Jaarverslag G.M.M. Bervoets Penningmeester ZDA-gemeente Breda 16 januari 2014 versie 1.1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2013. G.M.M. Bervoets Penningmeester ZDA-gemeente Breda 16 januari 2014 versie 1.1"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2013 G.M.M. Bervets Penningmeester ZDA-gemeente Breda 16 januari 2014 versie 1.1

2 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 2. BELEID 2.1. Visie 2.2. Delstellingen 2.3. Samenvatting 3. FINANCIELE RAPPORTAGE 3.1. Analyse sald Eigenvermgen 3.3. Verwachting 4. VERANTWOORDING BEGROTING FINANCIËLE VERANTWOORDING Overzicht bankrekeningen 5.2. Overzicht inkmsten en ttaal psten Overzicht uitgaven 5.4. Overzicht begin kapitaal psten Verdeling van uitgaven 6. TIENDEN, ZAALHUUR EN COLLECTEN 6.1. Overzicht tienden 6.2. Overzicht zaalhuur 6.3. Overzicht cllecten

3 1. INLEIDING In het najaar van 2011 is er p de huishudelijke vergadering een benemingscmité samengesteld die belast werd met de taak m een nieuw bestuur te benemen met de ambtstermijn van twee jaar lpende van 1 april 2012 tt en met 31 maart In het bestuur zijn dr het benemingscmité de vlgende leden vrgedragen en dr de gemeente benemd (alfabetisch): br. L. Belder : Ouderling br. G.M.M. Bervets : Penningmeester zr. E.M.A. Jack-Jacbs : Zendingsleider zr. P.C.M. van Ln : Secretaris zr. D.R. Meijer : Hfddiaken zr. M.J. Pel-Kevets : Sabbatschlleider Het nieuwe bestuur heeft per 1 april 2012 zitting genmen en in 2013 zes keer een vergadering belegd p de vlgende data: Maandag 14 januari 2013; Maandag 25 maart 2013; Dinsdag 21 mei 2013; Maandag 26 augustus 2013; Dnderdag 19 september 2013 (extra); Dinsdag 22 ktber Het bestuur heeft in 2013 één huishudelijke vergadering uitgerepen welke gehuden is p: Maandag 25 nvember De huishudelijke vergadering heeft p maandag 25 nvember 2013 beslten dat het bestuur, welke is aangesteld vr een peride van 1 april 2012 tt en met 31 maart 2014, haar ambtstermijn eenmalig mag verlengen met 2 jaar tt en met 31 maart De penningmeester det p verschillende wijze verslag van de financiële situatie van de gemeente Breda. Op de vlgende manieren n wrden de leden geïnfrmeerd: Een maandelijks inkmsten verslag in het kerkpst van de gemeente; Een zeswekelijks financieel verslag aan het kerkbestuur van de gemeente; Een halfjaarlijks financieel verslag aan de huishudelijke vergadering van de gemeente (indien er 1 huishudelijke vergadering per jaar wrdt gehuden, wrdt dit verslag slechts 1 maal per jaar gedaan); Een jaarlijks verslag aan de kascntrlecmmissie, cmmissie, welke vervlgens verslag uitbrengt aan de gemeente en de Unie-penningmeester; Een jaarlijks verslag vastgesteld in het financieel jaarverslag en vr alle leden inzichtelijk. 3

4 Hiernder een verzicht met de belangrijkste statistieken uit de gemeente ver het jaar 2013 met als pname datum : Overgeschreven van andere gemeente: 3 Overgeschreven naar andere gemeente: 0 Opgenmen in de gemeente: 0 Uitgeschreven: 2 Dp: 0 Overlijden: 0 Opdraging: 1 Huwelijk: 0 Inzegening: 0 Ttaal aantal leden: 60 (2012: 59) 4

5 2. BELEID 2.1. Visie Op 2 juni 2008 heeft het bestuur de visie gefrmuleerd vr de gemeente Breda vr de kmende vijf jaar ( ). Deze visie is p de huishudelijke vergadering van 20 nvember 2008 gepresenteerd en gedgekeurd dr haar leden. De visie is als vlgt mschreven: De gemeente Breda velt zich gerepen m de liefde van Jezus Christus uit te dragen dr persnlijke e inzet in de directe mgeving Delstellingen Naar aanleiding van de gefrmuleerde visie heeft het bestuur per departement een tweetal delstellingen bepaald. Deze delstellingen zijn eveneens p de huishudelijke vergadering van 20 nvember 2008 gepresenteerd en gedgekeurd dr haar leden. De delstellingen zijn als vlgt gefrmuleerd: Secretariaat / Penningmeester: Veren van een crrecte administratie; Vldende cmmunicatie naar de gemeente. Zending: Het uitdragen van de liefde van Jezus Christus in de directe mgeving; Het aanmedigen tt persnlijke en cllectieve participatie. Diacnie: Het bevrderen van een ged cntact nder de leden dr het mzien naar elkaar in liefde; Het mzien naar nze naaste. Sabbatschl: Bijdragen tt geestelijke grei van de leden en het winnen van zielen dr de bestudering van Gds Wrd; Het stimuleren van zwel leden en belangstellenden m de wekelijkse Bijbelstudie bij te wnen en met respect vr elkaars mening ver hun ervaringen met Gd en de Bijbel te discussiëren Samenvatting De mgang van de leden in de gemeente Breda geschiedt d.m.v. de liefde van Jezus Christus, waarbij een gede cmmunicatie, studie van het Wrd en sciaal cntact belangrijk zijn. De liefde van Jezus Christus wrdt dr een ieder uitgedragen naar de mgeving en specifiek naar nze naasten. 5

6 3. FINANCIELE RAPPORTAGE 3.1. Analyse sald 2013 De ttale baten vr 2013 bedregen ,99 (in 2012: ,44). De inkmsten in 2013 lagen 4,31% hger dan de inkmsten in De ttale uitgaven in 2013 bedregen ,43 (in 2012: ,44). De uitgaven in 2013 lagen 10,14% hger dan de uitgaven in Het verschil in uitgaven en inkmsten in 2013 bedreg een negatief sald van 1.604, Eigenvermgen De rekening van baten en lasten slt met een verscht van ,49 in Het ttale vermgen p 1 januari 2013 bedreg ,49. Op 31 december 2013 stnd het vermgen p ,05.. Hiervan beheven geen gelden meer in 2014 vergemaakt te wrden welke ng ten gede meten kmen aan de jaarrekening van Het eigen vermgen van de gemeente Breda is in 2013 dr dit negatieve explitatiesald afgenmen met 1.604,44. Dit bedraagt een afname van -1,55%. Het eigen vermgen van de gemeente Breda bestaat uit een vrij besteedbaar en een nbesteedbaar vermgen. Het bestuur beslist (gedeeltelijk) waaraan het besteedbaar vermgen besteedt wrdt. Het besteedbaar vermgen is het vermgen in de kas, de twee INGspaarrekening. De huishudelijke vergadering beslist Betaalrekeningen en de ING-Zakelijke waaraan het nbesteedbaar eedbaar vermgen besteedt wrdt. Het nbesteedbaar vermgen is het vermgen welke staat p de ING-Vermgen Spaarrekening (depsit). Deze rekening is in begin 2013 bij de ING gepend, waarbij de rekening bij de Deutsche Bank is beëindigd Verwachting Vr 2014 verwacht de penningmeester een daling van het eigen vermgen van -7% aangezien de gemeente Breda in 2014 de Health Exp wilt rganiseren, waarbij aanspraak wrdt gemaakt p de Vermgen Spaarrekening (depsit) vr 5.500,00. Tevens is er ng een tezegging van de huishudelijke vergadering vr een dnatie aan de Peutspeelzaal Oud Zandbergen van 1.500,00, aangezien het vlledige gedrag van 4.000,00 welke is tegezegd in het bekjaar van 2013 niet vlledig in dat jaar is uitgekeerd. Daarnaast zu het eigen vermgen ng verder kunnen dalen dan 7%, aangezien en de gemeente meerdere plannen in ntwikkeling heeft m meer van het eigen vermgen te besteden. 6

