CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN"

Transcriptie

1 Kieskeurig Een cursus die je helpt bij het kiezen van een vervlgpleiding na de HAVO f het VWO CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN Franca Hiddink Hanzehgeschl Grningen / Lectraat Rehabilitatie

2 Crrespndentie: Hiddink, F.J.M. Grningen: Hanzehgeschl Grningen / Lectraat Rehabilitatie Kieskeurig Dcentenhandleiding Trefwrden: studiekeuze, autisme, begeleiding September 2014 Kieskeurig 2014 Cursusbek vr leerlingen 2

3 Inhud Vrwrd... 4 INLEIDING... 4 Stap 1 VERKENNEN... 8 Bijeenkmst Bijeenkmst Bijeenkmst Stap 2 KIEZEN Bijeenkmst Bijeenkmst Bijeenkmst Stap 3 VERKRIJGEN Bijeenkmst Stap 4 BEHOUDEN Bijeenkmst BIJLAGE 1 Vaardigheden en kwaliteiten BIJLAGE 2 Waarden BIJLAGE 3 Ideeënlijst persnlijke criteria BIJLAGE 4 Richting kiezen BIJLAGE 5 Oriëntatieblad BIJLAGE 6 Interview een berepsbeefenaar BIJLAGE 7 Belangrijke adressen Kieskeurig 2014 Cursusbek vr leerlingen 3

4 Vrwrd Het lectraat Rehabilitatie van de Hanzehgeschl Grningen initieerde in 2011 het prject Kieskeurig. Kieskeurig is een driejarig samenwerkingsprject tussen medewerkers van het lectraat Rehabilitatie en medewerkers van de RSG Wlfsbs te Hgeveen. De mdule Kieskeurig is ntwikkeld vr leerlingen met autisme in de eindexamenklassen van HAVO en VWO. Met behulp van een cursusbek vr leerlingen en een dcentenhandleiding wrden leerlingen begeleid bij het kiezen van een vervlgpleiding. Het prject is mede gefinancierd dr de Stichting Student en Gezndheid (SSGZ). De SSGZ is nu nderdeel van de Trids Fundatin. Onze dank gaat uit naar de studenten van de Academie vr Sciale Studies die de leerlingen die aan de cursus deelnamen hebben begeleid. Ok zijn wij Le van Heijningen, een ervaringsdeskundige student met autisme, en Marjlein Schmaker, studente nderwijskunde van de RUG, dankbaar vr hun kritische bijdrage ten aanzien van het materiaal. Tt slt bedanken wij in het bijznder alle leerlingen van Wlfsbs die in de afgelpen jaren hebben deelgenmen aan de cursus en die ns geïnspireerd hebben het materiaal verder te ntwikkelen. Grningen, september 2014 Franca Hiddink Kieskeurig 2014 Cursusbek vr leerlingen 4

5 INLEIDING Een pleiding kiezen is een klus! Dat kmt dr het belang van een pleiding vr je tekmstige lpbaan, dr de heveelheid pleidingen die er mmenteel zijn en drdat er k een frs prijskaartje aan een studie vastzit. Mmenteel zijn er vr HAVO en VWO leerlingen meer dan duizend studiemgelijkheden waaruit je kunt kiezen. Smmige studies leiden heel specifiek p vr een berep, maar er zijn k studies die als een srt basis dienen, van waaruit je verder kunt gaan specialiseren. Veel meer dan p een middelbare schl wrdt er uitgegaan van je mtivatie, je met niet studeren, je mag. Je kunt immers k direct gaan werken f gaan reizen. Een studie hud je alleen vl als je het met succes en naar tevredenheid kunt vlgen. Onder succes wrdt verstaan dat je vldet aan de eisen en je studiepunten haalt. Succes wrdt bepaald dr anderen. Dcenten, medestudenten en de dienst die de studiefinanciering regelt, bepalen het studiesucces. Of je tevreden bent, bepaal je alleen zelf. Allen jij kunt zeggen f je een pleiding interessant vindt, f er p een gede manier lesgegeven wrdt en f je vldende aansluiting vindt bij medestudenten. Daarm met je bij het kiezen k ged stilstaan bij wat vr ju belangrijk is. Met de keuze van een studie bepaal je vr een belangrijk deel de start van je lpbaan. Studeren is duur en een studie wrdt betaald. De verheid betaalt een grt deel van je studie, vaak betalen je uders/verzrgers k een deel en zelf lever je inspanningen. Het is belangrijk m je studie binnen de tijd die ervr staat af te rnden met een diplma. Het switchen van studie kst, naast frustratie en tijd, dus k extra geld. Al met al belangrijke redenen m te prberen direct ged te kiezen. Bij deze cursus kieskeurig wrdt er vanuit gegaan dat je als deelnemer extra ndersteuning wilt hebben bij het kiezen van een pleiding. Dat je na wilt gaan wat er met gebeuren m echt aan die pleiding te beginnen en dat je p een rij wilt zetten wat je ndig hebt aan ndersteuning m die pleiding vervlgens met succes en naar tevredenheid vl te huden. Om ged te kunnen kiezen is nadenken alleen echter niet vldende. Er meten k stappen gezet wrden. Misschien met je extra infrmatie inwinnen f bijvrbeeld studiefinanciering regelen. In deze cursus ga je p zek naar antwrden p de vlgende vragen: Wat zijn mijn uitgangspunten bij het kiezen van een pleiding? Welke pleidingen zijn er? Welke pleiding wil ik? Wat met ik regelen m te kunnen beginnen? Wat met ik kunnen? Wie kan mij ndersteunen? Wat heb ik ndig aan ndersteuning? Zals bij iedere bij ieder del dat je wilt bereiken, zet je een aantal stappen m er te kmen. Stap 1 Verkennen Je wilt na de middelbare schl een pleiding vlgen. Je gaat dan eerst verkennen wat je leuk vindt, f wat p dat mment bij je past, waar je ged in bent en welke pleiding leidt tt een berep dat je leuk lijkt. Stap 2 Kiezen Vervlgens kies je een srt pleiding. Je kiest vr MBO, HBO f WO; vr deeltijd Kieskeurig 2014 Cursusbek vr leerlingen 5

6 f vltijd-nderwijs; vr een pleiding in de buurt van waar je nu wnt f juist verder weg zdat je k p kamers kunt gaan wnen. Om ged te kunnen kiezen met je nder wrden brengen wat vr ju belangrijk is én ged nderzeken welke mgelijkheden er zijn. Stap 3 Verkrijgen Daarna ga je kijken wat er ndig is m een pleidingsplaats te verkrijgen. Denk aan telatingseisen en ltingsstudies, je inschrijven vr een studie, regelen van studiefinanciering en het regelen van een kamer etc. Stap 4 Behuden Vervlgens ga je de pleiding vlgen. Een pleiding vlgen is meer dan in de schlbanken zitten en je huiswerk maken mdat een leraar dat van je vraagt. Tijdens de pleiding de je allerlei dingen waardr je niet alleen je diplma haalt maar k met veel plezier je pleidingstijd drbrengt. Denk aan: het vlgen van interessante cllege s, deelname aan werkgrepen, cntacten met medestudenten, p kamers wnen en sprten. Het is de bedeling dat je een pleiding zwel met succes als naar eigen tevredenheid vlgt. Dit is de fase van het behuden. In deze cursus zullen we stilstaan bij het verkennen maar de nadruk zal liggen p het prces van kiezen. In de laatste bijeenkmsten staan we stil bij het verkrijgen en behuden van een pleiding. Veel plezier en bedenk: een gede keuze is het halve werk! Kieskeurig 2014 Cursusbek vr leerlingen 6

7 STAP 1 VERKENNEN Kieskeurig 2014 Cursusbek vr leerlingen 7

8 Stap 1 VERKENNEN WIE BEN IK? Het kiezen van een pleiding is niet gemakkelijk in deze tijden. Er zijn veel mgelijkheden in Nederland m verder te studeren. We hebben veel verschillende studierichtingen en nderwijsvrmen die je kunt kiezen. Als je Hav f VWO vlgt wrdt dr verschillende mensen misschien k verwacht dat je een studie kiest. Maar wil je zelf k studeren? He kies je? He bepaal je welke studie bij ju past? He zrg je ervr dat je een juiste keuze maakt? Allemaal vragen waar iedereen van ju leeftijd mee te maken heeft. Maar vr mensen met ASS is een keuze maken misschien ng wel een stap meilijker. He verkrijg je de juiste infrmatie? He vrm je nu een beeld van een studie? He nderzek je welke studie bij ju als persn past? Heb je de vaardigheden in huis m een studie met succes en naar tevredenheid te kunnen afrnden? Met de cursus Kieskeurig helpen we je graag p weg. In de eerste twee bijeenkmst ga je kennis maken met de cursus, de dcent, de medecursisten en maken we een begin m ju interesses en vaardigheden in kaart te brengen. Kieskeurig 2014 Cursusbek vr leerlingen 8

9 Bijeenkmst 1 Tijdspad Om je een idee te geven wat je gedurende deze bijeenkmst gaat den, wat je ndig hebt en wat wij van ju verwachten is hiernder een tabel te vinden met deze infrmatie. Wat gaan we den? Del Bendigdheden Wat verwachten wij van ju Intrductie van de cursus dr de dcent infrmatie verkrijgen ver de cursus Het materiaal wrdt dr de dcent verzrgd - Vragen stellen bij nduidelijkheden aan de dcent/assistent - Luisteren naar anderen Opdracht 1: Mindmap Jezelf vrstellen aan de grep - Opdracht 1 - Wit papier - Pen/ptld/stift - Vragen stellen bij nduidelijkheden aan de dcent/assistent - Je mag verleggen met medecursisten - De pdracht invullen - Uitleggen van je mindmap aan de grep - Luisteren naar de anderen - Nabespreken van de pdracht Opdracht 2: Je interesses Vaststellen van juw interesses en hbby s. - Opdracht 2 - Pen/ ptld/stift - Vragen stellen bij nduidelijkheden aan de dcent/assistent - Je mag verleggen met medecursisten - De pdracht invullen - Nabespreken van de pdracht Afsluiten van de les Afsluiten van de eerste bijeenkmst Materiaal wrdt verzrgd dr de dcent - Vragen stellen bij nduidelijkheden aan de dcent/assistent - Luisteren naar anderen Kieskeurig 2014 Cursusbek vr leerlingen 9

10 Opdracht 1: Mindmap Je bent begnnen met de cursus Kieskeurig. Je kent waarschijnlijk niet iedereen die meedet. Dr middel van een mindmap kun je inzichtelijk maken wie jij bent. De leraar heeft een vrbeeld van een mindmap gegeven. We verwachten dat je de vlgende vragen in de mindmap verwerkt: Del van de pdracht: Jezelf vrstellen aan de grep Je naam Je leeftijd In welke klas je zit Welk prfiel je det Waarm je deze cursus det Wat zijn je interesses? Wat zijn je hbby s? Je kunt dit drmiddel van tekst den, maar p een beeldende manier mag het k. Naast bvenstaande vragen mag je k andere belangrijke infrmatie in je mindmap zetten. De bedeling is dat je je mindmap presenteert aan de grep. Op deze manier heeft iedereen een eerste indruk van wie jij bent. Kieskeurig 2014 Cursusbek vr leerlingen 10

11 Opdracht 2: Je interesses In de mindmap heb je waarschijnlijk al een aantal interesses en hbby s benemd. Interesses en hbby s geven aan wat jij belangrijk vindt als persn. Het vertelt je waar je ged in bent en wat jij leuk vindt m te den. Del van de pdracht: Vaststellen van juw interesses en hbby s. Smmige mensen maken van hun hbby hun berep. Andere mensen vinden het juist belangrijk m dit gescheiden te huden, mdat het een invulling is van hun vrije tijd. Graag willen wij van ju weten wat je leuk en interessant vindt m te den en wat je hbby s zijn. Het kan ju verder helpen bij het kiezen van een vervlgpleiding die bij ju past. 1. Wat zijn juw hbby s en/f interesses (Vul nderstaand schema in)? Mijn hbby s en interesses zijn: Ik vind dit leuk mdat: De je deze activiteit alleen f met anderen: Kieskeurig 2014 Cursusbek vr leerlingen 11

12 2. Ben jij iemand die zichzelf ged kan vermaken? (vul het balkje in wat vr ju van tepassing is) Ja, want: Ik besteed veel tijd aan: Nee, mdat: O Ik vaak anderen ndig die mij stimuleren een activiteit te den O Ik weet niet ged wat ik leuk vind O Andere reden: 3. Als je een vervlgpleiding kiest vind je het belangrijk dat ju hbby s en interesses hier mee te maken hebben? (vul het balkje in wat vr ju van tepassing is) Ja/ nee mdat: Kieskeurig 2014 Cursusbek vr leerlingen 12

