Randstad Award onderzoek naar de kwaliteit van de employer brand van de grootste Belgische bedrijven

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Randstad Award 2014. onderzoek naar de kwaliteit van de employer brand van de grootste Belgische bedrijven"

Transcriptie

1 1 Randstad Award 2014 onderzoek naar de kwaliteit van de employer brand van de grootste Belgische bedrijven

2 inhoud 3 belang van een sterke employer brand 5 aanpak 7 resultaten 7 instrumentele bouwstenen die de aantrekkelijkheid van een bedrijf als werkgever bepalen 7 waarom kiezen mensen voor een bedrijf? 10 resultaten doelgroepen 11 symbolische bouwstenen die de aantrekkelijkheid van een bedrijf als werkgever bepalen 14 welke sectoren zijn de meest aantrekkelijke werkgevers? 14 farmaceutische sector opnieuw meest aantrekkelijke sector 17 aantrekkelijkheid van de private sectoren volgens de subgroepen 19 waarom zijn de sectoren (on)aantrekkelijk? 20 waarom is de socialprofitsector (on)aantrekkelijk? 21 welke bouwstenen scoren het best bij de socialprofit- en de private sector? 22 welke bedrijven zijn de meest aantrekkelijke werkgevers? 22 naambekendheid van privéwerkgevers 23 naambekendheid van socialprofitorganisaties 24 relatieve aantrekkelijkheid van privéwerkgevers 1 30 relatieve aantrekkelijkheid van socialprofitorganisaties 32 relatieve aantrekkelijkheid van alle bedrijven samen 34 absolute aantrekkelijkheid van privéwerkgevers 35 absolute aantrekkelijkheid van socialprofitorganisaties 36 belangrijkste conclusies 38 bijlage: lijst van deelnemende privéwerkgevers 41 bijlage: lijst van socialprofitorganisaties 2

3 belang van een sterke employer brand Als humanresourcesdienstverlener en marktleider op het vlak van uitzendarbeid ervaart Randstad dagelijks hoe belangrijk een sterke employer brand is. Dankzij een sterke employer brand trekken bedrijven niet alleen gemakkelijker mensen aan, maar behouden ze die ook langer. Bovendien heeft een sterke employer brand een positieve invloed op de betrokkenheid van de werknemers. Die identificeren zich namelijk gemakkelijker met een bedrijf met een sterke brand en zijn dan ook sneller geneigd om extra inspanningen te doen. Bedrijven houden er het best een langetermijn visie op na als het op hun employer brand aankomt. Het is geen goed idee om alleen aan je employer brand te werken als het goed gaat. Een goede naam en faam opbouwen kost meestal jaren. Wie hier pas mee begint als de economie aantrekt, komt hopeloos te laat. De filosofie achter de Randstad Award is dat de manier waarop potentiële werknemers naar een bedrijf kijken niet afhangt van enkele toevalligheden. Denk maar aan een leuk kranten artikel of een hippe, inspirerende CEO. Integendeel: hun beeld is grotendeels gebaseerd op feitelijke en duurzame ontwikkelingen. De communicatie bepaalt het imago van een bedrijf alleen maar voor een deel. De opinie van het publiek wordt vooral beïnvloed door de feiten, handelingen en initiatieven van een bedrijf. Met andere woorden: door de manier waarop de onderneming doet wat ze doet. Elk bedrijf heeft dus, binnen bepaalde grenzen, invloed op zijn eigen employer brand. Randstad wil bedrijven helpen om hun employer brand te verbeteren. Daarom hebben we een kwalitatief en sterk onderbouwd onderzoek opgezet dat peilt naar de aantrekkelijkheid van de grootste werkgevers in België. Dit onderzoek en de bijbehorende Randstad Award zijn uitgegroeid tot een sterk format. De boodschap? Getalenteerd personeel aantrekken en behouden in de 21ste eeuw kan alleen als je investeert in een sterke employer brand. Niet verwonderlijk spreekt deze boodschap heel wat spelers op de arbeidsmarkt aan. alweer een award Hoe onderscheidt de Randstad Award zich van onderzoeken die op het eerste gezicht vergelijkbaar zijn? De Randstad Award is uitsluitend gebaseerd op de brede publieke opinie. Iedereen tussen 18 en 65 jaar (actief op de arbeidsmarkt of niet) komt in aanmerking als respondent. Vergelijkbare studies zijn meestal gebaseerd op vragenlijsten voor de humanresourcesafdelingen of op de mening van de vaste mede werkers of enkele experts. Dit onderzoek draait om de employer brand van bedrijven. Die is dan weer gebaseerd op het imago van het bedrijf als werkgever. Hoe kijkt de buitenwereld naar dit bedrijf? Die vraag proberen we te beantwoorden. Het onderzoek gaat dus niet over de identiteit van het bedrijf. Daarbij draait het namelijk om deze fundamentele vraag: hoe zien we onszelf als bedrijf? Het spreekt voor zich dat de 3

4 identiteit en het imago van een bedrijf niet samenvallen. Anderzijds is het duidelijk dat beiden elkaar sterk beïnvloeden. Bij dit onderzoek komen alle grote privéwerkgevers met meer dan werk nemers aan bod. Ze hoeven zelf geen initiatief te nemen, want Randstad neemt ze automatisch op in het onderzoek. Alle grote bedrijven die in België actief zijn, komen dus in aanmerking voor deze award. Dit jaar gaat het om 185 bedrijven. In tegenstelling tot de voorbije twee jaar komen de 29 publieke diensten deze keer niet aan bod. 36 bedrijven en organisaties uit de socialprofitsector namen hun plaats in. Tot nu toe was dit de enige sector die de respondenten nog niet hadden geëvalueerd. Randstad reikt deze award uit op basis van een onderzoek bij respondenten. Sinds 2010 voeren we het online uit. Het grote voordeel van deze nieuwe methode? We kunnen de samenstelling van de respondentengroep nog beter controleren dan vroeger. In 2014 wordt de Randstad Award uitgereikt in 23 landen. wat mag u verwachten? In dit rapport vindt u het antwoord op de volgende vragen: Op basis van welke criteria kiezen mensen een werkgever? In welke sectoren vinden we de meest aantrekkelijke werkgevers en waarom? Welke individuele bedrijven zijn de meest aantrekkelijke werkgevers en waarom? Hoe verschilt de employer brand in de socialprofit- en de private sector? Wat zijn de grote tendensen als we de resultaten van deze studie vergelijken met die van voorgaande studies? We wensen u alvast veel leesplezier. 4

5 aanpak Tijdens de maanden september, oktober en november 2013 verzamelde Randstad in samenwerking met ICMA International voor de veertiende keer op rij de mening van respondenten (studenten, werknemers, werkzoekenden, huisvrouwen ) tussen 18 en 65 jaar. Net zoals de drie voorgaande jaren vulden de respondenten de vragenlijst online in. 1 Volgens deze criteria komt een holding die in België enkele duizenden mensen tewerkstelt bij verschillende bedrijven met verschillende namen niet in aanmerking voor dit onderzoek. Bedrijven zoals Unilin en Pfizer die onder verschillende btw-nummers opereren (entiteiten van elk minder dan 1000 werknemers), maken wel deel uit van de lijst. We hebben verschillende bronnen geraadpleegd om de lijst van deelnemende bedrijven te vervolledigen. Staat een bedrijf dat aan de criteria voldoet toch niet in de lijst? Gelieve ons dan op de hoogte te brengen. We nemen het bij de volgende peiling op in onze lijst. Randstad vroeg hen om hun mening over de aantrekkelijkheid van de employer brands van de belangrijkste werkgevers in België. Op basis van een aantal selectiecriteria kozen we hiervoor 185 bedrijven uit de private sector. Het gaat om ondernemingen die op Belgisch grondgebied actief zijn en meer dan mensen tewerkstellen onder eenzelfde naam (of een deel van een naam) 1. Dit jaar komen ook 36 socialprofitorganisaties aan bod in het onderzoek. Zij namen de plaats in van de publieke diensten. Normaal gezien nemen deze bedrijven en organisaties volgend jaar opnieuw deel aan het onderzoek. In de bijlage vindt u een lijst van de deelnemende werkgevers en diensten. de respondenten geslacht man 49 % vrouw 51 % taal Franstalig 47 % Nederlandstalig 53 % leeftijd jaar 33 % jaar 33 % jaar 33 % opleidingsniveau master 21 % bachelor 37 % maximaal secundair 42 % Zoals altijd is het aandeel jongeren bewust oververtegenwoordigd in vergelijking met de totale bevolking. Jongeren zijn namelijk meer mobiel op de arbeidsmarkt. Bovendien wordt op die manier hun minder goede kennis van de bedrijfswereld gecompenseerd en krijgen we significante resultaten voor een doelgroep die erg belangrijk is in het kader van dit onderzoek. Door het relatief grotere aandeel jongeren is ook het aandeel hooggeschoolden oververtegenwoordigd. Deze studie heeft twee doelen. Ten eerste willen we achterhalen welke bedrijven beschouwd worden als de meest aantrekkelijke werkgevers in België. Daartoe vragen we aan de respondenten om voor de bedrijven uit de lijst die ze kennen aan te geven of ze er al dan niet graag zouden werken. Op die manier krijgen we een beeld van de globale aantrek kelijkheid van een bedrijf als werkgever. Ten tweede focust deze studie op wat deze bedrijven nu net aantrekkelijk maakt. Heeft het te maken met de aantrekkelijke lonen of is de fijne werksfeer het belangrijkst? In de praktijk gaat het altijd om een mix van factoren. We noemen deze de bouwstenen van de employer brand. We onderscheiden er 17. Eerst gaan we na hoe zwaar deze bouwstenen doorwegen. Respondenten kunnen punten verdelen over deze bouwstenen: competitief loonpakket (salaris, extralegale voordelen) werkzekerheid op langere termijn financiële gezondheid aangename werksfeer interessante jobinhoud toekomstperspectieven/loopbaanmogelijkheden internationale loopbaanmogelijkheden kwalitatieve opleidingsmogelijkheden kwaliteit van het management goede balans tussen werk en privéleven 5

