- Beleidsplan

Save this PDF as:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "- Beleidsplan 2014 -"

Transcriptie

1 STUDIEBOEKEN FINANCIELE ONDERSTEUNING WERKBEGELEIDING ALGEMENE COACHING STAGEBEGELEIDING MEDISCHE COACHING - Beleidsplan Maashaven Zuidzijde AE Rtterdam

2 Inhud Inleiding... 3 Strategie... 4 Kernprincipes en statutaire delstelling van de stichting... 4 Afwezigheid van winstgmerk... 5 Bestemming liquidatiesald... 5 Beleid... 6 Cntact met schlen... 6 Tekennen van schenkingen... 6 Tekmstige prjecten en investeringen dr de stichting... 6 Werving van gelden... 8 Vrijwilligersvergedingen... 8 Beschikken ver het vermgen van de stichting... 8 Beschrijving van de taakverdeling en bestuurdersverhudingen binnen het bestuur... 9 Omschrijving van de uitvering van het beleid en tezicht daarp dr het bestuur 9 Vermgen van de stichting Cijfermatig verzicht van de uitkeringen cnfrm delstelling Beheer Kstenstructuur van de stichting Belning beleidsbepalers Beschrijving administratieve rganisatie... 12

3 Inleiding Stichting Edubility is pgericht in augustus 2013 dr Jamal Oulel en Germaine Statia. Zij vrmen dan k het bestuur van Edubility. De verige medewerkers van Edubility zijn de ambassadeurs. Dit zijn vaak studenten die vrijwillig vr Edubility werken. Daarnaast wil Edubility k wat grte namen aan zich kppelen m z meer bekendheid te verkrijgen beginnend in Rtterdam en mstreken, en later uitbreidend naar landelijk. Edubility zet zich in vr de studenten die wegens financiële mstandigheden hun studie niet kunnen vrtzetten. Deze studenten dreigen anders in de gt, f mgelijk criminaliteit, te belanden. Edubility wil hulp verlenen zdat deze studenten hun pleiding tch af kunnen maken en daardr een beter tekmstperspectief hebben. Dit den gebeurt niet dr deze hulp vragende studenten geld te geven maar bijvrbeeld studiebeken vr hen aan te schaffen waardr ze tch kunnen leren. Maar het kan k iets anders zijn zals een fiets waardr de student wel naar schl kan znder heel veel ksten te maken vr het penbaar verver. Het bijzndere aan Edubility is dat niet alleen het stukje financiën pgelst wrdt. Edubility werkt samen met maatschappelijk werkers, medische caches en psychlgen. Hierdr is het mgelijk m de student k daadwerkelijk uit de huidige situatie te halen zdat er niet enige tijd later weer een prbleem ntstaat.

4 Strategie Kernprincipes en statutaire delstelling van de stichting De stichting heeft ten del: Het inzetten m nderwijs mgelijk en tegankelijk te maken vr leerlingen en studenten van het primair, secundair, hger en wetenschappelijk nderwijs. Dit wil de stichting uiteindelijk zwel in Nederland als in het buitenland den. Vaak zijn er studenten die geen geld hebben m beken te kpen. Edubility draagt zrg dat leerlingen en studenten ver de lesbeken, studiemateriaal, etuis, gede tassen, pennen, gummen en dergelijken kunnen beschikken. Daarnaast fcust de stichting zich sterk p het bestrijden van jeugdwerkelsheid, stage prblematiek en vregtijdig schlverlaten. Een bijdrage leveren bij het tegankelijke en mgelijk maken van nderwijs, wereldwijd. Aan de hand van diverse werkzaamheden hebben in het binnen en buitenland. Naarmate de stichting meer middelen tt haar beschikking heeft zullen er meer grtere prjecten uitgeverd wrden. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het bvenstaande in de ruimste zin verband huden f daarte bevrderlijk kunnen zijn. De stichting tracht haar del nder meer te verwezenlijken dr: Leveren van beken en ander studiematerieel aan leerlingen en studenten. Prjecten pzetten in binnen- en buitenland m leerlingen meer nderwijsmgelijkheden te bieden. Het financieel ndersteunen van leerlingen en studenten die dr financiële prblemen meite hebben met hun pleiding. Spnsren van pleidingen vr leerlingen en studenten in het binnen en buitenland. Ervr zrgen dat de kwaliteit van het nderwijs vruit gaat dr adviezen te geven p schlen en andere instellingen. Creëren van een ffline en nline bekenbank vr leerlingen en studenten. Uitwisselingsprjecten realiseren tussen high-ptentials in het buitenland en Nederland. Het geven van advies aan leerlingen en studenten mtrent studiekeuze en andere nderwijs gerelateerde zaken. Het geven van advies aan leerlingen en studenten mtrent het vinden van een stageplaats, bijbaan, baan f vrijwilligerswerk. Het adviseren en cachen van schlverlaters.

5 Afwezigheid van winstgmerk De stichting heeft geen winstgmerk en zal zich vlledig inzetten m nderwijs mgelijk te maken vr leerlingen en studenten in het binnen en buitenland. Bestemming liquidatiesald Bij de pheffing van de stichting kmt een eventueel batig liquidatiesald ten gunste van een algemeen belang. Hierbij wrdt gekeken naar een instelling die zich k bezig hudt met het nderwijs te verbeteren en tegankelijk te maken vr leerlingen en studenten.

6 Beleid Cntact met schlen Edubility heeft cntact met diverse nderwijsinstellingen m te berdelen f jngeren daadwerkelijk nze hulp ndig hebben, maar k m in cntact te kmen met nze delgrep. Z kunnen dcenten die (financiële) prblemen signaleren bij een student cntact pnemen met Edubility vr hulp. Tekennen van schenkingen Edubility hanteert een aantal criteria m schenkingen te te kennen aan studenten die een aanvraag indienen. Wij vereisen de vlgende gegevens: - NAW gegevens - Gegevens ver de pleiding - Uitgebreide mtivatie (minimaal halve a-4) - Bankafschriften van afgelpen 12 maanden - Eventuele budgetbeheer schema s - Eventueel financiële achtergrnd uder(s) f verzrger(s) en eventuele bankafschriften - Referentie van een dcent en/f een gesprek met een dcent - Cijferlijst - Caching gesprek/traject met student Aan de hand van deze gegevens en een gesprek met een vertruwenspersn berdelen wij f een student wel daadwerkelijk nze hulp ndig heeft. Wij willen dit uitbreiden dr met Sciale Zaken te gaan samenwerken en andere instanties zals het Jngerenlket. Dit zal ns ng meer verificatie geven ver de financiële status van een aanvrager. Tekmstige prjecten en investeringen dr de stichting Edubility zal zich bezighuden met prjecten in het binnen en buitenland. De eerste prjecten zullen in Rtterdam plaats vinden en er zal samengewerkt wrden met diverse nderwijsinstellingen m de prjecten te realiseren. Uiteindelijk zal dit uitbreiden naar eerst landelijk en daarna wereldwijd. Overzicht van de tekmstige prjecten en investeringen dr de stichting: Oktber december Cllectes bij supermarkten - Starten met structurele dnaties te werven via machtigingsfrmulieren - Evenementen p schlen en aanwezigheid p studiebeurzen - Aantrekken van meer Ambassadeurs (PR p schlen)

