Randstad Award onderzoek naar de kwaliteit van de employer brand van de grootste Belgische bedrijven

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Randstad Award 2015. onderzoek naar de kwaliteit van de employer brand van de grootste Belgische bedrijven"

Transcriptie

1 Randstad Award 2015 onderzoek naar de kwaliteit van de employer brand van de grootste Belgische bedrijven 2015

2 inhoud 3 belang van een sterke employer brand 5 aanpak 7 resultaten 7 instrumentele bouwstenen die de aantrekkelijkheid van een bedrijf als werkgever bepalen 7 waarom kiezen mensen voor een bedrijf? 10 resultaten subgroepen 11 welke sectoren zijn de meest aantrekkelijke werkgevers? 11 farmaceutische sector opnieuw meest aantrekkelijke sector 13 aantrekkelijkheid van de private sectoren volgens de subgroepen 13 waarom zijn de sectoren (on)aantrekkelijk? 16 hoe scoren de publieke sectoren en de internationale instellingen bij de verschillende subgroepen? 17 hoe scoren de publieke sectoren en de internationale instellingen bij de verschillende bouwstenen? 18 welke bouwstenen scoren het best bij de publieke en de private sector? 19 welke bedrijven zijn de meest aantrekkelijke werkgevers? 19 naambekendheid van privéwerkgevers 20 naambekendheid van publieke sector en internationale instellingen 21 relatieve aantrekkelijkheid van privéwerkgevers 23 waarom is Janssen Pharmaceutica de meest aantrekkelijke werkgever? 27 relatieve aantrekkelijkheid van de publieke sector 29 relatieve aantrekkelijkheid van de verschillende FOD s 30 relatieve aantrekkelijkheid van de publieke sector én internationale instellingen 33 relatieve aantrekkelijkheid van alle bedrijven en organisaties samen 35 absolute aantrekkelijkheid van privéwerkgevers 36 absolute aantrekkelijkheid van organisaties uit de publieke sector 38 belangrijkste conclusies 40 bijlage: lijst van deelnemende privéwerkgevers 44 bijlage: lijst van deelnemende organisaties uit de publieke sector 45 lijst van deelnemende internationale instellingen 2

3 belang van een sterke employer brand Als humanresourcesdienstverlener en marktleider op het vlak van uitzendarbeid, outplacement, loopbaandiensten en dienstencheques ervaart Randstad dagelijks hoe belangrijk een sterke employer brand is. Dankzij een sterke employer brand trekken bedrijven niet alleen gemakkelijker mensen aan, ze behouden die ook langer. Bovendien heeft een sterke employer brand een positieve invloed op de betrokkenheid van de werknemers. Die identificeren zich namelijk gemakkelijker met een bedrijf dat een sterk werkgeversimago heeft en zijn dan ook sneller geneigd om extra inspanningen voor hun werkgever te doen. Een employer brand ontwikkelen is een proces op langere termijn. Een goede naam en faam opbouwen kost jaren. Het is dan ook geen goed idee om alleen aan je reputatie als werkgever te werken wanneer het je bedrijf voor de wind gaat. Integendeel: een goed onderhouden werkgeversimago fungeert als buffer en levert je onderneming een competitief voordeel op de arbeidsmarkt op. In goede én slechte tijden. De manier waarop potentiële werknemers naar een bedrijf kijken, hangt niet af van enkele toevalligheden. Een lovend krantenartikel of een hippe, inspirerende CEO is mooi meegenomen, maar het beeld dat de arbeidsmarkt van je onderneming heeft, is grotendeels gebaseerd op feitelijke en duurzame ontwikkelingen in het bedrijf. Communicatie speelt uiteraard een rol, maar de opinie van het grote publiek wordt in de eerste plaats beïnvloed door de feiten, handelingen en initiatieven van een bedrijf. Met andere woorden: door de manier waarop de onderneming doet wat ze doet. Elk bedrijf heeft dus, binnen bepaalde grenzen, invloed op zijn eigen employer brand. Randstad wil bedrijven helpen om hun employer brand te verbeteren. Daarom voeren we elk jaar - en dit jaar al voor de vijftiende keer - onderzoek naar de aantrekkelijkheid van de grootste werkgevers in België. Het onderzoek en de bijbehorende Randstad Award zijn uitgegroeid tot een vaste waarde op de arbeidsmarkt. Bedrijven en overheidsorganisaties beseffen immers hoe langer hoe meer dat talent aantrekken en behouden in de 21ste eeuw niet kan zonder een sterke employer brand. alweer een award Hoe onderscheidt de Randstad Award zich van onderzoeken die op het eerste gezicht vergelijkbaar zijn? De Randstad Award is uitsluitend gebaseerd op de brede publieke opinie. Iedereen tussen 18 en 65 jaar (actief op de arbeidsmarkt of niet) komt in aanmerking als respondent. Vergelijkbare studies zijn meestal gebaseerd op vragenlijsten voor de humanresourcesafdelingen of op de mening van de vaste medewerkers of enkele experts. Dit onderzoek draait om de employer brand van bedrijven. Die is dan weer gebaseerd op het imago van het bedrijf als werkgever. 3

4 Hoe kijkt de buitenwereld naar dit bedrijf? Die vraag proberen we te beantwoorden. Het onderzoek gaat dus niet over de identiteit van het bedrijf, over hoe we onszelf als bedrijf zien. Het bedrijfsimago en de bedrijfsidentiteit zijn twee afzonderlijke zaken. Ze vallen niet samen maar ze hebben natuurlijk wel een sterke invloed op elkaar. In dit onderzoek komen alle grote privéwerkgevers met meer dan werknemers aan bod. Ze hoeven zelf geen initiatief te nemen, Randstad neemt ze automatisch op in de studie. Alle grote bedrijven die in België actief zijn, komen dus in aanmerking voor de award. Dit jaar gaat het om 191 bedrijven. Daarnaast peilden we dit jaar ook weer naar het werkgeversimago van 28 overheidsorganisaties. Bovendien - en dit voor de eerste keer in de geschiedenis van de Randstad Award - onderzochten we ook de aantrekkelijkheid van 5 internationale instellingen in België. Net als de voorbije jaren reikt Randstad deze award uit op basis van een onderzoek bij respondenten. Sinds 2010 voeren we de studie online uit. In 2015 wordt de Randstad Award uitgereikt in 23 landen. wat mag u verwachten? In dit rapport vindt u het antwoord op de volgende vragen: Op basis van welke criteria kiezen mensen een werkgever? In welke sectoren vinden we de meest aantrekkelijke werkgevers en waarom? Welke bedrijven zijn de meest aantrekkelijke werkgevers en waarom? Hoe verschilt de employer brand in de openbare en de private sector? En hoe scoren de internationale organisaties? Wat zijn de grote tendensen als we de resultaten van deze studie vergelijken met die van voorgaande jaren? We wensen u veel leesplezier. 4

5 aanpak Tijdens de maanden september, oktober en november 2014 verzamelde Randstad in samenwerking met ICMA International voor de vijftiende keer op rij de mening van respondenten (studenten, werknemers, werkzoekenden, huisvrouwen...) tussen 18 en 65 jaar. Net zoals de vier voorgaande jaren vulden de respondenten de vragenlijst online in. Randstad vroeg hen om hun mening over de aantrekkelijkheid van de employer brands van de belangrijkste werkgevers in België. Op basis van een aantal selectiecriteria kozen we hiervoor 191 bedrijven uit de private sector. Het gaat om ondernemingen die op Belgisch grondgebied actief zijn en meer dan mensen tewerkstellen onder eenzelfde naam (of een deel van een naam) 1. Dit jaar komen ook opnieuw 28 overheidsorganisaties en voor het eerst 5 internationale instellingen aan bod in het onderzoek. In de bijlage vindt u een lijst van de deelnemende werkgevers en organisaties. Zoals altijd is het aandeel jongeren bewust oververtegenwoordigd in vergelijking met de totale bevolking. Jongeren zijn namelijk meer mobiel op de arbeidsmarkt. Bovendien wordt op die manier hun minder goede kennis van de bedrijfswereld gecompenseerd en krijgen we significante resultaten voor een doelgroep die erg belangrijk is in het kader van dit onderzoek. Door het relatief grotere aandeel jongeren is ook het aandeel hooggeschoolden oververtegenwoordigd. Deze studie heeft twee doelen. Ten eerste willen we achterhalen welke bedrijven beschouwd worden als de meest aantrekkelijke werkgevers in België. Daartoe vragen we aan de respondenten om voor de bedrijven uit de lijst die ze kennen aan te geven of ze er al dan niet graag zouden werken. Op die manier krijgen we een beeld van de globale aantrekkelijkheid van een bedrijf als werkgever. Ten tweede focust deze studie op wat deze bedrijven nu net aantrekkelijk maakt. Heeft het te maken met de aantrekkelijke lonen of is de fijne werksfeer het belangrijkst? In de praktijk gaat het altijd om een mix van factoren. We noemen deze de bouwstenen van de employer brand. We onderscheiden er 17. Eerst gaan we na hoe zwaar deze bouwstenen doorwegen. competitief loonpakket (salaris, extralegale voordelen) werkzekerheid op langere termijn financiële gezondheid aangename werksfeer interessante jobinhoud toekomstperspectieven/loopbaanmogelijkheden internationale loopbaanmogelijkheden kwalitatieve opleidingsmogelijkheden kwaliteit van het management goede balans tussen werk en privéleven flexibele werkvoorwaarden ligging van het bedrijf aandacht voor milieu en samenleving aandacht voor diversiteit kwalitatieve producten en diensten sterke waarden nieuwste technologieën/innovatievermogen In de rest van de tekst gebruiken we verkorte versies van deze bouwstenen (alleen de tekst in blauw). 5 1 Volgens deze criteria komt een holding die in België enkele duizenden mensen tewerkstelt bij verschillende bedrijven met verschillende namen niet in aanmerking voor dit onderzoek. Bedrijven zoals Unilin en Pfizer die onder verschillende btw-nummers opereren (entiteiten van elk minder dan 1000 werknemers), maken wel deel uit van de lijst. We hebben verschillende bronnen geraadpleegd om de lijst van deelnemende bedrijven te vervolledigen. Staat een bedrijf dat aan de criteria voldoet toch niet in de lijst? Gelieve ons dan op de hoogte te brengen. We nemen het bij de volgende peiling op in onze lijst.

6 Daarnaast evalueren de respondenten voor elk van de deelnemende bedrijven nog eens 10 van deze 17 bouwstenen afzonderlijk. loonpakket toekomstperspectieven werksfeer werkzekerheid financiële gezondheid jobinhoud opleidingsmogelijkheden management balans werk en privé milieu en samenleving de respondenten geslacht man 49 % vrouw 51 % taal Franstalig 45 % Nederlandstalig 55 % leeftijd jaar 33 % jaar 33 % jaar 33 % opleidingsniveau master 19 % bachelor 36 % maximaal secundair 45 % Op die manier komen bedrijven niet alleen te weten hoe aantrekkelijk ze zijn als werkgever, maar ook waarom. 6

7 resultaten instrumentele bouwstenen die de aantrekkelijkheid van een bedrijf als werkgever bepalen waarom kiezen mensen voor een bedrijf? Wat maakt een bedrijf aantrekkelijk in de ogen van de buitenwereld? Op basis van welke criteria beslist iemand of hij al dan niet voor een bedrijf wil werken? Om dit te achterhalen, gaan we dieper in op de bouwstenen van een employer brand. In het verleden stelden we vast dat het belang van de verschillende bouwstenen van een employer brand al bij al heel stabiel blijft. Wel treden er in de loop van de jaren soms veranderingen op. Die beperkte wijzigingen hebben meestal te maken met de economische conjunctuur. Zo hebben we gemerkt dat de bouwsteen werkzekerheid belangrijker wordt in jaren waarin de conjunctuur onder druk staat. Maar ook structurele veranderingen of markante gebeurtenissen kunnen een rol spelen. Omdat de lijst met bouwstenen drie jaar geleden licht is aangepast en ook hun benaming soms (licht) is veranderd, kunnen we alleen vergelijken met de voorbije drie jaar. Welke zijn anno 2015 de belangrijkste bouwstenen? 1 Opnieuw zijn er weinig verrassingen dit jaar: de top tien bestaat uit dezelfde bouwstenen als de voorbije jaren, met dit jaar competitief loonpakket opnieuw als belangrijkste criterium voor de aantrekkelijkheid van een bedrijf. 64% van de respondenten neemt dit criterium op in zijn top vijf. Werkzekerheid staat op de tweede plaats, gevolgd door aangename werksfeer. De financiële gezondheid van een bedrijf - vorig jaar nog op de tweede plaats - is teruggezakt naar de zevende plaats. Interessante jobinhoud behoudt de vierde plaats. De balans werk en privé sluit de top vijf af. 7 1 De voorbije jaren werd het belang van de bouwstenen gemeten aan de hand van een denkbeeldige distributie van 1000 punten. Deze dienden door de respondent verdeeld te worden over de bouwstenen die volgens hem relevant waren bij de keuze voor een werkgever. Vanaf dit jaar wordt deze voor de respondent omslachtige meting vervangen door een andere indicator. De respondent dient aan te geven welke bouwsteen volgens hem het meest relevant is. Daarnaast wordt een rangordening gevraagd van overige bouwstenen. Elke bouwsteen krijgt nu 2 scores. Een eerste score geeft aan welk aandeel van de respondenten de betrokken bouwsteen als belangrijkste opgeeft. Een tweede score geeft aan welk aandeel van de respondenten de betrokken bouwsteen bij de 5 belangrijkste bouwstenen opgeeft.

