CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN"

Transcriptie

1 Kieskeurig Een cursus die je helpt bij het kiezen van een vervlgpleiding na de HAVO f het VWO CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN Franca Hiddink Hanzehgeschl Grningen / Lectraat Rehabilitatie

2 Crrespndentie: Hiddink, F.J.M. Grningen: Hanzehgeschl Grningen / Lectraat Rehabilitatie Kieskeurig Dcentenhandleiding Trefwrden: studiekeuze, autisme, begeleiding September 2014 Kieskeurig 2014 Cursusbek vr leerlingen 2

3 Inhud Vrwrd... 4 INLEIDING... 4 Stap 1 VERKENNEN... 8 Bijeenkmst Bijeenkmst Bijeenkmst Stap 2 KIEZEN Bijeenkmst Bijeenkmst Bijeenkmst Stap 3 VERKRIJGEN Bijeenkmst Stap 4 BEHOUDEN Bijeenkmst BIJLAGE 1 Vaardigheden en kwaliteiten BIJLAGE 2 Waarden BIJLAGE 3 Ideeënlijst persnlijke criteria BIJLAGE 4 Richting kiezen BIJLAGE 5 Oriëntatieblad BIJLAGE 6 Interview een berepsbeefenaar BIJLAGE 7 Belangrijke adressen Kieskeurig 2014 Cursusbek vr leerlingen 3

4 Vrwrd Het lectraat Rehabilitatie van de Hanzehgeschl Grningen initieerde in 2011 het prject Kieskeurig. Kieskeurig is een driejarig samenwerkingsprject tussen medewerkers van het lectraat Rehabilitatie en medewerkers van de RSG Wlfsbs te Hgeveen. De mdule Kieskeurig is ntwikkeld vr leerlingen met autisme in de eindexamenklassen van HAVO en VWO. Met behulp van een cursusbek vr leerlingen en een dcentenhandleiding wrden leerlingen begeleid bij het kiezen van een vervlgpleiding. Het prject is mede gefinancierd dr de Stichting Student en Gezndheid (SSGZ). De SSGZ is nu nderdeel van de Trids Fundatin. Onze dank gaat uit naar de studenten van de Academie vr Sciale Studies die de leerlingen die aan de cursus deelnamen hebben begeleid. Ok zijn wij Le van Heijningen, een ervaringsdeskundige student met autisme, en Marjlein Schmaker, studente nderwijskunde van de RUG, dankbaar vr hun kritische bijdrage ten aanzien van het materiaal. Tt slt bedanken wij in het bijznder alle leerlingen van Wlfsbs die in de afgelpen jaren hebben deelgenmen aan de cursus en die ns geïnspireerd hebben het materiaal verder te ntwikkelen. Grningen, september 2014 Franca Hiddink Kieskeurig 2014 Cursusbek vr leerlingen 4

5 INLEIDING Een pleiding kiezen is een klus! Dat kmt dr het belang van een pleiding vr je tekmstige lpbaan, dr de heveelheid pleidingen die er mmenteel zijn en drdat er k een frs prijskaartje aan een studie vastzit. Mmenteel zijn er vr HAVO en VWO leerlingen meer dan duizend studiemgelijkheden waaruit je kunt kiezen. Smmige studies leiden heel specifiek p vr een berep, maar er zijn k studies die als een srt basis dienen, van waaruit je verder kunt gaan specialiseren. Veel meer dan p een middelbare schl wrdt er uitgegaan van je mtivatie, je met niet studeren, je mag. Je kunt immers k direct gaan werken f gaan reizen. Een studie hud je alleen vl als je het met succes en naar tevredenheid kunt vlgen. Onder succes wrdt verstaan dat je vldet aan de eisen en je studiepunten haalt. Succes wrdt bepaald dr anderen. Dcenten, medestudenten en de dienst die de studiefinanciering regelt, bepalen het studiesucces. Of je tevreden bent, bepaal je alleen zelf. Allen jij kunt zeggen f je een pleiding interessant vindt, f er p een gede manier lesgegeven wrdt en f je vldende aansluiting vindt bij medestudenten. Daarm met je bij het kiezen k ged stilstaan bij wat vr ju belangrijk is. Met de keuze van een studie bepaal je vr een belangrijk deel de start van je lpbaan. Studeren is duur en een studie wrdt betaald. De verheid betaalt een grt deel van je studie, vaak betalen je uders/verzrgers k een deel en zelf lever je inspanningen. Het is belangrijk m je studie binnen de tijd die ervr staat af te rnden met een diplma. Het switchen van studie kst, naast frustratie en tijd, dus k extra geld. Al met al belangrijke redenen m te prberen direct ged te kiezen. Bij deze cursus kieskeurig wrdt er vanuit gegaan dat je als deelnemer extra ndersteuning wilt hebben bij het kiezen van een pleiding. Dat je na wilt gaan wat er met gebeuren m echt aan die pleiding te beginnen en dat je p een rij wilt zetten wat je ndig hebt aan ndersteuning m die pleiding vervlgens met succes en naar tevredenheid vl te huden. Om ged te kunnen kiezen is nadenken alleen echter niet vldende. Er meten k stappen gezet wrden. Misschien met je extra infrmatie inwinnen f bijvrbeeld studiefinanciering regelen. In deze cursus ga je p zek naar antwrden p de vlgende vragen: Wat zijn mijn uitgangspunten bij het kiezen van een pleiding? Welke pleidingen zijn er? Welke pleiding wil ik? Wat met ik regelen m te kunnen beginnen? Wat met ik kunnen? Wie kan mij ndersteunen? Wat heb ik ndig aan ndersteuning? Zals bij iedere bij ieder del dat je wilt bereiken, zet je een aantal stappen m er te kmen. Stap 1 Verkennen Je wilt na de middelbare schl een pleiding vlgen. Je gaat dan eerst verkennen wat je leuk vindt, f wat p dat mment bij je past, waar je ged in bent en welke pleiding leidt tt een berep dat je leuk lijkt. Stap 2 Kiezen Vervlgens kies je een srt pleiding. Je kiest vr MBO, HBO f WO; vr deeltijd Kieskeurig 2014 Cursusbek vr leerlingen 5