7 4. BEGROTING 2013 Het bestuur heeft in het najaar van 2012 een begrting pgesteld vr Deze begrting is dr de huishudelijke vergadering van 26 nvember 2012 vastgesteld. Vr de nderstaande psten is een begrting pgesteld: Diacnie; Zaalhuur; Gemeentekas; Plaatselijke sabbatschl; Plaatselijk evangelisatiefnds. De ttale begrte uitgaven van deze psten bedraagt 7.317,95. Deze zijn als vlgt ver de verschillende psten verdeeld: Psten 2013 Diacnie Zaalhuur Gemeentekas Terusting pl. Sabbatschl Pl. Evangelisatiefnds TOTAAL 2013 Budget '13 Restant 870,00 310, ,45 0, ,00 570,41-571,50 312,35 920,00 91, ,95 38,76- In het jaar 2013 is het gebudgetteerde bedrag van de ttale begrting licht verschreden en is er een negatief resultaat van 38,76. Het resultaat is in het bijznder verrzaakt dr de verschrijding p het departement Gemeentekas en Plaatselijk Evangelisatiefnds. Deze verschrijding is grter dan de ttale verschrijding van de begrting aangezien het departement Terusting Plaatselijke Sabbatschl en het departement Diacnie haar begrting niet vlledig hebben benut. Hierdr is de ttale verschrijding van de begrting nihil. De verschrijding van de begrting p de gemeentekas kmt dr de buw van de website van de gemeente Breda welke niet was begrt en de daarbij wederkerende maandelijkse nderhuds- en explitatieksten. De verschrijding p de pst Plaatselijk Evangelisatiefnds heeft met name te maken met de niet begrte gratis aangebden bekjes via de nieuwe website. De ksten van deze bekjes vallen nder het departement van de Plaatselijk Evangelisatiefnds. 7

8 5. FINANCIËLE VERANTWOORDING Overzicht bankrekeningen De pbrengsten in 2013 kwamen vrnamelijk uit eenmalige dnaties en peridieke verschrijvingen van nze leden en belangstellenden. Ok is geld pgehaald dr de wekelijkse cllecten tijdens de sabbatschldienst, eredienst en de deurcllecten. Gelden 1 januari 31 december Bank ksten Rente Kas 0,00 0,00 0,00 0,00 Betaalrekening ING (ING1): 1.635, ,04-179,75 0,00 Betaalrekening ING (ING2): 405,34 129,61-82,23 0,00 Betaalrekening Deutsche Bank (DB1): 177,05 0,00-20,89 0,00 Zakelijke Spaarrekening ING (ING3): , ,00 0,00 186,71 Spaarrekening Deutsche Bank (DB2): ,03 0,00 0,00 442,64 Vermgen Spaarrekening ING (ING4): 0, ,40 0,00 0,00 Ttaal , ,05-282,87 629,35 * In 2013 is een rente pgebuwd p de Vermgen Spaarrekening welke p ,38 bedreg, echter aangezien deze ng niet was uitgekeerd is deze niet meegenmen in het bvenstaand verzicht Overzicht inkmsten en ttaal psten 2013 Hiernder een verzicht van de inkmsten vr de gemeente Breda verdeeld per kwartaal. In de laatste klm is het ttaal weergegeven van de gelden die p dit mment aanwezig zijn in de verschillende psten. De psten waarin geen geld aanwezig zijn, betreffen de psten waarvan een 100% afdracht plaats vindt aan de Nederlandse Unie f derden f waar geen reserve aanwezig is in die pst. Inkmsten psten 2013 Tienden Zaalhuur bijdrage 1-12 de Sabbatschl 13 de Sabbatschl Plaatselijke Sabbatschl Gemeentekas Diacnie Deurcllecte Pl. Evangelisatiefnds Lectuurfnds Jeugd en Scuting Diversen Ttaal 2013 Ttaal 2012 Verschil e KW 2e KW 3e KW 4e KW Ttaal 2013 Ttaal 5.781, , , , ,29 0,00 917,50 827,50 762,50 696, ,45 0,00 252,52 266,92 314,77 242, ,19 0,00 217,40 205,70 102,00 113,95 639,05 0,00 226,15 88,52 84,05 92,34 491, ,64 739,19 574,55 496,23 600, , ,32 226,79 255,23 236,60 225,40 944, ,11 521,84 625,10 572,57 735, ,66 0,00 169,48 210,99 142,15 139,18 661,80 112, ,35 100,00 58,55 41, ,90 102,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 962,22 630,82 114,91 81, , , , , , , , , , , , , , , ,49 732, , ,98 126, , ,44-8

9 5.3. Overzicht uitgaven Hiernder een verzicht van de uitgaven vr de gemeente Breda verdeeld per kwartaal. Uitgaven psten 2013 Tienden Zaalhuur bijdrage 1-12 de Sabbatschl 13 de Sabbatschl Plaatselijke Sabbatschl Gemeentekas Diacnie Deurcllecte Pl. Evangelisatiefnds Lectuurfnds Jeugd en Scuting Diversen Ttaal 2013 Ttaal 2012 Verschil e KW 2e KW 3e KW 4e KW Ttaal , , , , ,29 769,44 790,56 811,67 832, ,45 286,92 266,92 342,21 181, ,19 217,40 185,70 102,00 133,95 639,05 186,50 72,65 0,00 0,00 259, ,37 318,32 274,37 549, ,41 85,96 41,25 142,27 289,99 559,47 0,00 625,10 0, , ,66 0,00 128,40 211,20 671, ,23 11,00 586,95 333,40 260, ,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 114,91 81, , , , , , , , , , , , ,44 155,25 503, , , , Overzicht begin kapitaal psten 2014 De negatieve psten wrden per jaar aangevuld dr de gemeentekas m.u.v. de pst zaalhuur aangezien deze vanuit de Vermgen Spaarrekening (depsit) wrdt aangevuld. In 2013 zal de gemeentekas dus geen psten aanvullen aangezien er geen negatieve psten zijn. In 2013 zal de Vermgen Spaarrekening (depsit) aan de pst zaalhuur slechts 49,45 aanvullen aangezien de ksten vr de huur in 2013 net niet geheel bijeengebracht zijn. Hierdr ntstaat per 1 januari 2014 de vlgende stand per pst: Psten 2014 Tienden Zaalhuur bijdrage 1-12 de Sabbatschl 13 de Sabbatschl Plaatselijke Sabbatschl Gemeentekas Diacnie Deurcllecte Pl. Evangelisatiefnds Lectuurfnds Diversen Ttaal 2013 Ttaal 2012 Ttaal 2011 Ttaal 2010 Ttaal 2009 Ttaal 2008 Verschil Ttaal 0,00 0,00 0,00 0, , , ,11 0,00 112,28 102, , , , , , , , ,44-9

10 5.5. Verdeling van uitgaven De verdeling van uitgaven wrden niet specifiek bepaald dr een rgaan f persn van de gemeente, maar dr het bestedingsdel van de dnateur. Bijna alle giften en dnaties wrden dr de dnateur gegeven waarin het del bepaald is. Hierdr kan jaarlijks de verdeling van de uitgaven sterk verschillen aangezien bijna alle uitgaven bepaald wrden dr de dnateurs (leden en belangstellenden). Het bestuur kan daar nauwelijks invled p uitefenen, met uitzndering van het maken van een en aanpassing met betrekking tt de frequentie van de cllecten. Immers dr het aantal cllecten vr een bepaald del te verhgen f te verlagen zijn hiermee indirect k de inkmsten te veranderen en dus k het del van de uitgaven. Op de huishudelijke vergadering van 30 nvember 2009 is er bij de vaststelling van de begrting 2010 bepaald dat de cllecten vr Jeugd & Scuting (6 cllecten per jaar) is pgeheven en de diacnie (18 cllecten) en plaatselijk evangelisatiefnds (15 cllecten) wrden uitgebreid. Vr 2014 betekent dat er 52 cllecten wrden gehuden vr de Gemeentekas, 26 cllecten vr de Diacnie, 16 cllecten vr het Plaatselijk Evangelisatiefnds en 12 cllecten vr de Plaatselijke Sabbatschl. 10

