Klantonderzoek Skal 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Klantonderzoek Skal 2014"

Transcriptie

1 Klantonderzoek Skal 2014 Juni 2014 Skal professioneel en goed bereikbaar In april en mei 2014 is door DESAN voor de tweede keer het klantonderzoek voor Skal Biocontrole uitgevoerd onder bedrijven die geregistreerd staan bij Skal. Het onderzoek is deels online en deels telefonisch uitgevoerd. In totaal hebben 660 bedrijven aan het onderzoek deelgenomen, een respons van 19 procent. De resultaten worden gebruikt om waar mogelijk de diensten van Skal te verbeteren. De inspecties Bedrijven zijn net zo tevreden over de inspecties als in 2011, vooral over de professionaliteit en integriteit van de inspecteurs. Twee derde (66%) van de bedrijven vindt dat inspecteurs niet makkelijk te misleiden zijn. Skal-kantoor Skal als organisatie wordt vooral professioneel en goed bereikbaar gevonden, niet zozeer modern. Over de informatieverstrekking en over de klachtafhandeling is men in de huidige meting minder positief dan in Wel zijn de ondervraagden positiever over het klantenportaal. De sector landbouw is kritischer over de dienstverlening van Skal dan de sector bereiding. Aanbevelingen voor de toekomst Net als in 2011 is het voor klanten van Skal belangrijk dat Skal zich richt op het tegengaan van fraude. Ook zien bedrijven het graag goedkoper worden. Ruim de helft van de bedrijven wil Skal graag houden als enige controleorganisatie. De inspecteurs zijn makkelijk te misleiden 4% 18% 45% 21% 10% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Geheel mee eens Mee eens Niet eens/niet oneens Mee oneens Geheel mee oneens nvt/geen mening

2

3 Voorwoord Llllllllllaaarrrrrrrrrrmmm In april en mei 2014 is door DESAN Research Solutions in opdracht van Skal Biocontrole voor de tweede keer een klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd onder bij Skal geregistreerde bedrijven. Het eerste onderzoek vond plaats in december Het onderzoek is deels online en deels telefonisch uitgevoerd. De opzet en belangrijkste resultaten van het onderzoek worden in deze Management Summary weergegeven. Amsterdam, juni 2014 DESAN Research Solutions 3 Klantonderzoek Skal Biocontrole 2014

4

5 Inhoudsopgave Dddddddddddddddddddddddddddi. 6 Samenvatting en conclusies 8 1 Inleiding Doel en achtergrond Methode en vragenlijst Veldwerk en respons 9 Leeswijzer 11 2 Kenmerken geregistreerde bedrijven Sector 12 Aantal gecertificeerde biologische producten 13 Het bio-certificaat Communicatie naar eigen klanten 15 3 De inspecties Voorbereidingen inspecties Tevredenheid verloop inspecties 18 De inspecteurs 20 Verbeteringen inspecties 21 4 Het Skal-kantoor Tevredenheid met Skal-kantoor 23 Informatieverstrekking door Skal 26 5 Wensen geregistreerde bedrijven Waar Skal zich op moet richten Aanbevelingen dienstverlening 28 BIJLAGEN 28 Bijlage 1: Antwoorden open vragen 80 Bijlage 2: Vragenlijst (online) 86 Bijlage 3: Vragenlijst (telefonisch) 89 Bijlage 4: Nomogram 5 Klantonderzoek Skal Biocontrole 2014

6 Samenvatting en conclusies Gggggggggggggggggggg ggggg Over het algemeen beoordelen de ondervraagde bedrijven de verschillende aspecten van de dienstverlening op dezelfde manier als in De sector landbouw is kritischer over de dienstverlening dan de sector bereiding. De sector landbouw was dit jaar minder vertegenwoordigd (45%) onder de deelnemende bedrijven dan in 2011 (55%). Ruim een derde (36%) komt uit de sector voedingsmiddelen. Bedrijven hebben nu meer gecertificeerde biologische producten dan in Voor zowel de sector landbouw als bereiding is het aantal bedrijven dat 70 tot 100 procent biologische omzet realiseert gestegen. De waarde van het bio-certificaat heeft volgens de bedrijven vooral te maken met de aantoonbare betrouwbaarheid van de biologische producten, dat men met het certificaat kan voldoen aan de eisen van afnemers en de afzetmarkt. De inspecties en vooral de inspecteurs zelf worden over het algemeen positief beoordeeld, net als in Wat betreft de inspecties is men het meest tevreden over de leesbaarheid van de inspectierapporten (84% (geheel) mee eens). Men vindt wel vaker dat de uitkomst van de inspectie verschilt per inspectie (24% vs. 20% in 2011). Als het gaat om de inspecteurs is men het meest tevreden over de professionaliteit en integriteit van inspecteurs. Als verbeteringen voor inspecties worden genoemd: Meer controle op herkomst van producten Meer onaangekondigde controles Bedrijven die deels bio en deels gangbaar zijn moeten meer geïnspecteerd worden Productie-/(vlees)verwerkende bedrijven moeten meer geïnspecteerd worden De detail-/groothandel en import moet meer geïnspecteerd worden Het Skal-kantoor vindt men voornamelijk professioneel (77%) en goed bereikbaar per telefoon (73%) en (71%), maar niet zozeer modern (38%). Met de klachtafhandeling lijkt men in de huidige meting iets minder tevreden (55%) dan in 2011 (61%). Dit geldt ook voor de tevredenheid met de informatieverstrekking in het algemeen (69% vs. 77% in 2011). Het klantenportaal wordt wel duidelijk beter beoordeeld dan in De sector bereiding oordeelt over het algemeen positiever dan de sector landbouw als het gaat om zowel de inspecties, inspecteurs en het Skal-kantoor. 6 Klantonderzoek Skal Biocontrole 2014

7 Van ondervraagde bedrijven mag Skal zich in de toekomst meer gaan richten op het behoeden van de bio-sector voor frauderende (niet-)geregistreerden en het goedkoper worden. 59 procent van de ondervraagden vindt dat Skal de enige controleorganisatie moet blijven. Verder vindt 61 procent het prima als Skal na een inspectie contact opneemt om te horen hoe de inspectie gegaan is. 7 Klantonderzoek Skal Biocontrole 2014

8 1 Inleiding sssssssssssssssssssssssss In april en mei 2014 heeft DESAN voor de tweede keer het klantonderzoek voor Skal uitgevoerd. Dit is deels online en deels telefonisch gebeurd. Van de gecertificeerde bedrijven die zijn benaderd hebben er 660 meegedaan, waarvan 560 online en 100 telefonisch. De totale respons is hiermee 19 procent. Doel en achtergrond Skal Biocontrole zet zich als toezichthouder in voor aantoonbare betrouwbaarheid van biologische producten in Nederland. Skal streeft ernaar dat de certificatie van biologische producten optimaal verloopt. Het doel van het onderzoek is daarom te achterhalen hoe de bij Skal geregistreerde bedrijven uit verschillende branches aankijken tegen de inspecties, het Skal-kantoor, haar communicatie-uitingen en de actuele ontwikkelingen. Het onderzoek is uitgevoerd door geregistreerde bedrijven in eerste instantie met een online vragenlijst te benaderen. Een deel van de bedrijven die niet reageerden op deze uitnodiging, is daarna telefonisch benaderd voor deelname. De uitkomsten van het onderzoek zullen worden gebruikt om de diensten van Skal waar mogelijk te verbeteren. Methode en vragenlijst De vragenlijst zoals die in de huidige meting is afgenomen is enigszins gewijzigd ten opzichte van Skal heeft besloten om enkele vragen over het EKO-keurmerk, over de Info-bladen, over Skal Aktueel en over BIOcount te verwijderen. Er zijn twee vragen toegevoegd over Skal als ZBO en de wensen van de geregistreerde bedrijven met betrekking tot contact na een inspectie. De volgende onderwerpen komen in de huidige vragenlijst aan bod: Het bedrijf van de geregistreerde Het Bio-certificaat De inspecties Het Skal-kantoor Informatieverstrekking door Skal Wensen van geregistreerden In de telefonische versie van de vragenlijst zijn, net als in 2011, een aantal vragen verwijderd omdat de vragenlijst anders te lang zou zijn en omdat sommige vragen telefonisch lastig te beantwoorden zijn. De online en de telefonische versie van de vragenlijst zijn opgenomen in Bijlage 2 en 3. Veldwerk en respons Het klantonderzoek van Skal Biocontrole is in april 2014 uitgevoerd door middel van een online of telefonische vragenlijst. Op 18 april zijn geregistreerde bedrijven 8 Klantonderzoek Skal Biocontrole 2014

