Inhoudsopgave. Inleiding 2. Leerdoelen 3. Samenwerken, hypotheses & onderzoeksonderwerpen 5. Wat wordt ervan jullie verwacht? 6.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoudsopgave. Inleiding 2. Leerdoelen 3. Samenwerken, hypotheses & onderzoeksonderwerpen 5. Wat wordt ervan jullie verwacht? 6."

Transcriptie

1 Inhudspgave Pagina Inleiding 2 Leerdelen 3 Samenwerken, hyptheses & nderzeksnderwerpen 5 Wat wrdt ervan jullie verwacht? 6 Berdeling 8 Prjectrster Afspraken 13 Werkgrepen Onderzeksplan 15 Lgbek 16

2 Prject Ridderkerk Dit is het tweede prject vr de atheneum plusklas dit jaar. We huden ns in dit prject bezig met de mgevingsgeschiedenis van Ridderkerk. Het prject heeft een inleiding p 31ktber gekregen; 14 nvember vlgt een fietspuzzeltcht. In deze peride hebben we de gehele week z veel mgelijk het OLC tt nze beschikking (eiland). Wensdag de 19 e december is de presentatiemiddag. NB!! Je bent gedurende deze week (wk 51) steeds tt en met het achtste lesuur p schl! Het prject heeft meerdere nderdelen. In het begin ben je vral bezig met riëntatie. We gaan p nderzek uit in de gemeente Ridderkerk en bezeken diverse interessante plekken. Je met samen met je grepsgenten een beslissing nemen welk nderwerp jullie nderzeken. Zlang het maar direct met de gemeente Ridderkerk heeft te maken. Vervlgens krijg je tijd m je nderzek uit te veren. Niet alle infrmatie ver Ridderkerk is p internet te vinden; daarm zul je in dit prject vral k andere brnnen meten gebruiken. Denk bijvrbeeld aan interviews met Ridderkerkers f een brnnennderzek in de biblitheek met de uitgaven van de gemeente. Het kan k ndig zijn dat je veldwerk det en infrmatie verzamelt in het wild. Ok hierp wrdt je berdeeld, dus zrg dat je verder kijkt dan het beeldscherm van je cmputer! Tensltte met je een presentatie vrbereiden. Dit de je weer dr ten eerste een verslag te laten zien van je nderzek. En ten tweede dr je nderzeksresultaten creatief te presenteren aan jullie dcenten. De presentatie is p wensdagmiddag 19 december De presentatiemiddag wrdt ingeleid dr Dhr. van den Ende, daarna krijgen jullie allen gelegenheid je nderzek p eigen creatieve wijze te laten zien (rulatie per 10 minuten). In dit prjectbekje staan alle afspraken vr het prject, maar het dient k als lgbek. In een lgbek nteer je krt wat je die dag gedaan hebt en welke afspraken je met je grepsgenten hebt gemaakt. Je met het dus ged bewaren en het netjes huden. Je met dit bekje namelijk elke dag bij je hebben. Veel plezier met het prject Ridderkerk. De dcenten van 1Y

3 Leerdelen: Prjecten vrmen een vast nderdeel in het lesprgramma van de plusklassen. We willen jullie veel leren dr prjecten. Wanneer jullie wrden berdeeld, kijken we k f jullie de leerdelen hebben behaald. Daarbij kijken we k naar de nderdelen die bij het vrige prject minder ged gingen. Leerdelen zijn: *Je leert ng beter samenwerken: - Meningsverschillen wrden znder ruzies p gelst. - Er wrdt regelmatig verlegd en naar alle meningen wrdt geluisterd. - De taken wrden eerlijk verdeeld. - Er wrden duidelijke afspraken gemaakt en iedereen weet wat er van hem/haar verwacht wrdt. - Je vertelt elkaar waar je mee bezig bent en wat er is uit gezcht. *Je leert intensiever nderzeken: - Er is eerst een nderzeksplan pgesteld vrdat je naar brnnen gaat zeken. - Er zijn hfd- en deelvragen bedacht. - Er is in verschillende brnnen infrmatie gezcht (niet alleen internet) - Gevnden infrmatie is in eigen wrden weergegeven, niet gekpieerd! - Uit het verslag / werkstuk blijkt dat de infrmatie wrdt begrepen. - In het werkstuk / verslag staat infrmatie waarvr duidelijk meite is gedaan m deze te verkrijgen. - Brnnen met infrmatie wrden nauwkeurig pgeschreven in het lgbek. - In het lgbek wrdt bijgehuden wat de afspraken zijn en wat er gedaan is. *Je leert presenteren: - Infrmatie wrdt in een net werkstuk weergegeven met daarin een vrkant, inleiding, inhudspgave, deelvragen, hfdvraag / cnclusie en een brnnenlijst. - Op de presentatiebrden / psters wrden alleen hfdzaken genemd en met grte leesbare letters aangegeven. - De presentatiebrden zijn netjes afgewerkt en bevatten k illustraties - De mndelinge presentatie is uit het hfd geleerd (geen spiekbriefjes!) - Op vragen uit het publiek kan een antwrd wrden gegeven. *Je leert reflecteren: - In het prcesverslag staat wat je tijdens het prject hebt gedaan (hud je lgbek bij!) - Je kunt terugkijken naar gede en zwakke punten van jezelf tijdens het prject aangaande de leerdelen. - Je kunt bedenken wat je vlgende keer anders aanpakt en wat je verandert. - Je kunt je mening geven ver het prject een met argumenten.

4 Samenwerken Samenwerken is zeer belangrijk. Om het makkelijker te maken wrden de grepjes ingedeeld naar interesse. Dit betekent dat de grepen min. twee persnen en max. vier persnen tellen. Tijdens de riëntatie kun je vr jezelf nagaan wat je het interessantst vindt m te nderzeken. Denk ged na wat je wilt nderzeken en met wie je ged kunt samenwerken. De nderstaande nderzeksnderwerpen mgen maar dr 1 grepje wrden gekzen! Onderzeksnderwerpen / Hyptheses: 1. Maak een presentatie die k vr niet - Ridderkerkers duidelijk maakt he deze gemeente is ntstaan (en he prettig het is m hier te wnen). Bijvrbeeld: ntstaan Ridderkerk, daarna Ridderkerk in de 19 e en 20 e eeuw. De 20 e eeuw verder specificeren -> Ridderkerk in 1967, 1975, 1990, 2010 (zrg vr plattegrnden!) = Omgevingsgeschiedenis. 2. Maak een presentatie waardr iedereen zich bewust wrdt wat er in WO II gebeurt in Ridderkerk (en waarm het belangrijk is dat we elk jaar p 4 en 5 mei stilstaan bij deze rlg). 3. Er wrdt wel eens in kranten en andere media beweerd dat het vandalisme en de vervuiling in Ridderkerk de laatste jaren hand ver hand teneemt. Is dit waar? Ga p nderzek uit en presenteer jullie bevindingen. 4. Ridderkerk ligt aan de rivier de Nrd; er bestnden hier veel scheepsbuwbedrijven. Welke scheepvaartbedrijven waren er en waarm zijn ze uit Ridderkerk verdwenen (nderzek wat er vr in de plaats is gekmen)? 5. Er zijn mensen die zich zrgen maken ver het feit dat Ridderkerk steeds meer een stedelijk gebied wrdt (pgeslkt dr Rtterdam?). Er wrdt beweerd dat binnen nu en vijf jaar geen natuur plekje meer in nze gemeente bestaat. Is dit z? Ga p nderzek uit en geef aan waarm deze plekjes behuden meten wrden. 6. Water speelt een belangrijke rl vr Ridderkerk in allerlei pzichten. Onderzek wat de schnste (water)plek is in de gemeente (en geef aan waarm de anderen minder schn zijn). 7. Velen van jullie gaan p de fiets naar schl. Niet alle wegen zijn veilig; er gaan stemmen p die beweren dat de veiligheid minder wrdt. Is dit waar? De nderzek naar de verkeersveiligheid van jullie fietsrutes (en geef aanbevelingen he de veiligheid verbeterd kan wrden). 8. Niet iedereen is gelijk, k in jullie klas zijn er cultuurverschillen. Welke culturen zijn er in Ridderkerk? Presenteer je nderzek naar

