Ministerie van Economische Zaken Prijsvergelijk elektriciteit

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ministerie van Economische Zaken Prijsvergelijk elektriciteit"

Transcriptie

1 Ministerie van Ecnmische Zaken Prijsvergelijk elektriciteit Juni 2014

2 Intrductie en aanleiding Geachte lezer, Vr u ligt een high-level vergelijking van de elektriciteitsrekening in Nederland, Duitsland, België, het Verenigd Kninkrijk en Frankrijk (NL, DE, BE, VK en FR). Naar aanleiding van het Kamerdebat ver de energierekeningen 1 in Nederland en Duitsland p basis van ns vrgaand nderzek, heeft het een pdracht aan PricewaterhuseCpers Advisry N.V. verstrekt m het nderzek uit te breiden vr de prijzen van de energierekening in België, Frankrijk en het Verenigd Kninkrijk in 2013 en deels vr Nederland en Duitsland. Het ministerie heeft daarbij gevraagd m nderscheid te maken tussen verschillende typen afnemers: huishudelijke afnemers, het MKB, industriële afnemers en de energie-intensieve industrie ( kleine en grte grtgebruikers"). In nze analyses hebben wij aannames en vereenvudigingen meten maken, aangezien niet alle infrmatie publiek beschikbaar is - f tussen regi s verschilt zals bijvrbeeld netwerktarieven. Daarnaast is er in bijvrbeeld Duitsland en het Verenigd Kninkrijk een aantal specifieke uitznderingen p de verschillende energiebelastingen. Om hier rekening mee te huden laten we de geschatte rekening met en znder de nt zien. Individuele energierekeningen kunnen uiteraard p nderdelen afwijken van de hier gepresenteerde uitkmsten. Alle analyses in deze rapprtage zijn mmentpnames, met de genemde jaartallen als peildata. Dit rapprt is vr het bedeld, en mag aan derden wrden verstrekt vr zver vereengekmen in het cntract 2 f nadat er vraf schriftelijke testemming is gegeven dr. Ik wens u veel leesplezier. Met vriendelijke gret, Dr. Paul Nillesen Partner Advisry 1: 2: Opdrachtbevestiging

3 Overzicht van beschikbaarheid en kwaliteit van de infrmatie Beschikbaarheid infrmatie Infrmatie ver met name grtgebruikers was niet vrij tegankelijk. Vr deze afnemers hebben wij p basis van de beschikbare infrmatie aannames gemaakt. Beperkt Uitgebreid Kwaliteit van infrmatie Wij hebben de meest actuele brnnen gebruikt, afkmstig van fficiële kanalen zals tezichthuders en ministeries. Zwak Ged 3

4 Overzicht van bevindingen 4

5 Bevindingen vr de integrale 2013 energierekening NL, DE, BE, VK, FR Algemeen De 2013 analyse ver de nderzchte landen (NL, DE, BE, VK en FR) laat een aantal vereenkmsten zien, maar tevens essentiële verschillen in de pbuw van de energierekening. De algemene tendens ver de nderzchte landen, met het Verenigd Kninkrijk als uitzndering, is dat de cmmdity prijzen zijn gedaald tussen 2010 en 2014, en naar verwachting zullen blijven dalen. Er zijn echter k verschillen in de energierekeningen tussen de verschillende landen, die zich vrnamelijk uiten vr huishudens en vr grte grtgebruikers van energie. Nederland Grte MKB gebruikers en industriële gebruikers in Nederland hebben de laagste energierekening van de nderzchte landen. De energierekeningen vr huishudens en grte grtgebruikers zijn vergelijkbaar met België (Vlaanderen) Duitsland De Duitse huishudens zijn het duurst af in vergelijking met de andere nderzchte landen, vrnamelijk als gevlg van de die meten wrden afgedragen ten beheve van de Energiewende. De grtgebruikers hebben, in cmbinatie met lage cmmdity prijzen, prfijt van de vrijstellingen waar zij gebruik van kunnen maken: zij hebben zdende de p één na laagste energierekening van de nderzchte landen. België (Vlaanderen) In België hebben de grte grtgebruikers een vlumecrrectie vr de bijdrage vr WKK + grenestrmcertificaten. Mede hierdr hebben de grte grtgebruikers in België (Vlaanderen) een redelijk vergelijkbare met Duitsland en Nederland. Verenigd Kninkrijk Huishudens in het Verenigd Kninkrijk hebben de laagste energierekening van de nderzchte landen, mede dr de vrijstelling van de heffing Climate Change Levy. De grte grtgebruikers wrden deels vrijgesteld van de Climate Change Levy. Desndanks blijft de energierekening vr de grtgebruikers in het Verenigd Kninkrijk het hgst van de nderzchte landen. Frankrijk Alle gebruikers in Frankrijk hebben prfijt van de lage (grtendeels gereguleerde) cmmdity prijzen: de Franse huishudens zijn gedkper af in vergelijking met Nederlandse, Duitse en Belgische huishudens. De Franse grtgebruikers hebben de laagste energierekening, aangezien bij deze grep gebruikers de cmmdity een grt gedeelte van de uiteindelijke bepaalt. 5

6 Bevindingen vr de integrale 2013 energierekening NL, BE, VK, FR, DE Britse huishudens hebben de laagste energierekening vr huishudens en kleine MKB gebruikers Gemiddelde huishudelijke gebruiker (gebruik van kwh/a, in ct /kwh, inclusief BTW en gratis kwh regeling in België) Kleine MKB gebruiker (gebruik van kwh/a, in ct /kwh) 27,6 4,4 19,9 3,5 2,1 6,7 19,2 1,1 0,9 9,7 16,4 2,9 4,6 17,4 2,5 2,5 5,5 9,7 6,1 18,9 16,8 2,6 14,7 15,3 5,8 1,9 3,0 9,6 5,6 4,2 6,4 2 8,7 5,1 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 5,8 5,7 6,2 4,9 5,5 5,7 5,6 6,1 4,8 5,5 Cmmdity BTW 6

7 Bevindingen vr de integrale 2013 energierekening NL, BE, VK, FR, DE de energierekening vr grte MKB gebruikers en Industriële gebruikers in Duitsland is relatief hg Grte MKB gebruiker (gebruik van kwh/a, in ct /kwh) Industriële gebruiker (gebruik van kwh/a, in ct /kwh, inclusief nt VK en DE) 17,8 13,6 11,3 1,6 3,1 0,9 12,5 2,4 3,7 0,9 12,8 1,9 4,0 0,9 13,2 1,9 5,5 0,9 7,5 3,9 0,9 9,5 1,3 2,0 10,8 2,1 2,7 11,1 1,4 3,1 9,6 1,6 2,7 3,4 4,3 5,7 5,6 6,1 4,8 5,5 5,6 5,5 6,0 4,8 5,3 Cmmdity 7

8 Bevindingen vr de integrale 2013 energierekening NL, BE, VK, FR, DE maar daalt sterk bij de grtgebruikers als gevlg van nt vr de energiebelasting en de netwerk Kleine grtgebruiker (gebruik van kwh/a, in ct /kwh, inclusief nt VK en DE) Grte grtgebruiker (gebruik van kwh/a, in ct /kwh, inclusief nt VK en DE) 8,2 8,2 6,7 7,6 1,1 1,4 6,9 1,1 6,0 6,6 6,3 0,3 1,4 5,8 5,9 5,5 5,4 6,0 4,7 5,3 5,5 5,4 5,9 4,8 5,3 Cmmdity 8

9 Bevindingen vr de integrale 2013 energierekening NL, BE, VK, FR, DE Prijs per gebruikte kwh NL, BE, VK, FR, DE, per afnamepatrn (in ct /kwh, ijkpunt 2013) Observaties Het verschil tussen huishudens kent een grte bandbreedte. Deze bandbreedte wrdt (mede) verrzaakt dr enerzijds de die Duitse huishudens dienen te betalen en anderzijds de relatief lage netwerk in het Verenigd Kninkrijk. Dit heeft als gevlg dat de van een gebruikte kwh vr huishudens in Duitsland bijna 2 keer z hg is dan vr huishudens in het Verenigd Kninkrijk De verhuding tussen de energierekening per afnamepatrn lpt per land sterk uiteen: het verschil per gebruikte kwh vr een huishuden ten pzichte van een grte grtgebruiker varieert van 2 keer hger in het Verenigd Kninkrijk tt bijna 5 keer hger in Duitsland De MKB gebruikers en de industriële gebruikers zijn het gedkpst af in Nederland Naarmate het gebruik in ttale kwh stijgt, is een mslag te zien in het verlp tussen de landen. Dit wrdt het meest duidelijk vanaf de industriële gebruikers, waar de prijzen vr met name Duitsland relatief sterk dalen. Het Verenigd Kninkrijk kent tevens een mslag: de huishudens betalen een relatief lage vr een gebruikte kwh, terwijl de grtgebruikers bijna anderhalf keer de betalen die een grtgebruiker in Frankrijk betaalt 9

10 10

11 Detailweergave van behandelde gebruiksprfielen Per land zijn de gebruikers geïdentificeerd naar het passend afnamepatrn Prfielen Gemiddelde huishudelijke gebruiker Kleine MKB gebruiker Grte MKB gebruiker Industriële gebruiker Kleine grtgebruiker Grte grtgebruiker Vrbeeld van type afnemer Huishuden Buurtwinkel Supermarkt Grt distributiecentrum Papierfabriek Staalprducent Jaarlijkse vraag kwh /a Piekvraag kw n.v.t Bedrijfstijd h/a n.v.t Aandeel vraag tijdens basisuren Aandeel vraag tijdens piekuren % %

12 Detailweergave van behandelde gebruiksprfielen Per land zijn de gebruikers geïdentificeerd naar het passend afnamepatrn Prfielen Gemiddelde huishudelijke gebruiker Kleine MKB gebruiker Grte MKB gebruiker Industriële gebruiker Kleine grtgebruiker Grte grtgebruiker LS kleingebruik LS MS MS HS HS LS LS 26-1kV 26-1kV 70/36/30kV 380/220/150kV Dmestic Small Nn Dmestic LV LV HV HV BT 36kVA BT > 36kVA HTA HTA HTB1 HTB2 LS LS MS MS HS HS 12

