Vlaanderen: Primair onderwijs Brongebruik Kerndoel 7: De leerlingen kunnen op hun niveau verschillende informatiebronnen raadplegen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vlaanderen: Primair onderwijs Brongebruik Kerndoel 7: De leerlingen kunnen op hun niveau verschillende informatiebronnen raadplegen."

Transcriptie

1 Lesbeschrijving Brn vr Werk Aan de hand van deze 5 lessen ntdekken de leerlingen dat de Schelde veel mgelijkheden biedt vr werk. En daarmee van essentieel belang is vr nze regi. Relatie met kerndelen: Vlaanderen: Primair nderwijs Brngebruik Kerndel 7: De leerlingen kunnen p hun niveau verschillende infrmatiebrnnen raadplegen. Secundair nderwijs B-strm Ontwikkelingsdelen maatschappelijke vrming f geschiedenis en aardrijkskunde 5.Thema de wning Kerndel 28: het wnen in functie van het klimaat, het buwmateriaal, het landschap, de samenlevingsvrm, de levensstijl en de berepsactiviteit verklaren. Nederland: Primair Onderwijs Oriëntatie p Jezelf en de wereld - Ruimte Kerndel 47: De leerlingen leren de ruimtelijke inrichting van de eigen mgeving te vergelijken met die in mgevingen elders, in binnen- en buitenland, vanuit de perspectieven landschap, wnen, werken, bestuur, verkeer, recreatie, welvaart, cultuur en levensbeschuwing. In ieder geval wrdt daarbij aandacht besteed aan twee lidstaten van de Eurpese Unie en twee landen die in 2004 lid werden, de Verenigde Staten en een land in Azië, Afrika en Zuid-Amerika. Vrtgezet nderwijs Onderdeel E: mens en maatschappij Kerndel 38: De leerling leert een eigentijds beeld van de eigen mgeving, Nederland, Eurpa en de wereld te gebruiken m verschijnselen en ntwikkelingen in hun mgeving te plaatsen. Kerndel 42: De leerling leert in eigen ervaringen en in de eigen mgeving effecten te herkennen van keuzes p het gebied van werk en zrg, wnen en recreëren, cnsumeren en budgetteren, verkeer en milieu.

2 Lesbeschrijving Brn vr Werk les 1 Del: leerlingen ntdekken welke berepen te maken hebben met de Schelde. Lesduur: 50 minuten Vak(ken): Aardrijkskunde Bendigde materialen: Wrdspin De Schelde uit prjectintrductie les 1 Werkblad De Schelde & Werk Pst-its Werkvrm: klassikaal, in viertallen, tweetallen en individueel. Krte mschrijving: In deze les bekijken de leerlingen welke berepen met de Schelde te maken hebben. Ok bekijken zij f het berep dat hun uders/verzrgers uitveren een relatie heeft met deze rivier. Suggestie: U kunt de lijst met Scheldeberepen k klassikaal drnemen. U wijst in de ruimte de twee uitersten van de lijn aan. Mee eens en mee neens. De leerlingen gaan p de plaats in de ruimte staan die vereenkmst met hun antwrd. Vrbereiding: Zrg dat vr iedere leerling een exemplaar van de werkbladen beschikbaar is. Bekijk het inhudelijke gedeelte van de website scheldelessen, wnen & werken. Op deze manier krijgt u een beeld wat er allemaal speelt rndm de Schelde. Z kunt u leerlingen suggesties aandragen p het mment dat zij zelf weinig assciaties hebben bij de Schelde. Zrg dat de leerlingen in viertallen kunnen werken en m een tafel kunnen zitten.

3 Uitvering Tijd Duur Activiteit Bendigdheden 0:00 0:05 Licht het del van deze les te: Weten welke berepen te maken hebben met de Schelde. Realiseren dat veel berepen in nze regi met de Schelde te maken hebben. 0:05 0:10 Scheldeberepen Viertal (7 min) Iedere leerling schrijft zijn naam p een pst-it. Om de beurt nemt een leerling een berep van het werkblad De Schelde & Werk. Als je het ermee eens bent dat dit berep met de Schelde te maken heeft, plak je de pst-it met je naam in het midden van de tafel. He minder je het er mee eens bent, he verder je de pst-it van het midden af plakt. Z kun je makkelijk zien f jullie meningen vereenkmen f verschillen. Centraal (3 minuten) Zijn er twijfel-berepen naar vren gekmen? Ben je van mening veranderd dr de argumenten van je tafelgenten? Werkblad De Schelde & Werk, pdracht 1 Pst-its 0:15 0:05 Centraal (2 minuten) Laat de wrdspin De Schelde zien. Vraag f er berepen in staan f zaken waar je een berep aan kunt kppelen. Markeer deze f maak er een nieuwe wrdspin van ver Berepen& de Schelde. Individueel (1 minuut) Vraag de leerlingen f zij ng meer berepen kennen die in deze wrdspin geplaatst kunnen wrden. Deze nteren zij p het werkblad De Schelde & Werk Centraal Vul de wrdspin verder aan. (2 minuten) Wrdspin De Schelde uit prjectintrductie les 1 Werkblad De Schelde & Werk, pdracht 2

4 Uitvering Tijd Duur Activiteit Bendigdheden 0:20 0:10 Berepen clusters Tweetal (1 minuut) Bedenk clusters die gemaakt kunnen wrden van de berepen. Deze kunnen genteerd wrden p het werkblad De Schelde & Werk. Viertal (2 minuten) Ieder viertal bespreekt de mgelijke clusters en kiest één cluster uit. Centraal (5 minuten) Bespreek de indelingen die bedacht zijn en spreek af welke indeling er gehanteerd gaat wrden. Verwerk deze afdeling in de bestaande wrdspin f verwerk hem in een nieuwe. 0:30 0:20 Individueel (5 min) Iedere leerling vult de laatste vragen van het werkblad De Schelde & Werk in. Is er in de buurt veel werk dat te maken heeft met de Schelde? Wat den juw uders/verzrgers vr werk? Heeft dit iets te maken met de Schelde? Viertal (10 min) Bespreken van de antwrden p de vragen. En het samenstellen van een tp 5 van Schelde gerelateerde berepen die in de mgeving van de leerlingen het meest vrkmen. 0:45 0:05 Afsluiting Veg de tp 5 van de grepen samen. Zit er veel verlap in deze tppen? Prbeer de vereenkmsten en/f verschillen te verklaren. Prbeer met de leerlingen ene cnclusie te trekken: is er veel/weinig werk in de regi gekppeld aan de Schelde? Werkblad De Schelde & Werk, pdracht 3 Werkblad De Schelde & Werk, pdracht 4 Laat de kinderen thuis k ng eens navragen welke mensen zij ng meer kennen die berepen hebben gerelateerd aan de Schelde. 0:50

5 Lesbeschrijving Brn vr Werk les 2 Del: leerlingen weten wat de binnenvaart is. Ok weten zij wat het verschil is met zeevaart. Lesduur: 50 minuten Vak(ken): Aardrijkskunde Bendigde materialen: Digibrd f beamer Wrdspin Berepen & De Schelde uit de vrgaande les Werkblad De Schelde & Werk Filmpje uitleg Binnenvaart p website Scheldelessen > Wnen & Werken > Scheepvaart > Berepsvaart > Binnenvaart Prmtiefilmpje Binnenvaart p website Scheldelessen > Wnen & Werken > Scheepvaart > Berepsvaart > Binnenvaart Werkblad De Schelde & Binnenvaart Werkvrm: klassikaal, viertallen en individueel. Krte mschrijving: In deze les bespreken de leerlingen het huiswerk van de vrige les ver de Schelde als brn van werk. Verder maken de leerlingen aan de hand van beeldmateriaal kennis met de Binnenvaart. Suggestie: Kent u een binnenvaartschipper? Vraag dan f deze p schl wil kmen vertellen ver zijn berep. Wil u meer activiteiten ndernemen met uw grep ver de Binnenvaart? Maak dan gebruik van het lespakket Binnenvaart. De link naar dit pakket staat in de rechterklm p het deel van de website waar deze les beschreven staat. Bekijk k f u deze les kan gebruiken m een les uit de methde te laten vervallen. Vrbereiding: Zrg dat vr iedere leerling een exemplaar van de werkbladen beschikbaar is. Bekijk het inhudelijke gedeelte van de website scheldelessen, wnen & werken, binnenvaart. Bekijk k de filmpjes die bij deze les hren. En zrg dat u weet f binnenvaartschepen k bij jullie p de Schelde varen f er dit mment misschien ergens een in de buurt ligt, wat de binnenvaartschepen ververen die p dit deel van de Schelde varen. Hudt er bij de pstelling rekening mee dat leerlingen in twee- en viertallen samen werken.

