ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 26 november 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 26 november 2010"

Transcriptie

1 ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 26 november 2010 Meer personen op de arbeidsmarkt in de eerste helft van Nieuwe cijfers Enquête naar de Arbeidskrachten, 2 de kwartaal 2010 en eerste helft In de eerste helft van 2010 Zijn er in België wonende personen aan het werk en werklozen; Bedraagt de werkgelegenheidsgraad 61,7%, de werkloosheidsgraad 8,4% en de activiteitsgraad 67,3%; Bij vergelijking van de eerste jaarhelft van 2010 met de eerste jaarhelft van 2009 Stijgt de werkgelegenheid bij 50-plussers met 7,1%; Stijgt de werkloosheid met 10,6%; Is de werkloosheidsstijging bijna gelijk bij mannen als vrouwen; Stijgt de activiteitsgraad met 0,5 procentpunt; Bij vergelijking van het tweede kwartaal van 2010 met het tweede kwartaal van 2009 Stijgt de werkgelegenheid; Neemt het aantal werklozen toe; Daalt het aantal inactieve personen; Neemt de werkloosheidsgraad toe, stabiliseert de werkgelegenheidsgraad zich en stijgt de activiteitsgraad; In de meeste EU-lidstaten: Neemt, zoals in België, de werkloosheidsgraad ten opzichte van het tweede kwartaal van 2009 toe; Daalt de werkgelegenheidsgraad terwijl er zich in België een stabilisatie voordoet; Dit blijkt uit de meest recente resultaten van de enquête naar de arbeidskrachten (Labour Force Survey) van de Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie (FOD Economie) en van de 27 andere EU-lidstaten. Deze enquête peilt naar de voornaamste evoluties op het vlak van werkgelegenheid en werkloosheid volgens internationale definities, op basis waarvan een aantal belangrijke arbeidsmarktindicatoren (zoals de werkgelegenheid- en werkloosheidsgraad) worden opgesteld. Om de werkloosheidscijfers internationaal vergelijkbaar te houden, worden ze volgens de definities van het Internationaal Arbeidsbureau berekend (zie bijlage 1 op pagina 7). Zij verschillen dus van de administratieve werkloosheidscijfers

2 1. ARBEIDSMARKTSITUATIE IN DE EERSTE HELFT VAN Werkgelegenheid Volgens de jongste resultaten van de Enquête naar de Arbeidskrachten van de FOD Economie, Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie waren in de eerste helft van personen aan het werk. De Belgische werkgelegenheid stijgt met eenheden of met 1,1% ten opzichte van de eerste helft van 2009 (tabel 1). De werkgelegenheid stijgt vooral bij 50-plussers en bij hooggeschoolden. De toename van het aantal werkende personen is zowel bij mannen als bij vrouwen waar te nemen met een stijging van respectievelijk 1% en 1,3%. Bij jongeren, daalt de werkgelegenheid nog. Wat de werkgelegenheidsevolutie per regio betreft, is er een stijging in Brussel en Vlaanderen en een lichte daling in Wallonië. Tabel 1: Aantal werkende personen naar geslacht, leeftijdsgroep, opleidingsniveau en regio (1 ste helft 2010) Aantal werkende personen 1ste % evolutie ten opzichte van de helft ste helft 2009 Totaal ,1% Geslacht Mannen ,0% Vrouwen ,3% Leeftijdsgroep jaar ,6% jaar ,4% 50 jaar en ,1% Opleidingsniveau Laag ,4% Midden ,9% Hoog ,5% Regio Gewest ,2% Vlaams Gewest ,4% Waals Gewest ,1% Bron (verplichte vermelding): FOD Economie, Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie 1.2 Werkloosheid In de eerste helft van 2010 waren er volgens de definities van het internationaal arbeidsbureau (IAB) werklozen, hetgeen een toename met eenheden of een stijging van 10,6% betekent ten opzichte van de eerste helft van 2009 (tabel 2). De werkloosheidstoename in België is het grootst bij de jongeren; het aantal werkloze jarigen stijgt met 12,8%. De werkloosheid stijgt zowel bij mannen als vrouwen en bijna in dezelfde mate. Het aantal werklozen stijgt het snelst in Vlaanderen, gevolgd door Brussel en Wallonië

3 Tabel 2: Aantal werklozen volgens de definities van het Internationaal Arbeidsbureau (IAB) naar geslacht, leeftijdsgroep en regio (1 ste helft 2010) Aantal IAB-werklozen % evolutie ten opzichte van de 1 ste helft ste helft 2009 Totaal ,6% Mannen ,3% Vrouwen ,9% Leeftijdsgroep jaar ,8% 25 jaar en ,9% Regio Gewest ,6% Vlaams Gewest ,4% Waals Gewest ,0% Bron (verplichte vermelding): FOD Economie, Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie 1.3 Arbeidsmarktindicatoren In de eerste helft van 2010 bedraagt de werkgelegenheidsgraad 61,7%, de activiteitsgraad 67,3% en de werkloosheidsgraad 8,4%. Wanneer de eerste helft van 2010 met de eerste helft van 2009 vergeleken wordt, is de werkgelegenheidsgraad praktisch stabiel gebleven, is er een stijging van de werkloosheidsgraad maar ook een stijging van de activiteitsgraad. De quasi stabilisatie van de werkgelegenheidsgraad tussen het eerste semester van 2009 en het eerste semester van 2010 is zowel te zien bij mannen als bij vrouwen. De werkgelegenheidsgraad stijgt vooral bij 50-plussers en eveneens in het Vlaams Gewest (tabel 3). De werkloosheidsgraad stijgt zowel bij vrouwen als bij mannen met 0,7 procentpunt. Doordat er meer werkzoekenden en werklozen zijn op de arbeidsmarkt neemt de activiteitsgraad toe. Tabel 3: Werkgelegenheidsgraad, werkloosheidsgraad en activiteitsgraad (1 ste helft ste helft 2010) 1 ste helft ste helft 2010 Werkgelegenheidsgraad 61,6% 61,7% Mannen 67,2% 67,1% Vrouwen 56,0% 56,2% jaar 25,0% 24,0% jaar 81,5% 81,2% jaar 48,6% 50,4% Gewest 54,6% 54,8% Vlaams Gewest 65,5% 66,0% Waals Gewest 56,8% 56,2% Werkloosheidsgraad 7,7% 8,4% Mannen 7,6% 8,3% Vrouwen 7,9% 8,6% Activiteitsgraad 66,8% 67,3% Mannen 72,7% 73,2% Vrouwen 60,8% 61,4% Bron (verplichte vermelding): FOD Economie, Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie - 3 -

4 2. ARBEIDSMARKTSITUATIE IN HET TWEEDE KWARTAAL VAN Evolutie van het aantal werkende en niet-werkende personen De meest recente kwartaalresultaten van de Enquête naar de Arbeidskrachten van de Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie (FOD Economie) tonen aan dat er in het tweede kwartaal van werkende en niet-werkende personen van 15 jaar en ouder in België wonen (tabel 4). Het aantal werkende personen daalt met 0,6% ten opzichte van het eerste kwartaal van In vergelijking met het tweede kwartaal van 2009 stijgt het aantal werkende personen met 1,1%. Zowel bij mannen als bij de vrouwen is er een lichte stijging. Het aantal personen zonder job neemt met 0,9% toe ten opzichte van het vorige kwartaal en met 0,6% ten opzichte van het jaar ervoor (tweede kwartaal van 2009). Binnen de groep niet-werkenden is er een stijging van het aantal IAB-werklozen (10,2%) in vergelijking met het tweede kwartaal van In vergelijking met het eerste kwartaal van 2010 stellen we een daling vast (- 6,9%). Tabel 4: Evolutie van het aantal werkende en niet-werkende personen van 15 jaar en + (tweede kwartaal 2010) Aantallen 2de kwartaal 2010 WERKEND Mannen Vrouwen NIET-WERKEND Mannen Vrouwen Waarvan: % evolutie ten opzichte van het 1ste kwartaal 2010 % evolutie ten opzichte van het 2de kwartaal ,6% 1,1% ,7% 1,9% ,2% 0,1% ,9% 0,6% ,5% -0,4% ,0% 1,3% 1) IAB-werkloos ,9% 10,2% Mannen ,3% 9,4% Vrouwen ,0% 11,1% 2) Niet-actief ,7% -0,3% Mannen ,1% -1,5% Vrouwen ,1% 0,7% TOTAAL (15 JAAR EN +) ,2% 0,8% Mannen ,2% 0,8% Vrouwen ,2% 0,8% Bron (verplichte vermelding): FOD Economie, Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie - 4 -

