Thermometer economische crisis

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Thermometer economische crisis"

Transcriptie

1 7 Thermometer economische crisis maart /03/2011

2

3 Inleiding In deze zevende Thermometer economische crisis worden de recente ontwikkelingen op belangrijke gemeentelijke thema s gevolgd (economie, arbeidsmarkt, inkomen en wonen). De thermometer is primair bedoeld voor Utrechtse bestuurders en beleidsmakers. Naast recente cijfers op de genoemde beleidsterreinen bevat de thermometer de belangrijkste relevante landelijke trends. Extra in deze thermometer zijn de uitkomsten van een Bewonerspanel onder de Utrechtse bevolking. De uitkomsten geven een beeld van hoe Utrechters de economische crisis in het afgelopen jaar ervaren hebben en hoe zij tegen het komende jaar aankijken. De panelenquête is afgenomen in uari Colofon: uitgave: afdeling Bestuursinformatie informatie: Hans van Hastenberg ( ) Anne Slob ( )

4 Recente ontwikkelingen samengevat Economie Het Utrechtse bedrijfsleven herstelt van een moeilijke periode. Omzetten stijgen en meer bedrijven laten een toename van personeel zien. Het herstel is nog broos, gezien de wisselende ontwikkelingen en verwachtingen per kwartaal. De werkgelegenheid in Utrecht is vorig jaar gelijk gebleven op banen. Het aantal starters is sterk toegenomen. In zijn in Utrecht bedrijven gestart. Arbeidsmarkt In is het aantal niet-werkende werkzoekenden met 21% gedaald (7.662). Op 1 februari 2011 staan 742 jongeren t/m 26 jaar ingeschreven als niet-werkend werkzoekend. Dat is ruim 300 jongeren minder dan een jaar geleden. Utrecht telt eind uari WW-ers, dat is een toename van 5% ten opzichte van de maand ervoor. Inkomen In is het aantal bijstandspartijen in Utrecht gegroeid met 6,9%. Dit is laag vergeleken met: Amsterdam (7,2%), Den Haag (,0%) en Rotterdam (9,3%). In zijn er gemiddeld 245 aanvragen bijzondere bijstand per maand binnengekomen. Het aantal aanvragen voor schuldhulpverlening is in veel hoger dan in en 20. Woningmarkt De mediane verkooptijd van een bestaande koopwoning in Utrecht stijgt in het afgelopen jaar met 14% (van 65 naar 74 dagen). De gemiddelde wachttijd voor een sociale huurwoning is het afgelopen jaar gestegen van 7,3 jaar in 20 naar 7,9 jaar in. In het afgelopen jaar zijn in totaal nieuwbouwwoningen opgeleverd in de stad Utrecht. Dit is een halvering van het aantal in het jaar daarvoor.

5 Economie (1/4) Gerealiseerde omzetontwikkeling* 20-III 20-IV -I -II -III -IV Utrecht provincie Nederland * Saldo aantal bedrijven met positieve en negatieve omzet Na een moeilijke periode zien Utrechtse ondernemers hun omzetten weer stijgen, al lijkt het herstel wat fragiel. Zo was er in het tweede (saldo +34) en vierde kwartaal (+25) van een duidelijke meerderheid van bedrijven die hun omzet zag stijgen. In het derde kwartaal gaat het om veel minder bedrijven (saldo +4). Voor het eerste kwartaal van 2011 zijn de verwachtingen van ondernemers weer minder positief. In de provincie Utrecht en Nederland is een soortgelijke trend waarneembaar, maar zijn gemiddeld genomen minder ondernemers positief. bron: COEN (CBS)

6 Economie (2/4) Gerealiseerde personeelssterkte* 20-III 20-IV -I -II -III -IV Utrecht provincie Nederland * Saldo aantal bedrijven met positieve en negatieve personeelsomvang In het laatste kwartaal van zijn er in Utrecht voor het eerst weer meer bedrijven die een uitbreiding van de personeelssterkte lieten zien, dan met een daling (saldo +). Daarmee doen Utrechtse ondernemers het beter dan die in de provincie Utrecht (-3) en Nederland (+2). Voor het eerste kwartaal van 2011 zijn de verwachtingen van Utrechtse bedrijven iets minder positief (+2). bron: COEN (CBS)

7 Economie (3/4) Ontwikkeling werkgelegenheid De werkgelegenheid in Utrecht is het afgelopen jaar nagenoeg gelijk gebleven. Op 1 april werkten er in Utrecht mensen. De stagnatie in de groei van de werkgelegenheid is een direct gevolg van de economische crisis, waarbij ontwikkelingen op de arbeidsmarkt altijd iets achterlopen bij de conjuncturele trends. bron: PAR

8 Economie (4/4) Aantal startende bedrijven in Utrecht II 2-III 20-IV -I -II -III -IV Het aantal startende bedrijven in Utrecht stijgt. In is een recordaantal van bedrijven opgericht. Dit is eenderde meer dan in 20. De toename van het aantal startende bedrijven is ook een landelijk verschijnsel. Landelijk zijn er in 17% meer starters dan in 20. Driekwart van de Utrechtse bedrijven start in de dienstverlening. bron: KvK

9 Arbeidsmarkt (1/4) Aantal werkzoekenden (nww-ers) in Utrecht feb feb 11 In is een flinke daling van het aantal niet-werkende werkzoekenden ingezet. Ten opzichte van een jaar geleden ligt het aantal nww-ers 21% lager en komt uit op op 1 februari In vergelijking met de andere grote steden heeft Utrecht de grootste afname van het aantal werkzoekenden. In Amsterdam (-16%), Rotterdam en Den Haag (beide +4%) is de trend minder positief Voor achtergrondinformatie bij de ontwikkelingen in nww-ers zie sheet Arbeidsmarkt (3/4) bron: UWV WERKbedrijf

10 Arbeidsmarkt (2/4) Jeugdwerkloosheid in Utrecht (nww) feb feb 11 Op 1 februari 2011 staan 742 jongeren t/m 26 jaar ingeschreven als niet-werkend werkzoekend bij het UWV WERKbedrijf. Dat is ruim 300 jongeren minder dan een jaar geleden. Voor het eerst in 12 maanden is wel een duidelijke stijging te zien ten opzichte van de maand ervoor (1 uari 2011, +19%). bron: UWV WERKbedrijf

11 Arbeidsmarkt (3/4) Jeugdwerkloosheid (nww) in Utrecht vergeleken met G4 en Nederland* 200 * Index (uari 20=0) Utrecht Den Haag Rotterdam Amsterdam Nederland apr jul okt apr jul okt 11 In Utrecht ontwikkelt de jeugdwerkloosheid zich gunstiger dan in Den Haag en Rotterdam en is ongeveer gelijk aan de jeugdwerkloosheid in Amsterdam. De positieve ontwikkeling van het aantal werkzoekenden komt volgens UWV WERKbedrijf door het vasthouden van personeel door bedrijven met het oog op toekomstige krapte, de deeltijd-ww waardoor werknemers in dienst zijn gebleven, scholieren die verder studeren, werkzoekenden die zich terugtrekken omdat ze hun kans op de arbeidsmarkt laag inschatten en vacatures die worden vervuld door niet-werkende werkzoekenden in plaats van werknemers die van werkgever veranderen. bron: UWV WERKbedrijf