9 per aangeschreven voor deelname aan het onderzoek. Op 25 april hebben bedrijven die nog niet gereageerd hadden een herinnerings ontvangen. Tussen 2 en 9 mei zijn vervolgens 100 telefonische gesprekken gevoerd met bedrijven die ook na de herinneringsmail de online vragenlijst niet hadden ingevuld. In totaal hebben 660 geregistreerde bedrijven aan het klanttevredenheidsonderzoek meegedaan, waarvan 560 online en 100 telefonisch. De online respons is hiermee 16,1 procent (in 2011 was dit 16,6%). De telefonische respons was 27,8 procent (van het aantal bedrjiven dat telefonisch benaderd is, heeft 27,8 procent telefonisch deelnomen). In 2011 was dit 34,9 procent. De totale respons komt uit op 19,0 procent. In 2011 was dit 19,7 procent. Niet alle respondenten die de vragenlijst online hebben ingevuld, hebben alle vragen beantwoord. Dit houdt in dat het aantal respondenten dat een vraag beantwoord heeft per vraag verschilt. De aantallen respondenten zijn bij elke vraag vermeld. Leeswijzer Afronding Alle percentages zijn afgerond tot hele getallen. Dientengevolge is de som van de percentages niet altijd exact 100%. Betrouwbaarheid en significantie Bij een steekproefonderzoek als dit worden uitkomsten verkregen die slechts met inachtneming van een bepaalde waarschijnlijkheid mogen worden vertaald naar de totale populatie, in dit geval alle bedrijven geregistreerd bij Skal Biocontrole. Statistiek geeft de mogelijkheid om op grond van de steekproefgrootte en de gevonden uitkomsten van het onderzoek zogenaamde betrouwbaarheidsintervallen te berekenen. Deze betrouwbaarheidsintervallen geven aan tussen welke twee waarden de uitkomst in de totale populatie valt indien de steekproefuitkomst naar de totale populatie vertaald wordt. Het betrouwbaarheidsinterval ligt altijd rond de uitkomst die in de steekproef is gevonden, met afwijkingsmarges naar boven en beneden. Normaliter werkt men met 95%- betrouwbaarheidsintervallen (ook wel: een significantieniveau van 95% ). Deze geven met 95% zekerheid aan tussen welke twee grenswaarden de betreffende waarde in de populatie valt. Het nomogram in Bijlage 4 geeft de afwijkingsmarges in procenten voor de gevonden steekproefuitkomst (horizontale as) en steekproefgrootte (verticale as) bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%. Men dient hierbij onder steekproefgrootte de netto steekproef te verstaan: het aantal respondenten dat de betreffende vraag heeft beantwoord. Uit het nomogram valt bijvoorbeeld af te lezen dat wanneer van 600 respondenten 50,0 procent een bepaald antwoord heeft gegeven, dit betekent dat we met 95% zekerheid kunnen zeggen dat het werkelijke percentage in de gehele populatie tussen 46 en 54 procent ligt (50,0% +/- 4,0%). 9 Klantonderzoek Skal Biocontrole 2014

10

11 2 Kenmerken geregistreerde bedrijven mmmmmmmmmmmmmmm Het aantal gecertificeerde biologische producten dat bedrijven hebben, is gestegen sinds de vorige meting in Het percentage bedrijven dat 70 tot 100 procent van de omzet uit gecertificeerde biologische producten haalt, is eveneens gestegen. De grootste waarde van het bio-certificaat voor bedrijven is de aantoonbare betrouwbaarheid van de eigen producten. In de communicatie naar de eigen klanten is het gebruik van Facebook enorm gestegen. De eigen website blijft het meest gebruikte kanaal. Sector Bijna de helft van de geregistreerde bedrijven die aan het onderzoek hebben deelgenomen behoort tot de sector landbouw (45%). Ruim een derde (36%) van de ondervraagden behoort tot de vervaardigers van voedingsmiddelen. De vervaardigers van dranken zijn het minst vertegenwoordigd. Twee procent van de ondervraagde bedrijven komt uit deze sector (Grafiek 1). De sector landbouw is dit jaar iets minder vertegenwoordigd, de overige sectoren meer of even veel. In dit rapport zullen de resultaten worden weergegeven naar de sector landbouw en de overig sectoren samen ( bereiding ). Resultaten naar subsector worden alleen weergegeven indien een sector anders scoort dan de rest. Grafiek 1 Tot welke sector behoort u 1? 100% 80% 60% 40% 20% 0% 55% 45% 31% 36% 2% 2% 25% 18% 15% 9% 7% 7% Landbouw Vervaardiging (en/ of inpakken) van voedingsmiddelen Vervaardiging (en/of inpakken) van dranken (Groot-)handel Opslag 2011 (n=655) 2014 (n=657) Importeur van buiten EU 1 Het aantal respondenten dat een vraag beantwoord heeft staat in de legenda (n=). Omdat er op deze vraag meerdere antwoorden mogelijk waren telt het totaalpercentage op tot boven Klantonderzoek Skal Biocontrole 2014

12 Aantal gecertificeerde biologische producten Het aantal gecertificeerde biologische producten dat de ondervraagde bedrijven heeft, is gestegen sinds Destijds had 18 procent van de bedrijven meer dan twintig gecertificeerde biologische producten, nu is dat 21 procent. Deze toename geldt voor zowel voor de sector landbouw als bereiding, waarbij de sector bereiding meer gecertificeerde producten heeft dan de sector landbouw. Dit was ook in 2011 het geval (Tabel 1). De sectoren (groot)handel en importeurs buiten EU hebben meer gecertificeerde biologische producten dan de overige sectoren. Tabel 1 Aantal gecertificeerd biologische producten Totaal Landbouw Bereiding t/m 5 producten 62% 59% 73% 70% 49% 51% 6 t/m 20 producten 21% 20% 14% 15% 29% 24% meer dan 20 producten 18% 21% 13% 15% 23% 25% Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% n Zowel bij de landbouwbedrijven als binnen de sector bereiding is het aandeel bedrijven waarbij 70 tot 100 procent van de omzet gecertificeerd biologisch is, gestegen ten opzichte van Landbouwbedrijven realiseren in 77 procent (72% in 2011) van de gevallen een biologisch gecertificeerde omzet van tussen de 70 en 100 procent, binnen de sector bereiding is dat 18 procent (14% in 2011). Grafiek 2 Percentage biologische omzet 100% 90% 80% 70% 60% 72% 77% 14% 18% 4% 5% 2% 3% 11% 10% % 50% 50-70% 40% 30% 20% 10% 0% 7% 5% 5% 12% Landbouw 2011 (n=356) 4% 2% 8% 8% Landbouw 2014 (n=292) 66% 67% Bereiding 2011 (n=292) Bereiding 2014 (n=361) 30-50% 10-30% Minder dan 10% 12 Klantonderzoek Skal Biocontrole 2014

13 Het bio-certificaat Aan bedrijven die online hebben meegedaan is gevraagd naar de waarde van het biocertificaat. Hierbij kregen ondervraagde bedrijven vijf waarden voorgelegd met de vraag deze in volgorde van belang te plaatsen. Net als in 2011 wordt de aantoonbare betrouwbaarheid van mijn biologische producten als belangrijkste waarde van het bio-certificaat gezien. Ook de overige waardes behouden hun positie ten opzichte van Destijds konden respondenten zelf nog een ander aspect aandragen. In de huidige meting is dit vervangen door Vanuit overtuiging. Tabel 2 geeft de positie van de waarden aan met de gemiddelde ranking. Tabel 2 Waarde bio-certificaat (n=550) positie gem. gem. positie ranking ranking Aantoonbare betrouwbaarheid van mijn biologische producten 1 2,50 1 2,34 Met het certificaat kan ik voldoen aan de eisen van mijn afnemers 2 2,71 2 2,59 Afzetmarkt 3 2,88 3 2,60 Vanuit overtuiging 4 3, Margeverbetering 5 3,59 4 3,42 Anders ,78 Er is weinig verschil tussen de sectoren landbouw en bereiding. Voor landbouw is afzetmarkt net iets belangrijker dan het kunnen voldoen aan de eisen van de afnemers. Afzetmarkt staat daarmee op de tweede positie en Met het certificaat kan ik voldoen aan de eisen van mijn afnemers op de derde positie. De ranking van de sector bereiding is gelijk aan die in Tabel 2. Communicatie naar eigen klanten De eigen website is voor de bedrijven die hebben deelgenomen aan het onderzoek het meest gebruikte kanaal om te communiceren naar de eigen klanten. Drieënveertig procent geeft aan op deze manier te communiceren tegenover 37 procent in Een andere belangrijke manier van communiceren met klanten is persoonlijk via klantbezoeken, beurzen of een winkel/markt. Een kwart (24%) van de respondenten noemt dit als kanaal 2. Sinds 2011 is vooral het gebruik van Facebook enorm toegenomen. In 2011 maakte 9 procent gebruik van Facebook(/Hyves), in de huidige meting is dit gestegen naar 21 procent (Grafiek 3). Ook het gebruik van Twitter is toegenomen van 9 naar 14 procent. Het gebruik van LinkedIn is amper gestegen (5% in 2011, 7% in 2014). 2 De kanalen persoonlijk, telefoon, en geen communicatie stonden niet als aparte antwoordcategorieën in de vraag maar zijn genoemd onder anders, namelijk. Alle overige antwoorden uit deze categorie staan in Bijlage Klantonderzoek Skal Biocontrole 2014