6 flexibele werkvoorwaarden ligging van het bedrijf aandacht voor milieu en samenleving aandacht voor diversiteit kwalitatieve producten en diensten sterke waarden nieuwste technologieën/innovatievermogen In de rest van de tekst gebruiken we verkorte versies van deze bouwstenen (alleen de tekst in blauw). Daarnaast evalueren de respondenten voor elk van de deelnemende bedrijven nog eens 10 van deze 17 bouwstenen afzonderlijk. loonpakket toekomstperspectieven werksfeer werkzekerheid financiële gezondheid jobinhoud opleidingen management balans privé/werk milieu/samenleving Op die manier komen bedrijven niet alleen te weten hoe aantrekkelijk ze zijn als werkgever, maar ook waarom. Dit jaar breiden we onze analyse van de bouwstenen van een employer brand opnieuw uit. Naast de instrumentele bouwstenen (loonpakket, werkzekerheid ) vragen we de respondenten voor het eerst ook naar hun mening over de symbolische bouwstenen. Die slaan op de menselijke trekken die we met merken, en dus ook werkgeversmerken, associëren (eerlijkheid, betrouwbaarheid, zekerheid ). De theorie is dat heel wat organisaties (en merken) zich eerder via symbolische kenmerken onderscheiden dan via instrumentele bouwstenen. Volgens deze theorie verklaart de combinatie van symbolische en instrumentele bouwstenen de uiteindelijke aantrekkingskracht van de employer brands. eerlijk betrouwbaar veilig oprecht gerespecteerd intelligent opwindend spannend nuchter hoog aangeschreven sterk robuust gedurfd hoge status mannelijk 6

7 resultaten instrumentele bouwstenen die de aantrekkelijkheid van een bedrijf als werkgever bepalen waarom kiezen mensen voor een bedrijf? Wat maakt een bedrijf aantrekkelijk in de ogen van de buitenwereld? Op basis van welke criteria beslist iemand of hij al dan niet voor een bedrijf wil werken? Om dit te achterhalen, gaan we dieper in op de bouwstenen van een employer brand. Zoals we al zeiden in het vorige hoofdstuk, maken we dit jaar voor het eerst een opsplitsing tussen instrumentele en symbolische bouwstenen. In het verleden stelden we al vast dat het belang van de verschillende bouwstenen van een employer brand al bij al heel stabiel blijft. Wel treden er in de loop der jaren soms veranderingen op. Die beperkte wijzigingen hebben meestal te maken met de economische conjunctuur. Zo hebben we gemerkt dat de bouwsteen werkzekerheid belangrijker wordt in jaren waarin het conjunctureel gezien moeilijker gaat. Maar ook structurele veranderingen of bepaalde gebeurtenissen kunnen een rol spelen. Omdat de lijst met bouwstenen twee jaar geleden licht is aangepast en ook hun benaming soms (licht) is veranderd, kunnen we alleen vergelijken met de voorbije twee jaar. 7

8 Opnieuw weinig verrassingen dit jaar (figuur 1). De top zes bestaat uit dezelfde bouwstenen als de voorbije jaren, met werkzekerheid als belangrijkste criterium. De financiële gezondheid van een bedrijf staat dit jaar op de tweede plaats, gevolgd door loonpakket. Jobinhoud behoudt de vierde plaats, hoewel deze bouwsteen qua belang een lichte achteruitgang noteert. Werkklimaat en balans werk/privé bekleden dezelfde positie in de top zes als vorig jaar. De enige noemenswaardige wijziging dit jaar is dat de bouwsteen ligging van het bedrijf aan belang inboet. Vorig jaar was deze bouwsteen opgeklommen tot een zevende plaats, toen de beste score ooit. Dit jaar valt hij opnieuw terug naar een traditionele negende plaats. Ook opvallend is dat de kleinere bouwstenen er allemaal op vooruitgaan. De tien bouwstenen die vorig jaar de laagste posities innamen, stijgen gezamenlijk van 22,6 naar 26,2 %. Figuur 1: Welke symbolische bouwstenen zijn belangrijk bij de keuze voor een werkgever en evolutie t.o.v. 2013? bouwsteen werkzekerheid 14,9 15 financieel gezond 13,1 12,4 competitief loonpakket 11,1 12,7 interessante jobs aangename werksfeer 8,7 8,7 9,6 9,3 goede balans tussen privé en werk toekomstperspectieven/carrièremogelijkheden 6,3 6,1 6,5 5,9 kwalitatieve opleidingen goed gelegen flexibele werkvoorwaarden 5,1 4,9 4,3 4,6 6,1 4,2 kwalitatieve producten/diensten sterk management bewuste omgang met milieu en samenleving internationale/wereldwijde loopbaanmogelijkheden diversiteit aangemoedigd sterk imago/sterke waarden nieuwste technologieën/innovatief andere 2,7 2,7 2,5 2,4 2,3 1,9 1,7 0,5 2,2 2,4 2,1 2,1 1,7 1,6 1,4 0,5 8

9 Overzicht subgroepen totaal man vs vrouw secundair en lager vs master -24 vs 50+ werkzekerheid 14,9 % -1,1 % 4,6 % -5,4 % financieel gezond 13,1 % 2,8 % 2,9 % -6,5 % competitief loonpakket 11,1 % 0,3 % 0,1 % -2,3 % interessante jobs (jobinhoud) 8,7 % -1,2 % -4,2 % 1,6 % aangename werksfeer 8,7 % -2,3 % -0,2 % 0,3 % balans privé/werk 6,3 % -1,6 % -0,9 % -0,1 % toekomstperspectieven/carrièremogelijkheden 6,1 % 0,8 % -1,0 % 2,1 % kwalitatieve opleidingen 5,1 % 0,8 % -0,0 % 1,9 % goed gelegen 4,9 % -0,6 % 0,0 % 0,7 % flexibele werkvoorwaarden 4,3 % -0,9 % 0,1 % 0,1 % kwalitatieve producten/diensten 2,7 % 0,2 % -0,1 % 0,3 % sterk management 2,7 % 0,6 % -0,1 % 0,6 % bewust omgaat milieu/samenleving 2,5 % 0,0 % -0,6 % 0,7 % internationale loopbaanmogelijkheden 2,4 % 0,9 % -0,9 % 2,5 % diversiteit aanmoedigt 2,3 % -0,1 % 0,4 % 1,1 % sterke waarden 1,9 % 0,3 % -0,1 % 1,3 % nieuwste technologieën/innovatief 1,7 % 0,8 % -0,1 % 1,1 % 9

10 resultaten doelgroepen De arbeidsmarkt is niet homogeen. Er zijn verschillende groepen op actief die niet altijd met dezelfde bril naar de verschillende bouwstenen kijken. In de loop der jaren wijzigt de manier waarop de subgroepen de verschillende bouwstenen waarderen overigens zeer weinig. Deze nieuwe trend die we vorig jaar opmerkten, krijgt dit jaar bevestiging. Vrouwen hechten meer belang aan werkzekerheid, de werksfeer, de balans privé/werk, flexibele werkvoorwaarden, de ligging van het bedrijf en de jobinhoud. Mannen vinden de financiële gezondheid van en de toekomstperspectieven/(internationale) loopbaanmogelijkheden en opleidingen bij een bedrijf dan weer belangrijker. Net zoals vorig jaar hechten beide subgroepen hetzelfde belang aan een competitief loonpakket. Vroeger vonden mannen dat duidelijker belangrijker dan vrouwen. Dit is de enige, zij het wel heel belangrijke, verschuiving die we opmerken. Werknemers met een masterdiploma hechten meer belang aan de jobinhoud, toekomstperspectieven, een internationale loopbaan en de balans privé/werk. Werknemers met maximaal een diploma secundair onderwijs zijn gevoeliger voor de werkzekerheid bij en de financiële gezondheid van een bedrijf. Net zoals vorig jaar verschilt het belang van een competitief loonpakket niet tussen deze subgroepen. 50-plussers zijn net zoals vorig jaar in vergelijking met -25-jarigen meer gericht op werkzekerheid, financiële gezondheid en een competitief loonpakket. De jongeren vinden (internationale) loopbaanmogelijkheden, kwalitatieve opleidingen en toekomstperspectieven belangrijker. 10

11 symbolische bouwstenen die de aantrekkelijkheid van een bedrijf als werkgever bepalen Zoals we al zeiden in hoofdstuk 2, spelen bij de aantrekkelijkheid van bedrijven naast instrumentele bouwstenen ook symbolische bouwstenen een rol. Die laatste slaan op de menselijke trekken die we met merken, en dus ook werkgeversmerken, associëren (eerlijkheid, betrouwbaarheid, zekerheid ). Zoals bij instrumentele bouwstenen het geval is, verwachten we ook een verschil in waardering tussen de verschillende symbolische bouwstenen. Net zoals bij de instrumentele bouwstenen krijgen de respondenten punten ter beschikking. Die mogen ze vrij verdelen over de symbolische bouwstenen. Op figuur 2 ziet u de resultaten. Figuur 2: Welke symbolische bouwstenen zijn belangrijk bij de keuze voor een werkgever? eerlijk betrouwbaar veilig oprecht gerespecteerd intelligent opwindend spannend nuchter hoog aangeschreven sterk robuust gedurfd hoge status mannelijk 1,2 6,5 5,8 5,4 5 4,7 4,3 4,1 4 3,2 2,7 8,9 9,9 13,7 20,6 11

