Als u een toelichting wilt geven, op één van uw antwoorden, dan kunt u dat aan het einde van de vragenlijst doen.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Als u een toelichting wilt geven, op één van uw antwoorden, dan kunt u dat aan het einde van de vragenlijst doen."

Transcriptie

1 VRAGENLIJST Beste mantelzrger, Deze vragenlijst is bedeld vr u. Dr het invullen van bijgaande vragenlijst krijgt u inzicht in de rzaken van uw belasting. Het maakt u bewust van uw situatie. In de vragenlijst staan vragen ver uw persnlijke situatie zals uw gezndheid en uw cntacten met familie, vrienden en kennissen. Aan het eind van de vragenlijst vindt u algemene tips ver mgelijke ndersteuning. We raden u aan m eerst de vragenlijst in te vullen, alvrens u het advies leest. Als u advies wilt dat is tegespitst p uw gemeente, adviseren wij u m de digitale vragenlijst in te vullen p Het invullen van de vragenlijst kst u ngeveer 20 minuten. Onder 'mantelzrger' verstaan we een persn die vr een naaste zrgt. Een naaste is een dierbare persn die uw zrg ndig heeft dr een aandening, ziekte f beperking. Zrg zijn de werkzaamheden waarmee u uw naaste helpt, zals huishudelijk werk, verzrging, verver, enz. De vrbeelden hiervan staan in vraag 3. Als u een telichting wilt geven, p één van uw antwrden, dan kunt u dat aan het einde van de vragenlijst den. De bedeling is dat u de vragenlijst invult vr uw huidige leven/situatie. Als u vr meerdere naasten mantelzrger bent, kunt u de vragenlijst het beste invullen vr de situatie die u als meest belastend ervaart. Aan het einde van de vragenlijst zijn twee vragen pgenmen ver de vragenlijst zelf. De vragenlijst is ng in ntwikkeling en we willen dus graag weten wat u ervan vindt. Ok ntvangen we graag (een kpie) van de ingevulde vragenlijst. Uw naam f andere gegevens wrden niet gevraagd, behalve als u aan de evaluatie mee wilt werken. U kunt de ingevulde vragenlijst sturen naar: Zicht p mijn mantelzrg, t.a.v. Anita Huis in t Veld, antwrdnummer 5467, 4760 VN Zevenbergen. Een pstzegel is niet ndig. Als het invullen van de vragenlijst prblemen geeft f als u anderszins vragen heeft, kunt u cntact pnemen met de prjectmedewerker, Anita Huis in 't Veld. U kunt haar maandag tt en met vrijdag van 9 tt 17 uur bereiken. Telefn: Deze vragenlijst is nderdeel van het prject Zicht p mijn mantelzrg. Het prject wrdt uitgeverd dr HOOM, met financiering van het ministerie van VWS. Op dit mment is er ng weinig bekend ver mantelzrg. Daarm wrden de annieme antwrden p de vragenlijst bewaard en misschien gebruikt vr nderzek. Op die manier ntstaat er meer bekendheid ver mantelzrg in West Brabant. Uw antwrden p de vragen zijn niet tt uw persn herleidbaar. De adviezen zijn met zrg samengesteld en bij de gemeenten nagevraagd. Aan de adviezen kunnen geen rechten wrden ntleend Deze vragenlijst is ntwikkeld dr Ministerie van Vlksgezndheid, Welzijn en Sprt

2 Vragenlijst 1. Aan wie verleent u mantelzrg? Partner Ouder Schnuder Kind Brer f zus Grtuder Ander familielid Vriend f kennis Buurman f buurvruw Anders, namelijk: 2. Wat is de ziekte, aandening f beperking van uw naaste? (meerdere antwrden mgelijk) Algemene beperkingen vanwege uderdm Dementie Een andere vrm van Niet Aangebren Hersenletsel Verstandelijke beperking Lichamelijke beperking Verslaving Psychsciale prblemen Psychiatrische prblematiek Chrnische ziekte Anders, namelijk: 3. Waarmee helpt u uw naaste? (meer antwrden mgelijk) Hulp bij het huishuden, bijvrbeeld schnmaken, de was den, bdschappen Persnlijke verzrging, bijvrbeeld wassen, aankleden Verpleegkundige hulp, bijvrbeeld klaarzetten/tedienen van medicijnen, wndverzrging Administratieve hulp / aanvragen en regelen van vrzieningen Onderhud van huis en tuin Verver en begeleiding bij bezeken, bijvrbeeld aan arts, kapper, familiebezek Gezelschap, trst, afleiding, het bespreken van prblemen Structuur bieden, tezicht huden en aanwezig zijn Anders, namelijk: ( in de vettekst paginanummer, blauwe verkleuring met tekst Zicht p mijn mantelzrg 2 zicht p mijn mantelzrg 2 Ministerie van Vlksgezndheid, Welzijn en Sprt

