Thermometer economische crisis

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Thermometer economische crisis"

Transcriptie

1 7 Thermometer economische crisis maart /03/2011

2

3 Inleiding In deze zevende Thermometer economische crisis worden de recente ontwikkelingen op belangrijke gemeentelijke thema s gevolgd (economie, arbeidsmarkt, inkomen en wonen). De thermometer is primair bedoeld voor Utrechtse bestuurders en beleidsmakers. Naast recente cijfers op de genoemde beleidsterreinen bevat de thermometer de belangrijkste relevante landelijke trends. Extra in deze thermometer zijn de uitkomsten van een Bewonerspanel onder de Utrechtse bevolking. De uitkomsten geven een beeld van hoe Utrechters de economische crisis in het afgelopen jaar ervaren hebben en hoe zij tegen het komende jaar aankijken. De panelenquête is afgenomen in uari Colofon: uitgave: afdeling Bestuursinformatie informatie: Hans van Hastenberg ( ) Anne Slob ( )

4 Recente ontwikkelingen samengevat Economie Het Utrechtse bedrijfsleven herstelt van een moeilijke periode. Omzetten stijgen en meer bedrijven laten een toename van personeel zien. Het herstel is nog broos, gezien de wisselende ontwikkelingen en verwachtingen per kwartaal. De werkgelegenheid in Utrecht is vorig jaar gelijk gebleven op banen. Het aantal starters is sterk toegenomen. In zijn in Utrecht bedrijven gestart. Arbeidsmarkt In is het aantal niet-werkende werkzoekenden met 21% gedaald (7.662). Op 1 februari 2011 staan 742 jongeren t/m 26 jaar ingeschreven als niet-werkend werkzoekend. Dat is ruim 300 jongeren minder dan een jaar geleden. Utrecht telt eind uari WW-ers, dat is een toename van 5% ten opzichte van de maand ervoor. Inkomen In is het aantal bijstandspartijen in Utrecht gegroeid met 6,9%. Dit is laag vergeleken met: Amsterdam (7,2%), Den Haag (,0%) en Rotterdam (9,3%). In zijn er gemiddeld 245 aanvragen bijzondere bijstand per maand binnengekomen. Het aantal aanvragen voor schuldhulpverlening is in veel hoger dan in en 20. Woningmarkt De mediane verkooptijd van een bestaande koopwoning in Utrecht stijgt in het afgelopen jaar met 14% (van 65 naar 74 dagen). De gemiddelde wachttijd voor een sociale huurwoning is het afgelopen jaar gestegen van 7,3 jaar in 20 naar 7,9 jaar in. In het afgelopen jaar zijn in totaal nieuwbouwwoningen opgeleverd in de stad Utrecht. Dit is een halvering van het aantal in het jaar daarvoor.

5 Economie (1/4) Gerealiseerde omzetontwikkeling* 20-III 20-IV -I -II -III -IV Utrecht provincie Nederland * Saldo aantal bedrijven met positieve en negatieve omzet Na een moeilijke periode zien Utrechtse ondernemers hun omzetten weer stijgen, al lijkt het herstel wat fragiel. Zo was er in het tweede (saldo +34) en vierde kwartaal (+25) van een duidelijke meerderheid van bedrijven die hun omzet zag stijgen. In het derde kwartaal gaat het om veel minder bedrijven (saldo +4). Voor het eerste kwartaal van 2011 zijn de verwachtingen van ondernemers weer minder positief. In de provincie Utrecht en Nederland is een soortgelijke trend waarneembaar, maar zijn gemiddeld genomen minder ondernemers positief. bron: COEN (CBS)

6 Economie (2/4) Gerealiseerde personeelssterkte* 20-III 20-IV -I -II -III -IV Utrecht provincie Nederland * Saldo aantal bedrijven met positieve en negatieve personeelsomvang In het laatste kwartaal van zijn er in Utrecht voor het eerst weer meer bedrijven die een uitbreiding van de personeelssterkte lieten zien, dan met een daling (saldo +). Daarmee doen Utrechtse ondernemers het beter dan die in de provincie Utrecht (-3) en Nederland (+2). Voor het eerste kwartaal van 2011 zijn de verwachtingen van Utrechtse bedrijven iets minder positief (+2). bron: COEN (CBS)

7 Economie (3/4) Ontwikkeling werkgelegenheid De werkgelegenheid in Utrecht is het afgelopen jaar nagenoeg gelijk gebleven. Op 1 april werkten er in Utrecht mensen. De stagnatie in de groei van de werkgelegenheid is een direct gevolg van de economische crisis, waarbij ontwikkelingen op de arbeidsmarkt altijd iets achterlopen bij de conjuncturele trends. bron: PAR

8 Economie (4/4) Aantal startende bedrijven in Utrecht II 2-III 20-IV -I -II -III -IV Het aantal startende bedrijven in Utrecht stijgt. In is een recordaantal van bedrijven opgericht. Dit is eenderde meer dan in 20. De toename van het aantal startende bedrijven is ook een landelijk verschijnsel. Landelijk zijn er in 17% meer starters dan in 20. Driekwart van de Utrechtse bedrijven start in de dienstverlening. bron: KvK

9 Arbeidsmarkt (1/4) Aantal werkzoekenden (nww-ers) in Utrecht feb feb 11 In is een flinke daling van het aantal niet-werkende werkzoekenden ingezet. Ten opzichte van een jaar geleden ligt het aantal nww-ers 21% lager en komt uit op op 1 februari In vergelijking met de andere grote steden heeft Utrecht de grootste afname van het aantal werkzoekenden. In Amsterdam (-16%), Rotterdam en Den Haag (beide +4%) is de trend minder positief Voor achtergrondinformatie bij de ontwikkelingen in nww-ers zie sheet Arbeidsmarkt (3/4) bron: UWV WERKbedrijf

10 Arbeidsmarkt (2/4) Jeugdwerkloosheid in Utrecht (nww) feb feb 11 Op 1 februari 2011 staan 742 jongeren t/m 26 jaar ingeschreven als niet-werkend werkzoekend bij het UWV WERKbedrijf. Dat is ruim 300 jongeren minder dan een jaar geleden. Voor het eerst in 12 maanden is wel een duidelijke stijging te zien ten opzichte van de maand ervoor (1 uari 2011, +19%). bron: UWV WERKbedrijf

11 Arbeidsmarkt (3/4) Jeugdwerkloosheid (nww) in Utrecht vergeleken met G4 en Nederland* 200 * Index (uari 20=0) Utrecht Den Haag Rotterdam Amsterdam Nederland apr jul okt apr jul okt 11 In Utrecht ontwikkelt de jeugdwerkloosheid zich gunstiger dan in Den Haag en Rotterdam en is ongeveer gelijk aan de jeugdwerkloosheid in Amsterdam. De positieve ontwikkeling van het aantal werkzoekenden komt volgens UWV WERKbedrijf door het vasthouden van personeel door bedrijven met het oog op toekomstige krapte, de deeltijd-ww waardoor werknemers in dienst zijn gebleven, scholieren die verder studeren, werkzoekenden die zich terugtrekken omdat ze hun kans op de arbeidsmarkt laag inschatten en vacatures die worden vervuld door niet-werkende werkzoekenden in plaats van werknemers die van werkgever veranderen. bron: UWV WERKbedrijf