6 f vltijd-nderwijs; vr een pleiding in de buurt van waar je nu wnt f juist verder weg zdat je k p kamers kunt gaan wnen. Om ged te kunnen kiezen met je nder wrden brengen wat vr ju belangrijk is én ged nderzeken welke mgelijkheden er zijn. Stap 3 Verkrijgen Daarna ga je kijken wat er ndig is m een pleidingsplaats te verkrijgen. Denk aan telatingseisen en ltingsstudies, je inschrijven vr een studie, regelen van studiefinanciering en het regelen van een kamer etc. Stap 4 Behuden Vervlgens ga je de pleiding vlgen. Een pleiding vlgen is meer dan in de schlbanken zitten en je huiswerk maken mdat een leraar dat van je vraagt. Tijdens de pleiding de je allerlei dingen waardr je niet alleen je diplma haalt maar k met veel plezier je pleidingstijd drbrengt. Denk aan: het vlgen van interessante cllege s, deelname aan werkgrepen, cntacten met medestudenten, p kamers wnen en sprten. Het is de bedeling dat je een pleiding zwel met succes als naar eigen tevredenheid vlgt. Dit is de fase van het behuden. In deze cursus zullen we stilstaan bij het verkennen maar de nadruk zal liggen p het prces van kiezen. In de laatste bijeenkmsten staan we stil bij het verkrijgen en behuden van een pleiding. Veel plezier en bedenk: een gede keuze is het halve werk! Kieskeurig 2014 Cursusbek vr leerlingen 6

7 STAP 1 VERKENNEN Kieskeurig 2014 Cursusbek vr leerlingen 7

8 Stap 1 VERKENNEN WIE BEN IK? Het kiezen van een pleiding is niet gemakkelijk in deze tijden. Er zijn veel mgelijkheden in Nederland m verder te studeren. We hebben veel verschillende studierichtingen en nderwijsvrmen die je kunt kiezen. Als je Hav f VWO vlgt wrdt dr verschillende mensen misschien k verwacht dat je een studie kiest. Maar wil je zelf k studeren? He kies je? He bepaal je welke studie bij ju past? He zrg je ervr dat je een juiste keuze maakt? Allemaal vragen waar iedereen van ju leeftijd mee te maken heeft. Maar vr mensen met ASS is een keuze maken misschien ng wel een stap meilijker. He verkrijg je de juiste infrmatie? He vrm je nu een beeld van een studie? He nderzek je welke studie bij ju als persn past? Heb je de vaardigheden in huis m een studie met succes en naar tevredenheid te kunnen afrnden? Met de cursus Kieskeurig helpen we je graag p weg. In de eerste twee bijeenkmst ga je kennis maken met de cursus, de dcent, de medecursisten en maken we een begin m ju interesses en vaardigheden in kaart te brengen. Kieskeurig 2014 Cursusbek vr leerlingen 8

9 Bijeenkmst 1 Tijdspad Om je een idee te geven wat je gedurende deze bijeenkmst gaat den, wat je ndig hebt en wat wij van ju verwachten is hiernder een tabel te vinden met deze infrmatie. Wat gaan we den? Del Bendigdheden Wat verwachten wij van ju Intrductie van de cursus dr de dcent infrmatie verkrijgen ver de cursus Het materiaal wrdt dr de dcent verzrgd - Vragen stellen bij nduidelijkheden aan de dcent/assistent - Luisteren naar anderen Opdracht 1: Mindmap Jezelf vrstellen aan de grep - Opdracht 1 - Wit papier - Pen/ptld/stift - Vragen stellen bij nduidelijkheden aan de dcent/assistent - Je mag verleggen met medecursisten - De pdracht invullen - Uitleggen van je mindmap aan de grep - Luisteren naar de anderen - Nabespreken van de pdracht Opdracht 2: Je interesses Vaststellen van juw interesses en hbby s. - Opdracht 2 - Pen/ ptld/stift - Vragen stellen bij nduidelijkheden aan de dcent/assistent - Je mag verleggen met medecursisten - De pdracht invullen - Nabespreken van de pdracht Afsluiten van de les Afsluiten van de eerste bijeenkmst Materiaal wrdt verzrgd dr de dcent - Vragen stellen bij nduidelijkheden aan de dcent/assistent - Luisteren naar anderen Kieskeurig 2014 Cursusbek vr leerlingen 9

10 Opdracht 1: Mindmap Je bent begnnen met de cursus Kieskeurig. Je kent waarschijnlijk niet iedereen die meedet. Dr middel van een mindmap kun je inzichtelijk maken wie jij bent. De leraar heeft een vrbeeld van een mindmap gegeven. We verwachten dat je de vlgende vragen in de mindmap verwerkt: Del van de pdracht: Jezelf vrstellen aan de grep Je naam Je leeftijd In welke klas je zit Welk prfiel je det Waarm je deze cursus det Wat zijn je interesses? Wat zijn je hbby s? Je kunt dit drmiddel van tekst den, maar p een beeldende manier mag het k. Naast bvenstaande vragen mag je k andere belangrijke infrmatie in je mindmap zetten. De bedeling is dat je je mindmap presenteert aan de grep. Op deze manier heeft iedereen een eerste indruk van wie jij bent. Kieskeurig 2014 Cursusbek vr leerlingen 10

11 Opdracht 2: Je interesses In de mindmap heb je waarschijnlijk al een aantal interesses en hbby s benemd. Interesses en hbby s geven aan wat jij belangrijk vindt als persn. Het vertelt je waar je ged in bent en wat jij leuk vindt m te den. Del van de pdracht: Vaststellen van juw interesses en hbby s. Smmige mensen maken van hun hbby hun berep. Andere mensen vinden het juist belangrijk m dit gescheiden te huden, mdat het een invulling is van hun vrije tijd. Graag willen wij van ju weten wat je leuk en interessant vindt m te den en wat je hbby s zijn. Het kan ju verder helpen bij het kiezen van een vervlgpleiding die bij ju past. 1. Wat zijn juw hbby s en/f interesses (Vul nderstaand schema in)? Mijn hbby s en interesses zijn: Ik vind dit leuk mdat: De je deze activiteit alleen f met anderen: Kieskeurig 2014 Cursusbek vr leerlingen 11

