september 2008 november 2008

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "september 2008 november 2008"

Transcriptie

1 september 2008 november 2008 Dit is een Nederlndse vertling vn het officiële Engelstlige persbericht over de voorlopige resultten over het vierde kwrtl / boekjr In het gevl vn eventuele inconsistenties tussen beide tlversies, prevleert de Engelstlige versie. Océ N.V. Postbus 101, 5900 MA Venlo, telefoon (077) Hndelsregister te Venlo onder nummer Océ informtie voor investeerders op internet: Printing for Professionls

2 Kwrtlbericht 2008/4 Snel verslechterende economie beïnvloedt resultt Océ over vierde kwrtl: 27,8 miljoen genormliseerd bedrijfsresultt Hoofdpunten vierde kwrtl: Uitzonderlijke economische chteruitgng beïnvloedt printindustrie nzienlijk Totle omzet 802,0 miljoen ( 5,5% utonoom, exclusief fx) Genormliseerd bedrijfsresultt 27,8 miljoen (2007: 50,1 miljoen) Vrije ksstroom vn 142 miljoen (2007: 208 miljoen) Kostenreductieprogrmm in 2008 levert beoogde 80 miljoen op Dividendvoorstel ,15 per gewoon ndeel (2007: 0,64), l volledig betld ls interimdividend Commentr Rokus vn Iperen, voorzitter Rd vn Bestuur: De versnelling vn de uitzonderlijke economische neergng heeft de printindustrie sinds oktober sterk gerkt. De gevolgen hiervn hebben ook Océ s finnciële prestties fors beïnvloed. Door onze innovtieve producten en onze sterke verkoop- en service-orgnistie hebben we onze mrktpositie in deze roerige tijden kunnen behouden. We hebben de gevolgen vn de economische neergng kunnen beperken dnkzij ons business model, met ongeveer 70% recurring omzet, en dnkzij krchtig doorgevoerde bezuinigingen. Voor 2009 voorzien we nhoudend moeilijke mrktcondities. In overeenstemming met onze strtegie voeren we cties uit om onze winstgevendheid in 2009 te ondersteunen. We hebben ons kostenbespringsprogrmm voor 2009 uitgebreid vn 50 miljoen nr 80 miljoen. We zullen nvullend 100 miljoen ksstroom genereren, onder meer door de verkoop vn onroerend goed, verlgen vn voorrden en finnciële lese debiteuren, en door beter debiteurenbeheer. We hndhven onze strtegie. Als onderdeel drvn onderzoeken we mogelijkheden om nieuwe smenwerkingsverbnden n te gn, wrdoor we continuous feed en grootformt printers vi derden kunnen gn verkopen. Deze cties zijn erop gericht om onze mrktpositie te behouden in deze tijd vn economische neergng. De voortgnde verslechtering vn de economie heeft effect op de periode wrbinnen we onze finnciële doelstellingen kunnen bereiken.we houden n deze doelstellingen vst en zullen een nieuw tijdpd uitzetten zodr de economische ontwikkelingen voorspelbr worden. Pgin 2

3 Kwrtlbericht 2008/4 Smenvtting voorlopige resultten 2008* Kerncijfers Vierde kwrtl Twlf mnden In miljoen / ls % Δ Δ Totle omzet 802,0 838,4 4,3% 2.909, ,2 6,1% Genormliseerd bedrijfsresultt** 27,8 50,1 44,4% 82,3 122,2 32,6% Eenmlige posten 11,9 0,3 36,3 1,0 Bedrijfsresultt (EBIT) 15,9 49,8 68,0% 46,0 121,2 62,0% Genormliseerd netto resultt** 7,5 36,1 79,2% 28,1 79,6 64,7% Netto resultt 0,7 35,8 98,0% 3,8 78,9 95,2% Vrije ksstroom ,7% ,1% * Op de cijfers in dit persbericht is nog geen ccountntscontrole toegepst. ** Angepst n eenmlige posten. Printindustrie De economie verslechterde in een nog nooit eerder vertoond tempo, voorl sinds oktober Dit resulteerde in een sterke verslechtering vn bijvoorbeeld de mkindustrie en de reclmebrnche en een nhoudend zwkke finnciële services en bouwsector. Echter, enkele ndere sectoren, met nme overheid en onderwijs, lieten een meer stbiele ontwikkeling zien. De snelle en forse chteruitgng in lle mrktsectoren trof vrijwel lle segmenten vn de printindustrie. De vrg nr lgemene copiers en printers vertrgde en vervngingsinvesteringen in zeer hoog volume pprtuur werden uitgesteld. Mogelijke investeringen voor nieuwe toepssingen zijn vertrgd. Bij deze nieuwe toepssingen verpltst printvolume zich vn nloge persen nr digitle printers. In lle segmenten stonden printvolumes onder druk, behlve bij nieuwe toepssingen. Uitbesteding vn Document Mngement Services bleef groeien. De resultten vn Océ in het vierde kwrtl werden sterk beïnvloed door de economische neergng en de drop volgende verslechtering vn de verschillende mrktsectoren. Océ hndhfde zijn mrktpositie door de uitvoering vn zijn strtegie. Door het business model vn Océ bleef de invloed vn de verslechterende economie op de onderneming beperkt, dnkzij de recurring omzet, goed voor 70% vn de totle omzet, die tevens een fspiegeling is vn de lnge termijn relties met onze klnten. Ook de spreiding vn klnten over verschillende mrkten en geogrfische gebieden beperkte de invloed vn de economische neergng. Hoofdpunten Océ Groep resultten vierde kwrtl 2008 Totle omzet vierde kwrtl bedroeg 802,0 miljoen, een dling vn 4,3% ten opzichte vn het vierde kwrtl Exclusief wisselkoerseffecten en de niet-kernctiviteit fx, nm de omzet utonoom f met 5,5%. Het ndeel kleur blijft groeien en bedrgt nu 28% vn de omzet (2007: 23%). Genormliseerde bedrijfslsten bedroegen 32,1% (2007: 33,6%). Deze fnme werd gereliseerd door een strkke uitvoering vn het opertionl excellence progrmm. Het genormliseerde bedrijfsresultt bedroeg 27,8 miljoen (2007: 50,1 miljoen). Vrije ksstroom in het vierde kwrtl ws 142 miljoen (2007: 208 miljoen, inclusief 39 miljoen eenmlige opbrengsten uit de verkoop vn kntoorgebouwen). Pgin 3

4 Kwrtlbericht 2008/4 Vooruitzicht 2009 Gezien de economische neergng zullen de mrktomstndigheden in 2009 uitzonderlijk moeilijk blijven. Het strtegisch pln en de tstbre cties zorgen ervoor dt Océ zijn concurrerende positie kn behouden. In 2009 zl Océ een vergroot opertionl excellence progrmm uitvoeren, dt 80 miljoen n bespringen oplevert. Door blnsverkorting, wronder verkoop vn onroerend goed, genereert Océ 100 miljoen ksstroom. Tevens wil Océ zijn smenwerkingsverbnden in continuous feed en grootformt printers uitbreiden en de flexibiliteit vn de productiekosten vergroten. Rd vn Bestuur Océ N.V. Voor verdere informtie: Investor Reltions: Crlo Scheken, Vice President Investor Reltions Telefoon (077) , e-mil Pers: Jn Hol, Senior Vice President Corporte Communictions Telefoon (077) , e-mil Pgin 4