12 Arbeidsmarkt (4/4) Aantal WW-uitkeringen in Utrecht feb feb 11 Utrecht telt op 1 februari WW-ers. Dat is een toename van 5% ten opzichte van de maand ervoor. Ruim een jaar schommelt het aantal WW-uitkeringen tussen de en In Amsterdam daalt het aantal WW-ers in de afgelopen 12 maanden het snelst (-8%), gevolgd door Utrecht (-5%), Rotterdam (-2%) en Den Haag (+2%). bron: UWV WERKbedrijf

13 Inkomen (1/4) Aantal huishoudens met bijstand (< 65 jaar) apr jul okt apr jul okt apr jul okt In is het aantal huishoudens met bijstand in Utrecht toegenomen met 6,9%. Die groei heeft zich vooral in de eerste vier maanden voltrokken. In de andere grote steden is in een sterkere groei waarneembaar dan in Utrecht: Amsterdam (7,2%), Den Haag (,0%) en Rotterdam (9,3%). bron: Gemeente Utrecht, SoZaWe; CBS

14 Inkomen (2/4) Aanvragen bijzondere bijstand in Utrecht feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec In zijn er gemiddeld 245 aanvragen voor bijzondere bijstand per maand binnengekomen. Dat zijn er gemiddeld per maand 17 meer dan in 20 en minder dan in. Tussen de afzonderlijke maanden van zijn grote verschillen zichtbaar. bron: Gemeente Utrecht, SoZaWe

15 Inkomen (3/4) U-pas houders* * In mei 20 is het aantal pashouders flink gedaald als gevolg van de tweejaarlijkse paswisseling apr jul okt apr jul okt apr jul okt Het aantal Utrechters met een U-pas is de afgelopen drie jaar met bijna een kwart gegroeid: gemiddeld met ruim 6% per jaar. In 20 was er weinig groei. In was er een inhaalslag met een groei van bijna 14%. bron: Gemeente Utrecht, SoZaWe

16 Inkomen (4/4) Aanvragen schuldhulpverlening in Utrecht e kwartaal 2 e kwartaal 3 e kwartaal 4 e kwartaal In is het aantal aanvragen voor schuldhulpverlening aanmerkelijk hoger dan in de twee voorgaande jaren. In de laatste drie kwartalen van gaat het om maandgemiddeldden van 141 aanvragen, tegen een maandgemiddelde van 84 in dezelfde periode in 20. bron: Gemeente Utrecht, SoZaWe

17 Woningmarkt (1/6) Mediane verkooptijd koopwoning in Utrecht, in dagen* *Exclusief woningen die langer dan 400 dagen te koop staan e kw 2 e kw 3 e kw 4 e kw 1 e kw 20 2 e kw 20 3 e kw 20 4 e kw 20 1 e kw 2 e kw 3 e kw 4 e kw De mediane verkooptijd van een bestaande koopwoning in Utrecht stijgt in het afgelopen jaar met 14% (van 65 naar 74 dagen). De forse stijging die in 20 is begonnen, zet daarmee door. In de regio Utrecht (exclusief Utrecht) blijft de mediane verkoopptijd in het afgelopen jaar staan op 82 dagen. bron: NVM

18 Woningmarkt (2/6) Aantal woningtransacties in Utrecht e kw 2e kw 3 e kw 4 e kw 1 e kw 20 2 e kw 20 3 e kw 20 4 e kw 20 1 e kw 2 e kw 3 e kw 4 e kw Het aantal verkochte woningen is in (2.800) nagenoeg gelijk aan het dieptepunt in 20 (2.796). Daarmee is nog geen sprake van een herstel van het aantal verkopen vergeleken met het aantal in (3.823). In de BRU-regio (exclusief Utrecht) daalt het aantal verkochte woningen met 11% (van in 20 naar in ). bron: NVM

19 Woningmarkt (3/6) Mediane verkoopprijs koopwoning in Utrecht ( ) e kw 2 e kw 3 e kw 4 e kw 1 e kw 20 2 e kw 20 3 e kw 20 4 e kw 20 1 e kw 2 e kw 3 e kw 4 e kw In ligt de mediane verkoopprijs (middelste waarde) van een bestaande koopwoning in Utrecht nagenoeg op hetzelfde niveau als in 20 ( in 20 en in ). Dit is een ander beeld dan in 20 toen sprake was van een daling (-6%). In de BRU-regio (exclusief Utrecht) stijgt de mediane verkoopprijs in het afgelopen jaar licht: van naar bron: NVM

20 Woningmarkt (4/6) Wachttijden sociale huurwoning in Utrecht*, in jaren *Woningen in Woningkrant, niet verhuurd aan urgenten of medisch geïndiceerden en exclusief nieuwbouwwoningen 11 gemiddelde wachttijd totaal gemiddelde wachttijd doorstromers gemiddelde wachttijd overige woningzoekenden 9 9,0 8,1 7 7,4 5 1 e kw 2 e kw 3 e kw 4 e kw 1 e kw 20 2 e kw 20 3 e kw 20 4 e kw 20 1 e kw 2 e kw 3 e kw 4 e kw De gemiddelde wachttijd voor een sociale huurwoning is het afgelopen jaar gestegen van 7,3 jaar in 20 naar 7,9 jaar in. Ook voor doorstromers en overige woningzoekenden stijgt de gemiddelde wachttijd in het afgelopen jaar. In het laatste kwartaal van is een daling zichtbaar van de wachttijd voor doorstromers van 0,4 jaar. bron: WoningNet

21 Woningmarkt (5/6) Aantal verhuringen sociale huurwoningen in Utrecht* 737 aan doorstromers beschikbaar voor overige woningzoekenden e kw e kw e kw e kw e kw e kw e kw e kw e kw e kw e kw e kw *Woningen in woningkrant, niet verhuurd aan urgenten of medisch geïndiceerden en exclusief nieuwbouwwoningen Het totaal aantal verhuringen aan nieuwe huurders van een sociale huurwoning daalt met 14% van in 20 naar in. Met 315 verhuringen vindt het laagste aantal verhuringen plaats in het laatste kwartaal van. Het aantal woningen dat beschikbaar is voor overige woningzoekenden daalt in het afgelopen jaar met 22% (van 1.2 naar 850). bron: WoningNet

22 Woningmarkt (6/6) Aantal opgeleverde nieuwbouwwoningen in Utrecht In het afgelopen jaar zijn in totaal nieuwbouwwoningen opgeleverd in Utrecht. Dit is een halvering van het aantal in het jaar daarvoor. Voor de periode 2011 tot en met 2014 is het streven om in totaal woningen op te leveren ofwel per jaar. bron: Gemeente Utrecht, SO

23 Landelijke trends (1/4) Economische groei* % verandering tov vorige periode 1,0 0,0-0,2-0,2-1,3-2,3-1,3 0,8 0,4 0,4 1,0 0,1 0,6-1,0-2,0 -II -III -IV 20-I 20-II 20-III 20-IV -I -II -III -IV * voorlopige cijfers; kwartaalgegevens zijn gecorrigeerd voor seizoensinvloeden De Nederlandse economie herstelt langzaam. In is de economie met 1,7% gegroeid. In 20 kromp de economie nog met 3,9%. De groei komt met name door de groei van de uitvoer. In het tweede (+1,0%) en derde kwartaal (+0,6%) was de groei het grootst. Het derde kwartaal (+0,1%) was aanmerkelijk slechter. bron: CBS