12 2. Ben jij iemand die zichzelf ged kan vermaken? (vul het balkje in wat vr ju van tepassing is), want: Ik besteed veel tijd aan:, mdat: O Ik vaak anderen ndig die mij stimuleren een activiteit te den O Ik weet niet ged wat ik leuk vind O Andere reden: 3. Als je een vervlgpleiding kiest vind je het belangrijk dat ju hbby s en interesses hier mee te maken hebben? (vul het balkje in wat vr ju van tepassing is) / nee mdat: Kieskeurig 2014 Cursusbek vr leerlingen 12

13 Bijeenkmst 2 Tijdspad Wat gaan we den? Del Bendigdheden Wat verwachten wij van ju Intrductie van de cursus dr de dcent infrmatie verkrijgen ver bijeenkmst twee Het materiaal wrdt dr de dcent verzrgd - Vragen stellen bij nduidelijkheden aan de dcent/assistent - Luisteren naar anderen Opdracht 3: Beschrijf je studieresultaten Vaststellen van studieresultaten en eerdere keuzes - Opdracht 3 - Pen/ptld/stift - Rapprt/ Gemiddelde cijfer tt dusver - Vragen stellen bij nduidelijkheden aan de dcent/assistent - Je mag verleggen met medecursisten - Luisteren naar de anderen - Nabespreken van de pdracht Opdracht 4: Schat je studievaardigheden in In kaart brengen welke studievaardigheden je wel en niet beheerst - Opdracht 4 - Pen/ ptld/stift - Vragen stellen bij nduidelijkheden aan de dcent/assistent - Je mag verleggen met medecursisten - De pdracht invullen - Nabespreken van de pdracht Huiswerkpdrachten A& B bespreken Vaststellen f er nduidelijkheden f vragen ver de huiswerkpdrachten zijn. - Opdracht A & B - Pen/ ptld/stift - Ga pzek naar drie mensen (medeleerling, dcent, familielid) die jij vragen kunt stellen - Zelf pzek gaan naar drie mensen die jij vragen kunt stellen - Zelf verantwrdelijk vr het maken van een planning, zdat je huiswerk p tijd af is. - Je mag verleggen/ hulp vragen met medecursisten Afsluiten van de les Afsluiten van de tweede bijeenkmst Materiaal wrdt verzrgd dr de dcent - Vragen stellen bij nduidelijkheden aan de dcent/assistent - Luisteren naar anderen Kieskeurig 2014 Cursusbek vr leerlingen 13

14 Opdracht 3: Beschrijf je studieresultaten Aan de hand van je studieresultaten kun je vaststellen welke vakken je leuk vindt m te den en waar je ged in bent. Het kan echter k iets zeggen ver wat jij niet leuk vindt m te den. In deze pdracht ga je vaststellen welke vakken jij wel en niet leuk vindt m te den. Del van de pdracht: Vaststellen van studieresultaten en eerdere keuzes. 1. Ik zit in (vul in wat vr ju van tepassing is) : HAVO 4 HAVO 5 VWO 5 VWO 6 2. Welk prfiel heb je gekzen (vul in wat vr ju van tepassing is)? Natuur & Techniek Natuur & Gezndheid Ecnmie & Maatschappijleer Cultuur & Maatschappijleer 3. Welke keuzevakken heb je gekzen (vul nderstaand schema in)? 4. He ben je tt de keuze van juw prfiel- en keuzevakken gekmen? Kieskeurig 2014 Cursusbek vr leerlingen 14

15 5. Vul in de nderstaande tabel je prfiel- en keuzevakken in (invullen nder het kpje Vak ). Nteer vervlgens je laatste( rapprt)cijfer en geef zelf aan wat je van het vak vindt. Vak Laatste (rapprt)cijfer Ik vind dit vak: Niet leuk Leuk Heel leuk Niet leuk Leuk Heel leuk Niet leuk Leuk Heel leuk Niet leuk Leuk Heel leuk Niet leuk Leuk Heel leuk Niet leuk Leuk Heel leuk Niet leuk Leuk Heel leuk Niet leuk Leuk Heel leuk Niet leuk Leuk Heel leuk Niet leuk Leuk Heel leuk Kieskeurig 2014 Cursusbek vr leerlingen 15

16 Opdracht 4: Schat je studievaardigheden in Hiernder zie je een lijst met algemene en studievaardigheden die vlgens studenten belangrijk zijn m een studie met succes en naar tevredenheid te vlgen. Geef jezelf een scre vr deze vaardigheden en bekijk wat je sterke - Del van de pdracht: In kaart brengen welke studievaardigheden je wel en niet beheerst. en minder sterke vaardigheden zijn. G betekent dat je deze vaardigheid ged beheerst en altijd tepast. V betekent dat je deze vaardigheid vldende beheerst en niet altijd tepast. O betekent dat je de vaardigheid nvldende beheerst en bijna nit f niet inzet. Vul daarnaast in f de studievaardigheid een aandachtspunt is vr je vervlgpleiding. Een aandachtspunt kan bijvrbeeld inhuden dat je de studievaardigheid verder wilt ntwikkelen gedurende je studie. Of dat je de vaardigheid ged beheerst en het belangrijke vindt m k tijdens een vervlgpleiding aandacht aan te besteden. Een persnlijk criterium betekent dat het zó belangrijk is, psitief f negatief, dat je studiekeuze ervan afhankelijk is. Bijvrbeeld wanneer je slecht bent in Engels, is dit wel een aandachtpunt, je weet dat veel HBO studie Engelse literatuur vrschrijven. Maar het speelt k een rl bij je studiekeuze. Je wilt een ecnmisch vak kiezen, maar zal vanwege het Engels nit vr de pleiding Internatinal Business kiezen. Algemene studievaardigheden Scre G/V/O Is dit een aandachtspunt vr je vervlgstudie? Met je er zelf rekening mee huden? Ik kan een studieplanning maken Is het een criterium vr je vervlgstudie? Is het heel belangrijk. Met je het als uitgangspunt meenemen bij je studiekeuze? Ik kan mij aan mijn eigen planning huden Ik lees de leerstf Ik kan hfd- en bijzaken nderscheiden Ik kan verzicht huden Ik kan inspelen p nverwachte situaties Ik kan mij tijdens de studie cncentreren Ik kan mijn studiespullen p rde huden Ik kan de studiestf pnemen en reprduceren Ik kan ged Engels lezen Kieskeurig 2014 Cursusbek vr leerlingen 16

