Web Services Order Center Handleiding

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Web Services Order Center Handleiding"

Transcriptie

1 We Services Order Center Hndleiding

2 2009 Xerox Corportion. Alle rechten voorehouden. Xerox, het geied vn connectiviteit-ontwerp en lle productnmen die in de pulictie worden genoemd zijn hndelsmerk vn Xerox Corportion in de Verenigde Stten en/of ndere lnden. Hndelsmerken vn ndere edrijven worden ook erkend. Adptec, het Adptec-logo, SCSlSelect, en EZ-SCSI zijn hndelsmerken vn Adptec, Inc. Adoe PDFL - Adoe PDF Lirry Copyright Adoe Systems Incorported. Adoe, het Adoe-logo, Acrot, het Acrot-logo, Acrot Reder, Distiller, Adoe PDF JoRedy, PostScript en het PostScript-logo zijn geregistreerde hndelsmerken of zijn onderdeel vn de hndelsmerken vn Adoe Systems Incorported in de Verenigde Stten en/of ndere lnden. Alle voorvllen, tenzij nders ngegeven, vn de nm PostScript in the tekst verwijzen nr de the PostScript-tl, zols gedefinieerd door Adoe Systems Incorported. De nm PostScript wordt ook geruikt ls product-hndelsmerk voor Adoe Systems' uitvoering vn de vertler en voor ndere producten vn Adoe. Auteursrecht Adoe Systems Incorported en uitgevers. Alle rechten voorehouden. Autologic is een geregistreerd hndelsmerk vn Autologic Informtion Interntionl, Inc. Compq nd QVision zijn geregistreerd ij United Sttes Ptent nd Trdemrk Office, voor Compq Computer Corportion. DEC, DEC RAID en Redundnt Arry vn Independent Disks zijn geregistreerde hndelsmerken vn Digitl Equipment Corportion. Dunds - Deze softwre evt mteril vn (c) DUNDAS SOFTWARE LTD.,lle rechten voorehouden. Imging Technology verstrekt met toestemming vn Accusoft Corportion. ImgeGer 1997 door AccuSoft Corportion. Alle rechten voorehouden. Intel en Pentium zijn geregistreerde hndelsmerken vn Intel Corportion. Novell en NetWre zijn geregistreerde hndelsmerken vn Novell, Inc. in de Verenigde Stten en ndere lnden. Orcle is een geregistreerd hndelsmerk vn Orcle Corportion Redwood City in Cliforni. ScnFix Imge Optimizer en ImgXpress zijn geregistreerde hndelsmerken of mken deel uit vn de hndelsmerken vn Pegsus Imging Corp. Auteursrecht Pegsus Imging Corp. Alle rechten voorehouden. SonyTM en Storge y SonyTM zijn hndelsmerken vn Sony. PANTONE en ndere Pntone, Inc. hndelsmerken zijn eigendom vn Pntone Inc. Preps is een geregistreerd hndelsmerk vn Creo Inc. Alle rechten voorehouden. Qurk en QurkXpress zijn geregistreerde hndelsmerken vn Qurk, Inc. StorgeView is een geregistreerd hndelsmerk vn CMD Technology, Inc. TIFF is een geregistreerd hndelsmerk vn Aldus Corportion. Windows, Windows XP, Windows Server 2003, en Internet Explorer zijn hndelsmerken vn Microsoft Corportion; Microsoft en MS-DOS zijn geregistreerde hndelsmerken vn Microsoft Corportion. Portions Copyright 2001 rtofcode LLC. Deze softwre is gedeeltelijk geseerd op het werk vn de Independent JPEG Group. Portions Copyright 2001 URW++. Alle rechten voorehouden. Dit product evt softwre ontwikkeld door Apche Softwre Foundtion. Copyright The Apche Softwre Foundtion. Alle rechten voorehouden. Deze softwre is gedeeltelijk geseerd op het werk vn de Greme W. Gill. Press-sense Ltd Alle rechten voorehouden. Bevt Adoe PDF Lirries en Adoe Normlizer technologie De Grphics Interchnge Formt is uteursrechtelijk eigendom vn CompuServe Incorported. GIFSM is een Service Mrkeigendom vn CompuServe Incorported. Gedeelten evtten een toepssing vn het LZW-lgoritme, dt is geregistreerd onder U.S. Ptent 4,558,302. Gedeelten vn deze softwre Copyright Enterprise Distriuted Technologies Ltd. Alle rechten voorehouden. Gedeelten vn deze softwre Copyright , The Cryptix Foundtion Limited. Alle rechten voorehouden. Gedeelten vn deze softwre zijn een SSLv3/TLS-toepssing, geschreven door Eric Rescorl en met toestemming vn Clymore Systems, Inc. Alle rechten voorehouden. Gedeelten vn deze softwre Copyright 2002, Lee Dvid Pinter nd Contriutors Met medewerking vn Brett Smith, Richrd Pernvs en Erwin Bolwidt. Gedeelten vn deze softwre Copyright , Jen-loup Gilly en Mrk Adler. Alle nder genoemde nmen en diensten die in deze pulictie worden genoemd zijn hndelsmerken vn hun eigen edrijven. Ze worden in deze pulictie ten te vn deze edrijven geruikt en zijn niet edoeld ls kkoord of ls ffilitie met de pulictie. Bedrijven, nmen en dt die in de de gegeven vooreelden worden weergegeven zijn fictief, tenzij nders ngegeven. Afgedrukt in de Verenigde Stten. Dit document wordt regelmtig gewijzigd. Vernderingen, technische onjuistheden en typogrfische fouten zullen in de volgende editie worden gecorrigeerd. Document versie: 1.0 (Septemer 2008)

3 Inhoudsopgve Beginnen 1 Hoe u verder gt... 2 Het systeem instellen 3 FreeFlow We Services definities instellen voor het geruik vn We Services Order Center... 4 De sisinstelling vn We Services Order Center uitvoeren... 5 Instelling voor fcturen definiëren... 5 Lijsten met nken en creditcrds definiëren... 6 Snelle estelling definiëren... 6 Periodes vn vervolgcontroles en geldigheidsduur vn prijsopgven en estellingen npssen (optioneel)... 7 Documentnummering npssen (optioneel)... 7 Prijsepling voor productie implementeren... 9 Begrippen ij prijsepling... 9 Stndrd FreeFlow We Services mechnisme voor prijsepling Uitgereide prijsepling-opties vn We Services Order Center Kiezen tussen prijsepling per intentie en prijsepling vn productie...12 Prijsepling vn productie instellen De prijsepling vn productie inschkelen De prmeters voor de prijsepling vn printers definiëren Prijsepling vn voorrd definiëren Prmeters voor proceserekening definiëren Prijsepling vn productie ls het stndrd erekeningsmodel instellen voor jotypes en sjlonen Verkoop fhndelen 27 Een eenvoudige prijsopgve nmken Wijzingen toevoegen n een prijsopgve of estelling Een prijsopgve selecteren en het ijehorende tld Productie weergeven Jos en Artikelen toevoegen/wissen... 35