8 De belangrijkste wijziging dit jaar is dat de bouwsteen ligging van het bedrijf aan belang wint. Twee jaar geleden was deze bouwsteen opgeklommen tot een zevende plaats, toen de beste prestatie ooit. Vorig jaar viel hij opnieuw terug naar een negende plaats. Dit jaar prijkt de ligging van het bedrijf op de zesde plaats. Een verbetering van de beste prestatie ooit en een aanwijzing dat de mobiliteit van en naar het werk aan belang wint bij de keuze voor een werkgever. bouwsteen 2015 competitief loonpakket 64 werkzekerheid 59 aangename werksfeer interessante jobinhoud = goede balans tussen privé en werk 43 goed gelegen toekomstperspectieven/loopbaanmogelijkheden financiële gezondheid = flexibele werkvoorwaarden 30 kwalitatieve opleidingsmogelijkheden kwalitatieve producten/diensten = bewuste omgang met milieu en samenleving 12 diversiteit aangemoedigd 11 sterk management 11 internationale loopbaanmogelijkheden sterke waarden nieuwste technologieën/innovatievermogen = = Figuur : Welke bouwstenen zijn belangrijk bij de keuze voor een werkgever? Top 5 8

9 Welke bouwstenen zijn belangrijk bij de keuze voor een werkgever - vergelijking ? % % % 2015 ranking 2014 ranking 2013 ranking loonpakket werkzekerheid werksfeer jobinhoud balans privé/werk goed gelegen toekomst financieel gezond flexibele werkvoorwaarden opleidingen

10 resultaten subgroepen De arbeidsmarkt is heterogeen. Er zijn verschillende groepen op actief die niet altijd met dezelfde bril naar de verschillende bouwstenen kijken. Toch moeten we jaar na jaar vaststellen dat de manier waarop de subgroepen de verschillende bouwstenen waarderen, onderling weinig verschillen. Over het algemeen hechten vrouwen iets meer belang aan werkzekerheid, de werksfeer, de balans werk en privé, flexibele werkvoorwaarden, de ligging van het bedrijf en de jobinhoud. Mannen vinden doorgaans de financiële gezondheid van de onderneming, de geboden toekomstperspectieven/loopbaanmogelijkheden en opleidingsmogelijkheden dan weer belangrijker. Net zoals vorig jaar hechten beide subgroepen evenveel belang aan een competitief loonpakket. Werknemers met een masterdiploma hechten meer belang aan de jobinhoud, toekomstperspectieven, een internationale loopbaan en de balans werk en privé. Werknemers met maximaal een diploma secundair onderwijs zijn gevoeliger voor de werkzekerheid en de financiële gezondheid van een bedrijf. 50-plussers zijn, net zoals vorig jaar, in vergelijking met -25-jarigen meer gericht op werkzekerheid, financiële gezondheid, balans werk en privé en een competitief loonpakket. Jongeren vinden (internationale) loopbaanmogelijkheden, kwalitatieve opleidingsmogelijkheden en toekomstperspectieven belangrijker. 10

11 welke sectoren 1 zijn de meest aantrekkelijke werkgevers? farmaceutische sector opnieuw meest aantrekkelijke sector We zien ook dit jaar weinig wijzigingen bij de rangschikking van de sectoren. In de top vijf van de privésectoren vinden we dezelfde sectoren terug als vorig jaar. De farmaceutische sector is opnieuw de winnaar maar ziet zijn aantrekkelijkheid ietsje achteruitgaan ten opzichte van vorig jaar, met 2,5% procentpunten, en eindigt op een score van 46,2%. Gemiddeld gingen de bedrijven er dit jaar met 1,7 procentpunten op achteruit. De winst van de farmasector is intussen al lang geen verrassing meer. Op één editie na (2009) kwam deze sector telkens als de nummer één uit de bus. Op de tweede plaats vinden we de media, net als vorig jaar, hoewel de aantrekkelijkheid ook hier ietsje daalt (- 2,9%). Op nummer drie staat de aeronautica (+ 2,1% t.o.v. 2014) die van plaats wisselt met de sector informatica & consultancy die dit jaar op de vierde plaats eindigt en 3,1% procentpunten verliest t.o.v. vorig jaar. Op de vijfde plaats vinden we, net als vorig jaar, de elektronica, die eveneens 3,1% moet prijsgeven t.o.v. het jaar voordien. De financiële sector lijkt na enkele moeizame jaren eindelijk opnieuw op te staan. Dit jaar schuift de sector opnieuw een plaats op in de richting van de top 5 waar de sector vele jaren heeft doorgebracht. De voedingssector moet qua aantrekkelijkheid dit jaar weer wat inboeten. Maar de grootste terugval tekenen we op voor de sectoren transport (personenvervoer) en niet-metaal, hoewel die laatste vorig jaar een mooie sprong voorwaarts had gemaakt. Dit jaar worden buiten de privésectoren zowel de publieke sector als de internationale instellingen meegenomen in het onderzoek. Het is al de derde keer dat de publieke sector wordt meegenomen. Voor de internationale instellingen is het de eerste keer. 1 Indien we beide meenemen in de rangschikking, dan winnen de internationale instellingen dit jaar afgetekend. Dit is vrij logisch gezien deze instellingen concurreren op internationaal vlak inzake toptalent en dus voorwaarden moeten bieden gemiddeld boven deze van een nationaal bedrijf. Dit blijkt duidelijk uit de employer brands van de betrokken bedrijven. De gemiddelde score van de internationale instellingen (62,3) is maar liefst 16 procentpunten hoger dan deze van de farmasector. De publieke sector haalt dit jaar een vierde plaats. Daarmee scoort de sector status quo ten opzichte van twee jaar geleden De reden waarom de internationale instellingen dit jaar meegenomen worden is tweeërlei. Dit jaar wordt naar aanleiding van de 15de editie van de Randstad Award in België niet alleen de nationale Award uitgereikt maar ook de internationale. Het was dan ook een goede aanleiding om de belangrijke internationale organisaties die in België actief zijn dit jaar mee te nemen in het onderzoek. Daarnaast vormen de internationale organisaties in België een ontbrekende puzzelstuk in het streven van Randstad om de employer brands van alle grote organisaties in België in kaart te brengen. Eerder werd na de private sector ook al een deel van de publieke sector en de social profit onderzocht. Gezien de internationale organisaties slechts gedeeltelijk actief zijn op de Belgische arbeidsmarkt, zij rekruteren internationaal, is het niet de bedoeling om hen systematisch mee op te nemen in het onderzoek.

12 Aantrekkelijkheid van de sectoren 2014 tegenover internationale instellingen 62,3 farmaceutica 46,2 48,7 media 41,6 44,4 publieke sector 41,1 aeronautica 39,5 37,4 informatica & consultancy 39,0 42,1 elektronica 34,1 37,2 bouw & installatie 33,7 34,3 voeding 32,7 34,9 banken & verzekeringen 30,1 31,0 chemie 29,3 31,2 automotive (productie) 29,1 30,1 energie 28,5 29,7 transport (goederen), logistiek 28,2 29,1 retail (textiel, meubelen ) 28,1 29,4 horeca & toerisme 27,9 28,9 automotive (retail, diensten) 27,2 29,0 niet-metaal 26,9 30,1 telecom & contact centers 26,6 27,6 human resources 25,9 28,6 distributie 23,6 25,3 metaal-staal 21,7 23,0 transport (mensen) 21,3 24,7 industriële schoonmaak, milieu & veiligheid 20,3 22,5 2 % respondenten die 4 of 5 geven op een schaal van Met de indeling per sector bedoelen we niet de traditionele sectoren. De 191 deelnemende bedrijven aan deze studie (zie lijst in de bijlage) werden ondergebracht in 22 sectoren. De scores van een specifieke sector zijn de gemiddelde scores van de bedrijven die onder deze sector vallen. Naast de 22 privésectoren zijn ook de overheidsorganisaties en de internationale instellingen als aparte sector opgenomen.

13 aantrekkelijkheid van de private sectoren volgens de subgroepen De leiderspositie van de farmasector is niet absoluut. Twee jaar geleden scoorde de sector als nummer één bij alle subgroepen op één uitzondering na. Dit jaar zijn dit er drie. Net als vorig jaar is informatica/consultancy het meest populair bij de studenten. De farmasector haalt daar zelfs niet de top drie. Hetzelfde geldt voor de leeftijdscategorie jaar. Ook bij de Nederlandstaligen is de sector niet de nummer één, wel de nummer 2. De drie meest aantrekkelijke sectoren farmasector, media en aeronautica halen bij bijna alle subgroepen ook de top drie. Bij aeronautica is dat het geval bij 13 van de 14 verschillende subgroepen. Bij de farma bij 12 en media bij 10. Naast de informatica-consultancy is er slechts één sector die de hegemonie van deze top drie kan doorbreken; nl. de bouw & installatie bij de kaderleden. De media komt als meest aantrekkelijke sector naar voor bij de Nederlandstaligen en ook de jarigen. waarom zijn de sectoren (on)aantrekkelijk? Hoe aantrekkelijk een werkgever overkomt, heeft te maken met een combinatie van verschillende bouwstenen. Het volstaat niet om sterk te scoren op een of andere bouwsteen om hoge toppen te scheren in de rangschikking. Het verbaast dan ook niet dat de meest aantrekkelijke sectoren niet alleen de hoogste punten krijgen voor een welbepaalde bouwsteen, maar dat ze het meestal ook erg goed doen voor de tien onderzochte bouwstenen samen. Zo staat de farmasector net zoals vorig jaar op nummer één bij negen van de tien bouwstenen. Alleen bij werksfeer is dat opnieuw niet het geval: daar strandt de sector op de tweede plaats. Een heel ander beeld zien we bij de media. Traditioneel munt deze sector alleen in enkele bouwstenen uit. Ook dit jaar haalt hij de eerste plaats bij werksfeer. Daarnaast eindigt deze sector in de top drie van de bouwstenen jobinhoud en toekomstperspectieven. De nummer drie van de algemene rangschikking, de aeronautica, haalt dit jaar de top drie bij slechts één van de tien bouwstenen: opleidingsmogelijkheden. De vierde sector - informatica & consultancy - blijft goed scoren in zeven van de tien bouwstenen. Alleen bij balans werk en privé, milieu en samenleving en werkzekerheid haalt deze sector niet de top drie. Vier andere sectoren (buiten de traditionele top drie) slagen erin om de top drie te halen bij een bouwsteen. De financiële sector staat in de top drie bij twee criteria: loonpakket en balans werk en privé. Ook de sectoren voeding, energie en transport konden 13

