The first system to measure football actions

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "The first system to measure football actions"

Transcriptie

1 Tekst/ Text: Rymond Verheijen Het en Mesurg voetbllen Het eerste systeem dt voetblcties meet first mesure Tijdens fgelopen WK2010 werd At begeleid lst World Inmotio-systeem. Cup 2010, Tijdens Kore iedere used Inmotio werden. lle All spelers plyers gevolgd. were monired Zodoende t kon every. Rymond It Verheijen llowed voor Rymond eerst Verheijen zijn periodiserg scientificlly een wetenschppelijke test his periodistion mnier for etsen. first De time. uitkomsten op outcome blijken bnbrekend. hs broken new ground. Geïsoleerde tests Al decenni lng is er een grote behoefte voetbllen om de ptie spelers te en en cij- Isolted tests For decdes re hs been huge fers uit te drukken, om vervolgens need mesure ook uitsprken te kunnen doen over performnce plyers nd express deze voetblptie. Tot voor kort it figures, order n evlute konden slechts deelspecten ir performnce. Until voetbllen worden geen. In een recently, only subspects vk geïsoleerde situtie werd geen hoe snel spelers sprten, hoe could be mesured. In n ten isolted sitution mesurements hoog ze sprgen, welke hrtslg were mde s how quickly plyers ze rbeid leveren, enz. Het probleem re ble sprt, how high y dergelijke gen is dt de uitkomsten niets zeggen over de tle jump, wht ir hertbet durg physicl ctivity is, etc. problem voetblptie. Een goede slechte with se mesurements is tht score op een die testen hoeft niet results sy nothg bout overll per defitie effect te hebben op de performnce. A good or bd voetblptie. Het wchten score on one se tests does not, drom op een systeem wrmee by defition, hve hve n effect voetbllen zelf geen kn worden. on performnce. Footbll Het Inmotio-systeem kn ls eerste hd wit for which n deze vrg voldoen. itself could be mesured. Inmotio-systeem is first meet this demnd. Bij Inmotio-systeem drgen spelers een klee sensor wr ze Inmotio verder geen hder ondervden tijdens voetbllen. Deze sensor In Inmotio plyers wer smll sensor tht does not bor geeft een signl f n een ntl m when y re plyg. This ontgers, die zich rondom veld sensor emits signls number bevden. Dnkzij deze technologie is receivers set up round field. mogelijk om 1000 gen per This technology llows 1000 mesurements per second which mens seconde te doen, wrdoor voetbllers gevolgd kunnen worden over ers cn be monired over veld een nuwkeurigheid entire pitch with n ccurcy meer dn 99%. Vn elke speler kn tijdens voetbllen worden geen: excess 99%. While plyg followg 1. zijn positie; mesurements cn be mde every 2. de fgelegde fstnd; plyer: position; zijn snelheid; distnce de versnellgen; covered; speed; de hrtslg 4. In ccelertions; verleden is geprobeerd de voetblptie 5. hertbet. te en behulp onder meer GPS-en. Deze technologie In pst blijkt re een hve meetfout been te ttempts hebben mesure zo n 10%, omdt slechts performnce 1-5 gen usg GPS per seconden s, mong mogelijk ors. zijn. However, Drnst this hebben technology dit soort ppers meeten cont heel veel mesurement moeite error volgen bout spelers 10%, becuse die only richtg 1-5 vernderen. mesurements per second re possible. Het Inmotio-systeem is ook stt In om ddition, de bl rel-time se kds te volgen mesurement (blltrckg). s Het systeem experience meet gret dus lle trouble voetblcties followg reltie plyers t chngg de bl. Zodoende kunnen deze gen tevens direction. voor Inmotio tctische doeleden is ble worden follow gebruikt. bll Op rel-time computerscherm (blltrckg). is In spel or zelfs words, te volgen door de mesures ogen ll de betrokken spelers. Korm, reltionship behulp bll. It mens Inmotio-systeem mesurements is mogelijk cn lso voetblvermogen be used for tcticl purposes. spelers krt te brengen. Afgelopen On zomer heeft computer screen you systeem cn even op drie follow verschillende mtch contenten through eyes kunnen gebruiken plyers (Kore, question. Oostenrijk In short, en Zuid-Afrik), Inmotio omdt llows systeem you middels mp semi-portble plyers is en performnce. bnen enkele uren In op summer een loctie 2010, kn worden opgebouwd. Kore ble use on three different contents (Kore, Austri Explosieve nd voetblcties Afric), becuse menwhile Alle en is portble zijn nd fgelopen cn be zomer set up op on video loction vstgelegd. with Met couple behulp hours. deze videobeelden konden Frns Lefeber en Rymond Explosive Verheijen voor lle spelers hun (ex- All Kore s sessions lst plosieve) summer voetblcties were recorded. lbellen. Vervolgens This footge werden llowed de Inmotio-gegevens Frns Lefeber nd (mximle Rymond snelheid Verheijen en versnellg) lbel () lle gelbelde cties onder elkr ll gezet. plyers. Dnkzij n, dit rbeidstensieve Inmotio dt (pek proces speed kon uitedelijk nd ccelertion) worden vstgesteld n ll lbelled welke snelheidslisted. Thnks en versnellgseisen this lbour-tensive een voetblctie process, it moet possible voldoen om determe ddwerkelijk wht een speed explosieve nd ccelertion voetblctie requirements genoemd te kunnen worden. ction Deze hd drempelwrden comply with be zijn effectively middels lbelled geïntegreerd n de stwre ction. Inmotio-systeem, se thresholds wrdoor hve now f been nu tegrted mogelijk is ieder tem stwre en elke Inmotio speler, de explosieve which voetblcties mens te en.] every tem nd every plyer Objectief cn be mesured. en universeel Om behulp Inmotio-sys- Objective nd universl teem ddwerkelijk voetblvermogen spelers te en, is l- To effectively mesure performnce plyers with lereerst zk begrip voetblvermogen helder te defieren. Vn Inmotio, we first hve provide cler defition oudsher gebruikt men immers nietszeggende en contextloze conterbe- performnce. Mengless ctch-ll words, devoid context, such s grippen ls techniek, tctiek, fysiek en technique, tctics, physicl nd mentl ls criteri om de voetblptie te beschrijven. Zo heeft elke mentl hve forever been used s criteri describe plyer s trer zijn eigen subjectieve termologie die uitstekend werkt voor hem- performnce. Every coch hs his own subjective termology zelf, mr die niet ltijd zelfsprekend is voor ndere coches. Ook which works excellently for him, but is not lwys self-evident for or scoutgformulieren stn vk vol coches. Scoutg forms re lso subjectieve termen en criteri. ten full subjective terms nd Deze subjectiviteit mkt nlyseren criteri. en communiceren bnen de voetblwereld niet ltijd mkkelijk. Lt This subjectivity complictes nlysis nd communiction stn dt de voetblptie op een world. Let lone tht objectieve mnier beoordeeld kn performnce cn be evluted objectively. In ddition, lnguge usge worden. Drnst wordt tlgebruik voetbllen regelmtig is regulrly fluenced by beïnvloed door de voetblcultuur country s culture. een lnd. chllenge is refore defe De uitdgg is drom om voetblvermogen te defiëren op een ob- performnce n objective nd universl wy which jectieve en universele mnier die wereldwijd geldt voor lle voetbllers, pplies worldwide for ll ers, pressionls nd mteurs, men nd voor prs en mteurs, voor mnnen women, for seniors nd juniors, nd en vrouwen, voor senioren en jeugdspelers, en voor spelers Europ for plyers Europe but lso on ll or contents. mr ook lle ndere contenten. This Dit is is mogelijk possible door by tkg voetbllen ls s vertrekpunt strtg pot te nemen nd by en usg door ction gebruik te mken or verbs. hndelgstl, In short, simply lnguge, sy tewel wht werkwoorden. you see. Korm, gewoon zeggen wt je ziet Footbll performnce Durg Voetblvermogen mtch, plyer crries out ll Tijdens kds de wedstrijd, voert een with speler nd without llerlei voetblhndelgen bll: pssg bll, en runng zonder bl pst uit: plyers, pssen, cretg psseren, spce, vrijlopen, druk pressure zetten, on enz. plyer, Bij etc. tri- puttg When nen elke voetblhndelg, every ction, bijvoorbeeld puttg pressure druk zetten, on plyer, gt it is e.g. lwys steeds weer bout om dezelfde sme four vier pots verbe-oterpunten: improvement: 1. Beter Better druk pressg; zetten 2. Vker More druk pressg zetten(per mute); 3. Volhouden Mt good goed pressg; druk zetten 4. Volhouden Mt more vk pressg druk zetten. (per Deze mute); vier objectieve criteri gelden se voor elke four voetbller. objective Op criteri ieder spelniveu every en lle lnden plyer. wil On een every speler pply for level nmelijk ply de kwliteit nd ll en countries de kwntiteit plyer zijn wnts cties verbeteren improve en qulitnst nd deze quntity kwliteit his en kwntiteit nd dr- mt de tweede this helft qulity zo lng nd mogelijk quntity volhouden. second Korm, hlf s long voetblvermo- s possible. In gen short, kn weldegelijk performnce op een objectieve cn en universele deed be mnier objectively worden nd gedefieerd, zols defed, stt beschreven s described fi- illustrtion guur 1. universlly 1. FOOTBALL PERFORMANCE VOETBALVERMOGEN Better ction More To mt To mt per mute good more Beter Vker Volhouden per Volhouden mute hndelen - choosg position hndelen goed hndelen vk hndelen - recognisg moment - positie kiezen - direction ction - moment herkennen - speed ction - richtg hndelen - snelheid hndelen To mt Quicker To mt Mximum quicker recovery Volhouden between recovery mximum Explosiever ction between Sneller Volhouden ction hndelen herstellen hndelen snel herstellen FOOTBALL VOETBALCONDITIE FITNESS Illustrtion Figuur Footbll Het voetblvermogen performnce cn kn be objectively hndelgstl universlly op een objectieve described en universele ction lnguge mnier worden four beschreven chrcteristics vier which criteri pply die ll gelden ers, voor lle for voetbllers, pressionls nd voor mteurs, prs en mteurs, men nd women, voor mnnen for seniors vrouwen, nd juniors, voor nd senioren for plyers en jeugdspelers, lso on en ll voor or spelers contents. Europ A Better en lle ction ndere cn contenten. be nlysed bsed Drnst on kn Europe but four Beter time/sptil hndelen units worden : 1. position, genlyseerd 2. moment, n 3. de direction, hnd 4. de speed. vier tijd/ruimtelijke eenheden fitness positie, consistg moment, four richtg en fitness snelheid. chrcteristics supports De voetblconditie performnce. bestnde From this uit we vier cn voetblconditionele deduce tht eigenschppen fitness is not is performnce ondersteunend determg n voetblvermogen. but only necessry Hieruit precondition. kn worden opgemkt dt de voetblconditie geen ptiebeplende fcr is mr slechts een noodzkelijke rndvoorwrde De Voetbltrer nr