5 multicultureel Ridderkerk (en geef aan wat hrt bij de lkale cultuur waarin verschillen Ridderkerkers bijvrbeeld van Rtterdammers). 9. In de naam Ridderkerk zit het wrd kerk en daarvan kun je er veel vinden in nze gemeente. Maar waarm zijn er meerdere kerken en welke gelven vind je hier (en wat zijn de verschillen?). 10. Dr smmigen wrdt beweerd dat Ridderkerk een stad is. Weer anderen zeggen dat het een drp is. De meningen zijn verdeeld. Wie heeft er gelijk? He bepaal je eigenlijk wat een stad is? De nderzek naar deze criteria en bekijk f Ridderkerk hieraan vldet (wat vinden Ridderkerkers zelf?). 11. Er zijn vele sprtvelden in de gemeente waar jullie vast wel eens gebruik van hebben gemaakt. Deze wrden nderhuden dr de SRS. Zek uit wat deze grep mensen det en geef aan wat er vlgens jullie kan verbeteren aan de sprtfaciliteiten in de gemeente Ridderkerk. 12. Is Ridderkerk is een sprtieve plaats? Hebben we hier vldende sprtclubs? De nderzek naar deze clubs en vindt uit heveel er zijn, waar ze zitten en wat ze den. Wat is de club met de meeste leden en wie heeft de minste leden? Wie is het udst en wie is het jngst? 13. Alle verenigingen in Ridderkerk zijn afhankelijk van vrijwilligers. Misschien heb je zelf wel eens vrijwilligerswerk gedaan en meegehlpen m iets te rganiseren. Of juist geprfiteerd van het vrijwilligerswerk van anderen. De nderzek naar waarm mensen vrijwillig (= gratis) anderen willen helpen en wat ze zal den. Bedenk een manier vr enkele verenigingen in Ridderkerk m meer vrijwilligers te krijgen. 14. Onderzek met welke vrmen van penbaar verver leerlingen naar schl kmen en maak een presentatie ver de kwaliteit van het penbaar verver in en naar Ridderkerk. 15. In Ridderkerk wrdt veel gebuwd. Sms wrden er p de buwplaatsen restanten gevnden van vrige bewners. Deze archelgische vndsten bewijzen dat er k heel lang geleden leven was in Ridderkerk. Onderzek de archelgie van Ridderkerk en presenteer he er vreger werd geleefd in Ridderkerk. 16. Wat hebben de inwners van Ridderkerk meegemaakt in 1953? De nderzek naar de Watersndramp en presenteer wat er met Ridderkerk en mgeving aan de hand was.

6 Wat wrdt er van jullie verwacht? Zdra je grep en je nderzeksnderwerp bekend zijn meten jullie beginnen met het maken van een werkplan. Dit werkplan kmt k in je lgbek te staan zdat iedereen weet welke afspraken er gemaakt zijn. Als eerste ga je natuurlijk verkennen wat er gedaan met wrden en wat eruit gezcht met wrden. Daarm meer infrmatie ver de inhud van het prject. Wat met je den? Aan het einde van de prjectperide meten er per grep een aantal dingen gemaakt zijn en gedaan wrden: 1.- Een werkstuk ver het gekzen nderwerp. Hierin staan de antwrden p de deelvragen en is een interview f enquête verwerkt met een (vr jullie nderwerp) belangrijk persn f persnen. Hierbij is de berdeling vlgens de criteria die bij een werkstuk hren: Heeft de vrkant een titel, staan de namen, datum en klas erp? Zit er een inleiding bij waarin wrdt aangegeven waarm dit nderwerp is uitgezcht? Heeft het een inhudspgave? Wrden de deelvragen crrect beantwrd? Is het interview netjes uitgewerkt en vegt het wat te aan het nderzek? Wrdt het afgeslten met een cnclusie f samenvatting van het nderzek? Zit er een brnnenlijst bij? Zijn er relevante illustraties met bijschrift? Vrkm strende type en / f spellingfuten. 2.- Een pstertentnstelling waarin met ft s en teksten de cnclusies van het nderzek duidelijk wrden gemaakt. Hierbij wrdt gelet p de vlgende punten: Is alles netjes pgeplakt? Zijn de ft s die gekzen zijn ndersteunend bij de infrmatie? Is er een duidelijke titel? Is er een duidelijke pbuw in het verhaal / de infrmatie p de psters? He is er gebruik gemaakt van kleur en andere aandacht trekkende manieren? 3. Een mndelinge presentatie waarin het nderzek wrdt uitgelegd en de psters wrden tegelicht. Hierbij wrdt gelet p de vlgende punten: Ken je de tekst uit je hfd Begrijp je alle infrmatie die p de psters staat en in jullie werkstuk Vertel je met een rustige en heldere/duidelijke stem Kun je vragen uit het publiek (je dcenten) beantwrden?

7 4.- Een prcesverslag waarin staat he het nderzeksprces vlgens jullie is verlpen. Dit nderdeel is individueel, iedere leerling met dan k dit verslag inleveren. De nderdelen die hierin besprken meten wrden zijn: Wie heeft welk nderdeel gedaan in het nderzek? He verliep de samenwerking in de grep en geef hier k een berdeling ver je eigen inbreng. Geef een reflectie p je eigen werk in het prject. Dus wat heb je geleerd ver het nderwerp maar k ver nderzek den, samenwerken en presenteren. Wat zu bij een vlgend prject anders den. Dus he ga je zwakke punten een vlgende keer verbeteren? Het verslag met wrden getypt en minimaal 5 A4 lang zijn. Je kunt je lgbek als aantekeningenbekje gebruiken en dit later uitwerken tt een net en uitgewerkt verslag. De diverse werkstukken wrden uiteindelijk samengevegd in een reader met het werk van de hele klas.

8 Berdeling: Je krijgt een cijfer vr het prject wat k wrdt vermeld in je rapprt (nderdeel plus ). Dit cijfer speelt een rl bij de bevrdering. We letten p het prduct (werkstuk, presentatie) en het prces (samenwerken, nderzeken, reflecteren). De verhuding is 50 / 50. Zie k uitverig de vlgende bladzijde a.u.b.! Het werkstuk wrdt berdeeld zals je dat bij het vak Nederlands gewend bent. Zwel de pmaak als de inhud zijn belangrijk. Elk grepje zal net als de vrige keer meerdere keren meten presenteren zdat iedereen een keer aan de beurt kmt. Op een aftekenschema wrdt bijgehuden he vaak er gepresenteerd is. Vr het berdelen van het prces kijken we naar he je in de prjecturen hebt gewerkt met je grepsgenten en he je je tijdens de riëntatieperide hebt gedragen. We kijken k he je geprbeerd hebt m infrmatie te verzamelen. Was je snel tevreden f wilde je ng meer weten en ging je ng verder zeken. Vr de reflectie bekijken we vral je prcesverslag. We verwachten veel van jullie mdat jullie veel kunnen. De je best & succes! De lesgevers van 1Y

9 Berdeling Prject Ridderkerk 2012 Peride 31 ktber t/m 19 december 2012 Cursus 2012 / 2013 Atheneum+ Klas 1Y Naam: Vijfpuntsschaal van uitstekend naar nvldende Uitstekend ged vld. matig nv. Kennis 1.Werkstuk Inhud: - vrwrd - brnnenlijst - cnclusie Deelvragen: - kwaliteit van de vragen - infrmatiegehalte van de antwrden - eigen wrden / crrect taalgebruik Verzrging: - vrkant - inhudspgave - net lettertype - paginanummering - illustraties 2. Prject / prcesverslag Werkhuding 1. Drzettingsvermgen 2. Mtivatie 3. Inzet 4. Zelfredzaamheid 5. Werktemp 6. Netheid 7. Omgaan met kritiek

10 Huding en gedrag 8. Cntact met andere leerlingen 9. Neemt initiatief 10. Hudt zich aan de grepsafspraken Vaardigheden 11. Samenwerking 12. Verantwrdelijkheid 13. Zelfstandigheid 14. Planmatig werken 15. Cmmunicatie Cijfer & Opmerkingen