13 Algemene aannames Er wrden vele verschillende prijzen vr elektriciteit aangebden p de markt. Om gebruikers te kunnen vergelijken, zijn er algemene aannames gemaakt Elektriciteitsprijzen Wij gaan uit van variabele prijzen in plaats van vaste prijzen. Er wrdt tevens geen rekening gehuden met vaste abnnementsprijzen (nafhankelijk van daadwerkelijk gebruik), zals p kleine schaal in het VK vrkmt. Daarnaast wrdt uitgegaan van een enkeltarief vr de elektriciteit: er wrdt geen nderscheid gemaakt tussen de tijd van het gebruik (dag/nacht). Er wrdt een nderscheid gemaakt tussen peaklad en baselad gebruik van elektriciteit. Elektriciteitsmeter Er wrdt bij de meettarieven uitgegaan van traditinele meters: smart meters laten wij buiten beschuwing. Daarnaast nemen wij aan dat de meters in bezit van de netbeheerder zijn en niet in het bezit van de cnsument. Reactieve energie & blindvermgen Bij het transprteren van elektriciteit in fasen treedt een prces p waardr er reactieve energie ntstaat. Binnen de netwerkvergedingen (vr grtgebruikers) valt k een tarief vr deze ntstane reactieve energie. Deze pst, waarvan de impact p de ttale elektriciteits zeer beperkt zu zijn, is niet meegenmen in deze studie. Betaalwijze De manier van betalen van de elektriciteitsrekening kan invled hebben p de hgte van de elektriciteitsprijzen. Er is uitgegaan van autmatische incass (direct debit). Er wrdt dus geen rekening gehuden met prepaid f credit tarieven. marge De verkpmarge is gebaseerd p inschattingen en een prgnsestudie van de strm ntwikkeling vr grte afnemers dr de Hans Böckler Stichting ( ). Wij hebben deze verkpmarge, als gevlg van het ntbreken van brnnen per individueel land, vr alle nderzchte landen gehanteerd. 13

14 Nederland In Nederland heeft de REB-krting een grte impact p de ttale elektriciteits van de kleinste gebruikers Cmmdity De cmmdity prijzen zijn de gemiddelden van de dagwaarden van year-frward prijzen (peak en base) ntleend aan Reuters Datastream, naar aandeel per gebruikersgrep, in cmbinatie met een premium vr sptbalancering. De tarieven zijn gebaseerd p het gewgen gemiddelde van de netwerktarieven die dr de Autriteit Cnsument en Markt zijn vastgesteld. De pbuw van het gemiddelde netwerktarief bestaat uit de sm van het peridieke aansluittarief, het transprttarief, het meettarief, het systeemdienstentarief en het vastrecht vr transprt. Heffingen & belastingen Sinds 2013 is de wet Opslag Duurzame Energie van kracht (ODE). Het effect van de ODE p de energierekening van grtere afnemers is verwaarlsbaar, drdat de pslag gestaffeld is. Ok de belasting p elektriciteit is een gestaffelde belasting, die afhankelijk is van de hgte van het verbruik. Daarnaast geldt er vr huishudens een BTW tarief van 21% p de elektriciteits. Krtingen p & belastingen Er geldt een vaste belastingvermindering van 318,62 (excl. BTW) p de belasting vr energie per aansluiting, de REBkrting. Deze vermindering geldt als cmpensatie vr de belasting p de basisbeheften. 14

15 België Gezien het hge percentage aan inwners (ruim 60% van België) en de cncentratie van industrie rndm Antwerpen, hebben wij het Vlaams Gewest als uitgangspunt genmen* Cmmdity De cmmdity prijzen zijn de gemiddelden van de dagwaarden van year-frward prijzen (peak en base) ntleend aan Reuters Datastream, naar aandeel per gebruikersgrep, in cmbinatie met een premium vr sptbalancering. De tarieven zijn gebaseerd p gemiddelden van de distributie- en de transmissietarieven die dr de verschillende netbeheerders binnen Vlaanderen zijn gerapprteerd. De pbuw van het gemiddelde netwerktarief bestaat uit de sm van transprttarieven, het tarief vr systeembeheer, vr meetdiensten en de tarieven vr netverliezen, penbare dienstverlening en ndersteunende diensten. Er geldt een maximaal transmissietarief vr gebruikers van het 26-1 kv net. Heffingen & belastingen Dit betreft de certificaten vr grene strm en WKK, de p de netwerktarieven en de energiebijdrage. De p het transmissietarief zijn de federale bijdrage, bijdragen vr hernieuwbare energie, het aansluiten van ffshre windturbineparken, het ratineel energiegebruik en de teslag vr grenestrmcertificaten. De p het distributietarief zijn het retributietarief en het tarief vr de pensienlasten. Krtingen p & belastingen Een huishuden in Vlaanderen heeft recht p een vergeding vr 100 kwh, plus 100 kwh per persn. Daarnaast zijn er beschermde klanten die nder het zgenemde sciaal tarief vallen, welke wij niet hebben meegenmen in de vergelijking. Daarnaast geldt een maximale teslag vr grenestrmcertificaten en een maximale federale bijdrage, wat resulteert in een lagere heffing vr grtgebruikers. Vr de grenestrmcertificaten en de WKK-certificaten geldt een gestaffelde verbruikscrrectie, waardr grtgebruikers een lagere bijdrage per kwh meten betalen. * Er zijn grte verschillen tussen Wallnië, Brussel en Vlaanderen met betrekking tt en netwerk. Derhalve leidt een berekening vr het gemiddelde tarief van het geheel van België tt een fictief tarief. Aangezien het gewest Vlaanderen het grtste deel van de Belgische bevlking huist, en met de Haven van Antwerpen tevens een grte verzameling aan grtgebruikers heeft, is er vr gekzen m Vlaanderen als benadering te nemen vr België 15

16 Verenigd Kninkrijk In het Verenigd Kninkrijk wrden de van leveranciers vr verschillende maatregelen drberekend in de eind Cmmdity De cmmdity prijzen zijn de gemiddelden van de dagwaarden van year-frward prijzen (peak en base) ntleend aan Reuters Datastream, naar aandeel per gebruikersgrep, in cmbinatie met een premium vr sptbalancering. De tarieven zijn gebaseerd p gemiddelden van de netwerktarieven die dr de verschillende netbeheerders binnen het Verenigd Kninkrijk zijn gerapprteerd. Hierbij is er geen nderscheid naar lcatie gemaakt. De pbuw van het gemiddelde netwerktarief bestaat uit de sm van het capaciteitstarief, het distributietarief, het transprt vastrecht en het transmissietarief. Heffingen & belastingen In het VK is de Climate Change Levy (CCL) de energiebelasting. Verder zijn er binnen de leveranciers ng verschillende drberekende vanuit de leverancier, zals de Energy Cmpany Obligatin en de Warm Hme Discunt (beiden enkel vr huishudens), het CRC Energy Efficiency Scheme (enkel vr grtgebruikers), de Renewable Obligatin Certificates, het Assistance fr Areas with High Electricity Distributin Csts tarief (vr cmpensatie van hge netwerk in Schtland) en het Feed-in tariff. Vr huishudens is tevens een BTW van 5% p de elektriciteits meegenmen. Krtingen p & belastingen Gebruikers nder de kwh per maand zijn vrijgesteld van de CCL. Verder is er een gereduceerde belasting vr energie intensieve gebruikers die in het bezit zijn van een Climate Change Agreement (CCA). Deze reductie kan plpen tt 90% van de CCL. Ok zijn grtgebruikers die in het bezit zijn van een CCA vrijgesteld van de vr het CRC Energy Efficiency Scheme. Een CCA geldt per sectr en kan wrden verkregen als de energie 10% van de prductiewaarde van de sectr zijn f als ze 3% zijn en de sectr daarnaast een imprt rati van 50% heeft (de waarde van imprt gedeeld dr de ttale verkp). 16

17 Frankrijk In Frankrijk wrdt de cmmdity grtendeels bepaald dr een gereguleerd tarief, gebaseerd p de histrische van kernenergie Cmmdity De base en peak prijzen vr Frankrijk wrden berekend dr de marktprijzen te cmbineren met het gereguleerde Accès Régulé à l Electricité Nucléaire Histrique (ARENH) tarief. De ARENH is een gereguleerde tarief wat vereenkmt met de van elektriciteit die dr Électricité de France (EDF) wrdt pgewekt uit kerncentrales. De marktprijzen zijn de gemiddelden van de dagwaarden van year-frward prijzen (peak en base), ntleend aan Reuters Datastream. De base bestaat vr 95% uit het ARENH tarief en vr 5% uit de markt. De peak bestaat vr 20% uit het ARENH tarief en vr 80% uit de markt. De cmmdity is een cmbinatie van de peak en base naar aandeel per gebruikersgrep, in cmbinatie met een premium vr sptbalancering. Vr de netwerktarieven zijn enkel de vlgende psten meegenmen: cmpsante annuelle de gestin (CG), cmpsante annuelle de cmptage (CC) en cmpsante annuelle des sutirages (CS). Vr individuele gebruikers kunnen k ng andere psten van tepassing zijn, zals de vergeding vr back-up vrzieningen en vergedingen vr verschrijding van het gecntracteerde vermgen. Deze tariefpsten zijn buiten beschuwing gelaten. Heffingen & belastingen In Frankrijk bestaan drie p elektriciteit; cntributin tarifaire d acheminement (CTA), cntributin au service public d électricité (CSPE) en taxes sur la cnsmmatin finale d electricité (TCFE). De CTA is een heffing p het vaste gedeelte van het netwerktarief. De TCFE verschilt per gemeente. Vr deze studie is uitgegaan van een gemiddelde ver alle gemeenten. Daarnaast is vr huishudens een BTW meegenmen van 5,5% p vaste tarieven en 20% p het variabele deel. Krtingen p & belastingen Er geldt een plafnd vr het ttaal te betalen bedrag vr CSPE van , dit resulteert in een lager bedrag vr grte grtgebruikers per kwh. Vr elektriciteitsgebruikers aangeslten p het hgspanningsnet geldt verder een lagere CTA. Daarnaast gelden er k lagere tarieven vr TCFE vr grtgebruikers. Onder de nieuwe netwerktarifering vr grtgebruikers (TURPE 4 HTB), die sinds eind 2013 van kracht is, nemen de netwerk vr grte grtgebruikers verder af. 17