3 4. Op heveel kilmeter wnt u van uw naaste? (inclusief reistijd) Ik wn in hetzelfde huis als mijn naaste. 0-5 km 6-25 km km km Meer dan 100 km 5. Heveel uur verleent u gemiddeld per week zrg aan uw naaste? 0 tt 2 uur 2 tt 8 uur 8 tt 16 uur 16 tt 48 uur 48 tt 80 uur 80 uur f meer 6. Is dit gemiddeld aantal uren zrg de afgelpen drie maanden veranderd? Nee, hetzelfde gebleven Ja, het is minder gewrden Ja, het is meer gewrden Ja, het is altijd wisselend 7. Kunt u uw naaste met een gerust hart alleen laten? Nee, helemaal niet Ja, maximaal 1 uur Ja, maximaal 4 uur Ja, maximaal 8 uur Ja, maximaal 12 uur Ja, maximaal 24 uur (een dag en een nacht) Ja, het alleen laten van mijn naaste is geen prbleem Anders, nl. 8. Welke mensen zrgen, naast u, vr uw naaste? (meerdere antwrden mgelijk) Er is niemand anders die vr mijn naaste zrgt Er is hulp van anderen uit de mgeving, zals familie, vrienden en/f buren Er is hulp van vrijwilliger(s) Er is prfessinele hulp, bijvrbeeld van de wijkverpleegkundige, dagpvang/schl, crisispvang, lgeerhuis Mijn naaste wnt in een instelling. Anders, namelijk ( in de vettekst paginanummer, blauwe verkleuring met tekst Zicht p mijn mantelzrg 3 zicht p mijn mantelzrg 3 Ministerie van Vlksgezndheid, Welzijn en Sprt

4 9a. Kunt u de zrg cmbineren met een betaalde baan? Nee, helemaal niet Ja, znder prblemen 0 niet van tepassing 9b. Kunt u de zrg cmbineren met vrijwilligerswerk? Nee, helemaal niet Ja, znder prblemen 0 niet van tepassing 9c. Kunt u de zrg cmbineren met uw eigen huishuden? Nee, helemaal niet Ja, znder prblemen 0 niet van tepassing 9d. Kunt u de zrg cmbineren met uw eigen gezin? Nee, helemaal niet Ja, znder prblemen 0 niet van tepassing ( in de vettekst paginanummer, blauwe verkleuring met tekst Zicht p mijn mantelzrg 4 zicht p mijn mantelzrg 4 Ministerie van Vlksgezndheid, Welzijn en Sprt

5 9e. Kunt u de zrg cmbineren met tijd vr uzelf (hbby's, sprt en ntspanning)? Nee, helemaal niet Ja, znder prblemen 0 niet van tepassing 10. Heeft het zrgen vr en begeleiden van uw naaste invled p uw cntact met familie, vrienden en kennissen? invled Psitieve invled 11. Is dr het zrgen uw band met uw naaste veranderd? Nee Ja, beter gewrden Ja, slechter gewrden Ja, de relatie is veranderd, maar niet beter f slechter gewrden 12. Heeft het karakter/gedrag van uw naaste invled p de mantelzrgsituatie? invled Psitieve invled 13a. Heeft het zrgen invled p uw eigen lichamelijke gezndheid? invled Psitieve invled ( in de vettekst paginanummer, blauwe verkleuring met tekst Zicht p mijn mantelzrg 5 zicht p mijn mantelzrg 5 Ministerie van Vlksgezndheid, Welzijn en Sprt