7 Januari december Bekendnatiebussen: dit zijn bussen die p schlen en supermarkten geplaatst wrden waarin studenten hun ude beken en/f gekpieerde beken kunnen dneren aan Edubility. Wij zrgen ervr dat de beken bij anderen terechtkmen c.q. verkcht wrden m de pbrengsten weer in het del te investeren. - Wrkshp: he vind ik werk tijdens de crisis? - Wrkshp: leren (nline) netwerken. - Netwerkevenementen rganiseren waar studenten en yung prfessinals, die al een baan hebben, gekppeld wrden. Z kunnen de yung prfessinals de studenten helpen bij het vinden van een baan en/f stageplek. - Edubility sng pnemen m meer mensen bewust te maken van de prblematiek die in Nederland heerst mtrent het betalen van studiebeken, studiegeld en andere (basis) vrzieningen. - Starten met de verkp van Edubility gdies via een webshp p de website en p evenementen waar wij staan. De pbrengsten wrden vervlgens weer in het del geïnvesteerd. Januari december Lancering van het Edubility bekenruil platfrm: Edubility wilt een nline platfrm creëren waarp studenten autnm beken kunnen ruilen, dneren aan andere studenten en/f kpen/verkpen. Wij als Edubility staan hier tussen en zrgen ervr dat wij tussen de 10 en 50 % van de beken financieren. Dit betekent dat een student tweedehands een bek kan verkpen vr 30 eur, maar dat een andere student het bek vr 15 eur kan kpen. Dit zal Edubility het gedkpste beken-platfrm van Nederland maken. Daarnaast kunnen studenten beken ruilen. Z kan een eerstejaars student die vr een verkeerde studie heeft gekzen al zijn beken ruilen met een student van een andere studie die precies hetzelfde prbleem heeft. De prijzen van de beken wrden vanuit alle andere marktplaatsen geïmprteerd en verkpers meten bij ns hun bek verplicht het gedkpst aanbieden. - Prmten van duurzaamheid c.q. het gebruik van een E-bk i.p.v. een nrmaal bek. - Het belang van ICT (specifiek prgrammeren) binnen het nderwijs prmten en stimuleren dat schlen en de verheid ICT als basisvak p het basisnderwijs implementeert Stappen maken naar het buitenland met prjecten in Nrd-Afrika en Curaça. - Realiseren van uitwisselingsprjecten tussen studenten uit kansarme gebieden en Nederland. - Realiseren van studiefaciliteiten in het buitenland: biblitheken, schlen, bijschlingscentra etc. - Fcus p kennisuitwisseling tussen Nederland en kansarme gebieden.

8 Werving van gelden Overzicht van de manieren van het werven van gelden: - Fndsen - Subsidies - Dnaties - Giften en eventuele legaten Mmenteel kmen de meeste dnaties uit het direct werven in supermarkten. Wij gaan dit uitbreiden met een aantal interessante prjecten: 1. Machtigingen en dus structurele dnaties 2. Fcus p bedrijven, nder de prjectnaam Wrd vriend van Edubility. 3. Samenwerking met meerdere schlengemeenschappen. Wij lanceren in nvember 2013 een prject waarmee wij ns meer gaan richten p het bedrijfsleven en het nderwijs. Wij willen vrienden maken met bedrijven en schlen en z maandelijks verzekerd zijn van hun bijdrage. Vriend wrden van Edubility geeft k de bedrijven en schlen vrdelen, z kunnen ze in cntact kmen met studenten via Edubility. Vrijwilligersvergedingen Edubility zet actief vrijwilligers in. Vrijwilligers ndersteunen ns bij het cachen van studenten, maar vrnamelijk bij het werven van dnaties. In 2013 ntvangen (bijna) alle vrijwilligers een nkstenvergeding van maximaal 150,00 eur p.m. Wij willen deze vergeding in 2014 aanhuden, maar drastisch het aantal vrijwilligers verminderen dat deze vergeding daadwerkelijk ntvangt. Dit betekent dat het grs van de vrijwilligers, daadwerkelijk geheel vrijwillig, zich inzet vr Edubility. Een fcus p andere vrmen van dnatiewering zal dit mgelijk maken. Edubility gaat zich meer richten p het werven van structurele dnaties via machtigingen en dan vrnamelijk bij het bedrijfsleven en het nderwijs. Edubility is een jnge, greiende rganisatie die geen prblemen heeft met aanpassen. Als wij signaleren dat bepaalde ksten te hg wrden dan passen wij graag aan m de ksten te drukken. Z hebben wij al beslten m de vrijwilligersvergedingen mlaag te brengen in 2014 m de ksten vr dnatiewerving te drukken. Beschikken ver het vermgen van de stichting Het bestuur van de stichting bestaat uit de heer Jamal Oulel en de heer Germaine Statia. Het vermgen van de stichting wrdt gevrmd dr Subsidies en dnaties Schenkingen, erfstellingen en legaten Alle andere verkrijgingen en baten Verkregen fndsen wrden ter beschikking gesteld vr het uitveren van het del.

9 Na aflp van een (afgeslten) bekjaar wrdt dr de penningmeester jaarstukken pgemaakt (incl. balans en staten van baten en lasten), waarmee rekening en verantwrdelijkheid wrdt afgelegd bij het bestuur. Beschrijving van de taakverdeling en bestuurdersverhudingen binnen het bestuur Het bestuur van de stichting bestaat uit tenminste twee leden. Het aantal leden wrdt dr het bestuur met algemene stemmen vastgesteld. Het bestuur kiest uit zijn midden minimaal een vrzitter, en een secretaris/penningmeester. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting en bevegd te besluiten tt het aangaan van vereenkmsten tt verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergederen. Het bestuur vertegenwrdigt de stichting in en buiten rechte. De vertegenwrdigingsbevegdheid kmt mede te aan twee gezamenlijk handelende bestuursleden. Het bestuur kan besluiten nemen indien minimaal een meerderheid van de bestuursleden aanwezig/vertegenwrdigd is. Bij besluitvrming heeft elk bestuurslid het recht tt het uitbrengen van 1 stem. Bij besluitvrming heeft elk bestuurslid het recht tt het uitbrengen van 1 stem. Omschrijving van de uitvering van het beleid en tezicht daarp dr het bestuur Het bekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar. Jaarlijks wrdt de begrting van Stichting Edubility pgesteld en dr het bestuur gedgekeurd. Het bestuur is verplicht van de vermgenstestand van de stichting en van alles betreffende de werkzaamheden van de stichting, naar de eisen die vrtvleien uit deze werkzaamheden, p zdanige wijze een administratie te veren en de daarte behrende beken, bescheiden en andere gegevensdragers p zdanige wijze te bewaren, dat daaruit te allen tijde de rechten en verplichtingen van de stichting kunnen wrden gekend. Het bestuur is verplicht jaarlijks binnen zes maanden na aflp van het bekjaar de balans en de staat van baten en lasten van de stichting te maken, p papier te stellen en vast te stellen. De balans en de staat van baten en lasten wrden nderzcht dr een dr het bestuur aangewezen registeraccuntant, accuntants-administratiecnsulent dan wel een andere deskundige in de zin van artikel 2:393 Burgerlijk Wetbek. Deze deskundige brengt mtrent zijn nderzek verslag uit aan het bestuur en geeft de uitslag van zijn nderzek weer in een verklaring mtrent de getruwheid van de in het vrige lid bedelde stukken. Het bestuur is verplicht de in de vrgaande leden bedelde beken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren.

10 De p een gegevensdrager aangebrachte gegevens, uitgeznderd de p papier gestelde balans en staat van baten en lasten, kunnen p een andere gegevensdrager wrden vergebracht en bewaard, mits de verbrenging geschiedt met juiste en vlledige weergave der gegevens en deze gegevens gedurende de vlledige bewaartijd beschikbaar zijn en binnen redelijke tijd leesbaar kunnen wrden gemaakt. Bij grtere prjecten wrdt, al dan niet p verzek van de financier een Financiële en inhudelijke verantwrding afgelegd. Dit geschiedt in principe aan het einde van het prject. Incidenteel wrdt k tussentijds gerapprteerd.

