BUDGET 2014 Gemeente Willebroek

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BUDGET 2014 Gemeente Willebroek"

Transcriptie

1 BUDGET 2014 Gemeente Willebroek O r g a n i s atie W i ll e b r o e k P a st o ri jst r a at Wi ll e b r o e k Gemeentesecret a r is: H e r m a n B a u w e n s Financieel B e h e e r d e r : Guy D e M a e s e n e e r

2 Inhoud INLEIDING BELEIDSNOTA DOELSTELLINGENNOTA DOELSTELLINGENBUDGET FINANCIËLE TOESTAND LIJST MET OPDRACHTEN VOOR WERKEN, LEVERINGEN EN DIENSTEN LIJST MET DADEN VAN BESCHIKKING LIJST MET NOMINATIEF TOEGEKENDE SUBSIDIES FINANCIËLE NOTA EXPLOITATIEBUDGET INVESTERINGSBUDGET LIQUIDITEITENBUDGET TOELICHTING BIJ HET BUDGET TOELICHTING BIJ HET EXPLOITATIEBUDGET exploitatiebudget per beleidsdomein (TB1) TOELICHTING BIJ HET EXPLOITATIEBUDGET evolutie van het exploitatiebudget (TB2) TOELICHTING BIJ HET INVESTERINGSBUDGET transactiekredieten investeringsverrichtingen per beleidsdomein (TB3) TOELICHTING BIJ HET INVESTERINGSBUDGET evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (TB4) TOELICHTING BIJ HET LIQUIDITEITENBUDGET evolutie van het liquiditeitenbudget (TB5) Organisatie Willebroek Budget /115

3 INLEIDING Het budget is het document dat wordt opgemaakt voor de duur van één financieel dienstjaar. Het geeft weer wat het lokaal bestuur tijdens het dienstjaar wil ondernemen om haar beleidsdoelstellingen en actieplannen (die in het meerjarenplan werden goedgekeurd) te realiseren. Het budget is een planningsdocument voor de korte termijn. Het zal de actieplannen die in het meerjarenplan zijn aangeduid verder concretiseren in acties, en aan deze acties de nodige financiële middelen koppelen. Net zoals het meerjarenplan bestaat het budget uit twee delen die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn: een beleidsnota en een financiële nota. Er is eveneens een toelichting voorzien. 1. BELEIDSNOTA 1.1. DOELSTELLINGENNOTA Het budget vertaalt de strategie zoals opgenomen in het meerjarenplan naar de korte termijn. In dit opzicht sluit het budget perfect aan bij de strategische nota van het meerjarenplan. Immers, elke prioritaire beleidsdoelstelling waarvoor in het budgetjaar een actieplan werd gedefinieerd in het meerjarenplan moet in het budget worden geconcretiseerd. Dit gebeurt door het definiëren van acties met daaraan gekoppeld een financiële weerslag. De doelstellingennota sluit dus aan bij de strategische nota en bevat minstens: De prioritaire doelstellingen die op het financiële boekjaar betrekking hebben. Ze worden integraal overgenomen uit de strategische nota van het meerjarenplan. Per prioritaire doelstelling de actieplannen die het bestuur (deels) zal uitvoeren voor de realisatie ervan en die betrekking hebben op het financiële boekjaar. Deze actieplannen worden eveneens overgenomen uit de strategische nota. Per actieplan een overzicht van de acties die het bestuur zal uitvoeren voor de realisatie ervan. Per actieplan de raming van de ontvangsten en uitgaven voor het financiële boekjaar in kwestie. Organisatie Willebroek Budget /115

4 DOELSTELLINGENNOTA 2014 Organisatie Willebroek Pastorijstraat WILLEBROEK Secretaris: Herman Bauwens Financieel beheerder: Guy De Maeseneer Prioritair beleid STRATEGISCHE DOELSTELLING: ALGEMEEN BESTUUR Budgetten ALGB , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Beleidsdoelstelling ALGB001: Realiseren van transparant bestuur, efficiënte werking, innovatie en een gezonde gemeente Budgetten ALGB , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Actieplan ALGB001001: Kwaliteitsvol beleid en beheer van de interne organisatie door efficiëntie, transparantie en innovatie Budgetten Kwaliteitsvol beleid en beheer van de interne organisatie do ,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Organisatie Willebroek Budget /115

5 ALGB : Efficiënte organisatie verkiezingen (Exploitatie) ,00 0,00 Detail ALGB : Efficiënte organisatie verkiezingen ( /011000/ALGB001001/ALGB ) Detail ALGB : Efficiënte organisatie verkiezingen ( /011000/ALGB001001/ALGB ) Detail ALGB : Efficiënte organisatie verkiezingen ( /011000/ALGB001001/ALGB ) Detail ALGB : Efficiënte organisatie verkiezingen ( /011000/ALGB001001/ALGB ) Detail ALGB : Efficiënte organisatie verkiezingen ( /011000/ALGB001001/ALGB ) Detail ALGB : Efficiënte organisatie verkiezingen ( /011000/ALGB001001/ALGB ) ALGB : opwaardering van de gemeente- en OCMWraad en de commissies (Exploitatie) Detail ALGB : opwaardering van de gemeente- en OCMWraad en de commissies ( /010000/ALGB001001/ALGB ) Detail ALGB : opwaardering van de gemeente- en OCMWraad en de commissies ( /010000/ALGB001001/ALGB ) ALGB : Behandeling inkomende en uitgaande post, incl. registratie van bepaalde stukken. (Exploitatie) ALGB : Behandeling inkomende en uitgaande post, incl. registratie van bepaalde stukken. (Investeringen) Detail ALGB : Behandeling inkomende en uitgaande post, incl. registratie van bepaalde stukken. ( /011000/ALGB001001/ALGB ) Detail ALGB : Behandeling inkomende en uitgaande post, incl. registratie van bepaalde stukken. ( /011902/INVALGB001/ALGB001001/ALGB ) ALGB : optimaliseren GIS: groeninventaris, gegevensbeheer op wijkniveau (Investeringen) Detail ALGB : optimaliseren GIS: groeninventaris, gegevensbeheer op wijkniveau ( /011902/INVALGB001/ALGB001001/ALGB ) 5.700,00 0,00 143,00 0, ,00 0, ,00 0,00 750,00 0, ,00 0, ,00 0,00 500,00 0,00 500,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 ALGB : interne communicatie (intranet, nieuwsbrief, ) (Exploitatie) 120,00 0,00 Detail ALGB : interne communicatie (intranet, nieuwsbrief, ) ( /011000/ALGB001001/ALGB ) 120,00 0,00 ALGB : managementplan afdelingshoofden (Exploitatie) ,00 0,00 Detail ALGB : managementplan afdelingshoofden ( /011000/ALGB001001/ALGB ) 7.000,00 0,00 Organisatie Willebroek Budget /115

6 Detail ALGB : managementplan afdelingshoofden ( /011000/ALGB001001/ALGB ) Detail ALGB : managementplan afdelingshoofden ( /011000/ALGB001001/ALGB ) 2.750,00 0, ,00 0,00 Actieplan ALGB001002: Financieel beheer Budgetten Financieel beheer , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ALGB : afleveren van een budget (Exploitatie) 1.250,00 0,00 Detail ALGB : afleveren van een budget ( /011000/ALGB001002/ALGB ) 1.250,00 0,00 ALGB : afleveren van een jaarrekening (Exploitatie) ,00 0,00 Detail ALGB : afleveren van een jaarrekening ( /011000/ALGB001002/ALGB ) Detail ALGB : afleveren van een jaarrekening ( /011000/ALGB001002/ALGB ) ALGB : voeren van invorderingsbeleid en opvolgen openstaande schulden = debiteurenbeheer?? (Exploitatie) Detail ALGB : voeren van invorderingsbeleid en opvolgen openstaande schulden = debiteurenbeheer?? ( /011000/ALGB001002/ALGB ) Detail ALGB : voeren van invorderingsbeleid en opvolgen openstaande schulden = debiteurenbeheer?? ( /011100/ALGB001002/ALGB ) Detail ALGB : voeren van invorderingsbeleid en opvolgen openstaande schulden = debiteurenbeheer?? ( /011000/ALGB001002/ALGB ) Detail ALGB : voeren van invorderingsbeleid en opvolgen openstaande schulden = debiteurenbeheer?? ( /011100/ALGB001002/ALGB ) 2.500,00 0, ,00 0, , , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 ALGB : Thesauriebeheer (Exploitatie) 2.030,00 0,00 Detail ALGB : Thesauriebeheer ( /011000/ALGB001002/ALGB ) Detail ALGB : Thesauriebeheer ( /011000/ALGB001002/ALGB ) 1.830,00 0,00 200,00 0,00 Organisatie Willebroek Budget /115

7 Actieplan ALGB001003: het voeren van een respectvol en medewerkersgericht Hrbeleid dat mogelijkheden biedt voor persoonlijke ontwikkeling en loopbaanperspectief voor personeel Budgetten het voeren van een respectvol en medewerkersgericht Hrbeleid ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ALGB : Werving en selectie (Exploitatie) ,00 0,00 Detail ALGB : Werving en selectie ( /011000/ALGB001003/ALGB ) Detail ALGB : Werving en selectie ( /011000/ALGB001003/ALGB ) ALGB : VTO, getoetst aan bijdrage aan de ontwikkeling van gewenste competenties (Exploitatie) Detail ALGB : VTO, getoetst aan bijdrage aan de ontwikkeling van gewenste competenties ( /011202/ALGB001003/ALGB ) 3.000,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 ALGB : Invoeren competentiemanagement (Exploitatie) ,00 0,00 Detail ALGB : Invoeren competentiemanagement ( /011000/ALGB001003/ALGB ) ,00 0,00 ALGB : Arbeidsgeneeskundige dienst (Exploitatie) ,00 0,00 Detail ALGB : Arbeidsgeneeskundige dienst ( /011000/ALGB001003/ALGB ) ,00 0,00 Actieplan ALGB001004: het beheren en ter beschikking stellen van ondersteunende organisatiemiddelen op vlak van Ict, Facility en archief Budgetten het beheren en ter beschikking stellen van ondersteunende or , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Organisatie Willebroek Budget /115

8 ALGB : planning en schoonmaak gebouwen (Exploitatie) 3.550,00 0,00 Detail ALGB : planning en schoonmaak gebouwen ( /011000/ALGB001004/ALGB ) 3.550,00 0,00 ALGB : aanbesteden en opvolgen verzekeringen (Exploitatie) ,00 0,00 Detail ALGB : aanbesteden en opvolgen verzekeringen ( /011900/ALGB001004/ALGB ) Detail ALGB : aanbesteden en opvolgen verzekeringen ( /011900/ALGB001004/ALGB ) Detail ALGB : aanbesteden en opvolgen verzekeringen ( /011900/ALGB001004/ALGB ) ALGB : bewaken van informatieveiligheid (gebruikersbeheer en beheer toegangsmachtigingen) (Exploitatie) ALGB : bewaken van informatieveiligheid (gebruikersbeheer en beheer toegangsmachtigingen) (Investeringen) Detail ALGB : bewaken van informatieveiligheid (gebruikersbeheer en beheer toegangsmachtigingen) ( /011902/INVALGB001/ALGB001004/ALGB ) Detail ALGB : bewaken van informatieveiligheid (gebruikersbeheer en beheer toegangsmachtigingen) ( /011000/ALGB001004/ALGB ) ALGB : verzorgen van continuïteit en beschikbaarheid van de ict infrastructuur (inclusief ICT consumables, mobiele toestellen en uitleen multimedia) (Exploitatie) ALGB : verzorgen van continuïteit en beschikbaarheid van de ict infrastructuur (inclusief ICT consumables, mobiele toestellen en uitleen multimedia) (Investeringen) Detail ALGB : verzorgen van continuïteit en beschikbaarheid van de ict infrastructuur (inclusief ICT consumables, mobiele toestellen en uitleen multimedia) ( /011000/ALGB001004/ALGB ) Detail ALGB : verzorgen van continuïteit en beschikbaarheid van de ict infrastructuur (inclusief ICT consumables, mobiele toestellen en uitleen multimedia) ( /011000/ALGB001004/ALGB ) Detail ALGB : verzorgen van continuïteit en beschikbaarheid van de ict infrastructuur (inclusief ICT consumables, mobiele toestellen en uitleen multimedia) ( /011202/ALGB001004/ALGB ) Detail ALGB : verzorgen van continuïteit en beschikbaarheid van de ict infrastructuur (inclusief ICT consumables, mobiele toestellen en uitleen multimedia) ( /011000/ALGB001004/ALGB ) Detail ALGB : verzorgen van continuïteit en beschikbaarheid van de ict infrastructuur (inclusief ICT consumables, mobiele toestellen en uitleen multimedia) ( /011902/INVALGB001/ALGB001004/ALGB ) ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, , , ,00 0,00 530,00 0,00 0, , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 Organisatie Willebroek Budget /115

