Studeren zonder belemmeringen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Studeren zonder belemmeringen"

Transcriptie

1 Studeren znder belemmeringen Bepalende factr: de dcent Eén p de tien Nederlandse studenten heeft dr een beperking last van belemmeringen tijdens zijn pleiding. Ze maken het zichzelf en hun dcenten sms flink lastig m hun studie succesvl af te rnden. Net als smmige andere studenten truwens, want k znder functiebeperking kan studeren een hele pgave zijn. Deze flder geeft praktische tips he u, als dcent, eraan kunt bijdragen dat studenten met een functiebeperking én hun studiegenten minder gauw vastlpen en meer succes hebben tijdens hun studie.

2 De cijfers 10,8% van de studenten in het HBO en 8,0% van de studenten in het WO geven aan dat zij een functiebeperking hebben die hen belemmert tijdens hun studie (Gebruikerstets Studeren met een Handicap 2012, C.H.O.I., 2012). De meestgenemde beperkingen zijn dyslexie (43%), psychische klachten (15%) en chrnische ziekten (10%), allemaal functiebeperkingen die nzichtbaar zijn. Bepaalde belemmeringen die studenten tijdens het studeren ndervinden zijn afhankelijk van hun specifieke functiebeperking, maar andere kmen bij een grt deel van de studenten met een functiebeperking vr. Dit kmt mdat studenten met een functiebeperking vaak harder meten werken tijdens hun studie dan andere studenten en/f een lagere belastbaarheid hebben. Een verzicht van de belangrijkste (mgelijke) belemmeringen: Beperkte cncentratie Chrnische vermeidheid Beperkt uithudingsvermgen Een andere manier van infrmatie verwerken Langdurige pijn Psychsciale klachten Meite met grepswerk Variërende mtivatie Meite met plannen Studenten geven zelf aan dat belemmeringen het meest vrkmen tijdens het bestuderen van studiemateriaal, het maken en vrbereiden van tetsen, het vlgen van clleges en het schrijven van scripties. Uiteindelijk valt een deel van deze studenten uit: 33% stpt in hun eerste studiejaar ( Maken Zij Meer Mgelijk, ITS/ResearchNed, 2011). Anderen lpen flinke studievertraging p. Met kleine aanpassingen in het lesmateriaal, tentamens en werkvrmen kunnen dcenten veel van deze vertraging en uitval vrkmen. 10% van de Nederlandse studenten in het hger nderwijs 33% van hen valt uit in het eerste jaar van zijn studie. De meest Nederlandse studenten in het hger nderwijs. (25% van de Nederlandse studenten znder functiebeperkingen valt uit in zijn eerste studiejaar) ndervindt belemmeringen dr zijn functiebeperking. vrkmende functiebeperkingen zie je niet: dit zijn dyslexie, psychische prblemen en chrnische ziekten. Wie meer wil weten ver de statistieken: Ik-werk-in-het-nderwijs/nderzek.

3 Signaleren De vlgende symptmen kunnen impliceren dat studenten belemmerd wrden dr een functiebeperking: Vaak afwezig Prblemen met cncentreren Geveligheid vr stress Relatief veel tijd ndig Werk van heel wisselende kwaliteit Om studenten te stimuleren hun functiebeperking te melden en gebruik te maken van beschikbare vrzieningen, kunt u het vlgende den: Geef bij de start van een nderwijsblk aan dat studenten bij u terecht kunnen: vermeld in uw pwerpints, hand-uts en planning uw adres, telefnnummer, kamernummer en plan eventueel elke week een spreekuurtje. Meer weten Nieuwsgierig gewrden naar studeren met een functiebeperking f p zek naar meer tips? Studietips, tips ver studentenbegeleiding, papers en nderzek: en Trainingen: vr een inleidende training ver studeren met een functiebeperking en trainingen ver stage, autisme, infrmatieverwerking, AD(H)D, studiekeuze en meer handicap + studie biedt hgeschlen en universiteiten een e-learningmdule vr hun dcenten ver autisme (duur: 1 uur), een dem vindt u p: Misschien staat hij al in uw digitale leermgeving? Leg daarnaast elk blk één keer uit dat er p uw hgeschl f universiteit speciale vrzieningen zijn vr studenten. Hiervr kan de student terecht bij de studentendecaan, studieadviseur f studielpbaanbegeleider. In verband met privacy en geveligheid van de infrmatie kiezen studenten er vaak vr m hun functiebeperking niet te melden. Het is ged m te weten dat dit hun ged recht is maar dat dit wel betekent dat ze geen gebruik kunnen maken van speciale vrzieningen f extra studiefinanciering. Hiervr met hij zich altijd melden bij de studentendecaan. Stimuleer de student m dit te den.