5 Kwrtlbericht 2008/4 Profiel Océ vn nture innovtief Océ is wereldwijd een toonngevende nbieder vn professionele printen document mngement systemen. Een vn nture innovtief bedrijf, zowel commercieel ls technologisch. Océ ontwikkelt en produceert systemen voor de productie, distributie en het beheer vn documenten, in kleur en zwrt-wit, in klein- en in grootformt voor kntoren, onderwijs, industrie en de grfische mrkt. Het productnbod omvt printers, scnners, rndpprtuur en printmedi mr ook document mngement softwre en innovtieve producten op het gebied vn systeemintegrtie, uitbesteding vn document mngement ctiviteiten en lesing vn printsystemen. Het zelf ontwikkelde en geproduceerde kernssortiment vn Océ richt zich op het klein- en grootformt en voor wt betreft het kleinformt op de (zeer) productieve segmenten. In nvulling drop biedt Océ zijn klnten, veell binnen totloplossingen, geselecteerde pprtuur vn Originl Equipment Mnufcturers (OEMs). Océ s reputtie is gevestigd op productiviteit en betrouwbrheid, bedieningsgemk en een gunstige totl cost of ownership. Océ is commercieel ctief in ruim 90 lnden, wrvn in meer dn 30 lnden met een eigen verkoop- en service-orgnistie. In Europ, Noord-Amerik en Azië zijn bovendien negen reserch- en productiefciliteiten gevestigd. Océ behlde in 2008 met ruim medewerkers een omzet vn 2,9 miljrd. Ondernemingsmodel Océ is ls een vn de weinige nbieders ctief in de complete wrdeketen vn printsystemen: vn ontwikkeling vi productie, verkoop en finnciering tot service. Door constnte terugkoppeling in de keten kn Océ steeds lert nticiperen en inspelen op vernderende mrkteisen en nieuwe mrktknsen. Océ s beleid wordt in de verschillende deelmrkten ngestuurd door drie Strtegische Business Units, Digitl Document Systems (DDS) voor het kleinformt, Océ Business Services (OBS) voor document gerelteerde dienstverlening en Wide Formt Printing Systems (WFPS) voor het grootformt, in nuwe smenwerking met enerzijds Reserch & Development, nderzijds Mrketing & Verkoop. DDS bewerkt de mrkt vi Document Printing en Production Printing. OBS bewerkt de mrkt door middel vn een geogrfische bendering vn Europ en de Verenigde Stten. WFPS bewerkt de mrkt vi de businessgroepen Technicl Document Systems, Disply Grphics Systems en Imging Supplies. Een prte ctiviteit, Softwre & Professionl Services, richt zich op ontwikkeling en implementtie vn softwre in printsystemen en ondersteunt drmee lle businessgroepen. In een ntl lnden wr Océ niet zelf vertegenwoordigd is, biedt het bedrijf een deel vn het productssortiment n vi gespeciliseerde distributeurs. Met eigen Reserch & Development ontwikkelt Océ zelf zijn bsistechnologieën en het merendeel vn zijn productconcepten. Drbij fungeren de rechtstreeks teruggekoppelde klntervringen ls een belngrijke bron voor oplossingen voor concrete, ctuele en toekomstige opgven. Océ verbreedt en versterkt zijn innovtief vermogen bovendien door llinties met strtegische prtners en smenwerking met co-developers en met OEMs voor printsystemen in de hoog-, midden- en lgvolume segmenten. De beursgenoteerde houdstermtschppij vn de Groep is Océ N.V. Het gepltste ndelenkpitl bedrgt circ 53,7 miljoen verdeeld in 43,7 miljoen gewone ndelen, 10 miljoen finncierings preferente ndelen. De gewone en finncierings preferente ndelen hebben een nominle wrde vn 0,50. De gewone ndelen Océ zijn genoteerd n de effectenbeurs vn Amsterdm (NYSE Euronext). Opties op ndelen Océ worden verhndeld op de Euronext Optiebeurs. Pgin 5

6 Kwrtlbericht 2008/4 Toekomstverwchtingen Dit bericht bevt informtie, zols bedoeld in rtikel 5:59 jo. 5:53 Wet op het finncieel toezicht (Wft). Toekomstverwchtingen, die onderdeel kunnen uitmken vn dit bericht verwijzen nr toekomstige gebeurtenissen die op diverse mnieren tot uitdrukking kunnen komen, zols 'verwchtingen', 'voorspellingen', 'nticiperen', 'vn pln zijn' en vergelijkbre uitdrukkingen ( Toekomstverwchtingen ). Océ N.V. ( Océ ) heeft deze uitsprken over de toekomst gebseerd op zijn huidige verwchtingen en projecties met betrekking tot toekomstige gebeurtenissen. Océ s verwchtingen en projecties kunnen worden bijgesteld en Océ s werkelijke resultten, prestties of succes kunnen nmerkelijk fwijken vn de resultten beschreven in deze toekomstverwchtingen vnwege mogelijke risico s, onzekerheden en ndere belngrijke fctoren wrop de onderneming niet ltijd invloed heeft, en die voor Océ noch beheersbr noch voorspelbr zijn. Bij toekomstverwchtingen moet men deze risico s, onzekerheden, wrschuwingen en ndere belngrijke fctoren in dit bericht of in ndere jrof periodieke verslgen, in nmerking nemen. Voor een niet-limittieve bespreking vn de risico s, onzekerheden en ndere fctoren, welke Océ s werkelijke resultten, prestties of succes kunnen beïnvloeden, wordt verwezen nr het jrverslg en ndere Océ-publicties. Gegeven deze onzekerheden kn geen zekerheid worden gegeven over Océ s toekomstige resultten of finnciële positie. Wij dviseren u voorzichtig om te gn met toekomstverwchtingen die uitsluitend de situtie weergeven vn de dtum wrop de uitsprken worden gedn. Océ verplicht zich niet tot publictie vn wijzigingen op de toekomstverwchtingen ten gevolge vn nieuwe informtie, toekomstige gebeurtenissen of nderszins, tenzij drtoe gehouden ingevolge toepsselijk (effecten)recht. Océ enbles its customers to mnge their documents efficiently nd effectively by offering innovtive print nd document mngement products nd services for professionl environments. Pgin 6

december 2008 februari 2009

december 2008 februari 2009 december 2008 februri 2009 Voor verdere informtie: Investor Reltions: Crlo Scheken, Vice President Investor Reltions Telefoon (077) 359 2240, e-mil investor@oce.com Pers: Jn Hol, Senior Vice President

Nadere informatie

september 2009 november 2009

september 2009 november 2009 september 2009 november 2009 Dit is een smengevtte Nederlndse vertling vn het officiële Engelstlige persbericht over de resulten vn het vierde kwrtl en het boekjr 2009. In het gevl vn eventuele inconsistenties

Nadere informatie

december 2007 februari 2008

december 2007 februari 2008 december 2007 februri 2008 Océ N.V. Postbus 101, 5900 MA Venlo [077] 359 22 40 Océ informtie voor investeerders op internet: http://www.investor.oce.com Printing for Professionls Kwrtlbericht 2008/1 Océ