6 Uitvering Tijd Duur Activiteit Bendigdheden 0:00 0:05 Licht het del van deze les te: Weten wat de Binnenvaart is. Het verschil kennen tussen zeevaart en binnenvaart. 0:05 0:05 Vraag f er ng leerlingen aanvullingen hebben p de berepen gerelateerd aan de Schelde. 0:10 0:25 Kijkje bij de Binnenvaart Centraal (5 minuten) Vraag f de leerlingen weten wat de Binnenvaart is. Kennen de leerlingen binnenvaartschepen? Zijn deze bij jullie p de Schelde te zien? Ken je iemand die p een Binnenvaartschip werkt f wnt? Ben je wel eens p een Binnenvaartschip geweest? Laat de filmpname zien waarin uitleg gegeven wrdt ver de Binnenvaart. Vraag de leerlingen kenmerken te nteren p het werkblad de Schelde & Binnenvaart. (10 minuten) Digibrd f beamer Filmpje met uitleg ver Binnenvaart Werkblad Schelde & Binnenvaart Centraal (10 minuten) Bespreek de kenmerken die de kinderen genteerd hebben. Vraag hen het Venndiagram in te vullen p het werkblad Schelde & Binnenvaart. Bespreek het Venndiagram 0:35 0:05 Laat het prmtiefilmpje van De Binnenvaart zien. Digibrd f beamer Prmtiefilmpje Binnenvaart Individueel (1 minuut) Wat zegt de muziekkeuze (let p de tekst!) ver deze sectr? Tweetal (2 minuten) Bespreken van de antwrden Centraal (2 minuten) Bespreek met de leerlingen de muziekkeuze bij deze pname. Werkblad De schelde & Binnenvaart

7 Uitvering Tijd Duur Activiteit Bendigdheden 0:40 0:05 Werken in de Binnenvaart Individueel (2 minuten) Welke vr- en nadelen kun je bedenken bij werken in de Binnenvaart? Tweetal (3 minuten) Wissel je antwrden uit. Nem m de beurt een vrdeel en een nadeel. En vul z je eigen lijstje aan. Werkblad De schelde & Binnenvaart 0:45 0:05 Afsluiting 0:50 Je hebt nu van alles ver de Binnenvaart gezien en we hebben de vr- en nadelen besprken. Zu je p een binnenvaartschip willen werken/wnen? Bespreken van de reacties.

8 Lesbeschrijving Brn vr Werk les 3 Del: De leerlingen weten welke berepen te maken hebben met de Schelde. En ze realiseren zich dat veel berepen in nze regi met de Schelde te maken hebben. Lesduur: 55 minuten Vak(ken): Aardrijkskunde Bendigde materialen: Digibrd f beamer Wrdspin Berepen & De Schelde uit de vrgaande les Werkblad Scheldeberep Verkennen Filmpje ver berepen p de Kennisnet Berepenbeeldbank Website Scheldelessen > Wnen & Werken Werkvrm: klassikaal en individueel. Krte mschrijving: In deze les beslissen de leerlingen ver welk berep zij een presentatie gaan maken k bedenken zij welke srt presentatie zij zuden willen maken. Suggestie: U kunt k besluiten m de leerlingen in tweetallen f kleine teams te laten werken bij het verkennen van de Scheldeberepen. De vrijheid vr de vrm van de presentatie kunt u afbakenen dr zelf aan te geven welke vrm de presentatie met krijgen. Indien u de pdracht sterk wil inkrten, kunt u de berepen beperken tt de berepen die p de website in filmbeelden staan uitgelegd. De pdracht is dan het maken van een beschrijving van het berep bij de film. Of het schrijven van een bedacht interview met iemand die dit werk uitvert. Indien de leerlingen een vaste werkwijze kennen m infrmatie te verwerven en verwerken, kunt u deze uiteraard gebruiken in plaats van de stappen p het werkblad.

9 Vrbereiding: Zrg dat vr iedere leerling een exemplaar van de werkbladen beschikbaar is. Bekijk het inhudelijke gedeelte van de website scheldelessen, wnen & werken. Op deze manier heeft u een ged beeld van de berepen die p de website beschreven staan en in een filmpje weergegeven wrden. Bekijk k de website met filmpjes ver berepen, zdat u weet he deze werkt. Bepaal waar vr u de presentaties qua inhud en stijl aan meten vlden. Maak een afweging f leerlingen een berdeling krijgen vr hun presentatie en f deze wel f niet meetelt. Uitvering Tijd Duur Activiteit Bendigdheden 0:00 0:05 Licht het del van deze les te: Weten welke berepen te maken hebben met de Schelde. Realiseren dat veel berepen in nze regi met de Schelde te maken hebben. 0:05 0:05 Scheldeberepen Laat de Wrdspin De Schelde & Berepen zien. Digibrd f Beamer Wrdspin De Schelde & Berepen Vertel dat gezien er veel berepen zijn en ieder een ander berep interessant zal vinden, iedere leerling een berep uitkiest m verder te verkennen. Bedeling is dat iedere leerling straks een presentatie maakt ver dit berep gerelateerd aan de Schelde. Del is dat klasgenten aan de hand van deze presentatie meer te weten kmen ver het berep. De vrm vr de presentatie mag je zelf bepalen. Het kan in de vrm van een pster, een werkstuk, een filmpname, een website, een pwerpint, een dagbek f lgbek, een reclameflder,interview met iemand die dit berep uitefent etc. 0:10 0:05 Verdeling van de berepen

10 Uitvering Tijd Duur Activiteit Bendigdheden Vraag de leerlingen te bedenken welk berep ze willen gaan nderzeken. Inventariseer & nteer aan de hand van de Wrdspin De Schelde & Berepen wie welk berep gaat uitwerken. 0:15 0:10 Welke infrmatie? Bespreek welke vragen in de presentatie beantwrd meten wrden en waar de presentatie aan met vlden. Individueel (1 minuut) Laat leerlingen hier zelf even ver nadenken en hun idee hierver nteren p het werkblad Scheldeberep verkennen. Centraal (10 minuten) Inventariseer de ingrediënten en spreek af wat de definitieve lijst is. Laat de leerlingen deze vernemen p hun werkblad Scheldeberep Verkennen. Neem deze eisen & ingrediënten zelf k ver, zdat u hier bij de presentaties in les p terug kunt kmen. Hiernder staan een aantal vrbeelden: - Zicht p de kerntaken: wat de je in dit werk? Waar ben je vr verantwrdelijk? - Waar werk je? - Wat met je weten/kunnen m dit berep uit te efenen? - Welke eigenschappen heb je ndig m dit berep uit te efenen? - Met wie werk je samen? - Wat lijkt je leuk aan dit werk? - Wat lijkt je minder leuk aan dit werk? - Ken je iemand die dit berep heeft? (Interview) Of zijn er websites vr meer achtergrndinfrmatie. 0:25 0:10 Scheldeberep Verkennen Licht de stappen p het werkblad Scheldeberep Verkennen krt te. Op de website staan k links naar dcumenten die Werkblad Scheldeberep Verkennen Werkblad Scheldeberep Verkennen

11 Uitvering Tijd Duur Activiteit Bendigdheden 0:35 0:05 Afspraken hulp bieden vr het maken van een presentatie. De vrm vr de presentatie is vrij. Maak duidelijke afspraken ver de tijd die de leerlingen krijgen m aan dit werkstuk te werken en wat eventueel als huiswerk geldt. Bespreek k p welke mment de leerlingen hun werk eventueel tussentijds vr meten leggen, vr zij verder mgen. En wanneer de presentatie af dient te zijn. 0:40 0:10 Afsluiting Leerlingen kunnen alvast aan de slag met de eerste stappen van het werkblad Scheldeberep Verkennen. Werkblad Scheldeberep Verkennen

12 Lesbeschrijving Brn vr Werk les 4 Del: De leerlingen kmen meer te weten ver het Scheldeberep dat zij verkennen. Lesduur: 55 minuten Vak(ken): Aardrijkskunde Bendigde materialen: Werkblad Scheldeberep Verkennen Werkvrm: klassikaal en individueel. Krte mschrijving: In deze les gaan de leerlingen zelfstandig aan de slag met het uitwerken van de pdracht. U kunt hier 1 f 2 lessen vr gebruiken. In het laatste geval herhaalt u de pzet van deze les ngmaals. Suggestie: Vrbereiding: Zrg dat vr iedere leerling een exemplaar van de werkbladen beschikbaar is. Bekijk het inhudelijke gedeelte van de website Scheldelessen, wnen & werken. Z weet u welke infrmatie p de website te vinden is.

