Randstad Award onderzoek naar de kwaliteit van de employer brand van de grootste Belgische bedrijven

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Randstad Award 2014. onderzoek naar de kwaliteit van de employer brand van de grootste Belgische bedrijven"

Transcriptie

1 1 Randstad Award 2014 onderzoek naar de kwaliteit van de employer brand van de grootste Belgische bedrijven

2 inhoud 3 belang van een sterke employer brand 5 aanpak 7 resultaten 7 instrumentele bouwstenen die de aantrekkelijkheid van een bedrijf als werkgever bepalen 7 waarom kiezen mensen voor een bedrijf? 10 resultaten doelgroepen 11 symbolische bouwstenen die de aantrekkelijkheid van een bedrijf als werkgever bepalen 14 welke sectoren zijn de meest aantrekkelijke werkgevers? 14 farmaceutische sector opnieuw meest aantrekkelijke sector 17 aantrekkelijkheid van de private sectoren volgens de subgroepen 19 waarom zijn de sectoren (on)aantrekkelijk? 20 waarom is de socialprofitsector (on)aantrekkelijk? 21 welke bouwstenen scoren het best bij de socialprofit- en de private sector? 22 welke bedrijven zijn de meest aantrekkelijke werkgevers? 22 naambekendheid van privéwerkgevers 23 naambekendheid van socialprofitorganisaties 24 relatieve aantrekkelijkheid van privéwerkgevers 1 30 relatieve aantrekkelijkheid van socialprofitorganisaties 32 relatieve aantrekkelijkheid van alle bedrijven samen 34 absolute aantrekkelijkheid van privéwerkgevers 35 absolute aantrekkelijkheid van socialprofitorganisaties 36 belangrijkste conclusies 38 bijlage: lijst van deelnemende privéwerkgevers 41 bijlage: lijst van socialprofitorganisaties 2

3 belang van een sterke employer brand Als humanresourcesdienstverlener en marktleider op het vlak van uitzendarbeid ervaart Randstad dagelijks hoe belangrijk een sterke employer brand is. Dankzij een sterke employer brand trekken bedrijven niet alleen gemakkelijker mensen aan, maar behouden ze die ook langer. Bovendien heeft een sterke employer brand een positieve invloed op de betrokkenheid van de werknemers. Die identificeren zich namelijk gemakkelijker met een bedrijf met een sterke brand en zijn dan ook sneller geneigd om extra inspanningen te doen. Bedrijven houden er het best een langetermijn visie op na als het op hun employer brand aankomt. Het is geen goed idee om alleen aan je employer brand te werken als het goed gaat. Een goede naam en faam opbouwen kost meestal jaren. Wie hier pas mee begint als de economie aantrekt, komt hopeloos te laat. De filosofie achter de Randstad Award is dat de manier waarop potentiële werknemers naar een bedrijf kijken niet afhangt van enkele toevalligheden. Denk maar aan een leuk kranten artikel of een hippe, inspirerende CEO. Integendeel: hun beeld is grotendeels gebaseerd op feitelijke en duurzame ontwikkelingen. De communicatie bepaalt het imago van een bedrijf alleen maar voor een deel. De opinie van het publiek wordt vooral beïnvloed door de feiten, handelingen en initiatieven van een bedrijf. Met andere woorden: door de manier waarop de onderneming doet wat ze doet. Elk bedrijf heeft dus, binnen bepaalde grenzen, invloed op zijn eigen employer brand. Randstad wil bedrijven helpen om hun employer brand te verbeteren. Daarom hebben we een kwalitatief en sterk onderbouwd onderzoek opgezet dat peilt naar de aantrekkelijkheid van de grootste werkgevers in België. Dit onderzoek en de bijbehorende Randstad Award zijn uitgegroeid tot een sterk format. De boodschap? Getalenteerd personeel aantrekken en behouden in de 21ste eeuw kan alleen als je investeert in een sterke employer brand. Niet verwonderlijk spreekt deze boodschap heel wat spelers op de arbeidsmarkt aan. alweer een award Hoe onderscheidt de Randstad Award zich van onderzoeken die op het eerste gezicht vergelijkbaar zijn? De Randstad Award is uitsluitend gebaseerd op de brede publieke opinie. Iedereen tussen 18 en 65 jaar (actief op de arbeidsmarkt of niet) komt in aanmerking als respondent. Vergelijkbare studies zijn meestal gebaseerd op vragenlijsten voor de humanresourcesafdelingen of op de mening van de vaste mede werkers of enkele experts. Dit onderzoek draait om de employer brand van bedrijven. Die is dan weer gebaseerd op het imago van het bedrijf als werkgever. Hoe kijkt de buitenwereld naar dit bedrijf? Die vraag proberen we te beantwoorden. Het onderzoek gaat dus niet over de identiteit van het bedrijf. Daarbij draait het namelijk om deze fundamentele vraag: hoe zien we onszelf als bedrijf? Het spreekt voor zich dat de 3

4 identiteit en het imago van een bedrijf niet samenvallen. Anderzijds is het duidelijk dat beiden elkaar sterk beïnvloeden. Bij dit onderzoek komen alle grote privéwerkgevers met meer dan werk nemers aan bod. Ze hoeven zelf geen initiatief te nemen, want Randstad neemt ze automatisch op in het onderzoek. Alle grote bedrijven die in België actief zijn, komen dus in aanmerking voor deze award. Dit jaar gaat het om 185 bedrijven. In tegenstelling tot de voorbije twee jaar komen de 29 publieke diensten deze keer niet aan bod. 36 bedrijven en organisaties uit de socialprofitsector namen hun plaats in. Tot nu toe was dit de enige sector die de respondenten nog niet hadden geëvalueerd. Randstad reikt deze award uit op basis van een onderzoek bij respondenten. Sinds 2010 voeren we het online uit. Het grote voordeel van deze nieuwe methode? We kunnen de samenstelling van de respondentengroep nog beter controleren dan vroeger. In 2014 wordt de Randstad Award uitgereikt in 23 landen. wat mag u verwachten? In dit rapport vindt u het antwoord op de volgende vragen: Op basis van welke criteria kiezen mensen een werkgever? In welke sectoren vinden we de meest aantrekkelijke werkgevers en waarom? Welke individuele bedrijven zijn de meest aantrekkelijke werkgevers en waarom? Hoe verschilt de employer brand in de socialprofit- en de private sector? Wat zijn de grote tendensen als we de resultaten van deze studie vergelijken met die van voorgaande studies? We wensen u alvast veel leesplezier. 4