2 Better Beter hndelen ction Durg Elke every opnieuw zijn session spelers bezig re beter improvg leren uitvoeren execution plyers voetblhndelgen: : lerng beter leren how pssen, beter bll druk better, zetten, puttg beter vrijlopen, pressure pss on beter plyer psseren, better, enz. cretg Drom spce is better, Beter hndelen runng pst eerste plyers criterium better, etc. bnen Tht is why voetblvermogen. Better ction Bij is first nder chrcteristics nlyseren Beter hndelen ( en When zonder nlysg bl) gt l- performnce. Better tijd om ction de vier (with tijd/ruimtelijke nd without eenheden positie, more moment, detil, it richtg is lwys en bout snel- bll) heid. four Tijdens time/sptil uitvoeren units: position, hndelgen moeten direction spelers nd speed. steeds weer moment, On keuzes pitch, mken: plyers must lwys mke 1. goed choices: positie kiezen; choose juiste moment good position; hndelen 2. herkennen; recognise right moment 3. de ction; juiste richtg hndelen; de juiste right snelheid direction hndelen ction; (zie 4. figuur right 1). speed ction (see illustrtion 1). Vervolgens moet hij de betreffende And hndelg n, he dien must be nodig ble zo snel crry mogelijk out kunnen ction uitvoeren. question In if necessry huidige voetbl s soon worden s possible. ruimte en tijd In immers modern-dy steeds kleer, en time is een nd grotere hndelgssnelheid re gettg smller vereist. ll In fi- speed time guur nd 2 wordt greter begrip speed Beter ction hndelen required. ook visueel In illustrtion gemkt. Het 2, beter is concept uitvoeren Better een voetblhndelg ction is lso Lger spelniveu: X Lower level ply: Hoger spelniveu: X Higher level ply: X X Beter hndelen BETTER ACTION Figuur Illustrtion Op On een higher hoger level spelniveu ply, plyers zijn spelers re ble stt crry om out voetblhndelgen better, beteror uit or te voeren, words: tewel Better ction. zij kunnen This Beter cn be hndelen. visulised usg Dit kn bigger visueel cross gemkt on worden higher level behulp ply, whereby een groter cross kruisje stnds op for een hoger spel ction niveu, nd wrbij size kruisje cross symbool dictes stt qulity voor de voetblhndelg ction. en de grootte kruisje mtgevend is voor de kwliteit de hndelg. visulised. wordt weergegeven better execution behulp voetbllers voetblsituties situtions explosiever isolted zijn dn situtions. geïsoleerde situ- thn een groter ction kruisje. is dicted with bigger cross. ties. mximum De mximle between tussen voetblsprts ensures zorgt tht ervoor plyers dt spelers re ble Explosiever hndelen Mximum Een hogere hndelgssnelheid ction is uiterrd higher speed eerste stntie ction is een kwes- sprt elke voetblsprt is t mximum mximl speed. uitge- This is tussendoor fully recover volledig so tht herstellen every zodt A course tie primrily voetblzicht n issue en mken necessry voerd kn worden. be ble Dit is improve noodzkelijk understndg juiste keuzes. nd mkg Om de hndelg zelf ook And sneller crry uit out te kunnen ction gebied Explosiever hn- right terms om grenzen Mximum te kunnen verleggen ction. op choices. fster, voeren, kn de voetblconditionele fitness chrcteristigenschp Mximum Explosiever hndelen ction een Durg Koren World Cup ei- Footbll delen. sprts with mximum cn bijdrge contribute leveren (see (zie illustrtion figuur 1). 1). preprtion Voetblsprts Footbll veel sprts De idele idel svorm wy improve voor Mximum verbeteren ction Explosiever re Footbll hnde- sprts progrmme dg snden de number Voetblsprts times (see with Tijdens mximum de Korense were WK-voorberei- on with len zijn mximum de Voetblsprts. Reserch hs veel Tem veel periodistion een ntl keer op Kore progrmm Cup). (zie Temperiodiserg Korens did 2010 shown. Uit tht onderzoek ers blijkt re immers more dt World Zuid- Meetresultten MEASUREMENT Voetblsprts RESULTS veel FOOTBALL SPRINTS WITH MAXIMUM REST Sprt Sprt Sprt 5 er Sprt 5 ers 15 er Sprt 15 ers 25 er Sprt 25 ers snelheid Speed versnellg snelheid Accelertions Speed versnellg snelheid Accelertions Speed versnellg Accelertions Kore ,07.0 6, , , , , Zuid-Afrik Afric ,17.1 7, , , , , Illustrtion Figuur Durg Tijdens de sessions zowel both ls Kore Zuid-Afrik nd voerden Afric de Korens Korenen did Voetblsprts Footbll sprts with veel mximum uit over over 5, 155, en 1525 nd er 25 res. uit. Met Usg behulp Inmotio Inmotio-systeem, pek werd speed tijdens nd de ccelertion voetblsprts every voor plyer iedere speler mesured de durg mximle snelheid sprts. en versnellg This mesurement geen. Uit dt deze showed meetgegevens tht pek blijkt dt ccelertion de mximle is versnellg good wy een mesure goede mt is om explosieve voetblcties generl z n nd lgemeenheid Mximum en Explosiever ction hndelen prticulr. bijzonder te en. sprts Kore WK2010). 5, 15 nd De Korenen 25 res voerden with mximum voetblsprts between. 5, 15 en 25 er f mesurement tussendoor mximle results for. both De meetresultten pek speed nd voor zowel pek de ccelertion mximle snelheid durg ls de different mximle versnellg sprts tijdens is described verschillende illustrtion voetblsprts 3. stn beschreven Obviously figuur 3. it is not possible Uiterrd chieve is niet mogelijk effect om Mximum drie weken voorbereidg ction een seffect three preprtion. te reliseren It op is generlly gebied weeks ccepted Explosiever tht this requires hndelen. longer Het is lgemeen period. bekend However, dt dr it een lngere speriode tht plyers voor would nodig chieve is. Toch expected higher pek de verwchtg speeds durg dt spelers lst prt hogere mximle World Cup snelheden preprtion zouden bereiken Afric tijdens becuse ltste deel Kore de WK-voorbereidg cmp Zuid-Afrik. t n ltitude Het skmp 00 res. This trnsltes bevond lower zich ir nmelijk resistnce. op 00 However, er illustrtion hoogte. Dr 3 shows is sprke tht een Korens lgere chieved luchtweerstnd. prcticlly Uit figuur sme 3 blijkt pek speeds echter dt on de se Korenen level (Fridy zowel 21 op My zeeniveu nd (vrijdg t mei res 2010) ltitude ls op 2010) ( 00 er 7 June hoogte 2010) (mndg durg 7 juni 2010) vrijwel sprts dezelfde 5 res mximle (resp. 7.0 nd sprtsnelheden 7.1 res per bereikten second), tijdens 15 res voetblsprts (resp. 7.3 nd 5 er 7.3 m/s) (resp. nd 7,0 25 en res 7,1 er (resp. per 7.7 seconden), nd 7.8 m/s). 15 er sme (resp. illustrtion 7,3 en 7,33 m/s) does en show 25 huge er difference (resp. 7,7 en between 7,8 m/s). sprts Dezelfde figuur Kore 3 nd lt wel een Afric groot terms verschil zien pek tussen ccelertion. de voetblsprts At n ltitude Kore 00 en Zuid-Afrik res voor wt Afric betreft Korens de mximle chieved versnellg. considerbly Op higher 00 er pek hoogte ccelertions Zuid-Afrik thn on se hlden level de Korenen durg nzienlijk both hogere mximle sprts versnellgen 5 res (7.4 dn op sted zeeniveu 6.7 Kore res tijdens per second), zowel de15 res voetblsprts (7.3 sted 5 er 6.7 m/s2) (7,4 ipv nd 6,7 25 er res per seconden (7.3 sted kwdrt), 6.6 m/s2). 15 This er discovery (7,3 ipv 6,7 m/s2) en first 25 signl er tht (7,3 ipv 6,6 m/s2). it is not Deze so ontdekkg much speed eerste signl dt but how bij explosieve quickly plyer voetblc- plyer, chieves ties niet zo this zeer speed gt (ccelertion). om de snelheid Or een or voetbller, words: mr pek om speed hoe snel een cr speler does deze not snelheid mtter how bereikt quickly (versnellg). cr is Anders ble gezegd: ccelerte is mkt fr more niet uit importnt. welke psnelheid This discovery een u could De Voetbltrer nr