11 Prjectrster 2012 Week 44, 45 en 46: riëntatie en planning 31 ktber 21 nvember Uitleg prject; intrductie, nderwerp uitkiezen. Wensdag 31 ktber: Wensdag 07 nvember: Wensdag 14 nvember: Uitleg prject Ridderkerk / intrductie *Grepen samenstellen, hypthese / nderzeksnderwerp bepalen * uitleg fietstcht 2012 (= p 14 nvember 2012) uitwerking resultaten fietstcht Eventueel: pstellen enquête vragen Week 47: nderzek, uitwerking, werkstuk maken & presentatie Infrmatie zeken nderzeksnderwerp (beken, internet, interviewen). Werkstuk maken, interviews afnemen, ft s maken, presentatie maken. Wensdag 21 nvember: Werkplan uitwerken (wie det wat bij het maken van het werkstuk, veldwerk, presentatie?) Vandaag kunnen jullie iemand van de grep infrmatie ver het gekzen nderwerp laten verzamelen, iemand anders gaat veldwerk den f interviews afnemen, weer iemand anders gaat het raamwerk van jullie werkstuk uitdenken. Zrg ervr dat jullie aan het eind van de chtend ged van elkaar weten wiewat heeft gedaan. Denk k aan jullie presentatie de 19 e dec.(psters,pwerpint etc.). Wensdag 28 nvember: Terugkppeling & uitleg ver interviewen / enquêtes afnemen Vandaag wrden we (nder vrbehud) verwacht in de Mlukse Mskee van Ridderkerk (Bait alrahmaan), Mw. Pattisahusiwa verzrgt de rndleiding.

12 Wensdag 05 december: Vandaag zijn we keihard aan de slag met ns prject (werkstuk, veldwerk etc.). Wensdag 12 december: Presentatie verder vrbereiden en afrnden, werkstuk afrnden eventueel ng interviews afnemen. Vandaag brengen we (nder vrbehud) een bezek aan het Gemeentehuis (en hebben we een gesprek met een wethuder). Wensdag 19 december: uur: start presentaties 20 f 21 december: inleveren prcesverslag

13 Afspraken: De taken vr het prject wrden gelijk verdeeld nder de grepsleden Elke grep wijst een teamcaptain die het aanspreekpunt wrdt vr dcenten Elke grep heeft een eigen hfdbegeleider die gekppeld is aan het nderwerp Alle afspraken wrden pgeschreven in het lgbek. Het eindresultaat van het prject wrdt berdeeld dr de begeleidende dcenten Materialen kunnen bewaard wrden in lkaal M5 Neem elke dag dit prjectbekje mee Zrg vr memrysticks en mail je infrmatie naar een mailbx die thuis en p schl is te penen. Wanneer je fttestellen gebruikt -> netjes pbergen en laat het niet slingeren! Maak een afspraak vr een interview bij vrkeur in de veldwerkperide. Verrzaak geen verlast vr andere klassen. De schlregels blijven natuurlijk van kracht! Vraag testemming m het lkaal te verlaten m naar V23 te gaan. Bij het OLC met je je altijd eerst melden met je pasje Leerlingen die micrscpen ndig hebben regelen dit in verleg met Dhr. Segers Begeleiders: Dhr. Van Nierp Dhr. van den Ende

14 De werkgrepen van prject Ridderkerk 2012: Grep Onderwerp 1.- Els, Ava, Rebecca 2.- Britt, Kim, Amira 3.- Wincey, Rianne, Sanne 4.- Rachel, Lindi, Anne 5.- Sven, Tm, Jeren Wees vrzichtig bij het den van veldnderzek! Denk aan je eigen veiligheid en die van anderen!

15 Grepsleden: Onderzeksplan prject Ridderkerk Onderwerp: Hfdvraag: Deelvragen: a. b. c. d. e. f. g. h. Brnnen die je wilt gebruiken: - - Plannen vr veldnderzek:

16 Lgbek 2012 Week 45: Onderzeksplan: Deelvragen: Tijdsplanning: Taakverdeling: Bendigde materialen: Gevnden brnnen: Opmerkingen/prblemen:

17 Deelvragen: Tijdsplanning: Taakverdeling: Bendigde materialen: Gevnden brnnen: Opmerkingen/prblemen:

18 Week 46: Onderzeksplan vr deze week: Deelvragen: Tijdsplanning: Taakverdeling: Bendigde materialen: Gevnden brnnen: Opmerkingen/prblemen: Plannen vr het veldnderzek:

19 Week 47 Deelvragen: Tijdsplanning: Taakverdeling: Bendigde materialen: Gevnden brnnen: Opmerkingen/prblemen: Plannen vr het veldnderzek:

20 Week 48 Deelvragen: Tijdsplanning: Taakverdeling: Bendigde materialen: Gevnden brnnen: Opmerkingen/prblemen: Plannen vr het veldnderzek:

21 Week 49, 50, 51 Deelvragen: Tijdsplanning: Taakverdeling: Bendigde materialen: Gevnden brnnen: Opmerkingen/prblemen: Plannen vr het veldnderzek:

Groep 6. Werkboek Werkstuk

Groep 6. Werkboek Werkstuk Grep 6 Werkbek Werkstuk Naam: Wat ga je den? In de kmende tijd ga je werken aan een werkstuk. Je met je vrstellen dat je ver juw nderwerp gaat vertellen. Net zals bij een spreekbeurt! Maar nu schrijf je

Nadere informatie

LOOPBAANORIËNTATIE VMBO-4 Periode 1 t/m periode 3

LOOPBAANORIËNTATIE VMBO-4 Periode 1 t/m periode 3 LOOPBAANORIËNTATIE VMBO-4 Peride 1 t/m peride 3 In leerjaar 4 met je de keus gaan maken; wat wil jij gaan den wanneer je het vmbdiplma hebt? Om te laten zien dat je uiteindelijk een studie, die bij je

Nadere informatie

Let op!! Niet zwemmen i.v.m. blauwalg. Leerdoelen: Kerndoelen Curriculum watereducatie SLO: NME leergebied: Werkvormen: Vakgebied: Niveau: Tijdsduur:

Let op!! Niet zwemmen i.v.m. blauwalg. Leerdoelen: Kerndoelen Curriculum watereducatie SLO: NME leergebied: Werkvormen: Vakgebied: Niveau: Tijdsduur: Let p!! Niet zwemmen i.v.m. blauwalg Vakgebied: Niveau: Tijdsduur: Bilgie, Aardrijkskunde klas 3 hav/vw ± 140 minuten Niet zwemmen i.v.m. blauwalg, we zien deze brden steeds vaker. Maar wat is blauwalg

Nadere informatie

Rollenspel Jezus redt

Rollenspel Jezus redt Rllenspel Jezus redt Krte mschrijving prgrammanderdeel De leerlingen spelen samen een bestuursrechtzaak bij de Raad van State na. De Raad van State is de hgste bestuursrechter van Nederland. In deze rechtszaak

Nadere informatie

Evaluatierapport Scalda - Groep 3 29 januari 26 maart 2014

Evaluatierapport Scalda - Groep 3 29 januari 26 maart 2014 Evaluatierapprt Scalda - Grep 3 29 januari 26 maart 2014 1. Inleiding, deelnemers en activiteiten In dit dcument wrden de bevindingen weergegeven van begeleiders en deelnemers die betrkken waren bij de

Nadere informatie

September Het eindwerkstuk GGCA Schooljaar

September Het eindwerkstuk GGCA Schooljaar September 2016 Het eindwerkstuk GGCA Schljaar 2016-2017 Inhudspgave Inleiding: Wat is het eindwerkstuk?...3 Jaarplanning.4 De berdeling van het eindwerkstuk.6 Inleiding: Wat is het eindwerkstuk?! 2 Het

Nadere informatie

Grote practische opdracht klas 3 1

Grote practische opdracht klas 3 1 1 Aardrijkskunde Praktische pdracht Aardrijkskunde. Dit schljaar met je een praktische pdracht maken vr het vak aardrijkskunde. Hiermee met je tenminste 10 klkuren bezig zijn geweest, ftewel 14 lesuren.

Nadere informatie

Presentatie eisen reisweek

Presentatie eisen reisweek Presentatie eisen reisweek Beste reisadviseurs, De aftrap is genmen. We zijn begnnen aan een spannende strijd m te bepalen he nze werkweek er in juni 2013 uit zal zien. Natuurlijk lijkt het een beetje

Nadere informatie

Leer / ontwikkelingslijnen. Opleiding Helpende Zorg en Welzijn. BOL en BBL NAAM STUDENT:..