11 Vermgen van de stichting Het jaarlijks gewrven vermgen wrdt veelal z direct mgelijk besteed. De indirecte ksten zijn minimaal en hebben luter betrekking p uitgaven als bankadministratieen verbeking ksten, inschrijving kamer van kphandel, reisdeclaraties en verige nkstendeclaraties. De bestuurders ntvangen geen belning vr hun werkzaamheden. Alle pbrengsten en ksten wrden in beginsel verantwrd in de peride waarp zij betrekking hebben. Alle pbrengsten (schenkingen) wrden als pbrengst verantwrd in het bekjaar waarin zij dr de stichting wrden ntvangen. Cijfermatig verzicht van de uitkeringen cnfrm delstelling Jaar Begrting

12 Beheer Kstenstructuur van de stichting Stichting Edubility zal in het begin aan de hand van cllectes in supermarkten middelen regelen m haar werkzaamheden succesvl te kunnen uitveren. De cllectanten die hiervr ingezet wrden zullen in eerste instantie p vrijwilligersbasis werken waardr de wervingsksten laag blijven. Het del is m zelf fndsen en subsidies aan te vragen en hiervr geen gebruik te maken van externe bureaus. Na het verkrijgen van de ANBI status zullen wij nze activiteiten uitbreiden dr k aan straatwerving te den. De ksten vr het pereren van de stichting zijn relatief gedkp met in het begin de grtste lasten als huur, KvK inschrijving, bankrekening, strtingen, vrijwilligers, caching en het leveren van studiebeken. Belning beleidsbepalers De beleidsbepalers ntvangen geen belning, maar wel een nkstenvergeding. Beschrijving administratieve rganisatie De verantwrding vr de Financiële werkzaamheden van Stichting Edubility ligt bij de penningmeester van Stichting Edubility. Alle Financiële werkzaamheden vr Stichting Edubility wrden uitgeverd, gecördineerd en/f gecntrleerd dr de penningmeester van Stichting Edubility. De Financiële werkzaamheden van Stichting Edubility mvatten.a.: alle vrkmende werkzaamheden t.b.v. het veren van de Financiële administratie het nderhuden van cntacten met accuntantskantr f deskundige het nderhuden en beheren van bankrekeningen het nderhuden van cntacten met bankinstellingen het nderhuden van cntacten met Financiële instellingen (.a. belastingdienst, ANBI, SVB en AON) het samenstellen van peridieke Financiële rapprtage het samenstellen van de jaarrekening het afleggen van Financiële verantwrding aan het bestuur van Stichting Edubility De penningmeester van Stichting Edubility legt ver de financiële werkzaamheden verantwrding af aan het bestuur van Stichting Edubility

Beleidsplan Versie 30 december 2013

Beleidsplan Versie 30 december 2013 Beleidsplan Versie 30 december 2013 Stichting Cmité Ost-Eurpa Ureterp Vraf Vr u ligt het beleidsplan van de Stichting Cmité Ost-Eurpa Ureterp. Het plan mvat een verzicht van de delstellingen, activiteiten,

Nadere informatie

W I M D Beleidsplan Versie 1 februari 2013

W I M D Beleidsplan Versie 1 februari 2013 W M I D Beleidsplan Versie 1 februari 2013 Vraf Vr u ligt het beleidsplan van de Stichting Wninitiatief Midden-Delfland (Stichting WIMD). Het plan mvat een verzicht van de delstellingen, activiteiten en

Nadere informatie

Beleidsplan. Versie oktober 2013

Beleidsplan. Versie oktober 2013 Beleidsplan Versie ktber 2013 Centr Educativ Agricla Beleidsplan ktber 2013 Vraf Vr u ligt het beleidsplan van de Stichting Centr Educativ Agrícla. Het plan mvat een verzicht van de delstelling, activiteiten

Nadere informatie

Stichting Animal Fellows. Beleidsplan. Versie februari 2016

Stichting Animal Fellows. Beleidsplan. Versie februari 2016 Stichting Animal Fellws Beleidsplan Versie februari 2016 Stichting Animal Fellws beleidsplan versie februari 2016 Vraf Vr u ligt het beleidsplan van de Stichting Animal Fellws te Breda. Het verslag mvat

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting Medisch Wetenschappelijk Onderzoek SLZ. 6 november 2012 - 1 -

Beleidsplan. Stichting Medisch Wetenschappelijk Onderzoek SLZ. 6 november 2012 - 1 - Stichting Medisch Wetenschappelijk Onderzek SLZ Beleidsplan 6 nvember 2012-1 - Stichting Medisch Wetenschappelijk Onderzek SLZ Inhudspgave Beleidsplan van een algemeen nut begende instelling (ANBI) Inleiding

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Careduca Foundation

Beleidsplan Stichting Careduca Foundation Beleidsplan Stichting Careduca Fundatin Publicatiedatum: 1 september 2018 Inhudspgave 1. Inleiding en cntactgegevens... 3 2. Beleid en strategie... 4 2.1. Aanleiding vr de prichting... 4 2.2. Del van de

Nadere informatie

Beleidsplan 2014 Versie Zomer 2014

Beleidsplan 2014 Versie Zomer 2014 Beleidsplan 2014 Versie Zmer 2014 Pagina 1 van 6 Beleidsplan 2014 Supprt t Cnnect Vraf Vr u ligt het beleidsplan van de Stichting SUPPORT TO CONNECT. Het plan mvat een verzicht van de delstellingen, activiteiten

Nadere informatie

ANBI Rapportage 2013 Stichting Dani Korhoenlaan 12 1343 AA Almere

ANBI Rapportage 2013 Stichting Dani Korhoenlaan 12 1343 AA Almere ANBI Rapprtage 2013 Krhenlaan 12 1343 AA Almere ANBI Rapprtage 1 van 5 1. Rechtsvrm, inschrijving, fiscaalnummer, cntactgegevens KVK nummer 54116813 Deze inschrijving valt nder beheer van Kamer van Kphandel

Nadere informatie

OVERZICHT VAN DE BELANGRIJKSTE ITEMS VAN 2014. IBAN ING: NL11INGB0004359487 BIC ING: INGBNL2A - Rabobank: NL87RABO0191281034 BIC Rabo: RABONL2U

OVERZICHT VAN DE BELANGRIJKSTE ITEMS VAN 2014. IBAN ING: NL11INGB0004359487 BIC ING: INGBNL2A - Rabobank: NL87RABO0191281034 BIC Rabo: RABONL2U Crrespndentieadres: Gasthuisring 54 5041 DT Tilburg OVERZICHT VAN DE BELANGRIJKSTE ITEMS VAN 2014 IBAN ING: NL11INGB0004359487 BIC ING: INGBNL2A - Rabbank: NL87RABO0191281034 BIC Rab: RABONL2U KvK nr.:41098168

Nadere informatie

Beleidsplan 2014 tot en met 2016

Beleidsplan 2014 tot en met 2016 Blessed Generatin Nederland Falkejacht 25 9254 EJ Hurdegaryp Beleidsplan 2014 tt en met 2016 Blessed Generatin Nederland (0511) 47 21 37 - www.blessedgeneratin.nl - inf@blessedgeneratin.nl KvK 01100560

Nadere informatie

Beleidsplan 2012 Versie Februari 2012

Beleidsplan 2012 Versie Februari 2012 Beleidsplan 2012 Versie Februari 2012 Pagina 1 van 5 Beleidsplan 2012 Supprt t Cnnect Vraf Vr u ligt het beleidsplan van de Stichting SUPPORT TO CONNECT. Het plan mvat een verzicht van de delstellingen,