4 Expertisecentrum handicap + studie Bestuderen van studiemateriaal Tentamens vrbereiden Tentamens maken Cllege vlgen Scriptie schrijven handicap + studie ndersteunt en adviseert het Nederlands hger nderwijs m nderwijs tegankelijker en studeerbaarder te maken vr studenten met een functiebeperking en hun studiesucces te vergrten. Dit det zij dr middel van publicaties, de website www. handicap-studie.nl, trainingen, (beleids)advies en expertisemiddagen. Deze activiteiten wrden ntwikkeld in nauw verleg met het hger nderwijs. In haar werkzaamheden gaat handicap + studie altijd uit van de nderwijsvisie Universal Design fr Learning (UDL). In deze visie wrdt vanaf het begin van de ntwikkeling van nderwijs rekening gehuden met de verschillen in leerstijlen, talenten en mgelijke belemmeringen van studenten. Dit verhgt het studiesucces van studenten (k znder functiebeperking) en zrgt ervr dat minder uitznderingen en aanpassingen ndig zijn vr studenten met speciale beheften, zals studenten met een functiebeperking. Meer infrmatie ver UDL vindt u p de website van nze Vlaamse partner SIHO (Steunpunt Inclusief Hger Onderwijs): Dr bij het ntwikkelen van nderwijs rekening te huden met de fysieke, sciale en psychische beperkingen waar studenten tegenaan kunnen lpen en daarm te kiezen vr gevarieerde en flexibele nderwijs- en tetsingsvrmen, sluit u heel weinig studenten meer buiten. Dit kst, vral in het begin, veel tijd en creativiteit. Uiteindelijk heft u echter veel minder energie te steken in studenten die anders buiten de bt vallen. Het levert u dus zeker wat p! Vr vragen, cmmentaar, en advies kunt u altijd terecht bij handicap-studie.nl f Expertisecentrum handicap + studie, 2012 Als dcent bent u een heel belangrijke factr in het slagen f falen van studenten (met en znder functiebeperking). Deze praktische tips kunt u gebruiken m uw nderwijs tegankelijker te maken. U kunt afvinken welke tips u al tepast. * Bij het aanbieden van digitaal materiaal is het belangrijk m dit tegankelijk aan te bieden, bijvrbeeld vr studenten met een visuele f auditieve beperking f dyslexie. Meer infrmatie daarver vindt u in het gratis Handbek Tegankelijk Schrijven vr het Web van The Internet Academy: handbek-schrijven-vr-hetweb Gebruik digitaal studiemateriaal (zdat studenten de pmaak kunnen aanpassen, vr laten lezen f anderszins bewerken)* Gebruik beeld, vide, audi, animatie, grafieken, tabellen, strmschema s, mindmaps, enzvrt naast schriftelijke uitleg* Verdeel studiemateriaal in