14 Grafiek 3 Gebruikte communicatiemiddelen (n=552) Geen communicatie 6% Anders 11% Skype 2% Eigen magazine 7% Linkedin 7% Telefoon 12% 14% Flyers 14% Twitter 14% Een digitale nieuwsbrief 16% Open dagen 18% Facebook 21% Persoonlijk 24% Onze website 43% 0% 10% 20% 30% 40% 50% Bedrijven die aangeven van een bepaald communicatiemiddel gebruik te maken, zijn gevraagd hoe vaak ze daarvan gebruik maken. Facebook wordt het meest gebruikt, gevolgd door Twitter. Respectievelijk 59 en 52 procent van de ondervraagde bedrijven geeft aan vaak van deze sites gebruik te maken. Ook de digitale nieuwsbrief wordt vaak ingezet (45%). Van LinkedIn en open dagen wordt veel minder gebruik gemaakt (22% en 18% vaak gebruikt, Grafiek 4). Grafiek 4 Frequentie gebruik communicatiemiddelen Facebook (n=115) 59% 37% 4% Twitter (n=77) 52% 40% 8% digitale nieuwsbrief (n=88) 45% 50% 5% flyers (n=80) 39% 56% 5% eigen website (n=220) 37% 39% 24% eigen magazine (n=36) 36% 58% 6% Linkedin (n=41) 22% 59% 20% open dagen (n=100) 18% 72% 10% 0% 20% 40% 60% 80% 100% vaak soms (bijna) nooit 14 Klantonderzoek Skal Biocontrole 2014

15 3 De inspecties Gggggggggggggggggggg ggggggg De stellingen over de inspecties worden tussen 49 en 84 procent positief beantwoord, de stellingen over de inspecteurs tussen 75 en 87 procent. Deze percentages zijn nagenoeg gelijk aan die van Ook de drie belangrijkste eigenschappen van de inspecteurs zijn gelijk aan de eigenschappen genoemd in de vorige meting: professioneel, deskundig op inhoud en vriendelijk. Voorbereidingen inspecties Ruim twee derde van de ondervraagde bedrijven (69%) is maximaal twee uur bezig met de voorbereiding van een inspectie. Tien procent heeft meer dan drie uur voorbereidingstijd nodig (Grafiek 5). Er zijn geen verschillen tussen de sectoren. In 2011 hadden ondervraagde bedrijven niet de mogelijkheid om meer dan 3 uur in te vullen, dus de resultaten van de huidige meting zijn niet vergelijkbaar met die van Grafiek 5 Gemiddelde voorbereidingstijd inspecties (n=559) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 27% Minder dan een uur 42% 21% 10% 1-2 uur 2-3 uur meer dan 3 uur Tevredenheid verloop van de inspecties De geregistreerde bedrijven hebben zeventien stellingen beantwoord over de inspecties en de inspecteurs. Op een schaal van 1 (geheel mee oneens) tot 5 (geheel mee eens) hebben ondervraagden aangegeven in hoeverre ze het met de stelling eens zijn. Bedrijven zijn het meest te spreken over hun eigen rol in de inspecties. De 15 Klantonderzoek Skal Biocontrole 2014

16 stellingen Mijn bedrijf is goed in staat de vragen van de inspecteur te beantwoorden en Mijn bedrijf kent de kritische punten en/of risico s rondom de biologische producten worden door respectievelijk 96 en 93 procent met (geheel) mee eens beantwoord. Als gekeken wordt naar de stellingen die alleen over de inspecties gaan, dan zijn respondenten het vaakst positief over de inspectierapporten zijn goed leesbaar. Vierentachtig procent van de bedrijven was het (geheel) eens met de stelling. Het minst vaak zijn ondervraagden het eens met Skal moet harder optreden wanneer geregistreerden niet aan de eisen voldoen. Bijna de helft (49%) van de ondervraagde bedrijven is het eens met de stelling en een derde (32%) is neutraal. Veertien procent van de ondervraagden geeft aan niet te weten of de inspecteur van Skal is of is ingehuurd. Dit is de stelling waarmee men het het vaakst oneens is (Grafiek 6). In 2011 werden dezelfde stellingen het vaakst positief positief beoordeeld. Ook de percentages eens zijn nagenoeg gelijk. 16 Klantonderzoek Skal Biocontrole 2014

17 Grafiek 6 Tevredenheid met inspecties ( n =658) Mijn bedrijf is goed in staat de vragen van de inspecteur te beantwoorden 21% 75% 2% Mijn bedrijf kent de kritische punten en/of risico's rondom de biologische producten 25% 68% 4% De inspectierapporten zijn goed leesbaar 11% 73% 9% 4% De inspecteur moet meedenken over oplossingen bij geconstateerde afwijkingen 19% 61% 11% 3% 4% Onaangekondigde en aangekondigde inspecties zijn allebei belangrijk 20% 57% 14% 5% 3% Ik weet of de inspecteur een Skalinspecteur is of dat hij/ zij is ingehuurd door Skal (CUC) 15% 53% 13% 10% 6% Ik spreek altijd positief over de Skalinspecties en inspecteurs 10% 57% 20% 6% 5% Skal moet harder optreden wanneer geregistreerden niet aan de eisen voldoen 15% 34% 32% 8% 9% 0% 50% 100% Geheel mee eens Mee eens Niet eens/niet oneens Mee oneens Geheel mee oneens nvt/geen mening Eén van de stellingen over de inspecties is omgekeerd gesteld: de uitkomst van de inspectie verschilt per inspecteur. Ruim een derde (35%) is het met deze stelling (geheel) oneens, een kwart (24%) is het er (geheel) mee eens en 18 procent geeft aan het niet te weten of dat het niet van toepassing is (Grafiek 7). In 2011 was 40 procent het met de stelling oneens en 20 procent was het er mee eens. 17 Klantonderzoek Skal Biocontrole 2014

18 Grafiek 7 Uitkomst inspectie (n=658) De uitkomst van de inspectie verschilt per inspecteur 5% 19% 24% 28% 7% 18% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Geheel mee eens Mee eens Niet eens/niet oneens Mee oneens Geheel mee oneens nvt/geen mening Twee van bovenstaande stellingen worden door de sector bereiding positiever beoordeeld dan door landbouwbedrijven. De sector bereiding is vaker op de hoogte van de kritische punten en/of risico s rondom de biologische producten (95% tegen 90% mee eens) en spreken vaker positief over Skal en haar inspecteurs (71% tegen 62%). De sector landbouw is het daarnaast vaker eens met de stelling dat onaangekondigde en aangekondigde inspecties allebei belangrijk zijn (81% landbouw; 74% bereiding). De inspecteurs Alle zeven stellingen over de inspecteurs worden zeer positief beoordeeld. Het meest tevreden zijn bedrijven over de professionaliteit en integriteit van de inspecteurs. Van de ondervraagden geeft 87 procent aan het gedrag van de inspecteurs professioneel en integer te vinden. Het minst vaak is men het eens met de stelling de inspecteurs uiten zich positief over Skal, maar nog steeds is 75 procent het eens met deze stelling (Grafiek 8). De stellingen worden nagenoeg gelijk beoordeeld als in Klantonderzoek Skal Biocontrole 2014

19 Grafiek 8 Tevredenheid inspecteurs (n=658) Het gedrag van de inspecteurs is professioneel en integer 16% 71% 8% 3% De inspecteurs stellen relevante vragen tijdens de inspecties 19% 67% 9% 3% De inspecteur is deskundig genoeg om mijn bedrijfsproces te analyseren 18% 65% 9% 5% 1% De inspecteurs kennen de belangrijkste risico's voor bio in mijn bedrijfsproces 14% 66% 11% 4% 3% De inspecteur legt de geconstateerde afwijkingen goed uit tijdens de inspectie 11% 69% 9% 4% 6% De inspecteurs uiten zich positief over Skal 12% 63% 15% 2% 8% 0% 50% 100% Geheel mee eens Mee eens Niet eens/niet oneens Mee oneens Geheel mee oneens nvt/geen mening Ook één van de stellingen over de inspecteurs is omgekeerd gesteld: de inspecteurs zijn makkelijk te misleiden. Twee derde (66%) van de bedrijven vindt niet dat inspecteurs makkelijk te misleiden zijn. Vijf procent vindt van wel, en 18 procent is het niet eens en niet oneens met de stelling (Grafiek 9). In 2011 was 69 procent het met de stelling oneens, 6 procent was het eens en 14 was het niet eens en niet oneens. 19 Klantonderzoek Skal Biocontrole 2014

20 Grafiek 9 Inspecteurs zijn makkelijk te misleiden (n=658) De inspecteurs zijn makkelijk te misleiden 4% 18% 45% 21% 10% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Geheel mee eens Mee eens Niet eens/niet oneens Mee oneens Geheel mee oneens nvt/geen mening Drie stellingen over de inspecteurs worden door de sector bereiding positiever beoordeeld dan door landbouwbedrijven. De sector bereiding vindt vaker dat inspecteurs zich professioneel en integer gedragen (91% tegen 84%), dat inspecteurs relevante vragen stellen (90% tegen 80%), dat inspecteurs zich positief uitlaten over Skal (79% tegen 69%) Bedrijven is verder gevraagd de drie belangrijkste eigenschappen te noemen van de inspecteurs. Respondenten vinden de inspecteurs voornamelijk professioneel (66%), deskundig op inhoud (59%) en vriendelijk (59%). Verbeteringen inspecties Bedrijven is gevraagd in welke bedrijfstypen en/of op welke punten meer geïnspecteerd moet worden. De meest genoemde antwoorden zijn: Er moet meer gecontroleerd worden op de herkomst van producten; Er moeten meer onaangekondigde controles komen; Bedrijven die deels bio en deels gangbaar produceren moeten meer geïnspecteerd worden; De productie-/(vlees)verwerkende bedrijven moeten meer geïnspecteerd worden; De detail-/groothandel en import moet meer geïnspecteerd worden. Een overzicht van alle gegeven antwoorden staat in Bijlage Klantonderzoek Skal Biocontrole 2014

