NOTULEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS TIE HOLDING N.V.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NOTULEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS TIE HOLDING N.V."

Transcriptie

1 NOTULEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS TIE HOLDING N.V. Ntulen van de algemene vergadering van aandeelhuders van de naamlze venntschap TIE Hlding N.V., statutair gevestigd te Hfddrp, gehuden te Hfddrp p 10 maart 2010 m 10:00 uur. Als vrzitter van de vergadering treedt p de heer A.F.L. Veth, vrzitter van de Raad van Cmmissarissen van TIE Hlding N.V.. 1. Opening en mededelingen De vrzitter heet alle aanwezigen van harte welkm en pent de vergadering. De ntulen zullen wrden gehuden dr de Secretary f the Cmpany. De vrzitter cnstateert dat de aandeelhuders tijdig en p geldige wijze zijn pgerepen tt de vergadering, dr middel van een prepadvertentie die p 17 februari 2010 is geplaatst p de crprate website van TIE Hlding N.V.. De vrzitter cnstateert dat aan de frmaliteiten die de wet en de statuten stellen vr het huden van een algemene vergadering van aandeelhuders is vldaan zdat geldige besluiten kunnen wrden genmen mtrent alle vrstellen die p de gepubliceerde agenda staan. De vrzitter cnstateert blijkens de presentielijst dat zich vr deze vergadering twintig (20) aandeelhuders hebben aangemeld, met een ttaal van stemmen. Aanwezig zijn achttien (18) stemgerechtigde aandeelhuders, met een ttaal van aandelen met elk een nminale waarde van 10 cent (EUR 0,10), rechtgevende p het uitbrengen van evenzveel stemmen ( ). Het aantal vertegenwrdigde stemmen bedraagt 23,14% van het aantal uitstaande aandelen ten tijde van het plaatsvinden van de aandeelhudersvergadering. De vergadering zal in het Nederlands wrden gehuden. In afwijking hierp, kan de presentatie van de heer J.B. Sundelin in het Engels wrden gegeven. De vrzitter stelt de verige leden van de Raad van Cmmissarissen (RvC) en de Raad van Bestuur (RvB) vr. Aanwezig zijn de heer A.F.L. Veth, vrzitter van de RvC, de heer P.P. van Schaick, lid van de RvC, de heer E.R. Hnée, lid van de RvC en de heer J.B. Sundelin, CEO en president van de RvB. Daarnaast zijn aanwezig de heer Z.J. van Puijenbrek, Financial Directr van TIE en H. van der Crput, Secretary f the Cmpany. De accuntant van de venntschap is tevens aanwezig. Ten beheve van de verslaglegging, wrdt een geluidspname gemaakt. Ter bevrdering van een gede vergaderrde en teneinde een zinvlle discussie in de vergadering te faciliteren, is de vrzitter gerechtigd het aantal vragen per aandeelhuder tijdens de vergadering te beperken. Vr en na de vergadering zal vldende ruimte gebden wrden, vragen te stellen aan TIE. In principe vindt stemming plaats dr middel van handpsteking. Indien hiertegen bezwaar bestaat, zal stemming schriftelijk plaatsvinden. 2. Vrstel tt vaststelling van de ntulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhuders van 11 maart Direct na de vergadering is een besluitenlijst pgesteld en p de website geplaatst. De ntulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhuders zijn vervlgens pgesteld en gedgekeurd dr de Raad van Bestuur en de Raad Business Integratin Cntent Syndicatin E-cmmerce TIE Hlding N.V. Antareslaan JE Hfddrp PO Bx KB Hfddrp, The Netherlands Phne +31 (0) Fax +31 (0)

2 van Cmmissarissen van TIE. Daarna zijn de ntulen p verzek ter beschikking gesteld aan de aandeelhuders. De aandeelhuders hebben vldende tijd gehad te reageren p de inhud van de ntulen. Het verslag dient te wrden vastgesteld p de wijze die in de statuten is bepaald. Op basis van artikel 1, lid 5 van de statuten van TIE, wrden de ntulen vastgesteld dr de Algemene Vergadering van Aandeelhuders. De ntulen van de Algemene Aandeelhudersvergadering van 11 maart 2009 zijn met algemene stemmen vastgesteld. 3. Verslag van de Raad van Bestuur ver het bekjaar 2009 De heer J.B. Sundelin geeft een presentatie met de vlgende nderwerpen: De delstellingen vr bekjaar 2009 en een verzicht van de behaalde delen. De vlgende stap van TIE Kinetix: Ttal Integrated E-cmmerce. Uitleg van het cncept (inclusief vide), nze visie, missie en strategie. De TIE Kinetix Platfrms: het Business Integratin platfrm, het Cntent Syndicatin Platfrm en het E-cmmerce platfrm. Uitleg ver de mzetverdeling tussen de diverse platfrms en de marktptentie. Uitgelicht: het Cntent Syndicatin platfrm inclusief vide. 4. Vruitzichten bekjaar 2010 De heer J.B. Sundelin vervlgt zijn presentatie met de vlgende nderwerpen: Resultaten van het eerste kwartaal Delstellingen vr bekjaar Vragen naar aanleiding van de presentatie: Dhr. J. van der Heide: Wat betekent de marktptentie van E-cmmerce en Cntent Syndicatin vr de mzetgrei van TIE? Antwrd J.B. Sundelin en P.P. van Schaick: De markten van E-cmmerce en Cntent Syndicatin zijn enrme greimarkten. Steeds meer bedrijven kiezen ervr m niet alleen via Ggle te adverteren, maar dr middel van cntent p websites hun prducten f diensten te prmten. TIE heeft p dit mment een uitstekende basis met een partner als Cnet. Daarnaast investeert TIE veel in deze twee platfrms. De kmende jaren zal blijken he de dr TIE gevlgde strategie uit zal pakken. Dhr. J. van der Heide: He vertaalt dit zich naar 2009, was er sprake van grei? Antwrd J.B. Sundelin: De business greide in De mzet van het Cntent Syndicatin platfrm heeft de ptentie te greien, dit platfrm bevindt zich in de beginfase qua verkp. Dhr. J. van der Heide: He ntwikkelt E-cmmerce markt zich p dit mment, wereldwijd gezien? Antwrd J.B. Sundelin: Op dit mment wrden wereldwijd lpende E-cmmerce prjecten stilgelegd in verband met de financiële crisis. De verwachting is dat in de lp van 2010 de prjecten weer wrden pgepakt. Drdat veel partijen afgelpen jaar niet wilden f knden investeren in E-cmmerce is de markt niet z hard gegreid als gepland. TIE heeft als vrdeel dat het zich p alle drie de markten richt (Cntent Syndicatin, E-cmmerce en Business Integratin). Dhr. J.H. Beltman: Wrden alle E-cmmerce nderdelen binnen TIE geïntegreerd zwel fysiek als financieel? Antwrd J.B. Sundelin en Z.J. van Puijenbrek: E-cmmerce zal binnen TIE een aparte business unit blijven. Verder is sprake van vlledige integratie, k p financieel gebied. Dhr. H.D.W. van Gren: Zu u wat meer kunnen vertellen ver het persbericht met betrekking tt de inbreuk p het auteursrecht van TIE?