5 2.2. Evolutie van de werkloosheidsgraad, de werkgelegenheidsgraad en de activiteitsgraad in de landen van de Europese Unie (tweede kwartaal 2009 tweede kwartaal 2010) De enquête naar de arbeidskrachten hanteert de definities van het Internationaal Arbeidsbureau (IAB). Omdat alle lidstaten van de Europese Unie een gelijkaardige enquête houden waarbij de werkloosheid en de werkgelegenheid berekend worden volgens dezelfde internationale concepten, is een vergelijking mogelijk van de (evolutie van de) werkloosheids-, werkgelegenheids- en activiteitsgraden in alle EU-lidstaten. De Belgische werkloosheidsgraad bedraagt 8,2% in het tweede kwartaal van 2010 ten opzichte van 7,5% in het tweede kwartaal van De werkloosheidsgraad neemt in de meeste Europese landen nog toe behalve in Luxemburg, Oostenrijk, Malta en Duitsland. In Finland is er een stabilisatie van de werkloosheidsgraad (grafiek 1 en bijlage 4). De gemiddelde werkloosheidsgraad van de 27 EU-lidstaten samen bedraagt 9,6% in het tweede kwartaal van 2010 ten opzichte van 8,9% het jaar ervoor. De Belgische werkloosheidsgraad blijft onder het Europese gemiddelde. Luxemburg en Nederland hebben met 4,2% de laagste werkloosheidsgraad, gevolgd door Oostenrijk (4,5%) terwijl in Spanje de hoogste werkloosheidsgraad wordt genoteerd (20,2%). De Belgische werkgelegenheidsgraad bedraagt 61,5% in het tweede kwartaal van 2010, dezelfde als in het tweede kwartaal van De werkgelegenheidsgraad daalt in de meeste EU-lidstaten, behalve in Zweden, Duitsland en Roemenië. In België en Polen is er een stabilisatie (grafiek 2 en bijlage 4). De gemiddelde werkgelegenheidsgraad van alle EU-lidstaten bedraagt 64,3% ten opzichte van 66,8% in het tweede kwartaal van De Belgische werkgelegenheidsgraad ligt onder het EU-gemiddelde. Nederland telt het hoogste percentage werkende personen in de bevolking van 15 tot 64 jaar (76,3%), gevolgd door Denemarken (74,1%) en Zweden (72,9%). Hongarije heeft de laagste werkgelegenheidsgraad (54,9%). De Belgische activiteitsgraad bedraagt 66,9% in het tweede kwartaal van 2010 en stijgt licht in vergelijking met vorig jaar (66,4%). Gemiddeld bieden 71,2% van de Europese jarigen zich aan op de arbeidsmarkt (als werkende of IAB-werkloze). De hoogste activiteitsgraad wordt opgetekend in Zweden (80,6%), de laagste in Malta (59,9%) (grafiek 3 en bijlage 4). Grafiek 1: Evolutie van de werkloosheidsgraad in de landen van de Europese Unie (tweede kwartaal 2009 tweede kwartaal 2010) 25% 20% 15% 10% 5% 0% Luxemburg Nederland Oostenrijk Cyprus Malta Duitsland Tsjechië Roemenië Slovenië Denemarken Verenigd Koninkrijk België Italië Frankrijk Zweden EU27 Polen Finland Bulgarije Hongarije Portugal Griekenland Ierland Slowakije Litouwen Estland Letland Spanje Trim Trim Bron (verplichte vermelding): Eurostat - 5 -

6 Grafiek 2: Evolutie van de werkgelegenheidsgraad in de landen van de Europese Unie (tweede kwartaal 2009 tweede kwartaal 2010) 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Nederland Denemarken Zweden Oostenrijk Duitsland Cyprus Verenigd Koninkrijk Finland Bron (verplichte vermelding): Eurostat Slovenië Portugal Tsjechië Luxemburg EU27 Frankrijk België Ierland Bulgarije Griekenland Roemenië Estland Polen Letland Spanje Slowakije Italië Litouwen Malta Hongarije Trim Trim Grafiek 3: Evolutie van de activiteitsgraad in de landen van de Europese Unie (tweede kwartaal 2009 tweede kwartaal 2010) 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Zweden Denemarken Nederland Finland Duitsland Verenigd Koninkrijk Oostenrijk Cyprus Portugal Estland Letland Spanje Slovenië EU27 Frankrijk Ierland Tsjechië Litouwen Slowakije Griekenland Luxemburg België Bulgarije Polen Roemenië Italië Hongarije Malta Trim Trim Bron (verplichte vermelding): Eurostat - 6 -

7 BIJKOMENDE INLICHTINGEN Voor meer inlichtingen kan u terecht bij de communicatieverantwoordelijke, Freddy Verkruyssen (tel 02/ , BRONVERMELDING Bronvermelding: FOD Economie Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie. AANVULLENDE CIJFERGEGEVENS De kwartaalcijfers vanaf het 1 ste kwartaal 1999 tot en met het 2de kwartaal 2010 zijn terug te vinden als downloadbare Exceltabel op U vindt op deze website tevens bijkomende informatie (methodologie, statistieken, ) over de enquête naar de arbeidskrachten BIJLAGE 1: DEFINITIES INZAKE TEWERKSTELLING EN WERKLOOSHEID De steekproefenquête naar de arbeidskrachten is een enquête bij particuliere huishoudens, die over het hele jaar wordt gehouden. Ze is gebaseerd op een effectieve steekproef van huishoudens in het tweede kwartaal van 2010, hetzij personen (respondenten) op actieve leeftijd (15 jaar en ouder). De definities die hierna inzake tewerkstelling en werkloosheid worden gehanteerd zijn die van het Internationaal Arbeidsbureau (IAB), waardoor een vergelijkbaarheid van de resultaten op internationaal vlak wordt gewaarborgd. Personen met een betrekking zijn personen die gedurende de referentieweek enig werk verrichtten voor loon of salaris of voor winst, of die een baan hadden maar tijdelijk afwezig waren. Daar worden ook de meewerkende familieleden meegerekend. Werklozen zijn alle personen die: (a) tijdens de referentieweek geen werk hadden, d.w.z. niet in loondienst of als zelfstandige werkten (gedurende ten minste één uur); (b) voor werk beschikbaar waren, d.w.z. voor werk in loondienst of als zelfstandige beschikbaar waren binnen twee weken na de referentieweek; c) actief werk zochten, d.w.z. gedurende de laatste vier weken met inbegrip van de referentieweek gerichte stappen hadden ondernomen om werk in loondienst of als zelfstandige te zoeken, of die werk hadden gevonden en binnen ten hoogste drie maanden zouden beginnen te werken. Opgelet: de IAB-werkloosheidscijfers staan los van een eventuele inschrijving bij VDAB, Actiris, FOREM of ADG en zijn dus niet vergelijkbaar met de administratieve werkloosheidscijfers. Niet-actieven zijn alle personen die niet beschouwd worden als personen met een betrekking of als werklozen. De werkgelegenheidsgraad geeft het percentage werkende personen in de bevolking van 15 tot 64 jaar weer. De werkloosheidsgraad geeft het percentage werklozen in de beroepsbevolking (werkenden + werklozen) van 15 tot 64 jaar weer. De activiteitsgraad geeft het percentage beroepsbevolking (werkenden + werklozen) in de bevolking van 15 tot 64 jaar. Bovenstaande indicatoren (werkgelegenheidsgraad, werkloosheidsgraad en activiteitsgraad) zijn de belangrijkste indicatoren om de arbeidsmarktevolutie op internationaal niveau te vergelijken