13 Bijeenkmst 2 Tijdspad Wat gaan we den? Del Bendigdheden Wat verwachten wij van ju Intrductie van de cursus dr de dcent infrmatie verkrijgen ver bijeenkmst twee Het materiaal wrdt dr de dcent verzrgd - Vragen stellen bij nduidelijkheden aan de dcent/assistent - Luisteren naar anderen Opdracht 3: Beschrijf je studieresultaten Vaststellen van studieresultaten en eerdere keuzes - Opdracht 3 - Pen/ptld/stift - Rapprt/ Gemiddelde cijfer tt dusver - Vragen stellen bij nduidelijkheden aan de dcent/assistent - Je mag verleggen met medecursisten - Luisteren naar de anderen - Nabespreken van de pdracht Opdracht 4: Schat je studievaardigheden in In kaart brengen welke studievaardigheden je wel en niet beheerst - Opdracht 4 - Pen/ ptld/stift - Vragen stellen bij nduidelijkheden aan de dcent/assistent - Je mag verleggen met medecursisten - De pdracht invullen - Nabespreken van de pdracht Huiswerkpdrachten A& B bespreken Vaststellen f er nduidelijkheden f vragen ver de huiswerkpdrachten zijn. - Opdracht A & B - Pen/ ptld/stift - Ga pzek naar drie mensen (medeleerling, dcent, familielid) die jij vragen kunt stellen - Zelf pzek gaan naar drie mensen die jij vragen kunt stellen - Zelf verantwrdelijk vr het maken van een planning, zdat je huiswerk p tijd af is. - Je mag verleggen/ hulp vragen met medecursisten Afsluiten van de les Afsluiten van de tweede bijeenkmst Materiaal wrdt verzrgd dr de dcent - Vragen stellen bij nduidelijkheden aan de dcent/assistent - Luisteren naar anderen Kieskeurig 2014 Cursusbek vr leerlingen 13

14 Opdracht 3: Beschrijf je studieresultaten Aan de hand van je studieresultaten kun je vaststellen welke vakken je leuk vindt m te den en waar je ged in bent. Het kan echter k iets zeggen ver wat jij niet leuk vindt m te den. In deze pdracht ga je vaststellen welke vakken jij wel en niet leuk vindt m te den. Del van de pdracht: Vaststellen van studieresultaten en eerdere keuzes. 1. Ik zit in (vul in wat vr ju van tepassing is) : HAVO 4 HAVO 5 VWO 5 VWO 6 2. Welk prfiel heb je gekzen (vul in wat vr ju van tepassing is)? Natuur & Techniek Natuur & Gezndheid Ecnmie & Maatschappijleer Cultuur & Maatschappijleer 3. Welke keuzevakken heb je gekzen (vul nderstaand schema in)? 4. He ben je tt de keuze van juw prfiel- en keuzevakken gekmen? Kieskeurig 2014 Cursusbek vr leerlingen 14

15 5. Vul in de nderstaande tabel je prfiel- en keuzevakken in (invullen nder het kpje Vak ). Nteer vervlgens je laatste( rapprt)cijfer en geef zelf aan wat je van het vak vindt. Vak Laatste (rapprt)cijfer Ik vind dit vak: Niet leuk Leuk Heel leuk Niet leuk Leuk Heel leuk Niet leuk Leuk Heel leuk Niet leuk Leuk Heel leuk Niet leuk Leuk Heel leuk Niet leuk Leuk Heel leuk Niet leuk Leuk Heel leuk Niet leuk Leuk Heel leuk Niet leuk Leuk Heel leuk Niet leuk Leuk Heel leuk Kieskeurig 2014 Cursusbek vr leerlingen 15

16 Kieskeurig 2014 Cursusbek vr leerlingen 16

17 Opdracht 4: Schat je studievaardigheden in Hiernder zie je een lijst met algemene en studievaardigheden die vlgens studenten belangrijk zijn m een studie met succes en naar tevredenheid te vlgen. Geef jezelf een scre vr deze vaardigheden en bekijk wat je sterke - en minder sterke vaardigheden zijn. G betekent dat je deze vaardigheid ged Del van de pdracht: In kaart brengen welke studievaardigheden je wel en niet beheerst. beheerst en altijd tepast. V betekent dat je deze vaardigheid vldende beheerst en niet altijd tepast. O betekent dat je de vaardigheid nvldende beheerst en bijna nit f niet inzet. Vul daarnaast in f de studievaardigheid een aandachtspunt is vr je vervlgpleiding. Een aandachtspunt kan bijvrbeeld inhuden dat je de studievaardigheid verder wilt ntwikkelen gedurende je studie. Of, dat je de vaardigheid ged beheerst en het belangrijke vindt m k tijdens een vervlgpleiding aandacht aan te besteden. Een aandachtspunt kan zó belangrijk zijn, psitief f negatief, dat je studiekeuze ervan afhankelijk is. Bijvrbeeld wanneer je slecht bent in Engels, is dit wel een aandachtpunt, je weet dat veel HBO studie Engelse literatuur vrschrijven. Maar het speelt k een rl bij je studiekeuze. Je wilt een ecnmisch vak kiezen, maar zal vanwege het Engels nit vr de pleiding Internatinal Business kiezen. Algemene studievaardigheden Scre G= Ged V= Vldende O= Onvldende Is dit een aandachtspunt vr je vervlgstudie? Met je er rekening mee huden bij de keuze vr een studie? Ik kan een studieplanning maken Ja Nee Ik kan mij aan mijn eigen planning huden Ja Nee Ik lees de leerstf Ja Nee Ik kan hfd- en bijzaken nderscheiden Ja Nee Ik kan verzicht huden Ja Nee Ik kan inspelen p nverwachte situaties Ja Nee Ik kan mij tijdens de studie cncentreren Ja Nee Ik kan mijn studiespullen p rde huden Ja Nee Ik kan de studiestf pnemen en reprduceren Ja Nee Ik kan ged Engels lezen Ja Nee Kieskeurig 2014 Cursusbek vr leerlingen 17

18 Algemene studievaardigheden Scre Is dit een aandachtspunt vr je vervlgstudie? G/V/O Praktische vaardigheden Ik kan pruimen Ja Nee Ik neem de ruimte vr ntspanning Ja Nee Ik kan afspraken maken Ja Nee Ik kan mijn studie cmbineren met andere activiteiten Ja Nee Ik kan met geld mgaan Ja Nee Ik kan mschakelen tussen verschillende activiteiten Ja Nee Emtinele vaardigheden Ik kan mgaan met mijn eigen emties Ja Nee Ik kan mijn gevelens verwrden Ja Nee Ik kan teleurstelling verwerken Ja Nee Ik kan prblemen bespreekbaar maken Ja Nee Ik kan iets verlaten aan een ander Ja Nee Ik kan pkmen vr mijzelf Ja Nee Ik kan kritiek uiten Ja Nee Ik kan kritiek ntvangen Ja Nee Kieskeurig 2014 Cursusbek vr leerlingen 18

19 Algemene studievaardigheden Scre Is dit een aandachtspunt vr je vervlgstudie? G/V/O In een grep kunnen werken Ik kan afspreken en aanspreken Ja Nee Kunnen bespreken met elkaar he en wat er wrdt gedaan met een pdracht Ja Nee Ik kan blijven praten en verleggen, k als er grepsgenten niets den f iets anders willen Ja Nee Ik kan een ander respecteren en stimuleren Ja Nee Ik kan luisteren naar een ander en vragen stellen Ja Nee Ik heb een zekere discipline en drzettingsvermgen m dr te gaan: ik kan tegen teleurstelling. Ja Nee In de nderwijsinstelling Ik durf iets te presenteren en te vertellen aan de hele klas Ja Nee Ik kan feedback geven en ntvangen Ja Nee Ik kan zelfstandig infrmatie pzeken in mediatheek, internet f beken Ja Nee Ik durf afspraken te maken met studenten, dcenten en andere betrkkenen Ja Nee Ik kan m hulp vragen Ja Nee Ik kan stagelpen bij een instelling Ja Nee Ik kan p tijd kmen Ja Nee Kieskeurig 2014 Cursusbek vr leerlingen 19

20 Algemene studievaardigheden Scre Is dit een aandachtspunt vr je vervlgstudie? G/V/O Ik kan afspraken p tijd afzeggen als het niet dr kan gaan Ja Nee Ik kan verslagen maken Ja Nee Ik kan duidelijk uitleggen en helder frmuleren Ja Nee Andere sciale vaardigheden Ik kan steun geven Ja Nee Ik kan inspelen p de behefte van een ander Ja Nee Ik kan grenzen stellen Ja Nee Ik kan eigen futen tegeven Ja Nee Ik kan hulp f advies vragen Ja Nee Ik kan vertruwen pbuwen Ja Nee Ik kan cmplimenten geven Ja Nee Ik kan cmplimenten ntvangen Ja Nee Ik kan mijn eigen lichaam verzrgen Ja Nee Ik kan ged vr mijzelf zrgen Ja Nee Eigen aanvullingen p vaardigheden Ja Nee Ja Nee Kieskeurig 2014 Cursusbek vr leerlingen 20

21 Huiswerkpdracht A: Mening van belangrijke anderen Het vaststellen van je kwaliteiten en aandachtspunten is sms lastig m te bedenken en te verwrden. Hulp van anderen kan dan handig zijn. In deze huiswerkpdracht ga je aan belangrijke anderen vragen wat juw kwaliteiten en aandachtspunten zijn. Daarnaast kunnen belangrijke anderen meedenken in welke hulpbrnnen jij kunt gebruiken m je aandachtspunten verder te ntwikkelen, zdat je met succes en tevredenheid een pleiding kunt vlgen. Er wrdt van je verwacht dat je een medeleerlingen, een leraar en een familielid vraagt m de pdracht in te vullen. 1. Vraag een medeleerling m nderstaande tabel in te vullen. Del van de pdracht: Vaststellen van kwaliteiten en aandachtspunten dr de mening van anderen - Naam cursist: Naam medeleerling: A. Geef puntsgewijs aan wat de bijzndere kwaliteiten van.., waar is.. ged in? - - B. Geef puntsgewijs de aandachtspunten aan, waar met.. extra p letten als het gaat ver leren en een pleiding vlgen? C. Geef puntsgewijs aan welke ndersteuning.. vlgens ju zu kunnen gebruiken m een pleiding met succes en naar tevredenheid te kunnen vlgen? - - Kieskeurig 2014 Cursusbek vr leerlingen 21

22 2. Vraag een leraar m nderstaande tabel in te vullen. Naam cursist: Naam leraar: A. Geef puntsgewijs aan wat de bijzndere kwaliteiten van.., waar is.. ged in? B. Geef puntsgewijs de aandachtspunten aan, waar met.. extra p letten als het gaat ver leren en een pleiding vlgen? C. Geef puntsgewijs aan welke ndersteuning.. vlgens ju zu kunnen gebruiken m een pleiding met succes en naar tevredenheid te kunnen vlgen? Kieskeurig 2014 Cursusbek vr leerlingen 22

23 3. Vraag een familielid, uder f verzrger m nderstaande tabel in te vullen. - Naam cursist: Naam familielid, uder f verzrger: A. Geef puntsgewijs aan wat de bijzndere kwaliteiten van.., waar is.. ged in? - - B. Geef puntsgewijs de aandachtspunten aan, waar met.. extra p letten als het gaat ver leren en een pleiding vlgen? C. Geef puntsgewijs aan welke ndersteuning.. vlgens ju zu kunnen gebruiken m een pleiding met succes en naar tevredenheid te kunnen vlgen? Kieskeurig 2014 Cursusbek vr leerlingen 23

24 Huiswerkpdracht B: Terugkppeling mening van belangrijke anderen Je hebt aan anderen, tenminste drie persnen in je directe mgeving die ju ged kennen, gevraagd m hun mening ver ju. Medestudenten, vrienden en vriendinnen, familieleden en dcenten maken ju ieder p hun eigen manier mee, vaak in andere situaties. Over smmige eigenschappen van ju zijn ze enthusiast en stimuleren ze je er iets mee te den. Sms raden ze je dingen af. Ok dan is het belangrijk te weten wat de achtergrnd van hun twijfels zijn. Del van de pdracht: Aandachtspunten vaststellen aan de hand van de mening van belangrijke anderen. Herken je de pmerkingen van anderen? In heverre vind je dat ze gelijk hebben en waarm ben je het daar wel f niet mee eens? Uiteindelijk bepaal jij f de pmerkingen van anderen belangrijk geneg zijn en f je aandachtspunten meeneemt bij het maken van je studiekeuze. Beschrijf hiernder de zaken waar je het wel en niet mee eens bent en geef uitleg. Kwaliteiten Opmerking Wel/ niet mee eens Aandachtspunt bij het kiezen van een pleiding Aandachtspunten Ondersteuning Kieskeurig 2014 Cursusbek vr leerlingen 24