3 Antwrd J.B. Sundelin en H. van der Crput: het persbericht bevat de huidige status met betrekking tt de zaak. Een nafhankelijke derde partij vergelijkt mmenteel de sftware van beide betrkken partijen met elkaar. De VEB: Heveel mzet vr TIE heeft de samenwerking met Cnet in 2009 gegenereerd? Wat zijn de prgnses vr 2010 en 2011? Antwrd J.B. Sundelin: Het cntract met Cnet werd in juni 2009 getekend. Daarna zijn partijen begnnen aan het leggen van een basis vr de verkp van het Cntent Syndicatin platfrm en zijn een aantal zaken verder uitgewerkt. Vr 30 september 2009 is uit de samenwerking met Cnet ng geen mzet vrtgevleid. Partijen hebben vertruwen is de samenwerking, maar p dit mment kunnen er ng geen uitspraken wrden gedaan ver de verwachtingen. Dhr. J. van der Heide: Op de site van Cnet staat TIE ng niet vermeld. Antwrd J.B. Sundelin: Dat is een van de punten waar we met Cnet aan werken. Dhr. J. van der Heide: Na Siemens en Micrsft zijn er geen berichten meer gepubliceerd ver niet Cntent Syndicatin klanten, wat is hiervan de rzaak? Antwrd J.B. Sundelin en A.F.L. Veth: Wij gaan pas weer nieuw berichten publiceren als grte klanten een cntract tekenen met TIE, z vrkmen we een strm van berichten ver pilts en cntracten met geringe waarde. TIE investeert mmenteel een hp tijd en geld in relaties met A-merken waar we in de tekmst verder p kunnen buwen. Wij zijn ervan vertuigd dat de Cntent Syndicatin markt zeer interessant is, maar er kunnen k grte risic s aan kleven. Kmende jaren zal blijken f nze investeringen zich terugbetalen. Dhr. B.J. Lhman: Zijn de vruitzichten tt en met 2015 verbeterd ten pzichte van vrig jaar? Is het 5 jaren plan hierp aangepast? Antwrd J.B. Sundelin: TIE heeft ten pzichte van het 5 jaren plan een vertraging pgelpen van 6 tt 9 maanden. Dat is het gevlg van de keuze dat we gaan samenwerken met een klein aantal grte partijen. Ten pzichte van werken met een grt aantal kleine partijen geeft dit een duurzamere basis vr de tekmst, maar het vergt k meer tijd en investeringen. Het 5 jaren plan is niet aangepast. Dhr. B.J. Lhman: Wat zijn de verschillen tussen TIE en zijn cncurrenten? Antwrd J.B. Sundelin: Het grte verschil zit hem in het aanbieden van 3 platfrms. De grte spelers p het gebied van Business Integratin zijn alleen p Business Integratin gefcust en niet p andere gebieden zals E-cmmerce f Cntent Syndicatin. TIE biedt zwel Business Integratin als E-cmmerce en Cntent Syndicatin sftware aan en is daarmee uniek. Dhr. J. van der Heide: Heeft TIE veel geleerd van de 2 grte klanten die zij afgelpen jaar heeft bediend van Cntent Syndicatin sftware? Antwrd J.B. Sundelin: TIE heeft hier inderdaad veel van geleerd, zals het feit dat het leveren van maatwerk belangrijk is bij grte klanten. Ok is er een update van de sftware bewerkstelligd. De grte klanten hebben afgelpen jaar vr meer bekendheid van TIE gezrgd. Dhr. O. Huisman: Wat is de impact van het aanbieden van dezelfde sftware als TIE dr andere partners van Epicr vr de mzet die dr TIE met Epicr behaald wrdt? Antwrd J.B. Sundelin: Er is geen sprake van gelijke sftware, TIE biedt niet één maar een drietal platfrms aan. TIE ziet het als een vrdeel dat het met een grte partij als EPICOR samenwerkt. Dit pent deuren naar bedrijven waar TIE anders niet z makkelijk mee in cntact zu kmen. 5.a. Vrstel tt vaststelling van de jaarrekening Het besluit tt publicatie van het jaarverslag en de jaarrekening is p 21 januari 2010 genmen. Vervlgens is het jaarverslag gepubliceerd p 29 januari 2010 middels een persbericht en p de website geplaatst.

4 In het jaarverslag is de gedkeurende verklaring van Ernst&Yung Accuntants LLP, mtrent de getruwheid van de gecnslideerde jaarrekening en de jaarrekening van de venntschap, pgenmen. Vragen met betrekking tt de jaarrekening 2009: De VEB: TIE is p dit mment behrlijk aan het investeren in nieuwe medewerkers, marketing, en de Aziatische markt. He kan de Raad van Cmmissarissen hier allemaal tezicht p huden. Wrdt er ged tezicht gehuden p de ksten en heveel autnme grei kan TIE aan? Antwrd A.F.L. Veth: de Raad van Cmmissarissen ziet er nauwlettend p te dat de begrting gehandhaafd wrdt en hudt daarbij de cijfers nauwkeurig in de gaten. De Raad van Cmmissarissen is er zeer p gebrand dat TIE zich in psitieve zin ntwikkelt. Omzetgrei kan bestaan uit een greiende verkp van licenties, SaaS f cnsultancy uren. De beperkende factr vr de autnme grei zal het aantal cnsultancy uren zijn dat TIE kan maken. Mchten er tekrten aan mensen ntstaan m cnsultancy te verrichten, dan zullen er meer mensen aangetrkken dienen te wrden m prjecten uit te veren. Aanvulling J.B. Sundelin: Bij de intrductie van nieuwe prducten neemt TIE de cnsultancy p zich. De lng term strategie is dat partners de cnsultancy vr TIE gaan verrichten. Hierdr kan TIE ptimaal greien znder beperkende factren en zich richten p de cre-business zals develpment. De VEB: He is de minimalisering van de risic s ten aanzien van de vername van MambFive bewerkstelligd dr de Raad van Cmmissarissen? Antwrd A.F.L. Veth: De Raad van Cmmissarissen kwam tt de cnclusie dat de vrgenmen vername in de strategie van TIE paste. Dit mdat MambFive een tegevegde waarde zu zijn vr TIE in de verdere ntwikkeling van het ndersteunen van infrmatieverspreiding dr de supply chain. TIE begn als bedrijf met het verspreiden van infrmatie tussen systemen. Dr middel van E-cmmerce kunnen we nu k de eindgebruiker bereiken. Minimalisering van de risic s heeft vral betrekking p de financiering. De Raad van Cmmissarissen heeft er zrg vr gedragen dat de financiering geen risic vrmde bij de vername van MambFive. De VEB: Wat is de reden van de kredietfaciliteit welke is aangegaan met de Rabbank eigenlijk maar heel beperkt is? Antwrd A.F.L. Veth: Dit heeft deels met de timing te maken. Het is p dit mment lastig m krediet te krijgen. Ok TIE s verleden speelde mee in de verweging van de Rabbank. Dhr. J. H. Beltman: Is de Rabbank de enige bank waar TIE een kredietfaciliteit mee nderhud? Antwrd Z.J. van Puijenbrek: De Rabbank is de enige bank waarmee TIE een kredietrelatie heeft. In eerste instantie zal de Rabbank alleen in Nederland actief zijn met TIE. Wil TIE vervlg stappen nemen dan zal de Rabbank hier ver meedenken met TIE. Dhr. Reijnders: Wat is de verklaring vr de stijging van SaaS mzet afgelpen jaar? Antwrd J.B. Sundelin: De stijging vlgt vral uit nieuwe cntracten met nieuwe klanten, maar bestaat vr een deel k uit grei bij bestaande klanten drdat deze meer aangeslten afnemers hebben. Een andere vrm van grei ntstaat dr het aantal verrichte transacties dr aangeslten afnemers, indien per transactie betaald wrdt. De gecnslideerde jaarrekening en de jaarrekening van de venntschap 2009 zijn met algemene stemmen vastgesteld. 5.b. Vrstel tt vaststelling resultaatbestemming. Het vrstel m het resultaat van de nderneming aan de reserves van de nderneming te te vegen wrdt met algemene stemmen aangenmen. 5.c. Vrstel tt het verlenen van decharge van de leden van de Raad van Bestuur.

5 De Raad van Bestuur bestnd in bekjaar 2009 uit J.B. (Jan) Sundelin. Decharge is verleend aan het enige lid van de Raad van Bestuur. 5.d. Vrstel tt het verlenen van decharge van de leden van de Raad van Cmmissarissen. De Raad van Cmmissarissen bestnd in bekjaar 2009 uit A.F.L. (Tn) Veth, P.P. (Peter) van Schaick, en E.R. (Erik) Hnée. Met algemene stemmen is decharge verleend aan alle leden van de Raad van Cmmissarissen. 5.e. Vrstel tt besluit pstellen jaarverslag en jaarrekening 2010 in het Engels. De venntschap gebruikt Engels vr persberichten en fficiële dcumenten. Sinds de beursgang in 2000 wrdt het jaarverslag en de jaarrekening in het Engels pgemaakt en gepubliceerd. Het vrstel tt het pstellen van het jaarverslag en de jaarrekening ver 2010 in het Engels is met algemene stemmen aangenmen. 6a. Het bezldigingsbeleid vr de Raad van Bestuur. Er wrdt geen vrstel gedaan het bezldigingsbeleid te wijzigen. Ok de bnusregeling blijft ngewijzigd. Het bezldigingsbeleid en de bnusregeling zijn pgenmen in de Cmpensatin Plicy. Op grnd van de bnusregeling en de evaluatie heeft de Raad van Cmmissarissen beslten dat na vaststelling van de jaarrekening 2009, J.B. Sundelin een cashbnus van EUR 10,8k en pties tegekend zal krijgen. J.B. Sundelin heeft aangegeven zijn bnus direct in TIE te investeren. De accuntant heeft een verklaring afgegeven dat de bnus in lijn is met het plan. Vragen naar aanleiding van het bezldigingsbeleid vr de Raad van Bestuur: Dhr. J. van der Heide: Wat vrmt de basis vr de bnusuitkering en waar kunnen de aandeelhuders dit aan terug zien? Antwrd A.F.L. Veth: Vrig jaar is TIE begnnen met het uitwerken van de bnusregeling van het bestuur. Deze bestaat vr 90% tt 95% uit bjectieve maatstaven, daarnaast is er een subjectieve cmpnent welke ter berdeling is aan de Raad van Cmmissarissen. De accuntant cntrleert de tepassing van de bjectieve maatstaven. Bij de tekenning van de bnus p grnd van de subjectieve maatstaven is vral gekeken naar verbeteringen en het verder ntwikkelen van de rganisatie. Daarbij met gedacht wrden aan het verbeteren van de financiële administratie, het zdanig inrichten van de rganisatie zdat de business units ptimaal kunnen presteren en de integratie van Digital Channel en MambFive. Er is zeker ng ruimte vr verbetering mgelijk. Dit is dan k de reden dat niet de maximale bnus is uitgekeerd maar slechts een deel daarvan. Opmerking VEB: 90% van de bnus is gebaseerd p bjectieve feiten welke bvendien ng dr de accuntant gecntrleerd wrdt. De verige 10% is gebaseerd p subjectieve maatstaven, gezien het feit dat dit maar een klein deel is, zu dit geen prbleem mgen zijn vr de aandeelhuder. 6.b. Vrstel tt vaststelling van remuneratie vr de Raad van Cmmissarissen. De vrzitter van de Raad van Cmmissarissen ntvangt jaarlijks een vergeding van EUR De verige leden van de Raad van Cmmissarissen ntvangen ieder EUR De Raad van Cmmissarissen stelt vr deze vergedingen ngewijzigd vast te stellen vr kmend bekjaar. Het vrstel tt de vaststelling van remuneratie vr de Raad van Cmmissarissen is met algemene stemmen aangenmen.