9 Detail ALGB : verzorgen van continuïteit en beschikbaarheid van de ict infrastructuur (inclusief ICT consumables, mobiele toestellen en uitleen multimedia) ( /011000/ALGB001004/ALGB ) Detail ALGB : verzorgen van continuïteit en beschikbaarheid van de ict infrastructuur (inclusief ICT consumables, mobiele toestellen en uitleen multimedia) ( /011902/INVALGB001/ALGB001004/ALGB ) Detail ALGB : verzorgen van continuïteit en beschikbaarheid van de ict infrastructuur (inclusief ICT consumables, mobiele toestellen en uitleen multimedia) ( /011000/ALGB001004/ALGB ) Detail ALGB : verzorgen van continuïteit en beschikbaarheid van de ict infrastructuur (inclusief ICT consumables, mobiele toestellen en uitleen multimedia) ( /011000/ALGB001004/ALGB ) ,00 0, ,00 0, ,70 0,00 400,00 0,00 ALGB : Webbeheer, Willebroek.be als portaalfunctie (Exploitatie) 2.450,00 0,00 ALGB : Webbeheer, Willebroek.be als portaalfunctie (Investeringen) 5.000,00 0,00 Detail ALGB : Webbeheer, Willebroek.be als portaalfunctie ( /011902/INVALGB001/ALGB001004/ALGB ) Detail ALGB : Webbeheer, Willebroek.be als portaalfunctie ( /011000/ALGB001004/ALGB ) 5.000,00 0, ,00 0,00 ALGB : strategische ICT investeringen (Investeringen) ,00 0,00 Detail ALGB : strategische ICT investeringen ( /011902/INVALGB001/ALGB001004/ALGB ) ,00 0,00 ALGB : archiefbeheer: Vaertlinck (Exploitatie) 7.500,00 0,00 Detail ALGB : archiefbeheer: Vaertlinck ( /011000/ALGB001004/ALGB ) Detail ALGB : archiefbeheer: Vaertlinck ( /011000/ALGB001004/ALGB ) Detail ALGB : archiefbeheer: Vaertlinck ( /011000/ALGB001004/ALGB ) Detail ALGB : archiefbeheer: Vaertlinck ( /011000/ALGB001004/ALGB ) 2.000,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 ALGB : nieuwe locatie en toegankelijk archief (Exploitatie) 1.500,00 0,00 ALGB : nieuwe locatie en toegankelijk archief (Investeringen) ,00 0,00 Detail ALGB : nieuwe locatie en toegankelijk archief ( /011000/ALGB001004/ALGB ) Detail ALGB : nieuwe locatie en toegankelijk archief ( /011300/INVALGB001/ALGB001004/ALGB ) 1.500,00 0, ,00 0,00 ALGB : beheer van kantoormateriaal (Exploitatie) ,00 0,00 Detail ALGB : beheer van kantoormateriaal ( /011000/ALGB001004/ALGB ) ,00 0,00 Organisatie Willebroek Budget /115

10 Actieplan ALGB001005: Preventie en welzijn op het werk Budgetten Preventie en welzijn op het werk ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ALGB : beheer van veiligheid, preventie en welzijn op het werk (Exploitatie) Detail ALGB : beheer van veiligheid, preventie en welzijn op het werk ( /011900/ALGB001005/ALGB ) Detail ALGB : beheer van veiligheid, preventie en welzijn op het werk ( /011500/ALGB001005/ALGB ) Detail ALGB : beheer van veiligheid, preventie en welzijn op het werk ( /011900/ALGB001005/ALGB ) Detail ALGB : beheer van veiligheid, preventie en welzijn op het werk ( /011900/ALGB001005/ALGB ) Detail ALGB : beheer van veiligheid, preventie en welzijn op het werk ( /011900/ALGB001005/ALGB ) ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 Actieplan ALGB001999: Ondersteunende middelen Budgetten Ondersteunende middelen , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 ALGB : lonen en wedden (Exploitatie) , ,00 Detail ALGB : lonen en wedden ( /019000/ALGB001999/ALGB ) Detail ALGB : lonen en wedden ( /011200/ALGB001999/ALGB ) Detail ALGB : lonen en wedden ( /011000/ALGB001999/ALGB ) ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 Organisatie Willebroek Budget /115

11 Detail ALGB : lonen en wedden ( /011500/ALGB001999/ALGB ) Detail ALGB : lonen en wedden ( /011100/ALGB001999/ALGB ) Detail ALGB : lonen en wedden ( /011901/ALGB001999/ALGB ) Detail ALGB : lonen en wedden ( /011902/ALGB001999/ALGB ) Detail ALGB : lonen en wedden ( /011901/ALGB001999/ALGB ) Detail ALGB : lonen en wedden ( /011902/ALGB001999/ALGB ) Detail ALGB : lonen en wedden ( /011500/ALGB001999/ALGB ) Detail ALGB : lonen en wedden ( /011201/ALGB001999/ALGB ) Detail ALGB : lonen en wedden ( /011100/ALGB001999/ALGB ) Detail ALGB : lonen en wedden ( /010000/ALGB001999/ALGB ) Detail ALGB : lonen en wedden ( /011901/ALGB001999/ALGB ) Detail ALGB : lonen en wedden ( /011902/ALGB001999/ALGB ) Detail ALGB : lonen en wedden ( /011100/ALGB001999/ALGB ) Detail ALGB : lonen en wedden ( /011901/ALGB001999/ALGB ) Detail ALGB : lonen en wedden ( /011902/ALGB001999/ALGB ) Detail ALGB : lonen en wedden ( /011201/ALGB001999/ALGB ) Detail ALGB : lonen en wedden ( /011901/ALGB001999/ALGB ) Detail ALGB : lonen en wedden ( /011902/ALGB001999/ALGB ) Detail ALGB : lonen en wedden ( /010000/ALGB001999/ALGB ) Detail ALGB : lonen en wedden ( /011901/ALGB001999/ALGB ) Detail ALGB : lonen en wedden ( /011400/ALGB001999/ALGB ) ,64 0, ,95 0, ,83 0, ,66 0, ,74 0, ,45 0, ,85 0, ,04 0, ,98 0, ,00 0, ,10 0, ,44 0, ,82 0, ,53 0, ,12 0, ,17 0, ,81 0, ,78 0, ,00 0, ,79 0, ,96 0,00 Organisatie Willebroek Budget /115

12 Detail ALGB : lonen en wedden ( /011201/ALGB001999/ALGB ) Detail ALGB : lonen en wedden ( /011100/ALGB001999/ALGB ) Detail ALGB : lonen en wedden ( /010000/ALGB001999/ALGB ) Detail ALGB : lonen en wedden ( /010000/ALGB001999/ALGB ) Detail ALGB : lonen en wedden ( /011000/ALGB001999/ALGB ) Detail ALGB : lonen en wedden ( /011901/ALGB001999/ALGB ) Detail ALGB : lonen en wedden ( /011902/ALGB001999/ALGB ) Detail ALGB : lonen en wedden ( /011201/ALGB001999/ALGB ) Detail ALGB : lonen en wedden ( /099000/ALGB001999/ALGB ) Detail ALGB : lonen en wedden ( /011901/ALGB001999/ALGB ) Detail ALGB : lonen en wedden ( /011400/ALGB001999/ALGB ) Detail ALGB : lonen en wedden ( /011000/ALGB001999/ALGB ) Detail ALGB : lonen en wedden ( /011000/ALGB001999/ALGB ) ,96 0, ,77 0,00 0, , ,00 0, ,00 0, ,48 0, ,25 0, ,03 0,00 250,00 0, ,29 0, ,20 0, ,00 0, ,52 0,00 ALGB : Werkingsmiddelen (Exploitatie) , ,00 Detail ALGB : Werkingsmiddelen ( /011200/ALGB001999/ALGB ) Detail ALGB : Werkingsmiddelen ( /011000/ALGB001999/ALGB ) Detail ALGB : Werkingsmiddelen ( /011200/ALGB001999/ALGB ) Detail ALGB : Werkingsmiddelen ( /050000/ALGB001999/ALGB ) Detail ALGB : Werkingsmiddelen ( /011000/ALGB001999/ALGB ) Detail ALGB : Werkingsmiddelen ( /087000/ALGB001999/ALGB ) Detail ALGB : Werkingsmiddelen ( /011200/ALGB001999/ALGB ) ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 100,00 0, ,00 0,00 650,00 0, ,00 0,00 Organisatie Willebroek Budget /115

13 Detail ALGB : Werkingsmiddelen ( /020000/ALGB001999/ALGB ) Detail ALGB : Werkingsmiddelen ( /011903/ALGB001999/ALGB ) Detail ALGB : Werkingsmiddelen ( /011400/ALGB001999/ALGB ) Detail ALGB : Werkingsmiddelen ( /041000/ALGB001999/ALGB ) Detail ALGB : Werkingsmiddelen ( /011000/ALGB001999/ALGB ) Detail ALGB : Werkingsmiddelen ( /010000/ALGB001999/ALGB ) Detail ALGB : Werkingsmiddelen ( /017100/ALGB001999/ALGB ) Detail ALGB : Werkingsmiddelen ( /074000/ALGB001999/ALGB ) Detail ALGB : Werkingsmiddelen ( /011000/ALGB001999/ALGB ) Detail ALGB : Werkingsmiddelen ( /011200/ALGB001999/ALGB ) Detail ALGB : Werkingsmiddelen ( /011200/ALGB001999/ALGB ) Detail ALGB : Werkingsmiddelen ( /062000/ALGB001999/ALGB ) Detail ALGB : Werkingsmiddelen ( /011000/ALGB001999/ALGB ) Detail ALGB : Werkingsmiddelen ( /011000/ALGB001999/ALGB ) Detail ALGB : Werkingsmiddelen ( /062090/ALGB001999/ALGB ) Detail ALGB : Werkingsmiddelen ( /039000/ALGB001999/ALGB ) Detail ALGB : Werkingsmiddelen ( /011200/ALGB001999/ALGB ) Detail ALGB : Werkingsmiddelen ( /011000/ALGB001999/ALGB ) Detail ALGB : Werkingsmiddelen ( /040000/ALGB001999/ALGB ) Detail ALGB : Werkingsmiddelen ( /095900/ALGB001999/ALGB ) Detail ALGB : Werkingsmiddelen ( /011000/ALGB001999/ALGB ) 3.200,00 0,00 350,00 0,00 100,00 0,00 500,00 0, ,00 0, ,00 0,00 100,00 0,00 800,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 50,00 0,00 300,00 0,00 0, ,00 50,00 0,00 200,00 0,00 150,00 0, ,00 0,00 200,00 0,00 50,00 0,00 270,00 0,00 Organisatie Willebroek Budget /115

