handleiding voor begeleiding van mbo-jongeren met eergerelateerde problemen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "handleiding voor begeleiding van mbo-jongeren met eergerelateerde problemen"

Transcriptie

1 handleiding vr begeleiding van mbo-jngeren met eergerelateerde prblemen

2 HANDLEIDING OMGAAN MET EERGERELATEERDE ISSUES VOOR BEGELEIDING VAN MBO-JONGEREN MET EERGERELATEERDE PROBLEMEN

3 Jngeren gaan naar schl m een pleiding te vlgen. Gaandeweg merkt de deelnemer echter dat hij f zij het meilijk kan krijgen dr dingen die in de privé-sfeer gebeuren, waardr zijn f haar pleiding daarnder gaat lijden. Op schl kmen de deelnemers bij elkaar. In smmige gevallen is de schl vr een aantal deelnemers zelfs de enige plek die bewegingsvrijheid biedt. Tevens is de schl vaak de veilige haven vr deelnemers die zich in de thuissituatie niet veilig f begrepen vinden. De deelnemer vraagt drgaans bij prblemen zijn mentr/decaan/cach/begeleider m hulp. Als hij dit niet det, wrdt tch aan de hand van signalen van bijvrbeeld verzuim pgemerkt, dat er iets aan de hand is. Een van de issues waarmee een deelnemer te maken kan krijgen is een eergerelateerde issue. Eergerelateerde issues zijn prblemen die samenhangen met de schending van de eer van gezin f familie. Vlgens wetenschappers als Rb Ermers, Clementine van Eck en Ane Nauta kmen erekwesties vral vr in landen rndm het Middellandse zeegebied, het Midden-Osten, Azië en Zuid-Amerika. Daarm wrdt geadviseerd het bek Prtretten leer de eer te lezen. In dit bek wrdt een aantal vrbeelden van erekwesties behandeld. Deze handleiding dient als stappenplan he m te gaan met eergerelateerde issues. De handleiding wrdt in drie fases verdeeld. Fase 1: lijnen van begeleiding in en m de schl in erekwesties. Dit is de fase waarin de begeleidingslijnen uiteengezet wrden. In de vlgende fase wrdt de taak- en de rlverdeling van de begeleiders in en m de schl in erekwesties beschreven. De laatste fase wrdt besteed aan de zrg en veiligheid van de begeleiders in erekwesties in en m de schl. Krte handleiding mgaan met eergerelateerde issues pagina 2 van 9

4 Fase 1: lijnen van begeleiding in en m de schl in erekwesties De deelnemer heeft in eerste instantie te maken met de dcent(e), de mentr/cach f de begeleider. Vr het gemak nemen we dit de eerste lijn, waar de deelnemer met zijn prbleem van eergerelateerd geweld terechtkan. Maar de deelnemer kan k zijn prbleem verzwijgen, dan is het van belang het gevel en de intuïtie (het gevel dat er iets niet pluis is) vr dit prbleem te ntwikkelen en er alert p te zijn. De vregtijdige signalen van erekwesties zijn terug te vinden in het nderzeksrapprt van het nderzeksbureau Beke Leren van eer p schlen. Dit rapprt is p te vragen bij nderzeksbureau Beke f het Ministerie van OCW. Daarnaast wrden deze vregtijdige signalen k beschreven in het bekje Prtretten een kwestie van eer. De zrgstructuur binnen een schl varieert in Nederland enrm. Binnen het ROC van Twente wrdt de deelnemer drverwezen naar een Specialisten Lpbaan Centrum. Dit is de tweedelijnsbegeleiding, waarbij specialisten de deelnemer, die wrdt drverwezen, begeleiden. Binnen het Albeda Cllege wrden vr deze tweedelijnsbegeleiding de schlmaatschappelijk werkers ingeschakeld. Deze tweede lijn is van cruciaal belang vr de deelnemer, indien hij vervlgens k ng drverwezen zal wrden naar de externe derdelijnsbegeleiding 1. De derdelijnsbegeleiding wrdt gevrmd dr de ketenpartners binnen de gemeente f regi. Daarbij is te denken aan het RIAGG, plitie, psychlg, jeugdzrg en dergelijke. Binnen het Albeda Cllege wrdt in erekwesties drverwezen naar het KEG. Het KEG is een samenwerkingsrgaan van de hierbven genemde instanties en rganisaties. Het is van belang dat de deelnemer vanaf het begin van de begeleiding bij het behandelingsplan en traject betrkken wrdt. 1 Overleg tussen 2 de lijnsbegeleiders en 3 de lijnsbegeleiders ver de zrg en veiligheid van de deelnemer vindt drgaans plaats in het ZAT. Krte handleiding mgaan met eergerelateerde issues pagina 3 van 9