5 aanpak Tijdens de maanden september, oktober en november 2013 verzamelde Randstad in samenwerking met ICMA International voor de veertiende keer op rij de mening van respondenten (studenten, werknemers, werkzoekenden, huisvrouwen ) tussen 18 en 65 jaar. Net zoals de drie voorgaande jaren vulden de respondenten de vragenlijst online in. 1 Volgens deze criteria komt een holding die in België enkele duizenden mensen tewerkstelt bij verschillende bedrijven met verschillende namen niet in aanmerking voor dit onderzoek. Bedrijven zoals Unilin en Pfizer die onder verschillende btw-nummers opereren (entiteiten van elk minder dan 1000 werknemers), maken wel deel uit van de lijst. We hebben verschillende bronnen geraadpleegd om de lijst van deelnemende bedrijven te vervolledigen. Staat een bedrijf dat aan de criteria voldoet toch niet in de lijst? Gelieve ons dan op de hoogte te brengen. We nemen het bij de volgende peiling op in onze lijst. Randstad vroeg hen om hun mening over de aantrekkelijkheid van de employer brands van de belangrijkste werkgevers in België. Op basis van een aantal selectiecriteria kozen we hiervoor 185 bedrijven uit de private sector. Het gaat om ondernemingen die op Belgisch grondgebied actief zijn en meer dan mensen tewerkstellen onder eenzelfde naam (of een deel van een naam) 1. Dit jaar komen ook 36 socialprofitorganisaties aan bod in het onderzoek. Zij namen de plaats in van de publieke diensten. Normaal gezien nemen deze bedrijven en organisaties volgend jaar opnieuw deel aan het onderzoek. In de bijlage vindt u een lijst van de deelnemende werkgevers en diensten. de respondenten geslacht man 49 % vrouw 51 % taal Franstalig 47 % Nederlandstalig 53 % leeftijd jaar 33 % jaar 33 % jaar 33 % opleidingsniveau master 21 % bachelor 37 % maximaal secundair 42 % Zoals altijd is het aandeel jongeren bewust oververtegenwoordigd in vergelijking met de totale bevolking. Jongeren zijn namelijk meer mobiel op de arbeidsmarkt. Bovendien wordt op die manier hun minder goede kennis van de bedrijfswereld gecompenseerd en krijgen we significante resultaten voor een doelgroep die erg belangrijk is in het kader van dit onderzoek. Door het relatief grotere aandeel jongeren is ook het aandeel hooggeschoolden oververtegenwoordigd. Deze studie heeft twee doelen. Ten eerste willen we achterhalen welke bedrijven beschouwd worden als de meest aantrekkelijke werkgevers in België. Daartoe vragen we aan de respondenten om voor de bedrijven uit de lijst die ze kennen aan te geven of ze er al dan niet graag zouden werken. Op die manier krijgen we een beeld van de globale aantrek kelijkheid van een bedrijf als werkgever. Ten tweede focust deze studie op wat deze bedrijven nu net aantrekkelijk maakt. Heeft het te maken met de aantrekkelijke lonen of is de fijne werksfeer het belangrijkst? In de praktijk gaat het altijd om een mix van factoren. We noemen deze de bouwstenen van de employer brand. We onderscheiden er 17. Eerst gaan we na hoe zwaar deze bouwstenen doorwegen. Respondenten kunnen punten verdelen over deze bouwstenen: competitief loonpakket (salaris, extralegale voordelen) werkzekerheid op langere termijn financiële gezondheid aangename werksfeer interessante jobinhoud toekomstperspectieven/loopbaanmogelijkheden internationale loopbaanmogelijkheden kwalitatieve opleidingsmogelijkheden kwaliteit van het management goede balans tussen werk en privéleven 5

6 flexibele werkvoorwaarden ligging van het bedrijf aandacht voor milieu en samenleving aandacht voor diversiteit kwalitatieve producten en diensten sterke waarden nieuwste technologieën/innovatievermogen In de rest van de tekst gebruiken we verkorte versies van deze bouwstenen (alleen de tekst in blauw). Daarnaast evalueren de respondenten voor elk van de deelnemende bedrijven nog eens 10 van deze 17 bouwstenen afzonderlijk. loonpakket toekomstperspectieven werksfeer werkzekerheid financiële gezondheid jobinhoud opleidingen management balans privé/werk milieu/samenleving Op die manier komen bedrijven niet alleen te weten hoe aantrekkelijk ze zijn als werkgever, maar ook waarom. Dit jaar breiden we onze analyse van de bouwstenen van een employer brand opnieuw uit. Naast de instrumentele bouwstenen (loonpakket, werkzekerheid ) vragen we de respondenten voor het eerst ook naar hun mening over de symbolische bouwstenen. Die slaan op de menselijke trekken die we met merken, en dus ook werkgeversmerken, associëren (eerlijkheid, betrouwbaarheid, zekerheid ). De theorie is dat heel wat organisaties (en merken) zich eerder via symbolische kenmerken onderscheiden dan via instrumentele bouwstenen. Volgens deze theorie verklaart de combinatie van symbolische en instrumentele bouwstenen de uiteindelijke aantrekkingskracht van de employer brands. eerlijk betrouwbaar veilig oprecht gerespecteerd intelligent opwindend spannend nuchter hoog aangeschreven sterk robuust gedurfd hoge status mannelijk 6

7 resultaten instrumentele bouwstenen die de aantrekkelijkheid van een bedrijf als werkgever bepalen waarom kiezen mensen voor een bedrijf? Wat maakt een bedrijf aantrekkelijk in de ogen van de buitenwereld? Op basis van welke criteria beslist iemand of hij al dan niet voor een bedrijf wil werken? Om dit te achterhalen, gaan we dieper in op de bouwstenen van een employer brand. Zoals we al zeiden in het vorige hoofdstuk, maken we dit jaar voor het eerst een opsplitsing tussen instrumentele en symbolische bouwstenen. In het verleden stelden we al vast dat het belang van de verschillende bouwstenen van een employer brand al bij al heel stabiel blijft. Wel treden er in de loop der jaren soms veranderingen op. Die beperkte wijzigingen hebben meestal te maken met de economische conjunctuur. Zo hebben we gemerkt dat de bouwsteen werkzekerheid belangrijker wordt in jaren waarin het conjunctureel gezien moeilijker gaat. Maar ook structurele veranderingen of bepaalde gebeurtenissen kunnen een rol spelen. Omdat de lijst met bouwstenen twee jaar geleden licht is aangepast en ook hun benaming soms (licht) is veranderd, kunnen we alleen vergelijken met de voorbije twee jaar. 7