13 Uitvering Tijd Duur Activiteit Bendigdheden 0:00 0:05 Licht het del van deze les te: Meer te weten kmen ver het Scheldeberep dat je verkent. 0:05 0:05 Peil krt he ver iedereen is en vraag f er vragen zijn. 0:10 0:30 Uitwerken presentaties Leerlingen gaan zelfstandig verder met het werken aan hun presentatie. Zrg dat u steeds infrmatie inwint bij de leerlingen m te kijken f er algemene punten zijn waar zij tegenaan lpen. Of dat er vragen zijn van grepen die handig zijn m centraal even te bespreken. Dit kunt u k den, dr tussentijds even het werk te nderbreken met een extra instructie f uitleg. 0:40 0:10 Tussentijdse bespreking 0:45 0:05 Afsluiting 0:50 Bespreek de punten en vragen die u tegen gekmen bent tijdens het zelfstandig werken. Vraag k f er ng verdere vragen zijn. Peil he ver iedereen is. Spreek desnds af wat als huiswerk geldt vr de vlgende les. Vraag f de leerlingen die extra hulpmiddelen f materialen ndig hebben vr hun presentatie (cmputer, cd-speler) dit aan het einde van de les even persnlijk drgeven dr dit p papier te zetten en even met u te bespreken. 0:00 0:05 Licht het del van deze les te: Meer te weten kmen ver het Scheldeberep dat je verkent.

14 Lesbeschrijving Brn vr Werk les 5 Del: De leerlingen zijn inhudelijk p de hgte van de Scheldeberepen en kunnen twee berepen met elkaar vergelijken Lesduur: 55 minuten Vak(ken): Aardrijkskunde Bendigde materialen: De ingrediënten en eisen aan de presentatie die in les 3 zijn afgesprken Bekijk aan de hand van de hulpmiddelen en materialen die leerlingen hebben aangegeven ndig te hebben, welke materialen u ndig heeft. Werkblad Berdelingslijst Digitale timer f stpwatch Werkblad Scheldeberepen Vergelijken Werkvrm: In viertallen en individueel. Krte mschrijving: In Deze les presenteren de leerlingen het berep dat zij bekeken hebben in een viertal. Vervlgens bespreken ze deze presentaties. Tensltte vergelijken de leerlingen in tweetallen twee berepen met elkaar. Suggestie: Indien u veel leerlingen en dus veel presentaties heeft, verweeg dan de klas in tweeën te splitsen en ieder de helft van de presentaties te laten bekijken. Vrbereiding: Bedenk aan de hand van de bendigde materialen wat de beste indeling en de beste ruimte is vr het uitveren van deze les. Zrg dat de leerlingen qua ruimte indeling in viertallen kunnen werken. Zet desnds de leerlingen die een cmputer ndig hebben vr hun presentatie bij elkaar in de grep.

15 Uitvering Tijd Duur Activiteit Bendigdheden 0:00 0:05 Licht het del van deze les te: Weten wat de verschillende Scheldeberepen inhuden. 0:05 0:05 Instructie ver de aanpak Straks krijg je de presentaties te zien van je teamgenten aan tafel. De nummers een beginnen met hun presentatie. Vervlgens vult ieder het berdelingsfrmulier in. De presentatr vult het werkblad Berdelingslijst k ver zichzelf in. Hierna zijn de nummers twee aan de beurt etc. Per presentatie is 5 minuten beschikbaar: 4 minuten vr de presentatie en 1 minuut m het frmulier in te vullen. Bespreek het werkblad Berdelingslijst, zdat leerlingen dit in kunnen vullen: + = psitieve punten - = verbeterpunten?/!= vragen en/f pmerkingen 0:10 0:20 Presentatiernde 0:30 0:15 Besprekingsrnde De leerlingen huden de presentaties. Geef steeds aan als er 4 minuten van een rnde vrbij zijn. Dit is het teken dat het berdelingsfrmuleir ingevuld met gaan wrden. Geef bij 5 minuten een wisselsignaal. Ieder viertal bespreek één vr één de presentaties. Je begint met presentatie van leerling nummer 1. Ieder mag zijn pmerkingen geven, maar z krt

16 Uitvering Tijd Duur Activiteit Bendigdheden mgelijk. Dit mag in willekeurige vlgrde. Maar ben je aan de beurt geweest, dan lever je je werkblad Berdelingslijst in bij de presentatr. Hiermee is juw spreekrecht ver deze presentatie vrbij. Benem alleen de punten die ng niet genemd zijn. Als alle teamleden hun bijdrage hebben geleverd mag als laatste de presentatr ng een telichting geven. Vervlgens kmt presentatie twee aan de rde. 0:45 0:05 Mijn ideale scheldeberep 0:50 Centraal (1 minuut) Kies het berep uit dat ju het leukst lijkt m uit te veren. Dit heft niet het berep te zijn dat jij nderzcht hebt! Centraal (1 minuut) Zek iemand die een ander berep heeft uitgekzen dan jij. Tweetal (3 minuten) Vul het Venndiagram in m de vereenkmsten en verschillen tussen deze twee berepen inzichtelijk te maken.

Aan de hand van deze 3 lessen ontdekken de leerlingen dat er techniek in en om de Schelde, dus in onze regio, een erg belangrijke rol speelt.

Aan de hand van deze 3 lessen ontdekken de leerlingen dat er techniek in en om de Schelde, dus in onze regio, een erg belangrijke rol speelt. Techniek & de Schelde Aan de hand van deze 3 lessen ntdekken de leerlingen dat er techniek in en m de Schelde, dus in nze regi, een erg belangrijke rl speelt. Gerelateerde kerndelen Vlaanderen, Primair

Nadere informatie

Lesbeschrijving. Havens aan de Schelde. Aan de hand van deze 3 lessen maken de leerlingen kennis met de dieren die in en om de Schelde leven

Lesbeschrijving. Havens aan de Schelde. Aan de hand van deze 3 lessen maken de leerlingen kennis met de dieren die in en om de Schelde leven Lesbeschrijving Havens aan de Schelde Aan de hand van deze 3 lessen maken de leerlingen kennis met de dieren die in en m de Schelde leven Relatie met kerndelen: Vlaanderen: Vlaanderen Nederland Primair

Nadere informatie

Lesbeschrijving. Historische bronnen - beeldmateriaal

Lesbeschrijving. Historische bronnen - beeldmateriaal Lesbeschrijving Histrische brnnen - beeldmateriaal Aan de hand van deze les ntdekken de leerlingen dat de Schelde niet alleen nu, maar k vreger al veelvuldig als nderwerp p ft s werd gezet en vrkwam p

Nadere informatie

Lesbeschrijving. Historische bronnen - beeldmateriaal

Lesbeschrijving. Historische bronnen - beeldmateriaal Lesbeschrijving Histrische brnnen - beeldmateriaal Aan de hand van deze les ntdekken de leerlingen dat de Schelde niet alleen nu, maar k vreger al veelvuldig als nderwerp p ft s werd gezet en vrkwam p

Nadere informatie

Aan de hand van deze 3 lessen maken de leerlingen kennis met de dieren die in en om de Schelde leven

Aan de hand van deze 3 lessen maken de leerlingen kennis met de dieren die in en om de Schelde leven Lesbeschrijving Dieren & de Schelde Aan de hand van deze 3 lessen maken de leerlingen kennis met de dieren die in en m de Schelde leven Relatie met kerndelen: Vlaanderen: Wereldriëntatie Natuur Levende