24 * saldo positieve en negatieve antwoorden Landelijke trends (2/4) Consumentenvertrouwen en koopbereidheid* *saldo positieve en negatieve antwoorden consumentenvertrouwen koopbereidheid feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec 2011 Het consumentenvertrouwen heeft zich in de eerste maand van 2011 positief ontwikkeld en een flinke vlucht genomen naar -5. Het cijfer lag voor het laatst op dit niveau in uari (-2). De koopbereidheid van consumenten lag tot medio wat hoger dan het consumentenvertrouwen, maar vertoont daarna een gelijke ontwikkeling met het consumentenvertrouwen. bron: CBS

25 Landelijke trends (3/4) Inflatie (%) 3,0 2,0 2,0 1,0 apr jul okt apr jul okt apr jul okt 11 De inflatie is gedurende verdubbeld naar 2,0% in uari De stijging van de inflatie in de maand juli is fors. Sinds uari is er nog niet zo'n sterke maandelijkse stijging geweest. bron: CBS

26 Landelijke trends (4/4) Totaal verstrekt krediet ( mln) apr jul okt apr jul okt apr jul okt dec In december is in totaal 715 miljoen euro aan kredieten verstrekt aan Nederlanders (exclusief hypotheken). Na een stijging in de maanden juli en augustus, is er sinds september een afname van het gemiddelde bedrag aan verstrekte kredieten. bron: CBS

27 Bewonerspanel (1/5) Samenvatting In uari is aan het Bewonerspanel van Bestuursinformatie een aantal vragen voorgelegd over hoe zij de economische crisis beleven en wat hun verwachtingen zijn voor volgend jaar. De hier gepresenteerde resultaten zijn gebaseerd op ingevulde enquêtes. 45% van de Utrechters is van mening dat de economische situatie in Nederland in is verbeterd. Voor 2011 zijn meer mensen positief. Zo n 60% denkt dat de economische situatie zal verbeteren. De economische crisis heeft in het afgelopen jaar () voor 42% van de panelleden geleid tot een verslechtering van de eigen woningmarktpositie. 32% vindt dat de eigen arbeidsmarktpositie is verslechterd en voor 28% is de inkomenssituatie verslechterd. Voor 2011 zijn de verwachtingen positiever. In heeft 35% van de Utrechters minder uitgegeven aan vakanties, 31% van de Utrechters minder uitgegeven aan duurzame goederen en 25% van de Utrechters minder uitgegeven aan dagelijkse boodschappen. bron: Bestuursinformatie

28 Bewonerspanel (2/5) Oordeel economische situatie Nederland in en 2011 (%) is verbeterd 45 is hetzelfde 27 is verslechterd 28 zal verbeteren zal niet veranderen 24 zal verslechteren Bijna een op de twee (45%) Utrechters vindt dat de economische situatie in Nederland in het afgelopen jaar is verbeterd. Over de toekomst zijn Utrechters positiever: 60% geeft aan dat de economische situatie komend jaar zal verbeteren. Zowel Utrechters met een eigen bedrijf (64%) als Utrechters met betaald werk bij een baas (61%) zijn positief over de Nederlandse economie in het komende jaar. bron: Bestuursinformatie

29 Bewonerspanel (3/5) Gevolgen economische ontwikkelingen op eigen situatie (%) 0 verbeterd hetzelfde verslechterd eigen inkomenssituatie eigen arbeidsmarktpositie eigen woningmarktsituatie De economische crisis heeft in het afgelopen jaar volgens de Utrechters vooral tot effecten geleid op de woningmarkt: 42% van de Utrechters vindt dat de eigen woningmarktsituatie is verslechterd. Ook op de eigen arbeidsmarktpositie (32%) en inkomenssituatie (28%) heeft de economie in het afgelopen jaar negatieve gevolgen gehad. Utrechters met een bijstandsuitkering (50%), arbeidsongeschiktheidsuitkering (48%) en met een werkloosheidsuitkering (47%) geven het vaakst aan dat hun woningmarktsituatie is verslechterd. bron: Bestuursinformatie

30 Bewonerspanel (4/5) Gevolgen economische ontwikkelingen op eigen situatie 2011 (%) verbetert hetzelfde verslechtert eigen inkomenspositie eigen arbeidsmarktsituatie eigen woningmarktsituatie Een kwart van de Utrechters (26%) verwacht dat de eigen inkomenspositie in het komende jaar zal verbeteren. Voor de eigen arbeidsmarktsituatie geldt dit voor een op de vijf inwoners (22%). De minste inwoners zijn positief over de eigen woningsituatie (13%). Een op de vijf Utrechter met een betaalde baan bij een baas (21%) verwacht dat de eigen arbeidsmarktsituatie komend jaar zal verslechteren. Voor Utrechter met een eigen bedrijf geldt dit voor 16%. bron: Bestuursinformatie

31 Bewonerspanel (5/5) Verandering in uitgavenpatroon door economische situatie (%) meer minder gelijk duurzame goederen dagelijkse goederen vakanties Voor de meeste Utrechters zijn de uitgaven aan duurzame goederen (64%), dagelijkse goederen (68%) en vakanties (59%) gelijk gebleven ondanks de economische situatie. Zo n 35% van de Utrechters heeft in door de economische situatie minder uitgegeven aan vakantie. Bijna een op de drie inwoners (31%) heeft minder uitgegeven aan duurzame goederen. Ook aan de dagelijkse boodschappen heeft een kwart van de Utrechters (25%) in minder besteed. bron: Bestuursinformatie

32

Bewonerspanel Utrecht peiling januari 2011. wonerspanel. Sporters in het Bewoners. Stellingen over sport

Bewonerspanel Utrecht peiling januari 2011. wonerspanel. Sporters in het Bewoners. Stellingen over sport Bewonerspanel Utrecht peiling januari 2011 Van 24 januari t/m 6 februari 2011 heeft Bestuursinformatie een peiling gehouden onder de leden van het Bewonerspanel Utrecht. De peiling ging over sportgedrag,

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2011 / 2

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2011 / 2 ECONOMISCHE MONITOR EDE 211 / 2 De economische monitor geeft een beeld van de economie van de gemeente Ede in de afgelopen periode van 27 tot 211. De economische monitor is verdeeld in twee delen. Het

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I In deze economische monitor vindt u cijfers over de werkgelegenheid en de arbeidsmarkt van de gemeente Ede. Van de arbeidsmarkt zijn gegevens opgenomen van de tweede helft

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2011 / 4

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2011 / 4 ECONOMISCHE MONITOR EDE 20 / 4 De Economische Monitor geeft een beeld van de economie van de gemeente Ede in de afgelopen periode van 2008 tot 20. De Economische Monitor is verdeeld in twee delen: Het

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 13

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 13 Statistisch Bulletin Jaargang 71 2015 13 26 maart 2015 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 CBS: Werkloosheid gedaald door afname beroepsbevolking 3 Werkloze beroepsbevolking 1) 5 2. Inkomen en bestedingen

Nadere informatie

Verder in deze editie:

Verder in deze editie: Economie Monitor Brabant Vierde kwartaal 4 Eurocrisis raakt ook de Brabantse economie De economie van Brabant krijgt in het laatste kwartaal van te maken met de gevolgen van de eurocrisis en dit is goed

Nadere informatie

Woningmarktcijfers 4e kwartaal 2012

Woningmarktcijfers 4e kwartaal 2012 7 januari 2013 NVM Data & Research Niveau (t.o.v.) 2012-3 (t.o.v.) 2011-4 Opmerking Aantal transacties 25.031 + 31,8% +13,9% Gemiddelde verandering t.o.v. 3 e kwartaal: +3,1%. Totale markt naar schatting

Nadere informatie

Inhoud. KvK Oost Nederland - Kennis- en Adviescentrum COEN Oost Nederland Groothandel Kwartaalcijfers Pagina 1 van 27

Inhoud. KvK Oost Nederland - Kennis- en Adviescentrum COEN Oost Nederland Groothandel Kwartaalcijfers Pagina 1 van 27 Inhoud Ontwikkeling aantal orders 2 Verwachting aantal orders 3 Verwachting aantal exportorders 4 Verwachting inkopen bij leveranciers 5 Oordeel orderpositie 6 Oordeel orderpositie buitenland 7 Oordeel

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 17

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 17 Statistisch Bulletin Jaargang 71 2015 17 23 april 2015 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 CBS: Meer mensen aan het werk, vooral jongeren 3 Werkloze beroepsbevolking 4 2. Inkomen en bestedingen 5 Vertrouwen

Nadere informatie

RECESSIEMONITOR GEMEENTE GRONINGEN VERSIE NOVEMBER 2009. Bureau Onderzoek en Statistiek

RECESSIEMONITOR GEMEENTE GRONINGEN VERSIE NOVEMBER 2009. Bureau Onderzoek en Statistiek RECESSIEMONITOR GEMEENTE GRONINGEN VERSIE NOVEMBER 2009 Bureau Onderzoek en Statistiek Recessiemonitor algemeen Nederland is uit de periode van recessie en ook veel andere economiën groeien weer. Zijn

Nadere informatie

Economische monitor. Voorne PutteN 5 GEMEENTEN. 4 e editie. Opzet en inhoud

Economische monitor. Voorne PutteN 5 GEMEENTEN. 4 e editie. Opzet en inhoud 4 e editie Economische monitor Voorne PutteN Opzet en inhoud In 2010 verscheen de eerste editie van de Economische Monitor Voorne-Putten, een gezamenlijk initiatief van de vijf gemeenten Bernisse, Brielle,

Nadere informatie

Crisismonitor Drechtsteden

Crisismonitor Drechtsteden Crisismonitor Drechtsteden Versie Zwijndrecht april 211 (cijfers t/m december 21) Inhoud: 1. Werkloosheid 2. Werkloosheid naar leeftijd 3. Vacatures, bedrijven, leegstand 4. Woningmarkt Bijlage Hoe staan

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 70 2014 30

Statistisch Bulletin. Jaargang 70 2014 30 Statistisch Bulletin Jaargang 70 2014 30 24 juli 2014 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Werkloosheid daalt opnieuw 3 Technische toelichting 4 Werkloze beroepsbevolking 1) 6 2 Inkomen en bestedingen

Nadere informatie

Barometer Arbeidsmarkt Gelderland 2e kwartaal 2013

Barometer Arbeidsmarkt Gelderland 2e kwartaal 2013 Barometer Arbeidsmarkt Gelderland 2e kwartaal 2013 In deze notitie van UWV, die ieder kwartaal verschijnt, worden de actuele ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in de provincie Gelderland kort toegelicht.

Nadere informatie

Macro-economische Ontwikkelingen

Macro-economische Ontwikkelingen Macro-economische Ontwikkelingen e kwartaal 1 Bijlage II Overall conclusie De Nederlandse economie groeit naar verwachting met 1¾% in 1 en met 1½% in 11. De toename van het bbp komt bijna volledig voor

Nadere informatie

Grafimedia in cijfers

Grafimedia in cijfers Grafimedia in cijfers 2013 beeld: Karin van Hengel Inhoud 1 Aantal grafische bedrijven naar grootteklasse 2 Aantal grafische bedrijven naar hoofdactiviteit 3 Ontwikkeling van de omzet in de industrie en

Nadere informatie

CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt

CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt Tussen maart en mei is het aantal mensen met een baan met gemiddeld 6 duizend per maand gestegen. De stijging is volledig aan vrouwen toe te schrijven. Het

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 70 2014 47

Statistisch Bulletin. Jaargang 70 2014 47 Statistisch Bulletin Jaargang 70 2014 47 20 november 2014 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Iets meer banen en vacatures in het derde kwartaal 3 Werkloze beroepsbevolking 4 2. Macro-economie 5 Koerswaarde

Nadere informatie

Woningmarktcijfers 1e kwartaal 2013

Woningmarktcijfers 1e kwartaal 2013 8 april 2013 NVM Data & Research Niveau (t.o.v.) 2012-4 (t.o.v.) Opmerking Aantal transacties 17.577-30,3% - 6,4% Gemiddelde verandering t.o.v. 4 e kwartaal: -8,5%. Totale markt naar schatting 23.750 woningen.

Nadere informatie

Bijlage: Economische ontwikkelingen, voorjaar 2015

Bijlage: Economische ontwikkelingen, voorjaar 2015 7 mrt 7 mei 7 jul 7 sep 7 nov 7 jan 8 mrt 8 mei 8 jul 8 sep 8 nov 8 jan 9 mrt 9 mei 9 jul 9 sep 9 nov 9 jan 1 mrt 1 mei 1 jul 1 sep 1 nov 1 jan 11 mrt 11 mei 11 juli 11 sep 11 nov 11 jan 12 mrt 12 mei

Nadere informatie

Kwartaalrapportage Arbeidsmarkt Breda 2009

Kwartaalrapportage Arbeidsmarkt Breda 2009 Kwartaalrapportage Arbeidsmarkt Breda 2009 Economische krimp in 2009 Aantal vacatures sterk gedaald Werkloosheid in Breda stijgt me 14% Bredase bijstand daalt minimaal Bijstand onder jongeren sterk gestegen

Nadere informatie

ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 7 van 2011

ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 7 van 2011 ARBEIDSMARKTMONITOR Regio / POWI Uitgave 7 van 211 Deeltijd WW heeft in bijna vierduizend mensen aan het werk gehouden Samenvatting De regeling Deeltijd WW is per 1 juli 211 afgelopen. In hebben hiervan

Nadere informatie

Recessiemonitor Haarlem

Recessiemonitor Haarlem Gemeente Haarlem Afdeling Onderzoek en Statistiek Recessiemonitor Haarlem vierde kwartaal 213 Recessie-monitor Haarlem vierde kwartaal 213, februari 214 Colofon Opdrachtgever Samensteller Bezoekadres Samenstellers

Nadere informatie

J A N U A R i 2 0 1 1

J A N U A R i 2 0 1 1 MONITOR KREDIETCRISIS J A N U A R i 2 0 1 1 Colofon In opdracht van: De directie Coördinatie en samenstellen rapportage: Team Beleidsonderzoek en Informatiemanagement Bert Mentink Inhoud rapportage: Diverse