3 hve fr-rechg consequences heeft. Het is veel belngrijker hoe snel for scoutg nd de u kn optrekken. Deze ontdekkg zou verregnde consequenties ers. Up till now, only considered pek speed kunnen hebben voor scouten en plyers. tren voetbllers. Tot nu e wordt de voetblwereld lleen To mt good mr gekeken nr de (mximle) A plyer not only wnts ply well snelheid spelers. t strt mtch. In fl stges he lso tries mke 100% qulity Volhouden psses, crete goed spce nd put pressure hndelen on plyers. Tht is why Een speler wil niet lleen beg second chrcteristic de wedstrijd goede cties mken. performnce is To mt good Ook de slotfse streeft hij n om (see illustrtion 4). 100% kwliteit te pssen, vrij te fitness chrcteristic tht lopen en druk te zetten. Drom is cn contribute Mt mximum tweede criterium bnen voetblvermogen Volhouden (see illustrtion 1). To goed mt hndelen mximum (zie figuur 4). De voetblconditionele eigenschp die hier To mede be ble n kn still bijdrgen, cret spce is Volhouden fl stges mtch, hndelen plyer (zie needs figuur 1). Mt cretg spce mximum ly. A plyer, who Volhouden lst qurter hndelen n hour still wnts Om de get slotfse pst his direct de wedstrijd opponent, needs nog los te Mt komen pssg een tegenstnder, is een his opponent mximum speler gebt ly. bij Volhouden Tht is why Mtg vrijlopen. mximum Een speler die ltste is mjor kwrtier contribur nog steeds Mtg zijn directe tegenstnder good. wil kunnen best psseren, wy improve heeft behoefte this n fitness Volhouden chrcteristic is with Footbll psseren. Het sprts with Volhouden mimum. By hndelen dog levert drom sprts een with belngrijke bijdrge only 10 seconds n between, Volhouden plyers re goed strugglg hndelen. De mt meest geschikte mximum svorm. om deze voetblconditionele As result eigenschp this te verbeteren stimulus zijn de Voetblsprts body will dpt. weig. Door mken voetblsprts 7.1 Tijdens m/s de nd durg sprt Kore 8 op speed Volhouden TO MAINTAIN goed woensdg 6.8 m/s on 19 mei 2010 bereikten 9 June de hndelen GOOD ACTIONS 2010 spelers durg tijdens voetblsprt sprt 1. 1 This een very mximle limited snelheid decle pek 7,1 er speed per Lger Lower level spelniveu: ply: X-X-X-X-X-X X-X-X-X-X-X seconden. second Tijdens pro sprt tht 8 fcr deze Hoger Higher level spelniveu: ply: X-X-X-X-X-X mximum snelheid nog speed steeds 6,7 m/s. In does Zuidnot Afrik mke scoorden difference. de Korenen Not op even Figuur Illustrtion woensdg sitution 9 with juni 2010 lower tijdens ir resistnce. voetblsprt discovery 1 een mximle is t odds snelheid with wht Op On een higher hoger level spelniveu ply zijn plyers spelers This re stt ble om mt de kwliteit qulity hun everyone 7,1 m/s en tijdens sprt believed. 8 een snelheid Inmotio 6,8 m/s. Dit llows zeer beperkte pek voetblhndelgen ir lnger longer, vol or te houden, or words, tewel y zij re zijn better beter t ccelertion vervl mximle durg sprtsnelheid Footbll sprts Volhouden Mtg good goed. hndelen. This cn Dit with mimum tweede bewijs be dt mesured de fcr kn be visulised visueel gemkt with cross worden tht gets o. mximle Durg snelheid Kore voetbllen behulp smller every een time steeds on kleer lower level kruisje ply. op een On lger higher spelniveu. level ply Op een ertion een situtie 6.6 m/s2 een durg lgere luch- Korens niet verschil chieved mkt. pek Zelfs ccel- niet hoger cross stys spelniveu big longer. blijft kruisje sprt tweerstnd. 1. Durg Deze ontdekkg sprt stt 8 lnger groot. pek hks ccelertion op dtgene wr only iedereen 5.1 m/s2, ltijd uit decle is gegn no less de thn voetblwereld. 1.5 m/s2. In Dnkzij Afric Inmotio-systeem pek ccelertion kn tijdens de Voetblsprts sprt 1 weig higher durg Footbll tussendoor sprts with slechts mimum 10 seconden. thn ook Kore: de mximle 7.0 m/s2. versnellg Durg sprt Durg worden World spelers Cup gedwongen preprtion 8 worden plyers geen. still Tijdens chieved de pek vermoeide Korens estnd did regulr (ede wedstrijd) ccelertion Kore bereikten 6.0 de m/s2. Korenen tijdens mens voetblsprt decle 1 een mximle only 1.0 sprts ch with mimum te blijven. hndelen. In series This Het 8 repetitions lichm zl y zich ls did gevolg m/s2. versnellg smller 6,6 decle er per seconden kwdrt. durg Tijdens voetblsprt Footbll 8 pek sprts deze sprikkel with only 10 seconds zelf npssen. mesurement results re sprts de with mximle mimum versnellg nog. ccelertion displyed illustrtion 5. To get n Afric slechts compred 5,1 m/s2, geen een vervl ide Voetblsprts Mt mximum weig betekende Kore (resp. liefst 1.0 1,5 nd m/s In m/ Zuid Tijdens de we WK-voorbereidg looked t decle werkten s2) Afrik shows tht de mximle durg versnellg World Cup sprt de Korenen speed regelmtig between Voetblsprts nd sprt weig 8. f. In series chieved Kore: 7,0 with m/s2. regrd Tijdens sprt Mtg 8 be- sprt preprtion tijdens voetblsprt 1 hoger effect dn 1 Durg 8 herhlgen mkten Kore zij on voetblsprts 19 slechts My 2010 seconden plyers detiled mximle nlysis versnellg mesure- 6,0 m/s2. mximum reikten de spelers nog. steeds een A more chieved. De meetresultten pek speed stn 7.1 weergegeven second figuur durg 5. Om een druk sprt te this m/s2. suspicion. In itil phse res ment Het vervl dt illustrtion dus nog slechts 5 confirms 1,0 per 1. krijgen Durg sprt Volhouden 8 this speed 6.7 hndelen m/s. In is gekeken Afric, nr snellg Kore tijdens pek de ccelertion Voetblsprts Het preprtion kleere vervl durg mximle ver- still Korens vervl chieved sprtsnelheid pek tussen speed voetblsprt 1 en sprt 8. gelijkg de suddenly weig decled Zuid-Afrik between ver- Zuid-Ko- MEASUREMENT Meetresultten RESULTS FOOTBALL Voetblsprts SPRINTS weig WITH MINIMUM REST Sprt 1 Sprt 2 Sprt 3 Sprt 4 Sprt 5 Sprt 6 Sprt 7 Sprt 8 Decle % Sprt 1 Sprt 2 Sprt 3 Sprt 4 Sprt 5 Sprt 6 Sprt 7 Sprt 8 Vervl % Kore Speed % Snelheid 7,1 7,0 7,0 6,6 6,7 6,8 6,7 6,7-0,4-5,6 % Accelertions Versnellg 6.6 6,6 6.36, , , ,1 4, , , , %% Zuid-Afrik Afric Speed Snelheid 7.1 7,1 7.17, , , , , ,2 4.2 %% Accelertions Versnellg 7.0 7,0 6.96, , , , ,3 5, , , , % Figuur Illustrtion Tijdens Durg de sessions zowel both ls Kore Zuid-Afrik nd voerden Afric de Korens Korenen did series Footbll sprts 8 Voetblsprts with mimum. weig Usg uit. Inmotio Met behulp, pek Inmotio-systeem speed nd ccelertion werd tijdens every de voetblsprts plyer mesured voor iedere durg speler de mximle sprts. snelheid en decle versnellg pek geen. ccelertion Het between vervl mximle sprt versnellg 1 nd 8 provides tussen voetblsprt picture Mtg 1 en 8 geeft mximum een beeld. Volhouden pek speed does not hndelen. pper De hve mximle ny effect snelheid. blijkt geen rol te spelen voetbllen. sprt re (resp. 4 nd 1,0 sprt en 1,5 5 m/s2) (suddenly lt zien from dt 6.0 er tijdens 5.4 m/s2). de WK-voorbereidg In fl phse een seffect preprtion is bereikt voor Afric wt betreft Volhouden drstic decle pek re ccelertion hndelen. Een between ndere nlyse sprt de 6 meetgegevens nd sprt 7 (suddenly figuur 5 from bevestigt 6.3 dit m/s2 vermoeden. 5.9 m/s2). In de begfse Conclusion: s de result voorbereidg three tijdens weeks de preprtion, Kore Korens nm de hd mximle clerly improved versnellg plotselg terms f Mtg tussen voetblsprt mximum 4 en sprt 5 (eens. 6,0 nr 5,4 And m/s2). flly In de edfse Footbll de sprts voorbereidg mimum Zuid-Afrik it lso becme ps sprke with cler een tht drstisch pek vervl ccelertion mximle versnellg Afric tussen clerly voetblsprt higher 6 thn en sprt 7 (eens Kore s result 6,3 m/s2 lower nr 5,9 ir m/s2). resistnce Conclusie: (7.0 ls nd gevolg 6.6 m/s2 drie respectively). weken voorbereidg Ag wren confirmtion de Korenen duidelijk fct tht verbeterd op ge- bied it is bout Volhouden pek ccelertion hndelen. sted pek speed. More per mute Tenslotte werd ook bij de Voetblsprts weig duidelijk geconstteerd be ble dt ply de t mximle n cresgly versnel- To higher lg Zuid-Afrik pce durg duidelijk both ttck hoger nd defence, dn plyers need ls be gevolg ble de crry lgere out luchtweerstnd more (resp. 7,0 en per 6,6 m/s2). mute. Anderml y need een bevestigg crry out more feit dt (see illustrtion bij explosieve 6). At voetblcties bsis dus More gt om de per mximle versnellg s third chrcteristic plts de with mute mximle performnce snelheid. we lso fd fitness chrcteristic Quicker Vker recovery hndelen between. Om tijdens zowel nvllen ls Quicker verdedigen recovery between een steeds hoger More tempo te kunnen mens spelen, less moeten time spelers elk meer between voetblcties kunnennd on mken blnce per muut. more Zij dienen per mute. vker recover Tht chter is elkr why te kunnen fitness hndelen (zie chrcteristic figuur 6). An de Quicker bsis recovery Vker between hndelen ls derde is t criterium bsis bnen More voetblvermogen (see illustrtion stt onder 1). ndere best de voetblconditionele wy force eigen- plyers schp Sneller crry herstellen. out more thn y re used durg mtch () Sneller herstellen re smll gmes, such s 4v4 Vker hndelen, betekent mder tijd nodig hebben om te herstellen tussen Vker hndelen MORE ACTIONS PER MINUTE Lger spelniveu: X X Hoger spelniveu: X----X----X Lower level ply: X X Higher level ply: X-----X-----X Figuur 6. Op een hoger spelniveu zijn spelers Illustrtion stt om 6. meer explosieve voetblhndelgen On higher level uit te voeren ply, plyers per muut, ble tewel crry out zij more kunnen Vker hn- re delen. per mute, Dit kn or visueel or words gemkt More worden. This behulp cn visulised kortere with streepjes shorter les tussen between de kruisjes crosses op een on hoger higher spelniveu. level ply nd voetblcties 3v3 (cludg en drdoor keepers!). sldo Durg meer cties 4v4/3v3 kunnen plyers mken hve per no muut. Drom choice thn stt de crry voetblcondi- out more or tionele eigenschp per mute Sneller thn herstellen mtch. n body de bsis will dpt Vker umticlly. hndelen This (zie figuur mens 1). n De crese beste svorm fitness om spelers s te logicl dwgen consequence vker te hndelen dn zij gewend demnds. zijn tijdens de higher wedstrijd () zijn klee prtijvormen, zols 4v4/3v3 4v4 en 3v3 (clusief keep- Gmes In ers!). Tijdens summer 4v4/3v hebben with spelers Kore geen ndere gmes keuze 4v4/3v3 dn meer were cties orgnised per muut both te mken dn itil de phse wedstrijd. Fridy Het 21 lichm My 2010 pst ( zich Kore) vervol- n on gens umtisch fl phse on n. Dt betekent 7 June 2010 een enme ( Afric) de voetblconditie World Cup ls logisch preprtion. gevolg In both voetbllen. cses re were 6 conditiong gmes Prtijvormen 2 mutes with 4v4/3v3 1 mute. mesurement Afgelopen zomer results illustrtion 7 vonden clerly de show prtijvormen Korens 4v4/3v3 mde zowel de begfse progression op vrijdg terms 21 mei considerble More 2010 ( Kore) per ls mute. de edfse op mndg 7 juni 2010 ( Zuid-Afrik) Durg de WK-voorbereidg on 21 plts. My 2010 In beide Kore gevllen plyers de crried voetblbelstg 6 prtijvormen muten out n verge tussendoor durg conditiong 1 muut. gme Uit de 1. After meetresultten three weeks figuur 7 blijkt re duidelijk considerble dt de Korenen flke fitness progres- progression sie hebben geboekt on 7 June op 2010 gebied Afric. Vker Durg hndelen. conditiong gme 1 Korens were now ble crry De Voetbltrer nr

