 2008, d.d. 13 februari 2009. Sheet 1: Opening Het CBS publiceert vandaag het eerste cijfer van de economische groei over het vierde kwartaal en de voorlopige

Nadere informatie

Conjunctuurmonitor 2e kwartaal 2014

Conjunctuurmonitor 2e kwartaal 2014 Conjunctuurmonitor 2e 214 Augustus 214 Directe Bedrijfsvoering, afdeling FB, team Onderzoek en Statistiek, Camiel Geryszewski Conjunctuurmonitor Zoetermeer 2 e 214 Toelichting: Voor u ligt de Conjunctuurmonitor

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2014 I

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2014 I ECONOMISCHE MONITOR EDE 2014 I Deze economische monitor gaat nader in op de ontwikkeling van de economie en arbeidsmarkt in Ede en de regio FoodValley met de focus op het tweede halfjaar van 20. Daarnaast

Nadere informatie

Herstel in de industrie zet door. Samenvatting. Totale industrie. Omzet stijgt. Eerste kwartaal 2014

Herstel in de industrie zet door. Samenvatting. Totale industrie. Omzet stijgt. Eerste kwartaal 2014 Eerste kwartaal 214 Herstel in de industrie zet door Samenvatting Totale industrie Voedings- en genotmiddelenindustrie Aardolie-, chemische, rubber- en kunststofproductenindustrie Basismetaal- en metaalproductenindustrie

Nadere informatie

Macro-economische Ontwikkelingen

Macro-economische Ontwikkelingen Macro-economische Ontwikkelingen 3e kwartaal 8 Overall conclusie De kredietcrisis en de in het spoor daarvan vertragende wereldconjunctuur leiden ertoe dat de economische groei scherp terugvalt, tot ¼%

Nadere informatie

Tweede kwartaal Conjunctuurenquête Nederland. Provincie Zeeland

Tweede kwartaal Conjunctuurenquête Nederland. Provincie Zeeland Tweede kwartaal 2013 Conjunctuurenquête Nederland Inhoud rapport COEN in het kort Economisch klimaat Omzet Export Personeelssterkte Investeringen Winstgevendheid Toelichting De Conjunctuurenquête Nederland

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2011 / 4

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2011 / 4 ECONOMISCHE MONITOR EDE 20 / 4 De Economische Monitor geeft een beeld van de economie van de gemeente Ede in de afgelopen periode van 2008 tot 20. De Economische Monitor is verdeeld in twee delen: Het

Nadere informatie

vooruitzichten voor volgend jaar positiever

vooruitzichten voor volgend jaar positiever Economie Monitor Brabant Vierde kwartaal 2009 3 Het ingezette herstel zet verder door vooruitzichten voor volgend jaar positiever De economie lijkt de weg naar boven weer te hebben gevonden. Na vier achtereenvolgende

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Februari 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Februari 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Februari 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende vacatures UWV en spanningsindicator 5 Ingediende ontslagaanvragen

Nadere informatie

Brabant wordt zwaar getroffen door economische crisis

Brabant wordt zwaar getroffen door economische crisis Economie Monitor Brabant Tweede kwartaal 2009 Brabant wordt zwaar getroffen door economische crisis 1 De Brabantse economie krijgt harde klappen door de economische crisis. De Brabantse economie krimpt

Nadere informatie

Conjunctuurenquête Nederland. Vierde kwartaal 2015

Conjunctuurenquête Nederland. Vierde kwartaal 2015 Conjunctuurenquête Nederland Vierde kwartaal 15 Ondernemers positiever over werkgelegenheid 16 Voorwoord Dit rapport geeft de belangrijkste uitkomsten van de Conjunctuurenquête Nederland van het vierde

Nadere informatie

Lichte opleving in de industrie

Lichte opleving in de industrie Economie Monitor Brabant Derde kwartaal 29 2 Meer jongeren en ouderen werkloos Lichte opleving in de industrie De economie laat enige tekenen van herstel zien, ook in. Dat blijkt uit een aantal indicatoren.

Nadere informatie

Woningmarktcijfers 1e kwartaal 2013

Woningmarktcijfers 1e kwartaal 2013 8 april 2013 NVM Data & Research Niveau (t.o.v.) 2012-4 (t.o.v.) Opmerking Aantal transacties 17.577-30,3% - 6,4% Gemiddelde verandering t.o.v. 4 e kwartaal: -8,5%. Totale markt naar schatting 23.750 woningen.

Nadere informatie

Thermometer economische crisis

Thermometer economische crisis 12 Thermometer economische crisis September 2014 afdeling Onderzoek - gemeente Utrecht Inleiding Deze twaalfde Thermometer economische crisis volgt de recente ontwikkelingen op belangrijke gemeentelijke

Nadere informatie

Economische en sociale thermometer Nummer 42, oktober 2012

Economische en sociale thermometer Nummer 42, oktober 2012 Economische en sociale thermometer Nummer 42, oktober 212 Uitgave : Team Kennis en Verkenning Naam : Jaap Barink Telefoonnummer : (57) 693369 Mail : j.barink@deventer.nl 2 INHOUD Highlights uit de economische

Nadere informatie

Bedrijfsleven optimistischer

Bedrijfsleven optimistischer Conjunctuurenquête Nederland tweede kwartaal 214: Bedrijfsleven optimistischer - Minder belemmeringen voor activiteiten - Ondernemers verwachten verbetering van economisch klimaat - Ondernemers minder