21 4 Het Skal-kantoor Gggggggggggggggggggg gggggggg Het meest tevreden zijn ondervraagde bedrijven over de professionaliteit en de bereikbaarheid van Skal. Men is in de huidige meting wel iets minder positief over de informatieverstrekking. Het klantenportaal wordt juist aanzienlijk positiever beoordeeld dan in De sector bereiding oordeelt over het algemeen positiever dan de sector landbouw. Tevredenheid met het Skal-kantoor Ondervraagde bedrijven zijn eveneens positief over het Skal-kantoor, zij het net iets minder positief dan over de inspecteurs. Tussen 34 en 77 procent van de ondervraagden is het met de stellingen (geheel) eens. Het meest positief zijn bedrijven over de professionaliteit van Skal (77%) en de bereikbaarheid per telefoon (73%) en (71%). In 2011 waren ongeveer evenveel respondenten tevreden over de professionaliteit (78%) en telefonische bereikbaarheid (76%) van Skal. Destijds werd de bereikbaarheid per mail door 65 procent positief beantwoord, maar meer bedrijven gaven destijds aan de stelling niet van toepassing te vinden of het niet te weten (22%). Met het omgekeerd geformuleerde Skal is bureaucratisch is men het met 34 procent het minst vaak eens. Ook met de stellingen Skal is streng (43%) en Skal is modern (38%) zijn minder bedrijven het eens. Ongeveer een derde geeft echter aan het niet eens en niet oneens te zijn en tussen de 11 en 18 procent heeft geen mening. In 2011 vond 49 procent Skal streng en 42 procent vond Skal modern. Over alle ondervraagden bezien is 35 procent van mening dat Skal klachten naar tevredenheid afhandelt. Negen procent is hierover niet tevreden en voor 36 procent is de stelling niet van toepassing. Indien alleen de bedrijven worden meegenomen voor wie de stelling van toepassing was, dan is 55 procent tevreden over de afhandeling (geheel) mee eens). In 2011 was 61 procent. Landbouw en bereiding beoordelen Skal op een aantal punten anders. De sector bereiding vindt Skal vaker professioneel (81% tegen 71%), de werkwijze van Skal vaker klantgericht (55% tegen 42%) en spreekt vaker positief over het Skal-kantoor (50% tegen 41%). Landbouwbedrijven vinden Skal vaker streng (52% tegen 36%) en bureaucratisch (37% tegen 31%) en goed zichtbaar in de bio-sector (69% tegen 66%). 21 Klantonderzoek Skal Biocontrole 2014

22 Grafiek 10 Stellingen over het Skal-kantoor (n= ) Skal is professioneel 8% 69% 14% 5% Skal is telefonisch goed bereikbaar 9% 65% 11% 11% Skal is goed bereikbaar per mail 7% 64% 11% 3% 14% Skal is zorgvuldig 5% 65% 17% 4% 9% Skal beantwoordt mijn vragen goed 9% 61% 14% 6% 9% De werkwijze van Skal is doelgericht 4% 64% 17% 4% 9% Skal is goed zichtbaar in de bio-sector 9% 59% 16% 7% 8% Skal communiceert duidelijk 4% 57% 24% 5% 6% Skal behandelt mijn vragen snel 6% 53% 22% 7% 10% De werkwijze van Skal is klantgericht 4% 45% 28% 12% 8% Ik spreek altijd positief over het Skalkantoor 5% 41% 30% 7% 14% Skal is streng 5% 38% 36% 9% 11% Skal is modern 2% 35% 32% 9% 18% Als ik een klacht heb, behandelt Skal die naar tevredenheid 3% 33% 20% 6% 36% Skal is bureaucratisch 10% 24% 34% 16% 14% 0% 50% 100% Geheel mee eens Mee eens Niet eens/niet oneens Mee oneens Geheel mee oneens Nvt/geen mening 22 Klantonderzoek Skal Biocontrole 2014

23 Informatieverstrekking door Skal Ook over de informatieverstrekking is aan bedrijven een aantal stellingen voorgelegd. De stellingen zijn onderverdeeld in de thema s algemeen, website en het klantenportaal. Algemeen De ondervraagde bedrijven zijn net iets minder tevreden over de informatieverstrekking in het algemeen door Skal dan in Negenenzestig procent van bedrijven is het met de stelling eens tegenover 77 procent in In de huidige meting is 10 procent niet tevreden tegenover 7 procent in 2011 (Grafiek 11). Grafiek 11 Ik ben tevreden over de kwaliteit van de informatieverstrekking door Skal 2011 (n=661) 8% 69% 14% 6% 2% 2014 (n=660) 7% 62% 18% 8% 3% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Geheel mee eens Mee eens Niet eens/niet oneens Mee oneens Geheel mee oneens Nvt/geen mening Net als bij de eerdere stellingen is de sector bereiding positiever over de informatieverstrekking dan landbouwbedrijven. Binnen de sector bereiding is 73 procent het met de stelling eens, bij landbouwbedrijven is dat 65 procent. De sector opslag is het meest tevreden. Binnen deze sector is 82 procent tevreden tegenover 70 procent gemiddeld in de overige sectoren samen. Website De stellingen de website ziet er professioneel uit en de website van Skal is informatief zijn, net als in 2011, de twee best beoordeelde stellingen (respectievelijk 57% en 55% (geheel) mee eens). Met de stelling ik bezoek de website regelmatig is men het minder vaak eens. Een derde geeft aan de site wel eens te bezoeken 23 Klantonderzoek Skal Biocontrole 2014

24 tegenover 36 procent die dat niet doet (Grafiek 12). De website wordt wel vaker bezocht dan in Toen was 27 procent het met de stelling eens en 45 procent oneens. Grafiek 12 Stellingen over website Skal (n=658) De website ziet er professioneel uit 3% 54% 23% 2% 17% De website van Skal is informatief 3% 52% 23% 4% 18% Ik kan de gewenste informatie makkelijk vinden op 3% 45% 22% 13% 14% Ik bezoek de website van Skal regelmatig 2% 31% 27% 28% 8% 5% 0% 50% 100% Geheel mee eens Mee eens Niet eens/niet oneens Mee oneens Geheel mee oneens Nvt/geen mening De sector bereiding vindt vaker dat de website informatief is (53% tegen 42%), dat de informatie makkelijk te vinden is (53% tegen 42%) en dat de website er professioneel uitziet (63% tegen 51%) dan de sector landbouw. Ze bezoeken de website niet vaker. Klantenportaal De stelling ik vind het belangrijk dat ik mijn actuele certificaat kan downloaden uit het klantenportaal wordt, net als in 2011, het meest positief beoordeeld (90% (geheel) mee eens). Ook vinden ondervraagde bedrijven het belangrijk om hun inspectierapporten te kunnen terugvinden via het klantenportaal (77%). Respondenten loggen niet heel regelmatig in op klantenportaal. Een kwart (27%) is het met deze stelling (geheel) eens, 40 procent (geheel) oneens (Grafiek 13). Alle stellingen worden in de huidige meting aanzienlijk positiever beoordeeld dan in Destijds vond 72 procent het belangrijk het actuele certificaat te kunnen downloaden, 57 procent wilde graag de inspectierapporten kunnen inzien en 15 procent logde regelmatig is op het klantenportaal. 24 Klantonderzoek Skal Biocontrole 2014

Tevredenheid nieuwsbrief gestegen

Tevredenheid nieuwsbrief gestegen KTO Bureau Wbtv Mei 2016 Tevredenheid nieuwsbrief gestegen In maart 2016 is door DESAN een klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd onder tolken en vertalers van bureau Wbtv. In totaal hebben 518 tolken

Nadere informatie

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK WMO-GERECHTIGDEN GEMEENTE DIEMEN - WELZORG & SERVICETAXI DIEMEN EN WMO LOKET-

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK WMO-GERECHTIGDEN GEMEENTE DIEMEN - WELZORG & SERVICETAXI DIEMEN EN WMO LOKET- KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK WMO-GERECHTIGDEN GEMEENTE DIEMEN - WELZORG & SERVICETAXI DIEMEN EN WMO LOKET- Management Summary DESAN Research Solutions BV Amsterdam, augustus 07 Klanttevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

Evaluatie-onderzoek Arbeidsinspectie

Evaluatie-onderzoek Arbeidsinspectie Evaluatie-onderzoek Onderzoek onder geïnspecteerden naar de beleving van het contact met Rijksinspecties. Hoofdrapport September 2011 G1911 Colofon In 2008 heeft de Inspectieraad aan het programma InternetSpiegel

Nadere informatie

Belevingsonderzoek Inspectie Jeugdzorg. Onderzoek onder geïnspecteerden naar de beleving van het contact met Inspectie Jeugdzorg