4 MEASUREMENT Meetresultten RESULTS FOOTBALL Voetblcties ACTIONS tijdens DURING Prtijvormen GAMES 4v4/3v3 4V4/3V3 Gme Prtij 1 Gme Prtij 2 Prtij Gme 33 Prtij Gme 4 4 Prtij Gme 5 5 Prtij Gme 6 6 Kore ,7 6,6 6,1 5,3 5,3 4,8 Zuid-Afrik Afric ,9 8,4 7,7 7,6 7,3 7,4 Increse Toenme ,2 + 1, , , , , % ,6 % + 27, % + 26, %% + 43, % % + 37, % % + 54, % % Figuur Illustrtion Tijdens Durg de sessions zowel both ls Kore Zuid-Afrik nd speelden Afric de Korens Korenen plyed 6 six prtijvormen gmes 4v4/3v3 4v4/3v3 2 mutes 2 muten with 1 mute tussendoor. number steeds 1 muut. Met behulp durg Inmotio-systeem gmes werd mesured tijdens de usg prtijvormen Inmotio ntl. explosieve mesurement voetblcties dt shows geen. tht Uit plyers deze meetgegevens crried out more blijkt dt de spelers t end n World ede Cup de preprtion WK-voorbereidg every block meer cties 2 mutes mkten compred elk blok 2 muten Kore. vergelijkg Korens hd de clerly improved. terms De Korenen. hdden duidelijk grenzen verlegd bnen Vker More hndelen. out Tijdens n verge de 9.9 op 21 mei 2010 Kore mkten, de n spelers crese tijdens 2.2 prtijvorm (28.6%). 1 gemiddeld 7,7 explosieve This voetblcties. first N diction drie weken tht Koren bleek op terntionls 7 juni 2010 hd Zuid-Afrik seriously improved een flke ir voetblconditionele fitness limits progressie. terms Tijdens More prtijvorm per mute, 1 wren which de Korenen ment nu tht t stt strt om gemiddeld 9,9 y explosieve were ble voetblcties develop te mtch mken, higher geen tempo een ply. enme This time conclusion 2,2 cties (28, 6%). not bsed on Dit results een, eerste for stnce, dictie dt field de test, Korense but bsed terntionls mesurements hun voet-oblconditionele grenzen durg 4v4 flk condi- hdden TO Volhouden MAINTAIN MORE ACTIONS vk hndelen PER MINUTE Lower Lger spelniveu: level ply: X--X---X----X-----X X X----X----X------X X Higher Hoger spelniveu: level ply: X---X---X---X---X---X---X X----X----X----X----X----X Figuur Illustrtion Op On een higher hoger level spelniveu ply zijn plyers spelers re stt ble om still ook crry de out slotfse nog veel voetblhndelgen fl uit stges, te voeren, or tewel or words zij zijn y beter re better Volhouden t Mtg more vk hndelen. per Dit kn mute. visueel This gemkt cn be visulised worden usg behulp les tht get steeds bigger grotere between lijntjes crosses tussen on kruisjes lower level op een ply, lger wheres spelniveu, on terwijl higher level op een ply hoger spelniveu les between de lijntjes crosses tussen sty de shorter kruisjes t kort end blijven. gme. tiong verlegd gmes. bnen This Vker is hndelen, ultimte mesurg zodt zij n sitution. beg de wedstrijd een hoger speltempo konden To mt more per mute ontwikkelen. Ditml werd deze conclusie niet getrokken op bsis de Tems resultten not only bijvoorbeeld wnt be ble een Intervl Shuttle nd defend Run Test, t mr highest op bsis ttck possible gen tempo voetblcties first prt tij-dens prtijvormen y need 4v4. be Dit ble is de keep ultie- mtch. up me this meetsitutie. high tempo for 90 mutes. In ltter prt mtch plyers need Volhouden be ble vk crry out lot hndelen per mute. This mens Mtg Tems willen more niet lleen per eerste mute deel needs de wedstrijd be developed een zos much hoog mogelijk s possible tempo s well, kunnen s specifielen en verdedigen. illustrtion 8. Dit hoge nvl- speltempo dienen zij 90 muten lng vol te To houden. mt Ook quick recovery ltste deel between de wedstrijd moeten spelers veel cties kunnen who mken even t per muut. end Dus Plyers, mtch ook re Volhouden still ble crry vk out hndelen, dient mximl seemgly ontwikkeld need little tetime worden, recover zols between stt weergegeven fi- lot fl guur stges 8. s well. Or, fitness chrcteristic Mt quick Volhouden recovery snel herstellen between is well Spelers developed die zelfs n se ede plyers (see de illustrtion wedstrijd nog 1). veel cties kunnen mken, best hebben wy dus tr blijkbr plyers ook is de force slotfse m reltief crry weig out tijd nodig om te herstellen for longer tussen cties. period Oftewel, time, re de voetblconditionele bigger conditiong eigenschp gmes. Aprt Volhouden from obvious snel herstellen big is /8v8 goed ontwikkeld conditiong bij deze gmes spelers this (zie lso figuur pplies 1). less big 7v7/5v5 conditiong De beste svorm gmes if y om spelers re te plyed on reltively lrge pitch: 60x40 dwgen res gedurende or even lngere lrger. tijd In chter elkr conditiong voetblcties gmes te blijven lso m- this cse chnge ken, zijn de grotere endurnce prtijvormen., which Nst de llows voor Mtg de hnd liggende more grote prtijvormen per mute /8v8 be geldt tred. dit ook voor de iets mder grote prtijvormen 7v7/5v5 conditiong ls deze gmes op een reltief 7v7/5v5 Durg groot veld worden World Cup gespeeld: preprtion 50x40er Korens mly zelfs nog plyed groter. In dt conditiong gevl vernderen gmes ook deze 4 blocks prtijvormen mutes duurvormen, with 2 mutes wrmee. 4 pitch Volhouden 50x40 vk res hndelen every time. kn To worden get n getrd. ide Mtg more per mute, Inmotio Prtijvormen looked 7v7/5v5 t decle number Tijdens de WK-voorbereidg hebben between de Korenen conditiong voornmelijk gmes prtijvormen s described gespeeld illustrtion 4 blokken nd 4, Durg muten tussendoor on 19 steeds My muten Kore. Het plyers speelveld crried out iedere n verge keer 50x40er..8 Om een beeld te krijgen durg gme Volhouden 1 nd gme vk 4 hndelen only 9.1. is This Inmotio-systeem mens decle gekeken nr 3.7 vervl (28.9 %). ntl After 3 explosieve weeks voetblcties gmes tussen prtij- were plyed g on 9 June vorm en 4, zols stt Afric. beschreven Now Korens figuur 9. gme 1 hd n verge 13.8 nd gme Tijdens 4 de still op woensdg This mens 19 mei decle 2010 just Kore before mkten World de spelers prtijvorm 1 gemiddeld,8 explosieve voetblcties only 2.1 en prtijvorm (15.2 %). 4 Cup In nog short, mr s 9,1 result cties. Dit betekende periodistion een vervl Korens 3,7 cties progressed (28,9 %). N 3 considerbly weken werden Mtg de prtijvormen per op mute. woensdg As 9 juni tem 2010 more Zuid-Afrik nderml gespeeld. Nu MEASUREMENT Meetresultten RESULTS FOOTBALL Voetblcties ACTIONS tijdens DURING Prtijvormen GAMES 7v7/5v5 7V7/5V5 Gme Prtij 1 Gme Prtij 2 Prtij Gme 33 Gme Prtij 4 Decle Vervl %,8 11,2 10,0 9,1-3,7-28,9% % Zuid-Afrik Afric 13,8,6 11,8 11,7-2,1-15,2% % Figuur 9. Illustrtion 9. Tijdens de zowel ls Zuid-Afrik speelden de Korenen 4 prtijvormen 4 muten tussendoor steeds 2 muten Durg sessions both Kore nd Afric Korens plyed four gmes 4 mutes with 2 mutes. Usg Inmotio. Met behulp Inmotio-systeem werd tijdens de voetblconditionele prtijvormen ntl explosieve voetblcties geen. Het vervl durg fitness gmes number mesured. decle number between gme 1 nd 4 gives n ntl cties tussen prtijvorm 1 en 4 geeft een beeld Volhouden ide Mtg more per mute. vk hndelen fl mkten stges de y Korenen chieved prtijvorm s mny 1 s gemiddeld 13.7% more 13,8 explosieve voetblcties obviously en prtijvorm powerful 4 nog wepon steeds 11,7 which is chieve cties. Het vervl World Cup vlk objective: voor second WK dus round! nog mr 2,1 cties (15,2 %). Korm, ls gevolg de periodiserg mkten /8v8 de Korenen grote stp- Gmes Even pen more Volhouden so thn gmes vk hndelen. Zij on wren bigger stt pitch, om ls gmes tem 7v7/5v5 /8v8 de slotfse re mr suitble liefst 13,7% improve meer Mtg voetblcties more te mken, geen per mute zelfsprekend Durg een World krchtig Cup wpen prepr- tion om de WK-doelstellg Korens mly te plyed hlen: se de big tweede conditiong ronde! gmes blocks 8 mutes. Mtg more per Prtijvormen mute /8v8 mpped with Inmotio Nog meer dn de by prtijvormen lookg t decle 7v7/5v5 op een number groter speelveld, zijn de prtijvormen between /8v8 gme geschikt 1 nd 4, om s described Volhouden illustrtion vk hndelen te verbeteren. Tijdens de WK- 10. Durg voorbereidg speelden Kore de Korenen on Fridy deze grote 14 My prtijvormen 2010 plyers voornmelijk verged blokken muten. Het Volhouden gme 1 nd vk gme hndelen 4 only werd This signifies decle 6.1 De Voetbltrer nr