14 Detail ALGB : Werkingsmiddelen ( /011500/ALGB001999/ALGB ) Detail ALGB : Werkingsmiddelen ( /090200/ALGB001999/ALGB ) Detail ALGB : Werkingsmiddelen ( /011900/ALGB001999/ALGB ) Detail ALGB : Werkingsmiddelen ( /060000/ALGB001999/ALGB ) Detail ALGB : Werkingsmiddelen ( /011100/ALGB001999/ALGB ) Detail ALGB : Werkingsmiddelen ( /011000/ALGB001999/ALGB ) Detail ALGB : Werkingsmiddelen ( /011200/ALGB001999/ALGB ) Detail ALGB : Werkingsmiddelen ( /088000/ALGB001999/ALGB ) Detail ALGB : Werkingsmiddelen ( /011902/ALGB001999/ALGB ) Detail ALGB : Werkingsmiddelen ( /011000/ALGB001999/ALGB ) Detail ALGB : Werkingsmiddelen ( /013000/ALGB001999/ALGB ) Detail ALGB : Werkingsmiddelen ( /070300/ALGB001999/ALGB ) Detail ALGB : Werkingsmiddelen ( /073900/ALGB001999/ALGB ) Detail ALGB : Werkingsmiddelen ( /011200/ALGB001999/ALGB ) Detail ALGB : Werkingsmiddelen ( /094500/ALGB001999/ALGB ) Detail ALGB : Werkingsmiddelen ( /079000/ALGB001999/ALGB ) Detail ALGB : Werkingsmiddelen ( /011901/ALGB001999/ALGB ) Detail ALGB : Werkingsmiddelen ( /075000/ALGB001999/ALGB ) 50,00 0,00 300,00 0, ,00 0,00 200,00 0,00 400,00 0, ,00 0, ,00 0,00 50,00 0,00 150,00 0, ,00 0,00 550,00 0,00 850,00 0,00 450,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 900,00 0,00 150,00 0,00 ALGB : Nutsvoorzieningen (Exploitatie) ,00 0,00 Detail ALGB : Nutsvoorzieningen ( /011000/ALGB001999/ALGB ) Detail ALGB : Nutsvoorzieningen ( /099000/ALGB001999/ALGB ) ,00 0,00 750,00 0,00 Organisatie Willebroek Budget /115

15 Detail ALGB : Nutsvoorzieningen ( /099000/ALGB001999/ALGB ) Detail ALGB : Nutsvoorzieningen ( /011000/ALGB001999/ALGB ) Detail ALGB : Nutsvoorzieningen ( /011000/ALGB001999/ALGB ) 1.400,00 0, ,00 0, ,00 0,00 ALGB : onderhoud en kleine herstellingen (Exploitatie) ,00 0,00 ALGB : onderhoud en kleine herstellingen (Investeringen) ,00 0,00 Detail ALGB : onderhoud en kleine herstellingen ( /011901/INVALGB001/ALGB001999/ALGB ) Detail ALGB : onderhoud en kleine herstellingen ( /011901/ALGB001999/ALGB ) Detail ALGB : onderhoud en kleine herstellingen ( /011901/ALGB001999/ALGB ) ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 ALGB : onderhoudscontracten (Exploitatie) ,00 0,00 Detail ALGB : onderhoudscontracten ( /011000/ALGB001999/ALGB ) ,00 0,00 ALGB : Huurgeld CAW, Werkwinkel in NAC (Exploitatie) 0, ,00 Detail ALGB : Huurgeld CAW, Werkwinkel in NAC ( /011900/ALGB001999/ALGB ) 0, ,00 Beleidsdoelstelling ALGB002: Algemene klantoriëntatie Budgetten ALGB , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Actieplan ALGB002001: advies en informatie geven, bieden van hulp Budgetten advies en informatie geven, bieden van hulp ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Actieplan ALGB002002: digitalisering Organisatie Willebroek Budget /115

16 Budgetten digitalisering ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 ALGB : uitbreiding E loket (Investeringen) ,00 0,00 Detail ALGB : uitbreiding E loket ( /011902/INVALGB002/ALGB002002/ALGB ) ,00 0,00 Actieplan ALGB002003: Participatie Budgetten Participatie ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ALGB : Willebroek (n)aagedacht (Exploitatie) 1.950,00 0,00 Detail ALGB : Willebroek (n)aagedacht ( /011900/ALGB002003/ALGB ) Detail ALGB : Willebroek (n)aagedacht ( /011900/ALGB002003/ALGB ) Detail ALGB : Willebroek (n)aagedacht ( /011900/ALGB002003/ALGB ) ALGB : Procesbegeleiding diensten 'Omgaan met diversiteit' (Exploitatie) Detail ALGB : Procesbegeleiding diensten 'Omgaan met diversiteit' ( /011900/ALGB002003/ALGB ) 750,00 0,00 750,00 0,00 450,00 0,00 500,00 0,00 500,00 0,00 Actieplan ALGB002004: kwaliteitsvolle dienstverlening Budgetten kwaliteitsvolle dienstverlening , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Organisatie Willebroek Budget /115

17 ALGB : kwaliteitsvol afleveren van rijbewijzen (Exploitatie) , ,00 Detail ALGB : kwaliteitsvol afleveren van rijbewijzen ( /013000/ALGB002004/ALGB ) Detail ALGB : kwaliteitsvol afleveren van rijbewijzen ( /013000/ALGB002004/ALGB ) ALGB : kwaliteitsol afleveren van identiteits- en verblijfsdocumenten (Exploitatie) Detail ALGB : kwaliteitsol afleveren van identiteits- en verblijfsdocumenten ( /013000/ALGB002004/ALGB ) Detail ALGB : kwaliteitsol afleveren van identiteits- en verblijfsdocumenten ( /013000/ALGB002004/ALGB ) 0, , ,00 0, , , ,00 0,00 0, ,00 ALGB : correct bijhouden van registers (Exploitatie) ,00 0,00 Detail ALGB : correct bijhouden van registers ( /013000/ALGB002004/ALGB ) ,00 0,00 ALGB : beheer begraafplaatsen (Exploitatie) , ,00 ALGB : beheer begraafplaatsen (Investeringen) ,00 0,00 Detail ALGB : beheer begraafplaatsen ( /099000/ALGB002004/ALGB ) Detail ALGB : beheer begraafplaatsen ( /099000/ALGB002004/ALGB ) Detail ALGB : beheer begraafplaatsen ( /099000/ALGB002004/ALGB ) Detail ALGB : beheer begraafplaatsen ( /099000/ALGB002004/ALGB ) Detail ALGB : beheer begraafplaatsen ( /099000/INVALGB002/ALGB002004/ALGB ) Detail ALGB : beheer begraafplaatsen ( /099000/INVALGB002/ALGB002004/ALGB ) Detail ALGB : beheer begraafplaatsen ( /099000/ALGB002004/ALGB ) Detail ALGB : beheer begraafplaatsen ( /099000/INVALGB002/ALGB002004/ALGB ) Detail ALGB : beheer begraafplaatsen ( /099000/ALGB002004/ALGB ) 0, ,00 0,00 150, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 ALGB : huwelijken op locatie (Exploitatie) 0, ,00 Detail ALGB : huwelijken op locatie ( /013000/ALGB002004/ALGB ) 0, ,00 Organisatie Willebroek Budget /115

18 Actieplan ALGB002005: externe communicatie Budgetten externe communicatie ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ALGB : communicatieplan en mediamix (Exploitatie) 5.000,00 0,00 Detail ALGB : communicatieplan en mediamix ( /011202/ALGB002005/ALGB ) 5.000,00 0,00 ALGB : bewaken huisstijl (Exploitatie) ,00 0,00 Detail ALGB : bewaken huisstijl ( /011900/ALGB002005/ALGB ) ALGB : structurele externe publicaties in kader van openbaarheid van bestuur (Exploitatie) Detail ALGB : structurele externe publicaties in kader van openbaarheid van bestuur ( /011900/ALGB002005/ALGB ) ALGB : inzetten aanvullende communicatiemiddelen bij grotere projecten en realisaties (Exploitatie) Detail ALGB : inzetten aanvullende communicatiemiddelen bij grotere projecten en realisaties ( /011900/ALGB002005/ALGB ) Detail ALGB : inzetten aanvullende communicatiemiddelen bij grotere projecten en realisaties ( /011903/ALGB002005/ALGB ) ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 ALGB : onthaaldag nieuwe inwoners (Exploitatie) 1.650,00 0,00 Detail ALGB : onthaaldag nieuwe inwoners ( /011903/ALGB002005/ALGB ) 1.650,00 0,00 Actieplan ALGB002999: Ondersteunende middelen Budgetten Ondersteunende middelen , , ,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Organisatie Willebroek Budget /115

19 ALGB : lonen en wedden (Exploitatie) ,10 0,00 Detail ALGB : lonen en wedden ( /011903/ALGB002999/ALGB ) Detail ALGB : lonen en wedden ( /013000/ALGB002999/ALGB ) Detail ALGB : lonen en wedden ( /013000/ALGB002999/ALGB ) Detail ALGB : lonen en wedden ( /013000/ALGB002999/ALGB ) Detail ALGB : lonen en wedden ( /011903/ALGB002999/ALGB ) Detail ALGB : lonen en wedden ( /013000/ALGB002999/ALGB ) Detail ALGB : lonen en wedden ( /013000/ALGB002999/ALGB ) Detail ALGB : lonen en wedden ( /011903/ALGB002999/ALGB ) Detail ALGB : lonen en wedden ( /011000/ALGB002999/ALGB ) Detail ALGB : lonen en wedden ( /011903/ALGB002999/ALGB ) Detail ALGB : lonen en wedden ( /013000/ALGB002999/ALGB ) ,77 0, ,14 0, ,20 0, ,94 0, ,58 0, ,75 0, ,64 0, ,06 0, ,00 0, ,06 0, ,96 0,00 ALGB : ontvangsten (Exploitatie) 0, ,00 Detail ALGB : ontvangsten ( /011200/ALGB002999/ALGB ) 0, ,00 Organisatie Willebroek Budget /115

20 Strategische doelstelling: ALGF Algemene financiering Budgetten ALGF , , ,3 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Beleidsdoelstelling ALGF001: algemene financiering Budgetten ALGF , , ,3 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Actieplan ALGF001001: Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus Budgetten Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke n , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ALGF : Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus (Exploitatie) Detail ALGF : Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus ( /001000/ALGF001001/ALGF ) Detail ALGF : Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus ( /001000/ALGF001001/ALGF ) Detail ALGF : Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus ( /001000/ALGF001001/ALGF ) 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 Actieplan ALGF001002: Belastingen heffen Budgetten Belastingen heffen , , ,3 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Organisatie Willebroek Budget /115

21 ALGF : Belastingen heffen (Exploitatie) , ,37 Detail ALGF : Belastingen heffen ( /002000/ALGF001002/ALGF ) Detail ALGF : Belastingen heffen ( /002000/ALGF001002/ALGF ) Detail ALGF : Belastingen heffen ( /002000/ALGF001002/ALGF ) Detail ALGF : Belastingen heffen ( /002000/ALGF001002/ALGF ) Detail ALGF : Belastingen heffen ( /002000/ALGF001002/ALGF ) Detail ALGF : Belastingen heffen ( /002000/ALGF001002/ALGF ) Detail ALGF : Belastingen heffen ( /002000/ALGF001002/ALGF ) Detail ALGF : Belastingen heffen ( /002000/ALGF001002/ALGF ) Detail ALGF : Belastingen heffen ( /002000/ALGF001002/ALGF ) Detail ALGF : Belastingen heffen ( /002000/ALGF001002/ALGF ) Detail ALGF : Belastingen heffen ( /002000/ALGF001002/ALGF ) Detail ALGF : Belastingen heffen ( /002000/ALGF001002/ALGF ) Detail ALGF : Belastingen heffen ( /002000/ALGF001002/ALGF ) Detail ALGF : Belastingen heffen ( /002000/ALGF001002/ALGF ) Detail ALGF : Belastingen heffen ( /002000/ALGF001002/ALGF ) Detail ALGF : Belastingen heffen ( /002000/ALGF001002/ALGF ) Detail ALGF : Belastingen heffen ( /002000/ALGF001002/ALGF ) Detail ALGF : Belastingen heffen ( /002000/ALGF001002/ALGF ) Detail ALGF : Belastingen heffen ( /002000/ALGF001002/ALGF ) 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 250,00 0, , ,00 0,00 0, ,25 0, ,00 0, ,12 0, ,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 Organisatie Willebroek Budget /115