14 de heerschappij van de top drie doorbreken. De voedingssector staat zelfs in de top drie in vier bouwstenen: balans werk en privé, financiële gezondheid van het bedrijf, sterk management en milieu en samenleving. De elektronicasector die in 2014 nog op drie stond wat betreft opleidingsmogelijkheden en de bouwsector die vorig jaar zelfs op twee stond qua werkzekerheid zijn beide uit de top drie verdwenen. Top drie van aantrekkelijkste sectoren per subgroep totaal farmaceutica media aeronautica student informatica & consultancy media aeronautica man farmaceutica informatica & consultancy aeronautica vrouw farmaceutica media aeronautica jaar media informatica & consultancy aeronautica jaar farmaceutica media aeronautica jaar farmaceutica aeronautica media master farmaceutica aeronautica media bachelor farmaceutica media aeronautica secundair onderwijs en lager farmaceutica aeronautica informatica & consultancy arbeider farmaceutica aeronautica informatica & consultancy bediende farmaceutica media aeronautica kaderlid farmaceutica aeronautica bouw-installatie Franstalig farmaceutica media informatica & consultancy Nederlandstalig media farmaceutica aeronautica 14

15 Top drie van aantrekkelijkste privésectoren per bouwsteen loonpakket farmaceutica informatica & consultancy banken & verzekeringen toekomst farmaceutica informatica & consultancy media werksfeer media farmaceutica informatica & consultancy werkzekerheid farmaceutica bouw & installatie energie balans privé/werk farmaceutica banken & verzekeringen voeding financieel gezond farmaceutica informatica & consultancy voeding jobinhoud farmaceutica media informatica & consultancy opleidingen farmaceutica informatica & consultancy elektronica management farmaceutica informatica & consultancy voeding milieu/samenleving farmaceutica energie voeding 15

16 hoe scoren de publieke sector en de internationale instellingen bij de verschillende subgroepen? Indien we zowel de internationale instellingen als de publieke sector meenemen in de analyse, dan verandert het plaatje sterk. Dit is logisch als we weten dat deze sectoren in de uitgebreide sectorale rangschikking respectievelijk op de eerste en de vierde plaats staan. Dergelijke hoge notering gaat meestal gepaard met hoge scores bij de verschillende subgroepen. Voor de internationale instellingen is het plaatje zeer duidelijk. Bij alle subgroepen zonder enige uitzondering halen de internationale instellingen de eerste plaats. Ook de publieke sector haalt enkele verdienstelijke resultaten. Bij de leeftijdscategorie jaar en jaar haalt de sector een derde plaats. Dit geldt ook voor de subgroepen diploma secundair onderwijs, bedienden en bij de Franstaligen. Aantrekkelijkste sectoren per subgroep privésector, publieke sector en internationale instellingen samen totaal internationale instellingen farmaceutica media student internationale instellingen informatica & consultancy media man internationale instellingen farmaceutica informatica & consultancy vrouw internationale instellingen farmaceutica media jaar internationale instellingen media informatica & consultancy jaar internationale instellingen farmaceutica publieke sector jaar internationale instellingen farmaceutica publieke sector master internationale instellingen farmaceutica aeronautica bachelor internationale instellingen farmaceutica media secundair onderwijs en lager internationale instellingen farmaceutica publieke sector arbeider internationale instellingen farmaceutica aeronautica bediende internationale instellingen farmaceutica publieke sector kaderlid internationale instellingen farmaceutica aeronautica Franstalig internationale instellingen farmaceutica publieke sector Nederlandstalig internationale instellingen media farmaceutica 16

17 hoe scoren de publieke sector en de internationale instellingen voor de verschillende bouwstenen? Waarom zijn de internationale instellingen en de publieke sector (on)aantrekkelijk? Halen de internationale instellingen bij de subgroepen zonder uitzondering overal de eerste plaats, dan is het overwicht bij de bouwstenen iets minder verpletterend. Bij 8 van de 10 bouwstenen zijn de internationale instellingen het meest aantrekkelijk. Alleen inzake werksfeer en balans werk/privé moeten ze andere sectoren laten voorgaan. Media inzake werksfeer en de publieke sector en de farmasector bij de balans werk/privé. De publieke sector haalt de top drie bij drie bouwstenen: werkzekerheid, milieu en maatschappij en balans werk/privé. In deze laatste bouwsteen staan ze zelfs op nummer één. De aantrekkelijkste sectoren per bouwsteen privésector, publieke sector en internationale instellingen samen loonpakket internationale instellingen farmaceutica informatica & consultancy toekomst internationale instellingen farmaceutica informatica & consultancy werksfeer media internationale instellingen farmaceutica werkzekerheid internationale instellingen publieke sector farmaceutica balans privé/werk publieke sector farmaceutica internationale instellingen financieel gezond internationale instellingen farmaceutica informatica & consultancy jobinhoud internationale instellingen farmaceutica media opleidingen internationale instellingen farmaceutica informatica & consultancy management internationale instellingen farmaceutica informatica & consultancy milieu/samenleving internationale instellingen publieke sector farmaceutica 17

18 welke bouwstenen scoren het best bij de openbare en de private sector? 18 Indien we de globale privésector, publieke sector en internationale instellingen vergelijken wat betreft hun scores op de verschillende bouwstenen, dan kunnen volgende conclusies getrokken worden. Kijken we naar de rangschikking van de verschillende bouwstenen, dan merken we duidelijke verschillen. In de privésector zijn zoals steeds de kwaliteit van het management en de financiële gezondheid 3,11 de sterkst presterende bouwstenen. 3,07 In de publieke De internationale organisaties scoren op alle bouwstenen het best. sector zijn dat de werkzekerheid en de toekomstperspectieven. 4,12 4,12 3,94 3,94 3,38 3,38 De enige uitzondering is de balans werk en privé waar de publieke Bij de internationale instellingen zijn dan weer het competitief sector de hoogste score haalt. loonpakket en 3,31 3,31 de toekomstperspectieven 3,39 3,39 de best scorende 3,11 3,11 bouwstenen. loonpakket loonpakket toekomst toekomst werksfeer werksfeer Vergelijken we de privésector met de publieke sector, dan merken 3,11 3,11 we de traditionele verschillen. Er is slechts één bouwsteen waar De privésector scoort dan weer traditioneel het zwakst inzake 3,07 3,07 milieu de privésector beter scoort en dat is management. Daarnaast is en samenleving en de balans werk en 4,12 4,12 privé. Dat zijn, enigszins 3,94 3,94 er één bouwsteen waar privé en publiek gelijk scoren : financiële verrassend eveneens de zwakst scorende 3,31 3,31 bouwstenen bij de 3,39 3,39 gezondheid. Twee jaar geleden scoorde de publieke sector in internationale instellingen. Bij de publieke sector is dat milieu en loonpakket loonpakket toekomst toekomst wer wer deze nog een stuk beter dan de privésector. De aangekondigde samenleving en werksfeer. De zorg voor milieu en samenleving besparingen van de verschillende regeringen hebben in deze scoort dus overal relatief zwak. 3,11 3,11 wellicht 3,07 een rol gespeeld. Ook inzake 3,06 3,07 werksfeer 3,06 is er weinig verschil. 3,06 3,06 3,03 3,03 3,33 3,33 3,03 3,03 4,12 4,12 Voor alle andere 3,94 bouwstenen slaat de balans 3,38 3,94 3,38zoals de vorige jaren 3,83 3,83 3,18 3,18 3,78 gem. 22 privé secoren 3,78 3 3,31 3,31 duidelijk door 3,39 in het voordeel van de publieke 3,11 3,39 3,11 sector. Dat geldt zelfs 3,66 3,66 3,33 internationale instellingen 3,33 3,34 3,32 3,34 3,32 voor wat betreft het loonpakket. publieke sector loonpakket loonpakket toekomst toekomst werksfeer werksfeer werkzekerheid werkzekerheid balans balans werk/privé werk/privé financieel financieel gezond gezond jobinhoud jobinhoud 3,11 3,11 3,07 3,07 3,06 3,06 3,06 3,06 3,03 3,03 3,33 3,33 4,12 4,12 3,94 3,94 3,38 3,38 3,83 3,83 3,18 3,18 3,78 3,78 3,31 3,31 3,39 3,39 3,11 3,11 3,66 3,66 3,33 3,33 3,34 3,34 loonpakket loonpakket toekomst werksfeer toekomst werksfeer werkzekerheid werkzekerheid balans balans werk/privé werk/privé financieel financieel gezond gezond 3,03 3,03 3,18 3,18 3,33 3,33 balans balans werk/privé werk/privé 3,33 3,33 3,03 3,05 3,03 3,05 3,35 2,88 3,35 2,88 3,78 3,78 3,88 3,88 3,69 3,69 3,67 3,32 3,67 3,32 3,34 3,32 3,18 3,16 3,34 3,32 3,35 3,35 3,18 3,16 financieel financieel gezond gezond jobinhoud jobinhoud opleidingen opleidingen management management milieu/samenleving milieu/samenleving 3,03 3,03 3,33 3,33 3,03 3,05 3,35 2,88 3,03 3,05 3,35 2,88 Figuur: Vergelijking 3,18 3,18 aantrekkelijkheid bouwstenen 3,78 3,78 tussen private en publieke 3,88 3,88sector en internationale 3,69 3,69 instellingen. 3,67 3,32 3,67 3,32 3,33 3,33 3,34 3,32 3,34 3,32 3,35 3,18 3,16 3,35 3,18 3,16 balans financieel balans werk/privé werk/privé financieel gezond gezond jobinhoud jobinhoud opleidingen opleidingen management management milieu/samenleving milieu/samenleving vé secoren le instellingen tor 3,11 3,07 management milieu/samenleving 3,35 3,67 3,18 2,88 3,32 3,16 gem privé secoren internationale instellingen 3,06 3,06 publieke sector balans werk/privé financieel gezond jobinhoud opleidingen

19 welke bedrijven zijn de meest aantrekkelijke werkgevers? Om de meest aantrekkelijke werkgever op te sporen, maken we zoals elk jaar een onderscheid tussen de relatieve en de absolute aantrekkelijkheid van een bedrijf. De absolute aantrekkelijkheid van een bedrijf is het percentage van respondenten die voor dat bedrijf willen werken. Deze indicator hangt sterk af van de naambekendheid van het bedrijf. En dat is logisch: het is onmogelijk dat iemand voor een bedrijf wil werken als hij of zij het niet kent. Daarom hebben we ook de relatieve aantrekkelijkheid van een bedrijf ingevoerd. Daarbij zetten we het percentage mensen die voor een bedrijf willen werken af tegenover zij die het bedrijf daadwerkelijk kennen. Zo koppelen we de aantrekkelijkheid los van de naambekendheid van het bedrijf. Een onderneming kan namelijk een zwakke naambekendheid hebben en toch sterk scoren bij mensen die het kennen en omgekeerd. Voor dit concept moeten we dus eerst een intermediaire indicator invoeren: de naambekendheid. naambekendheid van privéwerkgevers De naambekendheid 1 van de bedrijven is het eerste element dat we hebben gemeten. Zoals gezegd, gebruiken we deze parameter alleen als noodzakelijke tussenstap om de absolute aantrekkelijkheid te berekenen. Traditioneel zijn er weinig uitgesproken verschuivingen in de rangschikking van de bekendste privéwerkgevers. Dat is ook dit jaar niet anders. Er zijn twee nieuwkomers in de top tien: H&M en Media Markt. Coca-Cola, vorig jaar nog op nummer één, zakt naar de derde plaats. Colruyt klimt van de derde positie naar de eerste. Delhaize blijft op twee staan. Dit jaar is Colruyt voor het eerst de bekendste privéwerkgever, gevolgd door Delhaize, Coca-Cola en Ikea. Mobistar en Electrabel tuimelen uit de top 10, in het voordeel van H&M en Media Markt. Top 10 bekendste privéwerkgevers in België Colruyt 88 % Delhaize 85 % Coca-Cola 84 % Ikea 83 % Belgacom 83 % Aldi 83 % Carrefour 82 % bpost 79 % Media Markt 78 % H&M 78 % 19 1 Onder naambekendheid verstaan we niet de naambekendheid in de marketingbetekenis van het woord. Hier gaat het om het percentage respondenten die het bedrijf goed genoeg kennen om te weten of ze er zouden willen werken of niet en om een score te kunnen geven voor de verschillende factoren die de aantrekkelijkheid bepalen.