5 m/s2 k bereikten between de gme Korenen 1 nd zelfs 4. Also n 4 MEASUREMENT Meetresultten RESULTS durg blokken 8 muten Afric nog FOOTBALL Voetblcties ACTIONS tijdens DURING Prtijvormen GAMES /8v8 11V11/8V8 on vrijwel dezelfde 10 June mximle 2010 re snelheden tijdens decle explosieve between voetblcties. gme 1 nd 4: Vermoeidheid 0.8 Prtij Gme 1 1Prtij Gme 2 2Prtij Gme 3 3 Prtij Gme 4 4 Vervl Decle % % tijdens voetbllen uit zich m/s2. 21,3 20,4 18,6 15,2-6,1-28,6% Furrmore, duidelijk niet de fct vorm tht een decle vervl mximle sprtsnelheid. Afric % durg Zuid-Afrik 24,8 23,5 22,3 21,7-3,1 -,5% Tijdens lower diezelfde compred prtijvormen Afric % echter Kore wel is sprke n diction een duidelijk vervl World mximle Cup preprtion versnellg tht durg Illustrtion Figuur bnen Korens explosieve hd got voetblcties. better t Tijdens Durg Tijdens de sessions zowel both ls Kore Zuid-Afrik nd speelden Afric de Korens Korenen de mximum op Mtg 4 four prtijvormen gmes /8v8 /8v8 8 mutes 8 muten with 2 mutes tussendoor. number steeds 2 mi- plyed. woensdg 14 mei 2010 er tussen nuten. Met behulp durg Inmotio-systeem gmes mesured werd tijdens usg de prtijvormen ntl decle explosieve number voetblcties geen. between Het gme vervl 1 nd 4 ntl gives cties n Gmes m/s2. Ook tijdens de Zuid- Inmotio prtijvorm 1 en 4 een vervl 1,4. ide tussen Mtg prtijvorm 1 more en 4 geeft een per beeld mute. Volhouden vk hndelen. Kore er sprke ( een vervl 19 My tussen 2010) pr- Also Afrik durg op donderdg gmes 10 juni 2010 nd tijvorm 1 en Afric 4: 0,8 ( m/s2. 9 June Overigens, 2010) feit pek dt sprt vervl speed tijdens de dimished Zuid-Afrik lst few lger (29%). Inmotio-systeem lst phse krt gebrcht preprtion door te kijken on nr vervl 8 June scoutg wel een sterk nd vervl ccelertion. mximle ver- conditiong. vergelijkg Durg se de gmes World hods Drentegen need veronden be developed Korenen for hrdly Cup 2010, ntl gmes explosieve /8v8 voetblcties were lso snellg n ede de prtijvormen. Dus ook tijdens prtijvormen ccelertion. rende de WK-voorbereidg de Kore- re is een cler dictie decle dt gedu- pek plyed tussen prtijvorm Afric. 1 en 4, In zols gme stt 1 Gmes Korens beschreven verged figuur Both blijkt de mximle Kore sprtsnelheid nd Durg nen beter zijn geworden Kore Volhouden decle between hndelen. gme nd gme 4 still Afric geen rol te Korens spelen bij still chieved mken re 21.7 Tijdens. de In or words, Kore op vrijdg 14 mei just 2010 before mkten World de spelers Cup de komende jren fter verregnde 4 blocks conse- prtijvormen Afric re sme voetblcties. pek speeds Deze constterg durg zl 1 nd m/s 2. Also durg decle prtijvorm only gemiddeld (.5%). 21,3 explosieve ment voetblcties tht durg en prtijvorm big 4 scouten clerly en tren does not express voetbl- m/s2. (woensdg 19 mei 2010) 8 quenties mutes hebben. op Ftigue gebied durg decle Ook tijdens between de prtijvormen gme 1 nd 4: 0.8 This gmes nog mr 15,2 Korens cties. were Dit betekende still mkg itself lers. Men zl form moeten fstppen decle pek en Zuid-Afrik smller decle (woensdg durg 9 juni 2010) progression een vervl 6,1 cties field (29%). Mtg ltste more fse de per WK-voorbereidg mute. As However, nieuwe hoden durg moeten sme ontwikke- gmes nuwelijks f te nemen Kore de ltste is n In de sprt lle orieën speed. rondom snelheid en bleek de mximle Afric sprtsnelheid compred tem op donderdg y were 8 juni ble 2010 crry werden out de s len voor re scouten cler en tren decle diction pr prtijvormen. tht durg Tijdens World deze prtijvormen preprtion er Korens wel een duide- hd much prtijvormen s 16% /8v8 more ook Zuid- pek versnellg. ccelertion with Cup Afrik ltter gespeeld. prt Nu mkten mtch de which Korenen prtijvorm course rep 1 gemiddeld benefits durg 24,8 prtijvormen Kore on 14 Tijdens de.. Durg got lijk better vervl t Mtg mximle versnellg. mximum would explosieve World Cup. voetblcties en prtij- My Zowel 2010 re ls decle Zuid-Afri- 1.4 er tussen prtijvorm 1 en 4 een vervl vorm 4 nog steeds 21,7 cties. Het Pek ccelertion vervl vlk voor WK dus nog mr mesurements 3,1 cties (,5%). durg Dus ook sprts tijdens clerly de grote showed prtijvormen tht boekten de Korenen veel progressie it is op ll bout gebied pek ccelertion. Volhouden Durg vk hndelen. different Als tem konden fitness zij gmes ltste this mzg deel conclusion de wedstrijd confirmed. mr liefst 16% Both meer durg voetblcties, te mken, nd geen 4v4 zich pek onherroepelijk speed brely dimishes zou terugbetlen tijdens lst pir WK. blocks. On or hnd Korens did Mximle show strong versnellg decle pek ccelertion Uit de gen t tijdens end de voetblsprts is overduidelijk gmes. gebleken dt conditiong In or bij explosieve words, durg voetblcties conditiong gt gmes om de mximle s well versnellg. pek sprt Ook speed tijdens de not verschillende seem hve voetblcondi- ny effect does tionele prtijvormen. This werd conclusion deze bnbrekende fr-rechg constterg consequences bevestigd. Tij- shll hve dens zowel comg, yers ls 4v4 field blijkt de scoutg mximle nd snelheid nuwelijks ers. f te All nemen ories de regrdg ltste pr speed blokken. will hve be bndoned nd new MEASUREMENT RESULTS GAMES 11V11 Meetresultten Prtijvormen Gme 1 Gme 2 Gme 3 Gme 4 Decle % Prtij 1 Kore Prtij 2 Prtij 3 Prtij 4 Vervl % Speed (m/s) % Accelertions Snelheid (m/s) (m/s 2 ) 7, , , , , , % % Versnellg (m/s 2 ) 6,9 6,5 6,3 5,5-1,4-20,3 % Afric Zuid-Afrik Speed (m/s) % Accelertions Snelheid (m/s) (m/s 2 ) 7, , , , , , % % Versnellg (m/s 2 ) 7,4 7,2 6,9 6,6-0,8-10,8 % Figuur Illustrtion Tijdens Durg de sessions zowel both ls Kore Zuid-Afrik nd speelden Afric de Korens Korenen plyed 4 four prtijvormen gmes /8v8 8 mutes 8 muten with 2 mutes tussendoor. pek steeds speed 2 muten nd ccelertion. Met behulp with Inmotio-systeem mesured werd usg tijdens Inmotio de prtijvormen. mesurement de mximle dt snelheid showed en versnellg tht decle bnen pek voetblcties ccelertion geen. between Uit deze gme meetgegevens 1 nd 4 is cler blijkt diction dt vervl Mtg mximle mximum versnellg tussen. prtijvorm pek 1 speed en 4 een does duidelijke not pper dictie hve is ny effect Volhouden. vk hndelen. De mximle sprtsnelheid blijkt geen rol te spelen voetbllen. Temperiodiserg periodistion WK2010 World Cup 10 Herstel Dsdg Recovery Vrij 11 Free pssvorm 1m Donderdg 13 1x8x15er pssg voetblsprts with 1 m 10sec 13 1x8x15 3x4m re 2m sprts with 10 sec Vrijdg 14 3x4m 4x8m with 2m Fridy, x8m Zondg v Ecudor (2-0) Herstel Kore v Ecudor (2-0) Dsdg Recovery Vrij Free 2x8x15er voetblsprts 10sec 19 2x8x15 re 2m sprts with 10sec Donderdg 20 3x8m with 2m Vrijdg x8m 1x6x5er voetblsprts 30sec Fridy, 21 My 2009: 1x6x5 1x4x15er re voetblsprts sprts with 30sec 1x4x15re 1x2x25er voetblsprts sprts with 60sec 1x2x25re 6x2m 4v4 1m sprts with 60sec 22 6x2m 4v4 pssvorm with 1m 1m 22 pssg with 1m Reizen nr Jpn Trvel Jpn Zondg Jpn v (0-2) Dsdg Jpn Herstel v Kore (0-2) 25 Recovery Reizen nr Oostenrijk Trvel Austri 26 pssvorm 1m Donderdg x8x15er pssg voetblsprts with 1m 10sec 27 1x8x15 3x4m re 2m sprts with 10sec Vrijdg 28 3x4m 3x2m 4v4 with 2m 1m Fridy, x2m 4v4 with 1m Zondg v Wit-Ruslnd (0-1) Herstel Kore v Belrus (0-1) Dsdg 1 31 Recovery 1 2 Donderdg 3 2 v Spnje (0-1) Vrijdg 4 3 Herstel Kore v Sp (0-1) Fridy 4 Recovery Reizen nr Zuid-Afrik Trvel Afric 5 pssvorm 1m Zondg 6 5 pssg with 1m 6 7 1x6x5er voetblsprts 30sec 7 1x6x5re 1x4x15er voetblsprts sprts with 30sec 1x4x15er 1x2x25er voetblsprts sprts with 60sec 1x2x25er 6x2m 4v4 1m sprts with 60sec Dsdg 8 Herstel 6x2m 4v4 with 1m 8 9 Recovery 2x8x15er voetblsprts 10sec 9 2x8x15 re 2m sprts with 10sec Donderdg 10 4x8m with 2m Vrijdg x8m Fridy 11 v Griekenlnd (2-0) Zondg 13 Herstel Kore v Greece (2-0) Recovery Vrij Dsdg Free 3x8m x8m Donderdg v Argentie (1-4) Vrijdg Herstel Kore v Argent (1-4) Fridy Recovery Herstel Zondg Recovery 3x8m x8m Dsdg v Nigeri (2-2) Herstel Kore v Nigeri (2-2) Donderdg Recovery Herstel Vrijdg Recovery Fridy v Uruguy (1-2) 26 Kore v Uruguy (1-2) De Voetbltrer nr