12 Mensen verwachten van een potentiële werkgever in de eerste plaats dat hij eerlijk en betrouwbaar is. Deze bouwstenen halen respectievelijk 21 en 14 %. Veilig (zekerheid) staat op de derde plaats met 10 %. De bouwsteen oprecht haalt op zijn beurt 9 % en gerespecteerd sluit de top vijf af. Kenmerken zoals opwindend en spannend spelen weliswaar een niet te onderschatten rol, maar zijn duidelijk minder belangrijk. Onderaan de lijst vinden we criteria zoals sterk, robuust, mannelijk en gedurfd. Subgroepen symbolische kenmerken totaal man vs vrouw secundair en lager vs master (+) -24 vs 50+ eerlijk 20,6 % 0,2 % 2,4 % -7,2 % betrouwbaar 13,7 % -1,5 % 1,4 % -4,0 % veilig 9,9 % -1,2 % 2,9 % -2,4 % oprecht 8,9 % -0,3 % 0,6 % -0,4 % gerespecteerd 6,5 % -1,2 % 0,0 % 0,6 % intelligent 5,8 % 0,2 % -4,4 % 1,4 % opwindend 5,4 % 0,1 % -1,1 % 2,2 % spannend 5,0 % -0,3 % -1,3 % 2,5 % nuchter 4,7 % 0,4 % -0,5 % 1,1 % hoog aangeschreven 4,3 % 0,7 % 0,0 % 0,3 % sterk 4,1 % 0,5 % 0,0 % 1,0 % robuust 4,0 % 0,0 % 0,1 % -0,6 % gedurfd 3,2 % 0,8 % -0,5 % 2,2 % hoge status 2,7 % 0,8 % -0,1 % 1,9 % mannelijk 1,2 % 0,8 % 0,4 % 1,4 % 12

13 De 15 symbolische bouwstenen zijn terug te brengen tot 5 basisdimensies: Oprecht: eerlijk, oprecht, nuchter Innovatief: gedurfd, opwindend, spannend Prestigieus: hoge status, hoog aangeschreven, gerespecteerd Competent: zekerheid, intelligent, betrouwbaar Robuust: robuust, sterk, mannelijk Het valt op dat er weinig verschillen zijn bij de subgroepen. Mannen en vrouwen scoren nagenoeg identiek, zelfs bij de basisdimensie robuust. Ook tussen onderwijsniveaus is er geen noemenswaardig verschil. Alleen bij de leeftijden zien we enig onderscheid. Veertigplussers hechten meer belang aan oprechtheid en competenties, jongeren gaan meer voor innovatie. Maar ook bij de jongeren zijn de belangrijkste basisdimensies oprecht en competent. Twee basisdimensies springen er duidelijk bovenuit: oprecht en competent, met respectievelijk 34 en 29 %. Op ruime afstand volgen innovatief (14 %), prestigieus (13 %) en robuust (9 %). Instrumentele en symbolische bouwstenen: welke verklarende waarde voor de algemene aantrekkelijkheid van een bedrijf? Er is een heel sterk verband tussen de scores die bedrijven halen op de verschillende bouwstenen en hun algemene aantrekkelijkheid. In deze context dringt deze belangrijke vraag zich op: versterken de scores van bedrijven op de symbolische bouwstenen dit verband nog? Om daar een antwoord op te krijgen, hebben we een regressieanalyse uitgevoerd. Daarbij gold de aantrekkelijkheid van een bedrijf als uitgangspunt en kwamen respectievelijk de instrumentele en symbolische bouwstenen in een eerste en tweede stap aan bod. Beide blokken van bouwstenen spelen een aanzienlijke rol bij de vastgestelde verschillen op het vlak van de aantrekkelijkheid van een bedrijf. Voor de instrumentele is dit.331 of 33 %, voor de symbolische.025 ofwel afgerond 3 %. Alle bouwstenen samen verklaren dus 36 % van de verschillen in aantrekkelijkheid van bedrijven. De extra verklaring van de symbolische bouwstenen is weliswaar significant, maar alles bij elkaar genomen beperkt. Het verband tussen de scores voor afzonderlijke bouwstenen van bedrijven en hun algemene aantrekkelijkheid blijkt voor beide soorten bouwstenen hoog te liggen. Bij de instrumentele ligt dit tussen de.541 en de.361. Voor de symbolische is dit.457 en.347. Speciale dank aan Saartje Cromheecke (Faculteit Psychologie, Universiteit Gent), die de analyses heeft uitgevoerd. 13

14 welke sectoren 1 zijn de meest aantrekkelijke werkgevers? farmaceutische sector opnieuw meest aantrekkelijke sector 1 Met de indeling per sector bedoelen we niet de traditionele sectoren. De 185 deelnemende bedrijven aan deze studie (zie lijst in de bijlage) werden ondergebracht in 22 sectoren. De scores van een specifieke sector zijn de gemiddelde scores van de bedrijven die onder deze sector vallen. Dit jaar hebben we de indeling in sectoren aangepast. Om een correcte vergelijking met 2013 mogelijk te maken, hebben we de scores van de betrokken sectoren van vorig jaar opnieuw berekend. Naast de 22 privésectoren is ook de socialprofitsector als aparte sector opgenomen. 2 % respondenten die 4 of 5 geven op een schaal van 5. Weinig wijzigingen bij de rangschikking van de sectoren dit jaar. De top vijf van de privésectoren is exact dezelfde als vorig jaar. De farmaceutische sector is opnieuw de winnaar en ziet zijn aantrekkelijkheid met maar liefst 9 procentpunten stijgen tot een historische score van 49 %. Gemiddeld gingen de bedrijven er dit jaar 6 procentpunten op vooruit. De winst van de farmasector is intussen geen verrassing meer. Op één editie na (2009) kwam deze sector telkens als de nummer één uit de bus. Op de tweede plaats vinden we de media, die ook een sterke stijging laten optekenen (7 %). Ook de nummer drie, de sector informatica & consultancy, gaat er sterk op vooruit. Op de vierde en de vijfde plaats vinden we net als vorig jaar aeronautica en elektronica. Als we rekening houden met de socialprofitsector, dan halen deze twee laatste sectoren een vijfde en een zesde plaats. Een eerste redelijke verschuiving vinden we op positie tien. Na jaren van terugval klimt de financiële sector eindelijk weer op in de rangschikking en eist hij opnieuw een plek in de top tien op. Ook de sector niet-metaal maakt een mooie sprong voorwaarts, net als de retailsector. De automotivesector (retail en diensten) moet daarentegen enkele plaatsen inleveren. Aantrekkelijkheid van de sectoren 2013 tegenover farmaceutica media informatica & consultancy social profit 38 aeronautica elektronica voeding bouw & installatie chemie banken & verzekeringen niet-metaal automotive (productie) energie retail (textiel, meubelen ) transport (goederen), logistiek automotive (retail, diensten) horeca & toerisme human resources telecom & contact centers distributie transport (mensen) metaal-staal industriële schoonmaak, milieu & veiligheid totaal

15 Dit jaar hebben we voor het eerst ook 36 socialprofitorganisaties opgenomen in het onderzoek. Deze bedrijven halen een gemiddelde aantrekkelijkheidscore van 38,4 %. Daarmee neemt de sector de vierde plaats in, na de farmasector, de media en informatica & consultancy. Hoe de socialprofitsector zich verhoudt tot de publieke sector, kunnen we vanuit dit onderzoek niet rechtstreeks beantwoorden. Als we kijken naar de score van de publieke sector in de voorbije twee jaar, vermoeden we dat die sector iets boven de socialprofitsector zou eindigen. De aantrekkelijkheid van de sectoren volgens hun Net Promotor Score (NPS) plaats plaats ( % plaats % 4-5 plaats % 4-5 ( % 4-5) % ) vs %1-2 NPS (NPS) farmaceutica 48,7 % 1 20,3 % ,4 % 1 informatica & consultancy 42,1 % 3 24,0 % ,1 % 2 media 44,4 % 2 26,7 % ,7 % 3 elektronica 37,2 % 6 24,8 % ,4 % 4 social profit 38,4 % 4 31,3 % 8-4 7,2 % 5 aeronautica 37,4 % 5 30,6 % 7-3 6,8 % 6 voeding 34,9 % 7 28,7 % 5 1 6,2 % 7 bouw & installatie 34,3 % 8 30,5 % 6 1 3,8 % 8 chemie 31,2 % 9 35,1 % ,9 % 9 banken & verzekeringen 31,0 % 10 35,0 % ,0 % 10 niet-metaal 30,1 % 11 34,4 % ,3 % 11 energie 29,7 % 13 34,1 % 9 4-4,3 % 12 automotive (productie) 30,1 % 12 35,9 % ,8 % 13 transport (goederen) & logistiek 29,1 % 15 35,6 % ,5 % 14 human resources 28,6 % 18 35,2 % ,7 % 15 retail (textiel, meubelen, ) 29,4 % 14 36,1 % ,7 % 16 telecom & contact centers 27,6 % 19 36,1 % ,5 % 17 automotive (retail & diensten) 29,0 % 16 38,5 % ,5 % 18 horeca & toerisme 28,9 % 17 40,4 % ,6 % 19 distributie 25,3 % 20 42,3 % ,0 % 20 transport (mensen) 24,7 % 21 44,7 % ,1 % 21 industriële schoonmaak, milieu & veiligheid 22,5 % 23 43,9 % ,4 % 22 metaal & staal 23,0 % 22 45,1 % ,1 % 23 15