Nadere informatie

Let op!! Niet zwemmen i.v.m. blauwalg. Leerdoelen: Kerndoelen Curriculum watereducatie SLO: NME leergebied: Werkvormen: Vakgebied: Niveau: Tijdsduur:

Let op!! Niet zwemmen i.v.m. blauwalg. Leerdoelen: Kerndoelen Curriculum watereducatie SLO: NME leergebied: Werkvormen: Vakgebied: Niveau: Tijdsduur: Let p!! Niet zwemmen i.v.m. blauwalg Vakgebied: Niveau: Tijdsduur: Bilgie, Aardrijkskunde klas 3 hav/vw ± 140 minuten Niet zwemmen i.v.m. blauwalg, we zien deze brden steeds vaker. Maar wat is blauwalg

Nadere informatie

LOGBOEK van: klas: 1

LOGBOEK van: klas: 1 LOGBOEK van: klas: 1 Inhudspgave Inleiding en inhud van het lgbek Wat is de maatschappelijke stage? Delen van de maatschappelijke stage Waar de je maatschappelijke stage? Kaders waarbinnen de maatschappelijke

Nadere informatie

Waarom is de zee zout? - Kijkersvraag voor het Klokhuis-

Waarom is de zee zout? - Kijkersvraag voor het Klokhuis- Waarm is de zee zut? - Kijkersvraag vr het Klkhuis- Vakgebied: Aardrijkskunde Niveau: Klas 3 vmb; Klas 2&3 hav/vw, zie verderp in dit dcument. Tijdsduur: +/- 3 uur, verschilt per niveau In deze pdracht

Nadere informatie

Leer / ontwikkelingslijnen. Opleiding Helpende Zorg en Welzijn. BOL en BBL NAAM STUDENT:..

Leer / ontwikkelingslijnen. Opleiding Helpende Zorg en Welzijn. BOL en BBL NAAM STUDENT:.. Leer / ntwikkelingslijnen Opleiding Helpende Zrg en Welzijn BOL en BBL NAAM SUDEN:.. 1 2 Uitleg van het leerlijnenbekje Vr je ligt het leerlijnenbekje van je pleiding Helpende Zrg & Welzijn niveau 2. ijdens

Nadere informatie

PROJECTBESCHRIJVING HISTORISCHE PLEKKEN

PROJECTBESCHRIJVING HISTORISCHE PLEKKEN PROJECTBESCHRIJVING HISTORISCHE PLEKKEN Leerlijn Cultureel Erfged Thema Identiteit Grep 5 en 6 Maart 2016 Cultuurnderwijs p zijn Haags Leerlijn Cultureel Erfged Thema Identiteit Grep 5 en 6 Maart 2016

Nadere informatie

Lesbeschrijving. Projectintroductie les 1

Lesbeschrijving. Projectintroductie les 1 Lesbeschrijving Projectintroductie les 1 Doel: De leerlingen ontdekken wat zij al weten over de Schelde. Ook ontdekken ze dat er soms andere belangen liggen vanuit deze thema s Lesduur: 50 minuten Vak(ken):

Nadere informatie

Huiswerk Informatie voor alle ouders

Huiswerk Informatie voor alle ouders Nummer 6 mei 2010 Huiswerk Infrmatie vr alle uders Huiswerk en efening Ged leren lezen en rekenen is belangrijk, want je hebt deze vaardigheden in het dagelijks leven veral ndig. Kinderen ged leren lezen

Nadere informatie

Relatiegeschenk. Design en Maatschappij. ontwerpen

Relatiegeschenk. Design en Maatschappij. ontwerpen Relatiegeschenk Design en Maatschappij ntwerpen STAP 1 Wat is de pdracht? Ontwerp vr een winkel f bedrijf bij ju in de buurt een relatiegeschenk. Een relatiegeschenk geef je aan juw klanten m ze aan juw

Nadere informatie

Rollenspel Jezus redt

Rollenspel Jezus redt Rllenspel Jezus redt Krte mschrijving prgrammanderdeel De leerlingen spelen samen een bestuursrechtzaak bij de Raad van State na. De Raad van State is de hgste bestuursrechter van Nederland. In deze rechtszaak

Nadere informatie

Projectintroductie e. Projectintroductie les 1

Projectintroductie e. Projectintroductie les 1 Projectintroductie les 1 Projectintroductie e Doel: De leerlingen ontdekken wat zij al weten over de Schelde. Ook ontdekken ze dat er soms andere belangen liggen vanuit deze thema s Lesduur: 50 minuten

Nadere informatie

Grote practische opdracht klas 3 1

Grote practische opdracht klas 3 1 1 Aardrijkskunde Praktische pdracht Aardrijkskunde. Dit schljaar met je een praktische pdracht maken vr het vak aardrijkskunde. Hiermee met je tenminste 10 klkuren bezig zijn geweest, ftewel 14 lesuren.

Nadere informatie

Gespreksleidraad WOII geïnteresseerden

Gespreksleidraad WOII geïnteresseerden Gespreksleidraad WOII geïnteresseerden Delstellingen Diepgaand inzicht krijgen in infrmatiebehefte m.b.t. WOII persnlijke betekenis WOII ntstaan interesse in WOII beiende/interessante thema s gebruik en

Nadere informatie

Doelgroepen Dit educatieve lespakket is bedoeld voor de groepen 5,6 en de groepen 7,8.

Doelgroepen Dit educatieve lespakket is bedoeld voor de groepen 5,6 en de groepen 7,8. Dcentenhandleiding Beleef Het Verleden met Ltte Delgrepen Dit educatieve lespakket is bedeld vr de grepen 5,6 en de grepen 7,8. Middelen Data-DVD: Inzet van filmmateriaal via digibrd. 4 afleveringen met

Nadere informatie

Vergaderen Informatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 1 van 7. Vergaderen

Vergaderen Informatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 1 van 7. Vergaderen Vergaderen Infrmatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 1 van 7 Vergaderen Vergaderen Infrmatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 2 van 7 Vergaderen Elke vergadering kent een vaste structuur en een vaste vlgrde. Deze structuur

Nadere informatie

Ontdekken van talenten methodiek toolbox

Ontdekken van talenten methodiek toolbox Ontdekken van talenten methdiek tlbx Methdiek Omschrijving: We reiken je twee efeningen aan m juw team te begeleiden bij het ntdekken van hun persnlijke talenten en het ntwikkelen van een teamtalentenprfiel.

Nadere informatie

LOOPBAANORIËNTATIE VMBO-4 Periode 1 t/m periode 3

LOOPBAANORIËNTATIE VMBO-4 Periode 1 t/m periode 3 LOOPBAANORIËNTATIE VMBO-4 Peride 1 t/m peride 3 In leerjaar 4 met je de keus gaan maken; wat wil jij gaan den wanneer je het vmbdiplma hebt? Om te laten zien dat je uiteindelijk een studie, die bij je

Nadere informatie

Maatschappelijke Stage

Maatschappelijke Stage Maatschappelijke Stage 2 Inhud 1. Wat is MAS? 1.1 MAS algemeen. 1.2 MAS p het Gren van Prinstererlyceum 1.3 Deadlines 2. Stage zeken 2.1 De stage cördinatr p schl. 2.2 Masactief 3. De frmulieren 3.1 Aanvraagfrmulier

Nadere informatie

Goede afspraken maken goede vrienden

Goede afspraken maken goede vrienden Dag van de demcratie Gede afspraken maken gede vrienden Delstellingen Kinderen verkennen eigen standpunt ver klasafspraken. Kinderen verkennen de standpunten van klasgenten ver klasafspraken. De kinderen

Nadere informatie

Presentatie eisen reisweek

Presentatie eisen reisweek Presentatie eisen reisweek Beste reisadviseurs, De aftrap is genmen. We zijn begnnen aan een spannende strijd m te bepalen he nze werkweek er in juni 2013 uit zal zien. Natuurlijk lijkt het een beetje

Nadere informatie

CBS DE VAART 2015-2016. Informatieboekje groep 5 en 6

CBS DE VAART 2015-2016. Informatieboekje groep 5 en 6 CBS DE VAART 2015-2016 Infrmatiebekje grep 5 en 6 De schlregels Op nze schl zijn 3 hfdregels. Alle andere afspraken zijn terug te leiden tt deze hfdregels 1. Ik accepteer en respecteer een ander 2. Ik

Nadere informatie

Suggestie De opdracht van het werkblad Plaatsen langs de Schelde kan ook als huiswerk opgegeven worden of in zelfstandig werktijd gemaakt worden.