6 13b. Heeft het zrgen invled p uw nachtrust? invled Psitieve invled 13c. Heeft het zrgen invled p uw gemedstestand/ stemming? invled Psitieve invled 13d. Heeft het zrgen invled p uw tekmstplannen en -ideeën? (dingen die u wenst te realiseren, zals carrière f vakantie, ideeën ver de tekmst) invled Psitieve invled 13e. Heeft het zrgen invled p uw financiële situatie? invled Psitieve invled 14. Heeft u de infrmatie die u ndig heeft ver de ziekte, aandening, beperking van uw naaste en he hiermee m te gaan? Ja Nee ( in de vettekst paginanummer, blauwe verkleuring met tekst Zicht p mijn mantelzrg 6 zicht p mijn mantelzrg 6 Ministerie van Vlksgezndheid, Welzijn en Sprt

7 15. Ontvangt u persnlijk zelf als mantelzrger ndersteuning? Ja, daar ben ik tevreden mee Ja, maar ik zu graag meer ndersteuning willen Nee, maar daar heb ik k geen behefte aan Nee, maar ik zu wel ndersteuning willen Anders, nl. 16. He zwaar vindt u het geven van zrg aan uw naaste p dit mment? Geef p de meetschaal hiernder aan he zwaar u het vindt. De 0 betekent dat u het helemaal niet zwaar vindt. de 10 dat u het eigenlijk veel te zwaar vindt. helemaal veel niet te zwaar zwaar ( in de vettekst paginanummer, blauwe verkleuring met tekst Zicht p mijn mantelzrg 7 zicht p mijn mantelzrg 7 Ministerie van Vlksgezndheid, Welzijn en Sprt

8 Cnclusies en adviezen Wij raden u aan m eerst de vragen te beantwrden vrdat u deze cnclusies en adviezen leest. Krachtbrnnen De vragen waar u heeft een psitieve invled f znder prblemen p heeft geantwrd, zijn uw krachtbrnnen. Wellicht haalt u er kracht uit dat bijvrbeeld uw cntacten beter zijn gewrden f dat uw financiële situatie beter is gewrden. Als u tch met iemand ver die nderwerpen verder wilt praten, kunt u het advies bij de aandachtspunten lezen. Aandachtspunten De aandachtspunten zijn gebaseerd p uw antwrden. U kunt dus terugkijken naar uw antwrden p de vragen. Cnclusie 1 veel zrg verlenen Indien u veel uren zrg verleent (vraag 5), het aantal uren stilaan meer wrdt (vraag 6), uw naaste (bijna) niet alleen kan wrden gelaten (vraag 7) en/f u als enige zrg verleend aan deze naaste (vraag 8) dan heeft u meer kans p (ver)belasting. Indien u veel uren zrgt vr uw naaste (vraag 5) én u daardr geen tijd heeft vr uw andere bezigheden en/f geen tijd heeft vr uzelf (vraag 9), dan heeft u meer kans p (ver)belasting. Advies 1 Praktische hulp en vervangende hulp kunnen uw taak wellicht verlichten. U kunt hiervr terecht bij: Aalburg: Zrgteam Aalburg tlf Alphen Chaam: WMO lket tlf Baarle Nassau: WMO lket tlf Bergen p Zm: Vraagwijzer tlf Breda: Zrg vr elkaar Breda tlf Drimmelen: WMO lket tlf Etten Leur: Wijkteam tlf Geertruidenberg: HOOM tlf Halderberge: Wijkteam tlf Merdijk: WMO lket tlf Osterhut: Sciaal wijkteam tlf Rsendaal: WMO lket tlf Rucphen: De Grene Mantel tlf Steenbergen: Vraagwijzer tlf Werkendam: Lket Altena tlf Wensdrecht: Brede welzijnsinstelling Wensdrecht tlf Wudrichem: Lket Altena tlf Zundert: Elz, startpunt vr welzijn, zrg en wnen tlf Stichting Welzijn Zundert tlf Als uw werk en privésituatie meilijk te cmbineren zijn, kunt u de situatie k bespreken met de bedrijfsarts f vertruwenspersn van de rganisatie waar u werkt. zicht p mijn mantelzrg 8 Ministerie van Vlksgezndheid, Welzijn en Sprt