kleine blkken, deze bieden verzicht en ndersteunen de student bij zijn planning Stimuleer actief gebruik van het studiemateriaal, dr middel van (facultatieve) deeltetsjes, quizjes, discussies f het laten maken van samenvattingen. Studenten kunnen dit eventueel zelfstandig f in grepjes den Maak een spreiding in tentamens, inleverdata en andere deadlines, k in cmbinatie met andere vakken Lever een dcument met de leerdelen, de tetsvrmen, data en alle andere infrmatie ver de tetsing van de cmpetenties, bij vrkeur puntsgewijs en bndig* Stel een preftentamen beschikbaar en plan een mgelijkheid m dit tentamen te bespreken Zrg dat het tetsbureau en de surveillanten p de hgte zijn van de special needs van studenten met een functiebeperking, zals: - gebruik cmputer/ ICThulpmiddelen tijdens de tets; - extra tijd; - gebruik van wrden- beken; - individuele ruimte; - inspreken van de antwrden; - tetsvragen p A3 frmaat Gebruik flexibele en gevarieerde tetsvrmen, zdat elke student een vrm kan kiezen waarmee hij het beste uit de verf kmt. Vrbeelden: debat, mndeling tentamen, grepspdracht, nderzek, paper, vide, take-hme tentamen, presentatie, referaat, praktijkpdracht Verdeel leerstf in kleine blkken en tets deze per nderdeel, dit ndersteunt studenten bij hun planning Zrg tijdens tentamens vr ruime tijdsplanning m de vragen te beantwrden én p te schrijven (tenzij tijdsdruk een nderdeel van de aan te leren cmpetenties is) Biedt gevarieerde vragen aan. Vrbeelden: meerkeuzevragen, pen vragen, inzichtsvragen, kennisvragen, tepassingsvragen, een betg, reprductievragen Geef aan het begin van elke cllegereeks een verzicht met de inhud van alle clleges, zdat studenten die iets meten missen, weten wat ze missen* Begin elk cllege met een verzicht van wat er in het cllege aan bd kmt. Verwijs tijdens het cllege terug naar dit verzicht* Stel Pwerpints en ander digitaal materiaal vrdat het cllege begint beschikbaar, zdat studenten het cllege kunnen vrbereiden en/f het materiaal kunnen meenemen* Maak gebruik van weblectures en nline clleges (deze wrden ng tegankelijker dr het gebruik van ndertiteling)* Zrg vr deelprducten met deadlines: dr het werk p te delen in kleinere blkken huden studenten meer verzicht en mtivatie Zrg vr wekelijkse besprekingen waarbij een klein grepje afstudeerders hun vrtgang bespreekt Cntrleer (dr dcent f medestudenten) de dr de student zelf pgestelde deadlines Leg afspraken ver bijeenkmsten, verleg en vrtgang vast aan het begin van de afstudeerperide