Nadere informatie

Monitor Bouwketen. Voorjaar 2015. Marien Vrolijk

Monitor Bouwketen. Voorjaar 2015. Marien Vrolijk Monitor Bouwketen Voorjaar 2015 Marien Vrolijk 2 Inhoudsopgave Conclusies op hoofdlijnen 5 1 Bouwketen 6 1.1 Recente ontwikkelingen 6 1.2 Conjunctuur bouwketen 8 2 Architectenbureaus 10 3 Ingenieursbureaus

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen April 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen blijven stijgen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische

Nadere informatie

Economische en sociale thermometer Nummer 50, juli 2013

Economische en sociale thermometer Nummer 50, juli 2013 Economische en sociale thermometer Nummer 5, juli 213 Uitgave : Team Kennis en Verkenning Naam : Jaap Barink Telefoonnummer : (57) 693369 Mail : j.barink@deventer.nl 2 INHOUD Highlights uit de economische

Nadere informatie

7. Effect crisis op de woningmarkt- dynamiek. Auteur Remco Kaashoek

7. Effect crisis op de woningmarkt- dynamiek. Auteur Remco Kaashoek 7. Effect crisis op de woningmarkt- dynamiek Auteur Remco Kaashoek De dynamiek op de koopwoningmarkt is tussen 2007 en 2011 afgenomen, terwijl die op de markt voor huurwoningen licht is gestegen. Het aantal

Nadere informatie

De arbeidsmarkt klimt uit het dal

De arbeidsmarkt klimt uit het dal Trends en ontwikkelingen arbeidsmarkt en onderwijs De arbeidsmarkt klimt uit het dal Het gaat weer beter met de arbeidsmarkt in, ofschoon de werkgelegenheid wederom flink daalde. De werkloosheid ligt nog

Nadere informatie

Twentse Arbeidsmarktmonitor

Twentse Arbeidsmarktmonitor Twentse Arbeidsmarktmonitor Colofon: Samenstelling en coördinatie: W. de Jong en H. Seker (Kennispunt Twente) Meegewerkt hebben: P. Mollink (Regio Twente Twente), P. Kuiper (gemeente Almelo), M. Locht

Nadere informatie

Macro-economische Ontwikkelingen

Macro-economische Ontwikkelingen Macro-economische Ontwikkelingen e kwartaal 8 Overall conclusie De kredietcrisis zorgt voor een terugval van de economische bedrijvigheid in Nederland die sinds het begin van de jaren tachtig niet is voorgekomen.

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB05-081 8 juli 2005 9.30 uur De in dit persbericht genoemde cijfers over de bijstandsuitkeringen zijn aangepast. Zie hiervoor de persmededeling van 11 augustus

Nadere informatie

Langzaam maar zeker zijn ook de gevolgen van de economische krimp voor de arbeidsmarkt zichtbaar

Langzaam maar zeker zijn ook de gevolgen van de economische krimp voor de arbeidsmarkt zichtbaar In de vorige nieuwsbrief in september is geprobeerd een antwoord te geven op de vraag: wat is de invloed van de economische situatie op de arbeidsmarkt? Het antwoord op deze vraag was niet geheel eenduidig.

Nadere informatie

Macro-economische Analyse 2013-1

Macro-economische Analyse 2013-1 Macro-economische Analyse 213-1 Macro-economische Ontwikkelingen 1e kwartaal 213 Conclusie Ten opzichte van het laatste kwartaal van 212 staan minder signalen op 'rood', maar van een structureel economisch

Nadere informatie

Kengetallen woningtoewijzing in de gemeente Utrecht

Kengetallen woningtoewijzing in de gemeente Utrecht Kengetallen woningtoewijzing in de gemeente Utrecht Stand van zaken zomer 2014 Inleiding Op dit moment volstrekt zich een grote verandering binnen de sociale huursector. Dit is het gevolg van het huidige

Nadere informatie

Vierde kwartaal 2013. Conjunctuurenquête Nederland. Provincie Limburg

Vierde kwartaal 2013. Conjunctuurenquête Nederland. Provincie Limburg Vierde kwartaal 2013 Conjunctuurenquête Nederland Inhoud rapport COEN in het kort Economisch klimaat Omzet Export Personeelssterkte Investeringen Winstgevendheid Toelichting De Conjunctuurenquête Nederland

Nadere informatie

Werkloosheid nauwelijks veranderd

Werkloosheid nauwelijks veranderd Persbericht Pb14-084 18-12-2014 09.30 uur Werkloosheid nauwelijks veranderd - Werkloosheid blijft 8 procent - Meer mensen aan het werk in de afgelopen drie maanden - Aantal WW-uitkeringen met 6 duizend

Nadere informatie

ANALYSE WONINGMARKT. 1 e kwartaal 2013. van de bestaande koopwoningen. Gemaakt voor NVM Wonen. Gemaakt door NVM Data & Research

ANALYSE WONINGMARKT. 1 e kwartaal 2013. van de bestaande koopwoningen. Gemaakt voor NVM Wonen. Gemaakt door NVM Data & Research ANALYSE WONINGMARKT van de bestaande koopwoningen 1 e kwartaal 2013 Gemaakt voor NVM Wonen Gemaakt door NVM Data & Research De Nederlandse Vereniging van Makelaars o.g. en vastgoeddeskundigen NVM (hierna

Nadere informatie

Conjunctuurenquête Nederland. Tweede kwartaal 2015. Bedrijfsleven onveranderd positief

Conjunctuurenquête Nederland. Tweede kwartaal 2015. Bedrijfsleven onveranderd positief Conjunctuurenquête Nederland Tweede kwartaal 215 Bedrijfsleven onveranderd positief Voorwoord Dit rapport geeft de belangrijkste uitkomsten van de Conjunctuurenquête Nederland van het tweede kwartaal 215.

Nadere informatie

Huidig economisch klimaat

Huidig economisch klimaat Huidig economisch klimaat 1.1 Beschrijving respondenten Er hebben 956 ondernemers meegedaan aan het onderzoek, een respons van 38. De helft van de respondenten is zzp er (465 ondernemers, 49). Het aandeel

Nadere informatie

COEN in het kort. Inhoud rapport. Toelichting. Nederland. Herstel komt in zicht. Conjunctuurenquête Nederland I rapport vierde kwartaal 2014

COEN in het kort. Inhoud rapport. Toelichting. Nederland. Herstel komt in zicht. Conjunctuurenquête Nederland I rapport vierde kwartaal 2014 Inhoud rapport COEN in het kort Economisch klimaat Omzet Export Personeelssterkte Investeringen Winstgevendheid Toelichting De Conjunctuurenquête (COEN) ondervraagt elk kwartaal ondernemers over onderwerpen

Nadere informatie

Recessiemonitor Haarlem

Recessiemonitor Haarlem Gemeente Haarlem, Afdeling Onderzoek en Statistiek Recessiemonitor Haarlem eerste kwartaal 214 Recessie-monitor Haarlem eerste kwartaal 214, mei 214 Colofon Opdrachtgever Samensteller Bezoekadres Samenstellers

Nadere informatie

Factsheet dashboard economische situatie

Factsheet dashboard economische situatie Factsheet dashboard economische situatie November 212 Projectnummer: 12134 In opdracht van: Economische Zaken Amsterdam drs. C. van Oosteren drs. T. Fedorova Oudezijds Voorburgwal 3 Postbus 68 112 GL Amsterdam

Nadere informatie

UITSLAGEN WONEN ENQUÊTE

UITSLAGEN WONEN ENQUÊTE UITSLAGEN WONEN ENQUÊTE 3 E KWARTAAL 211 Gemaakt voor NVM Wonen Gemaakt door NVM Data & Research Inhoudsopgave 1 Introductie enquête... 3 1.1 Periode... 3 1.2 Respons... 3 2 Staat van de woningmarkt...