5 Fase 2: taak- en rlverdeling van begeleiders in en m de schl in erekwesties Eerstelijnsbegeleiding De taak van de eerstelijnsbegeleider is het vregtijdig signaleren. Binnen deze eerstelijnsbegeleiding is het vregtijdig signaleren van erekwesties cruciaal, m preventief in het vervlgtraject aan het werk te kunnen gaan. De signalen die de eerstelijnsbegeleider van de student pvangt kunnen preventief een vergevrderde erezaak vrkmen. Bij vregtijdig signaleren kan er gedacht wrden aan bijvrbeeld het gedrag, de huding, het verzuim, de cijfers en de verwndingen van de deelnemer. De rl van eerstelijnsbegeleider bij het cnstateren van een ere-issue is dr te verwijzen naar de tweedelijnsbegeleider. Hier vlgt een aantal items, waarnaar de eerstelijnsbegeleider bij de deelnemer kan infrmeren. Eerstelijnsbegeleiding Algemene kennis ver land van herkmst Waar kmt de deelnemer vandaan? Welke ere-issues zijn cruciaal binnen de gemeenschap? Welke vrm van ereschending is er aan de rde? Dr de vrm van ereschending te (her)kennen, kan de wijze van begeleiding f drverwijzing k duidelijker wrden. Wanneer het duidelijk is dat het m een erekwestie gaat, zijn de vlgende punten vr de begeleider ndig m te weten: Wie kan intern begeleiding en caching in deze zaak geven? Denk hierbij aan bijvrbeeld trainingen (zelfvertruwenstraining, assertiviteit, weerbaarheid, agressie- f regressietraining en cmmunicatietrainingen) In de uiterste vrm (eerwraak) van een erekwestie zal men de plitie als ketenpartner meten inschakelen; verwijs hiervr de deelnemer naar de tweedelijnsbegeleider/cach binnen de zrgstructuur van de schl. Het is van belang dat de deelnemer vanaf het begin weet dat, als er fysiek geweld vrkmt, jij als begeleider, mentr, cach, maatschappelijk werker, studielpbaanbegeleider f decaan, wettelijk verplicht bent dit te melden bij de juiste instanties. Er zijn twee keuzemgelijkheden m dit te den. Er kan persnlijk melding gemaakt wrden, waarbij de melder bekend is bij de instantie en er kan een annieme melding wrden gemaakt (AMK). Krte handleiding mgaan met eergerelateerde issues pagina 4 van 9