18 Duitsland Vr de cncessieheffing is een gemiddelde meegenmen, deze heffing varieert per gemeente Cmmdity De cmmdity prijzen zijn de gemiddelden van de dagwaarden van year-frward prijzen (peak en base) ntleend aan Reuters Datastream, naar aandeel per gebruikersgrep, in cmbinatie met een premium vr sptbalancering. De netwerk zijn berekend p basis van de gewgen gemiddelde tarieven zals gerapprteerd in het Mnitring Reprt 2012 dr de Duitse tezichthuder (BNetzA), met een herberekening vr de verschillende spanningen p basis van tarieven van Enercity Netzgesellschaft, het energiebedrijf van Hannver. Vr de kleine & grte grtgebruikers gld tt begin 2014 een 100% vrijstelling van de netwerk: de vrijstelling zal vanaf 2014 wrden herijkt p 90%. Heffingen & belastingen In Duitsland zijn er vele, zals de EEG, KWKG, Offshre-Haftung, 19 StrmNEV en de cncessieheffing. Daarnaast is er een elektriciteitsbelasting in de vrm van de StrmSteuer. Vr de berekeningen van de en de belasting hebben wij gebruik gemaakt van data van BnetzA en de relevante artikelen uit het StrmStG. Krtingen p & belastingen Er gelden krtingen vr grtgebruikers (specifiek prductiebedrijven) vr de EEG, KWKG, Offshre-Haftung, 19 StrmNEV en de netwerk. Vr de StrmSteuer geldt vr prductiebedrijven een gedeeltelijke ntheffing en een vlledige ntheffing, afhankelijk van het prductieprces. Vr prductieprcessen zals genemd in 9a van de StrmStg geldt een gehele ntheffing van de elektriciteitsbelasting. Vr verige prductieprcessen zijn 9b en 10 tepasbaar, die een casus specifieke krting geeft. De gemiddelde ntheffing van 9b en 10 is 80% p de elektriciteitsbelasting. Overige (niet-prductie) gebruikers kunnen geen gebruik maken van deze nt, en vallen buiten de scpe van deze rapprtage. 18

19 19

20 I. Gemiddelde huishudelijke gebruiker (3.300 kwh/a, in ct /kwh) De in Duitsland zijn debet aan de hge energierekening vr huishudens. In het VK drukken de relatief lage netwerk en de algehele 27,6 4,4 0,8 16,4 9,7 2,9 4,6 6,1 6,2 1,9 5,5 1,9 19,9 3,5 2,1 Cmmdity BTW Ttaal 5,8 1,9 6,7 Cmmdity BTW Ttaal 2,5 2,5 17,4 Cmmdity BTW Ttaal 2,6 1,1 20,9 1,7 19,2 5,5 9,7 4,9 1,9 5,7 1,9 Cmmdity BTW Ttaal Cmmdity marge en Netwerk- Belasting & BTW Ttaal Gratis Ttaal - kwh gratis regeling kwh regeling 20

21 II. Kleine MKB gebruiker ( kwh/a, in ct /kwh) Kleine MKB gebruikers zijn in NL relatief vrdelig af: alleen in FR en het VK is de lager, respectievelijk gedreven dr een gereguleerde cmmdity en lage 2 8,7 1,9 14,7 5,1 5,6 5,5 1,1 6,1 1,1 16,8 5,8 Cmmdity Ttaal 5,7 1,1 4,2 Cmmdity Ttaal 3,0 15,3 Cmmdity Ttaal 2,6 18,9 6,4 9,6 4,8 1,1 5,6 1,1 Cmmdity Ttaal Cmmdity Ttaal 21

22 III. Grte MKB gebruiker ( kwh/a, in ct /kwh) De elektriciteitsrekening vr grte MKB gebruikers in NL is het laagst, grtendeels als gevlg van relatief lage 17,8 7,5 1,9 12,8 4,0 5,5 0,9 3,9 6,1 0,9 1,6 11,3 Cmmdity Ttaal 5,7 0,9 3,1 Cmmdity Ttaal 1,9 13,2 Cmmdity Ttaal 2,4 12,5 5,5 3,7 4,8 0,9 5,6 0,9 Cmmdity Ttaal Cmmdity Ttaal 22

23 IV. Industriële gebruiker ( kwh/a, in ct /kwh) In DE en het VK zijn krtingen vr industriële en grtgebruikers van kracht. In NL wrden de laagste belastingen en gerekend vr industriële gebruikers 3,8 14,1 13,6 1,9 11,6 11,1 5,3 4,3 6,0 3,1 1,3 9,5 Cmmdity Belasting & Ttaal Ontheffing Ttaal met ntheffing 5,6 2,0 Cmmdity Belasting & Ttaal Ontheffing Ttaal met ntheffing 1,6 9,6 Cmmdity Ttaal 2,1 10,8 4,8 2,7 5,5 2,7 Cmmdity Ttaal Cmmdity Ttaal 23

24 V. Kleine grtgebruiker ( kwh/a, in ct /kwh) Een kleine grtgebruiker in DE is het gedkpst uit, gedreven dr de vrijstelling van netwerk en de (gedeeltelijke) nt 9,5 5,3 0,0 0,7 6,4 6,0 6,0 2,7 1,3 8,2 5,5 0,2 6,7 Cmmdity Belasting & Ttaal Ontheffing Ttaal met ntheffing Cmmdity Belasting & Ttaal Ontheffing Ttaal met ntheffing 4,7 1,1 6,9 Cmmdity Ttaal 5,4 1,1 7,6 Cmmdity Ttaal Cmmdity Ttaal 24

25 VI. Grte grtgebruiker ( kwh/a, in ct /kwh) De grte grtgebruikers in DE en FR zijn het gedkpst uit, als gevlg van respectievelijk de vrijstelling en nt, en het ARENH tarief 9,5 5,3 0,0 6,3 5,9 5,9 2,7 1,3 8,2 5,5 0,1 6,6 Cmmdity Belasting & Ttaal Ontheffing Ttaal met ntheffing Cmmdity Belasting & Ttaal Ontheffing Ttaal met ntheffing 4,8 0,1 5,8 Cmmdity Ttaal 5,4 0,3 0,2 6,3 Cmmdity Ttaal Cmmdity Ttaal 25

26 Histrische analyse & drkijk 26

27 Nederland - Grte grtgebruiker ( kwh/a, in ct /kwh, inclusief nt) Histrische prijzen NL (in ct per gebruikte kwh) Observaties Cmmdity De Opslag duurzame energie is in 2013 ingeverd. Vanwege de gestaffelde vrm van de teslag is de invled p de energierekening van de grte grtgebruikers niet significant 6,6 6,4 7,1 6,6 5,8 0,1 De energiebelasting is stabiel gebleven ver de jaren, maar heeft vanwege de gestaffelde vrm k een minimale invled p de energierekening van grte grtgebruikers De netwerk zijn gedaald in 2014 als gevlg van een crrectie vr energie-intensieve bedrijven p de netwerk. Vr deze gebruiker met een vlak gebruik van 8000 draaiuren leidt dat tt een crrectie van 90% De cmmdity is gedaald van 2012 tt 2014, maar minder sterk dan in Duitsland 5,6 5,4 6,1 5,5 5,2 Op basis van de Cal 15, Cal 16 en Cal 17 prijzen (zie appendix 3), zal de cmmdity naar verwachting de kmende jaren ng verder dalen

28 België - Grte grtgebruiker ( kwh/a, in ct /kwh, inclusief nt) Histrische prijzen BE (in ct per gebruikte kwh) Observaties Cmmdity 7,5 0,3 7,1 0,8 0,3 6,8 0,2 0,3 6,3 0,3 5,7 De cmmdity heeft sinds 2012 een dalende trend laten zien De netwerk fluctueren licht gedurende de jaren, wat deels verklaard kan wrden drdat bepaalde gemeenten tussentijds zijn tegevegd aan het netwerk van het Vlaams Gewest De bijdrage vr de WKK- en grenestrmcertificaten is sinds 2012 sterk gedaald dr de invering van een nieuwe berekenmethde vr de verbruikscrrectie. Deze verbruikscrrectie is gestaffeld met een maximale crrectie van 98% vr gebruik bven de kwh De federale bijdrage is cnstant gebleven tussen 2010 en 2014, terwijl de financiering aansluiting ffshre windturbineparken is gedaald in De teslag grenestrmcertificaten fluctueert ver de jaren 6,2 5,6 5,9 5,4 4,8 Vr de heffing vr financiering maatregelen ter bevrdering van REG in Vlaanderen, de financiering van steunmaatregelen vr hernieuwbare energie in Vlaanderen en de energiebijdrage geldt een ntheffing vr grtgebruikers Op basis van de Cal 15, Cal 16 en Cal 17 prijzen (zie appendix 3), zal de cmmdity naar verwachting de kmende jaren stabiel blijven

