PROJECTBESCHRIJVING DIT BEN IK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PROJECTBESCHRIJVING DIT BEN IK"

Transcriptie

1 PROJECTBESCHRIJVING DIT BEN IK Leerlijn Theater Thema Identiteit Grep 3 en 4 Maart 2016

2 Cultuurnderwijs p zijn Haags Leerlijn Theater Thema Identiteit Grep 3 en 4 Maart 2016 Deze prjectbeschrijving wrdt regelmatig geactualiseerd. Kijk vrdat u ermee aan de slag gaat p vr de nieuwste versie. Hierbij treft u een prjectbeschrijving: waarmee u een prject van 6-8 lessen van 45 min. kunt uitveren; waarin veel ruimte is vr uw eigen inbreng; waarp u uw lesvrbereidingen kunt baseren. De structuur van de prjectbeschrijving is gebaseerd p het drlpen van het creatief prces. Na de intrductie van het prject riënteert de leerling zich p de inhud van het thema en drlpt drie deelpdrachten waarin de leerling steeds nderzekt, uitvert, presenteert en evalueert. Bij elke stap van het creatief prces zijn reflectievragen gefrmuleerd. Maak hieruit een keuze f frmuleer zelf passende vragen. Leerlijn Theater Thema Identiteit Grep 3 en 4 Maart 2016 Prjectbeschrijving 2

3 DIT BEN IK 1. Intrductie van het prject Het prject kan p verschillende manieren wrden geïntrduceerd: Bezek een vrstelling met de klas. Het merendeel van de schlvrstellingen zijn te te spitsen p het thema identiteit. Het thema van de vrstelling kmt terug in deelpdracht 2 bij het bezek in het theater. Bespreek dit met het theater wat u bezekt. Ndig een acteur uit in de klas. De acteur kan emties intrduceren en fysiek spel. Ok kan het filsfisch gesprek samen met de acteur plaats vinden. De leerling tekent p een A5 een zelfprtret met behulp van een spiegeltje. Vervlgens krijgt de leerling vier lege kaartjes en werkt nu znder spiegel. Op drie kaartjes tekent de leerling achtereenvlgens de emties blij, bedrefd en bs en bij het vierde kaartje bedenkt de leerling he hij zichzelf wil tekenen. De leerlingen mgen k wrden gebruiken bij de tekening. Als intrductie van deze pdracht kunt u gebruik maken van een filmpje waarin verschillende emties in gezichtsuitdrukkingen wrden getnd: f gebruik een filmpje met kinderen die laten zien welke emties ze kennen In de week daarna kiest de leerling iedere dag een emtiekaartje dat het beste past bij zijn gevel p dat mment legt dat p zijn tafeltje. Op een aantal mmenten in de week vertellen de leerlingen ver hun keuze: Dit ben ik. Hang een drmenvanger in de klas en vertel een verhaal ver de relatie tussen de drmenvanger en de Indianen. Vraag de leerlingen naar hun drmen. Thema drmen kan k terugkmen in deelpdracht 2, het bezek aan het theater. Bespreek dit met het theater. In dit frmat werken we als vrbeeld het thema drmen verder uit. 2. Oriëntatie 2.1. Het filsfisch gesprek Ver naar aanleiding van de intrductie een filsfisch gesprek ver het thema Identiteit. Dit kan bijvrbeeld aan de hand van de vlgende vragen: Lijken we allemaal p elkaar? Wat zu er gebeuren als we allemaal hetzelfde zuden zijn? He zie je dat iemand bs/blij/bang/verdrietig is? Hu je daar rekening mee? He de je dat? Kun je bs kijken en een blij verhaal vertellen? Kijk je liever altijd blij f gewn/neutraal? Kun je huilen in je drm? Huil je dan echt? Wat zu er gebeuren als juw drmen uitkmen? (Kun je dan vliegen, ben je dan heel rijk ) N.B.: de acteur in de klas kan bij het gesprek uitgendigd wrden f eventueel het filsfisch gesprek begeleiden. Leerlijn Theater Thema Identiteit Grep 3 en 4 Maart 2016 Prjectbeschrijving 3

4 2.2. Oriëntatie p het thema De leerling kijkt naar zichzelf in de spiegel en beschrijft he hij eruit zien als hij bs is f juist heel blij. Opdracht vr thuis: De leerling kijkt naar zijn vader, meder, brertje f zusje. De leerling neemt ft s mee naar schl van zijn uders als kind in de leeftijd van de leerling. Bekijk de ft s en bespreek ieders achtergrnd en de betekenis daarvan vr je identiteit. De leerling zegt zijn naam hardp en spreekt zijn naam p verschillende manieren uit. Reflectievragen Oriëntatie DIT BEN IK Wat viel je p aan jezelf tijdens het kijken in de spiegel? He kun je zien dat jullie familie zijn? Past je naam bij ju? Welke manier van uitspreken past het beste bij je naam? 3. Deelpdracht 1: Je lijf vertelt 3.1. Onderzek Je lijf vertelt Onderzekspdrachten: 1. De Spiegel Hang een spiegel in de klas. De leerling kijkt in de spiegel als hij een emtie velt. Schenk aandacht aan wat er gebeurt met het lijf van de leerling en zijn gezichtsuitdrukking. Crrespndeert het gevel van de leerling met wat hij ziet in de spiegel? Deze pdracht kan k als huiswerk mee gegeven wrden. 2. Na het weekend De leerling vertelt wat hij gedaan heeft in het weekend znder te praten, maar met behulp van bewegen en uitbeelden. Reflectievragen Onderzek Je lijf vertelt He is het m naar jezelf te kijken als je bs bent f verdrietig? Is dat anders dan wanneer je blij bent? Zag je er net z uit als dat je gedacht had f was er iets anders? Is het meilijk f juist makkelijk m iets te vertellen znder wrden? Kn iedereen ju ged begrijpen? Waarm wel/niet? 3.2. Uitveren Je lijf vertelt Maak een keuze uit nderstaande pdrachten f laat uw leerlingen kiezen: De leerling schrijft met behulp van neus, vingers, veten en billen zijn naam in de lucht. Leerlingen leren de basishuding/neutraal staan. Wijs de leerling p het vlgende: veten recht vruit, ruimte van 1 vet ertussen, knieën niet p slt, armen langs het lijf, buik in, rug recht, nek uitgestrekt en rustig ademen. De leerling beeldt het karakter van zijn naam (lief, ster, hard ect.) uit in een beweging. Mag ik de bter? Maak een kring en zeg de zin: Mag ik de bter p een bze, blije, verdrietige etc. tn. Schenk aandacht aan lichaam, stem en gezichtsuitdrukking. Laat de leerling de Leerlijn Theater Thema Identiteit Grep 3 en 4 Maart 2016 Prjectbeschrijving 4