Leer / ontwikkelingslijnen. Opleiding Helpende Zorg en Welzijn. BOL en BBL NAAM STUDENT:.. Leer / ntwikkelingslijnen Opleiding Helpende Zrg en Welzijn BOL en BBL NAAM SUDEN:.. 1 2 Uitleg van het leerlijnenbekje Vr je ligt het leerlijnenbekje van je pleiding Helpende Zrg & Welzijn niveau 2. ijdens

Nadere informatie

Vergaderen Informatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 1 van 7. Vergaderen

Vergaderen Informatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 1 van 7. Vergaderen Vergaderen Infrmatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 1 van 7 Vergaderen Vergaderen Infrmatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 2 van 7 Vergaderen Elke vergadering kent een vaste structuur en een vaste vlgrde. Deze structuur

Nadere informatie

Saxionstudent.nl CE 1

Saxionstudent.nl CE 1 Thema: Marktanalyse (semester 1) Prject: Desk en Fieldresearch 56357 Vrwrd Vr u ligt het plan van aanpak vr het prject Desk en Fieldresearch, vr het thema marktanalyse van semester 1. Het is de bedeling

Nadere informatie

Actie keuze 5. a. Campagne rookvrij schoolplein. b. Hoofd- en deelvragen. Hoofdvraag: 1: Wat zijn de gevolgen en gevaren van roken?

Actie keuze 5. a. Campagne rookvrij schoolplein. b. Hoofd- en deelvragen. Hoofdvraag: 1: Wat zijn de gevolgen en gevaren van roken? Actie keuze 5 a. Campagne rkvrij schlplein Jullie Stappenplan hebben vr actie 5 gekzen: Maak het schlplein rkvrij grepjes Maak de twee gebruik nderzekspdracht psters: brnnenpagina Presenteer 1. argumenten

Nadere informatie

Huiswerk Informatie voor alle ouders

Huiswerk Informatie voor alle ouders Nummer 6 mei 2010 Huiswerk Infrmatie vr alle uders Huiswerk en efening Ged leren lezen en rekenen is belangrijk, want je hebt deze vaardigheden in het dagelijks leven veral ndig. Kinderen ged leren lezen

Nadere informatie

PROJECTBESCHRIJVING HISTORISCHE PLEKKEN

PROJECTBESCHRIJVING HISTORISCHE PLEKKEN PROJECTBESCHRIJVING HISTORISCHE PLEKKEN Leerlijn Cultureel Erfged Thema Identiteit Grep 5 en 6 Maart 2016 Cultuurnderwijs p zijn Haags Leerlijn Cultureel Erfged Thema Identiteit Grep 5 en 6 Maart 2016

Nadere informatie

OPLEIDING tot Verzorgende-IG. Ondersteuningsmagazijn Praktijk Beroepstaak E Startbekaam

OPLEIDING tot Verzorgende-IG. Ondersteuningsmagazijn Praktijk Beroepstaak E Startbekaam OPLEIDING tt Verzrgende-IG Ondersteuningsmagazijn Berepstaak E Startbekaam Albeda cllege Branche gezndheidszrg Kwalificatieniveau 4 Chrt: 2010-2011 Fase: Startbekaam Naam student:. P.E1-3.start.gesprek

Nadere informatie

Maatschappelijke Stage

Maatschappelijke Stage Maatschappelijke Stage 2 Inhud 1. Wat is MAS? 1.1 MAS algemeen. 1.2 MAS p het Gren van Prinstererlyceum 1.3 Deadlines 2. Stage zeken 2.1 De stage cördinatr p schl. 2.2 Masactief 3. De frmulieren 3.1 Aanvraagfrmulier

Nadere informatie

Huiswerk. Waarom geven wij op school huiswerk? Wij vinden huiswerk zinvol, omdat we denken daar het volgende mee te kunnen bereiken :

Huiswerk. Waarom geven wij op school huiswerk? Wij vinden huiswerk zinvol, omdat we denken daar het volgende mee te kunnen bereiken : Versie: ktber 2016 Huiswerk Op nze schl wrdt in diverse grepen huiswerk gegeven. Onder huiswerk verstaan we werk dat vanuit de schl meegegeven wrdt en waarvan verwacht wrdt dat het dr de kinderen thuis

Nadere informatie

Relatiegeschenk. Design en Maatschappij. ontwerpen

Relatiegeschenk. Design en Maatschappij. ontwerpen Relatiegeschenk Design en Maatschappij ntwerpen STAP 1 Wat is de pdracht? Ontwerp vr een winkel f bedrijf bij ju in de buurt een relatiegeschenk. Een relatiegeschenk geef je aan juw klanten m ze aan juw

Nadere informatie

LOGBOEK van: klas: 1

LOGBOEK van: klas: 1 LOGBOEK van: klas: 1 Inhudspgave Inleiding en inhud van het lgbek Wat is de maatschappelijke stage? Delen van de maatschappelijke stage Waar de je maatschappelijke stage? Kaders waarbinnen de maatschappelijke

Nadere informatie

Eindvaluatierapport Scalda - Groep 2 23 oktober januari 2014

Eindvaluatierapport Scalda - Groep 2 23 oktober januari 2014 Eindvaluatierapprt Scalda - Grep 2 23 ktber 2013 8 januari 2014 1. Inleiding, deelnemers en activiteiten In dit dcument wrden de bevindingen weergegeven van begeleiders en deelnemers die betrkken waren

Nadere informatie

Protocol bij het overlijden van een gezinslid van een leerling

Protocol bij het overlijden van een gezinslid van een leerling Prtcl bij het verlijden van een gezinslid van een leerling Algemeen: Er wrden geen mededelingen aan de pers gedaan. Het lcatie aanspreekpunt f de directeur meldt alleen dat nze 1 ste zrg de nabestaanden

Nadere informatie

VAN OUDERCOMITÉ NAAR OUDERRAAD

VAN OUDERCOMITÉ NAAR OUDERRAAD VAN OUDERCOMITÉ NAAR OUDERRAAD Sinds 1 september 2004 kan elke schl een uderraad prichten vlgens het participatiedecreet. Het schlbestuur is verplicht m een uderraad p te richten als 10% van de uders er

Nadere informatie

Communicatie voor beleid Interactie (raadplegen, dialoog, participatie) en procescommunicatie; betrokkenheid, betere besluiten en beleid

Communicatie voor beleid Interactie (raadplegen, dialoog, participatie) en procescommunicatie; betrokkenheid, betere besluiten en beleid Samenvatting BEELDEN OVER COMMUNICATIE TEYLINGEN Bevindingen gesprekken ver Cmmunicatie, raad- en cllegeleden, rganisatie en samenleving In deze ntitie zijn de resultaten van zwel de gesprekken van 9 ktber

Nadere informatie

MedewerkerMonitor Benchmark in de Zorg

MedewerkerMonitor Benchmark in de Zorg MedewerkerMnitr Benchmark in de Zrg Telichting pzet vragenlijst en invulinstructies U heeft een inlgcde ntvangen per brief f per e-mail. Mcht u geen inlgcde ntvangen hebben, dan kunt u terecht bij de benchmarkcördinatr

Nadere informatie

Aan de hand van deze 3 lessen ontdekken de leerlingen dat er techniek in en om de Schelde, dus in onze regio, een erg belangrijke rol speelt.

Aan de hand van deze 3 lessen ontdekken de leerlingen dat er techniek in en om de Schelde, dus in onze regio, een erg belangrijke rol speelt. Techniek & de Schelde Aan de hand van deze 3 lessen ntdekken de leerlingen dat er techniek in en m de Schelde, dus in nze regi, een erg belangrijke rl speelt. Gerelateerde kerndelen Vlaanderen, Primair

Nadere informatie

Mochten er problemen zijn, neem dan altijd contact op met jouw begeleider.