22 Actieplan ALGF001003: Geldmiddelen beheren Budgetten Geldmiddelen beheren , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ALGF : Geldmiddelen beheren (Exploitatie) , ,00 Detail ALGF : Geldmiddelen beheren ( /003000/ALGF001003/ALGF ) Detail ALGF : Geldmiddelen beheren ( /003000/ALGF001003/ALGF ) Detail ALGF : Geldmiddelen beheren ( /003000/ALGF001003/ALGF ) Detail ALGF : Geldmiddelen beheren ( /003000/ALGF001003/ALGF ) Detail ALGF : Geldmiddelen beheren ( /003000/ALGF001003/ALGF ) Detail ALGF : Geldmiddelen beheren ( /004000/ALGF001003/ALGF ) 0, ,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 Actieplan ALGF001004: Verrichten van transacties i v m openbare schuld Budgetten Verrichten van transacties i v m openbare schuld ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ALGF : Verrichten van transacties i v m openbare schuld (Exploitatie) ,00 0,00 Detail ALGF : Verrichten van transacties i v m openbare schuld ( /004000/ALGF001004/ALGF ) Detail ALGF : Verrichten van transacties i v m openbare schuld ( /004090/ALGF001004/ALGF ) Detail ALGF : Verrichten van transacties i v m openbare schuld ( /004000/ALGF001004/ALGF ) ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 Organisatie Willebroek Budget /115

23 Actieplan ALGF001005: Beheren van patrimonium zonder maatschappelijk doel Budgetten Beheren van patrimonium zonder maatschappelijk doel , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ALGF : Beheren van patrimonium zonder maatschappelijk doel (Exploitatie) Detail ALGF : Beheren van patrimonium zonder maatschappelijk doel ( /005000/ALGF001005/ALGF ) Detail ALGF : Beheren van patrimonium zonder maatschappelijk doel ( /005000/ALGF001005/ALGF ) , ,00 0, , ,00 0,00 Actieplan ALGF001006: premie hogere overheid gesubs personeel Budgetten premie hogere overheid gesubs personeel , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ALGF : premie hogere overheid gesubs personeel (Exploitatie) 0, ,00 Detail ALGF : premie hogere overheid gesubs personeel ( /001000/ALGF001006/ALGF ) 0, ,00 Organisatie Willebroek Budget /115

24 Strategische doelstelling: LEEF Leefomgeving, lokale economie en veiligheid Budgetten LEEF , , , , , ,60 0,00 0,00 0,00 Beleidsdoelstelling LEEF001: Goed onderhouden en gezellig leefbaar openbaar domein Budgetten LEEF , , , , , ,90 0,00 0,00 0,00 Actieplan LEEF001001: Realiseren van het Proper Willebroek Programma: een centrale planning regisseert de taken voor een goed onderhouden openbare ruimte, met inbegrip van seizoensplanning, flexibele personeelsinzet waar m Budgetten Realiseren van het Proper Willebroek Programma: een centrale , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 LEEF : Kwalitatief groenonderhoud van de openbare ruimte (Exploitatie) LEEF : Kwalitatief groenonderhoud van de openbare ruimte (Investeringen) Detail LEEF : Kwalitatief groenonderhoud van de openbare ruimte ( /020000/LEEF001001/LEEF ) Detail LEEF : Kwalitatief groenonderhoud van de openbare ruimte ( /020000/LEEF001001/LEEF ) Detail LEEF : Kwalitatief groenonderhoud van de openbare ruimte ( /068000/INVLEEF001/LEEF001001/LEEF ) LEEF : Kwalitatief onderhoud, kleine herstellingen en vegen van wegen, fiets- en voetpaden (Exploitatie) Detail LEEF : Kwalitatief onderhoud, kleine herstellingen en vegen van wegen, fiets- en voetpaden ( /020000/LEEF001001/LEEF ) ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, , , ,00 0,00 Organisatie Willebroek Budget /115

25 Detail LEEF : Kwalitatief onderhoud, kleine herstellingen en vegen van wegen, fiets- en voetpaden ( /020000/LEEF001001/LEEF ) Detail LEEF : Kwalitatief onderhoud, kleine herstellingen en vegen van wegen, fiets- en voetpaden ( /020000/LEEF001001/LEEF ) 2.500,00 0,00 0, ,00 LEEF : (Her)aanleggen van fiets- en voetpaden (Investeringen) ,00 0,00 Detail LEEF : (Her)aanleggen van fiets- en voetpaden ( /020000/INVLEEF001/LEEF001001/LEEF ) Detail LEEF : (Her)aanleggen van fiets- en voetpaden ( /020000/INVLEEF001/LEEF001001/LEEF ) ,00 0, ,00 0,00 LEEF : Heraanleg toplagen (Investeringen) ,00 0,00 Detail LEEF : Heraanleg toplagen ( /020000/INVLEEF001/LEEF001001/LEEF ) LEEF : kwalitatief beheer van vaste verkeersignalisatie en aanbrengen wegmarkeringen (Exploitatie) Detail LEEF : kwalitatief beheer van vaste verkeersignalisatie en aanbrengen wegmarkeringen ( /020000/LEEF001001/LEEF ) Detail LEEF : kwalitatief beheer van vaste verkeersignalisatie en aanbrengen wegmarkeringen ( /020000/LEEF001001/LEEF ) Detail LEEF : kwalitatief beheer van vaste verkeersignalisatie en aanbrengen wegmarkeringen ( /020000/LEEF001001/LEEF ) ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 LEEF : IJZELBESTRIJDING (Exploitatie) ,00 0,00 Detail LEEF : IJZELBESTRIJDING ( /020000/LEEF001001/LEEF ) ,00 0,00 LEEF : Onbevaarbare waterlopen (Exploitatie) ,00 0,00 Detail LEEF : Onbevaarbare waterlopen ( /031900/LEEF001001/LEEF ) ,00 0,00 Actieplan LEEF001002: Vernieuwen wegen en/of rioleringsinfrastructuur Budgetten Vernieuwen wegen en/of rioleringsinfrastructuur ,00 0,00 0, ,78 0, ,78 0,00 0,00 0,00 Organisatie Willebroek Budget /115

26 LEEF : Willebroek morgen fase 3 (Investeringen) ,00 0,00 Detail LEEF : Willebroek morgen fase 3 ( /020000/INVLEEF001/LEEF001002/LEEF ) Detail LEEF : Willebroek morgen fase 3 ( /061090/INVLEEF001/LEEF001002/LEEF ) ,00 0, ,00 0,00 LEEF : Breendonkstraat (Investeringen) ,00 0,00 Detail LEEF : Breendonkstraat ( /020000/INVLEEF001/LEEF001002/LEEF ) ,00 0,00 LEEF : erdiepen spoortunnel G Gezellestraat (Investeringen) ,00 0,00 Detail LEEF : erdiepen spoortunnel G Gezellestraat ( /020000/INVLEEF001/LEEF001002/LEEF ) ,00 0,00 LEEF : WZI Klein Willebroek (afkoppeling) (Investeringen) ,00 0,00 Detail LEEF : WZI Klein Willebroek (afkoppeling) ( /031000/INVLEEF001/LEEF001002/LEEF ) ,00 0,00 LEEF : Floridastraat - einde project (Investeringen) ,78 0,00 Detail LEEF : Floridastraat - einde project ( /020000/INVLEEF001/LEEF001002/LEEF ) ,78 0,00 Actieplan LEEF001003: Aanleg en beheer parken en pleinen Budgetten Aanleg en beheer parken en pleinen ,00 0,00 0, , , ,05 0,00 0,00 0,00 LEEF : Dorpsplein Heindonk (Investeringen) , ,95 Detail LEEF : Dorpsplein Heindonk ( /020000/INVLEEF001/LEEF001003/LEEF ) Detail LEEF : Dorpsplein Heindonk ( /020000/INVLEEF001/LEEF001003/LEEF ) ,00 0,00 0, ,95 Organisatie Willebroek Budget /115

27 Actieplan LEEF001004: Overgang openbaar domein privé domein Budgetten Overgang openbaar domein privé domein , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 LEEF : Inname openbaar domein (Exploitatie) 0, ,00 Detail LEEF : Inname openbaar domein ( /020000/LEEF001004/LEEF ) 0, ,00 LEEF : Rattenverdeling (Exploitatie) 9.000,00 0,00 Detail LEEF : Rattenverdeling ( /098400/LEEF001004/LEEF ) 9.000,00 0,00 LEEF : Oprit aanleggen (Exploitatie) 5.000, ,00 Detail LEEF : Oprit aanleggen ( /020000/LEEF001004/LEEF ) Detail LEEF : Oprit aanleggen ( /020000/LEEF001004/LEEF ) 0, , ,00 0,00 Actieplan LEEF001999: Ondersteunende middelen Budgetten Ondersteunende middelen , , , ,07 0, ,07 0,00 0,00 0,00 LEEF : lonen en wedden (Exploitatie) ,68 0,00 Detail LEEF : lonen en wedden ( /020000/LEEF001999/LEEF ) Detail LEEF : lonen en wedden ( /020000/LEEF001999/LEEF ) Detail LEEF : lonen en wedden ( /020000/LEEF001999/LEEF ) Detail LEEF : lonen en wedden ( /020000/LEEF001999/LEEF ) ,87 0, ,00 0, ,48 0, ,45 0,00 Organisatie Willebroek Budget /115

28 Detail LEEF : lonen en wedden ( /020000/LEEF001999/LEEF ) Detail LEEF : lonen en wedden ( /020000/LEEF001999/LEEF ) Detail LEEF : lonen en wedden ( /020000/LEEF001999/LEEF ) Detail LEEF : lonen en wedden ( /020000/LEEF001999/LEEF ) Detail LEEF : lonen en wedden ( /020000/LEEF001999/LEEF ) Detail LEEF : lonen en wedden ( /020000/LEEF001999/LEEF ) Detail LEEF : lonen en wedden ( /020000/LEEF001999/LEEF ) Detail LEEF : lonen en wedden ( /020000/LEEF001999/LEEF ) ,00 0, ,91 0, ,73 0, ,60 0, ,00 0, ,11 0, ,53 0, ,00 0,00 LEEF : Werkingsmiddelen (Exploitatie) ,00 0,00 LEEF : Werkingsmiddelen (Investeringen) ,00 0,00 Detail LEEF : Werkingsmiddelen ( /064000/LEEF001999/LEEF ) Detail LEEF : Werkingsmiddelen ( /020000/LEEF001999/LEEF ) Detail LEEF : Werkingsmiddelen ( /020000/INVLEEF001/LEEF001999/LEEF ) Detail LEEF : Werkingsmiddelen ( /065000/LEEF001999/LEEF ) Detail LEEF : Werkingsmiddelen ( /020000/LEEF001999/LEEF ) Detail LEEF : Werkingsmiddelen ( /020000/LEEF001999/LEEF ) 6.390,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 LEEF : Nutsvoorzieningen (Exploitatie) ,00 0,00 Detail LEEF : Nutsvoorzieningen ( /020000/LEEF001999/LEEF ) Detail LEEF : Nutsvoorzieningen ( /068000/LEEF001999/LEEF ) Detail LEEF : Nutsvoorzieningen ( /020000/LEEF001999/LEEF ) Detail LEEF : Nutsvoorzieningen ( /020000/LEEF001999/LEEF ) ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 Organisatie Willebroek Budget /115