5 emtie raden. Geef de zin met de emtie dr aan de vlgende leerling. De leerling geeft vervlgens de zin weer dr met een nieuwe emtie. Let p: In plaats van Mag ik de bter, kunt u k een andere zin gebruiken. Let p dat de zin simpel is. Echput. Maak een kring en vrm met elkaar een echput. Als iemand iets in de put zegt, hr je het ng een keer. De leerkracht zegt iets en de leerlingen vrmen de ech. De leerlingen den k de bewegingen na. Let p: Gebruik krte zinnen, bijvrbeeld: zuchten, Lachen, en nu ga jij heel ged luisteren. Ik, ik ik, ik durf niet. Hiihih ik ben een beetje verliefd. Heb je dat gehrd? Yes! Ik heb gewnnen!!! Ik met altijd schnmaken, pffff. Welkm dames en heren. Muziek en emtie: Zek muziek uit waaruit verschillende emties klinken. De leerlingen verbeelden de emtie die past bij de muziek. De leerkracht wijst iemand aan die in de emtie van de muziek naar een klasgent te lpt. De klasgent staat p en lpt weer naar de vlgende. De leerlingen spelen de emtie die past bij de muziek, de emties wisselen als de muziek veranderd. Grepjes leerlingen maken een krt tneelstukje, waarbij de emtie centraal staat. Geef leerlingen een emtie en laat ze een bijpassend tneelstuk maken (grep 3 ntvangt k een situatie, grep 4 kan deze zelf verzinnen). Suggestie: Gebruik muziek m het spel te versterken. Drmen. Maak een tekening van een mie/bijzndere/pvallende drm. Laat de leerlingen ver hun drm vertellen. Maak een keuze f het gaat ver de drmen als je slaapt f de drmen je tekmst. Reflectievragen Uitveren Je lijf vertelt Wat is een basishuding? He velt het m vr de klas te staan en je naam te zeggen? Is er een verschil tussen verdrietig spelen en blij spelen? Waar/He vel je dat? Kun je aan de manier van zien f iemand ster/lief/bescheiden/brutaal is? Paste de muziek bij de emtie? He ging het samen werken aan het tneelstukje? 3.3. Presenteren Je lijf vertelt De spelpdrachten kunnen p verschillende manieren gepresenteerd wrden: Leerlingen spelen en bewegen de namen vr de klas. Een leerling verbeeldt een emtie vanuit de basishuding, andere leerlingen benemen de emtie (bij terbeurt). De leerlingen presenteren de scenes aan elkaar f aan de uders. Reflectievragen Presenteren Je lijf vertelt Past de beweging bij de emtie? Is de basishuding een gede huding m mee te starten? Als je andere muziek gebruikt bij het tneelstuk, wrdt de emtie van het tneelstukje dan anders? Leerlijn Theater Thema Identiteit Grep 3 en 4 Maart 2016 Prjectbeschrijving 5

6 3.4. Evalueren Je lijf vertelt Bespreek met uw leerlingen het drlpen prces: Wat heeft je verrast bij je nderzek? He kun je znder wrden laten zien dat je bang/blij/verdrietig bent? Zie je het als de meester f juf bs is? Wat gebeurt er dan met stem/lijf (Wat vr muziek past hierbij?) Ziet bs zijn/blij zijn/verdrietig zijn er bij iedereen hetzelfde uit? Is het meilijk m znder te praten en znder veel te bewegen een verhaal te vertellen? Maakt het spelen vanuit een basishuding je sterker? Lukt het ged m een emtie te laten zien als je speelt? 4. Deelpdracht 2: Den alsf 4.1. Onderzek Den alsf De leerling vertelt wat hij weet van een acteur en wat een acteur allemaal met kunnen. Laat de leerling thuis afbeeldingen verzamelen die iets met een theater te maken hebben en heb daarver een klassengesprek. Vraag dit bijvrbeeld een week van tevren. De leerlingen laten vertellen ver hun drmen: Wat wens jij? Waar gaan je drmen ver? Zijn drmen wel eens hetzelfde? Kun je een drm vertellen? Hud een drmen bekje bij en schrijf als je kunt iedere dag je drm p. Dit is een vrbereiding p de uitvering van het gedrmde verhaal in het theater. De tekening van de drmen uit deelpdracht 1 nemen leerlingen mee naar het theater. Speel het verhaal van de marinet (zie bijlage). Deze vertelt ver zijn drm waarin hij vliegt. Kinderen spelen het verhaal mee in de vrm van een geleide fantasie. De tverlamp. De leerkracht det met behulp van de tverlamp een wens, bijvrbeeld: alle kinderen zijn prinsessen, wnen in een dierentuin, zijn in een trpisch zwembad. De leerlingen verbeelden de situaties in kleine grepjes. Reflectievragen Onderzek Den alsf Als jij een acteur zu zijn wat zu je dan willen spelen? Ziet het theater er van binnen anders uit dan je aan de buitenkant zu verwachten? Kun je znder wrden en znder veel te bewegen een verhaal vertellen? Wat zu je den als je wens uitkwam? Beschrijf de kleuren van je drm. Kun je vrdat je gaat slapen bedenken/afspreken wat je gaat drmen? Lukt het m je drmen te nthuden? Zijn je drmen altijd vrlijk? Leerlijn Theater Thema Identiteit Grep 3 en 4 Maart 2016 Prjectbeschrijving 6

7 4.2. Uitveren Den alsf Vr deze deelpdracht wrdt een theater (ngeveer 3 lesuren achter elkaar) bezcht en krijgen de leerlingen een wrkshp den alsf nder leiding van een prfessinele theaterdcent in een van de Haagse theaters. Er is aandacht vr de functie van een theater en wat er in een theater gebeurt. (Wat is een theater, pdium, kleedkamer ect.) Leerlingen maken zelf een tneelstuk in het theater met behulp van de efeningen ver drmen. Alle besprken emties kmen aan de rde. Reflectievragen Uitveren Den alsf Is een basishuding hetzelfde als een standbeeld? Heb je spullen ndig m iets uit te beelden? Als je z genaamd det ben je dan een acteur? He is het m juw drm te spelen? 4.3. Presenteren Den alsf Vanuit het prject in het theater neemt de leerkracht verschillende vrbeelden mee die in te zetten zijn vr een presentatie p schl, bijvrbeeld een pen pdium. Reflectievragen Presenteren Den alsf He is het m te spelen vr publiek? Kn je ged nthuden wat je in theater hebt gedaan? Zu je ng wel eens willen spelen vr publiek f juist niet? Als je een beetje zenuwachtig bent, is het spelen dan meilijker f juist niet? 4.4. Evalueren Den alsf Bespreek met uw leerlingen het drlpen prces: Heb je iets nieuws gezien in het theater wat je ng niet wist? Vnd je het leuk m met de acteurs samen te spelen? Kun je in EEN wrd zeggen wat je ng denkt f velt na het prject? Leerlijn Theater Thema Identiteit Grep 3 en 4 Maart 2016 Prjectbeschrijving 7

8 5. Deelpdracht 3: Dit zijn wij De leerling stelt zich vr, vertelt, speelt mee, maakt en presenteert een scene Onderzek Dit zijn wij Gebruik hierbij k de (leer)pbrengsten van de eerste twee deelpdrachten. 1. De leerling neemt, ruim van tevren van thuis, een lievelingsvrwerp mee. 2. De leerling vertelt hierver in de klas. Help de leerlingen een krt en krachtig verhaal te vertellen met behulp van de vlgende vragen: Waarm is dit vrwerp belangrijk vr je? He km je eraan? He lang heb je het al? Met je er vrzichtig mee mgaan, zu je verdrietig zijn als het weg is? 3. Met behulp van ft s van familieleden, van de kinderen zelf, hun prtrettenbekjes, hun drmen en lievelingsvrwerpen wrdt een klassenmuseum ingericht. Reflectievragen Onderzek Dit zijn wij He vind je het m iets ver juw vrwerp te vertellen? Kun je je vrstellen waarm een ander iets heel anders belangrijk vindt? Maakt het uit vr de waarde van het vrwerp he je eraan bent gekmen? 5.2. Uitveren Dit zijn wij De leerlingen presenteren verschillende nderdelen uit deelpdracht 1 en 2 aan een andere klas f aan de uders. Bespreek met de kinderen welke nderdelen ze willen laten zien en waarm. Reflectievragen Uitveren Dit zijn wij Wat wil je graag laten zien aan het publiek en waarm? Waar ben je trts p in dit prject en waarm? Is het belangrijk m te efenen vr een presentatie? 5.3. Presenteren Dit zijn wij Maak een keuze uit de nderstaande presentatiemgelijkheden f laat uw leerlingen kiezen: Ouders bezeken het klassenmuseum. De klas presenteert zich p het pdium: Wij zijn, z velen wij ns, wij drmen, wij spelen. Ga uit van het thema drmen en speel verschillende drmen vr de klas. Besteed aandacht aan de plaatsing van de kinderen tijdens de presentatie. Bespreek met de kinderen he en wanneer ze p f af gaan. Leerlijn Theater Thema Identiteit Grep 3 en 4 Maart 2016 Prjectbeschrijving 8