Nadere informatie

Stichting Felix Tikotin Foundation

Stichting Felix Tikotin Foundation Stichting Felix Tiktin Fundatin Beleidsplan 2010-2012 Versie 1.0 17 augustus 2010 Beleidsplan Stichting Felix Tiktin Fundatin 2010-2012 versie 1.dc pag. 1 van 6 Inleiding Vr u ligt het beleidsplan 2010-2012

Nadere informatie

Stichting JopieFonds. 1. Inleiding. Introductie van de Stichting

Stichting JopieFonds. 1. Inleiding. Introductie van de Stichting Stichting JpieFnds 1. Inleiding Intrductie van de Stichting De geestelijke gebrte van de Stichting kmt vrt uit een ged hart en is financieel mgelijk gemaakt dr een persn uit de Van der Weegen familie,

Nadere informatie

Beleidsplan Versie 01 maart 2013

Beleidsplan Versie 01 maart 2013 Beleidsplan 2013-2017 Versie 01 maart 2013 beleidsplan stichting Westlander Nstalgie versie 01 maart 2013 def 04-04-2013 Vraf Vr u ligt het beleidsplan van de Stichting Westlander Nstalgie. Het plan mvat

Nadere informatie

Wie verkoopt uw huis?

Wie verkoopt uw huis? Wie verkpt uw huis? Accuntnet Verkp Vertruwens Persn Service Accuntnet V V P Service Wie verkpt uw huis? Als u uw huis wilt verkpen, schakelt u k in Spanje een makelaar in. Echter in Spanje geeft men nrmaal

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid voetbalvereniging N.B.S.V.V.

Vrijwilligersbeleid voetbalvereniging N.B.S.V.V. Vrijwilligersbeleid vetbalvereniging N.B.S.V.V. Waarm deze richtlijn? Geen enkele amateur-sprtvereniging kan tegenwrdig ng bestaan znder de inzet en bijdrage van (veel) vrijwilligers. Ok binnen nze vereniging

Nadere informatie

Controleprotocol Sociaal Domein

Controleprotocol Sociaal Domein Cntrleprtcl Sciaal Dmein Cntrleprtcl vr de accuntantscntrle bij: dr de gemeenten in de regi Amersfrt* gesubsidieerde rganisaties vr Jeugdzrg en WMO dr de gemeenten in de regi Amersfrt f dr de gemeente

Nadere informatie

Middelen Financiële middelen o De organisatie heeft een actueel beleid met betrekking tot het verkrijgen van de benodigde financiële middelen.

Middelen Financiële middelen o De organisatie heeft een actueel beleid met betrekking tot het verkrijgen van de benodigde financiële middelen. Categrie C Per aspect van het framewrk zijn nrmen pgesteld. Vetgedrukt zijn de verplichte nrmen. Organisaties die nder categrie C vallen, zullen verder zijn met het implementeren van kwaliteitssystemen

Nadere informatie

Beleidsplan Versie 31 oktober 2017

Beleidsplan Versie 31 oktober 2017 Beleidsplan Versie 31 ktber 2017 Nrdzee Zmerfestival Beleidsplan kt 201717 Vraf Vr u ligt het beleidsplan van de Stichting Nrdzee Zmerfestival. Het plan mvat een verzicht van de delstellingen, activiteiten

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting Onderhoud Orgel en Kerkgebouw van parochie Onze Lieve Vrouw Visitatie Noord Zijpe

Beleidsplan. Stichting Onderhoud Orgel en Kerkgebouw van parochie Onze Lieve Vrouw Visitatie Noord Zijpe Beleidsplan Stichting Onderhud Orgel en Kerkgebuw van parchie Onze Lieve Vruw Visitatie Nrd Zijpe 1.0 Inleiding Vr u ligt het beleidsplan van de Stichting Onderhud Orgel en Kerkgebuw van parchie Onze Lieve

Nadere informatie

Samenvatting Deelprojecten Ouderen Samen

Samenvatting Deelprojecten Ouderen Samen Samenvatting Deelprjecten Ouderen Samen Vughtse Ouderen aan het Wrd In januari 2007 zijn dr het Prject Ouderen Samen vier bijeenkmsten gerganiseerd waarvr alle Vughtse inwners van 55 jaar en uder waren

Nadere informatie

Concept Jaarverslag 2011

Concept Jaarverslag 2011 UNDUGU VRIENDENKRING NEDERLAND Vereniging Undugu Vriendenkring Nederland Statutair gevestigd te Rtterdam. Het del van de Vriendenkring is p alle denkbare wijzen steun te verlenen aan het bereiken van de

Nadere informatie

Zorgplan. 1.Passend Onderwijs

Zorgplan. 1.Passend Onderwijs Zrgplan 1.Passend Onderwijs Passend Onderwijs betekent dat iedere leerling nderwijs krijgt dat het beste bij zijn f haar talenten en beperkingen past. Ok de leerlingen met een strnis, ernstige ziekte f

Nadere informatie

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) Winterswijk 2013-2018

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) Winterswijk 2013-2018 Vr- en Vregschlse Educatie (VVE) Winterswijk 2013-2018 1. Inleiding Vr- en Vregschlse Educatie, als nderdeel van het bredere beleidsterrein nderwijsachterstandbeleid, wrdt sinds 2002 in Winterswijk vrmgegeven.

Nadere informatie

Reglement Vlaams-Nederlandse Journalistenbeurs Onderzoeksbeurs & Uitwisseling 2016

Reglement Vlaams-Nederlandse Journalistenbeurs Onderzoeksbeurs & Uitwisseling 2016 Reglement Vlaams-Nederlandse Jurnalistenbeurs Onderzeksbeurs & Uitwisseling 2016 In 2016 kennen de Vlaamse en Nederlandse verheid pnieuw de Vlaams-Nederlandse Jurnalistenbeur(zen) (VNJB) te aan Nederlandse

Nadere informatie

Enquête dienstverlening en kosten accountant in primair en voortgezet onderwijs

Enquête dienstverlening en kosten accountant in primair en voortgezet onderwijs Enquête dienstverlening en ksten accuntant in primair en vrtgezet nderwijs Dit nderzek heeft betrekking p de dienstverlening dr uw accuntant in 2010, ver de jaarstukken 2009. 1. In welke categrie valt

Nadere informatie

Aanvraag verlening eenmalige subsidie gemeente Wageningen

Aanvraag verlening eenmalige subsidie gemeente Wageningen Aanvraag verlening eenmalige subsidie gemeente Wageningen Dit aanvraagfrmulier is bedeld vr een eenmalige subsidie. Een eenmalige subsidie wrdt verleend vr een eenmalige activiteit f ander incidenteel

Nadere informatie

c. Relatiebeheer algemene en éénmalige groepen d. Relatiebeheer maatschappelijke organisaties e. Contacten en samenwerking met bedrijven

c. Relatiebeheer algemene en éénmalige groepen d. Relatiebeheer maatschappelijke organisaties e. Contacten en samenwerking met bedrijven Inhudspgave Inleiding 1. Huidige situatie 2. Delstellingen 2014 2.1 Algemeen Del 2.2 Jaarvisie 3. Actieplan 3.1 Algemeen Del 3.2 Jaarvisie a. Cördinatie b. Relatiebeheer kerken c. Relatiebeheer algemene

Nadere informatie

Veel gestelde vragen huurbeleid 18 oktober 2012

Veel gestelde vragen huurbeleid 18 oktober 2012 Veel gestelde vragen huurbeleid 18 ktber 2012 Algemeen: 1. Waarm kmt er een nieuw huurbeleid? Een aantal ntwikkelingen heeft ervr gezrgd dat wij ns huurbeleid hebben aangepast. Deze ntwikkelingen zijn:

Nadere informatie

Begeleidende tekst bij de presentatie Ieder kind heeft recht op Gedifferentieerd RekenOnderwijs.