25 Bijeenkmst 3 Tijdspad Wat gaan we den? Del Bendigdheden Wat verwachten wij van ju Intrductie Infrmatie verkrijgen ver bijeenkmst drie Het materiaal wrdt dr de dcent verzrgd - Vragen stellen bij nduidelijkheden aan de dcent/assistent - Luisteren naar anderen Opdracht 5: beschrijf je talenten Vaststellen van juw talenten - Opdracht 5 - Pen/ptld/stift - Bijlage 1 Vaardigheden en kwaliteiten - Vragen stellen bij nduidelijkheden aan de dcent/assistent - Je mag verleggen met medecursisten - De pdracht invullen - Nabespreken van de pdracht Opdracht 6: je waarden bepalen Vaststellen van juw persnlijke waarden - Opdracht 6 - Pen/ptld/stift - Bijlage 2 Waarden - Vragen stellen bij nduidelijkheden aan de dcent/assistent - Je mag verleggen met medecursisten - De pdracht invullen - Nabespreken van de pdracht Opdracht 7: beschrijf je aandachtspunten Vaststellen van de aandachtspunten vr het kiezen van een vervlgpleiding - Opdracht 7 - Pen/ptld/stift - Vragen stellen bij nduidelijkheden aan de dcent/assistent - Je mag verleggen met medecursisten - De pdracht invullen - Nabespreken van de pdracht Afsluiten van de les Afsluiten van de derde bijeenkmst Materiaal wrdt verzrgd dr de dcent - Vragen stellen bij nduidelijkheden aan de dcent/assistent - Luisteren naar anderen Kieskeurig 2014 Cursusbek vr leerlingen 25

26 WAT WIL IK EN WAT KAN IK? In de vrige bijeenkmst hebben we kennis gemaakt met ju. Dit is een belangrijke eerste stap in het kiezen van een vervlgpleiding. In deze fase gaan we kijken wat jij wilt. Dit de je dr vast te stellen wat jij belangrijk vindt in een vervlgstudie. Je kijkt naar welke interesses je hebt, ver welke talenten je beschikt, welke waarden vr ju belangrijk zijn en wat juw aandachtspunten zijn. We nemen dit k wel persnlijke criteria. In deze bijeenkmst gaan we pzek naar juw persnlijke criteria. Hierbij maak je k gebruik van ervaringen die jij eerder hebt pgedaan. Je kunt hierbij denken aan psitieve en negatieve ervaringen. Wat zijn juw sterke punten en wat zijn ju minder sterke punten. Met deze criteria kun jij pzek naar een vervlgstudie die bij ju past! Kieskeurig 2014 Cursusbek vr leerlingen 26

27 Opdracht 5: Beschrijf je talenten Je hebt allemaal bijzndere talententen, iets waar je trts p kunt zijn. Sms is het z dat het vr jezelf helemaal niet z bijznder is: je kunt het gewn. Maar mdat anderen het niet z ged kunnen valt het wel p. Je krijgt er Del van de pdracht: Vaststellen van juw talenten. cmplimenten ver, mensen waarderen het in ju. In deze pdracht beschrijf je krt drie situaties die je ged afgaan f activiteiten die jij ged kunt. Je kunt bijvrbeeld denken aan activiteiten die jij in je maatschappelijke stage hebt uitgeverd, werkzaamheden van je bijbaan f bijvrbeeld buitenschlse activiteiten die je heb gerganiseerd. Beschrijf in het krt drie situaties die je ged afgaan f activiteiten die je ged kunt (vr deze pdracht kun je gebruik maken van bijlage 1. Hierin zijn vrbeelden vaardigheden en kwaliteiten pgenmen). Situatie 1 Wat heb je gedaan? Met wie? Wanneer? Wat was de reactie van anderen? Wat vnd je zelf? Wat herken je als bijzndere vaardigheid f kwaliteit die jij hierbij hebt ingezet? Kieskeurig 2014 Cursusbek vr leerlingen 27

28 Situatie 2 Wat heb je gedaan? Met wie? Wanneer? Wat was de reactie van anderen? Wat vnd je zelf? Wat herken je als bijzndere vaardigheid f kwaliteit die jij hierbij hebt ingezet? Situatie 3 Wat heb je gedaan? Met wie? Wanneer? Wat was de reactie van anderen? Wat vnd je zelf? Wat herken je als bijzndere vaardigheid f kwaliteit die jij hierbij hebt ingezet? Kieskeurig 2014 Cursusbek vr leerlingen 28

29 Opdracht 6: Je waarden bepalen Waarden zijn idealen en mtieven die jij als persn wilt nastreven. Het is een persnlijke pvatting wat vr ju wenselijk is in een (vervlg)pleiding. Dr je waarden p een rij te zetten maak je inzichtelijk wat jij belangrijk vindt in het leven. Del van de pdracht: Vaststellen van juw persnlijke waarden. Beschrijf hiernder waarden die vr ju belangrijk zijn in het leven en/f vr je studie. Geef krt aan waarm deze waarden vr ju belangrijk zijn en wat ze vr ju in het nderwijs betekenen (vr deze efening kun je gebruik maken bijlage 2 waarin een lijst met mgelijke waarden is pgenmen). Mijn persnlijke waarden Telichting: 1. Leg uit wat deze waarde vr ju in het nderwijs betekent. 2. Waarm vind je dit belangrijk? Kieskeurig 2014 Cursusbek vr leerlingen 29

30 Kieskeurig 2014 Cursusbek vr leerlingen 30

31 Opdracht 7: Beschrijf je aandachtspunten We gaan in deze pdracht kijken naar eerdere ervaringen uit ju leven. We kijken even terug naar wat vr pdrachten je hebt gemaakt: Je hebt je interesses mschreven, Je hebt je studieresultaten pgezcht en aangegeven wat je van een vak vindt, Je hebt kritisch gekeken welke studievaardigheden je beheerst en welke vaardigheden aandachtspunten zijn, Je hebt je talenten mschreven, Je hebt belangrijke waarden mschreven Deze punten samen geven ju inzicht in wie jij bent, wat jij wilt, waar je ged in bent en wat jij belangrijk vindt. We gaan nu in p aandachtspunten die vr ju persnlijk belangrijk zijn. Het is k belangrijk m te weten wat jij lastig vindt en waar jij tegen aanlpt. Dr hierver na te denken kun je leerpunten vr jezelf pstellen. 1. Beschrijf een vervelende ervaring die jij hebt meegemaakt p schl. Wat gebeurde er? Del van de pdracht: Vaststellen van de aandachtspunten vr het kiezen van een vervlgpleiding Wanneer gebeurde het? Wie waren erbij betrkken? Wat waren de gevlgen vr ju? Wat waren de gevlgen vr anderen? Wat zijn de belangrijkste punten die je ervan geleerd hebt? Kieskeurig 2014 Cursusbek vr leerlingen 31

32 STAP 2 KIEZEN Kieskeurig 2014 Cursusbek vr leerlingen 32

33 Stap 2 KIEZEN OP ONDERZOEK UIT Tijdens bijeenkmst 1 en 2 en 3 heb je: Je interesses mschreven, Je studieresultaten pgezcht en aangegeven wat je van een vak vindt, Je kritisch gekeken welke studievaardigheden je beheerst en welke vaardigheden aandachtspunten zijn, Je talenten mschreven, Je belangrijke waarden mschreven Deze punten vrmen samen juw persnlijke criteria. In bijeenkmst 3 tt en met 5 ga je de belangrijkste persnlijk criteria in kaart brengen. Met de criteria ga jij je riënteren p de verschillende studiemgelijkheden die er zijn. Hiervr ga je gebruik maken van het internet. Dr middel van riënteren km je erachter welke pleiding(en) bij ju en je persnlijke criteria passen. In Nederland is het mgelijk dat vr een studie geld wrdt f dat er sprake is van een decentrale selectie. Dit maakt dat jij niet zeker weet f je tt de pleiding wrdt tegelaten. Ok kun je er tijdens een pen dag f meelp dag achter kmen dat juw eerste keuze tch niet ged bij ju past. Om deze redenen ga je tijdens de bijeenkmsten k pzek naar andere pties, zdat je een alternatief hebt waar je k vr kunt kiezen. Je vindt daar vaak vldende algemene infrmatie. In de praktijk blijft het lastig m aan de hand van algemene infrmatie van het internet een ged beeld van een studie te vrmen. Internet is één van de infrmatiebrnnen. Het advies is dan k m pen dagen en meelpdagen te bezeken. Dr het persnlijk cntact met studenten en dcenten van de studie wrdt het beeld cmpleter. Daarnaast zu je ervr kunnen kiezen m een gesprek te plannen met een berepsbeefenaar m een cmpleter beeld te krijgen. Je kunt hiervr gebruik maken van bijlage 6. Kieskeurig 2014 Cursusbek vr leerlingen 33

34 Bijeenkmst 4 Tijdspad Wat gaan we den? Huiswerk bespreken Intrductie Del Bendigdheden Wat verwachten wij van ju Vaststellen welke cnclusies je hebt getrkken die belangrijk zijn vr het kiezen van een studie Infrmatie verkrijgen ver bijeenkmst vier - Opdracht A & B - Pen/ ptld/stift Het materiaal wrdt dr de dcent verzrgd - Vragen stellen bij nduidelijkheden aan de dcent/assistent - Luisteren naar anderen - Vragen stellen bij nduidelijkheden aan de dcent/assistent - Luisteren naar anderen Opdracht 8: Je persnlijke criteria vaststellen Vaststellen van juw persnlijke criteria - Opdracht 8 - Pen/ ptld/stift - Bijlage 3 Ideeënlijst persnlijke criteria - Vragen stellen bij nduidelijkheden aan de dcent/assistent - Je mag verleggen met medecursisten - De pdracht invullen - Nabespreken van de pdracht Opdracht 9: Met z n allen p nderzek uit Gericht leren zeken p het internet Materiaal wrdt dr dcent verzrgd - Kijken naar de demnstratie - Vragen stellen bij nduidelijkheden aan de dcent/assistent - Belangrijke punten die je hrt nteren Opdracht 10: Kiezen van een richting f dmein Vaststellen van een richting/dmein m in te zeken - Opdracht 10 - Pen/ ptld/stift - Cmputer/laptp/ipad - Bijlage 4 Richting kiezen - Vragen stellen bij nduidelijkheden aan de dcent/assistent - Je mag verleggen met Kieskeurig 2014 Cursusbek vr leerlingen 34

35 medecursisten - De pdracht invullen - Nabespreken van de pdracht Afsluiten van de les Afsluiten van de vierde bijeenkmst Materiaal wrdt verzrgd dr de dcent - Vragen stellen bij nduidelijkheden aan de dcent/assistent - Luisteren naar anderen Kieskeurig 2014 Cursusbek vr leerlingen 35

36 Opdracht 8: Je persnlijke criteria vaststellen Naar aanleiding de verschillende pdrachten van de afgelpen twee bijeenkmsten ga jij je persnlijke criteria vaststellen. Persnlijke criteria zijn uitgangspunten die jij als aankmend student van belang vindt vr het kiezen van een vervlgstudie. Del van de pdracht: Vaststellen van persnlijke criteria. 1. Nteer per pdracht juw persnlijke criteria. Persnlijke criteria Interesses Je kunt gebruik maken van pdracht 1, 2 & huiswerkpdracht A Mijn eigen persnlijke criteria Waar let ik p bij het kiezen van een studie?.. Talenten Je kunt gebruik maken van pdracht 3 en huiswerkpdracht B.. Waarden Je kunt gebruik maken van pdracht 4. Aandachtspunten Je kunt gebruik maken van pdracht 5 en huiswerkpdracht B. Mening van belangrijke anderen Je kunt gebruik maken van huiswerkpdracht B (en eventueel C & D).. Kieskeurig 2014 Cursusbek vr leerlingen 36

37 2. Nteer in de nderstaande tabel persnlijke criteria die vr ju k meewegen, maar niet in de pdrachten naar vren zijn gekmen. In bijlage 3 hebben we een ideeënlijst pgenmen. Persnlijke criteria Niveau van je vervlgpleiding MBO- HBO- WO Mijn eigen persnlijke criteria Plek van je vervlgpleiding Bijvrbeeld: geen vrkeur, maximaal 1 uur reistijd, in de wnplaats Kieskeurig 2014 Cursusbek vr leerlingen 37

38 Opdracht 9: Met z n allen p nderzek uit In pdracht zes heb je persnlijke criteria pgesteld die vr ju relevant zijn in het kiezen van een vervlgstudie. De dcent zal nu samen met ju een vrbeeld uitwerken he je aan de hand van persnlijke criteria p het internet naar een vervlgstudie kunt zeken. In nderstaande tabel heb je de mgelijkheid m aantekening te maken. Aantekeningen Del van de pdracht: Gericht leren zeken p het internet. Kieskeurig 2014 Cursusbek vr leerlingen 38

39 Opdracht 10: Kiezen van een richting f dmein In deze pdracht ga jij je riënteren p de verschillende mgelijkheden die er zijn met behulp van het internet. Del van de pdracht: Vaststellen van een richting/dmein m in te zeken. 1. Kijk aan de hand van nderstaand mdel he jij je het beste kunt riënteren. Kieskeurig 2014 Cursusbek vr leerlingen 39