8 BIJLAGE 2: BETROUWBAARHEIDSINTERVALLEN De enquête naar de arbeidskrachten vertrekt van een steekproef van de volwassen bevolking (15 jaar en ouder) van het Rijk (meer dan bevraagde individuen per kwartaal) en heeft tot doel informatie te verstrekken over de gehele bevolking. Het principe van steekproefonderzoek houdt in dat de resultaten uit de steekproef gebruikt worden om een schatting te maken van de waarden in de gehele bevolking (=de populatie). Juist doordat het om een schatting gaat dient rekening gehouden te worden met een bepaalde graad van onzekerheid. Was er immers een andere steekproef getrokken, dan was er vermoedelijk een licht verschillende waarde bekomen. Deze graad van precisie wordt uitgedrukt door middel van een betrouwbaarheidsinterval (B.I.) rondom de geschatte waarde. Hoe kleiner dit interval, hoe nauwkeuriger onze uitspraken. Doorgaans wordt gewerkt met een betrouwbaarheidsinterval dat overeenstemt met een significantieniveau van 95%. Dit betekent dat wanneer verschillende steekproeven uit dezelfde populatie worden getrokken, men mag verwachten dat 95% van de berekende intervallen (met significantieniveau 95%) de werkelijke waarde zullen bevatten. De schattingen van de precisie in de onderstaande tabellen houden rekening met het gebruikte steekproefplan, de vastgestelde non-respons en de gebruikte bijschattingsmethode. Betrouwbaarheidsintervallen voor de belangrijkste resultaten voor het eerste semester België Werkloosheidsgraad Activiteitsgraad Werkenden Werklozen Schatting 61,7% 8,4% 67,3% Standaardafwijking 0,33% 0,27% 0,27% ,0% - 62,3% 7,8% - 8,9% 66,7% - 67,8% Betrouwbaarheidsintervallen voor de belangrijkste resultaten voor het tweede kwartaal België Werkloosheidsgraad Activiteitsgraad Werkenden Werklozen Schatting 61,5% 8,2% 66,9% Standaardafwijking Werkgelegenheidsgraad Betrouwbaarheidsinterval Werkgelegenheidsgraad Betrouwbaarheidsinterval 0,46% 0,40% 0,39% ,5% - 62,3% 7,3% - 8,9% 66,1% - 67,6%

9 BIJLAGE 3: RESULTATEN NAAR GESLACHT, LEEFTIJD EN WOONPLAATS 1STE HELFT 2009 & 2010 ARBEIDSMARKINDICATOREN EERSTE HELFT 2009 & 2010 Activiteitsgraad Totaal Totaal België 31,4% 87,5% 51,4% 66,8% 31,2% 87,9% 53,2% 67,3% Mannen 34,3% 93,1% 59,9% 72,7% 33,7% 93,2% 62,0% 73,2% Vrouwen 28,5% 81,9% 43,0% 60,8% 28,5% 82,5% 44,5% 61,4% Gewest 28,6% 80,2% 53,5% 64,6% 26,2% 82,7% 54,5% 66,0% Mannen 28,5% 87,6% 62,1% 71,3% 28,3% 90,5% 63,5% 73,4% Vrouwen 28,6% 72,6% 45,7% 58,0% 24,3% 74,7% 46,2% 58,6% Vlaams Gewest 31,9% 90,5% 52,6% 68,8% 33,2% 90,9% 54,5% 69,7% Mannen 34,6% 95,3% 60,7% 74,2% 35,4% 94,7% 63,2% 74,6% Vrouwen 29,2% 85,5% 44,4% 63,3% 31,0% 87,1% 45,7% 64,7% Waals Gewest 31,4% 84,8% 48,7% 63,8% 29,2% 84,3% 50,5% 63,5% Mannen 35,4% 90,9% 57,8% 70,4% 32,6% 91,4% 59,4% 70,4% Vrouwen 27,2% 78,6% 39,9% 57,2% 25,7% 77,1% 42,0% 56,6% Werkgelegenheidsgraad Totaal Totaal België 25,0% 81,5% 48,6% 61,6% 24,0% 81,2% 50,4% 61,7% Mannen 27,7% 86,6% 56,8% 67,2% 26,0% 86,1% 59,0% 67,1% Vrouwen 22,3% 76,3% 40,5% 56,0% 22,0% 76,2% 41,9% 56,2% Gewest 20,8% 67,6% 48,0% 54,6% 16,1% 69,1% 48,7% 54,8% Mannen 20,2% 73,3% 54,6% 59,7% 16,0% 76,8% 56,6% 61,5% Vrouwen 21,5% 61,7% 42,0% 49,6% 16,3% 61,3% 41,4% 48,3% Vlaams Gewest 27,2% 87,1% 50,4% 65,5% 27,8% 86,9% 52,4% 66,0% Mannen 29,9% 91,7% 58,3% 70,8% 29,5% 90,1% 60,7% 70,4% Vrouwen 24,4% 82,3% 42,4% 60,2% 26,0% 83,6% 43,9% 61,4% Waals Gewest 22,7% 76,2% 45,5% 56,8% 20,1% 75,2% 47,2% 56,2% Mannen 26,1% 81,9% 54,5% 63,0% 23,0% 82,1% 56,3% 62,9% Vrouwen 19,1% 70,5% 36,8% 50,6% 17,2% 68,3% 38,4% 49,5% Werkloosheidsgraad Totaal Totaal België 20,3% 6,9% 5,4% 7,7% 23,0% 7,6% 5,3% 8,4% Mannen 19,3% 7,0% 5,1% 7,6% 23,0% 7,6% 4,9% 8,3% Vrouwen 21,6% 6,8% 5,7% 7,9% 22,9% 7,7% 5,9% 8,6% Gewest 27,1% 15,7% 10,2% 15,6% 38,6% 16,4% 10,7% 16,9% Mannen 29,4% 16,3% 12,0% 16,4% 43,6% 15,1% 10,9% 16,3% Vrouwen 24,9% 15,0% 8,1% 14,6% 33,0% 17,9% 10,4% 17,7% Vlaams Gewest 14,8% 3,8% 4,1% 4,8% 16,3% 4,5% 3,9% 5,3% Mannen 13,5% 3,8% 3,9% 4,6% 16,4% 4,8% 4,0% 5,6% Vrouwen 16,4% 3,8% 4,4% 4,9% 16,2% 4,0% 3,9% 5,0% Waals Gewest 27,7% 10,1% 6,6% 11,0% 31,2% 10,8% 6,6% 11,6% Mannen 26,3% 9,9% 5,7% 10,6% 29,7% 10,2% 5,2% 10,8% Vrouwen 29,6% 10,2% 7,7% 11,5% 33,2% 11,4% 8,5% 12,6% - 9 -

10 ARBEIDSSITUATIE VAN DE BELGISCHE BEVOLKING (15 JAAR EN +) Werklozen (IAB) et + Totaal et + Totaal België Mannen Vrouwen Gewest Mannen Vrouwen Vlaams Gewest Mannen Vrouwen Waals Gewest Mannen Vrouwen Personen met een betrekking et + Totaal et + Totaal België Mannen Vrouwen Gewest Mannen Vrouwen Vlaams Gewest Mannen Vrouwen Waals Gewest Mannen Vrouwen Inactieven et + Totaal et + Totaal België Mannen Vrouwen Gewest Mannen Vrouwen Vlaams Gewest Mannen Vrouwen Waals Gewest Mannen Vrouwen