4 Hndleiding Extr jo of sjloon toevoegen...35 Een jo kopiëren Een jo wissen...35 Artikelen uit de rtikel-nk toevoegen...36 Bestnden uploden, ijvoegen en toewijzen Een estnd ijvoegen wr uploden nodig is...36 Bestnden toevoegen vnuit een ntwoord-mil Gegevens prijsopgve ewerken Prijsepling genereren voor verschillende hoeveelheden...38 De erekening vn prijsepling voor een jotype of sjloon vernderen...39 Een prijsopgve vn een ndere drukken opvrgen...40 Vn prijsopgve nr estelling overgn Sttussen en iconen vn prijsopgven/estellingen egrijpen De fses in de cyclus Prijsopgve-Bestelling doorlopen De prijsopgve n de klnt presenteren (Uitvoeren)...43 Het ntwoord vn de klnt hnteren...44 Vervolgcontroles vn prijsopgven en estellingen fhndelen Begrippen...47 Activiteiten voor opdrchten en estellingen weergeven en fhndelen...47 De geschiedenis vn prijsopgve en estelling weergeven Snelle estellingen fhndelen Een snelle estelling uitvoeren Nieuwe items eschikr mken voor Snelle estelling Fcturtie fhndelen 55 Fcturen fhndelen Ontvngstewijzen fhndelen Creditnot's fhndelen Deposito's fhndelen Het mngen vn uw usiness en productie 75 Accountgegevens overzichtelijk weergeven Het Dshord Toezicht houden op openstnde prijsopgven en estellingen - De commerciële wchtrij We Services Order Center

5 Inhoudsopgve Het fhndelen vn jos die niet gereed zijn voor productie De ontwerpwchtrij Begrippen Tken fhndelen in de ontwerpwchtrij...81 Productieestnden eheren Bestndsijlgen fhndelen...82 Softproeven versturen en evestigen...83 Vervolgcontroles voor vernderingen in estellingen en jos eheren Jos vn de ontwerp-wchtrij nr ndere wchtrijen verpltsen De ctiviteiten vn een ccount eheren Het venster ctiviteiten Fcturtie eheren-fctuurmnger Hndleiding 3

6 Hndleiding 4 We Services Order Center

7 1 Beginnen De We Services Order Center Hndleiding iedt de informtie en de instructies die u nodig heeft voor het instellen en het geruik vn We Services Order Center. We Services Order Center is een een invoegtoepssing vn FreeFlow We Services. Met FreeFlow We Services kunt u estellingen die vi het internet ij de drukker innenkomen ontvngen en verwerken en met We Services Order Center kunt u lle off-line intercties, zols estellingen per fx, telefoon of e-mil, ehndelen. Op het moment dt de drukker een verzoek voor een prijsopgve heeft ontvngen, kn de drukker met ehulp vn We Services Order Center een prijsopgve opstellen. Alle communictie met de klnt wt etreft deze prijsopgve wordt opgeslgen. Ndt de drukwerkinkoper de prijsopgve heeft geccepteerd, kn de drukker deze prijsopgve omzetten in een estelling. Als de estelling is voltooid, kn de drukker de verkoopcyclus sluiten door een fctuur en een ontvngstewijs te sturen. Het proces is geutomtiseerd en efficiënt. De CSR kn dgelijks de ccounts en de josttus ekijken, tken verwerken en rpporten uitschrijven. Met ehulp vn het ingeouwde mechnisme voor follow-up kn de drukker etere klntenservice ieden en het mechnisme evordert de verkoop. We Services Order Center iedt ook een mechnisme om snelle estellingen - estellingen die geen prijsopgven of specile toestemming ehoeven - te verwerken, zols verkopen uit voorrd op de plnk n klnten die innen lopen. Behlve de prijserekeningsmodellen vn FreeFlow We Services iedt We Services Order Center erekeningsmodellen voor productie. In plts vn een lgemeen kostenpltje voor een intentie jolet (ijvooreeld 'snijden') kunt u met het erekeningsmodel voor productie de prijs voor elk productieproces prt instellen, zols ijvooreeld voor de intsteltijd, de reidstijd, het snijwerk en voor fvl. We Services Order Center geruikt één enkele dtse voor lle prijsopgven, estellingen, rekeningen en contctinformtie.

8 Beginnen Hoe u verder gt De We Services Order Center Hndleiding leidt u stpsgewijs door de procedures die u moet uitvoeren om We Services Order Center effectief te kunnen geruiken. Zorgt u ervoor, dt u voor het geruik vn deze hndleiding de invoegtoepssing vn We Services Order Center heeft geïnstlleerd en geconfigureerd zols eschreven in de FreeFlow We Services Instlltiehndleiding. Als u de We Services Order Center heeft geïnstlleerd, kunt u ls volgt verder gn: 1 Het instellen vn uw systeem voor het geruik vn We Services Order Center. Zie Gedeelte 2.Het systeem instellen voor instructies. 2 Het nmken vn prijsopgven, estellingen en het uitvoeren vn snelle estellingen, zie Gedeelte 3.Verkoop fhndelen. 3 Het ehndelen vn rekeningen en fcturen, zie Gedeelte 4.Fcturtie fhndelen. 4 Het mngen vn uw usiness en vn de productie, zie Gedeelte 5.Het mngen vn uw usiness en productie. 2 We Services Order Center

9 2 Het systeem instellen Voordt u We Services Order Center kunt geruiken, moet u eerst uw systeem op de juiste mnier instellen. In dit hoofdstuk wordt uitgelegd hoe u uw systeem kunt configureren. De instelling is gedeeltelijk vn toepssing op FreeFlow We Services en gedeeltelijk uitsluitend vn toepssing op We Services Order Center. Controleer, voordt u uw systeem gt instellen, of de We Services Order Center softwre is ingeschkeld. Dit hoofdstuk iedt instructies voor het uitvoeren vn de volgende tken: FreeFlow We Services definities instellen voor het geruik vn We Services Order Center De sisinstelling vn We Services Order Center uitvoeren Prijsepling voor productie implementeren