11 6. TIENDEN, ZAALHUUR EN COLLECTEN 6.1. Overzicht tienden Zals gebruikelijk binnen het Kerkgentschap van de Zevende-dags dags Adventisten betalen de leden tienden. Deze tienden wrden p een daarvr speciale bankrekening gestrt en per kwartaal aan de Nederlandse Unie afgedragen. In 2013 betaalden 29 leden/belangstellenden (2011: 27 leden/belangstellenden) hun tienden via de gemeente Breda aan de Nederlandse Unie. Onderstaand een verzicht van de tienden die in 2013 zijn afgedragen: Tienden Verschil e KW 2e KW 3e KW 4e KW Ttaal 5.781, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,76 825,51-695, , , ,76 De gaven van tienden is in 2013 gestegen met 3.757,76. Dit is een stijging van 10,64% Overzicht zaalhuur In het vrjaar van 2012 heeft de ZDA-gemeente Breda een frse huurverhging gekregen vr de huur van het kerkgebuw in Prinsenbeek. Deze huurverhging was nvermijdelijk aangezien de ksten vr het nderhud en gebruik vr de verhuurder de afgelpen jaren flink zijn gestegen. In ged verleg heeft een afvaardiging van het bestuur met de verhuurder gesprken en daarmee de verhging ng enigszins beperkt kunnen huden. Dat wil zeggen dat de huur van het kerkgebuw sinds 1 april 2012 per kwartaal gemiddeld 2,73% verhgd is, waarbij dus uiteindelijk ver een peride van 2 jaar p 1 april 2014 een huurverhging is drgeverd van 27,74% i.p.v. de per direct gevraagde verhging van 50%. Hierdr zal de huur stijgen van 2.740,00 per jaar in 2011 naar 3.500,00 per jaar in De eerst vlgende mgelijke huurverhging zal zijn per 1 juli Uitgaande van het bedrag van 3.500,00 per jaar en het bedrag van 60,00 per persn per jaar, dienen er 59 leden/belangstellenden een maandelijkse bijdrage te den van 5,00 per persn. Per 1 juli 2013 is een nieuwe huurvereenkmst pgesteld lpende van 1 juli 2013 tt en met 30 juni 2016, waarna deze stilzwijgend met 3 jaar wrdt verlengd indien deze niet uiterlijk een jaar vr de eind datum wrdt pgezegd. Van 2009 tt en met 2010 verstrekte de Vermgen Spaarrekening (depsit) met testemming van de huishudelijke vergadering per jaar maximaal een bedrag van 1.080,00 t.b.v. zaalhuur. Vr de peride 2011 tt en met 2013 is dit bedrag met instemming van de huishudelijke vergadering verhgd naar maximaal 1.320,00 per jaar. Op basis van de huur in 2013 ( 3.204,45) zuden er minimaal 32 leden/belangstellenden een eigen bijdragen van 60,00 dienen te vlden m samen met de dnatie uit van de Vermgen Spaarrekening (depsit) de huur te kunnen betalen. In 2013 is gebleken dat het maximale tegezegde bedrag uit de Vermgen Spaarrekening (depsit) niet bendigd is aangezien er gemiddeld 45 leden/belangstellenden geweest zijn die de zaalhuur hebben bijgedragen (smmige leden/belangstellenden betalen wel meer dan het richt bedrag van 5,00 per maand). Op basis hiervan heeft de Vermgen Spaarrekening (depsit) een bijdrage gedaan in het vierde kwartaal van 49,45. 11

12 Onderstaand een verzicht van de zaalhuurbijdrage die in 2013 zijn afgedragen: Zaalhuur Verschil e KW 2 KW 3 KW 4 KW Ttaal 917,50 827,50 762,50 696, ,45 580,00 435,00 420, , , ,00 500,00 415,00 340, , ,00 300,00 200,00 375, , ,00 385,00 520,00 374, ,45 115,00 305,00 135,00 155,00 710,00 337,50 392,50 342,50 730,71-341,79 De gaven dr leden/belangstellenden (exclusief bijdrage Vermgen Spaarrekening (depsit)) van zaalhuur is in 2013 gestegen met 1.055,00. Dit is een stijging van 50,24% Overzicht cllecten Onderstaand een verzicht van de cllecten welke in de peride 2008 tt en met 2013 zijn pgehaald. In 2013 is het gemiddelde bedrag per cllecte gedaald met 3,26%. De grtste dalers zijn de reguliere sabbatschlcllecte en de gemeentekas met respectievelijk 10,43% en 9,88%. Opvallend is dat de deurcllecte met 32,28% is gestegen ten pzichte van 2012, terwijl verwegend de andere cllecten zijn gedaald. Zrgelijk is dat de eigen gemeente cllecten frs zijn gedaald d en alleen de cllecten ten beheve van externe deleinden zals de 13 e Sabbatschl en de deurcllecten zijn tegenmen m.u.v. de diacnie. Dit betekend dat de gemeente Breda, indien deze trend zich vrtzet, minder in de tekmst te besteden heeft aangezien de belangrijke inkmstenbrn vr de departementen afneemt. Jaar Aantal Gemiddelde (%) 1-12e SS-cllecte (%) 13e SS-cllecte (%) Diacnie (%) ,02-3, ,19-10,43 609,05 16,72 906,22 2, ,92 21, ,27 12,51 532,02-18,99 904,88 21, ,76-12, ,95-16,40 656,75 8,64 746,94 15, ,69-3, ,83 24,98 604,52 3,35 647,60-0, ,47 6, ,24-9,51 584,93 34,12 653,72 33, , ,82 436,12 489,30 Jaar Aantal Gemeentekas (%) Deurcllecte (%) Terusting Pl. SS (%) ,33-9, ,66 32,28 361,06-0, ,90-3, ,01 135,51 369,76 0, ,86 26,67 803,36-50,68 368,86 66, ,67-10, ,79-20,38 222,15-37, ,06 4, ,75 10,75 354,98 5, , ,15 336,60 12

13 Jaar Aantal Pl. Evangelisatief. (%) Jeugd (%) Diversen (%) Ttaal ,80-4,97 0,00-954,73-40, , ,31-29,92 0, ,89 57, , ,46 29,63 0, ,17-36, , ,86-9,19 0, ,16 18, , ,58 100,49 204,58-56, ,11 7, , ,43 475, , ,22 Aldus naar waarheid pgemaakt te Zevenbergschen Hek p 1 januari 2014 dr: G.M.M. Bervets Penningmeester Vrgezien en akkrd: P.C.M. van Ln-Jacbs Secretaris D. van Ommeren Predikant 13

Beleidsplan 2014 Versie Zomer 2014

Beleidsplan 2014 Versie Zomer 2014 Beleidsplan 2014 Versie Zmer 2014 Pagina 1 van 6 Beleidsplan 2014 Supprt t Cnnect Vraf Vr u ligt het beleidsplan van de Stichting SUPPORT TO CONNECT. Het plan mvat een verzicht van de delstellingen, activiteiten

Nadere informatie

W I M D Beleidsplan Versie 1 februari 2013

W I M D Beleidsplan Versie 1 februari 2013 W M I D Beleidsplan Versie 1 februari 2013 Vraf Vr u ligt het beleidsplan van de Stichting Wninitiatief Midden-Delfland (Stichting WIMD). Het plan mvat een verzicht van de delstellingen, activiteiten en

Nadere informatie

Beleidsplan 2012 Versie Februari 2012

Beleidsplan 2012 Versie Februari 2012 Beleidsplan 2012 Versie Februari 2012 Pagina 1 van 5 Beleidsplan 2012 Supprt t Cnnect Vraf Vr u ligt het beleidsplan van de Stichting SUPPORT TO CONNECT. Het plan mvat een verzicht van de delstellingen,

Nadere informatie

Huurdersvereniging In De Goede Woning ACTIVITEITENPLAN

Huurdersvereniging In De Goede Woning ACTIVITEITENPLAN ACTIVITEITENPLAN 2014 Activiteitenplan 2014 : INLEIDING In 1997 werd de in Zetermeer pgericht met als del het behartigen van de belangen van huurders van de cmplexen van R.K. Wningbuwstichting De Gede

Nadere informatie

STICHTING HKPD JAARREKENING 2015

STICHTING HKPD JAARREKENING 2015 STICHTING HKPD JAARREKENING 2015 peride 01-01-2015 tt en met 27-08-2015 Vastgesteld in de bestuursvergadering van de stichting HuisKamerPrjekt Druggebruikers 3 nvember 2015. Gedgekeurd dr de raad van tezicht

Nadere informatie

Beleidsplan Genootschap Nederland -Israël

Beleidsplan Genootschap Nederland -Israël Beleidsplan Gentschap Nederland -Israël Gentschap Nederland - Israel 1. Prfiel van het Gentschap Nederland - Israël De vereniging Gentschap Nederland - Israël (GNI) werd p 1 juni 1967 pgericht en in Amsterdam

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Boys Industrial Home

Jaarverslag Stichting Boys Industrial Home Jaarverslag Stichting Bys Industrial Hme 2013 Barneveld, februari 2014 1. Verslag van het bestuur Terugblik Heeft 2013 datgene pgeleverd wat we ervan verwacht hadden? Niets menselijks is ns vreemd, dus

Nadere informatie

Vrienden van het Nederlands Herseninstituut. Jaarrekening 2015

Vrienden van het Nederlands Herseninstituut. Jaarrekening 2015 Stichting Vrienden van het Nederlands Herseninstituut Jaarrekening 2015 1 Inhudspgave Blz. 1 Algemene Telichting en vaststelling jaarrekening 2015 3 2 Balans 4 3 Explitatierekening 5 4 Telichting Balans