11 ARBEIDSSITUATIE VAN DE BELGISCHE BEVOLKING (15-64 JAAR) Werklozen (IAB) Totaal Totaal België Mannen Vrouwen Gewest Mannen Vrouwen Vlaams Gewest Mannen Vrouwen Waals Gewest Mannen Vrouwen Personen met een betrekking Totaal Totaal België Mannen Vrouwen Gewest Mannen Vrouwen Vlaams Gewest Mannen Vrouwen Waals Gewest Mannen Vrouwen Inactieven Totaal Totaal België Mannen Vrouwen Gewest Mannen Vrouwen Vlaams Gewest Mannen Vrouwen Waals Gewest Mannen Vrouwen

12 BIJLAGE 4: EVOLUTIE VAN DE WERKLOOSHEIDSGRAAD, WERKGELEGENHEIDSGRAAD EN ACTIVITEITSGRAAD IN DE LANDEN VAN DE EUROPESE UNIE (TWEEDE KWARTAAL 2009 TWEEDE KWARTAAL 2010) Werkloosheidsgraad Werkgelegenheidsgraad Activiteitsgraad Trim Trim Trim Trim Trim Trim EU27 8,9% 9,6% 64,8% 64,3% 71,1% 71,2% België 7,5% 8,2% 61,5% 61,5% 66,4% 66,9% Bulgarije 6,4% 10,1% 63,3% 60,2% 67,6% 66,9% Cyprus 5,3% 6,6% 70,2% 69,8% 74,1% 74,7% Denemarken 6,1% 7,4% 76,2% 74,1% 81,1% 80,0% Duitsland 7,8% 7,1% 70,8% 71,0% 76,8% 76,5% Estland 13,6% 19,2% 63,8% 59,5% 73,8% 73,6% Finland 9,7% 9,7% 69,8% 69,2% 77,3% 76,6% Frankrijk 8,8% 8,9% 64,6% 64,2% 70,8% 70,5% Griekenland 9,0% 12,0% 61,6% 60,1% 67,7% 68,3% Hongarije 9,6% 11,2% 55,6% 55,3% 61,5% 62,3% Ierland 12,1% 13,8% 62,2% 60,4% 70,8% 70,1% Italië 7,5% 8,5% 57,9% 57,2% 62,6% 62,5% Letland 17,2% 19,8% 61,4% 58,9% 74,1% 73,5% Litouwen 13,7% 18,6% 60,3% 56,7% 70,0% 69,6% Luxemburg 5,1% 4,2% 65,7% 64,6% 69,2% 67,4% Malta 7,0% 6,8% 54,9% 55,9% 59,0% 59,9% Nederland 3,3% 4,2% 77,0% 76,3% 79,7% 79,6% Oostenrijk 4,7% 4,5% 71,7% 71,4% 75,3% 74,8% Polen 8,0% 9,6% 59,3% 59,3% 64,4% 65,6% Portugal 9,6% 11,2% 66,7% 65,7% 73,8% 74,0% Roemenië 6,6% 7,2% 59,2% 60,1% 63,4% 64,8% Slovenië 5,7% 7,3% 67,6% 66,5% 71,7% 71,7% Slowakije 11,3% 14,4% 60,4% 58,6% 68,1% 68,5% Spanje 18,0% 20,2% 59,9% 58,6% 73,1% 73,4% Tsjechië 6,4% 7,2% 65,4% 64,9% 69,9% 70,0% Verenigd Koninkrijk 7,7% 7,8% 69,6% 69,3% 75,5% 75,2% Zweden 9,3% 9,5% 72,7% 72,9% 80,2% 80,6% Bron (verplichte vermelding): Eurostat

67,3% van de 20-64-jarigen aan het werk

67,3% van de 20-64-jarigen aan het werk ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 28 oktober 67,3% van de 20-64-jarigen aan het werk Tegen 2020 moet 75% van de Europeanen van 20 tot en met 64 jaar aan het werk zijn.

Nadere informatie

Jongeren vinden moeilijker een job - Nieuwe cijfers Enquête naar de Arbeidskrachten, derde kwartaal

Jongeren vinden moeilijker een job - Nieuwe cijfers Enquête naar de Arbeidskrachten, derde kwartaal ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 5 februari 2009 Jongeren vinden moeilijker een job - Nieuwe cijfers Enquête naar de Arbeidskrachten, derde kwartaal 2008 - Het hoeft geen

Nadere informatie

Heel gunstige arbeidsmarktevolutie in Nieuwe cijfers Enquête naar de Arbeidskrachten -

Heel gunstige arbeidsmarktevolutie in Nieuwe cijfers Enquête naar de Arbeidskrachten - ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 14 mei 2008 Heel gunstige arbeidsmarktevolutie in 2007 - Nieuwe cijfers Enquête naar de Arbeidskrachten - In 2007 Zijn 4,38 miljoen in

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 25 juni 2013

PERSBERICHT Brussel, 25 juni 2013 PERSBERICHT Brussel, 25 juni 2013 Meer 55-plussers aan het werk Arbeidsmarktcijfers eerste kwartaal 2013 66,7% van de 20- tot 64-jarigen is aan het werk. Dat percentage daalt licht in vergelijking met

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 25 maart 2014

PERSBERICHT Brussel, 25 maart 2014 PERSBERICHT Brussel, 25 maart 2014 Geen heropleving van de arbeidsmarkt in 2013 Nieuwe cijfers Enquête naar de Arbeidskrachten 4.530.000 in België wonende personen zijn aan het werk in 2013. Hun aantal

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 30 september 2013

PERSBERICHT Brussel, 30 september 2013 PERSBERICHT Brussel, 30 september 2013 Licht herstel van de arbeidsmarkt? Arbeidsmarktcijfers tweede kwartaal 2013 67,5% van de 20- tot 64-jarigen is aan het werk. Dat percentage stijgt met 0,8 procentpunten

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 28 maart 2013

PERSBERICHT Brussel, 28 maart 2013 PERSBERICHT Brussel, 28 maart 2013 De Belgische arbeidsmarkt in 2012 Nieuwe cijfers Enquête naar de Arbeidskrachten Hoeveel personen verrichten betaalde arbeid? Hoeveel mensen zijn werkloos? Hoeveel inactieve

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 26 juni 2014

PERSBERICHT Brussel, 26 juni 2014 PERSBERICHT Brussel, 26 juni 2014 Werkgelegenheid stabiel, werkloosheidgraad blijft hoog Arbeidsmarktcijfers eerste kwartaal 2014 67% van de 20- tot 64-jarigen was aan het werk. Dat percentage blijft nagenoeg

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 26 juni 2015

PERSBERICHT Brussel, 26 juni 2015 PERSBERICHT Brussel, 26 juni 2015 Jeugdwerkloosheid gedaald in het eerste kwartaal van 2015 Arbeidsmarktcijfers eerste kwartaal 2015 In het eerste kwartaal van 2015 was 67,4% van de 20- tot 64-jarigen

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 22 december 2015

PERSBERICHT Brussel, 22 december 2015 PERSBERICHT Brussel, 22 december 2015 Positieve arbeidsmarktevoluties in het derde kwartaal van 2015 De werkgelegenheidsgraad bij de 20- tot 64-jarigen bedroeg in het derde kwartaal van 2015 67,4% en steeg

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 24 september 2015

PERSBERICHT Brussel, 24 september 2015 PERSBERICHT Brussel, 24 september 2015 Lichte daling werkloosheid Arbeidsmarktcijfers tweede kwartaal 2015 De werkloosheidgraad gemeten volgens de definities van het Internationaal Arbeidsbureau daalde

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 20 december 2013

PERSBERICHT Brussel, 20 december 2013 PERSBERICHT Brussel, 20 december 2013 Werkgelegenheid stabiel, werkloosheid opnieuw in stijgende lijn Arbeidsmarktcijfers derde kwartaal 2013 Na het licht herstel van de arbeidsmarkt in het tweede kwartaal

Nadere informatie

Werkgelegenheid en werkloosheid (EAK)

Werkgelegenheid en werkloosheid (EAK) FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Statistisch Product Werkgelegenheid en werkloosheid (EAK) Algemene informatie De enquête naar de arbeidskrachten (EAK) is een sociaal-economische steekproefenquête