17 Algemene studievaardigheden Scre G/V/O Is dit een aandachtspunt vr je vervlgstudie? Is het een criterium vr je vervlgstudie Praktische vaardigheden Ik kan pruimen Ik neem de ruimte vr ntspanning Ik kan afspraken maken Ik kan mijn studie cmbineren met andere activiteiten Ik kan met geld mgaan Ik kan mschakelen tussen verschillende activiteiten Emtinele vaardigheden Ik kan mgaan met mijn eigen emties Ik kan mijn gevelens verwrden Ik kan teleurstelling verwerken Ik kan prblemen bespreekbaar maken Ik kan iets verlaten aan een ander Ik kan pkmen vr mijzelf Ik kan kritiek uiten Ik kan kritiek ntvangen Kieskeurig 2014 Cursusbek vr leerlingen 17

18 Algemene studievaardigheden Scre G/V/O Is dit een aandachtspunt vr je vervlgstudie? Is het een criterium vr je vervlgstudie In een grep kunnen werken Ik kan afspreken en aanspreken Kunnen bespreken met elkaar he en wat er wrdt gedaan met een pdracht Ik kan blijven praten en verleggen, k als er grepsgenten niets den f iets anders willen Ik kan een ander respecteren en stimuleren Ik kan luisteren naar een ander en vragen stellen Ik heb een zekere discipline en drzettingsvermgen m dr te gaan: ik kan tegen teleurstelling. In de nderwijsinstelling Ik durf iets te presenteren en te vertellen aan de hele klas Ik kan feedback geven en ntvangen Ik kan zelfstandig infrmatie pzeken in mediatheek, internet f beken Ik durf afspraken te maken met studenten, dcenten en andere betrkkenen Ik kan m hulp vragen Ik kan stagelpen bij een instelling Ik kan p tijd kmen Kieskeurig 2014 Cursusbek vr leerlingen 18

19 Algemene studievaardigheden Scre G/V/O Is dit een aandachtspunt vr je vervlgstudie? Is het een criterium vr je vervlgstudie Ik kan afspraken p tijd afzeggen als het niet dr kan gaan Ik kan verslagen maken Ik kan duidelijk uitleggen en helder frmuleren Andere sciale vaardigheden Ik kan steun geven Ik kan inspelen p de behefte van een ander Ik kan grenzen stellen Ik kan eigen futen tegeven Ik kan hulp f advies vragen Ik kan vertruwen pbuwen Ik kan cmplimenten geven Ik kan cmplimenten ntvangen Ik kan mijn eigen lichaam verzrgen Ik kan ged vr mijzelf zrgen Eigen aanvullingen p vaardigheden Kieskeurig 2014 Cursusbek vr leerlingen 19

20 Huiswerkpdracht A: Mening van belangrijke anderen Het vaststellen van je kwaliteiten en aandachtspunten is sms lastig m te bedenken en te verwrden. Hulp van anderen kan dan handig zijn. In deze huiswerkpdracht ga je aan belangrijke anderen vragen wat juw kwaliteiten en aandachtspunten zijn. Daarnaast kunnen belangrijke anderen meedenken in welke hulpbrnnen jij kunt gebruiken m je aandachtspunten verder te ntwikkelen, zdat je met succes en tevredenheid een pleiding kunt vlgen. Er wrdt van je verwacht dat je een medeleerlingen, een leraar en een familielid vraagt m de pdracht in te vullen. 1. Vraag een medeleerling m nderstaande tabel in te vullen. Del van de pdracht: Vaststellen van kwaliteiten en aandachtspunten dr de mening van anderen - Naam cursist: Naam medeleerling: A. Geef puntsgewijs aan wat de bijzndere kwaliteiten van.., waar is.. ged in? - - B. Geef puntsgewijs de aandachtspunten aan, waar met.. extra p letten als het gaat ver leren en een pleiding vlgen? C. Geef puntsgewijs aan welke ndersteuning.. vlgens ju zu kunnen gebruiken m een pleiding met succes en naar tevredenheid te kunnen vlgen? - - Kieskeurig 2014 Cursusbek vr leerlingen 20

21 2. Vraag een leraar m nderstaande tabel in te vullen. Naam cursist: Naam leraar: A. Geef puntsgewijs aan wat de bijzndere kwaliteiten van.., waar is.. ged in? B. Geef puntsgewijs de aandachtspunten aan, waar met.. extra p letten als het gaat ver leren en een pleiding vlgen? C. Geef puntsgewijs aan welke ndersteuning.. vlgens ju zu kunnen gebruiken m een pleiding met succes en naar tevredenheid te kunnen vlgen? Kieskeurig 2014 Cursusbek vr leerlingen 21

22 3. Vraag een familielid, uder f verzrger m nderstaande tabel in te vullen. - Naam cursist: Naam familielid, uder f verzrger: A. Geef puntsgewijs aan wat de bijzndere kwaliteiten van.., waar is.. ged in? - - B. Geef puntsgewijs de aandachtspunten aan, waar met.. extra p letten als het gaat ver leren en een pleiding vlgen? C. Geef puntsgewijs aan welke ndersteuning.. vlgens ju zu kunnen gebruiken m een pleiding met succes en naar tevredenheid te kunnen vlgen? Kieskeurig 2014 Cursusbek vr leerlingen 22