Nadere informatie

Veenendaalse Atletiek Vereniging. Reglement Kantine-Commissie. ( doel / taken / bevoegdheden )

Veenendaalse Atletiek Vereniging. Reglement Kantine-Commissie. ( doel / taken / bevoegdheden ) Veenendaalse Atletiek Vereniging Reglement Kantine-Cmmissie ( del / taken / bevegdheden ) Mei 2015 Reglement Kantine-Cmmissie VAV ( del / taken / bevegdheden ) Inleiding. In de Statuten van de Veenendaalse

Nadere informatie

Beleidsplan Versie 30 december 2013

Beleidsplan Versie 30 december 2013 Beleidsplan Versie 30 december 2013 Stichting Cmité Ost-Eurpa Ureterp Vraf Vr u ligt het beleidsplan van de Stichting Cmité Ost-Eurpa Ureterp. Het plan mvat een verzicht van de delstellingen, activiteiten,

Nadere informatie

Stichting Animal Fellows. Beleidsplan. Versie februari 2016

Stichting Animal Fellows. Beleidsplan. Versie februari 2016 Stichting Animal Fellws Beleidsplan Versie februari 2016 Stichting Animal Fellws beleidsplan versie februari 2016 Vraf Vr u ligt het beleidsplan van de Stichting Animal Fellws te Breda. Het verslag mvat

Nadere informatie

Kwartaalrapportage. Stichting Nieuwe Generatie Brasil. Eerste Kwartaal 2015

Kwartaalrapportage. Stichting Nieuwe Generatie Brasil. Eerste Kwartaal 2015 Kwartaalrapprtage Stichting Nieuwe Generatie Brasil Eerste Kwartaal 2015 Want ik had hnger en jullie gaven mij te eten, ik had drst en jullie gaven mij te drinken. Ik was een vreemdeling, en jullie namen

Nadere informatie

Aanvraagformulier structurele prestatiesubsidie (sport)verenigingen 2018

Aanvraagformulier structurele prestatiesubsidie (sport)verenigingen 2018 Aanvraagfrmulier structurele prestatiesubsidie (sprt)verenigingen 2018 Wanneer u in aanmerking wilt kmen vr een subsidie van de gemeente Sliedrecht kunt u dit aanvraagfrmulier invullen en ndertekend verzenden

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid voetbalvereniging N.B.S.V.V.

Vrijwilligersbeleid voetbalvereniging N.B.S.V.V. Vrijwilligersbeleid vetbalvereniging N.B.S.V.V. Waarm deze richtlijn? Geen enkele amateur-sprtvereniging kan tegenwrdig ng bestaan znder de inzet en bijdrage van (veel) vrijwilligers. Ok binnen nze vereniging

Nadere informatie

Kwartaalrapportage. Stichting Nieuwe Generatie Brasil. Tweede Kwartaal 2014

Kwartaalrapportage. Stichting Nieuwe Generatie Brasil. Tweede Kwartaal 2014 Kwartaalrapprtage Stichting Nieuwe Generatie Brasil Tweede Kwartaal 2014 Want ik had hnger en jullie gaven mij te eten, ik had drst en jullie gaven mij te drinken. Ik was een vreemdeling, en jullie namen

Nadere informatie

Reglement van de Stichting Atlas Massage Groep Vastgesteld in de bestuursvergadering 25-06-2015

Reglement van de Stichting Atlas Massage Groep Vastgesteld in de bestuursvergadering 25-06-2015 1 Reglement van de Stichting Atlas Massage Grep Vastgesteld in de bestuursvergadering 25-06-2015 Inhud 1. Begripsbepaling 2. Beleid 3. Taken en bevegdheden van het bestuur 4. Besluiten 5. Raad van Advies

Nadere informatie

Handleiding. Het opstellen van een diaconaal beleidsplan

Handleiding. Het opstellen van een diaconaal beleidsplan Handleiding Het pstellen van een diacnaal beleidsplan Versie 1.0 Generale diacnale cmmissie Datum: augustus 2015 Generale diacnale cmmissie Vendelier 51-D 3905 PC VEENENDAAL Telefn (0318) 505541 Website:

Nadere informatie

MEMO. Betreft : Overeenkomst naar aanleiding van overleg met vakorganisaties op 17 maart 2015. Aan : Vakorganisaties Van : Directie.

MEMO. Betreft : Overeenkomst naar aanleiding van overleg met vakorganisaties op 17 maart 2015. Aan : Vakorganisaties Van : Directie. EO Betreft : Overeenkmst naar aanleiding van verleg met vakrganisaties p 17 maart 2015 Aan : akrganisaties an : Directie. Ons kenmerk: TvdBvak23032015 Pagina: 1/6 s 1. Omvang en duur van het cntract Cntractduur

Nadere informatie

Kwartaalrapportage. Stichting Nieuwe Generatie Brasil. Derde Kwartaal 2014

Kwartaalrapportage. Stichting Nieuwe Generatie Brasil. Derde Kwartaal 2014 Kwartaalrapprtage Stichting Nieuwe Generatie Brasil Derde Kwartaal 2014 Want ik had hnger en jullie gaven mij te eten, ik had drst en jullie gaven mij te drinken. Ik was een vreemdeling, en jullie namen

Nadere informatie

Meerjarenbegroting 2013 2016 Stichting Spaarnesant

Meerjarenbegroting 2013 2016 Stichting Spaarnesant Meerjarenbegrting 2013 2016 Stichting Spaarnesant Auteur: Bedrijfsbureau: Jan Aalberts & Jeren van Schagen Vr: Raad van Tezicht Bestuurder Stichting Spaarnesant Lcatie: Haarlem Datum: 31 mei 13 Inhudspgave

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van Stichting Buurthuis de Poort. Inhoud:

Huishoudelijk reglement van Stichting Buurthuis de Poort. Inhoud: Huishudelijk reglement van Stichting Buurthuis de Prt Vastgesteld in de bestuursvergadering van 12 maart 2014. Bijgesteld tijdens de jaarvergadering van 22 maart 2017. Inhud: 1. Algemeen 2. Begripsbepaling

Nadere informatie

OVERZICHT VAN DE BELANGRIJKSTE ITEMS VAN 2014. IBAN ING: NL11INGB0004359487 BIC ING: INGBNL2A - Rabobank: NL87RABO0191281034 BIC Rabo: RABONL2U

OVERZICHT VAN DE BELANGRIJKSTE ITEMS VAN 2014. IBAN ING: NL11INGB0004359487 BIC ING: INGBNL2A - Rabobank: NL87RABO0191281034 BIC Rabo: RABONL2U Crrespndentieadres: Gasthuisring 54 5041 DT Tilburg OVERZICHT VAN DE BELANGRIJKSTE ITEMS VAN 2014 IBAN ING: NL11INGB0004359487 BIC ING: INGBNL2A - Rabbank: NL87RABO0191281034 BIC Rab: RABONL2U KvK nr.:41098168

Nadere informatie

Middelen Financiële middelen o De organisatie heeft een actueel beleid met betrekking tot het verkrijgen van de benodigde financiële middelen.

Middelen Financiële middelen o De organisatie heeft een actueel beleid met betrekking tot het verkrijgen van de benodigde financiële middelen. Categrie C Per aspect van het framewrk zijn nrmen pgesteld. Vetgedrukt zijn de verplichte nrmen. Organisaties die nder categrie C vallen, zullen verder zijn met het implementeren van kwaliteitssystemen

Nadere informatie

De kans is groot dat uw testament niet voldoet aan uw wensen, geen gebruik maakt van

De kans is groot dat uw testament niet voldoet aan uw wensen, geen gebruik maakt van Testamenten check Streep dr wat niet van tepassing is VRAAG 1 Is uw testament van vóór 2003? De kans is grt dat uw testament niet vldet aan uw wensen, geen gebruik maakt van de mgelijkheden sinds de invering

Nadere informatie

Beleidsplan 2014 tot en met 2016

Beleidsplan 2014 tot en met 2016 Blessed Generatin Nederland Falkejacht 25 9254 EJ Hurdegaryp Beleidsplan 2014 tt en met 2016 Blessed Generatin Nederland (0511) 47 21 37 - www.blessedgeneratin.nl - inf@blessedgeneratin.nl KvK 01100560