6 7. Vrstel tt beneming Accuntant van de Venntschap. Sinds de beurgang is Ernst&Yung Accuntants LLP de accuntant van de venntschap. De venntschap stelt naar aanleiding van een psitieve evaluatie vr Ernst&Yung Accuntant LLP k vr het kmende bekjaar te benemen. Vragen met betrekking tt de beneming van Ernst&Yung als accuntant: Dhr. J. van der Heide: Wat zijn de ttale jaarlijkse ksten met betrekking tt de accuntant? Antwrd Z.J. van Puijenbrek: De ttale ksten kmen neer p ngeveer EUR 90k per jaar. Met algemene stemmen wrdt Ernst & Yung Accuntants LLP benemd tt accuntant vr bekjaar Crprate Gvernance Mmenteel wijkt TIE slechts p één punt af van vlledige tepassing van alle best practice bepalingen van de aangepaste cde, namelijk de bepaling mtrent de ptietekenning aan de Raad van Bestuur. Hiermtrent is nder het hfdstuk Crprate Gvernance in het jaarverslag een verklaring pgenmen. 9a. Vrstel tt verlenging van de machtiging van de Raad van Bestuur vr uitgifte van aandelen, pties, warrants en cnvertibles en beperking f uitsluiting van het vrkeursrecht. In vereenstemming met het Nederlandse recht en p basis van eerder afgegeven machtigingen, wrdt vrgesteld m de Raad van Bestuur te machtigen vr een peride van 18 maanden. Dit geeft de Venntschap de ndige flexibiliteit en de mgelijkheid m snel te reageren p mstandigheden die een emissie ndig maken, znder te heven wachten p de vrafgaande gedkeuring van aandeelhuders. De emissiebevegdheid is beperkt tt het maatschappelijk kapitaal. Vrstel p basis van artikel 2:96 lid 1 BW en artikel 2:96a lid 6 BW: Verlenging van de aanwijzing van de Raad van Bestuur van TIE Hlding N.V als venntschapsrgaan dat kan besluiten tt uitgifte van aandelen en/f rechten tt het nemen van aandelen (pties, warrants, cnvertibles) tt maximaal het maatschappelijke kapitaal, vr een peride van 18 maanden. Verlenging van de aanwijzing van de Raad van Bestuur van TIE Hlding N.V. als venntschapsrgaan dat bevegd is tt het beperken f uitsluiten van het vrkeursrecht, vr een peride van 18 maanden. De Raad van Bestuur is dr deze machtiging gerechtigd, dch niet verplicht aandelen en/f rechten tt het nemen van aandelen (pties, warrants, cnvertibles) uit te geven tt maximaal het maatschappelijk kapitaal. Vragen met betrekking tt de verlenging van de machtiging van de Raad van Bestuur vr uitgifte van aandelen, pties, warrants en cnvertibles en beperking f uitsluiting van het vrkeursrecht. De VEB: Er wrdt geen maximum gesteld aan het aantal uit te geven aandelen, p die manier kan de aandeelhudersvergadering zich niet uitspreken bij financiering van de vername dr middel van uitgifte van aandelen. Vrstel: maximeren tt 10% van het uitstaande kapitaal. Antwrd A.F.L. Veth en Z.J. van Puijenbrek: Bij een substantiële vername dient het besluit aan de aandeelhuders vrgelegd te wrden p grnd van artikel 2:107a BW. Op dit mment kan de Raad van Cmmissarissen zich vinden in de huidige gebden ruimte en biedt de vrgestelde maximalisering geen tegevegde waarde in het geval van een vername. Dhr. J. van der Heide: Is het in de tekmst mgelijk m bij een emissie iedereen mee te laten den? Antwrd A.F.L. Veth: TIE zal de deelname aan een emissie van alle aandeelhuders bij eventuele tekmstige emissies in haar verwegingen meenemen.

7 Het vrstel tt de verlenging van de machtiging van de Raad van Bestuur vr de uitgifte van aandelen, pties, warrants en cnvertibles en beperking f uitsluiting van het vrkeursrecht is aangenmen vr een peride van 18 maanden. Uitslag stemming: Aantal stemmen: Vr: Onthuding: Rndvraag en sluiting De VEB: Op dit mment is TIE een penny stck, dit kan p twee manieren aangepast wrden. De eerste is een reverse stck split en de ander is dr middel van het maken van winsten en z de kers p een acceptabel niveau te krijgen. Overweegt TIE een reverse stck split? Antwrd A.F.L. Veth: Het nderwerp reverse stck split passeert regelmatig te revue, maar uit de praktijk blijkt dat een samenveging van aandelen veelal leidt tt een enrm kapitaalverlies mdat de kers vaak terug blijkt te zakken naar het ude niveau. Op dit mment is TIE dan k niet van plan m ver te gaan tt een reverse stck split. Dhr. J. van der Heide: Rnd TIE kleeft een negatieve reputatie p basis van het verleden. He is TIE van plan zich psitief p de kaart te gaan zetten? Antwrd A.F.L. Veth: TIE is terughudend met persberichten, en wil de resultaten vr zich laten spreken. Naarmate die tenemen en verbeteren zal k de reputatie en het imag van TIE verbeteren. De vergadering wrdt afgeslten met dankzegging aan de aanwezigen. Niets meer aan de rde zijnde, sluit de vrzitter de vergadering. Vrzitter Ntulist

Vergaderen Informatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 1 van 7. Vergaderen

Vergaderen Informatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 1 van 7. Vergaderen Vergaderen Infrmatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 1 van 7 Vergaderen Vergaderen Infrmatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 2 van 7 Vergaderen Elke vergadering kent een vaste structuur en een vaste vlgrde. Deze structuur

Nadere informatie

D i e n s t v e r l e n i n g s d o c u m e n t

D i e n s t v e r l e n i n g s d o c u m e n t D i e n s t v e r l e n i n g s d c u m e n t Ons kantr hudt zich bezig met financiële dienstverlening en heeft zich gespecialiseerd in schade- en levensverzekeringen en is daarbij actief p de zakelijkeen

Nadere informatie

JAARVERSLAG MEDEZEGGENSCHAPSRAAD DE AANLOOP SCHOOLJAAR 2014/2015

JAARVERSLAG MEDEZEGGENSCHAPSRAAD DE AANLOOP SCHOOLJAAR 2014/2015 JAARVERSLAG MEDEZEGGENSCHAPSRAAD DE AANLOOP SCHOOLJAAR 2014/2015 1 Samenstelling MR Evelien Wubbels: Trea Kamps: Gerda de Ruiter: Geert Kst: Kim van Middendrp: Rik Tiezema: Vrzitter MR* MR-lid* MR-lid*

Nadere informatie

Middelen Financiële middelen o De organisatie heeft een actueel beleid met betrekking tot het verkrijgen van de benodigde financiële middelen.