Begeleidende tekst bij de presentatie Ieder kind heeft recht op Gedifferentieerd RekenOnderwijs. Begeleidende tekst bij de presentatie Ieder kind heeft recht p Gedifferentieerd RekenOnderwijs. Dia 1 Opmerking vr de presentatr: in het geval u tijd te krt kmt, kunt u de blauwe tekst als ptineel beschuwen

Nadere informatie

Beleidsregels voorziening jobcoaching Participatiewet 2015

Beleidsregels voorziening jobcoaching Participatiewet 2015 Beleidsregels vrziening jbcaching Participatiewet 2015 1-7-2015 Jbcaching Reginale beleidsregels jbcaching Participatiewet regi Achterhek Inleiding Jbcaching gaat ver het ndersteunen van mensen bij het

Nadere informatie

Projectaanvraag Versterking sociale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân

Projectaanvraag Versterking sociale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân 1 Prjectaanvraag Versterking sciale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân 1. Aanleiding Eind 2012 heeft Prvinciale Staten van de prvincie Fryslân keuzes gemaakt mtrent de 'kerntakendiscussie'.

Nadere informatie

.1-4- gemeente Eindhouen

.1-4- gemeente Eindhouen .1-4- gemeente Eindhuen Inleiding 3 3 Vr u ligt het Jaarverslag Leerplicht en Straks.nu 2008-2009. Qua vrm en pmaakeen ander jaarverslag dan u gewend bent. De vrij uitgebreide weergave van allerlei zaken

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Gevangenenzorg Albanië

Beleidsplan Stichting Gevangenenzorg Albanië Stichting Gevangenenzrg Albanië Stichting Gevangenenzrg Albanië Inhudspgave Intrductie... 3 Missie en visie... 4 Strategische delstellingen... 5 Fndswerving... 7 Financieel beleid... 8 Stichting Gevangenenzrg

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Boys Industrial Home

Jaarverslag Stichting Boys Industrial Home Jaarverslag Stichting Bys Industrial Hme 2013 Barneveld, februari 2014 1. Verslag van het bestuur Terugblik Heeft 2013 datgene pgeleverd wat we ervan verwacht hadden? Niets menselijks is ns vreemd, dus

Nadere informatie

LOGBOEK van: klas: 1

LOGBOEK van: klas: 1 LOGBOEK van: klas: 1 Inhudspgave Inleiding en inhud van het lgbek Wat is de maatschappelijke stage? Delen van de maatschappelijke stage Waar de je maatschappelijke stage? Kaders waarbinnen de maatschappelijke

Nadere informatie

IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT

IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT BIJLAGE 1 IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT 1. Inleiding Op 1 juli 2013 is de Wet verplichte meldcde huiselijk geweld en kindermishandeling

Nadere informatie

Stichting Newa. Jaarrekening 2Ot4. Jaarrêkening. Toelichting behorende tot de iaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE JAARSTUKKEN 2014

Stichting Newa. Jaarrekening 2Ot4. Jaarrêkening. Toelichting behorende tot de iaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE JAARSTUKKEN 2014 Jaarrekening 2Ot4 INHOUDSOPGAVE RAPPORT Algemeen Orga nisatiestructu u r JAARSTUKKEN 214 Jaarrêkening Balans per 31 december 214 Prgramma verantwrding (staat van baten en lasten) Telichting behrende tt

Nadere informatie

Middelen Financiële middelen o De organisatie heeft een actueel beleid met betrekking tot het verkrijgen van de benodigde financiële middelen.

Middelen Financiële middelen o De organisatie heeft een actueel beleid met betrekking tot het verkrijgen van de benodigde financiële middelen. Categrie D Per aspect van het framewrk zijn nrmen pgesteld. Vetgedrukt zijn de verplichte nrmen. Vr grtere rganisaties heeft het de vrkeur m een grter aantal diepgaande nrmen te hanteren. Deze rganisaties

Nadere informatie

Beleidsplan Genootschap Nederland -Israël

Beleidsplan Genootschap Nederland -Israël Beleidsplan Gentschap Nederland -Israël Gentschap Nederland - Israel 1. Prfiel van het Gentschap Nederland - Israël De vereniging Gentschap Nederland - Israël (GNI) werd p 1 juni 1967 pgericht en in Amsterdam

Nadere informatie

Aanvraagformulier tegemoetkoming kosten kinderopvang

Aanvraagformulier tegemoetkoming kosten kinderopvang Aanvraagfrmulier tegemetkming ksten kinderpvang INWONER van: GEMEENTE HOUTEN GEMEENTE IJSSELSTEIN GEMEENTE LOPIK GEMEENTE NIEUWEGEIN GEMEENTE VIANEN Persnlijke gegevens Uzelf Naam en vrletters Adres: pstcde

Nadere informatie

Informatie voor scholen

Informatie voor scholen Infrmatie vr schlen Niet alleen studenten, maar k schlen kunnen rekenen p een gede samenwerking met Travel2Cnnect als partner. Dr nze jarenlange persnlijke ervaring met stagiaires, vrijwilligers en lkale

Nadere informatie

Federatiestatuut. Walburggroep. -concept -

Federatiestatuut. Walburggroep. -concept - Federatiestatuut Walburggrep -cncept - Federatiestatuut pagina 1/12 Inhud 1 Overwegingen 3 2 Naam en delstelling van de federatie 4 2.1 Naam 4 2.2 Delstelling 4 3 Bestuur 5 3.1 Federatiebestuur, beneming

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Silo Dialla

Beleidsplan Stichting Silo Dialla Beleidsplan 2016 2021 Stichting Sil Dialla Beleidsplan 2016 2021, Stichting Sil Dialla 1 Inhudspgave 1. Inleiding 2. Strategie 2.1. Kernprincipes en uitgangspunten van Sil Dialla 2.2. Missie 2.3. Werkzaamheden

Nadere informatie

Brochure Samenwerking Opleidingen

Brochure Samenwerking Opleidingen 1 Brchure Samenwerking Opleidingen Online Effects BV Daniël Staal VergunningCuraca.cm HuisvestingCuraca.cm HrecaWerkCuraca.cm Cpyright 1 januari 2015 2 Beste stagecördinatr, Onze dank vr uw getnde interesse

Nadere informatie

Stichting Kom-Mee-Eten Beleidsplan

Stichting Kom-Mee-Eten Beleidsplan Stichting Km-Mee-Eten Beleidsplan 2016-2021 Stichting Km-mee-Eten Vssestaart 16 2411 ML Bdegraven www.km-mee-eten.nl Inhudspgave 1. Inleiding 1.1 Aanleiding van het ntstaan 2. Missie, visie en delstellingen

Nadere informatie

Onderwerp Vervolg Programma Eigen Kracht - het stimuleren van laagopgeleide vrouwen naar werk

Onderwerp Vervolg Programma Eigen Kracht - het stimuleren van laagopgeleide vrouwen naar werk Cllegevrstel Openbaar Onderwerp Vervlg Prgramma Eigen Kracht - het stimuleren van laagpgeleide vruwen naar werk Prgramma / Prgrammanummer Werk & Inkmen / 1061 BW-nummer Prtefeuillehuder T. Tankir Samenvatting