9 Cnclusie 2 U en uw naaste Het zrgen vr uw naaste kan psitief f negatief vr u uitpakken. Het kan iets betekenen vr: uw cntact met familie, vrienden en kennissen (vraag 10) uw eigen lichamelijke gezndheid (vraag 13a) en uw nachtrust (vraag 13b) uw ideeën f beelden ver de tekmst (vraag 13d) Misschien wrdt uw band met de naaste beter f juist slechter. Het cntact met familie, vrienden en kennissen kan juist beter f minder ged wrden dr het zrgen vr de naaste. Het kan zijn dat uw eigen lichamelijke gezndheid te lijden heeft nder het zrgen vr uw naaste. Ok kan uw beeld van de tekmst veranderd zijn. Sms verandert het karakter/gedrag van de naaste (vraag 12), kan uw relatie met de naaste dr het zrgen veranderen (vraag 11) f verandert uw eigen stemming f gemedstestand dr het zrgen vr uw naaste (vraag 13c). Bij de laatste vraag van de vragenlijst (vraag 15) geeft u zelf een cijfer vr uw belasting. Indien u zelf vindt dat u te zwaar belast bent, adviseren we u m hulp te vragen. Advies 2 Als u ver deze nderwerpen verder wilt praten kunt u cntact pnemen met: Aalburg: Zrgteam Aalburg tlf Alphen Chaam: HOOM tlf Baarle Nassau: WMO lket tlf Bergen p Zm: Mantelzrg Bergen p Zm tlf Breda: Zrg vr elkaar Breda tlf Stib tlf HOOM tlf Drimmelen: SWO tlf Wijkzuster tlf Etten-Leur: Wijkteam tlf HOOM tlf Geertruidenberg: HOOM tlf Halderberge: HOOM tlf Wijkzuster Halderberge tlf Merdijk: HOOM tlf Wijkzuster Merdijk tlf Osterhut: Sciaal wijkteam tlf HOOM tlf Rsendaal: De Grene Mantel tlf Wijkzuster Rsendaal tlf Rucphen: Wijkzuster Rucphen tlf De Grene Mantel tlf Steenbergen: Vraagwijzer tlf Werkendam: Trema tlf Lket Altena tlf Wensdrecht: Brede welzijnsinstelling Wensdrecht tlf Wudrichem: Trema tlf Lket Altena tlf Welzijnstichting de Vleet tlf Zundert: Elz, startpunt vr welzijn, zrg en wnen tlf Stichting Welzijn Zundert tlf ( in de vettekst paginanummer, blauwe verkleuring met tekst Zicht p mijn mantelzrg 9 zicht p mijn mantelzrg 9 Ministerie van Vlksgezndheid, Welzijn en Sprt

10 Cnclusie 3 Financiële gevlgen Het is mgelijk dat het zrgen vr uw naaste financiële gevlgen vr u heeft (vraag 13e) Advies 3 Als u meer wilt weten ver mgelijke vergedingen en cmpensatieregelingen dan kunt u cntact pnemen met Aalburg: Zrgteam Aalburg tlf Alphen Chaam: WMO lket tlf Baarle Nassau: WMO lket tlf Bergen p Zm: Vraagwijzer tlf Breda: Zrg vr elkaar Breda tlf Drimmelen: WMO lket tlf Etten Leur: Wijkteam tlf Geertruidenberg: HOOM tlf Halderberge: Wijkteam tlf Merdijk: WMO lket tlf Osterhut: Sciale wijkteam tlf Rsendaal: WMO lket tlf Rucphen: Zrglket tlf Steenbergen: Vraagwijzer tlf Werkendam: Lket Altena tlf Wensdrecht: Brede welzijnsinstelling Wensdrecht tlf Wudrichem: Lket Altena tlf Zundert: Elz, startpunt vr welzijn, zrg en wnen tlf Cnclusie 4 Infrmatie Als uw naaste een ziekte, aandening, beperking krijgt f heeft, kan er veel veranderen. Infrmatie (vraag 14) kan u inzicht geven en het makkelijker maken m met de situatie m te gaan. Advies 3 Meer infrmatie ver de ziekte, aandening f beperking kunt u vragen bij de huisarts f behandelend arts. Ok p internet is veel infrmatie ver ziekten, aandeningen f beperkingen. Als u in uw gemeente meer infrmatie wilt vragen, dan kunt u cntact pnemen met: Aalburg: Zrgteam Aalburg tlf Alphen Chaam: WMO lket tlf Baarle Nassau: WMO lket tlf Bergen p Zm: Vraagwijzer tlf Breda: Zrg vr elkaar Breda tlf Stib tlf HOOM tlf Drimmelen: WMO lket tlf Etten Leur: Wijkteam tlf HOOM tlf Geertruidenberg: HOOM tlf Halderberge: Wijkteam tlf Merdijk: WMO lket tlf Osterhut: Sciale wijkteam tlf Rsendaal: WMO lket tlf ( in de vettekst paginanummer, blauwe verkleuring met tekst Zicht p mijn mantelzrg 10 zicht p mijn mantelzrg 10 Ministerie van Vlksgezndheid, Welzijn en Sprt