9 Reflectievragen Presenteren Dit zijn wij Kn je je ged cncentreren tijdens het ptreden? Wat vel je als je p het pdium staat en vlak daarvr? Heb je de presentatie zelf bedacht f heeft de juf f meester het verznnen? Wat vind je leuker en waarm? 5.4. Evalueren Dit zijn wij Bespreek met uw leerlingen het drlpen prces: Wat ben je te weten gekmen ver jezelf tijdens het hele prject? Wat ben je te weten gekmen van je medeleerlingen wat je niet wist? Waar ging het prject ver? Wat vind jij van een museum in de klas? He is de presentatie gegaan? Ben je tevreden ver de manier waarp je je drm hebt vertelt vr de klas? He is het m je in te leven in een verhaal en mee te spelen? He was het m samen te werken aan een presentatie? 6. Algemene berdeling Vr het berdelen van de leerlingenprestaties kunt u gebruik maken van het berdelingsfrmulier vr leerkracht en leerling. De vier berdelingscriteria zijn afgestemd p de kerndelen kunstzinnige riëntatie en de uitgangspunten van COH. De leerlingenprestaties in het gehele prject wrden meegenmen in de berdeling. Vr leerlingen vanaf grep 5 f 6 is een zelfberdelingsfrmulier beschikbaar. U kunt zelf inschatten in heverre uw leerlingen in staat zijn het frmulier te gebruiken. Vr het gebruiken van de frmulieren is een krte telichting beschikbaar. De frmulieren en telichting vindt u nder hfdstuk 18 van Infrmatie vr de leerkracht. Leerlijn Theater Thema Identiteit Grep 3 en 4 Maart 2016 Prjectbeschrijving 9

PROJECTBESCHRIJVING HISTORISCHE PLEKKEN

PROJECTBESCHRIJVING HISTORISCHE PLEKKEN PROJECTBESCHRIJVING HISTORISCHE PLEKKEN Leerlijn Cultureel Erfged Thema Identiteit Grep 5 en 6 Maart 2016 Cultuurnderwijs p zijn Haags Leerlijn Cultureel Erfged Thema Identiteit Grep 5 en 6 Maart 2016

Nadere informatie

Onze groep bezoekt de voorstelling op: LESBRIEF

Onze groep bezoekt de voorstelling op: LESBRIEF Onze grep bezekt de vrstelling p: LESBRIEF 1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Geachte leerkracht, Deze lesbrief is bedeld

Nadere informatie

Neem deze kijkwijzer eerst goed door op school. Als er nog vragen zijn, stel die dan nog!

Neem deze kijkwijzer eerst goed door op school. Als er nog vragen zijn, stel die dan nog! Kijkwijzer Rute Namen Du: Neem deze kijkwijzer eerst ged dr p schl Als er ng vragen zijn, stel die dan ng! Deze kijkwijze neem je vervlgens mee als je p pad gaat De inhud van de kijkwijzer is de basis

Nadere informatie

PESTEN. Deze folder is een hulpmiddel voor jou en je kind om samen te leren over pesten en hoe je dit kan stoppen.

PESTEN. Deze folder is een hulpmiddel voor jou en je kind om samen te leren over pesten en hoe je dit kan stoppen. PESTEN Deze flder is een hulpmiddel vr ju en je kind m samen te leren ver pesten en he je dit kan stppen. WAT IS PESTEN? Pesten is iemand anders bewust bedreigen, bang maken, uitdagen, uitschelden f pijn

Nadere informatie

Huiswerk Informatie voor alle ouders

Huiswerk Informatie voor alle ouders Nummer 6 mei 2010 Huiswerk Infrmatie vr alle uders Huiswerk en efening Ged leren lezen en rekenen is belangrijk, want je hebt deze vaardigheden in het dagelijks leven veral ndig. Kinderen ged leren lezen

Nadere informatie

Groep 6. Werkboek Werkstuk

Groep 6. Werkboek Werkstuk Grep 6 Werkbek Werkstuk Naam: Wat ga je den? In de kmende tijd ga je werken aan een werkstuk. Je met je vrstellen dat je ver juw nderwerp gaat vertellen. Net zals bij een spreekbeurt! Maar nu schrijf je

Nadere informatie

Let op!! Niet zwemmen i.v.m. blauwalg. Leerdoelen: Kerndoelen Curriculum watereducatie SLO: NME leergebied: Werkvormen: Vakgebied: Niveau: Tijdsduur:

Let op!! Niet zwemmen i.v.m. blauwalg. Leerdoelen: Kerndoelen Curriculum watereducatie SLO: NME leergebied: Werkvormen: Vakgebied: Niveau: Tijdsduur: Let p!! Niet zwemmen i.v.m. blauwalg Vakgebied: Niveau: Tijdsduur: Bilgie, Aardrijkskunde klas 3 hav/vw ± 140 minuten Niet zwemmen i.v.m. blauwalg, we zien deze brden steeds vaker. Maar wat is blauwalg

Nadere informatie

PROJECTBESCHRIJVING MIJN LETTERS

PROJECTBESCHRIJVING MIJN LETTERS PROJECTBESCHRIJVING MIJN LETTERS Leerlijn Literatuur Thema Identiteit Grep 1 en 2 Maart 2016 Cultuurnderwijs p zijn Haags Leerlijn Literatuur Thema Identiteit Grep 1 en 2 Maart 2016 Deze prjectbeschrijving

Nadere informatie

Onze groep bezoekt de voorstelling op: LESBRIEF

Onze groep bezoekt de voorstelling op: LESBRIEF Onze grep bezekt de vrstelling p: LESBRIEF 1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Geachte leerkracht, Deze lesbrief is bedeld

Nadere informatie

Aan de hand van deze 3 lessen maken de leerlingen kennis met de dieren die in en om de Schelde leven

Aan de hand van deze 3 lessen maken de leerlingen kennis met de dieren die in en om de Schelde leven Lesbeschrijving Dieren & de Schelde Aan de hand van deze 3 lessen maken de leerlingen kennis met de dieren die in en m de Schelde leven Relatie met kerndelen: Vlaanderen: Wereldriëntatie Natuur Levende

Nadere informatie

Kleerkastgriezels. Doelstellingen. Materiaal

Kleerkastgriezels. Doelstellingen. Materiaal Hallween Kleerkastgriezels Delstellingen De kinderen ervaren dat één gebeurtenis sms meerdere rzaken en gevlgen kan hebben. De kinderen ntdekken he vercnsumptie van kledij nefast is vr nze planeet. De

Nadere informatie

Gespreksleidraad WOII geïnteresseerden

Gespreksleidraad WOII geïnteresseerden Gespreksleidraad WOII geïnteresseerden Delstellingen Diepgaand inzicht krijgen in infrmatiebehefte m.b.t. WOII persnlijke betekenis WOII ntstaan interesse in WOII beiende/interessante thema s gebruik en

Nadere informatie

LOGBOEK van: klas: 1

LOGBOEK van: klas: 1 LOGBOEK van: klas: 1 Inhudspgave Inleiding en inhud van het lgbek Wat is de maatschappelijke stage? Delen van de maatschappelijke stage Waar de je maatschappelijke stage? Kaders waarbinnen de maatschappelijke

Nadere informatie

Relatiegeschenk. Design en Maatschappij. ontwerpen

Relatiegeschenk. Design en Maatschappij. ontwerpen Relatiegeschenk Design en Maatschappij ntwerpen STAP 1 Wat is de pdracht? Ontwerp vr een winkel f bedrijf bij ju in de buurt een relatiegeschenk. Een relatiegeschenk geef je aan juw klanten m ze aan juw