Nadere informatie

Gehouden op :18 februari 2014

Gehouden op :18 februari 2014 Algemene ledenvergadering 2013 Gehuden p :18 februari 2014 20:00 uur in de Omval, Diemen Ntulen pgemaakt dr Aad Stuurman. Versie 1.01 Verslag Afwezig met berichtgeving: Nellie Platjee Vennema Jannie Kme

Nadere informatie

Reglement Vlaams-Nederlandse Journalistenbeurs Onderzoeksbeurs & Uitwisseling 2016

Reglement Vlaams-Nederlandse Journalistenbeurs Onderzoeksbeurs & Uitwisseling 2016 Reglement Vlaams-Nederlandse Jurnalistenbeurs Onderzeksbeurs & Uitwisseling 2016 In 2016 kennen de Vlaamse en Nederlandse verheid pnieuw de Vlaams-Nederlandse Jurnalistenbeur(zen) (VNJB) te aan Nederlandse

Nadere informatie

Verordening Adviesraad Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Sociale Zaken

Verordening Adviesraad Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Sociale Zaken Verrdening Adviesraad Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Sciale Zaken 1 Tekst van de regeling Artikel 1 Definities A. Maatschappelijke ndersteuning: ndersteuning zals bedeld in de Wet Maatschappelijke

Nadere informatie

c. Relatiebeheer algemene en éénmalige groepen d. Relatiebeheer maatschappelijke organisaties e. Contacten en samenwerking met bedrijven

c. Relatiebeheer algemene en éénmalige groepen d. Relatiebeheer maatschappelijke organisaties e. Contacten en samenwerking met bedrijven Inhudspgave Inleiding 1. Huidige situatie 2. Delstellingen 2014 2.1 Algemeen Del 2.2 Jaarvisie 3. Actieplan 3.1 Algemeen Del 3.2 Jaarvisie a. Cördinatie b. Relatiebeheer kerken c. Relatiebeheer algemene

Nadere informatie

Protestantse Gemeente Appingedam Diaconie

Protestantse Gemeente Appingedam Diaconie Beleidsplan diacnie Prtestantse Gemeente Appingedam 2013 2016 Inleiding Vr u ligt het beleidsplan van de diacnie. Dit beleidsplan is nderdeel van het beleidsplan van de Prtestantse Gemeente Appingedam.

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Stichting Joods Jongeren Fonds vastgesteld op 5 november 2013

Huishoudelijk reglement Stichting Joods Jongeren Fonds vastgesteld op 5 november 2013 Huishudelijk reglement Stichting Jds Jngeren Fnds vastgesteld p 5 nvember 2013 Begripsbepaling In dit reglement wrdt verstaan nder: de stichting: de Stichting Jds Jngeren Fnds, gevestigd te Amsterdam,

Nadere informatie

/k*je/i v. Voorstel: 1. De werkingsduur van de 'Verordening Starterslening' met (terugwerkende kracht) 1 jaarte verlengen tot 01-01-2010.

/k*je/i v. Voorstel: 1. De werkingsduur van de 'Verordening Starterslening' met (terugwerkende kracht) 1 jaarte verlengen tot 01-01-2010. 1 M c» r* K 5,- * > l.- ^ V r>!lus gemeente QSterllOUt /k*je/i v loatum: 20 februari 2009 Nummer raadsnta: Qnderwerp: Verlengen werkingsduur 'Verrdening Starterslening'. NOTA VOOR DE RAAD Prtefeuillehuder:

Nadere informatie

2. Algemene toekenningsvoorwaarden

2. Algemene toekenningsvoorwaarden Tekenningsvrwaarden Cöperantenbnussen 2017 1. Definities 1.1 Crelan: De bank Crelan is een federatie van kredietinstellingen bestaande uit de NV Crelan en de CVBA CrelanC. Haar zetel is gevestigd te Sylvain

Nadere informatie

De huidige wijze waarop de subsidiegelden worden uitgegeven is een verdeling van de subsidie ten behoeve van:

De huidige wijze waarop de subsidiegelden worden uitgegeven is een verdeling van de subsidie ten behoeve van: Stichting Ontwikkelingssamenwerking Lingewaard Inhudelijk en financieel jaarverslag ver 2012 Was het jaar 2011 een jaar van nzekerheid en verleg met de gemeente he in de tekmst met ntwikkelingssamenwerking

Nadere informatie

Stichting JopieFonds. 1. Inleiding. Introductie van de Stichting

Stichting JopieFonds. 1. Inleiding. Introductie van de Stichting Stichting JpieFnds 1. Inleiding Intrductie van de Stichting De geestelijke gebrte van de Stichting kmt vrt uit een ged hart en is financieel mgelijk gemaakt dr een persn uit de Van der Weegen familie,

Nadere informatie

Zwembadplan Wijk Zwemt! - UITGANGSPUNTEN

Zwembadplan Wijk Zwemt! - UITGANGSPUNTEN Zwembadplan Wijk Zwemt! - UITGANGSPUNTEN Vr u ligt het uitgewerkte plan van WijkZwemt. Dit plan is pgesteld dr de KNZB, 2521, gewn zwemmen en enthusiaste burgers/vrijwilligers vanuit belangengreperingen

Nadere informatie

JAARVERSLAG MEDEZEGGENSCHAPSRAAD DE AANLOOP SCHOOLJAAR 2014/2015

JAARVERSLAG MEDEZEGGENSCHAPSRAAD DE AANLOOP SCHOOLJAAR 2014/2015 JAARVERSLAG MEDEZEGGENSCHAPSRAAD DE AANLOOP SCHOOLJAAR 2014/2015 1 Samenstelling MR Evelien Wubbels: Trea Kamps: Gerda de Ruiter: Geert Kst: Kim van Middendrp: Rik Tiezema: Vrzitter MR* MR-lid* MR-lid*

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de vereniging ZZPPS (ZZP-Podium Smallingerland) Vastgesteld in de bestuursvergadering <datum>

Huishoudelijk reglement van de vereniging ZZPPS (ZZP-Podium Smallingerland) Vastgesteld in de bestuursvergadering <datum> Huishudelijk reglement van de vereniging ZZPPS (ZZP-Pdium Smallingerland) Vastgesteld in de bestuursvergadering Begripsbepaling In dit reglement wrdt verstaan nder: de vereniging: de vereniging

Nadere informatie

VOOR AL UW VRAGEN EN PROBLEMEN KAN U IN EERSTE INSTANTIE TERECHT BIJ ONS KANTOOR.

VOOR AL UW VRAGEN EN PROBLEMEN KAN U IN EERSTE INSTANTIE TERECHT BIJ ONS KANTOOR. De Neve Advieskantr inf@deneveadvieskantr.be - Tel: 051/60 63 60 - Fax: 051/63 52 30 - www.deneveadvieskantr.be Financieel verzicht - Vragenlijst vr de cliënt ( = verzekeringnemer): Naam: Vrnaam: Vr welke

Nadere informatie

Van de voorzitter. Beste leden & ouders,

Van de voorzitter. Beste leden & ouders, fficieel clubrgaan van Hckeyclub Wateringse Veld Van de vrzitter Beste leden & uders, De midwintercmpetitie zit er weer p en na de krkusvakantie starten wij met de derde en laatste peride van dit seizen.

Nadere informatie

Competitie beleid TVN, versie December 2016

Competitie beleid TVN, versie December 2016 Cmpetitie beleid TVN, versie December 2016 Delstelling en uitgangspunten Onze vereniging neemt bij de jeugd & seniren deel aan diverse cmpetitievrmen die wrden gerganiseerd. Bij de keuze vr de verschillende

Nadere informatie

Veel gestelde vragen huurbeleid 18 oktober 2012

Veel gestelde vragen huurbeleid 18 oktober 2012 Veel gestelde vragen huurbeleid 18 ktber 2012 Algemeen: 1. Waarm kmt er een nieuw huurbeleid? Een aantal ntwikkelingen heeft ervr gezrgd dat wij ns huurbeleid hebben aangepast. Deze ntwikkelingen zijn:

Nadere informatie

U heeft ons verzocht, om gezamenlijk, een gedegen voorstel ten aanzien van uw hypotheek uit te brengen.

U heeft ons verzocht, om gezamenlijk, een gedegen voorstel ten aanzien van uw hypotheek uit te brengen. Vragenfrmulier Klant Beeld U heeft ns verzcht, m gezamenlijk, een gedegen vrstel ten aanzien van uw hyptheek uit te brengen. Onze bedrijfsfilsfie is, m samen met nze relaties, een inventarisatie te maken

Nadere informatie

Als aanvrager kunt u per tijdvak één aanvraag indienen. Het bundelen van festivals of producties in één aanvraag is niet mogelijk.