23 Huiswerkpdracht B: Terugkppeling mening van belangrijke anderen Je hebt aan anderen, tenminste drie persnen in je directe mgeving die ju ged kennen, gevraagd m hun mening ver ju. Medestudenten, vrienden en vriendinnen, familieleden en dcenten maken ju ieder p hun eigen manier mee, vaak in andere situaties. Over smmige eigenschappen van ju zijn ze enthusiast en stimuleren ze je er iets mee te den. Sms raden ze je dingen af. Ok dan is het belangrijk te weten wat de achtergrnd van hun twijfels zijn. Del van de pdracht: Aandachtspunten vaststellen aan de hand van de mening van belangrijke anderen. Herken je de pmerkingen van anderen? In heverre vind je dat ze gelijk hebben en waarm ben je het daar wel f niet mee eens? Uiteindelijk bepaal jij f de pmerkingen van anderen belangrijk geneg zijn en f je aandachtspunten meeneemt bij het maken van je studiekeuze. Beschrijf hiernder de zaken waar je het wel en niet mee eens bent en geef uitleg. Kwaliteiten Opmerking Wel/ niet mee eens Aandachtspunt bij het kiezen van een pleiding Aandachtspunten Ondersteuning Kieskeurig 2014 Cursusbek vr leerlingen 23

24 Bijeenkmst 3 Tijdspad Wat gaan we den? Del Bendigdheden Wat verwachten wij van ju Intrductie Infrmatie verkrijgen ver bijeenkmst drie Het materiaal wrdt dr de dcent verzrgd - Vragen stellen bij nduidelijkheden aan de dcent/assistent - Luisteren naar anderen Opdracht 5: beschrijf je talenten Vaststellen van juw talenten - Opdracht 5 - Pen/ptld/stift - Bijlage 1 Vaardigheden en kwaliteiten - Vragen stellen bij nduidelijkheden aan de dcent/assistent - Je mag verleggen met medecursisten - De pdracht invullen - Nabespreken van de pdracht Opdracht 6: je waarden bepalen Vaststellen van juw persnlijke waarden - Opdracht 6 - Pen/ptld/stift - Bijlage 2 Waarden - Vragen stellen bij nduidelijkheden aan de dcent/assistent - Je mag verleggen met medecursisten - De pdracht invullen - Nabespreken van de pdracht Opdracht 7: beschrijf je aandachtspunten Vaststellen van de aandachtspunten vr het kiezen van een vervlgpleiding - Opdracht 7 - Pen/ptld/stift - Vragen stellen bij nduidelijkheden aan de dcent/assistent - Je mag verleggen met medecursisten - De pdracht invullen - Nabespreken van de pdracht Afsluiten van de les Afsluiten van de derde bijeenkmst Materiaal wrdt verzrgd dr de dcent - Vragen stellen bij nduidelijkheden aan de dcent/assistent - Luisteren naar anderen Kieskeurig 2014 Cursusbek vr leerlingen 24

25 WAT WIL IK EN WAT KAN IK? In de vrige bijeenkmst hebben we kennis gemaakt met ju. Dit is een belangrijke eerste stap in het kiezen van een vervlgpleiding. In deze fase gaan we kijken wat jij wilt. Dit de je dr vast te stellen wat jij belangrijk vindt in een vervlgstudie. Je kijkt naar welke interesses je hebt, ver welke talenten je beschikt, welke waarden vr ju belangrijk zijn en wat juw aandachtspunten zijn. We nemen dit k wel persnlijke criteria. In deze bijeenkmst gaan we pzek naar juw persnlijke criteria. Hierbij maak je k gebruik van ervaringen die jij eerder hebt pgedaan. Je kunt hierbij denken aan psitieve en negatieve ervaringen. Wat zijn juw sterke punten en wat zijn ju minder sterke punten. Met deze criteria kun jij pzek naar een vervlgstudie die bij ju past! Kieskeurig 2014 Cursusbek vr leerlingen 25

26 Opdracht 5: Beschrijf je talenten Je hebt allemaal bijzndere talententen, iets waar je trts p kunt zijn. Sms is het z dat het vr jezelf helemaal niet z bijznder is: je kunt het gewn. Maar mdat anderen het niet z ged kunnen valt het wel p. Je krijgt er Del van de pdracht: Vaststellen van juw talenten. cmplimenten ver, mensen waarderen het in ju. In deze pdracht beschrijf je krt drie situaties die je ged afgaan f activiteiten die jij ged kunt. Je kunt bijvrbeeld denken aan activiteiten die jij in je maatschappelijke stage hebt uitgeverd, werkzaamheden van je bijbaan f bijvrbeeld buitenschlse activiteiten die je heb gerganiseerd. Beschrijf in het krt drie situaties die je ged afgaan f activiteiten die je ged kunt (vr deze pdracht kun je gebruik maken van bijlage 1. Hierin zijn vrbeelden vaardigheden en kwaliteiten pgenmen). Situatie 1 Wat heb je gedaan? Met wie? Wanneer? Wat was de reactie van anderen? Wat vnd je zelf? Wat herken je als bijzndere vaardigheid f kwaliteit die jij hierbij hebt ingezet? Kieskeurig 2014 Cursusbek vr leerlingen 26

27 Situatie 2 Wat heb je gedaan? Met wie? Wanneer? Wat was de reactie van anderen? Wat vnd je zelf? Wat herken je als bijzndere vaardigheid f kwaliteit die jij hierbij hebt ingezet? Situatie 3 Wat heb je gedaan? Met wie? Wanneer? Wat was de reactie van anderen? Wat vnd je zelf? Wat herken je als bijzndere vaardigheid f kwaliteit die jij hierbij hebt ingezet? Kieskeurig 2014 Cursusbek vr leerlingen 27

28 Opdracht 6: Je waarden bepalen Waarden zijn idealen en mtieven die jij als persn wilt nastreven. Het is een persnlijke pvatting wat vr ju wenselijk is in een (vervlg)pleiding. Dr je waarden p een rij te zetten maak je inzichtelijk wat jij belangrijk vindt in het leven. Del van de pdracht: Vaststellen van juw persnlijke waarden. Beschrijf hiernder waarden die vr ju belangrijk zijn in het leven en/f vr je studie. Geef krt aan waarm deze waarden vr ju belangrijk zijn en wat ze vr ju in het nderwijs betekenen (vr deze efening kun je gebruik maken bijlage 2 waarin een lijst met mgelijke waarden is pgenmen). Mijn persnlijke waarden Telichting: 1. Leg uit wat deze waarde vr ju in het nderwijs betekent. 2. Waarm vind je dit belangrijk? Kieskeurig 2014 Cursusbek vr leerlingen 28