Nadere informatie

Excellente werving, Excellente studenten. Studentenwerving

Excellente werving, Excellente studenten. Studentenwerving Excellente werving, Excellente studenten Studentenwerving Ondersteuningstraject werving Vraag vanuit de Centres en Centra Gebaseerd p ndersteuningsvraag Individuele benadering, inzichten vr iedereen 2

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2015 Stichting Luz Alba

Beleidsplan 2013-2015 Stichting Luz Alba Beleidsplan 2013-2015 Stichting Luz Alba Introductie Voor u ligt het beleidsplan 2013-2015 van Stichting Luz Alba. Over 2012 is voor het eerst een jaarverslag geschreven, en bij het verder professionaliseren

Nadere informatie

Gefaseerde implementatie projectbeheersing methodiek Hogeschool van Utrecht

Gefaseerde implementatie projectbeheersing methodiek Hogeschool van Utrecht Prject Shared Services Gefaseerde implementatie prjectbeheersing methdiek Hgeschl van Utrecht Vervlg van Deelprjectplan Prjectadministraties (januari 2004) Het beheersen van prjectadministraties dr de

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de Stichting Kamermuziek Hengelo Vastgesteld in de bestuursvergadering dd 20 juli 2015

Huishoudelijk reglement van de Stichting Kamermuziek Hengelo Vastgesteld in de bestuursvergadering dd 20 juli 2015 Huishudelijk reglement van de Stichting Kamermuziek Hengel Vastgesteld in de bestuursvergadering dd 20 juli 2015 Begripsbepaling In dit reglement wrdt verstaan nder: de stichting: de Stichting Kamermuziek

Nadere informatie

D i e n s t v e r l e n i n g s d o c u m e n t

D i e n s t v e r l e n i n g s d o c u m e n t D i e n s t v e r l e n i n g s d c u m e n t Ons kantr hudt zich bezig met financiële dienstverlening en heeft zich gespecialiseerd in schade- en levensverzekeringen en is daarbij actief p de zakelijkeen

Nadere informatie

Onderwerp Wijziging van de Verordening tot het kunnen verlenen van een alleenrecht voor Concern voor Werk. Aan de raad. Status: ter besluitvorming

Onderwerp Wijziging van de Verordening tot het kunnen verlenen van een alleenrecht voor Concern voor Werk. Aan de raad. Status: ter besluitvorming N. 218419-1 Emmelrd, 14 januari 2014. Onderwerp Wijziging van de Verrdening tt het kunnen verlenen van een alleenrecht vr Cncern vr Werk. Advies raadscmmissie [ ] Aan de raad. Status: ter besluitvrming

Nadere informatie

Werkblad ontwikkelwijzer Gouden Standaard

Werkblad ontwikkelwijzer Gouden Standaard Werkblad ntwikkelwijzer Guden Standaard Beeld van de leerling Vraag Opmerkingen/antwrden Actie He brengen wij nze leerlingen in beeld? (met g p telating tt gymnasiumstrm) Op welke manier maken wij ptimaal

Nadere informatie

Reglement Geschillencommissie Wonen Zuid-Holland Zuid

Reglement Geschillencommissie Wonen Zuid-Holland Zuid Reglement Geschillencmmissie Wnen Zuid-Hlland Zuid DEFINITIES Artikel 1: Dit reglement verstaat nder: crpratie: de bij de Geschillencmmissie Wnen Zuid-Hlland zuid aangeslten rganisatie p wiens handelen

Nadere informatie

Bibliotheek en basisvaardigheden. Handreiking voor een structurele aanpak op lokaal niveau

Bibliotheek en basisvaardigheden. Handreiking voor een structurele aanpak op lokaal niveau Biblitheek en basisvaardigheden Handreiking vr een structurele aanpak p lkaal niveau 1 Inhud Een structurele aanpak van laaggeletterdheid p lkaal niveau 3 1. Draagvlak bij de gemeente 3 2. Draagvlak in

Nadere informatie

Aanvraagformulier tegemoetkoming kosten kinderopvang

Aanvraagformulier tegemoetkoming kosten kinderopvang Aanvraagfrmulier tegemetkming ksten kinderpvang INWONER van: GEMEENTE HOUTEN GEMEENTE IJSSELSTEIN GEMEENTE LOPIK GEMEENTE NIEUWEGEIN GEMEENTE VIANEN Persnlijke gegevens Uzelf Naam en vrletters Adres: pstcde

Nadere informatie

Functie-eisen coördinatoren

Functie-eisen coördinatoren Functie-eisen cördinatren Psitinering De beide cördinatren hebben de leiding van de rganisatie. De vrijwilligers zijn de spil in de rganisatie. Functieniveau De stichting Hspice Zwlle heeft gekzen vr 2

Nadere informatie

Verlenging of verkorting schooltijd. Concept protocol

Verlenging of verkorting schooltijd. Concept protocol Verlenging f verkrting schltijd Cncept prtcl Inhud 1. Inleiding... 1 1. Wanneer wrdt er gedacht aan verlenging?... 1 2. Criteria vr schlverlenging:... 2 3. Wie zijn er betrkken bij een besluit tt schlverlenging?...

Nadere informatie

Toelichting bij het formulier subsidievaststelling behorend bij artikel 7.1 van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS

Toelichting bij het formulier subsidievaststelling behorend bij artikel 7.1 van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS Telichting bij het frmulier subsidievaststelling behrend bij artikel 7.1 van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS Dit dcument licht stapsgewijs alle nderdelen van het aanvraagfrmulier vr een subsidievaststelling

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Stichting Joods Jongeren Fonds vastgesteld op 5 november 2013

Huishoudelijk reglement Stichting Joods Jongeren Fonds vastgesteld op 5 november 2013 Huishudelijk reglement Stichting Jds Jngeren Fnds vastgesteld p 5 nvember 2013 Begripsbepaling In dit reglement wrdt verstaan nder: de stichting: de Stichting Jds Jngeren Fnds, gevestigd te Amsterdam,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN AFDRACHT AAN AMATEUR SPORTVERENIGINGEN EN PRIJZENGELD

ALGEMENE VOORWAARDEN AFDRACHT AAN AMATEUR SPORTVERENIGINGEN EN PRIJZENGELD ALGEMENE VOORWAARDEN AFDRACHT AAN AMATEUR SPORTVERENIGINGEN EN PRIJZENGELD De Amateurclub verkpt prducten f diensten (hierna: prducten ) waarmee amateur sprtverenigingen (hierna: de club(s)) extra inkmsten

Nadere informatie

/k*je/i v. Voorstel: 1. De werkingsduur van de 'Verordening Starterslening' met (terugwerkende kracht) 1 jaarte verlengen tot 01-01-2010.