Als aanvrager kunt u per tijdvak één aanvraag indienen. Het bundelen van festivals of producties in één aanvraag is niet mogelijk. Veel gestelde vragen, Prducties en Festivals 2018 De regeling 1. Vr welke activiteit kan subsidie wrden verleend in het kader van de regeling? U kunt een subsidie aanvragen vr: - het maken van een prductie

Nadere informatie

KERKGENOOTSCHAP der ZEVENDE-DAGS ADVENTISTEN

KERKGENOOTSCHAP der ZEVENDE-DAGS ADVENTISTEN KERKGENOOTSCHAP der ZEVENDE-DAGS ADVENTISTEN BELEIDSPLAN 2015-2016 Hfdstuk 1 Algemeen blz. 1 Hfdstuk 2 Missie, visie en speerpunten blz. 2 Hfdstuk 3 Delen blz. 5 Hfdstuk 4 Financiën blz. 6 Hfdstuk 1 Algemeen

Nadere informatie

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen.

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen. Checklist berdeling adviesaanvraag 1. De adviesaanvraag Heeft de r een adviesaanvraag gehad? Let p: een rapprt is in principe geen adviesaanvraag. Met een adviesaanvraag wrdt bedeld: het dr de ndernemer

Nadere informatie

BELEGGINGSSTATUUT VOOR HET COLLEGE VAN DIAKENEN VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE HOORN-ZWAAG-BLOKKER (PG HZB)

BELEGGINGSSTATUUT VOOR HET COLLEGE VAN DIAKENEN VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE HOORN-ZWAAG-BLOKKER (PG HZB) BELEGGINGSSTATUUT VOOR HET COLLEGE VAN DIAKENEN VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE HOORN-ZWAAG-BLOKKER (PG HZB) De zrg vr de financiële zaken van diacnale aard zijn krachtens de kerkrde tevertruwd aan het Cllege

Nadere informatie

Stichting Onderhoud van de Koornbeurs

Stichting Onderhoud van de Koornbeurs w Jaarrekening 2010 - Balans - Resultatenrekening StOK (Stichting Onderhud van de Krnbeurs) Pstbus 2914 2601CX Delft Tel.: 015-2124742 KvK.: 41147238 Email: stk@krnbeurs.nl BTW: NL8109.69.798.B01 Jaarrekening

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting Onderhoud Orgel en Kerkgebouw van parochie Onze Lieve Vrouw Visitatie Noord Zijpe

Beleidsplan. Stichting Onderhoud Orgel en Kerkgebouw van parochie Onze Lieve Vrouw Visitatie Noord Zijpe Beleidsplan Stichting Onderhud Orgel en Kerkgebuw van parchie Onze Lieve Vruw Visitatie Nrd Zijpe 1.0 Inleiding Vr u ligt het beleidsplan van de Stichting Onderhud Orgel en Kerkgebuw van parchie Onze Lieve

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de Stichting Kamermuziek Hengelo Vastgesteld in de bestuursvergadering dd 20 juli 2015

Huishoudelijk reglement van de Stichting Kamermuziek Hengelo Vastgesteld in de bestuursvergadering dd 20 juli 2015 Huishudelijk reglement van de Stichting Kamermuziek Hengel Vastgesteld in de bestuursvergadering dd 20 juli 2015 Begripsbepaling In dit reglement wrdt verstaan nder: de stichting: de Stichting Kamermuziek

Nadere informatie

Onderwerp Wijziging van de Verordening tot het kunnen verlenen van een alleenrecht voor Concern voor Werk. Aan de raad. Status: ter besluitvorming

Onderwerp Wijziging van de Verordening tot het kunnen verlenen van een alleenrecht voor Concern voor Werk. Aan de raad. Status: ter besluitvorming N. 218419-1 Emmelrd, 14 januari 2014. Onderwerp Wijziging van de Verrdening tt het kunnen verlenen van een alleenrecht vr Cncern vr Werk. Advies raadscmmissie [ ] Aan de raad. Status: ter besluitvrming

Nadere informatie

Toepassing vrijstelling energiebelasting 2012 i.v.m. opwekken elektriciteit

Toepassing vrijstelling energiebelasting 2012 i.v.m. opwekken elektriciteit Verklaring Warmte Kracht Kppeling (WKK) Tepassing vrijstelling energiebelasting 2012 i.v.m. pwekken elektriciteit De afnemer: Bedrijfsnaam : Plaats : Klantnummer : BTW-nummer : verklaart hierbij ten beheve

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de Stichting Ruilhandel Oosterhout Vastgesteld in de bestuursvergadering van 3 november 2015

Huishoudelijk reglement van de Stichting Ruilhandel Oosterhout Vastgesteld in de bestuursvergadering van 3 november 2015 Huishudelijk reglement van de Stichting Ruilhandel Osterhut Vastgesteld in de bestuursvergadering van 3 nvember 2015 1. Begripsbepaling In dit reglement wrdt verstaan nder: de stichting: de Stichting Ruilhandel

Nadere informatie

*D14.006035* D14.006035

*D14.006035* D14.006035 *D14.006035* D14.006035 ZAAKNUMMER: Technische telichting Cllegeadvies Onderwerp: Gemeentelijke belastingverrdeningen 2015 Ambtenaar: Rb van den Heuvel Ieder jaar stelt de raad de Verrdeningen gemeentelijke

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering bestuursvergadering OV- OBS De Vogels

Notulen Algemene Ledenvergadering bestuursvergadering OV- OBS De Vogels Ntulen Algemene Ledenvergadering bestuursvergadering OV- OBS De Vgels Datum: 7 ktber 2014 Lcatie: Schlgebuw De Vgels Tijd: 19.30u Aanwezig: Ancin (vrzitter), Jeren van der Meulen (penningmeester/secretaris),

Nadere informatie

SUBSIDIEAANVRAAG 2009. Aanvraagformulier subsidieverlening jeugd, jongeren en gehandicaptenwerk

SUBSIDIEAANVRAAG 2009. Aanvraagformulier subsidieverlening jeugd, jongeren en gehandicaptenwerk SUBSIDIEAANVRAAG 2009 Aanvraagfrmulier subsidieverlening jeugd, jngeren en gehandicaptenwerk Ten beheve van de aanvraag tt subsidieverlening met gebruik wrden gemaakt van dit Aanvraagfrmulier tt subsidieverlening

Nadere informatie

De macro economische situatie

De macro economische situatie De macr ecnmische situatie September 2013 Gillmre Hefdraad Gvernr Centrale Bank van Suriname Structuur Inleiding Overheidsfinanciën Bankkredietverlening Orzaken geldcreatie Uitdagingen Nieuwe mnetaire

Nadere informatie

Ouder-/ Verwantenvereniging Merwebolder / Lingebolder Sliedrecht

Ouder-/ Verwantenvereniging Merwebolder / Lingebolder Sliedrecht Ouder-/ Verwantenvereniging Merweblder / Lingeblder Sliedrecht JAARREKENING 2016 Inhud 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2016 en 2015 2 Baten en Lasten ver 2016 (+ begrting) en 2015 3 Telichting p

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de Stichting Talenten in Verbinding Vastgesteld in de bestuursvergadering 14 december 2015

Huishoudelijk reglement van de Stichting Talenten in Verbinding Vastgesteld in de bestuursvergadering 14 december 2015 Huishudelijk reglement van de Stichting Talenten in Verbinding Vastgesteld in de bestuursvergadering 14 december 2015 Begripsbepaling In dit reglement wrdt verstaan nder: de stichting: de Stichting Talenten

Nadere informatie

HART4DOORNENBURG. Presentatie café avond 28 november 2015

HART4DOORNENBURG. Presentatie café avond 28 november 2015 HART4DOORNENBURG Presentatie café avnd 28 nvember 2015 Een initiatief van zes drnenburgers Erik Feijen Gerard van Gemert Dirk Witjes Stef Huisman Hans Feijen Luuk Timmers Inhud presentatie Ontstaan van

Nadere informatie

Wat betekent de taxshift voor u als zelfstandige of KMO?