29 LEEF : onderhoud en kleine herstellingen (Exploitatie) ,00 0,00 Detail LEEF : onderhoud en kleine herstellingen ( /041000/LEEF001999/LEEF ) Detail LEEF : onderhoud en kleine herstellingen ( /020000/LEEF001999/LEEF ) Detail LEEF : onderhoud en kleine herstellingen ( /020000/LEEF001999/LEEF ) 1.000,00 0, ,00 0, ,00 0,00 LEEF : onderhoudscontracten (Exploitatie) ,00 0,00 Detail LEEF : onderhoudscontracten ( /041000/LEEF001999/LEEF ) Detail LEEF : onderhoudscontracten ( /020000/LEEF001999/LEEF ) 5.450,00 0, ,00 0,00 LEEF : Onderhoud wagenpark en brandstoffen (Exploitatie) ,00 0,00 LEEF : Onderhoud wagenpark en brandstoffen (Investeringen) ,00 0,00 Detail LEEF : Onderhoud wagenpark en brandstoffen ( /020000/LEEF001999/LEEF ) Detail LEEF : Onderhoud wagenpark en brandstoffen ( /020000/INVLEEF001/LEEF001999/LEEF ) Detail LEEF : Onderhoud wagenpark en brandstoffen ( /020000/LEEF001999/LEEF ) Detail LEEF : Onderhoud wagenpark en brandstoffen ( /020000/LEEF001999/LEEF ) Detail LEEF : Onderhoud wagenpark en brandstoffen ( /020000/LEEF001999/LEEF ) ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 LEEF : ontvangsten (Exploitatie) 0, ,33 Detail LEEF : ontvangsten ( /063000/LEEF001999/LEEF ) Detail LEEF : ontvangsten ( /064000/LEEF001999/LEEF ) Detail LEEF : ontvangsten ( /020000/LEEF001999/LEEF ) Detail LEEF : ontvangsten ( /031000/LEEF001999/LEEF ) Detail LEEF : ontvangsten ( /031000/LEEF001999/LEEF ) Detail LEEF : ontvangsten ( /066000/LEEF001999/LEEF ) Detail LEEF : ontvangsten ( /065000/LEEF001999/LEEF ) 0, ,33 0, ,00 0, ,00 0,00 113,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 LEEF : Track & trace voertuigen (Investeringen) ,00 0,00 Organisatie Willebroek Budget /115

30 Detail LEEF : Track & trace voertuigen ( /020000/INVLEEF001/LEEF001999/LEEF ) ,00 0,00 LEEF : Afwerking gem. werkplaatsen - buitenaanleg (Investeringen) ,07 0,00 Detail LEEF : Afwerking gem. werkplaatsen - buitenaanleg ( /020000/INVLEEF001/LEEF001999/LEEF ) ,07 0,00 LEEF : Sanering terreinen werf (Investeringen) ,00 0,00 Detail LEEF : Sanering terreinen werf ( /020000/INVLEEF001/LEEF001999/LEEF ) ,00 0,00 Beleidsdoelstelling LEEF002: Realiseren van duurzame en veilige mobiliteit Budgetten LEEF , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Actieplan LEEF002001: Een bereikbaarheidsoffensief verbetert de verkeerscirculatie Budgetten Een bereikbaarheidsoffensief verbetert de verkeerscirculatie ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 LEEF : vernieuwend mobiliteitsplan (Investeringen) ,00 0,00 Detail LEEF : vernieuwend mobiliteitsplan ( /029000/INVLEEF002/LEEF002001/LEEF ) ,00 0,00 Organisatie Willebroek Budget /115

Budget 2018 AGB Westerlo budget 2018

Budget 2018 AGB Westerlo budget 2018 Budget 2018 AGB Westerlo budget 2018 AGB Westerlo p. 2 van 23 budget 2018 AGB Westerlo laatste budgettair Kasteelpark 6 journaalnummer: 2260 Westerlo 2018000374 NIS-code AGB: / NIS-code gemeente: 13049

Nadere informatie

AGB Herentals Augustijnenlaan Herentals NIS-code: Budget 2019

AGB Herentals Augustijnenlaan Herentals NIS-code: Budget 2019 AGB Herentals Augustijnenlaan 3 22 Herentals NIS-code: 1311 Budget 219 Gemeenteraad 27 november 218 AGB Herentals Budget 219 NIS-code: 1311 Inleiding Het meerjarenplan is het document dat opgemaakt wordt

Nadere informatie

Identificatie bestuur

Identificatie bestuur Identificatie bestuur Naam bestuur: Gemeente Bierbeek NISCODE bestuur: 24011 Adres bestuur: Dorpsstraat 2 3360 Bierbeek Secretaris: Financieel beheerder: Peter Verlinden Liesbeth Vanhoof Gemeente Bierbeek

Nadere informatie

I. WETTELIJKE RAPPORTEN I.1. Beleidsnota I.1.1. Doelstellingennota I.1.2. Schema B1: Het doelstellingenbudget...

I. WETTELIJKE RAPPORTEN I.1. Beleidsnota I.1.1. Doelstellingennota I.1.2. Schema B1: Het doelstellingenbudget... Budget 2014 Inhoud I. WETTELIJKE RAPPORTEN... 2 I.1. Beleidsnota... 2 I.1.1. Doelstellingennota... 2 I.1.2. Schema B1: Het doelstellingenbudget... 4 I.1.3. De financiële toestand... 5 I.1.4. Lijst met

Nadere informatie

Budget 2017 AGB Westerlo p. 1 van 25 budget 2017

Budget 2017 AGB Westerlo p. 1 van 25 budget 2017 Budget 2017 AGB Westerlo p. 1 van 25 budget 2017 AGB Westerlo p. 2 van 25 budget 2017 AGB Westerlo laatste budgettair Kasteelpark 6 journaalnummer: 2260 Westerlo 2017000334 NIS-code AGB: / NIS-code gemeente:

Nadere informatie

MEERJARENPLAN Gemeente Willebroek

MEERJARENPLAN Gemeente Willebroek MEERJARENPLAN 2014 2019 Gemeente Willebroek O r g a n i s atie W i ll e b r o e k P a st o ri jst r a at 1 2 8 3 0 Wi ll e b r o e k Gemeentesecret a r is: H e r m a n B a u w e n s Financieel B e h e

Nadere informatie

Gemeentebestuur Herne Centrum Herne NIS Rapporteringsperiode 2015 BUDGETWIJZIGING Gemeente Herne

Gemeentebestuur Herne Centrum Herne NIS Rapporteringsperiode 2015 BUDGETWIJZIGING Gemeente Herne Gemeentebestuur Herne Centrum 17 1540 Herne NIS 23032 Rapporteringsperiode 2015 BUDGETWIJZIGING 2 2015 Gemeente Herne Gemeenteraad 30/12/2015 Budgetwijziging 2015/2 A. VERKLARENDE NOTA 1 Motivering van

Nadere informatie

BUDGET AGB PATRI Kazernestraat SINT-TRUIDEN NIS-code : 71053

BUDGET AGB PATRI Kazernestraat SINT-TRUIDEN NIS-code : 71053 AGB PATRI Kazernestraat 13 38 SINT-TRUIDEN NIS-code : 7153 BUDGET 219 Voorzitter Raad van Bestuur : Veerle Heeren Algemeen directeur : Kathleen Bergoets AGB PATRI / BUDGET 219 - Beleidsnota 1 AGB PATRI

Nadere informatie

Inhoud Beleidsnota...5 Doelstellingennota... 7 Doelstellingenbudget Financiële toestand Lijst overheidsopdrachten Lijst daden van

Inhoud Beleidsnota...5 Doelstellingennota... 7 Doelstellingenbudget Financiële toestand Lijst overheidsopdrachten Lijst daden van Budget OCMW 216 3 Inhoud Beleidsnota...5 Doelstellingennota... 7 Doelstellingenbudget... 11 Financiële toestand... 13 Lijst overheidsopdrachten... 16 Lijst daden van beschikking... 17 Lijst nominatieve

Nadere informatie

DE VLAAMSE MINISTER VAN BESTUURSZAKEN, BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, TOERISME EN VLAAMSE RAND,

DE VLAAMSE MINISTER VAN BESTUURSZAKEN, BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, TOERISME EN VLAAMSE RAND, Ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare

Nadere informatie

Budgetwijziging 1/2015

Budgetwijziging 1/2015 Budgetwijziging 1/2015 AGB Westerlo p. 2 van 17 budgetwijziging 1/2015 AGB Westerlo laatste budgettair Kasteelpark 6 journaalnummer: 2260 Westerlo 2015000337 NIS-code AGB: / NIS-code gemeente: 13049 Inhoud

Nadere informatie

Budget 2015 OCMW BEVEREN

Budget 2015 OCMW BEVEREN Budget 2015 OCMW BEVEREN INHOUD BELEIDSNOTA... 4 I. Inleiding... 4 II. Missie, Visie en waarden... 5 1. Missie... 5 2. Visie... 5 3. Waarden... 6 III.Doelstellingennota... 7 IV. doelstellingenbudget (B1)...

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Algemene gegevens Doelstellingennota Schema B1: doelstellingenbudget Financiële toestand...

Inhoudsopgave. Algemene gegevens Doelstellingennota Schema B1: doelstellingenbudget Financiële toestand... Inhoudsopgave Beleidsnota Algemene gegevens... 5-15 Doelstellingennota... 16-22 Schema B1: doelstellingenbudget... 23-25 Financiële toestand... 26-28 Lijst nominatief toegekende subsidies... 29-3 Financiële

Nadere informatie

Budgetwijziging 2015 nr. 1

Budgetwijziging 2015 nr. 1 Budgetwijziging 2015 nr. 1 BUDGETWIJZIGING 2015 nr. 1 Inhoud 1. Verklarende nota 3 1.1 Een motivering van de wijzigingen 1.2 De aangepaste onderdelen van het doelstellingenbudget en de financiële toestand

Nadere informatie

Budget (Raad van Bestuur 7/11/2016)

Budget (Raad van Bestuur 7/11/2016) Budget 2017 (Raad van Bestuur 7/11/2016) Inschrijvingen in budgetjournaal: - Lijnnummer 3332 - Inschrijvingsnummer 11 - Exploitatie 9 - Investeringen 0 - Liquiditeiten 1 AGB Masterplan (NIS-code: 72039

Nadere informatie

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF NIJLEN

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF NIJLEN AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF NIJLEN BUDGET 215 Inhoudsopgave budget 215 1. Beleidsnota 1.1. Doelstellingennota 1.2. Schema B1: Het doelstellingenbudget 1.3. De financiële toestand 1.4. Lijst met opdrachten

Nadere informatie

Budgetten wijzigen voor niet-specialisten

Budgetten wijzigen voor niet-specialisten Budgetten wijzigen voor niet-specialisten Ben Gilot Stafmedewerker financiën VVSG 21.11.2014 Gemeenten en OCMW s 1 kennen specifieke regels voor de aanwending van publieke gelden. Deze regels met betrekking

Nadere informatie

Gemeente Westerlo Boerenkrijglaan Westerlo. Budgetwijziging 2/2016

Gemeente Westerlo Boerenkrijglaan Westerlo. Budgetwijziging 2/2016 Gemeente Westerlo Boerenkrijglaan 61 2260 Westerlo Budgetwijziging 2/2016 Gemeente Westerlo p. 2 van 26 budgetwijziging 2/2016 Gemeente Westerlo laatste budgettair Boerenkrijglaan 61 journaalnummer: 2260