29 Verenigd Kninkrijk - Grte grtgebruiker ( kwh/a, in ct /kwh, inclusief nt) Histrische prijzen VK (in ct per gebruikte kwh) 6,7 0,7 5, ,0 1,0 5, Cmmdity 9,0 1,2 6, ,2 1,4 5, ,2 1,6 6, Observaties De cmmdity prijzen fluctueren ver de jaren. Mmenteel zijn de cmmdity prijzen in het VK het hgst van alle nderzchte landen in dit nderzek Ok de netwerk vr grte grtgebruikers zijn cntinu gestegen tussen 2010 en 2014 De CCL heffing laat vanaf 2012 een stijging zien. Echter, de krting p de CCL vr CCA bezitters is verhudingsgewijs tevens tegenmen, waardr de nett impact klein is De ttale drberekende van leveranciers zijn k gestegen tussen 2010 en Hiernder vallen de CRC Energy Efficiency Scheme, de Renewable Obligatin Certificates (ROC), het Assistance fr Areas with High Electricity Distributin Csts tarief en het Feed-in tariff (FIT). De ntheffing van de CRC vr CCA bezitters is tegenmen met de stijging van de heffing, waardr de impact van deze stijging klein is De verheid in het Verenigd Kninkrijk heeft aangekndigd de ROC heffing te vervangen dr de Cntract fr Difference (CfD) heffing. Hierbij zijn k cmpensatin schemes aangekndigd vr energieintensieve bedrijven. Deze cmpensatin schemes zullen de bijdragen vr de CfD en de Feed-in tariff verlagen, met name vr grtgebruikers. De cncrete invulling vr de cmpensatin schemes is echter ng niet bekend Op basis van de Cal 15, Cal 16 en Cal 17 prijzen (zie appendix 3), zal de cmmdity naar verwachting de kmende jaren verder stijgen 29

30 Frankrijk - Grte grtgebruiker ( kwh/a, in ct /kwh, inclusief nt) Histrische prijzen FR (in ct per gebruikte kwh) Observaties Cmmdity In Frankrijk is het ARENH tarief de bepalende factr achter de lage cmmdity prijzen. Dit gereguleerde tarief biedt cnsumenten tegang tt elektriciteit met een lage In 2012 is het ARENH tarief verhgd. De cmmdity tussen 2012 en 2014 laat echter een dalende lijn zien, vanwege een daling in de marktprijzen van de cmmdity 5,8 5,7 5,9 5,8 5,7 0,7 De netwerk zijn vanaf 2012 gestegen, vrnamelijk gedreven dr een stijging van het variabele transprttarief. Het vaste gedeelte van de netwerk is in dezelfde peride gedaald De laten weinig fluctuatie zien tussen Hewel de belasting p de vaste netwerk (de CTA) is verhgd, is het resulterende tarief gedaald dr de daling van het vaste netwerktarief. De CSPE heffing is licht gestegen (,4 ct /kwh in 5 jaar) dr een stijging van de maximale heffing. De TCFE heffing is cnstant gebleven ver de jaren 4,8 4,7 4,9 4,8 4,6 Mmenteel wrdt een berekenmethde ntwikkeld vr het ARENH tarief. Deze methde werd verwacht in maart 2014 in te gaan maar is inmiddels uitgesteld. Het is ng nduidelijk wat de impact van de nieuwe berekenmethde zal zijn. Het is vrnemens m het ARENH tarief p den duur te vervangen dr het markttarief, hier is echter ng geen cncrete datum vr afgesprken Op basis van de Cal 15, Cal 16 en Cal 17 prijzen (zie appendix 3), zal de cmmdity naar verwachting de kmende jaren stabiel blijven, p veranderingen in het ARENH tarief na 30

31 Duitsland - Grte grtgebruiker ( kwh/a, in ct /kwh, inclusief nt) Histrische prijzen DE (in ct per gebruikte kwh) Observaties Cmmdity De cmmdity in Duitsland laat de sterkste relatieve en abslute daling zien van de nderzchte landen tussen : mmenteel heeft Duitsland de laagste cmmdity Tussen 2010 en 2014 zijn er gefaseerd ingevegd: De 19 StrmNEV Umlage in ,3 0,2 0,2 6,2 0,2 6,6 0,2 5,9 0,2 5,1 0,2 0,2 De Offshre-Haftung Umlage in 2013 De Abschaltbare Lasten Umlage in 2014 Vr de gelden echter krtingen, specifiek vr de grtgebruikers. Hierdr is de uiteindelijke impact van de p de energierekening van grtgebruikers klein In 2012 en 2013 genten grtgebruikers een krting van 100% p de netwerk. Vanaf 2014 is deze krting 90% 5,5 5,4 6,0 5,3 Vanaf het midden van 2014 wrdt naar verwachting het tarief van de EEG-Umlage verhgd. Dit is naar aanleiding van cmmentaar van de Eurpese Cmmissie 4,3 Op basis van de Cal 15, Cal 16 en Cal 17 prijzen (zie appendix 3), zal de cmmdity naar verwachting de kmende jaren verder dalen

32 32

33 Appendix 1a. Overzicht 2013 cmpnenten NL, BE Uitsplitsing elektriciteits Nederland Prijs cmpnenten I II III IV V VI Cmmdity ct /kwh 5,8 5,7 5,7 5,6 5,5 5,5 & marge ct /kwh 1,9 1,1 0,9 ct /kwh 6,7 4,2 3,1 2,0 Opslag duurzame energie ct /kwh 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 Belasting p elektriciteit ct /kwh 11,7 6,7 1,6 1,2 0,2 0,1 REB krting ct /kwh (9,7) (1,1) (0,1) (0,0) (0,0) (0,0) BTW ct /kwh 3, Ttale elektriciteits ct /kwh 19,9 16,8 11,3 9,5 6,7 6,6 Uitsplitsing elektriciteits België Prijs cmpnenten I II III IV V VI Cmmdity ct /kwh 5,7 5,6 5,6 5,5 5,4 5,4 & marge ct /kwh 1,9 1,1 0,9 ct /kwh 9,7 9,6 3,7 2,7 0,3 Gratis kwh regeling ct /kwh (1,7) WKK- & Grenestrmcertificaten ct /kwh 1,6 1,6 1,6 1,3 0,7 0,1 Energiebijdrage ct /kwh 0,2 0, Federale bijdrage ct /kwh 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,0 Financiering maatregelen ter bevrdering van REG in Vlaanderen ct /kwh 0,0 0,0-0,0 0,0 - Financiering aansluiting ffshre windturbineparken ct /kwh 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Financiering van steunmaatregelen vr hernieuwbare energie in ct /kwh 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 - Vlaanderen Teslag grenestrmcertificaat ct /kwh 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,0 Retributietarief ct /kwh 0,0 0,0 0,0 0,0 - - Tarief pensienlasten ct /kwh 0,2 0,2 0,1 0,1 - - BTW ct /kwh 1, Ttale elektriciteits ct /kwh 19,2 18,9 12,5 10,8 7,6 6,3 33

34 Appendix 1b. Overzicht 2013 cmpnenten VK, DE Uitsplitsing elektriciteits Verenigd Kninkrijk Prijs cmpnenten I II III IV V VI Cmmdity ct /kwh 6,2 6,1 6,1 6,0 6,0 5,9 & marge ct /kwh 1,9 1,1 0,9 ct /kwh 4,6 5,6 4,0 3,1 Climate change levy ct /kwh - Renewable bligatin certificates ct /kwh 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 Feed-in tariff ct /kwh 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 Assistance fr areas with high electricity distributin csts ct /kwh 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 CRC energy efficiency scheme ct /kwh ,8 0,8 Warm hme discunt ct /kwh 0, Energy cmpany bligatin ct /kwh 1, BTW ct /kwh 0, Ttale elektriciteits ct /kwh 16,4 14,7 12,8 11,6 9,5 9,5 Verschil vr CCA bezitter ct /kwh () (1,3) (1,3) Ttale elektriciteits: CCA bezitter ct /kwh 16,4 14,7 12,8 11,1 8,2 8,2 Uitsplitsing elektriciteits Duitsland Prijs cmpnenten I II III IV V VI Cmmdity ct /kwh 5,5 5,5 5,5 5,3 5,3 5,3 & marge ct /kwh 1,9 1,1 0,9 ct /kwh 6,1 5,1 3,9 4,3 - - Strmsteuer ct /kwh 2,1 1,5 Knzessinsabgabe ct /kwh 1,7 1,2 1,2 0,1 0,1 0,1 Umlage nach 19 Abs.2 StrmNEV ct /kwh 0,3 0,3 0,3 0,2 0,0 0,0 Offshre-Haftungumlage ct /kwh 0,3 0,3 0,3 0,2 0,0 0,0 Erneuerbare Energien Gesetz ct /kwh 5,3 5,3 5,3 2,9 0,1 0,1 Kraft-Wärme-Kpplungsgesetz ct /kwh 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 BTW ct /kwh 4, Ttale elektriciteits ct /kwh 27,6 2 17,8 14,1 6,4 6,3 Verschil vr specifieke prducenten ct /kwh () () () Ttale elektriciteits: Specifieke prducenten ct /kwh 27,6 2 17,8 13,6 6,0 5,9 34

Ministerie van Economische Zaken Prijsvergelijk elektriciteit Nederland - Duitsland

Ministerie van Economische Zaken Prijsvergelijk elektriciteit Nederland - Duitsland Advisory Ministerie van Economische Zaken Prijsvergelijk elektriciteit Nederland - Duitsland Overzicht van bevindingen Introductie en aanleiding Geachte lezer, Voor u ligt een high-level vergelijking van

Nadere informatie

TARIEVEN VOOR OPENBARE DIENSTVERPLICHTINGEN EN TAKSEN EN TOESLAGEN

TARIEVEN VOOR OPENBARE DIENSTVERPLICHTINGEN EN TAKSEN EN TOESLAGEN TARIEVEN VOOR OPENBARE DIENSTVERPLICHTINGEN EN TAKSEN EN TOESLAGEN De nderstaande tarieven vr Openbare Dienstverplichtingen en Taksen en Teslagen zijn van tepassing vanaf 1 januari 2016 en kunnen het vrwerp

Nadere informatie

TARIEVEN VOOR OPENBARE DIENSTVERPLICHTINGEN EN TAKSEN EN TOESLAGEN

TARIEVEN VOOR OPENBARE DIENSTVERPLICHTINGEN EN TAKSEN EN TOESLAGEN TARIEVEN VOOR OPENBARE DIENSTVERPLICHTINGEN EN TAKSEN EN TOESLAGEN De nderstaande tarieven vr Openbare Dienstverplichtingen en Taksen en Teslagen zijn van tepassing vanaf 1 januari 2017 en kunnen het vrwerp

Nadere informatie

Resultaten Enquête Particulieren 2008

Resultaten Enquête Particulieren 2008 Resultaten Enquête Particulieren 2008 Gedrag & ervaringen van huishudelijke afnemers p de vrijgemaakte Vlaamse energiemarkt resultaten met betrekking tt slimme meters Deelrapprt vr de Vlaamse Reguleringsinstantie