Nadere informatie

Resultaten derde kwartaal 2011

Resultaten derde kwartaal 2011 Océ Kwartaalbericht 2011/3 Resultaten derde kwartaal 2011 Océ N.V. juli 2011 september 2011 Dit is een samengevatte Nederlandse vertaling van het officiële Engelstalige persbericht, inclusief alle financiële

Nadere informatie

maart 2008 mei 2008 Océ N.V.

maart 2008 mei 2008 Océ N.V. mrt 2008 mei 2008 Océ N.V. Postbus 101, 5900 MA Venlo, telefoon [077] 359 22 40 Hndelsregister te Venlo onder nummer 12002283 Océ informtie voor investeerders op internet: http://www.investor.oce.com Printing

Nadere informatie

Postbus 101, 5900 MA Venlo Océ informatie voor investeerders op Internet:

Postbus 101, 5900 MA Venlo Océ informatie voor investeerders op Internet: Océ N.V. Postbus 101, 5900 MA Venlo 077 359 22 40 Océ informtie voor investeerders op Internet: http://www.investor.oce.com Printing for Professionls Kwrtlbericht 2007/1 Strtegie ligt op pln Resultten

Nadere informatie

Een CVA (beroerte) kan uw leven drastisch veranderen! 2009 Een uitgave van de Nederlandse CVA-vereniging

Een CVA (beroerte) kan uw leven drastisch veranderen! 2009 Een uitgave van de Nederlandse CVA-vereniging N een CVA (beroerte)... hoe verder?. Een CVA (beroerte) kn uw leven drstisch vernderen! 2009 Een uitgve vn de Nederlndse CVA-vereniging Wt is een CVA? In Nederlnd leven meer dn een hlf miljoen mensen met

Nadere informatie

FACEBOOK MARKETING. WORD óók 6 JUNI 2013

FACEBOOK MARKETING. WORD óók 6 JUNI 2013 Congres FACEBOOK MARKETING 6 JUNI 2013 WORD óók SPONSOR! Op donderdg 6 juni 2013 orgniseren Entopic en Likeconomics de eerste editie vn Congres Fcebook Mrketing. Een event wrbij de inzet vn Fcebook voor

Nadere informatie

Praktische opdracht Optimaliseren van verpakkingen Inleidende opgaven

Praktische opdracht Optimaliseren van verpakkingen Inleidende opgaven Prktische opdrcht Optimliseren vn verpkkingen Inleidende opgven V, WB Opgve 1 2 Gegeven is de functie f ( x) = 9 x. Op de grfiek vn f ligt een punt P ( p; f ( p)) met 3 < p < 0. De projectie vn P op de

Nadere informatie

Rapportage Enquête ondergrondse afvalinzameling Zaltbommel

Rapportage Enquête ondergrondse afvalinzameling Zaltbommel Rpportge Enquête ondergrondse fvlinzmeling Zltommel Enquête ondergrondse fvlinzmeling Zltommel VERSIEBEHEER Versie Sttus Dtum Opsteller Wijzigingen Goedkeuring Door Dtum 0.1 onept 4-11-09 VERSPREIDING

Nadere informatie

MARKETING / PR / COMMUNICATIEMEDEWERKER

MARKETING / PR / COMMUNICATIEMEDEWERKER OPLEIDING: MARKETING / PR / COMMUNICATIEMEDEWERKER MET DE SPECIALISATIE SOCIAL MEDIA 2015 1 Mrketing/PR/Communictiemedewerker Specilistie Socil Medi SCHEIDEGGER en CEDOR bieden een unieke opleiding n.

Nadere informatie

Hoofdstuk 8 Beslissen onder risico en onzekerheid

Hoofdstuk 8 Beslissen onder risico en onzekerheid Hoofdstuk 8 Beslissen onder risico en onzekerheid 8.5 Tectronis Tectronis, een friknt vn elektronic, kn vn een nder edrijf een éénjrige licentie verkrijgen voor de fricge vn product A, B of C. Deze producten

Nadere informatie

8 Kostenverbijzondering (I)

8 Kostenverbijzondering (I) 8 Kostenverijzondering (I) V8.8 Speelgoedfriknt Autoys BV heeft onlngs de Jolls Joye ontwikkeld: een plsti speelgoeduto voor peuters in de leeftijdstegorie vn twee tot vijf jr. De produtie voor 2009 wordt

Nadere informatie

Het bepalen van een evenwichtstoedeling met behulp van het 1 e principe van Wardrop is equivalent aan het oplossen van een minimaliserings-probleem.

Het bepalen van een evenwichtstoedeling met behulp van het 1 e principe van Wardrop is equivalent aan het oplossen van een minimaliserings-probleem. Exmen Verkeerskunde (H1I6A) Ktholieke Universiteit Leuven Afdeling Industrieel Beleid / Verkeer & Infrstructuur Dtum: dinsdg 2 september 28 Tijd: Instructies: 8.3 12.3 uur Er zijn 4 vrgen over het gedeelte

Nadere informatie

Op weg naar een betrouwbare beoordeling a

Op weg naar een betrouwbare beoordeling a Op weg nr een betrouwbre beoordeling Een eerlijke beoordeling vn cll center gents Cll center-gents worden vk mede beoordeeld op ACT en AHT. Met nme het beoordelen op ACT is niet redelijk, omdt toevl hierin

Nadere informatie

provinci renthe 1. De aanvraag 1.1. Datering en inhoud van de aanvraag

provinci renthe 1. De aanvraag 1.1. Datering en inhoud van de aanvraag Prooinciehuis rüesterbrink r, Assen T Postdres Postbus rzz, 94oo ec Assen F www.drenthe.nl (o592) 36 55 55 (o592) 36 57 77 provinci renthe I/ERZONDEN I CI 0l{T,2û12 Assen, 10 oktober 2012 Ons kenmerk WH12012006860

Nadere informatie

Werken aan resultaat, altijd en overal

Werken aan resultaat, altijd en overal nbroek choemn dviseurs Werken n resultt, ltijd en overl Nr een professionele implementtie vn Het Nieuwe Werken bij de Belstingdienst Michël Geerdink Onder het motto Werken n resultt, ltijd en overl is

Nadere informatie

PROCEDURE SCHADEMELDING - VASTGOED -

PROCEDURE SCHADEMELDING - VASTGOED - PROCEDURE SCHADEMELDING - VASTGOED - Afdeling Finnciën Gemeente Molenwrd Procedure Schdemelding Vstgoed versie 1.0 - pg. 1 Gemeente Molenwrd Inhoud Inleiding 1. Algemene beplingen 1.1 Schde melding 1.2.Schde

Nadere informatie

1 De onderneming in de wereldeconomie

1 De onderneming in de wereldeconomie 1 De onderneming in de wereldeconomie Meerkeuzevrgen 1.1 Glolisering is een proces vn wereldwijde economische integrtie door een sterke toenme vn de interntionle hndel en investeringen. wrij de wereldproductie

Nadere informatie

ß-tt-Lo)c. to oo GEMEENTE vve E RT. Þ ü. ø n. ? Þ fi 4. n ru et akkoord n Gewijzigde versie. ! Anders, nl. .o l. n c-stuk ADVIES