Nadere informatie

Lesbeschrijving. Historische bronnen - beeldmateriaal

Lesbeschrijving. Historische bronnen - beeldmateriaal Lesbeschrijving Histrische brnnen - beeldmateriaal Aan de hand van deze les ntdekken de leerlingen dat de Schelde niet alleen nu, maar k vreger al veelvuldig als nderwerp p ft s werd gezet en vrkwam p

Nadere informatie

Goede afspraken maken goede vrienden

Goede afspraken maken goede vrienden Dag van de demcratie Gede afspraken maken gede vrienden Delstellingen Kinderen verkennen eigen standpunt ver klasafspraken. Kinderen verkennen de standpunten van klasgenten ver klasafspraken. De kinderen

Nadere informatie

Het Coole Kikkerplan Binnen twee weken een klas vol vet coole kikkers Groep 4 tot en met 8

Het Coole Kikkerplan Binnen twee weken een klas vol vet coole kikkers Groep 4 tot en met 8 Het Cle Kikkerplan Binnen twee weken een klas vl vet cle kikkers Grep 4 tt en met 8 Anne Kijman, Kinderpsychlg NIP/Gz BIG i.s.m Christine de Jngh en Yvnne van der Zanden, leerkrachten Jhannesschl Pijnacker

Nadere informatie

Stambreuken benoemen en schrijven

Stambreuken benoemen en schrijven Stambreuken benemen en schrijven Dmein - Verhudingen: breuken Plaats in de leerlijn - Br.5 - Br.2 - Mment van aanbieden - Tweede helft jaargrep 7 - Br.5: Teller en nemer kunnen benemen - Br.2: (Her)kennen

Nadere informatie

Een verhaal schrijven

Een verhaal schrijven Een verhaal schrijven Taalhandeling: Fictie Fictie Fictie 1 Schrijftaak: Een verhaal schrijven Fictie 2 Lesdel: Leerlingen efenen in het schrijven van een ged verhaal. Fictie 3 Fictie 4 Nieuwsbegripnderwerp:

Nadere informatie

OVERAL TAAL EDUCATIEF NT2-PAKKET DOOR KIRSTEN DE MAESSCHALCK JO DE RAEDEMAECKER - JOHAN DONCKERS

OVERAL TAAL EDUCATIEF NT2-PAKKET DOOR KIRSTEN DE MAESSCHALCK JO DE RAEDEMAECKER - JOHAN DONCKERS OVERAL TAAL EDUCATIEF NT2-PAKKET DOOR KIRSTEN DE MAESSCHALCK JO DE RAEDEMAECKER - JOHAN DONCKERS In 2013 viert het Huis van het Nederlands in Antwerpen zijn 10-jarig bestaan. Om deze feestelijke gebeurtenis

Nadere informatie

LOOPBAANORIËNTATIE VMBO-4 Periode 1 t/m periode 3

LOOPBAANORIËNTATIE VMBO-4 Periode 1 t/m periode 3 LOOPBAANORIËNTATIE VMBO-4 Peride 1 t/m peride 3 In leerjaar 4 met je de keus gaan maken; wat wil jij gaan den wanneer je het vmbdiplma hebt? Om te laten zien dat je uiteindelijk een studie, die bij je

Nadere informatie

Het Grote Geldonderzoek: hoe ga je met je geld om?

Het Grote Geldonderzoek: hoe ga je met je geld om? Het Grte Geldnderzek: he ga je met je geld m? Natinaal Instituut vr Budgetvrlichting (Nibud) Tijdsduur: één les Werkvrm: individueel met een discussie in de klas Niveau: bedeld vr alle leerlingen van klas

Nadere informatie

Vlaanderen: Primair onderwijs Brongebruik Kerndoel 7: De leerlingen kunnen op hun niveau verschillende informatiebronnen raadplegen.

Vlaanderen: Primair onderwijs Brongebruik Kerndoel 7: De leerlingen kunnen op hun niveau verschillende informatiebronnen raadplegen. Lesbeschrijving Brn vr Werk Aan de hand van deze 5 lessen ntdekken de leerlingen dat de Schelde veel mgelijkheden biedt vr werk. En daarmee van essentieel belang is vr nze regi. Relatie met kerndelen:

Nadere informatie

Dit aanmeldformulier is opgesteld ten behoeve van een zorgvuldige aanmelding van leerlingen. Achternaam :.. Roepnaam :.

Dit aanmeldformulier is opgesteld ten behoeve van een zorgvuldige aanmelding van leerlingen. Achternaam :.. Roepnaam :. Dit aanmeldfrmulier is pgesteld ten beheve van een zrgvuldige aanmelding van leerlingen. Aanmeldfrmulier vr basisschl ndergetekenden melden hun kind aan bij RKBS Panta Rhei te Cevrden (naam/plaats schl)

Nadere informatie

Stap 1. Wat wil jij?

Stap 1. Wat wil jij? Stap 1. Hi Iemand heeft het idee dat jij wel wat supprt kunt gebruiken. Dat kunnen je uders zijn, een vriend/vriendin een therapeut f iemand anders die ju ged kent. Die iemand wil graag dat jij hulp krijgt

Nadere informatie

Rollenspel Jezus redt

Rollenspel Jezus redt Rllenspel Jezus redt Krte mschrijving prgrammanderdeel De leerlingen spelen samen een bestuursrechtzaak bij de Raad van State na. De Raad van State is de hgste bestuursrechter van Nederland. In deze rechtszaak

Nadere informatie

Kleerkastgriezels. Doelstellingen. Materiaal

Kleerkastgriezels. Doelstellingen. Materiaal Hallween Kleerkastgriezels Delstellingen De kinderen ervaren dat één gebeurtenis sms meerdere rzaken en gevlgen kan hebben. De kinderen ntdekken he het leven van een kledingstuk er vaak uitziet. De kinderen

Nadere informatie

Waarom is de zee zout? - Kijkersvraag voor het Klokhuis-

Waarom is de zee zout? - Kijkersvraag voor het Klokhuis- Waarm is de zee zut? - Kijkersvraag vr het Klkhuis- Vakgebied: Aardrijkskunde Niveau: Klas 3 vmb; Klas 2&3 hav/vw, zie verderp in dit dcument. Tijdsduur: +/- 3 uur, verschilt per niveau In deze pdracht

Nadere informatie

Lesbeschrijving. Havens aan de Schelde. Aan de hand van deze 3 lessen maken de leerlingen kennis met de dieren die in en om de Schelde leven

Lesbeschrijving. Havens aan de Schelde. Aan de hand van deze 3 lessen maken de leerlingen kennis met de dieren die in en om de Schelde leven Lesbeschrijving Havens aan de Schelde Aan de hand van deze 3 lessen maken de leerlingen kennis met de dieren die in en m de Schelde leven Relatie met kerndelen: Vlaanderen: Vlaanderen Nederland Primair

Nadere informatie

Aan de hand van deze 3 lessen ontdekken de leerlingen dat er techniek in en om de Schelde, dus in onze regio, een erg belangrijke rol speelt.

Aan de hand van deze 3 lessen ontdekken de leerlingen dat er techniek in en om de Schelde, dus in onze regio, een erg belangrijke rol speelt. Techniek & de Schelde Aan de hand van deze 3 lessen ntdekken de leerlingen dat er techniek in en m de Schelde, dus in nze regi, een erg belangrijke rl speelt. Gerelateerde kerndelen Vlaanderen, Primair

Nadere informatie

Leer / ontwikkelingslijnen. Opleiding Helpende Zorg en Welzijn. BOL en BBL NAAM STUDENT:..