16 Sinds jaar en dag wordt de aantrekkelijkheid van de sectoren gemeten door de scores 4 en 5 op een schaal van 5 samen te tellen. Dit zijn de respondenten die graag tot heel graag voor een bepaald bedrijf willen werken. Een alternatieve methode is om de positieve scores af te zetten tegen de negatieve. Het is namelijk niet onmogelijk dat een bedrijf net zoveel fans telt als personen die er een aversie tegen koesteren. Deze alternatieve score (de net promotor score) wordt berekend door de scores 1 en 2 af te trekken van de totaalscore van 4 en 5. Wie een positieve score haalt, heeft een positief geladen merk. De vraag is wel of deze alternatieve berekening de rangschikking verandert. De resultaten leren dat de uiteindelijke rangschikking weinig wijzigt. Uit deze alternatieve meting komt de farmasector zelfs als een nog sterkere winnaar naar voor. Deze sector kent niet alleen het hoogste aandeel respondenten die de score 4 of 5 geven, maar ook het laagste aandeel van zij die 1 of 2 geven. Daardoor stijgt de voorsprong op de nummer twee van 6,6 % naar maar liefst 10,3 %. Bij deze alternatieve berekening verliezen de media ook hun tweede plaats. Deze sector kent namelijk meer tegenstanders dan informatica & consultancy. Daardoor wipt deze laatste over de media naar de tweede plek. De socialprofitsector blijkt iets minder aantrekkelijk op basis van deze alternatieve meting. Omgekeerd wint de humanresourcessector op deze manier net enkele plaatsen in de rangschikking. 16

17 aantrekkelijkheid van de private sectoren volgens de subgroepen Hoewel de farmasector dit jaar zijn leiderspositie als meest aantrekkelijke sector verstevigde, is dit niet het geval bij de verschillende subgroepen. Vorig jaar scoorde deze sector het hoogst bij alle subgroepen, op één na. Dit jaar zien vier subgroepen de farmasector niet als meest aantrekkelijke. Bij de studenten en jongeren is de toppositie weggelegd voor de sector informatica & consultancy. De farmasector is bij beide subgroepen slechts derde. De mediasector haalt het bij de Franstalige respondenten en de sector bouw & installatie is de meest aantrekkelijke bij de arbeiders. Ondanks deze resultaten profileert de farmasector zich bij de meeste subgroepen als meest aantrekkelijke sector. De hegemonie van de drie meest aantrekkelijke privésectoren bij de verschillende subgroepen komt dit jaar ook iets minder uit de verf dan vorig jaar. Toen kon amper één sector hun heerschappij doorbreken. Dit jaar slagen drie sectoren daarin: bouw & installatie (zoals gezegd winnaar bij de arbeiders), aeronautica (ook bij de arbeiders) en de elektronicasector (bij de mannen en de kaderleden). Welke drie private sectoren kregen de hoogste score van de onderzochte subgroepen? totaal farmaceutica media informatica & consultancy student informatica & consultancy media farmaceutica man farmaceutica informatica & consultancy elektronica vrouw farmaceutica media informatica & consultancy jaar informatica & consultancy media farmaceutica jaar farmaceutica media informatica & consultancy jaar farmaceutica media informatica & consultancy master farmaceutica media informatica & consultancy bachelor farmaceutica media informatica & consultancy secundair onderwijs en lager farmaceutica media informatica & consultancy arbeider bouw & installatie farmaceutica aeronautica bediende farmaceutica media informatica & consultancy kaderlid farmaceutica elektronica informatica & consultancy Franstalig media farmaceutica informatica & consultancy Nederlandstalig farmaceutica media informatica & consultancy 17

18 Hoe scoort de socialprofitsector eigenlijk bij de verschillende subgroepen? In tegenstelling tot de publieke sector in de voorbije twee jaar slaagt de socialprofitsector er niet in om de toppositie in te nemen bij een subgroep. Bij amper twee subgroepen (vrouwen en bedienden) nestelt de sector zich in de top drie. Ter vergelijking: de publieke sector haalde vorig jaar de top drie bij maar liefst negen subgroepen. Welke drie sectoren kregen de hoogste score van de onderzochte subgroepen, met inbegrip van de socialprofitsector? totaal farmaceutica media informatica & consultancy student informatica & consultancy media farmaceutica man farmaceutica informatica & consultancy elektronica vrouw farmaceutica media social profit jaar informatica & consultancy media farmaceutica jaar farmaceutica media informatica & consultancy jaar farmaceutica media informatica & consultancy master farmaceutica media informatica & consultancy bachelor farmaceutica media informatica & consultancy secundair onderwijs en lager farmaceutica media informatica & consultancy arbeider bouw & installatie farmaceutica aeronautica bediende farmaceutica media social profit kaderlid farmaceutica elektronica informatica & consultancy Franstalig media farmaceutica informatica & consultancy Nederlandstalig farmaceutica media informatica & consultancy 18

19 waarom zijn de sectoren (on)aantrekkelijk? Hoe aantrekkelijk een werkgever overkomt, heeft te maken met een combinatie van verschillende bouwstenen. Het volstaat niet om sterk te scoren op een of andere bouwsteen om hoge toppen te scheren in de rangschikking. Het verbaast dan ook niet dat de meest aantrekkelijke sectoren niet alleen de hoogste punten krijgen voor een welbepaalde bouwsteen, maar dat ze het vaak ook erg goed doen voor de tien onderzochte bouwstenen samen. Zo staat de farmasector net zoals vorig jaar op nummer één bij negen van de tien bouwstenen. Alleen bij werksfeer is dat opnieuw niet het geval: daar strandt de sector op de tweede plaats. Een heel ander beeld zien we bij de media. Traditioneel munt deze sector alleen in enkele bouwstenen uit. Ook dit jaar haalt hij de eerste plaats bij werksfeer. Daarnaast eindigt deze sector in de top drie van de bouwstenen jobinhoud, toekomstperspectieven en milieu/samenleving. De nummer drie van de algemene rangschikking, informatica & consultancy, haalt dit jaar de top drie bij zeven van de tien bouwstenen. Alleen bij balans privé/werk, milieu/samenleving en werkzekerheid is dat niet het geval. Ook op het vlak van de instrumentele bouwstenen doet deze sector het dit jaar beter dan de media. Maar vijf andere sectoren (buiten de traditionele top drie) slagen erin om de top drie te halen bij een bouwsteen. Vorig jaar miste banken & verzekeringen de top drie bij alle bouwstenen, maar dit jaar is deze sector terug van de partij bij twee criteria: loonpakket en balans werk-privé. Ook de sectoren voeding, energie, elektronica en bouw & installatie konden de heerschappij van de top drie doorbreken loonpakket farmaceutica informatica & consultancy banken & verzekeringen toekomst farmaceutica informatica & consultancy media werksfeer media farmaceutica informatica & consultancy zekerheid farmaceutica bouw & installatie energie balans privé/werk farmaceutica banken & verzekeringen voeding financieel gezond farmaceutica informatica & consultancy voeding jobinhoud farmaceutica media informatica & consultancy opleidingen farmaceutica informatica & consultancy elektronica management farmaceutica informatica & consultancy voeding milieu/samenleving farmaceutica media energie 19

20 waarom is de socialprofitsector (on)aantrekkelijk? De socialprofitsector is de op drie na meest aantrekkelijke sector. Maar hoe scoort deze sector eigenlijk bij de verschillende instrumentele bouwstenen? De socialprofitsector haalt de top drie bij vijf bouwstenen: milieu en maatschappij, werksfeer, werkzekerheid, balans werk/privé en opleidingen. Ook wat de inhoud van de jobs betreft, scoort deze sector uitstekend met een vierde plaats. De zwakste bouwstenen van de sector zijn kwaliteit van het management en loonpakket. Welke drie sectoren kregen de hoogste scores voor de verschillende bouwstenen, met inbegrip van de socialprofitsector? loonpakket farmaceutica informatica & consultancy banken & verzekeringen toekomstperspectieven farmaceutica informatica & consultancy media werksfeer media social profit farmaceutica werkzekerheid farmaceutica social profit bouw & installatie balans werk/privé farmaceutica social profit banken & verzekeringen financieel gezond farmaceutica informatica & consultancy voeding jobinhoud farmaceutica media informatica & consultancy opleidingen farmaceutica informatica & consultancy social profit management farmaceutica informatica & consultancy voeding milieu/samenleving social profit farmaceutica media 20

Onderzoek naar de employer brands van de grootste Belgische bedrijven

Onderzoek naar de employer brands van de grootste Belgische bedrijven Onderzoek naar de employer brands van de grootste Belgische bedrijven Persconferentie Randstad Award 2013 Jan Denys & Patrick Dupont Brussel, 21 maart 2013 Waarom is Randstad Award uniek? 1. Om bedrijven

Nadere informatie

Randstad Award 2015. onderzoek naar de kwaliteit van de employer brand van de grootste Belgische bedrijven

Randstad Award 2015. onderzoek naar de kwaliteit van de employer brand van de grootste Belgische bedrijven Randstad Award 2015 onderzoek naar de kwaliteit van de employer brand van de grootste Belgische bedrijven 2015 inhoud 3 belang van een sterke employer brand 5 aanpak 7 resultaten 7 instrumentele bouwstenen

Nadere informatie

Hoe wordt u aantrekkelijke werkgever? Studiedag: Succesvol rekruteren in 2012

Hoe wordt u aantrekkelijke werkgever? Studiedag: Succesvol rekruteren in 2012 Hoe wordt u aantrekkelijke werkgever? Studiedag: Succesvol rekruteren in 2012 Employer brand what s in a name? Verschillende definities The image of the organization as a great place to work in the minds

Nadere informatie

Randstad Award 2013 onderzoek naar de kwaliteit van de employer brand van de grootste Belgische bedrijven

Randstad Award 2013 onderzoek naar de kwaliteit van de employer brand van de grootste Belgische bedrijven Randstad Award 2013 onderzoek naar de kwaliteit van de employer brand van de grootste Belgische bedrijven inhoudstafel 1 belang van een sterke employer brand... 3 2 aanpak... 5 3 resultaten... 7 3.1 bouwstenen