12 Arbeidsmarkt (4/4) Aantal WW-uitkeringen in Utrecht feb feb 11 Utrecht telt op 1 februari WW-ers. Dat is een toename van 5% ten opzichte van de maand ervoor. Ruim een jaar schommelt het aantal WW-uitkeringen tussen de en In Amsterdam daalt het aantal WW-ers in de afgelopen 12 maanden het snelst (-8%), gevolgd door Utrecht (-5%), Rotterdam (-2%) en Den Haag (+2%). bron: UWV WERKbedrijf

13 Inkomen (1/4) Aantal huishoudens met bijstand (< 65 jaar) apr jul okt apr jul okt apr jul okt In is het aantal huishoudens met bijstand in Utrecht toegenomen met 6,9%. Die groei heeft zich vooral in de eerste vier maanden voltrokken. In de andere grote steden is in een sterkere groei waarneembaar dan in Utrecht: Amsterdam (7,2%), Den Haag (,0%) en Rotterdam (9,3%). bron: Gemeente Utrecht, SoZaWe; CBS

14 Inkomen (2/4) Aanvragen bijzondere bijstand in Utrecht feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec In zijn er gemiddeld 245 aanvragen voor bijzondere bijstand per maand binnengekomen. Dat zijn er gemiddeld per maand 17 meer dan in 20 en minder dan in. Tussen de afzonderlijke maanden van zijn grote verschillen zichtbaar. bron: Gemeente Utrecht, SoZaWe

15 Inkomen (3/4) U-pas houders* * In mei 20 is het aantal pashouders flink gedaald als gevolg van de tweejaarlijkse paswisseling apr jul okt apr jul okt apr jul okt Het aantal Utrechters met een U-pas is de afgelopen drie jaar met bijna een kwart gegroeid: gemiddeld met ruim 6% per jaar. In 20 was er weinig groei. In was er een inhaalslag met een groei van bijna 14%. bron: Gemeente Utrecht, SoZaWe

16 Inkomen (4/4) Aanvragen schuldhulpverlening in Utrecht e kwartaal 2 e kwartaal 3 e kwartaal 4 e kwartaal In is het aantal aanvragen voor schuldhulpverlening aanmerkelijk hoger dan in de twee voorgaande jaren. In de laatste drie kwartalen van gaat het om maandgemiddeldden van 141 aanvragen, tegen een maandgemiddelde van 84 in dezelfde periode in 20. bron: Gemeente Utrecht, SoZaWe

17 Woningmarkt (1/6) Mediane verkooptijd koopwoning in Utrecht, in dagen* *Exclusief woningen die langer dan 400 dagen te koop staan e kw 2 e kw 3 e kw 4 e kw 1 e kw 20 2 e kw 20 3 e kw 20 4 e kw 20 1 e kw 2 e kw 3 e kw 4 e kw De mediane verkooptijd van een bestaande koopwoning in Utrecht stijgt in het afgelopen jaar met 14% (van 65 naar 74 dagen). De forse stijging die in 20 is begonnen, zet daarmee door. In de regio Utrecht (exclusief Utrecht) blijft de mediane verkoopptijd in het afgelopen jaar staan op 82 dagen. bron: NVM

18 Woningmarkt (2/6) Aantal woningtransacties in Utrecht e kw 2e kw 3 e kw 4 e kw 1 e kw 20 2 e kw 20 3 e kw 20 4 e kw 20 1 e kw 2 e kw 3 e kw 4 e kw Het aantal verkochte woningen is in (2.800) nagenoeg gelijk aan het dieptepunt in 20 (2.796). Daarmee is nog geen sprake van een herstel van het aantal verkopen vergeleken met het aantal in (3.823). In de BRU-regio (exclusief Utrecht) daalt het aantal verkochte woningen met 11% (van in 20 naar in ). bron: NVM

19 Woningmarkt (3/6) Mediane verkoopprijs koopwoning in Utrecht ( ) e kw 2 e kw 3 e kw 4 e kw 1 e kw 20 2 e kw 20 3 e kw 20 4 e kw 20 1 e kw 2 e kw 3 e kw 4 e kw In ligt de mediane verkoopprijs (middelste waarde) van een bestaande koopwoning in Utrecht nagenoeg op hetzelfde niveau als in 20 ( in 20 en in ). Dit is een ander beeld dan in 20 toen sprake was van een daling (-6%). In de BRU-regio (exclusief Utrecht) stijgt de mediane verkoopprijs in het afgelopen jaar licht: van naar bron: NVM

20 Woningmarkt (4/6) Wachttijden sociale huurwoning in Utrecht*, in jaren *Woningen in Woningkrant, niet verhuurd aan urgenten of medisch geïndiceerden en exclusief nieuwbouwwoningen 11 gemiddelde wachttijd totaal gemiddelde wachttijd doorstromers gemiddelde wachttijd overige woningzoekenden 9 9,0 8,1 7 7,4 5 1 e kw 2 e kw 3 e kw 4 e kw 1 e kw 20 2 e kw 20 3 e kw 20 4 e kw 20 1 e kw 2 e kw 3 e kw 4 e kw De gemiddelde wachttijd voor een sociale huurwoning is het afgelopen jaar gestegen van 7,3 jaar in 20 naar 7,9 jaar in. Ook voor doorstromers en overige woningzoekenden stijgt de gemiddelde wachttijd in het afgelopen jaar. In het laatste kwartaal van is een daling zichtbaar van de wachttijd voor doorstromers van 0,4 jaar. bron: WoningNet

21 Woningmarkt (5/6) Aantal verhuringen sociale huurwoningen in Utrecht* 737 aan doorstromers beschikbaar voor overige woningzoekenden e kw e kw e kw e kw e kw e kw e kw e kw e kw e kw e kw e kw *Woningen in woningkrant, niet verhuurd aan urgenten of medisch geïndiceerden en exclusief nieuwbouwwoningen Het totaal aantal verhuringen aan nieuwe huurders van een sociale huurwoning daalt met 14% van in 20 naar in. Met 315 verhuringen vindt het laagste aantal verhuringen plaats in het laatste kwartaal van. Het aantal woningen dat beschikbaar is voor overige woningzoekenden daalt in het afgelopen jaar met 22% (van 1.2 naar 850). bron: WoningNet

22 Woningmarkt (6/6) Aantal opgeleverde nieuwbouwwoningen in Utrecht In het afgelopen jaar zijn in totaal nieuwbouwwoningen opgeleverd in Utrecht. Dit is een halvering van het aantal in het jaar daarvoor. Voor de periode 2011 tot en met 2014 is het streven om in totaal woningen op te leveren ofwel per jaar. bron: Gemeente Utrecht, SO

23 Landelijke trends (1/4) Economische groei* % verandering tov vorige periode 1,0 0,0-0,2-0,2-1,3-2,3-1,3 0,8 0,4 0,4 1,0 0,1 0,6-1,0-2,0 -II -III -IV 20-I 20-II 20-III 20-IV -I -II -III -IV * voorlopige cijfers; kwartaalgegevens zijn gecorrigeerd voor seizoensinvloeden De Nederlandse economie herstelt langzaam. In is de economie met 1,7% gegroeid. In 20 kromp de economie nog met 3,9%. De groei komt met name door de groei van de uitvoer. In het tweede (+1,0%) en derde kwartaal (+0,6%) was de groei het grootst. Het derde kwartaal (+0,1%) was aanmerkelijk slechter. bron: CBS