Nadere informatie

Werkgelegenheid en werkloosheid (EAK)

Werkgelegenheid en werkloosheid (EAK) FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Statistisch Product Werkgelegenheid en werkloosheid (EAK) Algemene informatie De steekproefenquête naar de arbeidskrachten (EAK), in België opgezet door de

Nadere informatie

Bijlage B4. Eerste treden op de arbeidsmarkt. Freek Bucx

Bijlage B4. Eerste treden op de arbeidsmarkt. Freek Bucx Bijlage B4 Eerste treden op de arbeidsmarkt Freek Bucx Inhoud Tabel B4.1... 3 Tabel B4.2... 4 Tabel B4.3... 5 Tabel B4.4... 6 Tabel B4.5... 7 Tabel B4.6... 8 Bijlage B4 Eerste treden op de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Arbeidsmarkt allochtonen

Arbeidsmarkt allochtonen Streekpact 2013-2018 Cijferanalyse Publicatiedatum: 30 september 2013 Contactpersoon: Kim Nevelsteen Arbeidsmarkt allochtonen Samenvatting 1.176 werkzoekende allochtone Kempenaren (2012) vaak man meestal

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in oktober 2013

De arbeidsmarkt in oktober 2013 De arbeidsmarkt in oktober 2013 Datum: 8 november 2013 Van: Stad Antwerpen Actieve stad Werk en Economie Betreft: Arbeidsmarktfiche oktober 2013 In deze arbeidsmarktfiche zien we 1. dat Antwerpen eind

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in oktober 2015

De arbeidsmarkt in oktober 2015 De arbeidsmarkt in oktober 2015 Datum: 9 november 2015 Van: Stad Antwerpen Ondernemen en Stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche oktober 2015 In deze arbeidsmarktfiche zien we dat

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in augustus 2013

De arbeidsmarkt in augustus 2013 De arbeidsmarkt in augustus 2013 Datum: 5 september 2013 Van: Stad Antwerpen Actieve stad Werk en Economie Betreft: Arbeidsmarktfiche augustus 2012 In deze arbeidsmarktfiche zien we 1. dat Antwerpen eind

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in november 2015

De arbeidsmarkt in november 2015 De arbeidsmarkt in november 2015 Datum: 7 december 2015 Van: Stad Antwerpen Ondernemen en Stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche november 2015 In deze arbeidsmarktfiche zien we

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in januari 2016

De arbeidsmarkt in januari 2016 De arbeidsmarkt in januari 2016 Datum: 12 februari 2016 Van: Stad Antwerpen Ondernemen en Stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche januari 2016 In deze arbeidsmarktfiche zien we

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in december 2014

De arbeidsmarkt in december 2014 De arbeidsmarkt in december 2014 Datum: 14 januari 2015 Van: Stad Antwerpen Ondernemen & stadsmarketing Werk en Economie Betreft: Arbeidsmarktfiche december 2014 In deze arbeidsmarktfiche zien we 1. dat

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in maart 2016

De arbeidsmarkt in maart 2016 De arbeidsmarkt in maart 2016 Datum: 11 april 2016 Van: Stad Antwerpen Ondernemen en Stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche maart 2016 In deze arbeidsmarktfiche zien we dat 1.

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in juni 2015

De arbeidsmarkt in juni 2015 De arbeidsmarkt in juni 2015 Datum: 15 juli 2015 Van: Stad Antwerpen Ondernemen en Stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche juni 2015 In deze arbeidsmarktfiche zien we 1. dat Antwerpen

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in juni 2014

De arbeidsmarkt in juni 2014 De arbeidsmarkt in juni 2014 Datum: 17 juli 2014 Van: Stad Antwerpen Ondernemen & stadsmarketing Werk en Economie Betreft: Arbeidsmarktfiche juni 2014 In deze arbeidsmarktfiche zien we 1. dat Antwerpen

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in mei 2016

De arbeidsmarkt in mei 2016 De arbeidsmarkt in mei 2016 Datum: 17 juni 2016 Van: Stad Antwerpen Ondernemen en Stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche mei 2016 In deze arbeidsmarktfiche zien we dat 1. Antwerpen

Nadere informatie

Werkloosheid in de Europese Unie

Werkloosheid in de Europese Unie in de Europese Unie Diana Janjetovic en Bart Nauta De werkloosheid in de Europese Unie vertoont sinds 2 als gevolg van de conjunctuur een wisselend verloop. Door de economische malaise in de jaren 21 23

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in februari 2016

De arbeidsmarkt in februari 2016 De arbeidsmarkt in februari 2016 Datum: 16 maart 2016 Van: Stad Antwerpen Ondernemen en Stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche februari 2016 In deze arbeidsmarktfiche zien we dat

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in juli 2014

De arbeidsmarkt in juli 2014 De arbeidsmarkt in juli 2014 Datum: 13 augustus 2014 Van: Stad Antwerpen Ondernemen & stadsmarketing Werk en Economie Betreft: Arbeidsmarktfiche juli 2014 In deze arbeidsmarktfiche zien we 1. dat Antwerpen

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in april 2016

De arbeidsmarkt in april 2016 De arbeidsmarkt in april 2016 Datum: 10 mei 2016 Van: Stad Antwerpen Ondernemen en Stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche april 2016 In deze arbeidsmarktfiche zien we dat 1. Antwerpen

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in oktober 2016

De arbeidsmarkt in oktober 2016 De arbeidsmarkt in oktober 2016 Datum: 9 november 2016 Van: Stad Antwerpen Ondernemen en Stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche oktober 2016 In deze arbeidsmarktfiche zien we dat

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in maart 2015

De arbeidsmarkt in maart 2015 De arbeidsmarkt in maart 2015 Datum: 9 april 2015 Van: Stad Antwerpen Ondernemen & stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche maart 2015 In deze arbeidsmarktfiche zien we 1. dat Antwerpen

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in september 2014

De arbeidsmarkt in september 2014 De arbeidsmarkt in september 2014 Datum: 13 oktober 2014 Van: Stad Antwerpen Ondernemen & stadsmarketing Werk en Economie Betreft: Arbeidsmarktfiche september 2014 In deze arbeidsmarktfiche zien we 1.

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in april 2015

De arbeidsmarkt in april 2015 De arbeidsmarkt in april 2015 Datum: 12 mei 2015 Van: Stad Antwerpen Ondernemen & stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche april 2015 In deze arbeidsmarktfiche zien we 1. dat Antwerpen

Nadere informatie

De Belgische arbeidsmarkt in 2012

De Belgische arbeidsmarkt in 2012 1 De Belgische arbeidsmarkt in 2012 De Belgische arbeidsmarkt in 2012 1. Arbeidsmarktstatus van de bevolking van 15 jaar en ouder Iets minder dan de helft van de bevolking van 15 jaar en ouder is aan het

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in augustus 2015

De arbeidsmarkt in augustus 2015 De arbeidsmarkt in augustus 2015 Datum: 8 september 2015 Van: Stad Antwerpen Ondernemen en Stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche augustus 2015 In deze arbeidsmarktfiche zien we

Nadere informatie

De werkloosheid in de Europese Unie Maart Indexen van de uurlonen April

De werkloosheid in de Europese Unie Maart Indexen van de uurlonen April 31.05.2006 Nr 3130 I. SAMENLEVING Werkgelegenheid en werkloosheid De werkloosheid in de Europese Unie Maart 2006... 5 Levensstandaard Indexen van de uurlonen April 2006... 11 II. ECONOMIE EN FINANCIEN

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in augustus 2016

De arbeidsmarkt in augustus 2016 De arbeidsmarkt in augustus 2016 Datum: 8 september 2016 Van: Stad Antwerpen Ondernemen en Stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche augustus 2016 In deze arbeidsmarktfiche zien we