10 Het systeem instellen FreeFlow We Services definities instellen voor het geruik vn We Services Order Center Zorgt u ervoor dt u de volgende FreeFlow We Services instellingen en definities tot stnd rengt, zodt u We Services Order Center optiml kunt enutten. Dit zijn de stndrd FreeFlow We Services tken. Zie voor instructies over de uitvoering vn deze tken de FreeFlow We Services Hndleiding voor de drukker. Mk een We Services Order Center e-mil ccount n. Zie de Instlltiehndleiding voor instructies. Definieer een geruiker voor elke CSR (en definieer Mnger Gevnceerd geruikers) U moet voor elke CSR een geruiker definiëren (Systeeminstellingen > Geruikers). U kunt n een CSR de geruikerstypes Systeemeheerder, Mnger of Mnger gevnceerd toekennen. Het geruikerstype Mnger gevnceerd is lleen eschikr met We Services Order Center. Het iedt dezelfde privileges ls Mnger, mr iedt de geruiker verder de mogelijkheid creditnot's n te mken/te wijzigen of ontvngstewijzen te nnuleren (zie Gedeelte 4.). Systeemeheerders kunnen ook creditnot's nmken/wijzigen, mr heen uitgereidere privileges. U kunt het geruikerstype Mnger gevnceerd n iedere geschikte geruiker toekennen. Deze geruiker hoeft geen CSR te zijn. Controleer dt op de computers vn lle CSR's Office 2003 (of hoger) is geïnstlleerd. Configureer het doorsturen vn de CSR e-mils nr de We Services Order Center e-mil ccount Elke CSR moet een e-mil ccount heen en u moet deze ccounts zo instellen, dt de e-mils utomtisch worden doorgestuurd nr de We Services Order Center e-mil ccount. (U moet dit ls u een geruiker ls CSR toevoegt n We Services Order Center elke keer opnieuw uitvoeren.) Zie de Instlltiehndleiding voor instructies. Stel de estndsindeling vn e-mildocumenten in U kunt Word-documenten converteren nr PDF-indeling. Zie de Instlltiehndleiding voor instructies. Definieer enodigde instellingen voor ccounts en ccountgroepen. Om een nieuwe ccounts n te mken en estnde ccounts te eheren kiest u Accounts > Accountinstellingen. U moet per ccount ten minste één geruiker definiëren (Accounts > Accountinstellingen > Geruikers). U kunt n de ccounts de velden Account Mnger en Verkoper toevoegen (en u kunt deze velden zichtr mken in Systeeminstellingen > Gevnceerd > velden npssen; ze zijn zichtr ij Accounts > Account instellingen > Algemene informtie). Selecteer om de ccountgroepen te eheren Systeeminstellingen > Gevnceerd > Accountgroepen. 4 We Services Order Center

11 De sisinstelling vn We Services Order Center Definieer de vervldtum vn de jos. De instelling vn de vervldtum vn verzonden jos (Systeeminstellingen > Gevnceerd > Vervldtum vn verzonden jo) eïnvloedt de jos die in We Services Order Center werden ngemkt. Omdt het elngrijk is de geschiedenis vn jos te ehouden, is het n te rden om n het instlleren in het veld Vervldtum vn verzonden jos het ntl dgen op mximl in te stellen (9999). Ps de velden n voor offline estelinformtie (optioneel) Het systeem geruikt stndrd velden voor het weergeven vn estelinformtie. Als er ij systeeminstellingen (Systeeminstellingen > Gevnceerd > Velden npssen) npsre velden zijn ngemkt en u wilt deze voor een specifieke ccount vernderen, dn kunt u dit doen ij Accounts > Accountinstellingen > Velden npssen. De sisinstelling vn We Services Order Center uitvoeren N het inschkelen vn de We Services Order Center softwre moet u een ntl instellingen definiëren, zols wordt eschreven in de volgende onderdelen: Instelling voor fcturen definiëren Lijsten met nken en creditcrds definiëren Snelle estelling definiëren Periodes vn vervolgcontroles en geldigheidsduur vn prijsopgven en estellingen npssen (optioneel). Documentnummering npssen (optioneel) Instelling voor fcturen definiëren 1 Selecteer Systeeminstellingen > Gevnceerd > Fctureren. Het tld Fctureren wordt weergegeven. 2 Selecteer, om utomtisch fcturen en ontvngstewijzen voor online estellingen n te mken, het keuzevkje Een fctuur en ontvngstewijs nmken voor op het we gemkte opdrchten met online etling. (Hl het vinkje weg om het utomtisch nmken vn fcturen en ontvngstewijzen uit te schkelen.) 3 Om fcturen nr een hoofdccount uit te schrijven in plts vn nr de ccount die de estelling heeft voortgercht, kunt u het selectievkje Het uitschrijven vn fctuur nr hoofdccount toestn nvinken. (Hl het vinkje weg om de fctuur lleen nr het geselecteerde ccount uit te schrijven.) 4 Klik op Opsln. Hndleiding 5

12 Het systeem instellen Lijsten met nken en creditcrds definiëren Geruik het venster Fctureren vn systeeminstellingen om te definiëren met welke nken en met welke creditcrds u wilt werken. Deze keuzelijsten worden geruikt ij het registreren vn de etlingen. 1 Selecteer Systeeminstellingen > Gevnceerd > Fctureren. Het tld Fctureren wordt weergegeven. 2 Een nk of creditcrd toevoegen Klik op Toevoegen ondern de lijst. Er wordt een lege rij n de lijst toegevoegd. Voer de nm vn een nk of creditcrd in. 3 Om een nk of creditcrd uit de lijst te verwijderen, selecteert u de nk of creditcrd en klikt u op Verwijderen. 4 Als u klr ent, klikt u op Opsln. Snelle estelling definiëren Met ehulp vn het venster Snelle estelling kunt u de instellingen voor nummering, prijsepling, printers en kss wt etreft de optie Snelle estelling instellen. 1 Selecteer Systeeminstellingen > Gevnceerd > Snelle estelling. Het tld Snelle estelling wordt weergegeven. 2 Selecteer om de ontvngstewijzen vn snelle estellingen en de stndrd ontvngstewijzen met elkr te comineren het selectievkje Nummering fctureerontvngst geruiken. De velden Prefix Point of Sle ontvngstewijs Prefix en Beginnummer zijn uitgeschkeld. 3 Klik om een stndrd rtikel voor een snelle estelling te selecteren op Artikel selecteren, selecteer het rtikel in het geopende diloogvenster Artikel selecteren en klik op OK. 4 Voer in het veld Printerpd ontvngstewijs het pd voor de printer vn het ontvngstewijs. 5 De informtie voor de kss definiëren. c Voer het pd in voor de kss ij het veld Ksspd. Voer ij het veld Ksscode de code in die geruikt zl worden om de kss te openen. (Deze wrde wordt door Professionl Services geleverd.) Selecteer Prllel of Serie uit de opties Ksskoppeling. (Dit mkt deel uit vn de implementtie tussen FreeFlow We Services en de kss. Neem contct op met uw leverncier voor meer informtie over implementtie.) 6 Klik op Opsln. 6 We Services Order Center