6 Tweedelijnsbegeleiding De taak van de tweedelijnsbegeleider is het zich verdiepen in de cultuur en achtergrnd van de betreffende deelnemer. Dr deze inhudelijke kennis kan de tweedelijnsbegeleider inzicht krijgen ver de erezaak. De tweedelijnsbegeleider kan daarmee de ereschending inschatten en daarp een actieplan inzetten. Binnen deze tweedelijnsbegeleiding is de kennis ver ereculturen cruciaal m preventief in het vervlgtraject aan het werk te kunnen gaan. De signalen die de eerstelijnsbegeleider pgevangen heeft, zijn drgegeven aan de tweedelijnsbegeleiding en vanuit deze signalen en de kennis die de tweedelijnsbegeleider heeft, kan een actieplan wrden ingezet. Tevens is het de taak van de tweedelijnsbegeleider, alle trajecten en prcessen die aangegaan wrden met de deelnemer terug te kppelen naar de eerstelijnsbegeleider. Het actieplan kan zwel intern als extern wrden ingezet. De tweedelijnsbegeleider kan middels gesprekken k achterhalen welke vrm van begeleiding gebden kan wrden. Denk hierbij wederm bijvrbeeld aan trainingen. De tweedelijnsbegeleider kan tevens een bemiddelende rl hebben binnen het gezin. Is dit niet aan de rde, dan kan de begeleider in verleg met de deelnemer een keuze maken wie deze bemiddelende rl vanuit het gezin f de familie kan vervullen (denk aan een udere zus, nicht, tante, brer, m f ma en pa). Daarnaast is de rl van de tweedelijnsbegeleider k het drverwijzen naar de derdelijnsbegeleiding/zrg/hulpverlening. Het is daarm eveneens de taak van de tweedelijnsbegeleider zijn netwerk naar diverse rganisaties, instellingen en instanties te kennen. Als dit er niet is, zal een netwerk van ketenpartners meten wrden pgezet. De tweedelijnsbegeleider kan via de gemeente f via de plitie erachter kmen wie bij de diverse rganisaties de cntactpersnen ver erekwesties zijn. Binnen de plitie is er landelijk bij elke regiplitie een cntactpersn die ver erekwesties en eerwraak gaat. Hier vlgt een aantal items, waarnaar de tweedelijnsbegeleider kan infrmeren bij de deelnemer. Tweedelijnsbegeleiding Gede kennis ver land van herkmst Wie is de deelnemer? He is de thuissituatie? Waar kmt de deelnemer vandaan? Uit welke regi kmt de deelnemer? Welke mgangsvrmen hebben de bvenhand? Gede kennis ver traditie, cultuur en subcultuur Welke cultuur en gedragscdes leven er bij het gezin en de familie? Welke tradities zijn van grt belang binnen het gezin? Krte handleiding mgaan met eergerelateerde issues pagina 5 van 9

7 Welke hiërarchie is er van tepassing? Preventief de kenmerken van bemiddelingsmgelijkheden nderzeken. Persnen vr bemiddeling weten te benemen (brer, zus, tante, m, enzvrt). Trainings- en cursusaanbd vr zelfvertruwen, empwerment en weerbaarheid. Krte handleiding mgaan met eergerelateerde issues pagina 6 van 9

8 Hier wrdt middels een schema uiteengezet wat de werkwijze zu kunnen zijn in zaken van eergerelateerd geweld en eerwraak. Oriënteren Verkenning van prblematiek Verkenning van kader Cndities Vrnemens en afspraken Eerstelijn Eergerelateerd geweld/eerwraak (eerbeleving f eermgeving) Definiëren Tweede lijn Omschrijving huidige situatie Omschrijving gewenste situatie Cncrete richtlijnen Taakverdeling Actieplannen Tweede lijn Analyse Berdeling Keuze plssing Vrnemens en afspraken Actie Tweede en derde lijn Uitvering afspraken Terugkppelen Bijstellen Cncrete uitvering Evaluatie Eerste en tweede lijn Tweede en derde lijn Tetsing resultaten Samenvatting Feedback Delen bereikt Krte handleiding mgaan met eergerelateerde issues pagina 7 van 9

9 Fase 3: zrg en veiligheid van begeleiders in erekwesties in en m de schl Bij het begeleiden van deelnemers die te maken hebben met ernstige erekwesties en/f eerwraak is het van belang dat de eerste- en tweedelijnsbegeleiders de zrg en veiligheid vr zichzelf in acht meten huden. De levensverhalen van zulke deelnemers kunnen intens en aangrijpend zijn. Zrg dat deze verhalen niet mee naar huis wrden genmen. Binnen een schl zijn er vr de medewerkers vertruwenspersnen aanwezig, bij wie men terechtkan. Al is het alleen maar m de vertruwenspersn als uitlaatklep te kunnen gebruiken. Is deze vrm van zrg er niet, verleg dan met de leidinggevende he deze zrg tch te realiseren valt. Bij het begeleiden van deelnemers die te maken hebben met eventueel tekmstige eerwraak (eerzuivering), kan het gevaar ntstaan dat familieleden de schl bezeken m hun recht te behalen. Vral als de deelnemer via de begeleider p schl wrdt gehlpen m weg te lpen. De familieleden kunnen in dit srt eerzuiveringszaken agressief en nterekeningsvatbaar wrden. In verleg met de leidinggevende kunnen dan, direct nadat de deelnemer is vertrkken, de vlgende stappen wrden gezet: Zrgen dat er aan de familie van de deelnemer geen infrmatie verstrekt wrdt ver de begeleider. Zrgen dat de plitie een en ander snel ppakt en de familie pvangt. Zrgen dat de beveiliging binnen de schl van de zaak p de hgte is m nbekenden die naar de deelnemer f begeleider infrmeren te wrd te staan en deze dr te verwijzen naar de plitie. Krte handleiding mgaan met eergerelateerde issues pagina 8 van 9