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in mei 2017

De arbeidsmarkt in mei 2017 De arbeidsmarkt in mei 2017 Datum: 6 juni 2017 Van: Stad Antwerpen Ondernemen en Stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche mei 2017 In deze arbeidsmarktfiche zien we dat 1. Antwerpen

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in februari 2017

De arbeidsmarkt in februari 2017 De arbeidsmarkt in februari 2017 Datum: 8 maart 2017 Van: Stad Antwerpen Ondernemen en Stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche februari 2017 In deze arbeidsmarktfiche zien we dat

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in januari 2017

De arbeidsmarkt in januari 2017 De arbeidsmarkt in januari 2017 Datum: 7 februari 2017 Van: Stad Antwerpen Ondernemen en Stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche januari 2017 In deze arbeidsmarktfiche zien we dat

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in mei 2014

De arbeidsmarkt in mei 2014 De arbeidsmarkt in mei 2014 Datum: 13 juni 2014 Van: Stad Antwerpen Ondernemen & stadsmarketing Werk en Economie Betreft: Arbeidsmarktfiche mei 2014 In deze arbeidsmarktfiche zien we 1. dat Antwerpen eind

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in maart 2017

De arbeidsmarkt in maart 2017 De arbeidsmarkt in maart 2017 Datum: 12 april 2017 Van: Stad Antwerpen Ondernemen en Stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche maart 2017 In deze arbeidsmarktfiche zien we dat 1.

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in augustus 2014

De arbeidsmarkt in augustus 2014 De arbeidsmarkt in augustus 2014 Datum: 17 september 2014 Van: Stad Antwerpen Ondernemen & stadsmarketing Werk en Economie Betreft: Arbeidsmarktfiche augustus 2014 In deze arbeidsmarktfiche zien we 1.

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in mei 2015

De arbeidsmarkt in mei 2015 De arbeidsmarkt in mei 2015 Datum: 11 juni 2015 Van: Stad Antwerpen Ondernemen en Stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche mei 2015 In deze arbeidsmarktfiche zien we 1. dat Antwerpen

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in augustus 2017

De arbeidsmarkt in augustus 2017 De arbeidsmarkt in augustus 2017 Datum: 7 september 2017 Van: Stad Antwerpen Ondernemen en Stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche augustus 2017 In deze arbeidsmarktfiche zien we

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in april 2017

De arbeidsmarkt in april 2017 De arbeidsmarkt in april 2017 Datum: 10 mei 2017 Van: Stad Antwerpen Ondernemen en Stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche april 2017 In deze arbeidsmarktfiche zien we dat 1. Antwerpen

Nadere informatie

1. 31958 Q 1101: EAEC Raad: De Statuten van het Voorzieningsagentschap van Euratom (PB 27 van 6.12.1958, blz. 534), gewijzigd bij:

1. 31958 Q 1101: EAEC Raad: De Statuten van het Voorzieningsagentschap van Euratom (PB 27 van 6.12.1958, blz. 534), gewijzigd bij: 9. ENERGIE 1. 31958 Q 1101: EAEC Raad: De Statuten van het Voorzieningsagentschap van Euratom (PB 27 van 6.12.1958, blz. 534), gewijzigd bij: 31973 D 0045: Besluit 73/45/Euratom van de Raad van 8 maart

Nadere informatie

Verdere evolutie van de geharmoniseerde werkloosheid in ruime zin

Verdere evolutie van de geharmoniseerde werkloosheid in ruime zin Verdere evolutie van de geharmoniseerde werkloosheid in ruime zin ruime zin in België, Duitsland, Frankrijk en Nederland in 2014 Directie Statistieken, Begroting en Studies stat@rva.be Inhoudstafel: 1

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in juni 2016

De arbeidsmarkt in juni 2016 De arbeidsmarkt in juni 2016 Datum: 8 juli 2016 Van: Stad Antwerpen Ondernemen en Stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche juni 2016 In deze arbeidsmarktfiche zien we dat 1. Antwerpen

Nadere informatie

Trends op de Belgische arbeidsmarkt (1983-2013)

Trends op de Belgische arbeidsmarkt (1983-2013) 1 Trends op de Belgische arbeidsmarkt (1983-2013) Trends op de Belgische arbeidsmarkt (1983-2013) 1. Arbeidsmarktstatus van de bevolking van 15 jaar en ouder in 1983 en 2013 De Belgische bevolking van

Nadere informatie

Leeftijd en geslacht jaar jaar jaar. Studieniveau en geslacht Laag Midden Hoog

Leeftijd en geslacht jaar jaar jaar. Studieniveau en geslacht Laag Midden Hoog De Brusselse arbeidsmarkt: statistische gegevens - Activiteitsgraad, werkzaamheidsgraad en werkloosheidsgraad Oktober 2015 A. Activiteitsgraad, werkgelegenheidsgraad en werkloosheidsgraad Deze kerncijfers

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in februari 2015

De arbeidsmarkt in februari 2015 De arbeidsmarkt in februari 2015 Datum: 24 maart 2015 Van: Stad Antwerpen Ondernemen & stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche februari 2015 In deze arbeidsmarktfiche zien we 1.

Nadere informatie

de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie

de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie Raad van de Europese Unie Brussel, 23 mei 2017 (OR. en) 9601/17 ADD 4 JAI 537 ASIM 57 CO EUR-PREP 27 BEGELEIDENDE NOTA van: ingekomen: 17 mei 2017 aan: de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de

Nadere informatie

Evolutie van de Brusselse arbeidsmarkt Maandverslag juni 2016

Evolutie van de Brusselse arbeidsmarkt Maandverslag juni 2016 Evolutie van de Brusselse arbeidsmarkt Maandverslag juni 2016 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave en kerncijfers... 1 Geharmoniseerde cijfers op Europees niveau... 2 Door de RVA vergoede werklozen... 3 Overzicht

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in oktober 2014

De arbeidsmarkt in oktober 2014 De arbeidsmarkt in oktober 2014 Datum: 19 november 2014 Van: Stad Antwerpen Ondernemen & stadsmarketing Werk en Economie Betreft: Arbeidsmarktfiche oktober 2014 In deze arbeidsmarktfiche zien we 1. dat

Nadere informatie

Op 31 december 2012 telde het arrondissement Turnhout inwoners. Hiermee vertegenwoordigen we 7% van de Vlaamse inwoners.

Op 31 december 2012 telde het arrondissement Turnhout inwoners. Hiermee vertegenwoordigen we 7% van de Vlaamse inwoners. Streekpact 2013-2018 Cijferanalyse Publicatiedatum: 30 september 2013 Contactpersoon: Kim Nevelsteen Demografie Samenvatting Inwonersaantal: 442.508 (2012) 90% van de inwoners heeft de Belgische nationaliteit.

Nadere informatie

Indicatoren competitiviteitspact

Indicatoren competitiviteitspact Indicatoren competitiviteitspact 1 Loonkost per eenheid product 2 Marktaandelen 3 Globale werkzaamheidsgraad 4 Jeugdwerkloosheidsgraad 5 Aandeel langdurig werklozen 6 Bruto binnenlandse uitgaven aan O&O

Nadere informatie

De werkloosheid op haar hoogste peil sinds het begin van de crisis

De werkloosheid op haar hoogste peil sinds het begin van de crisis Oktober 2009 De werkloosheid op haar hoogste peil sinds het begin van de crisis De werkloosheid: moet het ergste nog komen? De uitzendarbeid en het aantal openstaande betrekkingen lopen weer terug Het

Nadere informatie

Overzicht van de behoeften aan wetenschappelijke en technologische beroepen

Overzicht van de behoeften aan wetenschappelijke en technologische beroepen Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid Overzicht van de behoeften aan wetenschappelijke en technologische beroepen 7 Juli 2010 Stéphane THYS Coördinator Opzet van de presentatie Studenten in wetenschappelijke

Nadere informatie

Doelstellingen (2002/2007) van de Staten-Generaal van de Verkeersveiligheid

Doelstellingen (2002/2007) van de Staten-Generaal van de Verkeersveiligheid Doelstellingen (2002/) van de Staten-Generaal van de Verkeersveiligheid -50% 50% doden op de Belgische wegen/max. 750 doden 30 dagen Referentiecijfer 1500 = afgerond gemiddeld aantal doden 30 dagen 1998-2000