40 2. Je hebt ng geen idee he jij je kunt riënteren. Bekijk nderstaande richtingen. Onder iedere richting vallen meerdere berepen. Streep de richtingen dr die ju niet aanspreken. In bijlage 4 kun vindt je een beschrijving per richting. Ecnmie en Management Recht en bestuur Taal en cmmunicatie Techniek Onderwijs Sciaal Veiligheid Gezndheid Natuur, milieu en landbuw Kunst en cultuur 3. Nteer hier de ver gebleven richting(en), die ju wel aanspreken. Onderzek deze richting(en) en kijk welke berepen ernder vallen. Maak gebruik van het internet en je persnlijke criteria. Maak gebruik van bijlage 5 m bij te huden welke sites je hebt bezcht. Kieskeurig 2014 Cursusbek vr leerlingen 40

41 Bijeenkmst 5 Tijdspad Wat gaan we den? Del Bendigdheden Wat verwachten wij van ju Intrductie Infrmatie verkrijgen ver bijeenkmst vijf Het materiaal wrdt dr de dcent verzrgd - Vragen stellen bij nduidelijkheden aan de dcent/assistent - Luisteren naar anderen Opdracht 11: Op nderzek uit! Kiezen van één f meerdere vervlgstudies - Opdracht 11 - Cmputer/ laptp/ ipad - Pen/ptld/stift - Bijlage 5 Oriëntatieblad - Vragen stellen bij nduidelijkheden aan de dcent/assistent - Hulp aan medecursisten vragen - Je hulp aanbieden aan medecursisten - Luisteren naar anderen - De pdracht invullen en bijbehrende schema s Huiswerkpdracht C vr bespreken Vrbereiden van een presentatie - Opdracht C - Optineel: Cmputer/ laptp/ ipad vr het maken van een presentatie - Optineel: kartn vr het maken van een psterpresentatie - Pen/ptld/stift - Opdracht C maken vr de vlgende bijeenkmst - PwerPint, psterpresentatie maken - Vragen stellen bij nduidelijkheden aan de dcent/assistent Afsluiten van de les Afsluiten van de vijfde bijeenkmst Materiaal wrdt verzrgd dr de dcent - Vragen stellen bij nduidelijkheden aan de dcent/assistent - Luisteren naar anderen Kieskeurig 2014 Cursusbek vr leerlingen 41

42 Opdracht 11: Op nderzek uit! In pdracht 8 heb je aangegeven welke berepen f richtingen ju aanspreken. De vrige bijeenkmst heb je, je kunnen riënteren met gebruik van het internet. Del van de pdracht: Kiezen van één f meerdere vervlgstudies Er zijn nu twee pties: Optie 1: Je hebt ng geen passende pleidingen gevnden. Je gaat je verder riënteren m te kijken welke studies bij juw persnlijk criteria passen. Maak gebruik van bijlage 5 m je bevindingen te nteren. Wanneer je deze ptie hebt afgernd, maak je de pdracht bij ptie 2. Optie 2: Je hebt één f meerder pleidingen gevnden die ju aanspreken. Je kunt de verschillende pleidingen met elkaar vergelijken p basis van de dr juw pgestelde persnlijk criteria. Welke pleiding spreekt je het meest aan? Stel vast wat ju ptinele tweede en derde keuze is. Vul je persnlijke criteria in: Naam schl 1: Naam pleiding: Naam schl 2: Naam pleiding: Naam schl 3: Naam pleiding: Kieskeurig 2014 Cursusbek vr leerlingen 42

43 Huiswerkpdracht C: definitieve keuzes Presentatie vrbereiding van je vrlpige f Del van de pdracht: Vrbereiden van een presentatie In de vlgende bijeenkmst ga jij je vrlpige f definitieve vervlgkeuze aan je medecursisten en de dcent presenteren. Hiervr ga je een presentatie van maximaal 5 minuten vrbereiden. Kies één van de vlgende manier waarp je dit wilt den: Een PwerPint presentatie maken Een pster maken Mndeling presenteren De vlgende nderwerpen meten in juw presentatie aan de rde kmen: He heet de gekzen pleiding? Welke berepen kun je met deze pleiding uitefenen? Reden waarm je vr deze pleiding hebt gekzen. Maak gebruik van je persnlijke criteria! Heb je pen dagen bezcht f ga je dit ng den? Ontbreekt er infrmatie? Welke stappen ga je zetten m deze infrmatie te verkrijgen? Wat zijn je alternatieve 2 e en 3 e keuzen? Kieskeurig 2014 Cursusbek vr leerlingen 43

44 Bijeenkmst 6 Tijdspad Wat gaan we den? Del Bendigdheden Wat verwachten wij van ju Intrductie Infrmatie verkrijgen ver bijeenkmst zes Het materiaal wrdt dr de dcent verzrgd - Vragen stellen bij nduidelijkheden aan de dcent/assistent - Luisteren naar anderen Opdracht 12: Presenteren van je vrlpige f definitieve keuzes Presenteren van de keuzes die jij hebt gemaakt - Zelf gemaakte presentatie mee naar de les nemen - Vragen stellen bij nduidelijkheden aan de dcent/assistent/presentat r - Luisteren naar anderen Afsluiten van de les Afsluiten van de zesde bijeenkmst Materiaal wrdt verzrgd dr de dcent - Vragen stellen bij nduidelijkheden aan de dcent/assistent - Luisteren naar anderen Kieskeurig 2014 Cursusbek vr leerlingen 44

45 Opdracht 12: Presenteren van je vrlpige f definitieve keuzes In deze bijeenkmst ga jij je vrlpige f definitieve keuze aan je medecursisten en dcent presenteren. 1. Nteer in het nderstaande vak de feedback en vragen die je hebt ntvangen naar aanleiding van je presentatie. Del van de pdracht: Presenteren van de keuzes die jij hebt gemaakt. Kieskeurig 2014 Cursusbek vr leerlingen 45

46 4. MET SUCCES STUDEREN Je hebt je geriënteerd p verschillende pleidingen en hebt je keuze al gemaakt f gaat het binnenkrt den. En dan. straks in september start je met je studie. Je met veel rganiseren als je gaat studeren. Ben je van plan p kamers te gaan wnen? He en wanneer ga je reizen? Welke financiële regelingen zijn vr ju van tepassing? In feite zijn we aangekmen bij het verkrijgen en behuden van een pleiding. Om een pleidingsplek te verkrijgen en te behuden heb je vaak nieuwe vaardigheden ndig en andere hulpbrnnen. Vr je kunt beginnen met je inschrijven en studiefinanciering aanvragen, maar k bijvrbeeld een kamer zeken, een Ov-jaarkaart regelen en beken bestellen. Eenmaal begnnen hud je het alleen maar vl als je er plezier in hebt, als je tevreden bent en als je vldet aan de eisen die er aan je gesteld wrden. Iedereen die een vervlgpleiding gaat vlgen met dus nieuwe vaardigheden leren en heeft andere hulpbrnnen ndig dan p een middelbare schlpleiding. Ik wil een pleiding vlgen met Succes + tevredenheid Welke kwaliteiten Vaardigheden + hulpbrnnen heb ik dan ndig? Kieskeurig 2014 Cursusbek vr leerlingen 46

47 STAP 3 VERKRIJGEN Kieskeurig 2014 Cursusbek vr leerlingen 47

48 Stap 3 VERKRIJGEN Marianne wil een HBO pleiding Medewerker Marketing en Cmmunicatie vlgen in Grningen vanuit Assen. Marianne wil thuis blijven wnen en in plaats van p de fiets naar schl, met ze nu een langere reis maken en haar OV regelen. Ze met dus veel regelen en rganiseren. Eenmaal begnnen aan de nieuwe pleiding krijgt ze te maken met digitale studiehandleidingen en wrdt er nauwelijks uit beken gewerkt. Marianne werkt thuis met de vaste cmputer van haar uders. Ze weet niet f de prgramma s vlden aan de eisen die de pleiding stelt.. Marianne vindt het lastig m p mensen. Ze merkt dat het afstappen p nieuwe klasgenten niet haar sterkste kant is. Vragen die haar bezighuden zijn: He km ik aan een Ov-jaarkaart en wat kst dit? Waar vind je infrmatie ver de gebruikte en bendigde sftware m het aangebden studieprgramma te vlgen? He km ik p een prettige manier in cntact met medestudenten? Bijeenkmst 7 en 8 staan in teken van het verkrijgen en het behuden van een pleiding. De bijeenkmsten geven ju een indruk welke zaken er geregeld meten wrden en he je met succes en tevredenheid kunt studeren. Kieskeurig 2014 Cursusbek vr leerlingen 48

49 Bijeenkmst 7 Tijdspad Wat gaan we den? Del Bendigdheden Wat verwachten wij van ju Intrductie Infrmatie verkrijgen ver bijeenkmst zeven Het materiaal wrdt dr de dcent verzrgd - Vragen stellen bij nduidelijkheden aan de dcent/assistent - Luisteren naar anderen Opdracht 13: T d list Vaststellen welke stappen jij met ndernemen vr de start van je studie - Opdracht 13 - Vragen stellen bij nduidelijkheden aan de dcent/assistent - Hulp aan medecursisten vragen - Je hulp aanbieden aan medecursisten - Luisteren naar anderen De pdracht invullen Opdracht 14: Knelpunten Vaststellen van mgelijke knelpunten die je studievrtgang kunnen belemmeren. - Opdracht 14 - Pen/ptld/stift - Vragen stellen bij nduidelijkheden aan de dcent/assistent - Hulp aan medecursisten vragen - Je hulp aanbieden aan medecursisten - Luisteren naar anderen - De pdracht invullen Afsluiten van de les Afsluiten van de zevende bijeenkmst Materiaal wrdt verzrgd dr de dcent - Vragen stellen bij nduidelijkheden aan de dcent/assistent - Luisteren naar anderen Kieskeurig 2014 Cursusbek vr leerlingen 49

50 Opdracht 13: T d list Als je gaat studeren met je veel zaken regelen. Zet p een rij wat je ng allemaal meten regelen en van wie je hulp f ndersteuning krijgt. Het kan zijn dat de lijst vr ju niet cmpleet is. Je kunt deze zaken nteren bij de aandachtspunten. Del van de pdracht: Vaststellen welke stappen jij met ndernemen vr de start van je studie. Studeren Heb ik dit al geregeld? Van wie krijg ik hulp/ ndersteuning? Open dagen bezeken Ja Nee Is p mij niet van tepassing Inschrijven bij studie Ja Nee Is p mij niet van tepassing Heb ik (extra) Ja studiebegeleiding Nee geregeld? Is p mij niet van tepassing Aandachtspunten Heeft mijn gekzen pleiding een lting en de ik hier aan mee? Heeft mijn gekzen pleiding een decentrale selectie en de ik hier aan mee? Heeft mijn gekzen pleiding een studiekeuzecheck en de ik hier aan mee? Ja Nee Is p mij niet van tepassing Ja Nee Is p mij niet van tepassing Ja Nee Is p mij niet van tepassing Beken aanschaffen Ja Nee Is p mij niet van tepassing Kieskeurig 2014 Cursusbek vr leerlingen 50

51 Studenten activiteiten Heb ik dit geregeld Van wie krijg ik hulp/ ndersteuning? Sprten tijdens mijn Ja studie Nee Is p mij niet van tepassing Aandachtspunten Aansluiten bij een studentenvereniging Aansluiten bij een studieverenging Intrductieweek van de studentstad bezeken Ja Nee Is p mij niet van tepassing Ja Nee Is p mij niet van tepassing Ja Nee Is p mij niet van tepassing Reizen Heb ik dit geregeld Van wie krijg ik hulp/ ndersteuning? Heb ik een OV- Ja Jaarkaart? Nee Is p mij niet van tepassing Aandachtspunten Met ik ander eigen verver regelen (aut/ fiets) Ja Nee Is p mij niet van tepassing Kieskeurig 2014 Cursusbek vr leerlingen 51

52 Wnen Heb ik dit geregeld Van wie krijg ik hulp/ ndersteuning? Wnruimte zeken Ja (bijvrbeeld: kamer in Nee studentenhuis, studi, Is p mij niet anti-kraak, van tepassing wningbuwvereniging) Hspiteren Ja Nee Is p mij niet van tepassing Aandachtspunten Inschrijven gemeente Ja Nee Is p mij niet van tepassing Adreswijziging Ja drgeven Nee Is p mij niet van tepassing Nieuwe huisarts, Ja tandarts en aptheek Nee regelen Is p mij niet van tepassing Kieskeurig 2014 Cursusbek vr leerlingen 52

53 Administratief/ Heb ik dit geregeld financieel Cllegegeld betalen Ja Nee Is p mij niet van tepassing Van wie krijg ik hulp/ ndersteuning? Aandachtspunten Aanvragen studiefinanciering Ja Nee Is p mij niet van tepassing Aanvragen PGB/ rugzak Aanvraag vr speciale vrzieningen Studentenrekening penen Buw ik een studieschuld p? Heb ik een bijbaan? Ja Nee Ja Nee Is p mij niet van tepassing Ja Nee Is p mij niet van tepassing Ja Nee Is p mij niet van tepassing Ja Nee Is p mij niet van tepassing Is p mij niet van tepassing Kieskeurig 2014 Cursusbek vr leerlingen 53