Suggestie De opdracht van het werkblad Plaatsen langs de Schelde kan ook als huiswerk opgegeven worden of in zelfstandig werktijd gemaakt worden. Projectintroductie Les 1 Doel: De leerlingen ontdekken wat zij al weten over de Schelde. Ook ontdekken ze dat er soms andere belangen liggen vanuit deze thema s. Lesduur: 50 minuten Vak(ken): aardrijkskunde

Nadere informatie

Het Grote Geldonderzoek: hoe ga je met je geld om?

Het Grote Geldonderzoek: hoe ga je met je geld om? Het Grte Geldnderzek: he ga je met je geld m? Natinaal Instituut vr Budgetvrlichting (Nibud) Tijdsduur: één les Werkvrm: individueel met een discussie in de klas Niveau: bedeld vr alle leerlingen van klas

Nadere informatie

Van afvalrace tot kringloop

Van afvalrace tot kringloop Dag van de Aarde 1 ste graad Van afvalrace tt kringlp Delstellingen De leerlingen bedenken ideeën m zrg te dragen vr de Aarde: hergebruiken, recycleren, cnsuminderen. De leerlingen verruimen hun blik dr

Nadere informatie

PROJECTBESCHRIJVING DIT BEN IK

PROJECTBESCHRIJVING DIT BEN IK PROJECTBESCHRIJVING DIT BEN IK Leerlijn Theater Thema Identiteit Grep 3 en 4 Maart 2016 Cultuurnderwijs p zijn Haags Leerlijn Theater Thema Identiteit Grep 3 en 4 Maart 2016 Deze prjectbeschrijving wrdt

Nadere informatie

ISBN 978-90-78688-09-9 Eerste druk, eerste oplage

ISBN 978-90-78688-09-9 Eerste druk, eerste oplage 2008 Leskist.nl, Nrdhrn Alle rechten vrbehuden. Niets uit deze uitgave mag wrden verveelvudigd, pgeslagen in een geautmatiseerd gegevensbestand f penbaar gemaakt, in enige vrm f p enige wijze, hetzij elektrnisch,

Nadere informatie

Huiswerk. Waarom geven wij op school huiswerk? Wij vinden huiswerk zinvol, omdat we denken daar het volgende mee te kunnen bereiken :

Huiswerk. Waarom geven wij op school huiswerk? Wij vinden huiswerk zinvol, omdat we denken daar het volgende mee te kunnen bereiken : Versie: ktber 2016 Huiswerk Op nze schl wrdt in diverse grepen huiswerk gegeven. Onder huiswerk verstaan we werk dat vanuit de schl meegegeven wrdt en waarvan verwacht wrdt dat het dr de kinderen thuis

Nadere informatie

Groep 6. Werkboek Werkstuk

Groep 6. Werkboek Werkstuk Grep 6 Werkbek Werkstuk Naam: Wat ga je den? In de kmende tijd ga je werken aan een werkstuk. Je met je vrstellen dat je ver juw nderwerp gaat vertellen. Net zals bij een spreekbeurt! Maar nu schrijf je

Nadere informatie

*** Enquête *** afstudeerscriptie over de huidige elektronische verbindingen*

*** Enquête *** afstudeerscriptie over de huidige elektronische verbindingen* *** Enquête *** Inleidend Als student van de Universiteit Twente de ik in het kader van mijn masterstudie Public Safety een (klik hier vr definitie) afstudeerscriptie ver de huidige elektrnische verbindingen*

Nadere informatie

Zorgen voor de aarde met Gloob & Teo

Zorgen voor de aarde met Gloob & Teo Zrgen vr de aarde met Glb & Te Dag van de Aarde udste kleuters Delstellingen De kinderen ntdekken dat ze infrmatie kunnen bekmen dankzij verschillende zintuigen. De kinderen bedenken ideeën m afval te

Nadere informatie

Instructie formulierenmodule

Instructie formulierenmodule Instructie frmulierenmdule De frmulierenmdule is een uitgebreide mdule en maakt het mgelijk m bepaalde infrmatie van gebruikers p een gestandaardiseerde manier binnen te krijgen per e-mail. Denk aan een

Nadere informatie

Pestprotocol basisschool Pieter Wijten

Pestprotocol basisschool Pieter Wijten Pestprtcl basisschl Pieter Wijten Basisschl Pieter Wijten werkt aan een veilig schlklimaat waarin kinderen respectvl met elkaar mgaan. Ze hanteert drie principes: Ik zrg ged vr mezelf Ik zrg ged vr de

Nadere informatie

ACT in LOB. De informatietrechter. Werkbladen. Toolkit. Check je info-level! Level 1. Level 2. Level 3. Level 4

ACT in LOB. De informatietrechter. Werkbladen. Toolkit. Check je info-level! Level 1. Level 2. Level 3. Level 4 ACT in LOB Werkbladen Tlkit De infrmatietrechter Deze tl helpt je m de grte heveelheid infrmatie ver studiekeuze vr jezelf behapbaar te maken. Je kunt p verschillende niveaus met de infrmatie ver studies

Nadere informatie

Onze groep bezoekt de voorstelling op: LESBRIEF

Onze groep bezoekt de voorstelling op: LESBRIEF Onze grep bezekt de vrstelling p: LESBRIEF 1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Geachte leerkracht, Deze lesbrief is bedeld

Nadere informatie

Vier beproefde manieren om de pot met goud, leren van elkaars ervaringen, open te maken

Vier beproefde manieren om de pot met goud, leren van elkaars ervaringen, open te maken Vier beprefde manieren m de pt met gud, leren van elkaars ervaringen, pen te maken Het leren van ervaringen vraagt m het nderzeken van die ervaringen, het liefst in een grep samen met anderen. Dit kan

Nadere informatie

PESTEN. Deze folder is een hulpmiddel voor jou en je kind om samen te leren over pesten en hoe je dit kan stoppen.

PESTEN. Deze folder is een hulpmiddel voor jou en je kind om samen te leren over pesten en hoe je dit kan stoppen. PESTEN Deze flder is een hulpmiddel vr ju en je kind m samen te leren ver pesten en he je dit kan stppen. WAT IS PESTEN? Pesten is iemand anders bewust bedreigen, bang maken, uitdagen, uitschelden f pijn

Nadere informatie

Alle secundaire scholen, binnen de regio MidLim, met een klasgroep in de 2de of 3de graad waarin: o o o o o

Alle secundaire scholen, binnen de regio MidLim, met een klasgroep in de 2de of 3de graad waarin: o o o o o Klas-in-zicht Een negatieve grepsdynamiek, leerlingen die niet met elkaar vereen kunnen kmen, een vertrebelde relatie tussen leerlingen en leerkrachten, meilijk les kunnen geven dr strend gedrag, zijn

Nadere informatie

Huiswerkgids. groep 5-6. Ranninkschool. Schooljaar

Huiswerkgids. groep 5-6. Ranninkschool. Schooljaar Huiswerkgids grep 5-6 Ranninkschl Schljaar 2014-2015 Huiswerkgids grep 5-6 In deze gids is alle infrmatie ver huiswerk in grep 5-6 te vinden! Inhud: Hfdstuk 1 Hfdstuk 2 Hfdstuk 3 Waarm huiswerk? Huiswerk

Nadere informatie

Onze eigen boontjes doppen in Kenia

Onze eigen boontjes doppen in Kenia Hnger graad 2 Lesvrbereiding Onze eigen bntjes dppen in Kenia Bij lesmateriaal, bij deze les p de site, vind je het ndige lesmateriaal vr deze les Print het werkblad 'Zek de 5 verschillen' vr elke leerling

Nadere informatie

Evaluatie zorgleefplan met cliënt thuis en in het verzorgingshuis

Evaluatie zorgleefplan met cliënt thuis en in het verzorgingshuis Evaluatie zrgleefplan met cliënt thuis en in het verzrgingshuis Artikel: 2010-003 Datum: 30-11-2010 Auteur: Merel van Uden Prtcl vr halfjaarlijkse evaluatiegesprek ver zrgleefplan van een cliënt met een