Mochten er problemen zijn, neem dan altijd contact op met jouw begeleider. VOORWOORD Vr je ligt de handleiding vr het maken van juw prfielwerkstuk. Zals je weet is het maken van een prfielwerkstuk één van de nderdelen van het schlexamen in de vierde klas vmb-tl/gl. Daarm met

Nadere informatie

Lesbeschrijving. Historische bronnen - beeldmateriaal

Lesbeschrijving. Historische bronnen - beeldmateriaal Lesbeschrijving Histrische brnnen - beeldmateriaal Aan de hand van deze les ntdekken de leerlingen dat de Schelde niet alleen nu, maar k vreger al veelvuldig als nderwerp p ft s werd gezet en vrkwam p

Nadere informatie

Huiswerkgids. groep 5-6. Ranninkschool. Schooljaar

Huiswerkgids. groep 5-6. Ranninkschool. Schooljaar Huiswerkgids grep 5-6 Ranninkschl Schljaar 2014-2015 Huiswerkgids grep 5-6 In deze gids is alle infrmatie ver huiswerk in grep 5-6 te vinden! Inhud: Hfdstuk 1 Hfdstuk 2 Hfdstuk 3 Waarm huiswerk? Huiswerk

Nadere informatie

Nieuwsbrief 2 31 augustus 2015

Nieuwsbrief 2 31 augustus 2015 Nieuwsbrief 2 31 augustus 2015 Inhud Schlftgraaf Graag uw hulp bij schlactiviteiten Burendag Infrmatieavnd Film Agenda Open mnumentendag Vacature: vrijwilliger in de schlbiblitheek Znneblemwedstrijd Tuinuders

Nadere informatie

Beschermd Wonen met een pgb onder verantwoordelijkheid van gemeenten

Beschermd Wonen met een pgb onder verantwoordelijkheid van gemeenten Beschermd Wnen met een pgb nder verantwrdelijkheid van gemeenten Een factsheet vr cliënten, cliëntvertegenwrdigers en familievertegenwrdigers 1 februari 2016 Sinds 1 januari 2015 valt Beschermd Wnen (vrheen

Nadere informatie

Het eindwerkstuk. Geert Groote College 2012-2013 11e klas Lucas Sint Marcel Seelen

Het eindwerkstuk. Geert Groote College 2012-2013 11e klas Lucas Sint Marcel Seelen Het eindwerkstuk Geert Grte Cllege 2012-2013 11e klas Lucas Sint Marcel Seelen Het eindwerkstuk Het eindwerkstuk is een individueel prject dat elke leerling in de elfde klas aangaat. Het is een prject

Nadere informatie

Bewegen en samenleving 3.3 (Sportcultuur) Opdracht 3 Maken van een documentaire

Bewegen en samenleving 3.3 (Sportcultuur) Opdracht 3 Maken van een documentaire Bewegen en samenleving 3.3 (Sprtcultuur) Opdracht 3 Maken van een dcumentaire Klas: Dcent: Schljaar: Peride: FASE 3/4 del Activiteit / vaardigheden Omvang Samenwerking Tetsing (vrm) Berdeling weging Inzicht

Nadere informatie

Vlaanderen: Primair onderwijs Brongebruik Kerndoel 7: De leerlingen kunnen op hun niveau verschillende informatiebronnen raadplegen.

Vlaanderen: Primair onderwijs Brongebruik Kerndoel 7: De leerlingen kunnen op hun niveau verschillende informatiebronnen raadplegen. Lesbeschrijving Brn vr Werk Aan de hand van deze 5 lessen ntdekken de leerlingen dat de Schelde veel mgelijkheden biedt vr werk. En daarmee van essentieel belang is vr nze regi. Relatie met kerndelen:

Nadere informatie

Presenteren met Impact:

Presenteren met Impact: Presenteren met Impact: Gelven Presenteren is geweldig! Ik geef te, de eerste keer dat ik vr een grep stnd had ik zweethanden en een rd hfd, maar de afgelpen jaren heb ik tientallen keren vr grepen gestaan

Nadere informatie

Evaluatie zorgleefplan met cliënt thuis en in het verzorgingshuis

Evaluatie zorgleefplan met cliënt thuis en in het verzorgingshuis Evaluatie zrgleefplan met cliënt thuis en in het verzrgingshuis Artikel: 2010-003 Datum: 30-11-2010 Auteur: Merel van Uden Prtcl vr halfjaarlijkse evaluatiegesprek ver zrgleefplan van een cliënt met een

Nadere informatie

Gespreksleidraad WOII geïnteresseerden

Gespreksleidraad WOII geïnteresseerden Gespreksleidraad WOII geïnteresseerden Delstellingen Diepgaand inzicht krijgen in infrmatiebehefte m.b.t. WOII persnlijke betekenis WOII ntstaan interesse in WOII beiende/interessante thema s gebruik en

Nadere informatie

Kwaliteitsaspecten van onderwijs. Wat vinden pedicures belangrijk aan kwaliteit van opleiders

Kwaliteitsaspecten van onderwijs. Wat vinden pedicures belangrijk aan kwaliteit van opleiders Kwaliteitsaspecten van nderwijs Wat vinden pedicures belangrijk aan kwaliteit van pleiders Clfn Titel Kwaliteitsaspecten van nderwijs. Wat vinden pedicures belangrijk aan kwaliteit van pleiders. Auteur

Nadere informatie

Goede afspraken maken goede vrienden

Goede afspraken maken goede vrienden Dag van de demcratie Gede afspraken maken gede vrienden Delstellingen Kinderen verkennen eigen standpunt ver klasafspraken. Kinderen verkennen de standpunten van klasgenten ver klasafspraken. De kinderen

Nadere informatie

Kindercoach. Jasmijn Kromhout Groep 8b

Kindercoach. Jasmijn Kromhout Groep 8b Kindercach Jasmijn Krmhut Grep 8b Inhud Vrwrd 1 Hfdstuk 1 Wat is een kindercach? 2 Hfdstuk 2 Geschiedenis 3 Hfdstuk 3 De pleiding 4 Hfdstuk 4 De prblemen 5 Hfdstuk 5 Srten kindercaches 6 Interview 7 Nawrd

Nadere informatie

Waarom is de zee zout? - Kijkersvraag voor het Klokhuis-

Waarom is de zee zout? - Kijkersvraag voor het Klokhuis- Waarm is de zee zut? - Kijkersvraag vr het Klkhuis- Vakgebied: Aardrijkskunde Niveau: Klas 3 vmb; Klas 2&3 hav/vw, zie verderp in dit dcument. Tijdsduur: +/- 3 uur, verschilt per niveau In deze pdracht

Nadere informatie

Ekelmans & Meijer Advocaten (Rechten)

Ekelmans & Meijer Advocaten (Rechten) Evaluatie-rapprt STEP In-husedag bij Ekelmans & Meijer Advcaten (Rechten) -- INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE. WOORD VOORAF. RESULTATEN VAN DE ATTITUDE-METING VÓÓR DE IN-HOUSEDAG. RESULTATEN VAN DE ATTITUDE-METING

Nadere informatie

Wegwijzer. Dagbehandeling in Behandelcentrum Heideheuvel Informatie voor kinderen en ouders

Wegwijzer. Dagbehandeling in Behandelcentrum Heideheuvel Informatie voor kinderen en ouders Wegwijzer Dagbehandeling in Behandelcentrum Heideheuvel Infrmatie vr kinderen en uders WELKOM! De kmende tijd kmen jij en je uders een dagbehandeling vlgen in Heideheuvel. In Heideheuvel werken we in een

Nadere informatie

Tussenrapportage: plan van aanpak raadsenquête grondexploitatie Duivenvoordecorridor.

Tussenrapportage: plan van aanpak raadsenquête grondexploitatie Duivenvoordecorridor. Tussenrapprtage: plan van aanpak raadsenquête grndexplitatie Duivenvrdecrridr. Enquêtecmmissie grndexplitatie Duivenvrdecrridr 16 februari 2015 Inhudspgave: 1. Inleiding 2. Organisatie 3. Verfijning nderzeksvraag

Nadere informatie

Constructie zeepkist

Constructie zeepkist Cnstructie zeepkist Oriëntatie Welke Dit ga je den - De zeepkist maken Dit is een grepspdracht Aan deze vaardigheden ga je werken Samenwerken in het buwen Al het geleerde tepassen in het buwen Kwaliteit

Nadere informatie

Onze groep bezoekt de voorstelling op: LESBRIEF

Onze groep bezoekt de voorstelling op: LESBRIEF Onze grep bezekt de vrstelling p: LESBRIEF 1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Geachte leerkracht, Deze lesbrief is bedeld

Nadere informatie

1 3 4 Analysefrmat Aandacht vr taal in het pleidingscurriculum Onderzek Nederlands in het berepsgericht nderwijs versie 4-07 12 12 A Algemene gegevens ver nderwijsinstelling

Nadere informatie

Het Grote Geldonderzoek: hoe ga je met je geld om?