5 grafisch ntwerp: Vr een eerlijke selectie krijgen jullie allemaal dezelfde test: Klim in die bm!

CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN

CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN Kieskeurig Een cursus die je helpt bij het kiezen van een vervlgpleiding na de HAVO f het VWO CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN Franca Hiddink Hanzehgeschl Grningen / Lectraat Rehabilitatie Crrespndentie: f.j.m.hiddink@pl.hanze.nl

Nadere informatie

Waarom zou je kiezen voor M&O?

Waarom zou je kiezen voor M&O? Waarm zu je kiezen vr M&O? Onderzek naar het keuzegedrag van leerlingen vr het vak Management & Organisatie Grningen, mei 2013 Auteurs Brenda Bergkamp Bvenhuis Arjan Wrd Masterpleiding leraar Algemene

Nadere informatie

Kanker en werk: Ervaringen van werkgevers

Kanker en werk: Ervaringen van werkgevers NFK prject Kanker p de werkvler, ndersteuning van werkgevers Kanker en werk: Ervaringen van werkgevers Tamara Raaijmakers, prjectleider vrlichting en arbeid NFK juli 2011 Wat vr gevlgen heeft kanker vr

Nadere informatie

Leren omgaan met energie

Leren omgaan met energie Leren mgaan met energie Met dank aan: CSG Reggesteyn, OBS De Peppel, & PCBS Jan Barbier Inhudspgaven Inleiding... 3 1. De Centrale verwarming... 4 Leerlingen pdracht... 4 Dcenten handleiding... 11 2. De

Nadere informatie

Customer Relation Management (CRM)

Customer Relation Management (CRM) Custmer Relatin Management (CRM) Markt In nze Westerse samenleving zien we p marketinggebied steeds meer de ntwikkeling van verzadigde markten, grte cncurrentiedruk, internatinalisering en steeds krter

Nadere informatie

Het Grote Geldonderzoek: hoe ga je met je geld om?

Het Grote Geldonderzoek: hoe ga je met je geld om? Het Grte Geldnderzek: he ga je met je geld m? Natinaal Instituut vr Budgetvrlichting (Nibud) Tijdsduur: één les Werkvrm: individueel met een discussie in de klas Niveau: bedeld vr alle leerlingen van klas

Nadere informatie

Inhoud van de vakken in de tweede fase van het BRC. Dec1415292

Inhoud van de vakken in de tweede fase van het BRC. Dec1415292 Inhud van de vakken in de tweede fase van het BRC. 1 Inhud van de vakken in de tweede fase van het BRC. Inhud De vakken p het Bertrand Russell Cllege in de tweede fase... 3 Prfielkeuzefrmulier HAVO...

Nadere informatie

REFLECTEREND EN ONDERZOEKEND HANDELEN

REFLECTEREND EN ONDERZOEKEND HANDELEN 1 REFLECTEREND EN ONDERZOEKEND HANDELEN HANDLEIDING Titularis: Prf. dr. Linda Van Ly C- Titularis: Prf. dr. Gustaaf Crnelis Begeleiders: dra. Esther Gudsmit & dra. Eva De Mesmaeker Academiejaar 2014-2015

Nadere informatie

OPZET EN UITVOERING VAN ONDERZOEK

OPZET EN UITVOERING VAN ONDERZOEK Peter van t Riet, Inge Strijker, Wim Trster Lectraat ICT en Onderwijsinnvatie, Hgeschl Windesheim, Zwlle 2011 INHOUD 1 INLEIDING... 3 2 ONDERZOEK IN HET HBO... 3 3 VIER SOORTEN ONDERZOEK... 3 Tepassingsgericht

Nadere informatie

Scheiden. Een lastig proces

Scheiden. Een lastig proces Scheiden. Een lastig prces Deze tekst is pgesteld dr een werkgrep bestaande uit vertegenwrdigers van de advcatuur, de rechtspraak en het ministerie van Veiligheid en Justitie, mei 2011. Inhudspgave pagina

Nadere informatie

Hoofdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen voor een opleiding. Stichting Humanitas zet de deur open.

Hoofdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen voor een opleiding. Stichting Humanitas zet de deur open. Hfdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen vr een pleiding. Stichting Humanitas zet de deur pen. Het kunstje kun je best wel leren, maar de mensen mesten er verder niet bij zijn. Je met leren

Nadere informatie

blieft? Over communicatiekanalen en tips om jongeren te bereiken voor een zichtbare Week van de Amateurkunsten.

blieft? Over communicatiekanalen en tips om jongeren te bereiken voor een zichtbare Week van de Amateurkunsten. Eveline Masquelier Prmtr: Nancy De Blieck Academiejaar 2013-2014 Bachelr in het Sciaal Werk: sciaal- cultureel werk blieft? Over cmmunicatiekanalen en tips m jngeren te bereiken vr een zichtbare Week van

Nadere informatie

Office migratie cursussen. In-company computercursussen bij bedrijven en organisaties

Office migratie cursussen. In-company computercursussen bij bedrijven en organisaties Office migratie cursussen In-cmpany cmputercursussen bij bedrijven en rganisaties Migratie naar een nieuwe Office mgeving Een migratie naar de nieuwe versie van Micrsft Office vergt een extra inspanning