Belevingsonderzoek Inspectie Jeugdzorg. Onderzoek onder geïnspecteerden naar de beleving van het contact met Inspectie Jeugdzorg Belevingsonderzoek Inspectie Jeugdzorg Onderzoek onder geïnspecteerden naar de beleving van het contact met Inspectie Jeugdzorg Maart 2012 F968 Colofon In 2008 heeft de Inspectieraad aan het programma

Nadere informatie

Samenvatting en rapportage Klanttevredenheidsonderzoek PPF 2011/2012

Samenvatting en rapportage Klanttevredenheidsonderzoek PPF 2011/2012 Samenvatting en rapportage Klanttevredenheidsonderzoek PPF 0/0 Stichting Personeelspensioenfonds Cordares (PPF) Astrid Currie, communicatieadviseur Maart 0 versie.0 Pagina versie.0 Inleiding Op initiatief

Nadere informatie

Stad en raad Een Stadspanelonderzoek

Stad en raad Een Stadspanelonderzoek Stad en raad Een Stadspanelonderzoek Kübra Ozisik 13 Juni 2016 Laura de Jong www.os-groningen.nl BASIS VOOR BELEID Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Inleiding... 2 2. Resultaten... 3 2.1 Respons... 3

Nadere informatie

Kübra Ozisik. Marjolein Kolstein. Mei

Kübra Ozisik. Marjolein Kolstein. Mei Kübra Ozisik Mei 2017 Marjolein Kolstein www.os-groningen.nl @basisvoorbeleid BASIS VOOR BELEID Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Samenvatting 2 1. Inleiding 4 2. Resultaten 5 2.1 Respons 5 2.2 Bekendheid

Nadere informatie

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK WMO-GERECHTIGDEN GEMEENTE DIEMEN

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK WMO-GERECHTIGDEN GEMEENTE DIEMEN KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK WMO-GERECHTIGDEN GEMEENTE DIEMEN Management Summary DESAN Research Solutions BV Amsterdam, mei 2009 VOORWOORD In het voorjaar van 2009 heeft DESAN Research Solutions in opdracht

Nadere informatie

Inspectie Jeugdzorg. Belevingsonderzoek naar klanttevredenheid 2014

Inspectie Jeugdzorg. Belevingsonderzoek naar klanttevredenheid 2014 Inspectie Belevingsonderzoek naar klanttevredenheid 2014 Samenvatting Opzet belevingsonderzoek naar klanttevredenheid De Inspectie heeft een belevingsonderzoek naar klanttevredenheid gedaan, om inzicht

Nadere informatie

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK WMO-GERECHTIGDEN GEMEENTE DIEMEN

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK WMO-GERECHTIGDEN GEMEENTE DIEMEN KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK WMO-GERECHTIGDEN GEMEENTE DIEMEN Management Summary DESAN Research Solutions BV Amsterdam, september 2010 VOORWOORD In het voorjaar van 2010 heeft DESAN Research Solutions

Nadere informatie

Gemeentelijke Dienstverlening. Omnibus 2009

Gemeentelijke Dienstverlening. Omnibus 2009 Gemeentelijke Dienstverlening Omnibus 2009 Afdeling O&S Februari 2009 2 Samenvatting Inwoners vinden dat de gemeente haar dienstverlening heeft verbeterd De inwoners van s-hertogenbosch beoordelen de gemeentelijke

Nadere informatie

Monitor de Bibliotheek op school Landelijke analyse basisonderwijs

Monitor de Bibliotheek op school Landelijke analyse basisonderwijs Monitor de Bibliotheek op school Landelijke analyse basisonderwijs Lezende leerlingen: weinig ontwikkelingen, veel verschillen Bij de analyse van drie opeenvolgende metingen van de Monitor de Bibliotheek

Nadere informatie

Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2015

Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2015 Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2015 Gemeente Deventer Team Kennis en Verkenning Jaap Barink Juni 2015 Inhoud Samenvatting... 4 Inleiding... 6 1. Indienen melding...

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoeken PIKO

Klanttevredenheidsonderzoeken PIKO Klanttevredenheidsonderzoeken PIKO Samenvatting Juni 2013 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding en respons p. 3 2. Algemene tevredenheid & loyaliteit p. 6 3. Communicatie & informatievoorziening p. 7 4. Opvangtijden

Nadere informatie

Monitor BoekStart in de kinderopvang Landelijke analyse 2017: wat valt op?

Monitor BoekStart in de kinderopvang Landelijke analyse 2017: wat valt op? Monitor BoekStart in de kinderopvang Landelijke analyse 2017: wat valt op? Monitor BoekStart in de kinderopvang groeit door Bij de eerste meting in 2015 namen 18 bibliotheken, 51 kinderopvanglocaties en

Nadere informatie

Monitor de Bibliotheek op school Landelijke analyse basisonderwijs

Monitor de Bibliotheek op school Landelijke analyse basisonderwijs Monitor de Bibliotheek op school Landelijke analyse basisonderwijs Leerlingen lezen iets minder vaak en iets minder graag, maar halen vaker leesboeken uit de bibliotheek op school Bij de analyse van vier

Nadere informatie

Onderzoek onder geïnspecteerden naar de beleving van het contact met Rijksinspecties Hoofdrapportage

Onderzoek onder geïnspecteerden naar de beleving van het contact met Rijksinspecties Hoofdrapportage Evaluatieonderzoek VROM Inspectie (VI) Onderzoek onder geïnspecteerden naar de beleving van het contact met Rijksinspecties Hoofdrapportage Oktober 2011 G20 Colofon In 2008 heeft de Inspectieraad aan het

Nadere informatie

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017 Gemeente Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2016 Onderzoeksrapportage 26 juni 2017 DATUM 26 juni 2017 Dimensus Beleidsonderzoek Wilhelminasingel 1a 4818 AA Breda info@dimensus.nl www.dimensus.nl (076) 515

Nadere informatie

Resultaat tevredenheidsonderzoek externe relaties Odion

Resultaat tevredenheidsonderzoek externe relaties Odion Resultaat tevredenheidsonderzoek externe relaties Odion Resultaat externe tevredenheidsmeting Pagina 1 Rinske Rill en Dea Bobeldijk. 21 mei 1 Inhoud Samenvatting... 1. Inleiding... 4 2. Aantallen respondenten...

Nadere informatie

IMAGO ZORG CONSUMENTEN 2013

IMAGO ZORG CONSUMENTEN 2013 IMAGO ZORG CONSUMENTEN 2013 Wat vindt Nederland van de ziekenhuizen en de ziekenhuiszorg? Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen IMAGO ZORG CONSUMENTEN 2013 Wat vindt Nederland van de ziekenhuizen en

Nadere informatie

Klanttevrendenheidsonderzoek (KTO) Inspectie Verkeer en Waterstaat (IVW)

Klanttevrendenheidsonderzoek (KTO) Inspectie Verkeer en Waterstaat (IVW) Klanttevrendenheidsonderzoek (KTO) Inspectie Verkeer en Waterstaat (IVW) Onderzoek onder geïnspecteerden naar de beleving van het contact met Rijksinspecties November 2011 G207 Colofon In 200 heeft de

Nadere informatie

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 4 2015 DIENSTVERLENING

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 4 2015 DIENSTVERLENING BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 4 2015 DIENSTVERLENING Gemeente Oirschot Oktober 2015 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden

Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden Projectnummer: 10203 In opdracht van: Dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer drs. Merijn Heijnen dr. Willem Bosveld Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL

Nadere informatie

In 2015 is NV schade opnieuw goed beoordeeld door werknemers en werkgevers

In 2015 is NV schade opnieuw goed beoordeeld door werknemers en werkgevers In 2015 is NV schade opnieuw goed beoordeeld door werknemers en werkgevers Samenvatting KTO NV schade 2015 31 maart 2016 Situatie en centrale vraagstelling Onderzoek naar de tevredenheid en loyaliteit

Nadere informatie

Klanttevredenheid Inspectieproces

Klanttevredenheid Inspectieproces Klanttevredenheid Inspectieproces afgenomen 30 mei - 20 juni 2011 Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda T 0182 59 35 30 www.oasen.nl Pagina 1 van 14 Klanttevredenheid Inspectieproces

Nadere informatie

Rapport evaluatie-onderzoek Agentschap Telecom. Onderzoek naar de beleving van kwaliteit, effectiviteit, tevredenheid, vertrouwen en klachten.

Rapport evaluatie-onderzoek Agentschap Telecom. Onderzoek naar de beleving van kwaliteit, effectiviteit, tevredenheid, vertrouwen en klachten. Rapport evaluatie-onderzoek Agentschap Telecom Onderzoek naar de beleving van kwaliteit, effectiviteit, tevredenheid, vertrouwen en klachten. Januari 2010 Colofon De Inspectieraad heeft in 2008 opdracht

Nadere informatie

CLIËNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK OVAL 2014. December 2014 Marij Tillmanns 36683 GfK 2014 CTO Oval December 2014

CLIËNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK OVAL 2014. December 2014 Marij Tillmanns 36683 GfK 2014 CTO Oval December 2014 CLIËNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK OVAL December Marij Tillmanns 36683 1 Inhoud 1. Management Summary 2. Resultaten Algemeen Overall tevredenheid Bedrijfsarts Casemanager Achtergrondkenmerken 3. Onderzoeksopzet

Nadere informatie

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN Klanttevredenheidsonderzoek Schoonmaakdienst gemeente Haren Colofon Opdrachtgever Gemeente Haren Datum December 2016 Auteurs Tessa Schoot Uiterkamp

Nadere informatie

Monitor BoekStart in de kinderopvang Landelijke analyse 2016: wat valt op?