54 Verzekeringen Heb ik dit geregeld Van wie krijg ik hulp/ ndersteuning? Heb ik een (studenten) Ja zrgverzekering Nee Is p mij niet van tepassing Aandachtspunten Heb ik een WA verzekering? Heb ik een inbedelverzekering? Heb ik een reisverzekering? Heb ik een autverzekering? Heb ik recht p teslagen? (zrgteslag, huurteslag etc.) Ja Nee Is p mij niet van tepassing Ja Nee Is p mij niet van tepassing Ja Nee Is p mij niet van tepassing Ja Nee Is p mij niet van tepassing Ja Nee Is p mij niet van tepassing Overige punten die niet in bvenstaande lijstjes staan Heb ik dit geregeld Ja Nee Is p mij niet van tepassing Van wie krijg ik hulp/ ndersteuning? Aandachtspunten Ja Nee Is p mij niet van tepassing Ja Nee Is p mij niet van tepassing Kieskeurig 2014 Cursusbek vr leerlingen 54

55 STAP 4 BEHOUDEN Kieskeurig 2014 Cursusbek vr leerlingen 55

56 Stap 4 BEHOUDEN En dan. straks in september start je met je studie. Je wilt met succes en tevredenheid je studie afrnden. Het succes wrdt bepaald dr anderen. Dcenten, medestudenten, uders/verzrgers, maar k de dienst Uitvering Onderwijs (DUO) die je studie financiert, bepalen f je met succes studeert. In de praktijk betekent succesvl studeren dat je vldende studiepunten haalt in een schljaar. De tevredenheid bepaal je zelf. Alleen jij kunt zeggen f je het naar je zin hebt en f je de studie met plezier vlgt. Wat heb je ndig m ged te kunnen blijven studeren? Zwel met succes als tevredenheid. Welke vaardigheden en hulpbrnnen kun je gebruiken m ervr te zrgen dat je het gaat halen? Het kan zijn dat je, k nu p de middelbare schl al een aantal beperkingen ervaart. He pen f geslten ben je ver deze beperkingen binnen je nieuwe studie? Het is een heel persnlijke beslissing f en wat je vertelt en aan wie je het vertelt. Belangrijk m nu al bij stil te staan.! Kieskeurig 2014 Cursusbek vr leerlingen 56

57 Opdracht 14: Onderdeel A Knelpunten De dcent zal het knelpuntenspel met jullie gaan spelen. Vul in nderstaand schema de knelpunten in die je via een kwaliteit hebt pgelst. Del van de pdracht: Vaststellen van mgelijke knelpunten die je studievrtgang kunnen belemmeren. Knelpunt Kwaliteit Vaardigheid/ hulpbrn Kieskeurig 2014 Cursusbek vr leerlingen 57

58 Onderdeel B Pak pdracht 4 erbij. Kies een studievaardigheid waarp je, jezelf een nvldende hebt gescrd. Ga drmiddel van brainstrmen mgelijke plssingen bedenken die ju zuden kunnen helpen. Prbeer minstens vijf mgelijke plssingen te bedenken. Je kunt hulp inschakelen van andere medecursisten. Is je plssing een vaardigheid (VH), met je er iets vr leren? Of is je plssing een hulpbrn (HB), met je er iets vr rganiseren? Een cmbinatie van beide is k mgelijk. Knelpunt: Mgelijke plssingen Is dit een vaardigheid (VH) f een hulpbrn (HB) He ga je ermee aan de slag? Knelpunt: Mgelijke plssingen Is dit een vaardigheid (VH) f een hulpbrn (HB) He ga je ermee aan de slag? Kieskeurig 2014 Cursusbek vr leerlingen 58

59 Bijeenkmst 8 Tijdspad Wat gaan we den? Del Bendigdheden Wat verwachten wij van ju Intrductie Infrmatie verkrijgen ver bijeenkmst acht Het materiaal wrdt dr de dcent verzrgd - Vragen stellen bij nduidelijkheden aan de dcent/assistent - Luisteren naar anderen Opdracht 15: vertel ik het wel f vertel ik het niet? Beslissen f je wel f niet penheid geeft, aan wie, wanneer en heveel infrmatie, ver de beperkingen die jij ervaart tijdens je studie. - Opdracht 15 - Vragen stellen bij nduidelijkheden aan de dcent/assistent - Hulp aan medecursisten vragen - Je hulp aanbieden aan medecursisten - Luisteren naar anderen De pdracht invullen Evalueren van de cursus Materiaal wrdt verzrgd dr de dcent - Vragen stellen bij nduidelijkheden aan de dcent/assistent - Luisteren naar anderen Afsluiten van de les Afsluiten van de cursus bijeenkmst Materiaal wrdt verzrgd dr de dcent - Vragen stellen bij nduidelijkheden aan de dcent/assistent - Luisteren naar anderen Kieskeurig 2014 Cursusbek vr leerlingen 59

60 Opdracht 15: Vertel ik het wel f vertel ik het niet? Het kan zijn dat je, k nu p de middelbare schl, een aantal beperkingen ervaart. He pen f geslten ben je ver deze beperkingen binnen je nieuwe studie? Het is een heel persnlijke beslissing f en wat je vertelt aan wie je het vertelt. Belangrijk m nu al bij stil te staan. Een vrbeeld: Gertjan weet van zichzelf dat hij een chat is. Hij is vaak zijn spullen kwijt f vergeten en gebruikt eigenlijk nit zijn agenda. Gelukkig is hij ged bevriend met Nami en zij is juist altijd een Pietje Precies. Ze weet altijd wat het huiswerk is, wanneer ze wat af meten hebben en f er rsterwijzigingen zijn. Maar helaas, Nami gaat een jaar een internatinale pleiding vlgen en gaat k daarna niet dezelfde HBO- pleiding vlgen als Gertjan. Gertjan weet dat hij iemand ndig heeft, een studiemaat, die hem p het rechte sprt hudt. Hij hpt van harte dat er een srt Nami bij hem in de lesgrep zit straks. Gertjan denkt dat hij het in ieder geval met zijn nieuwe mentr wil bespreken. De meeste medestudenten lachen vaak m de chas die hij creëert, denken dat hij het expres dt, maar het is vr Gertjan vaak echt een prbleem. Deze pdracht bestaat uit drie nderdelen: 1. lezen van nderstaande tekst 2. Stille wand discussie 3. Cnclusie vaststellen Del van de pdracht: Beslissen f je wel f niet penheid geeft, aan wie, wanneer en heveel infrmatie, ver de beperkingen die jij ervaart tijdens je studie. 1. Tekst: Vertel ik het wel f vertel ik het niet Beslissen f je wel f niet penheid geeft ver persnlijke beperkingen die je ervaart bij je studie is niet gemakkelijk. Openheid geven is een persnlijke beslissing, je bent zelf de enige die dat kan den. De keuze is vr iedereen verschillend mdat iedereen andere ervaringen heeft en andere beheften. Openheid geven kan ndig zijn m tegang te krijgen tt de ndersteuning die de nderwijsinstelling biedt aan studenten. Het kan bij penheid k gaan ver de beslissing m het aan andere studenten te vertellen, als je vriendschap sluit met iemand f als je met anderen met samenwerken. Openheid geven kent vr- en nadelen: het kan sms leiden tt stigmatiseren, wat erte leidt dat mensen je anders behandelen. Kieskeurig 2014 Cursusbek vr leerlingen 60

61 Enkele vr- en nadelen p een rij Wat kan je mtivatie zijn m penheid te geven Wat kan je tegenhuden m penheid te geven het verkrijgen van aanpassingen, zals aanpassingen van mdules, faciliteiten en diensten beter wrden begrepen en eerder wrden geaccepteerd meer emtinele ndersteuning meer interesse, zrg en begeleiding dr nderwijzend persneel verkrijgen van adequate acties in meilijke situaties dr nderwijzend persneel verkrijgen van bestaande rechten niet wrden gezien als een meilijke student verkrijgen van advies en pleitbezrging angst dat er niet vldende steun zal zijn mensen kunnen zich bedreigd f benadeeld velen dr nwetendheid en persnlijke ervaringen de belasting die je velt m je beperking uit te leggen angst vr discriminatie angst vr afwijzing angst m buitengeslten te wrden dr je medestudenten nbegrip bij anderen ver de impact van je beperking Je kunt k besluiten het niet te vertellen mdat: - Je vindt dat je beperking geen invled heeft p juw studie en je daardr geen extra ndersteuning ndig hebt - Je strategieën hebt ntwikkeld waarmee je je beperking kunt hanteren en penheid geven heeft geen meerwaarde vr je - Er al vldende ndersteuning wrdt gebden dr de pleiding - Er een flexibel nderwijssysteem is waarmee je zelf kunt bepalen welke studienderdelen je p dat mment het beste uitkmen Prbeer vr jezelf een evenwicht te vinden tussen de vr-en nadelen van het geven van penheid. Het is daarbij ged m je af te vragen waarm je het wil vertellen, wat je del is. Het is belangrijk dat je je eigen mening vrmt en zelf beslist wat het beste vr je is. Geef niet te aan druk van anderen mdat zij het willen; je bent zelf degene die met de psitieve en negatieve gevlgen met leven. Kieskeurig 2014 Cursusbek vr leerlingen 61

CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN

CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN Kieskeurig Een cursus die je helpt bij het kiezen van een vervlgpleiding na de HAVO f het VWO CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN Franca Hiddink Hanzehgeschl Grningen / Lectraat Rehabilitatie Crrespndentie: f.j.m.hiddink@pl.hanze.nl

Nadere informatie

LOOPBAANORIËNTATIE VMBO-4 Periode 1 t/m periode 3

LOOPBAANORIËNTATIE VMBO-4 Periode 1 t/m periode 3 LOOPBAANORIËNTATIE VMBO-4 Peride 1 t/m peride 3 In leerjaar 4 met je de keus gaan maken; wat wil jij gaan den wanneer je het vmbdiplma hebt? Om te laten zien dat je uiteindelijk een studie, die bij je

Nadere informatie

Matching bij de HAN - Oriëntatie en verwachtingen

Matching bij de HAN - Oriëntatie en verwachtingen Matching bij de HAN - Oriëntatie en verwachtingen Naam Studentnummer Opleiding In deze vragenlijst geef je aan welke activiteiten je hebt ndernmen p weg naar je vervlgstudie. Ok kun je hier beschrijven

Nadere informatie

Matching bij de HAN Oriëntatie en verwachtingen

Matching bij de HAN Oriëntatie en verwachtingen Matching bij de HAN Oriëntatie en verwachtingen In deze vragenlijst geef je aan wat je hebt gedaan m te kmen tt je keuze vr deze studie. Ok kun je hier beschrijven waarm je denkt dat deze studie bij ju

Nadere informatie

LOGO Fontys HS xxx DELIVERABLE 1-07 VRAGENLIJST KENNISMAKEN

LOGO Fontys HS xxx DELIVERABLE 1-07 VRAGENLIJST KENNISMAKEN LOGO Fntys HS xxx DELIVERABLE 1-07 VRAGENLIJST KENNISMAKEN met Fntys Hgeschl XXX studiejaar 2009-2010 Vul de vragenlijst in en neem deze mee naar het gesprek met de dcent. 1. Persnlijke gegevens Vr- en

Nadere informatie

Relatiegeschenk. Design en Maatschappij. ontwerpen

Relatiegeschenk. Design en Maatschappij. ontwerpen Relatiegeschenk Design en Maatschappij ntwerpen STAP 1 Wat is de pdracht? Ontwerp vr een winkel f bedrijf bij ju in de buurt een relatiegeschenk. Een relatiegeschenk geef je aan juw klanten m ze aan juw

Nadere informatie

Maatschappelijke Stage

Maatschappelijke Stage Maatschappelijke Stage 2 Inhud 1. Wat is MAS? 1.1 MAS algemeen. 1.2 MAS p het Gren van Prinstererlyceum 1.3 Deadlines 2. Stage zeken 2.1 De stage cördinatr p schl. 2.2 Masactief 3. De frmulieren 3.1 Aanvraagfrmulier

Nadere informatie

Huiswerk Informatie voor alle ouders

Huiswerk Informatie voor alle ouders Nummer 6 mei 2010 Huiswerk Infrmatie vr alle uders Huiswerk en efening Ged leren lezen en rekenen is belangrijk, want je hebt deze vaardigheden in het dagelijks leven veral ndig. Kinderen ged leren lezen

Nadere informatie

Plaatsingsrichtlijnen Dr. Nassau College

Plaatsingsrichtlijnen Dr. Nassau College Plaatsingsrichtlijnen Dr. Nassau Cllege vr schljaar 2014-2015 Plaatsingsrichtlijnen p het Dr. Nassau Cllege In de kmende jaren zal de Cit eindtets in het basisnderwijs niet meer afgenmen wrden in februari,

Nadere informatie

Kindercoach. Jasmijn Kromhout Groep 8b

Kindercoach. Jasmijn Kromhout Groep 8b Kindercach Jasmijn Krmhut Grep 8b Inhud Vrwrd 1 Hfdstuk 1 Wat is een kindercach? 2 Hfdstuk 2 Geschiedenis 3 Hfdstuk 3 De pleiding 4 Hfdstuk 4 De prblemen 5 Hfdstuk 5 Srten kindercaches 6 Interview 7 Nawrd

Nadere informatie

Ouders en loopbaankeuzes

Ouders en loopbaankeuzes Vragenlijst kennismakingsgesprek Vul in/kruis aan wat van tepassing is. Naam van de uder: Bereikbaar via telefnnummer: en mail: Hij/zij is O de vader O de meder O iemand anders*, namelijk: *Indien niet

Nadere informatie

ACT in LOB. De informatietrechter. Werkbladen. Toolkit. Check je info-level! Level 1. Level 2. Level 3. Level 4

ACT in LOB. De informatietrechter. Werkbladen. Toolkit. Check je info-level! Level 1. Level 2. Level 3. Level 4 ACT in LOB Werkbladen Tlkit De infrmatietrechter Deze tl helpt je m de grte heveelheid infrmatie ver studiekeuze vr jezelf behapbaar te maken. Je kunt p verschillende niveaus met de infrmatie ver studies

Nadere informatie

OVERSTAP 4VMBO- 4HAVO 2016-2017. Bertrand Russell College havo en vwo

OVERSTAP 4VMBO- 4HAVO 2016-2017. Bertrand Russell College havo en vwo OVERSTAP 4VMBO- 4HAVO 2016-2017 Bertrand Russell Cllege hav en vw Overstap vmb naar 4-hav infrmatie 2016-2017 Waarm drstrmen naar 4hav? Stel, je zit in 4 VMBO-t. Je haalt gede resultaten, het ziet ernaar

Nadere informatie

LOGBOEK van: klas: 1

LOGBOEK van: klas: 1 LOGBOEK van: klas: 1 Inhudspgave Inleiding en inhud van het lgbek Wat is de maatschappelijke stage? Delen van de maatschappelijke stage Waar de je maatschappelijke stage? Kaders waarbinnen de maatschappelijke

Nadere informatie

Stap 1. Wat wil jij?