13 De sisinstelling vn We Services Order Center Periodes vn vervolgcontroles en geldigheidsduur vn prijsopgven en estellingen npssen (optioneel). Periodes vn vervolgcontroles en geldigheidsduur vn prijsopgven en estellingen instellen. 1 Selecteer Systeeminstellingen > Gevnceerd > CRM. 2 Voer in het veld Stndrd opvolgcontrole de stndrd tijdsperiode in wrvoor een opvolgcontrole wordt verwcht. Stndrd: 3 dgen. 3 Voer in het veld Stndrd geldig tot de stndrd tijdsperiode in, wrn de prijsopgve ls ongeldig wordt eschouwd. Stndrd: 30 dgen 4 Klik op Opsln. U kunt de dt voor een specifieke prijsopgve vernderen op de pgin Algemeen vn de prijsopgve. Als de prijsopgve in een estelling is omgezet, worden lle dt opnieuw ingesteld, ongecht de instellingen vn de prijsopgve. Documentnummering npssen (optioneel) Alle prijsopgven, estellingen en fcturen zijn genummerd. Deze nummers worden geruikt om ojecten in het systeem en de nr de klnt verstuurde documenten te identificeren. Elk documentnummer heeft een lfetische prefix die het documenttype ngeeft (ijvooreeld QUO geeft een prijsopgve n); het systeem is uitgerust met toepsselijke voorzetsels. De verschillende documenttypes worden onfhnkelijk vn elkr genummerd. U kunt de prefixen en eginnummers per teller instellen. U kust er ook voor kiezen de zelfde teller voor een ntl verschillende ojecten te geruiken. Deze npssingen zijn optioneel en fhnkelijk vn de eperkingen vn het systeem. Tel 1 op pgin 9 geeft de stndrd prefixen voor nummering en ndere nummeringopties weer. Hndleiding 7

14 Het systeem instellen Documentnummering npssen 1 Selecteer Systeeminstellingen > Gevnceerd > Nummering. Dit geeft het venster nummering weer. Afeelding 1: Venster nummering 2 Ps zo nodig in de prefixvelden de voorzetsels n. 3 Vernder zo nodig de nummers voor de ojecten in velden Beginnummer. 4 Om een onderscheid te mken tussen de nummers en prefixen vn online en offline estellingen selecteert u het selectievkje Verschillende nummeringeplingen voor online en offline estellingen geruiken; zo worden de voorzetsel- en nummeringvelden ij Online opdrchtnummer ingeschkeld. 5 Om het voorzetsel en de teller vn de ontvngstewijzen en deposito's te comineren, selecteert u het selectievkje Nummeringdefinities vn ontvngstewijs voor deposito geruiken; zo worden de voorzetsel- en nummeringvelden ij Deposito nummer uitgeschkeld. 6 Om het voorzetsel en de teller vn de ontvngstewijzen en terugetlingen te comineren, selecteert u het selectievkje Ontvngstewijsnummering voor terugetling geruiken; zo worden de voorzetsel- en nummeringvelden ij Terugetlingsnummer uitgeschkeld. 7 Om de prefix en de teller vn de ontvngstewijzen en creditnot's te comineren, selecteert u het selectievkje Fctuurnummering voor creditnot's geruiken; zo worden de voorzetsel- en nummeringvelden ij Creditnot's uitgeschkeld. De nummering vn estnde prijsopgven, estellingen en fcturen worden niet door vernderingen in de nummering eïnvloed. De nummering dient eenml, n een nieuwe instlltie, te worden ingesteld. 8 We Services Order Center

15 Prijsepling voor productie implementeren Tel 1: Stndrd prefixen ij nummering Oject Stndrd prefix Overige opties Prijsopgven QUO Bestellingen OSR Online estellingen OSR Geruik een prte teller met een stndrd OWB-prefix Fcturen INV Geruik dezelfde teller en prefix ls de ontvngstewijzen Ontvngstewijzen RCT Deposito's DEP Terugetlingen REF Geruik dezelfde teller en prefix ls de ontvngstewijzen. Creditnot's CDT Geruik dezelfde teller en prefix ls de fcturen. Prijsepling voor productie implementeren Om de prijsepling voor productie te implementeren voor jos en sjlonen, moet u eerst de instellingen vn deze prijsepling definiëren. Hiervoor dient u een ntl sisprincipes vn prijsepling te egrijpen. Dit hoofdstuk evt de volgende onderdelen: Begrippen ij prijsepling Prijsepling vn productie instellen Begrippen ij prijsepling FreeFlow We Services iedt een ntl erekeningsmodellen voor prijsepling en deze worden eschreven in de Hndleiding voor de drukker. We Services Order Center iedt echter nog een ntl extr prijseplingsmodellen geseerd op de prijsepling vn de productie. Deze modellen worden in dit gedeelte eschreven. U kunt zelf eplen welk erekeningsmodel u wilt geruiken voor het definiëren vn de prijsepling voor jotypes of sjlonen. Bij het estellen vn een jo genereert de toepssing utomtisch prijsopgven op sis vn het geselecteerde model. Dit onderdeel eschrijft de volgende egrippen: Stndrd FreeFlow We Services mechnisme voor prijsepling Hiërrchie die FreeFlow We Services geruikt om de prijs vn een jo te eplen Uitgereide prijsepling-opties vn We Services Order Center Kiezen tussen prijsepling per intentie en prijsepling vn productie Hndleiding 9