8 Opnieuw weinig verrassingen dit jaar (figuur 1). De top zes bestaat uit dezelfde bouwstenen als de voorbije jaren, met werkzekerheid als belangrijkste criterium. De financiële gezondheid van een bedrijf staat dit jaar op de tweede plaats, gevolgd door loonpakket. Jobinhoud behoudt de vierde plaats, hoewel deze bouwsteen qua belang een lichte achteruitgang noteert. Werkklimaat en balans werk/privé bekleden dezelfde positie in de top zes als vorig jaar. De enige noemenswaardige wijziging dit jaar is dat de bouwsteen ligging van het bedrijf aan belang inboet. Vorig jaar was deze bouwsteen opgeklommen tot een zevende plaats, toen de beste score ooit. Dit jaar valt hij opnieuw terug naar een traditionele negende plaats. Ook opvallend is dat de kleinere bouwstenen er allemaal op vooruitgaan. De tien bouwstenen die vorig jaar de laagste posities innamen, stijgen gezamenlijk van 22,6 naar 26,2 %. Figuur 1: Welke symbolische bouwstenen zijn belangrijk bij de keuze voor een werkgever en evolutie t.o.v. 2013? bouwsteen werkzekerheid 14,9 15 financieel gezond 13,1 12,4 competitief loonpakket 11,1 12,7 interessante jobs aangename werksfeer 8,7 8,7 9,6 9,3 goede balans tussen privé en werk toekomstperspectieven/carrièremogelijkheden 6,3 6,1 6,5 5,9 kwalitatieve opleidingen goed gelegen flexibele werkvoorwaarden 5,1 4,9 4,3 4,6 6,1 4,2 kwalitatieve producten/diensten sterk management bewuste omgang met milieu en samenleving internationale/wereldwijde loopbaanmogelijkheden diversiteit aangemoedigd sterk imago/sterke waarden nieuwste technologieën/innovatief andere 2,7 2,7 2,5 2,4 2,3 1,9 1,7 0,5 2,2 2,4 2,1 2,1 1,7 1,6 1,4 0,5 8

9 Overzicht subgroepen totaal man vs vrouw secundair en lager vs master -24 vs 50+ werkzekerheid 14,9 % -1,1 % 4,6 % -5,4 % financieel gezond 13,1 % 2,8 % 2,9 % -6,5 % competitief loonpakket 11,1 % 0,3 % 0,1 % -2,3 % interessante jobs (jobinhoud) 8,7 % -1,2 % -4,2 % 1,6 % aangename werksfeer 8,7 % -2,3 % -0,2 % 0,3 % balans privé/werk 6,3 % -1,6 % -0,9 % -0,1 % toekomstperspectieven/carrièremogelijkheden 6,1 % 0,8 % -1,0 % 2,1 % kwalitatieve opleidingen 5,1 % 0,8 % -0,0 % 1,9 % goed gelegen 4,9 % -0,6 % 0,0 % 0,7 % flexibele werkvoorwaarden 4,3 % -0,9 % 0,1 % 0,1 % kwalitatieve producten/diensten 2,7 % 0,2 % -0,1 % 0,3 % sterk management 2,7 % 0,6 % -0,1 % 0,6 % bewust omgaat milieu/samenleving 2,5 % 0,0 % -0,6 % 0,7 % internationale loopbaanmogelijkheden 2,4 % 0,9 % -0,9 % 2,5 % diversiteit aanmoedigt 2,3 % -0,1 % 0,4 % 1,1 % sterke waarden 1,9 % 0,3 % -0,1 % 1,3 % nieuwste technologieën/innovatief 1,7 % 0,8 % -0,1 % 1,1 % 9

10 resultaten doelgroepen De arbeidsmarkt is niet homogeen. Er zijn verschillende groepen op actief die niet altijd met dezelfde bril naar de verschillende bouwstenen kijken. In de loop der jaren wijzigt de manier waarop de subgroepen de verschillende bouwstenen waarderen overigens zeer weinig. Deze nieuwe trend die we vorig jaar opmerkten, krijgt dit jaar bevestiging. Vrouwen hechten meer belang aan werkzekerheid, de werksfeer, de balans privé/werk, flexibele werkvoorwaarden, de ligging van het bedrijf en de jobinhoud. Mannen vinden de financiële gezondheid van en de toekomstperspectieven/(internationale) loopbaanmogelijkheden en opleidingen bij een bedrijf dan weer belangrijker. Net zoals vorig jaar hechten beide subgroepen hetzelfde belang aan een competitief loonpakket. Vroeger vonden mannen dat duidelijker belangrijker dan vrouwen. Dit is de enige, zij het wel heel belangrijke, verschuiving die we opmerken. Werknemers met een masterdiploma hechten meer belang aan de jobinhoud, toekomstperspectieven, een internationale loopbaan en de balans privé/werk. Werknemers met maximaal een diploma secundair onderwijs zijn gevoeliger voor de werkzekerheid bij en de financiële gezondheid van een bedrijf. Net zoals vorig jaar verschilt het belang van een competitief loonpakket niet tussen deze subgroepen. 50-plussers zijn net zoals vorig jaar in vergelijking met -25-jarigen meer gericht op werkzekerheid, financiële gezondheid en een competitief loonpakket. De jongeren vinden (internationale) loopbaanmogelijkheden, kwalitatieve opleidingen en toekomstperspectieven belangrijker. 10