20 naambekendheid van publieke sector en internationale instellingen Bij de overheidsorganisaties en de internationale instellingen is de grootste naambekendheid net zoals twee jaar geleden weggelegd voor de Politie (71,6 %). Op ruime afstand volgen de RVA (62,8%) en de RSZ (54,6%). De top drie is ongewijzigd gebleven ten opzichte van onze vorige studie in Op vier vinden we de eerste internationale instelling terug. De FOD s staan op vijf, Defensie op 6. De Europese Commissie staat als tweede meest bekende internationale instelling op plaats 8. Top 10 bekendste publieke bedrijven/organisaties en internationale instellingen in België Federale Politie 72 % RVA 63 % RSZ 55 % Europees Parlement 50 % FOD s 49 % VDAB 47 % Defensie 44 % Europese Commissie 41 % RIZIV 41 % Kind & Gezin 40 % 20

21 relatieve aantrekkelijkheid van privéwerkgevers 1 Naar goede gewoonte onderzoeken we met deze studie ook de relatieve aantrekkelijkheid van bedrijven (het percentage mensen die een bedrijf kennen en er graag tot zeer graag zouden werken) en de achterliggende redenen. De sterke stijging van de aantrekkelijkheidscores die we vorig jaar zagen, zet zich niet door. Een meerderheid van de bedrijven in de top 20 kent zelfs een lichte terugval. Van de 191 onderzochte bedrijven is Janssen Pharmaceutica dit jaar verkozen tot de meest aantrekkelijke privéwerkgever in België. 51,9 % van de ondervraagden die het bedrijf kennen, bevestigen dat ze er graag zouden werken 2. Het is voor de vierde keer dat Janssen als meest aantrekkelijke privéwerkgever uit de bus komt. Een absoluut record. Het is ook het enige bedrijf dat sinds het ontstaan van de Randstad Award onafgebroken in de top 10 stond. GSK, de winnaar van vorig jaar, is dit jaar tweede met een score van 51,1%. Op de derde plaats vinden we Multipharma terug met 48,1%. Dit is het hoogst genoteerde bedrijf dat nog nooit de Randstad Award won. Vorig jaar stond het bedrijf nog op 12. Op vier vinden we Pfizer terug, ook al één van de absolute topbedrijven in de geschiedenis van de Randstad Award, zij het slechts met 1 keer winst in Vergelijking relatieve aantrekkelijkheid privéwerkgevers: evolutie 2015 tegenover Janssen Pharmaceutica 51,9 % 50,4 % GSK 51,1 % 58,2 % Multipharma 48,1 % 44,6 % Pfizer 47,4 % 54,1 % Coca-Cola 46,3 % 49,5 % VRT 45,6 % 48,9 % Jan De Nul 45,5 % 50,4 % Mercedes-Benz 45,4 % 43,1 % Mediahuis 44,9 % 39,2 % Baxter 44,6 % 49,4 % Brussels Airlines 44,2 % 44,2 % Bayer 44,1 % 46,5 % Thomas Cook 44,0 % 44,1 % Solvay 43,4 % 47,3 % P&G 43,0 % 44,2 % Audi Brussels 42,4 % 42,1 % Ernst & Young 41,2 % 43,1 % Nationale Bank 40,9 % 42,9 % IBM 40,8 % 42,4 % Hewlett Packard 40,1 % 42,6 % 1 Om op de lijst relatieve aantrekkelijkheid te komen, is een minimale naambekendheid van 10 % vereist. Dit is de wereldwijde norm. Dit verklaart bijvoorbeeld waarom bedrijven als DEME (Dredging International) en Techspace Aero niet in deze lijst voorkomen omdat ze een naambekendheid van respectievelijk 6,4% en 6,2% halen. 2 De score van 51,9 % vertegenwoordigt het aantal mensen die een score van 4 of 5 gaven (op een schaal van 5) op de vraag Zou u voor dit bedrijf willen werken? 21

22 Op nummer vijf vinden we het eerste niet farmabedrijf terug : Coca-Cola. Ook Coca-Cola won nog nooit. Vorig jaar dook het bedrijf voor de eerste keer in zijn geschiedenis op in de top vijf. Dit jaar blijft het bedrijf op vijf staan. Het is de enige onderneming die op korte termijn de heerschappij van de vier best scorende farmabedrijven kan doorbreken. Op zes vinden we de VRT terug, waarmee het een plaats vooruitgaat ten opzichte van Jan De Nul - vorig jaar nog op drie - moet dit jaar wat gas terugnemen en eindigt op de zevende plaats. Op de achtste plaats vinden we Mercedes-Benz, vorig jaar nog op 18. Een mooie sprong vooruit. Een opvallende nieuwkomer in de top 10 vinden we op negen: Mediahuis, waaronder Corelio en Concentra vallen. Op tien weer een farmabedrijf: Baxter. In de top 20 vinden we vier nieuwe bedrijven terug: Mediahuis (9), Audi Brussels (16), IBM (19) en Hewlett Packard (20). Verdwenen uit de top 20: RTBF, UCB, Estée Lauder en Deloitte. Vorig jaar stond RTBF nog op de tiende plek! Dat was toen de eerste top tien plaats voor de Franstalige openbare omroep en nog nooit was het verschil met de VRT kleiner. Het mooie liedje duurde niet lang want vandaag vinden we de RTBF niet eens meer in de top 20 terug. Van welke bedrijven is de aantrekkelijkheid het meest vooruitgegaan de voorbije tien jaar? Employer branding is een duurzaam en langzaam proces. Vandaar dat het ook belangrijk is om soms eens stil te staan bij de ontwikkelingen op langere termijn. Vorig jaar vergeleken we de evolutie van de employer brands sinds het uitbreken van de crisis. Audi Brussels kwam toen als sterkste bedrijf naar voor. Deze keer keren we nog verder in de tijd terug en vergelijken we met het jaar Welke bedrijven zijn op die periode in procentpunten het meest vooruit gegaan? Het is opnieuw Audi Brussels die dit jaar de ranglijst aanvoert waarmee het bedrijf duidelijk maakt dat het een bijzonder employer brand verhaal aan het schrijven is. Andere sterke prestaties worden neergezet door Brussels Airlines, Colruyt en Mediahuis. Al deze bedrijven gingen er meer dan 15 procentpunten op vooruit de voorbije 10 jaar. Top 10 bedrijven die grootste vooruitgang maakten inzake relatieve aantrekkelijkheid vs Audi Brussels 23,6 % Brussels Airlines 23,2 % Colruyt 17,5 % Mediahuis (Corelio, Concentra) 15,9 % NMBS GROEP 13,1 % Sodexo 11,6 % Coca-Cola 10,6 % NIKE 10,8 % INNO 10,6 % Umicore 10,1 % Ernst & Young 16,3 % 22

23 waarom is Janssen Pharmaceutica de meest aantrekkelijke werkgever? Uit onderstaande grafiek blijkt dat het bedrijf voor alle bouwstenen duidelijk beter scoort dan het gemiddelde. De employer brand van Janssen Pharmaceutica vertoont dus geen enkele zwakke plek. algemeen Janssen Pharmaceutica 3,17 3,11 4,04 3,87 3,15 3,07 3,81 3,75 3,13 3,06 3,30 3,40 3,14 3,06 3,50 3,63 3,03 3,29 3,33 3,85 3,03 3,77 3,05 3,78 3,35 3,89 2,88 3,22 loonpakket toekomst werksfeer werkzekerheid balans werk/privé gezondheid jobinhoud opleidingen management milieu/ samenleving 23

24 Bij 3 van de 10 bouwstenen haalt Janssen Pharmaceutica de eerste plaats: werkzekerheid, opleidingsmogelijkheden en jobinhoud. Bij alle andere bouwstenen op één na vinden we het bedrijf in de top drie. Dit is opmerkelijk beter dan vorig jaar toen Janssen geen enkele overwinning haalde en slechts in 5 bouwstenen bij de beste 3 scoorde. Welke drie privéwerkgevers kregen de hoogste scores voor de verschillende bouwstenen? loonpakket Jan De Nul Janssen Pharmaceutica GSK toekomst Jan De Nul Janssen Pharmaceutica GSK werksfeer VRT RTBF Janssen Pharmaceutica werkzekerheid Janssen Pharmaceutica Jan De Nul Bayer financieel gezond Coca-Cola Jan De Nul Janssen Pharmaceutica jobinhoud Janssen Pharmaceutica Jan De Nul GSK opleidingen Janssen Pharmaceutica PricewaterhouseCoopers (PwC) Jan De Nul management Jan De Nul Coca-Cola Janssen Pharmaceutica balans werk/privé Multipharma Janssen Pharmaceutica Colruyt milieu/maatschappij Colruyt Sita Van Gansewinkel Uit bovenstaande blijkt ook dat Jan De Nul evenveel overwinningen behaalt. Vorig jaar stond dit bedrijf bij vijf van de de tien bouwstenen op één, nu bij drie: loonpakket, toekomstperspectieven en management. Daarmee staat de teller van Jan De Nul op 29 overwinningen in de loop der jaren. Een absoluut record. Janssen Pharmaceutica is tweede met 28 overwinningen. De resterende overwinningen zijn opnieuw voor de VRT (werksfeer), Multipharma (opnieuw de winnaar bij balans werk en privé, Colruyt (voor de zesde keer de beste bij milieu en maatschappij) en Coca-Cola (financieel gezond). Colruyt en Coca-Cola nestelen zich trouwens bij een andere bouwsteen in de top drie: balans werk en privé voor Colruyt en management voor Coca-Cola. Bij financieel gezond valt Colruyt net buiten de top drie. 24

25 Welke drie privéwerkgevers kregen de hoogste score van de onderzochte subgroepen? Nederlandstalig DEME Janssen Pharmaceutica VRT Franstalig RTBF GSK Mercedes-Benz mannen Mercedes-Benz Janssen Pharmaceutica GSK vrouwen Mediahuis GSK Multipharma Mercedes-Benz Ernst & Young VRT GSK Multipharma Janssen Pharmaceutica Multipharma Janssen Pharmaceutica Pfizer master DEME Wienerberger VRT bachelor GSK Janssen Pharmaceutica Multipharma secundair & lager onderwijs Janssen Pharmaceutica Coca-Cola Multipharma De verschillende subgroepen blijken er zeer verschillende voorkeuren op na te houden. Er zijn maar liefst zeven verschillende winnaars. Janssen Pharmaceutica wint bij slechts 1 subgroep maar vinden we wel in de top 3 terug bij vijf subgroepen: Nederlandstalig, mannen, jaar, jaar, bachelor en secundair & lager onderwijs. In die laatste subgroep staat het zelfs op één. DEME is net als vorig jaar de meest aantrekkelijke werkgever bij twee subgroepen: Nederlandstalig en bij de masters. Mercedes-Benz haalt het voor het eerst bij de mannelijke respondenten en bij de jongeren tot 24 jaar. Multipharma wint voor het eerst bij de 40-plussers. GSK scoort opnieuw het best bij de bachelors en de jarigen. De RTBF verlengt dan weer zijn titel bij de Franstaligen. 25

26 Tot nu toe wordt de Randstad Award telkens toegekend aan het bedrijf met de hoogste relatieve aantrekkelijkheid. Een alternatieve manier om bedrijven te rangschikken is door hun aantrekkelijkheidscore te vergelijken met het gemiddelde in hun sector. Het bedrijf dat het best scoort in vergelijking met dat gemiddelde, is dan de winnaar. Een voordeel van deze methode is dat alle bedrijven met min of meer gelijke wapens strijden. De gemiddeldes van de verschillende sectoren kunnen namelijk sterk verschillen. Voor dit jaar levert dit onderstaande rangschikking op. De 20 outperformers (100 = sectorgemiddelde) Bedrijven die inzake relatieve aantrekkelijkheid het meest afwijken van het sectoraal gemiddelde. 26 Mercedez-Benz 167 Colruyt 165 Procter & Gamble P&G 160 Thomas Cook 158 Bayer 150 Atlas Copco 150 Solvay 148 Audi Brussels 146 G4S 142 Coca-Cola 142 Nike 140 NMBS GROEP 138 Center Parcs 137 Estée Lauder 137 BNB 136 Johnson Controls 136 Jan De Nul 135 Securitas 132 Accor Hotels 131 Umicore 128