Nadere informatie

Duiding Arbeidsmarktontwikkelingen september 2017

Duiding Arbeidsmarktontwikkelingen september 2017 Duiding Arbeidsmarktontwikkelingen september 217 Inhoudsopgave Samenvatting: in één oogopslag 2 1. Economie 3 1.1. Sterke groei van de Nederlandse economie 3 1.2. Minder verleende ontslagvergunningen 4

Nadere informatie

Overall conclusie. Vacatures. beeld opleveren. van de economie van 3,5%, voor ,25%. De consumptie blijft naar verwachting stabiel, maar de

Overall conclusie. Vacatures. beeld opleveren. van de economie van 3,5%, voor ,25%. De consumptie blijft naar verwachting stabiel, maar de he Ontwikkelingen taal 29 Overall conclusie In de tweede helft van 28 sloeg de kredietcrisis ook in Nederland over naar de rest van de economie. De vooruitzichten voor 29 en 21 zijn in recordtempo verslechterd.

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Onderwijs

Arbeidsmarkt Onderwijs Nieuwsbrief JULI 2010 Arbeidsmarkt Onderwijs Inleiding In dit nummer 1 Inleiding 1 Vlaanderen - Vraag 3 Vlaanderen - Aanbod 5 Brussel - Vraag 6 Brussel - Aanbod Elke maand schetsen we u aan de hand van

Nadere informatie

Research NL. Economic outlook 3e kwartaal 2010 Nederland

Research NL. Economic outlook 3e kwartaal 2010 Nederland Research NL Economic outlook 3e kwartaal 2010 Nederland Herstel economie zet aarzelend door Economische situatie Huishoudens zijn nog steeds terughoudend met hun consumptie en bedrijven zijn terughoudend

Nadere informatie

Vastgoedbericht juni 2008

Vastgoedbericht juni 2008 Vastgoedbericht juni 20 Het Kadaster brengt maandelijks een vastgoedbericht uit. Hierin worden statistieken gepresenteerd met de ontwikkelingen van de afgelopen maand: de prijsindex en het aantal verkochte

Nadere informatie

Vierde kwartaal Conjunctuurenquête Nederland. Provincie Zuid-Holland

Vierde kwartaal Conjunctuurenquête Nederland. Provincie Zuid-Holland Vierde kwartaal 2012 Conjunctuurenquête Nederland Inhoud rapport COEN in het kort Economisch klimaat Omzet Export Personeelssterkte Investeringen Winstgevendheid Toelichting De Conjunctuurenquête Nederland

Nadere informatie

Conjunctuurenquête Nederland. Derde kwartaal Vertrouwen bedrijfsleven neemt toe

Conjunctuurenquête Nederland. Derde kwartaal Vertrouwen bedrijfsleven neemt toe Conjunctuurenquête Nederland Derde kwartaal 215 Vertrouwen bedrijfsleven neemt toe Voorwoord Dit rapport geeft de belangrijkste uitkomsten van de Conjunctuurenquête Nederland van het derde kwartaal 215.

Nadere informatie

UITSLAGEN WONEN ENQUÊTE

UITSLAGEN WONEN ENQUÊTE UITSLAGEN WONEN ENQUÊTE 3 E KWARTAAL 211 Gemaakt voor NVM Wonen Gemaakt door NVM Data & Research Inhoudsopgave 1 Introductie enquête... 3 1.1 Periode... 3 1.2 Respons... 3 2 Staat van de woningmarkt...

Nadere informatie

Conjunctuurmonitor. Kerncijfers gemeente Zaanstad Februari 2013. Concernstaf, Strategie & Onderzoek

Conjunctuurmonitor. Kerncijfers gemeente Zaanstad Februari 2013. Concernstaf, Strategie & Onderzoek Kerncijfers gemeente Zaanstad Februari 2013 Concernstaf, Strategie & Onderzoek De is een driemaandelijks overzicht van de meest recente economische kerngegevens over Zaanstad. Hij wordt samengesteld door

Nadere informatie

Derde kwartaal Conjunctuurenquête Nederland. Provincie Flevoland

Derde kwartaal Conjunctuurenquête Nederland. Provincie Flevoland Derde kwartaal 2013 Conjunctuurenquête Nederland Inhoud rapport COEN in het kort Economisch klimaat Omzet Export Personeelssterkte Investeringen Winstgevendheid Toelichting De Conjunctuurenquête Nederland

Nadere informatie

Saldo economisch klimaat. Q (verwacht) -39,8

Saldo economisch klimaat. Q (verwacht) -39,8 BEDRIJFSLEVEN TOTAAL 1. Bedrijfsleven eind 2008 in onzekerheid Het bedrijfsleven in het gebied van Kamer van Koophandel Den Haag heeft in het derde kwartaal van 2008 niet slecht gepresteerd, zeker niet

Nadere informatie

Economische en sociale thermometer Nummer 50, juli 2013

Economische en sociale thermometer Nummer 50, juli 2013 Economische en sociale thermometer Nummer 5, juli 213 Uitgave : Team Kennis en Verkenning Naam : Jaap Barink Telefoonnummer : (57) 693369 Mail : j.barink@deventer.nl 2 INHOUD Highlights uit de economische

Nadere informatie

Grafimedia in cijfers

Grafimedia in cijfers Grafimedia in cijfers 2013 beeld: Karin van Hengel Inhoud 1 Aantal grafische bedrijven naar grootteklasse 2 Aantal grafische bedrijven naar hoofdactiviteit 3 Ontwikkeling van de omzet in de industrie en

Nadere informatie