Cursus Kinderen met motivatie problemen in het onderwijs, motiveren kun je leren 9

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Cursus Kinderen met motivatie problemen in het onderwijs, motiveren kun je leren 9"

Transcriptie

1

2 Inhud Inleiding Pst-HBO pleiding Sensrische infrmatieverwerking Basiscursus Sensrische infrmatieverwerking Cursus Nieuwste behandelinzichten in de sensrische infrmatieverwerking Cursus Sensrische infrmatieverwerking bij kinderen in de klas Cursus Kinderen met mtivatie prblemen in het nderwijs, mtiveren kun je leren 9 Cursus Huilbaby's en SIEM 11 Cursus Sensrische infrmatieverwerking bij kinderen met een hechtingsprblematiek 12 Cursus Therapeutisch luisteren 14

3 Inleiding Kenniscentrum SIEM biedt nderwijs aan prfessinals die met kinderen werken. Er wrden pst- HBO-pleidingen en cursussen gegeven ver nderwerpen die te maken hebben met de sensrische infrmatieverwerking. Dit nderwijs wrdt aangebden aan (kinder)fysitherapeuten, ergtherapeuten en lgpedisten, maar k aan leerkrachten, intern begeleiders, rthpedaggen, psychlgen, etc. Vandaar de naam SIEM, die staat vr Sensrische Infrmatieverwerking En Meer. De inhud van dit nderwijs wrdt elk jaar afgestemd p de meest recente wetenschappelijke nderzeken. In 2013 is Kenniscentrum SIEM pgericht en in deze studiegids vindt u de eerste pleidingen en cursussen die dr SIEM zijn ntwikkeld. Het pleidingsaanbd van Kenniscentrum SIEM wrdt de kmende jaren verder uitgebreid. Dr middel van nze nieuwsbrief wrdt u p de hgte gehuden van deze ntwikkeling, U kunt zich inschrijven vr de nieuwsbrief middels nze website Online leermgeving Kenniscentrum niscentrum SIEM biedt het nderwijs aan dr middel van zelfstudie en het vlgen van lesdagen. Tijdens de zelfstudie vergaart de cursist kennis ver de stf en dr middel van het maken van pdrachten wrdt de stf verder begrepen. Vr de zelfstudie wrdt gebruik gemaakt van een nline leermgeving. Deze leermgeving bevat alle infrmatie die u vr de cursus ndig heeft, zals de vrbereiding vr elke bijeenkmst, alle pdrachten en aanvullende infrmatie. Via deze nline leermgeving kunt u met uw dcent en medecursisten cmmuniceren. Tijdens de lesdag vindt er verdieping plaats, denk aan het verder tepassen en analyseren van de stf. De verhuding zelfstudie en lesdag is ver het algemeen 2 staat tt 1. Incmpany Alle pleidingen en cursussen van Kenniscentrum SIEM kunnen incmpany wrden gegeven. Mcht u interesse hebben vr een incmpany cursus neem dan cntact met ns p, Certificaat en Accreditatie Na het vlgen van een pleiding f cursus en bij een vldende berdeling van de pdrachten ntvangt u een certificaat en wrden indien van tepassing uw accreditatiepunten bijgeschreven. Dcenten In iedere pleiding en cursus is de dcent van cruciaal belang. Daarm stelt Kenniscentrum SIEM hge eisen aan de dcenten. De prgramma's wrden uitsluitend verzrgd dr dcenten die zelf in

4 de praktijk actief zijn. Zij zijn p de hgte van de nieuwste ntwikkelingen p het gebied van de sensrische infrmatieverwerking. Lcatie De pleidingen en cursussen wrden gegeven in Cursus- en Vergadercentrum Dmstad. Het adres is Kningsbergerstraat 9, 3531 AJ Utrecht. Op de site vindt u meer infrmatie ver deze accmdatie en de rutebeschrijving.

5 Pst-HBO pleiding Sensrische infrmatieverwerking Sensrische infrmatie verwerking is het neurlgische verwerkingsprces van zintuiglijke infrmatie. Zintuiglijke infrmatie wrdt dr het zenuwstelsel pgenmen, verwerkt en geïntegreerd, zdat een adequate reactie (adaptive respnse) mgelijk wrdt gemaakt. Zintuiglijke infrmatie die in deze pleiding vral aanbd kmen is visuele, auditieve, tactiele, vestibulaire en prpriceptieve infrmatie. Deze pleiding is k geschikt als u werkt in de zrg vr verstandelijk beperkten. Tijdens deze pleiding leert u het vlgende: U kent de neurlgie behrende bij de sensrische infrmatieverwerking en kan dagelijkse prcessen aan de hand van deze neurlgie verklaren en beschrijven. U screent f er sprake is van een mgelijk prbleem in de sensrische infrmatieverwerking bij een kind. U bent in staat m diagnstiek te verrichten, zdat inzicht wrdt verkregen in de prblemen in de sensrische infrmatie verwerking. U kan een behandeling vrm geven vr een kind dat een prbleem heeft in de sensrische infrmatieverwerking. U bent in staat prblemen p het gebied van de sensrische infrmatie verwerking helder naar uders / hulpverleners uit te leggen en hen p heldere wijze adviezen te geven. U bent in staat evidence based de therie van sensrische infrmatie verwerking uit te dragen. Delgrep Deze pleiding is bestemd vr (kinder)fysitherapeuten, ergtherapeuten en lgpedisten. Ksten en Accreditatie Ksten bedragen EUR 1850,-. Dit is inclusief lunch en exclusief beken en testmateriaal. Deze pleiding is geaccrediteerd dr KNGF vr 84 punten en Stichting ADAP vr 126 punten. Er zijn 7 lesdagen: 10 en 24 september, 8 ktber, 5 en 19 nvember, 10 december ember 2016 en 14 januari De lestijden zijn van 9:30 tt 16:00. Het aantal cntacturen met de dcent bedraagt 42 uren. Aan zelfstudie middels een nline leermgeving wrdt 84 uren besteed. Het aantal deelnemers is minimaal 10 en maximaal 24 deelnemers.

6 Basiscursus Sensrische infrmatieverwerking Veel prfessinals die met kinderen werken zien dat bij bepaalde kinderen de sensrische infrmatieverwerking anders verlpt. In deze cursus wrdt u meegenmen in de theretische nderbuwing van de sensrische infrmatieverwerking. U kunt na aflp van deze pleiding niet diagnsticeren f een kind een prbleem heeft in de sensrische infrmatie verwerking en k niet kinderen met een prbleem in de sensrische infrmatieverwerking rwerking behandelen. Maar u kunt wel screenen f een kind mgelijk een prbleem heeft in de sensrische infrmatieverwerking. Daarnaast leert u m uders en het kind verder p weg te helpen dr te kijken welke adviezen vanuit de sensrische infrmatieverwerking erking zinvl kunnen zijn. Tensltte leert u wanneer u uders en het kind adviseert m naar een therapeut te gaan die geschld is in de behandeling van een prbleem in de sensrische infrmatieverwerking. In deze 4-daagse cursus leert u het vlgende: U leert wat sensrische infrmatieverwerking is met bijbehrende neurlgie. U kunt uitleg geven aan anderen ver wat sensrische infrmatieverwerking is. U kunt bserveren f er mgelijk sprake is van een prbleem in de sensrische infrmatieverwerking. U kunt de uitslag van het screeningsinstrument Sensry Prfile interpreteren. U kunt algemene adviezen geven p basis van de sensrische infrmatieverwerking. Delgrep Deze pleiding is bestemd vr alle HBO-prfessinals die met kinderen werken. Ksten Ksten bedragen EUR 1100,-. Dit is inclusief lunch en exclusief beken en de Sensry Prfile. Er zijn 4 lesdagen: 10 en 24 september, 5 nvember en 10 december De lestijden zijn van 9:30 tt 16:00. Het aantal cntacturen met de dcent bedraagt 24 uren. Aan zelfstudie middels een nline leermgeving wrdt 48 uren besteed. Het aantal deelnemers is minimaal 10 en maximaal 24 deelnemers.