Monitor BoekStart in de kinderopvang Landelijke analyse 2016: wat valt op? Monitor BoekStart in de kinderopvang Landelijke analyse 2016: wat valt op? Monitor BoekStart in de kinderopvang sterk gegroeid In 2015 was de deelname aan de monitor voor BoekStart nog beperkt tot 18 bibliotheken,

Nadere informatie

Burgerpeiling communicatie 2014

Burgerpeiling communicatie 2014 Burgerpeiling communicatie 2014 Datum: 22 oktober 2014 Versie 2.0 Uitgevoerd door: Auteurs: Opdrachtgever: Newcom Research & Consultancy B.V. drs. S. Buitinga & drs. K. Meeusen Gemeente Midden-Delfland

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Warmtenet (2015)

Klanttevredenheidsonderzoek Warmtenet (2015) Klanttevredenheidsonderzoek Warmtenet (2015) In het voorjaar van 2015 is een tevredenheidsonderzoek onder de particuliere klanten van Warmtenet Hengelo gehouden. Aan alle particuliere klanten van Warmtenet

Nadere informatie

Goede Voornemens 2015

Goede Voornemens 2015 Goede Voornemens 2015 Customer Intelligence Klantonderzoek & Advies Daniëlle Boshove december 2014 Achtergrond onderzoek en methode Doel: achterhalen welke goede voornemens de Nederlander heeft voor 2015

Nadere informatie

WAARDERING GEMEENTEBESTUUR KOGGENLAND

WAARDERING GEMEENTEBESTUUR KOGGENLAND WAARDERING GEMEENTEBESTUUR KOGGENLAND Gemeente Koggenland Maart 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2016/concept Datum Maart

Nadere informatie

HET LEIDERDORPPANEL OVER...

HET LEIDERDORPPANEL OVER... HET LEIDERDORPPANEL OVER... Resultaten peiling 13: Meedenken en meedoen in de openbare ruimte april 2015 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 13 e peiling met het burgerpanel van

Nadere informatie

Dienstverlening Amsterdam-Noord

Dienstverlening Amsterdam-Noord Dienstverlening Amsterdam-Noord tweede meting bewonerspanel Projectnummer: 9151 In opdracht van stadsdeel Amsterdam-Noord Rogier van der Groep Esther Jakobs Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL

Nadere informatie

WERKNEMERS EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID

WERKNEMERS EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID WERKNEMERS EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID In opdracht van Delta Lloyd Maart 2015 1 Inhoudsopgave 1. Management Summary 2. Onderzoeksresultaten Verzuim Kennis en verzekeringen Communicatie Opmerkingen 3. Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers

Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers nderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Goirle DIMENSUS beleidsonderzoek April 2012 Projectnummer 488 Het onderzoek De gemeente Goirle is eind april 2010

Nadere informatie

Onderzoek Passend Onderwijs

Onderzoek Passend Onderwijs Rapportage Onderzoek passend onderwijs In samenwerking met: Algemeen Dagblad Contactpersoon: Ellen van Gaalen Utrecht, augustus 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Liesbeth van der Woud drs. Tanya Beliaeva

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Afdeling Belastingen. Gemeente s-hertogenbosch

Klanttevredenheidsonderzoek Afdeling Belastingen. Gemeente s-hertogenbosch Klanttevredenheidsonderzoek Afdeling Belastingen Gemeente s-hertogenbosch Afdeling Onderzoek & Statistiek Oktober 2012 2 Conclusies en aanbevelingen In 2012 is voor de tweede keer een klanttevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

Jaarrapport Cenzo totaal 2013

Jaarrapport Cenzo totaal 2013 Jaarrapport Cenzo totaal 2013 Copyright Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Cenzo worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt. Voor het gebruik van de informatie

Nadere informatie

Onderzoek Zondagopenstelling Gemeente Borger-Odoorn

Onderzoek Zondagopenstelling Gemeente Borger-Odoorn Onderzoek Zondagopenstelling Gemeente Borger-Odoorn Oktober 2015 2 Management Summary Inleiding Ongeveer een jaar geleden heeft de gemeenteraad van Borger-Odoorn besloten om de winkels in haar gemeente

Nadere informatie

Sociale media in Nederland Door: Newcom Research & Consultancy

Sociale media in Nederland Door: Newcom Research & Consultancy Sociale media in Nederland Door: Newcom Research & Consultancy Sociale media hebben in onze samenleving een belangrijke rol verworven. Het gebruik van sociale media is groot en dynamisch. Voor de vierde

Nadere informatie

Verleden en toekomst in Oud-West

Verleden en toekomst in Oud-West Verleden en toekomst in In mei 009 is aan de panelleden van stadsdeel gevraagd naar hun mening over de ontwikkelingen die in het stadsdeel zichtbaar zijn. Deze ontwikkelingen betreffen onder andere inkomsten,

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Klanttevredenheidsonderzoek Particulier 213, Leven a.s.r. Rapportcijfer 8, Rapportcijfer a.s.r., per klantgroep Kunt u met een rapportcijfer op een schaal van 1 t/m 1 uitdrukken hoe tevreden u bent over

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Klanttevredenheidsonderzoek Particulier 13, Leven Allianz Rapportcijfer Allianz, per klantgroep Kunt u met een rapportcijfer op een schaal van 1 t/m 1 uitdrukken hoe tevreden u bent over uw verzekeraar?

Nadere informatie

RESULTATEN Hieronder volgt de samenvatting van de resultaten.

RESULTATEN Hieronder volgt de samenvatting van de resultaten. Lezersonderzoek 2015 Het lezersonderzoek is gehouden in het Delft Internet Panel (DIP). Daarnaast is er een steekproef getrokken voor respondenten met achtergrondgegevens, die minder vaak in het DIP voorkomen.

Nadere informatie

Rapportage Wmo onderzoek Communicatie

Rapportage Wmo onderzoek Communicatie Rapportage Wmo onderzoek Communicatie Cliënten zijn tevreden over hoe het proces nu verloopt, voornamelijk door de inzet van traditionele communicatiekanalen 23 juli 2014 Versie 1,0 Inhoudsopgave Doelstelling

Nadere informatie

Voorbeeldcase RAB RADAR

Voorbeeldcase RAB RADAR Voorbeeldcase RAB RADAR Radio AD Awareness & Respons Private Banking (19725) Inhoud 2 Inleiding Resultaten - Spontane en geholpen merkbekendheid - Spontane en geholpen reclamebekendheid - Herkenning radiocommercial

Nadere informatie

Klanttevredenheid consultatiebureaus Careyn

Klanttevredenheid consultatiebureaus Careyn Klanttevredenheid consultatiebureaus Careyn Klanten van Careyn over het consultatiebureau Inhoud: 1. Conclusies 2. Algemene dienstverlening 3. Het inloopspreekuur 4. Telefonische dienstverlening 5. Persoonlijk

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Klanttevredenheidsonderzoek Particulier 13, Leven Avéro Achmea Rapportcijfer Avéro, per klantgroep Kunt u met een rapportcijfer op een schaal van 1 t/m 1 uitdrukken hoe tevreden u bent over uw verzekeraar?

Nadere informatie

KOOPZONDAGEN De mening van burgers en ondernemers

KOOPZONDAGEN De mening van burgers en ondernemers KOOPZONDAGEN De mening van burgers en ondernemers Opdrachtnemer: Bureau O&S Heerlen Opdrachtgever: Bureau Economie Januari 2013 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Onderzoeksvragen 3 3. Onderzoeksopzet 3 4.

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Klanttevredenheidsonderzoek Particulier 2013, Leven VvAA Disclaimer Alle resultaten van het Klanttevredenheidsonderzoek Particulier 2013, sector leven staan onder embargo tot 19 december 2013. De inhoud

Nadere informatie

Rapportage onderzoek lidmaatschap een onderzoek onder klanten naar verschillende aspecten van het lidmaatschap van de bibliotheek en van BiebPanel

Rapportage onderzoek lidmaatschap een onderzoek onder klanten naar verschillende aspecten van het lidmaatschap van de bibliotheek en van BiebPanel Rapportage onderzoek lidmaatschap een onderzoek onder klanten naar verschillende aspecten van het lidmaatschap van de bibliotheek en van BiebPanel Algemeen rapport Inhoud Samenvatting onderzoeksresultaten

Nadere informatie

Klantenpanel RVO.nl Resultaten peiling 36: Koopsubsidie Januari 2016

Klantenpanel RVO.nl Resultaten peiling 36: Koopsubsidie Januari 2016 Klantenpanel RVO.nl Resultaten peiling 36: Koopsubsidie Januari 2016 1. Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de gebruikerspeiling over de regeling Koopsubsidie. Meer specifiek gaat het

Nadere informatie

Rapportage onderzoek communicatie en informatie. communicatiemiddelen en informatievoorziening van bibliotheken. de Bibliotheek Deventer