29 Kieskeurig 2014 Cursusbek vr leerlingen 29

30 Opdracht 7: Beschrijf je aandachtspunten We gaan in deze pdracht kijken naar eerdere ervaringen uit ju leven. We kijken even terug naar wat vr pdrachten je hebt gemaakt: Je hebt je interesses mschreven, Je hebt je studieresultaten pgezcht en aangegeven wat je van een vak vindt, Je hebt kritisch gekeken welke studievaardigheden je beheerst en welke vaardigheden aandachtspunten zijn, Je hebt je talenten mschreven, Je hebt belangrijke waarden mschreven Deze punten samen geven ju inzicht in wie jij bent, wat jij wilt, waar je ged in bent en wat jij belangrijk vindt. We gaan nu in p aandachtspunten die vr ju persnlijk belangrijk zijn. Het is k belangrijk m te weten wat jij lastig vindt en waar jij tegen aanlpt. Dr hierver na te denken kun je leerpunten vr jezelf pstellen. 1. Beschrijf een vervelende ervaring die jij hebt meegemaakt p schl. Wat gebeurde er? Del van de pdracht: Vaststellen van de aandachtspunten vr het kiezen van een vervlgpleiding Wanneer gebeurde het? Wie waren erbij betrkken? Wat waren de gevlgen vr ju? Wat waren de gevlgen vr anderen? Wat zijn de belangrijkste punten die je ervan geleerd hebt? Kieskeurig 2014 Cursusbek vr leerlingen 30

31 STAP 2 KIEZEN Kieskeurig 2014 Cursusbek vr leerlingen 31

32 Stap 2 KIEZEN OP ONDERZOEK UIT Tijdens bijeenkmst 1 en 2 en 3 heb je: Je interesses mschreven, Je studieresultaten pgezcht en aangegeven wat je van een vak vindt, Je kritisch gekeken welke studievaardigheden je beheerst en welke vaardigheden aandachtspunten zijn, Je talenten mschreven, Je belangrijke waarden mschreven Deze punten vrmen samen juw persnlijke criteria. In bijeenkmst 3 tt en met 5 ga je de belangrijkste persnlijk criteria in kaart brengen. Met de criteria ga jij je riënteren p de verschillende studiemgelijkheden die er zijn. Hiervr ga je gebruik maken van het internet. Dr middel van riënteren km je erachter welke pleiding(en) bij ju en je persnlijke criteria passen. In Nederland is het mgelijk dat vr een studie geld wrdt f dat er sprake is van een decentrale selectie. Dit maakt dat jij niet zeker weet f je tt de pleiding wrdt tegelaten. Ok kun je er tijdens een pen dag f meelp dag achter kmen dat juw eerste keuze tch niet ged bij ju past. Om deze redenen ga je tijdens de bijeenkmsten k pzek naar andere pties, zdat je een alternatief hebt waar je k vr kunt kiezen. Je vindt daar vaak vldende algemene infrmatie. In de praktijk blijft het lastig m aan de hand van algemene infrmatie van het internet een ged beeld van een studie te vrmen. Internet is één van de infrmatiebrnnen. Het advies is dan k m pen dagen en meelpdagen te bezeken. Dr het persnlijk cntact met studenten en dcenten van de studie wrdt het beeld cmpleter. Daarnaast zu je ervr kunnen kiezen m een gesprek te plannen met een berepsbeefenaar m een cmpleter beeld te krijgen. Je kunt hiervr gebruik maken van bijlage 6. Kieskeurig 2014 Cursusbek vr leerlingen 32

33 Bijeenkmst 4 Tijdspad Wat gaan we den? Huiswerk bespreken Intrductie Del Bendigdheden Wat verwachten wij van ju Vaststellen welke cnclusies je hebt getrkken die belangrijk zijn vr het kiezen van een studie Infrmatie verkrijgen ver bijeenkmst vier - Opdracht A & B - Pen/ ptld/stift Het materiaal wrdt dr de dcent verzrgd - Vragen stellen bij nduidelijkheden aan de dcent/assistent - Luisteren naar anderen - Vragen stellen bij nduidelijkheden aan de dcent/assistent - Luisteren naar anderen Opdracht 8: Je persnlijke criteria vaststellen Vaststellen van juw persnlijke criteria - Opdracht 8 - Pen/ ptld/stift - Bijlage 3 Ideeënlijst persnlijke criteria - Vragen stellen bij nduidelijkheden aan de dcent/assistent - Je mag verleggen met medecursisten - De pdracht invullen - Nabespreken van de pdracht Opdracht 9: Met z n allen p nderzek uit Gericht leren zeken p het internet Materiaal wrdt dr dcent verzrgd - Kijken naar de demnstratie - Vragen stellen bij nduidelijkheden aan de dcent/assistent - Belangrijke punten die je hrt nteren Opdracht 10: Kiezen van een richting f dmein Vaststellen van een richting/dmein m in te zeken - Opdracht 10 - Pen/ ptld/stift - Cmputer/laptp/ipad - Bijlage 4 Richting kiezen - Vragen stellen bij nduidelijkheden aan de dcent/assistent - Je mag verleggen met Kieskeurig 2014 Cursusbek vr leerlingen 33

34 medecursisten - De pdracht invullen - Nabespreken van de pdracht Afsluiten van de les Afsluiten van de vierde bijeenkmst Materiaal wrdt verzrgd dr de dcent - Vragen stellen bij nduidelijkheden aan de dcent/assistent - Luisteren naar anderen Kieskeurig 2014 Cursusbek vr leerlingen 34

Waarom zou je kiezen voor M&O?

Waarom zou je kiezen voor M&O? Waarm zu je kiezen vr M&O? Onderzek naar het keuzegedrag van leerlingen vr het vak Management & Organisatie Grningen, mei 2013 Auteurs Brenda Bergkamp Bvenhuis Arjan Wrd Masterpleiding leraar Algemene

Nadere informatie

Inhoud van de vakken in de tweede fase van het BRC. Dec1415292

Inhoud van de vakken in de tweede fase van het BRC. Dec1415292 Inhud van de vakken in de tweede fase van het BRC. 1 Inhud van de vakken in de tweede fase van het BRC. Inhud De vakken p het Bertrand Russell Cllege in de tweede fase... 3 Prfielkeuzefrmulier HAVO...