ß-tt-Lo)c. to oo GEMEENTE vve E RT. Þ ü. ø n. ? Þ fi 4. n ru et akkoord n Gewijzigde versie. ! Anders, nl. .o l. n c-stuk ADVIES ì 6ú.o l >Ê to oo GEMEENTE vve E RT Sector Ruimte Openbr: EI Afdeling Zknummer(s) ngekomen stuk(ken) Behndelend medewerk(st)er Poftefeui I lehouder(s) Not Grondbeleid 2014 Projectontwikkeling Herm Velders-Geurtse

Nadere informatie

1. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.1 en 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening het

1. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.1 en 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening het I s e y r e enteffñil Goldêrmlsen De rd vn de gemeente Geldermlsen; gelezen het voorstel vn het college vn burgemeester en wethouders vn 9 en 10 november 2015 nummer 004, besluit: 1. Overeenkomstig het

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO. Wiskunde B1 (nieuwe stijl)

Correctievoorschrift VWO. Wiskunde B1 (nieuwe stijl) Wiskunde B (nieuwe stijl) Correctievoorschrift VWO Voorbereidend Wetenschppelijk Onderwijs 0 0 Tijdvk Inzenden scores Vul de scores vn de lfbetisch eerste vijf kndidten per school in op de optisch leesbre

Nadere informatie

Economische Topper 4 Evaluatievragen thema 3

Economische Topper 4 Evaluatievragen thema 3 Eonomishe Topper 4 Evlutievrgen them 3 1 Vn een lnd zijn volgende gegevens bekend: bbp in 2002 800 miljrd EUR bbp in 2003 833 miljrd EUR Prijspeil 2002 t.o.v. 2003 + 1,5 % Bevolking 2002 t.o.v. 2003 +

Nadere informatie

Algemeen. Restweefsel voor medischwetenschappelijk onderzoek

Algemeen. Restweefsel voor medischwetenschappelijk onderzoek Algemeen Restweefsel voor medischwetenschppelijk onderzoek U bent in het Ersmus MC voor onderzoek en/of behndeling. Soms is het nodig bloed of lichmsweefsel/-vloeistof bij u f te nemen. N fronding vn dit

Nadere informatie

De makelaar is gevestigd aan Zoomstede 2, 3431 HL Nieuwegein en te bereiken via en

De makelaar is gevestigd aan Zoomstede 2, 3431 HL Nieuwegein en te bereiken via en Privcyverklring Gevert Mkelrs en Vstgoedbeheer, ingeschreven in het hndelsregister onder respectievelijk nummer 30134631 en 30134580, is verntwoordelijk voor de verwerking vn persoonsgegevens zols weergegeven

Nadere informatie

NOTA GRONDBELEID 20L4. vtleert GEMEENTE. Vastgesteld in de gemeenteraadsvergadering van...

NOTA GRONDBELEID 20L4. vtleert GEMEENTE. Vastgesteld in de gemeenteraadsvergadering van... NOTA GRONDBELEID 20L4 GEMEENTE vtleert Vstgesteld in de gemeenterdsvergdering vn... NOTA GRONDBELEID 2014 1 NOTA GRONDBELEID 2014 2 INHOUD pg n 1 1.1 L.2 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4 1.3 1.4 1.5 INLEIDING EN

Nadere informatie

Adiameris. Beleggersprofiel

Adiameris. Beleggersprofiel Adimeris Beleggersprofiel Onderstnde informtie is bedoeld om uw beleggersprofiel te beplen op bsis vn onder meer uw finnciële drgkrcht, uw ervring en uw risicotolerntie. Deze oefening heeft eveneens ls

Nadere informatie

Symposium In relatie tot kanker

Symposium In relatie tot kanker Symposium In reltie tot knker Mndg 26 mei 2014 Loctie: Ersmus MC - Onderwijscentrum te Rotterdm Het medische behndeltrject kn voor de ptiënt vernderingen teweeg brengen in de reltie en rol nr nsten, werk

Nadere informatie

Keuze van het lagertype

Keuze van het lagertype Keuze vn het lgertype Beschikbre ruimte... 35 Belstingen... 37 Grootte vn de belsting... 37 Richting vn de belsting... 37 Scheefstelling... 40 Precisie... 40 Toerentl... 42 Lgergeruis... 42 Stijfheid...

Nadere informatie

BIS BenW adviezen JOIN - 9022. Til-s 1122 E P to. akkoord. W \ I w bespreken \ Vergader ng B&W van 24-1-l-2015. tr Niet akkoord tr Gewijzigde versie

BIS BenW adviezen JOIN - 9022. Til-s 1122 E P to. akkoord. W \ I w bespreken \ Vergader ng B&W van 24-1-l-2015. tr Niet akkoord tr Gewijzigde versie Til-s 1122 E P to lt-?s r> GEMEENTE vveert Afdeling Nm opsteller voorstel Portefeui I lehouder Onderwerp Projectontw kkeling Zontrop, Hugo AF (Frns) vn Eersel B&W-voorstel: BW-009022 Zknummer JOIN: zlt5lotr463

Nadere informatie

14 Effectevaluatie van de Strafrechtelijke Opvang Verslaafden (SOV)

14 Effectevaluatie van de Strafrechtelijke Opvang Verslaafden (SOV) Smenvtting Op 1 pril 2001 trd de wet SOV in werking. Op grond vn deze wet kunnen justitibele verslfden die n een ntl in de wet genoemde voorwrden voldoen, in het kder vn een strfrechtelijke mtregel, voor

Nadere informatie

Vraag 2. a) Geef in een schema weer uit welke onderdelen CCS bestaat. b) Met welke term wordt onderstaande processchema aangeduid.

Vraag 2. a) Geef in een schema weer uit welke onderdelen CCS bestaat. b) Met welke term wordt onderstaande processchema aangeduid. Tentmen Duurzme Ontwikkeling & Kringlopen, 1 juli 2009 9:00-12:00 Voordt je begint: schrijf je nm en studentnummer bovenn ieder vel begin iedere vrg op een nieuwe bldzijde ls je een vkterm wel kent in

Nadere informatie

HANDLEIDING FOKWAARDEN 2014. Informatie & Inspiratie document Met uitleg over het hoe en waarom van de fokwaarden

HANDLEIDING FOKWAARDEN 2014. Informatie & Inspiratie document Met uitleg over het hoe en waarom van de fokwaarden HANDLEIDING FOKWAARDEN 2014 Informtie & Inspirtie document Met uitleg over het hoe en wrom vn de fokwrden Missie Al ruim 25 jr ondersteunt ELDA bedrijven in de grrische sector, en het is voor ons een belngrijke

Nadere informatie

Anti-Spyware Enterprise Module software

Anti-Spyware Enterprise Module software Anti-Spywre Enterprise Module softwre versie 8.0 Hndleiding Wt is de Anti-Spywre Enterprise Module? De McAfee Anti-Spywre Enterprise Module is een invoegtoepssing voor VirusScn Enterprise 8.0i, wrmee de

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwaarden Hypotheek SpaarVerzekering Model 10052. Delta Lloyd Levensverzekering NV. 1 Wat bedoelen wij met? 3

Inhoudsopgave. Voorwaarden Hypotheek SpaarVerzekering Model 10052. Delta Lloyd Levensverzekering NV. 1 Wat bedoelen wij met? 3 Voorwrden Hypotheek SprVerzekering Model 10052 Delt Lloyd Levensverzekering NV Inhoudsopgve 1 Wt edoelen wij met? 3 2 Wnneer strt uw verzekering? 3 3 Wnneer stopt uw verzekering? 3 3.1 Kunt u de verzekering

Nadere informatie

HOEVEEL KEREN WIJ UIT? 5.1 Keren we altijd alles uit? WANNEER KEREN WIJ NIET UIT? WAT DOEN WIJ BIJ FRAUDE? 9.1 Wat zijn de gevolgen van fraude?