11 symbolische bouwstenen die de aantrekkelijkheid van een bedrijf als werkgever bepalen Zoals we al zeiden in hoofdstuk 2, spelen bij de aantrekkelijkheid van bedrijven naast instrumentele bouwstenen ook symbolische bouwstenen een rol. Die laatste slaan op de menselijke trekken die we met merken, en dus ook werkgeversmerken, associëren (eerlijkheid, betrouwbaarheid, zekerheid ). Zoals bij instrumentele bouwstenen het geval is, verwachten we ook een verschil in waardering tussen de verschillende symbolische bouwstenen. Net zoals bij de instrumentele bouwstenen krijgen de respondenten punten ter beschikking. Die mogen ze vrij verdelen over de symbolische bouwstenen. Op figuur 2 ziet u de resultaten. Figuur 2: Welke symbolische bouwstenen zijn belangrijk bij de keuze voor een werkgever? eerlijk betrouwbaar veilig oprecht gerespecteerd intelligent opwindend spannend nuchter hoog aangeschreven sterk robuust gedurfd hoge status mannelijk 1,2 6,5 5,8 5,4 5 4,7 4,3 4,1 4 3,2 2,7 8,9 9,9 13,7 20,6 11

12 Mensen verwachten van een potentiële werkgever in de eerste plaats dat hij eerlijk en betrouwbaar is. Deze bouwstenen halen respectievelijk 21 en 14 %. Veilig (zekerheid) staat op de derde plaats met 10 %. De bouwsteen oprecht haalt op zijn beurt 9 % en gerespecteerd sluit de top vijf af. Kenmerken zoals opwindend en spannend spelen weliswaar een niet te onderschatten rol, maar zijn duidelijk minder belangrijk. Onderaan de lijst vinden we criteria zoals sterk, robuust, mannelijk en gedurfd. Subgroepen symbolische kenmerken totaal man vs vrouw secundair en lager vs master (+) -24 vs 50+ eerlijk 20,6 % 0,2 % 2,4 % -7,2 % betrouwbaar 13,7 % -1,5 % 1,4 % -4,0 % veilig 9,9 % -1,2 % 2,9 % -2,4 % oprecht 8,9 % -0,3 % 0,6 % -0,4 % gerespecteerd 6,5 % -1,2 % 0,0 % 0,6 % intelligent 5,8 % 0,2 % -4,4 % 1,4 % opwindend 5,4 % 0,1 % -1,1 % 2,2 % spannend 5,0 % -0,3 % -1,3 % 2,5 % nuchter 4,7 % 0,4 % -0,5 % 1,1 % hoog aangeschreven 4,3 % 0,7 % 0,0 % 0,3 % sterk 4,1 % 0,5 % 0,0 % 1,0 % robuust 4,0 % 0,0 % 0,1 % -0,6 % gedurfd 3,2 % 0,8 % -0,5 % 2,2 % hoge status 2,7 % 0,8 % -0,1 % 1,9 % mannelijk 1,2 % 0,8 % 0,4 % 1,4 % 12

13 De 15 symbolische bouwstenen zijn terug te brengen tot 5 basisdimensies: Oprecht: eerlijk, oprecht, nuchter Innovatief: gedurfd, opwindend, spannend Prestigieus: hoge status, hoog aangeschreven, gerespecteerd Competent: zekerheid, intelligent, betrouwbaar Robuust: robuust, sterk, mannelijk Het valt op dat er weinig verschillen zijn bij de subgroepen. Mannen en vrouwen scoren nagenoeg identiek, zelfs bij de basisdimensie robuust. Ook tussen onderwijsniveaus is er geen noemenswaardig verschil. Alleen bij de leeftijden zien we enig onderscheid. Veertigplussers hechten meer belang aan oprechtheid en competenties, jongeren gaan meer voor innovatie. Maar ook bij de jongeren zijn de belangrijkste basisdimensies oprecht en competent. Twee basisdimensies springen er duidelijk bovenuit: oprecht en competent, met respectievelijk 34 en 29 %. Op ruime afstand volgen innovatief (14 %), prestigieus (13 %) en robuust (9 %). Instrumentele en symbolische bouwstenen: welke verklarende waarde voor de algemene aantrekkelijkheid van een bedrijf? Er is een heel sterk verband tussen de scores die bedrijven halen op de verschillende bouwstenen en hun algemene aantrekkelijkheid. In deze context dringt deze belangrijke vraag zich op: versterken de scores van bedrijven op de symbolische bouwstenen dit verband nog? Om daar een antwoord op te krijgen, hebben we een regressieanalyse uitgevoerd. Daarbij gold de aantrekkelijkheid van een bedrijf als uitgangspunt en kwamen respectievelijk de instrumentele en symbolische bouwstenen in een eerste en tweede stap aan bod. Beide blokken van bouwstenen spelen een aanzienlijke rol bij de vastgestelde verschillen op het vlak van de aantrekkelijkheid van een bedrijf. Voor de instrumentele is dit.331 of 33 %, voor de symbolische.025 ofwel afgerond 3 %. Alle bouwstenen samen verklaren dus 36 % van de verschillen in aantrekkelijkheid van bedrijven. De extra verklaring van de symbolische bouwstenen is weliswaar significant, maar alles bij elkaar genomen beperkt. Het verband tussen de scores voor afzonderlijke bouwstenen van bedrijven en hun algemene aantrekkelijkheid blijkt voor beide soorten bouwstenen hoog te liggen. Bij de instrumentele ligt dit tussen de.541 en de.361. Voor de symbolische is dit.457 en.347. Speciale dank aan Saartje Cromheecke (Faculteit Psychologie, Universiteit Gent), die de analyses heeft uitgevoerd. 13