Nadere informatie

Randstad Award 2012 onderzoek naar de kwaliteit van de employer brand van de grootste Belgische bedrijven

Randstad Award 2012 onderzoek naar de kwaliteit van de employer brand van de grootste Belgische bedrijven Randstad Award 2012 onderzoek naar de kwaliteit van de employer brand van de grootste Belgische bedrijven inhoudstafel 1 belang van een sterke employer brand... 3 2 aanpak... 5 3 resultaten... 7 3.1 bouwstenen

Nadere informatie

MARC Employer Branding Perception being reality Resultaten Randstad Award 2012 Selor 4 oktober 2012 Bedrijfsrapport Overheid Resultaten Randstad Award 2012 Selor 4 oktober 2012 Jan Denys Achtergrond

Nadere informatie

Randstad Award 2011 onderzoek naar de kwaliteit van de employer brand van de grootste Belgische bedrijven

Randstad Award 2011 onderzoek naar de kwaliteit van de employer brand van de grootste Belgische bedrijven Randstad Award 2011 onderzoek naar de kwaliteit van de employer brand van de grootste Belgische bedrijven inhoudstafel 1 het belang van een sterke employer brand voor bedrijven... 3 2 de aanpak... 6 3

Nadere informatie

Fiche 3: tewerkstelling

Fiche 3: tewerkstelling ECONOMISCHE POSITIONERING VAN DE FARMACEUTISCHE INDUSTRIE Fiche 3: tewerkstelling In de sector werken meer dan 29.400 personen; het volume van de tewerkstelling stijgt met een constant ritme van 3,7 %,

Nadere informatie

randstad award 2008 het onderzoek

randstad award 2008 het onderzoek randstad award 2008 het onderzoek inhoudstafel 1 het belang van een goed werkgeversimago voor bedrijven. 2 2 de aanpak.. 4 3 de resultaten... 7 3.1 de criteria die de aantrekkelijkheid van een bedrijf

Nadere informatie

Tewerkstelling. pharma.be vzw asbl

Tewerkstelling. pharma.be vzw asbl Tewerkstelling In 2012e werkten in de sector meer dan 32.500 personen. Dat is 6,7 % van de totale tewerkstelling in de verwerkende industrie en 1,2 % van de totale tewerkstelling in de private sector.

Nadere informatie

Aantrekkelijke werkgevers in poleposition voor betere tijden

Aantrekkelijke werkgevers in poleposition voor betere tijden Aantrekkelijke werkgevers in poleposition voor betere tijden Ik ben blij u hier vandaag te mogen verwelkomen, in hét huis van de ondernemers bij uitstek. Het VBO voorstellen hoeft allicht niet meer, maar

Nadere informatie

Changes in employment in the pharmaceutical industry 31.745 30.729. 1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011e

Changes in employment in the pharmaceutical industry 31.745 30.729. 1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011e Tewerkstelling In 2011e werkten in de sector bijna 32.200 personen. Dat is 6,4 % van de totale tewerkstelling in de verwerkende industrie en 1,3 % van de totale tewerkstelling in de private sector. In

Nadere informatie

Evolutie van het arbeidsongevallenrisico in de privésector in België tussen 1985 en 2013

Evolutie van het arbeidsongevallenrisico in de privésector in België tussen 1985 en 2013 Evolutie van het arbeidsongevallenrisico in de privésector in België tussen 1985 en 2013 Verschillende factoren bepalen het aantal arbeidsongevallen. Sommige van die factoren zijn meetbaar. Denken we daarbij

Nadere informatie

Randstad Regional Award

Randstad Regional Award Randstad Regional Award powered by Voka Oost-Vlaanderen met dank aan Electrabel onderzoek naar de employer brands van de middelgrote Gentse bedrijven uitreiking Randstad Regional Award 2013 Jan Denys Gent,

Nadere informatie

bedrijf sexy HOE GESCHIKT PERSONEEL VINDEN EN BINDEN?

bedrijf sexy HOE GESCHIKT PERSONEEL VINDEN EN BINDEN? HOE GESCHIKT PERSONEEL VINDEN EN BINDEN? De nieuwe taa bedrijf sexy HET SEXY BEDRIJF Werkgevers moeten de geschikte werknemers weten te verleiden. Maar niet elke werknemer kan op dezelfde manier bekoord

Nadere informatie

MotivatieMonitor voor HR-professionals

MotivatieMonitor voor HR-professionals MotivatieMonitor voor HR-professionals Een onderzoek naar de ambities en verwachtingen van studenten en starters betreffende de arbeidsmarkt en het beeld dat HR-professionals van deze nieuwe generatie

Nadere informatie

Dit werk is gelicenseerd onder een Creative Commons Naamsvermelding-GeenAfgeleideWerken 3.0 Unported licentie. Resultaten SJBN Enquête 2012

Dit werk is gelicenseerd onder een Creative Commons Naamsvermelding-GeenAfgeleideWerken 3.0 Unported licentie. Resultaten SJBN Enquête 2012 Dit werk is gelicenseerd onder een Creative Commons Naamsvermelding-GeenAfgeleideWerken 3.0 Unported licentie Resultaten SJBN Enquête 2012 Inhoudsopgave Achtergrond Resultaten enquête Steekproef Algehele

Nadere informatie

MotivatieMonitor voor HR-professionals

MotivatieMonitor voor HR-professionals MotivatieMonitor voor HR-professionals Een onderzoek naar de ambities en verwachtingen van studenten en starters betreffende de arbeidsmarkt en het beeld dat HR-professionals van deze nieuwe generatie

Nadere informatie

Bijna 7 Belgische werknemers op 10 hebben een goed evenwicht tussen werk en privéleven

Bijna 7 Belgische werknemers op 10 hebben een goed evenwicht tussen werk en privéleven Bijna 7 Belgische werknemers op 10 hebben een goed evenwicht tussen werk en privéleven Een goed evenwicht tussen werk en privéleven bij werknemers heeft een positieve invloed op de resultaten van het bedrijf.

Nadere informatie

arbeidsmarkt- en opleidingsfonds hbo het beeld van het hbo als werkgever onder hoogopgeleide professionals Samenvatting imago-onderzoek

arbeidsmarkt- en opleidingsfonds hbo het beeld van het hbo als werkgever onder hoogopgeleide professionals Samenvatting imago-onderzoek arbeidsmarkt- en opleidingsfonds hbo het beeld van het hbo als werkgever onder hoogopgeleide professionals Samenvatting imago-onderzoek Zestor is opgericht door sociale partners in het hbo: onderzoeksvraag

Nadere informatie

Kiezers en potentiële kiezers van 50PLUS

Kiezers en potentiële kiezers van 50PLUS Kiezers en potentiële kiezers van 50PLUS Versie 2013-2014 Tekstrapport Peil.nl/Maurice de Hond 1 Doelstelling en opzet van het onderzoek Het Wetenschappelijk Instituut van 50PLUS heeft ons in december

Nadere informatie

5. Discussie. 5.1 Informatieve waarde van de basisgegevens

5. Discussie. 5.1 Informatieve waarde van de basisgegevens 5. 5.1 Informatieve waarde van de basisgegevens Relevante conclusies voor het beleid zijn pas mogelijk als de basisgegevens waaruit de samengestelde indicator berekend werd voldoende recent zijn. In deze

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 20 december 2013

PERSBERICHT Brussel, 20 december 2013 PERSBERICHT Brussel, 20 december 2013 Werkgelegenheid stabiel, werkloosheid opnieuw in stijgende lijn Arbeidsmarktcijfers derde kwartaal 2013 Na het licht herstel van de arbeidsmarkt in het tweede kwartaal

Nadere informatie

Evenwicht werk/privé wint opnieuw fors van loon en werkzekerheid

Evenwicht werk/privé wint opnieuw fors van loon en werkzekerheid Evenwicht werk/privé wint opnieuw fors van loon en werkzekerheid Resultaten Tempo-Team arbeidsmarkt tevredenheidsonderzoek 2011 Heropleving arbeidsmarkt gaat hand in hand met aandacht voor werk/privé-evenwicht

Nadere informatie

Jan De Nul volgt zichzelf op als meest aantrekkelijke werkgever in België

Jan De Nul volgt zichzelf op als meest aantrekkelijke werkgever in België Jan De Nul vlgt zichzelf p als meest aantrekkelijke werkgever in België Emplyer brands van de grtste Belgische bedrijven staan nder invled van de crisis zwaar nder druk Brussel, 4 maart 2010 - Twee baggeraars

Nadere informatie

De arbeidsmarkt klimt uit het dal

De arbeidsmarkt klimt uit het dal Trends en ontwikkelingen arbeidsmarkt en onderwijs De arbeidsmarkt klimt uit het dal Het gaat weer beter met de arbeidsmarkt in, ofschoon de werkgelegenheid wederom flink daalde. De werkloosheid ligt nog

Nadere informatie

Bediende in de logistieke sector: kansen voor vrouwen?