11 Rucphen: De Grene Mantel tlf Steenbergen: Vraagwijzer tlf Werkendam: Trema tlf Lket Altena tlf Wensdrecht: Brede welzijnsinstelling Wensdrecht tlf Wudrichem: Trema tlf Lket Altena tlf Zundert: Elz, startpunt vr welzijn, zrg en wnen tlf Stichting Welzijn Zundert tlf Algemene tips Naast bvenstaande klachtbrnnen en aandachtspunten, hebben we tensltte de vlgende algemene tips vr u: U kunt eerst in uw eigen mgeving kijken naar mgelijkheden vr praktische hulp, emtinele steun en vervanging. U kunt uw huisarts vragen m advies f een verwijzing. U kunt infrmatie pvragen bij een patiënten- f belangenrganisatie. U kunt zich laten bijstaan dr een nafhankelijke cliëntndersteuner van MEE. Indien u werknemer bent bij een rganisatie f bedrijf, kunt u uw situatie wellicht bespreken met de bedrijfsarts f de vertruwenspersn van de rganisatie. Meer infrmatie ver mgelijke zrg en ndersteuning vindt u in de meeste gemeenten p de digitale sciale kaart van de gemeente. Indien u cntact pneemt met een rganisatie, dan zal de rganisatie een aantal vragen en verdiepingsvragen aan u stellen m ged p de hgte te zijn van uw situatie. U kunt daardr het gevel krijgen dat u uw verhaal twee keer (f vaker) met vertellen. Onze excuses daarvr. De rganisatie heeft geen inzage in uw antwrden p de vragenlijst, behalve als u afspreekt dat u de ingevulde vragenlijst naar hen pstuurt. Ok kan het vrkmen dat de rganisatie die u belt, niet ged p de hgte is van mgelijke situaties van mantelzrgers en ndersteuningsmgelijkheden. Organisaties zijn erg in ntwikkeling en meten sms ng wennen aan hun (nieuwe) taken. Wij vragen hiervr uw begrip. De adviezen zijn met zrg samengesteld en bij de gemeenten nagevraagd. Aan de infrmatie kunnen geen rechten wrden ntleend ( in de vettekst paginanummer, blauwe verkleuring met tekst Zicht p mijn mantelzrg 11 zicht p mijn mantelzrg 11 Ministerie van Vlksgezndheid, Welzijn en Sprt

12 Vragenlijst in ntwikkeling In 2015 is de vragenlijst ng in ntwikkeling. We willen dus heel graag weten wat u ervan vindt. Daarm vragen we u p de nderstaande twee vragen te beantwrden. Ok vragen we u (een kpie van) de ingevulde vragenlijst naar ns te te sturen, zdat we weten welke antwrden gegeven zijn. De gegevens wrden anniem verwerkt. U kunt de ingevulde vragenlijst sturen naar: Zicht p mijn mantelzrg, t.a.v. Anita Huis in t Veld, antwrdnummer 5467, 4760 VN Zevenbergen. Een pstzegel is niet ndig. Twee vragen 1. Was de vragenlijst duidelijk vr u? Z nee, wat niet en waarm? U kunt hier uw antwrd schrijven 2. Mgen we ver 2 maanden cntact met u pnemen m te vragen wat u aan ns advies heeft gehad? Ja / nee Als wij met u cntact p mgen nemen, kunt u hier uw mailadres f telefnnummer nteren: Hartelijk dank vr uw medewerking! ( in de vettekst paginanummer, blauwe verkleuring met tekst Zicht p mijn mantelzrg 12 zicht p mijn mantelzrg 12

CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN

CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN Kieskeurig Een cursus die je helpt bij het kiezen van een vervlgpleiding na de HAVO f het VWO CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN Franca Hiddink Hanzehgeschl Grningen / Lectraat Rehabilitatie Crrespndentie: f.j.m.hiddink@pl.hanze.nl

Nadere informatie

Zorgplan. Naam. Adres. Uitgerekende datum. Administratienummer. Naam en adres verloskundige praktijk

Zorgplan. Naam. Adres. Uitgerekende datum. Administratienummer. Naam en adres verloskundige praktijk Zrgplan Naam Adres Uitgerekende datum Administratienummer Naam en adres verlskundige praktijk datum tijd Met wie Afsprakenlijst Gefeliciteerd met uw zwangerschap! Tijdens uw zwangerschap zal u nder cntrle

Nadere informatie

Patiënttevredenheidsonderzoek

Patiënttevredenheidsonderzoek Patiënttevredenheidsnderzek 2012 Wittevruwensingel Fax: Tel: 3581 030 - GA 231 Utrecht 67 70 55 7 www.internistvanln.nl RAPPORTAGE PATIËNTTEVREDENHEIDONDERZOEK 2012 1. 1.3 Algemene 1.1 Over de gegevens

Nadere informatie

Effectief solliciteren

Effectief solliciteren Effectief slliciteren He vind ik vacatures? Op de arbeidsmarkt kun je vacatures p de vlgende manieren vinden: vrienden, kennissen, bekenden; cntact pnemen met werkgevers; kranten (landelijk en reginaal;

Nadere informatie

Wmo-klanttevredenheidsonderzoek gemeente Losser

Wmo-klanttevredenheidsonderzoek gemeente Losser Wm-klanttevredenheidsnderzek gemeente Lsser De Wm dr de bril van de aanvrager Augustus 2010 Clfn Uitgave I&O Research BV Statinsplein 11 Pstbus 563, 7500 AN Enschede tel. (053) 4825000 Rapprtnummer 2010/

Nadere informatie

Procesevaluatie vroegsignalering op scholen in De Gemeente Hardenberg. Joanne Lubbers Ilona Postma

Procesevaluatie vroegsignalering op scholen in De Gemeente Hardenberg. Joanne Lubbers Ilona Postma Prcesevaluatie vregsignalering p schlen in De Gemeente Hardenberg Janne Lubbers Ilna Pstma Maart 2012 COLOFON Uitgave Christelijke Hgeschl Windesheim Tekst Janne Lubbers, Ilna Pstma 2012 Christelijke Hgeschl

Nadere informatie

College van Burgemeester en Wethouders. 15 november 2006 invoeringwmo.nl. Geacht college,

College van Burgemeester en Wethouders. 15 november 2006 invoeringwmo.nl. Geacht college, Cllege van Burgemeester en Wethuders Ons kenmerk Inlichtingen bij Drkiesnummer Den Haag Helpdesk Wm helpdesk@ 15 nvember 2006 inveringwm.nl Onderwerp Bijlage(n) Uw brief Wet maatschappelijke ndersteuning

Nadere informatie

Handleiding Training Scholen inspireren scholen over Gezonde School 2 juni 2014

Handleiding Training Scholen inspireren scholen over Gezonde School 2 juni 2014 Handleiding Training Schlen inspireren schlen ver Geznde Schl 2 juni 2014 Naam cntactpersnen Bewegen Werkt: Pieter Iedema ROC van Twente : Gerald Oude Alink Inhudspgave Het 7-stappenplan beleid in het

Nadere informatie

Pestprotocol ICBS De Trimaran. Pestprotocol. ICBS De Trimaran

Pestprotocol ICBS De Trimaran. Pestprotocol. ICBS De Trimaran Pestprtcl ICBS De Trimaran Pestprtcl ICBS De Trimaran 0 Pestprtcl ICBS De Trimaran Inhud Het pestprtcl... 2 Wat is pesten?... 3 Wat is de vijf sprenaanpak?... 5 He vlgt de schl de sciaal emtinele ntwikkeling?...