27 relatieve aantrekkelijkheid van de publieke sector Dit jaar hebben we opnieuw de relatieve aantrekkelijkheid gemeten van de publieke sector. Ook voor deze sector hanteren we een minimumaantal van 1000 werknemers. De O.N.E (Office de la Naissance et de l Enfance) is voor het eerst de meest aantrekkelijke publieke organisatie (57%) voor de Vlaamse Overheid (55%) en de FOD s (49%) De O.N.E klimt van de 5e plaats in 2013 naar nummer 1. In 2013 was de Vlaamse Overheid de winnaar (met 54,1%). Dit jaar eindigt ze op twee. De FOD s zakken naar 3 met 49%. Het FAVV (Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen) eindigt op de 4de plaats. Een opmerkelijke vooruitgang maakt de Franse Gemeenschap op 5, komende van 8 twee jaar geleden. Top 10 relatieve aantrekkelijkheid publieke sector in België O.N.E. 57 % 41 % Vlaamse Overheid 55 % 54 % FOD s 49 % 46 % FAVV 47 % 43 % Franse Gemeenschap 45 % 36 % VMM 43 % 41 % RVP 42% 36 % Kind & Gezin 40 % 37 % Defensie 37 % 32 % Waalse Overheid 37 % 29 % Relatieve aantrekkelijkheid publieke sector vergelijking Welke publieke diensten in België kregen de hoogste scores van de onderzochte subgroepen? man Vlaamse VMM FOD s Overheid vrouw O.N.E. FAVV Kind & Gezin jaar O.N.E. Vlaamse Kind & Gezin Overheid jaar O.N.E. FOD s Franse Gemeenschap jaar Vlaamse Vlaamse FAVV Overheid Overheid master Franse Vlaamse VMM Gemeenschap Overheid bachelor O.N.E. Vlaamse FAVV Overheid max. secundair O.N.E. Vlaamse FOD s Overheid Franstalig O.N.E. Franse Gemeenschap Waalse Overheid Nederlandstalig Vlaamse Overheid FOD s VMM 27

28 Hoe scoren de publieke organisaties bij de verschillende subgroepen? In 2013 waren er nog twee verschillende winnaars: de Vlaamse Overheid (met winst bij negen van de tien subgroepen) en de FOD s (bij de subgroep Franstalige respondenten). Nu zijn er drie: O.N.E, de Franse Gemeenschap en de Vlaamse Overheid. Het is O.N.E. die de meeste overwinningen behaalt, bij zes subgroepen: vrouwen, jarigen, jarigen, bachelors, respondenten met max. opleidingsniveau secundair onderwijs en bij de Franstalige respondenten. De Vlaamse Overheid haalt het in drie bouwstenen: mannen, jarigen en Nederlandstalige respondenten. De Franse gemeenschap tot slot haalt het bij de masters. Kijken we naar de bouwstenen, dan is ook hier O.N.E. de best presterende met winst in 3 bouwstenen : werksfeer, jobinhoud, en balans werk en privé. De VMM (Vlaamse Milieumaatschappij) haalt het inzake milieu en samenleving en management. De Vlaamse Overheid, twee jaar geleden nog winnaar in 9 van de 10 bouwstenen moet zich nu tevreden stellen met winst in slechts 1 bouwsteen : loonpakket. De FOD s halen het dan weer inzake werkzekerheid. Welke openbare diensten kregen de hoogste scores voor de verschillende bouwstenen? loonpakket Vlaamse Overheid FOD s Defensie toekomst Federale Politie Defensie FOD s werksfeer O.N.E. Kind & Gezin VMM werkzekerheid FOD s Federale Politie RVP financieel gezond FAVV VMW SWDE jobinhoud O.N.E. Vlaamse Overheid FAVV opleidingen Defensie Federale Politie VDAB management VMM VMW (Watergroep) FAVV balans werk/privé O.N.E. Kind & Gezin RVP milieu/maatschappij VMM FAVV SWDE 28

29 relatieve aantrekkelijkheid van de verschillende FOD s Bij de Federale Overheidsdiensten (FOD s) werd net als in de vorige studie in 2013 een onderscheid gemaakt tussen de verschillende diensten. Elke overheidsdienst probeert zich namelijk ook apart als werkgever te profileren. En dit lijkt ook enigszins te lukken. Tussen de meest aantrekkelijke FOD (Binnenlandse Zaken) en de minst aantrekkelijke (Mobiliteit en Vervoer) is er een verschil van twaalf procentpunten. Dit geeft enerzijds aan dat de gemiddelde burger de FOD s niet beschouwt als één amorfe massa en dat de verschillende FOD s zich ietwat onderscheiden. Anderzijds is het verschil niet bijzonder groot. Tussen de nummers één en vijf is het verschil trouwens maar drie procentpunten. Ook inzake naambekendheid is er een verschil tussen de FOD s. De meest bekende FOD is Financiën, de minst bekende is Mobiliteit en Vervoer. Het verschil bedraagt twaalf procentpunten. Hieronder vindt u de rangschikking van de verschillende FOD s inzake relatieve aantrekkelijkheid. Binnenlandse Zaken is de meest aantrekkelijke FOD, net voor Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen & Leefmilieu die in het onderzoek van 2013 en 2012 telkens de meest aantrekkelijke was. Mobiliteit en Vervoer is opnieuw de minst aantrekkelijke. Toch haalt deze nog steeds een aantrekkelijkheid van 41%. Met dergelijke score zou deze specifieke FOD nog altijd in de top 20 eindigen in de rangschikking van de private werkgevers. De winnende FOD Binnenlandse Zaken zou in de rangschikking publiek en privé samen op de derde plaats eindigen, na O.N.E. en de Vlaamse Overheid maar wel nipt voor de aantrekkelijkste privéwerkgever Janssen Pharmaceutica (52%). Top 9 relatieve aantrekkelijkheid en naambekendheid van de verschillende FOD s relatieve aantrekkelijkheid naambekendheid FOD Binnenlandse Zaken 53 % 35 % FOD Volksgezondheid 53 % 37 % FOD Buitenlandse Zaken 51 % 31 % FOD Justitie 50 % 36 % FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie 50 % 32 % FOD Financiën 48 % 42 % FOD Werkgelegenheid, Arbeid & Sociaal Overleg 46 % 29 % FOD Sociale Zekerheid 45 % 34 % FOD Mobiliteit & Vervoer 41 % 30 % 29

30 relatieve aantrekkelijkheid van de publieke sector én de internationale instellingen Kijken we tenslotte naar de relatieve aantrekkelijkheid van de internationale instellingen, dan is de conclusie opnieuw zeer eenvoudig. De 4 weerhouden internationale instellingen gaan alle nationale publieke organisaties ruim vooraf. Relatieve aantrekkelijkheid publieke sector en internationale instellingen Europese Commissie 67 % Raad van de Europese Unie 66 % Nato 64 % Europees Parlement 62 % O.N.E. 57 % Vlaamse Overheid 55 % FOD s 49 % FAVV 47 % Franse Gemeenschap 45 % VMM 43 % Hoewel de NATO slechts de derde plaats behaalt inzake aantrekkelijkheid, is het de overwinnaar bij de verschillende bouwstenen : financiële gezondheid, sterk management, interessante jobs, kwalitatieve opleidingsmogelijkheden en werkzekerheid op lange termijn. Qua loonpakket scoort de Europese Commissie het best, net voor het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie. Ook op vlak van toekomstperspectieven is de Europese Commissie de winnaar, voor de NATO en de Raad van de Europese Unie. In twee bouwstenen haalt O.N.E. een overwinning: werksfeer en balans werk en privé. De VMM (Vlaamse Milieumaatschappij) haalt het inzake milieu en samenleving voor FAVV en de SWDE. De hoogste scores voor balans werk en privé vinden we bij de publieke diensten. Hier scoren de internationale instellingen duidelijk minder. 30

Onderzoek naar de employer brands van de grootste Belgische bedrijven

Onderzoek naar de employer brands van de grootste Belgische bedrijven Onderzoek naar de employer brands van de grootste Belgische bedrijven Persconferentie Randstad Award 2013 Jan Denys & Patrick Dupont Brussel, 21 maart 2013 Waarom is Randstad Award uniek? 1. Om bedrijven

Nadere informatie

MARC Employer Branding Perception being reality Resultaten Randstad Award 2012 Selor 4 oktober 2012 Bedrijfsrapport Overheid Resultaten Randstad Award 2012 Selor 4 oktober 2012 Jan Denys Achtergrond

Nadere informatie

Randstad Award 2013 onderzoek naar de kwaliteit van de employer brand van de grootste Belgische bedrijven

Randstad Award 2013 onderzoek naar de kwaliteit van de employer brand van de grootste Belgische bedrijven Randstad Award 2013 onderzoek naar de kwaliteit van de employer brand van de grootste Belgische bedrijven inhoudstafel 1 belang van een sterke employer brand... 3 2 aanpak... 5 3 resultaten... 7 3.1 bouwstenen

Nadere informatie

Hoe wordt u aantrekkelijke werkgever? Studiedag: Succesvol rekruteren in 2012

Hoe wordt u aantrekkelijke werkgever? Studiedag: Succesvol rekruteren in 2012 Hoe wordt u aantrekkelijke werkgever? Studiedag: Succesvol rekruteren in 2012 Employer brand what s in a name? Verschillende definities The image of the organization as a great place to work in the minds

Nadere informatie

Randstad Award 2012 onderzoek naar de kwaliteit van de employer brand van de grootste Belgische bedrijven

Randstad Award 2012 onderzoek naar de kwaliteit van de employer brand van de grootste Belgische bedrijven Randstad Award 2012 onderzoek naar de kwaliteit van de employer brand van de grootste Belgische bedrijven inhoudstafel 1 belang van een sterke employer brand... 3 2 aanpak... 5 3 resultaten... 7 3.1 bouwstenen

Nadere informatie

onderzoek naar de kwaliteit van de employer brand van de grootste Belgische bedrijven voor het eerst met studie van de disruptive brands

onderzoek naar de kwaliteit van de employer brand van de grootste Belgische bedrijven voor het eerst met studie van de disruptive brands Randstad Award 2016 onderzoek naar de kwaliteit van de employer brand van de grootste Belgische bedrijven voor het eerst met studie van de disruptive brands Randstad Award 2016 2 inhoud 4 belang van een

Nadere informatie

employer branding Jan Denys LiveCom Academy Febulux Brussel 9/2/2017

employer branding Jan Denys LiveCom Academy Febulux Brussel 9/2/2017 employer branding Jan Denys LiveCom Academy Febulux Brussel 9/2/2017 2 2015 Employer Branding: perception being reality Pfizer Meta study Generational Differences in Work-Related Attitudes: A Meta-analysis

Nadere informatie

Randstad Award 2014. onderzoek naar de kwaliteit van de employer brand van de grootste Belgische bedrijven

Randstad Award 2014. onderzoek naar de kwaliteit van de employer brand van de grootste Belgische bedrijven 1 Randstad Award 2014 onderzoek naar de kwaliteit van de employer brand van de grootste Belgische bedrijven inhoud 3 belang van een sterke employer brand 5 aanpak 7 resultaten 7 instrumentele bouwstenen

Nadere informatie

Randstad Award 2011 onderzoek naar de kwaliteit van de employer brand van de grootste Belgische bedrijven

Randstad Award 2011 onderzoek naar de kwaliteit van de employer brand van de grootste Belgische bedrijven Randstad Award 2011 onderzoek naar de kwaliteit van de employer brand van de grootste Belgische bedrijven inhoudstafel 1 het belang van een sterke employer brand voor bedrijven... 3 2 de aanpak... 6 3

Nadere informatie

Fiche 3: tewerkstelling

Fiche 3: tewerkstelling ECONOMISCHE POSITIONERING VAN DE FARMACEUTISCHE INDUSTRIE Fiche 3: tewerkstelling In de sector werken meer dan 29.400 personen; het volume van de tewerkstelling stijgt met een constant ritme van 3,7 %,

Nadere informatie

Randstad Award 2010 onderzoek naar de kwaliteit van de employer brand van de grootste Belgische bedrijven

Randstad Award 2010 onderzoek naar de kwaliteit van de employer brand van de grootste Belgische bedrijven Randstad Award 2010 onderzoek naar de kwaliteit van de employer brand van de grootste Belgische bedrijven inhoudstafel 1 het belang van een goed werkgeversimago voor bedrijven... 2 2 de aanpak... 5 3 de

Nadere informatie

onderzoek naar de kwaliteit van de employer brand van de grootste Belgische bedrijven

onderzoek naar de kwaliteit van de employer brand van de grootste Belgische bedrijven Employer Brand Research 2017 Powered by Randstad onderzoek naar de kwaliteit van de employer brand van de grootste Belgische bedrijven voor het eerst met studie van de sterkste regionale employer brands

Nadere informatie

Tewerkstelling. pharma.be vzw asbl

Tewerkstelling. pharma.be vzw asbl Tewerkstelling In 2012e werkten in de sector meer dan 32.500 personen. Dat is 6,7 % van de totale tewerkstelling in de verwerkende industrie en 1,2 % van de totale tewerkstelling in de private sector.