16 Het systeem instellen Stndrd FreeFlow We Services mechnisme voor prijsepling Als u geruik mkt vn het stndrd FreeFlow We Services mechnisme voor prijsepling, voert u de volgende hndelingen uit: 1 Bij het definiëren vn de systeeminstellingen, stelt u de volgende prmeters voor prijsepling in: Business prmeters deze prmeters evtten onder ndere munteenheden en frondingswrden. Belstingpkketten deze prmeters evtten elstingpkketten die n de prijs kunnen worden toegevoegd. Artikel-nk deze prmeters estn uit individuele rtikelen die ergens nders tot stnd zijn gercht (ijvooreeld een voorrd ppier of rtikelen die verzonden moeten worden). Het is niet nodig dt lle rtikelen informtie over prijsepling of kosten evtten, mr de meeste rtikelen heen deze informtie wel (ijvooreeld prijzen vn ppiertypes of verzendkosten). U kunt direct rtikelen n deze nk toevoegen, zonder deze ergens nders te definiëren. 2 Als u een jotype definieert, definieert u ook de intentie-jolets die ij die jo zijn inegrepen. Drn, ij het definiëren vn de instellingen vn de prijsepling, stelt u het volgende in: Het erekeningsmodel dt geruikt zl worden voor de prijsepling vn de jo. Dit is een stndrd prijseplingsmodel en kn uit een vn de volgende modellen estn: Intentie met dit model kunt u de prijsepling geseerd op de definitie vn de jointentie instellen. U kunt voor de jo en intentie-opties de siskosten en prijzen definiëren. Alhoewel u zelf wel een ruwe schtting vn de reidstijd en fvlkosten kunt mken, heeft hier ij het definiëren vn de kosten en de prijs vn de jolet geen velden wr deze schttingen kunt specificeren. De joprijs is drom gerelteerd n de intentieprijs en niet fhnkelijk vn werkelijke reidstijd, reidskosten of fvlkosten vn de jo. Hndmtig Met dit model kn de CSR hndmtig de prijs vn de jo in de winkelwgen definiëren. Excel-prijsepling Met dit model kn de CSR met ehulp vn een Excel-file de prijsepling op ccountniveu eplen. Als u Prijsepling per intentie selecteert, kunt u met de volgende onderdelen de intentie-prijsepling vn de jo definiëren: Plnner met dit gedeelte vn het tld prijsepling kunt u fhnkelijk vn de te printen hoeveelheden printers en gerelteerde prmeters specificeren. Jotype-opties Als u prijsepling per intentie kiest, kunt u in dit gedeelte de sis prijsepling voor de jo en voor lle intentie-opties die de drukwerkinkoper geselecteerd kunnen worden definiëren. Als u hndmtige prijsepling selecteert, kn de CSR met de Plnner de prijsepling op het moment vn estellen definiëren. 3 Als u een sjloon definieert, krijgt dit sjloon lle kenmerken vn het jotype, wronder het erekeningsmodel. In het tld prijsepling vn de Instellingen kunt u het stndrd erekeningsmodel vn het jotype ccepteren of u kunt nieuwe instellingen kiezen. Als u ervoor kiest nieuwe instellingen te geruiken, dn kunt u het erekeningsmodel vernderen en/of de instellingen voor prijsepling npssen. 4 Als er voor een jo verschillende plnnen mogelijk zijn (de jo kn ijvooreeld op verschillende printers worden fgedrukt, wt een ndere prijs tot gevolg heeft), kunt u deze plnnen onder Jos Opvolgen weergeven. 10 We Services Order Center

17 Prijsepling voor productie implementeren Hiërrchie die FreeFlow We Services geruikt om de prijs vn een jo te eplen Als FreeFlow We Services de prijs vn een jo erekent, wordt er voor de prijsepling geruik gemkt vn een hiërrchie vn vier niveus. Het egint ij de meest specifieke prijsepling en ls dt niveu niet wordt ngetroffen, wordt doorgegn nr het volgende niveu. 1 Hndmtige prijsepling voor een voorf estelde jo. Een voorf estelde jo is een jo, wrij het de prijsepling vn het sjloon of vn de jotype ls Hndmtig is ingesteld. Als de drukwerkinkoper een prijsopgve nvrgt, verschijnt er een foutmelding met het ericht dt de prijs niet kn worden erekend. De drukwerkinkoper moet in dt gevl contct opnemen met de drukker om een hndmtige prijsopgve te ontvngen. 2 Prijsinstelling per sjloon. 3 Prijsepling vn ccount (Excel) 4 Prijsinstelling per jotype. Uitgereide prijsepling-opties vn We Services Order Center Behlve de eschikre erekeningsmodellen vn FreeFlow We Services iedt We Services Order Center een ntl opties voor prijsepling vn de productie. In plts vn het definiëren vn een lgemeen kostenpltje voor een intentie jolet, zols ijvooreeld voor 'snijden', kunt u met het erekeningsmodel voor productie de prijs voor elk productieproces prt instellen, zols ijvooreeld voor de insteltijd, de reidstijd, het snijwerk en voor fvl. In het lgemeen wordt de prijsepling vn de productie epld door een comintie vn de voorrdprijs, de fdrukprijs en de procesprijs. Het geruik vn de prijsepling vn productie houdt het volgende in: 1 Bij het definiëren vn de Systeeminstellingen Schkel de prijsepling vn productie in. (U doet dit door het juiste vkje n te vinken in het venster Business.) Het definiëren vn de proceserekening U geruikt het ijgeleverde erekeningsmechnisme om de kosten en de prijzen vn elk productieproces (zols snijden, oren of fdrukken op wijd formt) te definiëren. De kosten en prijzen kunnen een rol spelen in zken ls het ntl keren dt een proces wordt uitgevoerd, de insteltijd of mterilen. 2 Bij het definiëren vn jotypes en sjlonen in de wizrd: In het venster Intentie selecteert u de jolets vn de processen (zols oren en lmineren) die op de jo kunnen worden toegepst. (Menig proces-jolet komt overeen een met de proceserekeningen die u eerder heeft gedefinieerd.) U kunt ovendien elke lgemene jolet die u heeft gedefinieerd selecteren. In het tld Prijsepling vn het venster Instellingen selecteert u het erekeningsmodel zols u dt zou doen ij FreeFlow We Services. We Services Order Center iedt u echter een ntl erekeningsmodellen voor de prijsepling vn productie. Deze erekeningsmodellen pssen de gedeeltelijke prijseplingen die u per jolet met ehulp vn de proceserekening heeft gedefinieerd toe (in het venster Intentie). Hndleiding 11