24 * saldo positieve en negatieve antwoorden Landelijke trends (2/4) Consumentenvertrouwen en koopbereidheid* *saldo positieve en negatieve antwoorden consumentenvertrouwen koopbereidheid feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec 2011 Het consumentenvertrouwen heeft zich in de eerste maand van 2011 positief ontwikkeld en een flinke vlucht genomen naar -5. Het cijfer lag voor het laatst op dit niveau in uari (-2). De koopbereidheid van consumenten lag tot medio wat hoger dan het consumentenvertrouwen, maar vertoont daarna een gelijke ontwikkeling met het consumentenvertrouwen. bron: CBS

25 Landelijke trends (3/4) Inflatie (%) 3,0 2,0 2,0 1,0 apr jul okt apr jul okt apr jul okt 11 De inflatie is gedurende verdubbeld naar 2,0% in uari De stijging van de inflatie in de maand juli is fors. Sinds uari is er nog niet zo'n sterke maandelijkse stijging geweest. bron: CBS

26 Landelijke trends (4/4) Totaal verstrekt krediet ( mln) apr jul okt apr jul okt apr jul okt dec In december is in totaal 715 miljoen euro aan kredieten verstrekt aan Nederlanders (exclusief hypotheken). Na een stijging in de maanden juli en augustus, is er sinds september een afname van het gemiddelde bedrag aan verstrekte kredieten. bron: CBS

27 Bewonerspanel (1/5) Samenvatting In uari is aan het Bewonerspanel van Bestuursinformatie een aantal vragen voorgelegd over hoe zij de economische crisis beleven en wat hun verwachtingen zijn voor volgend jaar. De hier gepresenteerde resultaten zijn gebaseerd op ingevulde enquêtes. 45% van de Utrechters is van mening dat de economische situatie in Nederland in is verbeterd. Voor 2011 zijn meer mensen positief. Zo n 60% denkt dat de economische situatie zal verbeteren. De economische crisis heeft in het afgelopen jaar () voor 42% van de panelleden geleid tot een verslechtering van de eigen woningmarktpositie. 32% vindt dat de eigen arbeidsmarktpositie is verslechterd en voor 28% is de inkomenssituatie verslechterd. Voor 2011 zijn de verwachtingen positiever. In heeft 35% van de Utrechters minder uitgegeven aan vakanties, 31% van de Utrechters minder uitgegeven aan duurzame goederen en 25% van de Utrechters minder uitgegeven aan dagelijkse boodschappen. bron: Bestuursinformatie

28 Bewonerspanel (2/5) Oordeel economische situatie Nederland in en 2011 (%) is verbeterd 45 is hetzelfde 27 is verslechterd 28 zal verbeteren zal niet veranderen 24 zal verslechteren Bijna een op de twee (45%) Utrechters vindt dat de economische situatie in Nederland in het afgelopen jaar is verbeterd. Over de toekomst zijn Utrechters positiever: 60% geeft aan dat de economische situatie komend jaar zal verbeteren. Zowel Utrechters met een eigen bedrijf (64%) als Utrechters met betaald werk bij een baas (61%) zijn positief over de Nederlandse economie in het komende jaar. bron: Bestuursinformatie

29 Bewonerspanel (3/5) Gevolgen economische ontwikkelingen op eigen situatie (%) 0 verbeterd hetzelfde verslechterd eigen inkomenssituatie eigen arbeidsmarktpositie eigen woningmarktsituatie De economische crisis heeft in het afgelopen jaar volgens de Utrechters vooral tot effecten geleid op de woningmarkt: 42% van de Utrechters vindt dat de eigen woningmarktsituatie is verslechterd. Ook op de eigen arbeidsmarktpositie (32%) en inkomenssituatie (28%) heeft de economie in het afgelopen jaar negatieve gevolgen gehad. Utrechters met een bijstandsuitkering (50%), arbeidsongeschiktheidsuitkering (48%) en met een werkloosheidsuitkering (47%) geven het vaakst aan dat hun woningmarktsituatie is verslechterd. bron: Bestuursinformatie

30 Bewonerspanel (4/5) Gevolgen economische ontwikkelingen op eigen situatie 2011 (%) verbetert hetzelfde verslechtert eigen inkomenspositie eigen arbeidsmarktsituatie eigen woningmarktsituatie Een kwart van de Utrechters (26%) verwacht dat de eigen inkomenspositie in het komende jaar zal verbeteren. Voor de eigen arbeidsmarktsituatie geldt dit voor een op de vijf inwoners (22%). De minste inwoners zijn positief over de eigen woningsituatie (13%). Een op de vijf Utrechter met een betaalde baan bij een baas (21%) verwacht dat de eigen arbeidsmarktsituatie komend jaar zal verslechteren. Voor Utrechter met een eigen bedrijf geldt dit voor 16%. bron: Bestuursinformatie

31 Bewonerspanel (5/5) Verandering in uitgavenpatroon door economische situatie (%) meer minder gelijk duurzame goederen dagelijkse goederen vakanties Voor de meeste Utrechters zijn de uitgaven aan duurzame goederen (64%), dagelijkse goederen (68%) en vakanties (59%) gelijk gebleven ondanks de economische situatie. Zo n 35% van de Utrechters heeft in door de economische situatie minder uitgegeven aan vakantie. Bijna een op de drie inwoners (31%) heeft minder uitgegeven aan duurzame goederen. Ook aan de dagelijkse boodschappen heeft een kwart van de Utrechters (25%) in minder besteed. bron: Bestuursinformatie

32

Thermometer economische crisis

Thermometer economische crisis 6 Thermometer economische crisis oktober 20 /11/20 1 Inleiding In deze zesde Thermometer economische crisis worden de recente ontwikkelingen op belangrijke gemeentelijke thema s gevolgd (economie, arbeidsmarkt,

Nadere informatie

Thermometer economische. crisis

Thermometer economische. crisis 8 Thermometer economische oktober 20 crisis 06//20 Inleiding In deze achtste Thermometer economische crisis worden de recente ontwikkelingen op belangrijke gemeentelijke thema s gevolgd (economie, arbeidsmarkt,

Nadere informatie

Thermometer economische crisis

Thermometer economische crisis 9 Thermometer economische crisis oktober 20 Bestuursinformatie 07//20 gemeente Utrecht Inleiding In deze negende Thermometer economische crisis worden de recente ontwikkelingen op belangrijke gemeentelijke

Nadere informatie

Thermometer economische crisis

Thermometer economische crisis Thermometer economische crisis mei 2013 afdeling 29/04/2013 Onderzoek gemeente Utrecht Inleiding In deze tiende Thermometer economische crisis worden de recente ontwikkelingen op belangrijke gemeentelijke

Nadere informatie

Thermometer economische crisis

Thermometer economische crisis 11 Thermometer economische crisis november 2013 afdeling Onderzoek - gemeente Utrecht Inleiding In deze elfde Thermometer economische crisis worden de recente ontwikkelingen op belangrijke gemeentelijke