Nadere informatie

Computercursus. Vereniging Dorpsbelang Gaast

Computercursus. Vereniging Dorpsbelang Gaast Cmputercursus Vereniging Drpsbelang Gaast email: cmptercursus@gaast.eu Pagina - 1 Cursus Onderdeel 4 Cmputercursus 2014 Deze pagina bevat alle infrmatie ver de cmputer cursus van Vereniging Drpsbelang

Nadere informatie

Inhoud. TabForce Handleiding Mobistar V1.0 Page 1

Inhoud. TabForce Handleiding Mobistar V1.0 Page 1 HANDLEIDING Inhud 1. Inleiding...2 2. Initiële cnfiguratie...3 2.1 De eerste stappen...3 2.2 Een Apple ID aanmaken...3 3. Registratieprcedure... 11 3.1 U ntving de registratie mail p uw TabFrce... 11 3.2

Nadere informatie

Op weg naar betere. klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling

Op weg naar betere. klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling Op weg naar betere Lease Unlimited B.V. klanttevredenheid via de rute van klachtenbehandeling Universiteit Twente Faculteit Management en Bestuur Bachelrpdracht Bedrijfskunde Versie: Eindversie Datum:

Nadere informatie

Inhoudsopgave schoolplan

Inhoudsopgave schoolplan 1 Inhudspgave schlplan Pagina 1. Inleiding 1.0 Vrwrd 3 1.1 uitgangspunten 5 1.2 De grndslag vr het functineren van de Viersprng 6 1.3 Delen en functies van het plan 1.4 Prcedure pstellen en vaststellen

Nadere informatie

VCOV vzw Interleuvenlaan 15A - 3001 Leuven Tel(016) 38 81 00 Fax (016) 40 86 70 info@vcov.be www.vcov.be

VCOV vzw Interleuvenlaan 15A - 3001 Leuven Tel(016) 38 81 00 Fax (016) 40 86 70 info@vcov.be www.vcov.be VAARDIG VERGADEREN SYLLABUS VOOR ACTIEVE OUDERS OP SCHOOL VCOV vzw Interleuvenlaan 15A - 3001 Leuven Tel(016) 38 81 00 Fax (016) 40 86 70 inf@vcv.be www.vcv.be INHOUDSOPGAVE Inleiding 1. De uderraad; een

Nadere informatie

RAPPORTAGE VOOR Melior Example BV

RAPPORTAGE VOOR Melior Example BV IN SAMENWERKING MET SCA RESULT GROUP Dit is een extract van een rapprtage die u kunt verwachten als u de nderzeksvragen heeft beantwrd. Met dit extract willen wij u een indruk geven van de pzet van de

Nadere informatie

Vrije Universiteit - Studiekeuzegesprekken met scholieren

Vrije Universiteit - Studiekeuzegesprekken met scholieren Vrije Universiteit Studiekeuzegesprekken met schlieren Bijlage 4 Materiaal Training (2 x 3 uur) Studiekeuze werkbek vr leerlingen Centrum vr Studie en Lpbaan, Vrije Universiteit Amsterdam Algemene infrmatie

Nadere informatie

Vergadertips voor bestuursvergaderingen: Vergader goed maar met mate

Vergadertips voor bestuursvergaderingen: Vergader goed maar met mate Vergadertips vr bestuursvergaderingen: Vergader ged maar met mate In de milieusectr wrdt er heel wat afvergaderd. Meer dan de helft van de werktijd kruipt in vergaderingen, waardr er minder tijd ver blijft

Nadere informatie

Tom Devrome volgt momenteel de opleiding Boekhoudkundige bediende bij CVOWW. Hij volgt dit in combinatie met Aanvullende Algemene Vorming om zo zijn