Nadere informatie

Aantrekkelijke werkgevers in poleposition voor betere tijden

Aantrekkelijke werkgevers in poleposition voor betere tijden Aantrekkelijke werkgevers in poleposition voor betere tijden Ik ben blij u hier vandaag te mogen verwelkomen, in hét huis van de ondernemers bij uitstek. Het VBO voorstellen hoeft allicht niet meer, maar

Nadere informatie

randstad award 2008 het onderzoek

randstad award 2008 het onderzoek randstad award 2008 het onderzoek inhoudstafel 1 het belang van een goed werkgeversimago voor bedrijven. 2 2 de aanpak.. 4 3 de resultaten... 7 3.1 de criteria die de aantrekkelijkheid van een bedrijf

Nadere informatie

Changes in employment in the pharmaceutical industry 31.745 30.729. 1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011e

Changes in employment in the pharmaceutical industry 31.745 30.729. 1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011e Tewerkstelling In 2011e werkten in de sector bijna 32.200 personen. Dat is 6,4 % van de totale tewerkstelling in de verwerkende industrie en 1,3 % van de totale tewerkstelling in de private sector. In

Nadere informatie

Randstad Regional Award

Randstad Regional Award Randstad Regional Award powered by Voka Oost-Vlaanderen met dank aan Electrabel onderzoek naar de employer brands van de middelgrote Gentse bedrijven uitreiking Randstad Regional Award 2013 Jan Denys Gent,

Nadere informatie

Employer Branding. Rapport. Perception being reality. Nederland. Resultaten Randstad Award 2012

Employer Branding. Rapport. Perception being reality. Nederland. Resultaten Randstad Award 2012 Employer Branding Perception being reality Rapport Nederland Resultaten Randstad Award 2012 Deze presentatie wordt u ter beschikking gesteld ter informatie. Het document blijft eigendom van Randstad en

Nadere informatie

Evolutie van het arbeidsongevallenrisico in de privésector in België tussen 1985 en 2013

Evolutie van het arbeidsongevallenrisico in de privésector in België tussen 1985 en 2013 Evolutie van het arbeidsongevallenrisico in de privésector in België tussen 1985 en 2013 Verschillende factoren bepalen het aantal arbeidsongevallen. Sommige van die factoren zijn meetbaar. Denken we daarbij

Nadere informatie

Employer Branding. Rapport. Perception being reality. Nederland. Resultaten Randstad Award 2013

Employer Branding. Rapport. Perception being reality. Nederland. Resultaten Randstad Award 2013 Employer Branding Perception being reality Rapport Nederland Resultaten Randstad Award 2013 Deze presentatie wordt u ter beschikking gesteld ter informatie. Het document blijft eigendom van Randstad en

Nadere informatie

Evenwicht werk/privé wint opnieuw fors van loon en werkzekerheid

Evenwicht werk/privé wint opnieuw fors van loon en werkzekerheid Evenwicht werk/privé wint opnieuw fors van loon en werkzekerheid Resultaten Tempo-Team arbeidsmarkt tevredenheidsonderzoek 2011 Heropleving arbeidsmarkt gaat hand in hand met aandacht voor werk/privé-evenwicht

Nadere informatie

Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid

Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid Juli 2013 De evolutie van de werkende beroepsbevolking te Brussel van demografische invloeden tot structurele veranderingen van de tewerkstelling Het afgelopen

Nadere informatie

bedrijf sexy HOE GESCHIKT PERSONEEL VINDEN EN BINDEN?

bedrijf sexy HOE GESCHIKT PERSONEEL VINDEN EN BINDEN? HOE GESCHIKT PERSONEEL VINDEN EN BINDEN? De nieuwe taa bedrijf sexy HET SEXY BEDRIJF Werkgevers moeten de geschikte werknemers weten te verleiden. Maar niet elke werknemer kan op dezelfde manier bekoord

Nadere informatie

Jan De Nul volgt zichzelf op als meest aantrekkelijke werkgever in België

Jan De Nul volgt zichzelf op als meest aantrekkelijke werkgever in België Jan De Nul vlgt zichzelf p als meest aantrekkelijke werkgever in België Emplyer brands van de grtste Belgische bedrijven staan nder invled van de crisis zwaar nder druk Brussel, 4 maart 2010 - Twee baggeraars

Nadere informatie

Economische activiteit

Economische activiteit De UNIZO KMO-barometer wordt sinds 17 opgemaakt en is de conjunctuurindicator voor de Vlaamse KMO. De barometer wordt per kwartaal samengesteld aan de hand van een bevraging bij een representatief KMO-panel

Nadere informatie

Heel gunstige arbeidsmarktevolutie in Nieuwe cijfers Enquête naar de Arbeidskrachten -

Heel gunstige arbeidsmarktevolutie in Nieuwe cijfers Enquête naar de Arbeidskrachten - ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 14 mei 2008 Heel gunstige arbeidsmarktevolutie in 2007 - Nieuwe cijfers Enquête naar de Arbeidskrachten - In 2007 Zijn 4,38 miljoen in

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid 1 Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZG/16/212 ADVIES NR. 16/52 VAN 4 OKTOBER 2016 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN ANONIEME GEGEVENS UIT HET

Nadere informatie

Arbeidsmarktstudie 2011 De aantrekkelijkheid van beroepen in België

Arbeidsmarktstudie 2011 De aantrekkelijkheid van beroepen in België De aantrekkelijkheid van beroepen in België inhoudstafel 1. Inleiding... 3 1.1. Voorwoord 1.2. Methodologie 2. De bouwstenen van een aantrekkelijke job... 5 2.1. Verschillen bij de subgroepen 3. Het meest

Nadere informatie

België : een strategisch belangrijke biofarmaceutische hub in Europa

België : een strategisch belangrijke biofarmaceutische hub in Europa Farmacijfers - december 2015 België : een strategisch belangrijke biofarmaceutische hub in Europa Verantwoordelijke uitgever: Catherine Rutten, pharma.be, de Algemene Vereniging van de Geneesmiddelenindustrie

Nadere informatie

Polsslag Ondernemend Limburg juli 2015: +4,8 Ondernemersvertrouwen op hoogste peil in 4 jaar Nog geen hitterecords voor Limburgse economie

Polsslag Ondernemend Limburg juli 2015: +4,8 Ondernemersvertrouwen op hoogste peil in 4 jaar Nog geen hitterecords voor Limburgse economie Ieder kwartaal peilen VKW Limburg en UNIZO-Limburg naar het aanvoelen van de Limburgse ondernemers en bedrijfsleiders over de economische gang van zaken in de bedrijven. De resultaten van deze bevraging

Nadere informatie

Polsslag Ondernemend Limburg januari 2017

Polsslag Ondernemend Limburg januari 2017 Polsslag Ondernemend Limburg januari 2017 VKW Limburg en UNIZO Limburg houden de vinger aan de pols van de Limburgse economie POL Themabevraging januari 2017 Outlook 2017 1 Evaluatie 2016 volgens sector

Nadere informatie

Ondernemingen. 1 Meer oprichtingen dan stopzettingen. Kempen Provincie Antwerpen Vlaams Gewest. Streekpact Cijferanalyse.

Ondernemingen. 1 Meer oprichtingen dan stopzettingen. Kempen Provincie Antwerpen Vlaams Gewest. Streekpact Cijferanalyse. Streekpact 2013-2018 Cijferanalyse Publicatiedatum: 30 september 2013 Contactpersoon: Severine Appelmans Ondernemingen Samenvatting Aantal BTW-plichtige ondernemingen blijft stijgen (periode 2003-2013)

Nadere informatie

Werkloosheidscijfers Tijdelijke werkloosheid Faillissementen

Werkloosheidscijfers Tijdelijke werkloosheid Faillissementen De impact van de economische crisis in West Limburg Werkloosheidscijfers Tijdelijke werkloosheid Faillissementen MEI 2009 1. Werkloosheid 1.1 Niet werkende werkzoekenden Een eerste indicator die de economische

Nadere informatie

HET SALARIS. Welke factoren bepalen je loon?

HET SALARIS. Welke factoren bepalen je loon? HET SALARIS Welke factoren bepalen je loon? Inhoudstafel 1. Functie, sector en grootte van het bedrijf p4 2. Je diploma p5 3. De loonkloof p6 4. Plaats waar je werkt p9 5. Anciënniteit p10 Welke factoren

Nadere informatie

De regionale impact van de economische crisis

De regionale impact van de economische crisis De regionale impact van de economische crisis Damiaan Persyn Vives Beleidspaper 11 Juli 2009 VIVES Naamsestraat 61 bus 3510 3000 Leuven - Belgium Tel: +32 16 32 42 22 www.econ.kuleuven.be/vives De regionale

Nadere informatie

hoe aantrekkelijk bent u? employer branding is de basis voor toekomstig arbeidskapitaal

hoe aantrekkelijk bent u? employer branding is de basis voor toekomstig arbeidskapitaal hoe aantrekkelijk bent u? employer branding is de basis voor toekomstig arbeidskapitaal Waarom is employer branding belangrijk? Het speelveld van de HRmanager verandert. In de toekomst wordt het meer dan

Nadere informatie

COLLIERS INTERNATIONAL OFFICE REVIEW 2014

COLLIERS INTERNATIONAL OFFICE REVIEW 2014 1 Kosten, bereikbaarheid, aantal parkeerplaatsen en het imago van het bedrijf zijn veelal de factoren die vastgoedbeslissers bij de keuze voor een kantoorpand meenemen en het zijn allemaal factoren die

Nadere informatie

Rapportage beoordelen en incidenteel belonen 2012

Rapportage beoordelen en incidenteel belonen 2012 Rapportage beoordelen en incidenteel belonen 2012 Oktober 2013 Samenvatting Provinciebreed wordt er in 2012 met 91% van de medewerkers een planningsgesprek gevoerd, met 81% een voortgangsgesprek en met

Nadere informatie

Jongeren vinden moeilijker een job - Nieuwe cijfers Enquête naar de Arbeidskrachten, derde kwartaal

Jongeren vinden moeilijker een job - Nieuwe cijfers Enquête naar de Arbeidskrachten, derde kwartaal ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 5 februari 2009 Jongeren vinden moeilijker een job - Nieuwe cijfers Enquête naar de Arbeidskrachten, derde kwartaal 2008 - Het hoeft geen

Nadere informatie

HOOFDSTUK 2. Onze opdracht.