Nadere informatie

Veel gestelde vragen huurbeleid 18 oktober 2012

Veel gestelde vragen huurbeleid 18 oktober 2012 Veel gestelde vragen huurbeleid 18 ktber 2012 Algemeen: 1. Waarm kmt er een nieuw huurbeleid? Een aantal ntwikkelingen heeft ervr gezrgd dat wij ns huurbeleid hebben aangepast. Deze ntwikkelingen zijn:

Nadere informatie

Verdiepend onderzoek Wmoinkoopproces

Verdiepend onderzoek Wmoinkoopproces Verdiepend nderzek Wminkpprces Kwalitatief nderzek nder 24 gemeenten Petra Ebben de Jng & Myriam Martens 1 september 2014 Disclaimer en leeswijzer Het ministerie van VWS heeft Q-Cnsult pdracht gegeven

Nadere informatie

Sectorvoorstel voor een toekomstbestendig salderingsmodel

Sectorvoorstel voor een toekomstbestendig salderingsmodel Sectrvrstel vr een tekmstbestendig salderingsmdel Inleiding Znnepanelen zijn in pmars in Nederland. De huidige salderingsregeling vr znne-energie in cmbinatie met een sterk dalende kstprijs van znnepanelen

Nadere informatie

Management review. CO2-reductiesysteem. Rapportage juli 2015 (referentiejaar = 2010) I. Bangma O. Van der Ende

Management review. CO2-reductiesysteem. Rapportage juli 2015 (referentiejaar = 2010) I. Bangma O. Van der Ende Management review CO2-reductiesysteem Rapprtage juli 2015 (referentiejaar = 2010) Opgesteld dr: Akkrd: I. Bangma O. Van der Ende 1. Inleiding Op 28 juli is een management review gehuden waarin de energieprestaties

Nadere informatie

opleidingsniveau laag % % middelbaar/hoog % %

opleidingsniveau laag % % middelbaar/hoog % % Niet-werkende werkzekenden aan het werk in 2010: Wie zijn ze en waar vinden ze werk? Managementsamenvatting Oktber 2011 UWV WERKbedrijf helpt werkzekenden bij het vinden van een baan en werkgevers bij

Nadere informatie

Toelichting Checklist Optimale informatie beleggingsverzekering

Toelichting Checklist Optimale informatie beleggingsverzekering Telichting Checklist Optimale infrmatie beleggingsverzekering Algemeen Infrmatie ver beleggingsverzekeringen Beleggingsverzekeringen zijn cmplexe prducten. Om de klant beter inzicht te geven in de werking

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 23 februari 2016

PERSBERICHT Brussel, 23 februari 2016 01/2010 05/2010 09/2010 01/2011 05/2011 09/2011 01/2012 05/2012 09/2012 01/2013 05/2013 09/2013 01/2014 05/2014 09/2014 01/2015 05/2015 09/2015 01/2016 Inflatie (%) PERSBERICHT Brussel, 23 februari 2016

Nadere informatie

Lokale subsidies voor energiebesparing en duurzame energie

Lokale subsidies voor energiebesparing en duurzame energie RETS RESpedia Lkale subsidie vr energieprjecten Ec Centre Wales Jake Hllyfield Lkale subsidies vr energiebesparing en duurzame energie Diverse lkale verheden in Wales hebben uiteenlpende maatregelen genmen

Nadere informatie

Toepassing vrijstelling energiebelasting 2012 i.v.m. opwekken elektriciteit

Toepassing vrijstelling energiebelasting 2012 i.v.m. opwekken elektriciteit Verklaring Warmte Kracht Kppeling (WKK) Tepassing vrijstelling energiebelasting 2012 i.v.m. pwekken elektriciteit De afnemer: Bedrijfsnaam : Plaats : Klantnummer : BTW-nummer : verklaart hierbij ten beheve

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. G.M.M. Bervoets Penningmeester ZDA-gemeente Breda 16 januari 2014 versie 1.1

Jaarverslag 2013. G.M.M. Bervoets Penningmeester ZDA-gemeente Breda 16 januari 2014 versie 1.1 Jaarverslag 2013 G.M.M. Bervets Penningmeester ZDA-gemeente Breda 16 januari 2014 versie 1.1 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 2. BELEID 2.1. Visie 2.2. Delstellingen 2.3. Samenvatting 3. FINANCIELE RAPPORTAGE

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 13 oktober 2017

PERSBERICHT Brussel, 13 oktober 2017 PERSBERICHT Brussel, 13 ktber 2017 Geharmniseerde cnsumptieprijsindex - september 2017 De Belgische inflatie vlgens de Eurpees geharmniseerde cnsumptieprijsindex bedraagt in september, net zals in augustus,

Nadere informatie

Onderwerp Wijziging van de Verordening tot het kunnen verlenen van een alleenrecht voor Concern voor Werk. Aan de raad. Status: ter besluitvorming

Onderwerp Wijziging van de Verordening tot het kunnen verlenen van een alleenrecht voor Concern voor Werk. Aan de raad. Status: ter besluitvorming N. 218419-1 Emmelrd, 14 januari 2014. Onderwerp Wijziging van de Verrdening tt het kunnen verlenen van een alleenrecht vr Cncern vr Werk. Advies raadscmmissie [ ] Aan de raad. Status: ter besluitvrming

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 13 juli 2017

PERSBERICHT Brussel, 13 juli 2017 PERSBERICHT Brussel, 13 juli 2017 Geharmniseerde cnsumptieprijsindex - juni 2017 De Belgische inflatie vlgens de Eurpees geharmniseerde cnsumptieprijsindex bedraagt in juni 1,5% ten pzichte van 1,9% in

Nadere informatie

Wat betekent de taxshift voor u als zelfstandige of KMO?

Wat betekent de taxshift voor u als zelfstandige of KMO? Wat betekent de taxshift vr u als zelfstandige f KMO? Brn : UNIZO en VBO De regering slt een akkrd ver de zgenaamde taxshift. Wat heeft die vr u als zelfstandige f KMO allemaal in pett en wat betekent

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 16 augustus 2017

PERSBERICHT Brussel, 16 augustus 2017 PERSBERICHT Brussel, 16 augustus 2017 Geharmniseerde cnsumptieprijsindex - juli 2017 De Belgische inflatie vlgens de Eurpees geharmniseerde cnsumptieprijsindex bedraagt in juli 1,8% ten pzichte van 1,5%

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 14 juni 2017

PERSBERICHT Brussel, 14 juni 2017 PERSBERICHT Brussel, 14 juni 2017 Geharmniseerde cnsumptieprijsindex - mei 2017 De Belgische inflatie vlgens de Eurpees geharmniseerde cnsumptieprijsindex bedraagt in mei 1,9% ten pzichte van 2,7% in april.

Nadere informatie

Resultaten Enquête Bedrijven 2008

Resultaten Enquête Bedrijven 2008 Resultaten Enquête Bedrijven 2008 Gedrag & ervaringen van bedrijven p de vrijgemaakte Vlaamse energiemarkt resultaten met betrekking tt slimme meters Rapprt vr de Vlaamse Reguleringsinstantie vr de Elektriciteits-

Nadere informatie

TOELICHTING KOSTEN MOZAÏEKBEHEER OPEN GRASLAND

TOELICHTING KOSTEN MOZAÏEKBEHEER OPEN GRASLAND STICHTING COLLECTIEF AGRARISCH NATUURBEHEER SCAN TOELICHTING KOSTEN MOZAÏEKBEHEER OPEN GRASLAND BESCHRIJVING De ksten mzaïekbeheer zijn een vergeding vr de ksten die p bedrijfsniveau gemaakt wrden vr het

Nadere informatie

Aansluitingstarieven 2012-2015

Aansluitingstarieven 2012-2015 Aansluitingstarieven 2012-2015 DE TARIFAIRE VOORWAARDEN VOOR DE KLANTEN DIRECT AANGESLOTEN OP HET ELIA- NET De tarifaire vrwaarden vr elke aansluiting p het Elia-net, zals bepaald dr de beslissing van

Nadere informatie

D i e n s t v e r l e n i n g s d o c u m e n t

D i e n s t v e r l e n i n g s d o c u m e n t D i e n s t v e r l e n i n g s d c u m e n t Ons kantr hudt zich bezig met financiële dienstverlening en heeft zich gespecialiseerd in schade- en levensverzekeringen en is daarbij actief p de zakelijkeen

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 14 oktober 2015

PERSBERICHT Brussel, 14 oktober 2015 PERSBERICHT Brussel, 14 ktber 2015 Geharmniseerde cnsumptieprijsindex - september 2015 De Belgische inflatie vlgens de Eurpees geharmniseerde cnsumptieprijsindex stijgt in september naar 0,9%, ten pzichte

Nadere informatie

Resultaten openbare marktconsultatie. Verkoop klooster Groot Bijstervelt Gemeente Oirschot. BIZOB-2011-SK-OIR-010 CONCEPT 19 april 2012

Resultaten openbare marktconsultatie. Verkoop klooster Groot Bijstervelt Gemeente Oirschot. BIZOB-2011-SK-OIR-010 CONCEPT 19 april 2012 Resultaten penbare marktcnsultatie Verkp klster Grt Bijstervelt Gemeente Oirscht BIZOB-2011-SK-OIR-010 CONCEPT 19 april 2012 1. Inleiding 1.1 Aanleiding De gemeente Oirscht is sinds nvember 2009 eigenaar

Nadere informatie

Beleidsregels verrekenen inkomsten uit commerciële (onder) verhuur en commerciële kostgeverschap 2015

Beleidsregels verrekenen inkomsten uit commerciële (onder) verhuur en commerciële kostgeverschap 2015 Beleidsregels verrekenen inkmsten uit cmmerciële (nder) verhuur en cmmerciële kstgeverschap 2015 Inhud Beleidsregels verrekenen inkmsten uit cmmerciële (nder) verhuur en cmmerciële kstgeverschap 2015...