7 Cursus Nieuwste behandelinzichten in de sensrische infrmatieverwerking Deze cursus zrgt ervr dat u weer helemaal p de hgte bent van de laatste ntwikkelingen p het gebied van de sensrische infrmatieverwerking. De vlgende nderwerpen kmen aan bd: Wetenschappelijk artikelen ver nderzek naar de sensrische infrmatieverwerking. Sensry Prfile en SchlCmpagnin. Testen en bservaties rndm sensrische infrmatieverwerking. The Alert prgram en Sensry Diet, incl. de brsteldruktechniek. Delgrep Ouder educatie en caching. Dit is een naschling waarbij (kinder)fysitherapeuten, euten, ergtherapeuten en lgpedisten, die reeds elders de pst-hbo pleiding Sensrische Infrmatieverwerking hebben afgernd, weer helemaal p de hgte zijn van de laatste ntwikkelingen. Ksten en Accreditatie Ksten bedragen EUR 1100,-. Dit is inclusief lunch en exclusief literatuur. Accreditatiepunten wrden aangevraagd bij KNGF vr Kwaliteitsregister Fysitherapie en bij St. ADAP vr Kwaliteitsregister Paramedici. Er zijn 4 lesdagen: 5 en 19 nvember, 10 december 2016 en 14 januari De lestijden zijn van 9:30 tt 16:00. Het aantal cntacturen met de dcent bedraagt 24 uren. Aan zelfstudie middels een nline leermgeving wrdt 48 uren besteed. Het aantal deelnemers is minimaal 10 en maximaal 24 deelnemers.

8 Cursus Sensrische infrmatieverwerking bij kinderen in de klas Als leerkracht heb je een klas vr je waarin geen een kind hetzelfde is. Het ene kind kan niet stilzitten, het andere kind drmt weg, weer een ander kauwt p zijn f haar kleren f is heel snel afgeleid. Waarm gedragen deze kinderen zich z? Er zijn kinderen die niet ged presteren en je hebt het idee dat er meer in zit. He krijg je als leerkracht er tch meer uit bij deze kinderen? He zrg je nu dat elk kind p een prettige manier kan werken en leren in de klas, en dat dit vr je zelf als leerkracht k een prettige werkmgeving is? Dit zijn z enkele vragen waarin je in deze cursus een antwrd p krijgt vanuit de sensrische infrmatieverwerking. In deze 4-daagse cursus leert u het vlgende: U leert wat sensrische infrmatieverwerking is met bijbehrende neurlgie. U leert he bepaald gedrag te verklaren is vanuit de sensrische infrmatieverwerking. U leert wat werkhuding is en wat van invled is p de werkhuding. U kunt de vragenlijst Werken met Aandacht tepassen vr een leerling en interpreteren. U kunt in uw cntact met het kind, f uw eigen handelen aanpassen aan het kind, zdat het kind beter tt leren kmt. U weet welke aanpassingen in de klas vr kinderen zinvl zijn, zdat het kind beter tt leren kmt. Delgrep Deze cursus is vr alle HBO-prfessinals die met kinderen werken p een schl en dan met name leerkrachten, intern begeleiders en remedial teachers. Ksten Ksten bedragen EUR 1100,-. Dit is inclusief lunch en exclusief literatuur. Er zijn 4 lesdagen: 10 en 24 september, 5 nvember en 10 december De lestijden zijn van 9:30 tt 16:00. Het aantal cntacturen met de dcent bedraagt 24 uren en zelfstudie bedraagt 48 uren. Het aantal deelnemers is minimaal 10 en maximaal 24 deelnemers.

9 Cursus Kinderen met mtivatie prblemen in het nderwijs, mtiveren kun je leren Veel kinderen hebben mtivatieprblemen. Zu u meer grip willen hebben p situaties die anders lpen dan u wenst? Hiervr is het belangrijk zicht te krijgen p uw eigen gedrag en het effect hiervan p kinderen. Ongemtiveerde leerlingen, we hebben ze allemaal in de klas. He blijft u uit de strijd? He hudt u deze leerlingen in de klas? He krijgt u de ngemtiveerde leerlingen weer bij de les? Het is belangrijk dat een kind de juiste alertheid heeft. Welke prikkels (visuele, auditieve f tactiele) krijgt een kind binnen p het mment van cntact maken met het kind en waar kunt u rekening mee huden. He begeleidt u deze kinderen en he vrkmt u dat ngemtiveerde kinderen uitvallen p schl? Deze cursus is zwel theretisch als praktisch. Dr efenen leert men het meest. Het geleerde kunt u direct in de praktijk brengen. In deze 2-daagse cursus leert u het vlgende: U leert bewust te wrden van de effecten van uw gedrag p uzelf en uw mgeving. Bewust wrden van uw eigen stijl van beïnvleding en het effect hiervan p kinderen. U leert kinderen te mtiveren. U leert respnsief reageren. U leert psitief het gedrag te beïnvleden van kinderen znder macht uit te efenen. U krijgt kennis ver wat de juiste alertheid is. Met welke prikkels kunt u rekening huden. U krijgt inzicht in de werking van de Rs van Leary. U krijgt infrmatie ver Psitive Behavir Supprt. De vlgende nderwerpen kmen aan bd: Zelfanalyse: uw persnlijke kwaliteiten en valkuilen. De drie manieren van reageren; directief reageren, respnsief reageren en infrmatief reageren. Beïnvledingstijlen. De Rs van Leary. Sensrische infrmatieverwerking. Psitief beïnvleden van kinderen. Psitive Behavir Supprt.

10 Delgrep Deze cursus is bestemd vr dcenten basisnderwijs en vrtgezetnderwijs, intern begeleiders, trajectbegeleiders, zrgcördinatren, therapeuten en ambulant begeleiders. Ksten Ksten bedragen EUR 550,-. Dit is inclusief lunch en exclusief literatuur. Er zijn 2 lesdagen: 12 maart en 2 april De lestijden zijn van 9:30 tt 16:00. Het aantal cntacturen met de dcent bedraagt 12 uren en zelfstudie bedraagt 24 uren. Het aantal deelnemers is minimaal imaal 10 en maximaal 24 deelnemers.

11 Cursus Huilbaby's en SIEM Een baby die veel huilt, wrdt meestal ingebakerd. Maar daarnaast heb je als jeugdverpleegkundige misschien al geleerd dat de baby het beste wakker in bed gelegd kan wrden, zdat het zichzelf in slaap kan brengen. Bij dit laatste heeft het wel zijn f haar handjes ndig. Dit is lastig als de baby ingebakerd ligt. Wat gebeurt er neurlgisch als een baby veel huilt en he kun je het kind en de uders het beste helpen. Vanuit de sensrische infrmatieverwerking krijgt u hier meer grip p. In deze 2-daagse cursus leert u het vlgende: U leert wat sensrische infrmatieverwerking is met bijbehrende neurlgie, U kunt het huilgedrag van de baby verklaren vanuit de sensrische infrmatieverwerking. U leert bserveren welke prikkels de baby gevelig vr is. U leert bserveren welke zintuiglijke prikkels de uder in het cntact met het kind geeft. U kunt adviezen geven aan de uders, zdat een ideale mgeving vr de baby wrdt gecreëerd, zwel de fysieke mgeving als het cntact van de uders met de baby. U kunt uders cachen, zdat zij grip krijgen p de sensrische infrmatieverwerking en zelf weten wat hun baby ndig heeft. U kunt een plan maken met de uders, zdat de baby zintuiglijke prikkels beter gaat verwerken en het huilgedrag vermindert. Delgrep Deze cursus is vr jeugdverpleegkundigen en jeugdartsen, maar k andere HBO-prfessinals die met baby's werken. Ksten Ksten bedragen EUR 550,-. Dit is inclusief lunch en exclusief literatuur. Er zijn 2 lesdagen: 12 maart en 2 april De lestijden zijn van 9:30 tt 16:00. Het aantal cntacturen met de dcent bedraagt 12 uren en zelfstudie bedraagt 24 uren. Het aantal deelnemers is minimaal 10 en maximaal 24 deelnemers.