Stap 1. Wat wil jij? Stap 1. Hi Iemand heeft het idee dat jij wel wat supprt kunt gebruiken. Dat kunnen je uders zijn, een vriend/vriendin een therapeut f iemand anders die ju ged kent. Die iemand wil graag dat jij hulp krijgt

Nadere informatie

Als u een toelichting wilt geven, op één van uw antwoorden, dan kunt u dat aan het einde van de vragenlijst doen.

Als u een toelichting wilt geven, op één van uw antwoorden, dan kunt u dat aan het einde van de vragenlijst doen. VRAGENLIJST Beste mantelzrger, Deze vragenlijst is bedeld vr u. Dr het invullen van bijgaande vragenlijst krijgt u inzicht in de rzaken van uw belasting. Het maakt u bewust van uw situatie. In de vragenlijst

Nadere informatie

Leer / ontwikkelingslijnen. Opleiding Helpende Zorg en Welzijn. BOL en BBL NAAM STUDENT:..

Leer / ontwikkelingslijnen. Opleiding Helpende Zorg en Welzijn. BOL en BBL NAAM STUDENT:.. Leer / ntwikkelingslijnen Opleiding Helpende Zrg en Welzijn BOL en BBL NAAM SUDEN:.. 1 2 Uitleg van het leerlijnenbekje Vr je ligt het leerlijnenbekje van je pleiding Helpende Zrg & Welzijn niveau 2. ijdens

Nadere informatie

Mochten er problemen zijn, neem dan altijd contact op met jouw begeleider.

Mochten er problemen zijn, neem dan altijd contact op met jouw begeleider. VOORWOORD Vr je ligt de handleiding vr het maken van juw prfielwerkstuk. Zals je weet is het maken van een prfielwerkstuk één van de nderdelen van het schlexamen in de vierde klas vmb-tl/gl. Daarm met

Nadere informatie

De veranderende rol: moeder/ouder(s) worden. Veranderende

De veranderende rol: moeder/ouder(s) worden. Veranderende DOORLOPENDE STAGE 2016-2017 SEMESTER 2 Vervangende pdrachten als je (ng) geen zwangere hebt gevnden Mdule 5 Klppende hart Cnsult 3/4 Tussen 28 en 36 weken zwangerschap In stage 1 Overleg met de verlskundige

Nadere informatie

o o o BIJLAGE PEDAGOGISCHE VISIE A. Gedragsindicatoren personeel in relatie tot leerlingen (vice versa)

o o o BIJLAGE PEDAGOGISCHE VISIE A. Gedragsindicatoren personeel in relatie tot leerlingen (vice versa) PEDAGOGISCHE VISIE A. Algemeen De pedaggische visie vertelt he de schl met leerlingen, persneel en uders van leerlingen wil mgaan en wat de schl verwacht ten aanzien van de relatie tussen leerlingen en

Nadere informatie

Huiswerk. Waarom geven wij op school huiswerk? Wij vinden huiswerk zinvol, omdat we denken daar het volgende mee te kunnen bereiken :

Huiswerk. Waarom geven wij op school huiswerk? Wij vinden huiswerk zinvol, omdat we denken daar het volgende mee te kunnen bereiken : Versie: ktber 2016 Huiswerk Op nze schl wrdt in diverse grepen huiswerk gegeven. Onder huiswerk verstaan we werk dat vanuit de schl meegegeven wrdt en waarvan verwacht wrdt dat het dr de kinderen thuis

Nadere informatie

Gespreksleidraad WOII geïnteresseerden

Gespreksleidraad WOII geïnteresseerden Gespreksleidraad WOII geïnteresseerden Delstellingen Diepgaand inzicht krijgen in infrmatiebehefte m.b.t. WOII persnlijke betekenis WOII ntstaan interesse in WOII beiende/interessante thema s gebruik en

Nadere informatie

Presenteren met Impact:

Presenteren met Impact: Presenteren met Impact: Gelven Presenteren is geweldig! Ik geef te, de eerste keer dat ik vr een grep stnd had ik zweethanden en een rd hfd, maar de afgelpen jaren heb ik tientallen keren vr grepen gestaan

Nadere informatie

Evaluatierapport Scalda - Groep 3 29 januari 26 maart 2014

Evaluatierapport Scalda - Groep 3 29 januari 26 maart 2014 Evaluatierapprt Scalda - Grep 3 29 januari 26 maart 2014 1. Inleiding, deelnemers en activiteiten In dit dcument wrden de bevindingen weergegeven van begeleiders en deelnemers die betrkken waren bij de

Nadere informatie

Pestprotocol basisschool Pieter Wijten

Pestprotocol basisschool Pieter Wijten Pestprtcl basisschl Pieter Wijten Basisschl Pieter Wijten werkt aan een veilig schlklimaat waarin kinderen respectvl met elkaar mgaan. Ze hanteert drie principes: Ik zrg ged vr mezelf Ik zrg ged vr de

Nadere informatie

1 3 4 Analysefrmat Aandacht vr taal in het pleidingscurriculum Onderzek Nederlands in het berepsgericht nderwijs versie 4-07 12 12 A Algemene gegevens ver nderwijsinstelling

Nadere informatie

Cursussen CJG. (samenwerking tussen De Meerpaal en het onderwijs in Dronten) Voortgezet Onderwijs

Cursussen CJG. (samenwerking tussen De Meerpaal en het onderwijs in Dronten) Voortgezet Onderwijs Cursussen CJG (samenwerking tussen De Meerpaal en het nderwijs in Drnten) Vrtgezet Onderwijs 1 Faalangst (vrtgezet nderwijs) Faalangsttraining is vr jngeren die gespannen zijn en (te) veel nadenken ver

Nadere informatie

CMD EVALUATIE STAGEBEDRIJVEN 2014

CMD EVALUATIE STAGEBEDRIJVEN 2014 CMD EVALUATIE STAGEBEDRIJVEN 2014 Inhud Respns... 1 Samenvatting van de resultaten... 1 Vragen ver de pleiding... 2 Vragen ver de stagiair... 3 Wat ziet u als sterke punten van de pleiding CMD?... 4 Wat

Nadere informatie

Protocol bij het overlijden van een gezinslid van een leerling

Protocol bij het overlijden van een gezinslid van een leerling Prtcl bij het verlijden van een gezinslid van een leerling Algemeen: Er wrden geen mededelingen aan de pers gedaan. Het lcatie aanspreekpunt f de directeur meldt alleen dat nze 1 ste zrg de nabestaanden

Nadere informatie

Begeleidende tekst bij de presentatie Ieder kind heeft recht op Gedifferentieerd RekenOnderwijs.

Begeleidende tekst bij de presentatie Ieder kind heeft recht op Gedifferentieerd RekenOnderwijs. Begeleidende tekst bij de presentatie Ieder kind heeft recht p Gedifferentieerd RekenOnderwijs. Dia 1 Opmerking vr de presentatr: in het geval u tijd te krt kmt, kunt u de blauwe tekst als ptineel beschuwen

Nadere informatie

Vier beproefde manieren om de pot met goud, leren van elkaars ervaringen, open te maken

Vier beproefde manieren om de pot met goud, leren van elkaars ervaringen, open te maken Vier beprefde manieren m de pt met gud, leren van elkaars ervaringen, pen te maken Het leren van ervaringen vraagt m het nderzeken van die ervaringen, het liefst in een grep samen met anderen. Dit kan

Nadere informatie

PROJECTBESCHRIJVING HISTORISCHE PLEKKEN

PROJECTBESCHRIJVING HISTORISCHE PLEKKEN PROJECTBESCHRIJVING HISTORISCHE PLEKKEN Leerlijn Cultureel Erfged Thema Identiteit Grep 5 en 6 Maart 2016 Cultuurnderwijs p zijn Haags Leerlijn Cultureel Erfged Thema Identiteit Grep 5 en 6 Maart 2016

Nadere informatie

BEGELEIDING LEERLINGEN MET DYSCALCULIE

BEGELEIDING LEERLINGEN MET DYSCALCULIE BEGELEIDING LEERLINGEN MET DYSCALCULIE Begeleiding van leerlingen met ernstige rekenprblemen en/f dyscalculie Delen en uitgangspunten Binnen het Veluws Cllege Crtenbsch hanteren wij het Prtcl Ernstige

Nadere informatie

PROJECTBESCHRIJVING DIT BEN IK

PROJECTBESCHRIJVING DIT BEN IK PROJECTBESCHRIJVING DIT BEN IK Leerlijn Theater Thema Identiteit Grep 3 en 4 Maart 2016 Cultuurnderwijs p zijn Haags Leerlijn Theater Thema Identiteit Grep 3 en 4 Maart 2016 Deze prjectbeschrijving wrdt

Nadere informatie

Presentatie eisen reisweek

Presentatie eisen reisweek Presentatie eisen reisweek Beste reisadviseurs, De aftrap is genmen. We zijn begnnen aan een spannende strijd m te bepalen he nze werkweek er in juni 2013 uit zal zien. Natuurlijk lijkt het een beetje

Nadere informatie

Protocol: Pestprotocol

Protocol: Pestprotocol Prtcl: Pestprtcl Inleiding Pesten kmt p iedere schl in mindere f meerdere mate vr. Het is een prbleem dat vr de betrkkenen verstrekkende gevlgen kan hebben in de lp van hun levens. Uit nderzek blijkt dat

Nadere informatie

PESTEN. Deze folder is een hulpmiddel voor jou en je kind om samen te leren over pesten en hoe je dit kan stoppen.

PESTEN. Deze folder is een hulpmiddel voor jou en je kind om samen te leren over pesten en hoe je dit kan stoppen. PESTEN Deze flder is een hulpmiddel vr ju en je kind m samen te leren ver pesten en he je dit kan stppen. WAT IS PESTEN? Pesten is iemand anders bewust bedreigen, bang maken, uitdagen, uitschelden f pijn

Nadere informatie

MedewerkerMonitor Benchmark in de Zorg

MedewerkerMonitor Benchmark in de Zorg MedewerkerMnitr Benchmark in de Zrg Telichting pzet vragenlijst en invulinstructies U heeft een inlgcde ntvangen per brief f per e-mail. Mcht u geen inlgcde ntvangen hebben, dan kunt u terecht bij de benchmarkcördinatr

Nadere informatie

Ekelmans & Meijer Advocaten (Rechten)

Ekelmans & Meijer Advocaten (Rechten) Evaluatie-rapprt STEP In-husedag bij Ekelmans & Meijer Advcaten (Rechten) -- INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE. WOORD VOORAF. RESULTATEN VAN DE ATTITUDE-METING VÓÓR DE IN-HOUSEDAG. RESULTATEN VAN DE ATTITUDE-METING

Nadere informatie

Kwaliteitsaspecten van onderwijs. Wat vinden pedicures belangrijk aan kwaliteit van opleiders

Kwaliteitsaspecten van onderwijs. Wat vinden pedicures belangrijk aan kwaliteit van opleiders Kwaliteitsaspecten van nderwijs Wat vinden pedicures belangrijk aan kwaliteit van pleiders Clfn Titel Kwaliteitsaspecten van nderwijs. Wat vinden pedicures belangrijk aan kwaliteit van pleiders. Auteur

Nadere informatie

Beschermd Wonen met een pgb onder verantwoordelijkheid van gemeenten

Beschermd Wonen met een pgb onder verantwoordelijkheid van gemeenten Beschermd Wnen met een pgb nder verantwrdelijkheid van gemeenten Een factsheet vr cliënten, cliëntvertegenwrdigers en familievertegenwrdigers 1 februari 2016 Sinds 1 januari 2015 valt Beschermd Wnen (vrheen

Nadere informatie

Presenteren met Impact:

Presenteren met Impact: Presenteren met Impact: Gelven Presenteren is geweldig! Ik geef te, de eerste keer dat ik vr een grep stnd had ik zweethanden en een rd hfd, maar de afgelpen jaren heb ik tientallen keren vr grepen gestaan

Nadere informatie

Inleiding. Veel succes met het maken van jouw profielkeuze! S. Koningsveld, decaan Havo H. Lubberdink, decaan Vwo - 1 -

Inleiding. Veel succes met het maken van jouw profielkeuze! S. Koningsveld, decaan Havo H. Lubberdink, decaan Vwo - 1 - Inleiding Dit schljaar sta je vr een belangrijke keuze: het kiezen van je prfiel. De ervaring leert dat het maken van deze keuze niet altijd even gemakkelijk is. Het prfiel en de eventuele extra vakken

Nadere informatie

PEST PROTOCOL. Prins Willem-Alexanderschool

PEST PROTOCOL. Prins Willem-Alexanderschool PEST PROTOCOL Prins Willem-Alexanderschl Wat is een pestprtcl? Een pestprtcl is een aantal vereenkmsten ver het tegengaan van pesten. Een afspraak tussen de schl, de kinderen en de uders. Waarm een pestprtcl?