18 Het systeem instellen We Services Order Center iedt de volgende modules voor de prijsepling vn productie: Prijsepling vn productie lgemene prijsepling vn productie. De fdrukprijs is geseerd op een telling vn fdrukvellen, en de totlprijs wordt erekend op sis vn de volgende formule: Artikelnk + printers + proceserekening (snijden +vouwen + oren + lmineren + nummering). Breedformt productie productieprijs voor het fdrukken op wijd formt, zols ij posters of spndoeken. De fdrukprijs is geseerd op fdrukoppervlk en de totlprijs wordt erekend op sis vn de volgende formule: Artikelnk + printers + proceserekening (snijden +vouwen + oren + lmineren + nummering + fdrukken op wijd formt). Productie met lgemene jolets prijsepling vn productie in het gevl de jo ook lgemene jolets (zols ontwerp-jolets) geruikt. De fdrukprijs is geseerd op een telling vn fdrukvellen en de totlprijs wordt erekend op sis vn de volgende formule: Artikelnk + printers + proceserekening (snijden +vouwen + oren + lmineren + nummering) +lgemene jolets. (Hoewel lgemene jolets eigenlijk onder prijsepling per intentie vllen, worden ze ook geruikt voor de prijsepling vn productie.) De hiërrchie die wordt geruikt voor het ereken vn een jo (Hiërrchie die FreeFlow We Services geruikt om de prijs vn een jo te eplen op pgin 11) lijft onvernderd ij de prijsepling vn productie. 3 Als u een prijsopgve of estelling nmkt, kunt u het stndrd erekeningsmodel of een nder model geruiken. U kunt ook ndere npssingen doen die de prijseplingen eïnvloeden en op die mnier de prijs vn de jo opnieuw erekenen. 4 Als er meerdere printers eschikr zijn met verschillende prijsplnnen, selecteert We Services Order Center de lgste prijs. In het gevl een ntl prijsplnnen dezelfde lgste prijs ieden, selecteert We Services Order Center het meest kosteneffectieve pln. U kunt deze plnnen echter ltijd weergeven terwijl u ezig ent met een prijsopgve. Kiezen tussen prijsepling per intentie en prijsepling vn productie Prijsepling per intentie en prijsepling vn productie ieden verschillende oplossingen fhnkelijk vn de situtie of ehoefte. Prijsepling per intentie met dit erekeningsmodel kunst u, fhnkelijk vn het ntl fdrukken, het totl ntl pgin's of het feitelijke ntl fdrukvellen, de prijsepling voor intenties vn jotypes en sjlonen definiëren. Dit is hndig ls u precies weet hoeveel u wilt vrgen voor een eplde intentie - u weet ijvooreeld wt de mrktprijs is ook l weet u niet wt de feitelijke kosten zijn, of u wilt de feitelijke kosten ewust niet doorvoeren FreeFlow We Services. U definieert de intentie-prijs voor elke intentie innen de jo of het sjloon. U kunt ekende kosten specificeren voor uw eigen dministrtie, mr deze worden niet meegenomen in de erekening vn de prijs. Prijsepling voor productie dit is een hndig erekeningsmodel ls u de kosten vn de uiteenlopende productieprocessen en de mterilen kent. U stelt voor de prijsepling de kosten vn de processen, de mterilen en het percentge dt u over deze kosten wilt heffen vst. De prijsepling vn het productieproces (ijvooreeld de kosten vn snijden, oren of lmineren) wordt op systeemniveu gedefinieerd, niet op jo-niveu. U eplt echter voor elke jo of elk sjloon of de prijsepling vn productie eschikr wordt gesteld. De prijsepling voor productie kn ook lgemene prijseplingen vn jolets evtten (om ijvooreeld de ontwerpkosten of de verpkkingskosten vst te stellen). Hoewel deze kosten feitelijk onder intentieprijsepling vllen, zullen ze meegenomen worden ij de erekening vn de productieprijs. 12 We Services Order Center

19 Prijsepling voor productie implementeren Als de prijsepling vn productie is ingeschkeld, worden dezelfde mechnismen geruikt voor drukwerkinkopers vn We Services en voor CSR's die prijsopgven voor offline estellingen voorereiden. Er kunnen een ntl plnnen n de CSR worden voorgelegd, die vervolgens het este pln kiest (meestl fhnkelijk vn prijzen/printers). Prijsepling vn productie instellen U stelt de prijsepling vn productie in door de volgende stppen uit te voeren: 1 De prijsepling vn productie inschkelen 2 De prmeters voor de prijsepling vn printers definiëren 3 Prijsepling vn voorrd definiëren 4 Prmeters voor proceserekening definiëren Op het moment dt u de prijsepling vn productie heeft geïmplementeerd kunt u dit op de volgende mnier ls het erekeningsmodel voor jotypes en sjlonen definiëren: Prijsepling vn productie ls het stndrd erekeningsmodel instellen voor jotypes en sjlonen De prijsepling vn productie inschkelen 1 Selecteer Instellingen> Prijsepling > Business. 2 Schkel prijsepling vn productie in door het selectievkje Prijsepling op sis vn productieprijs inschkelen n te vinken. Afeelding 2: De prijsepling vn productie inschkelen Hndleiding 13

20 Het systeem instellen Het selectievkje 'Prijsepling op sis vn productieprijs inschkelen' is lleen ingeschkeld ls We Services Order Center is geïnstlleerd. De prmeters voor de prijsepling vn printers definiëren U kunt de prmeters voor de prijsepling vn printers lleen definiëren ls u 'prijsepling vn productie' heeft ingeschkeld. Zie voor instructies over het inschkelen vn prijsepling vn productie De prijsepling vn productie inschkelen op pgin 13. U kunt de prmeters voor de prijsepling vn printers op de volgende mnier definiëren: 1 Selecteer Afdrukinstellingen > Productie > Printers. 2 Selecteer de printer in het venster Printers. 3 Configureer de prmeters voor Instellingen voor fdrukken ls volgt: i ii iii iv v Klik n de rechter knt vn het venster op het tld Instellingen voor fdrukken. Definieer in het veld Insteltijd het ntl minuten dt nodig is voor de initiële instelling vn de printer. Definieer in het veld Insteltijd doorvoer het ntl minuten dt nodig is voor het instellen vn één doorvoor door de printer. Definieer voor offset-printers het ntl minuten dt nodig is voor het instellen vn elke drukkop per doorloop in het vk Insteltijd fdrukkop. Klik op Opsln. 4 Configureer de definities voor snelheden en fvl: Klik n de rechter knt vn het venster op het tld Snelheid en fvl. Configureer de definities, fhnkelijk vn het type printer, op de volgende mnier: Om prmeters voor snelheid en fvl in te stellen voor offsetprinters: i ii iii iv v Definieer het ntl vellen fdrukppier dt per fdruksessie ls fvl wordt verruikt in Vst fvl. Definieer het ntl mogelijke fdrukken per fdruksessie in het veld Antl fdrukken. Definieer het ntl vellen dt per uur fgedrukt kn worden in het veld Snelheid. Definieer in het veld Afvl ij endering het percentge fvl vn de drukvellen (fgeleid vn npssingen n de printer, onderzoek vn de drukvellen, of ndere fvlfctoren). Klik op Toevoegen voor extr jo runs; definieer de prmeters in de resulterende velden. vi Definieer, in het geied Productiefctoren, de fctoren snelheid en fvl in de velden Proceskleur, Spotkleur en Ppiergewicht. 14 We Services Order Center

Volg de installatie- en configuratie-instructies in deze installatiehandleiding voordat u de machine in gebruik neemt.

Volg de installatie- en configuratie-instructies in deze installatiehandleiding voordat u de machine in gebruik neemt. Instlltiehndleiding Hier Beginnen DCP-585CW Volg de instlltie- en onfigurtie-instruties in deze instlltiehndleiding voordt u de mhine in geruik neemt. WAARSCHUWING Wrshuwingen informeren u over de mtregelen

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Onderzoek doen

Hoofdstuk 1 Onderzoek doen Noordhoff Uitgevers v Hoofdstuk 1 Onderzoek doen Opdrcht 1.1 Lees het rtikel Steeds meer lleenstnden worden steeds grijzer in prgrf 1.2 en entwoord drn de volgende vrgen. Geef n welke orgnisties elng kunnen

Nadere informatie

edatenq is een toepassing die de ondernemingen de mogelijkheid biedt om hun statistische aangiften in te vullen en door te sturen via internet.

edatenq is een toepassing die de ondernemingen de mogelijkheid biedt om hun statistische aangiften in te vullen en door te sturen via internet. Hndleiding edatenq Mndelijkse enquête toerisme en hotelwezen Inleiding edatenq is een toepssing die de ondernemingen de mogelijkheid iedt om hun sttistische ngiften in te vullen en door te sturen vi internet.