Middelen Financiële middelen o De organisatie heeft een actueel beleid met betrekking tot het verkrijgen van de benodigde financiële middelen. Categrie C Per aspect van het framewrk zijn nrmen pgesteld. Vetgedrukt zijn de verplichte nrmen. Organisaties die nder categrie C vallen, zullen verder zijn met het implementeren van kwaliteitssystemen

Nadere informatie

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen.

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen. Checklist berdeling adviesaanvraag 1. De adviesaanvraag Heeft de r een adviesaanvraag gehad? Let p: een rapprt is in principe geen adviesaanvraag. Met een adviesaanvraag wrdt bedeld: het dr de ndernemer

Nadere informatie

Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte reglement

Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte reglement Reglement Raad van Cmmissarissen Cncept III REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN WONINGSTICHTING MAASDRIEL Dit reglement en bijlagen A, B en C zijn vastgesteld dr de raad van cmmissarissen van

Nadere informatie

Kenneth Smit Consulting -1-

Kenneth Smit Consulting -1- Versneld en cntinu verbeteren van de perfrmance en de resultaten van uw medewerkers en rganisatie. Perfrmance en rendementsverbetering van uw rganisatie is de fcus waarp de activiteiten van Kenneth Smit

Nadere informatie

Stichting Animal Fellows. Beleidsplan. Versie februari 2016

Stichting Animal Fellows. Beleidsplan. Versie februari 2016 Stichting Animal Fellws Beleidsplan Versie februari 2016 Stichting Animal Fellws beleidsplan versie februari 2016 Vraf Vr u ligt het beleidsplan van de Stichting Animal Fellws te Breda. Het verslag mvat

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders van TIE Kinetix N.V. (de "Vennootschap"), te houden op vrijdag 31 maart 2017 om uur te Breukelen.

Algemene Vergadering van Aandeelhouders van TIE Kinetix N.V. (de Vennootschap), te houden op vrijdag 31 maart 2017 om uur te Breukelen. Algemene Vergadering van Aandeelhouders van TIE Kinetix N.V. (de "Vennootschap"), te houden op vrijdag 31 maart 2017 om 10.00 uur te Breukelen. Agenda: 1. Opening en mededelingen.* 2. Voorstel tot vaststelling

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid voetbalvereniging N.B.S.V.V.

Vrijwilligersbeleid voetbalvereniging N.B.S.V.V. Vrijwilligersbeleid vetbalvereniging N.B.S.V.V. Waarm deze richtlijn? Geen enkele amateur-sprtvereniging kan tegenwrdig ng bestaan znder de inzet en bijdrage van (veel) vrijwilligers. Ok binnen nze vereniging

Nadere informatie

Reglement Vlaams-Nederlandse Journalistenbeurs Onderzoeksbeurs & Uitwisseling 2016

Reglement Vlaams-Nederlandse Journalistenbeurs Onderzoeksbeurs & Uitwisseling 2016 Reglement Vlaams-Nederlandse Jurnalistenbeurs Onderzeksbeurs & Uitwisseling 2016 In 2016 kennen de Vlaamse en Nederlandse verheid pnieuw de Vlaams-Nederlandse Jurnalistenbeur(zen) (VNJB) te aan Nederlandse

Nadere informatie

Jaarverslag. Format jaarverslag 2013. Ridderkerk, 13 januari 2014 VGS Adivio

Jaarverslag. Format jaarverslag 2013. Ridderkerk, 13 januari 2014 VGS Adivio Jaarverslag Frmat jaarverslag 2013 Ridderkerk, 13 januari 2014 VGS Adivi Inhudspgave VERSLAG VAN DE TOEZICHTHOUDER... 3 OVERVIEW & ALGEMEEN... 4 IDENTITEIT... 5 ONDERWIJS... 6 PERSONEEL... 7 HUISVESTING

Nadere informatie

1.1 Verantwoording 2 1.2 Indeling Treasurystatuut 2

1.1 Verantwoording 2 1.2 Indeling Treasurystatuut 2 TREASURYSTATUUT INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 1.1 Verantwrding 2 1.2 Indeling Treasurystatuut 2 2 DOELSTELLING TREASURYFUNCTIE 2.1 Liquiditeitenbeheer 3 2.2 Financieren 4 2.3 Beleggen 5 2.4 Betalingsverkeer

Nadere informatie

Bestaat er een economische en/of organisatorische eenheid met andere bedrijven? Zo ja, graag nadere informatie waaronder een organogram.

Bestaat er een economische en/of organisatorische eenheid met andere bedrijven? Zo ja, graag nadere informatie waaronder een organogram. Aanvraagfrmulier Berepsaansprakelijkheidsverzekering algemeen 1. Verzekeringnemer Naam bedrijf:.... Crrespndentieadres:... Pstcde en plaats:... Cntactpersn:... man vruw E-mail cntactpersn:.. Rechtsvrm:.

Nadere informatie

Federatiestatuut. Walburggroep. -concept -

Federatiestatuut. Walburggroep. -concept - Federatiestatuut Walburggrep -cncept - Federatiestatuut pagina 1/12 Inhud 1 Overwegingen 3 2 Naam en delstelling van de federatie 4 2.1 Naam 4 2.2 Delstelling 4 3 Bestuur 5 3.1 Federatiebestuur, beneming

Nadere informatie

Onderwerp Wijziging van de Verordening tot het kunnen verlenen van een alleenrecht voor Concern voor Werk. Aan de raad. Status: ter besluitvorming

Onderwerp Wijziging van de Verordening tot het kunnen verlenen van een alleenrecht voor Concern voor Werk. Aan de raad. Status: ter besluitvorming N. 218419-1 Emmelrd, 14 januari 2014. Onderwerp Wijziging van de Verrdening tt het kunnen verlenen van een alleenrecht vr Cncern vr Werk. Advies raadscmmissie [ ] Aan de raad. Status: ter besluitvrming

Nadere informatie

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. fh grningen bezekadres: Martinikerkhf 12 Aan Prvinciale Staten pstadres: Pstbus 610 9700 AP Grningen lïwywftgprgymc algêrnéen telefnnr: algerneen faxnr.: OSO 316 49 II OSO 316 49 33 Datum Briefnummer Zaaknummer

Nadere informatie

1 november 2005 Nr. 2005-19.670, FZ Nummer 31/2005

1 november 2005 Nr. 2005-19.670, FZ Nummer 31/2005 1 nvember 2005 Nr. 2005-19.670, FZ Nummer 31/2005 Vrdracht van Gedeputeerde Staten aan Prvinciale Staten van Grningen inzake een vrstel m het dak van het St. Jansstraat cmplex van znnepanelen te vrzien

Nadere informatie

Toelichting bij het formulier subsidievaststelling behorend bij artikel 7.1 van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS

Toelichting bij het formulier subsidievaststelling behorend bij artikel 7.1 van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS Telichting bij het frmulier subsidievaststelling behrend bij artikel 7.1 van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS Dit dcument licht stapsgewijs alle nderdelen van het aanvraagfrmulier vr een subsidievaststelling

Nadere informatie

1.6 Heeft de onderneming buitenlandse vestigingen. Zo ja, graag nadere informatie met betrekking tot de vestigingsplaats en de activiteiten ja nee

1.6 Heeft de onderneming buitenlandse vestigingen. Zo ja, graag nadere informatie met betrekking tot de vestigingsplaats en de activiteiten ja nee Aanvraagfrmulier (Bereps) Aansprakelijkheidsverzekering Accuntants 1. Algemene Gegevens 1.1 Naam van de nderneming 1.2 Adres 1.3 Website www. 1.4 Rechtsvrm 1.5 Datum van vestiging 1.6 Heeft de nderneming

Nadere informatie

Richtsnoeren en aanbevelingen Richtsnoeren voor de informatie die ratingbureaus periodiek aan ESMA moeten meedelen

Richtsnoeren en aanbevelingen Richtsnoeren voor de informatie die ratingbureaus periodiek aan ESMA moeten meedelen Richtsneren en aanbevelingen Richtsneren vr de infrmatie die ratingbureaus peridiek aan ESMA meten meedelen 23/06/15 ESMA/2015/609 Inhud 1 Tepassingsgebied... 3 2 Definities... 3 3 Del van de richtsneren...