6 MEASUREMENT RESULTS GAMES 6V6 Meetresultten Prtijvormen Gme Gme Gme Gme Decle % Prtij 1 Prtij Prtij Prtij Vervl % Kore Speed Snelheid (m/s) (m/s) 6, , ,86.3 6,56.5-0, ,0-0.3 %% Versnellg (m/s 2 ) 6,9 6,5 6,1 5,6-1,3-18,8 % Accelertions (m/s 2 ) % Zuid-Afrik Afric Speed Snelheid (m/s) (m/s) 6, , ,76.7 7, , ,84.8 % % Accelertions Versnellg (m/s (m/s 2 ) 2 ) 7, , ,66.6 6,46.4-0, , %% Figuur. Illustrtion. Tijdens de zowel ls Zuid-Afrik speelden de Korenen 4 prtijvormen 7v7/5v5 4 muten tussendoor steeds 2 mu- Durg sessions both Kore nd Afric Korens plyed four gmes 7v7/5v5 4 mutes with 2 mutes. pek speed nd ten. Met behulp Inmotio-systeem werd tijdens de prtijvormen ccelertion with mesured usg Inmotio. de mximle snelheid en versnellg bnen explosieve voetblcties geen. mesurement dt showed tht decle pek ccelertion between Uit deze meetgegevens blijkt dt vervl mximle versnellg tussen gme 1 nd 4 is cler diction Mtg mximum. prtijvorm 1 en 4 een duidelijke dictie is Volhouden vk pek speed does not pper hve ny effect. hndelen. De mximle sprtsnelheid blijkt geen rol te spelen voetbllen. Conditiong 1,4 m/s2. gmes Ook tijdens 4v4 de Also Zuid-Afrik durg gmes er sprke 4v4 een vervl Kore tussen (Fridy prtijvorm 21 My 1 en 2010) 4: 0,8 nd m/s2. Afric ( 7 June 2010) Het kleere pek vervl sprt tijdens speed de hrdly dimished Zuid-Afrik vergelijkg lst few gmes. de re cler decle is een dictie pek ccelertion dt gedurende durg de WK-voorbereidg gmes 4v4. Durg de Korenen beter zijn geworden Kore re Volhouden decle 2.1 m/s2 hndelen. Kore (vrijdg 21 mei 2010) en Zuid- prtijvormen 4v4 Tijdens de prtijvormen 4v4 Zuid- Afrik (mndg 7 juni 2010) bleek de MEASUREMENT RESULTS GAMES 4V4 mximle sprtsnelheid eveneens Decle Meetresultten Prtijvormen 4v4 % Kore vervl % Speed (m/s) % Accelertions (m/s Snelheid (m/s) ) % 6,5 6,5 6,1 6,1 6,0 6,2-0,3-4,6 % Versnellg (m/s 2 ) 6,9 6,9 6,0 6,2 5,6 4,8-2,1-30,4 % Afric Zuid-Afrik Speed (m/s) Snelheid (m/s) 6.6 6, , , , , , ,4-6.1 % - 6,1 % Accelertions Versnellg (m/s (m/s 2 ) ) 7,37.3 7, , , ,5 6.56, , ,4 % Figuur 13. Illustrtion 13. Tijdens de zowel ls Zuid-Afrik speelden de Korenen 6 Durg sessions both Kore nd Afric Korens prtijvormen 4v4/3v3 muten tussendoor steeds 1 muut. Met plyed six gmes 4v4/3v3 2 mutes with 1 mute. pek speed nd behulp Inmotio-systeem werd tijdens de prtijvormen de mximle snelheid en versnellg bnen explosieve voetblcties geen. Uit deze meetgege- ccelertion with mesured usg Inmotio durg prctice gmes. mesurement dt showed tht vens blijkt dt vervl mximle versnellg tussen prtijvorm 1 en 6 een decle pek ccelertion between gme 1 nd 6 is cler diction duidelijke dictie is Volhouden vk hndelen. De mximle Mtg mximum. pek speed does not pper sprtsnelheid blijkt geen rol te spelen voetbllen. hve ny effect. between nuwelijks gme f te 1 nemen nd 6. Also de durg ltste pr prtijvormen. Er Afric wel re een duidelijk decle vervl between mximle gme 1 nd versnellg tijdens de prtijvormen 4v4. Tij- 6: 1.2 m/s2. dens smller de decle durg er tussen prtijvorm Afric 1 en 6 compred een vervl 2,1 m/s2. Tijdens de Kore is n diction Zuid-Afrik tht durg er ook sprke World Cup een vervl preprtion tussen prtijvorm Korens 1 hd en 6: got 1,2 m/s2. better t Mtg mximum Het kleere. vervl tijdens de Zuid-Afrik vergelijkg de Periodistion is een dictie In dt gedurende lst yers de WK-voorbereidg Rymond Verheijen de Korenen developed beter zijn geworden strong oreticl Volhouden foundtion hndelen. Periodistion. field Footbll It is unique becuse its objective Periodiserg nd universl chrcter. This In de foundtion ltste jr hs heeft been Rymond described extensively Verheijen een sterk book oretisch Footbll fundment ontwikkeld And op ddition, gebied Periodistion. prctice, Periodiseren he hs shown voetbllen. with severl countries Uniek is ( de voetblwereld Nerlnds, wege Kore, objectieve Russi), en clubs universele (cludg krkter. FC Brcelon, Zenit St. Peterburg, VoetblLAB VoetblLAB Sds In My fgelopen 2010 Inmotio, mei 2010 co-opertion heeft Inmotio with smenwerkg World Footbll Acdemy Nederlnde nd Voetbl Hotel Acdemie Residence en Vicri Hotel Residence Hoenderloo, Vicri estblished Hoenderloo rel een Footbll- heus VoetblLAB which opgericht comprises, dt mong onder or meer thgs, bestt uit Inmotio Inmotio-systeem,, s zols dt described dit rtikel this rticle. beschreven. FootbllLAB Het VoetblLAB fers biedt ll lle pressionl pr- en mteurclubs mteur de mogelijkheid clubs opportunity om Hoenderloo mesure voetblvermogen performnce hun seni- nd oren- ir senior jeugdtems nd junior te lten tems en. Hoenderloo, Geïnteresseerden Nerlnds. kunnen meer formtie For more krijgen formtion, vi plese go Dit fundment stt uitvoerig beschreven een schkel om periodisergsver- Mnchester boek Het City) periodise- nd Chelse, his hl periodistion heleml wterdicht does deed te mken result Feyenoord ren voetbllen. Acdemy Drnst how usg heeft en Mximum dt de wetenschppelijk, onderbouwg blnced hij de prktijk periodistion llerlei cn mke lnden mximum de orie. Dnkzij Mtg (Nederlnd, tem p fit, nd number Ruslnd),, Inmotio-systeem More heeft per Verheijen mute clubs juries (o.. FC cn Brcelon, be ricted Zenit St. Peterburg, nd tijdens Mtg fgelopen more WK2010 ede- per Chelse, Mnchester City) en mimum. mute. lijk cijfermtig In short, kunnen Inmotio onderbouwen However, de Feyenoord ll jeugdopleidg those yers lten lk completed dt zijn periodiserg Verheijen's derdd hod. resulteert missg zien hoe mke behulp periodistion een uitgeblnceerde Explosiever hndelen, completely periodiserg wtertight, een tem more p- ory Volhouden hnde- specificlly fit kn worden scientific ntl support blessures len, Vker hndelen en Vol- t ory. een mimum Thnks kn Inmotio worden houden vk hndelen. Korm,, beperkt. Verheijen, t pst 2010 Inmotio-systeem heeft Verheijens World In l die Cup jren ontbrk flly er ble echter produce nog werkwijze compleet gemkt. figures support fct tht De Voetbltrer nr