Nadere informatie

Formuleren. Doelgroep Formuleren. Omschrijving Formuleren

Formuleren. Doelgroep Formuleren. Omschrijving Formuleren Frmuleren Muiswerk Frmuleren is een prgramma dat aandacht besteedt aan de belangrijkste stf die in de eerste klassen van het vrtgezet nderwijs veelal aan de rde kmt. Delgrep Frmuleren Muiswerk Frmuleren

Nadere informatie

Wegwijzer. Dagbehandeling in Behandelcentrum Heideheuvel Informatie voor kinderen en ouders

Wegwijzer. Dagbehandeling in Behandelcentrum Heideheuvel Informatie voor kinderen en ouders Wegwijzer Dagbehandeling in Behandelcentrum Heideheuvel Infrmatie vr kinderen en uders WELKOM! De kmende tijd kmen jij en je uders een dagbehandeling vlgen in Heideheuvel. In Heideheuvel werken we in een

Nadere informatie

BEGELEIDING LEERLINGEN MET DYSCALCULIE

BEGELEIDING LEERLINGEN MET DYSCALCULIE BEGELEIDING LEERLINGEN MET DYSCALCULIE Begeleiding van leerlingen met ernstige rekenprblemen en/f dyscalculie Delen en uitgangspunten Binnen het Veluws Cllege Crtenbsch hanteren wij het Prtcl Ernstige

Nadere informatie

Klimaatpraat. Doelstellingen

Klimaatpraat. Doelstellingen Week van het bs 2 ste graad Klimaatpraat Delstellingen Kinderen: kennen het belang van bmen vr de pname en pslag van CO². ntdekken dat zrg dragen vr bssen een psitieve invled heeft p ns klimaat. werken

Nadere informatie

o o o BIJLAGE PEDAGOGISCHE VISIE A. Gedragsindicatoren personeel in relatie tot leerlingen (vice versa)

o o o BIJLAGE PEDAGOGISCHE VISIE A. Gedragsindicatoren personeel in relatie tot leerlingen (vice versa) PEDAGOGISCHE VISIE A. Algemeen De pedaggische visie vertelt he de schl met leerlingen, persneel en uders van leerlingen wil mgaan en wat de schl verwacht ten aanzien van de relatie tussen leerlingen en

Nadere informatie

Ontdekken van talenten jouw woorden, jouw verhaal

Ontdekken van talenten jouw woorden, jouw verhaal Ontdekken van talenten juw wrden, juw verhaal Methdiek Omschrijving: Kunnen werken met je talenten geeft mensen energie, weerbaarheid en veerkracht. Via deze methdiek wrden teams uitgendigd m hun talenten

Nadere informatie

Kijktip: Een tijdlijn in filmpjes

Kijktip: Een tijdlijn in filmpjes Kijktip: Een tijdlijn in filmpjes Krte mschrijving werkvrm Aan de hand van enkele fragmenten leren uw leerlingen wat de huidige financiële en plitieke situatie in Griekenland is. Leerdel Leerlingen weten

Nadere informatie

VOEL OOK DE MAGIE VAN KINDEROPVANG EN NATUUR!

VOEL OOK DE MAGIE VAN KINDEROPVANG EN NATUUR! Ontwikkeling van kinderen, stagnatie van de ntwikkeling en drverwijzen Wij prberen er vr te zrgen dat kinderen zich bij nze pvang plezierig velen en zich kunnen ntwikkelen. Om te kunnen berdelen f dit

Nadere informatie

Praktisch: Inhoudelijk: Thema: een dag uit het leven van een kind in België en in Dogbo, focus op watergebruik. Werkvorm: groepswerk

Praktisch: Inhoudelijk: Thema: een dag uit het leven van een kind in België en in Dogbo, focus op watergebruik. Werkvorm: groepswerk 1 Praktisch: Leeftijdsgrep: 3 de graad Grepsgrtte: klasgrep, pdelen in grepjes van 4 persnen Omgeving: klas Tijdsduur: 50 min. Materiaal: Pwerpints met ft s van Ghislain en Clémence uit Dgb Verhaal van

Nadere informatie

Begeleidende tekst bij de presentatie Ieder kind heeft recht op Gedifferentieerd RekenOnderwijs.

Begeleidende tekst bij de presentatie Ieder kind heeft recht op Gedifferentieerd RekenOnderwijs. Begeleidende tekst bij de presentatie Ieder kind heeft recht p Gedifferentieerd RekenOnderwijs. Dia 1 Opmerking vr de presentatr: in het geval u tijd te krt kmt, kunt u de blauwe tekst als ptineel beschuwen

Nadere informatie

OVERAL TAAL EDUCATIEF NT2-PAKKET DOOR KIRSTEN DE MAESSCHALCK JO DE RAEDEMAECKER - JOHAN DONCKERS

OVERAL TAAL EDUCATIEF NT2-PAKKET DOOR KIRSTEN DE MAESSCHALCK JO DE RAEDEMAECKER - JOHAN DONCKERS OVERAL TAAL EDUCATIEF NT2-PAKKET DOOR KIRSTEN DE MAESSCHALCK JO DE RAEDEMAECKER - JOHAN DONCKERS In 2013 viert het Huis van het Nederlands in Antwerpen zijn 10-jarig bestaan. Om deze feestelijke gebeurtenis

Nadere informatie

HANDLEIDING. Kom In Actie Rode Kruis

HANDLEIDING. Kom In Actie Rode Kruis HANDLEIDING Km In Actie Rde Kruis Inhudspgave Checklist vr het plannen van je actie... 3 Kminactie.rdekruis.nl... 4 Actie aanmaken... 4 Actie wijzigen/aanpassen... 4 Mede rganisatren tevegen... 4 Deelnemers

Nadere informatie

Presenteren met Impact:

Presenteren met Impact: Presenteren met Impact: Gelven Presenteren is geweldig! Ik geef te, de eerste keer dat ik vr een grep stnd had ik zweethanden en een rd hfd, maar de afgelpen jaren heb ik tientallen keren vr grepen gestaan

Nadere informatie

Aan de directies, intern begeleiders en leerkrachten grep 8 van de basisschlen in Schiedam, Vlaardingen, Maassluis en Maasland. Schiedam, 23 september 2015 Betreft: Ondersteuningsaanbd bij de vergang primair

Nadere informatie

WERKBLAD FUNDA.NL. Je kan met funda heel veel gegevens over je woonbuurt te weten komen!

WERKBLAD FUNDA.NL. Je kan met funda heel veel gegevens over je woonbuurt te weten komen! WERKBLAD FUNDA.NL Inleiding De mdule leefbaar Nederland gaat ver de verschillen in sciale mstandigheden tussen mensen. Het gaat ver verschillen in gezndheid, verschillen tussen stad en platteland en ver

Nadere informatie

Handleiding Inschrijven bedrijfsteam. Ride for the Roses

Handleiding Inschrijven bedrijfsteam. Ride for the Roses Handleiding Inschrijven bedrijfsteam Ride fr the Rses Hiernder tref je een handleiding vr het inschrijven van een bedrijfsteam. Vr wie? De persn die de inschrijving vr de Ride fr the Rses vr het bedrijf

Nadere informatie

Trainingsopgaven Basistraining Evenementen Scouts Online

Trainingsopgaven Basistraining Evenementen Scouts Online Trainingspgaven Basistraining Evenementen Scuts Online Inhudspgave 1 Vrbereidingspgaven... 3 1.1 E-mailadres aanpassen... 3 1.2 Testfuncties tevegen... 3 2 Basispgaven... 4 2.1 Nieuw evenement aanmaken...