Nadere informatie

Hoofdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen voor een opleiding. Stichting Humanitas zet de deur open.

Hoofdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen voor een opleiding. Stichting Humanitas zet de deur open. Hfdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen vr een pleiding. Stichting Humanitas zet de deur pen. Het kunstje kun je best wel leren, maar de mensen mesten er verder niet bij zijn. Je met leren

Nadere informatie

Op weg naar betere. klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling

Op weg naar betere. klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling Op weg naar betere Lease Unlimited B.V. klanttevredenheid via de rute van klachtenbehandeling Universiteit Twente Faculteit Management en Bestuur Bachelrpdracht Bedrijfskunde Versie: Eindversie Datum:

Nadere informatie

OPZET EN UITVOERING VAN ONDERZOEK

OPZET EN UITVOERING VAN ONDERZOEK Peter van t Riet, Inge Strijker, Wim Trster Lectraat ICT en Onderwijsinnvatie, Hgeschl Windesheim, Zwlle 2011 INHOUD 1 INLEIDING... 3 2 ONDERZOEK IN HET HBO... 3 3 VIER SOORTEN ONDERZOEK... 3 Tepassingsgericht

Nadere informatie

Het Grote Geldonderzoek: hoe ga je met je geld om?

Het Grote Geldonderzoek: hoe ga je met je geld om? Het Grte Geldnderzek: he ga je met je geld m? Natinaal Instituut vr Budgetvrlichting (Nibud) Tijdsduur: één les Werkvrm: individueel met een discussie in de klas Niveau: bedeld vr alle leerlingen van klas

Nadere informatie

De Taallijn Interactief taalonderwijs in groep 1 en 2

De Taallijn Interactief taalonderwijs in groep 1 en 2 De Taallijn Interactief taalnderwijs in grep 1 en 2 Sinterklaas kmt lgeren! Activiteitencyclus vr grep 1 en 2 Expertisecentrum Nederlands Inhudspgave Inleiding 3 Vrbeeld van een planningsrster 4 Vrbereiding

Nadere informatie

Vertel me wie je bent een queeste naar het Zelf 1 Door Erica Rijnsburger. Inleiding

Vertel me wie je bent een queeste naar het Zelf 1 Door Erica Rijnsburger. Inleiding Vertel me wie je bent een queeste naar het Zelf 1 Dr Erica Rijnsburger Inleiding The desire t questin life cmes frm life itself, frm that part f life which is still hidden. Life prvkes us t questin. It

Nadere informatie

Inquiry methode. Luisteren 1. Als je mij vraagt naar je te luisteren en ik begin je adviezen te geven, dan doe ik niet wat je mij vraagt.

Inquiry methode. Luisteren 1. Als je mij vraagt naar je te luisteren en ik begin je adviezen te geven, dan doe ik niet wat je mij vraagt. Inquiry methde Luisteren 1 Als je mij vraagt naar je te luisteren en ik begin je adviezen te geven, dan de ik niet wat je mij vraagt. Als je mij vraagt naar je te luisteren en ik begin je te vertellen

Nadere informatie

Sterktes van nu, de kracht van 2015. Sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen voor vrijwillige inzet

Sterktes van nu, de kracht van 2015. Sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen voor vrijwillige inzet Sterktes van nu, de kracht van 2015 Sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen vr vrijwillige inzet MOVISIE Kennis en advies vr maatschappelijke ntwikkeling MOVISIE verzamelt, ntwikkelt en verspreidt kennis

Nadere informatie

Wmo-klanttevredenheidsonderzoek gemeente Losser

Wmo-klanttevredenheidsonderzoek gemeente Losser Wm-klanttevredenheidsnderzek gemeente Lsser De Wm dr de bril van de aanvrager Augustus 2010 Clfn Uitgave I&O Research BV Statinsplein 11 Pstbus 563, 7500 AN Enschede tel. (053) 4825000 Rapprtnummer 2010/

Nadere informatie

Wat anderen zeggen over Hoe LinkedIn nu ECHT gebruiken

Wat anderen zeggen over Hoe LinkedIn nu ECHT gebruiken Wat anderen zeggen ver He LinkedIn nu ECHT gebruiken Eindelijk iemand die uitlegt waarm LinkedIn nuttig is. Als een typische Gen X er begn ik gefrustreerd te wrden wanneer ik meer en meer mensen hrde praten

Nadere informatie

ZODAT WE NIEMAND VERGETEN!

ZODAT WE NIEMAND VERGETEN! ZODAT WE NIEMAND VERGETEN! In pdracht van het PlatfrmGGz dr haar werkgrep Langdurige zrg PERSPECTIEF VAN MENSEN IN DE LANGDURIGE VERBLIJFSZORG Visie p kwaliteit van langdurige geestelijke gezndheidszrg

Nadere informatie

DE LETTER EN DE GEEST

DE LETTER EN DE GEEST DE LETTER EN DE GEEST Adviezen vr versterking van de bestuurskracht in het vrtgezet nderwijs Eindrapprt Cmmissie Ged Onderwijsbestuur VO September 2014 INHOUD 1. INLEIDING... 3 1.1 Ged bestuur in het vrtgezet

Nadere informatie

Overlegplatform Sport voor Allen. Uitbouwen van een lokaal Sport voor Allen beleid

Overlegplatform Sport voor Allen. Uitbouwen van een lokaal Sport voor Allen beleid Overlegplatfrm Sprt vr Allen Uitbuwen van een lkaal Sprt vr Allen beleid Synthesenta werkgrep 1 gedgekeurd dr het Overlegplatfrm Sprt vr Allen p19/12/2005 Op het Overlegplatfrm Sprt vr Allen van 16 december

Nadere informatie

Gedragscode Goed Zorgverzekeraarschap. Bijlage - ZN-11-102

Gedragscode Goed Zorgverzekeraarschap. Bijlage - ZN-11-102 Gedragscde Ged Zrgverzekeraarschap Bijlage - ZN-11-102 Inhudspgave Pag. Vrwrd 3 Deel 1 Cde Ged Zrgverzekeraarschap 4 1.1 Inleiding 4 1.1.1 Verantwrdelijkheden van de zrgverzekeraar 4 1.1.2 Basiswaarden

Nadere informatie

Hoofdstuk 1:Politiek, Beleid en Sturing: een positiebepaling . Staat: Markt Gemeenschap Beleid: Sturing:

Hoofdstuk 1:Politiek, Beleid en Sturing: een positiebepaling . Staat: Markt Gemeenschap Beleid: Sturing: Beleidsprcessen Hfdstuk 1:Plitiek, Beleid en Sturing: een psitiebepaling Allcatiemechnismen/verdelingsmechanismen (allcatie is het verdelen, wie beslist er, he? Dr wie wrdt er wat, heveel etc geprduceerd?)