Nadere informatie

Thermometer economische crisis

Thermometer economische crisis 4 Thermometer economische crisis maart 2010 16/03/2010 1 Inleiding In deze vierde Thermometer economische crisis worden de recente ontwikkelingen op belangrijke gemeentelijke thema s gevolgd (economie,

Nadere informatie

Economische Thermometer

Economische Thermometer Economische Thermometer Juni 2015 IB Onderzoek - gemeente Utrecht Inleiding In de Economische Thermometer volgen we de recente ontwikkelingen op belangrijke gemeentelijke thema s (economie, arbeidsmarkt,

Nadere informatie

Thermometer economische crisis

Thermometer economische crisis 12 Thermometer economische crisis September 2014 afdeling Onderzoek - gemeente Utrecht Inleiding Deze twaalfde Thermometer economische crisis volgt de recente ontwikkelingen op belangrijke gemeentelijke

Nadere informatie

Bewonerspanel Utrecht peiling januari 2011. wonerspanel. Sporters in het Bewoners. Stellingen over sport

Bewonerspanel Utrecht peiling januari 2011. wonerspanel. Sporters in het Bewoners. Stellingen over sport Bewonerspanel Utrecht peiling januari 2011 Van 24 januari t/m 6 februari 2011 heeft Bestuursinformatie een peiling gehouden onder de leden van het Bewonerspanel Utrecht. De peiling ging over sportgedrag,

Nadere informatie

Crisismonitor Drechtsteden

Crisismonitor Drechtsteden Crisismonitor Oktober 2010 (cijfers t/m augustus 2010) Inhoud: 1. Werkloosheid (algemeen) 2. Werkloosheid naar leeftijd (jongeren en ouderen) 3. Vacatures, bedrijven en leegstand 4. Woningmarkt Hoe staan

Nadere informatie

Thermometer economische crisis

Thermometer economische crisis 3 Thermometer economische crisis september 2009 02/10/2009 1 2 Inleiding In deze derde Thermometer economische crisis worden de recente ontwikkelingen op belangrijke gemeentelijke thema s gevolgd (economie,

Nadere informatie

Crisismonitor Drechtsteden

Crisismonitor Drechtsteden Crisismonitor juni 211 (cijfers t/m maart 211) Inhoud: 1. Werkloosheid 2. Werkloosheid naar leeftijd 3. Vacatures, bedrijven, leegstand 4. Woningmarkt Hoe staan de er voor op de arbeidsmarkt en de woningmarkt?

Nadere informatie

jul/09 mei/09 jun/09 sep/09 sep/08 jan/09 feb/09 mrt/09 jun/09 aug/09 sep/09 aug/09

jul/09 mei/09 jun/09 sep/09 sep/08 jan/09 feb/09 mrt/09 jun/09 aug/09 sep/09 aug/09 HAAGSE MONITOR ECONOMISCHE RECESSIE 7 Deze monitor geeft zowel prognoses als gerealiseerde cijfers weer. Het vaststellen van gerealiseerde cijfers kost tijd, maar worden, zodra deze bekend zijn, in de

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2011 / 2

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2011 / 2 ECONOMISCHE MONITOR EDE 211 / 2 De economische monitor geeft een beeld van de economie van de gemeente Ede in de afgelopen periode van 27 tot 211. De economische monitor is verdeeld in twee delen. Het

Nadere informatie

Factsheet economische crisis. 1 e kwartaal 2010

Factsheet economische crisis. 1 e kwartaal 2010 Factsheet economische crisis 1 e kwartaal 21 O&S Mei 21 2 Kort samengevat Ieder kwartaal factsheet Vanwege de economische recessie in Nederland is er behoefte aan inzicht in de gevolgen hiervan voor de

Nadere informatie

Crisismonitor Drechtsteden

Crisismonitor Drechtsteden Crisismonitor Januari 211 (cijfers t/m oktober 21) Hoe staan de er voor op de arbeidsmarkt en de woningmarkt? Dat leest u in deze zesde editie van de crisismonitor, die het OCD eens in de twee maanden

Nadere informatie

Factsheet economische crisis. 2 e kwartaal 2012

Factsheet economische crisis. 2 e kwartaal 2012 Factsheet economische crisis 2 e kwartaal 212 O&S Oktober 212 2 Kort samengevat Ieder kwartaal factsheet economische crisis Vanwege de voortdurende economische crisis is er behoefte aan inzicht in de gevolgen

Nadere informatie

Crisismonitor Drechtsteden augustus 2010 (cijfers tot en met juni 2010)

Crisismonitor Drechtsteden augustus 2010 (cijfers tot en met juni 2010) Crisismonitor Drechtsteden augustus 2010 (cijfers tot en met juni 2010) Uit de landelijke pers: Economie groet met 2,1% Voorzichtig herstel aantal banen Herstel uitzendmarkt Werkloosheid blijft afnemen

Nadere informatie

Crisismonitor Drechtsteden april 2010 (cijfers tot en met februari 2010)

Crisismonitor Drechtsteden april 2010 (cijfers tot en met februari 2010) Crisismonitor Drechtsteden april 2010 (cijfers tot en met februari 2010) Op arbeidsmarkt en woningmarkt nog steeds weinig tekenen van herstel. Dat is kort gezegd de conclusie van deze derde versie van

Nadere informatie

Crisismonitor Drechtsteden februari 2010 (cijfers tot en met december 2009)

Crisismonitor Drechtsteden februari 2010 (cijfers tot en met december 2009) Crisismonitor Drechtsteden februari 2010 (cijfers tot en met december 9) Op de arbeidsmarkt nog geen, op de woningmarkt wel eerste voorzichtige tekenen van herstel. Dat zijn kort gezegd de conclusies van

Nadere informatie

Factsheet economische crisis. 3 e kwartaal 2010

Factsheet economische crisis. 3 e kwartaal 2010 Factsheet economische crisis 3 e kwartaal 21 O&S November 21 2 Kort samengevat Ieder kwartaal factsheet Vanwege de economische recessie is er behoefte aan inzicht in de gevolgen ervan in de gemeente s-hertogenbosch.

Nadere informatie

Crisismonitor Drechtsteden

Crisismonitor Drechtsteden Crisismonitor februari 2012 (cijfers t/m december 2011) Inhoud: 1. Werkloosheid 2. Werkloosheid naar leeftijd 3. Vacatures, bedrijven, leegstand 4. Woningmarkt Hoe staan de er voor op de arbeidsmarkt en

Nadere informatie

Monitor Kredietcrisis Zoetermeer

Monitor Kredietcrisis Zoetermeer Monitor Kredietcrisis Zoetermeer Economische gevolgen van de kredietcrisis 28-21 Monitor Kredietcrisis Zoetermeer ECONOMISCHE GEVOLGEN KREDIETCRISIS ZOETERMEER Samenstelling: Bestuur, afdeling FB, team

Nadere informatie

Factsheet stedelijke economie. 4 e kwartaal 2013

Factsheet stedelijke economie. 4 e kwartaal 2013 Factsheet stedelijke economie 4 e kwartaal 213 O&S Februari 214 2 Kort samengevat Factsheet stedelijke economie Vanwege de huidige economische situatie blijft er behoefte aan inzicht hoe s-hertogenbosch