Masters faculteit Letteren en Wijsbegeerte

Masters faculteit Letteren en Wijsbegeerte Msters fculteit Letteren en Wijsbegeerte 1 Informtie voor studenten met een Vlms diplom Deze brochure is een eerste kennismking met het nbod msteropleidingen n de Universiteit Gent gebundeld per fculteit.

Nadere informatie

hv 1 Key for students www.goforit-online.nl Engels voor de nieuwe onderbouw Jan van den Bos Marleen Cannegieter Ian Davies Anke Hulsker Aafke Moons

hv 1 Key for students www.goforit-online.nl Engels voor de nieuwe onderbouw Jan van den Bos Marleen Cannegieter Ian Davies Anke Hulsker Aafke Moons Engels voor de nieuwe onderouw hv 1 Key for students www.goforit-online.nl Jn vn den Bos Mrleen Cnnegieter In Dvies Anke Hulsker Afke Moons Tweede druk 9006144635_w.indd 1 24-05-2007 10:20:51 lwoo k gt

Nadere informatie

Tijdschrift voor Seksuologie (2010) 34, 90-103

Tijdschrift voor Seksuologie (2010) 34, 90-103 Tijdschrift voor Seksuologie (2010) 34, 90-103 www.tijdschriftvoorseksuologie.nl Grensoverschrijdende seksuele ervringen en gedrgingen onder jongeren De belngrijkste resultten uit het onderzoek Lt je nu

Nadere informatie

Integratie en religiositeit onder de Turkse tweede generatie in Berlijn en Amsterdam

Integratie en religiositeit onder de Turkse tweede generatie in Berlijn en Amsterdam Integrtie en religiositeit onder de Turkse tweede genertie in Berlijn en Amsterdm Een nlyse vn jonge moslims in twee Europese hoofdsteden 1 Fenell Fleischmnn* Smenvtting In dit rtikel wordt de reltie onderzocht

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Onderzoek doen

Hoofdstuk 1 Onderzoek doen Noordhoff Uitgevers v Hoofdstuk 1 Onderzoek doen Opdrcht 1.1 Lees het rtikel Steeds meer lleenstnden worden steeds grijzer in prgrf 1.2 en entwoord drn de volgende vrgen. Geef n welke orgnisties elng kunnen

Nadere informatie

Homoet nu digitaal terug te zoeken

Homoet nu digitaal terug te zoeken Oplge: 5.500 exemplren 6e jrgng nr. 29 16 juli 2014 Bedrijventerre H2O opgewrdeerd het huis-n-huis nieuwsbld voor de Gemeente Httem HATTEM Het bedrijventerre H2O is opgewrdeerd. Hd het voorheen een lokle

Nadere informatie

provinci renthe Assen, 1B september 2013 en een uiteenzetting van financieringsmogelijkheden beoogt het onderzoek

provinci renthe Assen, 1B september 2013 en een uiteenzetting van financieringsmogelijkheden beoogt het onderzoek Prooincie h øis Westerbrink r, Assen Postdres Postbus rz2, 94ooAc Assen www'drenthe.nl r (ot 92) 36 5t tt r (ot 92) 36 t7 77 provinci renthe An: de voorzitter en leden vn provincile stten vn Drenthe Assen,