Nadere informatie

*D14.006035* D14.006035

*D14.006035* D14.006035 *D14.006035* D14.006035 ZAAKNUMMER: Technische telichting Cllegeadvies Onderwerp: Gemeentelijke belastingverrdeningen 2015 Ambtenaar: Rb van den Heuvel Ieder jaar stelt de raad de Verrdeningen gemeentelijke

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 13 september 2016

PERSBERICHT Brussel, 13 september 2016 PERSBERICHT Brussel, 13 september 2016 Geharmniseerde cnsumptieprijsindex - augustus 2016 De Belgische inflatie vlgens de Eurpees geharmniseerde cnsumptieprijsindex bedraagt in augustus, net zals in juli,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN BEN KORTMAN COMMUNICATIE/FOTOGRAFIE

ALGEMENE VOORWAARDEN BEN KORTMAN COMMUNICATIE/FOTOGRAFIE ALGEMENE VOORWAARDEN BEN KORTMAN COMMUNICATIE/FOTOGRAFIE 1. Algemeen De ft s p www.benkrtman.nl zijn alleen bestemd vr de eigenaar van Ben Krtman Cmmunicatie. Bezekers kunnen deze ft s bekijken, maar zijn

Nadere informatie

Regeling ter uitvoering van artikel 113 van de Wet op het primair onderwijs (vaststelling programma's van eisen basisonderwijs voor het jaar 2003).

Regeling ter uitvoering van artikel 113 van de Wet op het primair onderwijs (vaststelling programma's van eisen basisonderwijs voor het jaar 2003). Regeling ter uitvering van artikel 113 van de Wet p het primair nderwijs (vaststelling prgramma's van eisen basisnderwijs vr het jaar 2003). DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPPEN, Gelet p

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 27 juni 2013 Verslag van de deputatie Bevegd deputatielid: Luk Lemmens Telefn: 03 240 52 65 Agenda nr. 0/1 Invulling van het begrip dagelijks bestuur in de zin

Nadere informatie

Maak van 2015 jouw persoonlijk professionaliseringsjaar

Maak van 2015 jouw persoonlijk professionaliseringsjaar Maak van 2015 juw persnlijk prfessinaliseringsjaar en wrd Nlc erkend Register Lpbaanprfessinal (RL) Nlc erkend Register Lpbaanprfessinal (RL) Deze status wrdt bereikt na certificering dr het nafhankelijke

Nadere informatie

Nieuwsbrief 3: Special De Wet werk en zekerheid en het inrichten van regionale vervangingscentra.

Nieuwsbrief 3: Special De Wet werk en zekerheid en het inrichten van regionale vervangingscentra. Nieuwsbrief 3: Special De Wet werk en zekerheid en het inrichten van reginale vervangingscentra. Frans Thmassen, directeur Onderwijs & Jeugd en EduStaf www.bmcimplementatie.nl De Wet werk en zekerheid

Nadere informatie

Voorontwerp Decreet Gereglementeerde boekenprijs

Voorontwerp Decreet Gereglementeerde boekenprijs Vrijdag 30 ktber 2015 Vrntwerp Decreet Gereglementeerde bekenprijs Ecnmische cntext - De gereglementeerde bekenprijs kmt er p vraag van de sectr m de bekenmarkt, die het al vele jaren niet makkelijk heeft,

Nadere informatie

Programma Welzijn en Zorg. Nieuwe Zorg en Domotica

Programma Welzijn en Zorg. Nieuwe Zorg en Domotica Prgramma Welzijn en Zrg Nieuwe Zrg en Dmtica Aanleiding De mgelijkheden vr het langer zelfstandig thuis blijven wnen, meten wrden verbreed. Technlgische ntwikkelingen die zrg p afstand en het participeren

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 14 november 2017

PERSBERICHT Brussel, 14 november 2017 PERSBERICHT Brussel, 14 nvember 2017 Geharmniseerde cnsumptieprijsindex - ktber 2017 De Belgische inflatie vlgens de Eurpees geharmniseerde cnsumptieprijsindex bedraagt in ktber 1,8% ten pzichte van 2,0%

Nadere informatie

Ministerie van Economische Zaken Gasprijzen in de mineralogische en metallurgische industrie: een internationale vergelijking. r april 2015.

Ministerie van Economische Zaken Gasprijzen in de mineralogische en metallurgische industrie: een internationale vergelijking. r april 2015. Ministerie van Economische Zaken Gasprijzen in de mineralogische en metallurgische industrie: een internationale vergelijking r april 2015 pwc Overzicht van bevindingen Aannames I Gedetailleerde bevindingen

Nadere informatie

U heeft ons verzocht, om gezamenlijk, een gedegen voorstel ten aanzien van uw hypotheek uit te brengen.

U heeft ons verzocht, om gezamenlijk, een gedegen voorstel ten aanzien van uw hypotheek uit te brengen. Vragenfrmulier Klant Beeld U heeft ns verzcht, m gezamenlijk, een gedegen vrstel ten aanzien van uw hyptheek uit te brengen. Onze bedrijfsfilsfie is, m samen met nze relaties, een inventarisatie te maken

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 16 november 2016

PERSBERICHT Brussel, 16 november 2016 PERSBERICHT Brussel, 16 nvember 2016 Geharmniseerde cnsumptieprijsindex - ktber 2016 De Belgische inflatie vlgens de Eurpees geharmniseerde cnsumptieprijsindex bedraagt in ktber 1,9% ten pzichte van 1,8%

Nadere informatie

De burgemeester, het college en de raad van de gemeente Muiden;

De burgemeester, het college en de raad van de gemeente Muiden; Vrbeeld handvest De burgemeester, het cllege en de raad van de gemeente Muiden; Gelet p artikel 169, tweede en derde lid, en artikel 180, tweede en derde lid, Gemeentewet; Hebben de vlgende uitgangspunten

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 14 juli 2015

PERSBERICHT Brussel, 14 juli 2015 01/2010 05/2010 09/2010 01/2011 05/2011 09/2011 01/2012 05/2012 09/2012 01/2013 05/2013 09/2013 01/2014 05/2014 09/2014 01/2015 05/2015 Inflatie (%) PERSBERICHT Brussel, 14 juli 2015 Geharmniseerde cnsumptieprijsindex

Nadere informatie

Communicatieplan eindopdracht PD

Communicatieplan eindopdracht PD Cmmunicatieplan eindpdracht PD Een nieuwe identiteit Renée Krpraal, Patrick van Bxtel en Michel Janse INHOUDSOPGAVE Pagina 2 Pagina 3 Pagina 4 Pagina 5 Pagina 6 Pagina 8 Pagina 10 Pagina 11 Pagina 12 Pagina

Nadere informatie

Beste geïnteresseerde,

Beste geïnteresseerde, INFORMATIE DOCUMENT Beste geïnteresseerde, Future4prfits is een bedrijf dat unieke trendvlgende systemen heeft ntwikkeld die zeer winstgevende aan- en verkp signalen genereren vr diverse beurzen (.a. de

Nadere informatie

Notitie Evaluatie Dienstverlening en Financiën Antwoord

Notitie Evaluatie Dienstverlening en Financiën Antwoord Ntitie Evaluatie Dienstverlening en Financiën Antwrd 0. Inleiding In 2006 is de gemeente Amsterdam gestart met het aanbieden van 1 telefnnummer vr het beantwrden van vragen van burgers en ndernemers, namelijk

Nadere informatie

vaak jarenlange dienstverlening

vaak jarenlange dienstverlening INFORMATIE DOCUMENT Beste geïnteresseerde, Future4prfits is een bedrijf dat unieke trendvlgende systemen heeft ntwikkeld die zeer winstgevende aan- en verkp signalen genereren vr diverse beurzen (.a. de

Nadere informatie

Grand Prix Technology Save Weight, Gain Speed

Grand Prix Technology Save Weight, Gain Speed Grand Prix Technlgy Save Weight, Gain Speed Vlledig systeem: Het PwerLite systeem is de eerste vlledige staand want plssing. Alle cmpnenten van het staand want kunnen nu gemakkelijk mgezet wrden naar PBO

Nadere informatie

Nieuwsbrief 1 Groen Licht www.nieuwkortenoord.nl

Nieuwsbrief 1 Groen Licht www.nieuwkortenoord.nl Nieuwsbrief 1 Gren Licht www.nieuwkrtenrd.nl Nieuwsbrief 1 Gren Licht Dit is een nieuwsbrief, speciaal gericht p de actie Gren Licht in Nieuw Krtenrd. Subsidie beschikbaar gesteld dr Prvincie vr Gren Licht

Nadere informatie

Update transacties. Voorbeelden

Update transacties. Voorbeelden Update transacties Wij willen deze eerste nieuwsbrief van het jaar beginnen met u allen een heel ged, geznd en succesvl 2013 te te wensen. Traditineel gaat de eerste nieuwsbrief van een nieuw jaar ver

Nadere informatie

Stel uw inkomen zeker, sluit een arbeidsongeschiktheidsverzekering af

Stel uw inkomen zeker, sluit een arbeidsongeschiktheidsverzekering af Stel uw inkmen zeker, sluit een arbeidsngeschiktheids af Eindelijk geniet u van een heerlijke skivakantie. En natuurlijk verkmt het u niet, want u bent een ervaren skiër. Maar laat dat ngeluk nu net in

Nadere informatie

2013-2014. Trainingsinformatieblad nr. 5.4. Coöperatie Baronije UA

2013-2014. Trainingsinformatieblad nr. 5.4. Coöperatie Baronije UA Trainingsinfrmatieblad nr. 5.4 Cöperatie Barnije UA 2013-2014 Cöperatie Barnije UA Edisnbaan 16a - 3439 MN NIEUWEGEIN Pstbus 1383-3430 BJ NIEUWEGEIN T: 030-214 80 34 (algemeen) F: 030-214 80 36 E: cntact@barnije.nl

Nadere informatie

V-ICT-OR begeleidt besturen in hun informatiehuishouding voor optimaal verloop van samenvoeging gemeente en OCMW

V-ICT-OR begeleidt besturen in hun informatiehuishouding voor optimaal verloop van samenvoeging gemeente en OCMW V-ICT-OR begeleidt besturen in hun infrmatiehuishuding vr ptimaal verlp van samenveging gemeente en OCMW De infrmatica in steden en gemeenten greide sinds de jaren 80 rganisch. Dat stapje bij stapje greien

Nadere informatie

Transmuraal Programma Management

Transmuraal Programma Management Transmuraal Prgramma Management Een prpsitie van Vitha versie 1 Inhudspgave 1 Inleiding... 3 2 Transmurale behandelpraktijken... 3 2.1 Transmurale zrg nader gedefinieerd... 3 2.2 Transmurale zrg in de

Nadere informatie

Uitvoeringsregels (bijlage 1 van het LTK) versie 21 september 2015

Uitvoeringsregels (bijlage 1 van het LTK) versie 21 september 2015 Uitveringsregels (bijlage 1 van het LTK) versie 21 september 2015 Algemeen 1. Definities In aanvulling p de definities zals vermeld in artikel 1 van het cnvenant wrdt in deze bijlage verstaan nder: a.