14 welke sectoren 1 zijn de meest aantrekkelijke werkgevers? farmaceutische sector opnieuw meest aantrekkelijke sector 1 Met de indeling per sector bedoelen we niet de traditionele sectoren. De 185 deelnemende bedrijven aan deze studie (zie lijst in de bijlage) werden ondergebracht in 22 sectoren. De scores van een specifieke sector zijn de gemiddelde scores van de bedrijven die onder deze sector vallen. Dit jaar hebben we de indeling in sectoren aangepast. Om een correcte vergelijking met 2013 mogelijk te maken, hebben we de scores van de betrokken sectoren van vorig jaar opnieuw berekend. Naast de 22 privésectoren is ook de socialprofitsector als aparte sector opgenomen. 2 % respondenten die 4 of 5 geven op een schaal van 5. Weinig wijzigingen bij de rangschikking van de sectoren dit jaar. De top vijf van de privésectoren is exact dezelfde als vorig jaar. De farmaceutische sector is opnieuw de winnaar en ziet zijn aantrekkelijkheid met maar liefst 9 procentpunten stijgen tot een historische score van 49 %. Gemiddeld gingen de bedrijven er dit jaar 6 procentpunten op vooruit. De winst van de farmasector is intussen geen verrassing meer. Op één editie na (2009) kwam deze sector telkens als de nummer één uit de bus. Op de tweede plaats vinden we de media, die ook een sterke stijging laten optekenen (7 %). Ook de nummer drie, de sector informatica & consultancy, gaat er sterk op vooruit. Op de vierde en de vijfde plaats vinden we net als vorig jaar aeronautica en elektronica. Als we rekening houden met de socialprofitsector, dan halen deze twee laatste sectoren een vijfde en een zesde plaats. Een eerste redelijke verschuiving vinden we op positie tien. Na jaren van terugval klimt de financiële sector eindelijk weer op in de rangschikking en eist hij opnieuw een plek in de top tien op. Ook de sector niet-metaal maakt een mooie sprong voorwaarts, net als de retailsector. De automotivesector (retail en diensten) moet daarentegen enkele plaatsen inleveren. Aantrekkelijkheid van de sectoren 2013 tegenover farmaceutica media informatica & consultancy social profit 38 aeronautica elektronica voeding bouw & installatie chemie banken & verzekeringen niet-metaal automotive (productie) energie retail (textiel, meubelen ) transport (goederen), logistiek automotive (retail, diensten) horeca & toerisme human resources telecom & contact centers distributie transport (mensen) metaal-staal industriële schoonmaak, milieu & veiligheid totaal

15 Dit jaar hebben we voor het eerst ook 36 socialprofitorganisaties opgenomen in het onderzoek. Deze bedrijven halen een gemiddelde aantrekkelijkheidscore van 38,4 %. Daarmee neemt de sector de vierde plaats in, na de farmasector, de media en informatica & consultancy. Hoe de socialprofitsector zich verhoudt tot de publieke sector, kunnen we vanuit dit onderzoek niet rechtstreeks beantwoorden. Als we kijken naar de score van de publieke sector in de voorbije twee jaar, vermoeden we dat die sector iets boven de socialprofitsector zou eindigen. De aantrekkelijkheid van de sectoren volgens hun Net Promotor Score (NPS) plaats plaats ( % plaats % 4-5 plaats % 4-5 ( % 4-5) % ) vs %1-2 NPS (NPS) farmaceutica 48,7 % 1 20,3 % ,4 % 1 informatica & consultancy 42,1 % 3 24,0 % ,1 % 2 media 44,4 % 2 26,7 % ,7 % 3 elektronica 37,2 % 6 24,8 % ,4 % 4 social profit 38,4 % 4 31,3 % 8-4 7,2 % 5 aeronautica 37,4 % 5 30,6 % 7-3 6,8 % 6 voeding 34,9 % 7 28,7 % 5 1 6,2 % 7 bouw & installatie 34,3 % 8 30,5 % 6 1 3,8 % 8 chemie 31,2 % 9 35,1 % ,9 % 9 banken & verzekeringen 31,0 % 10 35,0 % ,0 % 10 niet-metaal 30,1 % 11 34,4 % ,3 % 11 energie 29,7 % 13 34,1 % 9 4-4,3 % 12 automotive (productie) 30,1 % 12 35,9 % ,8 % 13 transport (goederen) & logistiek 29,1 % 15 35,6 % ,5 % 14 human resources 28,6 % 18 35,2 % ,7 % 15 retail (textiel, meubelen, ) 29,4 % 14 36,1 % ,7 % 16 telecom & contact centers 27,6 % 19 36,1 % ,5 % 17 automotive (retail & diensten) 29,0 % 16 38,5 % ,5 % 18 horeca & toerisme 28,9 % 17 40,4 % ,6 % 19 distributie 25,3 % 20 42,3 % ,0 % 20 transport (mensen) 24,7 % 21 44,7 % ,1 % 21 industriële schoonmaak, milieu & veiligheid 22,5 % 23 43,9 % ,4 % 22 metaal & staal 23,0 % 22 45,1 % ,1 % 23 15

16 Sinds jaar en dag wordt de aantrekkelijkheid van de sectoren gemeten door de scores 4 en 5 op een schaal van 5 samen te tellen. Dit zijn de respondenten die graag tot heel graag voor een bepaald bedrijf willen werken. Een alternatieve methode is om de positieve scores af te zetten tegen de negatieve. Het is namelijk niet onmogelijk dat een bedrijf net zoveel fans telt als personen die er een aversie tegen koesteren. Deze alternatieve score (de net promotor score) wordt berekend door de scores 1 en 2 af te trekken van de totaalscore van 4 en 5. Wie een positieve score haalt, heeft een positief geladen merk. De vraag is wel of deze alternatieve berekening de rangschikking verandert. De resultaten leren dat de uiteindelijke rangschikking weinig wijzigt. Uit deze alternatieve meting komt de farmasector zelfs als een nog sterkere winnaar naar voor. Deze sector kent niet alleen het hoogste aandeel respondenten die de score 4 of 5 geven, maar ook het laagste aandeel van zij die 1 of 2 geven. Daardoor stijgt de voorsprong op de nummer twee van 6,6 % naar maar liefst 10,3 %. Bij deze alternatieve berekening verliezen de media ook hun tweede plaats. Deze sector kent namelijk meer tegenstanders dan informatica & consultancy. Daardoor wipt deze laatste over de media naar de tweede plek. De socialprofitsector blijkt iets minder aantrekkelijk op basis van deze alternatieve meting. Omgekeerd wint de humanresourcessector op deze manier net enkele plaatsen in de rangschikking. 16