Nadere informatie

MedewerkerMonitor Benchmark in de Zorg

MedewerkerMonitor Benchmark in de Zorg MedewerkerMnitr Benchmark in de Zrg Telichting pzet vragenlijst en invulinstructies U heeft een inlgcde ntvangen per brief f per e-mail. Mcht u geen inlgcde ntvangen hebben, dan kunt u terecht bij de benchmarkcördinatr

Nadere informatie

CMD EVALUATIE STAGEBEDRIJVEN 2014

CMD EVALUATIE STAGEBEDRIJVEN 2014 CMD EVALUATIE STAGEBEDRIJVEN 2014 Inhud Respns... 1 Samenvatting van de resultaten... 1 Vragen ver de pleiding... 2 Vragen ver de stagiair... 3 Wat ziet u als sterke punten van de pleiding CMD?... 4 Wat

Nadere informatie

Onze groep bezoekt de voorstelling op: LESBRIEF

Onze groep bezoekt de voorstelling op: LESBRIEF Onze grep bezekt de vrstelling p: LESBRIEF 1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Geachte leerkracht, Deze lesbrief is bedeld

Nadere informatie

Ouders en loopbaankeuzes

Ouders en loopbaankeuzes Vragenlijst kennismakingsgesprek Vul in/kruis aan wat van tepassing is. Naam van de uder: Bereikbaar via telefnnummer: en mail: Hij/zij is O de vader O de meder O iemand anders*, namelijk: *Indien niet

Nadere informatie

Evaluatierapport Scalda - Groep 3 29 januari 26 maart 2014

Evaluatierapport Scalda - Groep 3 29 januari 26 maart 2014 Evaluatierapprt Scalda - Grep 3 29 januari 26 maart 2014 1. Inleiding, deelnemers en activiteiten In dit dcument wrden de bevindingen weergegeven van begeleiders en deelnemers die betrkken waren bij de

Nadere informatie

o lezen om te schrijven schrijven om te lezen genre/register centraal vertrekpunt inhoud andere vakken o o

o lezen om te schrijven schrijven om te lezen genre/register centraal vertrekpunt inhoud andere vakken o o Titel, mschrijving beprefde les / lessenserie Angstzweet: een lessenserie geïntegreerd literatuur, leesen schrijfnderwijs Schltype, leerjaar Vmb-tl, leerjaar 3 Tijdsinvestering Typering GLS lezen m te

Nadere informatie

Vervoersmanagement Online

Vervoersmanagement Online Verversmanagement Online Instructie uder / verzrger Aanvragen leerlingenverver Versie 7.7 1 Inleiding Van harte welkm bij Verversmanagement Online. Verversmanagement Online is één van de tls die Publiek

Nadere informatie

Onderhoudsdocument / Werkveldopdrachten Wellness. Rekenen

Onderhoudsdocument / Werkveldopdrachten Wellness. Rekenen Onderhudsdcument / Werkveldpdrachten Wellness Rekenen Ontwikkeld dr : Diny Veldstra Inhud Rekenen in het werkveld... 3 Opdracht 1: De spijkerbrek... 4 Opdracht 2: Het drmhuis... 5 Opdracht 3: Make-up...

Nadere informatie

Kleerkastgriezels. Doelstellingen. Materiaal

Kleerkastgriezels. Doelstellingen. Materiaal Hallween Kleerkastgriezels Delstellingen De kinderen ervaren dat één gebeurtenis sms meerdere rzaken en gevlgen kan hebben. De kinderen ntdekken he vercnsumptie van kledij nefast is vr nze planeet. De

Nadere informatie

Les Hernieuwbare energie

Les Hernieuwbare energie LESSENSERIE ENERGIETRANSITIE Les Hernieuwbare energie Werkblad Les Hernieuwbare energie Werkblad "100% duurzaam", "Hllandse wind", "Kies bigas!": wie de reclames van energiebedrijven bekijkt zu bijna denken

Nadere informatie

Saxionstudent.nl CE 1

Saxionstudent.nl CE 1 Thema: Marktanalyse (semester 1) Prject: Desk en Fieldresearch 56357 Vrwrd Vr u ligt het plan van aanpak vr het prject Desk en Fieldresearch, vr het thema marktanalyse van semester 1. Het is de bedeling

Nadere informatie

Je weet nu op welke level je gaat lezen. Dit is wat je te doen staat: Kies een PENGUIN READER uit op jouw level, NIET lager!

Je weet nu op welke level je gaat lezen. Dit is wat je te doen staat: Kies een PENGUIN READER uit op jouw level, NIET lager! Dear Student Je weet nu p welke level je gaat lezen. Dit is wat je te den staat: Kies een PENGUIN READER uit p juw level, NIET lager! Lees het bek Vul de Reading Recrd in. Als je de Reading Recrd naar

Nadere informatie

Getallen 1 is een programma voor het aanleren van de basis rekenvaardigheden (getalbegrip).

Getallen 1 is een programma voor het aanleren van de basis rekenvaardigheden (getalbegrip). Getallen 1 Getallen 1 is een prgramma vr het aanleren van de basis rekenvaardigheden (getalbegrip). Delgrep Rekenen en Wiskunde Getallen 1 Getallen 1 is geschikt vr grep 7 en 8 van de basisschl en de eerste

Nadere informatie

Neem deze kijkwijzer eerst goed door op school. Als er nog vragen zijn, stel die dan nog!

Neem deze kijkwijzer eerst goed door op school. Als er nog vragen zijn, stel die dan nog! Kijkwijzer Rute Namen Du: Neem deze kijkwijzer eerst ged dr p schl Als er ng vragen zijn, stel die dan ng! Deze kijkwijze neem je vervlgens mee als je p pad gaat De inhud van de kijkwijzer is de basis

Nadere informatie

Instructie voor de PowerPointpresentatie voor Duits

Instructie voor de PowerPointpresentatie voor Duits 1 Werkuur klas 3 2014 2015 Instructie vr de PwerPintpresentatie vr Duits Blk 2 Eind ktber tt de kerstvakantie 2014. Duits Thematische pdracht: maak een PwerPintpresentatie ver een nderwerp uit de Duitse

Nadere informatie

OPLEIDING tot Verzorgende-IG. Ondersteuningsmagazijn Praktijk Beroepstaak E Startbekaam

OPLEIDING tot Verzorgende-IG. Ondersteuningsmagazijn Praktijk Beroepstaak E Startbekaam OPLEIDING tt Verzrgende-IG Ondersteuningsmagazijn Berepstaak E Startbekaam Albeda cllege Branche gezndheidszrg Kwalificatieniveau 4 Chrt: 2010-2011 Fase: Startbekaam Naam student:. P.E1-3.start.gesprek

Nadere informatie

Protocol: Pestprotocol

Protocol: Pestprotocol Prtcl: Pestprtcl Inleiding Pesten kmt p iedere schl in mindere f meerdere mate vr. Het is een prbleem dat vr de betrkkenen verstrekkende gevlgen kan hebben in de lp van hun levens. Uit nderzek blijkt dat

Nadere informatie

Het Coole Kikkerplan Binnen twee weken een klas vol vet coole kikkers Groep 4 tot en met 8

Het Coole Kikkerplan Binnen twee weken een klas vol vet coole kikkers Groep 4 tot en met 8 Het Cle Kikkerplan Binnen twee weken een klas vl vet cle kikkers Grep 4 tt en met 8 Anne Kijman, Kinderpsychlg NIP/Gz BIG i.s.m Christine de Jngh en Yvnne van der Zanden, leerkrachten Jhannesschl Pijnacker

Nadere informatie

VAN OUDERCOMITÉ NAAR OUDERRAAD

VAN OUDERCOMITÉ NAAR OUDERRAAD VAN OUDERCOMITÉ NAAR OUDERRAAD Sinds 1 september 2004 kan elke schl een uderraad prichten vlgens het participatiedecreet. Het schlbestuur is verplicht m een uderraad p te richten als 10% van de uders er

Nadere informatie

Beleidsplan directe instructie : 1. Verantwoording 2. Doelstellingen 3. Model 4. Kijkwijzer 5. -Werkwijze en tijdsplanning.