Nadere informatie

Gehouden op :18 februari 2014

Gehouden op :18 februari 2014 Algemene ledenvergadering 2013 Gehuden p :18 februari 2014 20:00 uur in de Omval, Diemen Ntulen pgemaakt dr Aad Stuurman. Versie 1.01 Verslag Afwezig met berichtgeving: Nellie Platjee Vennema Jannie Kme

Nadere informatie

Reglement van de Stichting Atlas Massage Groep Vastgesteld in de bestuursvergadering 25-06-2015

Reglement van de Stichting Atlas Massage Groep Vastgesteld in de bestuursvergadering 25-06-2015 1 Reglement van de Stichting Atlas Massage Grep Vastgesteld in de bestuursvergadering 25-06-2015 Inhud 1. Begripsbepaling 2. Beleid 3. Taken en bevegdheden van het bestuur 4. Besluiten 5. Raad van Advies

Nadere informatie

Waarom en hoe accountants hun verdienmodel moeten aanpassen. Van uren factureren naar value added pricing

Waarom en hoe accountants hun verdienmodel moeten aanpassen. Van uren factureren naar value added pricing Waarm en he accuntants hun verdienmdel meten aanpassen Van uren factureren naar value added pricing Waarm en he accuntants hun verdienmdel meten aanpassen 2 Inhud Inleiding 3 De ntwikkelingen 4 Blijvende

Nadere informatie

Maak van 2015 jouw persoonlijk professionaliseringsjaar

Maak van 2015 jouw persoonlijk professionaliseringsjaar Maak van 2015 juw persnlijk prfessinaliseringsjaar en wrd Nlc erkend Register Lpbaanprfessinal (RL) Nlc erkend Register Lpbaanprfessinal (RL) Deze status wrdt bereikt na certificering dr het nafhankelijke

Nadere informatie

Controleprotocol Sociaal Domein

Controleprotocol Sociaal Domein Cntrleprtcl Sciaal Dmein Cntrleprtcl vr de accuntantscntrle bij: dr de gemeenten in de regi Amersfrt* gesubsidieerde rganisaties vr Jeugdzrg en WMO dr de gemeenten in de regi Amersfrt f dr de gemeente

Nadere informatie

Verordening Adviesraad Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Sociale Zaken

Verordening Adviesraad Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Sociale Zaken Verrdening Adviesraad Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Sciale Zaken 1 Tekst van de regeling Artikel 1 Definities A. Maatschappelijke ndersteuning: ndersteuning zals bedeld in de Wet Maatschappelijke

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders van TIE Kinetix N.V. (de "Vennootschap"), te houden op vrijdag 28 maart 2014 om 11.00 uur te Breukelen.

Algemene Vergadering van Aandeelhouders van TIE Kinetix N.V. (de Vennootschap), te houden op vrijdag 28 maart 2014 om 11.00 uur te Breukelen. Algemene Vergadering van Aandeelhouders van TIE Kinetix N.V. (de "Vennootschap"), te houden op vrijdag 28 maart 2014 om 11.00 uur te Breukelen. Agenda: 1. Opening en mededelingen*. 2. Voorstel tot vaststelling

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de vereniging ZZPPS (ZZP-Podium Smallingerland) Vastgesteld in de bestuursvergadering <datum>

Huishoudelijk reglement van de vereniging ZZPPS (ZZP-Podium Smallingerland) Vastgesteld in de bestuursvergadering <datum> Huishudelijk reglement van de vereniging ZZPPS (ZZP-Pdium Smallingerland) Vastgesteld in de bestuursvergadering Begripsbepaling In dit reglement wrdt verstaan nder: de vereniging: de vereniging

Nadere informatie

Beleidsplan 2014 Versie Zomer 2014

Beleidsplan 2014 Versie Zomer 2014 Beleidsplan 2014 Versie Zmer 2014 Pagina 1 van 6 Beleidsplan 2014 Supprt t Cnnect Vraf Vr u ligt het beleidsplan van de Stichting SUPPORT TO CONNECT. Het plan mvat een verzicht van de delstellingen, activiteiten

Nadere informatie

De voorzitter heet alle aanwezigen welkom en neemt kort de opzet van de vergadering door.

De voorzitter heet alle aanwezigen welkom en neemt kort de opzet van de vergadering door. VERSLAG Regivergadering regi 7, 8 & 9 veldvetbal vv Hglanderveen d.d. maandag 15 ktber 2012 Aanwezig: Districtsbestuur Arbeidsrganisatie Landelijk Afgevaardigden Regi Afgevaardigden Verenigingen Jaap Verkrst,

Nadere informatie

- Beleidsplan 2014 -

- Beleidsplan 2014 - STUDIEBOEKEN FINANCIELE ONDERSTEUNING WERKBEGELEIDING ALGEMENE COACHING STAGEBEGELEIDING MEDISCHE COACHING - Beleidsplan 2014 - Maashaven Zuidzijde 2 3081 AE Rtterdam www.edubility.nl Inhud Inleiding...

Nadere informatie

Schadeverzekeringen Zakelijk Zorgverzekeringen. o o

Schadeverzekeringen Zakelijk Zorgverzekeringen. o o Dienstenwijzer Z zijn wij u graag van dienst Op de dienstverlening van ns kantr is de Wet p het financieel tezicht van tepassing. Eén van de eisen die uit deze wet vlgt is dat wij u tijdig infrmeren ver

Nadere informatie

Naam Klachtenprocedure SZZ versie 1.0 vastgesteld 25-6-2014 Door RvB evaluatie 25-6-2015 Door RvB

Naam Klachtenprocedure SZZ versie 1.0 vastgesteld 25-6-2014 Door RvB evaluatie 25-6-2015 Door RvB Alle zrgberderijen van SZZ zijn aangeslten bij de Federatie Landbuw en Zrg (www.zrgberen.nl). De Federatie heeft vr de cliënten van haar leden een nafhankelijke klachtencmmissie ingericht. SZZ vindt het

Nadere informatie

Documentatie. KERN Timemanagement

Documentatie. KERN Timemanagement Dcumentatie KERN Timemanagement Versie 2.0 28 mei 2010 Inhud KERN en Kerninfrmatie.nl... 3 Inleiding KERN uren... 3 KERN urenregistratie: de input... 5 Aanwezigheid van medewerkers bekijken... 10 Samenvatting...

Nadere informatie

Regeling Financiële Ondersteuning Overige Bijzondere Omstandigheden Profileringsfonds

Regeling Financiële Ondersteuning Overige Bijzondere Omstandigheden Profileringsfonds AANVRAAGFORMULIER 1 studiefinancieringsvrm vr chrten vóór 1-9-2015 én studiefinancieringsvrm(en) vr chrten na 1-9-2015 Regeling Financiële Ondersteuning Overige Bijzndere Omstandigheden Prfileringsfnds

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de Stichting Kamermuziek Hengelo Vastgesteld in de bestuursvergadering dd 20 juli 2015

Huishoudelijk reglement van de Stichting Kamermuziek Hengelo Vastgesteld in de bestuursvergadering dd 20 juli 2015 Huishudelijk reglement van de Stichting Kamermuziek Hengel Vastgesteld in de bestuursvergadering dd 20 juli 2015 Begripsbepaling In dit reglement wrdt verstaan nder: de stichting: de Stichting Kamermuziek

Nadere informatie

BIZ Plan Westermaat Bedrijventerrein Westermaat te Hengelo

BIZ Plan Westermaat Bedrijventerrein Westermaat te Hengelo BIZ Plan Westermaat Bedrijventerrein Westermaat te Hengel Hengel, 4 juni 2010 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. De Experimentwet Bedrijven Investerings Zne 3. Activiteiten van het BIZ 4. Waarm een BIZ 5. De

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de Eerste Bossche Scootmobiel Club

Huishoudelijk reglement van de Eerste Bossche Scootmobiel Club Huishudelijk reglement van de Eerste Bssche Sctmbiel Club Vastgesteld in de bestuursvergadering 12 april 2014 Begripsbepaling In dit reglement wrdt verstaan nder: de Eerste Bssche Sctmbiel Club gevestigd

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over goodwill

Veelgestelde vragen over goodwill Veelgestelde vragen ver gdwill Geschiedenis van gdwill 1. Waarm wrdt dit nderwerp nu ter sprake gebracht? Gdwill bestaat tch al heel lang? Al enige jaren hrt de LOVAH het geluid dat gdwill weer terug is.