Nadere informatie

Samenvatting H9 - Schommelingen in de economie

Samenvatting H9 - Schommelingen in de economie Samenvatting H9 - Schmmelingen in de ecnmie 9.1 Als je het gemiddelde neemt van een grei f afname nem je dat een trend. Als je die trend van een paar jaar neemt, nem je dat trendmatige grei. De prductiemvang

Nadere informatie

2013-2014. Trainingsinformatieblad nr. 6.4. Coöperatie Baronije UA

2013-2014. Trainingsinformatieblad nr. 6.4. Coöperatie Baronije UA nr. 6.4 Cöperatie Barnije UA 2013-2014 Cöperatie Barnije UA Edisnbaan 16a - 3439 MN NIEUWEGEIN Pstbus 1383-3430 BJ NIEUWEGEIN T: 030-214 80 34 (algemeen) F: 030-214 80 36 E: cntact@barnije.nl KVK: 30283429

Nadere informatie

Eenheidsstatuut arbeiders - bedienden

Eenheidsstatuut arbeiders - bedienden Eenheidsstatuut arbeiders - bedienden Al twee jaar wachten we p een grte stap in het dssier ver het eenheidsstatuut arbeiders en bedienden. Dit sinds het fameuze arrest van het Grndwettelijk Hf van 7 juli

Nadere informatie

Tarieftransparantie in de markt voor mobiele telefonie

Tarieftransparantie in de markt voor mobiele telefonie Tarieftransparantie in de markt vr mbiele telefnie Analyse Ministerie van Ecnmische Zaken Directie Telecmmarkt Etienne Mulders en Carmen van de Werk-Draaijers 3 maart 2009 1 SAMENVATTING Deze ntitie bevat

Nadere informatie

Tekst van de regeling

Tekst van de regeling Tekst van de regeling De raad van de gemeente Hgeveen, gelezen het vrstel van het cllege, gelet p de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet; besluit vast te stellen de vlgende verrdening: Verrdening activiteitenfnds

Nadere informatie

E-car sharing in Zuid - Limburg

E-car sharing in Zuid - Limburg E-car sharing in Zuid - Limburg Januari 2014 Inhudspgave 1. Intrductie e-car sharing 2. Visie en tepassing in Zuid Limburg 3. Pilt prject Sittard - Geleen Intrductie e-car sharing Wat is (e-) car sharing

Nadere informatie

Uitvoeringsregels (bijlage 1 van het LTK) versie 8 oktober 2014 Onder voorbehoud van formele instemming van besturen provincies en stadsregio s.

Uitvoeringsregels (bijlage 1 van het LTK) versie 8 oktober 2014 Onder voorbehoud van formele instemming van besturen provincies en stadsregio s. Uitveringsregels (bijlage 1 van het LTK) versie 8 ktber 2014 Onder vrbehud van frmele instemming van besturen prvincies en stadsregi s. Algemeen 1. Definities In aanvulling p de definities zals vermeld

Nadere informatie

Regeling: strategisch plan duurzame ontwikkeling werknemer

Regeling: strategisch plan duurzame ontwikkeling werknemer Regeling: strategisch plan duurzame ntwikkeling werknemer Lptijd : 1 maart 2017 t/m 31 december 2018 Aanbd vr metalektrbedrijven He verandert u daadwerkelijk het gedrag en de werkwijze van teams/afdelingen

Nadere informatie

Ter vergelijking met de MJA3-doelstelling worden de indices voor productieproces, keten en duurzame energie gesommeerd.

Ter vergelijking met de MJA3-doelstelling worden de indices voor productieproces, keten en duurzame energie gesommeerd. MJA3 cnvenant Methdiek energieefficiency Alle inspanningen van bedrijven gericht p energiebesparing in het prductieprces en in de keten en met het g p de inzet van duurzame energie, wrden gehnreerd: zij

Nadere informatie

Beleidsregels voorziening jobcoaching Participatiewet 2015

Beleidsregels voorziening jobcoaching Participatiewet 2015 Beleidsregels vrziening jbcaching Participatiewet 2015 1-7-2015 Jbcaching Reginale beleidsregels jbcaching Participatiewet regi Achterhek Inleiding Jbcaching gaat ver het ndersteunen van mensen bij het

Nadere informatie

Barometer van de overnachtingen (voorlopige cijfers) December 2015

Barometer van de overnachtingen (voorlopige cijfers) December 2015 Met de steun van het Brussels Hfdstedelijk Gewest Barmeter van de vernachtingen (vrlpige cijfers) December Gelieve te nteren dat gegevens van het jaar ns slechts één keer dr de ADS werden bezrgd, daarm

Nadere informatie

Wat zijn de specifieke omstandigheden van deze locatie waar, bij inpassing van de voorziening, rekening mee gehouden moet worden?

Wat zijn de specifieke omstandigheden van deze locatie waar, bij inpassing van de voorziening, rekening mee gehouden moet worden? Omgevingsscan Achtergrnd prject De gemeente Drdrecht heeft het plan pgevat de prblematiek rndm (merendeels verslaafde) dak- en thuislze mensen in haar stad aan te pakken. In dit kader heeft de gemeente

Nadere informatie

Plaatsingsrichtlijnen Dr. Nassau College

Plaatsingsrichtlijnen Dr. Nassau College Plaatsingsrichtlijnen Dr. Nassau Cllege vr schljaar 2014-2015 Plaatsingsrichtlijnen p het Dr. Nassau Cllege In de kmende jaren zal de Cit eindtets in het basisnderwijs niet meer afgenmen wrden in februari,

Nadere informatie

Menukaart ondernemer

Menukaart ondernemer Menukaart ndernemer Intrductie U heeft aangegeven interesse te hebben in één van de plssingen die Life Benefits u kan bieden p het gebied van uw (persnlijke) financiële planning. Wij bieden u graag het

Nadere informatie

Meerjarenbegroting 2013 2016 Stichting Spaarnesant

Meerjarenbegroting 2013 2016 Stichting Spaarnesant Meerjarenbegrting 2013 2016 Stichting Spaarnesant Auteur: Bedrijfsbureau: Jan Aalberts & Jeren van Schagen Vr: Raad van Tezicht Bestuurder Stichting Spaarnesant Lcatie: Haarlem Datum: 31 mei 13 Inhudspgave

Nadere informatie

Richtsnoeren en aanbevelingen Richtsnoeren voor de informatie die ratingbureaus periodiek aan ESMA moeten meedelen

Richtsnoeren en aanbevelingen Richtsnoeren voor de informatie die ratingbureaus periodiek aan ESMA moeten meedelen Richtsneren en aanbevelingen Richtsneren vr de infrmatie die ratingbureaus peridiek aan ESMA meten meedelen 23/06/15 ESMA/2015/609 Inhud 1 Tepassingsgebied... 3 2 Definities... 3 3 Del van de richtsneren...

Nadere informatie

Menukaart particulier

Menukaart particulier Menukaart particulier Intrductie U heeft aangegeven interesse te hebben in één van de plssingen die Life Benefits u kan bieden p het gebied van uw (persnlijke) financiële planning. Wij bieden u graag het

Nadere informatie

Schadeverzekeringen Zakelijk Zorgverzekeringen. o o

Schadeverzekeringen Zakelijk Zorgverzekeringen. o o Dienstenwijzer Z zijn wij u graag van dienst Op de dienstverlening van ns kantr is de Wet p het financieel tezicht van tepassing. Eén van de eisen die uit deze wet vlgt is dat wij u tijdig infrmeren ver

Nadere informatie

Wie verkoopt uw huis?

Wie verkoopt uw huis? Wie verkpt uw huis? Accuntnet Verkp Vertruwens Persn Service Accuntnet V V P Service Wie verkpt uw huis? Als u uw huis wilt verkpen, schakelt u k in Spanje een makelaar in. Echter in Spanje geeft men nrmaal

Nadere informatie

Jaarverslagenonderzoek 2012 Diversiteit in de besturing van AEX en AMX fondsen. Marthe Paauwe Ber Damen

Jaarverslagenonderzoek 2012 Diversiteit in de besturing van AEX en AMX fondsen. Marthe Paauwe Ber Damen Jaarverslagennderzek 2012 Diversiteit in de besturing van AEX en AMX fndsen Marthe Paauwe Ber Damen 18 juni 2012 Jaarverslagennderzek 2012 Diversiteit in de besturing van AEX en AMX fndsen Inhud Pagina

Nadere informatie

Factsheet Zonnepanelen

Factsheet Zonnepanelen Znnepanelen Znnepanelen staan veelvuldig vermeld in kranten, magazines en reclameflders. Ze lijken ht. Bvendien zijn er veel gezamenlijke inkpacties en prijsstunters p internet. In Bsweide zijn nu k de

Nadere informatie

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van Gouda van 29 november 2011;

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van Gouda van 29 november 2011; I 00007777 besluit van de gemeenteraad vrstelnummer 723668 nderwerp Teslagenverrdening Wet werk en bijstand Guda 2012 de raad van de gemeente guda 29 nvember 2011 Gezien het vrstel van burgemeester en

Nadere informatie

GOEDE PRESTATIES EN POSITIEVE VOORUITZICHTEN SURINAAMSE ECONOMIE ONDANKS UITDAGENDE EXTERNE OMGEVING 2010-2015. President D. D. Bouterse.