Nadere informatie

Docentenvel opdracht 18 (De grote klimaat- en Europa- quiz)

Docentenvel opdracht 18 (De grote klimaat- en Europa- quiz) Docentenvel opdracht 18 (De grote klimaat- en Europa- quiz) Lees ter voorbereiding de volgende teksten en bekijk de vragen en antwoorden van de quiz. De juiste antwoorden zijn vetgedrukt. Wat wil en doet

Nadere informatie

Evolutie van de Brusselse arbeidsmarkt Maandverslag Juli 2014

Evolutie van de Brusselse arbeidsmarkt Maandverslag Juli 2014 Evolutie van de Brusselse arbeidsmarkt Maandverslag Juli 2014 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave en kerncijfers... 1 Geharmoniseerde cijfers op Europees niveau... 2 Door de RVA vergoede werklozen... 3 Overzicht

Nadere informatie

Evolutie van de Brusselse arbeidsmarkt Maandverslag Mei 2016

Evolutie van de Brusselse arbeidsmarkt Maandverslag Mei 2016 Evolutie van de Brusselse arbeidsmarkt Maandverslag Mei 2016 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave en kerncijfers... 1 Geharmoniseerde cijfers op Europees niveau... 2 Door de RVA vergoede werklozen... 3 Overzicht

Nadere informatie

Europese feestdagen 2017

Europese feestdagen 2017 Januari - Februari - Maart Bestemming Januari Februari Maart Nederland (NL) 01-01 Bestemming Januari Februari Maart België (BE) 01-01 Bosnie en Herzegovina (BA) 01-03 Bulgarije (BG) 01-01 03-03 Denemarken

Nadere informatie

Gewoonlijk verblijvende bevolking (Usual residence population - Urespop) Kees Prins, projectleider Urespop

Gewoonlijk verblijvende bevolking (Usual residence population - Urespop) Kees Prins, projectleider Urespop Gewoonlijk verblijvende bevolking (Usual residence population - Urespop) Kees Prins, projectleider Urespop 1. BRP bron voor demografische statistieken 2. Demografische statistieken volgens Europese verordening

Nadere informatie

Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid

Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid Juli 2013 De evolutie van de werkende beroepsbevolking te Brussel van demografische invloeden tot structurele veranderingen van de tewerkstelling Het afgelopen

Nadere informatie

Tabel 1: Economische indicatoren (1)

Tabel 1: Economische indicatoren (1) Tabel 1: Economische indicatoren (1) Grootte van de Openheid van de Netto internationale Saldo op de lopende rekening (% economie (in economie (Export + BBP per hoofd, nominaal (EUR) BBP per hoofd, nominaal,

Nadere informatie

Pendelarbeid tussen Gewesten en provincies

Pendelarbeid tussen Gewesten en provincies ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 19 juli 2007 Pendelarbeid tussen Gewesten en provincies Eén op de tien Belgen werkt in een ander gewest; één op de vijf in een andere

Nadere informatie

Raad van de Europese Unie Brussel, 29 oktober 2014 (OR. en)

Raad van de Europese Unie Brussel, 29 oktober 2014 (OR. en) Raad van de Europese Unie Brussel, 29 oktober 2014 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2014/0298 (E) 14563/14 ACP 166 FIN 764 PTOM 51 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: Besluit van de

Nadere informatie

nr. 571 van LYDIA PEETERS datum: 18 april 2017 aan JOKE SCHAUVLIEGE Appel- en perenteelt - Interventievergoedingen

nr. 571 van LYDIA PEETERS datum: 18 april 2017 aan JOKE SCHAUVLIEGE Appel- en perenteelt - Interventievergoedingen SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 571 van LYDIA PEETERS datum: 18 april 2017 aan JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN OMGEVING, NATUUR EN LANDBOUW Appel- en perenteelt - Interventievergoedingen Ten gevolge van de

Nadere informatie

Armoede en gebrek aan wooncomfort gaan samen Hoogste armoederisico blijft bij werklozen en alleenstaande ouders

Armoede en gebrek aan wooncomfort gaan samen Hoogste armoederisico blijft bij werklozen en alleenstaande ouders ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 3 april 2009 Armoede en gebrek aan wooncomfort gaan samen Hoogste armoederisico blijft bij werklozen en alleenstaande ouders De meest

Nadere informatie

DESKRESEARCH EUROPESE VERKIEZINGEN 2009 Onthouding en stemgedrag bij de Europese verkiezingen van 2009

DESKRESEARCH EUROPESE VERKIEZINGEN 2009 Onthouding en stemgedrag bij de Europese verkiezingen van 2009 Directoraat-generaal voorlichting Afdeling Analyse van de publieke opinie Brussel, 13 november 2012 DESKRESEARCH EUROPESE VERKIEZINGEN 2009 Onthouding en stemgedrag bij de Europese verkiezingen van 2009

Nadere informatie

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen ROESELARE. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen ROESELARE. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen ROESELARE HUIDIGE NATIONALITEIT PG2 NATIONALITEIT BIJ GEBOORTE PG 3 HUISHOUDENS PG 4 WERKZOEKENDEN PG 5 NIEUWKOMERS PG 6 Arrondissement Roeselare Opsplitsing in nationaliteitsgroepen

Nadere informatie

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen KORTEMARK. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen KORTEMARK. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen KORTEMARK Arrondissement Diksmuide HUIDIGE NATIONALITEIT PG2 NATIONALITEIT BIJ GEBOORTE PG 3 HUISHOUDENS PG 4 WERKZOEKENDEN PG 5 NIEUWKOMERS PG 6 Opsplitsing in nationaliteitsgroepen

Nadere informatie

Autodiefstal Diefstal uit auto Diefstal van motor Fietsendiefstal Inbraak

Autodiefstal Diefstal uit auto Diefstal van motor Fietsendiefstal Inbraak Bijlage 4 621 Tabellen bij hoofdstuk 9 Tabel 9.1 Aantal ondervonden misdrijven per land en naar type delict (per 100 respondenten) Autodiefstal Diefstal uit auto Diefstal van motor Fietsendiefstal Inbraak

Nadere informatie

Verhoging fiscale inkomsten op tabak kan staatskas 200 à 300 miljoen opbrengen.

Verhoging fiscale inkomsten op tabak kan staatskas 200 à 300 miljoen opbrengen. Verhoging tabaksaccijnzen : meer inkomsten en minder rokers PERSBERICHT Verhoging fiscale inkomsten op tabak kan staatskas 200 à 300 miljoen opbrengen. In België werden er in 2009 11.617 miljoen sigaretten

Nadere informatie

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen SPIERE-HELKIJN. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen SPIERE-HELKIJN. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen SPIERE-HELKIJN HUIDIGE NATIONALITEIT PG2 NATIONALITEIT BIJ GEBOORTE PG 3 HUISHOUDENS PG 4 WERKZOEKENDEN PG 5 NIEUWKOMERS PG 6 Arrondissement Kortrijk Opsplitsing in nationaliteitsgroepen

Nadere informatie

1,9 miljoen Belgen hebben nog nooit een computer gebruikt; 2,6 miljoen Belgen hebben nog nooit op het internet gesurft.

1,9 miljoen Belgen hebben nog nooit een computer gebruikt; 2,6 miljoen Belgen hebben nog nooit op het internet gesurft. ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 8 november 2006 1,9 miljoen Belgen hebben nog nooit een computer gebruikt; 2,6 miljoen Belgen hebben nog nooit op het internet gesurft.