Nadere informatie

Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 1. Deel 2B: Effecten van explosie op constructies

Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 1. Deel 2B: Effecten van explosie op constructies Pulictiereeks Gevrlijke Stoffen Deel B: Effecten vn eplosie op constructies decemer 003 pgin vn 3 PGS, Deel B: Effecten vn eplosie op constructies Inhoudsopgve pgin Smenvtting 4 Summry 4 Inleiding 5 Identifictieschem

Nadere informatie

Cafitesse 60. Gebruiksaanwijzing Mode d emploi Bedienungsanleitung Operator manual Instrucciones de servicio. Januari 2007 Article no. 700.403.

Cafitesse 60. Gebruiksaanwijzing Mode d emploi Bedienungsanleitung Operator manual Instrucciones de servicio. Januari 2007 Article no. 700.403. Cfitesse 60 Geruiksnwijzing Mode d emploi Bedienungsnleitung Opertor mnul Instrucciones de servicio Jnuri 2007 Article no. 700.403.422-B Cfitesse_C60_NL.indd A 18-12-2007 16:46:31 Cfitesse_C60_NL.indd

Nadere informatie

Request for Proposal voor het huisbankierschap van Oxfam Novib en Hivos januari 2010

Request for Proposal voor het huisbankierschap van Oxfam Novib en Hivos januari 2010 Request for Proposl voor het huisnkiershp vn Oxfm Novi en Hivos jnuri 2010 Anesteding onder egeleiding vn ureu Vllstein Algemeen Conform de voornkondiging op de drtoe estemde wesite vn de EU (www. nestedingsklender.nl),

Nadere informatie

Baseline Informatiehuishouding Gemeenten. Deel 3: De Praktijk

Baseline Informatiehuishouding Gemeenten. Deel 3: De Praktijk Bseline Informtiehuishouding Gemeenten Deel 3: De Prktijk Toelichting Dit deel evt prktisch instrumentrium en gemeentelijke prktijkvooreelden, die zijn ngedrgen door leden vn de projectgroep; De ngeleverde

Nadere informatie

Dank u. Emissievoorschriften volgens EPA. Informatie over garantie. 2011 Mercury Marine 25/30 EFI FourStroke 90-8M0057982 211 !

Dank u. Emissievoorschriften volgens EPA. Informatie over garantie. 2011 Mercury Marine 25/30 EFI FourStroke 90-8M0057982 211 ! Dnk u voor de nkoop vn een vn de este uitenoordmotoren op de mrkt. U het verstndig in vrplezier geïnvesteerd. Uw uitenoordmotor is vervrdigd door Mercury Mrine, een wereldleider op het geied vn scheepstechnologie

Nadere informatie

Uitgebreide handleiding voor de installateur

Uitgebreide handleiding voor de installateur Uitgereide hndleiding voor de instllteur Dikin Altherm hyrid wrmtepomp + EVLQ05+08CA EHYHBH05AA EHYHBH/X08AA Uitgereide hndleiding voor de instllteur Dikin Altherm hyrid wrmtepomp Nederlnds Inhoudsopgve

Nadere informatie

JMF Service. Gebruikershandleiding

JMF Service. Gebruikershandleiding FreeFlow JMF Service Versie 7.0 708P89178 Oktober 2008 FreeFlow JMF Service Gebruikershandleiding Samengesteld door: Xerox Corporation Global Knowledge and Language Services 800 Phillips Road - Bldg. 218-01A

Nadere informatie

edatenq is een toepassing die de ondernemingen de mogelijkheid biedt om hun statistische aangiften in te vullen en door te sturen via internet.

edatenq is een toepassing die de ondernemingen de mogelijkheid biedt om hun statistische aangiften in te vullen en door te sturen via internet. Inleiding edatenq is een toepssing die de ondernemingen de mogelijkheid iedt om hun sttistishe ngiften in te vullen en door te sturen vi internet. Het etreft een door de FOD Eonomie volledig eveiligde

Nadere informatie

NEderlandse federatie voor Raket Onderzoek. Veiligheids- statuut versie 1.1. Deel I - Achtergronden Deel II - Eisen Deel III - Bijlagen

NEderlandse federatie voor Raket Onderzoek. Veiligheids- statuut versie 1.1. Deel I - Achtergronden Deel II - Eisen Deel III - Bijlagen NEderlndse federtie voor Rket Onderzoek Veiligheids- sttuut versie 1.1 Deel I - Ahtergronden Deel II - Eisen Deel III - Bijlgen DATUM: 1-11-2003 VERSIE: 1.1 Definitief DOCUMENT: NERO VS 1.1.do PAG 2 DEEL

Nadere informatie

KBC-BIJSTAND 24 OP 24 UUR BEGRIPPEN IN DEZE POLIS WORDT VERSTAAN ONDER: STRUCTUUR VAN DE POLIS WAAR GELDEN DE VERZEKERINGEN?

KBC-BIJSTAND 24 OP 24 UUR BEGRIPPEN IN DEZE POLIS WORDT VERSTAAN ONDER: STRUCTUUR VAN DE POLIS WAAR GELDEN DE VERZEKERINGEN? KBC VAKANTIEPOLIS BLZ. 1 KBC-BIJSTAND 24 OP 24 UUR BEGRIPPEN Als u een eroep wilt doen op deze polis, kunt u drvoor 24 uur op 24 terecht ij onze ijstndscentrle. U kunt KBC-Bijstnd ereiken vi de telefoonnummers:

Nadere informatie

Hier beginnen MFC-J4510DW

Hier beginnen MFC-J4510DW Instlltiehnleiing Hier eginnen MFC-J450DW MFC-J470DW Lees e Hnleiing prout veilighei voort u uw mhine instlleert. Lees vervolgens eze Instlltiehnleiing voor e juiste instlltie- en onfigurtie-instruties.

Nadere informatie

Hoofdstuk 8 Beslissen onder risico en onzekerheid

Hoofdstuk 8 Beslissen onder risico en onzekerheid Hoofdstuk 8 Beslissen onder risico en onzekerheid 8.5 Tectronis Tectronis, een friknt vn elektronic, kn vn een nder edrijf een éénjrige licentie verkrijgen voor de fricge vn product A, B of C. Deze producten

Nadere informatie

Dank u. Emissievoorschriften volgens EPA. Informatie over garantie. 2010 Mercury Marine 25/30 2-Stroke 90-10261B81 110 !