GOEDE PRESTATIES EN POSITIEVE VOORUITZICHTEN SURINAAMSE ECONOMIE ONDANKS UITDAGENDE EXTERNE OMGEVING 2010-2015. President D. D. Bouterse. GOEDE PRESTATIES EN POSITIEVE VOORUITZICHTEN SURINAAMSE ECONOMIE ONDANKS UITDAGENDE EXTERNE OMGEVING 2010-2015 President D. D. Buterse 8 mei 2015 INHOUD Ecnmische uitdagingen bij vername regering in augustus

Nadere informatie

Indien u ons telefonisch een opdracht geeft, dient u deze opdracht schriftelijk te bevestigen.

Indien u ons telefonisch een opdracht geeft, dient u deze opdracht schriftelijk te bevestigen. DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Krachtens wettelijke bepalingen zijn wij verplicht m vrafgaand aan de ttstandkming van een (financiële) vereenkmst/pdracht tt dienstverlening dit dcument aan u te verstrekken.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN VisumPr B.V., Raamweg 1, 2596 HL, Den Haag Artikel 1. Definities In deze algemene vrwaarden wrden de vlgende definities tegepast: Opdrachtgever: de wederpartij van VisumPr B.V. VisumPr:

Nadere informatie

- Bedrijfsvermeldingen, Key-accounts & andere advertentiemogelijkheden -

- Bedrijfsvermeldingen, Key-accounts & andere advertentiemogelijkheden - - Bedrijfsvermeldingen, Key-accunts & andere advertentiemgelijkheden - Dr: VvE Media B.V. Versie: 2.1 Datum: 7 mei 2015 Cntactpersn: Dhr. R.H.P. van der Vssen inf@nederlandvve.nl www.nederlandvve.nl ABN

Nadere informatie

PERSONTMOETING 16 FEBRUARI 2012

PERSONTMOETING 16 FEBRUARI 2012 PERSONTMOETING 16 FEBRUARI 2012 Primrdiaal is het veilig stellen van de bevrradingszekerheid in ns land dr het verbeteren van het investeringsklimaat Verschillende recente studies wijzen p het prbleem

Nadere informatie

Koninklijke Nederlandse Algemene Schermbond

Koninklijke Nederlandse Algemene Schermbond KvK te s-gravenhage 40409378 Pstbus 600 Phne +31 (0)79 343 81 49 inf@knas.nl 2700 MD Zetermeer Fax +31 (0)79 343 81 50 www.knas.nl Kninklijke Van: KNAS Opleidingen Maitre AJ van der Weg Onderwerp: Tpcach

Nadere informatie

De kans is groot dat uw testament niet voldoet aan uw wensen, geen gebruik maakt van

De kans is groot dat uw testament niet voldoet aan uw wensen, geen gebruik maakt van Testamenten check Streep dr wat niet van tepassing is VRAAG 1 Is uw testament van vóór 2003? De kans is grt dat uw testament niet vldet aan uw wensen, geen gebruik maakt van de mgelijkheden sinds de invering

Nadere informatie

TARIEVEN VOOR TRANSPORT 2016-2019

TARIEVEN VOOR TRANSPORT 2016-2019 TARIEVEN VOOR TRANSPORT 2016-2019 De tarifaire cndities bepaald dr de beslissing van de CREG van 03 december 2015, zijn van tepassing vanaf 1 januari 2016 tt en met 31 december 2019. De tarieven hierna

Nadere informatie

FUSIES EN OVERNAMES IN DE GEZONDHEIDSZORG ONDERZOEK 2015

FUSIES EN OVERNAMES IN DE GEZONDHEIDSZORG ONDERZOEK 2015 FUSIES EN OVERNAMES IN DE GEZONDHEIDSZORG ONDERZOEK 0 Executive Summary Januari 0, Amsterdam 0 BOER & CROON CORPORATE FINANCE DOET SINDS 008 JAARLIJKS ONDERZOEK NAAR HET AANTAL FUSIES EN OVERNAMES IN DE

Nadere informatie

TOELICHTING COLLEGEGELD 2016 2017, HOGESCHOOL LEIDEN

TOELICHTING COLLEGEGELD 2016 2017, HOGESCHOOL LEIDEN TOELICHTING COLLEGEGELD 2016 2017, HOGESCHOOL LEIDEN Vr je inschrijving bij Hgeschl Leiden betaal je jaarlijks cllegegeld, dit is wettelijk verplicht. Hiernder lees je he Hgeschl Leiden het cllegegeld

Nadere informatie

Controleprotocol Sociaal Domein

Controleprotocol Sociaal Domein Cntrleprtcl Sciaal Dmein Cntrleprtcl vr de accuntantscntrle bij: dr de gemeenten in de regi Amersfrt* gesubsidieerde rganisaties vr Jeugdzrg en WMO dr de gemeenten in de regi Amersfrt f dr de gemeente

Nadere informatie

Veel gestelde vragen Huurverhoging 2015

Veel gestelde vragen Huurverhoging 2015 Veel gestelde vragen Huurverhging 2015 GrenWest heeft de antwrden p een aantal veel gestelde vragen vr u p een rij gezet. De vragen zijn nderverdeeld in de vlgende categrieën: Beperkte huurverhging - een

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden Algemene Leveringsvrwaarden 1. Tepasselijkheid 1.1 Deze algemene vrwaarden zijn van tepassing p alle ffertes en alle vereenkmsten, en de uitvering daarvan, welke dr WaterWerk Training, Caching & Cnsultancy

Nadere informatie

Alterim Arbeidsmarktindex Publicatie voorjaar 2015

Alterim Arbeidsmarktindex Publicatie voorjaar 2015 Alterim Arbeidsmarktindex Publicatie vrjaar 2015 1 Publicatie vrjaar 2015 Alterim presenteert de uitkmsten van nze peridieke Alterim Arbeidsmarkt Index. Gericht nderzek nder 716 hg pgeleide financiële

Nadere informatie

Beslissing van de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 7 juli 2015

Beslissing van de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 7 juli 2015 Vlaamse Regulatr van de Elektriciteits- en Gasmarkt Publiekrechtelijk vrmgegeven extern verzelfstandigd agentschap Graaf de Ferrarisgebuw Kning Albert II-laan 20 bus 19 B-1000 Brussel Gratis telefn 1700

Nadere informatie

Memo. Datum: 1 december 2011. 1 december 2011. Release informatie bankentaxonomie BT2012. Versie: 1.0. Belanghebbenden. De BT bevat de rapportages:

Memo. Datum: 1 december 2011. 1 december 2011. Release informatie bankentaxonomie BT2012. Versie: 1.0. Belanghebbenden. De BT bevat de rapportages: Mem 1 december 2011 Onderwerp: Release infrmatie bankentaxnmie BT2012 Versie: 1.0 Aan: Belanghebbenden Inleiding Hierbij treft u aan de release infrmatie van de definitieve versie van de bankentaxnmie

Nadere informatie

Aanvraagformulier cofinanciering LEF

Aanvraagformulier cofinanciering LEF Aanvraagfrmulier cfinanciering LEF 1. Aanvraag vr delstelling: Welke delstellingen uit het Ecnmisch Actieprgramma 2016 2019 zijn delstellingen die u met uw prject gaat realiseren f aan bij gaat dragen?

Nadere informatie

TOEZICHTKADER ACCREDITATIESTELSEL HOGER ONDERWIJS. september 2014

TOEZICHTKADER ACCREDITATIESTELSEL HOGER ONDERWIJS. september 2014 TOEZICHTKADER ACCREDITATIESTELSEL HOGER ONDERWIJS september 2014 INHOUD Inleiding 4 1 Del en uitvering van het tezicht 5 1.1 Wat willen we bereiken? 5 1.2 Werkwijze 5 1.3 Waarderingskader 7 2 Relatie met

Nadere informatie

Tijdelijke regeling diensten van algemeen economisch belang toegelaten instellingen volkshuisvesting. Q and A s: update d.d.

Tijdelijke regeling diensten van algemeen economisch belang toegelaten instellingen volkshuisvesting. Q and A s: update d.d. Tijdelijke regeling diensten van algemeen ecnmisch belang tegelaten instellingen vlkshuisvesting Q and A s: update d.d. februari 2013 Aanbesteding Hebben wningcrpraties de plicht m maatschappelijk vastged

Nadere informatie

Beste geïnteresseerde,

Beste geïnteresseerde, INFORMATIE DOCUMENT Beste geïnteresseerde, Future4prfits is een bedrijf dat een unieke trendvlgend systeem heeft ntwikkeld die zeer winstgevende aan- en verkp signalen genereren vr diverse beurzen (.a.

Nadere informatie

Analytische boekhouding

Analytische boekhouding Analytische Bekhuding Analytische bekhuding 1 Vrbereiding... 2 1.1 Dssier instellingen... 2 1.2 Analytische rekeningen maken... 3 2 Analytisch beken... 4 2.1 Kppeling... 5 2.2 Bekingsvrstellen (mdellen)...

Nadere informatie

Algemene voorwaarden trainingen Edunova

Algemene voorwaarden trainingen Edunova Algemene vrwaarden trainingen Edunva Edunva Meddsestraat 47 Winterswijk Artikel 1. Definities Opdrachtgever: de natuurlijke persn f rechtspersn, met wie een vereenkmst met betrekking tt deelname aan een

Nadere informatie

Bijlage A. Modelbeschrijving. CE Oplossingen voor milieu, economie en technologie. Jessica van Swigchem Gerrit de Wit (EIM)

Bijlage A. Modelbeschrijving. CE Oplossingen voor milieu, economie en technologie. Jessica van Swigchem Gerrit de Wit (EIM) CE Oplssingen vr milieu, ecnmie en technlgie Oude Delft 180 611 HH Delft tel: 015 150 150 fax: 015 150 151 e-mail: ce@ce.nl website: www.ce.n Bijlage A Mdelbeschrijving Opgesteld dr: Arie Bleijenberg Jessica

Nadere informatie