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2011 / 1

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2011 / 1 ECONOMISCHE MONITOR EDE 211 / 1 De economische monitor geeft een beeld van de economie van de gemeente Ede in de afgelopen periode van 27 tot 21. De economische monitor is verdeeld in 2 delen. Het thermo

Nadere informatie

HAAGSE MONITOR RECESSIECIJFERS januari 2010

HAAGSE MONITOR RECESSIECIJFERS januari 2010 Pagina // Bijlage HAAGSE MONITOR RECESSIECIJFERS uari Deze monitor geeft zowel prognoses als gerealiseerde cijfers weer. Het vaststellen van gerealiseerde cijfers kost tijd, maar worden, zodra deze bekend

Nadere informatie

Economische barometer maart 2012

Economische barometer maart 2012 Economische barometer maart 2012 In de periode juli 2009 tot en met januari 20 is maandelijks een overzicht gegeven van een aantal belangrijke economische kengetallen. Deze overzichten zijn terug te vinden

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I In deze economische monitor vindt u cijfers over de werkgelegenheid en de arbeidsmarkt van de gemeente Ede. Van de arbeidsmarkt zijn gegevens opgenomen van de tweede helft

Nadere informatie

Crisismonitor. SSC / Onderzoek en Informatie. uitgave juni Wat is in Breda veranderd ten opzichte van crisismonitor van april?

Crisismonitor. SSC / Onderzoek en Informatie. uitgave juni Wat is in Breda veranderd ten opzichte van crisismonitor van april? SSC / Onderzoek en Informatie Crisismonitor uitgave juni Wat is in Breda veranderd ten opzichte van crisismonitor van april? stijgingstempo werkloosheid neemt toe, meer jongeren werkloos fors minder hypotheken

Nadere informatie

Factsheet economische crisis. 3 e kwartaal 2012

Factsheet economische crisis. 3 e kwartaal 2012 Factsheet economische crisis 3 e kwartaal 212 O&S December 212 2 Kort samengevat Ieder kwartaal factsheet economische crisis Vanwege de voortdurende economische crisis is er behoefte aan inzicht in de

Nadere informatie

Factsheet economische crisis. 4 e kwartaal 2010

Factsheet economische crisis. 4 e kwartaal 2010 Factsheet economische crisis 4 e kwartaal 21 O&S Februari 211 2 Kort samengevat Ieder kwartaal factsheet Vanwege de economische recessie is er behoefte aan inzicht in de gevolgen ervan in de gemeente s-hertogenbosch.

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2012 / 1

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2012 / 1 ECONOMISCHE MONITOR EDE 2012 / 1 De economische monitor geeft een beeld van de economie van de gemeente Ede in de afgelopen periode van 2008 tot 20. De economische monitor is verdeeld in twee delen. Het

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2011 / 4

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2011 / 4 ECONOMISCHE MONITOR EDE 20 / 4 De Economische Monitor geeft een beeld van de economie van de gemeente Ede in de afgelopen periode van 2008 tot 20. De Economische Monitor is verdeeld in twee delen: Het

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 35

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 35 Statistisch Bulletin Jaargang 71 2015 35 27 augustus 2015 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Werkloosheid verder gedaald 3 Werkloze beroepsbevolking 4 2. Inkomen en bestedingen 5 Consumenten zijn

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 13

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 13 Statistisch Bulletin Jaargang 71 2015 13 26 maart 2015 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 CBS: Werkloosheid gedaald door afname beroepsbevolking 3 Werkloze beroepsbevolking 1) 5 2. Inkomen en bestedingen

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2014 I

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2014 I ECONOMISCHE MONITOR EDE 2014 I Deze economische monitor gaat nader in op de ontwikkeling van de economie en arbeidsmarkt in Ede en de regio FoodValley met de focus op het tweede halfjaar van 20. Daarnaast

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 72 2016 25

Statistisch Bulletin. Jaargang 72 2016 25 Statistisch Bulletin Jaargang 72 2016 25 23 juni 2016 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Werkloosheid daalt verder 3 Werkloze beroepsbevolking (20) 4 2. Inkomen en bestedingen 5 Consument een stuk

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid stijgt opnieuw sterk

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid stijgt opnieuw sterk Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB03-092 20 mei 2003 9.30 uur Werkloosheid stijgt opnieuw sterk In de periode februari april 2003 telt de werkloze beroepsbevolking gemiddeld 392 duizend

Nadere informatie

Verder in deze editie:

Verder in deze editie: Economie Monitor Brabant Vierde kwartaal 4 Eurocrisis raakt ook de Brabantse economie De economie van Brabant krijgt in het laatste kwartaal van te maken met de gevolgen van de eurocrisis en dit is goed

Nadere informatie

*# IJsselstein. Economische barometer januari Ondernemen

*# IJsselstein. Economische barometer januari Ondernemen Economische barometer januari 0 Beiienee *# In de periode juli 00 tot en met januari 0 is maandelijks een overzicht gegeven van een aantal belangrijke economische kengetallen. Deze overzichten zijn terug

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 17

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 17 Statistisch Bulletin Jaargang 71 2015 17 23 april 2015 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 CBS: Meer mensen aan het werk, vooral jongeren 3 Werkloze beroepsbevolking 4 2. Inkomen en bestedingen 5 Vertrouwen

Nadere informatie

Sprekende Cijfers. Kwartaalbericht Q1 Woningmarkt Pagina 1 van 9 regio Den Haag april Regio Den Haag

Sprekende Cijfers. Kwartaalbericht Q1 Woningmarkt Pagina 1 van 9 regio Den Haag april Regio Den Haag Sprekende Cijfers 2014-1 Woningmarkt regio Den Haag Sprekende Cijfers Kwartaalbericht Woningmarkt Pagina 1 van 9 regio Den Haag april 2014 Regio Den Haag Inleiding Robert Kuiper Rudi van Wechem Voor u

Nadere informatie

Woningmarktcijfers 4e kwartaal 2012

Woningmarktcijfers 4e kwartaal 2012 7 januari 2013 NVM Data & Research Niveau (t.o.v.) 2012-3 (t.o.v.) 2011-4 Opmerking Aantal transacties 25.031 + 31,8% +13,9% Gemiddelde verandering t.o.v. 3 e kwartaal: +3,1%. Totale markt naar schatting

Nadere informatie

Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) Juni 2011

Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) Juni 2011 Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) Juni 2011 In deze notitie van het UWV WERKbedrijf worden de actuele ontwikkelingen op de regionale arbeidsmarkt kort toegelicht. Vanuit diverse bronnen is

Nadere informatie

Inhoud. KvK Oost Nederland - Kennis- en Adviescentrum COEN Oost Nederland Groothandel Kwartaalcijfers Pagina 1 van 27

Inhoud. KvK Oost Nederland - Kennis- en Adviescentrum COEN Oost Nederland Groothandel Kwartaalcijfers Pagina 1 van 27 Inhoud Ontwikkeling aantal orders 2 Verwachting aantal orders 3 Verwachting aantal exportorders 4 Verwachting inkopen bij leveranciers 5 Oordeel orderpositie 6 Oordeel orderpositie buitenland 7 Oordeel