Wat betekent de taxshift voor u als zelfstandige of KMO? Wat betekent de taxshift vr u als zelfstandige f KMO? Brn : UNIZO en VBO De regering slt een akkrd ver de zgenaamde taxshift. Wat heeft die vr u als zelfstandige f KMO allemaal in pett en wat betekent

Nadere informatie

Federatiestatuut. Walburggroep. -concept -

Federatiestatuut. Walburggroep. -concept - Federatiestatuut Walburggrep -cncept - Federatiestatuut pagina 1/12 Inhud 1 Overwegingen 3 2 Naam en delstelling van de federatie 4 2.1 Naam 4 2.2 Delstelling 4 3 Bestuur 5 3.1 Federatiebestuur, beneming

Nadere informatie

BIZ Plan Westermaat Bedrijventerrein Westermaat te Hengelo

BIZ Plan Westermaat Bedrijventerrein Westermaat te Hengelo BIZ Plan Westermaat Bedrijventerrein Westermaat te Hengel Hengel, 4 juni 2010 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. De Experimentwet Bedrijven Investerings Zne 3. Activiteiten van het BIZ 4. Waarm een BIZ 5. De

Nadere informatie

Notitie vangnetregeling Renswoude 2016

Notitie vangnetregeling Renswoude 2016 Ntitie vangnetregeling Renswude 2016 1. Inleiding Gemeenten ntvangen een gebundelde uitkering (BUIG) m daarmee de uitkeringen in het kader van de Participatiewet te financieren. Per gemeente wrdt dr het

Nadere informatie

Protestantse Gemeente Appingedam Diaconie

Protestantse Gemeente Appingedam Diaconie Prtestantse Gemeente Appingedam Diacnie Beleidsplan diacnie Prtestantse Gemeente Appingedam 2010 2014 - versie 2011 Inleiding Vr u ligt het beleidsplan van de diacnie. Dit beleidsplan is nderdeel van het

Nadere informatie

De zienswijze op deze ontwerp-begroting dient uiterlijk zes weken na versturen bij het dagelijks bestuur van BghU in het bezit te zijn.

De zienswijze op deze ontwerp-begroting dient uiterlijk zes weken na versturen bij het dagelijks bestuur van BghU in het bezit te zijn. Onderwerp: Ingekmen stuk Ontwerpbegrting 2014 BghU - zienswijzeprcedure COLLEGE VAN DIJKGRAAF EN HOOGHEEMRADEN COMMISSIE ALGEMEEN BESTUUR Agendapunt 3D Nummer: 639863 In D&H: 21-05-2014 Steller: M. Oppenhuizen

Nadere informatie

Alleen m.b.t. vergoedingen pedagogisch Instemming. medewerkers (hoofdstuk 1 uit de regeling) Advies

Alleen m.b.t. vergoedingen pedagogisch Instemming. medewerkers (hoofdstuk 1 uit de regeling) Advies Satusverzicht. Cnsultatie Unitmanagers/Lcatiemanagers mei 2011 evaluatie Cnsultatie cliëntenraad Besluit Bestuursgrep 22 april 2003 OR Alleen m.b.t. vergedingen pedaggisch Instemming medewerkers (hfdstuk

Nadere informatie

Resultaten openbare marktconsultatie. Verkoop klooster Groot Bijstervelt Gemeente Oirschot. BIZOB-2011-SK-OIR-010 CONCEPT 19 april 2012

Resultaten openbare marktconsultatie. Verkoop klooster Groot Bijstervelt Gemeente Oirschot. BIZOB-2011-SK-OIR-010 CONCEPT 19 april 2012 Resultaten penbare marktcnsultatie Verkp klster Grt Bijstervelt Gemeente Oirscht BIZOB-2011-SK-OIR-010 CONCEPT 19 april 2012 1. Inleiding 1.1 Aanleiding De gemeente Oirscht is sinds nvember 2009 eigenaar

Nadere informatie

1.1 Verantwoording 2 1.2 Indeling Treasurystatuut 2

1.1 Verantwoording 2 1.2 Indeling Treasurystatuut 2 TREASURYSTATUUT INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 1.1 Verantwrding 2 1.2 Indeling Treasurystatuut 2 2 DOELSTELLING TREASURYFUNCTIE 2.1 Liquiditeitenbeheer 3 2.2 Financieren 4 2.3 Beleggen 5 2.4 Betalingsverkeer

Nadere informatie

SIG Groene ICT & Duurzaamheid jaarverslag 2014 / jaarplan 2015

SIG Groene ICT & Duurzaamheid jaarverslag 2014 / jaarplan 2015 SIG Grene ICT & Duurzaamheid jaarverslag 2014 / jaarplan 2015 Inleiding Hiernder treft u het jaarverslag 2014 en het jaarplan 2015 van de Special Interest Grup Grene ICT & Duurzaamheid aan. Het jaarverslag

Nadere informatie

D i e n s t v e r l e n i n g s d o c u m e n t

D i e n s t v e r l e n i n g s d o c u m e n t D i e n s t v e r l e n i n g s d c u m e n t Ons kantr hudt zich bezig met financiële dienstverlening en heeft zich gespecialiseerd in schade- en levensverzekeringen en is daarbij actief p de zakelijkeen

Nadere informatie

Nota "Afstoten gemeentelijk vastgoed ( )"

Nota Afstoten gemeentelijk vastgoed ( ) Nta "Afstten gemeentelijk vastged (2011-2014)" Nta "Afstten gemeentelijk vastged (2011-2014)" Inhud I. Inleiding 3 II. Huidige prtefeuille 5 A. Algemeen 5 B. Karakteristieken 5 C. Visie & Strategie 6 D.

Nadere informatie

Beleidsregels verrekenen inkomsten uit commerciële (onder) verhuur en commerciële kostgeverschap 2015

Beleidsregels verrekenen inkomsten uit commerciële (onder) verhuur en commerciële kostgeverschap 2015 Beleidsregels verrekenen inkmsten uit cmmerciële (nder) verhuur en cmmerciële kstgeverschap 2015 Inhud Beleidsregels verrekenen inkmsten uit cmmerciële (nder) verhuur en cmmerciële kstgeverschap 2015...

Nadere informatie

Subsidieregeling economie en innovatie Noord-Brabant - provincie Noord-Brabant -

Subsidieregeling economie en innovatie Noord-Brabant - provincie Noord-Brabant - Subsidieregeling ecnmie en innvatie Nrd-Brabant - prvincie Nrd-Brabant - Het del van de Subsidieregeling ecnmie en innvatie Nrd-Brabant (ECOINNONB) is het realiseren van een aantal delstellingen uit het

Nadere informatie

Stichting Kom-Mee-Eten Beleidsplan

Stichting Kom-Mee-Eten Beleidsplan Stichting Km-Mee-Eten Beleidsplan 2016-2021 Stichting Km-mee-Eten Vssestaart 16 2411 ML Bdegraven www.km-mee-eten.nl Inhudspgave 1. Inleiding 1.1 Aanleiding van het ntstaan 2. Missie, visie en delstellingen

Nadere informatie

een huurwoning of een zelfstandige wooneenheid van een woningcorporatie of

een huurwoning of een zelfstandige wooneenheid van een woningcorporatie of Inschrijfvrwaarden Wnnet Haaglanden Algemene bepalingen 1. De algemene inschrijfvrwaarden zijn van tepassing p alle inschrijvingen van wningzekenden in het wningzekendenregister van Wnnet-Haaglanden.nl

Nadere informatie

Menukaart particulier

Menukaart particulier Menukaart particulier Intrductie U heeft aangegeven interesse te hebben in één van de plssingen die Life Benefits u kan bieden p het gebied van uw (persnlijke) financiële planning. Wij bieden u graag het

Nadere informatie

GOVERNANCE MVO PLATFORM

GOVERNANCE MVO PLATFORM Gvernancedcument MVO Platfrm, 22 nvember 2012 GOVERNANCE MVO PLATFORM Inleiding Het MVO Platfrm is een in 2002 pgericht infrmeel samenwerkingsverband van maatschappelijke rganisaties 1 en vakbndsrganisaties

Nadere informatie

Samenvatting Deelprojecten Ouderen Samen

Samenvatting Deelprojecten Ouderen Samen Samenvatting Deelprjecten Ouderen Samen Vughtse Ouderen aan het Wrd In januari 2007 zijn dr het Prject Ouderen Samen vier bijeenkmsten gerganiseerd waarvr alle Vughtse inwners van 55 jaar en uder waren

Nadere informatie

SIG Groene ICT & Duurzaamheid jaarverslag 2015 / jaarplan 2016

SIG Groene ICT & Duurzaamheid jaarverslag 2015 / jaarplan 2016 SIG Grene ICT & Duurzaamheid jaarverslag 2015 / jaarplan 2016 Inleiding Hiernder treft u het jaarverslag 2015 en het jaarplan 2016 van de Special Interest Grup Grene ICT & Duurzaamheid aan. Het jaarverslag

Nadere informatie

M200403. Het MKB en de BV. Achtergronden van de keuze van ondernemers. Ro Braaksma. Klaas Bangma