Bediende in de logistieke sector: kansen voor vrouwen? Bediende in de logistieke sector: kansen voor vrouwen? Welke percepties leven er bij werknemers en studenten omtrent de logistieke sector? Lynn De Bock en Valerie Smid trachten in hun gezamenlijke masterproef

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 24 september 2015

PERSBERICHT Brussel, 24 september 2015 PERSBERICHT Brussel, 24 september 2015 Lichte daling werkloosheid Arbeidsmarktcijfers tweede kwartaal 2015 De werkloosheidgraad gemeten volgens de definities van het Internationaal Arbeidsbureau daalde

Nadere informatie

Arbeidsmarktstudie 2011 De aantrekkelijkheid van beroepen in België

Arbeidsmarktstudie 2011 De aantrekkelijkheid van beroepen in België De aantrekkelijkheid van beroepen in België inhoudstafel 1. Inleiding... 3 1.1. Voorwoord 1.2. Methodologie 2. De bouwstenen van een aantrekkelijke job... 5 2.1. Verschillen bij de subgroepen 3. Het meest

Nadere informatie

Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting

Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting Feiten en cijfers Hebben laaggeschoolden een hoger risico om in armoede te belanden? Ja. Laagopgeleiden hebben het vaak

Nadere informatie

Overzicht van de behoeften aan wetenschappelijke en technologische beroepen

Overzicht van de behoeften aan wetenschappelijke en technologische beroepen Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid Overzicht van de behoeften aan wetenschappelijke en technologische beroepen 7 Juli 2010 Stéphane THYS Coördinator Opzet van de presentatie Studenten in wetenschappelijke

Nadere informatie

Studentenstudie Randstad 2012. studenten aan het werk. Studentenstudie 2012 1

Studentenstudie Randstad 2012. studenten aan het werk. Studentenstudie 2012 1 Studentenstudie Randstad 2012 studenten aan het werk Studentenstudie 2012 1 inhoud 1. intro, aanpak en meest opvallende tendensen p. 3 1.1. intro... p. 3 1.2. aanpak p. 4 2. resultaten p. 5 2.1. werken

Nadere informatie

Rapportage Toplijsten

Rapportage Toplijsten Rapportage Toplijsten www.qompas.nl Januari 2015 - februari 2015 - maart 2105 Qompas StudieKeuze favoriete studies Surrounded by Talent Inleiding In deze nieuwsbrief laten we verschillende top-10 lijstjes

Nadere informatie

Goede zorg van groot belang. Nederlanders staan open voor private investeringen

Goede zorg van groot belang. Nederlanders staan open voor private investeringen Goede zorg van groot belang Nederlanders staan open voor private investeringen Index 1. Inleiding p. 3. Huidige en toekomstige gezondheidszorg in Nederland p. 6 3. Houding ten aanzien van private investeerders

Nadere informatie

s-hertogenbosch, voor de vierde maal Meest Gastvrije Stad van Nederland en iets uitgelopen op de concurrentie.

s-hertogenbosch, voor de vierde maal Meest Gastvrije Stad van Nederland en iets uitgelopen op de concurrentie. s-hertogenbosch, voor de vierde maal Meest Gastvrije Stad van Nederland en iets uitgelopen op de concurrentie. Gastvrije Stad blijkt dat het verschil van s-hertogenbosch met Breda in 2012 iets kleiner

Nadere informatie

Trends op de Belgische arbeidsmarkt (1983-2013)

Trends op de Belgische arbeidsmarkt (1983-2013) 1 Trends op de Belgische arbeidsmarkt (1983-2013) Trends op de Belgische arbeidsmarkt (1983-2013) 1. Arbeidsmarktstatus van de bevolking van 15 jaar en ouder in 1983 en 2013 De Belgische bevolking van

Nadere informatie

1,9 miljoen Belgen hebben nog nooit een computer gebruikt; 2,6 miljoen Belgen hebben nog nooit op het internet gesurft.

1,9 miljoen Belgen hebben nog nooit een computer gebruikt; 2,6 miljoen Belgen hebben nog nooit op het internet gesurft. ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 8 november 2006 1,9 miljoen Belgen hebben nog nooit een computer gebruikt; 2,6 miljoen Belgen hebben nog nooit op het internet gesurft.

Nadere informatie

Werknemers en hun loopbaan. Het nieuwe loopbaandenken voorbij

Werknemers en hun loopbaan. Het nieuwe loopbaandenken voorbij Werknemers en hun loopbaan Het nieuwe loopbaandenken voorbij Randstad arbeidsmarktstudie 2014 inhoud 1. Inleiding 04 2. Methodologie 05 3. Werknemers in België en hun werk 05 3.1. Moeder, waarom werken

Nadere informatie

Entrepreneurial Growth Monitor (EGMO)

Entrepreneurial Growth Monitor (EGMO) Entrepreneurial Growth Monitor (EGMO) Prof. Hans Crijns Impulscentrum Groeimanagement 1. Inleiding Dit is de eerste editie van de Entrepreneurial Growth Monitor (EGMO) een overzicht van de trends in ondernemingsgroei

Nadere informatie

Jongeren ten opzichte van hun eerste job 15-09-2008

Jongeren ten opzichte van hun eerste job 15-09-2008 Jongeren ten opzichte van hun eerste job Samenvatting 15-09-2008 van de resultaten a Market Probe division Doelstelling van het onderzoek 2 3 Kennis over de jongeren ten aanzien van het einde van hun studies

Nadere informatie

Meting september 2013

Meting september 2013 Meting september 2013 Het Nederlandse Donateurspanel van WWAV wordt mede mogelijk gemaakt door het CBF en is uitgevoerd door Peil.nl Donateursvertrouwen daalt in tegenstelling tot consumentenvertrouwen

Nadere informatie

Arbeidsmarktbarometer 2011 Basisonderwijs en Secundair onderwijs

Arbeidsmarktbarometer 2011 Basisonderwijs en Secundair onderwijs Arbeidsmarktbarometer 2011 Basisonderwijs en Secundair onderwijs Vlaams ministerie van Onderwijs & Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel http://www.ond.vlaanderen.be/wegwijs/agodi

Nadere informatie

notarisbarometer 2012 : meer vastgoedtransacties in België Vastgoedactiviteit in België www.notaris.be 106,4 106,8 101,6 99,2 100 99,2 99,8

notarisbarometer 2012 : meer vastgoedtransacties in België Vastgoedactiviteit in België www.notaris.be 106,4 106,8 101,6 99,2 100 99,2 99,8 notarisbarometer Vastgoed, vennootschappen, familie www.notaris.be A B C D E n 15 Oktober - december Trimester 4 - Vastgoedactiviteit in België Prijsevolutie Registratierechten Vennootschappen De familie

Nadere informatie

Bedrijfsjurist in Beweging

Bedrijfsjurist in Beweging Salary Survey editie 2014 Bedrijfsjurist in Beweging Profiel, lonen en trends 01 Executive summary Met 696 deelnemers is deze editie 2014 van de salary survey bij de bedrijfsjurist een succes. We noteerden

Nadere informatie

VERTROUWEN NEEMT TOE EN LOYALITEIT WORDT BELANGRIJKER

VERTROUWEN NEEMT TOE EN LOYALITEIT WORDT BELANGRIJKER Het Nederlandse Donateurspanel van WWAV wordt mede mogelijk gemaakt door het CBF en is uitgevoerd door Kien Het Nederlandse Donateurspanel METING MAART 2015 VERTROUWEN NEEMT TOE EN LOYALITEIT WORDT BELANGRIJKER

Nadere informatie

Profiel en tevredenheid van uitzendkrachten. In samenwerking met

Profiel en tevredenheid van uitzendkrachten. In samenwerking met Profiel en tevredenheid van uitzendkrachten. 2012 In samenwerking met 1 547.259 uitzendkrachten 547.259 motieven 2 Inhoudstafel 1. Uitzendarbeid vandaag 2. Doel van het onderzoek 3. De enquête 4. De verschillende

Nadere informatie

COLLIERS INTERNATIONAL OFFICE REVIEW 2014

COLLIERS INTERNATIONAL OFFICE REVIEW 2014 1 Kosten, bereikbaarheid, aantal parkeerplaatsen en het imago van het bedrijf zijn veelal de factoren die vastgoedbeslissers bij de keuze voor een kantoorpand meenemen en het zijn allemaal factoren die

Nadere informatie

Nieuwsmonitor 10 in de media

Nieuwsmonitor 10 in de media Nieuwsmonitor 10 in de media Mei 2012 VRT en vtm brengen meer buitenlands nieuws Het aandeel buitenlands nieuws in de nieuwsuitzendingen van Eén en vtm is vorig jaar met 6 procent gestegen. Dat blijkt

Nadere informatie

67,3% van de 20-64-jarigen aan het werk

67,3% van de 20-64-jarigen aan het werk ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 28 oktober 67,3% van de 20-64-jarigen aan het werk Tegen 2020 moet 75% van de Europeanen van 20 tot en met 64 jaar aan het werk zijn.

Nadere informatie

Bedrijfsjurist in Beweging

Bedrijfsjurist in Beweging Salary Survey editie 2014 Bedrijfsjurist in Beweging Profiel, lonen en trends 01 Executive summary Met 696 deelnemers is deze editie 2014 van de salary survey bij de bedrijfsjurist een succes. We noteerden

Nadere informatie

StudentenBureau Stagemonitor

StudentenBureau Stagemonitor StudentenBureau Stagemonitor Rapportage Mei 2011 1 SAMENVATTING... 3 ERVARINGEN... 3 INLEIDING... 4 ONDERZOEKSMETHODE... 5 RESPONDENTEN... 5 PROCEDURE... 5 METING... 5 DEEL I ANALYSE... 6 1. STAGE EN ZOEKGEDRAG...