12 Cursus Sensrische infrmatieverwerking bij kinderen met een hechtingsprblematiek Een aantal kinderen hebben in hun vrege ntwikkeling prblemen met het zich hechten aan een uder. Een kind met hechtingsprblematiek heeft veel meite met het bewaken van zijn eigen grens en de grens van een ander. Mede hierdr met het kind teveel prikkels verwerken, dat het niet aan kan en dat het gedrag weer versterkt f er vr zrgt dat het kind nrustig en druk wrdt. Daarnaast zijn er kinderen die t.g.v. prblemen p het gebied van de sensrische infrmatieverwerking (SIprblemen) prblemen hebben met het pbuwen van een gede hechting met hun uders. Het kan k zijn dat dr de SI-prblemen de meder f de vader meite heeft met het ged p kunnen buwen van een band met hun kind. Enkele vrbeelden van SI-prblemen kunnen zijn een verreactie p tastprikkels, een verreactie p vestibulaire prikkels f prblemen met het verwerken van geur. In deze 3 daagse cursus leert U het vlgende: U leert wat sensrische infrmatieverwerking is met bijbehrende neurlgie. U kunt een nderscheid maken f een kind t.g.v. de hechtingsprblematiek verprikkeld is f dat er sprake is van een in basis sensrisch infrmatieverwerkingsprbleem. U leert van welke mgevingsprikkels het kind verprikkeld raakt en wanneer het kind nvldende zijn grens aan kan geven. U leert welke prblemen het kind p het gebied van de zintuiglijke prikkelverwerking heeft. U leert adviezen te geven aan uders en aan andere hulpverleners / leerkrachten ver de vr dat kind juiste aanpak. U leert he U uders kunt ndersteunen in de begripsvrming bij hechtingsprblematiek t.g.v. sensrische infrmatie verwerkingsprblemen. U leert he U de juiste mgevingsfactren kunt creëren. U leert bewust te wrden wat het effect is van uw eigen gedrag p de kinderen en he het gedrag kunt beïnvleden. Delgrep Dit is een naschling waarbij (kinder)fysitherapeuten, ergtherapeuten en lgpedisten, die reeds elders de pst-hbo pleiding Sensrische Infrmatieverwerking hebben afgernd, de brsteldruktechniek vanuit de nieuwste inzichten weer kunnen eigen maken.

13 Ksten en Accreditatie Ksten bedragen EUR 825,-. Dit is inclusief lunch en exclusief literatuur. Accreditatiepunten wrden aangevraagd bij KNGF vr Kwaliteitsregister Fysitherapie en bij St. ADAP vr Kwaliteitsregister Paramedici. Er zijn 3 lesdagen: 5 en 19 nvember en 10 december De lestijden zijn van 9:30 tt 16:00. Het aantal cntacturen met de dcent bedraagt 12 uren en zelfstudie bedraagt 24 uren.. Het aantal deelnemers is minimaal 10 en maximaal 24 deelnemers.

14 Cursus Therapeutisch luisteren Veel kinderen met een prbleem in de sensrische infrmatieverwerking hebben een prbleem in de auditieve integratie. Z raken deze kinderen bijv. afgeleid dr geluid, den al gauw hun handen vr hun ren vr harde nverwachte geluiden f reageren niet als je hun naam nemt. De auditieve integratie wrdt binnen de verschillende pleidingen van Kenniscentrum SIEM besprken. De praktische invulling vr de therapie blijft echter nderbelicht. Deze cursus geeft vanuit sensrisch integratieperspectief inzicht en handvatten m het auditieve systeem ged te leren tepassen tijdens de behandeling. In deze 2-daagse cursus leert u het vlgende: U krijgt inzicht in luistervaardigheden. U krijgt kennis van nieuwe inzichten ver luistertherapie. U kunt de principes van therapeutisch luisteren tepassen m.b.v. pedaggische cd s. De vlgende nderwerpen kmen aan bd: Anatmie, fysilgie, neurlgie van het auditieve systeem. De luisterntwikkeling. Luisteren t.a.v. sensrische infrmatieverwerking. Luisteren t.a.v. dyslexie, ADHD, autisme, auditieve ver-/nderregistratie. Diverse methdes. Delgrep Ksten en Accreditatie Deze cursus is vr (kinder)fysitherapeuten, en, ergtherapeuten en lgpedisten. Een afgernde pst- HBO pleiding Sensrische infrmatieverwerking is geen vereiste. Ksten bedragen EUR 550,-. Dit is inclusief lunch en exclusief literatuur en pedaggische cd s. Accreditatiepunten en wrden aangevraagd bij KNGF vr Kwaliteitsregister Fysitherapie en bij St. ADAP vr Kwaliteitsregister Paramedici. Er zijn 3 lesdagen: 2 april, 21 mei en 10 september 2016 De eerste lesdag p 2 april is van 9:30 tt 16:00 (incl. lunch). De andere twee lesdagen p 21 mei en 10 september zijn van 9:30 tt 12:30 (excl. lunch). Het aantal cntacturen met de dcent bedraagt 12 uren en zelfstudie bedraagt 12 uren. Het aantal deelnemers is minimaal 10 en maximaal 24 deelnemers.

Inleiding 3. Post-HBO opleiding Sensorische informatieverwerking, algemeen 5

Inleiding 3. Post-HBO opleiding Sensorische informatieverwerking, algemeen 5 Inhoud Inleiding 3 Post-HBO opleiding Sensorische informatieverwerking, algemeen 5 Post-HBO opleiding Sensorische informatieverwerking, verstandelijk beperkten gedefinieerd. Fout! Bladwijzer niet Basiscursus

Nadere informatie

Inleiding 3. Post-HBO opleiding Sensorische informatieverwerking, algemeen 5

Inleiding 3. Post-HBO opleiding Sensorische informatieverwerking, algemeen 5 Inhoud Inleiding 3 Post-HBO opleiding Sensorische informatieverwerking, algemeen 5 Post-HBO opleiding Sensorische informatieverwerking, verstandelijk beperkten 6 Basiscursus Sensorische informatieverwerking

Nadere informatie

Inleiding 3. Post-HBO opleiding Sensorische Informatieverwerking 5. Therapeutisch luisteren 6. Borsteldruktechniek 7

Inleiding 3. Post-HBO opleiding Sensorische Informatieverwerking 5. Therapeutisch luisteren 6. Borsteldruktechniek 7 Inhoud Inleiding 3 Post-HBO opleiding Sensorische verwerking 5 Therapeutisch luisteren 6 Borsteldruktechniek 7 Motorprogramma en Sensorische Dieet 8 Werken aan de Werkhouding 9 2 Inleiding Kenniscentrum

Nadere informatie

Huiswerk Informatie voor alle ouders

Huiswerk Informatie voor alle ouders Nummer 6 mei 2010 Huiswerk Infrmatie vr alle uders Huiswerk en efening Ged leren lezen en rekenen is belangrijk, want je hebt deze vaardigheden in het dagelijks leven veral ndig. Kinderen ged leren lezen

Nadere informatie

Huiswerk. Waarom geven wij op school huiswerk? Wij vinden huiswerk zinvol, omdat we denken daar het volgende mee te kunnen bereiken :

Huiswerk. Waarom geven wij op school huiswerk? Wij vinden huiswerk zinvol, omdat we denken daar het volgende mee te kunnen bereiken : Versie: ktber 2016 Huiswerk Op nze schl wrdt in diverse grepen huiswerk gegeven. Onder huiswerk verstaan we werk dat vanuit de schl meegegeven wrdt en waarvan verwacht wrdt dat het dr de kinderen thuis

Nadere informatie

Cursussen CJG. (samenwerking tussen De Meerpaal en het onderwijs in Dronten) Voortgezet Onderwijs

Cursussen CJG. (samenwerking tussen De Meerpaal en het onderwijs in Dronten) Voortgezet Onderwijs Cursussen CJG (samenwerking tussen De Meerpaal en het nderwijs in Drnten) Vrtgezet Onderwijs 1 Faalangst (vrtgezet nderwijs) Faalangsttraining is vr jngeren die gespannen zijn en (te) veel nadenken ver

Nadere informatie

EXPERTISESTEEKKAART. Deze activiteiten zijn tot stand gekomen in samenwerking met therapeuten van het V.O.C. Rozenweelde.

EXPERTISESTEEKKAART. Deze activiteiten zijn tot stand gekomen in samenwerking met therapeuten van het V.O.C. Rozenweelde. EXPERTISESTEEKKAART 1) Naam van de schl/dienst/vrziening: BLO Znnehart Adresgegevens: Sprtlaan 18 8211 Aartrijke 2) Dmein van expertise: Activiteiten: basale stimulatie en sensrische activiteit 3) Beschrijving

Nadere informatie

Begeleidende tekst bij de presentatie Ieder kind heeft recht op Gedifferentieerd RekenOnderwijs.