Beleidsplan directe instructie : 1. Verantwoording 2. Doelstellingen 3. Model 4. Kijkwijzer 5. -Werkwijze en tijdsplanning. Beleidsplan directe instructie : 1. Verantwrding 2. Delstellingen 3. Mdel 4. Kijkwijzer 5. -Werkwijze en tijdsplanning 1 Verantwrding: Wij willen binnen het nderwijs dat wij geven rekening huden met de

Nadere informatie

Wereldwaterdag 22 maart

Wereldwaterdag 22 maart Wereldwaterdag 22 maart Wereldwaterdag udste kleuters Delstellingen De kinderen leren verschillende srten water en het gebruik ervan kennen. De kinderen nderzeken water en srteren het vlgens verschillende

Nadere informatie

Uitwerking kerndoel 2 Nederlandse taal

Uitwerking kerndoel 2 Nederlandse taal Uitwerking kerndel 2 Nederlandse taal Tussendelen en leerlijnen Nederlandse taal Primair nderwijs In samenwerking met het expertisecentrum Nederlands Enschede, 1 juni 2006 Nederlands kerndel 2 Stichting

Nadere informatie

Stap 1 : Oriënteren op jongerenparticipatie en maatschappelijke stage

Stap 1 : Oriënteren op jongerenparticipatie en maatschappelijke stage >> Stappenplan vr stagebieders Wilt u als rganisatie aan de slag met MaS? Neem dan het stappenplan stapsgewijs dr, zdat u weet f u er echt klaar vr bent m met jngeren te werken en maatschappelijke stage

Nadere informatie

Presenteren met Impact:

Presenteren met Impact: Presenteren met Impact: Gelven Presenteren is geweldig! Ik geef te, de eerste keer dat ik vr een grep stnd had ik zweethanden en een rd hfd, maar de afgelpen jaren heb ik tientallen keren vr grepen gestaan

Nadere informatie

Pestprotocol. Pestprotocol Stichting Allure januari 2012 1

Pestprotocol. Pestprotocol Stichting Allure januari 2012 1 Pestprtcl Elke schl bij Stichting Allure hanteert een Pestprtcl. Het schlspecifieke Pestprtcl is een afgeleide van dit algemeen Pestprtcl. 1. Del van het pestprtcl: Wij vinden dat elk kind dat bij ns naar

Nadere informatie

Mochten er problemen zijn, neem dan altijd contact op met jouw begeleider.

Mochten er problemen zijn, neem dan altijd contact op met jouw begeleider. VOORWOORD Vr je ligt de handleiding vr het maken van juw prfielwerkstuk. Zals je weet is het maken van een prfielwerkstuk één van de nderdelen van het schlexamen in de vierde klas vmb-tl/gl. Daarm met

Nadere informatie

Eindvaluatierapport Scalda - Groep 2 23 oktober januari 2014

Eindvaluatierapport Scalda - Groep 2 23 oktober januari 2014 Eindvaluatierapprt Scalda - Grep 2 23 ktber 2013 8 januari 2014 1. Inleiding, deelnemers en activiteiten In dit dcument wrden de bevindingen weergegeven van begeleiders en deelnemers die betrkken waren

Nadere informatie

Bestaat er een economische en/of organisatorische eenheid met andere bedrijven? Zo ja, graag nadere informatie waaronder een organogram.

Bestaat er een economische en/of organisatorische eenheid met andere bedrijven? Zo ja, graag nadere informatie waaronder een organogram. Aanvraagfrmulier Berepsaansprakelijkheidsverzekering algemeen 1. Verzekeringnemer Naam bedrijf:.... Crrespndentieadres:... Pstcde en plaats:... Cntactpersn:... man vruw E-mail cntactpersn:.. Rechtsvrm:.

Nadere informatie

Beslissingsondersteunende instrumenten. Criteria 2016. September 2015 Stichting Kwaliteit in Basis GGZ

Beslissingsondersteunende instrumenten. Criteria 2016. September 2015 Stichting Kwaliteit in Basis GGZ Beslissingsndersteunende instrumenten September 2015 Stichting Kwaliteit in Basis GGZ Beslissingsndersteunende instrumenten Inleiding Stichting Kwaliteit in Basis GGZ gelft dat de mentale zrg in Nederland

Nadere informatie

Aan de directies, intern begeleiders en leerkrachten groep 8 van de basisscholen in Schiedam, Vlaardingen, Maassluis en Maasland.

Aan de directies, intern begeleiders en leerkrachten groep 8 van de basisscholen in Schiedam, Vlaardingen, Maassluis en Maasland. Aan de directies, intern begeleiders en leerkrachten grep 8 van de basisschlen in Schiedam, Vlaardingen, Maassluis en Maasland. Schiedam, 05 september 2016 Betreft: Ondersteuningsaanbd bij de vergang primair

Nadere informatie

Een bovenbouwproject van IVN Veldhoven Eindhoven Vessem voorjaar 2016

Een bovenbouwproject van IVN Veldhoven Eindhoven Vessem voorjaar 2016 Een bvenbuwprject van IVN Veldhven Eindhven Vessem vrjaar 2016 Reuzen en dwergen We gaan p zek naar Reuzen (grte bmen) en Dwergen( de zaailingen van de grte bmen). We prberen verschillen tussen de bmsrten

Nadere informatie

PESTPROTOCOL OBS Aan de Roer

PESTPROTOCOL OBS Aan de Roer PESTPROTOCOL OBS Aan de Rer Pestprtcl OBS Aan de Rer 1 Inleiding Vr u ligt het Pestprtcl OBS Aan de Rer. Het prtcl geeft leerkrachten van grep 1 tt en met 8 richtlijnen vr het vrkmen, signaleren en aanpakken

Nadere informatie

Praktisch: Inhoudelijk: Thema: een dag uit het leven van een kind in België en in Dogbo, focus op watergebruik

Praktisch: Inhoudelijk: Thema: een dag uit het leven van een kind in België en in Dogbo, focus op watergebruik 1 Praktisch: Leeftijdsgrep: 1ste graad Grepsgrtte: klasgrep Omgeving: klas Tijdsduur: 50 min. Materiaal: Pwerpint met ft s van Clémence uit Dgb Smartbrd f beamer m de ft s te prjecteren Verhaal van Clémence

Nadere informatie

Actie keuze 5. a. Campagne rookvrij schoolplein. b. Hoofd- en deelvragen. Hoofdvraag: 1: Wat zijn de gevolgen en gevaren van roken?

Actie keuze 5. a. Campagne rookvrij schoolplein. b. Hoofd- en deelvragen. Hoofdvraag: 1: Wat zijn de gevolgen en gevaren van roken? Actie keuze 5 a. Campagne rkvrij schlplein Jullie Stappenplan hebben vr actie 5 gekzen: Maak het schlplein rkvrij grepjes Maak de twee gebruik nderzekspdracht psters: brnnenpagina Presenteer 1. argumenten

Nadere informatie

Stel uw inkomen zeker, sluit een arbeidsongeschiktheidsverzekering af

Stel uw inkomen zeker, sluit een arbeidsongeschiktheidsverzekering af Stel uw inkmen zeker, sluit een arbeidsngeschiktheids af Eindelijk geniet u van een heerlijke skivakantie. En natuurlijk verkmt het u niet, want u bent een ervaren skiër. Maar laat dat ngeluk nu net in

Nadere informatie

Matching bij de HAN Oriëntatie en verwachtingen

Matching bij de HAN Oriëntatie en verwachtingen Matching bij de HAN Oriëntatie en verwachtingen In deze vragenlijst geef je aan wat je hebt gedaan m te kmen tt je keuze vr deze studie. Ok kun je hier beschrijven waarm je denkt dat deze studie bij ju

Nadere informatie

Ekelmans & Meijer Advocaten (Rechten)

Ekelmans & Meijer Advocaten (Rechten) Evaluatie-rapprt STEP In-husedag bij Ekelmans & Meijer Advcaten (Rechten) -- INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE. WOORD VOORAF. RESULTATEN VAN DE ATTITUDE-METING VÓÓR DE IN-HOUSEDAG. RESULTATEN VAN DE ATTITUDE-METING

Nadere informatie

Kleerkastgriezels. Doelstellingen. Materiaal

Kleerkastgriezels. Doelstellingen. Materiaal Hallween Kleerkastgriezels Delstellingen De kinderen ervaren dat één gebeurtenis sms meerdere rzaken en gevlgen kan hebben. De kinderen ntdekken he het leven van een kledingstuk er vaak uitziet. De kinderen

Nadere informatie

Analytische boekhouding

Analytische boekhouding Analytische Bekhuding Analytische bekhuding 1 Vrbereiding... 2 1.1 Dssier instellingen... 2 1.2 Analytische rekeningen maken... 3 2 Analytisch beken... 4 2.1 Kppeling... 5 2.2 Bekingsvrstellen (mdellen)...

Nadere informatie