Dank u. Emissievoorschriften volgens EPA. Informatie over garantie. 2010 Mercury Marine 25/30 2-Stroke 90-10261B81 110 ! Dnk u voor de nkoop vn een vn de beste buitenboordmotoren op de mrkt. U hebt verstndig in vrplezier geïnvesteerd. Uw buitenboordmotor is vervrdigd door Mercury Mrine, een wereldleider op het gebied vn

Nadere informatie

5 goede redenen om uw. Wegwijs in de software en diensten van EBP. beheer te informatiseren

5 goede redenen om uw. Wegwijs in de software en diensten van EBP. beheer te informatiseren 5 goede redenen om uw beheer te informtiseren 1. U bent er bekwm voor. 2. Het is efficiënt en u reliseert dgelijks tijdwinst. 3. Het doet verkopen: weerspiegel uw bedrijfsimgo in uw documenten. 4. Het

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling Dienstreizen Wageningen UR

Uitvoeringsregeling Dienstreizen Wageningen UR Uitvoeringsregeling Dienstreizen Wgeningen UR Vstgesteld door het College vn Bestuur d.d. 11 ugustus 2003* Gelet op rtikel 3.21 lid 1 su vn de CAO Nederlndse Universiteiten en rtikel 8.5 vn de CAO Stichting

Nadere informatie

Volg de installatie- en configuratie-instructies in deze installatiehandleiding voordat u de machine in gebruik neemt.

Volg de installatie- en configuratie-instructies in deze installatiehandleiding voordat u de machine in gebruik neemt. Instlltiehnleiing Hier eginnen MFC-5890CN Volg e instlltie- en onfigurtie-instruties in eze instlltiehnleiing voort u e mhine in geruik neemt. WAARSCHUWING Wrshuwingen informeren u over e mtregelen ie

Nadere informatie

EUROPESE BINNENVAART & KUSTVAART - TOELICHTING OP REGEL 25

EUROPESE BINNENVAART & KUSTVAART - TOELICHTING OP REGEL 25 Vn krht vnf 20 feruri 2008 12.00 uur GMT EUROPESE BINNENVAART & KUSTVAART - TOELICHTING OP REGEL 25 Dekking overeenkomstig de Klsse 1 Regels vn de Stemship Mutul Underwriting Assoition (Bermud) Limited,

Nadere informatie

Probleemgedrag bij ouderen met dementie

Probleemgedrag bij ouderen met dementie Proleemgedrg ij ouderen met dementie Een vergelijking vn tien ntionle en interntionle richtlijnen Sytse Zuidem, specilist ouderengeneeskunde, fdeling Eerstelijnsgeneeskunde, Centrum voor Huisrtsgeneeskunde,

Nadere informatie

INHOUD. Er zijn duizenden manieren om je leven te leven! HOE LEEF JIJ HET JOUWE? SPELLEN. www.hasbro.nl www.hasbro.be

INHOUD. Er zijn duizenden manieren om je leven te leven! HOE LEEF JIJ HET JOUWE? SPELLEN. www.hasbro.nl www.hasbro.be 8+ -4 Spelers Er zijn duizenden mnieren om je leven te leven! HOE LEEF JIJ HET JOUWE? 0407043904 A 007 Hsbro. Alle rechten voorbehouden. edistribueerd in Nederlnd door Hsbro B.V., Postbus 300, 350 A Utrecht.

Nadere informatie

Training - Workshops - Coaching - Teksten. VRAGEN & ADVIES? Bel 036 545 17 13

Training - Workshops - Coaching - Teksten. VRAGEN & ADVIES? Bel 036 545 17 13 2015 Trining - Workshops - Coching - Teksten VRAGEN & ADVIES? Bel 036 545 17 13 2 3 Mondelinge communictie 8 Schriftelijke communictie Doe inspirtie op Wij trinen, cochen en schrijven. Al sinds 1998. Wij

Nadere informatie

Activiteitenplan 2015

Activiteitenplan 2015 Activiteitenpln 205 Hierbij presenteren wij het Activiteitenpln 205 vn het Domein Applied Science wrbij per onderwerp een prioriteitstelling stt vermeld. Opgenomen zijn in ieder gevl lle jrlijkse en lopende

Nadere informatie

Bewerkingen met eentermen en veeltermen

Bewerkingen met eentermen en veeltermen 5 Bewerkingen met eentermen en veeltermen Dit kun je l 1 werken met letters ls onekenden, ls vernderlijken en om te verlgemenen 2 een tel mken ij een situtie 3 de fsprken over lettervormen toepssen 4 oppervlkteformules

Nadere informatie

Versie 6.0, juli 2007. Software- releasedocument. voor de klant. voor FreeFlow Output Manager

Versie 6.0, juli 2007. Software- releasedocument. voor de klant. voor FreeFlow Output Manager Versie 6.0, juli 2007 Software- releasedocument voor de klant voor FreeFlow Output Manager Xerox Corporation Global Knowledge and Language Services 800 Phillips Road Building 845 Webster, New York 14580

Nadere informatie

Het lichamelijk onderzoek

Het lichamelijk onderzoek 3 Het lichmelijk onderzoek J.A.N. Verhr en J.B.A. vn Mourik. Inleiding 4.2 Anmnese 4.3 Orthopedische terminologie 4.4 Klinisch meten.5 Algemeen orthopedisch onderzoek.6 Specieel onderzoek 2.7 Oriënterend

Nadere informatie

Assertiviteit. Agressiviteit

Assertiviteit. Agressiviteit ASSERTIVITEIT drs. M.F. Serrurier Shepper 1 SITUATIE Assertiviteit is een zelfewuste, psyhishe weerrheid wrdoor u in stt ent op te komen voor uw eigen elngen en uiting te geven n uw gevoelens, wensen en

Nadere informatie

Financiële Algebra. wegens inflatie kan geld aan koopkracht verliezen, een zekere 1 nu wordt verkozen boven een onzekere 1 later.

Financiële Algebra. wegens inflatie kan geld aan koopkracht verliezen, een zekere 1 nu wordt verkozen boven een onzekere 1 later. Finnciële Algebr Het is duidelijk dt geld een (positieve) tijdwrde heeft: een individu verkiest consumptie nu boven een toekomstige consumptie en verwcht een beloning voor de derving vn onmiddellijke consumptie,

Nadere informatie

Regeling voor Zelf Aangebrachte Voorzieningen (ZAV)

Regeling voor Zelf Aangebrachte Voorzieningen (ZAV) Regeling voor Zelf Angerhte Voorzieningen (ZAV) INHOUD 1. Inleiding 5 2. Welke soort npssingen zijn mogelijk? 6 3. An welke eisen moeten de npssingen voldoen? 7 4. Algemene voorwrden 9 5. Hoe vrg ik toestemming

Nadere informatie