Tom Devrome volgt momenteel de opleiding Boekhoudkundige bediende bij CVOWW. Hij volgt dit in combinatie met Aanvullende Algemene Vorming om zo zijn Tm Devrme vlgt mmenteel de pleiding Bekhudkundige bediende bij CVOWW. Hij vlgt dit in cmbinatie met Aanvullende Algemene Vrming m z zijn secundair diplma te behalen. 2 He kwam je p het idee m vr Bekhudkundige

Nadere informatie

Handleiding voorbereidingsopdracht

Handleiding voorbereidingsopdracht Handleiding vrbereidingspdracht Verplichte training berepsethiek accuntants in business Uitleg prces en inhud Algemeen: telichting vrbereidingspdracht Inleiding Vrafgaand aan de verplichte training Berepsethiek

Nadere informatie

Office 365 migratie cursussen. In-company computercursussen bij bedrijven en organisaties

Office 365 migratie cursussen. In-company computercursussen bij bedrijven en organisaties Office 365 migratie cursussen In-cmpany cmputercursussen bij bedrijven en rganisaties Migratie naar een nieuwe Office 365 mgeving Een migratie naar de nieuwe versie van Micrsft Office 365 vergt een extra

Nadere informatie

Alle betrokken partijen rondom een pleegzorgplaatsing hebben een eigen en een gezamenlijke

Alle betrokken partijen rondom een pleegzorgplaatsing hebben een eigen en een gezamenlijke Hfdstuk 7 l Overige Zaken Alle betrkken partijen rndm een pleegzrgplaatsing hebben een eigen en een gezamenlijke verantwrdelijkheid vr het z ged mgelijk verlpen van de plaatsing. Overleg en afstemming

Nadere informatie

Modulebeschrijving AR 1 Inleiding in Verzekeringsbedrijf en Pensioenfondsen

Modulebeschrijving AR 1 Inleiding in Verzekeringsbedrijf en Pensioenfondsen Mdulebeschrijving AR 1 Inleiding in Verzekeringsbedrijf en Pensienfndsen Actuarieel geschlde persnen zijn hfdzakelijk werkzaam in de financiële dienstverlening zals verzekeringsmaatschappijen en pensienfndsen.

Nadere informatie

Sterktes van nu, de kracht van 2015. Sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen voor vrijwillige inzet

Sterktes van nu, de kracht van 2015. Sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen voor vrijwillige inzet Sterktes van nu, de kracht van 2015 Sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen vr vrijwillige inzet MOVISIE Kennis en advies vr maatschappelijke ntwikkeling MOVISIE verzamelt, ntwikkelt en verspreidt kennis

Nadere informatie

BESTUURDERSACADEMIE. Najaar 2011. Verenigingsburo & Sportraad Apeldoorn

BESTUURDERSACADEMIE. Najaar 2011. Verenigingsburo & Sportraad Apeldoorn BESTUURDERSACADEMIE Najaar 2011 Verenigingsbur & Sprtraad Apeldrn Vrwrd Wat een waanzinnig ged initiatief! Ik was meteen enthusiast ten ik hrde dat er een academie kmt vr nze vrijwillige Apeldrnse bestuurders.

Nadere informatie

De Taallijn Interactief taalonderwijs in groep 1 en 2

De Taallijn Interactief taalonderwijs in groep 1 en 2 De Taallijn Interactief taalnderwijs in grep 1 en 2 Sinterklaas kmt lgeren! Activiteitencyclus vr grep 1 en 2 Expertisecentrum Nederlands Inhudspgave Inleiding 3 Vrbeeld van een planningsrster 4 Vrbereiding

Nadere informatie

Thuis in de Stad-prijs 2012

Thuis in de Stad-prijs 2012 Thuis in de Stad-prijs 2012 Inschrijvingsfrmulier Digitaal psturen naar inf@thuisindestad.be U krijgt een ntvangstmelding Waarvr dient dit frmulier? Met dit frmulier dingt u mee naar de Thuis in de Stad-prijs

Nadere informatie