Het Grote Geldonderzoek: hoe ga je met je geld om? Het Grte Geldnderzek: he ga je met je geld m? Natinaal Instituut vr Budgetvrlichting (Nibud) Tijdsduur: één les Werkvrm: individueel met een discussie in de klas Niveau: bedeld vr alle leerlingen van klas

Nadere informatie

Presenteren met Impact:

Presenteren met Impact: Presenteren met Impact: Gelven Presenteren is geweldig! Ik geef te, de eerste keer dat ik vr een grep stnd had ik zweethanden en een rd hfd, maar de afgelpen jaren heb ik tientallen keren vr grepen gestaan

Nadere informatie

PROJECTBESCHRIJVING DIT BEN IK

PROJECTBESCHRIJVING DIT BEN IK PROJECTBESCHRIJVING DIT BEN IK Leerlijn Theater Thema Identiteit Grep 3 en 4 Maart 2016 Cultuurnderwijs p zijn Haags Leerlijn Theater Thema Identiteit Grep 3 en 4 Maart 2016 Deze prjectbeschrijving wrdt

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid voetbalvereniging N.B.S.V.V.

Vrijwilligersbeleid voetbalvereniging N.B.S.V.V. Vrijwilligersbeleid vetbalvereniging N.B.S.V.V. Waarm deze richtlijn? Geen enkele amateur-sprtvereniging kan tegenwrdig ng bestaan znder de inzet en bijdrage van (veel) vrijwilligers. Ok binnen nze vereniging

Nadere informatie

10-stappenplan onderzoek doen

10-stappenplan onderzoek doen 10-stappenplan nderzek den Handleiding begeleiding prfielwerkstuk Prf.dr. Eline Slagbm- LUMC Deze handleiding is tt stand gekmen na een pilt met VO-schlieren en bilgiedcenten. Aan de tekst van het stappenplan

Nadere informatie

Huurdersvereniging In De Goede Woning ACTIVITEITENPLAN

Huurdersvereniging In De Goede Woning ACTIVITEITENPLAN ACTIVITEITENPLAN 2014 Activiteitenplan 2014 : INLEIDING In 1997 werd de in Zetermeer pgericht met als del het behartigen van de belangen van huurders van de cmplexen van R.K. Wningbuwstichting De Gede

Nadere informatie

Neem deze kijkwijzer eerst goed door op school. Als er nog vragen zijn, stel die dan nog!

Neem deze kijkwijzer eerst goed door op school. Als er nog vragen zijn, stel die dan nog! Kijkwijzer Rute Namen Du: Neem deze kijkwijzer eerst ged dr p schl Als er ng vragen zijn, stel die dan ng! Deze kijkwijze neem je vervlgens mee als je p pad gaat De inhud van de kijkwijzer is de basis

Nadere informatie

Instructie voor de PowerPointpresentatie voor Duits

Instructie voor de PowerPointpresentatie voor Duits 1 Werkuur klas 3 2014 2015 Instructie vr de PwerPintpresentatie vr Duits Blk 2 Eind ktber tt de kerstvakantie 2014. Duits Thematische pdracht: maak een PwerPintpresentatie ver een nderwerp uit de Duitse

Nadere informatie

CMD EVALUATIE STAGEBEDRIJVEN 2014

CMD EVALUATIE STAGEBEDRIJVEN 2014 CMD EVALUATIE STAGEBEDRIJVEN 2014 Inhud Respns... 1 Samenvatting van de resultaten... 1 Vragen ver de pleiding... 2 Vragen ver de stagiair... 3 Wat ziet u als sterke punten van de pleiding CMD?... 4 Wat

Nadere informatie

CSB. Handleiding bij het maken van een profielwerkstuk. September 2016

CSB. Handleiding bij het maken van een profielwerkstuk. September 2016 1 CSB Handleiding bij het maken van een prfielwerkstuk September 2016 2 Inhud Inleiding... 3 De vakken... 4 De tijdlijn... 5 De verschillende fasen... 6 Mment I: Het keuzeprces... 6 Mment II: De uitvering

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF 3. Vrijdag 28 januari 2011. DE PIRAMIDE locatie BREDE SCHOOL MEERWIJK

NIEUWSBRIEF 3. Vrijdag 28 januari 2011. DE PIRAMIDE locatie BREDE SCHOOL MEERWIJK NIEUWSBRIEF 3 Vrijdag 28 januari 2011 DE PIRAMIDE lcatie BREDE SCHOOL MEERWIJK Belangrijke data de kmende peride....... Dinsdag 1 februari CITO Eindtets grep 8 p 1, 2 en 3 februari Maandag 7 februari Juf

Nadere informatie

ACT in LOB. De informatietrechter. Werkbladen. Toolkit. Check je info-level! Level 1. Level 2. Level 3. Level 4

ACT in LOB. De informatietrechter. Werkbladen. Toolkit. Check je info-level! Level 1. Level 2. Level 3. Level 4 ACT in LOB Werkbladen Tlkit De infrmatietrechter Deze tl helpt je m de grte heveelheid infrmatie ver studiekeuze vr jezelf behapbaar te maken. Je kunt p verschillende niveaus met de infrmatie ver studies

Nadere informatie

Career & Kids Franchise Organisatie

Career & Kids Franchise Organisatie Cliëntenaudit rapprt Blik Op Werk Caching, Re-integratie, Lpbaanadvies, Outplacement, Training 11 28 februari 2013 DNV Team Leader Audit Team Tn Berema Tn Berema Clienten Audit Rapprt Blik p Werk keurmerk

Nadere informatie

EXPERTISESTEEKKAART. Deze activiteiten zijn tot stand gekomen in samenwerking met therapeuten van het V.O.C. Rozenweelde.

EXPERTISESTEEKKAART. Deze activiteiten zijn tot stand gekomen in samenwerking met therapeuten van het V.O.C. Rozenweelde. EXPERTISESTEEKKAART 1) Naam van de schl/dienst/vrziening: BLO Znnehart Adresgegevens: Sprtlaan 18 8211 Aartrijke 2) Dmein van expertise: Activiteiten: basale stimulatie en sensrische activiteit 3) Beschrijving

Nadere informatie

Groep 1-2A: Juf Jacqueline (maandag, dinsdag en woensdag) Juf Kathelijne (donderdag en vrijdag) Groep 1-2B: Juf Georgina (ma-vr)

Groep 1-2A: Juf Jacqueline (maandag, dinsdag en woensdag) Juf Kathelijne (donderdag en vrijdag) Groep 1-2B: Juf Georgina (ma-vr) RKBS Inghelsenberghe Wilhelminastraat 48 4564 AE Sint Jansteen tel: 0114-314380 inghelsenberghe@gperspect.nl www.inghelsenberghe.nl Infrmatie grep 1-2 Grepsleerkrachten: Grep 1-2A: Juf Jacqueline (maandag,

Nadere informatie

Aan de hand van deze 3 lessen maken de leerlingen kennis met de dieren die in en om de Schelde leven

Aan de hand van deze 3 lessen maken de leerlingen kennis met de dieren die in en om de Schelde leven Lesbeschrijving Dieren & de Schelde Aan de hand van deze 3 lessen maken de leerlingen kennis met de dieren die in en m de Schelde leven Relatie met kerndelen: Vlaanderen: Wereldriëntatie Natuur Levende

Nadere informatie

[STUDIEHANDLEIDING KENNIS INFORMATIE AVOND]

[STUDIEHANDLEIDING KENNIS INFORMATIE AVOND] 2014/2015 Rc van Amsterdam Kennis Infrmatie Avnd (KIA) Schljaar 2014/2015;Jerie Smit [STUDIEHANDLEIDING KENNIS INFORMATIE AVOND] De studenten rganiseren een Kennis Infrmatie Avnd vr uders. Inleiding/Briefing

Nadere informatie

PESTEN. Deze folder is een hulpmiddel voor jou en je kind om samen te leren over pesten en hoe je dit kan stoppen.