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder toegenomen

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder toegenomen Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB10-013 18 februari 2010 9.30 uur Werkloosheid verder toegenomen In een jaar tijd 131 duizend werklozen meer Bijna tweederde van de stijging voor rekening

Nadere informatie

Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel

Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel Provincie Overijssel 2010 De maandelijkse monitor geeft in het kort een overzicht van de ontwikkeling en stand van zaken van: Omvang niet-werkende werkzoekenden

Nadere informatie

Economische monitor. Voorne PutteN 5 GEMEENTEN. 4 e editie. Opzet en inhoud

Economische monitor. Voorne PutteN 5 GEMEENTEN. 4 e editie. Opzet en inhoud 4 e editie Economische monitor Voorne PutteN Opzet en inhoud In 2010 verscheen de eerste editie van de Economische Monitor Voorne-Putten, een gezamenlijk initiatief van de vijf gemeenten Bernisse, Brielle,

Nadere informatie

Conjunctuurmonitor 2e kwartaal 2014

Conjunctuurmonitor 2e kwartaal 2014 Conjunctuurmonitor 2e 214 Augustus 214 Directe Bedrijfsvoering, afdeling FB, team Onderzoek en Statistiek, Camiel Geryszewski Conjunctuurmonitor Zoetermeer 2 e 214 Toelichting: Voor u ligt de Conjunctuurmonitor

Nadere informatie

RECESSIEMONITOR GEMEENTE GRONINGEN VERSIE NOVEMBER 2009. Bureau Onderzoek en Statistiek

RECESSIEMONITOR GEMEENTE GRONINGEN VERSIE NOVEMBER 2009. Bureau Onderzoek en Statistiek RECESSIEMONITOR GEMEENTE GRONINGEN VERSIE NOVEMBER 2009 Bureau Onderzoek en Statistiek Recessiemonitor algemeen Nederland is uit de periode van recessie en ook veel andere economiën groeien weer. Zijn

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Vooral meer 45-plussers werkloos

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Vooral meer 45-plussers werkloos Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB10-003 21 januari 2010 9.30 uur Vooral meer 45-plussers werkloos Laatste maanden sterke groei bij 45-plussers In een jaar tijd 125 duizend werklozen meer

Nadere informatie

Crisismonitor Drechtsteden

Crisismonitor Drechtsteden Crisismonitor Drechtsteden Versie Zwijndrecht april 211 (cijfers t/m december 21) Inhoud: 1. Werkloosheid 2. Werkloosheid naar leeftijd 3. Vacatures, bedrijven, leegstand 4. Woningmarkt Bijlage Hoe staan

Nadere informatie

Economische en sociale thermometer Nummer 42, oktober 2012

Economische en sociale thermometer Nummer 42, oktober 2012 Economische en sociale thermometer Nummer 42, oktober 212 Uitgave : Team Kennis en Verkenning Naam : Jaap Barink Telefoonnummer : (57) 693369 Mail : j.barink@deventer.nl 2 INHOUD Highlights uit de economische

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid licht gedaald

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid licht gedaald www cbs nl Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB12-017 15 maart 2012 9.30 uur Werkloosheid licht gedaald In februari minder werklozen dan in januari Licht stijgende trend in de afgelopen vier

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 70 2014 30

Statistisch Bulletin. Jaargang 70 2014 30 Statistisch Bulletin Jaargang 70 2014 30 24 juli 2014 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Werkloosheid daalt opnieuw 3 Technische toelichting 4 Werkloze beroepsbevolking 1) 6 2 Inkomen en bestedingen

Nadere informatie

Recessiemonitor Haarlem derde kwartaal 2012

Recessiemonitor Haarlem derde kwartaal 2012 Reageren o.en.s@haarlem.nl Concernstaf Afdeling Onderzoek en Statistiek, Grote Markt 2, 211 RD Haarlem oktober 212 Gemeente Haarlem, Onderzoek en Statistiek Recessiemonitor Haarlem derde kwartaal 212 Recessie-monitor

Nadere informatie

Persbericht. Werkloosheid stijgt verder. Centraal Bureau voor de Statistiek

Persbericht.  Werkloosheid stijgt verder. Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB03-033 19 februari 2003 9.30 uur Werkloosheid stijgt verder De werkloosheid is de afgelopen maanden verder gestegen. In de periode november 2002-januari

Nadere informatie

CONJUNCTUURMONITOR ZOETERMEER

CONJUNCTUURMONITOR ZOETERMEER CONJUNCTUURMONITOR ZOETERMEER Versie kwartaal 3 Uitgave Gemeente Zoetermeer Samenstelling JaBo / Onderzoek en Statistiek Camiel Geryszewski Onderzoek&Statistiek@Zoetermeer.nl Inhoudsopgave 1. Bevolking

Nadere informatie

Monitor Werkloosheid Noord-Veluwe 3 e kwartaal 2010

Monitor Werkloosheid Noord-Veluwe 3 e kwartaal 2010 Monitor Werkloosheid Noord-Veluwe 3 e kwartaal 2010 Oktober 2010 Opsteller: Jiska Krikke Contactpersoon: Gerrit Marskamp Regio Noord-Veluwe, t:0341-474 436 Regio Noord-Veluwe wil in het kader van arbeidsmarktbeleid,

Nadere informatie

Niet Werkende Werkzoekenden en jeugdwerkloosheid in de arbeidsmarktregio FoodValley april 2012 april 2013

Niet Werkende Werkzoekenden en jeugdwerkloosheid in de arbeidsmarktregio FoodValley april 2012 april 2013 Niet Werkende Werkzoekenden en jeugdwerkloosheid in de arbeidsmarktregio FoodValley april 2 april 213 Het aantal Niet Werkende Werkzoekenden 1 is vanaf januari 2 tot april 213 fors gestegen. In de arbeidsmarktregio

Nadere informatie

Barometer Arbeidsmarkt Gelderland 2e kwartaal 2013

Barometer Arbeidsmarkt Gelderland 2e kwartaal 2013 Barometer Arbeidsmarkt Gelderland 2e kwartaal 2013 In deze notitie van UWV, die ieder kwartaal verschijnt, worden de actuele ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in de provincie Gelderland kort toegelicht.

Nadere informatie

Trendmonitor Hoorn. 11 e meting: eerste kwartaal 2012. Trendmonitor Hoorn. Gemeente Hoorn mei 2012

Trendmonitor Hoorn. 11 e meting: eerste kwartaal 2012. Trendmonitor Hoorn. Gemeente Hoorn mei 2012 11 e meting: eerste kwartaal 2012 Gemeente Hoorn mei 2012 Colofon Uitgave : &O Research BV van Dedemstraat 6C 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl Datum : Mei 2012 Opdrachtgever : gemeente

Nadere informatie

Macro-economische Ontwikkelingen

Macro-economische Ontwikkelingen Macro-economische Ontwikkelingen e kwartaal 1 Bijlage II Overall conclusie De Nederlandse economie groeit naar verwachting met 1¾% in 1 en met 1½% in 11. De toename van het bbp komt bijna volledig voor

Nadere informatie

Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden

Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden Burgemeester en Wethouders Postadres Postbus 16200, 3500 CE Utrecht Telefoon 030-286 10 00 Fax 030-286 12 24 www.utrecht.nl de leden van de gemeenteraad van Utrecht Behandeld door Datum 1 april 2009 Doorkiesnummer