Leer / ontwikkelingslijnen. Opleiding Helpende Zorg en Welzijn. BOL en BBL NAAM STUDENT:.. Leer / ntwikkelingslijnen Opleiding Helpende Zrg en Welzijn BOL en BBL NAAM SUDEN:.. 1 2 Uitleg van het leerlijnenbekje Vr je ligt het leerlijnenbekje van je pleiding Helpende Zrg & Welzijn niveau 2. ijdens

Nadere informatie

Protocol: Pestprotocol

Protocol: Pestprotocol Prtcl: Pestprtcl Inleiding Pesten kmt p iedere schl in mindere f meerdere mate vr. Het is een prbleem dat vr de betrkkenen verstrekkende gevlgen kan hebben in de lp van hun levens. Uit nderzek blijkt dat

Nadere informatie

Grote practische opdracht klas 3 1

Grote practische opdracht klas 3 1 1 Aardrijkskunde Praktische pdracht Aardrijkskunde. Dit schljaar met je een praktische pdracht maken vr het vak aardrijkskunde. Hiermee met je tenminste 10 klkuren bezig zijn geweest, ftewel 14 lesuren.

Nadere informatie

Onze eigen boontjes doppen in Kenia

Onze eigen boontjes doppen in Kenia Hnger graad 2 Lesvrbereiding Onze eigen bntjes dppen in Kenia Bij lesmateriaal, bij deze les p de site, vind je het ndige lesmateriaal vr deze les Print het werkblad 'Zek de 5 verschillen' vr elke leerling

Nadere informatie

Ouders en loopbaankeuzes

Ouders en loopbaankeuzes Vragenlijst kennismakingsgesprek Vul in/kruis aan wat van tepassing is. Naam van de uder: Bereikbaar via telefnnummer: en mail: Hij/zij is O de vader O de meder O iemand anders*, namelijk: *Indien niet

Nadere informatie

Als uitgangspunt zijn er drie wensen waar jij uit kunt kiezen:

Als uitgangspunt zijn er drie wensen waar jij uit kunt kiezen: Stap 2 Wat ga je den? Je gaat een wens kiezen ver wat jij anders wilt in het met elkaar mgaan. Daarna kies je twee manieren waarp jullie die wens gaan waarmaken. Je schrijft k ng p welke kwaliteiten en

Nadere informatie

Maatschappelijke Stage

Maatschappelijke Stage Maatschappelijke Stage 2 Inhud 1. Wat is MAS? 1.1 MAS algemeen. 1.2 MAS p het Gren van Prinstererlyceum 1.3 Deadlines 2. Stage zeken 2.1 De stage cördinatr p schl. 2.2 Masactief 3. De frmulieren 3.1 Aanvraagfrmulier

Nadere informatie

ACT in LOB. De informatietrechter. Werkbladen. Toolkit. Check je info-level! Level 1. Level 2. Level 3. Level 4

ACT in LOB. De informatietrechter. Werkbladen. Toolkit. Check je info-level! Level 1. Level 2. Level 3. Level 4 ACT in LOB Werkbladen Tlkit De infrmatietrechter Deze tl helpt je m de grte heveelheid infrmatie ver studiekeuze vr jezelf behapbaar te maken. Je kunt p verschillende niveaus met de infrmatie ver studies

Nadere informatie

De groepsleerkrachten bereiden zich samen voor op het gesprek met hun groep.

De groepsleerkrachten bereiden zich samen voor op het gesprek met hun groep. PROTOCOL ROUWVERWERKING Het stappenplan A. Het bericht kmt binnen Bericht van een ngeluk f verlijden van een leerling - Tezeggen dat er iemand zal terugbellen. Vragen p welk nummer men bereikbaar is en

Nadere informatie

Experimenteren. 1 Experimenteren met energie. Luister eerst naar de afspraken van je leerkracht!

Experimenteren. 1 Experimenteren met energie. Luister eerst naar de afspraken van je leerkracht! Experimenteren Luister eerst naar de afspraken van je leerkracht! Je werkt de nderzekspdrachten uit in grep. Gebruik de fiche Werken in grep met drschuifsysteem. Opgepast! Je wrdt berdeeld dr je grepsleden.

Nadere informatie

De veranderende rol: moeder/ouder(s) worden. Veranderende

De veranderende rol: moeder/ouder(s) worden. Veranderende DOORLOPENDE STAGE 2016-2017 SEMESTER 2 Vervangende pdrachten als je (ng) geen zwangere hebt gevnden Mdule 5 Klppende hart Cnsult 3/4 Tussen 28 en 36 weken zwangerschap In stage 1 Overleg met de verlskundige

Nadere informatie

Wereldwaterdag 22 maart

Wereldwaterdag 22 maart Wereldwaterdag 22 maart Wereldwaterdag udste kleuters Delstellingen De kinderen leren verschillende srten water en het gebruik ervan kennen. De kinderen nderzeken water en srteren het vlgens verschillende

Nadere informatie

Pestprotocol basisschool Pieter Wijten

Pestprotocol basisschool Pieter Wijten Pestprtcl basisschl Pieter Wijten Basisschl Pieter Wijten werkt aan een veilig schlklimaat waarin kinderen respectvl met elkaar mgaan. Ze hanteert drie principes: Ik zrg ged vr mezelf Ik zrg ged vr de

Nadere informatie

Protocol bij het overlijden van een gezinslid van een leerling

Protocol bij het overlijden van een gezinslid van een leerling Prtcl bij het verlijden van een gezinslid van een leerling Algemeen: Er wrden geen mededelingen aan de pers gedaan. Het lcatie aanspreekpunt f de directeur meldt alleen dat nze 1 ste zrg de nabestaanden

Nadere informatie

Leerplandoelen: WO TE voor henzelf. WO TE voor anderen. WO TE voor natuur en milieu

Leerplandoelen: WO TE voor henzelf. WO TE voor anderen. WO TE voor natuur en milieu Graad: 2-3 Timing: 50min + 75min Leerplandelen: VVKBaO WO TE 6.18 Kinderen kunnen met techniek mgaan in verschillende tepassingsgebieden. WO 6.18.4 Dat hudt in dat ze bij technische realisaties uit verschillende

Nadere informatie

Nieuwsbrief 2 31 augustus 2015

Nieuwsbrief 2 31 augustus 2015 Nieuwsbrief 2 31 augustus 2015 Inhud Schlftgraaf Graag uw hulp bij schlactiviteiten Burendag Infrmatieavnd Film Agenda Open mnumentendag Vacature: vrijwilliger in de schlbiblitheek Znneblemwedstrijd Tuinuders

Nadere informatie

5.2.1 Jezelf losmaken uit overtuigingen

5.2.1 Jezelf losmaken uit overtuigingen Stap 5 Deel 2 Je met niet alles gelven wat je denkt Lesje 5.2.1 Jezelf lsmaken uit vertuigingen Je hebt eerder al pgeschreven welke gedachtes zijn uitgegreid tt vertuigingen: de beelden ver jezelf en anderen

Nadere informatie

Ekelmans & Meijer Advocaten (Rechten)

Ekelmans & Meijer Advocaten (Rechten) Evaluatie-rapprt STEP In-husedag bij Ekelmans & Meijer Advcaten (Rechten) -- INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE. WOORD VOORAF. RESULTATEN VAN DE ATTITUDE-METING VÓÓR DE IN-HOUSEDAG. RESULTATEN VAN DE ATTITUDE-METING

Nadere informatie

Huiswerk. Waarom geven wij op school huiswerk? Wij vinden huiswerk zinvol, omdat we denken daar het volgende mee te kunnen bereiken :

Huiswerk. Waarom geven wij op school huiswerk? Wij vinden huiswerk zinvol, omdat we denken daar het volgende mee te kunnen bereiken : Versie: ktber 2016 Huiswerk Op nze schl wrdt in diverse grepen huiswerk gegeven. Onder huiswerk verstaan we werk dat vanuit de schl meegegeven wrdt en waarvan verwacht wrdt dat het dr de kinderen thuis

Nadere informatie

PROJECTBESCHRIJVING IK SPEEL DUS IK BEN

PROJECTBESCHRIJVING IK SPEEL DUS IK BEN PROJECTBESCHRIJVING IK SPEEL DUS IK BEN Leerlijn Theater Thema Identiteit Groep 5 en 6 Maart 2016 Cultuuronderwijs op zijn Haags Leerlijn Theater Thema Identiteit Groep 5 en 6 Maart 2016 Deze projectbeschrijving

Nadere informatie

PEST PROTOCOL. Prins Willem-Alexanderschool

PEST PROTOCOL. Prins Willem-Alexanderschool PEST PROTOCOL Prins Willem-Alexanderschl Wat is een pestprtcl? Een pestprtcl is een aantal vereenkmsten ver het tegengaan van pesten. Een afspraak tussen de schl, de kinderen en de uders. Waarm een pestprtcl?