/k*je/i v. Voorstel: 1. De werkingsduur van de 'Verordening Starterslening' met (terugwerkende kracht) 1 jaarte verlengen tot 01-01-2010. 1 M c» r* K 5,- * > l.- ^ V r>!lus gemeente QSterllOUt /k*je/i v loatum: 20 februari 2009 Nummer raadsnta: Qnderwerp: Verlengen werkingsduur 'Verrdening Starterslening'. NOTA VOOR DE RAAD Prtefeuillehuder:

Nadere informatie

Aanbod Diensten Baan in Beeld

Aanbod Diensten Baan in Beeld Aanbd Diensten Baan in Beeld 3751 LM Bunschten inf@baaninbeeld.cm www.baaninbeeld.cm Inhudspgave 1. Over Baan in Beeld p. 3 Wie wij zijn, utplacement en lpbaanadvies, fcus, resultaat en lcatie. 2. Outplacementprgramma

Nadere informatie

Veenendaalse Atletiek Vereniging. Reglement Kantine-Commissie. ( doel / taken / bevoegdheden )

Veenendaalse Atletiek Vereniging. Reglement Kantine-Commissie. ( doel / taken / bevoegdheden ) Veenendaalse Atletiek Vereniging Reglement Kantine-Cmmissie ( del / taken / bevegdheden ) Mei 2015 Reglement Kantine-Cmmissie VAV ( del / taken / bevegdheden ) Inleiding. In de Statuten van de Veenendaalse

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 november 2014;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 november 2014; raadsbesluit gemeente werkendam zaaknummer 59873 nderwerp Verrdening individuele stud ieteslag Participatiewet gemeente Werkendam 2015 De raad van de gemeente Werkendam, gelezen het vrstel van burgemeester

Nadere informatie

Saxionstudent.nl CE 1

Saxionstudent.nl CE 1 Thema: Marktanalyse (semester 1) Prject: Desk en Fieldresearch 56357 Vrwrd Vr u ligt het plan van aanpak vr het prject Desk en Fieldresearch, vr het thema marktanalyse van semester 1. Het is de bedeling

Nadere informatie

Beschermd Wonen met een pgb onder verantwoordelijkheid van gemeenten

Beschermd Wonen met een pgb onder verantwoordelijkheid van gemeenten Beschermd Wnen met een pgb nder verantwrdelijkheid van gemeenten Een factsheet vr cliënten, cliëntvertegenwrdigers en familievertegenwrdigers 1 februari 2016 Sinds 1 januari 2015 valt Beschermd Wnen (vrheen

Nadere informatie

O.a. in deze nieuwsbrief: Hoe is het om te leven met Hiv of Aids in Tanzania?

O.a. in deze nieuwsbrief: Hoe is het om te leven met Hiv of Aids in Tanzania? Nummer 3 april 2006 He is het m te leven met Hiv f Aids in Tanzania? Aids is een ziekte die helaas ng niet te genezen is. Ok is Aids een ziekte met veel sciale cnsequenties met name in Afrika. Vaak raken

Nadere informatie

Cursus Kinderen met motivatie problemen in het onderwijs, motiveren kun je leren 9

Cursus Kinderen met motivatie problemen in het onderwijs, motiveren kun je leren 9 Inhud Inleiding Pst-HBO pleiding Sensrische infrmatieverwerking Basiscursus Sensrische infrmatieverwerking Cursus Nieuwste behandelinzichten in de sensrische infrmatieverwerking Cursus Sensrische infrmatieverwerking

Nadere informatie

Protocol voor afname Centraal Ontwikkelde Examens Nederlandse taal en rekenen.

Protocol voor afname Centraal Ontwikkelde Examens Nederlandse taal en rekenen. . Bij de afname van examens zijn diverse functinarissen van de nderwijsinstelling betrkken. In dit prtcl wrden de vlgende (grepen van) examenbetrkkenen nderscheiden, met een krte mschrijving van de betrkkenheid

Nadere informatie

Wij verzoeken u de toelichting voor het invullen van het formulier goed te lezen.

Wij verzoeken u de toelichting voor het invullen van het formulier goed te lezen. Wij verzeken u de telichting vr het invullen van het frmulier ged te lezen. Op basis van de dr u aangegeven reismgelijkheden van de leerling en p basis van het verversadvies van schl en eventuele andere

Nadere informatie

Stap 1 : Oriënteren op jongerenparticipatie en maatschappelijke stage

Stap 1 : Oriënteren op jongerenparticipatie en maatschappelijke stage >> Stappenplan vr stagebieders Wilt u als rganisatie aan de slag met MaS? Neem dan het stappenplan stapsgewijs dr, zdat u weet f u er echt klaar vr bent m met jngeren te werken en maatschappelijke stage

Nadere informatie

2013-2014. Trainingsinformatieblad nr. 6.4. Coöperatie Baronije UA

2013-2014. Trainingsinformatieblad nr. 6.4. Coöperatie Baronije UA nr. 6.4 Cöperatie Barnije UA 2013-2014 Cöperatie Barnije UA Edisnbaan 16a - 3439 MN NIEUWEGEIN Pstbus 1383-3430 BJ NIEUWEGEIN T: 030-214 80 34 (algemeen) F: 030-214 80 36 E: cntact@barnije.nl KVK: 30283429

Nadere informatie

Meerjaren beleidsplan 2015-2020

Meerjaren beleidsplan 2015-2020 Meerjaren beleidsplan 2015-2020 Inhudspgave Visie 1 Missie 1 Uitvering 1 Meer bijen in Nederland 2 Franchisefrmule 2 Educatie 3 Oppervlak drachtplanten vergrten 3 Kansen vr mensen afstand tt de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de Eerste Bossche Scootmobiel Club

Huishoudelijk reglement van de Eerste Bossche Scootmobiel Club Huishudelijk reglement van de Eerste Bssche Sctmbiel Club Vastgesteld in de bestuursvergadering 12 april 2014 Begripsbepaling In dit reglement wrdt verstaan nder: de Eerste Bssche Sctmbiel Club gevestigd

Nadere informatie

Actieplan Werk maken van de Roosendaalse jeugd

Actieplan Werk maken van de Roosendaalse jeugd Actieplan Werk maken van de Rsendaalse jeugd We willen werk maken van de Rsendaalse jeugd. Je gaat naar schl, hebt werk f leert en werk tegelijk. Dat is vr ns het uitgangspunt. Perspectief vr de jeugd

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Almere (Flevoland)

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Almere (Flevoland) Nadere regels subsidies Aanjaag Onderwijs en Arbeidsmarkt Het cllege van burgemeester en wethuders van de gemeente Almere; gelet p titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 3 van de Algemene

Nadere informatie

NOTITIE Bij zaaknummer: AST/2016/002953

NOTITIE Bij zaaknummer: AST/2016/002953 NOTITIE Bij zaaknummer: AST/2016/002953 AAN VAN : Cllege / Cmmissie / Raad : J.C.A. (Jsé) Peerlings, team Financiën / Belastingen DATUM : 12 februari 2016 ONDERWERP : Vergelijk mdelverrdening art 213 Gemeentewet

Nadere informatie

De huidige wijze waarop de subsidiegelden worden uitgegeven is een verdeling van de subsidie ten behoeve van:

De huidige wijze waarop de subsidiegelden worden uitgegeven is een verdeling van de subsidie ten behoeve van: Stichting Ontwikkelingssamenwerking Lingewaard Inhudelijk en financieel jaarverslag ver 2012 Was het jaar 2011 een jaar van nzekerheid en verleg met de gemeente he in de tekmst met ntwikkelingssamenwerking

Nadere informatie

handleiding voor begeleiding van mbo-jongeren met eergerelateerde problemen

handleiding voor begeleiding van mbo-jongeren met eergerelateerde problemen handleiding vr begeleiding van mbo-jngeren met eergerelateerde prblemen HANDLEIDING OMGAAN MET EERGERELATEERDE ISSUES VOOR BEGELEIDING VAN MBO-JONGEREN MET EERGERELATEERDE PROBLEMEN Jngeren gaan naar schl

Nadere informatie

Algemene voorwaarden trainingen Edunova

Algemene voorwaarden trainingen Edunova Algemene vrwaarden trainingen Edunva Edunva Meddsestraat 47 Winterswijk Artikel 1. Definities Opdrachtgever: de natuurlijke persn f rechtspersn, met wie een vereenkmst met betrekking tt deelname aan een