Nadere informatie

UPGRADEN NAAR EEN NIEUWE VERSIE VAN DYNAMICS CRM

UPGRADEN NAAR EEN NIEUWE VERSIE VAN DYNAMICS CRM UPGRADEN NAAR EEN NIEUWE VERSIE VAN DYNAMICS CRM DE AANPAK VAN CRM RESULTANTS Ongeveer eens per twee jaar brengt Micrsft een nieuwe versie uit van Micrsft Dynamics CRM. In deze zgenaamde majr releases

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van Stichting Buurthuis de Poort. Inhoud:

Huishoudelijk reglement van Stichting Buurthuis de Poort. Inhoud: Huishudelijk reglement van Stichting Buurthuis de Prt Vastgesteld in de bestuursvergadering van 12 maart 2014. Bijgesteld tijdens de jaarvergadering van 22 maart 2017. Inhud: 1. Algemeen 2. Begripsbepaling

Nadere informatie

Duurzaam inzetbaar in een vitale organisatie

Duurzaam inzetbaar in een vitale organisatie Duurzaam inzetbaar in een vitale rganisatie Vitaliteit en bevlgenheid vrmen sleutelbegrippen vr het ptimaal en duurzaam inzetten van medewerkers. Vitale medewerkers bruisen van energie, velen zich fit

Nadere informatie

Enquête dienstverlening en kosten accountant in primair en voortgezet onderwijs

Enquête dienstverlening en kosten accountant in primair en voortgezet onderwijs Enquête dienstverlening en ksten accuntant in primair en vrtgezet nderwijs Dit nderzek heeft betrekking p de dienstverlening dr uw accuntant in 2010, ver de jaarstukken 2009. 1. In welke categrie valt

Nadere informatie

Model Huishoudelijk reglement van de Stichting <naam van de stichting>

Model Huishoudelijk reglement van de Stichting <naam van de stichting> Mdel Huishudelijk reglement van de Stichting Begripsbepaling In dit reglement wrdt verstaan nder: Vastgesteld in de bestuursvergadering de stichting: de Stichting

Nadere informatie

Projectaanvraag Versterking sociale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân

Projectaanvraag Versterking sociale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân 1 Prjectaanvraag Versterking sciale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân 1. Aanleiding Eind 2012 heeft Prvinciale Staten van de prvincie Fryslân keuzes gemaakt mtrent de 'kerntakendiscussie'.

Nadere informatie

/k*je/i v. Voorstel: 1. De werkingsduur van de 'Verordening Starterslening' met (terugwerkende kracht) 1 jaarte verlengen tot 01-01-2010.

/k*je/i v. Voorstel: 1. De werkingsduur van de 'Verordening Starterslening' met (terugwerkende kracht) 1 jaarte verlengen tot 01-01-2010. 1 M c» r* K 5,- * > l.- ^ V r>!lus gemeente QSterllOUt /k*je/i v loatum: 20 februari 2009 Nummer raadsnta: Qnderwerp: Verlengen werkingsduur 'Verrdening Starterslening'. NOTA VOOR DE RAAD Prtefeuillehuder:

Nadere informatie

Otten, J Artikel ESAA, 2009 Risicomanagement: een geïntegreerde benadering

Otten, J Artikel ESAA, 2009 Risicomanagement: een geïntegreerde benadering Risicmanagement: een geïntegreerde benadering Cpyright: Alle rechten zijn vrbehuden aan de auteur(s) van dit dcument en Auditing.nl 1 Risicmanagement Een geïntegreerde benadering Auteur: Jan Otten 10 juli

Nadere informatie

ARBOBELEIDSPLAN. voor de stichting PCBO BAARN SOEST

ARBOBELEIDSPLAN. voor de stichting PCBO BAARN SOEST ARBOBELEIDSPLAN vr de stichting PCBO BAARN SOEST Inhudspgave 1. Uitgangspunten Arbbeleid in essentie Preventieve zrg Arbdienst 2. Organisatie Arbcmmissie Arbcördinatr Bedrijfshulpverlening 3. Risic-inventarisatie

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting Onderhoud Orgel en Kerkgebouw van parochie Onze Lieve Vrouw Visitatie Noord Zijpe

Beleidsplan. Stichting Onderhoud Orgel en Kerkgebouw van parochie Onze Lieve Vrouw Visitatie Noord Zijpe Beleidsplan Stichting Onderhud Orgel en Kerkgebuw van parchie Onze Lieve Vruw Visitatie Nrd Zijpe 1.0 Inleiding Vr u ligt het beleidsplan van de Stichting Onderhud Orgel en Kerkgebuw van parchie Onze Lieve

Nadere informatie

1.6 Heeft de onderneming buitenlandse vestigingen. Zo ja, graag nadere informatie met betrekking tot de vestigingsplaats en de activiteiten ja nee

1.6 Heeft de onderneming buitenlandse vestigingen. Zo ja, graag nadere informatie met betrekking tot de vestigingsplaats en de activiteiten ja nee Aanvraagfrmulier (Bereps) Aansprakelijkheidsverzekering Algemeen 1. Algemene Gegevens 1.1 Naam van de nderneming 1.2 Adres 1.3 Website www. 1.4 Rechtsvrm 1.5 Datum van vestiging 1.6 Heeft de nderneming

Nadere informatie

Stichting JopieFonds. 1. Inleiding. Introductie van de Stichting

Stichting JopieFonds. 1. Inleiding. Introductie van de Stichting Stichting JpieFnds 1. Inleiding Intrductie van de Stichting De geestelijke gebrte van de Stichting kmt vrt uit een ged hart en is financieel mgelijk gemaakt dr een persn uit de Van der Weegen familie,

Nadere informatie

Aanvraagformulier cofinanciering LEF

Aanvraagformulier cofinanciering LEF Aanvraagfrmulier cfinanciering LEF 1. Aanvraag vr delstelling: Welke delstellingen uit het Ecnmisch Actieprgramma 2016 2019 zijn delstellingen die u met uw prject gaat realiseren f aan bij gaat dragen?

Nadere informatie

Middelen Financiële middelen o De organisatie heeft een actueel beleid met betrekking tot het verkrijgen van de benodigde financiële middelen.

Middelen Financiële middelen o De organisatie heeft een actueel beleid met betrekking tot het verkrijgen van de benodigde financiële middelen. Categrie D Per aspect van het framewrk zijn nrmen pgesteld. Vetgedrukt zijn de verplichte nrmen. Vr grtere rganisaties heeft het de vrkeur m een grter aantal diepgaande nrmen te hanteren. Deze rganisaties

Nadere informatie

1.6 Heeft de onderneming buitenlandse vestigingen. Zo ja, graag nadere informatie met betrekking tot de vestigingsplaats en de activiteiten ja nee

1.6 Heeft de onderneming buitenlandse vestigingen. Zo ja, graag nadere informatie met betrekking tot de vestigingsplaats en de activiteiten ja nee Aanvraagfrmulier (Bereps) Aansprakelijkheidsverzekering Administratiekantren/ Belastingadviseurs 1. Algemene Gegevens 1.1 Naam van de nderneming 1.2 Adres 1.3 Website www. 1.4 Rechtsvrm 1.5 Datum van vestiging

Nadere informatie

(Beroeps) Aansprakelijkheidsverzekering Makelaars onroerende zaken

(Beroeps) Aansprakelijkheidsverzekering Makelaars onroerende zaken Aanvraagfrmulier (Bereps) Aansprakelijkheidsverzekering Makelaars nrerende zaken 1. Algemene Gegevens 1.1 Naam van de nderneming 1.2 Adres 1.3 Website www. 1.4 Rechtsvrm 1.5 Datum van vestiging 1.6 Heeft

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de Stichting Talenten in Verbinding Vastgesteld in de bestuursvergadering 14 december 2015

Huishoudelijk reglement van de Stichting Talenten in Verbinding Vastgesteld in de bestuursvergadering 14 december 2015 Huishudelijk reglement van de Stichting Talenten in Verbinding Vastgesteld in de bestuursvergadering 14 december 2015 Begripsbepaling In dit reglement wrdt verstaan nder: de stichting: de Stichting Talenten

Nadere informatie

Meerjarenbegroting 2013 2016 Stichting Spaarnesant

Meerjarenbegroting 2013 2016 Stichting Spaarnesant Meerjarenbegrting 2013 2016 Stichting Spaarnesant Auteur: Bedrijfsbureau: Jan Aalberts & Jeren van Schagen Vr: Raad van Tezicht Bestuurder Stichting Spaarnesant Lcatie: Haarlem Datum: 31 mei 13 Inhudspgave

Nadere informatie

De kans is groot dat uw testament niet voldoet aan uw wensen, geen gebruik maakt van

De kans is groot dat uw testament niet voldoet aan uw wensen, geen gebruik maakt van Testamenten check Streep dr wat niet van tepassing is VRAAG 1 Is uw testament van vóór 2003? De kans is grt dat uw testament niet vldet aan uw wensen, geen gebruik maakt van de mgelijkheden sinds de invering

Nadere informatie

- Bedrijfsvermeldingen, Key-accounts & andere advertentiemogelijkheden -

- Bedrijfsvermeldingen, Key-accounts & andere advertentiemogelijkheden - - Bedrijfsvermeldingen, Key-accunts & andere advertentiemgelijkheden - Dr: VvE Media B.V. Versie: 2.1 Datum: 7 mei 2015 Cntactpersn: Dhr. R.H.P. van der Vssen inf@nederlandvve.nl www.nederlandvve.nl ABN