Nadere informatie

Goede afspraken maken goede vrienden

Goede afspraken maken goede vrienden Dag van de demcratie Gede afspraken maken gede vrienden Delstellingen Kinderen verkennen eigen standpunt ver klasafspraken. Kinderen verkennen de standpunten van klasgenten ver klasafspraken. De kinderen

Nadere informatie

Vlaanderen: Primair onderwijs Brongebruik Kerndoel 7: De leerlingen kunnen op hun niveau verschillende informatiebronnen raadplegen.

Vlaanderen: Primair onderwijs Brongebruik Kerndoel 7: De leerlingen kunnen op hun niveau verschillende informatiebronnen raadplegen. Lesbeschrijving Brn vr Werk Aan de hand van deze 5 lessen ntdekken de leerlingen dat de Schelde veel mgelijkheden biedt vr werk. En daarmee van essentieel belang is vr nze regi. Relatie met kerndelen:

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding 2. Leerdoelen 3. Samenwerken, hypotheses & onderzoeksonderwerpen 5. Wat wordt ervan jullie verwacht? 6.

Inhoudsopgave. Inleiding 2. Leerdoelen 3. Samenwerken, hypotheses & onderzoeksonderwerpen 5. Wat wordt ervan jullie verwacht? 6. Inhudspgave Pagina Inleiding 2 Leerdelen 3 Samenwerken, hyptheses & nderzeksnderwerpen 5 Wat wrdt ervan jullie verwacht? 6 Berdeling 8 Prjectrster 2012 11 Afspraken 13 Werkgrepen 2012 14 Onderzeksplan

Nadere informatie

Aan de hand van deze 3 lessen ontdekken de leerlingen dat er techniek in en om de Schelde, dus in onze regio, een erg belangrijke rol speelt.

Aan de hand van deze 3 lessen ontdekken de leerlingen dat er techniek in en om de Schelde, dus in onze regio, een erg belangrijke rol speelt. Techniek & de Schelde Aan de hand van deze 3 lessen ntdekken de leerlingen dat er techniek in en m de Schelde, dus in nze regi, een erg belangrijke rl speelt. Gerelateerde kerndelen Vlaanderen, Primair

Nadere informatie

Beleidsregels voorziening jobcoaching Participatiewet 2015

Beleidsregels voorziening jobcoaching Participatiewet 2015 Beleidsregels vrziening jbcaching Participatiewet 2015 1-7-2015 Jbcaching Reginale beleidsregels jbcaching Participatiewet regi Achterhek Inleiding Jbcaching gaat ver het ndersteunen van mensen bij het

Nadere informatie

Eindvaluatierapport Scalda - Groep 2 23 oktober januari 2014

Eindvaluatierapport Scalda - Groep 2 23 oktober januari 2014 Eindvaluatierapprt Scalda - Grep 2 23 ktber 2013 8 januari 2014 1. Inleiding, deelnemers en activiteiten In dit dcument wrden de bevindingen weergegeven van begeleiders en deelnemers die betrkken waren

Nadere informatie

Intake instrumenten HorecaVakPunt. A. Vragenlijst nieuwe leerling

Intake instrumenten HorecaVakPunt. A. Vragenlijst nieuwe leerling Intake instrumenten HrecaVakPunt A. Vragenlijst nieuwe leerling Je wilt graag een leerwerkplaats in ns bedrijf. Dat stellen wij p prijs en daarm hebben we graag een sllicitatiegesprek met ju. Om het gesprek

Nadere informatie

Studeren zonder belemmeringen

Studeren zonder belemmeringen Studeren znder belemmeringen Bepalende factr: de dcent Eén p de tien Nederlandse studenten heeft dr een beperking last van belemmeringen tijdens zijn pleiding. Ze maken het zichzelf en hun dcenten sms

Nadere informatie

VOORBEELDEN GESPREKSPROTOCOLLEN INDIVIDUELE GESPREKKEN Gesprek 1: eind september. Opening Hoe gaat het met je?

VOORBEELDEN GESPREKSPROTOCOLLEN INDIVIDUELE GESPREKKEN Gesprek 1: eind september. Opening Hoe gaat het met je? Gesprek 1: eind september Naam tutr: He gaat het met je? Uitkmsten Matching en verwachtingen He bevalt de eerste kennismaking? Waarm heb je gekzen vr deze studie? Wat denk je er later mee te kunnen den?

Nadere informatie

Succesvol samenwerken met ouders. Onderzoek Ouderbetrokkenheid. Bundel in te kijken in de leraarskamer. http://flob.sint-niklaas.

Succesvol samenwerken met ouders. Onderzoek Ouderbetrokkenheid. Bundel in te kijken in de leraarskamer. http://flob.sint-niklaas. Onderzek Ouderbetrkkenheid V.U. : Lieve Van Daele, Grte Markt 1, 9100 Sint-Niklaas Succesvl samenwerken met uders Bundel in te kijken in de leraarskamer http://flb.sint-niklaas.be ONDERZOEK GOK-PROJECT

Nadere informatie

Beleidsplan directe instructie : 1. Verantwoording 2. Doelstellingen 3. Model 4. Kijkwijzer 5. -Werkwijze en tijdsplanning.

Beleidsplan directe instructie : 1. Verantwoording 2. Doelstellingen 3. Model 4. Kijkwijzer 5. -Werkwijze en tijdsplanning. Beleidsplan directe instructie : 1. Verantwrding 2. Delstellingen 3. Mdel 4. Kijkwijzer 5. -Werkwijze en tijdsplanning 1 Verantwrding: Wij willen binnen het nderwijs dat wij geven rekening huden met de

Nadere informatie

Rollenspel Jezus redt

Rollenspel Jezus redt Rllenspel Jezus redt Krte mschrijving prgrammanderdeel De leerlingen spelen samen een bestuursrechtzaak bij de Raad van State na. De Raad van State is de hgste bestuursrechter van Nederland. In deze rechtszaak

Nadere informatie

IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT

IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT BIJLAGE 1 IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT 1. Inleiding Op 1 juli 2013 is de Wet verplichte meldcde huiselijk geweld en kindermishandeling

Nadere informatie

Boschveld on Tour. Herijking Sociale Visie Boschveld 2015-2019

Boschveld on Tour. Herijking Sociale Visie Boschveld 2015-2019 Bschveld n Tur Herijking Sciale Visie Bschveld 2015-2019 Inleiding Vr u ligt het verslag van de herijking van de sciale visie van Bschveld vr de peride 2015 2019. In 2007 is de sciale visie van Bschveld

Nadere informatie

Als uitgangspunt zijn er drie wensen waar jij uit kunt kiezen:

Als uitgangspunt zijn er drie wensen waar jij uit kunt kiezen: Stap 2 Wat ga je den? Je gaat een wens kiezen ver wat jij anders wilt in het met elkaar mgaan. Daarna kies je twee manieren waarp jullie die wens gaan waarmaken. Je schrijft k ng p welke kwaliteiten en

Nadere informatie

Rietschans College Overgangsnormen 2013-2014

Rietschans College Overgangsnormen 2013-2014 Rietschans Cllege Overgangsnrmen 2013-2014 Deel 1 vmb Deel 2 hav/vw 1 Inhudspgave Inhudspgave... 2 Deel 1 Overgangsnrmen 2013-2014 vmb... 3 ALGEMEEN BEVORDERING PER LEERJAAR... 3 Bevrdering van vmb-tl

Nadere informatie

5.2.1 Jezelf losmaken uit overtuigingen

5.2.1 Jezelf losmaken uit overtuigingen Stap 5 Deel 2 Je met niet alles gelven wat je denkt Lesje 5.2.1 Jezelf lsmaken uit vertuigingen Je hebt eerder al pgeschreven welke gedachtes zijn uitgegreid tt vertuigingen: de beelden ver jezelf en anderen

Nadere informatie

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen.

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen. Checklist berdeling adviesaanvraag 1. De adviesaanvraag Heeft de r een adviesaanvraag gehad? Let p: een rapprt is in principe geen adviesaanvraag. Met een adviesaanvraag wrdt bedeld: het dr de ndernemer

Nadere informatie

VAN OUDERCOMITÉ NAAR OUDERRAAD

VAN OUDERCOMITÉ NAAR OUDERRAAD VAN OUDERCOMITÉ NAAR OUDERRAAD Sinds 1 september 2004 kan elke schl een uderraad prichten vlgens het participatiedecreet. Het schlbestuur is verplicht m een uderraad p te richten als 10% van de uders er

Nadere informatie

Het Grote Geldonderzoek: hoe ga je met je geld om?

Het Grote Geldonderzoek: hoe ga je met je geld om? Het Grte Geldnderzek: he ga je met je geld m? Natinaal Instituut vr Budgetvrlichting (Nibud) Tijdsduur: één les Werkvrm: individueel met een discussie in de klas Niveau: bedeld vr alle leerlingen van klas

Nadere informatie

Tips Digiduif. 1. U logt in op digiduif met uw e-mail adres en wachtwoord.

Tips Digiduif. 1. U logt in op digiduif met uw e-mail adres en wachtwoord. Tips Digiduif 1. U lgt in p digiduif met uw e-mail adres en wachtwrd. 2. U kiest de knp instellingen. Op de vlgende pagina s kunt u allerlei zaken invullen en aanpassen die bij uw accunt hren. Tevens zit

Nadere informatie

HANDLEIDING. Kom In Actie Rode Kruis

HANDLEIDING. Kom In Actie Rode Kruis HANDLEIDING Km In Actie Rde Kruis Inhudspgave Checklist vr het plannen van je actie... 3 Kminactie.rdekruis.nl... 4 Actie aanmaken... 4 Actie wijzigen/aanpassen... 4 Mede rganisatren tevegen... 4 Deelnemers

Nadere informatie

*** Enquête *** afstudeerscriptie over de huidige elektronische verbindingen*

*** Enquête *** afstudeerscriptie over de huidige elektronische verbindingen* *** Enquête *** Inleidend Als student van de Universiteit Twente de ik in het kader van mijn masterstudie Public Safety een (klik hier vr definitie) afstudeerscriptie ver de huidige elektrnische verbindingen*

Nadere informatie

Pestprotocol Cazemierschool 2012

Pestprotocol Cazemierschool 2012 Pestprtcl Cazemierschl 2012 Vrwrd De Cazemierschl is een Prtestants Christelijke schl, die werkt vanuit de Jenaplanvisie. Dat betekent dat vr nze schl de algemeen menselijke waarden zals gemeenschapszin,

Nadere informatie

De Ultieme Sollicitatie Gids.

De Ultieme Sollicitatie Gids. De Ultieme Sllicitatie Gids. Ha Aanstaande Superheld! Hierbij een mie verzameling met nuttige infrmatie. Lees het dr en kijk wat je eruit kunt halen. Sms staan er bepaalde tips f acties dubbel in. Dat

Nadere informatie

Vergaderen Informatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 1 van 7. Vergaderen

Vergaderen Informatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 1 van 7. Vergaderen Vergaderen Infrmatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 1 van 7 Vergaderen Vergaderen Infrmatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 2 van 7 Vergaderen Elke vergadering kent een vaste structuur en een vaste vlgrde. Deze structuur

Nadere informatie

Let op!! Niet zwemmen i.v.m. blauwalg. Leerdoelen: Kerndoelen Curriculum watereducatie SLO: NME leergebied: Werkvormen: Vakgebied: Niveau: Tijdsduur:

Let op!! Niet zwemmen i.v.m. blauwalg. Leerdoelen: Kerndoelen Curriculum watereducatie SLO: NME leergebied: Werkvormen: Vakgebied: Niveau: Tijdsduur: Let p!! Niet zwemmen i.v.m. blauwalg Vakgebied: Niveau: Tijdsduur: Bilgie, Aardrijkskunde klas 3 hav/vw ± 140 minuten Niet zwemmen i.v.m. blauwalg, we zien deze brden steeds vaker. Maar wat is blauwalg

Nadere informatie

Actie keuze 5. a. Campagne rookvrij schoolplein. b. Hoofd- en deelvragen. Hoofdvraag: 1: Wat zijn de gevolgen en gevaren van roken?