10 Uitgave nvember 2008 Auteur Redactie Eindredactie Ontwerp mslag Karima Ouchan Bureau InktvisTeksten Gverdien Philips Rs! Cmmunicatieprjecten Deze uitgave is mede mgelijk gemaakt dr subsidie van het ministerie van VROM/Wnen, Wijken en Integratie, in het kader van het Schlenprject Eergerelateerd geweld in en m de schl. In het schlenprject eergerelateerd geweld in en m de schl zijn k verschenen: Weerbaarheidsmdule - vr begeleiding van mb-jngeren met eergerelateerde prblemen. Een kwestie van eer - prtretten van mb-jngeren met eergerelateerde prblemen. (Uitgaven van het Albeda Cllege in Rtterdam en ROC van Twente in Almel) Krte handleiding mgaan met eergerelateerde issues pagina 9 van 9

11 Handleiding vr begeleiding van MBOjngeren met eergerelateerde prblemen Als een student met eergerelateerd geweld te maken heeft, is de schl vaak de aangewezen plek m te laten zien dat er iets aan de hand is. Meestal gaan de leerprestaties dr cncentratieverlies en schlverzuim achteruit. Daarnaast zijn er tal van andere signalen waaruit blijkt dat er sprake is van een prblematische, sms zelfs levensbedreigende situatie. Dr vregtijdig te signaleren f er sprake is van eergerelateerd geweld kan schluitval en escalatie van eergerelateerd geweld wrden vrkmen. In een enkele situatie vraagt de student zelf m hulp, maar meestal is een dcent, mentr f medestudent degene die in actie kmt. Om de begeleiding binnen de schl z ged mgelijk te strmlijnen is deze handleiding pgesteld. Het is een leidraad he m te gaan met eergerelateerde kwesties. Afspraken ver hulp, begeleiding en nderlinge taakverdeling zijn hierin beschreven. Evenals tips vr de begeleiders p het gebied van zrg en veiligheid.

Hoofdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen voor een opleiding. Stichting Humanitas zet de deur open.

Hoofdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen voor een opleiding. Stichting Humanitas zet de deur open. Hfdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen vr een pleiding. Stichting Humanitas zet de deur pen. Het kunstje kun je best wel leren, maar de mensen mesten er verder niet bij zijn. Je met leren

Nadere informatie

CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN

CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN Kieskeurig Een cursus die je helpt bij het kiezen van een vervlgpleiding na de HAVO f het VWO CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN Franca Hiddink Hanzehgeschl Grningen / Lectraat Rehabilitatie Crrespndentie: f.j.m.hiddink@pl.hanze.nl

Nadere informatie

Alle betrokken partijen rondom een pleegzorgplaatsing hebben een eigen en een gezamenlijke

Alle betrokken partijen rondom een pleegzorgplaatsing hebben een eigen en een gezamenlijke Hfdstuk 7 l Overige Zaken Alle betrkken partijen rndm een pleegzrgplaatsing hebben een eigen en een gezamenlijke verantwrdelijkheid vr het z ged mgelijk verlpen van de plaatsing. Overleg en afstemming

Nadere informatie

Op weg naar betere. klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling

Op weg naar betere. klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling Op weg naar betere Lease Unlimited B.V. klanttevredenheid via de rute van klachtenbehandeling Universiteit Twente Faculteit Management en Bestuur Bachelrpdracht Bedrijfskunde Versie: Eindversie Datum:

Nadere informatie

Waarom zou je kiezen voor M&O?