Rapportage onderzoek communicatie en informatie. communicatiemiddelen en informatievoorziening van bibliotheken. de Bibliotheek Deventer voor bibliotheken Rapportage onderzoek communicatie en informatie De mening van klanten over de communicatiemiddelen en informatievoorziening van bibliotheken de Bibliotheek Deventer Inhoud Beschrijving

Nadere informatie

Draagvlakmonitor huisvesting vluchtelingen. Rapportage derde meting juni 2016

Draagvlakmonitor huisvesting vluchtelingen. Rapportage derde meting juni 2016 Draagvlakmonitor huisvesting vluchtelingen Rapportage derde meting juni 2016 Introductie Waarom dit onderzoek? Zijn Nederlanders de afgelopen maanden anders gaan denken over de opvang van vluchtelingen

Nadere informatie

Uitgevoerd door Dimensus Klanttevredenheidsonderzoek /20

Uitgevoerd door Dimensus Klanttevredenheidsonderzoek /20 Uitgevoerd door Dimensus Klanttevredenheidsonderzoek 2015 1/20 1. Inleiding In december 2015 is voor de gemeente De Bilt het tweejaarlijkse klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Hiervoor zijn personen

Nadere informatie

Cliëntenonderzoek. Gemeente Zutphen

Cliëntenonderzoek. Gemeente Zutphen Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2014 Gemeente Deventer Team Kennis en Verkenning Shanon klein Goldewijk Juni 2014 Inhoud Samenvatting... 2 Inleiding... 4 1. Indienen

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 44 t/m Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 44 t/m Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 44 t/m 47 2015 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 23 november 2015 Projectnummer: 20645 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting

Nadere informatie

Samenwerkende gemeenten West- Brabant: gemeente Moerdijk

Samenwerkende gemeenten West- Brabant: gemeente Moerdijk Samenwerkende gemeenten West- Brabant: gemeente Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2015 Definitieve rapportage 4 augustus 2016 DATUM 4 augustus 2016 TITEL Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2015 ONDERTITEL

Nadere informatie

Internetpanel Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Resultaten peiling 30: Communicatie nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

Internetpanel Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Resultaten peiling 30: Communicatie nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid Internetpanel Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Resultaten peiling 30: Communicatie nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 1. Inleiding Vanaf 2015 verandert het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (vanaf

Nadere informatie

Wat vinden kijkers en luisteraars van de Omroep Organisatie Groningen?

Wat vinden kijkers en luisteraars van de Omroep Organisatie Groningen? Wat vinden kijkers en luisteraars van de Omroep Organisatie Groningen? Marjolein Kolstein Juli 2017 www.os-groningen.nl BASIS VOOR BELEID Inhoud Samenvatting 2 1. Inleiding 3 1.1 Aanleiding van het onderzoek

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Bureau Wbtv 2015

Klanttevredenheidsonderzoek Bureau Wbtv 2015 Klanttevredenheidsonderzoek Bureau Wbtv 1 Juni 1 Doel van het onderzoek is het verkrijgen van inzicht in de huidige mate van tevredenheid van tolken en vertalers, afnemers van tolk- en vertaaldiensten

Nadere informatie

Jaarrapport Het Voorbeeld BV 2007

Jaarrapport Het Voorbeeld BV 2007 Jaarrapport Het Voorbeeld BV 2007 Copyright Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Cenzo worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt. Voor het gebruik van

Nadere informatie

Internetpanel Dienst Regelingen

Internetpanel Dienst Regelingen Internetpanel Dienst Regelingen Resultaten peiling 20: evaluatie panel December 2012 1. Inleiding Het Internetpanel Dienst Regelingen bestaat nu bijna vijf jaar. Dat vinden de opdrachtgever Dienst Regelingen

Nadere informatie

Nationale Social Media Onderzoek 2014

Nationale Social Media Onderzoek 2014 Nationale Social Media Onderzoek 2014 Het grootste trendonderzoek van Nederland naar het gebruik en verwachting van social media #NSMO Uitgevoerd door: Auteurs: Newcom Research & Consultancy B.V. drs.

Nadere informatie

Interactief bestuur. Omnibus 2015

Interactief bestuur. Omnibus 2015 Interactief bestuur Omnibus 2015 O&S April 2016 Samenvatting In september/oktober 2015 is door de afdeling Onderzoek & Statistiek van de gemeente s- Hertogenbosch een omnibusonderzoek gehouden. In dit

Nadere informatie

Internetpanel Dienst Regelingen

Internetpanel Dienst Regelingen Internetpanel Dienst Regelingen Resultaten peiling 2: Ervaringen E met de aanvraag van SNL 203 April 203. Inleiding In januari en februari 203 is een peiling georganiseerd over de ervaringen met de aanvraag

Nadere informatie

Burgerpanel Horst aan de Maas - Meting 3

Burgerpanel Horst aan de Maas - Meting 3 Rapportage Burgerpanel meting 3: Juni 2013 In opdracht van: Contactpersoon: Gemeente Horst aan de Maas Dhr. F. Geurts Utrecht, juli 2013 DUO Market Research drs. Aart van Grootheest drs. Marjan den Ouden

Nadere informatie

Bewonerspanel Communicatie

Bewonerspanel Communicatie Interne Bedrijven, Gemeente Utrecht onderzoek@utrecht.nl / 030 286 1350 www.utrecht.nl/onderzoek Bewonerspanel Communicatie Context Van 16 tot 30 november 2015 heeft IB Onderzoek een peiling gehouden onder

Nadere informatie

BURGERS DIE VAN ZICH LATEN HOREN

BURGERS DIE VAN ZICH LATEN HOREN BURGERS DIE VAN ZICH LATEN HOREN Wie zitten er in het burgerpanel? Het burgerpanel telt 645 actieve leden. Aan het klanttevredenheidsonderzoek van 2011 hebben 264 burgers deelgenomen. Dit is 41% van de

Nadere informatie

Onderzoek TNS NIPO naar thuiswinkelgedrag en de bekendheid van het Thuiswinkel Waarborg in Nederland

Onderzoek TNS NIPO naar thuiswinkelgedrag en de bekendheid van het Thuiswinkel Waarborg in Nederland Onderzoek TNS NIPO naar thuiswinkelgedrag en de bekendheid van het Thuiswinkel Waarborg in Nederland In april 2013 heeft TNS NIPO in opdracht van Thuiswinkel.org een herhalingsonderzoek uitgevoerd naar

Nadere informatie

Werkbelevingsonderzoek 2013

Werkbelevingsonderzoek 2013 Werkbelevingsonderzoek 2013 voorbeeldrapport Den Haag, 17 september 2014 Ipso Facto beleidsonderzoek Raamweg 21, Postbus 82042, 2508EA Den Haag. Telefoon 070-3260456. Reg.K.v.K. Den Haag: 546.221.31. BTW-nummer:

Nadere informatie

Rapport Onderzoek Evenementenbeleid Kampen 2015

Rapport Onderzoek Evenementenbeleid Kampen 2015 Rapport Onderzoek Evenementenbeleid Kampen 2015 Colofon Rapport Onderzoek Evenementenbeleid Kampen 2015 December 2015 Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de gemeente Kampen. Uitvoering: Onderzoek

Nadere informatie

Nederlands bedrijfsleven: maak faillissementsfraude snel openbaar

Nederlands bedrijfsleven: maak faillissementsfraude snel openbaar Nederlands bedrijfsleven: maak faillissementsfraude snel openbaar Korte peiling over een actueel onderwerp op het gebied van credit management juni 2014 Tussentijdse meting Trendmeter 14 B16475 / juni

Nadere informatie

Tevredenheid Abw-cliënten. Benchmark rapportage gemeente Maassluis. December 2003

Tevredenheid Abw-cliënten. Benchmark rapportage gemeente Maassluis. December 2003 Tevredenheid Abw-cliënten Benchmark rapportage gemeente Maassluis December 2003 Benchmark Werk, Inkomen en Zorg Postbus 85932 2508CP Den Haag telefoon (070) 346 93 00 e-mail: gsd.benchmark@vng.nl website:

Nadere informatie

NVZ Imago-onderzoek. Opdrachtgever: Datum: voorjaar drs. S. Boekee, drs. S. Buitinga

NVZ Imago-onderzoek. Opdrachtgever: Datum: voorjaar drs. S. Boekee, drs. S. Buitinga NVZ Imago-onderzoek Opdrachtgever: NVZ Datum: voorjaar 2016 Uitgevoerd door: Auteurs: Newcom Research & Consultancy B.V. drs. S. Boekee, drs. S. Buitinga Inhoud 1. Achtergrond Doelstelling 2. Imago, tevredenheid

Nadere informatie

Maatschappelijke waardering van Nederlandse Landbouw en Visserij

Maatschappelijke waardering van Nederlandse Landbouw en Visserij Nederlandse Landbouw en Visserij Inhoud 1 Inleiding 03 2 Samenvatting en conclusies landbouw en visserij 3 Maatschappelijke waardering landbouw 09 4 Associaties agrarische sector 13 5 Waardering en bekendheid

Nadere informatie

Clientervaringsonderzoek Wmo & Jeugd

Clientervaringsonderzoek Wmo & Jeugd Clientervaringsonderzoek Wmo & Jeugd Inhoudsopgave Samenvatting 3 1. Inleiding 4 1.1 Doelgroep 4 1.2 Methode 4 1.3 Respons 4 2. Resultaten Wmo 5 2.1 Contact en toegankelijkheid van hulp of ondersteuning