Nadere informatie

SOCIALE VEERKRACHT INNOVATION GAMES DEAR FUTURE SEPTEMBER 2017

SOCIALE VEERKRACHT INNOVATION GAMES DEAR FUTURE SEPTEMBER 2017 SOCIALE VEERKRACHT INNOVATION GAMES DEAR FUTURE 23 28 SEPTEMBER 2017 1.WAARDENKAARTEN Hiernder wrden de waardenkaarten weergegeven. Uit 24 kaarten zijn er 6 gekzen die centraal staan bij dit team en het

Nadere informatie

Huurdersvereniging In De Goede Woning ACTIVITEITENPLAN

Huurdersvereniging In De Goede Woning ACTIVITEITENPLAN ACTIVITEITENPLAN 2014 Activiteitenplan 2014 : INLEIDING In 1997 werd de in Zetermeer pgericht met als del het behartigen van de belangen van huurders van de cmplexen van R.K. Wningbuwstichting De Gede

Nadere informatie

Schadeverzekeringen Zakelijk Zorgverzekeringen. o o

Schadeverzekeringen Zakelijk Zorgverzekeringen. o o Dienstenwijzer Z zijn wij u graag van dienst Op de dienstverlening van ns kantr is de Wet p het financieel tezicht van tepassing. Eén van de eisen die uit deze wet vlgt is dat wij u tijdig infrmeren ver

Nadere informatie

onderzoeksopzet Get Hoekt

onderzoeksopzet Get Hoekt nderzekspzet Get Hekt 1 inleiding 1-1 aanleiding De stichting Get Hekt is in 2008 pgericht en heeft sindsdien subsidie ntvangen van de deelgemeente Hek van Hlland. In de afgelpen jaren zijn er in de deelraad

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken: hieperdepiep hoera? De rol van de OR bij de invoering van Het Nieuwe Werken

Het Nieuwe Werken: hieperdepiep hoera? De rol van de OR bij de invoering van Het Nieuwe Werken Het Nieuwe Werken: hieperdepiep hera? De rl van de OR bij de invering van Het Nieuwe Werken De kans is grt dat er in uw rganisatie al wrdt gesprken ver de invering van Het Nieuwe Werken. En z niet, dan

Nadere informatie

Artikel 5 - De overeenkomst Artikel 6 - Herroepingsrecht Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping

Artikel 5 - De overeenkomst Artikel 6 - Herroepingsrecht Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping Algemene Vrwaarden het Anbi register Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van het ANBI register Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel

Nadere informatie

Projectomschrijvingen van het Uitvoeringsprogramma 2012-2015 Visie Openbaar Vervoer 2020

Projectomschrijvingen van het Uitvoeringsprogramma 2012-2015 Visie Openbaar Vervoer 2020 Vrdracht Prvinciale Staten van Nrd-Hlland Vrdracht Haarlem, juli 2012 Onderwerp: Uitveringsprgramma 2012-2015 Visie Openbaar Verver 2020 Bijlage: Prjectmschrijvingen van het Uitveringsprgramma 2012-2015

Nadere informatie

Oproep erkenning en subsidiëring van groepsgericht aanbod. opvoedingsondersteuning door vrijwilligers

Oproep erkenning en subsidiëring van groepsgericht aanbod. opvoedingsondersteuning door vrijwilligers Oprep erkenning en subsidiëring van grepsgericht aanbd pvedingsndersteuning dr vrijwilligers In het kader van het versterken van aanbd pvedingsndersteuning in de Huizen van het Kind lanceert Kind en Gezin

Nadere informatie

Producten en prijzen 2012

Producten en prijzen 2012 TypeWrld Pstbus 38 2410 AA Bdegraven Nederland Tel. 0172-65 09 83 Fax 0172-61 83 15 www.instruct.nl instruct@instruct.nl België www.instruct.be instruct@instruct.be Prducten en prijzen 2012 TypeWrld Leren

Nadere informatie

Samenvatting van de Jaarrapportage Welzijn 2014. AKROS: ISO gecertificeerd Kwaliteit in dienstverlening en organisatie

Samenvatting van de Jaarrapportage Welzijn 2014. AKROS: ISO gecertificeerd Kwaliteit in dienstverlening en organisatie Samenvatting van de Jaarrapprtage Welzijn 2014 AKROS: ISO gecertificeerd Kwaliteit in dienstverlening en rganisatie Maart 2015 Algemeen Dit is de samenvatting van de Jaarrapprtage Welzijn 2014 van Stichting

Nadere informatie

Verandertrajecten voor individuele medewerkers

Verandertrajecten voor individuele medewerkers Het Sandelhut Meditatietechnieken, Caching en Training Verandertrajecten vr individuele medewerkers Lcatie: Het Beekse Bshuis Girlesedijk ngenummerd Hilvarenbeek Pst: Gildelaan 41 5081 PJ Hilvarenbeek

Nadere informatie

HART4DOORNENBURG. Presentatie café avond 28 november 2015

HART4DOORNENBURG. Presentatie café avond 28 november 2015 HART4DOORNENBURG Presentatie café avnd 28 nvember 2015 Een initiatief van zes drnenburgers Erik Feijen Gerard van Gemert Dirk Witjes Stef Huisman Hans Feijen Luuk Timmers Inhud presentatie Ontstaan van

Nadere informatie

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. fh grningen bezekadres: Martinikerkhf 12 Aan Prvinciale Staten pstadres: Pstbus 610 9700 AP Grningen lïwywftgprgymc algêrnéen telefnnr: algerneen faxnr.: OSO 316 49 II OSO 316 49 33 Datum Briefnummer Zaaknummer

Nadere informatie

VAN OUDERCOMITÉ NAAR OUDERRAAD

VAN OUDERCOMITÉ NAAR OUDERRAAD VAN OUDERCOMITÉ NAAR OUDERRAAD Sinds 1 september 2004 kan elke schl een uderraad prichten vlgens het participatiedecreet. Het schlbestuur is verplicht m een uderraad p te richten als 10% van de uders er

Nadere informatie

Memo coördinatie gemeentelijke taken ten aanzien van Proo

Memo coördinatie gemeentelijke taken ten aanzien van Proo Mem cördinatie gemeentelijke taken ten aanzien van Pr Waar gaat het m? De vergang van het huidige externe tezicht p Stichting Pr naar de inrichting van intern tezicht leidt tt verschuiving van een aantal

Nadere informatie

Definitieve versie d.d. 24 mei Privacy statement

Definitieve versie d.d. 24 mei Privacy statement Definitieve versie d.d. 24 mei 2018 Privacy statement Prcedure: MT/DB besluit d.d. 24 mei 2018 He gaat Rentree met gegevens m Binnen Rentree wrdt gewerkt met diverse gegevens van huurders, medewerkers

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de vereniging ZZPPS (ZZP-Podium Smallingerland) Vastgesteld in de bestuursvergadering <datum>

Huishoudelijk reglement van de vereniging ZZPPS (ZZP-Podium Smallingerland) Vastgesteld in de bestuursvergadering <datum> Huishudelijk reglement van de vereniging ZZPPS (ZZP-Pdium Smallingerland) Vastgesteld in de bestuursvergadering Begripsbepaling In dit reglement wrdt verstaan nder: de vereniging: de vereniging

Nadere informatie

Convenant brancheorganisatie beroepsverenigingen in het kader van: Versterking beroepsvereniging Beroepenregister en Beroepsregistratie

Convenant brancheorganisatie beroepsverenigingen in het kader van: Versterking beroepsvereniging Beroepenregister en Beroepsregistratie Cnvenant brancherganisatie berepsverenigingen in het kader van: Versterking berepsvereniging Berepenregister en Berepsregistratie De ndergetekenden, I. De rganisatie van brancherganisatie MOgrep Jeugdzrg

Nadere informatie