Nadere informatie

1. SW OFFICE (ALGEMEEN)

1. SW OFFICE (ALGEMEEN) 1. SW OFFICE (ALGEMEEN) SW Office is een belangrijk instrument, niet alleen m inzicht te krijgen, maar k m infrmatie te geven ver het gebruik van de dienstverlening aan de klanten van WnenPlus. In verleg

Nadere informatie

HandRIJKingen arbocatalogus werkdruk RIJK

HandRIJKingen arbocatalogus werkdruk RIJK HandRIJKingen arbcatalgus werkdruk RIJK Nr Arb handrijking: Organisatieniveau: 1 Teamntwerp 2 Functie inhud 3 Flexibele werktijden 4 Werk en privé in balans 5 Geznd rsteren 6 Planning en cntrl 7 Activiteitenanalyse

Nadere informatie

De Ultieme Sollicitatie Gids.

De Ultieme Sollicitatie Gids. De Ultieme Sllicitatie Gids. Ha Aanstaande Superheld! Hierbij een mie verzameling met nuttige infrmatie. Lees het dr en kijk wat je eruit kunt halen. Sms staan er bepaalde tips f acties dubbel in. Dat

Nadere informatie

Op weg naar betere. klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling

Op weg naar betere. klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling Op weg naar betere Lease Unlimited B.V. klanttevredenheid via de rute van klachtenbehandeling Universiteit Twente Faculteit Management en Bestuur Bachelrpdracht Bedrijfskunde Versie: Eindversie Datum:

Nadere informatie

Scheiden. Een lastig proces

Scheiden. Een lastig proces Scheiden. Een lastig prces Deze tekst is pgesteld dr een werkgrep bestaande uit vertegenwrdigers van de advcatuur, de rechtspraak en het ministerie van Veiligheid en Justitie, mei 2011. Inhudspgave pagina

Nadere informatie

Regionale leidraad Zorgcontinuïteit

Regionale leidraad Zorgcontinuïteit Reginale leidraad Zrgcntinuïteit Waarbrgen van zrg bij rampen in en rndm zrginstellingen in de Veiligheids en Gezndheidsregi Gelderland-Midden versie 2.0 nvember 2012 1 Inhudspgave Pagina 1 Inleiding 4

Nadere informatie

Hoofdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen voor een opleiding. Stichting Humanitas zet de deur open.

Hoofdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen voor een opleiding. Stichting Humanitas zet de deur open. Hfdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen vr een pleiding. Stichting Humanitas zet de deur pen. Het kunstje kun je best wel leren, maar de mensen mesten er verder niet bij zijn. Je met leren

Nadere informatie

Waarom krijg ik bij LeasePlan Bank een aantrekkelijke rente?

Waarom krijg ik bij LeasePlan Bank een aantrekkelijke rente? Veelgestelde vragen Over LeasePlan Bank Wie is LeasePlan Bank? LeasePlan Bank is een Nederlandse internetspaarbank. Wij zijn nderdeel van het wereldwijd pererende LeasePlan Crpratin N.V. Klanten kunnen

Nadere informatie

Waarom zou je kiezen voor M&O?

Waarom zou je kiezen voor M&O? Waarm zu je kiezen vr M&O? Onderzek naar het keuzegedrag van leerlingen vr het vak Management & Organisatie Grningen, mei 2013 Auteurs Brenda Bergkamp Bvenhuis Arjan Wrd Masterpleiding leraar Algemene

Nadere informatie

Protocol medicijnverstrekking en medisch handelen

Protocol medicijnverstrekking en medisch handelen Prtcl medicijnverstrekking en medisch handelen Pagina 1 Inhudspgave Inleiding De leerling wrdt ziek p schl Het tedienen van medicijnen p verzek Vrbehuden en risicvlle handelingen Wet en regelgeving Aansprakelijkheid

Nadere informatie

Reader training agressie en geweld. Koninklijke Burger Groep B.V.