Waarom zou je kiezen voor M&O? Waarm zu je kiezen vr M&O? Onderzek naar het keuzegedrag van leerlingen vr het vak Management & Organisatie Grningen, mei 2013 Auteurs Brenda Bergkamp Bvenhuis Arjan Wrd Masterpleiding leraar Algemene

Nadere informatie

Agressiemanagement. Management Consulting and Research Kapeldreef 60, 3001 Heverlee Tel. 016/29 83 11 Fax 016/29 83 19 Website http://www.mcr-bvba.

Agressiemanagement. Management Consulting and Research Kapeldreef 60, 3001 Heverlee Tel. 016/29 83 11 Fax 016/29 83 19 Website http://www.mcr-bvba. Agressiemanagement Bedrijven, rganisaties en schlen krijgen steeds vaker met agressie te maken. Wanneer je met mensen werkt, bestaat er immers de kans p cnflicten. Z n cnflict kan escaleren in bedreigingen,

Nadere informatie

Handleiding voorbereidingsopdracht

Handleiding voorbereidingsopdracht Handleiding vrbereidingspdracht Verplichte training berepsethiek accuntants in business Uitleg prces en inhud Algemeen: telichting vrbereidingspdracht Inleiding Vrafgaand aan de verplichte training Berepsethiek

Nadere informatie

REFLECTEREND EN ONDERZOEKEND HANDELEN

REFLECTEREND EN ONDERZOEKEND HANDELEN 1 REFLECTEREND EN ONDERZOEKEND HANDELEN HANDLEIDING Titularis: Prf. dr. Linda Van Ly C- Titularis: Prf. dr. Gustaaf Crnelis Begeleiders: dra. Esther Gudsmit & dra. Eva De Mesmaeker Academiejaar 2014-2015

Nadere informatie

SCHOOLPLAN 2011-2015

SCHOOLPLAN 2011-2015 SCHOOLPLAN 2011-2015 1 SCHOOL MET DE BIJBEL MARKTVELD 11 3264 AL NIEUW-BEIJERLAND Schlplan 2011-2015 Schl met de Bijbel NB Inhudspgave 1. Inleiding... 4 1.1 Del en functie schlplan... 4 1.2 Ttstandkming

Nadere informatie

RAPPORTAGE VOOR Melior Example BV

RAPPORTAGE VOOR Melior Example BV IN SAMENWERKING MET SCA RESULT GROUP Dit is een extract van een rapprtage die u kunt verwachten als u de nderzeksvragen heeft beantwrd. Met dit extract willen wij u een indruk geven van de pzet van de

Nadere informatie

Scheiden. Een lastig proces

Scheiden. Een lastig proces Scheiden. Een lastig prces Deze tekst is pgesteld dr een werkgrep bestaande uit vertegenwrdigers van de advcatuur, de rechtspraak en het ministerie van Veiligheid en Justitie, mei 2011. Inhudspgave pagina

Nadere informatie

Expertmeeting ZZP-ers en toekomstige arbeidsrelaties

Expertmeeting ZZP-ers en toekomstige arbeidsrelaties Expertmeeting ZZP-ers en tekmstige arbeidsrelaties He kunnen we succesvlle kenmerken van ZZP-ers vertalen naar tekmstige arbeidsrelaties? vrrnde dcument resultaat van een expertmeeting p 12 februari 2010

Nadere informatie

OPZET EN UITVOERING VAN ONDERZOEK

OPZET EN UITVOERING VAN ONDERZOEK Peter van t Riet, Inge Strijker, Wim Trster Lectraat ICT en Onderwijsinnvatie, Hgeschl Windesheim, Zwlle 2011 INHOUD 1 INLEIDING... 3 2 ONDERZOEK IN HET HBO... 3 3 VIER SOORTEN ONDERZOEK... 3 Tepassingsgericht