M200403. Het MKB en de BV. Achtergronden van de keuze van ondernemers. Ro Braaksma. Klaas Bangma M200403 Het MKB en de BV Achtergrnden van de keuze van ndernemers R Braaksma Klaas Bangma Zetermeer, 24 maart 2004 Het MKB en de BV Waarm kiezen ndernemers vr een bepaalde rechtsvrm? En in het bijznder:

Nadere informatie

Oproep erkenning en subsidiëring van groepsgericht aanbod. opvoedingsondersteuning door vrijwilligers

Oproep erkenning en subsidiëring van groepsgericht aanbod. opvoedingsondersteuning door vrijwilligers Oprep erkenning en subsidiëring van grepsgericht aanbd pvedingsndersteuning dr vrijwilligers In het kader van het versterken van aanbd pvedingsndersteuning in de Huizen van het Kind lanceert Kind en Gezin

Nadere informatie

Pleegkinderen en de Belastingaangifte. Thema-avon d Pleegouder support Zeeland

Pleegkinderen en de Belastingaangifte. Thema-avon d Pleegouder support Zeeland Pleegkinderen en de Belastingaangifte Thema-avn d Pleeguder supprt Zeeland Onderwerpen Op welke punten kmen kinderen vr in uw aangifte? Is er verschil tussen verschillende kind-begrippen? Veranderingen

Nadere informatie

Vacature en procedure benoeming voorzitter landelijk bestuur Verantwoordelijke

Vacature en procedure benoeming voorzitter landelijk bestuur Verantwoordelijke Bijlage 6 Ledenraad 27 nvember 2014 Vrlegger Onderwerp Vacature en prcedure beneming vrzitter landelijk bestuur Verantwrdelijke Landelijk bestuur Aanleiding Er ntstaat een vacature vanwege het niet beschikbaar

Nadere informatie

Notitie Evaluatie Dienstverlening en Financiën Antwoord

Notitie Evaluatie Dienstverlening en Financiën Antwoord Ntitie Evaluatie Dienstverlening en Financiën Antwrd 0. Inleiding In 2006 is de gemeente Amsterdam gestart met het aanbieden van 1 telefnnummer vr het beantwrden van vragen van burgers en ndernemers, namelijk

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN RES PREPAID

ALGEMENE VOORWAARDEN RES PREPAID ALGEMENE VOORWAARDEN RES PREPAID 1. Inleiding & definities RES is een netwerk van lkale bedrijven, km's, handelaars en persnen, die vrije berepen uitefenen. Particulieren wrden gemtiveerd m aan te kpen

Nadere informatie

Concept Jaarverslag 2011

Concept Jaarverslag 2011 UNDUGU VRIENDENKRING NEDERLAND Vereniging Undugu Vriendenkring Nederland Statutair gevestigd te Rtterdam. Het del van de Vriendenkring is p alle denkbare wijzen steun te verlenen aan het bereiken van de

Nadere informatie

LOGBOEK van: klas: 1

LOGBOEK van: klas: 1 LOGBOEK van: klas: 1 Inhudspgave Inleiding en inhud van het lgbek Wat is de maatschappelijke stage? Delen van de maatschappelijke stage Waar de je maatschappelijke stage? Kaders waarbinnen de maatschappelijke

Nadere informatie

Cubro BVBA Algemene voorwaarden

Cubro BVBA Algemene voorwaarden Cubr BVBA Algemene vrwaarden Hiernder vindt u de algemene vrwaarden van Cubr BVBA. Deze vrwaarden zijn van tepassing p alle geleverde diensten en gemaakte vereenkmsten dr Cubr BVBA, tenzij expliciet anders

Nadere informatie

MedewerkerMonitor Benchmark in de Zorg

MedewerkerMonitor Benchmark in de Zorg MedewerkerMnitr Benchmark in de Zrg Telichting pzet vragenlijst en invulinstructies U heeft een inlgcde ntvangen per brief f per e-mail. Mcht u geen inlgcde ntvangen hebben, dan kunt u terecht bij de benchmarkcördinatr

Nadere informatie

Gezondheid en welzijn Contract met de Arbo-dienst SKIPOS heeft een contract Human Capital Care uit Son.

Gezondheid en welzijn Contract met de Arbo-dienst SKIPOS heeft een contract Human Capital Care uit Son. Hfdstuk 3 Persneelsbeleid Inleiding Wij bieden de persneelsleden van SKIPOS een werkklimaat waarin zij zich veilig, geaccepteerd en gerespecteerd velen en een werkplek waar het prettig teven is. Onze medewerkers

Nadere informatie

Risicomanagement in zorgbouwprojecten. Centrum Zorg en Bouw

Risicomanagement in zorgbouwprojecten. Centrum Zorg en Bouw Risicmanagement in zrgbuwprjecten Centrum Zrg en Buw Inhud Zelfscan; Rl CZB bij risicmanagement; Wat kunt u verwachten? Vraag Past uw initiatief in het strategisch huisvestingsplan van de rganisatie? Het

Nadere informatie

Inschrijfvoorwaarden. Inschrijfprotocol regio Haaglanden. Algemene bepalingen

Inschrijfvoorwaarden. Inschrijfprotocol regio Haaglanden. Algemene bepalingen Inschrijfvrwaarden Inschrijfprtcl regi Haaglanden Algemene bepalingen 1. De algemene inschrijfvrwaarden zijn van tepassing p alle inschrijvingen van wningzekenden in het wningzekendenregister van Wnnet-Haaglanden.nl

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Almere (Flevoland)

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Almere (Flevoland) Nadere regels subsidies Aanjaag Onderwijs en Arbeidsmarkt Het cllege van burgemeester en wethuders van de gemeente Almere; gelet p titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 3 van de Algemene

Nadere informatie

Stichting Newa. Jaarrekening 2Ot4. Jaarrêkening. Toelichting behorende tot de iaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE JAARSTUKKEN 2014

Stichting Newa. Jaarrekening 2Ot4. Jaarrêkening. Toelichting behorende tot de iaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE JAARSTUKKEN 2014 Jaarrekening 2Ot4 INHOUDSOPGAVE RAPPORT Algemeen Orga nisatiestructu u r JAARSTUKKEN 214 Jaarrêkening Balans per 31 december 214 Prgramma verantwrding (staat van baten en lasten) Telichting behrende tt

Nadere informatie

Statuten DVL. Darts Vereniging Lelystad Ringdijk BM Lelystad Tel Kamer van Koophandel nr ABN AMRO nr.

Statuten DVL. Darts Vereniging Lelystad Ringdijk BM Lelystad Tel Kamer van Koophandel nr ABN AMRO nr. Darts Vereniging Lelystad Ringdijk 385 8244 BM Lelystad Tel. 06 48867396 Kamer van Kphandel nr. 39 08 59 70 ABN AMRO nr. 57 51 66 266 Statuten DVL Naam en vestigingsplaats: Duur: De naam van de vereniging

Nadere informatie

Maak van 2015 jouw persoonlijk professionaliseringsjaar

Maak van 2015 jouw persoonlijk professionaliseringsjaar Maak van 2015 juw persnlijk prfessinaliseringsjaar en wrd Nlc erkend Register Lpbaanprfessinal (RL) Nlc erkend Register Lpbaanprfessinal (RL) Deze status wrdt bereikt na certificering dr het nafhankelijke

Nadere informatie

Documentatie. KERN Timemanagement

Documentatie. KERN Timemanagement Dcumentatie KERN Timemanagement Versie 2.0 28 mei 2010 Inhud KERN en Kerninfrmatie.nl... 3 Inleiding KERN uren... 3 KERN urenregistratie: de input... 5 Aanwezigheid van medewerkers bekijken... 10 Samenvatting...

Nadere informatie

Aanvraagformulier cofinanciering LEF

Aanvraagformulier cofinanciering LEF Aanvraagfrmulier cfinanciering LEF 1. Aanvraag vr delstelling: Welke delstellingen uit het Ecnmisch Actieprgramma 2016 2019 zijn delstellingen die u met uw prject gaat realiseren f aan bij gaat dragen?

Nadere informatie

BELEIDSPLAN GEREFORMEERDE KERK COEVORDEN. Inleiding:

BELEIDSPLAN GEREFORMEERDE KERK COEVORDEN. Inleiding: BELEIDSPLAN GEREFORMEERDE KERK COEVORDEN. Inleiding: In bijgaand dcument vindt u het Beleidsplan 2016-2020, het is een vrzetting van het plan uit 2011. Dit plan beslaat de peride 2016 tt en met 2020. Wie

Nadere informatie