Nadere informatie

Polsslag Ondernemend Limburg juli 2015: +4,8 Ondernemersvertrouwen op hoogste peil in 4 jaar Nog geen hitterecords voor Limburgse economie

Polsslag Ondernemend Limburg juli 2015: +4,8 Ondernemersvertrouwen op hoogste peil in 4 jaar Nog geen hitterecords voor Limburgse economie Ieder kwartaal peilen VKW Limburg en UNIZO-Limburg naar het aanvoelen van de Limburgse ondernemers en bedrijfsleiders over de economische gang van zaken in de bedrijven. De resultaten van deze bevraging

Nadere informatie

Campagne Eenzaamheid Bond zonder Naam

Campagne Eenzaamheid Bond zonder Naam Campagne Eenzaamheid Bond zonder Naam Leen Heylen, CELLO, Universiteit Antwerpen Thomas More Kempen Het begrip eenzaamheid Eenzaamheid is een pijnlijke, negatieve ervaring die zijn oorsprong vindt in een

Nadere informatie

Bilaterale handel Vlaanderen - Colombia

Bilaterale handel Vlaanderen - Colombia Bilaterale handel Vlaanderen - Colombia Handelsbalans Vlaanderen - Colombia Onze handel met Colombia is steevast in een handelstekort geëindigd. Dat tekort was op zijn hoogst in 2008: zowat een half miljard

Nadere informatie

Ondernemerschap in Vlaanderen: een vergelijkende, internationale studie

Ondernemerschap in Vlaanderen: een vergelijkende, internationale studie Ondernemerschap in Vlaanderen: een vergelijkende, internationale studie De Global Entrepreneurship Monitor (GEM) is een jaarlijks onderzoek dat een beeld geeft van de ondernemingsgraad van een land. GEM

Nadere informatie

Rapportage beoordelen en incidenteel belonen 2012

Rapportage beoordelen en incidenteel belonen 2012 Rapportage beoordelen en incidenteel belonen 2012 Oktober 2013 Samenvatting Provinciebreed wordt er in 2012 met 91% van de medewerkers een planningsgesprek gevoerd, met 81% een voortgangsgesprek en met

Nadere informatie

Verdeling volgens geslacht binnen de KBC Groep

Verdeling volgens geslacht binnen de KBC Groep Personeelsgegevens 2015 De onderstaande gegevens zijn gebaseerd op een extrapolatie van de cijfers voor de periode van 1 januari tot 30 september 2015. Wanneer een status wordt gegeven zijn dit cijfers

Nadere informatie

Human Resources Management in (spiegel)beeld. Executive Summary

Human Resources Management in (spiegel)beeld. Executive Summary Human Resources Management in (spiegel)beeld Resultaten van een onderzoek naar het zelfbeeld van HR-professionals en hoe andere professionals de HR-functie percipiëren. Een enquête van HRM Net i.s.m. The

Nadere informatie

Europese jobmarkt herleeft

Europese jobmarkt herleeft Europese jobmarkt herleeft Resultaten Search Trends survey Februari 2010 1 Samenvatting Twee derde van de bedrijven wil tijdens de komende 12 maanden mensen aanwerven; een vijfde van de Europese bedrijven

Nadere informatie

Geadresseerd reclamedrukwerk in België Belangrijkste cijfers van de periode januari tot december 2011

Geadresseerd reclamedrukwerk in België Belangrijkste cijfers van de periode januari tot december 2011 Geadresseerd reclamedrukwerk in België Belangrijkste cijfers van de periode januari tot december 2011 Met een marktaandeel van 8,5 % blijft het aandeel investeringen in Direct Mail stabiel in 2011. De

Nadere informatie

Jongeren en Gezondheid 2014 : Socio-demografische gegevens

Jongeren en Gezondheid 2014 : Socio-demografische gegevens Resultaten HBSC 14 Socio-demografische gegevens Jongeren en Gezondheid 14 : Socio-demografische gegevens Steekproef De steekproef van de studie Jongeren en Gezondheid 14 bestaat uit 9.566 leerlingen van

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 25 juni 2013

PERSBERICHT Brussel, 25 juni 2013 PERSBERICHT Brussel, 25 juni 2013 Meer 55-plussers aan het werk Arbeidsmarktcijfers eerste kwartaal 2013 66,7% van de 20- tot 64-jarigen is aan het werk. Dat percentage daalt licht in vergelijking met

Nadere informatie

NOVEMBER 2014 BAROMETER

NOVEMBER 2014 BAROMETER NOVEMBER 2014 BAROMETER In deze nieuwe editie van de barometer staan we stil bij de Census 2011 die afgelopen maand werd gepubliceerd door Statistics Belgium, onderdeel van de FOD Economie. We vertalen

Nadere informatie

Digitale (r)evolutie in België anno 2009

Digitale (r)evolutie in België anno 2009 ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 9 februari Digitale (r)evolutie in België anno 9 De digitale revolutie zet zich steeds verder door in België: 71% van de huishoudens in

Nadere informatie

Mijn Startbaan Enquête 2009

Mijn Startbaan Enquête 2009 Mijn Startbaan Enquête 2009 Opzet van de enquête september 2009 promotie 2009 464 burgerlijk ir. s, 212 bio-ir. s 1510 industrieel ing. s 338 enquêtes werden teruggestuurd 335 enquêtes werden na kwaliteitscontrole

Nadere informatie

Verdere evolutie van de geharmoniseerde werkloosheid in ruime zin

Verdere evolutie van de geharmoniseerde werkloosheid in ruime zin Verdere evolutie van de geharmoniseerde werkloosheid in ruime zin ruime zin in België, Duitsland, Frankrijk en Nederland in 2014 Directie Statistieken, Begroting en Studies stat@rva.be Inhoudstafel: 1

Nadere informatie

Rapportage Toplijsten

Rapportage Toplijsten Rapportage Toplijsten www.qompas.nl December 2014 - januari 2015 - februari 2015 Qompas StudieKeuze favoriete studies Surrounded by Talent Inleiding In deze nieuwsbrief laten we verschillende top-10 lijstjes

Nadere informatie

Tempo-Team arbeidsmarkt en werkvloer onderzoek

Tempo-Team arbeidsmarkt en werkvloer onderzoek Tempo-Team arbeidsmarkt en werkvloer onderzoek team.xx Methodologie Representatieve steekproef België: 550 werknemers 200 HR managers Duitsland: 529 werknemers 200 HR managers Kwantitatieve peiling naar

Nadere informatie

Vier werknemers op tien krijgen opleiding en vorming

Vier werknemers op tien krijgen opleiding en vorming ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 13 september 2007 Vier werknemers op tien krijgen opleiding en vorming Vormingsinspanningen van Belgische ondernemingen in 2005 62,5%

Nadere informatie

West-Vlaamse bedrijven: fit, gezond en crisisbestendig?

West-Vlaamse bedrijven: fit, gezond en crisisbestendig? Bekaert West-Vlaamse bedrijven: fit, gezond en crisisbestendig? Lieselot Denorme sociaaleconomisch beleid, WES Ondanks de recente economische crisis zijn de West-Vlaamse bedrijven er globaal in geslaagd

Nadere informatie

Onderwijs en arbeidsmarkt: tweemaal actief

Onderwijs en arbeidsmarkt: tweemaal actief Onderwijs en arbeidsmarkt: tweemaal actief Organisation for Economic Coöperation and Development (2002), Education at a Glance. OECD Indicators 2002, OECD Publications, Paris, 382 p. Onderwijs speelt een

Nadere informatie

Meting maart 2014 DONATEURSVERTROUWEN BLIJFT STIJGEN

Meting maart 2014 DONATEURSVERTROUWEN BLIJFT STIJGEN Meting maart 2014 Het Nederlandse Donateurspanel van WWAV wordt mede mogelijk gemaakt door het CBF en is uitgevoerd door Peil.nl DONATEURSVERTROUWEN BLIJFT STIJGEN Nederland is duidelijk op weg naar een

Nadere informatie

Zoals gebruikelijk ronden we af met de marktaandelen op 12+ en mediaplanningdoelgroepen. Veel leesplezier.

Zoals gebruikelijk ronden we af met de marktaandelen op 12+ en mediaplanningdoelgroepen. Veel leesplezier. CIM-luistercijfers april-juni 2014 2014 CIM Radio 2014 Ziehier een nieuwe CIM-analyse over het medium radio. De 2 de golf van elk jaar zet over het algemeen een iets lagere performance neer en dat is in

Nadere informatie

Werkbaar werk Zelfstandige ondernemers

Werkbaar werk Zelfstandige ondernemers Werkbaar werk Zelfstandige ondernemers augustus 2009 Profiel voor elijke zelfstandige ondernemers Werkbaarheidsprofiel voor de elijke zelfstandige ondernemers op basis van Vlaamse werkbaarheidsmonitor

Nadere informatie

De loonkloof tussen vrouwen en mannen in België. Samenvatting rapport 2011

De loonkloof tussen vrouwen en mannen in België. Samenvatting rapport 2011 De loonkloof tussen vrouwen en mannen in België Samenvatting rapport 2011 Hoe groot is de loonkloof? Daalt de loonkloof? De totale loonkloof Deeltijds werk Segregatie op de arbeidsmarkt Leeftijd Opleidingsniveau

Nadere informatie

DEPARTEMENT WERK EN SOCIALE ECONOMIE. Kerncijfers Vergrijzing en Werkzaamheid Versie 20 juni 2013

DEPARTEMENT WERK EN SOCIALE ECONOMIE. Kerncijfers Vergrijzing en Werkzaamheid Versie 20 juni 2013 DEPARTEMENT WERK EN SOCIALE ECONOMIE Kerncijfers Vergrijzing en Werkzaamheid Versie 20 juni 2013 1 De arbeidsmarkt wordt krapper: alle talent is nodig Evolutie van de vervangingsgraad (verhouding 15-24-jarigen

Nadere informatie

Wachten tot de witte raaf aan de deur komt kloppen? Een analyse van het instroom- en retentiebeleid bij bedrijven

Wachten tot de witte raaf aan de deur komt kloppen? Een analyse van het instroom- en retentiebeleid bij bedrijven Wachten tot de witte raaf aan de deur komt kloppen? Een analyse van het instroom- en retentiebeleid bij bedrijven Valsamis, D. & Vandeweghe, B. 2012. Instroom- en retentiebeleid van bedrijven: wachten