Nadere informatie

RAPPORT GEVOELIGHEIDSANALYSE ORTHODONTIEMARKT

RAPPORT GEVOELIGHEIDSANALYSE ORTHODONTIEMARKT RAPPORT GEVOELIGHEIDSANALYSE ORTHODONTIEMARKT AMSTERDAM - HEERLEN 29 OKTOBER 2010 INHOUDSOPGAVE INLEIDING EN ONDERZOEKSVERANTWOORDING 4 INLEIDING 4 ONDERZOEKSOPZET 4 INHOUD VAN HET ONDERZOEK 6 OPBOUW RAPPORTAGE

Nadere informatie

Inhoud van de vakken in de tweede fase van het BRC. Dec1415292

Inhoud van de vakken in de tweede fase van het BRC. Dec1415292 Inhud van de vakken in de tweede fase van het BRC. 1 Inhud van de vakken in de tweede fase van het BRC. Inhud De vakken p het Bertrand Russell Cllege in de tweede fase... 3 Prfielkeuzefrmulier HAVO...

Nadere informatie

Het Grote Geldonderzoek: hoe ga je met je geld om?

Het Grote Geldonderzoek: hoe ga je met je geld om? Het Grte Geldnderzek: he ga je met je geld m? Natinaal Instituut vr Budgetvrlichting (Nibud) Tijdsduur: één les Werkvrm: individueel met een discussie in de klas Niveau: bedeld vr alle leerlingen van klas

Nadere informatie

Ontwikkelingen in leiderschap

Ontwikkelingen in leiderschap Ontwikkelingen in leiderschap dr Harrie Aardema 1 Deze tekst is een bewerking van hfdstuk 4 van het in 2010 verschenen bek Vrbij de hypcratie. Wie meer wil lezen kan dit bek bestellen via de link: http://hme.kluwer.nl/kluwer/prtal_klnl/prduct/prd10157409.html.

Nadere informatie

De Taallijn Interactief taalonderwijs in groep 1 en 2

De Taallijn Interactief taalonderwijs in groep 1 en 2 De Taallijn Interactief taalnderwijs in grep 1 en 2 Sinterklaas kmt lgeren! Activiteitencyclus vr grep 1 en 2 Expertisecentrum Nederlands Inhudspgave Inleiding 3 Vrbeeld van een planningsrster 4 Vrbereiding

Nadere informatie

RIGO Research en Advies Woon- werk- en leefomgeving www.rigo.nl Provinciaal beleid transformatie kantoren en Rijksvastgoed

RIGO Research en Advies Woon- werk- en leefomgeving www.rigo.nl Provinciaal beleid transformatie kantoren en Rijksvastgoed RIGO Research en Advies Wn- werk- en leefmgeving www.rig.nl Prvinciaal beleid transfrmatie kantren en Rijksvastged Krte schets van de stand van zaken begin 2014 De verantwrdelijkheid vr de inhud berust

Nadere informatie

ZODAT WE NIEMAND VERGETEN!

ZODAT WE NIEMAND VERGETEN! ZODAT WE NIEMAND VERGETEN! In pdracht van het PlatfrmGGz dr haar werkgrep Langdurige zrg PERSPECTIEF VAN MENSEN IN DE LANGDURIGE VERBLIJFSZORG Visie p kwaliteit van langdurige geestelijke gezndheidszrg

Nadere informatie

c. Relatiebeheer algemene en éénmalige groepen d. Relatiebeheer maatschappelijke organisaties e. Contacten en samenwerking met bedrijven

c. Relatiebeheer algemene en éénmalige groepen d. Relatiebeheer maatschappelijke organisaties e. Contacten en samenwerking met bedrijven Inhudspgave Inleiding 1. Huidige situatie 2. Delstellingen 2014 2.1 Algemeen Del 2.2 Jaarvisie 3. Actieplan 3.1 Algemeen Del 3.2 Jaarvisie a. Cördinatie b. Relatiebeheer kerken c. Relatiebeheer algemene

Nadere informatie

Modulebeschrijving AR 1 Inleiding in Verzekeringsbedrijf en Pensioenfondsen

Modulebeschrijving AR 1 Inleiding in Verzekeringsbedrijf en Pensioenfondsen Mdulebeschrijving AR 1 Inleiding in Verzekeringsbedrijf en Pensienfndsen Actuarieel geschlde persnen zijn hfdzakelijk werkzaam in de financiële dienstverlening zals verzekeringsmaatschappijen en pensienfndsen.