HOEVEEL KEREN WIJ UIT? 5.1 Keren we altijd alles uit? WANNEER KEREN WIJ NIET UIT? WAT DOEN WIJ BIJ FRAUDE? 9.1 Wat zijn de gevolgen van fraude? VOORWAARDEN Overlijdensrisicoverzekering Delt Lloyd Levensverzekering NV Amsterdm MODEL 2401 U wilt uw finnciële zken goed geregeld heen. Ook ij overlijden. Drom het u een overlijdensrisicoverzekering

Nadere informatie

INLEIDING. Gezond eten Gezond drinken Genoeg slapen Goed bewegen

INLEIDING. Gezond eten Gezond drinken Genoeg slapen Goed bewegen b o r p! f G t i F s i t r G t l p r u e l k r ee INLEIDING Structuur, inzicht en plezier bij gezond leven Dr geloven wij in bij FitGf! Drom hebben we een klender met stickers ontworpen! Voor kinderen,

Nadere informatie

Bijlage agendapunt 7: Inhoudelijke planning overlegtafels 2015

Bijlage agendapunt 7: Inhoudelijke planning overlegtafels 2015 Bijlge gendpunt 7: Inhoudelijke plnning overlegtfels 2015 In de Ontwikkelgend (ijlge 5 ij de Deelovereenkomst mtwerkvoorziening egeleiding 18+) zijn 7 them s en 31 suthem s opgenomen die in 2015 tijdens

Nadere informatie

Houwers Holtackers is een geaccrediteerde inspectie-instelling onder RVA I 243.

Houwers Holtackers is een geaccrediteerde inspectie-instelling onder RVA I 243. Resturnt-cfé In de Wg T..v Heer D. vn Someren Nieuwmrkt 4 1012 CR AMSTERDAM Dtum: 14 september 2010 Betreft: Inspectie BHC 10R1 Gechte heer Vn Someren, Hierbij ontvngt u het rpport vn de inspectie die

Nadere informatie

Privacyverklaring gwoon Makelaars

Privacyverklaring gwoon Makelaars Privcyverklring gwoon Mkelrs U heeft te mken met mkelrdij gwoon Mkelrs. gwoon Mkelrs is een NVM-mkelr/txteur. In deze privcyverklring wordt uitgelegd hoe er met uw gegevens wordt omgegn. Overl wr in deze

Nadere informatie

WET BIBOB MODEL 3 Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur

WET BIBOB MODEL 3 Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur WET BIBOB MODEL 3 Wet evordering integriteitseoordelingen door het openr estuur Formulier voor: Gemchtigd nvrger nmens de rechtspersoon BIBOB VRAGENFORMULIER Bestemd voor GEMACHTIGD AANVRAGER NAMENS DE

Nadere informatie

Beleid vervroegde canonherziening einde tijdvak bij voortdurende erfpacht

Beleid vervroegde canonherziening einde tijdvak bij voortdurende erfpacht Beleid vervroegde cnonherziening einde tijdvk bij voortdurende erpcht (voorheen - tot 1 jnuri 2018 - genmd Beleid vervroegde wijziging voor niet woonbestemmingen ) Onderwerp Beleid vervroegde cnonherziening

Nadere informatie

OP GETAL EN RUIMTE KUN JE REKENEN

OP GETAL EN RUIMTE KUN JE REKENEN OP GETAL EN RUIMTE KUN JE REKENEN Welke wiskunde moet ik kiezen? Dit jr moet je gn kiezen welke wiskunde je wilt gn volgen in de bovenbouw. Hieronder kun je lezen wt wiskunde A, en D inhouden. Wiskunde

Nadere informatie

onze privacy verklaring

onze privacy verklaring onze privcy verklring een korte introductie Je het te mken met Mkelrsnet. Mkelrsnet is lid vn de NVM. In deze privcyverklring wordt uitgelegd hoe er met jouw gegevens wordt omgegn. Overl wr in deze verklring

Nadere informatie

Mytylschool De Trappenberg Peter van Sparrentak

Mytylschool De Trappenberg Peter van Sparrentak Mytylshool De Trppenberg Peter vn Sprrentk www.m3v.nl Nieuwbouwonept en revlidtieentrum geriht op de toekomst Mytylshool De Trppenberg en het ngrenzende revlidtieentrum in Huizen willen in de toekomst

Nadere informatie

Privacyverklaring Nieuwbouw (huur of koop)

Privacyverklaring Nieuwbouw (huur of koop) Privcyverklring Nieuwbouw (huur of koop) 2552018.1 Privcyverklring NOUWEN Mkelrdij o.g.b.v. U heeft te mken met NOUWEN Mkelrdij o.g.b.v. NOUWEN Mkelrdij o.g.b.v. is een NVM-mkelr. In deze privcyverklring

Nadere informatie

Privacyverklaring SPAUWEN VASTGOED

Privacyverklaring SPAUWEN VASTGOED Privcyverklring SPAUWEN VASTGOED U heeft te mken met SPAUWEN VASTGOED. SPAUWEN VASTGOED is een NVM-mkelr/txteur. In deze privcyverklring wordt uitgelegd hoe er met uw gegevens wordt omgegn. Overl wr in

Nadere informatie

Océ Kwartaalbericht 2006/1

Océ Kwartaalbericht 2006/1 Océ Kwrtlbericht 2006/1 Océ N.V. Resultten eerste kwrtl boekjr 2006 Océ N.V. Postbus 101, 5900 MA Venlo 077 359 22 40 Océ informtie voor investeerders op Internet: http://www.investor.oce.com Printing

Nadere informatie

ENERGIEPREMIE B10 a PASSIEVE OF LAGE- ENERGIEBOUW

ENERGIEPREMIE B10 a PASSIEVE OF LAGE- ENERGIEBOUW ENERGIEPREMIE B10 PASSIEVE OF LAGE- ENERGIEBOUW WIE? De volgende sectoren komen, onder beplde voorwrden, in nmerking voor deze premie Deze premie is beschikbr voor een: Prticulier zie B10 b Renovtie JA

Nadere informatie

lijnfolder CaH Campushopper geldig vanaf 14 september 2015

lijnfolder CaH Campushopper geldig vanaf 14 september 2015 lijnfolder geldig vnf 14 september 2015 CH Cmpushopper Hoe deze folder gebruiken? Beste reiziger Met deze folder willen wij u helpen om uw verpltsing met De Lijn uit te stippelen. Een lijnfolder bevt de

Nadere informatie

Eigenwaarden en eigenvectoren

Eigenwaarden en eigenvectoren Hoofdstuk I. Lineire Algebr Les 4 Eigenwrden en eigenvectoren In het voorbeeld vn de verspreiding vn de Euro-munten hebben we gezien hoe we de mix vn munten n floop vn n jr uit de n-de mcht A n vn de overgngsmtrix

Nadere informatie

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel Functie-informtie Functienm Orgnistie Stichting Promes, onderdeel Onderwijsondersteuning Slrisschl 5 Indelingsniveu FUWASYS-dvies IIc Werkterrein Onderwijsproces -> onderwijsbegeleiding Activiteiten Bewerken