Nadere informatie

Samenvatting Twente Index 2016

Samenvatting Twente Index 2016 Samenvatting Twente Index 2016 Kijk voor regionale en lokale data op www.twenteindex.nl INLEIDING De Twente Index wordt door Kennispunt Twente samengesteld in opdracht van de Twente Board. De Board wil

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder toegenomen. Stijging 9 duizend per maand in afgelopen halfjaar

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder toegenomen. Stijging 9 duizend per maand in afgelopen halfjaar Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB10-019 18 maart 9.30 uur Werkloosheid verder toegenomen In een jaar tijd 126 duizend werklozen meer Laatste maanden vooral stijging bij mannen 45-plus Bij

Nadere informatie

Verslechtering economische vooruitzichten. Economische ontwikkeling:

Verslechtering economische vooruitzichten. Economische ontwikkeling: Economie Monitor Derde kwartaal 211 3 Verslechtering economische vooruitzichten In het tweede kwartaal leek de se economie de eerste tekenen van economisch herstel te vertonen. Het derde kwartaal laat

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid neemt verder toe. Stijging 10 duizend per maand in afgelopen halfjaar

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid neemt verder toe. Stijging 10 duizend per maand in afgelopen halfjaar Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB09-082 17 december 9.30 uur Werkloosheid neemt verder toe In een jaar tijd 121 duizend werklozen meer Evenveel mannen als vrouwen werkloos Bij UWV meer

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 70 2014 47

Statistisch Bulletin. Jaargang 70 2014 47 Statistisch Bulletin Jaargang 70 2014 47 20 november 2014 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Iets meer banen en vacatures in het derde kwartaal 3 Werkloze beroepsbevolking 4 2. Macro-economie 5 Koerswaarde

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder gestegen. Meer mannen én vrouwen werkloos. Aantal jonge werkzoekenden toegenomen

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder gestegen. Meer mannen én vrouwen werkloos. Aantal jonge werkzoekenden toegenomen Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB11-066 20 oktober 2011 9.30 uur www.cbs.nl Werkloosheid verder gestegen Sterke stijging werkloosheid in derde kwartaal 2011 Toename zowel bij mannen als

Nadere informatie

Macro-economische Ontwikkelingen

Macro-economische Ontwikkelingen Macro-economische Ontwikkelingen e kwartaal 1 BIJLAGE II Overall conclusie De Nederlandse economie groeit in 1 naar verwachting met 1¼%. Voor komend jaar wordt een groei van 1¾% voorzien. De toename van

Nadere informatie

Grafimedia in cijfers

Grafimedia in cijfers Grafimedia in cijfers 2013 beeld: Karin van Hengel Inhoud 1 Aantal grafische bedrijven naar grootteklasse 2 Aantal grafische bedrijven naar hoofdactiviteit 3 Ontwikkeling van de omzet in de industrie en

Nadere informatie

RECESSIEMONITOR GEMEENTE GRONINGEN VERSIE NOVEMBER 2010

RECESSIEMONITOR GEMEENTE GRONINGEN VERSIE NOVEMBER 2010 RECESSIEMONITOR GEMEENTE GRONINGEN VERSIE NOVEMBER Recessiemonitor algemeen Nederland is uit de periode van recessie en ook veel andere economiën groeien weer. Zijn daarmee problemen als stijgende werkloosheid

Nadere informatie

Bijlage: Economische ontwikkelingen, voorjaar 2015

Bijlage: Economische ontwikkelingen, voorjaar 2015 7 mrt 7 mei 7 jul 7 sep 7 nov 7 jan 8 mrt 8 mei 8 jul 8 sep 8 nov 8 jan 9 mrt 9 mei 9 jul 9 sep 9 nov 9 jan 1 mrt 1 mei 1 jul 1 sep 1 nov 1 jan 11 mrt 11 mei 11 juli 11 sep 11 nov 11 jan 12 mrt 12 mei

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid in 2002 gestegen. Stijging werkloosheid door afname werkgelegenheidsgroei

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid in 2002 gestegen. Stijging werkloosheid door afname werkgelegenheidsgroei Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB03-011 17 januari 2003 9.30 uur Werkloosheid in 2002 gestegen Het aantal geregistreerde werklozen kwam over heel 2002 gemiddeld uit op 170 duizend. Dat

Nadere informatie

ARBEIDSMARKTMONITOR Twente Bijlage Gemeenten en definities

ARBEIDSMARKTMONITOR Twente Bijlage Gemeenten en definities ARBEIDSMARKTMONITOR Twente Bijlage Gemeenten en definities Regio Twente / POWI, Uitgave 6 van 2011 Index bijlage Ontwikkeling Werkloosheid (NWW) per gemeente Ontwikkeling lopende uitkeringen WW, WWB, WIJ

Nadere informatie

CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt

CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt Tussen maart en mei is het aantal mensen met een baan met gemiddeld 6 duizend per maand gestegen. De stijging is volledig aan vrouwen toe te schrijven. Het

Nadere informatie

ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 6 van 2011

ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 6 van 2011 ARBEIDSMARKTMONITOR Regio / POWI Uitgave 6 van 211 Werkloosheid daalt verder, maar meer ouderen langdurig werkloos. Samenvatting De werkloosheid in is sinds januari dit jaar gedaald van 8,1% naar 7,4%

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang

Statistisch Bulletin. Jaargang Statistisch Bulletin Jaargang 72 2016 51 22 december 2016 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Iets minder dan een half miljoen werklozen 3 Werkloze beroepsbevolking 1) (21) 4 Verklaring van tekens

Nadere informatie

Inhoud. KvK Oost Nederland - Kennis- en Adviescentrum COEN Oost Nederland Vervoer, opslag en communicatie Kwartaalcijfers Pagina 1 van 26

Inhoud. KvK Oost Nederland - Kennis- en Adviescentrum COEN Oost Nederland Vervoer, opslag en communicatie Kwartaalcijfers Pagina 1 van 26 Inhoud Ontwikkeling productie 2 Verwachting productie 3 Oordeel productiecapaciteit 4 Ontwikkeling aantal orders 5 Verwachting aantal orders 6 Verwachting aantal exportorders 7 Oordeel orderpositie 8 Oordeel

Nadere informatie

Vastgoedbericht juni 2008

Vastgoedbericht juni 2008 Vastgoedbericht juni 20 Het Kadaster brengt maandelijks een vastgoedbericht uit. Hierin worden statistieken gepresenteerd met de ontwikkelingen van de afgelopen maand: de prijsindex en het aantal verkochte

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Kleine daling werkloosheid. Vooral toename jonge werkzoekenden. Forse stijging nieuwe WW-uitkeringen

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Kleine daling werkloosheid. Vooral toename jonge werkzoekenden. Forse stijging nieuwe WW-uitkeringen www cbs nl Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB11-013 17 februari 2011 9.30 uur Kleine daling werkloosheid In januari minder dan 400 duizend werklozen Sinds de top begin vorig bijna 5 duizend

Nadere informatie

RECESSIEMONITOR GEMEENTE GRONINGEN VERSIE JANUARI 2011

RECESSIEMONITOR GEMEENTE GRONINGEN VERSIE JANUARI 2011 RECESSIEMONITOR GEMEENTE GRONINGEN VERSIE JANUARI 2011 Recessiemonitor algemeen Nederland is uit de periode van recessie en ook veel andere economiën groeien weer. Zijn daarmee problemen als stijgende