Nadere informatie

Praktisch: Inhoudelijk: Thema: een dag uit het leven van een kind in België en in Dogbo, focus op watergebruik

Praktisch: Inhoudelijk: Thema: een dag uit het leven van een kind in België en in Dogbo, focus op watergebruik 1 Praktisch: Leeftijdsgrep: 1ste graad Grepsgrtte: klasgrep Omgeving: klas Tijdsduur: 50 min. Materiaal: Pwerpint met ft s van Clémence uit Dgb Smartbrd f beamer m de ft s te prjecteren Verhaal van Clémence

Nadere informatie

Vier beproefde manieren om de pot met goud, leren van elkaars ervaringen, open te maken

Vier beproefde manieren om de pot met goud, leren van elkaars ervaringen, open te maken Vier beprefde manieren m de pt met gud, leren van elkaars ervaringen, pen te maken Het leren van ervaringen vraagt m het nderzeken van die ervaringen, het liefst in een grep samen met anderen. Dit kan

Nadere informatie

Rouwprotocol Widdonckschool Weert overlijden van een leerling

Rouwprotocol Widdonckschool Weert overlijden van een leerling Ruwprtcl Widdnckschl Weert Ruwprtcl Widdnckschl Weert verlijden van een leerling In dit prtcl wrdt beschreven he Widdnckschl Weert kan handelen bij het verlijden van een leerling(en) van nze schl. Dit

Nadere informatie

Handleiding. Het opstellen van een diaconaal beleidsplan

Handleiding. Het opstellen van een diaconaal beleidsplan Handleiding Het pstellen van een diacnaal beleidsplan Versie 1.0 Generale diacnale cmmissie Datum: augustus 2015 Generale diacnale cmmissie Vendelier 51-D 3905 PC VEENENDAAL Telefn (0318) 505541 Website:

Nadere informatie

Werkboek Bij mij is niets te halen!

Werkboek Bij mij is niets te halen! Werkbek Bij mij is niets te halen! Dit werkbek is van: Inhudspgave Uitleg werkbek 0. Bij mij is niets te halen! Uitleg werkbek blz. 4, 5, 6 A. Waar krijg jij mee te maken? blz. 8, 9 B. Waar wil je mee

Nadere informatie

De aandachtspuntenlijst

De aandachtspuntenlijst De aandachtspuntenlijst Wat is de aandachtspuntenlijst? De aandachtspuntenlijst is een verzicht van nderwerpen die aan de rde kunnen kmen tijdens een afspraak met de neurlg. Onderwerpen waarver u meer

Nadere informatie

Zorgen voor de aarde met Gloob & Teo

Zorgen voor de aarde met Gloob & Teo Zrgen vr de aarde met Glb & Te Dag van de Aarde udste kleuters Delstellingen De kinderen ntdekken dat ze infrmatie kunnen bekmen dankzij verschillende zintuigen. De kinderen bedenken ideeën m afval te

Nadere informatie

Groep 1-2A: Juf Jacqueline (maandag, dinsdag en woensdag) Juf Kathelijne (donderdag en vrijdag) Groep 1-2B: Juf Georgina (ma-vr)

Groep 1-2A: Juf Jacqueline (maandag, dinsdag en woensdag) Juf Kathelijne (donderdag en vrijdag) Groep 1-2B: Juf Georgina (ma-vr) RKBS Inghelsenberghe Wilhelminastraat 48 4564 AE Sint Jansteen tel: 0114-314380 inghelsenberghe@gperspect.nl www.inghelsenberghe.nl Infrmatie grep 1-2 Grepsleerkrachten: Grep 1-2A: Juf Jacqueline (maandag,

Nadere informatie

Wat kan je lezen in deze brochure? Inleiding. Deel 1. Dyslexie. Deel 2. Ik. Deel 3. Ik heb dyslexie. Quiz en stellingen. Nog meer weten?

Wat kan je lezen in deze brochure? Inleiding. Deel 1. Dyslexie. Deel 2. Ik. Deel 3. Ik heb dyslexie. Quiz en stellingen. Nog meer weten? Vademecum CLB vr basisschlen 17/11/2010 Wat kan je lezen in deze brchure? Inleiding Deel 1. Dyslexie WAT IS DYSLEXIE? WAT IS DE OORZAAK VAN DYSLEXIE? WAAR JE LAST VAN KAN HEBBEN? WAT KAN JE ERAAN DOEN?

Nadere informatie

Typisch Modernisme! De opdracht. De opdracht in 5 stappen

Typisch Modernisme! De opdracht. De opdracht in 5 stappen Typisch Mdernisme! De pdracht Er is een cmmissie aangesteld die een grte tentnstelling ver het Mdernisme met rganiseren. In deze tentnstelling wrden tientallen beremde mdernistische kunstwerken tentn gesteld.

Nadere informatie

Huiswerkgids. groep 5-6. Ranninkschool. Schooljaar

Huiswerkgids. groep 5-6. Ranninkschool. Schooljaar Huiswerkgids grep 5-6 Ranninkschl Schljaar 2014-2015 Huiswerkgids grep 5-6 In deze gids is alle infrmatie ver huiswerk in grep 5-6 te vinden! Inhud: Hfdstuk 1 Hfdstuk 2 Hfdstuk 3 Waarm huiswerk? Huiswerk

Nadere informatie

CBS DE VAART 2015-2016. Informatieboekje groep 5 en 6

CBS DE VAART 2015-2016. Informatieboekje groep 5 en 6 CBS DE VAART 2015-2016 Infrmatiebekje grep 5 en 6 De schlregels Op nze schl zijn 3 hfdregels. Alle andere afspraken zijn terug te leiden tt deze hfdregels 1. Ik accepteer en respecteer een ander 2. Ik

Nadere informatie

PRESENTEREN. Aandachtspunten voor de voorbereiding en de beoordeling van een presentatie

PRESENTEREN. Aandachtspunten voor de voorbereiding en de beoordeling van een presentatie PRESENTEREN Een mndelinge presentatie is in vele pzichten vergelijkbaar met een tneelstuk. Om succes te hebben dient u zich grndig vr te bereiden. Eigenlijk met u een presentatiescript maken waarin niet

Nadere informatie

Evaluatie zorgleefplan met cliënt thuis en in het verzorgingshuis

Evaluatie zorgleefplan met cliënt thuis en in het verzorgingshuis Evaluatie zrgleefplan met cliënt thuis en in het verzrgingshuis Artikel: 2010-003 Datum: 30-11-2010 Auteur: Merel van Uden Prtcl vr halfjaarlijkse evaluatiegesprek ver zrgleefplan van een cliënt met een

Nadere informatie

CMD EVALUATIE STAGEBEDRIJVEN 2014

CMD EVALUATIE STAGEBEDRIJVEN 2014 CMD EVALUATIE STAGEBEDRIJVEN 2014 Inhud Respns... 1 Samenvatting van de resultaten... 1 Vragen ver de pleiding... 2 Vragen ver de stagiair... 3 Wat ziet u als sterke punten van de pleiding CMD?... 4 Wat