Nadere informatie

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel Functie-informtie Functienm Orgnistie Stichting Promes, onderdeel Onderwijsondersteuning Slrisschl 4 Indelingsniveu FUWASYS-dvies IIb Werkterrein Bedrijfsvoering - Mngementondersteuning Activiteiten Bewerken

Nadere informatie

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel. Stichting Promes, onderdeel Schoolmanagement

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel. Stichting Promes, onderdeel Schoolmanagement Functiebeschrijving en -wrdering Stichting Promes, Meppel Functie-informtie Functienm Orgnistie Slrisschl Indelingsniveu FUWASYS-dvies Werkterrein Activiteiten Kenmerkscores 44343 43334 43 43 Somscore

Nadere informatie

Buitenlandse rechtsvorm/-persoon Land Rechtsvorm

Buitenlandse rechtsvorm/-persoon Land Rechtsvorm BIBOB vrgenlijst Anvrg omgevingsvergunning ouwen ingevolge rtikel 2.1, lid 1, onder Wet lgemene eplingen omgevingsrecht (Wo) Anvullende vrgen in het kder vn de Wet Bevordering Integriteitseoordelingen

Nadere informatie

Checklist. Aanvulling ondersteuningsplan. integratie LWOO en PrO in passend onderwijs. 11 mei 2015. [Typ hier]

Checklist. Aanvulling ondersteuningsplan. integratie LWOO en PrO in passend onderwijs. 11 mei 2015. [Typ hier] [Typ hier] Checklist Anvulling ondersteuningspln integrtie LWOO en PrO in pssend onderwijs 11 mei 2015 Deze checklist is tot stnd gekomen in nuwe smenwerking met: Ministerie vn Onderwijs, Cultuur en Wetenschp

Nadere informatie

U wilt uw/een woning taxeren en geeft daarbij opdracht aan de NVM-makelaar/taxateur: U wilt een taxatie laten uitvoeren (zie 3).

U wilt uw/een woning taxeren en geeft daarbij opdracht aan de NVM-makelaar/taxateur: U wilt een taxatie laten uitvoeren (zie 3). Privcyverklring Vn Diepen Vstgoeddvies U heeft te mken met Vn Diepen Vstgoeddvies. Vn Diepen Vstgoeddvies is lid vn de NVM. In deze privcyverklring wordt uitgelegd hoe er met uw gegevens wordt omgegn.

Nadere informatie

REGLEMENT BETREFFENDE DE SPAARLOONREGELING

REGLEMENT BETREFFENDE DE SPAARLOONREGELING De rd vn de gemeente Coevorden; gelezen het voorstel vn urgemeester en wethouders d.d. 13 jnuri 1998; gelet op de ereikte overeenstemming met de ommissie voor Bijzonder Georgniseerd overleg; e s l u i

Nadere informatie

Het reëel getal b is een derdewortel van het reëel getal a c. Een getal en zijn derdewortel hebben hetzelfde toestandsteken.

Het reëel getal b is een derdewortel van het reëel getal a c. Een getal en zijn derdewortel hebben hetzelfde toestandsteken. Werkoek Alger (cursus voor 5u wiskunde) Hoofdstuk : Rekenen in R Nm:. 1. Derdewortel vn een reëel getl (oek pg 7) Een derdewortel vn het reëel getl is dus een getl wrvn de derdemcht gelijk is n. Vooreelden:

Nadere informatie

notitie luchtkwaliteit Trompenburg te Lisse LIS16-2 LIS16-2/akkr/027 ir. R.J.A. Groen drs. M.J.Schilt 1. INLEIDING

notitie luchtkwaliteit Trompenburg te Lisse LIS16-2 LIS16-2/akkr/027 ir. R.J.A. Groen drs. M.J.Schilt 1. INLEIDING notitie vn Twickelostrt 2 postbus 233 7400 AE Deventer telefoon 0570 69 79 11 telefx 0570 69 73 44 onderwerp projectcode referentie opgemkt door luchtkwliteit Trompenburg te Lisse LIS16-2 LIS16-2/kkr/027

Nadere informatie

Hoe zichtbaar ben jij mobiel? MOBIELpakket. Oplossingen voor ondernemende kappers die kiezen. 2012 www.wiewathaar.nl

Hoe zichtbaar ben jij mobiel? MOBIELpakket. Oplossingen voor ondernemende kappers die kiezen. 2012 www.wiewathaar.nl Hoe zichtbr ben jij mobiel? MOBIELpkket Oplossingen voor ondernemende kppers die kiezen 2012 www.wiewthr.nl Reviews? Voordelen 27% Nederlnders vindt reviewsites ls WieWtHr.nl erg nuttig* Wiewthr.nl is

Nadere informatie

E-health voor patiënt én mantelzorger. Liesbeth Boyce 24 maart 2018

E-health voor patiënt én mantelzorger. Liesbeth Boyce 24 maart 2018 Fst@Home E-helth voor ptiënt én mntelzorger Liesbeth Boyce 24 mrt 2018 e-helth elektronisch ptiënten dossier Communictie tussen gegevens ptiënt en verschillende zorgprofessionls pplicties telegeneeskunde

Nadere informatie

Vraag 1. Vraag 2. Vraag 3. Zij gegeven de volgende declaratie in Eiffel. Guido : STUDENT

Vraag 1. Vraag 2. Vraag 3. Zij gegeven de volgende declaratie in Eiffel. Guido : STUDENT Vrg 1 Zij gegeven de volgende declrtie in Eiffel Gui : STUDENT in de veronderstelling dt er een klssentekst bestt voor de klsse STUDENT. Welke vn de volgende uitsprken is wr: A. N uitvoering vn de instructie

Nadere informatie

Biense Dijkstra Alg. directeur

Biense Dijkstra Alg. directeur g l s r e v r J Het smenstellen vn het jrverslg 2014 is terugkijken, mr drn zo snel mogelijk weer vooruitkijken. Nog steeds vnuit een sterke finnciële positie. In 2014 hebben we de Hermn Wijffels Innovtieprijs

Nadere informatie

HBO-Monitor (ROA/HBO-Raad) en WO-Monitor (ROA/VSNU) Dataverzameling alumnigegevens particuliere instellingen hoger onderwijs

HBO-Monitor (ROA/HBO-Raad) en WO-Monitor (ROA/VSNU) Dataverzameling alumnigegevens particuliere instellingen hoger onderwijs ReserchNed v Toernooiveld 216 6525 EC Nijmegen Postus 31162 6503 CD Nijmegen t 024 350 62 52 f 024 350 62 53 e info@reserchned.nl kvk 09159322 Bron vrgenlijst: Bewerkt door: In opdrcht vn: HBO-Monitor

Nadere informatie

Privacyverklaring Irene van Aken Makelaardij

Privacyverklaring Irene van Aken Makelaardij Privcyverklring Irene vn Aken Mkelrdij U heeft te mken met Irene vn Aken Mkelrdij. Mkelr Irene vn Aken is een NVMmkelr/txteur. In deze privcyverklring wordt uitgelegd hoe er met uw gegevens wordt omgegn.