Nadere informatie

SAMENVATTING CITYMONITOR 2014

SAMENVATTING CITYMONITOR 2014 SAMENVATTING CITYMONITOR 2014 Inzicht in bekendheid & imago Utrecht in de buurlanden NBTC Holland Marketing Om inzicht te krijgen in de bekendheid en het imago van de Nederlandse steden in onze buurlanden

Nadere informatie

Onderzoek Jobat: Werkdruk

Onderzoek Jobat: Werkdruk Onderzoek Jobat: Werkdruk Enquête afgenomen tussen 23 januari 2009 en februari 2009 bij 348 lezers/abonnees van Jobat.be Jobat Kort Jobat Express nieuwsblad.be destandaard.be Vlaamse werkende bevolking

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek bij klanten van interim management (providers)

Tevredenheidsonderzoek bij klanten van interim management (providers) FEDERGON OPDRACHTGEVERS BEOORDELEN INTERIM MANAGEMENT PROVIDERS POSITIEF Tevredenheidsonderzoek bij klanten van interim management (providers) Tevredenheidsonderzoek bij de klanten van interim management

Nadere informatie

Hoe gaat Nederland met pensioen? In vergelijk met België, Zweden en Denemarken

Hoe gaat Nederland met pensioen? In vergelijk met België, Zweden en Denemarken Hoe gaat Nederland met pensioen? In vergelijk met België, Zweden en Denemarken Onderzoek van GfK september 2015 Inleiding Delta Lloyd doet doorlopend nieuwe kennis op over ontwikkelingen rondom pensionering

Nadere informatie

TRAINING & OPLEIDING Opleidingen in de lift: + 25% in 2001

TRAINING & OPLEIDING Opleidingen in de lift: + 25% in 2001 TRAINING & OPLEIDING Opleidingen in de lift: + 25% in 2001 Training en opleiding (T&O) van werkzoekenden en werknemers is één van de kerntaken van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding

Nadere informatie

De mobiliteit van talent in de socialprofitsector In-, door- en uitstroom Een onderzoek bij meer dan 4000 werknemers uit de sector

De mobiliteit van talent in de socialprofitsector In-, door- en uitstroom Een onderzoek bij meer dan 4000 werknemers uit de sector De mobiliteit van talent in de socialprofitsector In-, door- en uitstroom Een onderzoek bij meer dan 4000 werknemers uit de sector Luc Dekeyser, 2012 Talent groeit als je het ruimte geeft Groeit een goudvis

Nadere informatie

Pesten: een probleem voor werknemer en werkgever

Pesten: een probleem voor werknemer en werkgever Pesten: een probleem voor werknemer en werkgever Een benchmarkstudie naar de relatie met jobtevredenheid, verzuim en verloopintenties Een jaar geleden, op 1 juli 2002, is de Wet op Welzijn op het Werk

Nadere informatie

De vrouwen hebben dan ook een grotere kans op werkloosheid (0,39) dan de mannen uit de onderzoekspopulatie (0,29).

De vrouwen hebben dan ook een grotere kans op werkloosheid (0,39) dan de mannen uit de onderzoekspopulatie (0,29). In het kader van het onderzoek kreeg de RVA de vraag om op basis van de door het VFSIPH opgestelde lijst van Rijksregisternummers na te gaan welke personen op 30 juni 1997 als werkloze ingeschreven waren.

Nadere informatie

Digitale (r)evolutie in België anno 2010.

Digitale (r)evolutie in België anno 2010. ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 23 februari 2011 Digitale (r)evolutie in België anno 2010. De digitale revolutie zet zich steeds verder door in België: 73% van de Belgische

Nadere informatie

ALGEMEEN OMZET FEBRUARI 2016 16/02/2016. Boordtabellen Horeca. Synthese:

ALGEMEEN OMZET FEBRUARI 2016 16/02/2016. Boordtabellen Horeca. Synthese: FEBRUARI 2016 16/02/2016 Boordtabellen Horeca Synthese: De omzetgroei in de horeca zet door en is het sterkst in restaurants en logies. De horeca inflatie blijft op een hoog niveau. Het aantal arbeidsplaatsen

Nadere informatie

Instituut voor de nationale rekeningen

Instituut voor de nationale rekeningen Instituut voor de nationale rekeningen 2015-02-17 Links: Publicatie BelgoStat Online Algemene informatie Broos herstel in 2013 na krimp in 2012 in Brussel en Wallonië; verdere groeivertraging in 2013 in

Nadere informatie

Antwoorden. 32-jarige vrouwen op 1 januari Zo gaan we jaar per jaar verder en vinden

Antwoorden. 32-jarige vrouwen op 1 januari Zo gaan we jaar per jaar verder en vinden Antwoorden 1. De tabel met bevolkingsaantallen is niet moeilijk te begrijpen. We zullen gebruik maken van de bevolkingsaantallen volgens geslacht en leeftijdsklassen van 1 jaar (de cijfers die in het midden

Nadere informatie

Rapportage klanttevredenheidsonderzoek Inclusief vergelijk 2012. Koro Enveloppen & Koro PackVision

Rapportage klanttevredenheidsonderzoek Inclusief vergelijk 2012. Koro Enveloppen & Koro PackVision Rapportage klanttevredenheidsonderzoek Inclusief vergelijk 2012 Opdrachtgever: Uitvoering: Koro Enveloppen & Koro PackVision Tema BV December 2014 1 I N L E I D I N G In 2014 heeft Tema voor de vijfde

Nadere informatie

Tabel 2.1 Overzicht van de situatie op de arbeidsmarkt van de onderzochte personen op 30/06/97. Deelpopulatie 1996

Tabel 2.1 Overzicht van de situatie op de arbeidsmarkt van de onderzochte personen op 30/06/97. Deelpopulatie 1996 Dit deel van het onderzoek omvat alle personen tussen de 18 en 55 jaar oud (leeftijdsgrenzen inbegrepen) op 30 juni 1997, wiens dossier van het Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met

Nadere informatie

Adrem Flash ONMEDIA. E-newsletter 13 april 2015. Reclame-investeringen Februari 2015

Adrem Flash ONMEDIA. E-newsletter 13 april 2015. Reclame-investeringen Februari 2015 (keur) (keur) Adrem Flash ONMEDIA In de periode januari-februari bedroegen de totale reclame-investeringen ongeveer ruim 500 miljoen Euro ofwel 6% minder dan het jaar ervoor. Evolutie van de totale reclame-investeringen

Nadere informatie

Uittocht uit de industrie onstuitbaar? Prof. Dr. J. Konings VIVES - KULeuven

Uittocht uit de industrie onstuitbaar? Prof. Dr. J. Konings VIVES - KULeuven Uittocht uit de industrie onstuitbaar? Prof. Dr. J. Konings VIVES - KULeuven Overzicht Stylized Facts Theoretisch kader Sterke en zwakke sectoren in Vlaanderen? De supersterren van de Vlaamse economie

Nadere informatie

Het glazen plafond in de Nederlandse culturele sector Een samenvatting

Het glazen plafond in de Nederlandse culturele sector Een samenvatting Het glazen plafond in de Nederlandse culturele sector Een samenvatting Noem drie namen van leidinggevende vrouwen in de kunst- en cultuurwereld : het zou een quizvraag kunnen zijn. Nochtans is er veel

Nadere informatie

Profiel van de Nederlandse controller

Profiel van de Nederlandse controller Controllers: identiteit en imago Profiel van de Nederlandse controller Controllers Onderzoek 2007 ControllersMagazine Onderzoek Robert Half en ControllersMagazine lieten in februari en maart 2007 een gezamenlijk

Nadere informatie

notarisbarometer 94,1 2012 Trim 1

notarisbarometer 94,1 2012 Trim 1 notarisbarometer Vastgoed, vennootschappen, familie www.notaris.be A B C D E n 14 Juli - september Trimester 3 - Vastgoedactiviteit in België Prijsevolutie Registratierechten Vennootschappen De familie

Nadere informatie

Resultaten voor Vlaamse Gemeenschap Gezondheidsenquête, België, 1997 Andere gezondheidsvoorzieningen en alternatieve geneeskunde

Resultaten voor Vlaamse Gemeenschap Gezondheidsenquête, België, 1997 Andere gezondheidsvoorzieningen en alternatieve geneeskunde 7.6.1. Inleiding In dit hoofdstuk hebben we het over contacten met de kinesitherapeut, thuisverpleegkunde, voorzieningen voor bejaarden, de diëtist en arbeidsgeneeskundige diensten tijdens het afgelopen

Nadere informatie

DONATEUR KIEST GOEDE DOEL VANWEGE ONDERWERP EN STOPT MET STEUN VANWEGE ONTEVREDENHEID OVER GOEDE DOEL

DONATEUR KIEST GOEDE DOEL VANWEGE ONDERWERP EN STOPT MET STEUN VANWEGE ONTEVREDENHEID OVER GOEDE DOEL Meting maart 2013 Het Nederlandse Donateurspanel van WWAV wordt mede mogelijk gemaakt door het CBF en is uitgevoerd door Peil.nl DONATEUR KIEST GOEDE DOEL VANWEGE ONDERWERP EN STOPT MET STEUN VANWEGE ONTEVREDENHEID

Nadere informatie

Kortcyclische arbeid, Op de teller!

Kortcyclische arbeid, Op de teller! Kortcyclische arbeid, Op de teller! 1 Doel Doel van dit instrument is inzicht bieden in de prevalentie (mate van voorkomen) en de effecten van kortcylische arbeid. Dit laat toe een duidelijke definiëring

Nadere informatie

Hogescholen denken aan verhoging studiegeld

Hogescholen denken aan verhoging studiegeld De Morgen Hogescholen denken aan verhoging studiegeld Miljoen euro is het bedrag waar de hogescholen naar op zoek zijn. Oorzaak is het recordaantal inschrijvingen Nooit eerder studeerden er zo veel jongeren

Nadere informatie