Nadere informatie

Constructie zeepkist

Constructie zeepkist Cnstructie zeepkist Oriëntatie Welke Dit ga je den - De zeepkist maken Dit is een grepspdracht Aan deze vaardigheden ga je werken Samenwerken in het buwen Al het geleerde tepassen in het buwen Kwaliteit

Nadere informatie

Uitwerking kerndoel 2 Nederlandse taal

Uitwerking kerndoel 2 Nederlandse taal Uitwerking kerndel 2 Nederlandse taal Tussendelen en leerlijnen Nederlandse taal Primair nderwijs In samenwerking met het expertisecentrum Nederlands Enschede, 1 juni 2006 Nederlands kerndel 2 Stichting

Nadere informatie

Herstellen met Sint en Piet

Herstellen met Sint en Piet Sinterklaas/spullen herstellen/jk +OK Herstellen met Sint en Piet Delstellingen Kinderen Experimenteren met het herstellen van speelged Onderkennen dat speelged repareren ervr zrgt dat er minder afval

Nadere informatie

OPLEIDING tot Verzorgende-IG. Ondersteuningsmagazijn Praktijk Beroepstaak E Startbekaam

OPLEIDING tot Verzorgende-IG. Ondersteuningsmagazijn Praktijk Beroepstaak E Startbekaam OPLEIDING tt Verzrgende-IG Ondersteuningsmagazijn Berepstaak E Startbekaam Albeda cllege Branche gezndheidszrg Kwalificatieniveau 4 Chrt: 2010-2011 Fase: Startbekaam Naam student:. P.E1-3.start.gesprek

Nadere informatie

Vergaderen Informatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 1 van 7. Vergaderen

Vergaderen Informatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 1 van 7. Vergaderen Vergaderen Infrmatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 1 van 7 Vergaderen Vergaderen Infrmatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 2 van 7 Vergaderen Elke vergadering kent een vaste structuur en een vaste vlgrde. Deze structuur

Nadere informatie

Spelcompositie Sneeuwwitje (Groep 3-4) krijgt jaloezie een kans?

Spelcompositie Sneeuwwitje (Groep 3-4) krijgt jaloezie een kans? Spelcmpsitie Sneeuwwitje (Grep 3-4) Thema: krijgt jalezie een kans? Inhud Het sprkje Sneeuwwitje' wrdt vertellend en spelend uitgewerkt. De kinderen spelen verschillende rllen zals dwergen, jagers, heksen

Nadere informatie

... 3. Utrecht in Dialoog... 3. Wat doet Utrecht in Dialoog?...3 Netwerkorganisatie...3 Pool van dialoogbegeleiders...3. 0ver de dialoog...

... 3. Utrecht in Dialoog... 3. Wat doet Utrecht in Dialoog?...3 Netwerkorganisatie...3 Pool van dialoogbegeleiders...3. 0ver de dialoog... Handbek Dialg INHOUDSOPGAVE... 3 Utrecht in Dialg... 3 Wat det Utrecht in Dialg?...3 Netwerkrganisatie...3 Pl van dialgbegeleiders...3 0ver de dialg... 4 Kenmerken van de dialg...4 De frmule van de dialg...4

Nadere informatie

PROJECTBESCHRIJVING SCHATTIG SPELEN

PROJECTBESCHRIJVING SCHATTIG SPELEN PROJECTBESCHRIJVING SCHATTIG SPELEN Leerlijn Cultureel Erfgoed Thema Identiteit Groep 1 en 2 Maart 2016 Cultuuronderwijs op zijn Haags Leerlijn Cultureel Erfgoed Thema Identiteit Groep 1 en 2 Maart 2016

Nadere informatie

Pestprotocol. Pestprotocol Stichting Allure januari 2012 1

Pestprotocol. Pestprotocol Stichting Allure januari 2012 1 Pestprtcl Elke schl bij Stichting Allure hanteert een Pestprtcl. Het schlspecifieke Pestprtcl is een afgeleide van dit algemeen Pestprtcl. 1. Del van het pestprtcl: Wij vinden dat elk kind dat bij ns naar

Nadere informatie

Eindwerkstuk Opleiding tot Autismevriendelijke! Coach 2014: Everdien van Weelden

Eindwerkstuk Opleiding tot Autismevriendelijke! Coach 2014: Everdien van Weelden 1 Eindwerkstuk Opleiding tt Autismevriendelijke! Cach 2014: Everdien van Weelden 2 Eindwerkstuk Opleiding tt Autismevriendelijke! Cach 2014: Everdien van Weelden Vrwrd. Als eindpdracht vr de cursus autismevriendelijk

Nadere informatie

ISBN 978-90-78688-19-8 Eerste druk, eerste oplage

ISBN 978-90-78688-19-8 Eerste druk, eerste oplage 2009 Leskist.nl, Nrdhrn Alle rechten vrbehuden. Niets uit deze uitgave mag wrden verveelvudigd, pgeslagen in een geautmatiseerd gegevensbestand f penbaar gemaakt, in enige vrm f p enige wijze, hetzij elektrnisch,

Nadere informatie

Actie keuze 5. a. Campagne rookvrij schoolplein. b. Hoofd- en deelvragen. Hoofdvraag: 1: Wat zijn de gevolgen en gevaren van roken?

Actie keuze 5. a. Campagne rookvrij schoolplein. b. Hoofd- en deelvragen. Hoofdvraag: 1: Wat zijn de gevolgen en gevaren van roken? Actie keuze 5 a. Campagne rkvrij schlplein Jullie Stappenplan hebben vr actie 5 gekzen: Maak het schlplein rkvrij grepjes Maak de twee gebruik nderzekspdracht psters: brnnenpagina Presenteer 1. argumenten

Nadere informatie

Presenteren met Impact:

Presenteren met Impact: Presenteren met Impact: Gelven Presenteren is geweldig! Ik geef te, de eerste keer dat ik vr een grep stnd had ik zweethanden en een rd hfd, maar de afgelpen jaren heb ik tientallen keren vr grepen gestaan

Nadere informatie

Lesbeschrijving. Historische bronnen - beeldmateriaal

Lesbeschrijving. Historische bronnen - beeldmateriaal Lesbeschrijving Histrische brnnen - beeldmateriaal Aan de hand van deze les ntdekken de leerlingen dat de Schelde niet alleen nu, maar k vreger al veelvuldig als nderwerp p ft s werd gezet en vrkwam p

Nadere informatie

SPREEKBEURT GOUDVIS VISSEN OVER HOUDEN VAN HUISDIEREN. l a n d e l i j k i n f o r m a t i e c e n t r u m g e z e l s c h a p s d i e r e n

SPREEKBEURT GOUDVIS VISSEN OVER HOUDEN VAN HUISDIEREN. l a n d e l i j k i n f o r m a t i e c e n t r u m g e z e l s c h a p s d i e r e n SPREEKBEURT GOUDVIS l a n d e l i j k i n f r m a t i e c e n t r u m g e z e l s c h a p s d i e r e n VISSEN OVER HOUDEN VAN HUISDIEREN WE HEBBEN DE BELANGRIJKSTE INFORMATIE OVER DE GOUDVIS BIJ ELKAAR

Nadere informatie

Ontdekken van talenten jouw woorden, jouw verhaal

Ontdekken van talenten jouw woorden, jouw verhaal Ontdekken van talenten juw wrden, juw verhaal Methdiek Omschrijving: Kunnen werken met je talenten geeft mensen energie, weerbaarheid en veerkracht. Via deze methdiek wrden teams uitgendigd m hun talenten

Nadere informatie

Vervoersmanagement Online

Vervoersmanagement Online Verversmanagement Online Instructie uder / verzrger Aanvragen leerlingenverver Versie 7.7 1 Inleiding Van harte welkm bij Verversmanagement Online. Verversmanagement Online is één van de tls die Publiek

Nadere informatie

Presenteren met Impact:

Presenteren met Impact: Presenteren met Impact: Gelven Presenteren is geweldig! Ik geef te, de eerste keer dat ik vr een grep stnd had ik zweethanden en een rd hfd, maar de afgelpen jaren heb ik tientallen keren vr grepen gestaan

Nadere informatie

Voorbeeld oefentypes online e-learningmodules CommArt Int.