Nadere informatie

Hoofdstuk 0: algebraïsche formules

Hoofdstuk 0: algebraïsche formules Hoofdstuk 0: lgebrïsche formules Dit hoofdstuk hoort bij het eerste college infinitesimlrekening op 3 september 2009. Alle gegevens over de cursus zijn te vinden op http://www.mth.uu.nl/people/hogend/inf.html

Nadere informatie

Privacyverklaring Koops Makelaardij

Privacyverklaring Koops Makelaardij Privcyverklring Koops Mkelrdij In deze privcyverklring wordt uitgelegd hoe er met uw gegevens wordt omgegn. Overl wr in deze verklring KM stt, wordt Koops Mkelrdij B.V. bedoeld. Vn welke diensten vn KM

Nadere informatie

Armoedemonitor 1998. Sociaal en Cultureel Planbureau Centraal Bureau voor de Statistiek

Armoedemonitor 1998. Sociaal en Cultureel Planbureau Centraal Bureau voor de Statistiek Armoedemonitor 1998 Socil en Cultureel Plnbureu Centrl Bureu voor de Sttistiek Armoedemonitor 1998 Exemplren vn deze uitgve zijn verkrijgbr in de boekhndel en bij Elsevier bedrijfsinformtie onder vermelding

Nadere informatie

INSTALLATIEGIDS. Voor alle soorten TL-buizen van Super Long Life

INSTALLATIEGIDS. Voor alle soorten TL-buizen van Super Long Life INSTALLATIEGIDS VOOR SUPER LONG LIFE T L - V E R L I C H T I N G Voor lle soorten TL-buizen vn Super Long Life I n h o u d Pgin 2 Algemene informtie 3 TL-productoverzicht 4 Super Long Life specificties

Nadere informatie

JUL ZOi: ismeerite Waterland. 17 jut. no C1VI s ;

JUL ZOi: ismeerite Waterland. 17 jut. no C1VI s ; ismeerite Wterlnd JUL Zi: ;MLî\i me Wterlnd 17 jut. no C1VI s ; College vn B&W der Gemeente Wterlnd t..v. de heer P. Sounthernygm Postbus 1000 1140 BA MNNICKENDAM tevens per e mil: p. sounthernygm@wter

Nadere informatie

Aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport An de minister vn Volksgezondheid, Welzijn en Sport Onderwerp : Voorstel Smenwerking dvisering vccintie Uw kenmerk : 748280-135050-PG en 748363-135057-PG Ons kenmerk : U-994508/RW/bp/066-K en 2016094166

Nadere informatie

INFORMATIE. hart. verwennend WEEKEND EEN LANG WEEKEND OP EEN TOPLOCATIE VOOR BALANS EN VITALITEIT

INFORMATIE. hart. verwennend WEEKEND EEN LANG WEEKEND OP EEN TOPLOCATIE VOOR BALANS EN VITALITEIT INFORMATIE hrt WEEKEND EEN LANG WEEKEND OP EEN TOPLOCATIE VOOR BALANS EN VITALITEIT COLOFON INHOUD INITIATIEFNEEMSTER Jessy Jnsen www.jessyjnsen.nl Hvelte Inleiding 05 HrtVerwennend voor Jou & Visie 07

Nadere informatie

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll -í Onderwerp Volgnr. Cors kenmerk EnergieAgend Woudrichem -2018 2014-061 14.0012925/2014Z02786 llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll Portefeuillehouder Ambtenr Afdeling Dtum voorstel Opiniërende

Nadere informatie

Proces-verbaal van opdrachtverlening

Proces-verbaal van opdrachtverlening Proces-verbl vn opdrchtverlening Titel nbesteding Medewerker vstgoedbeheer Kenmerk nbesteding Gegevens nbestedende dienst Provincie Noord-Brbnt Brbntln 1 5216TV 's-hertogenbosch Contctpersoon Mrco Visser

Nadere informatie

Moderne wiskunde: berekenen zwaartepunt vwo B

Moderne wiskunde: berekenen zwaartepunt vwo B Moderne wiskunde: erekenen zwrtepunt vwo B In de edities 7 en 8 ws er in de slotdelen vn VWO B ruimte genomen voor een prgrf over het erekenen vn een zwrtepunt. In de negende editie is er voor gekozen

Nadere informatie

StyleView Scanner Shelf

StyleView Scanner Shelf StyleView Scnner Shelf User's Guide Mximl gewicht: 2 ls ( kg) SV Crt & Hoofdeenheid Optie - LCD Crts Optie 2 Lptop Crts Optie 3 Rils n de muur Optie 4 Achterknt SV Crt 3 6 7 Reduce Reuse Recycle of 8 Overzicht

Nadere informatie

U bent er toch ook bij!

U bent er toch ook bij! ! g r o z r o vn In vo d o b n t He 2 1 0 2 r j n t e voor h U bent er toch ook bij! Delen vn kennis stt centrl in het progrmm In voor zorg! Dit njr bieden wij u drom verschillende bijeenkomsten, congressen,

Nadere informatie

Proces-verbaal van opdrachtverlening

Proces-verbaal van opdrachtverlening Proces-verbl vn opdrchtverlening Titel nbesteding Senior Inkoopdviseur (met focus op werken) 0,5 fte Kenmerk nbesteding Gegevens nbestedende dienst Gemeente Venlo Grnizoenweg 3 5928NA Venlo Contctpersoon

Nadere informatie

Privacyverklaring HHW Makelaars B.V.

Privacyverklaring HHW Makelaars B.V. Privcyverklring HHW Mkelrs B.V. U heeft te mken met mkelrdij HHW Mkelrs. Mkelr HHW Mkelrs is een NVMmkelr/txteur. In deze privcyverklring wordt uitgelegd hoe er met uw gegevens wordt omgegn. Overl wr in

Nadere informatie

bezorgerboekje informatie voor

bezorgerboekje informatie voor bezorgerboekje informtie voor Inhoud 2 3 4 6 10 12 13 14 15 Welkom Onmisbre schkel / De Persgroep Distributie Wetten en regels Inschrijven / Bezorgovereenkomst /Arbeidstijdenwet / Arbeidsomstndighedenwet

Nadere informatie

Makelaarschap B.V. Privacyverklaring

Makelaarschap B.V. Privacyverklaring Privyverklring Mkelrshp U heeft te mken met Mkelrshp. Mkelrshp is een NVM-mkelr/txteur. In deze privyverklring wordt uitgelegd hoe er met uw gegevens wordt omgegn. Overl wr in deze verklring NVM-mkelr

Nadere informatie

Van welke diensten van de NVM-makelaar/taxateur maakt u gebruik? U kunt op één of meerdere manieren in contact staan met de NVMmakelaar/taxateur.

Van welke diensten van de NVM-makelaar/taxateur maakt u gebruik? U kunt op één of meerdere manieren in contact staan met de NVMmakelaar/taxateur. Privcyverklring KNAP mkelrdij BV U heeft te mken met KNAP mkelrdij BV. KNAP Mkelrdij BV is een NVM-mkelr/txteur. In deze privcyverklring wordt uitgelegd hoe er met uw gegevens wordt omgegn. Overl wr in

Nadere informatie

Rabatdelen. www.rockpanel.nl

Rabatdelen. www.rockpanel.nl Rbtdelen www.rockpnel.nl ROCKPANEL Lines ROCKPANEL Lines zijn rbtdelen met veer en groef die geschikt zijn voor horizontle toepssing in geventileerde constructies. De innovtieve producten zijn een meer

Nadere informatie

3 Mededeling over de bestemming van het saldo van de winst- en verliesrekening overeenkomstig het bepaalde in artikel 10, lid 6, van de statuten.