Nadere informatie

Koopsom per maand, Nederland 2012-2013

Koopsom per maand, Nederland 2012-2013 Persbericht Woningmarktcijfers.nl, Heerlen 21-01-2014 Nederlandse woningmarkt stabiel in tweede halfjaar 2013 De gemiddelde koopsom van de door het Kadaster geregistreerde woningtransacties kwam in december

Nadere informatie

Monitor kredietcrisis begin 2010 Gemeente Purmerend

Monitor kredietcrisis begin 2010 Gemeente Purmerend Monitor kredietcrisis begin 2010 Gemeente Purmerend Colofon In opdracht van: De directeur Beleid Coördinatie en samenstellen rapportage: Team Beleidsonderzoek en Informatiemanagement Inhoud rapportage:

Nadere informatie

Conjunctuurenquête Nederland

Conjunctuurenquête Nederland Nieuw: metingen op provinciaal niveau Conjunctuurenquête Nederland Rapport eerste kwartaal 212 Conjunctuurenquête Nederland I rapport eerste kwartaal 212 Inhoud rapportage COEN in het kort Economisch klimaat

Nadere informatie

Monitor Bouwketen. Najaar 2015. Jerzy Straatmeijer

Monitor Bouwketen. Najaar 2015. Jerzy Straatmeijer Monitor Bouwketen Najaar 2015 Jerzy Straatmeijer 2 Inhoudsopgave Conclusies op hoofdlijnen 5 1 Bouwketen 7 1.1 Recente ontwikkelingen 7 1.2 Conjunctuur bouwketen 10 2 Architectenbureaus 12 3 Ingenieursbureaus

Nadere informatie

Gemiddelde koopsom per regio Limburg 2014

Gemiddelde koopsom per regio Limburg 2014 Prima herstel woningmarkt in 2014. Ook in is het herstel op de woningmarkt in 2014 prima verlopen. De gemiddelde koopsom steeg in vergelijking met het gehele jaar 2013 met 3,9% tot 186.700. Dit blijkt

Nadere informatie

Rapport. Eigen Huis Marktindicator. 3e kwartaal 2014

Rapport. Eigen Huis Marktindicator. 3e kwartaal 2014 Rapport Marktindicator H. Boumeester m.m.v. C. Lamain September Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van: Vereniging Displayweg 1 3821 BT Amersfoort Auteurs: H. Boumeester m.m.v. C. Lamain September

Nadere informatie

Een uitdagende arbeidsmarkt. Erik Oosterveld 24 juni 2014

Een uitdagende arbeidsmarkt. Erik Oosterveld 24 juni 2014 Een uitdagende arbeidsmarkt Erik Oosterveld 24 juni 2014 Wat waren de gevolgen van de recessie? Hoeveel banen zijn er verloren gegaan? In welke sectoren heeft de recessie het hardst toegeslagen? Werkgelegenheid

Nadere informatie

Steeds meer vijftigers financieel kwetsbaar

Steeds meer vijftigers financieel kwetsbaar Maart 215 stijgt naar 91 punten Steeds meer vijftigers financieel kwetsbaar De is in het eerste kwartaal van 215 gestegen van 88 naar 91 punten. Veel huishoudens kijken positiever vooruit en verwachten

Nadere informatie

Sprekende Cijfers 2011-1 / Woningmarkt gemeente Rotterdam. Sprekende Cijfers. Kwartaalbericht Q1 Woningmarkt Gemeente Rotterdam

Sprekende Cijfers 2011-1 / Woningmarkt gemeente Rotterdam. Sprekende Cijfers. Kwartaalbericht Q1 Woningmarkt Gemeente Rotterdam Sprekende Cijfers Kwartaalbericht Q1 Woningmarkt Gemeente Rotterdam pagina 1 van 6 Gemeente Rotterdam April 2011 Inleiding Ook nieuwsgierig naar het verloop van de huizenprijzen gedurende de eerste drie

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Februari 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Februari 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Februari 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende vacatures UWV en spanningsindicator 5 Ingediende ontslagaanvragen

Nadere informatie

Meting economisch klimaat, november 2013

Meting economisch klimaat, november 2013 Meting economisch klimaat, november 2013 1.1 Beschrijving respondenten Er hebben 956 ondernemers meegedaan aan het onderzoek, een respons van 38. De helft van de respondenten is zzp er (465 ondernemers,

Nadere informatie

Derde kwartaal 2012. Conjunctuurenquête Nederland. Provincie Gelderland

Derde kwartaal 2012. Conjunctuurenquête Nederland. Provincie Gelderland Derde kwartaal 212 Conjunctuurenquête Nederland Conjunctuurenquête Nederland I rapport derde kwartaal 212 Inhoud rapport COEN in het kort Economisch klimaat Omzet Export Personeelssterkte Investeringen

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen Maart 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische

Nadere informatie

Rapport. Eigen Huis Marktindicator. 1e kwartaal 2015

Rapport. Eigen Huis Marktindicator. 1e kwartaal 2015 Rapport Marktindicator H. Boumeester m.m.v. C. Lamain Mei Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van: Vereniging Displayweg 1 3821 BT Amersfoort Auteurs: H. Boumeester m.m.v. C. Lamain Mei OTB Onderzoek

Nadere informatie

4. Werkloosheid in historisch perspectief

4. Werkloosheid in historisch perspectief 4. Werkloosheid in historisch perspectief Werkloosheid is het verschil tussen het aanbod van arbeid en de vraag naar arbeid. Het arbeidsaanbod in Noord-Nederland hangt samen met de mate waarin de inwoners

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen September 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage

Nadere informatie

Woningmarktmonitor provincie Utrecht: de staat van de woningmarkt medio 2014

Woningmarktmonitor provincie Utrecht: de staat van de woningmarkt medio 2014 DATUM 7 december 2014 PROJECTNUMMER 3400.106 OPDRACHTGEVER Woningmarktmonitor provincie : de staat van de woningmarkt medio 2014 Inleiding Afgelopen maand is er een nieuwe update uitgevoerd van de Woningmarktmonitor

Nadere informatie

Nieuwsbrief Zeeuwse arbeidsmarktmonitor Nummer 5: december 2015

Nieuwsbrief Zeeuwse arbeidsmarktmonitor Nummer 5: december 2015 Nieuwsbrief Zeeuwse arbeidsmarktmonitor Nummer : december 2 Zeeuwse ondernemers blijven gunstig gestemd Winstgevendheid bouwondernemers pas volgend jaar op peil Krapte aan personeel in sectoren ICT en

Nadere informatie

Sprekende Cijfers. Kwartaalbericht Q2 Woningmarkt. Gemeente Rotterdam. Sprekende Cijfers 2010-2 / Woningmarkt gemeente Rotterdam

Sprekende Cijfers. Kwartaalbericht Q2 Woningmarkt. Gemeente Rotterdam. Sprekende Cijfers 2010-2 / Woningmarkt gemeente Rotterdam Sprekende Cijfers 20102 / Woningmarkt gemeente Rotterdam Sprekende Cijfers Kwartaalbericht Q2 Woningmarkt pagina 1 van 7 Gemeente Rotterdam Gemeente Rotterdam Juli 2010 Inleiding U leest thans alweer de

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen September 2010 Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen 2 WW-uitkeringen 5 Ingediende vacatures 6 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 7 Ingediende ontslagaanvragen en verleende

Nadere informatie

Amsterdam-Noord en de recessie

Amsterdam-Noord en de recessie Amsterdam-Noord en de recessie Sinds november 2009 kunnen bewoners van Amsterdam-Noord lid worden van het digitale bewonerspanel. In deze rapportage worden de resultaten van de eerste meting gepresenteerd.