Nadere informatie

Sterktes van nu, de kracht van 2015. Sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen voor vrijwillige inzet

Sterktes van nu, de kracht van 2015. Sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen voor vrijwillige inzet Sterktes van nu, de kracht van 2015 Sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen vr vrijwillige inzet MOVISIE Kennis en advies vr maatschappelijke ntwikkeling MOVISIE verzamelt, ntwikkelt en verspreidt kennis

Nadere informatie

DE LETTER EN DE GEEST

DE LETTER EN DE GEEST DE LETTER EN DE GEEST Adviezen vr versterking van de bestuurskracht in het vrtgezet nderwijs Eindrapprt Cmmissie Ged Onderwijsbestuur VO September 2014 INHOUD 1. INLEIDING... 3 1.1 Ged bestuur in het vrtgezet

Nadere informatie

Praktische tips voor de kmo die wil werken aan een genderbewust personeelsbeleid

Praktische tips voor de kmo die wil werken aan een genderbewust personeelsbeleid Praktische tips vr de km die wil werken aan een genderbewust persneelsbeleid blanc Cntactgegevens Kamer van Kphandel Ost-Vlaanderen Anne Knings Prjectcördinatr C-efficiënt tel. 052 33 98 35 anne.knings@kvkv.vka.be

Nadere informatie

Beveiliging ICT. Yvan Gielens Welzijnskoepel West-Brabant 1-1-2010

Beveiliging ICT. Yvan Gielens Welzijnskoepel West-Brabant 1-1-2010 2010 Beveiliging ICT Yvan Gielens Welzijnskepel West-Brabant 1-1-2010 Inleiding Vrwrd Via wrkshps zal ik te samen met de systeembeheerders prberen punten uiteen te zetten en deze p een eenvudige manier

Nadere informatie

Wat kan je lezen in deze brochure? Inleiding. Deel 1. Dyslexie. Deel 2. Ik. Deel 3. Ik heb dyslexie. Quiz en stellingen. Nog meer weten?

Wat kan je lezen in deze brochure? Inleiding. Deel 1. Dyslexie. Deel 2. Ik. Deel 3. Ik heb dyslexie. Quiz en stellingen. Nog meer weten? Vademecum CLB vr basisschlen 17/11/2010 Wat kan je lezen in deze brchure? Inleiding Deel 1. Dyslexie WAT IS DYSLEXIE? WAT IS DE OORZAAK VAN DYSLEXIE? WAAR JE LAST VAN KAN HEBBEN? WAT KAN JE ERAAN DOEN?

Nadere informatie

Customer Due Diligence Beleid

Customer Due Diligence Beleid Custmer Due Diligence Beleid Syntrus Achmea Vermgensbeheer B.V. Versie 1.0, nvember 2014 Custmer Due Diligence Beleid Syntrus Achmea Vermgensbeheer B.V. 1 van 14 Inhudspgave 1 INLEIDING... 4 1.1 REIKWIJDTE

Nadere informatie

Opleiden, trainen en oefenen sleutelfuncties crisiscommunicatie. Project GROOTER. Opleidingskaders

Opleiden, trainen en oefenen sleutelfuncties crisiscommunicatie. Project GROOTER. Opleidingskaders Opleiden, trainen en efenen sleutelfuncties crisiscmmunicatie Prject GROOTER Opleidingskaders 1 Clfn Dit dcument beschrijft de kaders vr de pleidingen vr zeven sleutelfuncties binnen de crisiscmmunicatie,

Nadere informatie

Customer Relation Management (CRM)

Customer Relation Management (CRM) Custmer Relatin Management (CRM) Markt In nze Westerse samenleving zien we p marketinggebied steeds meer de ntwikkeling van verzadigde markten, grte cncurrentiedruk, internatinalisering en steeds krter

Nadere informatie