17 aantrekkelijkheid van de private sectoren volgens de subgroepen Hoewel de farmasector dit jaar zijn leiderspositie als meest aantrekkelijke sector verstevigde, is dit niet het geval bij de verschillende subgroepen. Vorig jaar scoorde deze sector het hoogst bij alle subgroepen, op één na. Dit jaar zien vier subgroepen de farmasector niet als meest aantrekkelijke. Bij de studenten en jongeren is de toppositie weggelegd voor de sector informatica & consultancy. De farmasector is bij beide subgroepen slechts derde. De mediasector haalt het bij de Franstalige respondenten en de sector bouw & installatie is de meest aantrekkelijke bij de arbeiders. Ondanks deze resultaten profileert de farmasector zich bij de meeste subgroepen als meest aantrekkelijke sector. De hegemonie van de drie meest aantrekkelijke privésectoren bij de verschillende subgroepen komt dit jaar ook iets minder uit de verf dan vorig jaar. Toen kon amper één sector hun heerschappij doorbreken. Dit jaar slagen drie sectoren daarin: bouw & installatie (zoals gezegd winnaar bij de arbeiders), aeronautica (ook bij de arbeiders) en de elektronicasector (bij de mannen en de kaderleden). Welke drie private sectoren kregen de hoogste score van de onderzochte subgroepen? totaal farmaceutica media informatica & consultancy student informatica & consultancy media farmaceutica man farmaceutica informatica & consultancy elektronica vrouw farmaceutica media informatica & consultancy jaar informatica & consultancy media farmaceutica jaar farmaceutica media informatica & consultancy jaar farmaceutica media informatica & consultancy master farmaceutica media informatica & consultancy bachelor farmaceutica media informatica & consultancy secundair onderwijs en lager farmaceutica media informatica & consultancy arbeider bouw & installatie farmaceutica aeronautica bediende farmaceutica media informatica & consultancy kaderlid farmaceutica elektronica informatica & consultancy Franstalig media farmaceutica informatica & consultancy Nederlandstalig farmaceutica media informatica & consultancy 17

18 Hoe scoort de socialprofitsector eigenlijk bij de verschillende subgroepen? In tegenstelling tot de publieke sector in de voorbije twee jaar slaagt de socialprofitsector er niet in om de toppositie in te nemen bij een subgroep. Bij amper twee subgroepen (vrouwen en bedienden) nestelt de sector zich in de top drie. Ter vergelijking: de publieke sector haalde vorig jaar de top drie bij maar liefst negen subgroepen. Welke drie sectoren kregen de hoogste score van de onderzochte subgroepen, met inbegrip van de socialprofitsector? totaal farmaceutica media informatica & consultancy student informatica & consultancy media farmaceutica man farmaceutica informatica & consultancy elektronica vrouw farmaceutica media social profit jaar informatica & consultancy media farmaceutica jaar farmaceutica media informatica & consultancy jaar farmaceutica media informatica & consultancy master farmaceutica media informatica & consultancy bachelor farmaceutica media informatica & consultancy secundair onderwijs en lager farmaceutica media informatica & consultancy arbeider bouw & installatie farmaceutica aeronautica bediende farmaceutica media social profit kaderlid farmaceutica elektronica informatica & consultancy Franstalig media farmaceutica informatica & consultancy Nederlandstalig farmaceutica media informatica & consultancy 18

19 waarom zijn de sectoren (on)aantrekkelijk? Hoe aantrekkelijk een werkgever overkomt, heeft te maken met een combinatie van verschillende bouwstenen. Het volstaat niet om sterk te scoren op een of andere bouwsteen om hoge toppen te scheren in de rangschikking. Het verbaast dan ook niet dat de meest aantrekkelijke sectoren niet alleen de hoogste punten krijgen voor een welbepaalde bouwsteen, maar dat ze het vaak ook erg goed doen voor de tien onderzochte bouwstenen samen. Zo staat de farmasector net zoals vorig jaar op nummer één bij negen van de tien bouwstenen. Alleen bij werksfeer is dat opnieuw niet het geval: daar strandt de sector op de tweede plaats. Een heel ander beeld zien we bij de media. Traditioneel munt deze sector alleen in enkele bouwstenen uit. Ook dit jaar haalt hij de eerste plaats bij werksfeer. Daarnaast eindigt deze sector in de top drie van de bouwstenen jobinhoud, toekomstperspectieven en milieu/samenleving. De nummer drie van de algemene rangschikking, informatica & consultancy, haalt dit jaar de top drie bij zeven van de tien bouwstenen. Alleen bij balans privé/werk, milieu/samenleving en werkzekerheid is dat niet het geval. Ook op het vlak van de instrumentele bouwstenen doet deze sector het dit jaar beter dan de media. Maar vijf andere sectoren (buiten de traditionele top drie) slagen erin om de top drie te halen bij een bouwsteen. Vorig jaar miste banken & verzekeringen de top drie bij alle bouwstenen, maar dit jaar is deze sector terug van de partij bij twee criteria: loonpakket en balans werk-privé. Ook de sectoren voeding, energie, elektronica en bouw & installatie konden de heerschappij van de top drie doorbreken loonpakket farmaceutica informatica & consultancy banken & verzekeringen toekomst farmaceutica informatica & consultancy media werksfeer media farmaceutica informatica & consultancy zekerheid farmaceutica bouw & installatie energie balans privé/werk farmaceutica banken & verzekeringen voeding financieel gezond farmaceutica informatica & consultancy voeding jobinhoud farmaceutica media informatica & consultancy opleidingen farmaceutica informatica & consultancy elektronica management farmaceutica informatica & consultancy voeding milieu/samenleving farmaceutica media energie 19

Ne noeste werker. Over de West-Vlaamse werknemer en zijn job. Auteur: Peter Catthoor

Ne noeste werker. Over de West-Vlaamse werknemer en zijn job. Auteur: Peter Catthoor Ne noeste werker Over de West-Vlaamse werknemer en zijn job Auteur: Peter Catthoor Van West-Vlamingen wordt vaak het traditionele beeld opgehangen van een noeste, harde werker die zijn principes en waarden

Nadere informatie

Employer branding en rekruteringscommunicatie. Gids voor de federale communicatoren. COMM Collection - Nr. 24

Employer branding en rekruteringscommunicatie. Gids voor de federale communicatoren. COMM Collection - Nr. 24 Employer branding en rekruteringscommunicatie Gids voor de federale communicatoren COMM Collection - Nr. 24 COMM Collection is een reeks van praktische gidsen bestemd voor alle federale communicatoren.