Voorbeeld oefentypes online e-learningmodules CommArt Int. Vrbeeld efentypes nline e-learningmdules CmmArt Int. In dit dcument wrdt verwezen naar de specifieke inhud van een van nze e- learningmdules. De efentypes wrden echter gebruikt in alle e-learningmdules

Nadere informatie

Programmeren als gereedschap om te leren

Programmeren als gereedschap om te leren Prgrammeren als gereedschap m te leren Waarm leren prgrammeren? Met prgrammeren kunnen kinderen hun ideeën vrmgeven met beweging, geluid, beeld en interactiviteit. Ze krijgen inzicht in de achterkant van

Nadere informatie

Godsdienstige stellingname collega

Godsdienstige stellingname collega Gdsdienstige stellingname cllega Je werkt p een penbare basisschl en hebt kinderen van verschillende natinaliteiten in je grep. Een van je cllega's draagt een hfddek. De kinderen uit haar grep scren ged

Nadere informatie

Juni de maand van veiligheid

Juni de maand van veiligheid Juni de maand van veiligheid Veiligheid is het huidige thema van deze maand. Veiligheid, zie ik je denken? Ja! Veiligheid in en m het huis, veiligheid in relaties, veiligheid p straat e.d. Hiernder een

Nadere informatie

Cursussen CJG. (samenwerking tussen De Meerpaal en het onderwijs in Dronten) Voortgezet Onderwijs

Cursussen CJG. (samenwerking tussen De Meerpaal en het onderwijs in Dronten) Voortgezet Onderwijs Cursussen CJG (samenwerking tussen De Meerpaal en het nderwijs in Drnten) Vrtgezet Onderwijs 1 Faalangst (vrtgezet nderwijs) Faalangsttraining is vr jngeren die gespannen zijn en (te) veel nadenken ver

Nadere informatie

Ace! Training E-learning module 'vragen stellen' Cursus communicatievaardigheden 1

Ace! Training E-learning module 'vragen stellen' Cursus communicatievaardigheden 1 Ace! Training E-learning mdule 'vragen stellen' Cursus cmmunicatievaardigheden 1 Gede vragen stellen Vragen stellen is een vrm van verbale cmmunicatie. Verbale cmmunicatie bestaat uit spreken en luisteren.

Nadere informatie

PROJECTBESCHRIJVING MIJN DIER

PROJECTBESCHRIJVING MIJN DIER PROJECTBESCHRIJVING MIJN DIER Leerlijn Muziek Thema Identiteit Grep 1 en 2 April 2016 Cultuurnderwijs p zijn Haags Leerlijn Muziek Thema Identiteit Grep 1 en 2 April 2016 Deze prjectbeschrijving wrdt regelmatig

Nadere informatie

Begeleidende mail bij enquête gebruik KPN Klasgenoot

Begeleidende mail bij enquête gebruik KPN Klasgenoot 160130/1237 Begeleidende mail bij enquête gebruik KPN Klasgent Enquête is bestemd vr: leerling en uders/verzrgers Beste KlasseCntact-gebruiker/-gebruikster Enkele maanden geleden is vr ju een KPN Klasgent

Nadere informatie

Planning. Week Les Thuis Af. Uitleg nieuwe opdracht Reclame en Campagnes Onderzoek Orange Baby s - NEE - -

Planning. Week Les Thuis Af. Uitleg nieuwe opdracht Reclame en Campagnes Onderzoek Orange Baby s - NEE - - Planning Week Les Thuis Af 4 Uitleg nieuwe pdracht Reclame en Campagnes Onderzek Orange Baby s - - - NEE 5 Afmaken nderzek Orange Babys Beginnen nderzek Plus supermarkten Afmaken nderzek Plus supermarkten

Nadere informatie

10-stappenplan onderzoek doen

10-stappenplan onderzoek doen 10-stappenplan nderzek den Handleiding begeleiding prfielwerkstuk Prf.dr. Eline Slagbm- LUMC Deze handleiding is tt stand gekmen na een pilt met VO-schlieren en bilgiedcenten. Aan de tekst van het stappenplan

Nadere informatie

VISUALISEREN bij ADHD en leerproblemen Impuls - 19-09-2015. Mw. Sanne E. Vink GZ-Psycholoog / coach

VISUALISEREN bij ADHD en leerproblemen Impuls - 19-09-2015. Mw. Sanne E. Vink GZ-Psycholoog / coach VISUALISEREN bij ADHD en leerprblemen Impuls - 19-09-2015 Mw. Sanne E. Vink GZ-Psychlg / cach Deze wrkshp: Uitleg hersenen - verschil linker en rechterhelft ADHD en dminantie vrkeur Leerprblemen en hersenhelft

Nadere informatie

Je weet nu op welke level je gaat lezen. Dit is wat je te doen staat: Kies een PENGUIN READER uit op jouw level, NIET lager!

Je weet nu op welke level je gaat lezen. Dit is wat je te doen staat: Kies een PENGUIN READER uit op jouw level, NIET lager! Dear Student Je weet nu p welke level je gaat lezen. Dit is wat je te den staat: Kies een PENGUIN READER uit p juw level, NIET lager! Lees het bek Vul de Reading Recrd in. Als je de Reading Recrd naar

Nadere informatie

PROJECTBESCHRIJVING DAT HAD JE GEDROOMD

PROJECTBESCHRIJVING DAT HAD JE GEDROOMD PROJECTBESCHRIJVING DAT HAD JE GEDROOMD Leerlijn Beeldend Thema Identiteit Groep 3 en 4 Maart 2016 Cultuuronderwijs op zijn Haags Leerlijn Beeldend Thema Identiteit Groep 3 en 4 Maart 2016 Deze projectbeschrijving

Nadere informatie

PROJECTBESCHRIJVING ECHT IETS VOOR MIJ

PROJECTBESCHRIJVING ECHT IETS VOOR MIJ PROJECTBESCHRIJVING ECHT IETS VOOR MIJ Leerlijn Beeldend Thema Identiteit Groep 7 en 8 Maart 2016 Cultuuronderwijs op zijn Haags Leerlijn Beeldend Thema Identiteit Groep 7 en 8 Maart 2016 Deze projectbeschrijving

Nadere informatie

1 Uit: Pedagogisch kader kindercentra 4-13 jaar

1 Uit: Pedagogisch kader kindercentra 4-13 jaar 1 Uit: Pedaggisch kader kindercentra 4-13 jaar Deel I / hdst. 5 Relaties in de grep De grep als leermgeving De buitenschlse pvang is een fantastische preftuin vr de sciale ntwikkeling van kinderen. Ze

Nadere informatie

Branding Nieuws. De Branding : Doelgericht samen de wereld ontdekken. schooljaar 2013 2014 nieuwsbrief nummer 40 8 juli 2014

Branding Nieuws. De Branding : Doelgericht samen de wereld ontdekken. schooljaar 2013 2014 nieuwsbrief nummer 40 8 juli 2014 Branding Nieuws De Branding : Delgericht samen de wereld ntdekken schljaar 2013 2014 nieuwsbrief nummer 40 8 juli 2014 In deze nieuwsbrief nder andere: Geslaagd zmerpleinfeest Opgave verblijven Juf Wietske

Nadere informatie