Reader training agressie en geweld. Koninklijke Burger Groep B.V. Reader training agressie en geweld Kninklijke Burger Grep B.V. 1 Inhudspgave Pagina: Prgramma 3 1. Inleiding 4 2. Agressie 5 2.1 Onderscheid in srten agressie 5 2.2 Agressie een verdere nderverdeling 6

Nadere informatie

Handleiding voorbereidingsopdracht

Handleiding voorbereidingsopdracht Handleiding vrbereidingspdracht Verplichte training berepsethiek accuntants in business Uitleg prces en inhud Algemeen: telichting vrbereidingspdracht Inleiding Vrafgaand aan de verplichte training Berepsethiek

Nadere informatie

Beleid met betrekking tot pestgedrag.

Beleid met betrekking tot pestgedrag. Beleid met betrekking tt pestgedrag. Del : CBS Samen Onderweg met een veilige schl zijn vr leerlingen, medewerkers en uders. Pesten hrt hier niet bij en met zveel als mgelijk uitgebannen wrden. Preventief.

Nadere informatie

Welkom op de open dag van Roessingh! Zaterdag 12 oktober van 10.00 tot 16.00 uur

Welkom op de open dag van Roessingh! Zaterdag 12 oktober van 10.00 tot 16.00 uur Welkm p de pen dag van Ressingh! Zaterdag 12 ktber van 10.00 tt 16.00 uur In dit bek zijn alle activiteiten te vinden. Bekijk snel wat er allemaal te beleven is tijdens de pen dag van Ressingh. 1 Welkm

Nadere informatie

Een zero-emission Utrecht CS

Een zero-emission Utrecht CS PROJECT Een zer-emissin Utrecht CS Infrmatie vr de leerlingen Inhud 1 De pdracht 2 Het berep 3 De rganisatie 4 Begeleiding 5 Berdeling en evaluatie A Plan van Aanpak B Persnlijk verslag C Evaluatie van

Nadere informatie

Het Grote Geldonderzoek: hoe ga je met je geld om?

Het Grote Geldonderzoek: hoe ga je met je geld om? Het Grte Geldnderzek: he ga je met je geld m? Natinaal Instituut vr Budgetvrlichting (Nibud) Tijdsduur: één les Werkvrm: individueel met een discussie in de klas Niveau: bedeld vr alle leerlingen van klas

Nadere informatie

Voorbehouden en risicovolle handelingen binnen het primair onderwijs. Protocol Medisch Handelen

Voorbehouden en risicovolle handelingen binnen het primair onderwijs. Protocol Medisch Handelen Vrbehuden en risicvlle handelingen binnen het primair nderwijs Prtcl Medisch Handelen J.C. v.d. Wal September 2013 INHOUD Inleiding... 3 1 De leerling wrdt ziek p schl... 4 2 Het verstrekken van medicatie

Nadere informatie

Dienstenwijzer Reigerdael

Dienstenwijzer Reigerdael Reigerdael B.V. Reigerdael Advies Bislett 12 7825 SB Emmen T +31(0)591 659705 F +31(0)591 659466 Dienstenwijzer Reigerdael De Dienstenwijzer van Reigerdael heeft tt del duidelijkheid en een ged inzicht

Nadere informatie

Alle betrokken partijen rondom een pleegzorgplaatsing hebben een eigen en een gezamenlijke

Alle betrokken partijen rondom een pleegzorgplaatsing hebben een eigen en een gezamenlijke Hfdstuk 7 l Overige Zaken Alle betrkken partijen rndm een pleegzrgplaatsing hebben een eigen en een gezamenlijke verantwrdelijkheid vr het z ged mgelijk verlpen van de plaatsing. Overleg en afstemming

Nadere informatie

Méér dan 35% flats. bewoond. februari 2013. Uw eigen serviceflat Maak kennis met de koopflats van Silsburg in Deurne.

Méér dan 35% flats. bewoond. februari 2013. Uw eigen serviceflat Maak kennis met de koopflats van Silsburg in Deurne. Méér dan 35% flats bewnd februari 2013 Uw eigen serviceflat Maak kennis met de kpflats van Silsburg in Deurne. Uw eigen plek, met alle cmfrt Beste, Verspreid ver heel de stad bieden wij al jaren degelijke

Nadere informatie