Nadere informatie

Instroom- en retentiebeleid van bedrijven

Instroom- en retentiebeleid van bedrijven Instroom- en retentiebeleid van bedrijven Wachten tot de witte raaf aan de deur komt kloppen? Finaal eindrapport In opdracht van: Federgon Uitgevoerd door: Daphné Valsamis Barbara Vandeweghe Wim Van der

Nadere informatie

Barometer 2011 van de Maatschappelijke Verantwoordelijkheid Duurzame ontwikkeling resoluut verankerd in ondernemingen in België

Barometer 2011 van de Maatschappelijke Verantwoordelijkheid Duurzame ontwikkeling resoluut verankerd in ondernemingen in België Barometer 2011 van de Maatschappelijke Verantwoordelijkheid Duurzame ontwikkeling resoluut verankerd in ondernemingen in België VOORWOORD Heel bemoedigende vooruitgang voor België De resultaten van de

Nadere informatie

WAT IS ER VAN HEN GEWORDEN? ONDERZOEK NAAR DE HUIDIGE PROFESSIONELE SITUATIE VAN OUD- JUNIOR ASSISTENTEN

WAT IS ER VAN HEN GEWORDEN? ONDERZOEK NAAR DE HUIDIGE PROFESSIONELE SITUATIE VAN OUD- JUNIOR ASSISTENTEN WAT IS ER VAN HEN GEWORDEN? ONDERZOEK NAAR DE HUIDIGE PROFESSIONELE SITUATIE VAN OUD- JUNIOR ASSISTENTEN MAART 2014 INHOUD INLEIDING... 2 1. ONDERZOEKSPOPULATIE... 3 2. RESPONS EN NON-RESPONS ANALYSE...

Nadere informatie

Jong Geweld. Werkvolk werven op het web. Feiten & fabels volgens jonge werknemers

Jong Geweld. Werkvolk werven op het web. Feiten & fabels volgens jonge werknemers Jong Geweld Jongeren over jongeren voor werkgevers Werkvolk werven op het web Feiten & fabels volgens jonge werknemers Pedagoog Bert Smits "Een jongere vraagt zich elke dag af of hij zinvol bezig is" Jong

Nadere informatie

Bedrijfsjurist in beweging

Bedrijfsjurist in beweging Salary Survey editie 2014 Bedrijfsjurist in beweging cover Profiel, lonen en trends 02 SALARY SURVEY 2014 Inhoudstafel SALARY SURVEY 2014 03 04 Intro 03 04 05 06 07 01 06 Executive summary 02 10 98 Ronde

Nadere informatie

HANDLEIDING REKRUTERING NL

HANDLEIDING REKRUTERING NL Mei 2012 SELOR ACADEMY HANDLEIDING REKRUTERING NL Selor Academy Rekruteringsmodule 2012, Selor, Bischoffsheimlaan 15, 1000 Brussel Tenzij anders vermeld zijn de teksten en de gegevens in deze handleiding

Nadere informatie

EMPLOYER BRANDING BIJ SKATTEETATEN

EMPLOYER BRANDING BIJ SKATTEETATEN OPLEIDING SOCIAAL WERK Personeelswerk EMPLOYER BRANDING BIJ SKATTEETATEN HOE KAN SOCIALE MEDIA BIJDRAGEN AAN DE PROFILERING VAN EEN ORGANISATIE? Scriptie van Christophe PROOST tot het behalen van het diploma

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Management Summary 2

Inhoudsopgave. Management Summary 2 Inhoudsopgave Management Summary 2 1 Inleiding 5 1.1 Klantvriendelijkheid 5 1.2 Verwachtingen sturen perceptie klantvriendelijkheid 6 1.3 Breng klantbeleving in de organisatie 7 2 De klantvriendelijkheid

Nadere informatie

Resultaten Enquête Broodfondsen

Resultaten Enquête Broodfondsen Resultaten Enquête Broodfondsen Behorend bij MA Thesis Masterprogramma: Politiek en maatschappij in historisch perspectief Student: Jonathan Fink Jensen Studentnummer: 3483649 Scriptiebegeleider: prof.

Nadere informatie

FEBIAC INFO DECEMBER 2014. Nummer 82 - Maart 2015 CONSUMENTENONDERZOEK: AUTOBEZIT EN AUTOGEBRUIK

FEBIAC INFO DECEMBER 2014. Nummer 82 - Maart 2015 CONSUMENTENONDERZOEK: AUTOBEZIT EN AUTOGEBRUIK FEBIAC INFO DECEMBER 2014 INFO Nummer 82 - Maart 2015 CONSUMENTENONDERZOEK: AUTOBEZIT EN AUTOGEBRUIK 4 6 10 16 SAMENVATTING INLEIDING HOUDING TEGENOVER MOBILITEIT HOUDING TEGENOVER AUTOBEZIT 22 30 36 AANKOOPPROCES

Nadere informatie

Talent telt in de top Monitor Talent naar de Top 2013

Talent telt in de top Monitor Talent naar de Top 2013 Talent telt in de top Monitor Talent naar de Top 2013 Commissie monitoring Talent naar de top VanDoorneHuiskes en partners Talent telt in de top Monitor Talent naar de top 2013 Babette Pouwels, Wilma Henderikse

Nadere informatie

Werken en leren in Nederland

Werken en leren in Nederland Werken en leren in Nederland Lex Borghans Didier Fouarge Andries de Grip Jesper van Thor ROA-R-2014/3 Colofon Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA). Niets uit deze uitgave mag op enige manier

Nadere informatie

Open Data in Nederland: Onderzoek naar Percepties

Open Data in Nederland: Onderzoek naar Percepties Open Data in Nederland: Onderzoek naar Percepties Definitieve versie: 24 oktober 2014 Albert Meijer Elena Bindels 1 Inhoudsopgave Management summary 1. Inleiding 2. Methoden van onderzoek 3. Beschrijving

Nadere informatie

Deelnemers bewuster van onbewustzijn: De pensioenbewustzijnmeter. Een onderzoek van Wijzer in geldzaken. 1-meting pensioenbewustzijn-monitor

Deelnemers bewuster van onbewustzijn: De pensioenbewustzijnmeter. Een onderzoek van Wijzer in geldzaken. 1-meting pensioenbewustzijn-monitor Deelnemers bewuster van onbewustzijn: De pensioenbewustzijnmeter Een onderzoek van Wijzer in geldzaken 1-meting pensioenbewustzijn-monitor Deelnemers bewuster van onbewustzijn: De pensioenbewustzijnmeter

Nadere informatie

ONDERWIJS IS EEN RECHT, GEEN VOORRECHT. Over de verhoging van het inschrijvingsgeld en de besparingen in het onderwijs. Jongerenbeweging van de PVDA

ONDERWIJS IS EEN RECHT, GEEN VOORRECHT. Over de verhoging van het inschrijvingsgeld en de besparingen in het onderwijs. Jongerenbeweging van de PVDA ONDERWIJS IS EEN RECHT, GEEN VOORRECHT Over de verhoging van het inschrijvingsgeld en de besparingen in het onderwijs. Jongerenbeweging van de PVDA Inhoud Inhoud... 1 Inleiding...2 1. Context... 3 1.1.