Nadere informatie

Budgetwijziging 1/2017

Budgetwijziging 1/2017 Budgetwijziging 1/2017 AGB Westerlo budgetwijziging 1/2017 AGB Westerlo p. 2 van 17 budgetwijziging 1/2017 AGB Westerlo laatste budgettair Kasteelpark 6 journaalnummer: 2260 Westerlo 2017000405 NIS-code:

Nadere informatie

Budget (Raad van Bestuur 07/11/2016)

Budget (Raad van Bestuur 07/11/2016) Budget 2017 (Raad van Bestuur 07/11/2016) Inschrijvingen in budgetjournaal: - Lijnnummer 1098 - Inschrijvingsnummer 13 - Exploitatie 12 - Investeringen 0 - Liquiditeiten 0 AGB Sport (NIS-code: 72039 -

Nadere informatie

Verslag aan de Provincieraad

Verslag aan de Provincieraad departement Financiën dienst Budget dossiernummer:. 1505028 Verslag aan de Provincieraad betreft Budget 2015 Derde reeks wijzigingen verslaggever Alexander Vercamer Mevrouwen en mijne Heren, In de derde

Nadere informatie

BUDGET AGOST Kazernestraat SINT-TRUIDEN NIS-code : 71053

BUDGET AGOST Kazernestraat SINT-TRUIDEN NIS-code : 71053 AGOST Kazernestraat 13 38 SINT-TRUIDEN NIS-code : 7153 BUDGET 219 Voorzitter Raad van Bestuur : Pascal Vossius Ondervoorzitter Raad van Bestuur : Veerle Heeren Secretaris : Ingrid Kempeneers AGOST / BUDGET

Nadere informatie

BUDGET AGOST Kazernestraat SINT-TRUIDEN NIS-code : 71053

BUDGET AGOST Kazernestraat SINT-TRUIDEN NIS-code : 71053 AGOST Kazernestraat 13 38 SINT-TRUIDEN NIS-code : 7153 BUDGET 219 Voorzitter Raad van Bestuur : Pascal Vossius Ondervoorzitter Raad van Bestuur : Veerle Heeren Secretaris : Ingrid Kempeneers AGOST / BUDGET

Nadere informatie

Budget 2019 Beleidsnota Financiële nota Toelichting

Budget 2019 Beleidsnota Financiële nota Toelichting OCMW Zelzate Budget 2019 Beleidsnota Financiële nota Toelichting Algemeen directeur: Guy Verbuyst Financieel directeur: David Smet OCMW Zelzate 2 Budget 2019 BUDGET BELEIDSNOTA Doelstellingennota OCMW

Nadere informatie

BUDGET 2015 GEMEENTE MERKSPLAS

BUDGET 2015 GEMEENTE MERKSPLAS BUDGET 2015 GEMEENTE MERKSPLAS INHOUDSTAFEL 1. INLEIDING... 3 2. MISSIE... 5 3. BELEIDSNOTA... 6 3.1. DOELSTELLINGENNOTA... 6 3.2. DOELSTELLINGENBUDGET... 16 3.3. FINANCIËLE TOESTAND... 17 3.4. LIJST OVERHEIDSOPDRACHTEN...

Nadere informatie

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM BUDGETWIJZIGING nr. 1 2016 - Beleidsnota Doelstellingennota Doelstellingenbudget Financiële toestand - Financiële nota Exploitatiebudget Investeringsbudget Liquiditeitenbudget

Nadere informatie

BUDGET Gemeente Herne

BUDGET Gemeente Herne Gemeentebestuur Herne Centrum 17 1540 Herne NIS 23032 Rapporteringsperiode 2016 BUDGET 2016 Gemeente Herne Gemeenteraad 30 december 2015 Budget 2016 Het budget is het document dat wordt opgemaakt voor

Nadere informatie

Budget OCMW

Budget OCMW Budget OCMW 214-219 Inhoud Toelichting bij het budget 5 Toelichting bij het exploitatiebudget 7 Exploitatiebudget per beleidsdomein 7 Evolutie exploitatiebudget 1 Toelichting bij het investeringsbudget

Nadere informatie

OCMW Schilde Budget 2019 NIS-code: Turnhoutsebaan 67, 2970 Schilde. Budget december 2018

OCMW Schilde Budget 2019 NIS-code: Turnhoutsebaan 67, 2970 Schilde. Budget december 2018 OCMW Schilde Budget 2019 NIS-code: 11039 Budget 2019 13 december 2018 Inhoud 1 Beleidsnota 1.1 Doelstellingennota 1.2 Doelstellingenbudget 2019 1.3 De financiële toestand 1.4 Lijst met opdrachten voor

Nadere informatie

AGBM Markt MAASEIK NIS-code: AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MAASEIK. Budget AGB Maaseik Voorzitter. Secretaris. Dirk Verlaak.

AGBM Markt MAASEIK NIS-code: AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MAASEIK. Budget AGB Maaseik Voorzitter. Secretaris. Dirk Verlaak. AGBM Markt 1 368 MAASEIK NIS-code: 7221 AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MAASEIK Budget AGB Maaseik 219 Secretaris Peter Graux Voorzitter Dirk Verlaak AGB Maaseik Budget 219 1 Inhoudstafel budget 219 - AGB MAASEIK

Nadere informatie

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM BUDGET 2016 - Beleidsnota Doelstellingennota Doelstellingenbudget Financiële toestand - Financiële nota Exploitatiebudget Investeringsbudget Liquiditeitenbudget - Bijkomende

Nadere informatie

Budget AGB Infrastructuur Maaseik 2019

Budget AGB Infrastructuur Maaseik 2019 AGB Infrastructuur Maaseik Markt 1 368 MAASEIK NIS-code: 7221 MAASEIK Budget AGB Infrastructuur Maaseik 219 Secretaris Peter Graux Voorzitter Dirk Verlaak AGB Infrastructuur Maaseik Budget 219 1 Inhoudstafel

Nadere informatie

Het Budget 2015 past in het meerjarenplan 2014-2019 Aanpassing 2015 omdat aan volgende voorwaarden is voldaan:

Het Budget 2015 past in het meerjarenplan 2014-2019 Aanpassing 2015 omdat aan volgende voorwaarden is voldaan: BUDGET 2015 Situering Vanaf 1 januari 2013 is Sociaal Verhuurkantoor (SVK) Leie en Schelde gestart als pilootbestuur met de implementatie van de nieuwe regels van de Beleids- en Beheerscyclus (BBC). De

Nadere informatie

BUDGET 2015 Toelichting Budget 2015 (BP2015-1_0)

BUDGET 2015 Toelichting Budget 2015 (BP2015-1_0) BUDGET 2015 Toelichting Budget 2015 (BP2015-1_0) Burgemeester Heymansplein 14 3581 Beringen T 011 44 90 00 F 011 44 90 90 Secretaris: Luc Vrijdaghs Financieel beheerder: Dany Lemmens Exploitatiebudget

Nadere informatie

Budget 2016. (Raad van Bestuur 15/12/2015)

Budget 2016. (Raad van Bestuur 15/12/2015) Budget 2016 (Raad van Bestuur 15/12/2015) Inschrijvingen in budgetjournaal: - Lijnnummer 1049 - Inschrijvingsnummer 43 - Exploitatie 6 - Investeringen 22 - Liquiditeiten 10 AGB Sport (NIS-code: 72039 -

Nadere informatie

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 16 DECEMBER 2014.

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 16 DECEMBER 2014. 1 Gemeentebestuur PEPINGEN Provincie: Vlaams-Brabant Arrondissement: Halle-Vilvoorde LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 16 DECEMBER

Nadere informatie

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF SPORT HULSHOUT

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF SPORT HULSHOUT Provincie : Antwerpen Arrondissement : Turnhout Rekeningnummer : BE06 0910 1814 8022 BTW-nummer : BE 0809.823.801 NIS-code : 13016 AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF SPORT HULSHOUT BUDGET 2019 Adres : Prof. Dr.

Nadere informatie

BUDGETWIJZIGING 2015 nr. 1

BUDGETWIJZIGING 2015 nr. 1 1 2 BUDGETWIJZIGING 215 nr. 1 Inhoud 1. Verklarende nota 3 1.1 Een motivering van de wijzigingen 1.2 De aangepaste onderdelen van het doelstellingenbudget en de financiële toestand 1.3 Indien van toepassing,

Nadere informatie

LEIDRAAD GEMEENTERAADSZITTING 26 juni OPENBARE ZITTING

LEIDRAAD GEMEENTERAADSZITTING 26 juni OPENBARE ZITTING Arrondissement ANTWERPEN LEIDRAAD GEMEENTERAADSZITTING 26 juni 2017. OPENBARE ZITTING 01. Goedkeuring verslag vorige zitting. Gevraagd zal worden het verslag van de vorige zitting, 22 mei 2017, goed te

Nadere informatie

Aanpassing meerjarenplanning 2014 2019 Budget 2015. Gemeenteraad 18 december 2014

Aanpassing meerjarenplanning 2014 2019 Budget 2015. Gemeenteraad 18 december 2014 Aanpassing meerjarenplanning 2014 2019 Budget 2015 Gemeenteraad 18 december 2014 Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 Meerjarenplan 14-19: vastgesteld 19/12/2013 Jaarlijks te actualiseren in functie van

Nadere informatie

Inleiding tot de BBC

Inleiding tot de BBC Inleiding tot de BBC Gemeenteraadszitting van 17/12/2013 Gemeente Overijse NIS-code 23062 Begijnhof 17 3090 Overijse 1 2 Inhoud: Inleiding tot de BBC 1. Inleiding tot de BBC... 5 1.1 Algemene principes

Nadere informatie

Introductie BBC. Stijn Lombaert Guy Van Goethem. Stijn Lombaert, directeur Griffie Management & Organisatie provincie West- Vlaanderen

Introductie BBC. Stijn Lombaert Guy Van Goethem. Stijn Lombaert, directeur Griffie Management & Organisatie provincie West- Vlaanderen Introductie BBC Stijn Lombaert Guy Van Goethem Wie is wie? Stijn Lombaert, directeur Griffie Management & Organisatie provincie West- Vlaanderen Guy Van Goethem, gewestelijk ontvanger Piloot BBC 2012 OCMW

Nadere informatie

Budget OCMW Gingelom. Financieel beheerder: Frank Forier. OCMW-raad: 30 november 2016 Laatste budgettaire journaalnummer:

Budget OCMW Gingelom. Financieel beheerder: Frank Forier. OCMW-raad: 30 november 2016 Laatste budgettaire journaalnummer: Budget 2017 OCMW Gingelom Sint-Pieterstraat 1, 3890 Gingelom Nis-code: 71017 OCMW-raad: 30 november 2016 Secretaris: Marc Bovy Financieel beheerder: Frank Forier INHOUDSTAFEL Inhoudstafel... 1 1 Beleidsnota...