3 Mededeling over de bestemming van het saldo van de winst- en verliesrekening overeenkomstig het bepaalde in artikel 10, lid 6, van de statuten. AGENDA voor de jrlijkse Algemene Vergdering vn Andeelhouders vn Heineken Holding N.V., te houden op donderdg 21 pril 2011 om 16.30 uur of zoveel lter ls de jrlijkse Algemene Vergdering vn Andeelhouders

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2013

Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2013 Nieuwegein //f/f^jft \ ^ ^ Inkoop- en nbestedingsbeleid 2013 Augustus 2013 Gemeente Nieuwegeir op- en nbestedingsbeleid 2013 (1-8-2013) Inleiding De gemeente Nieuwegein spnt zich continu in voor een (verdere)

Nadere informatie

Uponor Smart ISI SNEL EN VEILIG INSTALLEREN

Uponor Smart ISI SNEL EN VEILIG INSTALLEREN Uponor Smrt ISI SNEL EN VEILIG INSTALLEREN Uponor Smrt ISI de eenvoudige en snelle instlltieoplossing in de droogouw. Alle componenten zijn veilig in een gesloten unit nwezig, pref gemonteerd en gereed

Nadere informatie

Internetopgaven hoofdstuk 8

Internetopgaven hoofdstuk 8 Internetopgven hoofdstuk 8 IO.8.1 Zie onderstnde MVA-stt vn Anders BV, producent vn kunststof kozijnen. MVA stt Anders BV Omschrijving Anschf Anschf Afschrijvings- Boekwrde Afschrijving Boekwrde dtum wrde

Nadere informatie

13% van de mensen tussen 25 en 34 jaar toont startend ondernemerschap

13% van de mensen tussen 25 en 34 jaar toont startend ondernemerschap Fctsheet De ondernemer Leeftijdsopouw mk-ondernemers, 213 9 11 3 jr of jonger 31 45 jr 46 64 jr 65 jr of ouder 35 44 ndeel in totle werkzme eroepsevolking, tweede kwrtl 21 215 18 16 14 12 1 8 6 4 2 21

Nadere informatie

Examen VWO. wiskunde B1,2 (nieuwe stijl)

Examen VWO. wiskunde B1,2 (nieuwe stijl) wiskunde 1,2 (nieuwe stijl) Exmen VWO Voorbereidend Wetenschppelijk Onderwijs Tijdvk 1 insdg 25 mei 13.30 16.30 uur 20 04 Voor dit exmen zijn mximl 86 punten te behlen; het exmen bestt uit 18 vrgen. Voor

Nadere informatie

Gebru kersreglement. zaal- en materiaalverhuur. Retributie op het huren van zalen, sportterreinen en vermelde materialen

Gebru kersreglement. zaal- en materiaalverhuur. Retributie op het huren van zalen, sportterreinen en vermelde materialen Gebru kersreglement zl- en mterilverhuur Retributie op het huren vn zlen, sportterreinen en vermelde mterilen Dienst Vrije Tijd Mrkt 18 1750 Lennik 02 531 02 07 zlverhuur@lennik.be 1 Art. 1: Infrstructuur

Nadere informatie

Een flexibel samenwerkingsverband

Een flexibel samenwerkingsverband Een flexibel smenwerkingsverbnd Zorg op mt is mogelijk met een flexibele orgnistie en met flexibel inzetbr personeel. Mr hoe krijg je dt voor elkr? Een brochure vn: in opdrcht vn de Projectgroep Pltsingsbeleid.

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO 2012

Correctievoorschrift VWO 2012 Correctievoorschrift VWO 0 tijdvk wiskunde B Het correctievoorschrift bestt uit: Regels voor de beoordeling Algemene regels Vkspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores Regels voor de beoordeling

Nadere informatie

GBK Leden profiel beheer

GBK Leden profiel beheer GBK Leden profiel eheer Op de nieuwe GBK site kn het eigen leden profiel ijgehouden worden. Op dit profiel kn iogrfische informtie worden ingevoerd, werk kn n een portfolio worden toegevoegd, er kunnen

Nadere informatie

Beslissing B&W: datum indiening: 26 januari datum/agendapunt B&Wvergaderi. afdeling. Onderwerp: Wmo klanttevredenheidsonderzoek over 201 4

Beslissing B&W: datum indiening: 26 januari datum/agendapunt B&Wvergaderi. afdeling. Onderwerp: Wmo klanttevredenheidsonderzoek over 201 4 *@ gemeente Roermond VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND dtum indiening: 26 jnuri 2016 fdeling Welzijn dtum/gendpunt B&Wvergderi n g 02021 61 30 1 = Onderwerp: Wmo klnttevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

Van welke diensten van de NVM-makelaar/taxateur maakt u gebruik? U kunt op één of meerdere manieren in contact staan met de NVM-makelaar/taxateur.

Van welke diensten van de NVM-makelaar/taxateur maakt u gebruik? U kunt op één of meerdere manieren in contact staan met de NVM-makelaar/taxateur. Privyverklring Bröring Mkelrs o/g U heeft te mken met Bröring Mkelrs o/g. Bröring mkelrs o/g is een NVM-mkelr/txteur. In deze privyverklring wordt uitgelegd hoe er met uw gegevens wordt omgegn. Overl wr

Nadere informatie

Hoofdstuk 9 Investeringsbeslissingen

Hoofdstuk 9 Investeringsbeslissingen Hoofdstuk 9 Investeringseslissingen 9.5 Beleggingsmtshppij X Beleggingsmtshppij X moet kiezen tussen de investeringsprojeten A en B. Projet A vergt een investering vn 1,5 mln en zl gedurende vijf jr een

Nadere informatie

Jaarverslag. Stichting PVF Zakelijke Hypothekenfonds Stichting PVF Particuliere Hypothekenfonds

Jaarverslag. Stichting PVF Zakelijke Hypothekenfonds Stichting PVF Particuliere Hypothekenfonds Jrverslg Stichting PVF Zkelijke Stichting PVF Prticuliere Inhoudsopgve Verslg vn het Bestuur en de Directie Inleiding Orgnen vn de Stichting 6 Bestuursbesluiten 9 Portefeuillebeleid 1 Ontwikkeling vn

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling Dienstreizen Wageningen UR

Uitvoeringsregeling Dienstreizen Wageningen UR Uitvoeringsregeling Dienstreizen Wgeningen UR Vstgesteld door het College vn Bestuur d.d. 11 ugustus 2003* Gelet op rtikel 3.21 lid 1 su vn de CAO Nederlndse Universiteiten en rtikel 8.5 vn de CAO Stichting

Nadere informatie

Privacyverklaring Begijn Bedrijfsmakelaardij en Taxaties

Privacyverklaring Begijn Bedrijfsmakelaardij en Taxaties Privcyverklring Begijn Bedrijfsmkelrdij en Txties U heeft te mken met Begijn Bedrijfsmkelrdij en Txties. Mkelr Ing. A.P.F. BEGIJN RT is een NVM-edrijfsmkelr/txteur. In deze privcyverklring wordt uitgelegd

Nadere informatie