Begeleidende tekst bij de presentatie Ieder kind heeft recht op Gedifferentieerd RekenOnderwijs. Begeleidende tekst bij de presentatie Ieder kind heeft recht p Gedifferentieerd RekenOnderwijs. Dia 1 Opmerking vr de presentatr: in het geval u tijd te krt kmt, kunt u de blauwe tekst als ptineel beschuwen

Nadere informatie

Maak van 2015 jouw persoonlijk professionaliseringsjaar

Maak van 2015 jouw persoonlijk professionaliseringsjaar Maak van 2015 juw persnlijk prfessinaliseringsjaar en wrd Nlc erkend Register Lpbaanprfessinal (RL) Nlc erkend Register Lpbaanprfessinal (RL) Deze status wrdt bereikt na certificering dr het nafhankelijke

Nadere informatie

Het is ook mogelijk om deze training op maat op locatie uit te voeren.

Het is ook mogelijk om deze training op maat op locatie uit te voeren. CURSUSAANBOD NAJAAR 2010 VRIJWILLIGERS 1. SWOFFICE SWOffice is een belangrijk instrument m inzicht te verkrijgen in je resultaten, maar k m infrmatie te geven ver het gebruik van de dienstverlening aan

Nadere informatie

CMD EVALUATIE STAGEBEDRIJVEN 2014

CMD EVALUATIE STAGEBEDRIJVEN 2014 CMD EVALUATIE STAGEBEDRIJVEN 2014 Inhud Respns... 1 Samenvatting van de resultaten... 1 Vragen ver de pleiding... 2 Vragen ver de stagiair... 3 Wat ziet u als sterke punten van de pleiding CMD?... 4 Wat

Nadere informatie

Stage in de opleiding tot podoposturaal therapeut

Stage in de opleiding tot podoposturaal therapeut Stage in de pleiding tt pdpsturaal therapeut Stage in de pleiding tt pdpsturaal therapeut Pagina 1 van 9 Inhud Inleiding... 3 Del... 4 Kaders... 4 Oefening... 4 Berdeling... 4 Aanwezigheid... 5 Begeleiding...

Nadere informatie

Verandertrajecten voor individuele medewerkers

Verandertrajecten voor individuele medewerkers Het Sandelhut Meditatietechnieken, Caching en Training Verandertrajecten vr individuele medewerkers Lcatie: Het Beekse Bshuis Girlesedijk ngenummerd Hilvarenbeek Pst: Gildelaan 41 5081 PJ Hilvarenbeek

Nadere informatie

Protocol bij het overlijden van een gezinslid van een leerling

Protocol bij het overlijden van een gezinslid van een leerling Prtcl bij het verlijden van een gezinslid van een leerling Algemeen: Er wrden geen mededelingen aan de pers gedaan. Het lcatie aanspreekpunt f de directeur meldt alleen dat nze 1 ste zrg de nabestaanden

Nadere informatie

Teamtrainingen en teamdagen

Teamtrainingen en teamdagen Het Sandelhut Meditatietechnieken, Caching en Training Teamtrainingen en teamdagen Lcatie: Het Beekse Bshuis Girlesedijk ngenummerd Hilvarenbeek Pst: Gildelaan 41 5081 PJ Hilvarenbeek Cntact: 06 155 77

Nadere informatie

Informatie geaccrediteerde Seminar Begeleiden, verplaatsen en tillen (BVT) van obese patiënten

Informatie geaccrediteerde Seminar Begeleiden, verplaatsen en tillen (BVT) van obese patiënten Infrmatie geaccrediteerde Seminar Begeleiden, verplaatsen en tillen (BVT) van bese patiënten In dit dcument vindt u het inschrijffrmulier en de infrmatie betreffende het seminar Begeleiden, Verplaatsen

Nadere informatie

Montessori College MAVO/HAVO

Montessori College MAVO/HAVO Mntessri Cllege MAVO/HAVO Onderwijsaanbd Dit ndersteuningsprfiel heeft betrekking p het vlgende nderwijsaanbd: Regulier nderwijs praktijknderwijs vmb/basis vmb/kader vmb/gemengd þ vmb/theretisch þ hav

Nadere informatie

LEERVRAAG 2. - Informatie: - informeren. - observeren. - middelen zoeken. - actie ondernemen. - evalueren

LEERVRAAG 2. - Informatie: - informeren. - observeren. - middelen zoeken. - actie ondernemen. - evalueren LEERVRAAG 2 Leervraag (wat is /he kan ik vraag) He krijg ik een vllediger beeld van de hulp die Daan krijgt? Activiteiten uit stappenpla n - infrmeren - bserveren - middelen zeken - actie ndernemen - evalueren

Nadere informatie

EXPERTISESTEEKKAART. Een voorbeeld hiervan ziet u hieronder: 1) Naam van de school/dienst/voorziening: BUBAO Windekind

EXPERTISESTEEKKAART. Een voorbeeld hiervan ziet u hieronder: 1) Naam van de school/dienst/voorziening: BUBAO Windekind EXPERTISESTEEKKAART 1) Naam van de schl/dienst/vrziening: BUBAO Windekind Adresgegevens: Kazernestraat 7 9160 Lkeren 2) Dmein van expertise: Planmatig werken in team 3) Beschrijving expertise: De lgpediste

Nadere informatie

PEST PROTOCOL. Prins Willem-Alexanderschool

PEST PROTOCOL. Prins Willem-Alexanderschool PEST PROTOCOL Prins Willem-Alexanderschl Wat is een pestprtcl? Een pestprtcl is een aantal vereenkmsten ver het tegengaan van pesten. Een afspraak tussen de schl, de kinderen en de uders. Waarm een pestprtcl?

Nadere informatie

Studeren zonder belemmeringen

Studeren zonder belemmeringen Studeren znder belemmeringen Bepalende factr: de dcent Eén p de tien Nederlandse studenten heeft dr een beperking last van belemmeringen tijdens zijn pleiding. Ze maken het zichzelf en hun dcenten sms

Nadere informatie

Kwaliteitsaspecten van onderwijs. Wat vinden pedicures belangrijk aan kwaliteit van opleiders

Kwaliteitsaspecten van onderwijs. Wat vinden pedicures belangrijk aan kwaliteit van opleiders Kwaliteitsaspecten van nderwijs Wat vinden pedicures belangrijk aan kwaliteit van pleiders Clfn Titel Kwaliteitsaspecten van nderwijs. Wat vinden pedicures belangrijk aan kwaliteit van pleiders. Auteur

Nadere informatie

Certificeringstraining Competentietest de Wave

Certificeringstraining Competentietest de Wave AUTUMN BUSINESS SCHOOL Certificeringstraining Cmpetentietest de Wave 11 en 25 september 8 en 22 ktber 6 en 20 nvember Leer talenten te matchen Dit is het einde Waarm certificeren? Er kmt steeds meer behefte

Nadere informatie

Zorg op K.S.T.S. Temse-Velle

Zorg op K.S.T.S. Temse-Velle Zrg p K.S.T.S. Temse-Velle Beste uders, De zrgwerking p nze schl bestaat al heel wat jaren en is vrtdurend in beweging. Enerzijds mdat de wetgeving i.v.m. zrg verandert, anderzijds mdat leerlingzrg zelf

Nadere informatie

Dyslexie, Dyscalculie & Spellingsbegeleiding

Dyslexie, Dyscalculie & Spellingsbegeleiding Dyslexie, Dyscalculie & Spellingsbegeleiding Dyslexie en dyscalculie en spellingsbegeleiding p het Carlus Clusius Cllege Zwlle Signalering en Begeleiding dyslectische / dyscalculische leerlingen Dyslexie:

Nadere informatie

Start van uw behandeling

Start van uw behandeling Start van uw behandeling U heeft zich aangemeld vr behandeling binnen GGZ Veenendaal. Met hulp van dit frmulier willen we de behandeling alvast met u in gang zetten, vrdat de gesprekken daadwerkelijk begnnen

Nadere informatie

W O O N R U IM TE B A S IS

W O O N R U IM TE B A S IS LEERGANG VERHUURMAKELAAR W O O N R U IM TE B A S IS Een krte impressie van de pleiding: Vr wie bestemd Wat leer je Wat kun je ermee Tijdsduur en middelen De Verhuur Academy Klassikaal f E-Learning. VOOR

Nadere informatie

Training Werken aan Welbevinden. Opleidingscurriculum. Facit, Velsen-Noord Februari 2011

Training Werken aan Welbevinden. Opleidingscurriculum. Facit, Velsen-Noord Februari 2011 Training Werken aan Welbevinden Opleidingscurriculum Facit, Velsen-Nrd Februari 2011 Inhudspgave Inleiding 3 1. Algemene beschrijving van de pleiding 4 1.1 Delgrep 4 1.2 Kwalificaties 4 1.3 Uitgangspunten

Nadere informatie

VOEL OOK DE MAGIE VAN KINDEROPVANG EN NATUUR!