Nadere informatie

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen LANGEMARK-POELKAPELLE. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen LANGEMARK-POELKAPELLE. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen LANGEMARK-POELKAPELLE HUIDIGE NATIONALITEIT PG2 NATIONALITEIT BIJ GEBOORTE PG 3 HUISHOUDENS PG 4 WERKZOEKENDEN PG 5 NIEUWKOMERS PG 6 Arrondissement Ieper Opsplitsing in

Nadere informatie

Instituut voor de nationale rekeningen. Statistiek buitenlandse handel. Kwartaalbericht 2013-I

Instituut voor de nationale rekeningen. Statistiek buitenlandse handel. Kwartaalbericht 2013-I nstituut voor de nationale rekeningen Statistiek buitenlandse handel Kwartaalbericht 2013- nstituut voor de nationale rekeningen Nationale Bank van België, Brussel Alle rechten voorbehouden. De volledige

Nadere informatie

Instituut voor de nationale rekeningen. Statistiek buitenlandse handel. Kwartaalbericht 2014-II

Instituut voor de nationale rekeningen. Statistiek buitenlandse handel. Kwartaalbericht 2014-II nstituut voor de nationale rekeningen Statistiek buitenlandse handel Kwartaalbericht 2014- nstituut voor de nationale rekeningen Nationale Bank van België, Brussel Alle rechten voorbehouden. De volledige

Nadere informatie

Evolutie van de Brusselse arbeidsmarkt Maandverslag Januari 2015

Evolutie van de Brusselse arbeidsmarkt Maandverslag Januari 2015 Evolutie van de Brusselse arbeidsmarkt Maandverslag Januari 2015 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave en kerncijfers... 1 Geharmoniseerde cijfers op Europees niveau... 2 Door de RVA vergoede werklozen... 3 Overzicht

Nadere informatie

14072/14 roe/lep/hh DG C 1

14072/14 roe/lep/hh DG C 1 Raad van de Europese Unie Brussel, 13 oktober 2014 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2014/0292 (E) 14072/14 ACP 154 FIN 727 PTOM 45 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: Besluit van de

Nadere informatie

Zuivelproductie per land 2015 Dairy production by country

Zuivelproductie per land 2015 Dairy production by country Zuivelproductie per land 2015 Melkaanvoer en productie EU-28 2015 Milk deliveries and production EU-28 index: 2014=100 EU-28 jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec cumulatief index Melkaanvoer

Nadere informatie

Thema 2 Om ons heen. Samenvatting. Meander Samenvatting groep 7. Landschappen. Klimaten. Samenwerking. de regering. Onder de loep.

Thema 2 Om ons heen. Samenvatting. Meander Samenvatting groep 7. Landschappen. Klimaten. Samenwerking. de regering. Onder de loep. Meander Samenvatting groep 7 Thema 2 Om ons heen Samenvatting Landschappen Landschappen in Europa zijn heel verschillend. Nederland is een heel vlak land. Frankrijk is een land met heuvels en bergen. Zweden

Nadere informatie

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen KORTRIJK. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen KORTRIJK. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen KORTRIJK HUIDIGE NATIONALITEIT PG2 NATIONALITEIT BIJ GEBOORTE PG 3 HUISHOUDENS PG 4 WERKZOEKENDEN PG 5 NIEUWKOMERS PG 6 Arrondissement Kortrijk Opsplitsing in nationaliteitsgroepen

Nadere informatie

Belg wil stoppen met werken op 62 jaar

Belg wil stoppen met werken op 62 jaar ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 4 februari 2008 Belg wil stoppen met werken op 62 jaar - Resultaten unieke bevraging overgang van werk naar pensionering - Werkende 50-plussers

Nadere informatie

Raad van de Europese Unie Brussel, 9 november 2017 (OR. en)

Raad van de Europese Unie Brussel, 9 november 2017 (OR. en) Raad van de Europese Unie Brussel, 9 november 2017 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2017/0274 (E) 13588/17 ACP 119 FIN 647 PTOM 20 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: BESLUIT VAN DE

Nadere informatie

Evolutie van de Brusselse arbeidsmarkt Maandverslag Juli 2015

Evolutie van de Brusselse arbeidsmarkt Maandverslag Juli 2015 Evolutie van de Brusselse arbeidsmarkt Maandverslag Juli 2015 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave en kerncijfers... 1 Geharmoniseerde cijfers op Europees niveau... 2 Door de RVA vergoede werklozen... 3 Overzicht

Nadere informatie

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen OOSTENDE. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen OOSTENDE. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen OOSTENDE HUIDIGE NATIONALITEIT PG2 NATIONALITEIT BIJ GEBOORTE PG 3 HUISHOUDENS PG 4 WERKZOEKENDEN PG 5 NIEUWKOMERS PG 6 Arrondissement Oostende Opsplitsing in nationaliteitsgroepen

Nadere informatie

Openbare raadpleging over de coördinatie van de sociale zekerheid in de EU

Openbare raadpleging over de coördinatie van de sociale zekerheid in de EU Openbare raadpleging over de coördinatie van de sociale zekerheid in de EU Velden met een zijn verplicht. I. Gezinsuitkeringen CONTEXT: Gezinsuitkeringen worden over het algemeen uit de belastingen gefinancierd

Nadere informatie

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen ARDOOIE. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen ARDOOIE. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen ARDOOIE HUIDIGE NATIONALITEIT PG2 NATIONALITEIT BIJ GEBOORTE PG 3 HUISHOUDENS PG 4 WERKZOEKENDEN PG 5 NIEUWKOMERS PG 6 Arrondissement Tielt Opsplitsing in nationaliteitsgroepen

Nadere informatie

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen RUISELEDE. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen RUISELEDE. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen RUISELEDE HUIDIGE NATIONALITEIT PG2 NATIONALITEIT BIJ GEBOORTE PG 3 HUISHOUDENS PG 4 WERKZOEKENDEN PG 5 NIEUWKOMERS PG 6 Arrondissement Tielt Opsplitsing in nationaliteitsgroepen

Nadere informatie

DEEL 1: Mobiliteit en Verkeersveiligheid in Vlaanderen. Universiteit Hasselt Bachelor- en master Verkeerskunde

DEEL 1: Mobiliteit en Verkeersveiligheid in Vlaanderen. Universiteit Hasselt Bachelor- en master Verkeerskunde DEEL 1: Mobiliteit en Verkeersveiligheid in Vlaanderen Universiteit Hasselt Bachelor- en master Verkeerskunde www.uhasselt.be/verkeerskunde Algemene situatie Wereldwijd: ± 1 milj. verkeersdoden/jaar 11

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD NL NL NL EUROPESE COMMISSIE Brussel, 4.8.2010 COM(2010) 421 definitief VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD over de toepassing van Verordening (EG) nr. 453/2008 van het Europees

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 29 407 Vrij verkeer werknemers uit de nieuwe EU lidstaten Nr. 162 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter

Nadere informatie

De voortgang van Vlaanderen en de Europese landen met betrekking tot de Europese werkgelegenheidsstrategie.

De voortgang van Vlaanderen en de Europese landen met betrekking tot de Europese werkgelegenheidsstrategie. Bestemming Lissabon De voortgang van Vlaanderen en de Europese landen met betrekking tot de Europese werkgelegenheidsstrategie. Al geruime tijd staat het werkgelegenheidsbeleid in alle Europese lidstaten

Nadere informatie

De arbeidsmarktintegratie van personen met een handicap in Europa. Barbara Vandeweghe IDEA Consult 12 december 2011

De arbeidsmarktintegratie van personen met een handicap in Europa. Barbara Vandeweghe IDEA Consult 12 december 2011 De arbeidsmarktintegratie van personen met een handicap in Europa Barbara Vandeweghe IDEA Consult 12 december 2011 IDEA Consult 1. Inleiding Studie naar de arbeidsmarktsituatie van personen met een handicap

Nadere informatie

Trends op de arbeidsmarkt tussen 1986 en 2006

Trends op de arbeidsmarkt tussen 1986 en 2006 ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 26 april 2007 Trends op de arbeidsmarkt tussen 1986 en 2006 De laatste 20 jaar zijn er 740.000 werkende personen bijgekomen. Dat is een

Nadere informatie