PESTEN. Deze folder is een hulpmiddel voor jou en je kind om samen te leren over pesten en hoe je dit kan stoppen. PESTEN Deze flder is een hulpmiddel vr ju en je kind m samen te leren ver pesten en he je dit kan stppen. WAT IS PESTEN? Pesten is iemand anders bewust bedreigen, bang maken, uitdagen, uitschelden f pijn

Nadere informatie

OVERAL TAAL EDUCATIEF NT2-PAKKET DOOR KIRSTEN DE MAESSCHALCK JO DE RAEDEMAECKER - JOHAN DONCKERS

OVERAL TAAL EDUCATIEF NT2-PAKKET DOOR KIRSTEN DE MAESSCHALCK JO DE RAEDEMAECKER - JOHAN DONCKERS OVERAL TAAL EDUCATIEF NT2-PAKKET DOOR KIRSTEN DE MAESSCHALCK JO DE RAEDEMAECKER - JOHAN DONCKERS In 2013 viert het Huis van het Nederlands in Antwerpen zijn 10-jarig bestaan. Om deze feestelijke gebeurtenis

Nadere informatie

o o o BIJLAGE PEDAGOGISCHE VISIE A. Gedragsindicatoren personeel in relatie tot leerlingen (vice versa)

o o o BIJLAGE PEDAGOGISCHE VISIE A. Gedragsindicatoren personeel in relatie tot leerlingen (vice versa) PEDAGOGISCHE VISIE A. Algemeen De pedaggische visie vertelt he de schl met leerlingen, persneel en uders van leerlingen wil mgaan en wat de schl verwacht ten aanzien van de relatie tussen leerlingen en

Nadere informatie

*** Enquête *** afstudeerscriptie over de huidige elektronische verbindingen*

*** Enquête *** afstudeerscriptie over de huidige elektronische verbindingen* *** Enquête *** Inleidend Als student van de Universiteit Twente de ik in het kader van mijn masterstudie Public Safety een (klik hier vr definitie) afstudeerscriptie ver de huidige elektrnische verbindingen*

Nadere informatie

Modulewijzer: MEDMEC03 Media en creativiteit: co-creatie

Modulewijzer: MEDMEC03 Media en creativiteit: co-creatie Mdulewijzer: MEDMEC03 Media en creativiteit: c-creatie 2 CP Cluster Media aan de Maas Opleiding: GMT, CMD en CDM Versie 2011/februari 1 A4-Mdulebeschrijving Mdulecde: Media & Creativiteit: MEDMEC03 Mdulenaam:

Nadere informatie

Reader afval voor de middenbouw, samengesteld door MEC De Witte Schuur, 2006-1 -

Reader afval voor de middenbouw, samengesteld door MEC De Witte Schuur, 2006-1 - Reader afval vr de middenbuw, samengesteld dr MEC De Witte Schuur, 2006-1 - Milieu Educatie Centrum De Witte Schuur Wilhelminaplantsen 2 1601 LS Enkhuizen tel. (0228) 320 310 mec.dewitteschuur@znnet.nl

Nadere informatie

Samenvatting Deelprojecten Ouderen Samen

Samenvatting Deelprojecten Ouderen Samen Samenvatting Deelprjecten Ouderen Samen Vughtse Ouderen aan het Wrd In januari 2007 zijn dr het Prject Ouderen Samen vier bijeenkmsten gerganiseerd waarvr alle Vughtse inwners van 55 jaar en uder waren

Nadere informatie

Producten en prijzen 2012

Producten en prijzen 2012 TypeWrld Pstbus 38 2410 AA Bdegraven Nederland Tel. 0172-65 09 83 Fax 0172-61 83 15 www.instruct.nl instruct@instruct.nl België www.instruct.be instruct@instruct.be Prducten en prijzen 2012 TypeWrld Leren

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken: hieperdepiep hoera? De rol van de OR bij de invoering van Het Nieuwe Werken

Het Nieuwe Werken: hieperdepiep hoera? De rol van de OR bij de invoering van Het Nieuwe Werken Het Nieuwe Werken: hieperdepiep hera? De rl van de OR bij de invering van Het Nieuwe Werken De kans is grt dat er in uw rganisatie al wrdt gesprken ver de invering van Het Nieuwe Werken. En z niet, dan

Nadere informatie

Helpt u dit schooljaar ook mee?

Helpt u dit schooljaar ook mee? Helpt u dit schljaar k mee? OUDERHULPBOEKJE 2015-2016 Jenaplanschl t Schrijverke Helpt u k mee? Elk schljaar zijn veel uders actief bij de vrbereiding van Sint en Kerst, bij sprt- en spelactiviteiten,

Nadere informatie

De groepsleerkrachten bereiden zich samen voor op het gesprek met hun groep.

De groepsleerkrachten bereiden zich samen voor op het gesprek met hun groep. PROTOCOL ROUWVERWERKING Het stappenplan A. Het bericht kmt binnen Bericht van een ngeluk f verlijden van een leerling - Tezeggen dat er iemand zal terugbellen. Vragen p welk nummer men bereikbaar is en

Nadere informatie

Lesbeschrijving. Historische bronnen - beeldmateriaal

Lesbeschrijving. Historische bronnen - beeldmateriaal Lesbeschrijving Histrische brnnen - beeldmateriaal Aan de hand van deze les ntdekken de leerlingen dat de Schelde niet alleen nu, maar k vreger al veelvuldig als nderwerp p ft s werd gezet en vrkwam p

Nadere informatie

ADVIESRAAD WMO TERNEUZEN

ADVIESRAAD WMO TERNEUZEN ADVIESRAAD WMO TERNEUZEN JAARVERSLAG 2014 Adviesraad Wm Terneuzen Inhudspgave 1. Vrwrd 3 2. Inleiding 4 3. Taak van de adviesraad 4 4. Samenstelling van de adviesraad 4 5. Werkwijze van de adviesraad 4

Nadere informatie

Programma Welzijn en Zorg. Nieuwe Zorg en Domotica

Programma Welzijn en Zorg. Nieuwe Zorg en Domotica Prgramma Welzijn en Zrg Nieuwe Zrg en Dmtica Aanleiding De mgelijkheden vr het langer zelfstandig thuis blijven wnen, meten wrden verbreed. Technlgische ntwikkelingen die zrg p afstand en het participeren

Nadere informatie

Doelgroepen Dit educatieve lespakket is bedoeld voor de groepen 5,6 en de groepen 7,8.

Doelgroepen Dit educatieve lespakket is bedoeld voor de groepen 5,6 en de groepen 7,8. Dcentenhandleiding Beleef Het Verleden met Ltte Delgrepen Dit educatieve lespakket is bedeld vr de grepen 5,6 en de grepen 7,8. Middelen Data-DVD: Inzet van filmmateriaal via digibrd. 4 afleveringen met

Nadere informatie

Beleidsplan directe instructie : 1. Verantwoording 2. Doelstellingen 3. Model 4. Kijkwijzer 5. -Werkwijze en tijdsplanning.

Beleidsplan directe instructie : 1. Verantwoording 2. Doelstellingen 3. Model 4. Kijkwijzer 5. -Werkwijze en tijdsplanning. Beleidsplan directe instructie : 1. Verantwrding 2. Delstellingen 3. Mdel 4. Kijkwijzer 5. -Werkwijze en tijdsplanning 1 Verantwrding: Wij willen binnen het nderwijs dat wij geven rekening huden met de

Nadere informatie

Schade protocol Zuiderpark Stadswalzone

Schade protocol Zuiderpark Stadswalzone Schade prtcl Zuiderpark Stadswalzne Gemeente s-hertgenbsch december 2012 Schadeprtcl Zuiderpark - Stadswalzne In dit dcument staat he de gemeente s-hertgenbsch mgaat met schadeclaims. Het is er p gericht

Nadere informatie

Handreiking functionerings- en beoordelingsgesprekken griffiers

Handreiking functionerings- en beoordelingsgesprekken griffiers Handreiking functinerings- en berdelingsgesprekken griffiers September 2014 Functineringsgesprek Als de griffier is aangesteld, is het verstandig m met elkaar te blijven reflecteren p het functineren.