VOEL OOK DE MAGIE VAN KINDEROPVANG EN NATUUR! Ontwikkeling van kinderen, stagnatie van de ntwikkeling en drverwijzen Wij prberen er vr te zrgen dat kinderen zich bij nze pvang plezierig velen en zich kunnen ntwikkelen. Om te kunnen berdelen f dit

Nadere informatie

Handleiding bij het voorbereiden van een activiteit met of bij een partner

Handleiding bij het voorbereiden van een activiteit met of bij een partner Handleiding bij het vrbereiden van een activiteit met f bij een partner Deze handleiding is.a. ndzakelijk mdat wij (het regiteam) geen rechtspersn zijn en derhalve niet namens De Hart&Vaatgrep kunnen pereren

Nadere informatie

Aanbod Diensten Baan in Beeld

Aanbod Diensten Baan in Beeld Aanbd Diensten Baan in Beeld 3751 LM Bunschten inf@baaninbeeld.cm www.baaninbeeld.cm Inhudspgave 1. Over Baan in Beeld p. 3 Wie wij zijn, utplacement en lpbaanadvies, fcus, resultaat en lcatie. 2. Outplacementprgramma

Nadere informatie

Observatielijst: Zelfregulatie in het onderwijs

Observatielijst: Zelfregulatie in het onderwijs Observatielijst: Zelfregulatie in het nderwijs ZO! Observatielijst zelfregulatie in het nderwijs 1 Inhud 1. Inleiding 1.1 Uitgangspunten van de ZO! 1.2 Wat is de ZO!? 1.3 Het del van de ZO! 1.4 Delgrep

Nadere informatie

o o o BIJLAGE PEDAGOGISCHE VISIE A. Gedragsindicatoren personeel in relatie tot leerlingen (vice versa)

o o o BIJLAGE PEDAGOGISCHE VISIE A. Gedragsindicatoren personeel in relatie tot leerlingen (vice versa) PEDAGOGISCHE VISIE A. Algemeen De pedaggische visie vertelt he de schl met leerlingen, persneel en uders van leerlingen wil mgaan en wat de schl verwacht ten aanzien van de relatie tussen leerlingen en

Nadere informatie

PROFESSIONELE ROL EN COMMUNICATIEVE VAARDIGHEDEN

PROFESSIONELE ROL EN COMMUNICATIEVE VAARDIGHEDEN ! MEDISCHE BASISKENNIS MODULE PROFESSIONELE ROL EN COMMUNICATIEVE VAARDIGHEDEN 2014/2015 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding tt de mdule 3 2. Overzicht zelfstudiepad 5 3. Blk 1 6 Blk 2 7 Blk 3 8 4. Tetsing 10 TalenTXT

Nadere informatie

Gespreksleidraad WOII geïnteresseerden

Gespreksleidraad WOII geïnteresseerden Gespreksleidraad WOII geïnteresseerden Delstellingen Diepgaand inzicht krijgen in infrmatiebehefte m.b.t. WOII persnlijke betekenis WOII ntstaan interesse in WOII beiende/interessante thema s gebruik en

Nadere informatie

EXPERTISESTEEKKAART. 1) Naam van de school/dienst/voorziening: Therapeutisch Kinderdagverblijf Het Veer

EXPERTISESTEEKKAART. 1) Naam van de school/dienst/voorziening: Therapeutisch Kinderdagverblijf Het Veer EXPERTISESTEEKKAART 1) Naam van de schl/dienst/vrziening: Therapeutisch Kinderdagverblijf Het Veer Adresgegevens: Kazernestraat 35 A 9100 Sint Niklaas 2) Dmein van expertise: Planmatig werken 3) Beschrijving

Nadere informatie

LOGBOEK van: klas: 1

LOGBOEK van: klas: 1 LOGBOEK van: klas: 1 Inhudspgave Inleiding en inhud van het lgbek Wat is de maatschappelijke stage? Delen van de maatschappelijke stage Waar de je maatschappelijke stage? Kaders waarbinnen de maatschappelijke

Nadere informatie

Huisregelement opvang Kiddyzz

Huisregelement opvang Kiddyzz Huisregelement pvang Kiddyzz Deze huisregels gelden in cmbinatie met de vereenkmst van pdracht tussen uders/verzrgers en gastuder, welke dr beide partijen ndertekend zijn. Alle vraaguders dienen van deze

Nadere informatie

Docent babycomfortmassage en babyconsultant opleiding voor professionals 2012 2013

Docent babycomfortmassage en babyconsultant opleiding voor professionals 2012 2013 Dcent babycmfrtmassage en babycnsultant pleiding vr prfessinals 2012 2013 Een waardevlle aanvulling p je deskundigheid a. Vr wie is de pleiding bedeld b. Wat det een TiB dcent babycmfrtmassage c. Wat det

Nadere informatie

Verlenging of verkorting schooltijd. Concept protocol

Verlenging of verkorting schooltijd. Concept protocol Verlenging f verkrting schltijd Cncept prtcl Inhud 1. Inleiding... 1 1. Wanneer wrdt er gedacht aan verlenging?... 1 2. Criteria vr schlverlenging:... 2 3. Wie zijn er betrkken bij een besluit tt schlverlenging?...

Nadere informatie

Frequently Asked Questions Onderbouw Wat is tto? Hoeveel lessen worden in het Engels gegeven in een tto klas? Wie bepaalt deze percentages?

Frequently Asked Questions Onderbouw Wat is tto? Hoeveel lessen worden in het Engels gegeven in een tto klas? Wie bepaalt deze percentages? Frequently Asked Questins Onderbuw Wat is tt? tt staat vr Tweetalig Onderwijs. In het Tweetalig Onderwijs wrdt een aantal vakken in het Engels gegeven en wrden de leerlingen gevrmd tt Internatinaal burger.

Nadere informatie

Kindercoach. Jasmijn Kromhout Groep 8b

Kindercoach. Jasmijn Kromhout Groep 8b Kindercach Jasmijn Krmhut Grep 8b Inhud Vrwrd 1 Hfdstuk 1 Wat is een kindercach? 2 Hfdstuk 2 Geschiedenis 3 Hfdstuk 3 De pleiding 4 Hfdstuk 4 De prblemen 5 Hfdstuk 5 Srten kindercaches 6 Interview 7 Nawrd

Nadere informatie

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) Winterswijk 2013-2018

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) Winterswijk 2013-2018 Vr- en Vregschlse Educatie (VVE) Winterswijk 2013-2018 1. Inleiding Vr- en Vregschlse Educatie, als nderdeel van het bredere beleidsterrein nderwijsachterstandbeleid, wrdt sinds 2002 in Winterswijk vrmgegeven.

Nadere informatie

Aan de directies, intern begeleiders en leerkrachten grep 8 van de basisschlen in Schiedam, Vlaardingen, Maassluis en Maasland. Schiedam, 23 september 2015 Betreft: Ondersteuningsaanbd bij de vergang primair

Nadere informatie

EXPERTISESTEEKKAART. 1) Naam van de school/dienst/voorziening: Windekind Leuven. Adresgegevens: Schapenstraat 98 3000 Leuven

EXPERTISESTEEKKAART. 1) Naam van de school/dienst/voorziening: Windekind Leuven. Adresgegevens: Schapenstraat 98 3000 Leuven EXPERTISESTEEKKAART 1) Naam van de schl/dienst/vrziening: Windekind Leuven Adresgegevens: Schapenstraat 98 3000 Leuven 2) Dmein van expertise: Cmmunicatie 3) Beschrijving expertise: Alle kindjes met EMB

Nadere informatie

Plaatsingsrichtlijnen Dr. Nassau College

Plaatsingsrichtlijnen Dr. Nassau College Plaatsingsrichtlijnen Dr. Nassau Cllege vr schljaar 2014-2015 Plaatsingsrichtlijnen p het Dr. Nassau Cllege In de kmende jaren zal de Cit eindtets in het basisnderwijs niet meer afgenmen wrden in februari,