Nadere informatie

1.6 Heeft de onderneming buitenlandse vestigingen. Zo ja, graag nadere informatie met betrekking tot de vestigingsplaats en de activiteiten ja nee

1.6 Heeft de onderneming buitenlandse vestigingen. Zo ja, graag nadere informatie met betrekking tot de vestigingsplaats en de activiteiten ja nee Stuur dit frmulier naar MKBdirect Pst: Kryptnstraat 41, 7463 PB Rijssen E-mail: inf@rab-rijssen.nl Aanvraagfrmulier (Bereps) Aansprakelijkheidsverzekering Algemeen 1. Algemene Gegevens 1.1 Naam van de

Nadere informatie

GOVERNANCE MVO PLATFORM

GOVERNANCE MVO PLATFORM Gvernancedcument MVO Platfrm, 22 nvember 2012 GOVERNANCE MVO PLATFORM Inleiding Het MVO Platfrm is een in 2002 pgericht infrmeel samenwerkingsverband van maatschappelijke rganisaties 1 en vakbndsrganisaties

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Stichting Joods Jongeren Fonds vastgesteld op 5 november 2013

Huishoudelijk reglement Stichting Joods Jongeren Fonds vastgesteld op 5 november 2013 Huishudelijk reglement Stichting Jds Jngeren Fnds vastgesteld p 5 nvember 2013 Begripsbepaling In dit reglement wrdt verstaan nder: de stichting: de Stichting Jds Jngeren Fnds, gevestigd te Amsterdam,

Nadere informatie

1.1 Verantwoording Indeling Treasurystatuut 2

1.1 Verantwoording Indeling Treasurystatuut 2 TREASURYSTATUUT INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 1.1 Verantwrding 2 1.2 Indeling Treasurystatuut 2 2 DOELSTELLING TREASURYFUNCTIE 2.1 Liquiditeitenbeheer 3 2.2 Financieren 4 2.3 Beleggen 5 2.4 Betalingsverkeer

Nadere informatie

Financiële verordening ex artikel 212 Gemeentewet

Financiële verordening ex artikel 212 Gemeentewet Financiële verrdening ex artikel 212 Gemeentewet De raad van de gemeente Hendrik-Id-Ambacht besluit, gelet p artikel 212 van de Gemeentewet, vast te stellen: de verrdening p de uitgangspunten vr het financieel

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Vastgesteld in de bestuursvergadering

Huishoudelijk reglement Vastgesteld in de bestuursvergadering Huishudelijk reglement Vastgesteld in de bestuursvergadering 03-12-2013 Begripsbepaling In dit reglement wrdt verstaan nder: de stichting: de Stichting Gilde Purmerend en Omstreken gevestigd te Purmerend

Nadere informatie

NOTITIE REGIONAAL REPRESSIEF DEKKINGSPLAN FASE 2 BESTUURLIJKE UITGANGSPUNTEN. 1. Inleiding

NOTITIE REGIONAAL REPRESSIEF DEKKINGSPLAN FASE 2 BESTUURLIJKE UITGANGSPUNTEN. 1. Inleiding NOTITIE REGIONAAL REPRESSIEF DEKKINGSPLAN FASE 2 BESTUURLIJKE UITGANGSPUNTEN 1. Inleiding De pdracht van het AB VrZW bij de vaststelling van het dekkingsplan fase 1 p 18 ktber 2013 luidde: nderzek de mgelijkheden

Nadere informatie

Aanvraagformulier. BAM Verzekering. 1. Algemene Gegevens 1.1 Naam van de onderneming. 1.2 Adres. 1.3 Website. www. 1.4 Rechtsvorm

Aanvraagformulier. BAM Verzekering. 1. Algemene Gegevens 1.1 Naam van de onderneming. 1.2 Adres. 1.3 Website. www. 1.4 Rechtsvorm BAM Verzekering Aanvraagfrmulier 1. Algemene Gegevens 1.1 Naam van de nderneming 1.2 Adres 1.3 Website www. 1.4 Rechtsvrm 1.5 Datum van vestiging 2. Omzetgegevens en aantal werkenemers 2.1 Graag pgave

Nadere informatie

Beslissingsondersteunende instrumenten. Criteria 2016. September 2015 Stichting Kwaliteit in Basis GGZ

Beslissingsondersteunende instrumenten. Criteria 2016. September 2015 Stichting Kwaliteit in Basis GGZ Beslissingsndersteunende instrumenten September 2015 Stichting Kwaliteit in Basis GGZ Beslissingsndersteunende instrumenten Inleiding Stichting Kwaliteit in Basis GGZ gelft dat de mentale zrg in Nederland

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 27 juni 2013 Verslag van de deputatie Bevegd deputatielid: Luk Lemmens Telefn: 03 240 52 65 Agenda nr. 0/1 Invulling van het begrip dagelijks bestuur in de zin

Nadere informatie

Overgangsnormen Minkemalaan. cursusjaar 2015 2016

Overgangsnormen Minkemalaan. cursusjaar 2015 2016 Overgangsnrmen Minkemalaan cursusjaar 2015 2016 1 INHOUDSOPGAVE blz. Vrwrd 3 BEVORDERINGSNORMEN 1. Inleiding 4 2. Tetscijfers 5 3. Rapprtcijfers 5 4. Bevrderingsnrmen brugklas hav/vw 6 5. Bevrderingsnrmen

Nadere informatie

Concept Jaarverslag 2011

Concept Jaarverslag 2011 UNDUGU VRIENDENKRING NEDERLAND Vereniging Undugu Vriendenkring Nederland Statutair gevestigd te Rtterdam. Het del van de Vriendenkring is p alle denkbare wijzen steun te verlenen aan het bereiken van de

Nadere informatie

Reglement betreffende een Provinciale herkenbaarheid bij elke vorm van provinciale subsidie.

Reglement betreffende een Provinciale herkenbaarheid bij elke vorm van provinciale subsidie. Reglement betreffende een Prvinciale herkenbaarheid bij elke vrm van prvinciale subsidie. DE PROVINCIERAAD VAN WEST - VLAANDEREN, Overwegende dat het belang van de prvinciale herkenbaarheid, naar aanleiding

Nadere informatie

Reglement Geschillencommissie Wonen Zuid-Holland Zuid

Reglement Geschillencommissie Wonen Zuid-Holland Zuid Reglement Geschillencmmissie Wnen Zuid-Hlland Zuid DEFINITIES Artikel 1: Dit reglement verstaat nder: crpratie: de bij de Geschillencmmissie Wnen Zuid-Hlland zuid aangeslten rganisatie p wiens handelen

Nadere informatie

Beleidsplan Versie 30 december 2013

Beleidsplan Versie 30 december 2013 Beleidsplan Versie 30 december 2013 Stichting Cmité Ost-Eurpa Ureterp Vraf Vr u ligt het beleidsplan van de Stichting Cmité Ost-Eurpa Ureterp. Het plan mvat een verzicht van de delstellingen, activiteiten,

Nadere informatie

Deel 1. Procedure voor het indienen van een schakelprogramma

Deel 1. Procedure voor het indienen van een schakelprogramma Deel 1. Prcedure vr het indienen van een schakelprgramma Waarm een schakelprgramma? Vr telating tt de pstinitiële master pleiding Kwaliteit en veiligheid in de patiëntenzrg is een geaccrediteerd master

Nadere informatie

PARTIJEN. Achtergrond

PARTIJEN. Achtergrond PARTIJEN Het Cllege van de Onafhankelijke Pst- en Telecmmunicatieautriteit, vertegenwrdigd dr de vrzitter mr. C.A. Fnteijn, verder te nemen: OPTA; en De Minister van Binnenlandse Zaken en Kninkrijksrelaties,

Nadere informatie

Notulen OR vergadering 7 september 2015

Notulen OR vergadering 7 september 2015 Ntulen OR vergadering 7 september 2015 Aan- en afwezigen Ouders Aanwezig Afwezig Ouders Aanwezig Afwezig E. Ackermans X M. Huijnen X F. Bakkers X C. Kneppen X M. Bsjes X M van der Laan X R. Brauer X F.