Nadere informatie

Algemene ledenvergaderin g Wethoudersvereniging. 2l november 2012. Wethnrn]o. w t ffi Êffiffi **^#

Algemene ledenvergaderin g Wethoudersvereniging. 2l november 2012. Wethnrn]o. w t ffi Êffiffi **^# Algemene ledenvergderin g Wethoudersvereniging 2l november 2012 Wethnrn]o w w t ffi Êffiffi **^# Agend Algemene ledenvergdering \ilethoudersvereniging Groenekn \Moensdg 21 november 2012 I 2 J Opening Mededelingen

Nadere informatie

Training - Workshops - Coaching - Teksten. VRAGEN & ADVIES? Bel 036 545 17 13

Training - Workshops - Coaching - Teksten. VRAGEN & ADVIES? Bel 036 545 17 13 2015 Trining - Workshops - Coching - Teksten VRAGEN & ADVIES? Bel 036 545 17 13 2 3 Mondelinge communictie 8 Schriftelijke communictie Doe inspirtie op Wij trinen, cochen en schrijven. Al sinds 1998. Wij

Nadere informatie

INHOUD. Er zijn duizenden manieren om je leven te leven! HOE LEEF JIJ HET JOUWE? SPELLEN. www.hasbro.nl www.hasbro.be

INHOUD. Er zijn duizenden manieren om je leven te leven! HOE LEEF JIJ HET JOUWE? SPELLEN. www.hasbro.nl www.hasbro.be 8+ -4 Spelers Er zijn duizenden mnieren om je leven te leven! HOE LEEF JIJ HET JOUWE? 0407043904 A 007 Hsbro. Alle rechten voorbehouden. edistribueerd in Nederlnd door Hsbro B.V., Postbus 300, 350 A Utrecht.

Nadere informatie

EIM onderdeel van Panteia

EIM onderdeel van Panteia EIM onderdeel van Panteia Lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgenderwerknemers in het MKB Onderzoek voor Bedrijf & Beleid Lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgenderwerknemers in het MKB

Nadere informatie

MAGAZINE. Year 1, No 1, april 2015

MAGAZINE. Year 1, No 1, april 2015 Year 1, No 1, april 2015 MAGAZINE Gouden driehoek helpt cybersecurity vooruit Digitale domein beperking én kans voor de nationale economie Cybersecurity hoort thuis in elke boardroom Meer internetveiligheid

Nadere informatie

Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 1. Deel 2B: Effecten van explosie op constructies

Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 1. Deel 2B: Effecten van explosie op constructies Pulictiereeks Gevrlijke Stoffen Deel B: Effecten vn eplosie op constructies decemer 003 pgin vn 3 PGS, Deel B: Effecten vn eplosie op constructies Inhoudsopgve pgin Smenvtting 4 Summry 4 Inleiding 5 Identifictieschem

Nadere informatie

Probleemgedrag bij ouderen met dementie

Probleemgedrag bij ouderen met dementie Proleemgedrg ij ouderen met dementie Een vergelijking vn tien ntionle en interntionle richtlijnen Sytse Zuidem, specilist ouderengeneeskunde, fdeling Eerstelijnsgeneeskunde, Centrum voor Huisrtsgeneeskunde,

Nadere informatie

Activiteitenplan 2015

Activiteitenplan 2015 Activiteitenpln 205 Hierbij presenteren wij het Activiteitenpln 205 vn het Domein Applied Science wrbij per onderwerp een prioriteitstelling stt vermeld. Opgenomen zijn in ieder gevl lle jrlijkse en lopende

Nadere informatie

De lange weg naar werk

De lange weg naar werk I. Groot, M. de Graaf-Zijl, P. Hop, L. Kok, B. Fermin (TNO), D. Ooms (TNO), W. Zwinkels (TNO) De lange weg naar werk Beleid voor langdurig uitkeringsgerechtigden in de WW en de WWB Onderzoek uitgevoerd

Nadere informatie

De lange weg naar werk

De lange weg naar werk Opdrachtgever RWI De lange weg naar werk Conclusie Opdrachtnemer SEO Economisch Onderzoek / I. Groot, M. de Graaf-Zijl, P. Hop... [et al.] Onderzoek De lange weg naar werk: beleid voor langdurig uitkeringsgerechtigden

Nadere informatie

Samenvatting Jesse Schell

Samenvatting Jesse Schell Björn Gillissen Samenvatting Jesse Schell Jesse Schell is a game developer he has done a lot of things like write a book and made some games. First of all he wants to talk about things that are unexpected

Nadere informatie

BIGGER BIM Onderzoek naar hoe het gedachtegoed van ketenintegratie en lean meer betekenis kan geven aan BIM als informatiedrager van het bouwproces

BIGGER BIM Onderzoek naar hoe het gedachtegoed van ketenintegratie en lean meer betekenis kan geven aan BIM als informatiedrager van het bouwproces BIGGER BIM Onderzoek naar hoe het gedachtegoed van ketenintegratie en lean meer betekenis kan geven aan BIM als informatiedrager van het bouwproces Ketenintegratie Lean BIM Afstudeerrapport Jan Fokke Post,

Nadere informatie

Emotionele voetbalrobot. Creativity -some unromantic thoughts. About finding needles in haystacks

Emotionele voetbalrobot. Creativity -some unromantic thoughts. About finding needles in haystacks me it o s e w op a r 14 december g n i t r voo ko ia.nl stellen s be s.sv ticket naar Congre rf snel su Creativity -some unromantic thoughts Emotionele voetbalrobot About finding needles in haystacks Harvesting

Nadere informatie

DREAMagazine. DREAMevent 2013. - Business value - Business agility - Business rules en - Collaboration - Certificering

DREAMagazine. DREAMevent 2013. - Business value - Business agility - Business rules en - Collaboration - Certificering DREAMagazine WWW.DREAMEVENT.NL. Dutch Requirements Engineering And Management DECEMBER 201 3 DREAMevent 2013 - Business value - Business agility - Business rules en - Collaboration - Certificering DREAM

Nadere informatie

Bidbook stichting Hatemalo Nepal

Bidbook stichting Hatemalo Nepal Bidbook stichting Hatemalo Nepal Doel van Stichting Hatemalo Nepal is het financieel en immaterieel steunen van plaatselijke initiatieven op de terreinen werkgelegenheid en onderwijs in de meest brede

Nadere informatie

MAGAZINE SOFTWARE DEVELOPMENT NETWORK

MAGAZINE SOFTWARE DEVELOPMENT NETWORK MAGAZINE SOFTWARE DEVELOPMENT NETWORK IN DIT NUMMER O.A.: Favorite Gems of Visual Basic 2008 < Using DotNetNuke to Build Groupware Applications < Vormgeven aan Virtueel Samenwerken < Tag Clouds: Usability

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR ONTWIKKELINGEN IN DE DAB+ MARKT

ONDERZOEK NAAR ONTWIKKELINGEN IN DE DAB+ MARKT Een publicatie van Telecompaper AT/EZ 6936429 / AGENTSNL-21402 www.telecompaper.com ONDERZOEK NAAR ONTWIKKELINGEN IN DE DAB+ MARKT In opdracht van Agentschap Telecom 28-01 - 2015 Marloes van Caspel Tine

Nadere informatie

Energie-efficiënt bouwen onder Europese vlag

Energie-efficiënt bouwen onder Europese vlag Energie-efficiënt bouwen onder Europese vlag SESAC demonstratieproject in Delft Energy-efficient building under the flag of Europe SESAC demonstration project in Delft Energie-efficiënt bouwen onder Europese

Nadere informatie

Grijs is niet zwart wit ambities van 55+

Grijs is niet zwart wit ambities van 55+ Grijs is niet zwart wit ambities van 55+ vitality we add 2 Medical Delta Het Medical Delta consortium wordt gevormd door de academische instellingen en regionale overheden in Zuid-Holland. In samenwerking

Nadere informatie

ACHTERGROND VAN DE REGELING

ACHTERGROND VAN DE REGELING 55 P.W.H.M. Willems, "XYZ is de helft vn (oud) ABC: een nieuwe hoffb,rmule voor vergoeding kennelijk onredelijk ontslgt", TAP 2009, p 77+-778. A.R. Houweling, G.W. vn der Voet, "Kennelijk onredelijk ontslg

Nadere informatie

Hoofdstuk 8 Beslissen onder risico en onzekerheid

Hoofdstuk 8 Beslissen onder risico en onzekerheid Hoofdstuk 8 Beslissen onder risico en onzekerheid 8.5 Tectronis Tectronis, een friknt vn elektronic, kn vn een nder edrijf een éénjrige licentie verkrijgen voor de fricge vn product A, B of C. Deze producten

Nadere informatie

Summary In the Netherlands, some major educational reforms in secondary education were implemented during the last twenty years. All these innovations aimed at enhancing the efficiency and quality of secondary

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJK VERSLAG SUSTAINABILITY REPORT

MAATSCHAPPELIJK VERSLAG SUSTAINABILITY REPORT Aluchemie MAATSCHAPPELIJK VERSLAG SUSTAINABILITY REPORT 2009 Inhoud Contents ALUCHEMIE Voorwoord / Introduction 3 Productie / Production 4 HSEQ 7 Customer Services 12 Milieu / Environment 14 Afvalmanagement

Nadere informatie