Nadere informatie

Stijging werkloosheid vlakt af door terugtrekken jongeren

Stijging werkloosheid vlakt af door terugtrekken jongeren Persbericht PB14-033 15 mei 9:30 uur Stijging werkloosheid vlakt af door terugtrekken jongeren - Werkloosheid in april licht gestegen - Arbeidsdeelname afgenomen bij jongeren - Aantal WW-uitkeringen in

Nadere informatie

J A N U A R i 2 0 1 1

J A N U A R i 2 0 1 1 MONITOR KREDIETCRISIS J A N U A R i 2 0 1 1 Colofon In opdracht van: De directie Coördinatie en samenstellen rapportage: Team Beleidsonderzoek en Informatiemanagement Bert Mentink Inhoud rapportage: Diverse

Nadere informatie

Kwantitatieve ontwikkelingen rondom jeugdwerkloosheid

Kwantitatieve ontwikkelingen rondom jeugdwerkloosheid Bijlage 1 Kwantitatieve ontwikkelingen rondom jeugdwerkloosheid Landelijk beeld Algemeen beeld: Daling jeugdwerkloosheid zet door De daling van de jeugdwerkloosheid 15-26 jaar in het 2 e kwartaal 2010

Nadere informatie

Woningmarktcijfers 1e kwartaal 2013

Woningmarktcijfers 1e kwartaal 2013 8 april 2013 NVM Data & Research Niveau (t.o.v.) 2012-4 (t.o.v.) Opmerking Aantal transacties 17.577-30,3% - 6,4% Gemiddelde verandering t.o.v. 4 e kwartaal: -8,5%. Totale markt naar schatting 23.750 woningen.

Nadere informatie

Macro-economische Ontwikkelingen

Macro-economische Ontwikkelingen Macro-economische Ontwikkelingen e kwartaal 1 Bijlage II Onderdeel Economische groei Inflatie Producentenvertrouwen Consumptie Omzet detailhandel Consumentenvertrouwen Hypotheken Hypotheek- en kapitaalmarktrente

Nadere informatie

Recessiemonitor Haarlem

Recessiemonitor Haarlem Gemeente Haarlem Afdeling Onderzoek en Statistiek Recessiemonitor Haarlem vierde kwartaal 213 Recessie-monitor Haarlem vierde kwartaal 213, februari 214 Colofon Opdrachtgever Samensteller Bezoekadres Samenstellers

Nadere informatie

Verder in dit nummer:

Verder in dit nummer: Economie Monitor Tweede kwartaal 2011 2 Dalende werkloosheid en ondernemersvertrouwen in het hoogst van Nederland Op de arbeidsmarkt neemt het aantal werklozen af, terwijl het aantal vacatures toeneemt.

Nadere informatie

Kwartaalrapportage Arbeidsmarkt Breda 2009

Kwartaalrapportage Arbeidsmarkt Breda 2009 Kwartaalrapportage Arbeidsmarkt Breda 2009 Economische krimp in 2009 Aantal vacatures sterk gedaald Werkloosheid in Breda stijgt me 14% Bredase bijstand daalt minimaal Bijstand onder jongeren sterk gestegen

Nadere informatie

Jeugdwerkloosheid. Arbeidsmarktregio Noord-Kennemerland en West-Friesland. WERKbedrijf. Maart 2010

Jeugdwerkloosheid. Arbeidsmarktregio Noord-Kennemerland en West-Friesland. WERKbedrijf. Maart 2010 Jeugdwerkloosheid Arbeidsmarktregio Noord-Kennemerland en West-Friesland Maart 2010 UWV Arbeidsmarktinformatie, 2010 Versie 0.1 Jeugdwerkloosheid Arbeidsmarktregio Noord-Kennemerland en West-Friesland

Nadere informatie

ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 7 van 2011

ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 7 van 2011 ARBEIDSMARKTMONITOR Regio / POWI Uitgave 7 van 211 Deeltijd WW heeft in bijna vierduizend mensen aan het werk gehouden Samenvatting De regeling Deeltijd WW is per 1 juli 211 afgelopen. In hebben hiervan

Nadere informatie

Persbericht. Dalende tendens werkloosheid houdt aan. Centraal Bureau voor de Statistiek

Persbericht. Dalende tendens werkloosheid houdt aan. Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB00-110 18 mei 2000 9.30 uur Dalende tendens werkloosheid houdt aan Volgens de nieuwste cijfers van het CBS kwam het aantal geregistreerde werklozen in de

Nadere informatie

Werkloosheid daalt verder in september

Werkloosheid daalt verder in september Persbericht Pb14-061 16 oktober 2014 9.30 uur Werkloosheid daalt verder in september - Opnieuw meer mensen aan het werk - In de afgelopen vijf maanden vooral minder mannen werkloos - Aantal WW-uitkeringen

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Utrecht, april 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Utrecht, april 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Utrecht, april 2017 WW daalt verder in regio s Amersfoort en Midden- Utrecht Eind april 2017 is het aantal lopende WW-uitkeringen in de regio Amersfoort en Midden- Utrecht uitgekomen

Nadere informatie

Persbericht. Werkloosheid loopt sterk terug. Centraal Bureau voor de Statistiek. Technische toelichting. Daling werkloosheid zet door

Persbericht. Werkloosheid loopt sterk terug. Centraal Bureau voor de Statistiek. Technische toelichting. Daling werkloosheid zet door Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB07-039 15 mei 2007 9.30 uur Werkloosheid loopt sterk terug De seizoengecorrigeerde werkloosheid bedroeg in de periode februari-april 2007 gemiddeld 357

Nadere informatie

Sprekende Cijfers 2014-4 Woningmarkt regio Noord-Holland. Sprekende Cijfers. Kwartaalbericht Q4 Woningmarkt Regio Noord-Holland

Sprekende Cijfers 2014-4 Woningmarkt regio Noord-Holland. Sprekende Cijfers. Kwartaalbericht Q4 Woningmarkt Regio Noord-Holland Sprekende Cijfers -4 Woningmarkt regio Noord-Holland Sprekende Cijfers Kwartaalbericht Woningmarkt Regio Noord-Holland Pagina 1 van 49 regio Noord-Holland januari 2015 Sprekende Cijfers -4 Woningmarkt

Nadere informatie

Arbeidsmarktbarometer Onderwijs

Arbeidsmarktbarometer Onderwijs Arbeidsmarktbarometer Onderwijs Basisonderwijs en secundair onderwijs Oktober 21 VLAAMS MINISTERIE VAN ONDERWIJS EN VORMING AGENTSCHAP VOOR ONDERWIJSDIENSTEN (AgODi) Inhoudstafel INHOUD Inleiding 3 Hoofdstuk

Nadere informatie

Persbericht. Werkloosheid daalt

Persbericht. Werkloosheid daalt Persbericht PB14-041 19 juni 09.30 uur Werkloosheid daalt - Werkloosheid is in mei gedaald - Beroepsbevolking krimpt minder snel - Aantal WW-uitkeringen in mei opnieuw afgenomen - Toename WW-uitkeringen

Nadere informatie