Nadere informatie

Richtlijn. Aspecifieke lage rugklachten

Richtlijn. Aspecifieke lage rugklachten Richtlijn Aspecifieke lage rugklachten Richtlijn Aspecifieke lage rugklachten Clfn Richtlijn Aspecifieke lage rugklachten ISBN 90-76906-58-0 2003, Kwaliteitsinstituut vr de Gezndheidszrg CBO Pstbus 20064,

Nadere informatie

H.B.G. Ganzeboom* I. Inleiding

H.B.G. Ganzeboom* I. Inleiding I v I Cultuurdeelname als verwerking van infrmatie f. verwerving van status. Een cnfrntatie van twee alternatieve verklarende therieen aan de hand van reeds verdcht nderzek H.B.G. Ganzebm* Summary L In

Nadere informatie

Vertel ik het wel of Vertel ik het niet

Vertel ik het wel of Vertel ik het niet Studeren met steun reeks UNLIMITED - Openheid over je psychiatrische achtergrond - Vertel ik het wel of Vertel ik het niet Lies Korevaar Inhoudsopgave Voorwoord 5 Ineke 6 Martin 6 Inleiding 6 Openheid

Nadere informatie

Sprookje Over de kikker die niet doorhad dat hij gekookt werd

Sprookje Over de kikker die niet doorhad dat hij gekookt werd Jeugdkerkdienst ver materialistische kikkers Brn: Timetturn.nl Auteur: Frank Mulder Delgrep: 15-30 jaar Opzet en inhud: sketch en verhaaltje, interactie (stellingen), preek ver rijkdm, praktische tips

Nadere informatie

Hoofdstuk 6 Verzekeringen

Hoofdstuk 6 Verzekeringen Hfdstuk 6 Verzekeringen In dit hfdstuk bespreken we de meest vrkmende verzekeringen die betrekking hebben p pleegzrgplaatsingen. 1. W.A.-verzekering a. 15 b. 15-16 jaar c. 16+ d. 18 + 2. Rechtsbijstandverzekering

Nadere informatie

Vergadertips voor bestuursvergaderingen: Vergader goed maar met mate

Vergadertips voor bestuursvergaderingen: Vergader goed maar met mate Vergadertips vr bestuursvergaderingen: Vergader ged maar met mate In de milieusectr wrdt er heel wat afvergaderd. Meer dan de helft van de werktijd kruipt in vergaderingen, waardr er minder tijd ver blijft

Nadere informatie

Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging

Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging Sting, maart 2008 Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging. Tekst: Ineke Bakx, Rineke Sturm,

Nadere informatie

colofon Inhoudsopgave 1. Inleiding... 5 CPS onderwijsontwikkeling en advies, januari 2007

colofon Inhoudsopgave 1. Inleiding... 5 CPS onderwijsontwikkeling en advies, januari 2007 Ken je kwaliteiten! colofon Inhoudsopgave CPS onderwijsontwikkeling en advies, januari 2007 Auteurs: Mandy Evers, Els Loman, Willi Soepboer - CPS, Amersfoort Illustraties: Digitale Klerken, Utrecht Vormgeving:

Nadere informatie

Gezond? Dat is als je je goed voelt. Een verkenning van de behoefte aan preventieve gezondheidszorg onder jongeren van 13 tot 19 jaar.

Gezond? Dat is als je je goed voelt. Een verkenning van de behoefte aan preventieve gezondheidszorg onder jongeren van 13 tot 19 jaar. Gezond? Dat is als je je goed voelt. Een verkenning van de behoefte aan preventieve gezondheidszorg onder jongeren van 13 tot 19 jaar. Een publicatie van het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) Churchilllaan

Nadere informatie

Voorafgaand aan de cursus. Inhoudsopgave. 1. Inleiding. 2. Doel intakegesprek. 3. Verloop van het intakegesprek. 4. Uitsluitingcriteria

Voorafgaand aan de cursus. Inhoudsopgave. 1. Inleiding. 2. Doel intakegesprek. 3. Verloop van het intakegesprek. 4. Uitsluitingcriteria Bijlage 1 Voorafgaand aan de cursus Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Doel intakegesprek 3. Verloop van het intakegesprek 4. Uitsluitingcriteria 5. Intakeformulier 6. Vragenlijst integratie Afasie en nu verder,

Nadere informatie

Duurzaam inzetbaar in een vitale organisatie

Duurzaam inzetbaar in een vitale organisatie Duurzaam inzetbaar in een vitale rganisatie Vitaliteit en bevlgenheid vrmen sleutelbegrippen vr het ptimaal en duurzaam inzetten van medewerkers. Vitale medewerkers bruisen van energie, velen zich fit

Nadere informatie

Een sterk sociaal netwerk!

Een sterk sociaal netwerk! Een sterk sociaal netwerk! Handleiding voor vrijwilligers en organisaties Iedereen een sociaal netwerk! Deze handleiding is bedoeld voor vrijwilligers en organisaties die een netwerk willen opzetten voor

Nadere informatie

Inleiding... 2. 1 Feedback... 12. 2 Assertiviteit... 18. 3 Omgaan met conflicten... 21. 4 Conflicthantering... 25

Inleiding... 2. 1 Feedback... 12. 2 Assertiviteit... 18. 3 Omgaan met conflicten... 21. 4 Conflicthantering... 25 Communicatie Beschikbaar gesteld door van Amerongen berging Inhoud Inleiding... 2 1 Feedback... 12 2 Assertiviteit... 18 3 Omgaan met conflicten... 21 4 Conflicthantering... 25 5 Omgang met agressie en

Nadere informatie