Nadere informatie

Pestprotocol basisschool Pieter Wijten

Pestprotocol basisschool Pieter Wijten Pestprtcl basisschl Pieter Wijten Basisschl Pieter Wijten werkt aan een veilig schlklimaat waarin kinderen respectvl met elkaar mgaan. Ze hanteert drie principes: Ik zrg ged vr mezelf Ik zrg ged vr de

Nadere informatie

Maatschappelijke Stage

Maatschappelijke Stage Maatschappelijke Stage 2 Inhud 1. Wat is MAS? 1.1 MAS algemeen. 1.2 MAS p het Gren van Prinstererlyceum 1.3 Deadlines 2. Stage zeken 2.1 De stage cördinatr p schl. 2.2 Masactief 3. De frmulieren 3.1 Aanvraagfrmulier

Nadere informatie

POST-HBO OPLEIDING PALLIATIEVE ZORG

POST-HBO OPLEIDING PALLIATIEVE ZORG POST-HBO OPLEIDING PALLIATIEVE ZORG Als betrkken en vruitstrevende verpleegkundige, werkzaam in de palliatieve zrg, wilt u zich specialiseren p uw vakgebied. Palliatieve zrg is integrale zrg aan mensen

Nadere informatie

Laurens Heuzinkveld mei 2015. Dyslexiebeleid 2015-2020

Laurens Heuzinkveld mei 2015. Dyslexiebeleid 2015-2020 Laurens Heuzinkveld mei 2015 Dyslexiebeleid 2015-2020 Inhud: Blz. Inleiding 3 1. Leerlingen met kenmerken van dyslexie 3 1.1 Signaleringsnderzek 2. Leerlingen in de nderbuw met een dyslexieverklaring 4

Nadere informatie

Training Faciliteren door middel van de moderatiemethode

Training Faciliteren door middel van de moderatiemethode samen beslist beter besluiten Training Faciliteren dr middel van de mderatiemethde Training Techniek Resultaat Tepasbaar. Dynamisch. Interactief. Visueel. Zelfdcumenterend. Overzichtelijk. Betrkkenheid.

Nadere informatie

Opleiding Excellent Coach Een unieke combinatie van professioneel coachen en het inzetten van Paard als Spiegel!

Opleiding Excellent Coach Een unieke combinatie van professioneel coachen en het inzetten van Paard als Spiegel! Opleiding Excellent Cach Een unieke cmbinatie van prfessineel cachen en het inzetten van Paard als Spiegel! DE WERKWIJZE Waarm u als excellent cach? U bent geïnteresseerd in het begeleiden en adviseren

Nadere informatie

Ter voorbereiding op uw aanvraag vindt u in dit document de criteria en vragenlijst voor het themacertificaat Relaties en seksualiteit.

Ter voorbereiding op uw aanvraag vindt u in dit document de criteria en vragenlijst voor het themacertificaat Relaties en seksualiteit. Criteria en vragenlijst themacertificaat Relaties en seksualiteit Primair nderwijs Ter vrbereiding p uw aanvraag vindt u in dit dcument de criteria en vragenlijst vr het themacertificaat Relaties en seksualiteit.

Nadere informatie

re-integratie jobcaoching praktijkleerwerktraject De Pastorie diverse branches social return

re-integratie jobcaoching praktijkleerwerktraject De Pastorie diverse branches social return jbcaching praktijkleerwerktraject De Pastrie scial return Stichting MatchWinners Rermnd jbcaching praktijkleerwerktraject De Pastrie scial return Stichting Matchwinners Rermnd 1. Intr Sinds 2009 biedt

Nadere informatie

handleiding voor begeleiding van mbo-jongeren met eergerelateerde problemen

handleiding voor begeleiding van mbo-jongeren met eergerelateerde problemen handleiding vr begeleiding van mbo-jngeren met eergerelateerde prblemen HANDLEIDING OMGAAN MET EERGERELATEERDE ISSUES VOOR BEGELEIDING VAN MBO-JONGEREN MET EERGERELATEERDE PROBLEMEN Jngeren gaan naar schl

Nadere informatie

Baan in Beeld. Outplacementprogramma Goud

Baan in Beeld. Outplacementprogramma Goud Baan in Beeld. Outplacementprgramma Gud De utplacementprgramma s van Baan in Beeld zijn bestemd vr medewerkers die een rganisatie gaan verlaten en nieuw werk zeken. Om aan de unieke behefte van uw medewerker

Nadere informatie

Informatiebrief over deelname aan het onderzoek WOBBLE

Informatiebrief over deelname aan het onderzoek WOBBLE Infrmatiebrief ver deelname aan het nderzek WOBBLE Beste uders en/f wettelijk vertegenwrdigers, Op veel schlen wrden kptelefns, wiebelkussen en tangles gebruikt m kinderen zich beter te laten cncentreren.

Nadere informatie

Ter voorbereiding op uw aanvraag vindt u in dit document de criteria en vragenlijst voor het themacertificaat Relaties en seksualiteit.

Ter voorbereiding op uw aanvraag vindt u in dit document de criteria en vragenlijst voor het themacertificaat Relaties en seksualiteit. Criteria en vragenlijst themacertificaat Relaties en seksualiteit Primair nderwijs Ter vrbereiding p uw aanvraag vindt u in dit dcument de criteria en vragenlijst vr het themacertificaat Relaties en seksualiteit.

Nadere informatie

Pedagogisch klimaat en autisme. Pedagogisch klimaat en de Klimaatschaal. Groepsprocessen bij jongeren: rol van de leerkracht.

Pedagogisch klimaat en autisme. Pedagogisch klimaat en de Klimaatschaal. Groepsprocessen bij jongeren: rol van de leerkracht. Pedaggisch klimaat en autisme dr Ad Dnkers Klimaatschaal SIGA Dinsdag 9 december 2014 Inleiding Even vrstellen.. Pedaggisch klimaat en de Klimaatschaal Grepsprcessen bij jngeren: rl van de leerkracht.

Nadere informatie

Eerstelijns ServicePunt B.V.

Eerstelijns ServicePunt B.V. WebsiteService 2015 Eerstelijns ServicePunt B.V. Eerstelijns ServicePunt B.V. Trenallee 20, Videlab Strijp-S 5617 BC Eindhven inf@eerstelijnsservicepunt.nl www.eerstelijnsservicepunt.nl De WebsiteService

Nadere informatie

Beleidsplan 2012 Versie Februari 2012

Beleidsplan 2012 Versie Februari 2012 Beleidsplan 2012 Versie Februari 2012 Pagina 1 van 5 Beleidsplan 2012 Supprt t Cnnect Vraf Vr u ligt het beleidsplan van de Stichting SUPPORT TO CONNECT. Het plan mvat een verzicht van de delstellingen,

Nadere informatie

Mochten er problemen zijn, neem dan altijd contact op met jouw begeleider.

Mochten er problemen zijn, neem dan altijd contact op met jouw begeleider. VOORWOORD Vr je ligt de handleiding vr het maken van juw prfielwerkstuk. Zals je weet is het maken van een prfielwerkstuk één van de nderdelen van het schlexamen in de vierde klas vmb-tl/gl. Daarm met

Nadere informatie

Saxionstudent.nl CE 1

Saxionstudent.nl CE 1 Thema: Marktanalyse (semester 1) Prject: Desk en Fieldresearch 56357 Vrwrd Vr u ligt het plan van aanpak vr het prject Desk en Fieldresearch, vr het thema marktanalyse van semester 1. Het is de bedeling

Nadere informatie

Beleidsregels voorziening jobcoaching Participatiewet 2015

Beleidsregels voorziening jobcoaching Participatiewet 2015 Beleidsregels vrziening jbcaching Participatiewet 2015 1-7-2015 Jbcaching Reginale beleidsregels jbcaching Participatiewet regi Achterhek Inleiding Jbcaching gaat ver het ndersteunen van mensen bij het

Nadere informatie

EXPERTISESTEEKKAART. 1) Naam van de school/dienst/voorziening: vzw De Lovie, afdeling 1, jongerenproject (SI)

EXPERTISESTEEKKAART. 1) Naam van de school/dienst/voorziening: vzw De Lovie, afdeling 1, jongerenproject (SI) EXPERTISESTEEKKAART 1) Naam van de schl/dienst/vrziening: vzw De Lvie, afdeling 1, jngerenprject (SI) Adresgegevens: Krmbeeksesteenweg 82 8970 Pperinge 2) Dmein van expertise: gezinsbegeleiding en planmatig