Nadere informatie

BUDGET 2014 OCMW INGELMUNSTER

BUDGET 2014 OCMW INGELMUNSTER BUDGET 2014 OCMW INGELMUNSTER Vastgesteld door de RMW van 16 december 2013 Namens het : OCMW-Secretaris OCMW-Voorzitter Joost Vandeweghe Katrien Vandecasteele 8770 Ingelmunster NIS-code 36007 Secretaris:

Nadere informatie

BUDGET AGB PATRI Kazernestraat SINT-TRUIDEN NIS-code : 71053

BUDGET AGB PATRI Kazernestraat SINT-TRUIDEN NIS-code : 71053 AGB PATRI Kazernestraat 13 38 SINT-TRUIDEN NIS-code : 7153 BUDGET 219 Voorzitter Raad van Bestuur : Veerle Heeren Algemeen directeur : Kathleen Bergoets AGB PATRI - BUDGET 219 - Toelichting budget 1 AGB

Nadere informatie

Financiële nota. 1.2. Doelstellingenbudget B1. 1.3 Financiële toestand. 1.4 Lijsten. 1.5 Bijlagen. Schema B1 in bijlage

Financiële nota. 1.2. Doelstellingenbudget B1. 1.3 Financiële toestand. 1.4 Lijsten. 1.5 Bijlagen. Schema B1 in bijlage Budget 2014 Deel 2 Financiële nota 1.2. Doelstellingenbudget B1 Zoals gezegd valt de functionele indeling in activiteitencentra weg en wordt deze vervangen door een gestandaardiseerde indeling in beleidsvelden

Nadere informatie

Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk. OCMW AVELGEM Leopoldstraat Avelgem Tel: 056/

Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk. OCMW AVELGEM Leopoldstraat Avelgem Tel: 056/ Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk OCMW AVELGEM Leopoldstraat 66 8580 Avelgem Tel: 056/65.07.70 Rekeningnummer Belfius: BE03 0910-0090-7684 BUDGET 2017 Secretaris: Mevr. Debeurme Christine

Nadere informatie

Algemeen directeur: ir. Dominik Ronse Financieel directeur: Tine Dhont BUDGET 2019 OCMW INGELMUNSTER

Algemeen directeur: ir. Dominik Ronse Financieel directeur: Tine Dhont BUDGET 2019 OCMW INGELMUNSTER NIS-code 36007 Algemeen directeur: ir. Dominik Ronse Financieel directeur: Tine Dhont BUDGET 2019 OCMW INGELMUNSTER Budget 2019 NIS-code 36007 Algemeen directeur: ir. Dominik Ronse Financieel directeur:

Nadere informatie

Aanpassing 4 van het meerjarenplan

Aanpassing 4 van het meerjarenplan Aanpassing 4 van het meerjarenplan 2014-2019 Inclusief budget 2017 AGB Westerlo Meerjarenplan 2014-2019 AGB Westerlo p. 2 van 22 Meerjarenplan 2014-2019 AGB Westerlo laatste budgettair Kasteelpark 6 journaalnummer:

Nadere informatie

Budget Prov. Arrond. AGB Code nummer. Provincie Limburg. Arrondissement Maaseik. Autonoom Gemeentebedrijf Bree.

Budget Prov. Arrond. AGB Code nummer. Provincie Limburg. Arrondissement Maaseik. Autonoom Gemeentebedrijf Bree. Prov. Arrond. AGB Code nummer 219 Prov. Arrond. AGB Code nummer 219 Provincie Limburg Arrondissement Maaseik Autonoom Gemeentebedrijf Bree Postnummer 396 Adres Secretaris Financieel verantwoordelijke Witte

Nadere informatie

Aanpassing 3 van het meerjarenplan

Aanpassing 3 van het meerjarenplan Aanpassing 3 van het meerjarenplan 2014-2019 inclusief budgetwijziging 1/2016 AGB Westerlo Meerjarenplan 2014-2019 AGB Westerlo p. 2 van 28 Meerjarenplan 2014-2019 AGB Westerlo Kasteelpark 6 laatste budgettair

Nadere informatie

OCMW Budget Beleidsnota

OCMW Budget Beleidsnota OCMW Budget Beleidsnota Algemeen directeur: Kathleen Bergoets Financieel directeur: Luc Vandijck Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode

Nadere informatie

Financieel Beheerder: Tine Dhont BUDGET 2018 OCMW INGELMUNSTER. Vastgesteld door de RMW van 18 december 2017 Namens het OCMW Ingelmunster:

Financieel Beheerder: Tine Dhont BUDGET 2018 OCMW INGELMUNSTER. Vastgesteld door de RMW van 18 december 2017 Namens het OCMW Ingelmunster: NIS-code 36007 Secretaris: Stefaan De Clercq Financieel Beheerder: Tine Dhont BUDGET 2018 OCMW INGELMUNSTER Vastgesteld door de RMW van 18 december 2017 Namens het : OCMW-Secretaris OCMW-Voorzitter Stefaan

Nadere informatie

Budget Toelichting

Budget Toelichting Budget 2017 - Toelichting (Raad van Bestuur 07/11/2016) (NIS-code: 72039 - ond.nr.: 898.822.982) Pastorijstraat 30 3530 Houthalen-Helchteren 1 Toelichting bij budget 2017 2 Inhoudsopgave Schema TB 1: Exploitatiebudget

Nadere informatie

aanpassing meerjarenplan aanpassing BW2 2017

aanpassing meerjarenplan aanpassing BW2 2017 aanpassing meerjarenplan 214-219 aanpassing BW2 217 MEERJARENPLAN 214-219 Aanpassing voorafgaand aan de vaststelling van de tweede reeks wijzigingen aan het budget 217 MOTIVERING VAN DE AANPASSINGEN 5

Nadere informatie

MEERJARENPLAN Gemeente Kampenhout. Gemeentebestuur Kampenhout Gemeentehuisstraat Kampenhout NIS code: 23038

MEERJARENPLAN Gemeente Kampenhout. Gemeentebestuur Kampenhout Gemeentehuisstraat Kampenhout NIS code: 23038 Gemeentebestuur Kampenhout Gemeentehuisstraat 16 1910 Kampenhout NIS code: 23038 Rapporteringsperiode 2014-2019 MEERJARENPLAN 2014-2019 Meerjarenplan 2014-2019 De organieke decreten bepalen dat het meerjarenplan

Nadere informatie

BUDGETWIJZIGING 2016 nr. 1

BUDGETWIJZIGING 2016 nr. 1 BUDGETWIJZIGING 2016 nr. 1 Inhoud 1. Verklarende nota 3 1.1 Een motivering van de wijzigingen 1.2 De aangepaste onderdelen van het doelstellingenbudget en de financiële toestand 1.3 Indien van toepassing,

Nadere informatie

Schema B1 : Het doelstellingenbudget

Schema B1 : Het doelstellingenbudget Schema B1 : Het doelstellingenbudget Uitgaven Ontvangst Saldo 00 - Algemene financiering 6.246.282 47.556.270 41.309.987 Overig beleid 6.246.282 47.556.270 41.309.987 Exploitatie 2.757.694 28.506.270 25.748.576

Nadere informatie

District Deurne. Jaarrekening 2014

District Deurne. Jaarrekening 2014 District Deurne Jaarrekening 2014 Administratieve gegevens Type beleidsrapport: Jaarrekening Naam bestuur: District Deurne NIS-code bestuur: 11002 Adres bestuur: Maurice Dequeeckerplein 1, 2100 Deurne

Nadere informatie

Budgetwijziging 2018 nr. 1

Budgetwijziging 2018 nr. 1 Budgetwijziging 2018 nr. 1 BUDGETWIJZIGING 2018 nr. 1 Inhoud 1. Verklarende nota 3 1.1 Een motivering van de wijzigingen 1.2 De aangepaste onderdelen van het doelstellingenbudget en de financiële toestand

Nadere informatie

BUDGET Gemeente Herne

BUDGET Gemeente Herne Gemeentebestuur Herne Centrum 17 1540 Herne NIS 23032 Rapporteringsperiode 2017 BUDGET 2017 Gemeente Herne Gemeenteraad 21 december 2016 Budget 2017 Het budget is het document dat wordt opgemaakt voor

Nadere informatie

Beleidsrapport Budget 2014 (BP2014-0_0) Periode: 2014 26/11/2013

Beleidsrapport Budget 2014 (BP2014-0_0) Periode: 2014 26/11/2013 Beleidsrapport Budget 2014 (BP2014-0_0) Periode: 2014 26/11/2013 Gemeentebestuur Sint-Martens-Latem (NIS 44064) Dorp 1-9830 Sint-Martens-Latem Secr.: Jef Van den Heede Fin. beheerder: Annick De Smet Inleiding

Nadere informatie

autonoom gemeentebedrijf

autonoom gemeentebedrijf autonoom gemeentebedrijf 2014 1 BUDGETWIJZIGING 2014 nr. 1 Inhoud 1. Verklarende nota 1.1 Een motivering van de wijzigingen 1.2 De aangepaste onderdelen van het doelstellingenbudget en de financiële toestand

Nadere informatie

Toelichting meerjarenplan

Toelichting meerjarenplan Toelichting meerjarenplan 2014-2019 Visie Investeren zonder hypotheek op de toekomst Optimale benutting van subsidies en externe kanalen Voortdurend zoeken naar win-win situaties Vb. integratie OCMW -

Nadere informatie

meerjarenplan Aanpassing bw1-2016

meerjarenplan Aanpassing bw1-2016 meerjarenplan 214-219 Aanpassing bw1-216 2 AANPASSING MEERJARENPLAN 214 219 MOTIVERING VAN DE AANPASSINGEN 5 FINANCIËLE NOTA Financieel doelstellingenplan 214 219 (schema M1) 11 Staat van het financiële

Nadere informatie

DE KWALITEITSBAROMETER BINNEN DE COCKPIT VAN UW ORGANISATIE

DE KWALITEITSBAROMETER BINNEN DE COCKPIT VAN UW ORGANISATIE DE KWALITEITSBAROMETER BINNEN DE COCKPIT VAN UW ORGANISATIE Bart Kaesemans 16 jaar ervaring lokaal bestuur 10 jaar managementteam Aansturing 10 diensten Beleids- en beheerscyclus Procesmanagement Organisatiebeheerssysteem

Nadere informatie

BUDGET 2013 OCMW INGELMUNSTER

BUDGET 2013 OCMW INGELMUNSTER BUDGET 2013 OCMW INGELMUNSTER Vastgesteld door de RMW van 29 januari 2013 Namens het OCMW Ingelmunster: OCMW-Secretaris OCMW-Voorzitter Joost Vandeweghe Katrien Vandecasteele Inhoud 1. De beleids- en Beheerscyclus

Nadere informatie

KOLLEGEPLEIN 5, 8530 HARELBEKE

KOLLEGEPLEIN 5, 8530 HARELBEKE KOLLEGEPLEIN 5, 8530 HARELBEKE BUDGET 2019 Inhoudsopgave Zorgbedrijf Harelbeke (NIS 34013) Kollegeplein 5 8530 Harelbeke Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Voorwoord 4 Overzicht van het budget 2019 5 Beleidsnota

Nadere informatie

BUDGET 2017 Gemeenteraad van 19 december 2016

BUDGET 2017 Gemeenteraad van 19 december 2016 BUDGET 217 Gemeenteraad van 19 december 216 Inhoudstafel Beleidsnota 2 Doelstellingennota 3 Doelstellingenbudget (schema B1) 9 Financiële toestand 11 Lijst nominatieve subsidies 14 Financiële nota 16 Exploitatiebudget

Nadere informatie

AGB WILLEBROEK Jaarrekening 2018

AGB WILLEBROEK Jaarrekening 2018 AGB WILLEBROEK Jaarrekening 2018 Ondernemingsnummer 0679-456-888 Q&A - 6/06/2019 Pagina 1 van 150 AGB WILLEBROEK Jaarrekening 2018 BBC Q&A - 6/06/2019 Pagina 2 van 150 Inhoud BBC K Kengetallen 2018 De

Nadere informatie

Gemeente Westerlo Boerenkrijglaan Westerlo. Budget wijziging 2

Gemeente Westerlo Boerenkrijglaan Westerlo. Budget wijziging 2 Gemeente Westerlo Boerenkrijglaan 61 2260 Westerlo Budget 2014 wijziging 2 Gemeente Westerlo Laatste budgettaire Boerenkrijglaan 61 journaalnummer: 2260 Westerlo 2014001514 NIS-code: 13049 Verklarende

Nadere informatie

Beleids- en beheerscyclus en gemeentelijke verzelfstandiging Jan Leroy, VVSG. Ontmoetingsdag Locus-VVC, 20 mei 2011

Beleids- en beheerscyclus en gemeentelijke verzelfstandiging Jan Leroy, VVSG. Ontmoetingsdag Locus-VVC, 20 mei 2011 Beleids- en beheerscyclus en gemeentelijke verzelfstandiging Jan Leroy, VVSG Ontmoetingsdag Locus-VVC, 20 mei 2011 Inhoud BBC en Gemeentelijke diensten Budgethouderschap Intern verzelfstandigd agentschappen