Nadere informatie

Zorgplan. Naam. Adres. Uitgerekende datum. Administratienummer. Naam en adres verloskundige praktijk

Zorgplan. Naam. Adres. Uitgerekende datum. Administratienummer. Naam en adres verloskundige praktijk Zrgplan Naam Adres Uitgerekende datum Administratienummer Naam en adres verlskundige praktijk datum tijd Met wie Afsprakenlijst Gefeliciteerd met uw zwangerschap! Tijdens uw zwangerschap zal u nder cntrle

Nadere informatie

Deel 1. Procedure voor het indienen van een schakelprogramma

Deel 1. Procedure voor het indienen van een schakelprogramma Deel 1. Prcedure vr het indienen van een schakelprgramma Waarm een schakelprgramma? Vr telating tt de pstinitiële master pleiding Kwaliteit en veiligheid in de patiëntenzrg is een geaccrediteerd master

Nadere informatie

VOEL OOK DE MAGIE VAN KINDEROPVANG EN NATUUR!

VOEL OOK DE MAGIE VAN KINDEROPVANG EN NATUUR! Ontwikkeling van kinderen, stagnatie van de ntwikkeling en drverwijzen Wij prberen er vr te zrgen dat kinderen zich bij nze pvang plezierig velen en zich kunnen ntwikkelen. Om te kunnen berdelen f dit

Nadere informatie

Uitwerking kerndoel 2 Nederlandse taal

Uitwerking kerndoel 2 Nederlandse taal Uitwerking kerndel 2 Nederlandse taal Tussendelen en leerlijnen Nederlandse taal Primair nderwijs In samenwerking met het expertisecentrum Nederlands Enschede, 1 juni 2006 Nederlands kerndel 2 Stichting

Nadere informatie

Rietschans College Overgangsnormen 2013-2014

Rietschans College Overgangsnormen 2013-2014 Rietschans Cllege Overgangsnrmen 2013-2014 Deel 1 vmb Deel 2 hav/vw 1 Inhudspgave Inhudspgave... 2 Deel 1 Overgangsnrmen 2013-2014 vmb... 3 ALGEMEEN BEVORDERING PER LEERJAAR... 3 Bevrdering van vmb-tl

Nadere informatie

CBS DE VAART 2015-2016. Informatieboekje groep 5 en 6

CBS DE VAART 2015-2016. Informatieboekje groep 5 en 6 CBS DE VAART 2015-2016 Infrmatiebekje grep 5 en 6 De schlregels Op nze schl zijn 3 hfdregels. Alle andere afspraken zijn terug te leiden tt deze hfdregels 1. Ik accepteer en respecteer een ander 2. Ik

Nadere informatie

Beleidsplan 2014 tot en met 2016

Beleidsplan 2014 tot en met 2016 Blessed Generatin Nederland Falkejacht 25 9254 EJ Hurdegaryp Beleidsplan 2014 tt en met 2016 Blessed Generatin Nederland (0511) 47 21 37 - www.blessedgeneratin.nl - inf@blessedgeneratin.nl KvK 01100560

Nadere informatie

o lezen om te schrijven schrijven om te lezen genre/register centraal vertrekpunt inhoud andere vakken o o

o lezen om te schrijven schrijven om te lezen genre/register centraal vertrekpunt inhoud andere vakken o o Titel, mschrijving beprefde les / lessenserie Angstzweet: een lessenserie geïntegreerd literatuur, leesen schrijfnderwijs Schltype, leerjaar Vmb-tl, leerjaar 3 Tijdsinvestering Typering GLS lezen m te

Nadere informatie

Getallen 1 is een programma voor het aanleren van de basis rekenvaardigheden (getalbegrip).

Getallen 1 is een programma voor het aanleren van de basis rekenvaardigheden (getalbegrip). Getallen 1 Getallen 1 is een prgramma vr het aanleren van de basis rekenvaardigheden (getalbegrip). Delgrep Rekenen en Wiskunde Getallen 1 Getallen 1 is geschikt vr grep 7 en 8 van de basisschl en de eerste

Nadere informatie

Maak van 2015 jouw persoonlijk professionaliseringsjaar

Maak van 2015 jouw persoonlijk professionaliseringsjaar Maak van 2015 juw persnlijk prfessinaliseringsjaar en wrd Nlc erkend Register Lpbaanprfessinal (RL) Nlc erkend Register Lpbaanprfessinal (RL) Deze status wrdt bereikt na certificering dr het nafhankelijke

Nadere informatie

Plaatsingsrichtlijnen Dr. Nassau College

Plaatsingsrichtlijnen Dr. Nassau College Plaatsingsrichtlijnen Dr. Nassau Cllege vr schljaar 2014-2015 Plaatsingsrichtlijnen p het Dr. Nassau Cllege In de kmende jaren zal de Cit eindtets in het basisnderwijs niet meer afgenmen wrden in februari,

Nadere informatie

Het Coole Kikkerplan Binnen twee weken een klas vol vet coole kikkers Groep 4 tot en met 8

Het Coole Kikkerplan Binnen twee weken een klas vol vet coole kikkers Groep 4 tot en met 8 Het Cle Kikkerplan Binnen twee weken een klas vl vet cle kikkers Grep 4 tt en met 8 Anne Kijman, Kinderpsychlg NIP/Gz BIG i.s.m Christine de Jngh en Yvnne van der Zanden, leerkrachten Jhannesschl Pijnacker

Nadere informatie

ISBN 978-90-78688-09-9 Eerste druk, eerste oplage

ISBN 978-90-78688-09-9 Eerste druk, eerste oplage 2008 Leskist.nl, Nrdhrn Alle rechten vrbehuden. Niets uit deze uitgave mag wrden verveelvudigd, pgeslagen in een geautmatiseerd gegevensbestand f penbaar gemaakt, in enige vrm f p enige wijze, hetzij elektrnisch,

Nadere informatie

Begeleidende tekst bij de presentatie Ieder kind heeft recht op Gedifferentieerd RekenOnderwijs.

Begeleidende tekst bij de presentatie Ieder kind heeft recht op Gedifferentieerd RekenOnderwijs. Begeleidende tekst bij de presentatie Ieder kind heeft recht p Gedifferentieerd RekenOnderwijs. Dia 1 Opmerking vr de presentatr: in het geval u tijd te krt kmt, kunt u de blauwe tekst als ptineel beschuwen

Nadere informatie

D i e n s t v e r l e n i n g s d o c u m e n t

D i e n s t v e r l e n i n g s d o c u m e n t D i e n s t v e r l e n i n g s d c u m e n t Ons kantr hudt zich bezig met financiële dienstverlening en heeft zich gespecialiseerd in schade- en levensverzekeringen en is daarbij actief p de zakelijkeen

Nadere informatie

Zorg op K.S.T.S. Temse-Velle

Zorg op K.S.T.S. Temse-Velle Zrg p K.S.T.S. Temse-Velle Beste uders, De zrgwerking p nze schl bestaat al heel wat jaren en is vrtdurend in beweging. Enerzijds mdat de wetgeving i.v.m. zrg verandert, anderzijds mdat leerlingzrg zelf

Nadere informatie

Cursussen CJG. (samenwerking tussen De Meerpaal en het onderwijs in Dronten) Voortgezet Onderwijs

Cursussen CJG. (samenwerking tussen De Meerpaal en het onderwijs in Dronten) Voortgezet Onderwijs Cursussen CJG (samenwerking tussen De Meerpaal en het nderwijs in Drnten) Vrtgezet Onderwijs 1 Faalangst (vrtgezet nderwijs) Faalangsttraining is vr jngeren die gespannen zijn en (te) veel nadenken ver

Nadere informatie

IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT

IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT BIJLAGE 1 IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT 1. Inleiding Op 1 juli 2013 is de Wet verplichte meldcde huiselijk geweld en kindermishandeling

Nadere informatie

Colofon De poster Duitsland vakantieland is tot stand gekomen met ondersteuning van het Duits Verkeersbureau.

Colofon De poster Duitsland vakantieland is tot stand gekomen met ondersteuning van het Duits Verkeersbureau. Clfn De pster Duitsland vakantieland is tt stand gekmen met ndersteuning van het Duits Verkeersbureau. Redactie Duitsland Instituut Amsterdam Rechten van ft s DZT/ Jachim Messerschmidt DZT/bpicture Björn

Nadere informatie