Nadere informatie

Stap 1 : Oriënteren op jongerenparticipatie en maatschappelijke stage

Stap 1 : Oriënteren op jongerenparticipatie en maatschappelijke stage >> Stappenplan vr stagebieders Wilt u als rganisatie aan de slag met MaS? Neem dan het stappenplan stapsgewijs dr, zdat u weet f u er echt klaar vr bent m met jngeren te werken en maatschappelijke stage

Nadere informatie

N I E U W S B R I E F

N I E U W S B R I E F N I E U W S B R I E F OBS De Akkers en PSZ t Valkje Jagerslaan 15 3075 AA Rtterdam 010 2907827 directie@de-akkers.nl www.de-akkers.nl 31 ktber 2014 nummer 55 Schlntbijt Aanstaande maandag 3 nvember 2014

Nadere informatie

Nieuwsbrief 2 31 augustus 2015

Nieuwsbrief 2 31 augustus 2015 Nieuwsbrief 2 31 augustus 2015 Inhud Schlftgraaf Graag uw hulp bij schlactiviteiten Burendag Infrmatieavnd Film Agenda Open mnumentendag Vacature: vrijwilliger in de schlbiblitheek Znneblemwedstrijd Tuinuders

Nadere informatie

OPLEIDING tot Verzorgende-IG. Ondersteuningsmagazijn Praktijk Beroepstaak E Startbekaam

OPLEIDING tot Verzorgende-IG. Ondersteuningsmagazijn Praktijk Beroepstaak E Startbekaam OPLEIDING tt Verzrgende-IG Ondersteuningsmagazijn Berepstaak E Startbekaam Albeda cllege Branche gezndheidszrg Kwalificatieniveau 4 Chrt: 2010-2011 Fase: Startbekaam Naam student:. P.E1-3.start.gesprek

Nadere informatie

Informatie voor scholen

Informatie voor scholen Infrmatie vr schlen Niet alleen studenten, maar k schlen kunnen rekenen p een gede samenwerking met Travel2Cnnect als partner. Dr nze jarenlange persnlijke ervaring met stagiaires, vrijwilligers en lkale

Nadere informatie

Succesvol samenwerken met ouders. Onderzoek Ouderbetrokkenheid. Bundel in te kijken in de leraarskamer. http://flob.sint-niklaas.

Succesvol samenwerken met ouders. Onderzoek Ouderbetrokkenheid. Bundel in te kijken in de leraarskamer. http://flob.sint-niklaas. Onderzek Ouderbetrkkenheid V.U. : Lieve Van Daele, Grte Markt 1, 9100 Sint-Niklaas Succesvl samenwerken met uders Bundel in te kijken in de leraarskamer http://flb.sint-niklaas.be ONDERZOEK GOK-PROJECT

Nadere informatie

2015-2016. Trainingsinformatieblad nr. 18_A. Coöperatie Baronije UA

2015-2016. Trainingsinformatieblad nr. 18_A. Coöperatie Baronije UA nr. 18_A Cöperatie Barnije UA 2015-2016 Cöperatie Barnije UA Edisnbaan 16a - 3439 MN NIEUWEGEIN Pstbus 1383-3430 BJ NIEUWEGEIN T: 030-214 80 34 (algemeen) F: 030-214 80 36 E: cntact@barnije.nl KVK: 30283429

Nadere informatie

Conceptkader Begeleiding in de opleidingsschool BELEIDSKADER BEGELEIDING IN DE SCHOOL STARTENDE LERAREN WAT JE VAN ONS KUNT VERWACHTEN:

Conceptkader Begeleiding in de opleidingsschool BELEIDSKADER BEGELEIDING IN DE SCHOOL STARTENDE LERAREN WAT JE VAN ONS KUNT VERWACHTEN: Pagina1 Cnceptkader Begeleiding in de pleidingsschl BELEIDSKADER BEGELEIDING IN DE SCHOOL STARTENDE LERAREN WAT JE VAN ONS KUNT VERWACHTEN: 1. SCHOOLCULTUUR Lerende rganisatie Gezamenlijke verantwrdelijkheid

Nadere informatie

Frequently Asked Questions Onderbouw Wat is tto? Hoeveel lessen worden in het Engels gegeven in een tto klas? Wie bepaalt deze percentages?

Frequently Asked Questions Onderbouw Wat is tto? Hoeveel lessen worden in het Engels gegeven in een tto klas? Wie bepaalt deze percentages? Frequently Asked Questins Onderbuw Wat is tt? tt staat vr Tweetalig Onderwijs. In het Tweetalig Onderwijs wrdt een aantal vakken in het Engels gegeven en wrden de leerlingen gevrmd tt Internatinaal burger.

Nadere informatie

VAN OUDERCOMITÉ NAAR OUDERRAAD

VAN OUDERCOMITÉ NAAR OUDERRAAD VAN OUDERCOMITÉ NAAR OUDERRAAD Sinds 1 september 2004 kan elke schl een uderraad prichten vlgens het participatiedecreet. Het schlbestuur is verplicht m een uderraad p te richten als 10% van de uders er

Nadere informatie

1 3 4 Analysefrmat Aandacht vr taal in het pleidingscurriculum Onderzek Nederlands in het berepsgericht nderwijs versie 4-07 12 12 A Algemene gegevens ver nderwijsinstelling

Nadere informatie

Agressiemanagement. Management Consulting and Research Kapeldreef 60, 3001 Heverlee Tel. 016/29 83 11 Fax 016/29 83 19 Website http://www.mcr-bvba.

Agressiemanagement. Management Consulting and Research Kapeldreef 60, 3001 Heverlee Tel. 016/29 83 11 Fax 016/29 83 19 Website http://www.mcr-bvba. Agressiemanagement Bedrijven, rganisaties en schlen krijgen steeds vaker met agressie te maken. Wanneer je met mensen werkt, bestaat er immers de kans p cnflicten. Z n cnflict kan escaleren in bedreigingen,

Nadere informatie

Retailmanagement brochure voor bedrijven

Retailmanagement brochure voor bedrijven Campus Schnmeersen Gebuw B Valentin Vaerwyckweg 1 BE-9000 Gent Retailmanagement brchure vr bedrijven Deze brchure bevat de belangrijkste infrmatie ver de pleiding Retailmanagement. De meest up t date infrmatie

Nadere informatie

Alleen m.b.t. vergoedingen pedagogisch Instemming. medewerkers (hoofdstuk 1 uit de regeling) Advies

Alleen m.b.t. vergoedingen pedagogisch Instemming. medewerkers (hoofdstuk 1 uit de regeling) Advies Satusverzicht. Cnsultatie Unitmanagers/Lcatiemanagers mei 2011 evaluatie Cnsultatie cliëntenraad Besluit Bestuursgrep 22 april 2003 OR Alleen m.b.t. vergedingen pedaggisch Instemming medewerkers (hfdstuk

Nadere informatie

Accreditatieprocedure Nederlandse Vereniging voor Technische Geneeskunde

Accreditatieprocedure Nederlandse Vereniging voor Technische Geneeskunde Nederlandse Vereniging vr Technische Geneeskunde p/a Technische Geneeskunde Carré CR 3.635 Pstbus 217 7500 AE ENSCHEDE Accreditatieprcedure Nederlandse Vereniging vr Technische Geneeskunde Versie: 27-12-2013

Nadere informatie

De denkstijltest. CompetenZa info@competenza.nu www.competenza.nu

De denkstijltest. CompetenZa info@competenza.nu www.competenza.nu De denkstijltest Wat is het? Uw manier van denken bepaalt in sterke mate he u zich velt en he u handelt. Dat geldt vr individuen, maar k vr teams en rganisaties. MindSnar is een methde waarmee denkstijlen

Nadere informatie

Beslissingsondersteunende instrumenten. Criteria 2016. September 2015 Stichting Kwaliteit in Basis GGZ

Beslissingsondersteunende instrumenten. Criteria 2016. September 2015 Stichting Kwaliteit in Basis GGZ Beslissingsndersteunende instrumenten September 2015 Stichting Kwaliteit in Basis GGZ Beslissingsndersteunende instrumenten Inleiding Stichting Kwaliteit in Basis GGZ gelft dat de mentale zrg in Nederland

Nadere informatie

PREVENTIEVE BASISZORG (fase 0)

PREVENTIEVE BASISZORG (fase 0) PREVENTIEVE BASISZORG (fase 0) hetergene grepen: kinderen uit diverse sciale milieus, een grte verscheidenheid aan rts. De schl gaat adequaat m met verschillen tussen leerlingen: gezien deze verschillen

Nadere informatie

Beleidsplan 2014 Versie Zomer 2014

Beleidsplan 2014 Versie Zomer 2014 Beleidsplan 2014 Versie Zmer 2014 Pagina 1 van 6 Beleidsplan 2014 Supprt t Cnnect Vraf Vr u ligt het beleidsplan van de Stichting SUPPORT TO CONNECT. Het plan mvat een verzicht van de delstellingen, activiteiten

Nadere informatie

Aan de directies, intern begeleiders en leerkrachten groep 8 van de basisscholen in Schiedam, Vlaardingen, Maassluis en Maasland.