Nadere informatie

Arbeidsmarktgegevens WGO Utrecht

Arbeidsmarktgegevens WGO Utrecht www.onderzoek.utrecht.nl Arbeidsmarktgegevens WGO Utrecht beroepsbevolking, werkloosheid, baankansen, vacatures notitie van Onderzoek maart 2013 Colofon uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht 030

Nadere informatie

NVM-Betaalbaarheidsanalyse. 2000-Q1 tot en met 2014-Q4

NVM-Betaalbaarheidsanalyse. 2000-Q1 tot en met 2014-Q4 NVM-Betaalbaarheidsanalyse 2000-Q1 tot en met 2014-Q4 NVM Data & Research 15 januari 2015 1 Samenvatting De (theoretische) betaalbaarheidsindex maakt in het vierde kwartaal van 2014 nog steeds een opwaartse

Nadere informatie

KWARTAALMONITOR OKTOBER 2015. Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland

KWARTAALMONITOR OKTOBER 2015. Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland KWARTAALMONITOR OKTOBER 2015 Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland Inhoud 3 ONDERNEMERS, LAAT ZIEN DAT FLEXWERKERS WAARDEVOL ZIJN 4 OMZET FREELANCERS EN FLEXWERKERS DAALT DOOR TOENEMENDE

Nadere informatie

Vierde kwartaal 2012. Conjunctuurenquête Nederland. Provincie Zeeland

Vierde kwartaal 2012. Conjunctuurenquête Nederland. Provincie Zeeland Vierde kwartaal 2012 Conjunctuurenquête Nederland Inhoud rapport COEN in het kort Economisch klimaat Omzet Export Personeelssterkte Investeringen Winstgevendheid Toelichting De Conjunctuurenquête Nederland

Nadere informatie

KWARTAALMONITOR OKTOBER 2014. Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland

KWARTAALMONITOR OKTOBER 2014. Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland KWARTAALMONITOR OKTOBER 2014 Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland Inhoud 4 WERKGEVERS KIEZEN STEEDS VAKER VOOR FLEXWERKERS 5 FLEXWERKERS ZIJN IN ALLE REGIO S IN TREK 6 OMZET FREELANCERS

Nadere informatie

Macro-economische Analyse 2013-2

Macro-economische Analyse 2013-2 Macro-economische Analyse 213-2 Macro-economische Ontwikkelingen 2e kwartaal 213 Conclusie Ten opzichte van 213 Q1 staan meer signalen op 'groen'. Wel is een tweedeling te signaleren. Een structureel economisch

Nadere informatie

Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009-2010

Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009-2010 FORUM Maart Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt 9-8e monitor: effecten van de economische crisis In steeg de totale werkloosheid in Nederland met % naar 26 duizend personen. Het werkloosheidspercentage

Nadere informatie

Kortetermijnontwikkeling

Kortetermijnontwikkeling Artikel, donderdag 22 september 2011 9:30 Arbeidsmarkt in vogelvlucht Het aantal banen van werknemers en het aantal openstaande vacatures stijgt licht. De loonontwikkeling is gematigd. De stijging van

Nadere informatie

Monitor Haagse woningmarkt. 1 ste helft 2015, nummer 1

Monitor Haagse woningmarkt. 1 ste helft 2015, nummer 1 Monitor Haagse woningmarkt 1 ste helft 215, nummer 1 Managementsamenvatting Haagse koopwoningenmarkt kende een goed half jaar Bestaande bouw in (1 ste helft 215 t.o.v. 1 ste helft 214): Verdere toename

Nadere informatie

Woningtransacties per kwartaal Nederland

Woningtransacties per kwartaal Nederland Woningtransacties op niveau 2008, koopsom slechts 10% onder topjaar De Nederlandse woningmarkt draait op volle toeren. In de eerste negen maanden van 2015 zijn door het Kadaster 125.859 woningtransacties

Nadere informatie

Werken in startende bedrijven

Werken in startende bedrijven M201211 Werken in startende bedrijven drs. A. Bruins Zoetermeer, september 2012 Werken in startende bedrijven De meeste startende ondernemers hebben geen personeel. Dat is zo bij de start met het bedrijf,

Nadere informatie

CBS: Lichte toename werkenden, minder werklozen

CBS: Lichte toename werkenden, minder werklozen CBS: Lichte toename werkenden, minder werklozen Het aantal mensen met werk is in de periode februari-april met gemiddeld 2 duizend per maand toegenomen. Vooral jongeren en 45-plussers gingen aan de slag.

Nadere informatie

Conjunctuurklok Amsterdam 2.0

Conjunctuurklok Amsterdam 2.0 Conjunctuurklok Amsterdam 2.0 Auteurs: Tanja Fedorova Carine van Oosteren Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL Amsterdam 1000 AR Amsterdam Telefoon 020 2510433 Fax 020 251 0444 t.fedorova@os.amsterdm.nl

Nadere informatie

NVM-Betaalbaarheidsanalyse. 2000-Q1 tot en met 2014-Q3

NVM-Betaalbaarheidsanalyse. 2000-Q1 tot en met 2014-Q3 NVM-Betaalbaarheidsanalyse 2000-Q1 tot en met 2014-Q3 NVM Data & Research 9 oktober 2014 1 Samenvatting De (theoretische) betaalbaarheidsindex maakt in het derde kwartaal van 2014 een zeer sterke opwaartse

Nadere informatie

Dit hoofdstuk gaat over de arbeidsparticipatie van Leidenaren, over uitkeringen en over huishoudinkomens.