Nadere informatie

Beschermd Wonen met een pgb onder verantwoordelijkheid van gemeenten

Beschermd Wonen met een pgb onder verantwoordelijkheid van gemeenten Beschermd Wnen met een pgb nder verantwrdelijkheid van gemeenten Een factsheet vr cliënten, cliëntvertegenwrdigers en familievertegenwrdigers 1 februari 2016 Sinds 1 januari 2015 valt Beschermd Wnen (vrheen

Nadere informatie

Verslag Algemene vergadering Dorpsraad

Verslag Algemene vergadering Dorpsraad Verslag Algemene vergadering Drpsraad 25-02-2016 Aanwezig: Ntulist: Namens de drpsraad: Hanneke Vlaar, Marja van Murik, Franka Peulen (Penningmeester), Harld Peulen (Secretaris) en Rinus Smits (Vrzitter).

Nadere informatie

De burgemeester, het college en de raad van de gemeente Muiden;

De burgemeester, het college en de raad van de gemeente Muiden; Vrbeeld handvest De burgemeester, het cllege en de raad van de gemeente Muiden; Gelet p artikel 169, tweede en derde lid, en artikel 180, tweede en derde lid, Gemeentewet; Hebben de vlgende uitgangspunten

Nadere informatie

Cubro BVBA Algemene voorwaarden

Cubro BVBA Algemene voorwaarden Cubr BVBA Algemene vrwaarden Hiernder vindt u de algemene vrwaarden van Cubr BVBA. Deze vrwaarden zijn van tepassing p alle geleverde diensten en gemaakte vereenkmsten dr Cubr BVBA, tenzij expliciet anders

Nadere informatie

Huiswerk. Waarom geven wij op school huiswerk? Wij vinden huiswerk zinvol, omdat we denken daar het volgende mee te kunnen bereiken :

Huiswerk. Waarom geven wij op school huiswerk? Wij vinden huiswerk zinvol, omdat we denken daar het volgende mee te kunnen bereiken : Versie: ktber 2016 Huiswerk Op nze schl wrdt in diverse grepen huiswerk gegeven. Onder huiswerk verstaan we werk dat vanuit de schl meegegeven wrdt en waarvan verwacht wrdt dat het dr de kinderen thuis

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Boys Industrial Home

Jaarverslag Stichting Boys Industrial Home Jaarverslag Stichting Bys Industrial Hme 2013 Barneveld, februari 2014 1. Verslag van het bestuur Terugblik Heeft 2013 datgene pgeleverd wat we ervan verwacht hadden? Niets menselijks is ns vreemd, dus

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN VisumPr B.V., Raamweg 1, 2596 HL, Den Haag Artikel 1. Definities In deze algemene vrwaarden wrden de vlgende definities tegepast: Opdrachtgever: de wederpartij van VisumPr B.V. VisumPr:

Nadere informatie

Zwembadplan Wijk Zwemt! - UITGANGSPUNTEN

Zwembadplan Wijk Zwemt! - UITGANGSPUNTEN Zwembadplan Wijk Zwemt! - UITGANGSPUNTEN Vr u ligt het uitgewerkte plan van WijkZwemt. Dit plan is pgesteld dr de KNZB, 2521, gewn zwemmen en enthusiaste burgers/vrijwilligers vanuit belangengreperingen

Nadere informatie

Presentatie eisen reisweek

Presentatie eisen reisweek Presentatie eisen reisweek Beste reisadviseurs, De aftrap is genmen. We zijn begnnen aan een spannende strijd m te bepalen he nze werkweek er in juni 2013 uit zal zien. Natuurlijk lijkt het een beetje

Nadere informatie

Confidentieel. 16 januari 2013 2013/11989. Sectorbrief Themaonderzoek Uitbesteding Vermogensbeheer. Geacht bestuur,

Confidentieel. 16 januari 2013 2013/11989. Sectorbrief Themaonderzoek Uitbesteding Vermogensbeheer. Geacht bestuur, Tezicht pensienfndsen en beleggingsndernemingen Middelgrte en kleine pensienfndsen Pstbus 98 1000 AB Amsterdam Cnfidentieel Datum Bijlage(n) 1 Onderwerp Sectrbrief Themanderzek Uitbesteding Vermgensbeheer

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid Energiefonds Overijssel

Inkoop- en aanbestedingsbeleid Energiefonds Overijssel Inkp- en aanbestedingsbeleid Energiefnds Overijssel 2013 Inhudspgave 1 Inleiding 3 2 Het beleid 4 2.1 Rechtmatigheidsthema's 4 Prcedures 4 Meerwerk en herhalingspdrachten 4 2B-diensten 5 Integriteit 5

Nadere informatie

1) Voorstel tot afschaffing belasting op drankslijterijen

1) Voorstel tot afschaffing belasting op drankslijterijen 1) Vrstel tt afschaffing belasting p drankslijterijen Een tijd geleden werd er dr de regering een hrecaplan vrgesteld. Hierin stnden een aantal maatregelen die dr de betrkken sectr tegejuicht werden, in

Nadere informatie

Beleidsplan 2012 Versie Februari 2012

Beleidsplan 2012 Versie Februari 2012 Beleidsplan 2012 Versie Februari 2012 Pagina 1 van 5 Beleidsplan 2012 Supprt t Cnnect Vraf Vr u ligt het beleidsplan van de Stichting SUPPORT TO CONNECT. Het plan mvat een verzicht van de delstellingen,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden i m Storm

Algemene Voorwaarden i m Storm Artikel 1. Definities 1.1 In deze algemene vrwaarden wrdt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven, nder de hiernavlgende termen de vlgende betekenis verstaan: pdrachtgever: de wederpartij van i m Strm;

Nadere informatie

Risicomanagement in zorgbouwprojecten. Centrum Zorg en Bouw

Risicomanagement in zorgbouwprojecten. Centrum Zorg en Bouw Risicmanagement in zrgbuwprjecten Centrum Zrg en Buw Inhud Zelfscan; Rl CZB bij risicmanagement; Wat kunt u verwachten? Vraag Past uw initiatief in het strategisch huisvestingsplan van de rganisatie? Het

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN RES PREPAID

ALGEMENE VOORWAARDEN RES PREPAID ALGEMENE VOORWAARDEN RES PREPAID 1. Inleiding & definities RES is een netwerk van lkale bedrijven, km's, handelaars en persnen, die vrije berepen uitefenen. Particulieren wrden gemtiveerd m aan te kpen

Nadere informatie

Management review. CO2-reductiesysteem. Rapportage juli 2015 (referentiejaar = 2010) I. Bangma O. Van der Ende

Management review. CO2-reductiesysteem. Rapportage juli 2015 (referentiejaar = 2010) I. Bangma O. Van der Ende Management review CO2-reductiesysteem Rapprtage juli 2015 (referentiejaar = 2010) Opgesteld dr: Akkrd: I. Bangma O. Van der Ende 1. Inleiding Op 28 juli is een management review gehuden waarin de energieprestaties

Nadere informatie

Nota "Afstoten gemeentelijk vastgoed ( )"

Nota Afstoten gemeentelijk vastgoed ( ) Nta "Afstten gemeentelijk vastged (2011-2014)" Nta "Afstten gemeentelijk vastged (2011-2014)" Inhud I. Inleiding 3 II. Huidige prtefeuille 5 A. Algemeen 5 B. Karakteristieken 5 C. Visie & Strategie 6 D.

Nadere informatie

Notitie Evaluatie Dienstverlening en Financiën Antwoord

Notitie Evaluatie Dienstverlening en Financiën Antwoord Ntitie Evaluatie Dienstverlening en Financiën Antwrd 0. Inleiding In 2006 is de gemeente Amsterdam gestart met het aanbieden van 1 telefnnummer vr het beantwrden van vragen van burgers en ndernemers, namelijk

Nadere informatie

SUBSIDIEAANVRAAG 2009. Aanvraagformulier subsidieverlening jeugd, jongeren en gehandicaptenwerk

SUBSIDIEAANVRAAG 2009. Aanvraagformulier subsidieverlening jeugd, jongeren en gehandicaptenwerk SUBSIDIEAANVRAAG 2009 Aanvraagfrmulier subsidieverlening jeugd, jngeren en gehandicaptenwerk Ten beheve van de aanvraag tt subsidieverlening met gebruik wrden gemaakt van dit Aanvraagfrmulier tt subsidieverlening

Nadere informatie

BIBOB VRAGENFORMULIER RECHTSPERSONEN. Gemachtigd aanvrager namens de rechtspersoon namens een:

BIBOB VRAGENFORMULIER RECHTSPERSONEN. Gemachtigd aanvrager namens de rechtspersoon namens een: Mdel 3: frmulier vr gemachtigd aanvrager namens rechtspersn n.a.v. nieuwe wet BIBOB ktber 2013 BIBOB VRAGENFORMULIER RECHTSPERSONEN Gemachtigd aanvrager namens de rechtspersn namens een: Beslten venntschap

Nadere informatie