Nadere informatie

EFFECTEN VAN DE WEEKEND- SCHOOL VAN STICHTING WITTE TULP. - eindrapport - dr. Marga de Weerd. Amsterdam, november 2009

EFFECTEN VAN DE WEEKEND- SCHOOL VAN STICHTING WITTE TULP. - eindrapport - dr. Marga de Weerd. Amsterdam, november 2009 EFFECTEN VAN DE WEEKEND- SCHOOL VAN STICHTING WITTE TULP - eindrapport - dr. Marga de Weerd Amsterdam, november 2009 Regioplan Beleidsonderzoek Nieuwezijds Voorburgwal 35 1012 RD Amsterdam Tel.: +31 (0)20-5315315

Nadere informatie

Mate van tevredenheid van deelnemers aan de training in de cursuskalender

Mate van tevredenheid van deelnemers aan de training in de cursuskalender Mate van tevredenheid van deelnemers aan de training in de cursuskalender Digitaal Cursisten - Panelonderzoek 1 WoonWerk Jonna Stasse Woerden, mei 2007 In geval van overname van het datamateriaal is bronvermelding

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek De Meentschool - Afdeling SO In opdracht van Contactpersoon De Meentschool - Afdeling SO de heer A. Bosscher Utrecht, juni 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent

Nadere informatie

TEVREDENHEIDSONDERZOEK KETENPARTNERS SUN GRONINGEN

TEVREDENHEIDSONDERZOEK KETENPARTNERS SUN GRONINGEN TEVREDENHEIDSONDERZOEK KETENPARTNERS SUN GRONINGEN Tevredenheidsonderzoek ketenpartners SUN Groningen Colofon Opdrachtgever SUN Groningen Datum Maart 2017 Auteurs Bert van Putten David Scheffer KWIZ Stavangerweg

Nadere informatie

Gedragscode Defensie. Draagvlakmeting. Ministerie van Defensie. Defensie Personele Diensten Gedragswetenschappen

Gedragscode Defensie. Draagvlakmeting. Ministerie van Defensie. Defensie Personele Diensten Gedragswetenschappen Bezoekadres: Van Alkemadelaan 357 Postadres: MPC 58 A Postbus 90701 2509 LS Den Haag Nederland www.cdc.nl Draagvlakmeting TNS NIPO: Drs. Anneloes Klaassen Lisanne van Thiel GW: Drs. Amber Vos +31 (070)

Nadere informatie

DEELNEMERS TEVREDENHEID ONDERZOEK

DEELNEMERS TEVREDENHEID ONDERZOEK DEELNEMERS TEVREDENHEID ONDERZOEK Hoe denken deelnemers en gepensioneerden over PPF APG en haar communicatie uitingen. 18 september 2014 Roel Lubberink MCD/ MI Conclusies: Deelnemers Hoge algemene tevredenheid

Nadere informatie

Gemeente Alphen-Chaam

Gemeente Alphen-Chaam Gemeente Alphen-Chaam Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014 23 oktober 2015 DATUM 23 oktober 2015 TITEL Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014 ONDERTITEL OPDRACHTGEVER AUTEUR(S) Gemeente Alphen-Chaam

Nadere informatie

Nieuwe Kledinglijn. Online onderzoek. Scouting rapport p november Auteur: Aeron Vos

Nieuwe Kledinglijn. Online onderzoek. Scouting rapport p november Auteur: Aeron Vos Nieuwe Kledinglijn Online onderzoek Scouting rapport p16308 3 november 2008 Auteur: Aeron Vos Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding 1 Achtergrond 1 Doelstelling 1 Methode van onderzoek 1 Steekproef 1 Rapportage

Nadere informatie

Praktische tips voor succesvol marktonderzoek in de land- en tuinbouwsector

Praktische tips voor succesvol marktonderzoek in de land- en tuinbouwsector marktonderzoek in de land- en tuinbouwsector Marktonderzoek kunt u prima inzetten om informatie te verzamelen over (mogelijke) markten, klanten of producten, maar bijvoorbeeld ook om de effectiviteit van

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Economische visie. Inwonerspanel Gooise Meren Spreekt. Onderzoeksperiode: februari/ maart 2017 Referentie: 16013

Onderzoeksrapport Economische visie. Inwonerspanel Gooise Meren Spreekt. Onderzoeksperiode: februari/ maart 2017 Referentie: 16013 Onderzoeksrapport Economische visie Inwonerspanel Gooise Meren Spreekt Onderzoeksperiode: februari/ maart 2017 Referentie: 16013 Moventem Donderdag 9 maart 2017 Referentie: 16013 Pagina 1-1 van 17 Onderzoeksrapport

Nadere informatie

Totaalresultaten KTO Inspecties

Totaalresultaten KTO Inspecties Totaalresultaten KTO Inspecties Juni 2011 Inhoud 1 _ Inleiding 3 2 _ Resultaten 4 3 _ Resultaten nvwa 2010 24 1 Inleiding In 2009/ 2010 hebben 11 inspectiediensten een tevredenheidsonderzoek onder geïnspecteerden

Nadere informatie

TEVREDENHEIDSONDERZOEK VOORTGEZET ONDERWIJS SCHOOLJAAR 2012/2013

TEVREDENHEIDSONDERZOEK VOORTGEZET ONDERWIJS SCHOOLJAAR 2012/2013 TEVREDENHEIDSONDERZOEK VOORTGEZET ONDERWIJS SCHOOLJAAR 2012/2013 Utrecht, maart 2014 Voorwoord De Inspectie van het Onderwijs vindt het belangrijk om te weten hoe besturen en scholen haar toezicht waarderen.

Nadere informatie

RODI Bromfiets 2013. Relatie Onderzoek Bromfietsdealer-Importeur

RODI Bromfiets 2013. Relatie Onderzoek Bromfietsdealer-Importeur RODI Bromfiets 2013 Relatie Onderzoek Bromfietsdealer-Importeur 2 RODI Bromfiets 2013 Colofon In opdracht van: Uitvoering: BOVAG Gemotoriseerde Tweewielerbedrijven Wijtze Terpstra BOVAG Onderzoek Copyright

Nadere informatie

CQ-Index Opvang. Rapportage cliëntervaringsonderzoek niet-ambulante cliënten. Levantogroep

CQ-Index Opvang. Rapportage cliëntervaringsonderzoek niet-ambulante cliënten. Levantogroep CQ-Index Opvang Rapportage cliëntervaringsonderzoek niet-ambulante cliënten Levantogroep ARGO BV 2014 www.argo-rug.nl november 2014 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 HOOFDSTUK 1. INLEIDING... 3 1.1 Inleiding...

Nadere informatie

Klantgerichtheidmonitor UWV 2 e meting 2014

Klantgerichtheidmonitor UWV 2 e meting 2014 Uitkeringsgerechtigden Verantwoording Respons % aantal Totaal uitkeringsgerechtigden 11 7.075 Uitvoering i. steekproef: representatieve steekproef uit populatie uitkeringsgerechtigden van de diverse doelgroepen,

Nadere informatie

Klanttevredenheid Gemeentewinkel Zwijndrecht 2014

Klanttevredenheid Gemeentewinkel Zwijndrecht 2014 Klanttevredenheid Gemeentewinkel Zwijndrecht 2014 Inhoud 1. Conclusies en aanbevelingen 2. Dienstverlening Gemeentewinkel 3. Contact met de gemeente 4. Wensen en behoeften De gemeente Zwijndrecht heeft

Nadere informatie

Onderzoek Inwonerspanel: Geinbeat (Cityplaza) Festival

Onderzoek Inwonerspanel: Geinbeat (Cityplaza) Festival 1 (12) Onderzoek Inwonerspanel: Auteur Tineke Brouwers Respons onderzoek Op 26 maart kregen de panelleden van 18 jaar en ouder (1.155 personen) een e-mail met de vraag of zij digitaal een vragenlijst over

Nadere informatie

Enquête Telefonische dienstverlening

Enquête Telefonische dienstverlening Enquête Telefonische dienstverlening Enquête Telefonische dienstverlening Colofon Titel:Enquête Enquete Telefonische dienstverlening Opdrachtgever: Gemeente Velsen Opdrachtnemer: Marieke Galesloot Datum:

Nadere informatie

EFFECTIVITEITSONDERZOEK PROFESSIONAL ORGANIZING. NBPO Oktober 2012- Oktober 2014

EFFECTIVITEITSONDERZOEK PROFESSIONAL ORGANIZING. NBPO Oktober 2012- Oktober 2014 EFFECTIVITEITSONDERZOEK PROFESSIONAL ORGANIZING NBPO Oktober 2012- Oktober 2014 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl www.research2evolve.nl

Nadere informatie

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2014 COMMUNICATIE

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2014 COMMUNICATIE BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2014 COMMUNICATIE Gemeente Oirschot November/December 2014 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

Werkdruk in het onderwijs

Werkdruk in het onderwijs Rapportage Werkdruk in het primair en voortgezet onderwijs DUO ONDERWIJSONDERZOEK drs. Vincent van Grinsven dr. Eric Elphick drs. Liesbeth van der Woud Maart 2012 tel: 030-2631080 fax: 030-2616944 email:

Nadere informatie