Dit hoofdstuk gaat over de arbeidsparticipatie van Leidenaren, over uitkeringen en over huishoudinkomens. Hoofdstuk 7 Werk en inkomen 7.1 Inleiding Dit hoofdstuk gaat over de arbeidsparticipatie van Leidenaren, over uitkeringen en over huishoudinkomens. Achtereenvolgens komen aan de orde: 7.2 Aanbodkant arbeidsmarkt

Nadere informatie

Conjunctuurenquête Nederland

Conjunctuurenquête Nederland Conjunctuurenquête Nederland Derde kwartaal 14 Voorwoord Dit rapport geeft de belangrijkste uitkomsten van de Conjunctuurenquête Nederland van het derde kwartaal 14. De Conjunctuurenquête Nederland brengt

Nadere informatie

Twentse Arbeidsmarktmonitor

Twentse Arbeidsmarktmonitor Twentse Arbeidsmarktmonitor Toelichting: De maandelijkse Arbeidsmonitor van Regio wordt gemaakt in opdracht van het POWI. In het POWI, het Platform Onderwijs Werk en Inkomen, vinden onderwijs, ondernemers

Nadere informatie

CBS: Voorzichtig herstel arbeidsmarkt in het tweede kwartaal

CBS: Voorzichtig herstel arbeidsmarkt in het tweede kwartaal Persbericht PB14 56 11 9 214 15.3 uur CBS: Voorzichtig herstel arbeidsmarkt in het tweede kwartaal Meer werklozen aan de slag Geen verdere daling aantal banen, lichte groei aantal vacatures Aantal banen

Nadere informatie

Werkloosheid opnieuw gestegen

Werkloosheid opnieuw gestegen Persbericht PB14-012 20 februari 09.30 uur Werkloosheid opnieuw gestegen - Werkloze beroepsbevolking in januari met 10 duizend toegenomen - Aantal WW-uitkeringen met 23 duizend gestegen De voor seizoeninvloeden

Nadere informatie

Banken verlenen recordaantal kredieten aan ondernemingen

Banken verlenen recordaantal kredieten aan ondernemingen Jürgen de Witte Banken verlenen recordaantal kredieten aan ondernemingen Anne-Mie Ooghe Senior Officer Corporate Banking bij Febelfin Het uitstaande volume kredieten aan ondernemingen bereikte in januari

Nadere informatie

1.1 Bevolkingsontwikkeling 9. 1.2 Bevolkingsopbouw 10. 1.2.1 Vergrijzing 11. 1.3 Migratie 11. 1.4 Samenvatting 12

1.1 Bevolkingsontwikkeling 9. 1.2 Bevolkingsopbouw 10. 1.2.1 Vergrijzing 11. 1.3 Migratie 11. 1.4 Samenvatting 12 inhoudsopgave Samenvatting 3 1. Bevolking 9 1.1 Bevolkingsontwikkeling 9 1.2 Bevolkingsopbouw 10 1.2.1 Vergrijzing 11 1.3 Migratie 11 1.4 Samenvatting 12 2. Ontwikkelingen van de werkloosheid 13 2.1 Ontwikkeling

Nadere informatie

Doelgroepenanalyse Resto VanHarte Zwolle

Doelgroepenanalyse Resto VanHarte Zwolle Doelgroepenanalyse Resto VanHarte Zwolle Doelgroepen Resto VanHarte richt zich op groepen binnen de samenleving die een verhoogde kans hebben om in een sociaal isolement terecht te komen. Hieronder vallen

Nadere informatie

Fact sheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam. nummer 5 maart 2013

Fact sheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam. nummer 5 maart 2013 Fact sheet nummer 5 maart 2013 Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam Er zijn ruim 133.000 jongeren van 15 tot en met 26 jaar in Amsterdam (januari 2012). Met de meeste jongeren gaat het goed in het onderwijs

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Zuid-Holland Centraal

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Zuid-Holland Centraal Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Zuid-Holland Centraal Samenvatting Aantal banen neemt weer toe, echter niet in collectieve sector In Zuid-Holland Centraal groeit het aantal banen van werknemers

Nadere informatie

Werkloosheid in augustus gedaald

Werkloosheid in augustus gedaald Persbericht PB13-061 19 september 09.30 uur Werkloosheid in augustus gedaald - In augustus minder werkloze jongeren - Stijgende trend werkloosheid minder sterk - Bijna 400 duizend WW-uitkeringen De voor

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen Juni 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage 8 Toelichting

Nadere informatie

Verzuimgegevens BVE 3e kwartaal 2014 t/m 2e kwartaal 2015

Verzuimgegevens BVE 3e kwartaal 2014 t/m 2e kwartaal 2015 Printdatum : 5-10-2015 1/13 Aantal werknemers gemiddeld Aantal werknemers totaal Aantal fte Aantal fte BAPO Aantal fte ziek Aantal ziekmeldingen Aantal herstelmeldingen Aantal nul-verzuimers 49.100 58.155

Nadere informatie

Economische monitor 2012

Economische monitor 2012 POSTADRES BEZOEKADRES Postbus 25 364 AG Mijdrecht Croonstadtlaan 111 3641 AL Mijdrecht T F E I 297 29 16 16 297 28 42 81 gemeente@derondevenen.nl www.derondevenen.nl AUTEUR(S) M. Krol DATUM 26 juni 212

Nadere informatie

Van baan naar eigen baas

Van baan naar eigen baas M200912 Van baan naar eigen baas drs. A. Bruins Zoetermeer, juli 2009 Van baan naar eigen baas Ruim driekwart van de ondernemers die in de eerste helft van 2008 een bedrijf zijn gestart, werkte voordat

Nadere informatie

NVM-Betaalbaarheidsanalyse. 2000-Q1 tot en met 2012-Q1

NVM-Betaalbaarheidsanalyse. 2000-Q1 tot en met 2012-Q1 NVM-Betaalbaarheidsanalyse 2000-Q1 tot en met 2012-Q1 NVM Data & Research 2 april 2012 Inhoudsopgave 1 Samenvatting... 3 2 Inleiding: beschrijving van de gebruikte betaalbaarheidsindicatoren en grafieken...

Nadere informatie

Hoofdstuk 24 Financiële situatie

Hoofdstuk 24 Financiële situatie Hoofdstuk 24 Financiële situatie Samenvatting De gemeente voert diverse inkomensondersteunende maatregelen uit die bedoeld zijn voor huishoudens met een lager inkomen. Zes op de tien Leidenaren zijn bekend

Nadere informatie

Conjunctuurnotitie -1% -2%

Conjunctuurnotitie -1% -2% Conjunctuurnotitie 1 e kwartaal 212 Dit is de eerste conjunctuurnotitie van het OCD, de opvolger van de crisismonitor. In deze conjunctuurnotitie, die vier keer per jaar gaat verschijnen, is het aantal

Nadere informatie

FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 2009

FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 2009 FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 29 Groei van werkloosheid onder zet door! In het 2 e kwartaal van 29 groeide de werkloosheid onder (niet-westers)

Nadere informatie

Schulden van huishoudens dramatisch gestegen. Klik hier om dit artikel te downloaden als pdf-document.

Schulden van huishoudens dramatisch gestegen. Klik hier om dit artikel te downloaden als pdf-document. Schulden van huishoudens dramatisch gestegen Klik hier om dit artikel te downloaden als pdf-document. Sinds 2008 kampt ook Nederland met de gevolgen van de internationale financiële kredietcrisis uit 2008,

Nadere informatie

Sprekende Cijfers. Kwartaalbericht Q1 Woningmarkt. Gemeente Rotterdam. Sprekende Cijfers 2010-1 / Woningmarkt gemeente Rotterdam

Sprekende Cijfers. Kwartaalbericht Q1 Woningmarkt. Gemeente Rotterdam. Sprekende Cijfers 2010-1 / Woningmarkt gemeente Rotterdam Sprekende Cijfers 20101 / Woningmarkt gemeente Rotterdam Sprekende Cijfers Kwartaalbericht Q1 Woningmarkt pagina 1 van 5 Gemeente Rotterdam Gemeente Rotterdam April 2010 Inleiding Voor u ligt de eerste

Nadere informatie