Aan de directies, intern begeleiders en leerkrachten groep 8 van de basisscholen in Schiedam, Vlaardingen, Maassluis en Maasland. Aan de directies, intern begeleiders en leerkrachten grep 8 van de basisschlen in Schiedam, Vlaardingen, Maassluis en Maasland. Schiedam, 19 september 2017 Betreft: Ondersteuningsaanbd bij de vergang primair

Nadere informatie

Het Grote Geldonderzoek: hoe ga je met je geld om?

Het Grote Geldonderzoek: hoe ga je met je geld om? Het Grte Geldnderzek: he ga je met je geld m? Natinaal Instituut vr Budgetvrlichting (Nibud) Tijdsduur: één les Werkvrm: individueel met een discussie in de klas Niveau: bedeld vr alle leerlingen van klas

Nadere informatie

Het sensorisch profiel brengt de sensorische prikkels van de cliënt in kaart. Coach of persoon uit het netwerk van de cliënt

Het sensorisch profiel brengt de sensorische prikkels van de cliënt in kaart. Coach of persoon uit het netwerk van de cliënt Wat? Vr wie? Srt tl? He gebruiken? Het sensrisch prfiel brengt de sensrische prikkels van de cliënt in kaart. Cach f persn uit het netwerk van de cliënt invuldcument De cach f een persn uit het netwerk

Nadere informatie

Aan de directies, intern begeleiders en leerkrachten groep 8 van de basisscholen in Schiedam, Vlaardingen, Maassluis en Maasland.

Aan de directies, intern begeleiders en leerkrachten groep 8 van de basisscholen in Schiedam, Vlaardingen, Maassluis en Maasland. Aan de directies, intern begeleiders en leerkrachten grep 8 van de basisschlen in Schiedam, Vlaardingen, Maassluis en Maasland. Schiedam, 18 september 2018 Betreft: Ondersteuningsaanbd bij de vergang primair

Nadere informatie

CBS DE VAART 2015-2016. Informatieboekje groep 5 en 6

CBS DE VAART 2015-2016. Informatieboekje groep 5 en 6 CBS DE VAART 2015-2016 Infrmatiebekje grep 5 en 6 De schlregels Op nze schl zijn 3 hfdregels. Alle andere afspraken zijn terug te leiden tt deze hfdregels 1. Ik accepteer en respecteer een ander 2. Ik

Nadere informatie

De volgende kenmerken die betrekking hebben op de algemene ontwikkeling kunnen wijzen op een ontwikkelingsvoorsprong.

De volgende kenmerken die betrekking hebben op de algemene ontwikkeling kunnen wijzen op een ontwikkelingsvoorsprong. 1 Checklist kinderen met een ntwikkelingsvrsprng (grep 1 en 2). De vlgende kenmerken die betrekking hebben p de algemene ntwikkeling kunnen wijzen p een ntwikkelingsvrsprng. mndelinge taalvaardigheid gede

Nadere informatie

Ter voorbereiding op uw aanvraag vindt u in dit document de criteria en vragenlijst voor het themacertificaat Welbevinden.

Ter voorbereiding op uw aanvraag vindt u in dit document de criteria en vragenlijst voor het themacertificaat Welbevinden. Criteria en vragenlijst themacertificaat Welbevinden Primair nderwijs Ter vrbereiding p uw aanvraag vindt u in dit dcument de criteria en vragenlijst vr het themacertificaat Welbevinden. De vragenlijst

Nadere informatie

Voorbereidingsjaar hoger onderwijs voor anderstaligen. Functieprofiel: Leerondersteuner Voorbereidingsjaar Hoger Onderwijs voor Anderstaligen

Voorbereidingsjaar hoger onderwijs voor anderstaligen. Functieprofiel: Leerondersteuner Voorbereidingsjaar Hoger Onderwijs voor Anderstaligen Vrbereidingsjaar hger nderwijs vr anderstaligen Prvincieplein 1 Cntact: Functieprfiel: Leerndersteuner Vrbereidingsjaar Hger Onderwijs vr Anderstaligen Samenvatting Als leerndersteuner begeleid en ndersteun

Nadere informatie

Koninklijke Nederlandse Algemene Schermbond

Koninklijke Nederlandse Algemene Schermbond KvK te s-gravenhage 40409378 Pstbus 600 Phne +31 (0)79 343 81 49 inf@knas.nl 2700 MD Zetermeer Fax +31 (0)79 343 81 50 www.knas.nl Kninklijke Van: KNAS Opleidingen Maitre AJ van der Weg Onderwerp: Tpcach

Nadere informatie

7. Opleidingskader voor de functie redacteur web en social media

7. Opleidingskader voor de functie redacteur web en social media 7. Opleidingskader vr de functie redacteur web en scial media In het prject GROOTER wrden nder andere een aantal pleidingskaders ntwikkeld vr sleutelfuncties binnen de crisiscmmunicatie. Een daarvan is

Nadere informatie

Alle secundaire scholen, binnen de regio MidLim, met een klasgroep in de 2de of 3de graad waarin: o o o o o

Alle secundaire scholen, binnen de regio MidLim, met een klasgroep in de 2de of 3de graad waarin: o o o o o Klas-in-zicht Een negatieve grepsdynamiek, leerlingen die niet met elkaar vereen kunnen kmen, een vertrebelde relatie tussen leerlingen en leerkrachten, meilijk les kunnen geven dr strend gedrag, zijn

Nadere informatie

Ontdek wie je bent, wat je kan en wat je wilt!

Ontdek wie je bent, wat je kan en wat je wilt! Haarbrug 18, 3751 LM Bunschten inf@baaninbeeld.cm www.baaninbeeld.cm Baan in Beeld Lpbaanadvies Ontdek wie je bent, wat je kan en wat je wilt! Het lpbaanadvies van Baan in Beeld is bestemd vr: 1) Medewerkers

Nadere informatie

Aanvraagformulier tegemoetkoming kosten kinderopvang

Aanvraagformulier tegemoetkoming kosten kinderopvang Aanvraagfrmulier tegemetkming ksten kinderpvang INWONER van: GEMEENTE HOUTEN GEMEENTE IJSSELSTEIN GEMEENTE LOPIK GEMEENTE NIEUWEGEIN GEMEENTE VIANEN Persnlijke gegevens Uzelf Naam en vrletters Adres: pstcde

Nadere informatie

Evaluatierapport Scalda - Groep 3 29 januari 26 maart 2014

Evaluatierapport Scalda - Groep 3 29 januari 26 maart 2014 Evaluatierapprt Scalda - Grep 3 29 januari 26 maart 2014 1. Inleiding, deelnemers en activiteiten In dit dcument wrden de bevindingen weergegeven van begeleiders en deelnemers die betrkken waren bij de

Nadere informatie

Ter voorbereiding op uw aanvraag vindt u in dit document de criteria en vragenlijst voor het themacertificaat Welbevinden.

Ter voorbereiding op uw aanvraag vindt u in dit document de criteria en vragenlijst voor het themacertificaat Welbevinden. Criteria en vragenlijst themacertificaat Welbevinden Vrtgezet nderwijs Ter vrbereiding p uw aanvraag vindt u in dit dcument de criteria en vragenlijst vr het themacertificaat Welbevinden. De vragenlijst

Nadere informatie

Werkblad ontwikkelwijzer Gouden Standaard

Werkblad ontwikkelwijzer Gouden Standaard Werkblad ntwikkelwijzer Guden Standaard Beeld van de leerling Vraag Opmerkingen/antwrden Actie He brengen wij nze leerlingen in beeld? (met g p telating tt gymnasiumstrm) Op welke manier maken wij ptimaal

Nadere informatie