HOOFDSTUK 2. Onze opdracht. HOOFDSTUK 2. Onze opdracht. 26 onze opdracht Jaarverslag 2016» Enkele kerncijfers VDAB bemiddelt tussen werkzoekenden en werkgevers. Dat is een van onze basisopdrachten. We doen dit met een realistische

Nadere informatie

2.2.1 Aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt

2.2.1 Aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt 2.2 Uitdagingen op het vlak van werkgelegenheid 2.2.1 Aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt Het wordt steeds belangrijker om met voldoende kwalificaties naar de arbeidsmarkt te kunnen gaan. In Europees

Nadere informatie

Bijna 7 Belgische werknemers op 10 hebben een goed evenwicht tussen werk en privéleven

Bijna 7 Belgische werknemers op 10 hebben een goed evenwicht tussen werk en privéleven Bijna 7 Belgische werknemers op 10 hebben een goed evenwicht tussen werk en privéleven Een goed evenwicht tussen werk en privéleven bij werknemers heeft een positieve invloed op de resultaten van het bedrijf.

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 20 december 2013

PERSBERICHT Brussel, 20 december 2013 PERSBERICHT Brussel, 20 december 2013 Werkgelegenheid stabiel, werkloosheid opnieuw in stijgende lijn Arbeidsmarktcijfers derde kwartaal 2013 Na het licht herstel van de arbeidsmarkt in het tweede kwartaal

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 22 december 2015

PERSBERICHT Brussel, 22 december 2015 PERSBERICHT Brussel, 22 december 2015 Positieve arbeidsmarktevoluties in het derde kwartaal van 2015 De werkgelegenheidsgraad bij de 20- tot 64-jarigen bedroeg in het derde kwartaal van 2015 67,4% en steeg

Nadere informatie

De positie van de Vlaamse kust op de Belgische reismarkt

De positie van de Vlaamse kust op de Belgische reismarkt Kusttoerisme West-Vlaanderen Werkt 3, 28 De positie van de Vlaamse kust op de Belgische reismarkt Foto: Evelien Christiaens Rik De Keyser bestuurder-directeur en hoofd afdeling toerisme, WES Evelien Christiaens

Nadere informatie

Farmacijfers 2016 België, een groeiende farmahub

Farmacijfers 2016 België, een groeiende farmahub Farmacijfers 2016 België, een groeiende farmahub 2016 in een oogopslag Groeiende en 1 2016 was opnieuw een bijzonder jaar voor de farmaceutische sector in België. Ons land versterkte haar positie als speler

Nadere informatie

Polsslag Ondernemend Limburg januari 2015

Polsslag Ondernemend Limburg januari 2015 Polsslag Ondernemend Limburg januari 2015 VKW Limburg en UNIZO-Limburg houden vinger aan de pols van de Limburgse economie Wat is de POL? Online bevraging bij Limburgse ondernemers en bedrijfsleiders Op

Nadere informatie

De werkloosheid op haar hoogste peil sinds het begin van de crisis

De werkloosheid op haar hoogste peil sinds het begin van de crisis Oktober 2009 De werkloosheid op haar hoogste peil sinds het begin van de crisis De werkloosheid: moet het ergste nog komen? De uitzendarbeid en het aantal openstaande betrekkingen lopen weer terug Het

Nadere informatie

Polsslag Ondernemend Limburg januari 2018

Polsslag Ondernemend Limburg januari 2018 Polsslag Ondernemend Limburg januari 2018 VKW Limburg en UNIZO Limburg houden de vinger aan de pols van de Limburgse economie POL Themabevraging januari 2018 Outlook 2018 1 Evaluatie 2017 volgens sector

Nadere informatie

Verdeling volgens geslacht binnen de KBC Groep

Verdeling volgens geslacht binnen de KBC Groep Personeelsgegevens 2015 De onderstaande gegevens zijn gebaseerd op een extrapolatie van de cijfers voor de periode van 1 januari tot 30 september 2015. Wanneer een status wordt gegeven zijn dit cijfers

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 25 juni 2013

PERSBERICHT Brussel, 25 juni 2013 PERSBERICHT Brussel, 25 juni 2013 Meer 55-plussers aan het werk Arbeidsmarktcijfers eerste kwartaal 2013 66,7% van de 20- tot 64-jarigen is aan het werk. Dat percentage daalt licht in vergelijking met

Nadere informatie

Rapportage Toplijsten

Rapportage Toplijsten Rapportage Toplijsten www.qompas.nl Januari 2015 - februari 2015 - maart 2105 Qompas StudieKeuze favoriete studies Surrounded by Talent Inleiding In deze nieuwsbrief laten we verschillende top-10 lijstjes

Nadere informatie

DE VLAAMSE SOCIALE ECONOMIE IN 2015

DE VLAAMSE SOCIALE ECONOMIE IN 2015 DE VLAAMSE SOCIALE ECONOMIE IN 2015 Inhoud Inleiding... 3 1 Overzicht van de werknemers in de sociale economie... 3 2 Profielkenmerken van doelgroepwerknemers... 5 3 Regionale spreiding... 12 Methodologie...

Nadere informatie

Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009-2010

Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009-2010 FORUM Maart Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt 9-8e monitor: effecten van de economische crisis In steeg de totale werkloosheid in Nederland met % naar 26 duizend personen. Het werkloosheidspercentage

Nadere informatie

Kunstlaan 47-49, 1000 BRUSSEL Eric AERDEN Vooruitgangsstraat 56, 1210 BRUSSEL T GSM Persbericht

Kunstlaan 47-49, 1000 BRUSSEL Eric AERDEN Vooruitgangsstraat 56, 1210 BRUSSEL T GSM Persbericht Cel Externe Communicatie Kunstlaan 47-49, 1000 BRUSSEL Eric AERDEN Vooruitgangsstraat 56, 1210 BRUSSEL T. 02-2773408 GSM 0473-916424 Persbericht Datum: 26 november 2007 Betreft: Bijna 200 indicatoren geven

Nadere informatie

Profiel en tevredenheid van uitzendkrachten. In samenwerking met

Profiel en tevredenheid van uitzendkrachten. In samenwerking met Profiel en tevredenheid van uitzendkrachten. 2012 In samenwerking met 1 547.259 uitzendkrachten 547.259 motieven 2 Inhoudstafel 1. Uitzendarbeid vandaag 2. Doel van het onderzoek 3. De enquête 4. De verschillende

Nadere informatie

Jongeren ten opzichte van hun eerste job 15-09-2008

Jongeren ten opzichte van hun eerste job 15-09-2008 Jongeren ten opzichte van hun eerste job Samenvatting 15-09-2008 van de resultaten a Market Probe division Doelstelling van het onderzoek 2 3 Kennis over de jongeren ten aanzien van het einde van hun studies

Nadere informatie

Atlas voor gemeenten 2013: de positie van Utrecht. notitie van Onderzoek.

Atlas voor gemeenten 2013: de positie van Utrecht. notitie van Onderzoek. Atlas voor gemeenten 2013: de positie van Utrecht notitie van Onderzoek www.onderzoek.utrecht.nl mei 2013 Colofon uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht 030 286 1350 onderzoek@utrecht.nl internet

Nadere informatie

Wat vinden Vlamingen belangrijk in hun werk?

Wat vinden Vlamingen belangrijk in hun werk? Motivatie en welzijn Wat vinden Vlamingen belangrijk in hun werk? SERV. 2012. Arbeidsethos en arbeidsoriëntaties op de Vlaamse arbeidsmarkt 2007-2010. Informatiedossier. Brussel: SERV Stichting Innovatie

Nadere informatie

UNIZO KMO-BAROMETER. KMO-Barometer mrt 07 jun 07. dec 06

UNIZO KMO-BAROMETER. KMO-Barometer mrt 07 jun 07. dec 06 UNIZO KMO-BAROMETER UNIZO-Studiedienst, tel. 02 238 05 31 - fax 02 238 07 94 www.unizo.be Voor resultaten van vroegere edities van de KMO-barometer en andere KMO-statistieken zie: www.unizo.be/statistieken

Nadere informatie

Onderzoeksrapportage Leadership Connected 2016

Onderzoeksrapportage Leadership Connected 2016 Onderzoeksrapportage Leadership Connected 2016 Zaltbommel 30 mei 2016 Leadership Connected! Where Business meets Science 1 Inleiding Onderzoeksrapport Leadership Connected In tijden waarin ontwikkelingen

Nadere informatie

Bilaterale handel Vlaanderen - Colombia

Bilaterale handel Vlaanderen - Colombia Bilaterale handel Vlaanderen - Colombia Handelsbalans Vlaanderen - Colombia Onze handel met Colombia is steevast in een handelstekort geëindigd. Dat tekort was op zijn hoogst in 2008: zowat een half miljard

Nadere informatie

FOCUS Werkgelegengheid in het Brussels Grootstedelijk Gebied

FOCUS Werkgelegengheid in het Brussels Grootstedelijk Gebied Brussels Observatorium voor de Oktober 2013 FOCUS Werkgelegengheid in het Brussels Grootstedelijk Gebied De arbeidsmarkten van de 3 gewesten in België zijn erg verschillend en hebben elk hun eigen specificiteit,

Nadere informatie

1,9 miljoen Belgen hebben nog nooit een computer gebruikt; 2,6 miljoen Belgen hebben nog nooit op het internet gesurft.

1,9 miljoen Belgen hebben nog nooit een computer gebruikt; 2,6 miljoen Belgen hebben nog nooit op het internet gesurft. ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 8 november 2006 1,9 miljoen Belgen hebben nog nooit een computer gebruikt; 2,6 miljoen Belgen hebben nog nooit op het internet gesurft.

Nadere informatie

ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 26 november 2010

ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 26 november 2010 ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 26 november 2010 Meer personen op de arbeidsmarkt in de eerste helft van 2010. - Nieuwe cijfers Enquête naar de Arbeidskrachten, 2 de

Nadere informatie

De competentieportfolio van de Vlaamse zelfstandige ondernemer: maatstaf voor de duurzaamheid van de ondernemersloopbaan

De competentieportfolio van de Vlaamse zelfstandige ondernemer: maatstaf voor de duurzaamheid van de ondernemersloopbaan Loopbanen De competentieportfolio van de Vlaamse zelfstandige ondernemer: maatstaf voor de duurzaamheid van de ondernemersloopbaan Penne, K., & Bourdeaudhui, R. (2015). De competentieportfolio van de Vlaamse

Nadere informatie

Studentenstudie Randstad 2012. studenten aan het werk. Studentenstudie 2012 1

Studentenstudie Randstad 2012. studenten aan het werk. Studentenstudie 2012 1 Studentenstudie Randstad 2012 studenten aan het werk Studentenstudie 2012 1 inhoud 1. intro, aanpak en meest opvallende tendensen p. 3 1.1. intro... p. 3 1.2. aanpak p. 4 2. resultaten p. 5 2.1. werken

Nadere informatie

De Eurobarometer van het Europees Parlement (EB/EP 79.5)

De Eurobarometer van het Europees Parlement (EB/EP 79.5) Directoraat-generaal Communicatie AFDELING ANALYSE VAN DE PUBLIEKE OPINIE De Eurobarometer van het Europees Parlement (EB/EP 79.5) SOCIAALDEMOGRAFISCHE FOCUS Deel economie en maatschappij Brussel, oktober

Nadere informatie

Bedrijfsjurist in Beweging

Bedrijfsjurist in Beweging Salary Survey editie 2014 Bedrijfsjurist in Beweging Profiel, lonen en trends 01 Executive summary Met 696 deelnemers is deze editie 2014 van de salary survey bij de bedrijfsjurist een succes. We noteerden

Nadere informatie

Pendelarbeid tussen Gewesten en provincies

Pendelarbeid tussen Gewesten en provincies ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 19 juli 2007 Pendelarbeid tussen Gewesten en provincies Eén op de tien Belgen werkt in een ander gewest; één op de vijf in een andere

Nadere informatie

Profiel van de UVW-WZ: vergelijking 2004/ 2013

Profiel van de UVW-WZ: vergelijking 2004/ 2013 Profiel van de UVW-WZ: vergelijking 24/ 213 Dienst Studies Studies@rva.be Inhoudstafel: 1 INLEIDING 1 2 METHODOLOGIE 1 3 PROFIEL VAN DE UVW-WZ IN 24 EN IN 213 VOLGENS HET GEWEST 2 3.1 De -5-jarigen die