Nadere informatie

BOUWEN AAN DE STAD over citymarketing in Nederland

BOUWEN AAN DE STAD over citymarketing in Nederland BOUWEN AAN DE STAD over citymarketing in Nederland Afstudeeronderzoek Arnoud van der Kolk (9809643) TCW- corporate communication In opdracht van de gemeente Zaanstad Afstudeercommissie: M.D.T. de Jong

Nadere informatie

Monitor jonge fiscalisten 2009

Monitor jonge fiscalisten 2009 Monitor jonge fiscalisten 2009 Amsterdam, juni 2009 In opdracht van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB) Monitor jonge fiscalisten 2009 Theo Smid Djoerd de Graaf De wetenschap dat het goed

Nadere informatie

Werken aan de flexibele schil. Verre fictie of noodzakelijke evolutie?

Werken aan de flexibele schil. Verre fictie of noodzakelijke evolutie? Werken aan de flexibele schil. Verre fictie of noodzakelijke evolutie? Unique Collection Werken aan de flexibele schil. Verre fictie of noodzakelijke evolutie? Uitgave Unique Verantwoordelijke uitgever:

Nadere informatie

workingict Trekt ICT weer aan? datanews RECRUITMENT SPECIAL BELGISCHE ICT-SECTOR COMPLEET OVERZICHT VAN DE

workingict Trekt ICT weer aan? datanews RECRUITMENT SPECIAL BELGISCHE ICT-SECTOR COMPLEET OVERZICHT VAN DE workingict RECRUITMENT SPECIAL SPECIALE EDITIE VAN DATA NEWS VAN 20 NOVEMBER 2009. Is inbegrepen in de prijs, mag niet los verkocht worden. COMPLEET OVERZICHT VAN DE BELGISCHE ICT-SECTOR Trekt ICT weer

Nadere informatie

De eoverheid vanuit gebruikersperspectief

De eoverheid vanuit gebruikersperspectief De everheid vanuit gebruikersperspectief Center for e-government Studies Universiteit Twente ! 1 DE everheid VANUIT GEBRUIKERS- PERSPECTIEF MTIEVEN EN GEDRAG VAN NEDERLANDSE BURGERS TEN AANZIEN VAN HET

Nadere informatie

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com. Woord vooraf

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com. Woord vooraf Woord vooraf Toen ik drie jaar geleden met mijn opleiding startte, leek het eindwerk mijn uiteindelijke doel. Vandaag is het zover! Dit eindwerk vorm het sluitstuk binnen mijn opleiding als Maatschappelijk

Nadere informatie

Diversiteit op de werkvloer: hoe werkt dat? Voorbeelden van diversiteitsbeleid in de praktijk

Diversiteit op de werkvloer: hoe werkt dat? Voorbeelden van diversiteitsbeleid in de praktijk Diversiteit op de werkvloer: hoe werkt dat? Voorbeelden van diversiteitsbeleid in de praktijk Nederlandse Organisatie voor toegepastnatuurwetenschappelijk onderzoek TNO S. de Vries, C. van de Ven, M. Nuyens,

Nadere informatie

Thematische studie Duurzame inzetbaarheid in de publieke sector. Resultaten van de secundaire analyse op POMO 2010

Thematische studie Duurzame inzetbaarheid in de publieke sector. Resultaten van de secundaire analyse op POMO 2010 Thematische studie Duurzame inzetbaarheid in de publieke sector Resultaten van de secundaire analyse op POMO 2010 Thematische studie Duurzame inzetbaarheid in de publieke sector Resultaten van de secundaire

Nadere informatie

De uitstroom van jonge fiscalisten uit het hoger onderwijs

De uitstroom van jonge fiscalisten uit het hoger onderwijs Amsterdam, juni 2008 In opdracht van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB) De uitstroom van jonge fiscalisten uit het hoger onderwijs Bert Hof Djoerd de Graaf De wetenschap dat het goed is SEO

Nadere informatie

1.6.1.3. Marktaandelen aardgas... 36 1.6.1.4. Dual fuel... 36 1.6.1.5. Leverancierswissels... 37 1.6.1.6. Switchindicator VREG... 42 1.6.1.7.

1.6.1.3. Marktaandelen aardgas... 36 1.6.1.4. Dual fuel... 36 1.6.1.5. Leverancierswissels... 37 1.6.1.6. Switchindicator VREG... 42 1.6.1.7. marktmonitor 14 Inhoudsopgave 1. De ervaringen van de energieafnemers op de energiemarkt in Vlaanderen... 4 A. Gezinnen... 4 1.1. Indeling afnemers... 4 1.2. Hoe ervaren de gezinnen de energiemarkt in

Nadere informatie

Trendrapport internetgebruik 2012. Een Nederlands en Europees perspectief

Trendrapport internetgebruik 2012. Een Nederlands en Europees perspectief Trendrapport internetgebruik 2012 Een Nederlands en Europees perspectief 1 Universiteit Twente / Center for e-government Studies Postbus 217 7500AE Enschede T. +31 (0) 53 489 1021 F. +31 (0) 53 489 42

Nadere informatie

DE SOCIALE NETWERKEN VAN ETNISCH TURKSE ONDERNEMERS IN GENT

DE SOCIALE NETWERKEN VAN ETNISCH TURKSE ONDERNEMERS IN GENT 2014 ARTEVELDEHOGESCHOOL DE SOCIALE NETWERKEN VAN ETNISCH TURKSE ONDERNEMERS IN GENT Karijn Bonne, Reyhan Görgöz & Ayse Ergürbüz 2 INHOUDSTAFEL 1.Situering...5 Etnisch ondernemerschap en etnisch sociaal

Nadere informatie

Werkzoekende schoolverlaters in Vlaanderen 2014 Zet je talenten aan het werk

Werkzoekende schoolverlaters in Vlaanderen 2014 Zet je talenten aan het werk 27ste studie Werkzoekende schoolverlaters in Vlaanderen 2014 Zet je talenten aan het werk 27 ste studie Werkzoekende schoolverlaters In Vlaanderen 2014 Zet je talenten aan het werk VDAB Studiedienst Keizerslaan

Nadere informatie