Nadere informatie

De werking van de Beleids-en beheerscyclus

De werking van de Beleids-en beheerscyclus Achter de schermen De werking van de Beleids-en beheerscyclus Nu de gemeenteraadsverkiezingen achter de rug zijn en het stof weer is gaan liggen, ontwaken de nieuwe gemeenteburen. In sommige steden en

Nadere informatie

Boek 4. Stad Antwerpen. Toelichting bij de budgetwijziging 2015

Boek 4. Stad Antwerpen. Toelichting bij de budgetwijziging 2015 Boek 4 Stad Antwerpen Toelichting bij de budgetwijziging 2015 Toelichting bij de budgetwijziging 2015 Schema TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein 1 Schema TB2: Evolutie van het exploitatiebudget totaal

Nadere informatie

Meerjarenplan 2014-2019

Meerjarenplan 2014-2019 Meerjarenplan 2014-2019 Aanpassing 2015-2019 inclusief budgetwijziging 2015 AGB Westerlo p. 2 van 15 aanpassing meerjarenplan AGB Westerlo laatste budgettair Kasteelpark 6 journaalnummer: 2260 Westerlo

Nadere informatie

AANGEPAST MEERJARENPLAN IN FUNCTIE VAN BUDGET

AANGEPAST MEERJARENPLAN IN FUNCTIE VAN BUDGET OCMW Maaseik Monseigneur Koningsstraat 8 368 MAASEIK NIS-code: 7221 AANGEPAST MEERJARENPLAN 214-22 IN FUNCTIE VAN BUDGET 218 Secretaris Raymond Corstjens wnd. Financieel beheerder Inge Hawinkel OCMW Maaseik

Nadere informatie

Schema BW1 : Wijziging van het exploitatiebudget Budgetwijziging / Herziening financiële nota AGB 'T BAU-HUIS

Schema BW1 : Wijziging van het exploitatiebudget Budgetwijziging / Herziening financiële nota AGB 'T BAU-HUIS Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : Schema BW1 : Wijziging van het exploitatiebudget

Nadere informatie

Verslag aan de Provincieraad

Verslag aan de Provincieraad departement Financiën dienst Budget dossiernummer:. 1801171 Verslag aan de Provincieraad betreft Budget 2018 Eerste reeks wijzigingen verslaggever Alexander Vercamer Mevrouwen en mijne Heren, In de eerste

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 25 september 2014 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Ludwig Caluwé Telefoon: 03 240 52 48 Agenda nr. 4/3 Vierde reeks wijzigingen van 2014 - diverse

Nadere informatie

BUDGETWIJZIGING 2016/1 Gemeente Niel

BUDGETWIJZIGING 2016/1 Gemeente Niel BUDGETWIJZIGING 2016/1 Gemeente Niel KERNCIJFERS BUDGETWIJZIGING CIJFER ORIGINEEL BUDGET CIJFERS BUDGET volgens schema BW CIJFERS NA BW VERSCHIL Exploitatie - uitgaven 11.603.237 11.603.237 11.577.774

Nadere informatie

BUDGETWIJZIGING AGB PATRI Kazernestraat SINT-TRUIDEN NIS-code : 71053

BUDGETWIJZIGING AGB PATRI Kazernestraat SINT-TRUIDEN NIS-code : 71053 AGB Kazernestraat 13 38 SINT-TRUIDEN NIS-code : 7153 BUDGETWIJZIGING 218 Voorzitter Raad van Bestuur : Veerle Heeren Algemeen directeur : Kathleen Bergoets AGB / BUDGETWIJZIGING 218 - Verklarende nota

Nadere informatie

9. Inhoudelijke en financiële stand van zaken beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties 2017

9. Inhoudelijke en financiële stand van zaken beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties 2017 Boekdeel 1: Jaarrekening met toelichting. 1. Voorwoord van de financieel beheerder 2. Kerncijfers 3. Beleidsnota 4. Financiële nota (exploitatie-, investering- en liquiditeitenrekening) 5. Algemene boekhouding

Nadere informatie

BUDGET 2015. Beleidsnota. Financiële nota

BUDGET 2015. Beleidsnota. Financiële nota BUDGET 2015 Beleidsnota Financiële nota OCMW-Raad : 18/12/2014 Inhoud INLEIDING... 3 ALGEMEEN... 4 1. DE BELEIDSNOTA... 6 1.1 DOELSTELLINGENNOTA... 7 1.2 DOELSTELLINGENBUDGET (B1)... 13 1.3 DE FINANCIËLE

Nadere informatie

Aanpassing meerjarenplan bij opmaak van het budget 2017

Aanpassing meerjarenplan bij opmaak van het budget 2017 Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 bij opmaak van het budget 2017 OCMW Oostkamp Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 bij opmaak budget 2016 p. 0 OCMW Oostkamp Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 bij opmaak

Nadere informatie

Gemeente JABBEKE BBC MJP BUDGET 2016

Gemeente JABBEKE BBC MJP BUDGET 2016 Gemeente JABBEKE BBC MJP 2014-2019 BUDGET 2016 Gemeente JABBEKE BBC Aanpassing MJP 2014 2019 (2016/1) Identificatie bestuur Gemeente Jabbeke Dorpsstraat 3 8490 Jabbeke NISCODE: 31012 Secretaris: Gabriël

Nadere informatie

Beleids- en BeheersCyclus. Workshop Meerjarenplan & Budget

Beleids- en BeheersCyclus. Workshop Meerjarenplan & Budget Beleids- en BeheersCyclus Workshop Meerjarenplan & Budget Inhoud 9u30: Beleidsrapporten algemeen Meerjarenplan 10u00: Financieel evenwicht 10u30: Budgettair resultaat 2010 11u45: Budget 12u30: Broodje

Nadere informatie

BUDGET 2014 EN MEERJARENPLAN 2014-2019

BUDGET 2014 EN MEERJARENPLAN 2014-2019 BUDGET 2014 EN MEERJARENPLAN 2014-2019 4 NOVEMBER 2013 2013N006882 Documenten structuur Financiële normen in Uitgangspunten Cijfers budget 2014 en meerjarenplan 2014-2019 Informatie beschikbaar voor de

Nadere informatie

Aanpassing meerjarenplan bij budget 2018 & Opmaak budget OCMW Antwerpen

Aanpassing meerjarenplan bij budget 2018 & Opmaak budget OCMW Antwerpen OCMWANTWERPEN departement Financiën departement Bestuurszaken Werner Symoens Annelies Pasmans Francis Wellesplein 1 2018 ANTWERPEN Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 bij budget 2018 & Opmaak budget 2018

Nadere informatie

Budget 2019 Beleidsnota Financiële nota Toelichting

Budget 2019 Beleidsnota Financiële nota Toelichting Gemeente Zelzate Budget 2019 Beleidsnota Financiële nota Toelichting Algemeen directeur: Guy Verbuyst Financieel directeur: David Smet Gemeente Zelzate 2 Budget 2019 BUDGET BELEIDSNOTA Doelstellingennota

Nadere informatie

aanpassing meerjarenplan aanpassing BW1 2018

aanpassing meerjarenplan aanpassing BW1 2018 aanpassing meerjarenplan 214-219 aanpassing BW1 218 1 2 MEERJARENPLAN 214-219 Aanpassing voorafgaand aan de vaststelling van de eerste reeks wijzigingen aan het budget 218 MOTIVERING VAN DE AANPASSINGEN

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ HET BUDGET 2014

TOELICHTING BIJ HET BUDGET 2014 AG KINDEROPVANG ANTWERPEN TOELICHTING BIJ HET BUDGET 2014 AG Kinderopvang Antwerpen/ Toelichting bij het budget 2014 Toelichting bij budget 2014 toelichting bij budget 2014 van AG Kinderopvang Antwerpen,

Nadere informatie

meerjarenplan Aanpassing bw1-2015

meerjarenplan Aanpassing bw1-2015 meerjarenplan 214-219 Aanpassing bw1-215 AANPASSING MEERJARENPLAN 214 219 MOTIVERING VAN DE AANPASSINGEN 5 FINANCIËLE NOTA Financieel doelstellingenplan 215 219 (schema M1) 9 Staat van het financiële

Nadere informatie

Budget Exemplaar voor: Rijksweg WIELSBEKE De Provinciegouverneur

Budget Exemplaar voor: Rijksweg WIELSBEKE De Provinciegouverneur 1 Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Tielt Autonoom gemeentebedrijf WIELSBEKE Budget 2018 AGB WIELSBEKE Exemplaar voor: 056 67 32 00 8710 WIELSBEKE De Provinciegouverneur N.I.S. - nummer: 37017 De

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING 1

FUNCTIEBESCHRIJVING 1 FUNCTIEBESCHRIJVING 1 Functie Hoofddoel van de functie Afdelingshoofd grondgebiedszaken A4a-A4b U coördineert de afdeling grondgebiedszaken, die bestaat uit: - de dienst vergunningen en beleidsondersteuning

Nadere informatie

Provinciale budgetten

Provinciale budgetten Provinciale budgetten I. BUDGET 2015... 2 A. EXPLOITATIEBUDGET... 2 1. definitie... 2 2. vergelijking provincies totaal exploitatiebudget (incl. de intern verzelfstandigde agentschappen)... 2 3. vergelijking

Nadere informatie

Budgetwijziging 2013 nr. 2

Budgetwijziging 2013 nr. 2 Budgetwijziging 2013 nr. 2 BUDGETWIJZIGING 2013 nr. 2 Inhoud 1. Verklarende nota 1.1 Een motivering van de wijzigingen 1.2 De aangepaste onderdelen van het doelstellingen en de financiële toestand 1.3

Nadere informatie

JAARREKENING 2014. Inclusief IVA INNOVA. Fin Nota - Jaarrekening 2014. Secr.: Herman Bauwens Fin. Beh.: Guy De Maeseneer

JAARREKENING 2014. Inclusief IVA INNOVA. Fin Nota - Jaarrekening 2014. Secr.: Herman Bauwens Fin. Beh.: Guy De Maeseneer JAARREKENING 2014 Inclusief IVA INNOVA (NIS 12040) 2830 Willebroek Fin Nota - Jaarrekening 2014 Secr.: Herman Bauwens Fin. Beh.: Guy De Maeseneer 1 2 Pag. Inhoud 4 Inleiding De beleidsnota 17 298 302 DR

Nadere informatie

OCMW Toelichting bij budget 2019

OCMW Toelichting bij budget 2019 OCMW Toelichting bij budget 219 Algemeen directeur: Kathleen Bergoets Financieel directeur: Luc Vandijck Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur

Nadere informatie

Dienst Financiële Planning

Dienst Financiële Planning BO Boek 7 Dienst Financiële Planning BUDGET 2014 Financiële nota met toelichting Inhoudstafel Financiële nota Het exploitatiebudget (model B2)...3 Het globale exploitatiebudget...5 Het exploitatiebudget

Nadere informatie

toelichting SECRETARIS LUC VRIJDAGHS FINANCIEEL BEHEERDER KOEN BERGHMANS OCMW BERINGEN BURG. HEYMANSPLEIN BERINGEN NIS-CODE: 71004

toelichting SECRETARIS LUC VRIJDAGHS FINANCIEEL BEHEERDER KOEN BERGHMANS OCMW BERINGEN BURG. HEYMANSPLEIN BERINGEN NIS-CODE: 71004 toelichting BUDGET 2017 SECRETARIS LUC VRIJDAGHS FINANCIEEL BEHEERDER KOEN BERGHMANS OCMW BERINGEN BURG. HEYMANSPLEIN 14 3581 BERINGEN NIS-CODE: 71004 INHOUDSTAFEL BUDGET TOELICHTING Toelichting bij de

Nadere informatie