Nadere informatie

Mijn Startbaan Enquête 2009

Mijn Startbaan Enquête 2009 Mijn Startbaan Enquête 2009 Opzet van de enquête september 2009 promotie 2009 464 burgerlijk ir. s, 212 bio-ir. s 1510 industrieel ing. s 338 enquêtes werden teruggestuurd 335 enquêtes werden na kwaliteitscontrole

Nadere informatie

Monitor 2016Q4 15 Pag. MONITOR FLEXI-JOBS

Monitor 2016Q4 15 Pag. MONITOR FLEXI-JOBS Monitor 2016Q4 15 Pag. MONITOR FLEXI-JOBS 1 Flexi-jobs: Synthese Tabel 1: Aantal en aandeel flexi-arbeid -2016Q4- Aantal Aandeel Werkgevers 5 223 21,4% Arbeidsplaatsen tijdens kwartaal 1 16 831 9,4% Voltijdsequivalenten

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 24 september 2015

PERSBERICHT Brussel, 24 september 2015 PERSBERICHT Brussel, 24 september 2015 Lichte daling werkloosheid Arbeidsmarktcijfers tweede kwartaal 2015 De werkloosheidgraad gemeten volgens de definities van het Internationaal Arbeidsbureau daalde

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2014 kwartaal 4 Economische vooruitzichten, loopbaanbegeleiding en generatie Z. Randstad Nederland

Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2014 kwartaal 4 Economische vooruitzichten, loopbaanbegeleiding en generatie Z. Randstad Nederland Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2014 kwartaal 4 Economische vooruitzichten, loopbaanbegeleiding en generatie Z Randstad Nederland December 2014 INHOUDSOPGAVE Economische vooruitzichten 3 Loopbaanontwikkeling

Nadere informatie

KMO-Barometer 100,6 99,6

KMO-Barometer 100,6 99,6 De UNIZO KMO-barometer wordt sinds 17 opgemaakt en is de conjunctuurindicator voor de Vlaamse KMO. De barometer wordt per kwartaal samengesteld aan de hand van een bevraging bij een representatief KMO-panel

Nadere informatie

1 Beschrijving van de activiteiten in de sector op basis van de Nace-Bel nomenclatuur

1 Beschrijving van de activiteiten in de sector op basis van de Nace-Bel nomenclatuur 8 Consultancy A Algemeen overzicht van de sector 1 Beschrijving van de activiteiten in de sector op basis van de Nace-Bel nomenclatuur Deze studie brengt die sectoren in kaart die werknemers tewerkstellen

Nadere informatie

Instituut voor de nationale rekeningen

Instituut voor de nationale rekeningen Instituut voor de nationale rekeningen 2015-02-17 Links: Publicatie BelgoStat Online Algemene informatie Broos herstel in 2013 na krimp in 2012 in Brussel en Wallonië; verdere groeivertraging in 2013 in

Nadere informatie

Werknemers en hun loopbaan. Het nieuwe loopbaandenken voorbij

Werknemers en hun loopbaan. Het nieuwe loopbaandenken voorbij Werknemers en hun loopbaan Het nieuwe loopbaandenken voorbij Randstad arbeidsmarktstudie 2014 inhoud 1. Inleiding 04 2. Methodologie 05 3. Werknemers in België en hun werk 05 3.1. Moeder, waarom werken

Nadere informatie

PASO-flits 2 Een last ontlast? Ploegenarbeid in Vlaanderen

PASO-flits 2 Een last ontlast? Ploegenarbeid in Vlaanderen PASO-flits 2 Een last ontlast? Ploegenarbeid in Vlaanderen Vooral in de jaren 80 werd ploegenarbeid sterk gestimuleerd in een poging om de competitiviteit van de Belgische economie te vrijwaren. Door gebruik

Nadere informatie

DEPARTEMENT WERK EN SOCIALE ECONOMIE. Kerncijfers Vergrijzing en Werkzaamheid Versie 20 juni 2013

DEPARTEMENT WERK EN SOCIALE ECONOMIE. Kerncijfers Vergrijzing en Werkzaamheid Versie 20 juni 2013 DEPARTEMENT WERK EN SOCIALE ECONOMIE Kerncijfers Vergrijzing en Werkzaamheid Versie 20 juni 2013 1 De arbeidsmarkt wordt krapper: alle talent is nodig Evolutie van de vervangingsgraad (verhouding 15-24-jarigen

Nadere informatie

Overzicht van de behoeften aan wetenschappelijke en technologische beroepen

Overzicht van de behoeften aan wetenschappelijke en technologische beroepen Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid Overzicht van de behoeften aan wetenschappelijke en technologische beroepen 7 Juli 2010 Stéphane THYS Coördinator Opzet van de presentatie Studenten in wetenschappelijke

Nadere informatie

Salarissen en competenties van MBO-BOL gediplomeerden: Feiten en cijfers

Salarissen en competenties van MBO-BOL gediplomeerden: Feiten en cijfers Research Centre for Education and the Labour Market ROA Salarissen en competenties van MBO-BOL gediplomeerden: Feiten en cijfers ROA Fact Sheet ROA-F-2014/1 Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt

Nadere informatie

67,3% van de 20-64-jarigen aan het werk

67,3% van de 20-64-jarigen aan het werk ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 28 oktober 67,3% van de 20-64-jarigen aan het werk Tegen 2020 moet 75% van de Europeanen van 20 tot en met 64 jaar aan het werk zijn.

Nadere informatie

5. Discussie. 5.1 Informatieve waarde van de basisgegevens

5. Discussie. 5.1 Informatieve waarde van de basisgegevens 5. 5.1 Informatieve waarde van de basisgegevens Relevante conclusies voor het beleid zijn pas mogelijk als de basisgegevens waaruit de samengestelde indicator berekend werd voldoende recent zijn. In deze

Nadere informatie

De farmaceutische sector in België :

De farmaceutische sector in België : FARMA CIJFERS 2015 De farmaceutische sector in België : Een hoeksteen van de Belgische economie, een laboratorium van hoop voor de patiënten De kerncijfers voor 2015 bevestigen de kracht van de farmaceutische

Nadere informatie

Adrem Flash ONMEDIA. E-newsletter 13 april 2015. Reclame-investeringen Februari 2015

Adrem Flash ONMEDIA. E-newsletter 13 april 2015. Reclame-investeringen Februari 2015 (keur) (keur) Adrem Flash ONMEDIA In de periode januari-februari bedroegen de totale reclame-investeringen ongeveer ruim 500 miljoen Euro ofwel 6% minder dan het jaar ervoor. Evolutie van de totale reclame-investeringen

Nadere informatie

FONDS VOOR ARBEIDSONGEVALLEN

FONDS VOOR ARBEIDSONGEVALLEN FONDS VOOR ARBEIDSONGEVALLEN Oktober 2011 De arbeidsongevallen in de uitzendarbeidsector in 2010 1 Inleiding De arbeidsongevallen van de uitzendkrachten kunnen worden geanalyseerd op basis van drie selectiecriteria

Nadere informatie

KNELPUNTBEROEPEN LOKALE BESTUREN Focus op een aantal knelpuntfuncties

KNELPUNTBEROEPEN LOKALE BESTUREN Focus op een aantal knelpuntfuncties KNELPUNTBEROEPEN LOKALE BESTUREN Focus op een aantal knelpuntfuncties Tess Poppe 26 maart 205 Inhoud DEEL I Knelpuntberoepen OCMW s... 2. Overzicht functies... 2.. Verpleegkundige... 3..2 Hoofdverpleegkundige...

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 28 maart 2013

PERSBERICHT Brussel, 28 maart 2013 PERSBERICHT Brussel, 28 maart 2013 De Belgische arbeidsmarkt in 2012 Nieuwe cijfers Enquête naar de Arbeidskrachten Hoeveel personen verrichten betaalde arbeid? Hoeveel mensen zijn werkloos? Hoeveel inactieve

Nadere informatie

De mobiliteit van talent in de socialprofitsector In-, door- en uitstroom Een onderzoek bij meer dan 4000 werknemers uit de sector

De mobiliteit van talent in de socialprofitsector In-, door- en uitstroom Een onderzoek bij meer dan 4000 werknemers uit de sector De mobiliteit van talent in de socialprofitsector In-, door- en uitstroom Een onderzoek bij meer dan 4000 werknemers uit de sector Luc Dekeyser, 2012 Talent groeit als je het ruimte geeft Groeit een goudvis

Nadere informatie

Bedrijfsjurist in Beweging

Bedrijfsjurist in Beweging Salary Survey editie 2014 Bedrijfsjurist in Beweging Profiel, lonen en trends 01 Executive summary Met 696 deelnemers is deze editie 2014 van de salary survey bij de bedrijfsjurist een succes. We noteerden

Nadere informatie

Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting

Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting Feiten en cijfers Hebben laaggeschoolden een hoger risico om in armoede te belanden? Ja. Laagopgeleiden hebben het vaak

Nadere informatie

BPOST EN KBC FAVORIET IN APRIL

BPOST EN KBC FAVORIET IN APRIL BINCK BEURSBAROMETER APRIL 2017 BPOST EN KBC FAVORIET IN APRIL 10 APRIL 2017 De top 3 favoriete aandelen om te kopen bij de Belgische Binck-belegger ziet er deze maand enigszins anders uit: AB Inbev stijgt

Nadere informatie

Tempo-Team arbeidsmarkt en werkvloer onderzoek

Tempo-Team arbeidsmarkt en werkvloer onderzoek Tempo-Team arbeidsmarkt en werkvloer onderzoek team.xx Methodologie Representatieve steekproef België: 550 werknemers 200 HR managers Duitsland: 529 werknemers 200 HR managers Kwantitatieve peiling naar

Nadere informatie

De 50-plussers op de Limburgse arbeidsmarkt

De 50-plussers op de Limburgse arbeidsmarkt De 50-plussers op de Limburgse arbeidsmarkt FEBRUARI 2012 INHOUD Blz 1. Bevolking 2 1.1 Totale bevolking 2 1.2 Doorstromingscoëfficiënt 2 1.3 Bevolking op beroepsactieve leeftijd naar socio-economische

Nadere informatie

Wat draagt bij aan een gelukkig pensioen? Een vergelijking tussen Nederland, België, Denemarken en Zweden

Wat draagt bij aan een gelukkig pensioen? Een vergelijking tussen Nederland, België, Denemarken en Zweden Wat draagt bij aan een gelukkig pensioen? Een vergelijking tussen Nederland, België, Denemarken en Zweden Onderzoek van GfK november 2015 Inleiding Delta Lloyd is continu bezig het pensioenbewustzijn te

Nadere informatie

Dit werk is gelicenseerd onder een Creative Commons Naamsvermelding-GeenAfgeleideWerken 3.0 Unported licentie. Resultaten SJBN Enquête 2012

Dit werk is gelicenseerd onder een Creative Commons Naamsvermelding-GeenAfgeleideWerken 3.0 Unported licentie. Resultaten SJBN Enquête 2012 Dit werk is gelicenseerd onder een Creative Commons Naamsvermelding-GeenAfgeleideWerken 3.0 Unported licentie Resultaten SJBN Enquête 2012 Inhoudsopgave Achtergrond Resultaten enquête Steekproef Algehele

Nadere informatie

Belgische farmaceutische industrie verstevigt haar Europese toppositie. Belgische farmacijfers in een Europese context

Belgische farmaceutische industrie verstevigt haar Europese toppositie. Belgische farmacijfers in een Europese context Belgische farmaceutische industrie verstevigt haar Europese toppositie Belgische farmacijfers 2015 - in een Europese context INLEIDING In 2015 heeft België haar Europese toppositie als biofarmaceutische

Nadere informatie

Bediende in de logistieke sector: kansen voor vrouwen?

Bediende in de logistieke sector: kansen voor vrouwen? Bediende in de logistieke sector: kansen voor vrouwen? Welke percepties leven er bij werknemers en studenten omtrent de logistieke sector? Lynn De Bock en Valerie Smid trachten in hun gezamenlijke masterproef

Nadere informatie