Actie keuze 5. a. Campagne rookvrij schoolplein. b. Hoofd- en deelvragen. Hoofdvraag: 1: Wat zijn de gevolgen en gevaren van roken? Actie keuze 5 a. Campagne rkvrij schlplein Jullie Stappenplan hebben vr actie 5 gekzen: Maak het schlplein rkvrij grepjes Maak de twee gebruik nderzekspdracht psters: brnnenpagina Presenteer 1. argumenten

Nadere informatie

Maak van 2015 jouw persoonlijk professionaliseringsjaar

Maak van 2015 jouw persoonlijk professionaliseringsjaar Maak van 2015 juw persnlijk prfessinaliseringsjaar en wrd Nlc erkend Register Lpbaanprfessinal (RL) Nlc erkend Register Lpbaanprfessinal (RL) Deze status wrdt bereikt na certificering dr het nafhankelijke

Nadere informatie

Stel uw inkomen zeker, sluit een arbeidsongeschiktheidsverzekering af

Stel uw inkomen zeker, sluit een arbeidsongeschiktheidsverzekering af Stel uw inkmen zeker, sluit een arbeidsngeschiktheids af Eindelijk geniet u van een heerlijke skivakantie. En natuurlijk verkmt het u niet, want u bent een ervaren skiër. Maar laat dat ngeluk nu net in

Nadere informatie

Waarom is de zee zout? - Kijkersvraag voor het Klokhuis-

Waarom is de zee zout? - Kijkersvraag voor het Klokhuis- Waarm is de zee zut? - Kijkersvraag vr het Klkhuis- Vakgebied: Aardrijkskunde Niveau: Klas 3 vmb; Klas 2&3 hav/vw, zie verderp in dit dcument. Tijdsduur: +/- 3 uur, verschilt per niveau In deze pdracht

Nadere informatie

OPLEIDING tot Verzorgende-IG. Ondersteuningsmagazijn Praktijk Beroepstaak E Startbekaam

OPLEIDING tot Verzorgende-IG. Ondersteuningsmagazijn Praktijk Beroepstaak E Startbekaam OPLEIDING tt Verzrgende-IG Ondersteuningsmagazijn Berepstaak E Startbekaam Albeda cllege Branche gezndheidszrg Kwalificatieniveau 4 Chrt: 2010-2011 Fase: Startbekaam Naam student:. P.E1-3.start.gesprek

Nadere informatie

PROFESSIONELE ROL EN COMMUNICATIEVE VAARDIGHEDEN

PROFESSIONELE ROL EN COMMUNICATIEVE VAARDIGHEDEN ! MEDISCHE BASISKENNIS MODULE PROFESSIONELE ROL EN COMMUNICATIEVE VAARDIGHEDEN 2014/2015 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding tt de mdule 3 2. Overzicht zelfstudiepad 5 3. Blk 1 6 Blk 2 7 Blk 3 8 4. Tetsing 10 TalenTXT

Nadere informatie

Toelating vmbo-t/g naar 4 havo 2015-2016

Toelating vmbo-t/g naar 4 havo 2015-2016 Telating vmb-t/g naar 4 hav 2015-2016 Inleiding Een vmb diplma geeft niet autmatisch recht p een verstap naar 4 hav. Landelijk is gebleken dat het diplma theretische/gemengde leerweg niet vldende garantie

Nadere informatie

Verandertrajecten voor individuele medewerkers

Verandertrajecten voor individuele medewerkers Het Sandelhut Meditatietechnieken, Caching en Training Verandertrajecten vr individuele medewerkers Lcatie: Het Beekse Bshuis Girlesedijk ngenummerd Hilvarenbeek Pst: Gildelaan 41 5081 PJ Hilvarenbeek

Nadere informatie

Meldcode bij een vermoeden van kindermishandeling voor scheidingsbegeleiders [versie 28-04-2009]

Meldcode bij een vermoeden van kindermishandeling voor scheidingsbegeleiders [versie 28-04-2009] 1 Algemeen Meldcde bij een vermeden van kindermishandeling vr scheidingsbegeleiders [versie 28-04-2009] 1.1 Iedere ScS Scheidingsspecialist, ScS Zandkasteelcach, ScS OKEE-cach, hierna te nemen scheidingsbegeleider,

Nadere informatie

Samenvatting Deelprojecten Ouderen Samen

Samenvatting Deelprojecten Ouderen Samen Samenvatting Deelprjecten Ouderen Samen Vughtse Ouderen aan het Wrd In januari 2007 zijn dr het Prject Ouderen Samen vier bijeenkmsten gerganiseerd waarvr alle Vughtse inwners van 55 jaar en uder waren

Nadere informatie

Handleiding Inschrijven bedrijfsteam. Ride for the Roses

Handleiding Inschrijven bedrijfsteam. Ride for the Roses Handleiding Inschrijven bedrijfsteam Ride fr the Rses Hiernder tref je een handleiding vr het inschrijven van een bedrijfsteam. Vr wie? De persn die de inschrijving vr de Ride fr the Rses vr het bedrijf

Nadere informatie

Neem deze kijkwijzer eerst goed door op school. Als er nog vragen zijn, stel die dan nog!

Neem deze kijkwijzer eerst goed door op school. Als er nog vragen zijn, stel die dan nog! Kijkwijzer Rute Namen Du: Neem deze kijkwijzer eerst ged dr p schl Als er ng vragen zijn, stel die dan ng! Deze kijkwijze neem je vervlgens mee als je p pad gaat De inhud van de kijkwijzer is de basis

Nadere informatie

Dyslexie, Dyscalculie & Spellingsbegeleiding

Dyslexie, Dyscalculie & Spellingsbegeleiding Dyslexie, Dyscalculie & Spellingsbegeleiding Dyslexie en dyscalculie en spellingsbegeleiding p het Carlus Clusius Cllege Zwlle Signalering en Begeleiding dyslectische / dyscalculische leerlingen Dyslexie:

Nadere informatie

Onze school gebruikt hierbij naast het SPCO veiligheidplan, in ieder geval de volgende hulpmiddelen:

Onze school gebruikt hierbij naast het SPCO veiligheidplan, in ieder geval de volgende hulpmiddelen: Graaf Jan van Mntfrtschl Beleid ter vrkming en/f regulering van pestgedrag 1. 1 Inleiding: Iedere schl heeft een veilig schlklimaat ndig. Op de Graaf Jan van Mntfrtschl zijn wij ns ervan bewust dat veiligheid

Nadere informatie

6. Opleidingskader voor de procesopleiding Informatiemanagement

6. Opleidingskader voor de procesopleiding Informatiemanagement 6. Opleidingskader vr de prcespleiding Infrmatiemanagement In het prject GROOTER wrden nder andere een aantal pleidingskaders ntwikkeld vr prcessen nder Bevlkingszrg. Hiernder wrdt het pleidingskader vr

Nadere informatie

D i e n s t v e r l e n i n g s d o c u m e n t

D i e n s t v e r l e n i n g s d o c u m e n t D i e n s t v e r l e n i n g s d c u m e n t Ons kantr hudt zich bezig met financiële dienstverlening en heeft zich gespecialiseerd in schade- en levensverzekeringen en is daarbij actief p de zakelijkeen

Nadere informatie

VOEL OOK DE MAGIE VAN KINDEROPVANG EN NATUUR!

VOEL OOK DE MAGIE VAN KINDEROPVANG EN NATUUR! Ontwikkeling van kinderen, stagnatie van de ntwikkeling en drverwijzen Wij prberen er vr te zrgen dat kinderen zich bij nze pvang plezierig velen en zich kunnen ntwikkelen. Om te kunnen berdelen f dit

Nadere informatie

Vervoersmanagement Online

Vervoersmanagement Online Verversmanagement Online Instructie uder / verzrger Aanvragen leerlingenverver Versie 7.7 1 Inleiding Van harte welkm bij Verversmanagement Online. Verversmanagement Online is één van de tls die Publiek

Nadere informatie

Pestprotocol. 1 Achtergrond. 1.1 Uitgangspunt. 1.2 Pesten in het cluster-4-onderwijs. Onderwijs. Pestprotocol Versie: 1.0 Datum: 20 mei 2014

Pestprotocol. 1 Achtergrond. 1.1 Uitgangspunt. 1.2 Pesten in het cluster-4-onderwijs. Onderwijs. Pestprotocol Versie: 1.0 Datum: 20 mei 2014 Pestprtcl Onderwijs Pestprtcl Versie: 1.0 Datum: 20 mei 2014 1 Achtergrnd 1.1 Uitgangspunt Beleid tegen pesten valt binnen het veiligheidsbeleid van Yulius Onderwijs. Ons uitgangspunt is dat nze schl een

Nadere informatie

De aandachtspuntenlijst

De aandachtspuntenlijst De aandachtspuntenlijst Wat is de aandachtspuntenlijst? De aandachtspuntenlijst is een verzicht van nderwerpen die aan de rde kunnen kmen tijdens een afspraak met de neurlg. Onderwerpen waarver u meer

Nadere informatie

Van stip naar stap naar stip

Van stip naar stap naar stip Van stip naar stap naar stip Vr startende trainers 1-1 Inhud 1. Telichting... Fut! Bladwijzer niet gedefinieerd. 2. Teamvrming... 2-3 3. Omgeving... 3-3 4. Weet wat je wil: he ziet de stip eruit?... 4-3

Nadere informatie

Huiswerkgids. groep 5-6. Ranninkschool. Schooljaar

Huiswerkgids. groep 5-6. Ranninkschool. Schooljaar Huiswerkgids grep 5-6 Ranninkschl Schljaar 2014-2015 Huiswerkgids grep 5-6 In deze gids is alle infrmatie ver huiswerk in grep 5-6 te vinden! Inhud: Hfdstuk 1 Hfdstuk 2 Hfdstuk 3 Waarm huiswerk? Huiswerk

Nadere informatie

Transmuraal Programma Management

Transmuraal Programma Management Transmuraal Prgramma Management Een prpsitie van Vitha versie 1 Inhudspgave 1 Inleiding... 3 2 Transmurale behandelpraktijken... 3 2.1 Transmurale zrg nader gedefinieerd... 3 2.2 Transmurale zrg in de

Nadere informatie

Alle secundaire scholen, binnen de regio MidLim, met een klasgroep in de 2de of 3de graad waarin: o o o o o

Alle secundaire scholen, binnen de regio MidLim, met een klasgroep in de 2de of 3de graad waarin: o o o o o Klas-in-zicht Een negatieve grepsdynamiek, leerlingen die niet met elkaar vereen kunnen kmen, een vertrebelde relatie tussen leerlingen en leerkrachten, meilijk les kunnen geven dr strend gedrag, zijn

Nadere informatie

Notulen OR vergadering 7 september 2015

Notulen OR vergadering 7 september 2015 Ntulen OR vergadering 7 september 2015 Aan- en afwezigen Ouders Aanwezig Afwezig Ouders Aanwezig Afwezig E. Ackermans X M. Huijnen X F. Bakkers X C. Kneppen X M. Bsjes X M van der Laan X R. Brauer X F.

Nadere informatie

Medmec04 Engagement Week 4

Medmec04 Engagement Week 4 Medmec04 Engagement Week 4 Les Week 1 2 3 4 5 Onderwerpen Inleiding mdule en werkwijze Inleiding pdracht 1 en 2 Hrcllege (verplicht) (Recensie schrijven vr bnuspunt, zie p. 11) Inleveren pdracht 1, uitgeprint

Nadere informatie

Werkblad ontwikkelwijzer Gouden Standaard

Werkblad ontwikkelwijzer Gouden Standaard Werkblad ntwikkelwijzer Guden Standaard Beeld van de leerling Vraag Opmerkingen/antwrden Actie He brengen wij nze leerlingen in beeld? (met g p telating tt gymnasiumstrm) Op welke manier maken wij ptimaal

Nadere informatie

o Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen

o Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen Pestprtcl 1. Del Dit PESTPROTOCOL heeft als del: Alle kinderen meten zich in hun basisschlperide veilig kunnen velen, zdat zij zich ptimaal kunnen ntwikkelen Dr regels en afspraken zichtbaar te maken kunnen

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie TECHNIEKEN VAN MARKTONDERZOEK

ECTS-fiche. 1. Identificatie TECHNIEKEN VAN MARKTONDERZOEK ECTS-fiche Opzet van de ECTS-fiche is m een uitgebreid verzicht te krijgen van de invulling en pbuw van de mdule. Er bestaat slechts één ECTS-fiche vr elke mdule. 1. Identificatie Opleiding GRADUAAT MARKETING

Nadere informatie